Cost-effektivt Design Med UML 16. oktober 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cost-effektivt Design Med UML 16. oktober 2006"

Transkript

1 Cost-effektivt Design Med UML 16. oktober 2006 I det følgende beskrives hvordan mindre og mellemstore danske udviklingsvirksomheder, der ikke har en etableret og objektorienteret designproces og tilhørende værktøjer, kan anvende Unified Modeling Language (UML) til design af embedded (indlejrede) softwaresystemer på en omkostningsbevidst måde. Mange virksomheder ønsker i disse år at indføre bedre metoder til design og dokumentation af deres udviklingsprojekter, og kigger ofte på Unified Modeling Language (UML) som en måde at opnå dette på. En virksomhed kan have forskellige motiver for at gøre dette. Nogle af de mest almindelige motiver er: Forbedring af kvaliteten på de udviklede produkter. Virksomheden har typisk tidligere oplevet en række problemer med tidligere udviklede produkter, såsom store tidsforsinkelser, kundeklager over dårlig kvalitet, m.m. Hurtigere omstilling af udviklingsaktiviteterne når markedets behov for produkterne ændrer sig. Reduktion af udviklingstiden for nye produkter, gennem genbrug af dele af kode og design fra tidligere projekter. Et ønske om at sikre, at nye medarbejdere kan overtage og videreføre kildekoden. UML diagram oversigt UML er en officiel standard, som kontrolleres af The Object Management Group (OMG - OMG har gennem tiden udgivet en række forskellige versioner af UML. Disse er opdelt i to hoved-grupper, UML 1 og UML 2. Den seneste version i UML 1 serien er version 1.5, og i UML 2 serien er det version 2.0. Visse simple UML-værktøjer supporterer dog kun UML v1, hvilket imidlertid er tilstrækkeligt for den anvendelse som beskrives i denne artikel. Men kan man vælge, bør man gå efter version 2.0 support. UML 1 indeholder 10 forskellige diagramtyper, hvilket er øget til 13 i UML 2.: Statiske (strukturelle) diagrammer: Class diagram Object diagram Package diagram Component diagram Deployment diagram Composite structure diagram (kun i UML 2) Dynamiske diagrammer: Use Case diagram Sequence diagram Communication diagram (kaldes Collaboration diagram i UML 1) Activity diagram State Machine diagram Interaction overview diagram (kun i UML 2) Timing diagram (kun i UML 2)

2 Side 2 af 7 Valg af detaljeringsniveau Umiddelbart vil UML-novicen forvente at skulle modellere det komplette softwaredesign i UML det vil sige samtlige klasser, metoder, attributter, typer, state maskiner, m.m. Dette er imidlertid ikke noget absolut krav. Der findes to hoved-skoler indenfor UML modellering: Den ene udgøres af de såkaldte kompletister, der går efter det komplette UML-design, mens den anden omfatter folk der mener at UML bruges bedst som et skitse-værktøj til at beskrive de vigtigste aspekter af designet. Kompletist -skolen står bla. bag Model Driven Architecture (MDA), som er et forsøg på at bruge UML som et decideret programmeringssprog. Dette perspektiv er ganske tillokkende på lang sigt, men stiller også ganske store krav til både værktøjer og deltagernes faglige kunnen. Den ønskede sammenhæng mellem detaljeringsgrad og nyttevirkning er vist med den blå kurve på Figur 1. Kurven flader ud for højere detaljeringsgrader, da tilføjelsen af spidsfindige detaljer til et stort set komplet design ikke kan forventes at have samme nyttevirkning som tilføjelsen af helt basal information i starten. Førstegangsbrugeren risikerer dog nemt at ende på den røde kurve i stedet for, hvor tilføjelsen af flere detaljer ligefrem kan have en negativ virkning. Dette skyldes at spildtiden ved at fedte rundt med model-detaljer ikke altid opvejes af den designmæssige gevinst. Nyttevirkning Detaljeringsgrad Figur 1 - Nyttevirkning af detaljeringsgraden Vil man benytte sit UML-værktøj til at generere kode, er modellen selvsagt nødt til at have en eller anden grad af komplethed over sig. Men jeg vil råde førstegangsbrugeren til ikke at stræbe efter dette. Man vil sandsynligvis have nok at gøre med at omstille sig mentalt fra at have et tekst- og kode-baseret designopfattelse til en model-baseret ditto. Brug derfor UML som skitseværktøj, og lad fortsat den traditionelle tekstbaserede specifikation være hjørnestenen i designet. Den komplette model med MDA, kodegenerering, fløjter og guirlander kan passende indføres efter at man er blevet fortrolig med den basale UML anvendelse i løbet af de første to-tre projekter. Diagram-anvendelse Der findes ingen faste regler for hvordan og til hvad man benytter de forskellige UMLdiagrammer. De følgende anbefalinger er baseret på mine egne holdninger og erfaringer, men det enkelte udviklingsteam kan og bør tilpasse anvendelsen efter omstændighederne. Kravspecifikationen bør beskrives ved hjælp af Use Cases på tekstuel form i et almindeligt (Word) dokument. Jeg finder personligt ikke at UML s Use Case diagrammer er synderligt værdifulde i forhold til den tid de tager at tegne og vedligeholde og den plads, de optager i kravdokumentet. Min anbefaling er ikke at spilde tid og papir på dem, men i stedet for at benytte en fast skabelon for Use Case beskrivelserne. Eksempler på Use Case skabeloner kan hentes her: Det skal dog nævnes, at flere UML

3 Side 3 af 7 værktøjer efterhånden mulighed for at knytte (HTML-)formateret tekst til et Use Case diagram, hvilket evt. kan benyttes som alternativ til et eksternt dokument. Vil man absolut anvende Use Case diagrammer, gør man sig selv en stor tjeneste ved ikke at overdrive anvendelsen af relationer såsom <<uses>> og <<extends>> mellem Use Cases. De vigtigste Use Cases bør suppleres med Sequence diagrammer, specielt når dynamisk opførsel skal beskrives. Sequence diagrammer giver dog ikke de store muligheder for at afbilde alternative scenarier, og derfor kan forekomme nødvendigt at fremstille et større antal diagrammer med ganske små variationer for at håndtere disse. Her er det ligeledes vigtigt at begrænse anvendelsen til de situationer, hvor diagrammerne virkeligt gør nytte. Hvis to linier tekst i selve Use Case beskrivelsen kan gøre det ud for et ekstra sequence diagram med en lille ændring i forhold til hoved-diagrammet, er det helt acceptabelt at droppe det ekstra diagram. Systemets overordnede struktur beskrives bedst i et antal Component diagrammer. Et alternativ er at benytte et Package diagram, men denne diagramtype er lidt for begrænset for min smag. Med et Component diagram har man mulighed for at beskrive vigtige interfaces mellem komponenterne. Hvis det er vigtigt at beskrive et messageflow mellem komponenter, kan man supplere med et Communication diagram (UML 1: collaboration diagram). En enkelt komponent beskrives typisk i et Class diagram. Hovedvægten bør som ovenfor nævnt lægges på de store linier, herunder public metoder og interfaces. Interne (private) attributter og metoder er ikke voldsomt interessante. Et andet aspekt som typisk overdrives i et klasse-diagram er nedarvning. Nedarvning er typisk et af de første emner der behandles i enhver lærebog om objekt-orienteret design, men man skal her huske på at et klasse-diagram hører til den statiske beskrivelse af systemet, og for langt de fleste indlejrede systemer er de dynamiske egenskaber de vigtigste. Såfremt en komponent eller klasse indeholder væsentlige state maskiner, beskrives disse i et State Machine diagram, som indikeret i Figur 2. Man bør dog ikke forsøge at vise samtlige kombinationer af tilstande og hændelser i dette diagram, da det ellers hurtigt bliver meget uoverskueligt. State diagrammet skal give et overblik over den primære hensigt med state maskinen, og bør derfor næsten altid suppleres med en state-transition tabel, som beskriver samtlige kombinationer af tilstande og hændelser, herunder alle mulige fejlscenarier. Denne tabel-type er ikke understøttet af UML, og må derfor beskrives i et separat dokument. Et eksempel er vist i Figur 3. StateHandler -m_state : enum INIT +Initialize() +GetState() +ProcessEvent() READY Enable Resume Disable SUSPENDED Suspend Figur 2 - Typisk state machine diagram Sekventielle processer, såsom bruger-interaktion via en skærm eller en trinvis validering af modtagne data, beskrives bedst i et Activity diagram. Disse diagrammer minder meget om traditionelle flowchart diagrammer. I UML 2 er der blevet tilføjet elementer som minder om SDL modellering (kendt fra tele-verdenen til beskrivelse af kommunikationsprotokoller), og UML varianten kan anvendes til samme formål.

4 Side 4 af 7 States INIT READY SUSPENDED Events Enable Turn on stuff; <ignore> <ignore> READY Disable <error> <error> Turn off stuff; INIT Resume <error> <ignore> Enable sensor; READY Suspend <error> Disable sensor; SUSPENDED <ignore> Figur 3 - State-transition tabel Asynkrone sekvenser, såsom message-baserede protokoller kan også med fordel beskrives i et Sequence diagram, som indikeret i Figur 4. Dette diagram finder således både anvendelse til beskrivelse af krav såvel som design. Anvendelsen af diagrammerne bør ske efter de samme retningslinier som beskrevet ovenfor, nemlig at de bør beskrive de vigtigste elementer af designet, og ikke nødvendigvis samtlige små detaljer. Operator StateHandler Device 1: Enable 2: SetActive 4: CommandAck 3: IsReady Figur 4 - Et typisk sequence diagram Valg af UML værktøj Enhver håndværker ved, at man ikke nødvendigvis bliver en god håndværker ved at have det rigtige værktøj. En dårlig håndværker vil stadig lave dårligt håndværk, selv om han har det bedste værktøj penge kan købe. Men godt værktøj kan på den anden side gøre en god håndværker mere produktiv. Valget af det rigtige UML værktøj er da derfor også vigtigt. Ikke så vigtigt som at sikre at den håndværkmæssige kunnen er på plads i udviklingsteamet, men vigtigt nok til at bruge lidt tid og resurser på at undersøge alternativer. Der findes i dag et hav af forskellige UML værktøjer på markedet. Licenspriserne varierer lige fra få tusinde kroner til ca. 100 gange så meget. Den høje ende af prisspektret domineres ikke overraskende af markedslederne IBM Rational, I-Logix Rhapsody og Borland Together, men der findes en lang række mindre firmaer, som udbyder langt billigere værktøjer af overraskende god kvalitet, og det er min anbefaling, at man i hvert fald i den første fase går efter de billigere modeller. Man bør ikke vælge et værktøj, før man har testet mindst tre-fire stykker. Mange værktøjer findes i en såkaldt Community Edition, som er en skrabet udgave, der typisk kun må anvendes til ikke-kommercielle projekter. Men de kan være udmærkede til at få en fornemmelse af hvordan værktøjet er at arbejde med. Andre værktøjer kan fås i en fuldt funktionel men tidsbegrænset demo-udgave.

5 Side 5 af 7 På min hjemmeside ( kan man finde en diskussion af vigtige parametre ved valget af UML værktøj. Her kan man også finde en oversigt over UML værktøjer. Succesfaktorer I den type virksomheder som denne artikel retter sig imod, kommer ønsket om at anvende UML typisk nede fra i organisationen, og er sjældent drevet af et strategisk initiativ fra ledelsen. Netop derfor er det vigtigt at opnå et fast tilsagn fra ledelsen med hensyn til tidsforbrug og budget, inden man starter på UML introduktionen. Al begyndelse er svær, og koster både tid og penge. Og hvis ledelsen kun har givet et valent tilsagn, som glemmes i samme sekund projektet er bare en smule presset rent tidsmæssigt, er UML initiativerne dømt til fiasko på forhånd. De færreste mennesker kan lære nye komplekse ting helt på egen hånd, uden at modtage en eller anden form for struktureret vejledning. Uddannelse af projektdeltagerne er derfor også en vital ting. Såfremt projektet ikke råder over en person med tidligere UML erfaring, bør det overvejes at tilknytte en ekstern UML coach i en periode. Det er desuden tilrådeligt at starte med UML aktiviteterne i et pilotprojekt, for at træne både ledelse og medarbejdere i de nye teknikker. Modsat hvad mange tror, behøver pilotprojektet ikke bestå af 100% nyudvikling. Man kan sagtens benytte et vedligeholdelses- eller featureudvidelsesprojekt som UML pilotprojekt, og så nøjes med at benytte UML til design af de nye faciliteter. Ofte afvises denne mulighed med argumenter om, at det ikke kan betale sig, da projektet jo allerede er designet, og nu bare skal udvides. Men formålet med et UML pilotprojekt er ikke at opnå en isoleret gevinst på dette projekt, men at give medarbejderne en træning i UML modelleringsteknikker. Gevinsten vil typisk opnås på de efterfølgende projekter. Faktisk kan det være en fordel at indføre UML på denne måde, da det mindsker antallet af ubekendte i projektet i forhold til et nyudviklingsprojekt, og dermed tillader deltagerne at fokusere mere på UML delen. Det er meget tilrådeligt på forhånd at definere et sæt af klare succeskriterier for pilotprojektet, såsom hvilken type dokumentation man ønsker, med hvilken detaljeringsgrad, tilfredshedsgraden med de indkøbte værktøjer, m.m.

6 Side 6 af 7 Værktøjer Træning Uddannelse Committment Successfaktorer Motivation Fokus Figur 5 - Success-faktorer for anvendelse af UML Typiske faldgruber Der er desværre adskillige måder hvorpå éns første UML projekt kan fejle. I det følgende har jeg prøvet at opstille de værste faldgruber, som jeg oplever dem: Kulturelle barrierer: Den embeddede verden er traditionelt bundet til en ikke-objektorienteret design- og implementationsmetodik. Anvendelse af objektorienterede metoder og sprog er ikke helt så udbredt som i andre brancher, og betragtes mange steder med mistro og fordomme. For at imødegå dette problem er det vigtigt at der fra starten sættes ind med både uddannelse og holdningsbearbejdelse, samt at man sørger for at UML pilotprojektet bemandes med de rigtige folk, som ikke er bange for at lære noget nyt. For store ambitioner: Det er nemt at knække halsen på at ville det hele fra starten; benytte alle diagramtyper, lave komplet modellering med kodegenerering, m.m., samtidigt med at man skal lære at bruge selve modelleringssproget og et nyt værktøj. Det kan næsten kun gå galt. Den bedste måde at imødegå dette på er, som ovenfor beskrevet, at starte med at bruge UML som skitseværktøj som led i en gradvis introduktion. At gøre tingene rigtigt i stedet for at gøre de rigtige ting: Udviklings-teams som benytter UML for første gang kan nemt falde for fristelsen til at bruge megen tid på at diskutere hvad korrekt UML er. Dette kan jeg ikke advare nok imod, da det er et eklatant spild af tid og ressourcer. Groft sagt er alt hvad der hjælper projektet til at nå de opstillede mål pr. definition korrekt UML. Selvfølgelig bør man af hensyn til senere vedligeholdelse ikke opfinde en masse proprietære udvidelser, men fokus skal altid være på designet og opgaven, ikke på den 100 % syntaktisk korrekte anvendelse af UML. Licenskarrighed: Mindre danske virksomheder har traditionelt aldrig været særligt motiverede for at bruge penge på værktøjer til softwareudvikling. Og da specielt high-end UML værktøjer

7 Side 7 af 7 kan være ganske kostbare, kan det være fristende at købe lidt færre licenser end man egentlig synes man har brug for. Det er imidlertid at lægge gift ud for projektet fra starten. Hvis anvendelsen af UML skal slå rod i organisationen, er det imperativt at alle projektdeltagere har adgang til værktøjerne når de har behov derfor. Hvis ledelsen ikke vil slippe penge til det dyre værktøj, så køb en billigere model, så alle kan få en licens. Design-ændringer dokumenteres ikke: Hvis et design skal have værdi for fremtidige projekter og kolleger, er det vigtigt at det i rimelig grad afspejler det implementerede. Dette problem opstår typisk når dele af designet ændres efter at implementationsfasen har været i gang i et stykke tid, og projektet måske er i tidsmæssige problemer. Her er det nemt at komme til at glemme at føre designændringer tilbage til dokumentationen. For at imødegå dette problem, skal man for det første sørge for at den ovenfor nævnte licensproblematik ikke kan bruges som undskyldning, og dernæst skal den ligeledes ovenfor nævnte holdningsbearbejdelse sørge for at folk virkeligt føler at design-feedback er vigtigt. Valg af udviklingsmetode UML alene gør det ikke. UML er en notationsstandard til brug for objektorienteret analyse og design, men giver i sig selv ikke nogen anvisninger på hvordan man i øvrigt kommer helskindet gennem et udviklingsforløb. Anvendelsen af UML skal derfor integreres med virksomhedens overordnede udviklingsproces og gerne anvendes i rammen af en udviklingsmetode. Det er en udbredt misforståelse at anvendelsen af UML kun kan ske gennem en moderne iterativ metode, såsom Rational Unified Process (RUP). Der er dog intet der forhindrer én i at benytte UML i relation til virksomhedens eksisterende metode, som ofte vil være mere eller mindre baseret på den traditionelle vandfaldsmodel. At der så er ganske gode grunde til at se endog meget kritisk på bemeldte vandfaldsmodel er en helt anden sag, men det bør man ikke blande sammen med sin UML introduktion, igen for at undgå at lave for mange tiltag på en gang. Brug det rigtigt UML kan anvendes til design af softwaresystemer af enhver art, men bør ikke anvendes ukritisk. Brugt rigtigt, kan anvendelse af UML hjælpe med at designe bedre softwaresystemer. Brugt forkert, kan det rent faktisk resultere i dårligere design end hvis man havde designet på traditionel vis. For en projektleder, der ønsker at indføre anvendelse af UML i et konkret projekt, er udfordringen at tilpasse ambitionsniveauet til virksomheden modenhedsniveau, medarbejdernes faglige og holdningsmæssige baggrund og det konkrete projekts tidsmæssige rammer. Denne artikel blev bragt i nyhedsmagasinet Elektronik & Data nr. 5, april 2006.

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Beskrivelse af indhold i ITOS kurset: Master Class i Kravspecifikation indenfor embeddede systemer

Beskrivelse af indhold i ITOS kurset: Master Class i Kravspecifikation indenfor embeddede systemer Beskrivelse af indhold i ITOS kurset: Master Class i Kravspecifikation indenfor embeddede systemer Introduktion Dag 1 1:00 før frokost Bordet rundt - forventninger Formål Resultat for kursister Opgaver

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

UML-Light (Note: UML-Light T133, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA

UML-Light (Note: UML-Light T133, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA UML-Light (Note: UML-Light T33, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA Programmering PRG + Semesterprojekter PRJ+PRJ2 Version: 20--2004 Indhold Første del: Introduktion til UML-Light og UML Klasser og objekter

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Struktureret system udvikling Minimodul 1: Introduktion, UML og use cases

Struktureret system udvikling Minimodul 1: Introduktion, UML og use cases Struktureret system udvikling Minimodul 1: Introduktion, UML og use cases Rasmus L. Olsen, 27 februar 2008 Introduktion Kursets hjemmeside http://www.kom.aau.dk/~rlo/ Kursus holder Rasmus L. Olsen Færdiguddannet

Læs mere

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag Hvem er vi? Kursus Introduktion Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark 100 studerende med forskellig baggrund: software teknologi It og Kom

Læs mere

Objektorientering. Programkvalitet

Objektorientering. Programkvalitet 1 PROSA-Bladet nr. 4 1993 Objektorientering = Programkvalitet? Af Finn Nordbjerg, adjunkt ved Datamatikeruddannelsen, Aalborg Handelskole 1. Indledning Objektorientering er blevet et edb-fagets mest udbredte

Læs mere

UML til kravspecificering

UML til kravspecificering UML til kravspecificering UML mini-kompendium - til brug i forbindelse med modellering af kravspecifikationer. Copyright 2006 Teknologisk Institut, IT-Udvikling Aktivitetsdiagram 2/9 Aktion Aktionsnavn

Læs mere

Nyheder i Remote Support Platform 3.0

Nyheder i Remote Support Platform 3.0 Nyheder Remote Support Platform for SAP Business One Dokumentversion: 1.0 08.10.12 Alle lande Typografiske konventioner Typografi Eksempel Ord eller tegn citeret fra skærmbilledet. Disse omfatter feltnavne,

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

Curriculum Vitae. Uddannelse: 2001 Civilingeniør fra Danmaks tekniske universitet, fagprofil: styring og regulering.

Curriculum Vitae. Uddannelse: 2001 Civilingeniør fra Danmaks tekniske universitet, fagprofil: styring og regulering. Curriculum Vitae Navn Gitte Brunn Fugmann Adresse Mosegård Park 9 3500 Værløse. Telefonnr +45 3927 7371 E-mail gbr@fugmann.net Fødselsdato 24. april 1974 Fødselssted Rigshospitalet, København Ægteskabelige

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Matematikkommission Læreplaner og it

Matematikkommission Læreplaner og it INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG, KU Matematikkommission Læreplaner og it Matematikkommissionsrapport CAS indtager imidlertid for matematik en særstilling blandt de digitale teknologier: CAS er entydigt matematisk,

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Vurdering af kvalitet en note af Tove Zöga Larsen

Vurdering af kvalitet en note af Tove Zöga Larsen Vurdering af kvalitet en note af Tove Zöga Larsen Kvalitet... 2 Test... 2 Hvordan finder man testdata?... 2 Dokumentation af test... 3 Review... 3 Vurderingskriterier... 3 Gennemførelsen af et review...

Læs mere

System Arkitekt Practitioner

System Arkitekt Practitioner System Arkitekt Practitioner Kompetencebeskrivelsee DISAC Danish IT Society s Architectural Certification DANSK IT 2012 1 IT arkitekt Practitioner System Arkitekt Denne certificering repræsenterer det

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte?

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? jerome@falconbasket.dk 6. november 2006 Version 1.03 Indledning I løbet af den tid jeg har været træner, er det blevet klart, at utrolig mange ungdomsspillere

Læs mere

INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93

INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93 INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93 ANTENNENYT (?) Arbejdet munder desværre ud i "Viel Geschrei und wenig Wolle", som tysken siger, for konklusionen af vores arbejder bliver: DESVÆRRE..... Vi springer lige

Læs mere

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Ingrid Haug, 10. marts 2010 Hvorfor dette oplæg? Brugervenlige produkter opnås kun ved at arbejde målrettet med brugervenlighed Alt for sjældent er

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

10 gode råd. Vælg den rette model. af konsulent Morten Korsaa, DELTA

10 gode råd. Vælg den rette model. af konsulent Morten Korsaa, DELTA 10 gode råd af konsulent Morten Korsaa, DELTA Vælg den rette model SKI rammekontrakten giver mulighed for at bruge to udviklingsmodeller den klassiske og den nye. Dit valg er afgørende for succes. Den

Læs mere

Introduktion. Jan Brown Maj, 2010

Introduktion. Jan Brown Maj, 2010 Jan Brown Maj, 2010 Introduktion OIOXML har eksisteret som det centrale datastandardiseringsparadigme siden 2002. Til OIOXML-konceptet er der et regelsæt betegnet OIO Navngivnings- og Deignregler (NDR),

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER 2010 2010/02/09 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER 2010 2010/02/09 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER 2010 PROGRAM INDHOLD Resultater i forhold til målet om at forbedre brugeroplevelsen Hvilke benchmarks kan I styre efter? Resultater i forhold

Læs mere

Projektplan for DIKU studenterprojekter

Projektplan for DIKU studenterprojekter Projektplan for DIKU studenterprojekter Forfatter: Anders Johansen, Softwareudvikler, Det Kongelige Bibliotek 29. januar, 2007 Projektplan version 1.0 Det Kongelige Bibliotek Postboks 2149, DK-1016 København

Læs mere

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed En kort introduktion til kurset Systems Engineering Projektfaser Opsamling og opgave Om kurset Mål: at I lærer

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

1. Indledende spørgsmål

1. Indledende spørgsmål Velkommen til vores spørgeskema om IT virksomheder og IT ansatte i Danmark. Spørgeskemaundersøgelsens formål er at kortlægge den nuværende tilstand indenfor evaluering/test af IT produkter med en brugergrænseflade.

Læs mere

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person 1. Indledning... 3 1.1 Arkitekturmæssige overvejelser... 3 2. Konkrete ændringsforslag... 5 2.1 Variable attributnavne... 5 2.2 Registeroplysninger fra akkreditiv...

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Bør kragerne flyve mod øst?

Bør kragerne flyve mod øst? Bør kragerne flyve mod øst? Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast),

Læs mere

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Genbrugelige komponenter og designmønstre i Java Jacob Nordfalk Ingeniørhøjskolen i København Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Program Om Jacob Nordfalk introduktion (ikke-teknisk del) Komponentbaseret

Læs mere

Model og metode til programudvikling. Om undertegnede... Struktureret Systemudvikling. Dagens menu... Tankevækkende erfaringer med systemudvikling...

Model og metode til programudvikling. Om undertegnede... Struktureret Systemudvikling. Dagens menu... Tankevækkende erfaringer med systemudvikling... Model og metode til programudvikling 2004 minimodul 11: Struktureret/Systematisk System Udvikling Kursusholder: Ove Andersen Om undertegnede... Ove Andersen, civ. ing., 1989, ph.d. 2003 arbejdet på diverse

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4 IT opgave Informationsteknologi B Vejleder: Karl Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Dato:03-03-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planlægning... 3 Kommunikationsplanlægning... 3 Problemstillingen...

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

ADIS, WS og Meta Service

ADIS, WS og Meta Service ADIS, WS og Meta Service Om ADIS, Web Services, Værktøjer og Meta Service. Michael Jacobsen Technology Network Management Agenda ADIS og dens udvidelse ISOagriNET Web Service med eller uden fuldt objektmodel

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

DAXIF# - Delegate Automated Xrm Installation Framework. Delegate A/S

DAXIF# - Delegate Automated Xrm Installation Framework. Delegate A/S DAXIF# - Delegate Automated Xrm Installation Framework Delegate A/S Agenda Delegate A/S DAXIF# Kun et programmeringssprog Type stærke script (og selvdokumenterende) filer Unit tests afvikles før assembly

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Grundlæggende OOA - OOD

Grundlæggende OOA - OOD Grundlæggende OOA - OOD Dette kursus henvender sig til personer, der har lille eller ingen erfaring med softwareudvikling. Med udgangspunkt i UML opbygges et solidt kendskab til softwareudviklingens kunst

Læs mere

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Roskilde Tekniske Gymnasie Martin Fabricius & Simon Dein, 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Indledning... s3 Målgruppe (diskussion)... s4 indledende kravfangst...

Læs mere

Artikel nr. 1. AGI 417 maj 2005

Artikel nr. 1. AGI 417 maj 2005 Artikel nr. 1 AGI 417 maj 2005 C20 M13 Y14 Neutral grå og Half&half C30 M20 Y22 Sådan kombinerer du en neutral grå farve i cmyk så du undgår farvestik. tekst Kay Werner Schmidt kw@kaywerner.dk C40 M27

Læs mere

Case: Svømmeklubben Delfinen

Case: Svømmeklubben Delfinen 1. Semesterprojekt Datamatikeruddannelsen, 2. Obligatoriske opgave, efterår 2017 Case: Svømmeklubben Delfinen Svømmeklubben Delfinen er en mindre klub, der er i vækst. Klubbens ledelse ønsker derfor udviklet

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

OpenTele Server Performance Test Rapport

OpenTele Server Performance Test Rapport OpenTele Server Performance Test Rapport 17. marts 2015 Side 1 af 22 1Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Test forudsætning Beskrivelse af testscenarier Test af OpenTele kliniker web interface

Læs mere

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere.

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. fbn fbn acta Godkendt 1 af 5 Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. Denne politik er udtryk for, at skolen tilstræber at være en

Læs mere

Datalogi V-Systemdesign og HCI

Datalogi V-Systemdesign og HCI Datalogi V-Systemdesign og HCI 4. feb 2002 I kurset behandles emnerne interaktive systemer, systemudvikling og projektledelse. Fokus er indledende tilegnelse af metoder, teknikker og værktøjer, som effektivt

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT PROFIL TIL HANDLING Til Hansen, som samarbejder med Jensen 16.02.2017 Denne rapport er udleveret af: Your Company 123 Main Street Smithtown, MN 54321 www.yourcompany.com VELKOMMEN

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 HTX

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Gary Rebholz Tilbage i artiklen, opdagelse i Vegas Pro Trimmer Rude, fra marts 2008 Tech Tip kolonne, jeg dækkede Vegas Pro Trimmer vindue i

Læs mere

Introduktion til. Magento

Introduktion til. Magento Introduktion til Magento Jesper Kaae 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Installation... 7 Systemkrav... 7 Test selv systemkrav... 8 Upload til webhotel... 9 Sample data...10 Installation...10 Et

Læs mere

Fra Assembler, Basic, Comal, Pascal, C til Object Orienteret software udvikling

Fra Assembler, Basic, Comal, Pascal, C til Object Orienteret software udvikling 1 Fra Assembler, Basic, Comal, Pascal, C til Object Orienteret software udvikling v. Ib Havn Min første computer 2 Sådan startede det 3 Kort om DSE A/S Start 1981 som Dansk System Elektronik A/S Integration

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 HTX

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv www.karinnilsson.dk Trin 1 Kod din indre GPS Start med at gøre dig klart, hvad du gerne vil opnå. De fleste der kommer til mig ved alt om, hvad de gerne vil være FRI

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere

Klasser og Objekter i Python. Uge 46 Learning Python: kap 15-16, 19-22.

Klasser og Objekter i Python. Uge 46 Learning Python: kap 15-16, 19-22. Klasser og Objekter i Python Uge 46 Learning Python: kap 15-16, 19-22. Klasser og objekter En klasse beskriver en klump af samhørende funktioner og variable En klasse er en beskrivelse. En kage form Klassens

Læs mere

fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009

fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009 fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009 Baggrund Professionel software udvikler gennem 9 år Knap 2 års erfaring som SCRUM Master (projektleder) Leder for 4-7 mand gennem det seneste

Læs mere

Struktureret system udvikling Minimodul 2: UML og use cases

Struktureret system udvikling Minimodul 2: UML og use cases Struktureret system udvikling Minimodul 2: UML og use cases Rasmus L. Olsen, 4 februar 2011 1 Evalueringen af Struktureret SystemUdvikling Udgangspunktet for evalueringen af kurset baserer sig på de opgaver

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Kapitel 21: Softwarearkitektur designprincipper

Kapitel 21: Softwarearkitektur designprincipper Kapitel 21: Softwarearkitektur designprincipper Miriam Tang Jacob Jensen Lars Christensen Jacob Atzen Onsdag 9/3 Dagens program Definitioner Analyseværktøjer Designprocessen Raffinering Afrunding Design

Læs mere

A Profile for Safety Critical Java

A Profile for Safety Critical Java A Profile for Safety Critical Java Martin Schoeberl Hans Søndergaard Bent Thomsen Anders P. Ravn Præsenteret af: Henrik Kragh-Hansen November 8, 2007 Forfatterne Martin Schoeberl Udvikler af JOP processoren

Læs mere