Arkivinstruks, Familie- og jobservice, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner STIKORD BEVARES KASSERES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkivinstruks, Familie- og jobservice, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner STIKORD BEVARES KASSERES"

Transkript

1 Arkivinstruks, Familie- og jobservice Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Familie- og jobservices sagsbehandling i Vejle Kommune Hermed følger instruks for bevaring og kassation af Familie- og Jobservices arkivalier. Opdelingen af Socialforvaltningen følger nuv. Vejle Kommunes opdeling. Til Famile- og Jobservice hører Arbejdsmarkedsafdeling, Serviceafdeling, Integrationsafdeling, Familieafdeling, Pension og oligstøtte, Psykiatrigruppen og Handicapafdelingen. Der udarbejdes specifik instruks til Senior Service. Instruksen er udarbejdet, så den skulle være let at benytte: 1. Først en stikordsliste, så man hurtigt kan slå op og få at vide, hvordan man behandler et bestemt arkivalie. 2. Dernæst den lokale tolkning af bekendtgørelse nr vedr. bevaring og kassation med relevans for Familie - Job 3. ilag 1: evaringsbestemmelser for arkivalier hos de kommunale forvaltninger 4. ilag 2: evaringsbestemmelser for arkivalier hos kommunale institutioner STIKORD EVARES KASSERES 67-års advisliste (P-data) 70-års advisliste (P-data) Adresselister Advislister K2 Afgangsførte sager til Debitor Afgangsførte sociale sager, liste over Afgangsliste, sociale sager Afstemning af pensionsafregninger Afstemningsliste, regnskabsmæssige Afstemningsmateriale, bidrag, børnetilskud Ajourføringsliste, edb-udskrifter Aktindsigt Alternative modtageroplysninger og Alternative modtagere, udbetalinger til (socialforvaltning) Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Ankesager Anlægssager og regnskaber for kommunale 1 Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

2 institutioner Ansøgning om hjælpemidler for personer der er født den første i en måned og Ansøgninger om lånegaranti til beboerindskud Ansøgninger til stillinger for den der bliver ansat (+ liste over alle ansøgere) Øvrige K efter sagsafslutning for øvrige Anvisning af boliger Anvisning af boliger til flygtninge for personer der er født den første i en måned og pga. særlige regler efter sagsafslutning for øvrige APV, arbejdspladsvurderinger Arbejdsbeskrivelser Arbejdsgrupper, referater fra Arbejdskonflikter, materiale vedr. Arbejdsmiljø, tilsynsrapporter vedr. Arbejdspladsvurderinger, APV eboerfortegnelser, institutioner eboerindskud eboerindskud, ansøgning om lånegaranti eboerindskud, indfriede eboerindskudslån, indfriede egravelse, lister vedr. egravelseshjælp egæringer til andre kommuner, kopier eskæftigelsesmidler, regnskabsbilag eskæftigelsesprojekter, personer eslutningsprotokoller fra bestyrelser, udvalg, nævn, råd estyrelsesprotokoller fra institutioner evillingsskrivelse (istandssystem) de væsentlige for personer der er født den første i en måned og for personer der er født den første i en måned og efter sagsafslutning af øvrige efter sagsafslutning af øvrige 2 Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

3 idrag, social afkrævning for personer der er født den første i en måned og 0 efter sagsafslutning af øvrige oligsikring, sager for personer der er født den første i en måned og 0 efter sagsafslutning af øvrige oligsikring, stamkort, hvis de står samlet for sig selv og ikke ligger i personsag oligydelse, stamkort, hvis de står samlet for sig selv ikke ligger i personsag oligydelsessager for personer der er født den første i en måned og 0 efter sagsafslutning af øvrige revkopibøger hvis de ikke indgår i en sag af øvrige ruttoregnskabsrapporter ruttotrækprocent advisliste udget for selvejende institutioner udget behandlet i fagudvalg, ikke økonomiudvalg udget behandlet i økonomiudvalg udget, det endeligt vedtagne, af økonomiudvalg udgetmateriale, der er behandlet i økonomiudvalg udgetstøtteliste (Kontrolliste i Socialforvaltningen) udgetudkast og forarbejder udgetvejledning ørnebidrag, afkrævning af ørnebidrag, lister vedr. ørnebidragsresolutioner ørnebidragssager ørnefamilieydelse, lister vedr. ørnefamilieydelsessager ørnesager, hvor der ikke er foretaget anbringelse ørnetilskud, lister vedr. ørnetilskud, stamkort for personer der født den første i en måned og for personer der er først den første i en måned og for personer der er født den første i en måned og efter fyldt 18 år efter barnet er fyldt 18 år efter barnet er fyldt 18 år efter barnet er fyldt 18 år 0 for øvrige, hvis de står samlet for sig selv og ikke ligger i 3 Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

4 ørnetilskudssager ørneydelsesansøgninger Chefmøder, referater fra COR-liste, kontrolliste i socialforvaltningen CPR-sager Dagpenge,registerudskrifter Dagpenge, stamkort Dagpengelister (kontrollister) Dagpengesager Dagsedler, arbejdsholdets Delpension, konkrete sager vedr. Delregnskaber behandlet i fagudvalg Delregnskaber behandlet i økonomiudvalg Dispensationer Dokumentationskontrol, liste for Dødsanmeldelser Edb-brugervejledninger Efterregulering, boligydelse, boligsikring Efterregulering/indtægtskort og efterreguleringslister Erindrings- og mærkedagsliste Faderskabssager Fakturakopier Falckrapporter, pension Falckrapporter, sygedagpenge for personer der er født den første i en måned og for personer der er født den første i en måned og for personer der er født den første i en måned og for personer der er født den første i en måned og for personer der er født den første i en måned og personsag efter barnet er fyldt 18 år af øvrige efter seneste kontakt af øvrige 0 for øvrige af øvrige K kun aktuelle vejledninger gemmes efter sagsafslutning (bevares hos statsamt og evt. dommer) 4 Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

5 Familiesammenføringssager (f.eks. legitimation, kopi af pas mv. Fejllister, kontrollister Feriekort, løn Feriemeldinger, løn Ferieregnskab, løn Ferietræk, løn Feriesedler Flexmateriale, løn Flexskemaer Flygtninge (integrationssager med statsrefusion) Folkepensionssager Forebyggende hjælpeforanstaltninger Forhandlingsprotokoller fra bestyrelser, udvalg, nævn, råd Forsikringer vedr. løsøre/tingskader Forsikringssager, afsluttede Forsikringsvilkår Forsikringssager vedr. personer, ST Forskudsliste, socialforvaltningen Forsøgs- og udviklingsarbejde, kommunalt Fortegnelse over elever, børn, beboere, klienter m.v. i kommunale institutioner Fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer i div. bruger og forældrebestyrelser Forventede frikortoverskridelser (socialforvaltning) Fotografier Fraværsstatistik, personale Fremtidige indberetninger (socialforvaltning) Fremtidige udbetalinger, liste over, socialforvaltning hvis materialet ligger i integrationssagen for personer der er født den første i en måned og for personer der er født den første i en måned og K efter endt brug, hvis der alene er tale om kopimateriale K2 0 af øvrige 0 af øvrige K når nye modtages 5 Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

6 Fribefordring, konteringslister Frivillige anbringelser Funktionsbeskrivelser Fødselsindberetninger Følgeskrivelser Førtidspensionssager for personer der er født den første i en måned og 0 af øvrige Gravstedslegater for fundatser, forhandlingsprotokoller for andet materiale Gæstebøger Hjemmeservicefirmaer, driftssager vedr. de enkelte firmaer Hjemmeservice, indberetninger Hjælpemidler, ansøgning om for personer der er født den første i en måned og efter sagsafslutning af øvrige Honoreringsaftale for overordnet aftale (rammeaftale) for de konkrete aftaler Huslejekontrakt efter fraflytning Huslejekort Hændelsesoversigt Ikke-overførte adresser, P-data Indbetaling til plejehjem Indløsningslister, bidrag, børnetilskud for personer der er født den første i en måned og 0 efter sagsafslutning af øvrige Indskudslån for personer der er født den første i en måned og 0 efter sagsafslutning for øvrige Indskudslån, afslag Indtægtsoverførsel Indtægtsoplysninger, bistand for personer der er født den første i en måned og 0 efter sagsafslutning af øvrige Institutioner, materiale der i særlig grad belyser virksomheden Institutions bestyrelsesprotokoller Institutionsleder mødereferater 6 Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

7 Institutionsregister, det sidste gældende hvert år Integration af flygtninge, konkrete sager med statsrefusion Integrationsrådets forhandlings- og beslutningsprotokol Invalidebiler, bevillinger til for personer der er født den første i en måned og Inventarfortegnelser Jobtræningssager for personer der er født den første i en måned og Journaler Journalgruppens mødereferater Journalkort Journalregistre Journalsager evares og kasseres efter bestemmelser fastsat i journalplanen Klager over kommunens sagsbehandling Klientsager for personer der er født den første i en måned og KL-skrivelser KL journalsager evares og kasseres efter bestemmelser fastsat i journalplanen KL-journalsager, der vurderes at have betydning eller fremtidig historisk interesse KL-journalsager, A-facet KL-journalsager, G-facet KL-journalsager, I-facet KL-journalsager, K-facet KL-journalsager, P-facet KL-journalsager, S-facet KL-journalsager, Ø-facet KMD - udbetaling, liste over KO, varmekontrolordning 0 efter sagsafslutning af øvrige 0 efter sagsafslutning af øvrige 0 efter seneste kontakt af øvrige 0 Inden kassation skal kassationsliste godkendes af Stadsarkivet do. 0 do. 7 Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

8 Kommunale institutioners virksomhed, materiale der i særlig grad belyser virksomheden Kommuneregister fejl advisliste Kommuneregisterudskrift Konterings- og specifikationsoversigt Konteringslister vedr. falck og fribefordring Konteringsoversigt og konteringsliste Kontooplysninger Kontoudskrifter Kontoudtog Kontrakter, udløbne Kontrol- og fejllister, pension Kontrol- og revisionslister Kontrolliste Kontrollister, personale Krediteringslister Kurser, materiale vedr. enkelte medarbejderes kurser Kvitteringsliste LN lister, løn, budget og normering Ledere, personalesager på /K i forhold til personalesagsregler (født 01 og ledere) [Løn- og Personaleafdelingen definerer lederstillinger som kommunaldirektør, forvaltningsdirektører, stillinger på chefniveau og ledere af kommunale institutioner (børnehave, skole, SFO, ungdomsskole osv.)] for øvrige overenskomstansatte tjenestemandssager kan først kasseres, når medarbejder er fyldt 75 år K2 Ledergruppemøder, referater fra Legater for forhandlingsprotokoller/referater og vedtægter af øvrigt materiale Lejekontrakter Licitationsmateriale 0 Lokallønsager for de konkrete lønsager Lønbilag Lønmateriale hvis det kun er løndelen Lønsag hvis det kun er løndelen 8 Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

9 Lønspecifikationer Løntilbageholdelse, kopier af Løntilskudssager for personer der er født den første i en måned og efter sagsafslutning af øvrige Løntimeskemaer Lånegaranti til beboerindskud, ansøgninger Lån til betaling af ejendomsskat for personer der er født den første i en måned og 0 efter sagsafslutning af øvrige Materialer der i særlig grad belyser afdelingens eller institutionens virksomhed Meddelelsesblade om væsentlige forhold på institutioner Medicin, underbilag til Medicinbevilling Medicinkort Medicinlister Mellemkommunal afregning Mellemregningsliste Mellemværendeliste, kontrolliste i socialforvaltning K2 Mikrofilm, som erstatter makulerede eller ødelagte hoved- og afgangsregisterkort Mødereferater fra byråd samt udvalg, nævn og råd nedsat af samme. Mødereferater fra interne udvalg som ledermøder, samarbejdsudvalg, medarbejderudvalg, sikkerhedsudvalg og væsentlige arbejdsgrupper. Mødereferater fra lokalråd, ældreråd, forældrebestyrelser mv. Mødeskemaer Månedslister, pension, kontrolliste Månedsrapporter Omregningslister, pension K2 Omsorgsydelser, personsager for personer der er født den første i en måned og 0 af øvrige 9 Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

10 Opholdskommunerefusion Ophør/afslagsskrivelse Oplysningssedler, bidrag (socialforvaltning) Opnåede bevillinger Opsummeringsliste (socialforvaltning) Organisationsplaner Orienteringsreferater Orlovsydelsessager for personer der er født den første i en måned og 0 af øvrige Overenskomstansatte, personalesager for personer der er født den første i en måned + 0 efter sagsafslutning af øvrige + ledere Pantebreve, indfriede Paragraf 28-aftale i dagpengesager for personer der er født den første i en måned og 0 for øvrige Paragraf 43-sager, revalidering for personer der er født den første i en måned og 0 af øvrige Pension, førtidspensionssager for personer, der er født den første i en måned og 0 af øvrige Pension, kontrol- og fejllister Pension, omregningslister K2 Pension, stamkort Pension, udbetalingsliste Pensionistboligliste Pensionsafregninger, afstemning Pensionsnævnets protokoller Pensionssager for personer der er født den første i en måned og 0 af øvrige Personaleblad, hvis det anses som pjece Personalesager for personer født den første i en måned, + for ledere af øvrige, dog skal alt bevares vedr. + særlige personalesager. [Løn- og Personaleafdelingen tjenestemænd så længe vedkommende eller definerer lederstillinger som kommunaldirektør, dennes enke modtager pension forvaltningsdirektører, stillinger på chefniveau og ledere af kommunale institutioner (børnehave, skole, SFO, 10 Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

11 Personalefortegnelser Personliste, socialforvaltning Personsager fra kommunale institutioner om enkelte elever, børn, beboere, klienter m.v. Postlister Principielle afgørelser Protokoller, forhandlings- og beslutnings- Publikationer, andres Publikationer, kommunens egne Rapporter, kommunens egne Rapportering til sygesikringen Rapporteringsdel, CPR personkort (folkeregister) Raskmeldinger, personalets Referater fra direktionsmøder, ledergruppemøder, chefmøder, samarbejdsudvalgsmøder, væsentlige arbejdsgrupper Refusion, opholdskommune Registrantforespørgsler Registreret forbrug, liste over Reglementer, kommunale Regninger og bilag til regnskab Regnings- og fakturakopi Regningskrav Regnskaber behandlet i fagudvalg Regnskaber behandlet i økonomiudvalg Regnskaber fra selvejende institutioner Regnskabsbilag Regnskabsbilag for beskæftigelsesmidler Regnskabsrapporter Reguleringer tidligere år og manuelle (socialforvaltning) ungdomsskole osv.)] for personer der er født den første i en måned og 0 af øvrige 0 11 Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

12 Rekapitulation af tillæg/fradrag og af indbetaling til plejehjem Remmiteringslister Restanceafstemning Restancekort, bistand Restancelister Restancelister, bidrag Revalideringssager, REVA-sager Revisions- og kontrolliste Rådgivningsaftaler S&A lister Sager med principielle afgørelser Sags - og dokumentregistre Sagsfortegnelse og sagsoversigt Salgsopfølgningsliste/-brev Samarbejdsudvalget, hoved- og lokale, referater fra Sikkerhedsudvalgets mødereferater Skattekortliste (socialforvaltning) Skatteopgørelser (pension) Skatteopgørelser, årlige samt advisliste vedr. (sociale pensioner) Skøder og lignende dokumenter Skånejob Social registrant Sociale ankesager Sociale personsager Stamkort der ligger samlet i arkivet Stamkort inde i person/personalesager for personer der er født den første i en måned og for personer der er født den første i en måned og for personer der er født den første i en måned og for personer der er født den første i en måned og 0 af øvrige 0 af øvrige 0 af øvrige 0 af øvrige 12 Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

13 Stamkort, dagpenge Stamkort, pension Stamkort, personale Statistikker, egne Statistikker, eksterne Stillingsansøgninger for den der bliver ansat K for de øvrige (Liste over ansøgere gemmes) Stillingsopslag Sygedagpengesager Sygefraværslister Sygemeldinger, løn Sygesikring, rapportering Sygesikringslister Sygesikringssager T/F-liste (socialforvaltningen) Taxabilag, bogføringsmateriale Tavshedserklæringer Tidsbestemte bistandsydelser Tilbudsmateriale, der ikke fører til en aftale/kontrakt Tilgodehavendeliste Tillægsbevillinger Tilskud 115 (tilskud til frivilligt socialt arbejde) Tilsynsrapporter vedr. arbejdsmiljø Tingskader, briller o.lign. Tjenestemænd, personalesager for 13 for personer, der er født den første i en måned og for personer, der er født den første i en måned og 0 efter seneste kontakt af øvrige efter sagsafslutning af øvrige af personer der er født den første i en måned og 0 efter sagsafslutning af øvrige K når evt. klageperiode er ovre for personer, der er født den første i en måned samt K øvrige kasseres, når medarbejderen er fyldt ledere. [Løn- og Personaleafdelingen definerer 75 år lederstillinger som kommunaldirektør, forvaltningsdirektører, stillinger på chefniveau og ledere af kommunale institutioner (børnehave, skole, SFO, ungdomsskole osv.)] Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

14 Totalliste K2 Transaktioner, liste over K2 Tro og love erklæringer, socialforvaltningen 0 Tvangsanbringelser Udbetalingsjournal, bistand Udbetalingskort Udbetalingslister Udbetalingslister, boligydelse, boligsikring Udbetalingsmateriale, bidrag, børnetilskud Udbudsmateriale som fører til aftale/kontrakt 0 Udenbys flyttere, forbrugsafgifter Udklip fra div. aviser og blade Udliciteringsmateriale for den der vinder licitationen af øvrige Underbilag til medicin Underholdsbidragssager 0 efter sagsafslutning Undersøgelsessager i forbindelse med flytning efter sagsafslutning Vagtplaner Varmeansøgninger, varmetillæg af personer der er født den første i en måned og efter sagsafslutning Varmehjælp af personer der er født den første i en måned og efter sagsafslutning Varmetillæg af personer der er født den første i en måned og efter sagsafslutning Vedlige- og renholdelsessager K?? Virksomhedsplaner Ændringsliste på navneoplysninger, på beregningsoplysninger og på T/F-oplysninger Årsafstemning, sygedagpenge Årsberetninger o. lign. for kommunale institutioner Årskort, boligydelse, boligsikring 0 Årskort/indtægtskort Årsopgørelse, bidrag Årsregistrant hvis de ligger i personalesagen af personer der er født den første i en måned og efter sagsafslutning af øvrige 14 Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

15 Årsregistrant, pension Årsregistrantkort på det sociale område ekendtgørelse nr med relevans for Familie- og jobservice. ekendtgørelse nr af om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne efter 1. april 1970 fastlægger rammerne for, hvad der skal bevares, og hvad der må kasseres af kommunernes arkivalier. evaring 2. Arkivalier fra de kommunale forvaltninger bevares efter reglerne i bilag 1. Stk. 2. Arkivalier fra kommunale institutioner bevares efter reglerne i bilag Journalsager på papir bevares og kasseres i henhold til de bestemmelser, der fastsættes for den journalplan, som anvendes af den pågældende kommune. Stk. 2. I kommuner, der ikke anvender journalplan, sker bevaring og kassation efter Statens Arkivers anvisning i hvert enkelt tilfælde. 4. Alle journalsager i elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (ESDH- og EDHsystemer) bevares, jf. dog Kommunalbestyrelsen kan beslutte at bevare arkivalier i større omfang end fastsat i 2-4. Kassation 6. Følgende arkivalier kan kasseres uanset bestemmelserne i 4 og bilag 1-3: 1) Stillingsansøgninger, der ikke har ført til ansættelse. 2) Sager samt data i elektroniske systemer om bygningsmæssig drift, udstyr og forsyninger. 3) Sager samt data i elektroniske systemer om kontorhold, -maskiner samt inventar m.v. 4) Samlinger af materiale, der alene er tilvejebragt med henblik på inddatering i elektroniske registre, databaser m.v. (inddata). 5) Samlinger af udskrifter fra edb-systemer, der alene anvendes til opslag, orientering og kontrol (uddata). 6) Regnskabsbilag. 7) Publiceret materiale (pjecer, brochurer, internetudskrifter m.v.), som ikke har givet anledning til sagsbehandling. HUSH dog at gemme 2 eks. af egne publikationer uanset, hvilken teknik, der er anvendt til at mangfoldiggøre materialet. 8) Andet materiale, der er modtaget til orientering, og som ikke har givet anledning til 15 Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

16 sagsbehandling. 9) Materiale vedrørende fremstilling af myndighedens publikationer, herunder internetsider (udkast, korrekturer m.v.). 10) Overtallige kopier, ekstra udskrifter af dokumenter m.v. 11) Data fra elektroniske systemer, hvorfra alle væsentlige oplysninger overføres til en statslig myndighed. 7. Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til 2-4, kan kasseres, når opbevaringspligten efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter myndighedernes egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning. ilag 1 evaringsbestemmelser for arkivalier hos de kommunale forvaltninger Følgende arkivalier bevares: Kommunestyret i almindelighed A: Forhandlings- og beslutningsprotokoller for kommunalbestyrelsen samt for udvalg, nævn og råd nedsat af kommunalbestyrelsen. : Mødereferater fra interne udvalg (ledermøder, samarbejdsudvalg, medarbejderudvalg, sikkerhedsudvalg, væsentlige arbejdsgrupper m.v.). C: Søgemidler til dokumenter eller sager, der bevares, herunder journaler (journalkort), tilsvarende sags- og dokumentregistre samt elektroniske journaler. D: Et eksemplar af kommunens egne publikationer, rapporter, interne cirkulærer, retningslinjer m.v. E: En arkiveringsversion af data fra elektroniske sagshenvisnings- og advissystemer. Økonomi- og personaleområdet evares skal, foruden det under 3 4 og bilag 1, punkt 1A 1E nævnte: A: De obligatoriske budgetter, regnskaber og delregnskaber, samt budgetmateriale, som er behandlet i økonomiudvalget. : Revisionsprotokollater og afsluttende revisionsberetninger. C: Personalesager, som vedrører ansatte, der er født den første i en måned, eller som vedrører ansatte i chefstillinger. D: En arkiveringsversion af data fra økonomisystemer, der indeholder kontonumre med tilhørende kontooplysninger, kontotekster og posteringsoplysninger. Social- og sundhedsområdet 16 Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

17 evares skal, foruden det under 3 4 og bilag 1, punkt 1A 1E nævnte: A: Alle personsager på papir vedrørende børns og unges anbringelse uden for hjemmet. : Alle sager på papir om integration af flygtninge og indvandrere. C: Personsager på papir, som er af særlig eller principiel karakter. D: Andre personsager på papir, der vedrører personer, som er født den første i en måned. E: En arkiveringsversion af data fra elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (ESDH og EDH-systemer) med personsager. F: En arkiveringsversion af data fra systemer vedrørende daginstitutioner, dagpleje, pasningsordninger o.l., der indeholder identifikationsoplysninger, visitationsoplysninger, beregningsoplysninger vedrørende tildeling af friplads, søskenderabat o.l. og normeringsoplysninger for den enkelte institution. G: En arkiveringsversion af data fra systemer vedrørende hjemmehjælp, handicapomsorg, ældreinstitutioner m.v., der indeholder identifikationsoplysninger, visitationsoplysninger, tildelt hjælp og normeringsoplysninger for den enkelte institution. H: En arkiveringsversion af data fra systemer vedrørende aktivering, integration, kontanthjælp, revalidering samt sociale pensioner, der indeholder identifikationsoplysninger, oplysninger om enkeltpersoner, som danner grundlag for beslutninger om kommunale foranstaltninger, eksempelvis revalidering og aktivering, og oplysninger om de foranstaltninger, der har været iværksat over for den enkelte. I: En arkiveringsversion af data fra systemer vedrørende sundhedspleje, der indeholder identifikationsoplysninger, visitationsoplysninger samt oplysninger om barnets opvækstforhold og udvikling. ilag 2 evaringsbestemmelser for arkivalier hos kommunale institutioner Ens materiale, der både findes hos de kommunale forvaltninger og på de enkelte institutioner, bevares kun et sted. Som hovedregel bevares materialet hos forvaltningen, mens det kasseres hos institutionerne. Følgende arkivalier bevares: A: estyrelsesprotokoller og mødereferater. : Materiale, som i særlig grad belyser institutionens virksomhed. C: Institutionens årsberetninger, meddelelsesblade o.l. D: Fortegnelser over elever, børn, beboere, klienter m.v. E: Sager om enkelte elever, børn, beboere, klienter m.v., der er født den første i en måned. 17 Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

18 F: Arkivalier bestemt til bevaring i henhold til bilag 1, punkt 5 8, og som ikke bevares hos de kommunale forvaltninger. 18 Arkivinstruks, Familie- og jobservice, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

Arkivinstruks, Senior Service, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommune. STIKORD BEVARES KASSERES 55-anmodninger i listeform (Bistandsloven)

Arkivinstruks, Senior Service, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommune. STIKORD BEVARES KASSERES 55-anmodninger i listeform (Bistandsloven) Arkivinstruks, Senior Service Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Senior Services sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommune Hermed

Læs mere

STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer B. Afgangsbeviser, eksamens- og prøvebeviser i folkeskolen

STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer B. Afgangsbeviser, eksamens- og prøvebeviser i folkeskolen Arkivinstruks, Institutioner Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. sagsbehandling for institutioner i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

Læs mere

Arkivinstruks, Børn og Kultur, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

Arkivinstruks, Børn og Kultur, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner Arkivinstruks, ørne- og kulturforvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. ørne- og kulturforvaltningens sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

Arkivinstruks, Økonomi og Udvikling - Løn og Personale, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommune

Arkivinstruks, Økonomi og Udvikling - Løn og Personale, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommune Arkivinstruks, Økonomi og Udvikling Løn og Personale Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. sagsbehandling for Økonomi og Udvikling samt Løn og Personale

Læs mere

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad skal bevares? 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier hos kommunale forvaltninger 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne BEK nr 980 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004827 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

"GULDLISTEN" (version 1. Februar 2008) STIKORD BEVARES KASSATIONSFRIST 55-anmodninger i listeform (efter Bistandsloven) K5

GULDLISTEN (version 1. Februar 2008) STIKORD BEVARES KASSATIONSFRIST 55-anmodninger i listeform (efter Bistandsloven) K5 N: "Guldlisten" dækker bevaring, kassation af papirarkivalierskabt i perioden 1. April 1970 til 31. December 2006 - med mindre det specifikt er nævnt at der er tale om elektroniske registre og sager "GULDLISTEN"

Læs mere

"GULDLISTEN" (version 1. Februar 2008)

GULDLISTEN (version 1. Februar 2008) N: "Guldlisten" dækker bevaring, kassation af papirarkivalierskabt i perioden 1. April 1970 til 31. December 2006 - med mindre det specifikt er nævnt at der er tale om elektroniske registre og sager STIKORD

Læs mere

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler Forslag til Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler BEK nr 994 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004823 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

Udkast 11. januar 2017

Udkast 11. januar 2017 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne Udkast 11. januar 2017 [Med grøn skrift er markeret indholdsmæssige ændringer i forhold til de gældende bestemmelser] I medfør af 5, stk.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelser 2015 Indholdsfortegnelse Bevarings- og Kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. 1. Bevaringsværdigt

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne BEK nr 995 af 03/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 30. august 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004825 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 979 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne 2003 Indledning Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Revision af bk-bestemmelser for kommunerne Fagligt forum for 7-arkiverne

Revision af bk-bestemmelser for kommunerne Fagligt forum for 7-arkiverne Revision af bk-bestemmelser for kommunerne 2016 Fagligt forum for 7-arkiverne 14.9.2016 1 Overordnet formål Formålet med revisionen er at sikre bevaring af de rigtige arkivalier, det rigtige sted i det

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Københavns Amtskommune

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Københavns Amtskommune Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Københavns Amtskommune I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne Statens Arkiver 2004 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Læs mere

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner Arkivinstruks for Them Kommune Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 3. Forudsætninger

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27.

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner Bekendtgørelse nr. 990 af 20. november 2001. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Rigsarkivet 2004 (revideret 2008, version 2014) Bevaring og kassation

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Side 1 af 1711117 Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indledning side 3 Lovgrundlag side 3 Arkivhensyn og sikkerhed side 4 Papirarkivalier Elektroniske arkiver Elektroniske sager side 5 Indscanning

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Danmarks Nationalbank

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Danmarks Nationalbank Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Danmarks Nationalbank I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Fødevaredirektoratet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Fødevaredirektoratet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Fødevaredirektoratet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2000

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område Bekendtgørelse nr. 397 af 26. maj 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område.

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område. Bilag 10 1. Generelle bestemmelser 1.1 Indledning Side 1 Københavns Kommunes Borgerrepræsentation fastsætter herved under henvisning til styrelseslovens 42 stk. 7, følgende regler for den virksomhed, som

Læs mere

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken er en del af EG Kommuneinformations internetbaserede lovsystem NIS. Socialpakken indeholder syv fagområder og er specielt

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet tatens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES?

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH Cap - SYS tia TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH-SYSTEMET CAPTIA 3 INDHOLD Hvorfor skal vi journalisere?... 4 Hvad skal journaliseres? Forskellige typer af sager,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

4 Ikrafttrædelse mv. Bestemmelserne træder i kraft straks. Samtidig ophæves kassationsbestemmelser af 18.4. 1996.

4 Ikrafttrædelse mv. Bestemmelserne træder i kraft straks. Samtidig ophæves kassationsbestemmelser af 18.4. 1996. Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Direktoratet for Folkeoplysning m.m. i varetægt hos Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne 6. maj 2008. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne Version 3, maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Energistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Energistyrelsen Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Energistyrelsen I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos DSB og Banestyrelsen

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos DSB og Banestyrelsen Bekendtgørelse nr.102 af 31. januar 2002 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos DSB og Banestyrelsen I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Skov- og Naturstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Skov- og Naturstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Skov- og Naturstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Vejledning om bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne

Vejledning om bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne Vejledning om bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 266 af 23. marts 2015 om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne Juni 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Arkivinstruks for Kjellerup Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner

Arkivinstruks for Kjellerup Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner Arkivinstruks for Kjellerup Kommune Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 3. Forudsætninger

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Forskningsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Forskningsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Forskningsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne Bekendtgørelse nr. 575 af 16. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier og

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Beredskabsstyrelsens område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Beredskabsstyrelsens område Bekendtgørelse nr. 972 af 21. november 2002 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Beredskabsstyrelsens område I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Sider i Winformatik. Kommuneqarfik Sermersooq. wrk 021 17-01-2014 07:23:38 10. Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider

Sider i Winformatik. Kommuneqarfik Sermersooq. wrk 021 17-01-2014 07:23:38 10. Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider 021 07:23:38 10 Rapportversion: 27-07-2010 1 af 10 AKISSARSIAT lønsystem 402 Kontrol før lønbogføring 403 Bogføring af lønkørsel 404 Adresse-forskelle 405 Udtræk

Læs mere