it.cv'er for Avedøre og Brøndby Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "it.cv'er for Avedøre og Brøndby Gymnasium"

Transkript

1 Jesper Laugesen Cand. mag i pædagogik Københavns Universitet, Afd. for pædagogik, MEF it.cv'er for Avedøre og Brøndby Gymnasium en kortlægning af it-infrastrukturen på hhv. Avedøre og Brøndby Gymnasium. I forlængelse af en kortlægning af IT i brug på tre gymnasier i 2007 er der i marts 2012 gennemført en kortlægning af, hvordan to af de tre gymnasier i 2012 ser på deres brug af it på skolen og i undervisningen. Kortlægningen er sket ved interviews med de it-ansvarlige nøglepersoner på de respektive gymnasier, udført af Jesper Laugesen. Det er ikke denne rapports ærinde at drage nogen former for konklusioner på hverken status 2012 eller på udviklingen de sidste 5 år. Ærindet er i et øjebliksbillede at beskrive it-landskabet på de to gymnasier på en måde, som er sammenlignelig med beskrivelsen i 2007, således at beskrivelserne, alene, sammen, eller sammenholdt med andre data kan danne grundlag for analyser og hypoteser. Indholdsfortegnelse Avedøre Gymnasium...2 Baggrund/organisation...2 Hardware/netværk/infrastruktur...2 Læringsunderstøttende og administrative systemer...4 Projekter...5 Brøndby Gymnasium...6 Baggrund/organisation...6 Hardware/netværk/infrastruktur...6 Læringsunderstøttende og administrative systemer...8 Projekter...9 Appendix A: it.cv'er pr. november Skole CV/IT i brug på Avedøre Gymnasium...11 Skole CV/IT i brug på Ørestad Gymnasium...12

2 Avedøre Gymnasium Avedøre Gymnasium blev besøgt 21. marts 2012, og informationen i it.cv'et er fremkommet ved interview og rundvisning på skolen. Begge dele med it-underviser Jacob Stenløkke Bendtsen 1 Baggrund/organisation Avedøre Gymnasium er et selvejende gymnasium fra I skolens beskrivelse af sig selv (Opslag 'traditioner' og 'værdier' på har it ikke nogen fremtrædende plads, dog har skolen siden 2011 udbudt en it-studieretning 2. Hardware/netværk/infrastruktur Lærerne Alle lærere er udstyret med en bærbar computer (Windows) og betalt internetforbindelse (bredbånd i hjemmet eller mobilt bredbånd). Lærerne har administrative rettigheder på computerne, og er selv ansvarlige for installation og vedligehold af styresystem og programmer. Eventuel backup af data er også lærernes eget ansvar der er dog mulighed for at bruge et fællesdrev på skolen til formålet. Computerne er fra skolens side installeret med Microsoft Office-pakken samt meget brugte programmer som fx MathCad og Geogebra. En del lærere er begyndt at bruge Microsoft Onenote meget. Den ansatte it-medarbejder servicerer også lærerne efter behov. Eleverne Der er ikke krav om, at eleverne skal have egen bærbar computer, skolen udleverer ikke bærbare (tidligere 'bærbare klasser' findes ikke længere) og der er ikke mulighed for at låne bærbare på skolen. Ca. halvdelen af eleverne har deres bærbare pc'er med dagligt. Det er forskelligt fra studieretning til studieretning og fra klasse til klasse. Skolen har overvejet at stille krav om at eleverne skulle medbringe deres bærbare, men har fravalgt det. I dag går overvejelserne nærmere på hvordan man får etableret en bedre kultur for, hvornår man lukker for computerne i de undervisningssituationer, som de ikke er del af. Det forventes dog, at eleverne har adgang til en pc til opgaveskrivning og lektier. På gymnasiets hjemmeside findes der en liste med anbefalede programmer 3, herunder:

3 Div. generelle værktøjer (Java, Adobe reader, CutePdf Writer, backup-software, antivirus) Mimio-software (til skolens interaktive tavler)) Office-pakker (OpenOffice og Microsoft Office) Sprog (ordbøger og Quia (spørgeskema-service) Datalogi (Scratch) Fysik (DataStudio, Tracker Videoanalyse) Matematik (Geogebra, Graph, Mathcad, WordMat) Musik (Primus, Musescore) Skolen stiller i alt ca. 100 stationære Windows-baserede pc'er til rådighed for eleverne. Maskinerne er fordelt i 2 studiecentre med hver 20 pc'er og et it-center/undervisningslokale med 30 pc'er. De resterende pc'er er opstillet dels enkeltvis i fællesarealer og i flere klasseværelser med 6-8 stk. i hvert. I studiecentrene har eleverne tillige adgang til scannere. Eleverne har mulighed for at låne digitale kameraer af skolen. Medieklassen (Mediefag+) har permanent digitale kameraer udlånt fra skolen. Undervisningslokalerne Der er projektorer og højtalere i alle undervisningslokaler. Enkelte af disse er opgraderet til interaktive tavler (Mimeo), som især bruges i naturfag og geografi. I et par af (de større) undervisningslokaler er der bagerst i lokalet opstillet 6-8 stationære pc'er. Skolen Der er etableret et trådløst netværk for eleverne på hele skolen, som fungerer (stort set) uproblematisk. Fra sommeren 2012 installeres en firewall, som udover at forhindre uautoriseret brug af netværket (fx fildeling) også vil blokere for adgangen til sociale netværk som Facebook (bortset fra i spisefrikvarteret, hvor trafikken vil blive tilladt). Skolen har etableret et separat trådløst netværk til administrationen. I Mediefag er der en del imac'er til rådighed til filmredigering og billedbehandling. I fysik råder skolen over Diva spektrometre, Pasco måleinstrumenter et high-speed kamera, et infrarødt kamera og et antal lego-robotter, som bruges i it-fagene. Skolen hoster selv et fællesdrev og en medieserver fra Uni-C. Skolen har i et ombygget (stort) klasselokale etableret en biograf med bluray og surround-anlæg.

4 Stolene er købt fra en nedlagt biograf. Læringsunderstøttende og administrative systemer Lectio Er det helt centrale system på skolen, og anvendes til Lektiegivning og -aflevering skema- og kalenderplanlægning fraværsregistrering afleveringer (især af opgaver med fraværsregistrering) Kommunikation mellem elever og lærere. De enkelte lærere bruger egne/andre systemer til registrering af karakterer (bl.a. Word, Excel, OneNote og/eller Lectio). GAS (Gymnasiernes AdministrationsSystem) er stort set udfaset, og alle opgaver overtaget af Lectio. Der er (måske) en enkelt administrativ medarbejder, som stadig overfører data til GAS. Skolekom Bruges til al intern kommunikation, både lærer lærer og administrationen lærere. Konferencesystemet bruges også flittigt. Hjemmeside og personalewiki Avedøre Gymnasiums hjemmeside ligger ligesom personale-wikien - på en wikidot-server. Wikifunktionaliteten bruges dog ikke særlig meget hverken på hjemmesiden eller på personale-wikien. Personalewikien indeholder informationer og vejledninger af 'blivende karakter'. Som sådan bliver den flittigt brugt som opslags- og referenceværk. Det er et godt informationscenter men ikke en wiki (mange data, få bidragydere). Google Docs Google Docs er et online alternativ til Microsofts Officepakke. Bruges af enkelte lærere til dokumenter, som flere skal kunne redigere i.

5 Facebook-grupper Nogle lærere er begyndt at oprette Facebook-grupper, og videndele derigennem. Urkund Urkund er en online service, som hjælper med at afsløre snyd og kopiering. Generelt Lærere og elever er online efter evne og behov, og bruger mange forskellige redskaber til læring, videndeling og præsentationer. Projekter It-klasser It-klassen er en studieretningsklasse 4 med særlig fokus på it. Den hører hjemme i et nyombygget udnervisningslokale med borde i grupper, og med gode skærme og stærke stationære pc'er til alle eleverne. Undervisningen i it-klassen er organiseret således, at der heller ikke her er krav om at eleverne skal have egen bærbar pc med. Generelt Cscl (Computer Supported Collaborative Learning) har uden større held været forsøgt tidligere. Lærerne mangler det didaktiske greb eller den rette teknologi til at sikre den glidende overgang mellem guppe- og klassearbejde. Skolen er lidt stoppet op med den aggresive udvikling på it-området. Der har været for mange store og små projekter, som ikke har givet den ønskede effekt. Dog vurderes det, at lærerne generelt set meget fortrolige med it, og skolen fokuserer derfor i dag mere på at bruge den informationsteknologiske infrastruktur, som allerede er tilstede, bedre: Færre skibe i søen, flere skibe i havn. 4

6 Brøndby Gymnasium Den 5. marts 2012 blev Brøndby Gymnasium besøgt. Beskrivelsen nedenfor er udarbejdet efter interview med underviser Steen Christensen (undervejs i interviewet sekunderet af hhv. kontorpersonale og rektor Pia Sadolin). Baggrund/organisation Brøndby Gymnasium er et privat gymnasium fra 2005, som særligt henvender sig til unge eliteidrætsudøvere. I koncept og profil er it príoriteret højt Brøndby Gymnasium er et it-gymnasium, der benytter de nyeste digitale teknikker og pædagogiske virkemidler i undervisningen. Og På det virtuelle felt inddrages computeren både traditionelt og nytænkende i en styrkelse af elevernes it-kompetencer og udvikling af nye undervisningsteknikker. IT er en integreret del af al undervisning på Brøndby Gymnasium. 5 It er et af 7 projekt/indsatsområder knyttet til undervisningen. It: Brøndby Gymnasiums it-strategi er grundlag for udviklingen af digital undervisning og kursusforløb. Fortsat udvikling af brugen af diverse it-værktøjer, smartboard, LMS, etc. er centralt. Forsøget med virtuelle undervisningsforløb sættes igang. Arbejdet med det nye informationsteknologifag fortsættes. Forbedring af it-infrastruktur og evt. deltagelse i fælles it-løsninger forberedes (to projektledere tilknyttet). 6 Hardware/netværk/infrastruktur Lærerne Lærerne er alle udstyret med en bærbar computer. Der er valgfrihed mellem Mac- og pc-baserede styresystemer. Generelt set fordeler valgene sig sådan, at de humanistiske uddannede underviserer foretrækker Mac, mens de naturvidenskabelige foretrækker Windows-pc'er. Lærerne har administrator-rettigheder på deres maskiner, og har således også selv ansvar for vedligeholdelse, installation af nye programmer og backups. Skolen stiller Microsoft Office og andre programmer til rådighed for lærerne efter behov (bl.a. Maple (et matematikprogram) og LoggerPro (til fysik og lignende fag). Skolen har tradition for

7 (inden for rimelighedens grænser) at købe de programmer, som lærerne siger de har brug for). Eleverne Alle elever skal have egen bærbare computer og den skal medbringes hver dag. Igen er der valgfrihed hvad angår styresystemer, mens gymnasiet kræver, at eleverne skal sørge for at købe en Microsoft Office-pakke med Word, Excel og PowerPoint 7. Eleverne kan klare sig med en netbook (meget lille bærbar) og enkelte sågar med en ipad med tilhørende tastatur. For at sikre en minimumsbestykning af computerne giver gymnasiet hvert år de nystartede elever en usb-stick med en samling nødvendige gratisprogrammer til hhv. Mac og pc: Cmap (mindmap) FirstClass ( -klient) Flip4mac (afspilning af Windows Media-filer på Mac) Foxit (pc) / Skim (pc) (pdf-læsere) Jing (screencast) Paint.net (pc) / Gimp (ac) (billedbehandling) VLC (mediafspiller) LoggerPro3 (logningssoftware) Skolen stiller lånecomputere til rådighed for eleverne, hvis deres egen maskine er ødelagt eller til reparation. Lånecomputerne er af en standard, som ingen af eleverne har lyst til at bruge særligt længe typisk aflagte bærbare fra underviserne. Undervisningslokalerne Der er projektorer i alle undervisningslokaler. I 8 af 12 undervisningslokaler som interaktive tavler. Skolen Der er etableret trådløst netværk på hele skolen, som fungerer (stort set) uproblematisk. På skolen stilles der forskelligt it-udstyr til rådighed for eleverne: Eleverne har adgang til to stationære pc'er med tilhørende printere (til print af hjemmearbejde etc.). I billedkunst/mediefag stiller skolen digitale kameraer til rådighed, ligesom der findes 5-6 kraftige imac'er til filmredigering og billedbehandling. Skolen har haft alle it-services på egne servere, men har i dag outsourcet webserveren. Skolen 7

8 drifter således stadig mailserver (FirstClass) og Learning Management System (LMS) (Moodle). Det overvejes løbende også at outsource driften af disse, men indtil nu har prisen været for høj. Læringsunderstøttende og administrative systemer Lectio anses primært for at være en administrativt understøttende system og anvendes til skema- og kalenderplanlægning fraværsregistrering karaktergivning afleveringer (især af opgaver med fraværsregistrering) Lektiegivning Evalueringer (både elevevalueringer af undervisningen og fx APVspørgeskemaundersøgelser GAS (Gymnasiernes AdministrationsSystem) er udfaset, og alle opgaver overtaget af Lectio. FirstClass bruges (udelukkende) som -klient. Både lærere og elever får deres egen -konto på skolens server. Mails gennem denne server er den primære (virtuelle) kommunikationskanal mellem elever og lærere og lærerne imellem. Det forventes, at man tjekker sin mindst dagligt. FirstClass som system er planlagt til udfasning. Siden 2008 har al funktionalitet bortset fra s ligget i Moodle. Moodle er skolens Learning Management System (LMS). Skolen opfordrer lærerne til at bruge det, men det er valgfrit, om eller i hvor høj grad, lærerne benytter Moodle i undervisningen. Informanten anslår, at ca. 70% af lærerne bruger Moodle jævnligt. Dog er alle lærere med i det referater af fx team- og Pædagogisk Rådsmøder ligger i Moodle, ligesom hver klasse har sit eget socialt orienterede rum ( Klassens Rum / Om klassen ). Moodle anvendes især der, hvor lærerne ønsker at eleverne samarbejder (hvor LMS'et understøtter

9 kollaborative processer). Moodle fungerer også som udvidet arkiv/dokumentation, hvor eleverne i fx historie på én side kan se hele deres pensum fra 1. - til 3. g. I Moodle integreres (ved links og indlejring) materiale som video (fx Youtube), præsentationer (fx Prezi), animationer (fx Xtranormal) med mere. Google Docs Google Docs er et online alternativ til Microsofts Officepakke. Bruges af enkelte lærere til dokumenter, som flere skal kunne redigere i. Facebook-grupper Nogle lærere er begyndt at oprette Facebook-grupper, og videndele derigennem Generelt Lærere og elever er online efter evne og behov, og bruger mange forskellige redskaber til læring, videndeling og præsentationer. Der er ingen direkte integration mellem de forskellige administrative og læringsunderstøttende systemer. Projekter It-som-fag To (humanistiske) lærere er ansvarlige i samarbejde med Datalogisk Institut på Københavns Universitet (DIKU). Første hold tilbydes fra sommeren Der er fokus på brug af Open Source og andre gratis programmer. Virtuelle læringsforløb En del af Projekt e-læring i samarbejde med bl.a. KVUC. 2 lærere er involveret i produktionen og yderligere 10 deltager som betatestere (afprøvning af pilotprojekter). Skolens virtuelle undervisningsprofil er i høj grad båret af behovet for at kunne tilbyde undervisning til de eliteidrætselever, som ofte er på flereugers træningslejre i ind- og udland. Det giver (skal give) øget fleksibilitet og kvalitet. Ipads Skolen overvejer for nuværende om brugen af tablets (som fx Ipad) med udbytte kan integreres i

10 undervisningen som supplement til bærbare computere. It-kompetencebevis Skolen tilbyder afgangseleverne at tage et it-kompetencebevis, hvor skolen attesterer elevernes itevner. Mellem 30 og 40% af afgangseleverne vælger at tage beviset. Skolen som it-gymnasium Skolen anser ikke sin it-profil som en forberedelse til at læse fx datalogi. Derimod betyder brugen af ordet it-gymnasium, at skolen er et Gymnasium, som bruger it meget og integrerer det i alle fag og alle situationer. Det handler ikke om it i sig selv, men om it-i-brug.

11 Appendix A: it.cv'er pr. november 2007 Indsamlet af Karen Borgnakke, professor, dr. pæd., Københavns Universitet til statusrapport for projektet Nye Evalueringsstrategier i Gymnasiet. Skole CV/IT i brug på Avedøre Gymnasium Administrative systemer: Skolen er ved at udfase den IT-baserede læringsplatform netstudier som har været benyttet til undervisnings- og konferencesystem i gennem en årrække. I stedet overføres alle funktioner til Lectio. Lectio håndterer stor set hele elevadministrationen herunder primært elevernes og lærernes skema. Herudover fungerer Lectio som undervisningsplatform for alle reformklasser her udfyldes studieplaner, studierapporter, undervisningsbeskrivelser. Desuden fungerer Lectio som intranet, hvor eleverne kan gemme opgaver og f.eks. portfolio. Gymnasiernes Administrations System GAS, som er et obligatorisk system som bl.a. skal anvendes ved alle indberetninger til undervisningsministeriet. Skolekom anvendes som konferencesystem for alle skolens lærere. Her gives alle vigtige meddelelser, og alle medarbejdere orienterer sig om ændringer flere gange dagligt. Avedøre Gymnasium drifter selv administrative exchange-servere, intranet og pædagogisk net IT hardware: Skolen er overalt dækket med trådløst netværk. Vi har pt. 7 klasser som har fået udleveret bærbare pc er til låns. Det er de såkaldte Itklasser. Disse rummer ca. en tredjedel af skolens elever. Alle lærere har fået udleveret bærbare pc er, som de benytter i deres daglige undervisningsarbejde. De øvrige har rig mulighed for at arbejde på skolens stationære maskiner, som står placeret i pc-lokaler og 2 større studiecentre Skolens medieklasser redigerer film og tv via elektroniske redigeringsfaciliteter, herunder pc-programmer.

12 IT-projekter på Avedøre Gymnasium: IT-klasser med bærbare pc er. Udvikling af IT-didaktik og pædagogik. Forsøg med film/multimedie-klasser med film/tv på A-niveau, med udvidet anvendelse af IT i alle klassens fag. Math-Cad-projektet: Matematikundervisning med anvendelse af math-cad programmer. Projekter under naturvidenskab i verdensklasse. En række internationale projekter med f.eks. produktion af fælles web-avis via samarbejde mellem klasser i flere lande. For indeværende deltager Avedøre Gymnasium i et internationalt projekt om udvikling af casebaserede pc-spil til undervisning i erhvervsøkonomi. Skole CV/IT i brug på Ørestad Gymnasium Administrative systemer: Fronter er skolens generelle konferencesystem. Her holdes styr på alle materialer, der bruges som forberedelse til undervisning, møder osv. Eleverne bruger det hele tiden, der gives lektier for og der afleveres opgaver der. Desuden er det her studierapporter, studiebøger og portfolio findes. GymnasieAdministrationsSystemet GAS håndterer alle data om elevers fag, hold og karakterer. Desuden holdes alle data vedrørende læreres timer her. Lectio håndterer elevernes og lærernes skema. Desuden fungerer den på ØG som mødekalender for lærerne.. Mailsystem/alle lærere kan få en mail. Systemet der bruges, er stillet til rådighed af Center for Informatik som er kommunens IT-afdeling. Derudover: andre økonomisystemer osv. IT hardware på Ørestad Gymnasium: Bærbare klassesæt, der er forbundet til nettet via trådløst netværk. Stationære maskiner, der er forbundet til nettet via fast netværk. Scannere, scan/kopimaskiner, redigeringsmaskiner osv.

Projekt Nye Evalueringsstrategier i Gymnasiet

Projekt Nye Evalueringsstrategier i Gymnasiet Karen Borgnakke Professor, dr.pæd. KU/ MEF, afdeling for pædagogik. Karenb@hum.ku.dk Projekt Nye Evalueringsstrategier i Gymnasiet Et Pilotprojekt støttet af Undervisningsministeriet. Projektet gennemføres

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11

Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11 Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11 Årets selvevaluering er foregået via et elektronisk spørgeskema. Skemaet er blevet gjort tilgængeligt for skolens lærere via et link. Undersøgelsen har ikke været

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af slutevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til seneste evaluering Udvikling i forhold til

Læs mere

IT-progressionsplan 2014

IT-progressionsplan 2014 IT-progressionsplan 2014 (Planen er stadig under udvikling) Overordnet beskrivelse - "IT-dannelse" Eleverne skal undervises i forskellige systemer, hvorved de gennem undervisningen og den konkrete anvendelse

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser AU Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Afslutningskonference Aarhus Universitet 28. november 2011 Tendenser fra interview og observation Temaer

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it-strategi 2009-12

Nyborg Gymnasiums it-strategi 2009-12 2009-12 Indhold 1. Indledning 2 2. Pædagogik 2 2.1. It-kompetencer (Nyborg Gymnasiums it-kompetencekatalog) 2 2.1.1. Generel it-kompetence 2 2.1.2. Specifikke it-kompetencer 2 2.2. Pædagogisk anvendelse

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Du skønne digitale gymnasieverden Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Hvad vil jeg sige noget om? Gymnasiereform 2005. Studieretninger og tværfaglighed, studieretningsprojekt Det virtuelle

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever.

Vejledning til brug af IT for nye elever. Vejledning til brug af IT for nye elever. IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige IT faciliteter

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever På www.itcsyd.dk kan du altid finde vejledninger m.m. under Services - Elever. Mener du der mangler nogen vejledninger, så send en mail til support@itcsyd.dk Vers.1.

Læs mere

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4 ACTIVBOARD Table of Contents Hvordan starter man op og tilslutter PC mv.... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til?... 4 Promethean s i samspil med andre programmer... 6 Samspil med Office pakken

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. April.2016 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Google-konto Først aktiverer vi i fællesskab din Google-konto: IT-introduktion i 1.g Rødkilde Gymnasium 2016

Google-konto Først aktiverer vi i fællesskab din Google-konto: IT-introduktion i 1.g Rødkilde Gymnasium 2016 Indledning I denne lektion vil du få adgangskoder til de forskellige platforme, vi bruger her på Rødkilde Gymnasium, og du skal løse nogle få opgaver - for derigennem at øve dig i brugen af disse platforme.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Guide til elektronisk retning

Guide til elektronisk retning Guide til elektronisk retning Jens Sveistrup, Gl. Hellerup Gymnasium Elektronisk aflevering er med elevernes større anvendelse af computer i undervisningen og med Lectios store udbredelse blevet mere og

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 9 Udgave: Nov.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

CUDiM Aarhus Universitet

CUDiM Aarhus Universitet Undervisningsorganisering, -former og -medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, et forsknings-, udviklings- og netværksprojekt http://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/undervisningsorganisering-former-og-medier-paa-langs-og-tvaers-af-fag-og-gymnasiale-uddannelser/publikationer/

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Side 1 Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Det er vigtigt, at du gennemfører nedenstående punkter inden tirsdag 12. august for at sikre, at du kan bruge alle skolens it-faciliteter

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever På www.itcsyd.dk kan du altid finde vejledninger m.m. under Services - Elever. Mener du der mangler nogen vejledninger, så send en mail til support@itcsyd.dk Vers.1.

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet?

Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet? FØR Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet? Hvis nej - hvorfor ikke Jeg følte mig godt forberedt efter gennemgangen. Jeg kan ikke huske det, men jeg fandt først videoerne

Læs mere

Den digitale folkeskole "Læring uden grænser"

Den digitale folkeskole Læring uden grænser Td Den digitale folkeskole "Læring uden grænser" Den digitale folkeskole har elevernes læring i centrum. Det betyder, at vi i Kerteminde Kommunes skolevæsen har fire pejlemærker: - At eleverne udfordres

Læs mere

Kategorier af it i undervisningen

Kategorier af it i undervisningen Kategorier af it i undervisningen Janus Aaen Christian Dalsgaard Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Program 9.45-10.30: Oplæg 10.45-11.30: Workshop 11.30-12.00: Plenum

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde Opdateret 5. maj JBL Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

IT-vejledning. 1. Overordnet formål. Teknisk

IT-vejledning. 1. Overordnet formål. Teknisk 1. Overordnet formål Med projektet ønsker vi at fastholde og styrke Vestergårdsskolens position som den førende folkeskole i Aarhus Kommune på det pædagogiske IT-område og undersøge tabletcomputerens potentiale

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere

Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere 2.Udgave Maj 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Business College Syd Vejledningen er udarbejdet for at gøre det nemmere for dig som

Læs mere

International Computer and Information Literacy Study. It-koordinatorspørgeskema

International Computer and Information Literacy Study. It-koordinatorspørgeskema International Computer and Information Literacy Study It-koordinatorspørgeskema Hovedundersøgelse Februar 2013 FORTROLIGT ICILS-MATERIALE MÅ IKKE CITERES ELLER REFERERES Secretariat The Australian Council

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads.

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra

Læs mere

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Kom godt i gang med Office 365, download af Office 365, OneDrive samt Word, Excel og PowerPoint Version 1.03 (13.

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Målsætning for

Målsætning for Målsætning for 2012-2013 Målsætningen for 2012-2013 bygger på Aalborg Katedralskoles vision for perioden 2008 2012. Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

Velkommen til vores nye elever og deres forældre

Velkommen til vores nye elever og deres forældre Velkommen til vores nye elever og deres forældre Program: 19.00 Velkomst og informationer 19.30 Ud i klasserne Der er mere plads på første sal! 1 Aftenens program Strukturen på Handelsgymnasiet Studie-

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2017

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2017 Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. HUSK at genstarte din computer kort tid før prøverne begynder. Dermed får du hentet opdateringer, som evt. kan være afgørende for, om du kan logge på det

Læs mere

TANKER BAG DEN PAPIRLØSE KLASSE. Pilotprojekt med tablets på Køge Handelsgymnasium

TANKER BAG DEN PAPIRLØSE KLASSE. Pilotprojekt med tablets på Køge Handelsgymnasium TANKER BAG DEN PAPIRLØSE KLASSE Pilotprojekt med tablets på Køge Handelsgymnasium Tablets er nyt element i pædagogikken? ipad vs Windows 8 tablet 1/2 Infrastruktur er klar: - Tablet med Windows 8 passer

Læs mere

Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler

Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler Som en del af Vallensbæk Kommunes BYOD (Bring Your Own Device) løsning, tilbydes elever nu muligheden for at installere den fulde officepakke helt gratis,

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

45 svar. Oversigt. Hvilket fag eller område underviser du inden for? Rediger denne formular. Se alle svar

45 svar. Oversigt. Hvilket fag eller område underviser du inden for? Rediger denne formular. Se alle svar jeppe.egendal@gmail.com Rediger denne formular 45 svar Se alle svar Oversigt Hvilket fag eller område underviser du inden for? Brug af praxis' produkter bygningsmaler, elementær brand og stillads Bygge

Læs mere

Anbefalinger. På baggrund af skolens selvevaluering

Anbefalinger. På baggrund af skolens selvevaluering Anbefalinger På baggrund af skolens selvevaluering Det er vigtigt, at skolen løbende stiller sig selv en række spørgsmål, der stiller skarpt på it-paratheden. ikke mindst fordi mulighederne for itunderstøttelse

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring?

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring? Evaluering af superbrugerfunktionen Lidt under 80 % svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse med de workshops som superbrugerne har afholdt og tilsvarende mange svarer at workshoppene er væsentlige

Læs mere

Progressionsplan for Digital Dannelse (2016)

Progressionsplan for Digital Dannelse (2016) Progressionsplan for Digital Dannelse (2016) Overordnet beskrivelse - "Digital-Dannelse" Målet med undervisningen er, at eleverne skal blive fortrolige med en digital verden, der indeholder såvel muligheder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Gratis Office 365 til ansatte og studerende

Gratis Office 365 til ansatte og studerende Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 på deres private pc (= Office 2013) og/eller Mac (= Office 2016). Office 365 må installeres på 5

Læs mere

2. statusrapport Nye vinkler på pædagogisk IT anvendelse

2. statusrapport Nye vinkler på pædagogisk IT anvendelse 2. statusrapport Nye vinkler på pædagogisk IT anvendelse DEADLINE: 1. marts 2013 Skole( r) navn: Gladsaxe Gymnasium Nærum Gymnasium Rødovre Gymnasium Ordrup Gymnasium Borupgaard Gymnasium Projektansvarlig:

Læs mere

Information om afgangsprøven 2016

Information om afgangsprøven 2016 Information om afgangsprøven 2016 1 Information om afgangsprøverne 2016 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-17. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de mundtlige prøver afholdes i perioden

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD ver. 10 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

kanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-89.

kanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-89. Nyborg Gymnasium Nyborg Gymnasium http://www.infogeist.dk/html/paedagogiskanvendelseafit/infogeist-pae kanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-89.html#topic_1-92 Side 1 af 1 1 Indledning Indledning

Læs mere

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Lærerevaluering november 2007 Side 1 af 8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Nedenstående er en sammenfatning af den første lærerevaluering, der er gennemført i

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg produktionshøjskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Elevspørgeskema ICILS 2013

Elevspørgeskema ICILS 2013 Elevspørgeskema ICILS 2013 INTRODUKTION TIL ELEVSPØRGESKEMA I dette spørgeskema vil du få spørgsmål om: Dig selv, dit hjem og din familie Hvor og hvor ofte du bruger computer Hvad du bruger computere til

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik.

Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik. Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik. Delmål 2011-12 1. Fortsat undersøge omfang og brug af nye medier, nye platforme samt IT baseret og innovativ didaktik

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 9 Udgave: Nov.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Progressionsplan for Digital Dannelse (2016)

Progressionsplan for Digital Dannelse (2016) Progressionsplan for Digital Dannelse (2016) Overordnet beskrivelse - "Digital-Dannelse" Målet med undervisningen er, at eleverne skal blive fortrolige med en digital verden, der indeholder såvel muligheder

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Mads Lemvigh Fog, Læssøesgades Skole. Tema 3: Skolens kultur og organisationsudvikling

Mads Lemvigh Fog, Læssøesgades Skole. Tema 3: Skolens kultur og organisationsudvikling Tema3 Skolenskulturog organisationsudvikling 1 Indholdfortegnelse Statusbeskrivelseafskolensudstyrssituation..s.3 Statuspåskolensit handleplan. s.3 Målmedit kulturundersøgelsen..s.4 Resultaterogkonklusionerfraundersøgelsen

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Skabelon til slutrapport

Skabelon til slutrapport Skabelon til slutrapport DEADLINE: 24. august 2012 1. Skole(-r) navn: Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. 2. Kontaktperson (navn/mail): Klaus Nørby Jakobsen, HR-chef, kj@birke-gym.dk Mathias Kruse

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn & Mariagerfjord 2016 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at

Læs mere