Busture ud i naturen kan understøtte børns sproglige udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Busture ud i naturen kan understøtte børns sproglige udvikling"

Transkript

1 Børn og Unge Nyt nr. 1, den 12. januar 2012 Børn og Unge Nyt - nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Tema: HMU & Arbejdsmiljø Få din cykel tilbage Risskov Skole Ring til de grønne guider BUportalen med døren på klem og anmeldelser SØNDERVANG DAGTILBUD Busture ud i naturen kan understøtte børns sproglige udvikling Søndervang Dagtilbud har succes med sin minibus, som bringer børnene ud i den friske natur. Turene har givet børnene et mere nuanceret sprog og en meget bedre motorik, fortæller personalet. Samtidig er der skabt en god dialog med børnenes forældre. De tre afdelinger i dagtilbuddet har oplevet rigtig gode resultater ud af deres fælles prioritering og budgettering med en naturbus og en naturpædagog, som er ansat 37 timer om ugen (Fortsættes)

2 SØNDERVANG DAGTILBUD (Fortsat fra forsiden: Busture ud i naturen ) Vi har bevidst prioriteret naturbussen for at give børnene den optimale sproglige og kulturelle læring. På busturene rører børnene selv ved sprog og kultur, forklarer Kirsten Rønnou, leder af Søndervang Dagtilbud. Siden bussen begyndte at køre i starten af 2010 er børnene blevet fodret med en masse naturoplevelser. Turene har givet børnene en større forståelse for omverdenen, og deres sproglige udvikling er styrket markant, viser de pædagogiske erfaringer. Nu ved børnene for eksempel, hvad det vil sige at være i skoven, og at man kan klatre i et træ. De har lært ord og begreber, som de sandsynligvis ikke ellers ville have lært. Det her er sprogligt genialt. Vi kan udvikle sproget nok så meget hjemme i institutionerne, men det, der rykker, er det, som de oplever ude i naturen, siger Kirsten Rønnou. På turene bliver børnene præsenteret for en bred vifte af natur- og kulturoplevelser. Det kan for eksempel være Ejer Baunehøj, Hørhaven og Gl. Estrup. Pædagogerne gør en stor indsats for, at der bliver sat ord på det, de møder. Efter bussens indtog er børnene også begyndt at snakke mere sammen, og de har udviklet deres evne til at sætte ord på følelser. På de første ture havde en del børn svært ved at sætte ord på følelsen af kulde og begyndte i stedet at græde, hvis de frøs. Motorikken rykker også Også børnenes motoriske udvikling har fået et nøk opad, mener Kirsten Rønnou. De kan gå længere og er blevet bedre til at tage vare på sig selv i naturen. De vover mere, og de bliver tit overraskede over, at de kan mere, end de selv troede, oplever pædagogerne. Mange af børnene bor i etagebyggeri og det er personalets oplevelse, at de får meget ud af at bruge sig selv i naturen og opleve den tæt på.. Følges op af sprogcentret Efter turene snakkes oplevelserne godt igennem i dagtilbuddets sprogcenter, så de nyvundne færdigheder cementeres. Der bliver lavet fotobøger med billeder fra turene, som børnene kan låne med hjem. Bøgerne er meget populære, og pædagogerne opfordrer forældrene til at snakke med børnene om deres tur ud fra billederne. Bøgerne har også sat en god dialog i gang mellem pædagogerne og forældrene om deres børns sproglige udvikling, lyder erfaringen fra dagtilbudslederen. Kontakt: Kirsten Rønnou, dagtilbudsleder. Tlf Mail: 2

3 HMU 3

4 HMU 4

5 HMU HMU: Vil sætte fokus på de væsentlige opgaver i arbejdsmiljøledelsen Med arbejdsmiljøcertificeringen har Børn og Unge fået et bevis på, at organisationens arbejdsmiljøledelse fungerer: - Børn og Unge skal bruge certificeringen til at styrke det kontinuerlige og systematiske arbejdsmiljøarbejde og give arbejdspladserne frihed til at prioritere deres arbejdsmiljøopgaver, frem for at dokumentere. Det mener HMU Børn og Unges øverste samarbejdsorgan. Ifølge HMU skal Børn og Unge bruge certificeringen af arbejdsmiljøledelsen til at lette vejen for et styrket lokalt arbejdsmiljøarbejde i skolerne, kontorerne, institutionerne og tilbuddene. Beslutningen er blandt andet inspireret af anbefalinger fra konsulenterne fra DS Certificering, som har stået for den eksterne audit i august og september. Dermed kan arbejdsmiljøgrupperne sætte egne mål for udvikling af arbejdsmiljøarbejdet og følge op på, om man er på rette vej. Hvad kan gå galt? En af auditørerne, Karsten Borg Høj fra DS Certificering, samlede på HMU s seneste møde op på sine erfaringer i Børn og Unges afdelinger og anbefalede organisationen at skrue ned for systemerne og op for den systematiserede sunde fornuft: Lad de lokale arbejdsmiljøgrupper koncentrere sig om tre ting: Hvad kan gå galt? Hvad er vigtigst at have styr på? Og hvad beslutter vi os for at gøre?, sagde han på mødet som en anbefaling til fremtidens arbejdsmiljøledelse i Børn og Unge. Ledelsessystemet bør prioritere arbejdsmiljøindsatsen Antallet af interne audit vil være det samme i fremtiden, men vil blive tilrettelagt anderledes. Interne audit skal ske områdevist og inddrage område MED og områdechef, lige som det enkelte besøg vil ske sammen med MED-udvalgene, i samarbejde med arbejdsmiljøudvalgene. Der vil fremover være fokus på dialog og inspiration i besøgene, frem for dokumentation. Samtidig vil tilrettelæggelsen af audit ændres, så de i højere grad sker ud fra behovene på de enkelte arbejdspladser. Det er HMUs holdning, at arbejdsmiljøledelse skal være mindre bureaukratisk. Dialog og samarbejde skal prioriteres på alle niveauer HMU og FællesMed vedtager politikker og beskrivelser og den enkelte arbejdsmiljøgruppe kan koncentrere sig om at lave lokale handleplaner. Helle Elmstrøm Jensen er arbejdsmiljørepræsentant i HMU. Hun forklarer, at arbejdsmiljøgruppen har til opgave at forholde sig til de væsentlige arbejdsmiljøudfordringer på arbejdspladsen, Målet er mindre system og mere plads og tid til at arbejde med arbejdsmiljøopgaven. Forvaltningen skal samtidig sikre let adgang til en mere prioriteret relevant information. Hvil ikke på laurbærrene Arbejdsmiljøgrupperne har dog fortsat brug for støtte til trivselsprocesser, sparring og hjælp til at omsætte lovgivningens krav til hverdagspraksis. mener arbejdsmiljørepræsentant i HMU, Rikke Gierahn, og minder om, at Børn og Unge efter sin arbejdsmiljøcertificering ikke skal hvile på laurbærrene, men fortsat tage ansvar for arbejdsmiljøet og sikre at det udvikler sig hele tiden. Det er det kontinuerlige og vedholdende arbejde, der skaber det gode arbejdsmiljø. HMU har nedsat en arbejdsgruppe, som vil have fokus på fortsat forenkling og afbureaukratisering af arbejdsmiljøledelsen. Kontakt: Mette Møller Stenkjær, Kommunikation og Arbejdsmiljø. Mail: 5

6 TRIVSELSUNDERSØGELSE Smøg ærmerne op og gå løs på det Vi skal arbejde benhårdt med arbejdsmiljøet. Sådan lød det, da knap 1000 repræsentanter for arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg mødtes for at planlægge deres opfølgning på Trivselsundersøgelsen. I en velkomst til de mange fremmødte repræsentanter for arbejdspladser i Børn og Unge, opfordrede HMUs næstformand Søren Aakjær, Århus Lærerforening og Børn og Unge-direktør Nils Petersen til at finde nye løsninger for at skabe trivsel - også hvor vilkårene kan føles svære. De opfordrede til at bygge arbejdet på en åben og tillidsfuld dialog og til at gøre fællesskabet om kerneopgaven til omdrejningspunkt for arbejdet. Brug MED-systemet: Søren Aakjær og Nils Petersen ønskede alle deltagere en god proces med at fortolke og prioritere de lokale resultater og opgaver: Vi gerne høre fra jer, sagde de og opfordrede alle til at bruge MED-systemet og bringe fælles emner op i områdemed og videre i HMU for at bidrage til fremtidens fælles fokusområder for trivsel. Trivsel og arbejdsglæde knytter sig til følelsen af mening Ny forskning viser, at oplevelsen af mening i arbejdet og muligheden for at bruge sine egne særlige styrker til at skabe en fælles værdi har meget stor betydning for medarbejderes trivsel. Derfor gav forsker i det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Ole H. Sørensen arbejdsmiljøgrupperne følgende råd: Skab anledninger til meningsdannelse i kerneopgaven på jeres arbejdsplads. Sørg for en bred repræsentation og involvering, når I vil forandre noget. Og fokuser på den opgave, som I sammen skal løse. Nøglen ligger hos jer Arbejdet med at følge op på trivselsundersøgelsen fik et boost ved en række workshops for arbejdspladserne i Børn og Unges otte områder. Hos Grenåvej Vest indledte områdechef Jane Foged: I kan vælge at bruge jeres røde resultater til at stoppe og reflektere. Og bruge jeres grønne resultater til at fortsætte, men overveje hvilken vej I nu skal tage. Husk at sørge for at forventningsafstemme med jeres kolleger - og at indsatsen for trivsel bliver taget alvorligt. I har nogle ressourcer nu skal I have omsat dem til et acceptabelt niveau. Nøglen til god trivsel ligger hos jer. 6

7 TRIVSELSUNDERSØGELSE (Fortsat: Smøg ærmerne op..) Hvilke opgaver fokuserer I på? For os er en af de store opgaver at få inddraget personalet i arbejdet med trivselsundersøgelsens resultater Mai-Britt Lundum-Andersen, AMR i Jellebakken Dagtilbud Vi skal have identificeret, hvad det er, vi skal bruge energi og kræfter på for yderligere at rykke vores trivsel Gerner Møller, administrativ leder, Hårup/Elev Skole En opgave for os er at finde ud af, hvordan vi får alle til at tage et medansvar for at rykke Pernille Røm, TR, Vejlby Skole 7 Hjælp og inspiration til jeres opfølgning på Trivselsundersøgelsen: Se listen over konsulenter og tilbud om kompetenceudvikling på næste side

8 8

9 BRUGERTILFREDSHED Opfølgning på intern brugertilfredshedsundersøgelse Den interne brugertilfredshedsundersøgelse har øget forvaltningens fokus på målrettet kommunikation og medvirket til, at flere afdelinger i dag arbejder med områdebaserede teams. Den interne brugertilfredshedsundersøgelse blev med stor interesse læst og gransket af afdelingerne i Børn og Unge forvaltningen, da de decentrale ledere i foråret 2010 blev spurgt om deres tilfredshed med forvaltningens administrative service og faglige bistand. Resultaterne har siden da medvirket til flere nye tiltag. Kritik af mangel på faglig sparring og hjælp decentralt har blandt andet medvirket til, at Pædagogisk Afdeling har fået en ny struktur, som matcher Børn og Unges opdeling i otte områder. Med områdebaserede teams og en områdekoordinator er der mere fokus på det direkte samspil og den faste kontakt mellem det enkelte område og Pædagogisk Afdeling. Også Bygninger har fået ny struktur, så konsulenterne nu arbejder i områdebaserede team. Målrettet kommunikation Afdelingerne har også arbejdet med at kommunikere mere brugervenligt og målrettet. Både via informationsog dialogmøder, men også med ugepakken, modernisering af hjemmesider og det nye intranet, BUportalen, der med en ny struktur skal gøre det langt lettere at finde de informationer, man søger. I IT og Bygninger er man også i gang med at beskrive sine ydelser, så det bliver langt tydeligere, hvad man som decentral leder kan forvente. Samtidig har IT og LIS-afdelingen forbedret dialogen med brugerne ved at oprette en servicedesk. Og med et kommende årshjul vil Økonomi skærpe overblikket, så dagtilbud, skoler og FU-tilbud så tidligt som muligt får skabt sikkerhed om deres budget. Udvikling af kursustilbud Brugertilfredshedsundersøgelse har også sat gang i kursusudbuddet i flere afdelinger. Mens Økonomi tilbyder flere redskabskurser til økonomistyring, har Pladsanvisningen netop udbudt deres første kursustilbud til dagtilbuddene. Ligeledes er nye LIS-kurser på trapperne. Ny brugertilfredshedsundersøgelse I slutningen af februar bliver en ny intern brugertilfredshedsundersøgelse gennemført. Her vil det vise sig, om forvaltningen har fået forbedret den administrative service og faglige bistand. Resultaterne fra den nye undersøgelse vil indgå i forvaltningens kvalitetsrapport, som skal udarbejdes for første gang i foråret. Kontakt: Tina Bröner Grimm, Fællessekretariatet. Mail: 9

10 FORSKNING OM ILDSJÆLEN I OS ALLE Historier om ildsjæle i arbejdslivet engagement og mening Aarhus Byråd har bedt lektor ved DPU Hans Henrik Knoop om at undersøge, hvordan vi skaber rammer, som kan udløse alle de potentielle ildsjælen i os alle, i folkeskolerne, dagtilbud og andre steder inden for børne- og ungeområdet. Hvad er det for betingelser som skal være til stede, for at ildsjælen blomstrer? Undersøgelsens resultater er samlet i rapporten Ild(sjæle) i arbejdslivet. Et studie af engagement og mening i Børn og Unge, Aarhus Kommune. Rapporten er baseret på konkrete studier af Børn og Unge og på forskning på området, og den rummer en række anbefalinger. I denne udgave drøfter ledergruppen i Områdevej Vest anbefalingerne vedrørende Robusthed og udfoldelse og Individualitet og fællesskab. Lederne fra områdets ledergruppe fortæller med udgangspunkt i deres daglige praksis og samarbejde medmedarbejdere, kolleger, børn og forældre om, hvad temaer betyder i deres hverdag. Rapporten kan findes på følgende link: buintra/medsystem Rigtig god læselyst Hans Henrik Knoops rapport bekræfter det fokus, vi har i Børn og Unge. Medarbejdernes og ledernes engagement er afgørende for vores kerneydelse. Rigtig god fornøjelse med læsningen og med arbejdet. Hans Minor Vedel, chef for HR, Kommunikation og Trivsel Robusthed og udfoldelse, individualitet og fællesskab Anbefaling nummer 4: Gode muligheder for at være nysgerrig, foretagsom, lærende og kreativ De ildsjæle, vi har mødt, udviser en høj grad af selvvalgt åbenhed i arbejdet. De tilgår udfordringer positivt og har en stærk tro på egen evne til at imødegå udfordringer via kompetencer, personlige styrker og relationer. Åbenhed indebærer også sårbarhed, dog lader ildsjælene til at være modstandsdygtige netop i kraft af deres åbenhed, som sikrer relationer og faglig bredde. De udviser via nysgerrighed og løsningsorientering stor kreativitet på varierende niveauer afhængig af personlige interesser. Det har stor betydning at opleve lyst, sjov og helhjertet engagement i nysgerrigt at søge nye løsninger og lyst til at finde muligheder. Jo mere nysgerrige, opfindsomme, socialt omsorgsfulde og tekniske dygtige undervisere, kolleger ledere, medarbejdere, børn og unge er des bedre vil de lære, og des mere lyst vil de få til at lære mere og bidrage til den større sammenhæng. (Fortsættes) 10

11 FORSKNING OM ILDSJÆLEN I OS ALLE (Fortsat: Historier om arbejdslivet..) Anbefaling nummer 5: En høj grad af autonomi/kontrol over egen situation Såvel ideelt som reelt set bliver effektiv ledelse (top-down) og professionel autonomi (bottomup) i en kommune således i vid udstrækning to sider af samme sag. God ledelse skaber regulært tid og rum for engagerede medarbejdere engagerede medarbejdere åbner regulært for ledelsesmæssig succes. Flere peger på, at de ikke oplever udbrændthed, men bare træthed. Når nogle har oplevet at føle sig udbrændte, har det enten handlet om prioriteringen mellem arbejde og privatliv eller manglende autonomi i opgaver. Anbefaling nummer 6: Fysisk og psykisk sundhed Det anbefales lokalt i videst muligt omfang at tilstræbe, at de enkelte medarbejdere i arbejdet oplever æstetisk inspirerende sundhedsfremmende rammer på arbejdspladsen funktionel indretning af arbejdspladsen, så der er nem adgang til de i forhold til højkvalitetsarbejde nødvendige rammer og redskaber. Sundhed og materiel velstand betyder selvfølgelig også noget for os, men det ser ud til, at friheden til at vælge og dermed friheden til at engagere sig meningsfuldt i såvel det nære som den større sammenhæng bredt opleves som noget nær det højeste, et menneske kan nå i sit liv. Sat på spidsen ser det med andre ord ud til, at sundhed og materiel velstand i sig selv først og fremmest er vigtigt som forudsætninger for fri og ansvarlig tænkning og handlen. Anbefaling nummer 7: Løbende oplevelser af at egen karriere kan sammenlignes med en opdagelsesrejse, man selv er hovedperson i Jo mere hverdagen har karakter af en opdagelsesrejse, som de enkelte ledere, medarbejdere, børn og unge selv er en hovedpersoner i, des bedre vil de lære, og des mere lyst vil de få til at lære mere og bidrage til den større sammenhæng. Anbefaling nummer 8: Gode kombinationer af at være unik person (som derigennem er interessant for andre) og socialt integreret medlem af et større fællesskab (der således kan fungere) Hvad angår ledelse og organisation, peges der af respondenterne på den store betydning af at opleve fællesskab, samhørighed, en tydelig fælles, identitetsskabende fortælling om arbejdspladsen, og dermed oplevelsen af dyb mening i arbejdet. Dette ligger i tråd med et gennemgående behov for at føle sig personligt betydningsfuld på arbejdet og på at opleve fælles, energigivende fælles mål i arbejdet. (Læs på næste side en ledergruppe drøfte anbefalingerne: Man må ikke være bange for ærlige tilbagemeldinger ) 11

12 FORSKNING OM ILDSJÆLEN I OS ALLE Man må ikke være bange for ærlige tilbagemeldinger Det er en kold torsdag formiddag. Ni medlemmer af ledergruppen i Område Grenåvej Vest er samlet på Elsted skole til en snak om deres ildsjæle. Det bliver en interessant debat, hvor både positive og negative sider ved ildsjæle bliver vendt. Den første anbefaling, der bliver diskuteret, er anbefalingen af En høj grad af autonomi. Får en høj grad af personlig autonomi ildsjælene til at blomstre? Ja, synes svaret at være blandt de tilstedeværende. Dagtilbudsleder Henny Lynggaard, Elsted Dagtilbud, og skoleleder Steen Helles, Lystrup Skole Professionel autonomi Jeg leder, som jeg gerne selv vil ledes. Jeg vil ikke kunne udfolde mig, hvis der er nogen, der går og kontrollerer mig. Vi arbejder meget med autonomi som et professionelt begreb. Med den professionelle autonomi sætter man nogle rammer, så medarbejderne får et råderum. Det giver noget frihed og engagement. Jeg havde for eksempel en læregruppe, der tog til Berlin og havde klaret alt med afløsere fra seminariet. Det hele klappede, men de havde bare lige glemt at informere mig om turen. De mente, at det lå indenfor rammen. Det var så måske lige på grænsen. Men det handler meget om social kapital og tillid, siger Torben Antonsen, skoleleder på Jellebakkeskolen. På opdagelsesrejse sammen Anbefalingen om at kunne opleve sit arbejdsliv som en opdagelsesrejse skaber både debat og eftertænksomhed rundt om bordet. Det bemærkes, at der måske ikke altid er så mange muligheder for avancement. Omvendt er der enighed om, at det er vigtigt, at man som leder hele tiden tænker sine medarbejdere ind i sammenhænge, hvor de kan udfolde sig. At man hele tiden er opmærksom på, om der opstår projekter, hvor medarbejderne kan opnå anerkendelse og udvikle sig videre. For som en leder siger: Der skal være nogle, der har lyst til at tage på opdagelsesrejse. Ellers gror vi fast. Individualitet er rigtig godt. Omvendt skal det dog heller ikke blive for meget. Nogle kører lidt for meget deres eget ræs. Det er problematisk, hvis det betyder, at deres kolleger ikke vil arbejde sammen med dem. (fortsættes) 12

13 FORSKNING OM ILDSJÆLEN I OS ALLE (Fortsat: Man skal ikke være bange.) Hvortil en anden bemærker: Den lille sætning, der flytter mig Man skal ikke være bange for at give ærlige tilbagemeldinger til medarbejderne om, hvad man ser af potentialer og forbedringsmuligheder. Jeg har da både tidligere ledere og tidligere lærere, som har sagt ting til mig, som jeg fortsat tænker på og bruger i forskellige sammenhænge. Den lille sætning, som flyttede mig Sidste anbefaling på programmet handler om oplevelsen af at være unik og del af et fællesskab. Den anbefaling er der bred enighed om. Mette Søberg, skoleleder på Elsted Skole, samler debatten: Fra venstre områdekoordinator i PPR Nord Hanne de Place, dagtilbudsleder Birte Grønbæk, Hårup-Elev Dagtilbud og dagtilbudsleder Solveig Grud, Hjortshøj Dagtilbud Samhørighed og vi-følelse er godt for den pædagogiske retning og for trivslen. Det kan simpelthen ses på sygefraværet. Det griber Steen Helles, skoleleder på Lystrup Skole, som runder debatten af: Her skal skoleledelsen gå forrest. Vi har en læsevejleder, som fungerer rigtigt godt. Men til hendes opgaver er der brug for opbakning og fællesskab, og det har vi fået. Derfor har vi fået rigtigt gode resultater ud af det. Kontakt: Søren Boy Larsen, Kommunikation & Arbejdsmiljø. Mail: Mette Møller Stenkjær, Kommunikation & Arbejdsmiljø. Mail: 13

14 BUPORTAL BUportalen åbnet i beta-version Den 1. januar åbnede Børn og Unges nye intranet, BUportalen, i en såkaldt beta-version. Det betyder, at du kan se siden og begynde at gøre dig bekendt med det nye univers. Desværre er vi endnu ikke på plads med alt indholdet. Dels har der været tekniske udfordringer, dels er den store mængde indhold som er overflyttet endnu ikke placeret korrekt i den nye struktur. Derfor fortsætter BUintra som hovedintranet indtil februar. Vi har hele tiden været klar over, at det er en stor opgave, og at alle vores ambitioner ikke kan indfries på én gang. Med de udfordringer, som vi har mødt undervejs, må vi erkende, at vi endnu ikke er klar til at åbne hele portalen. Vi arbejder forsat på højtryk hele januar, så medarbejderne i Kommunikation og i de enkelte afdelinger kan få indholdet og teknikken på plads, siger chef for Kommunikation & Arbejdsmiljø, Henrik Vinther Olesen. Også efter februar vil der blive brugt tid på til at tilpasse design og funktioner. Vi vil have en længere indkøringsfase, hvor vi meget gerne vil i dialog med jer, som bruger BUportalen. Alle kommentarer og forslag til forbedringer vil være velkomne, siger Henrik Vinther Olesen. Børn og Unges hidtidige intranet, BUintra, vil køre videre som arkiv resten af På den måde er det muligt at søge i det gamle net, mens det nye kommer i gang. Fakta: Du kan se beta-versionen af BUportalen via og ved at bruge det personlige NemID. Er du medarbejder med az-ident og token, skal du fortsat bruge Citix. Kontakt: Kommunikation Mail: kommunikation\mbu.aarhus.dk 14

15 GRØNNE GUIDER Grønne guider: Ring og få bæredygtige input Bare kom, lyder det fra Børn og Unges to nye grønne guider. De vil gøre det nemt at handle bæredygtigt i hverdagen, med miljøledelse som redskab. Børn og Unges to nye grønne guider hedder Birte Buhl-Hansen og Erik Stryhn Rasmussen. Fra 1. januar er de klar til at samarbejde med alle skoler, daginstitutioner og andre afdelinger om at styrke indsatsen for at tænke og handle bæredygtigt. De to guider er klar ved telefonerne: Vi vil gerne hjælpe jer som ledelse, personale og bestyrelse med at gennemgå arbejdspladsens forbrug af ressourcer. Ring, så finder vi ud af, hvordan vi laver et forløb hos jer, med fokus på miljø i hverdagen - og i pædagogikken, opfordrer grøn guide Birte Buhl-Hansen sine nye kolleger i Børn og Unge. Du kan bruge de grønne guider til at: Inspirere ledere, personale eller bestyrelse ved møder eller arrangementer Understøtte temauger Udvikle nye temakasser om miljø til udlån fra SKOLF - om affald, vand, varme, el og natur Tænke bæredygtighed sammen med trivsel og børnemiljø Spare på el-, vand- og varmeregning Organisere indsamling af genbrugsmaterialer Planlægge indkøb og finde grønne alternativer Fakta: Måske kender du de grønne guider fra deres samarbejde med AffaldVarme og Affaldsskole i Lisbjerg. Fra 1. januar 2012 er de del af Børn og Unges tilbud til byens børn og børnefamilier, organiseret i Pædagogik og Integration under sektionen Natur, kultur og medier. Du finder de to grønne guider hos SKOLF på Sødalskolen i Brabrand. Kontakt: Grøn guide Birte Buhl-Hansen: Telefon , Mail Grøn guide Erik Stryhn Rasmussen: Telefon Mail: 15

16 RISSKOV SKOLE Få din cykel tilbage med ny teknologi Risskov skole opfordrer nu elever og borgere til at hjælpe hinanden med at finde forsvundne cykler. Det sker i et projekt, hvor cyklerne mærkes med en kode en TAGLOCK, som kan afsløre, hvor cyklen befinder sig. Torsdag den 12. januar får eleverne på Risskov Skole hver udleveret fire taglocks til familiens cykler. En TAGLOCK er et klistermærke med en kode, som kan læses af alle smartphones. Når en borger finder en cykel, kan han eller hun fotografere dens kode, hvorefter cyklens ejer automatisk får besked om, hvor den er. Vi oplever med jævne mellemrum, at elevernes cykler forsvinder og at nogle cykler bare bliver lånt til et smut til købmanden eller bussen. Der giver TAGLOCK-systemet rigtig god mening for os. Når teknologien samtidig kan hjælpe familierne og samfundet med at spare mange penge og ressourcer, så vi har sagt ja til at deltage i projektet, siger administrativ leder på Risskov Skole, Peter Nybo. Bag forsøget med TAGLOCKS står Aarhus Kommune med Teknik og Miljøs projekt Aarhus Cykelby, sammen med den aarhusianske virksomhed bag teknologien. Hvis forsøget skal blive en succes kræver det, at borgerne tager godt imod den nye teknologi. Men brugen af TAGLOCKS kræver noget forklaring. Derfor prøver vi med Risskov Skole, om vi kan nå familierne via eleverne, fortæller Pablo Celis, Aarhus Cykelby. Fakta: Du kan hente gratis TAGLOCKS hos Borgerservice så længe lager haves Kontakt Risskov Skole: Skoleleder Christina Hostrup, mail: eller administrativ leder Peter Nybo, mail: Kontakt Aarhus Cykelby: Civilingeniør Pablo Celis. Mail: Arkivbillede: Risskov Skoles 2. a. Klassen vandt i oktober konkurrencen ABC Alle Børn Cykler, arrangeret af Cyklistforbundet i samarbejde med TrygFonden. 16

17 MEDARBEJDER Kort nyt Nu opslår Aarhus Kommune to sprogpakkekurser for pædagogiske ledere og dagtilbudsledere. Kurserne sætter fokus på, hvordan ledelsen bedst muligt understøtter sprogarbejdet i dagtilbuddet. Her vil man få viden om pædagogisk praksis og metode, der har forskningsmæssigt dokumenteret effekt på børn med sproglige udfordringer. Herudover får man indblik i det nye sprogvurderingsmateriale med særligt fokus på den efterfølgende opfølgning. Læs om nogle af dine kollegers udbytte af kurserne i BU Nyt den 26. februar. Læs mere: på Tilmelding: På kursusbasen. Frist: Hhv. 10. og 20. februar Kontakt: Helle Kathrine Wrang Klinge, Pædagogik og Integration, mail: Århundredets Festival for børn Mærk historiens vingesus - tag med tilbage til 1700-tallet Tilbud til skoleklasser om at lære om sundhed og sygdom i tallet eller om århundredets mode, krop og stil i Den Gamle By, deltage i et rollespil om slaveri på Kvindemuseet eller om stavnsbåndet på Dansk Landbrugsmuseum, prøve at finde vej på jorden og på himlen på Steno Museet eller gå i Linnés fodspor med GPS på Naturhistorisk Museum, se danseforestillingen Kød i Vor Frue Kirke - eller lære at danse menuet og fægte på Børnekulturhuset. Desuden kan hele klassen tage på byvandring i 1700tallet både med guide og på egen hånd. Tilbuddene er relevante for tværfaglige forløb eller i fagene Historie, dansk, Natur og Teknik, Matematik, samfundsfag og idræt. Tilmelding starter den 16. januar 2012 Læs mere om tilbuddene på Premiere på tegnefilm om syreskader Torsdag 12. januar har Tandplejen verdenspremiere på sin egen lille animation om syreskader på tænder. Filmen viser på ca. 30 sekunder, hvordan syren i læskedrikke kan skylle emaljen tyndere og tyndere, så det isner i tænderne og kanterne til sidst bliver så tynde, at de knækker. Animationen er udviklet som et nyt tilbud på tandplejenaarhus.dk og til brug i dens dialog med børn, unge og forældre på klinikken. Fra den 12. januar er der link til animationen på forsiden af hjemmesiden, på alle klinikkers sider og på alle andre relevante sider. Se tegnefilm på aarhuskommune.dk under Borger > Familie, børn og unge > Sundhed > Tandplejen 6-15 år > Om tænder > Det er bare surt. Se den her Kontakt: Hanne Fuglsang Nielsen. Mail: 17

18 ANMELDELSE Anmeldelse I samarbejde med folkeskolen.dk og Skolernes Læringscenter - Fællessamlingen (SKOLF) bringer Børn og Unge Nyt omtaler og anmeldelser af bøger og materialer til inspiration for dig, som arbejder i Børn og Unge. Vi modtager gerne idéer og anmeldelser af aktuelt materiale, som kan omtales i nyhedsbrevet. 18 Pædagogisk psykologi Anmeldt af: Pia Grell Sørensen, anmelder for folkeskolen.dk Forståelsen af menneskelige forandrings- og læreprocesser hænger sammen med den tidsperiode, de er indlejret i. Lyder det mærkeligt? Tørt? Eller ligegyldigt? Det er faktisk ingen af delene! Klaus Nielsen og Lene Tanggaard har bedrevet en teoretisk grundbog, som søger at give læseren en forståelse af, hvilket felt faget "pædagogisk psykologi" opererer i. Pædagogisk psykologi er den del af psykologien, der undersøger pædagogiske fænomener som læring, motivation og socialisation. Bogens målgruppe er helt tydeligt studerende på professionsuddannelser og bachelor- og kandidatuddannelser på universitetsniveau, men også udøvende praktikere kan have glæde af at kigge med over skulderen. Man får efter min mening en meget præcis fremstilling af fundamentet for den moderne tids uddannelsestænkning, og det bliver her signifikant, hvordan "fornuften" i samfundet påvirker den måde, hvorpå vi forstår den menneskelige forandrings- og læringsproces. Helt konkret falder bogen i to dele. I første del fremlægges og diskuteres centrale teoretiske perspektiver i den nyere pædagogiske psykologi, det vil sige tre perioder karakteriseret som: den tidligt moderne psykologi, (kapitel 2), den højmoderne psykologi, (kapitel 3), og den senmoderne psykologi, (kapitel 4). Man får igennem denne kronologiske fremstilling en god fornemmelse af en udvikling, som bevæger sig fra laboratorieforsøg med dyr til studier af menneskers læring i arbejdsliv og hverdagsliv. I bogens anden del beskrives så den teoretiske psykologis betydning for de indsatser og metoder, som har været taget i anvendelse i den pædagogisk-psykologiske rådgivning og praksis. Her går bevægelsen fra intelligenstest og psykologiske undersøgelser, som i øvrigt stadig er meget udbredte arbejdsmåder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, til også i vor senmoderne forståelse af psykologien at omfatte nyere, mere netværksorienterede, konsultative praksisformer. Bogen slutter med gode opslagsregistre i forhold til centrale personer, centrale begreber og videnskabsteoretiske positioner. Der er ligeledes igennem hele bogen opstillet skemaer og tabeller, der meget illustrativt viser de dominerende træk i den skitserede teoretiske psykologiske tænkning. Der er ikke mange eksempler fra praksis, hvilket studerende formentlig vil have brug for, men den teoretiske fremstilling og diskussion er præcis og absolut relevant. Fakta Titel: Pædagogisk psykologi - en grundbog Forfatter: Klaus Nielsen, Lene Tanggaard ISBN: Pris: 298 kroner. Sider 286 sider Type: Bog. Forlag: Samfundslitteratur

19 MEDARBEJDER Nyt om navne Skriv til redaktionen på hvis du har navnestof til nyhedsbrevet. Tillykke med 25 års jubilæet Pædagogisk leder Jytte Damby, Den integrerede institution Bonanza, Risskov ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 17. januar Ny sektionsleder i Pædagogik og Integration Dennis Møller Hansen er pr. 1. november ansat som sektionsleder i Pædagogik og Integration, med ansvar for 6-18 års området. Han kommer fra en stilling som viceskolechef for undervisning i Viborg Kommune. Tidligere har han være skoleleder i den tidligere Bjerringbro Kommune. Dennis Møller Hansen er uddannet lærer og har som sådan været fællestillidsmand og medlem af kredsbestyrelsen i Dansk Lærerforening. Dennis Møller Hansen tager p.t. en master i Offentlig Ledelse. Tak for indsatsen Overlærer på Beder Skole, Kirsten Würtz Rasmussen har valgt at gå på efterløn. Hoffet meddeler, at hun fra den 8. november 2011 er tildelt fortjenstmedaljen i sølv. Hun havde 40 års jubilæum den 1. august. Tillykke og tak for indsatsen, Kirsten. KOLOFON Børn og Unge Nyt er et personalenyhedsbrev for de ansatte i Børn og Unge, Aarhus Kommune. Udkommer hver 14. dag og udsendes elektronisk til medarbejdere og ledere. Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen, HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Dalum, kommunikationsmedarbejder Kontakt: Næste nr.: 26. januar 2012 Målsætning: Børn og Unge Nyt skal fremme videndeling, dialog og samarbejde på tværs af organisation og fag samt understøtte arbejdet med at styrke trivsel og attraktive arbejdspladser. 19

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 18. september 2008 Formiddagens program Kl. 9.00 9.30 Ankomst og kaffe Kl. 9.30 9.45 Velkomst og formål med dagen Kl. 9.45 10.30 Oplæg v. Kurt

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Område Slangerup omfatter: Børnehuset Troldhøj Børnehuset Kroghøj Børnehuset Strandstræde Specialbørnehaven Stjernen Børnehuset Bakkebo Børnehaven Øparken Børnehuset

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter.

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. På vegne af alle medarbejderne i Børnehuset ved Skoven, har MED-udvalget følgende kommentarer til forslaget om dagtilbuddene

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 3. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 3 MARTS 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Sidder her på en af årets forhåbentlige

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Lokal udviklingsplan

Lokal udviklingsplan Lokal udviklingsplan 2015-2016 Strandvejen 96 8000 Aarhus C. Tlf. 86 14 09 95 post@solhjem-aarhus.dk www.solhjem-aarhus.dk 1 2 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 4 2.1 Politiske

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

ANSVAR indhold anerkendelse

ANSVAR indhold anerkendelse MERE END ET GODT JOB ANSVAR indhold anerkendelse Pædagogisk assistentuddannelse Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 11.-13. november 2009 En investering i arbejdsglæde, der betaler sig www.godtjob.dk

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Børn og Unge Nyt. - nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Børn, forældre og ansatte på Samsøgades Skole er gået sammen:

Børn og Unge Nyt. - nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Børn, forældre og ansatte på Samsøgades Skole er gået sammen: Børn og Unge Nyt nr. 26, den 15. december 2011 Børn og Unge Nyt - nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Julehilsen fra rådmanden Elever bestemmer indretning Samsøgades Skole: Gode fortællinger for

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere