Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side"

Transkript

1 Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af monteringsbeslag Trin 4: Indsættelse af Annubar Trin 5: Montering af transmitteren Produktcertificeringer Slut

2 585 Main Steam Annubar Installationsvejledning 2012 Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle mærker tilhører ejeren. Rosemount og Rosemounts logo er indregistrerede varemærker tilhørende Rosemount Inc. Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tlf. (USA) +1 (800) Tlf. (Intl.) +1 (952) Fax +1 (952) Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld Wessling Tyskland Tlf. +49 (8153) Fax +49 (8153) Emerson Process Management Hejrevang Allerød Danmark Tlf Fax Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf Fax / Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing , Kina Tlf. +86 (10) Fax +86 (10) VIGTIG MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 585 Annubar. Installationsvejledningen indeholder ikke anvisninger angående konfigurering, diagnosticering, vedligeholdelse, service, fejlfinding, eksplosionssikre, brandsikre eller egensikre installationer. Flere anvisninger kan findes i referencemanualen til Annubar model 585 (dokumentnummer ). Der er også adgang til en elektronisk udgave af håndbogen via ADVARSEL Proceslækager kan forårsage personskade eller dødsulykker. Strømmende medium vil bevirke, at 585 Annubar bliver varm, hvilket kan medføre forbrændinger. ADVARSEL Emerson Process Management anbefaler, at monteringsbeslagene påsvejses af en erfaren rørfabrikant. Denne påsvejsning kan være svær, og eventuelle fejl kan resultere i driftsforstyrrelser, som kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsulykker. 2

3 Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Eksploderet visning af 585 Annubar Pakforskruningsmøtrikker Pakforskruningsskiver Pakforskruningsdæksel Låsemøtrikker Valsetapper Pakforskruning Låseskiver Eksternt monterede instrumenttilslutninger Weldolet Låsestænger Weldolet 585 føler Dæksel til støtte på modsat side BEMÆRK Brug en egnet rørtætningsmasse, som er klassificeret til driftstemperaturen, på alle gevindforbindelser. 3

4 585 Main Steam Annubar Installationsvejledning Oversigt over installationen Ved installation af det primære element i 585 Main Steam Line Annubar er det vigtigt, at produktet installeres og justeres korrekt for at undgå driftsforstyrrelser, der kan resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsulykker. Følg disse installationsretningslinjer nøje for at opnå den mest optimale installation. Det anbefales, at monteringsbeslagene påsvejses af en erfaren rørfabrikant, idet justeringen og svejsningen er afgørende for, at installationen bliver sikker. Kontakt Emerson Process Management for liste over godkendte fabrikker. Det bedste resultat opnås ved at bestille en justeringsstang (ekstraudstyr, kode A1). Denne stang sikrer, at installationsbeslagene og støtten på modsat side justeres korrekt. TRIN 1: PLACERING OG RETNING Korrekt retning og krav til lige løb skal overholdes for nøjagtige repeterbare flowmålinger. Se Skema 1 for mindste rørdiameterafstande fra medstrømsforstyrrelser. Skema 1. Krav til lige løb Medstrømsmål 1 I plan A Ikke i plan A Modstrømsmål

5 Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar TRIN 1 FORTSAT 5 Medstrømsmål I plan A Ikke i plan A Modstrømsmål BEMÆRK I plan betyder, at stangen er i samme plan som vinkelstykket. Ikke i plan betyder, at stangen er vinkelret på vinkelstykkets flade. Række 6 i Skema 1 gælder for skydedrøvleventiler, som er delvist åbne, samt for reguleringsventiler. Vandret retning Ved dampudstyr skal føleren anbringes i rørets nederste halvdel. Figur 1. Vandret retning Anbefalet zone Anbefalet zone 30 5

6 585 Main Steam Annubar Installationsvejledning TRIN 1 FORTSAT Lodret retning Føleren kan installeres i en hvilken som helst position rundt om røret. Figur 2. Lodret retning Flow 360 TRIN 2: BOR MONTERINGSHULLER I RØRET Følg trinene herunder for at bore hul i røret: 1. Udløs trykket, og tøm røret. 2. Vælg stedet, hvor monteringshullet skal bores. Vælg et sted rundt om røret til lodrette rør. For vandrette rør, se Figur 1 på side Bor hullet i rørvæggen i overensstemmelse med anvisningerne fra boremaskinens producent. Bor et hul på 64 mm (2.5 in.). Borehullet har en tolerance på +1,6 / 0 mm (+ 1 /16 in./ 0 in.). 4. Når hullet er boret, skal det afgrates på indersiden af røret. 5. Der skal bores et andet hul af samme størrelse over for det første hul, så føleren kan passere helt igennem røret. Det andet hul bores som følger: a. Mål rørets omkreds med rørbånd, fleksibel ledning eller snor. (For at få den mest nøjagtige måling skal rørbåndet anbringes vinkelret på aksen af flowet.) b. Del den målte omkreds med to for at bestemme placeringen af det andet hul. c. Vikl rørbåndet om igen, eller den fleksible ledning eller snor fra midten af det første hul. Afmærk derefter centrum af det, der skal blive til det andet hul, med tallet, der blev beregnet i det foregående trin. d. Med diameteren, som blev fastsat i trin 3, bores hullet i røret med en stiksav eller et bor. BRÆND IKKE HULLET UD. 6. Afgrat borede huller på rørets inderside. 6

7 Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar TRIN 3: PÅSVEJSNING AF MONTERINGSBESLAG 1. Når der svejses tunge væg-weldolets fast på damprørledningen, er det nødvendigt at anvende en justeringsstang. Justeringsstangen kan bestilles fra Emerson Process Management. 2. Svejs den tunge væg-weldolet fast på pakforskruningen med et stumpsøm, der trænger helt igennem. a. Placer justeringsstangen gennem pakforskruningen og weldolet en. Weldolet en har også et lejehylster, som burde sidde tæt på weldolet ens radialende, som er den ende, der bliver svejset fast på røret. Kontroller, at støttepladen er fastgjort til pakforskruningen, inden der svejses. b. Hæftesvejs weldolet en fast på pakforskruningen. Fjern justeringsstangen. c. Svejs den første streng. Kontroller justeringen med justeringsstangen igen. Lav eventuelt ændringer. Justeringsstangen må ikke blive for varm, da den så vil være svær at fjerne. Den må kun bruges kortvarigt til at kontrollere justeringen mellem svejsestrengene. d. Fuldfør resten af svejsestrengene, og brug justeringsstangen til at kontrollere justeringen flere gange under forløbet. Emerson Process Management anbefaler, at svejsningen har samme tykkelse som grundmetallet. 3. Svejs weldolet en og pakforskruningen fast på røret. a. Sæt justeringsstangen tilbage i røret, skub weldolet en og pakforskruningen ned langs justeringsstangen, og lad samlingen hvile mod røret. b. Kontroller, at de 29 mm (1 1 /8 in.) store huller i støttepladen er vinkelret på rørets midterlinje inden for ± 3 for vandrette ledninger og parallelt på rørets midtlerinje inden for ± 3 for lodrette ledninger. Herved sikres det, at stødhullerne og de statiske huller flugter med flowstrømmen. Se Figur 3 på side 9. c. Hæftesvejs weldolet en fast på røret. Kontroller justeringen. Fjern justeringsstangen, og svejs den første svejsestreng. Emerson Process Management anbefaler, at der bruges TIG-svejsning til de to første svejsestrenge. BEMÆRK Samlingerne svejses bedst fast på røret af to personer. De to svejsere skal stå lige over for hinanden. Herved undgår man, at diverse fittings flytter sig pga. de temperaturændringer, der opstår som følge af svejsningen. d. Kontroller justeringen efter den første svejsestreng. Fjern justeringsstangen, og svejs den næste svejsestreng. Kontroller justeringen igen. e. Fortsæt med at lave svejsestrenge og kontrollere justeringen, indtil svejsningen er færdig. Hjørnesamlingerne vil være ca. 29 mm (1 1 /8 in.). 7

8 585 Main Steam Annubar Installationsvejledning TRIN 3 FORTSAT 4. Svejs den modsatte weldolet fast på røret. a. Skub justeringsstangen gennem monteringsbeslaget og hullet øverst i røret, og placer den modsatte støtte-weldolet over justeringsstangens ende. b. Placer den modsatte weldolet midt over hullet. Hæftesvejs weldolet en fast ved hjælp af hæftestænger eller tilsvarende metode. c. Svejs den første svejsestreng, og kontroller justeringen ved hjælp af justeringsstangen. Fortsæt svejsningen. Justeringen skal tjekkes ofte under svejsningen. Juster weldolet en, når der laves hæftninger, for at sikre, at den forbliver korrekt justeret. Lad ikke justeringsstangen sidde for længe. Den bliver varm og kan være svær at fjerne. d. Når svejsningen er færdig, bør justeringsstangen nemt kunne føres ud gennem pakningen i den modsatte weldolet. e. Svejs det modsatte endedæksel fast på weldolet en med et stumpsøm, der trænger helt igennem. 5. Udfør den påkrævede varmebehandling. 6. Geninstaller 585 Main Steam Annubar efter varmebehandling, og kontroller, at flowpilen peger i flowretningen. 8

9 Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar TRIN 4: INDSÆTTELSE AF ANNUBAR 1. Placer pakningen i pakforskruningen med de to splitringe (Garlock-lignende 1303FEP) på ydersiden og de tre Garlock Carbon/Graphite helstøbte ringe på indersiden. Splitterne i den yderste pakning skal sidde lige over for hinanden. Figur 3. Pakforskruning Pakforskruningstapper Pakforskruningsmøtrikker Pakforskruning Pakforskruningsskiver Støtteplade Pakforskruningsdæksel Følger Støttepladetapper Pakning Støttepladeskiver Støtteplademøtrikker BEMÆRK Pakforskruningen og støttepladen er samlet ved forsendelse. 2. Skub 585 Annubar gennem pakningen, og installer låsestængerne, møtrikkerne og låseskiverne. Afstanden mellem pladerne bør være 279 mm (11 in.). Se Figur 4 på side 10. Hvis det er muligt at se ind i røret, skal det sikres, at følerhullerne sidder lige langt fra rørets indvendige diameter. 3. Lav eventuelt en lille justering, og lås så 585 fast med låsestængerne, møtrikkerne og låseskiverne. Efter installation måler 585 føleren 716 mm (29,6 in.) fra rørets udvendige diameter til toppen. 4. Til sidst skal pakforskruningsmøtrikkerne spændes til Nm (25 30 ft.lb.). Se Figur 5. 9

10 585 Main Steam Annubar Installationsvejledning TRIN 4 FORTSAT Figur 4. Installer føler 585 BEMÆRK Hvis det er muligt at se ind i røret, skal følerhullerne sidde lige langt fra begge sider af rørets indvendige diameter. Figur 5. Stram pakforskruningens møtrikker Pakforskruningsmøtrikker 10

11 Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar TRIN 5: MONTERING AF TRANSMITTEREN Montering af transmitter med eksternt monteret hoved Temperaturer over 121 C (250 F) ved elektronikken beskadiger transmitteren. Eksternt monterede transmittere sluttes til føleren ved hjælp af impulsrørføring, som tillader serviceflowtemperaturer at falde til et punkt, hvor transmitteren ikke længere er sårbar. Retningslinjer vedr. impulsrørføring: Følgende restriktioner og anbefalinger gælder for impulsrørplacering. 1. Impulsrørføring, som løber horisontalt, skal skråne mindst 83 mm/m (1 in.-ft.). 2. Impulsrørføringen skal være mindst 0,3048 m (1 ft.) for hver temperaturstigning på 38 C (100 F) over 121 C (250 F). Impulsrørføring skal være ikke-isoleret for at reducere væsketemperaturen. Alle gevindforbindelser skal kontrolleres, når systemet når den tilsigtede temperatur, da forbindelserne kan blive løse som følge af sammentrækning og udvidelse forårsaget af temperaturforandringer. 3. Udendørs installationer kan kræve isolering og varmesporing for at forhindre tilfrysning. 4. Når impulsrørføringen er længere end 1,8 m (6 ft.), skal de høje og lave impulsledninger anbringes sammen for at bevare en ens temperatur. De skal støttes for at forhindre nedhæng og vibration. 5. Impulsledninger skal anbringes på afskærmede områder eller mod vægge eller lofter. Brug en egnet rørtætningsmasse, som er klassificeret til driftstemperaturen på alle gevindforbindelser. Anbring ikke impulsrørføring i nærheden af rørføring eller udstyr med høj temperatur. Overordnede retningslinjer: a. Det anbefales at anvende en instrumentmanifold til alle installationer. Med en manifold kan brugeren udligne tryk før nulstilling, og procesvæsken kan isoleres fra transmitteren. b. Der bør kun anvendes ventiler og fittings, der er klassificeret til det tryk og den temperatur, der er dimensioneret (i nogle tilfælde leverer Emerson Process Management den primære instrumentventil sammen med Annubar). c. Brug en rørtætningsmasse, som er klassificeret til anvendelse ved servicetempartur og tryk for alle ventiler og fittings. d. Kontroller, at alle forbindelser er helt tætte, og at alle instrumentventiler er helt lukket. e. Kontroller, at følerens sonde vender rigtigt iht. de medsendte tegninger. f. Den rørføring, der bruges til at forbinde følerens sonde med transmitteren, skal være klassificeret til kontinuerlig drift ved rørledningens dimensionerede tryk og temperatur. Det anbefales at anvende et rustfrit stålrør med en udvendig diameter på minimum en halv tomme (12 mm, 1 /2 in.) med en vægtykkelse på mindst 1,6 mm ( 1 /16 in.). 11

12 585 Main Steam Annubar Installationsvejledning TRIN 5 FORTSAT Anbefalede installationer Montér transmitteren under procesrøret. Før impulsrørføringen ned til transmitteren, og fyld systemet med koldt vand gennem de to T-fittings. Figur 6. Vandret ledning Figur 7. Lodret ledning PRODUKTCERTIFICERINGER Godkendte fremstillingssteder Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota USA Oplysninger om EU-direktiver EF-overensstemmelseserklæringen fra fabrikanten for alle gældende europæiske direktiver for dette produkt kan findes på Rosemounts hjemmeside på En papirkopi kan fås ved at kontakte det lokale salgskontor. Europæisk direktiv om trykbærende udstyr (PED) (97/23/EF) Rosemount 585 Annubar Se EF-overensstemmelseserklæringen for vurdering af overensstemmelse Tryktransmitter Se vejledningen til hurtig installation for den relevante tryktransmitter 12

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014 Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0108-4810, Rev FF MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere Installationsvejledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere med 4-20 ma HART- og 1-5 VDC HART-protokol med lav effekt Start Trin 1: Monter transmitteren Trin

Læs mere

Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Kontrol af

Læs mere

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog 1/2 Ø 1/2 Ø Montagehåndbog >> ARMAFLEX Montagehåndbog Montagehåndbog Montagehåndbog >> ARMAFLEX 1 GENERELT 3» Arbejde med Armaflex 3» Værktøj til montage af Armaflex 3» Korrekt anvendelse af Armaflex lim

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure

LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure 4024750/10 IM-P402-44 AB Issue 10 LP30 Ekstremt driftssikker tørkogs-elektrode med selvovervågning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Sikkerhedsinformation 2. Generel produktinformation 3.

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

KRM røgdetektor til kanal

KRM røgdetektor til kanal KRM røgdetektor til kanal Oppermann Regelgeräte GmbH Z-78.6-200 VdS Tekniske data Sensor Spredning RM 3.3 (ALK-E) Forsyningsspænding KRM-1 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Forsyningsspænding KRM-2/KRM-2-MOD 24

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere