Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde mandag den 6. september 2010 kl på lærerværelset Fjerritslev Gymnasium.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde mandag den 6. september 2010 kl. 15.00 17.30 på lærerværelset Fjerritslev Gymnasium."

Transkript

1 Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse Skovbrynet 9 Tlf , fax Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde mandag den 6. september 2010 kl på lærerværelset Fjerritslev Gymnasium : Rundvisning på skolen 15.30: møde i henhold til dagsorden. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Bestyrelsens arbejde Referatet fra mødet den 31. maj Er tidligere udsendt og godkendt elektronisk 2.2. Forretningsorden for bestyrelsen og regnskabsinstruks. Ny struktur på ledelsesområdet, ændring i personkredsen, konsekvens af ændrede vedtægter kræver at forretningsorden og regnskabsinstruks justeres. Forslag: rektor udarbejder forslag til ændringer, der af bestyrelsens formand kan forelægges på næste møde Rapport over måleområder for 2009/2010. (bilag). Rektor har udarbejdet rapport over måleområderne i forbindelse med resultatløn. Rapporten er indgået som et element i formandsskabets vurdering vedrørende fastlæggelse af udmøntningsprocent. Procenten er fastsat til 78 %. Rapporten vedlægges til bestyrelsens orientering og evt. kommentarer Fastlæggelse af målepunkter og økonomisk ramme for resultatlønskontrakt for institutionens leder. (bilag). Bestyrelsen fastlægger økonomisk ramme og målepunkter for resultatlønskontrakt med institutionens leder. Resultatlønskontrakt er obligatorisk. I mail af 21.6 fra Fjerritslev Gymnasium er bemyndigelse og rammer vedrørende lokalløn fra Undervisningsministeriet udsendt til bestyrelsen. 3. Økonomi 3.1. Regnskab for perioden bilag 3.2. Grundlaget for budget 2010 udvikling i elevtal (vedlagt) 3.3. Budgetjusteringer budget 2010 (vedlagt) Statslige besparelser orienteringsbrev udsendt i mail den Finanslov 2011(bilag vedlagt : orienteringsbrev + takstkatalog) 4. Undervisningstilbud og ferieplan 4.1. Oprettelse af studieretninger og valgfag drøftelse. bilag Bestyrelsen har vedtaget (mødet september 2008) at rektor beslutter udbud af studieretninger og valgfag efter høring i Elevråd og pædagogisk råd og drøftelse i bestyrelsen Orientering om klassedannelse og ansøgere (se bilag) 4.3. Orientering om initiativer for at støtte elever med særlige behov.

2 Skovbrynet 9 Tlf , fax Fastlæggelse af elevernes ferieplan for skoleåret 11/12. bilag Lukket punkt 4.6. Ansøgning om etablering af HF kursus ved Fjerritslev Gymnasium (og HF?) 5. Bygninger Seneste nyt om byggeplanerne. 6. Fjerritslev Gymnasium eksternt Administrative fællesskaber hvad blev besluttet Orientering om samarbejdsinitiativer med grundskolen, brobygning mv. 7. Orientering Fra skolens liv Skolestart 10/ Nyt fra elever og personale elevrådet; personalet 8. Eventuelt Med venlig hilsen Søren Dam / Per Beck.

3 Bestyrelsesmøde mandag den 6. september 2010 kl. 15:30 på Fjerritslev Gymnasium Afbud: Ole Ravn, Vagn Olesen Inge Ringgren var med i forbindelse med punkt Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Bestyrelsens arbejde Referatet fra mødet den 31. maj Er tidligere udsendt og godkendt elektronisk Referatet blev underskrevet af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer Forretningsorden for bestyrelsen og regnskabsinstruks. Ny struktur på ledelsesområdet, ændring i personkredsen, konsekvens af ændrede vedtægter kræver at forretningsorden og regnskabsinstruks justeres. Forslag: rektor udarbejder forslag til ændringer, der af bestyrelsens formand kan forelægges på næste møde. Bestyrelsen beder Per Beck lave et udkast til justeringer Rapport over måleområder for 2009/2010. (bilag). Rektor har udarbejdet rapport over måleområderne i forbindelse med resultatløn. Rapporten er indgået som et element i formandsskabets vurdering vedrørende fastlæggelse af udmøntningsprocent. Procenten er fastsat til 78 %. Rapporten vedlægges til bestyrelsens orientering og evt. kommentarer. Bestyrelsen har ingen kommentarer til den udsendte rapport Fastlæggelse af målepunkter og økonomisk ramme for resultatlønskontrakt for institutionens leder. (bilag). Bestyrelsen fastlægger økonomisk ramme og målepunkter for resultatlønskontrakt med institutionens leder. Resultatlønskontrakt er obligatorisk. I mail af 21.6 fra Fjerritslev Gymnasium er bemyndigelse og rammer vedrørende lokalløn fra Undervisningsministeriet udsendt til bestyrelsen. Gennemgang af forslaget til resultatlønkontrakt for 2010/2011 ved Per Beck. Debat om målbarheden af de forskellige initiativer. 3. Økonomi 3.1. Regnskab for perioden bilag Gennemgang af de udsendte bilag ved Per Beck. Det ser ud til at 2010 ender med at blive et år i balance, hvis der ikke sker store uforudsete ændringer Grundlaget for budget 2010 udvikling i elevtal (vedlagt) 3.3. Budgetjusteringer budget 2010 (vedlagt) Statslige besparelser orienteringsbrev udsendt i mail den Finanslov 2011(bilag vedlagt : orienteringsbrev + takstkatalog) Per Beck gennemgik oversigten over taksameterbesparelser i finanslovsforslaget for For Fjerritslev Gymnasium forventes det, at det kommer til at betyde at der er ca. kr mindre til rådighed i forhold til I 2014 vil der skulle spares 1.2 mio. kr.

4 4. Undervisningstilbud og ferieplan 4.1. Oprettelse af studieretninger og valgfag drøftelse. bilag Bestyrelsen har vedtaget (mødet september 2008) at rektor beslutter udbud af studieretninger og valgfag efter høring i Elevråd og pædagogisk råd og drøftelse i bestyrelsen. Bestyrelsen godkender, at udbuddet af studieretninger for skoleåret 2011/2012 er uændret ift. 2010/ Orientering om klassedannelse og ansøgere (se bilag) Per Beck orienterede. Grundforløbsklasserne er dannet forholdsvis tilfældigt. Dog med det princip at elever det ønsker studieretning med engelsk A i forhåndstilkendegivelsen er i samme klasse og matematik B/A går sammen Orientering om initiativer for at støtte elever med særlige behov. Bjarne Edelskov Nielsen orienterede om initiativerne. Der er fokus på læsevejledning, mentorordnig og eksamensangst. Der er oprettet en nyt fag i de første uger af 1g som har fokus på studieteknik (to lektioner om ugen frem til efterårsferien). Alle 1g ere screenes i en læsetest. To lærere er videreuddannet til at tage sig af elever der måtte have vanskeligheder. Mentorordningen kører på andet år. Fire lærere deltager i regionale kurser. Elever med studieproblemer, som får tilknyttet en mentor, har tilsyneladende god hjælp af det. Eksamensangst: to psykologer har holdt oplæg og workshop op til eksamensperioden Fastlæggelse af elevernes ferieplan for skoleåret 11/12. bilag. Bestyrelsen godkender ferieplanen som foreslået Lukket punkt 4.6. Ansøgning om etablering af HF kursus ved Fjerritslev Gymnasium (og HF?) Per Beck uddelte og kommenterede et skitsepapir, Hvorfor HF på Fjerritslev Gymnasium?. Papiret, som indeholder argumenter for en HF-ordning, er tænkt som udgangspunkt for ansøgningen til Undervisningsministeriet. 5. Bygninger Seneste nyt om byggeplanerne. Bent Danielsen fremlagde skitser over byggeriet. I det justerede projekt er rådgivningsudgifterne er halveret siden sidste bestyrelsesmøde. Tilbygningen er på 578 m2. Licitationsmaterialet udsendes 7. / 8. september. Frist: 29. september. Fem firmaer er indbudt. 6. Fjerritslev Gymnasium eksternt Administrative fællesskaber hvad blev besluttet. Der er indgået de samarbejder om løn, markedsføring, indkøb og bygninger som bestyrelsen blev orienteret om ved forrige møde Orientering om samarbejdsinitiativer med grundskolen, brobygning mv. Bjarne Edelskov Nielsen orienterede om aktiviteterne. Ud over den obligatoriske UU-brobygning er der etableret tværfaglige samarbejder med folkeskoler mod nordøst samt Løgstør Skole. Samarbejdet med Fjerritslev Skoles 8. klasser samt besøg af 10.klasse-elever fra Brovst fortsætter som hidtil. 7. Orientering Fra skolens liv Skolestart 10/11. Nye elever og lærere synes at være kommet godt fra start. Det er skolens klare politik at modvirke alle former for mobning. 1g ernes introtur til Livø var en succes. Et enkelt kendt tilfælde af at en 1g er er blevet ufrivilligt

5 kørt til stranden for at blive efterladt der, har affødt spørgsmål til medlemmer af bestyrelsen. Der er allerede fra ledelsens side gjort meget klart overfor eleverne, at den slags er helt uacceptabelt, og at den slags medfører alvorlige sanktioner. 7.2 Nyt fra elever og personale elevrådet; Jonas Lehmann: elevrådet melder sig ind i DGS i forventning om at skolen vil betale kontingentet personalet Per Beck: Maria Iversen, (matematiklærer) har opsagt sin stilling for at arbejde tættere ved bopælen i Aalborg. Stilling som matematiklærer er slået op. 8. Eventuelt Intet

6 Skovbrynet 9 Tlf , fax Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse Bestyrelsesmøde d. 6/9-10, pkt Fjerritslev 25. august 2010 Rapport vedrørende 09/10 Fleksibel anvendelse af lærerressourcer. Der er ikke for skoleåret 09!0 indgået aftaler, der indeholder differentieret forberedelsesfaktor. Rektor har udtaget 7% af undervisninstimetallet til anvendelse til aktiviteter, der understøtter skolens formål. 7 % -puljen er beregnet således at der for hver undervisningstime (60 min) afsættes 2,66 time samme norm, der anvendes ved arbejdstid for fagtimer mv. Disse 7 % -timer er sammentænkt med tid afsat til andre opgaver i henhold til overenskomsten, så der opnås et samspil, der vil betyde en større effektivitet. For 7 % timer er der for hver enkelt opgave foretaget en individuel fastlæggelse af hvad der er undervisningstid ( konfrontationstid) og hvad der anvendes til forberedelse mv. Der er med den pågældende ordning mulighed for en større fleksibilitet for denne del af lærerressourcen. Ved skoleårets begyndelse er der sket en kraftig udvidelse af antallet af lærerarbejdspladser, Ved indretning på to lokaler på administrationsgangen til forberedelseslokaler for lærere. Dette sammenholdt med det hidtidige pædagogiske værksted giver mulighed for at arbejde på skolen for de der ønsker det, og en del lærere anvender forberedelseslokalerne, og er dermed til at kontakte for ledelse, kollegaer og elever. Der er ikke formelle aftaler om øget tilstedeværelse, men praksis har betydet at lærere er mere på skolen Studieparathed. Ved skoleårets begyndelse var der på Fjerritslev Gymnasium 319 elever fordelt med 112 i 1.g, 104 i 2. g og 103 i 3.g. Vedskoleårets begyndelse valgte en 3g elev, at blive overflyttet til HF kursus. Baggrunden var et længerevarende sygdomsforløb. Der var ikke andre bevægelser i 3g årgangen. Alle 102 elever, der gik til studentereksamen bestod. I 2g forlod 6 elever skolen 2 elever blev overført til andre gymnasier, øvrige elever blev ikke herfra overført til anden gymnasial uddannelse. Udmeldelserne skete ret sent på skoleåret i perioden martys til juni. Fra 1g. årgangen forlod 6 af de elever der var indskrevet pr. 10. august Fjerritslev Gymnasium. 1 elev er overført til et andet gymnasium, og to elever valgte at gå i 10. klasse. De sidste 3 elever forlod skolen uden overgang til anden uddannelse som skolen har kendskab til. Der var således 13 elever der i skoleåret forlod Fjerritslev Gymnasium. Imidlertid var skolens samlede elvtal ved skoleårets slutning 314, der er skeledes i skoleåret tilført 9 elever. Alle elever er tilgået i 1.g og 3 af disse kom til Fjerritslev gymnasium efter grundforløbet fra andre gymnasiale uddannelser end stx. Samlet set forlod 4,3% af eleverne der påbegyndte skoleåret skolen, og fraregnes elever der er overført til andre gymnasier eller gymnasiale uddannelser er frafaldet på 2,3%. Jeg anser målsætningen om at fastholde elever i uddannelsessystemet som værende opfyldt..

7 Skovbrynet 9 Tlf , fax Skolen tager en række initiativer for at fastholde elever. I skoleåret er der fortsat lektie/studiecafé, der typisk tilbydes 3 eftermiddage om ugen i en bred vifte af fag. Der er mulighed for at lærer og elev kan aftale særlig støtteundervisning, og skolen er rundhåndet med godkendelse heraf. Elever, der kommer til skolen i løbet af skoleåret tilbydes støtteundervisning i fag, man ikke måttet have haft i den tidligere uddannelse. Gennem primært studievejledningen følges eleverne tæt. Forsømmelser eller iagttagelse af elever anvendes som baggrund for at tilbyde eleven støtte, hvis der er særlige sociale situationer elven er blev inddraget i f.eks. dødsfald i familien. Med henblik på implementering i 09/10 er der gennemarbejdet retningslinjer for teamene, og ny teamstruktur, hvor et meget væsentligt formål er, at skabe rammer der kraftigt understøtter fastholdelse af elever. En ny organisering af grundforløbet i 1g i 09/10 skal tilsvarende forbedre elevernes muligheder for at vælge den rigtige studieretning. Studievalg Nord har foretaget opgørelser over optagne på videregående uddannelser for elver der har afsluttet gymnasiale uddannelser i Nordjylland For Fjerritslevs vedkommende er procentdelen i %, hvilket ligger højere end det samlede billede for gymnasium og HF elever (19%) (HF har lavere andel, hvilket giver noget af forklaringen. I øvrigt er tallene for optagelse generelt meget lavere end vanligt p.gr.a. ændringer i optagelsesvilkårene på de videregående uddannelser). Andelen af elever i 2008 fra Fjerritslev, der søger længere videregående uddannelser er på højde med regionen som helhed (61 % mod 57 % for regionen) Skolen søger at motivere elever til at gennemføre videregående uddannelser, og har bl.a. deltaget i et projekt med studievalg Nord om fokus på elever fra uddannelsesfremmede miljøer. Der er ikke kommet en tilsvarende opgørelse med nyere årgange. Eksamensresultaterne er opgjort for studenterårgangene 2008, 2009 og 2010 med følgende resultat: Eksamensresultater: foreløbigt 6,5 6,8 6,3 Eksamensresultater: endeligt (= efter ganget med 6,6 6,9 6,4 1,03 for ekstra A-fag) Resultat for AT-eksamen 7,41 8,17 7,47 Resultat for SRP ( studieretningsprojektet) 6,72 7,39 6,74 Eksamensresultaterne i 2010 ligger 0,3 karakterpoint lavere end i 2009, men lidt højere end i Resultaterne for SRP og AT er lavere end i 2009 og på højde med Der kan tænkes forskellige faktorer, der påvirker resultaterne, men jeg har ingen underbygget formodning om betydende årsager til ændringerne. Vi har ligeledes sammenlignet årskarakterer og eksamenskarakterer fra 2009 og 2010 for fag på A-niveau. Der er ingen klar udvikling i karakterniveauet, nogle fag ligger højere i 2010 end 2009, mens det for andre fag er omvendt.

8 Skovbrynet 9 Tlf , fax Synliggøre institutionen Der er i skoleåret fortsat satset på at præsentere Fjerritslev Gymnasium i pressen og gennem annoncering, herunder Fokus på Jammerbugt, ligesom der til stadighed arbejdes med at forbedre skolens hjemmeside. Gymnasiet har været repræsenteret med stande på Messe i Klim og i Løgstør. Gymnasiet har gennemført - i lidt større omfang end tidligere - idræts- og musikdage på folkeskolerne. I samarbejde med Fjerritslev skole er der gennemført særlige forløb for 8. klasserne, således at tre klasser (musisk-krativ, naturvidenskabelig og sprogligt-internationalt) er blevet undervis på Fjerritslev Gymnasium i perioden oktober til marts i et omfang svarende til 30 lektioner. I samarbejde med 10. klasse Brovst/Fjerritslev er eleverne, der har meldt til til den gymnasiale afdeling undervist på gymnasiet en dag om ugen, svarende til 30 uger. Der er etableret fagdage og konkrete faglige forløb med bl.a Løgstør skole og Bjerget efterskole, ligesom skolen har modtaget brobygningselever i 8. klasse og 10. klasse. Alt i alt har skolen haft 550 gæsteelever i skoleåret i kortere eller længere ophold på Fjerritslev Gymnasium, hvor eleverne har deltaget i undervisningsforløb og er orienteret om de gymnasiale uddannelser. Skolens formål, synlig ledelse, organisation og kompetencefordeling. Jeg har bedt kvalitetsudvalget gennemføre termometerundersøgelser omkring elevtrivsel og undervisningsmiljø. I den første undersøgelse pegede en del elever på, at de havde observeret mobning (samtidig med, at de ikke selv havde været udsat for mobning). Efterfølgende blev der foretaget en grundig undersøgelæse af mobning og manglende elevtrivsel på Skolen, dels via spørgeskemaer, dels via stileskrivning og interviewundersøgelser. Konklusionen var, at mobning er et meget lille problem og kun ganske få elever har haft oplevelser, der kan pege mod former for mobning. Der er udarbejdet rapport over trivsel, der lægges på hjemmesiden. På skolen er sidste skoledag og modtagelse af nye elever gennemført uden overgreb i form af vandkastning e.l., og en større gruppe af 3g elever har lavet en festlig modtagelse af de nye 1g elever på 1. skoledag. I forbindelse med lærerforsamlingsmøder har rektor talt om, at tage hånd om den enkelte elev, se mulighederne frem for problemerne, samt betydningen af handlingsanvisende kommentarer til eleverne, hvilket er fuldt op af de særlige støtteforanstaltninger. Der er sket en præcisering af regler for samvær overfor lærere og elver, der understreger betydningen af et godt og rent miljø for alle at færdes i, samt respekt for foredragsholdere og undervisere i dagligdagen. Der er foretaget en forenkling af skolens udvalgsstruktur. Der er forberedt implementering af en ny og klarere organisationsstruktur. Dette forarbejde skal ses i sammenhæng med skolens overgang til ny ledelsesstruktur pr , og implementeringen vil følge aftale om funktionsområder for den samlede pædagogiske ledelse. Tidligere års arbejde med at klargøre og præcisere forskellige regelsæt er forsat, bl.a. forenkling vedrørende aflevering af skriftlige opgaver efter drøftelse i PR. Der er indført skrivedag ( skrivefængsel ), hvor elever, der ikke har udarbejdet skriftlige opgaver indkaldes til udarbejdelse typisk lørdage.

9 Skovbrynet 9 Tlf , fax Hjælp og støtte til enkelte elever. Skolen tager en række initiativer for at fastholde elever. I skoleåret er der fortsat lektie/studiecafé, der typisk tilbydes 3 eftermiddage om ugen i en bred vifte af fag. Der er mulighed for at lærer og elev kan aftale særlig støtteundervisning, og skolen er rundhåndet med godkendelse heraf. Elever, der kommer til skolen i løbet af skoleåret tilbydes støtteundervisning i fag, man ikke måttet have haft i den tidligere uddannelse. Gennem studievejledningen og lærerteamet følges eleverne tæt. Forsømmelser eller iagttagelse af elever anvendes som baggrund for at tilbyde eleven støtte. Ved særlige sociale situationer f.eks. alvorlig sygdom eller dødsfald i familien, tilbydes eleven personlige samtaler. Mentorordning er påbegyndt. Der er her tale om meget forskellige behov, som en mentor kan bistå med, fra personlig støtte til planlægning af tiden eller at melde sig på kontoret, hvis det kniber med at komme op om morgenen! 4 af skolens lærer deltager i mentoruddannelse i et projekt støttet af Regionen. Teaminstruksen er i år yderligere styrket med henblik på klassemiljøet og opmærksomhed mod den enkelte elev. En ny organisering af grundforløbet i 1g i 09/10 har tilsvarende forbedre elevernes muligheder for at vælge den rigtige studieretning også gennem er forbedret orientering bl.a. gennem særlige nørdedage, der præsentere indholdet i studieretningerne. Bygninger. I forlængelse af Arbejdstilsynets påbud og de deraf gennemførte bygningsændringer forstået af UBS har skolen foretaget forskellige bygningsforbedringer: Indretning af lærerforberedelseslokaler er omtalt ovenfor. Grupperum er indrettet, så disse kan anvendes til undervisning af små hold eller til studierum. Lærerværelset er renoveret og fremstår langt lyserev og venligere end tidligere bl.a. ved bedre lysindfald og lettere møbler. Kontorerne er ændret så den pædagogiske ledelse og rektor er samlet i den ene ende og sekretærerne og modtagelsen i den anden ende Med venlig hilsen Per Beck Rektor Fjerritslev Gymnasium Tlf Mail:

10 RESULTATLØN: institutionsleder Fjerritslev Gymnasium. SKOLEÅRET 2010/2011 best. møde 6/9-10 pkt Der er lovmæssig pligt til, at der indgås resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder, og bestyrelsen er bemyndiget hertil. Det kan besluttes, at der indgås resultatlønskontrakter med den øvrige ledelse (denne bemyndigelse forudsættes dog delegeret til øverste leder). Forslag: Bestyrelsen fastlægger temaer (områder) og beløbsramme, mens formandskab sammen med rektor udformer målekriterier, samt foretager den efterfølgende evaluering med fastlæggelse af udmøntningsprocent. Rektor udarbejder rapport som grundlag for evalueringen. Obligatorisk område for alle institutioner 5% Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer m.h.p. kompetenceudvikling og effektivisering 20% Mindre fravær mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever Differentieret forberedelsesfaktor.(25%) Mere principiel tilstedeværelse. (75%) Begrænsning af elevfrafald. Denne opgave anses for løst hvis frafaldet ( excl. Overførsel til anden uddannelse) er under 4%. Aktiviteter til støtte for frafaldstruede elever (50%) Begrænsning af fravær for personalet, herunder initiativer til at begrænse sygefravær.(25%) Begrænsning af elevers fravær. Foranstaltninger til støtte for fraværstruede elever.(25%) Obligatorisk område for STX 20 % Studieparathed Gennemførelse af uddannelsen (50 %) Resultatet af gennemført uddannelse (30 %) Anvendelse af uddannelsen til fortsat uddannelse (20 %) Se Indikatorer for studieparathed pkt (sag. Nr juni 2010). Valgfrie indsatsområder (blandt 7 opgivne) 20 % Initiativer, der synliggør institutionens uddannelsesmæssige og vidensmæssige profil og styrker institutionen i forhold til det omgivende samfund. 20 % Fokus på synlig ledelse, der sikrer fokus og forandring af institutionens formål. Fokus på institutionens undervisningsmiljø.(40%) Fokus på institutionens samarbejde med grundskolesektoren m.h.p. at lette overgangen mellem skoleformerne, samt medvirke til at sikre et kvalificeret grundlag for valg af ungdomsuddannelse. (35%) Initiativer til at markere institutionen i forhold til gymnasiets geografiske område(25%) Den pædagogiske ledelse sikres den størst mulige viden om undervisning og øvrige initiativer. Følge undervisning og møder med lærere og faggrupper for at sikre den størst mulige støtte og sikring af skolens formål. Institutionsspecifikke indsatsområde. (her er frit slag) 15 % Styrkelse af lærersamarbejdet Opfyldelse af studieretningssamarbejdet og koordinering af undervisning og andre aktiviteter, så eleverne oplever sammenhæng og synergi. Den økonomiske ramme: (max for institution under 500 elever). Rektor bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakter med den øvrige pædagogiske ledelse med en samlet ramme svarende til institutionslederens ramme Søren Dam - Finn Jensen / Per Beck.

11 Fjerritslev Gym - Bestyrelse med specifikationer Fjerritslev Gymnasium PROD Filtre Udtræk Navision Datofilter bestyrelsesmøde 6/9-10 pkt Budgetfilter BUDGET xuvm2118ir Side Valuta DKK Forb.pct u/bygn m/bygn PeriodensbevægelseBudget i periode Restbudget i periodeaf årsbudget Saldo år til dato Budget 2010 Budget 2010 Taxametertilskud, undervisning Grundtilskud Særlige UVM-tilskud Huslejeindtægter Salg producerede ydelser mv Salg kantine Renteindtægter Samlede indtægter Intern fordelt lønomk. Feriepenge (modkonto) Egentlig løn ufordelt Egentlig løn fordelt Overarbejde ufordelt Overarbejde fordelt Overarbejde, manuel, til udbet Resultatløn Løn og overarb. u årsv. manuel Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk. for ansatte Pensionsbidrag manuel Ref. Beskæftordningen Tilskud fra barselsfonden Tilskud fra uddannelsesfonden

12 Fjerritslev Gym - Bestyrelse med specifikationer Fjerritslev Gymnasium PROD xuvm2118ir Øvr.komp.fravær pers Side Refusion vedr. puljejob Rejser og befordring Kørsel Lønomkostninger Energi og forsyning Rep. og vedligeholdelse Ejendomsskat Øvrige driftsaktiviteter Rengøring og lign Inventar under (herunder kunstind Afskr. på driftsmidler Fast ejendom i alt IT varer til forbrug IT -tjenesteydelser IT ialt Køb varer til kantine i alt Leje og leasing (kopimaskiner) Copydan Elevaktiviteter Undervisningsmidler Undervisningsmidler i alt Kompetenceudvikling, kurser Efteruddannelse i alt AER-AES bidrag mfl Revisor Psykologordning

13 Fjerritslev Gym - Bestyrelse med specifikationer Fjerritslev Gymnasium PROD xuvm2118ir Bidrag til flexjobordning Side Kontingenter fx. Rektorforeningens Forsikring Øvrig administration Telefon og abonnementer Køb af fødevarer Porto, aviser og tidskrifter Kopipapir og kontorartikler Repræsentation Markedsføring/PR Kopimaskine; kopiering og papir Renteudgifter Administration i alt Samlede udgifter i alt Resultat

14 Fjerritslev Gymnasium Bestyrelsesmøde 6/9-2010, pkt Bemærkninger vedrørende Budget 2010 m/ bygninger. Budgettet med bygninger blev opstillet i forbindelse med ansøgning om lån, herunder muligheden for at finansiere tilbygningen, og indeholder derfor mere langsigtede betragtninger. Dette betyder bl.a. at der er regnet med 300 elever ( og deraf afledte lønudgifter), at der er regnet med færre pædagogikum kandidater ( der forventes 2-3- på længere sigt), at renteudgifter er i forhold til et lån på 17 mio. (altså inkl. Nybygning) mv. I nedenstående opstilling er budgettallene sammenholdt med forventninger til 2010 m/ bygninger. Område + = øget udgift/mindre Bemærkninger indtægt. - mindre udgift /øget indtægt. Lønninger Øget overtid, løn i forhold til flere elever, dyre fratrædende lærere, 5 kanditater (pæd). Renter Rente af 10,8 mio; reduktion via sparet kvartal v. betaling til UVM 30/6; lavere renteniveau end de 5% staten forudsatte. Modregnet manglende renteindtægter Elever: uddannelsestaksameter: Hvis ingen elever forlader skolen før tællingen pr. 16/9 er elevtallet for elever i 2010 mod 300 i budget Afskrivninger Kun bygninger for 10,8 mio. Nogle indkøb realiseret senere på året. Ejendomsskatter Steget i forhold til forventningen. Hidtil betalt af UBST. Mange kommuner fritager uddannelsesinstitutioner for ejndomsskat. Inventar Fleste nyanskaffelser kommer ind under regler for afskrivning, hvorfor driften 2010 belastes mindre. Øvrige poster, netto Markedsføring, energi, IT, undervisningsmidler, fødevarekøb mv. Resultat Budgetforventningen sammenholdt med det budgetterede resultat ( ) giver et forventet overskud på i 2010, hvilket i praksis svarer til, at budgettet forventes at balancere. En black horse i denne forbindelse er regulering af feriepengeforpligtelse og skyldig løn, der opgøres ved kalenderårets slutning. Takstkataloget Der er vedlagt takstkatalog -2, idet ministeriet har udmeldt, at der var fejl i taksterne, der for fjerritslev Gymnasium betyder et forringelse i 2011 på i forhold til 1. udgaven. Takstbrevet er vedlagt. 30. august 2010 / Per Beck.

15 Bestyrelsesmøde 6/ pkt By Antal Brovst 94 Fjerritslev 131 Frøstrup 3 Løgstør 45 Nibe 1 Pandrup 5 Ranum 15 Thisted 1 Vesløs 2 Aabybro 11 Aalborg 1 Århus 1 I alt Elever fordelt på postnr. skoleåret Antal

16 Skoleåret (bestyrelsesmødet d. August g 2g 3g status pr 12/

17 6/ pkt. 3.2.)

18 Til bestyrelserne for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Institutioner for almengymnasiale uddannelser Voksenuddannelsescentre Erhvervsakademier Professionshøjskoler mv. Medie- og Journalisthøjskolen Ingeniørhøjskoler Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr august 2010 Sags nr.: Orientering om overgangen til de statslige regnskabs- og revisionsregler pr. 1. januar 2011 Som det er institutionerne bekendt, blev det på baggrund af konklusionerne i Finansministeriets rapport fra april 2009 Selvejende institutioner - styring, regulering og effektivitet besluttet, at alle selvejende uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde ekskl. de frie skoleområder skal omfattes af de statslige regelsæt for regnskabsaflæggelse og revision med virkning for finansåret Regeringen foreslår, at regnskabsreglerne for alle regulerede uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område fastsættes med hjemmel i statsregnskabsloven og udmøntes i statsregnskabsbekendtgørelsen. I forhold til de kommende revisionsregler foreslår regeringen, at disse fortsat udstedes med hjemmel i institutionslovene, men fremover udmøntes i én fælles tilskuds- og revisionsbekendtgørelse for ungdomsuddannelsesinstitutioner og én fælles tilskuds- og revisionsbekendtgørelse for institutioner for videregående uddannelser. Undervisningsministeriet har deltaget i en ekstern arbejdsgruppe under ledelse af Økonomistyrelsen med det formål at udarbejde og forelægge en indstilling til Det Statslige Regnskabsråd om et fælles regelsæt for regnskab og revision m.v., der tager udgangspunkt i de nuværende statslige regler. Ud over Undervisningsministeriet deltog Videnskabsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Velfærdsministeriet, Kulturministeriet og Finansministeriets departement.

19 2 Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport af 14. december 2009 (senest revideret den 9. juni 2010), som bl.a. fastlægger de regnskabs- og revisionsmæssige rammer, som gruppen indstiller, at de regulerede institutionerne på Undervisningsministeriets ressortområde omfattes af. Gruppen indstiller, at reglerne træder i kraft pr. 1. januar Arbejdsgruppens indstilling har været forelagt Det Statslige Regnskabsråd og Regeringens økonomiudvalg, som har tiltrådt de regnskabs- og revisionsmæssige rammer, som fremgår af rapporten. Det er vigtigt at præcisere, at de ændrede regler i forhold til afskrivningsperioder m.v. ikke sker med tilbagevirkende kraft. Anvendt regnskabspraksis pr. 31. december 2010 videreføres således for aktiver i behold ved udgangen af Det kommende regelsæt vil ikke komme til at afvige væsentligt fra de nuværende regler. Den væsentligste ændring af budgetmæssig betydning for regnskabsåret 2011 er, at småanskaffelsesgrænsen for aktivering/omkostningsførsel af anskaffelser forhøjes fra kr. til kr. ekskl. moms. Desuden kan det nævnes, at muligheden for at fastsætte en scrap-værdi ved opgørelse af afskrivningsgrundlaget på bygninger bibeholdes, men at afskrivningsperioden ændres fra 30 til 60 år til 50 år. Ministeriet vil herudover henlede opmærksomheden på, at de nugældende statslige regler om bunkning af kontoradministrativt udstyr afskaffes med udgangen af Det kan oplyses, at Økonomistyrelsen har nedsat to arbejdsgrupper, som i øjeblikket foretager en revision af statens kontoplan (SKS-kontoplanen) og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV), som detailleret beskriver gældende regnskabspraksis. Arbejdet med revision af kontoplanen skal foruden et generelt justeringsbehov ses i lyset af tilpasninger i forhold til de selvejende institutioners overgang til statens regnskabsregler. Ministeriet vil snarest inddrage institutionsforeninger og revisorforeninger i arbejdet med at informere institutionerne om de nye regnskabs- og revisionsmæssige regler og om de praktiske forhold, man skal være opmærksom på ved overgangen.

20 3 Det kan afslutningsvist oplyses, at kravene til udformning af årsrapport fra regnskabsåret 2011 endnu ikke er fastlagt. Dog ligger det fast, at udgangspunktet for udformningen er Økonomistyrelsens vejledning af 18. december 2009 om udarbejdelse af årsrapport. Med venlig hilsen Ole Sten Volder

21 Institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2011 Regeringens Forslag til Finanslov for finansåret 2011 (FFL11) er offentliggjort den 24. august Den endelige Finanslov for 2011 forventes vedtaget medio december august 2010 Sags nr.: G Takstudvikling Nedenstående tabeller viser takstudviklingen for almengymnasiale uddannelser fra 2011 til 2014 i forhold til Tabel 1: Takstudvikling for undervisningstaxameter ekskl. pris- og lønregulering Uddannelse Stx -0,7-1,4-2,0-4,0 Toårig Hf -1,2-1,5-2,2-4,1 Tabel 2: Takstudvikling for færdiggørelsestaxameter ekskl. pris- og lønregulering Uddannelse Stx -1,1-2,0-2,5-4,5 Toårig Hf -1,5-2,4-2,9-4,9 Tabel 3: Takstudvikling for fællesudgiftstaxameter ekskl. pris- og lønregulering Uddannelse Stx -3,1-4,4-5,1-7,2 Toårig Hf -3,9-5,1-5,8-7,9

22 2 Tabel 4: Takstudvikling for bygningstaxameter ekskl. pris- og lønregulering Uddannelse Stx -0,6-1,2-1,9-3,8 Toårig Hf -0,6-1,2-1,9-3,8 Finanslovforslagets takster er pris- og lønreguleret i forhold til 2010 med 1,1 pct. svarende til Finansministeriets forventninger til den generelle pris- og lønudvikling fra 2010 til Bygningstaxametre er pris- og lønreguleret med -3,1 pct. svarende til Finansministeriets forventninger til pris- og lønudviklingen på anlægsområdet. Nedenstående afsnit redegør for elementerne i takstudviklingen samt øvrige nye initiativer. 2. Nye initiativer Generelt effektiviseringskrav Der er udmøntet et effektiviseringskrav på alle taxametre på 0,6 pct. i 2011, 1,2 pct. i 2012 og 1,9 pct. i 2013 og frem. For almengymnasiale uddannelser svarer det til 42,4 mio. kr. i 2011, 88,7 mio. kr. i 2012 og 138,0 mio. kr. i 2013 og frem. Omstillingsreserve i 2014 Der er etableret en omstillingsreserve i 2014 til omprioriteringer og nye initiativer på ministerområdet. Omstillingsreserven er etableret ved takstreduktioner på 2 pct. i 2014 svarende til 144,6 mio. kr. for almengymnasiale uddannelser. Mere ambitiøs anvendelse af it Gennem projektet om Mere ambitiøs anvendelse af it skal der ske en effektivisering af de studieadministrative arbejdsgange for at frigøre midler til bl.a. pædagogisk it. Effektiviseringspotentialet for almengymnasiale uddannelser er udmøntet ved nedsættelse af fællesudgiftstaxameteret med 1,2 pct. i 2011, 1,9 pct. i 2012, 1,9 pct. i 2013 og 2,2 pct. i 2014 og frem. Takstnedsættelserne svarer til 8,2 mio. kr. i 2011, 13,1 mio. kr. i 2012, 14,0 mio. kr. i 2013 og 15,4 mio. kr. i Statens elevkvoteordning Til finansiering af den tværministerielle kompensationsordning vedrørende elevkvoterne i staten er undervisningstaksterne reduceret med 0,1 pct. svarende til 4,0 mio. kr. i Ministeriet har orienteret om ordningen i brev af 26. maj 2010, j.nr G.031.

23 3 Udmøntning af tilskudsreduktion på 1 pct. for 2010 Undervisningsministeriet udsendte 30. juni 2010 brev (j.nr G.011) om tilskudsreduktion på 1 pct. for 2010 samt en yderligere tilskudsreduktion til finansiering af underskuddet i Barselsfonden. Tilskudsreduktionen udmøntes først i begyndelsen af 2011, hvor hele reduktionen på én gang modregnes i en tilskudsudbetaling. Tilskudsreduktionen beregnes som et nominelt beløb, og den indgår derfor ikke på finanslovforslaget for 2011 som en takstnedsættelse, bevillingsreduktion eller lignende. En ny tekstanmærkning (nr. 203) giver hjemmel til at foretage denne tilskudsreduktion, men herudover fremgår tiltaget ikke af FFL11. De anførte takster og tilskudsniveauer er således gældende for tilskudsberegningen for Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen på FFL11 Administrative fællesskaber og obligatorisk digitalisering af Statens Uddannelsesstøtte og effektivisering af vejledning om Statens Uddannelsesstøtte Den resterende del af effektiviseringspotentialet i forhold til administrative fællesskaber og indfasningen af SU-digitaliseringen medfører en reduktion af fællesudgiftstaxameteret på ca. 1,5 pct. fra 2010 til Statens indkøbsprogram Indfasningen af fase 2-3 i statens indkøbsprogram medfører yderligere takstreduktioner af undervisningstaksten på under 0,1 pct. fra 2010 til Indfasningen af fase 4 i statens indkøbsprogram medfører yderligere takstreduktioner af færdiggørelsestaksten på ca. 0,5 pct. fra 2010 til Øvrige Takstudviklingen er herudover påvirket af andre mindre tiltag med en samlet effekt på under 0,1 pct. fra 2010 til Yderligere information Det elektroniske takstkatalog findes på Finanslovforslaget for 2011 kan læses i sin helhed på Økonomistyrelsens hjemmeside Bevillinger til Undervisningsministeriets område står på finanslovens 20. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. Med venlig hilsen

24 Maja Gjern Fuldmægtig Direkte tlf

25 Til udbydere af erhvervsgymnasiale og almengymnasiale uddannelser Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Korrektion af fællesudgiftstakst på erhvervsgymnasiale og almengymnasiale uddannelser I finanslovforslaget for 2011 og i det elektroniske takstkatalog ( har ministeriet oprettet forkerte takster på fællesudgiftsområdet for erhvervsgymnasiale uddannelser og almengymnasiale uddannelser. 26. august 2010 Sags nr.: G.031 Af finanslovforslaget for 2011 fremgår følgende fællesudgiftstakster: Tabel 1: Forkerte fællesudgiftstakster opført på FFL11 Erhvervsgymnasiale uddannelser Kr. Hhx Htx Eux og studierettet påbygning Almengymnasiale uddannelser Kr. Stx og IB Hf Studenterkursus årig Team Danmark På ændringsforslag til finanslovforslaget for 2011 vil de ovennævnte fællesudgiftstakster blive ændret til:

26 2 Tabel 2: Korrekte takster, som kommer til at fremgå af ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2011 Erhvervsgymnasiale uddannelser Kr. Hhx Htx Eux og studierettet påbygning Almengymnasiale uddannelser Kr. Stx og IB Hf Studenterkursus årig Team Danmark Det er således taksterne i tabel 2, som institutionerne bør anvende ved udarbejdelse af budgetter for Taksterne til private gymnasier og studenterkurser er opført korrekt på finanslovforslaget. Fejlen i taksterne har ikke betydning for de samlede bevillinger på finanslovforslaget, ligesom takstudviklingen som angivet i orienteringsbrevene ikke er berørt. Ministeriet beklager fejlen. Med venlig hilsen Niels Henrik Hansen Fuldmægtig Direkte tlf Maja Gjern Fuldmægtig Direkte tlf

27 TAKKSTKALATOG STX 2010 og (forslag) 2011 Bestyrelsesmødet 6/9-2010, pkt ) FL 2010 Finanslovskonto Almengymnasiale uddannelser Cøsaformål, Uddannelse 1 årselev er = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Undervisn.takst Færdiggørelsestakst Fællesudg.takst Bygningstakst Tillægs-takst for A-niveau * Indvendig vedligeholdel se takst pr. årselev pr. elev pr.årselev pr.årselev pr. elev pr.årselev 3021 Studenterkursus stx årig HF Bemærk: Institutioner, der ejer deres bygninger får bygningstaxameter. Institutioner, der ikke ejer deres bygninger får indvendig vedligeholdelse. * Tillægstaksten udløses, når fysik, kemi, biologi eller musik på A-niveau er anført på eksamensbeviset. Finanslovskonto Grundtilskud m.v til institutioner med almen gymnasiale uddannelser Basisgrundtilskud 1 mio. kr. Udd.typetilskud første udbudte udda 1,750 mio. kr. Udd.typetilskud anden udbudte udd 0,250 mio. kr. For alle tre tilskud gælder, at der max. kan ydes kr. pr.grundlagsårselev ( årselever i foregående finansår). FFL 2011 Finanslovskonto Almengymnasiale uddannelser Cøsaformål, Uddannelse 1 årselev er = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Undervisn.takst Færdiggørelsestakst Fællesudg.takst Bygningstakst Tillægs-takst for A-niveau * Indvendig vedligeholdel se

28 takst pr. årselev pr. elev pr.årselev pr.årselev pr. elev pr.årselev 3021 Studenterkursus stx årig HF Taxametre 2010 fremskrevet 1,1% ( jf. forventning til pris- og lønudvikling) -3,1% bygningstaxameter Bemærk: Institutioner, der ejer deres bygninger får bygningstaxameter. Institutioner, der ikke ejer deres bygninger får indvendig vedligeholdelse. * Tillægstaksten udløses, når fysik, kemi, biologi eller musik på A-niveau er anført på eksamensbeviset. Finanslovskonto Grundtilskud m.v til institutioner med almen gymnasiale uddannelser Basisgrundtilskud 1 mio. kr. Udd.typetilskud første udbudte udda 1,750 mio. kr. Udd.typetilskud anden udbudte udd 0,250 mio. kr. Skygge-udkantstilskud kr. Udkantstilskuddet beregnes som (400-antal stx grundlagsårselever) * skygge-udkantstilskud For alle grundtilskud gælder, at der max. kan ydes kr. pr.grundlagsårselev (årselever i foregående finansår). For alle tre tilskud gælder, at der max. kan ydes kr. pr.grundlagsårselev ( årselever i foregående finansår). Manglende tilskud faste priser: Grundtilskuddene: uddannelsestaxameter (310 elever) Færdiggørelsestaxameter (100 elever) Bygningstaxameter (310 elever) 9393 Tillægstakst ( gæt: 50 elever) 720 Udkantstilskud (max for 50 elever) * 1,011-50*50500 i alt: hertil kommer 1% + barselfonden, Ca

29

30

31 FJERRITSLEV GYMNASIUM Studieretninger og valgfag 11/12 (høring PR, ER drøftelse i bestyrelsen) (bestyrelsesmøde , pkt. 4.1.) Generelt er skolen åben overfor at elever vælger ekstra fag, hvis det skemamæssigt er muligt. Studieretningsudbuddet i skoleåret 11/12 foreslås uændret i forhold til skoleåret 10/11. Forslag til udbud af studieretninger med virkning fra skoleåret 10/11: NR NAVN Første Str-fag Andet Str-fag Tredje Str- fag Naturviden skabelige fag Valg: 1. TY - EN TY EN Sa bi - ng 1 nat. vid fag B 1 b-valg, 1 c-valg Mulighed for tre sprog 1 ekstra blok 2. SP - EN SP EN Sa bi - ng 1 nat. vid fag B 1 b-valg, 1 c-valg Mulighed for tre sprog (hvis FRANSK 1 ekstra blok) 3. MU-EN MU EN Sa bi - ng 1 nat. vid fag B 1 c-valg 4. EN - Sa EN Sa ps bi - ng 1 nat vid B 1 A-valg 1 b-valg (Ma, hvis A=SA) 5. SA Ma SA Ma eø ng- ke 1 nat vid B 1 A-valg: MA, EN, TY (elever på denne retning kan ikke have spansk el fransk) 6. BI - Ma BI Ma Ke 1 A-valg 1 c-valg 7. MA-Fy-Ke MA Fy Ke bi 1A-valg 1 c-valg Hvis elven har valgt Fransk el. Spansk bruges der 1 A-blok mere. Valgfag Skolen udbyder samme række af valgfag som sidste skoleåret, dog med tilføjelse af mediefag som valgfag B. Ud over den principielle beslutning skal jeg gøre opmærksom på følgende: 1) Anvendelsen af blandede studieretninger er blevet letter for mindre gymnasier, idet det nu er fastslået at studieretninger med musika kan blandes med alle andre studieretninger, samt at der er indført en generel bestemmelse om at UVM kan dispensere for reglerne for studieretningsetablering på små skoler 2) Der er fra 2010 åbnet mulighed for at elever der har to af fagene matematik, fysik, kemi på A-niveau og det sidste på B-niveau kan nøjes med et begyndersprog (fransk, spansk) på B-niveau / Per Beck

32 Fjerritslev Gymnasium Bestyrelsesmøde 6/9-10, pkt (elevernes) FERIEPLAN 2011/ Sommerferie Til og med mandag d. 15/8 ( for 1.g). Til og med tirsdag. 16/8 (for 2.g og 3.g) Efterårsferie Uge 42 ( 17/10 23/10) Juleferie Fra og med to d. 22/12 Til og med ma. d. 2/1. Vinterferie Uge 8 ( 20/2 26/2) Påskeferie Fra og med ma d. 2/4 til og med mandag 9.4. Bededag Fredag d. 4/5 Kr. Himmelfart Torsdag d. 17/5 & fredag d. 18/5. Pinseferie Mandag den 28/5 Translokation mv. ( 1g + 2g) Dimission 3g Torsdag d. 28/6 /(10-12) Torsdag d. 2 28/6 kl. 16 med efterfølgende studentermiddag. For ansatte: Afslutning af skoleåret 2010/2011 og begyndelsen af 2011/2012. Fredag den 24/6: 9-15 (møder i team. Faggrupper mv. efter en i forvejen fastlagt plan), herefter sommerfrokost (15- Mandag den 15/8: 9-15 fællesmøde +møder i udvalg, team, faggrupper mv. efter fastlagt plan Skolen er vært ved frokost / Per Beck

Private gymnasier og studenterkurser. 16. december 2010 Sags nr.: H.031. Orientering om Finanslov for finansåret 2011

Private gymnasier og studenterkurser. 16. december 2010 Sags nr.: H.031. Orientering om Finanslov for finansåret 2011 Private gymnasier og studenterkurser Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om

Læs mere

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031 Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012 Private gymnasier og studenterkurser Økonomisk afdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om Forslag til

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet

Private gymnasier og studenterkurser Departementet Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om finanslovforslaget for 2017

Læs mere

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031 Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

1. Nye initiativer Følgende nye initiativer er indarbejdet på den endelige finanslov.

1. Nye initiativer Følgende nye initiativer er indarbejdet på den endelige finanslov. Institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15)

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Den 26. august 2014 fremsatte Regeringen Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) og Undervisningsministeriet offentliggjorde takstkatalog for Finanslov

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner der udbyder almene voksenuddannelser Danske HF & VUC Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering

Læs mere

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8 24. august 2011/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2012 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2012 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2011

Notat om finanslovsforslag 2011 København den 24. august 2010 Notat om finanslovsforslag 2011 Indledning Så er forslag til finanslov 2011 landet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret.

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Institutioner der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Teknisk gennemgang af taxametersystemet

Teknisk gennemgang af taxametersystemet Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt Teknisk gennemgang af taxametersystemet - med særlig vægt på de gymnasiale uddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer.

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 61 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Regeringens forslag til finanslov for finansåret 2009 (FFL 2009) er offentliggjort

Regeringens forslag til finanslov for finansåret 2009 (FFL 2009) er offentliggjort Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering

Læs mere

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne Finanslovsforslag for 2017 - konsekvenser for gymnasieuddannelserne Samlet skæres de gymnasiale uddannelser med mere end 535 mio. kr. hhx får herefter 70 mio. kr. tilbage De almene gymnasier skæres 400

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Basis: 1. halvår 2013

Basis: 1. halvår 2013 1 årselev = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsa- Under- Færdiggø- Fælles- Bygnings- Tillægs-takst for Grundtilskud formål Uddannelse visn.takst relsestakst udg.takst takst A-niveau * takst pr. årselev

Læs mere

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00. Paderup d. 8. december 2009. Indkaldelse til 16. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være let spisning undervejs

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541 Skoler, der udbyder EVE Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Teknisk budgetmål for 2015 Økonomistyringsmodellen

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR Generelt

NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR Generelt 25. august 2010/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2011 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2011 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Ver.2 Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2016 den 24. august 2015. På grund af valget kort før sommerferien var forslaget et teknisk finanslovsforslag,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 7. september 2010 kl. 17.00 19.00.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 7. september 2010 kl. 17.00 19.00. Paderup d. 30. august 2010. Indkaldelse til i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. kl. 17.00 19.00. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være let spisning undervejs i mødet. Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

2.3. Bestyrelsens møder. Næste bestyrelsesmøde mandag den 3. december 2012, kl. 15.15.

2.3. Bestyrelsens møder. Næste bestyrelsesmøde mandag den 3. december 2012, kl. 15.15. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 9650 5100, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 24. september. 15.00 17.30. Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Ole Ravn,

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2016

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2016 Udbydere af erhvervsuddannelser Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet. I. Indledning. Højskolerne

Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet. I. Indledning. Højskolerne Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet I. Indledning Efterskoleforeningens arbejdsgruppe om revision af tilskud skal iflg. kommissoriet udarbejde

Læs mere

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Mathies Jæger Andresen, Mette Hosbond

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk.

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november 2008. kl. 16.00 19.30. Afbud: Theresa Norup, Anne Marie Illum, Arne Kjær kom lidt senere 1. Underskrivelse af referat fra mødet

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Udbydere af almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28 Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Referat Orientering fra formanden Lectio er systemrevideret og godkendt. UU giver i sit hæfte Fremtidsparat,

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september Punkt. nr. 3 b Dagsordenspunkt: Skolens økonomi - revideret budget Sagsfremstilling: Der er ikke de store ændringer i det

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 kl. 16.00-18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 6. juni 13 Bilag 1: Referat fra sidste

Læs mere

Puljen til tilskud til naturfagsrenovering. 6. april 2011 Sags nr.: J.011

Puljen til tilskud til naturfagsrenovering. 6. april 2011 Sags nr.: J.011 Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Puljen til tilskud til naturfagsrenovering I dette notat beskrives proces

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Konference for økonomi- og administrationschefer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2016 Side 1 Agenda Finanslovsforslag 2017 Finanslov 2017 Investeringsrammer

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 12-6-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Kopi til institutionernes revisorer, regnskabskonsulenterne og UNI*C

Kopi til institutionernes revisorer, regnskabskonsulenterne og UNI*C Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almene offentlige gymnasier, VUC'er, erhvervsakademier, professionshøjskoler og øvrige institutioner for videregående uddannelse Kopi til institutionernes revisorer,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19 MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Henrik Andreasen, Vibeke Grave, Tine Vinther Clausen, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Wenche Melchiors, Lars Jørgensen

Læs mere

Foreløbigt budget Århus Statsgymnasium

Foreløbigt budget Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 1. december 2016 j.nr. 2241/CE Foreløbigt budget 2017 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives udkast til foreløbigt budget 2017 for Århus Statsgymnasium. Det er

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

BEMYNDIGELSE TIL AT INDGÅ RESULTATLØNSKONTRAKT SAMT RETNINGSLINJER HERFOR

BEMYNDIGELSE TIL AT INDGÅ RESULTATLØNSKONTRAKT SAMT RETNINGSLINJER HERFOR Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 BEMYNDIGELSE TIL AT INDGÅ RESULTATLØNSKONTRAKT SAMT RETNINGSLINJER

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen. Uddannelsesleder Hans Henrik Danielsen deltager under dagsordenens punkt 13 Administrativ leder

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 PROTOKOL for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Lars Kold Jensen Thomas

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2016 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen,, Helle Lundgreen, Poul Erik Hovelsø, Elisabeth

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere