Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle Buus, Lillian

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle Buus, Lillian"

Transkript

1 Aalborg Universitet Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle Buus, Lillian Published in: Læring og Medier (LOM) Publication date: 2010 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Buus, L. (2010). Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle. Læring og Medier (LOM), (4). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: september 03, 2015

2 Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle Lillian Buus Cand. mag. i humanistisk datalogi, ph.d.-studerende Aalborg Universitet Abstract I foråret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfundsvidenskabelige fakultets it-afdeling og E-Læringssamarbejdet (ELSA) på Aalborg Universitet med henblik på at implementere Moodle som e- læringsplatform på Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et ønske om at etablere et virtuelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de studerende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har været i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik på at belyse de pædagogiske forandringer. 1

3 Indledning Udgangspunktet for implementeringen af Moodle 1 på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Samf.) på Aalborg Universitet (AAU) var at give uddannelserne mulighed for at skabe et bedre samarbejde mellem de studerende, samt at give underviserne mulighed for at inddrage forskellige grader af interaktion i deres undervisning både med de studerende i form af dialog og samarbejde (wiki, glossary, etc.) og imellem de studerende generelt. Tanken var at starte med en enkelt mindre uddannelse som pilot-uddannelse (i alt 17 studerende). Uddannelsen havde allerede været i gang med at se på Moodle ud fra den praksis, som uddannelsen agerede inden for, samt ud fra praktiske erfaringer med FirstClass, som man på uddannelsen allerede havde kendskab til. Parallelt i pilotfasen blev der arbejdet på at designe og udvikle en struktur til implementering af Moodle på Basis-uddannelsen med potentielt 900 studerende. Projektet etableredes som et udviklingsprojekt, der skulle tage udgangspunkt i uddannelsens nuværende opbygning og brug af websider til formidling af indhold og kursusmateriale til studerende, for på det grundlag at udvikle en e-læringsplatform i Moodle, der kunne understøtte de studerende i deres studium og skabe et virtuelt studiemiljø, samt understøtte studiesekretærerne og underviserne i deres studiemæssige arbejdsprocesser. Forventningen fra uddannelsens side var, at etableringen af et virtuelt studiemiljø i Moodle ville give bedre mulighed for de studerendes samarbejde og videndeling på tværs af moduler og årgange, samt mulighed for en bedre dialog mellem studiet og de studerende. Basis-uddannelsen var ikke vant til brug af e-læringssystemer, men baserede deres håndtering af informationer, undervisningsmaterialer (slides, litteraturlister mm. fra undervisere), samt opgaver til studerende på brugen af web (hjemmeside) som fagligt formidlingsmedie. Det betød bl.a., at det primært var sekretærerne på uddannelsen, som havde ansvaret for videregivelsen af slides, opgaver mv. da det var dem der havde adgang til hjemmesiden. Det ville man gerne ændre på. Samtidig var visionen at implementere Moodle på Basis-uddannelsen som en af de første uddannelser, således der blev skabt et grundlag for brugen af Moodle generelt på Samf. De studerende ville da allerede fra begyndelsen af deres studium blive bekendt med et e-læringssystem, som de ville kunne følge også på overbygningsuddannelserne. Gennem udviklingsprocessen har flere forskellige brugergrupper været involveret. Studiesekretærerne har givet vigtig sparring til forståelsen af studiernes struktur, samt viden om hvorledes opgaver og driften af studiet varetages i det daglige. Også undervisere og studerende har været involveret i forskellig grad. Det Samfundsvidenskabelige Fakultets IT-afdeling (Samf. IT) har været med, idet de varetager driften af Moodle-serveren og 1 Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) er et Open Source Course Management System (CMS), også kaldet Learning Management System (LMS) eller et Virtual Learning Environment (VLE), se: 2

4 den tekniske drift af de omkringliggende it-parametre for bl.a. LDAPimplementeringen i Moodle, samt gruppe- og rolle-funktionaliteterne. Desuden har der været involveret personer fra IT-afdelingen, som varetager studiets hjemmeside, med henblik på at skabe sammenhæng mellem hjemmesiden og Moodle, således at disse fremstår kohærent. Dette sidste har været vigtigt, fordi hjemmesiden i udgangspunktet for de fleste studier har indeholdt både den eksterne formidling og den internt orienterede læringsdel, så det har været en øvelse at få hjemmesiden udarbejdet således, at den indeholder den markedsorienterede del og Moodle den pædagogiske/læringsmæssige. Endelig har E-læringssamarbejdet (ELSA) på AAU været involveret i varetagelsen af de pædagogiske og organisatoriske overvejelser omkring brugen af Moodle på de forskellige moduler og semestre, samt i design og tilrettelæggelse af den grundlæggende struktur for opbygningen af det virtuelle læringsmiljø i tæt samarbejde med de øvrige involverede. I efteråret 2009 blev Moodle implementeret på 9 on-campus uddannelser og 4 off-campus uddannelser på det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Der er endnu 2 uddannelser, som er klar til at bruge Moodle i foråret 2010, og 4-6 uddannelser i forskellige stadier af planlægningsfasen, som arbejder hen imod opstart på Moodle til efteråret På er alle de uddannelser på AAU repræsenteret, som bruger Moodle som e- læringsplatform. Der er desuden forskningsnetværk og forskningscentre, der bruger Moodle som samarbejdsplatform. Det pædagogiske fundament En af de grundlæggende ting, som e-læring på Aalborg Universitet benyttes til, er at fremme innovation, kreativitet og samarbejde på tværs af universitetet, som består af afdelinger i såvel Ballerup og Esbjerg, samt fordelt på forskellige lokationer i Aalborg. Samtidig er e-læring med til at fremme den problem- og projektorienterede studieform, som AAU er kendt for. Denne pædagogiske tilgang kaldes også Aalborg Modellen (Kolmos, Fink, & Krogh, 2004) eller Problem Orienteret Projekt Pædagogik (POPP) (Dirckinck-Holmfeld, 2002). POPP har været det pædagogiske grundlag i etableringen af Aalborg Universitet (1974) og Roskilde Universitets Center (1972). AAUs pædagogiske tilgang repræsenterede dengang en radikal forandring i forhold til den mere traditionelle læringsmetodologi, idet der skete et skift fra en primær overlevering af information og viden til en kritisk og eksperimenterende pædagogik baseret på læring som konstruktion af viden gennem samarbejde og videndeling. Det har derfor været vigtigt i design-overvejelserne at være opmærksom på, at informations- og kommunikationsteknologi (ikt) og e-læring skal være med til at understøtte den problembaserede læringstilgang, samarbejde og vidensudveksling mellem undervisere og studerende, samt mellem de enkelte uddannelser. Brugen af ikt og en e-læringsplatform giver mulighed for at stimulere studerende og undervisere til at afprøve ideer og evt. ændre deres pædagogiske praksis; dvs. være problemløsende og eksperimentelle i deres læringstilgang. Denne udvikling kan være med til at skabe innovation og kreativitet i læreprocessen, både i relationen mellem undervisere og studerende, men også i forhold til at arbejde på tværs af traditionelle faglige discipliner. 3

5 Med de nye muligheder, der er kommet i forhold til mobile teknologier, web 2.0, samt dialogen omkring læringsmæssige netværk, er der flere ting der peger på, at universiteter generelt, og især AAU, står overfor en række nye udfordringer i forhold til at leve op til sine egne mål omkring projektpædagogikken. Her vil ikt kunne være et grundlag for at kunne tilbyde nye løsninger (Jones & Dirckinck-Holmfeld, 2009): Som netværksuniversiteter opererer mange uddannelser og forskningsmiljøer nu på flere adresser nationalt og internationalt. Det er derfor oplagt at udnytte ikt til at etablere fælles virtuelle læringsmiljøer. Innovation, kreativitet, tværfaglighed og samarbejde efterspørges som nødvendige kvalifikationer i vidensamfundet. Ikt skal derfor understøtte undervisnings- og samarbejdsformer, der fremmer disse. Den nye generation af unge er stærke mediebrugere og forventer innovativ brug heraf i forbindelse med deres studier. Aalborg universitet er som sagt kendt for sin brug og udvikling af problemog projektbaseret læring (PBL) og POPP. Et af de områder hvor implementeringen af Moodle kan være med til at gøre en forskel, er med henblik på videreudvikling af denne pædagogik i lyset af de nye udfordringer skitseret ovenfor. Dette kan være i forhold til grundlæggende at skabe et netværksorienteret studiemiljø på tværs af uddannelserne. Der er en udvikling på AAU i retning af flere uddannelser placeret på forskellige lokationer, f.eks. udvidelser af uddannelser med placering i Ballerup og Esbjerg. Det kan også være i forhold til at videreudvikle e-læringsplatformen i retning af et mere personligt læringsmiljø (PLE), frem for blot et Virtuelt læringsmiljø (VLE). I denne sammenhæng foregår dog en dialog om, hvori forskellen på et PLE og et VLE gør sig gældende i en organisatorisk sammenhæng. I et VLE forventes det, at underviseren organiserer og strukturerer dialogen (Crook et al. 2008), mens et PLE understøtter ideen om at 1) læring er ongoing, 2) læring finder sted i forskellige kontekster og situationer og 3) individet spiller en rolle i organiseringen og produceringen af egne læringsmaterialer. Dette betyder, at organisering og personalisering af teknologien også har en vis indflydelse på læreprocessen (Attwell 2007). Det er interessant med denne modsætning mellem PLE og VLE i en pædagogisk sammenhæng, idet Moodle er implementeret ud fra en betragtning om, at platformen fungerer som et VLE, men set i relation til den udvikling, der er i gang omkring f.eks. web 2.0-teknologier og web 2.0-medieret læring, så kunne implementeringen af Moodle kombineres med systemer som ELGG 2 eller Mahara 3 og dermed integrere dimensioner af PLE. Valget har dog været at implementere Moodle ud fra tanken om et VLE, idet udfordringen i brugen af systemet og de nye pædagogiske muligheder først skal integreres i den pædagogiske praksis på AAU. Dette er forsøgt understøttet ved grundige hands-on introduktioner for underviserne og en gennemgang af de pædagogiske muligheder, der er knyttet til elementerne 4 i Moodle. 2 en social netværksplatform (open source) Med elementer i Moodle henvises til Moodle s håndtering af Ressourcer og Aktiviteter. 4

6 Dialogen omkring PLE vs. VLE er også interessant for det videre arbejde med implementeringen af Moodle i forhold til håndteringen af projekt- og gruppearbejdet. Projekt- og gruppearbejde i AAU s pædagogiske model kan være interessant at se udviklet i regi af et PLE, samt baseret på web 2.0-medieret læring og den socialt medierede læringstilgang. Men en sådan udvikling vil være betinget af, at der findes en kultur på uddannelserne, der lægger op til netværkstankegangen i en pædagogisk kontekst, og at uddannelserne er indstillet på at arbejde med deres pædagogiske praksis. I denne indledende forandring af praksis har det været i fokus at ændre praksis fra formidlende til også at omhandle en større grad af interaktion med de studerende, understøttet af ikt. Der arbejdes på at indføre systemer som Mahara eller ELGG, der også kan understøtte projektarbejde og gruppefunktionalitet, samtidig med at det får en dimension af et PLE, hvor den studerende selv kan samle personlige ressourcer og udvikle en personlig portfolio igennem sin studietid. Dette er dog ikke valgt integreret i den nuværende implementering, men er en udvidelse af e-læringsplatformen, som der arbejdes på. Implementeringsprocessen I processen har det været vigtigt at etablere ejerskab til den forandring, som implementeringen af et e-læringssystem er medvirkende til, både på det organisatoriske og pædagogiske plan. Det har især været vigtigt at etablere samarbejde med sekretærerne og administrationen på uddannelserne, fordi disses brug af hjemmesiden har været en vigtig praksis, samtidig med at det har været via hjemmesiden, underviserne virtuelt har videregivet f.eks. læseplaner, lektionsplaner, samt adgang til slides m.v. Ejerskab kan derfor være en vigtig faktor for, hvorvidt implementeringen af et system lykkes eller fejler. Samtidig er det vigtigt, at underviserne også føler et vist forpligtende ejerskab til brugen af systemet. De pædagogiske muligheder, som underviserne får med et VLE, adskiller sig fra en hjemmeside ved muligheden for at underviseren gennem brug af læringsaktiviteter kan skabe forskellige interaktioner med de studerende. Endvidere kan der udarbejdes læringsprocesser, der lægger op til samarbejde de studerende imellem, og mellem underviser og studerende. Det kunne f.eks. være muligheden for at underviseren bruger aktiviteten Glossary eller Opslagsværk til i samarbejde med de studerende at opbygge et fagligt opslagsværk, som kunne udbygges over tid. Endvidere lægger brugen af forum op til forskellige former for dialog, som kan defineres af underviseren eller af de studerende. Det kunne også være quiz-aktiviteten, som giver mulighed for at udarbejde spørgsmål, som de studerende så skal svare på, og afhængigt af hvorledes denne aktivitet designes kan den både understøtte samarbejdet studerende imellem eller individuelle tests af den enkelte studerende. Der er flere valg at tage, når et system som Moodle skal implementeres, idet der lægges op til forskellige muligheder. Nogle af de overvejelser, der har været i spil, har bl.a. været, hvorledes Moodle kan understøtte den projektpædagogiske model, som AAU arbejder indenfor. Gennem processen er der foretaget forskellige valg, som senere har vist sig ikke at være hensigtsmæssige i den daglige praksis, og som derfor har medført ændringer i den struktur, der var udgangspunktet i designet. 5

7 I flere tilfælde har uddannelserne efterfølgende henvendt sig omkring integrationen af andre muligheder i Moodle end deciderede kurser. Det har vist sig, at bl.a. Studievejledningen og studenterforeninger også gerne ville være repræsenteret. Enkelte uddannelser har også valgt at bruge Moodle som et internt medie til udveksling af informationer mellem undervisere, og mellem undervisere og sekretariatet. Moodle har skabt grundlaget for at samle uddannelserne virtuelt på forskellige planer, og givet mulighed for videnudveksling internt, samt for flere tværfaglige aktiviteter. Samtidig har Moodle på bl.a. Basis-uddannelsen været brugt til også at understøtte den gruppebaserede projektform ved at give alle grupper på Basis et rum i Moodle. Terminologien bag Rum svarer til det, der i Moodle kaldes kurser, men eftersom vi oplevede at Moodle blev udvidet til andre områder end rene kursusaktiviteter, valgte vi at ændre terminologien og kalder nu Moodles begreb kurser for rum. Erfaringerne viser en forskellig brug af disse projektgrupperum. Nogle rum blev anvendt som grundlag for gruppens primære samarbejde i projektperioden, men andre brugte det som et repositorie. Andre igen valgte alternative løsninger til samarbejdet, som f.eks. Facebook-grupper eller Google docs. Rum har endvidere været brugt til vejledning af projektgrupper. Det betød, at grupper med den samme vejleder tilknyttet havde adgang til et klyngerum, hvori vejledningen kunne foregå. Dette blev aktuelt for især én gruppe på Basis, idet vejlederen under forløbet befandt sig i Australien, og derfor foregik al kommunikation og vejledning via klyngerummet på Moodle. Erfaringerne derfra har været gode, og underviseren har været positiv i forhold til brugen af systemet på denne måde. Hvad er uddannelsernes vurdering af overgangen til Moodle? Løbende gennem hele implementeringsprocessen har det været evalueret, hvorledes implementeringen er blevet vurderet fra brugernes side. Nogle af de kommentarer, der er indsamlet er bl.a. fra en studieleder, der udtrykte at: frygten for at brugen af Moodle ikke fik gennemslag var baseret på VIP erne og deres tilgang til indførelsen af et nyt system, og deraf for dem også nye praksisser, men der har generelt været en positiv tilbagemelding fra underviserne. De fleste undervisere har brugt Moodle til at give studerende adgang til slides og andre materialer, og enkelte undervisere har valgt i deres undervisning at integrere flere af de muligheder for aktiviteter, som findes i Moodle. Det drejer sig f.eks. om udarbejdelsen af en quiz, som flere har benyttet sig af. Enkelte undervisere har importeret allerede eksisterende quiz-spørgsmål udarbejdet til andre Learning Management Systemer (LMS) som f.eks. Black- Board, til Moodle, hvorefter man i Moodle har mulighed for at importere og konvertere informationerne, og underviseren har kunne bruge quizspørgsmålene i selve Moodle. En af de positive vinkler, der har vist sig, har været, at underviserne ser en mulighed for selv at disponere over deres tid, da de selv har mulighed for at lægge ting op, og derfor ikke er afhængige af sekretærerne, som de var før, hvor tingene skulle placeres på hjemmesiden. Både de studerende og underviserne har i overvejende grad været positive. Der har dog været et behov for forskellige justeringer i løbet af implementeringen, men den generelle holdning har været, at systemet har understøt- 6

8 tet uddannelsernes pædagogiske praksisser på den ene eller den anden måde. En del uddannelser har brugt forskellige aktiviteter i Moodle, som ikke tidligere var mulige via hjemmesiden. Det gælder f.eks. i forhold til aflevering af opgaver, hvilket kan være alt fra uge-opgaver i et givet kursus til eksamensopgaver med en tidsfrist baseret på aflevering samme dag. Denne funktion har været positiv, idet Moodle giver mulighed for at man kan forberede en opgave på forhånd og sætte tidspunktet for tilgængelighed og aflevering, som Moodle så efterfølgende selv varetager adgangen til. Nogle af de svar, der er kommet fra spørgeskemaet omkring brugen af Moodle, er dog kritiske, f.eks. i forhold til hvordan de studerende tidligere modtog den form for informationer, de nu modtager via Moodle. En del studerende har været vant til at hente disse informationer via hjemmesider eller/og via mailing-lister. Derfor er de kritiske i forhold til den forandring, som implementeringen af et nyt system medfører af de vante arbejdsgange. Samtidig gives der dog også positivt udtryk for de nye samarbejdsmuligheder, der er blevet skabt, og grupper har bl.a. selv forespurgt om oprettelse af grupperum. Der er dog nogle ønsker især fra studerende, som bl.a. efterspørger en mere ensartet struktur for, hvorledes underviserne og sekretærerne bruger Moodle, samt muligheden for at man kan se ens kurser et samlet sted, f.eks. i kalenderen. En sådan ensretning kunne imødekommes ved at lave nogle kursus-skabeloner i Moodle som grundlag for underviserens brug. I den implementeringsmodel, der nu er etableret, er der ikke udarbejdet deciderede skabeloner, men der er et forum til generel information fra underviseren samt et studenterforum tiltænkt dialog mellem underviser og studerende og studerende imellem. Skabeloner kunne overvejes, men samtidig er der en erfaring for, at underviserne bruger rummene forskelligt, uafhængigt af om der er skabeloner eller ej 5. Der er nogle af de forslag til forandringer, der peges på i undersøgelsen, som allerede er mulige i Moodle, men som ikke benyttes af forskellige årsager. Det kan være elektronisk aflevering af opgaver, hvilket er muligt i systemet (Moodle), men i forhold til studiet (jf. studieordningen) ikke kan lade sig gøre, idet der f.eks. kan være et krav om aflevering af 3 eksemplarer i papirformat til sekretæren. Det er et eksempel på, at der er nogle muligheder, som blot ikke endnu er en del af uddannelsernes praksis. Det giver anledning til gentænkning af uddannelsernes praksis og de nye elektroniske muligheder, der følger med skiftet fra formidling via en hjemmeside til implementeringen af et e-læringssystem, hvor virtuel interaktion er muligt. Moodles kalender har været et omdrejningspunkt i dialogen med flere uddannelser, og nogle af uddannelserne har valgt at inddrage kalenderen, mens andre har fravalgt dette pga. den administrative del af skemalægningen. Det er dog et stort ønske fra de studerende at kunne få et samlet overblik over deres kurser, og den funktionalitet ligger i kalenderen, endda i en sådan grad, at den kan tilpasses individuelt til den studerendes studieforløb i relation til de kurser, som vedkommende følger. Dog er det ikke 5 Disse erfaringer stammer bl.a. fra Humanistisk Informatik på AAU, som også har implementeret Moodle i efteråret

9 muligt at importere f.eks..csv filer eller lign. som kunne generere kalenderen ud fra de data, som sekretærerne allerede udarbejder i andre systemer. Dette er et af de udviklingspotentialer, der ligger i Moodle på nuværende tidspunkt, således kalenderen bliver funktionelt lettere at anvende for sekretariatet og dermed kommer de studerende til gode. Nogle af de diskussioner og ændringer, der har været i forbindelse med implementeringen af Moodle, har vist sig efter at systemet har været i brug i en periode, og brugerne har været igennem forskellige pædagogiske praksisser. Det har været nødvendigt at tilpasse systemet, men der har også været forskellige udviklinger, som har givet nogle nye muligheder. Der er bl.a. blevet indført en sms-blok i de enkelte Moodles, som giver sekretæren mulighed for at sende sms til de studerende omkring eventuelle aflysninger. Diskussion Med implementeringen af Moodle på Samf. er der sket en udvikling af de enkelte uddannelsers måde at formidle deres læring på fra at være rent formidlende til også at kunne understøtte læringsaktiviteter i et virtuelt miljø. For flere undervisere har det været en udfordring at tænke deres læring på en ny måde, så de kunne bruge de funktioner, som Moodle har givet mulighed for, samtidig med at de har taget udfordringen op omkring kreativitet og udvikling i deres læringsforløb i en virtuel kontekst. Moodle er udviklet på et socialkonstruktivistisk pædagogisk grundlag, og man bør derfor kunne argumentere for valget af systemet i en AAU-kontekst, men samtidig kan man argumentere for, at Moodle som et selvstændigt system ikke direkte understøtter AAU s pædagogiske model, f.eks. gruppearbejdet og de studerendes samarbejde omkring projekter. Selvom det er forsøgt etableret i en vis form ved at give projektgrupperne egne rum (kurser i Moodles terminologi), så er det ikke den optimale løsning i forhold til AAU s projektpædagogik og tænkningen omkring brugen af Moodle. Med henblik på at understøtte gruppe- og projektarbejdet, som jo er Aalborg Universitets grundlag, arbejdes der derfor med at integrere Moodle med Mahara 6, som er en e-portfolio platform, der understøtter den individuelle studerende og dermed også tankerne omkring PLE. Mahara giver mulighed for, at studerende kan danne grupper og arbejde på tværs i f.eks. læsegrupper etc. Det vil være de studerende selv, der opretter grupperne og inviterer øvrige gruppemedlemmer med, f.eks. i stil med grupper på sociale medier som Facebook, Arto, etc. Ud fra spørgeskema-undersøgelsen er der allerede kendskab til, at de studerende benytter web 2.0-teknologier som Google-docs, Facebook grupper, Dropbox, etc. til gruppearbejdet. Integrationen mellem Moodle og Mahara er dog en udviklings- og implementeringsproces, som netop er indledt i efteråret 2010 på en enkelt uddannelse, og Mahara er blevet introduceret som en mulighed for personlig portfolio og samarbejde i projektgrupper på humaniora og Basis på det samfundsvidenskabelige fakultet

10 Moodle har på Samf. været med til at give uddannelserne nye muligheder, og den udvikling, der er startet, forventes at blive underbygget af forskellige udvidede kurser i brugen af funktioner i Moodle, samt en workshop med det formål at få underviserne til at tænke web 2.0-aktiviteter ind i deres undervisning, for samtidig at bruge Moodle til at understøtte denne udvikling. Der er allerede funktioner i Moodle, som baserer sig på web 2.0- teknologi. Udviklingen vil medføre en mulig nytænkning indenfor den problem- og projektbaserede pædagogik, som i endnu højere grad netop varetager de nye udfordringer som AAU står overfor i forhold til stadig at understøtte POPP og PBL i en Aalborg Model. Referencer Attwell, G. (2007). Personal Learning Environments the future of elearning? elearning Papers, 2(1). Crook, C., Cummings, J., Fisher, T., Graber, R., Harrison, C., & Lewin, C. (2008). Web 2.0 technologies for learning: The current landscape opportunities, challenges and tensions. Retrieved from Dirckinck-Holmfeld, L. (2002). Designing Virtual Learning Environments Based on Problem Oriented Project Pedagogy. I: Dirckinck-Holmfeld, L. & Fibiger, B. (eds.), Learning in Virtual Environments (pp ). Frederiksberg C: Samfundslitteratur Press. Jones, C., & Dirckinck-Holmfeld, L. (2009). Analysing Networked Learning Practices. I: Dirckinck-Holmfeld, L., Jones, C. & Lindström, B. (eds.), Analysing Networked Learning Practices in Higher Education and Continuing Professional Development, Technology-Enhanced Learning. Sense Publishers. Kolmos, A., Fink, F. K., & Krogh, L. (Eds.). (2004). The Aalborg PBL model progress, diversity and challenges. Aalborg: Aalborg University Press. 9

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse

Aalborg Universitet. Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse Aalborg Universitet Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Aalborg Universitet At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23.

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23. University Colleges Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på Petersen, Anne Karin Published in: Udvikling på tværs Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17.

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17. Aalborg Universitet Forskellighed i supervision Petersen, Birgitte; Beck, Emma Published in: Psykolog Nyt Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Aalborg Universitet Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 28, 2017 Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Syddansk Universitet. Turismeuddannelser i Danmark Liburd, Janne J. Publication date: Document version Tidlig version også kaldet pre-print

Syddansk Universitet. Turismeuddannelser i Danmark Liburd, Janne J. Publication date: Document version Tidlig version også kaldet pre-print Syddansk Universitet Turismeuddannelser i Danmark Liburd, Janne J. Publication date: 2014 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version (APA): Liburd, J. J. (2014).

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere