MEDARBEJDERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDARBEJDERVEJLEDNING"

Transkript

1 Red MEDARBEJDERVEJLEDNING Medarbejder vejledning generelle informationer. Denne vejledning henvender sig til Nye og gamle medarbejdere og studerende som introduktion til Arbejdet på vore på vore steder på Opholdsstedet Bakkegården / Søbæk Kollegiet Søbæk Skole & Erhvervsskolen Søbæk SKOLE ÅRET

2 Velkommen på Søbæk skole Erhvervsskolen samt Bakkegården eller Søbæk Kollegiet Om du er ny på vores sted er der mange nye indtryk og mange ting man skal sætte sig ind i. Det er vigtigt at du fra starten føler dig tryg i vore rammer og at du har de informationer du skal bruge for at kunne manøvrere i vores virksomhed. Det er ikke alt der er skrevet ned, men vi mener selv du er godt hjulpet hvis du sætter sig ind stedets virksomhedsplan og brochure materiale og de retningslinjer som gælder for vore steder. Vi vil på de efterfølgende sider forsøge at give dig de informationer som du har brug for. Klasseorganisation og fordeling på afdelinger På Søbæk skole har vi mange forskellige klassetilbud som vil tilgodese de fleste børn og unges individuelle behov hvor. Præsentation af vore skoler og bo enheder, finder du i særskilt brochuremateriale. Vi vil snarest tage dig med på en tur rund og præsentere dine kolleger, elever og bygninger for dig. LEDELSESPLAN. Ledelsen varetages ift. definitioner, der er nævnt i denne plan. Ledelsen indgår i et fællesskab ift. alle afdelinger, hvor vi bakker hinanden op loyalt i forbindelse med de beslutninger, som vedtages. Beslutninger vedtages så vidt muligt i enighed, men der vil for stederne være en defineret referenceramme, hvis der skulle opstå situationer, hvor der skal træffes beslutninger her og nu. Alle i ledelsen har ansvar for særlige kompetenceområder, som vil fremgå af denne plan. Erik Filthuth Adm. Leder Jan Heitmann Skoleleder Søbæk Skole Annette Filthuth Personalechef Thomas Bachmann Leder Bakkegården / Søbæk kollegiet Simon Johansen Afd Leder Erhvervsskolen Regnskabschef Vera Rasmussen Administration Annemette Lund / Lene Stockholm At være ny på stedet. Når du som ny kommer på stedet vil du af Annette Filthuth & Annemette Lund modtage en introduktion til dit arbejde. Derudover vil du fra starten modtage et ansættelsesbrev hvori dine vilkår for ansættelsen er defineret. Af ansættelsesbrevet fremgår de basis oplysninger som jfr. lov om ansættelsesbeviser gælder. Du skal være opmærksom på at stedet ikke har overenskomst med faglig organisation. Det betyder ikke, at du ikke er sikret idet vi internt har vedtaget det vi kalder en Rammeaftalen som regulerer ansættelsesvilkår på stedet. Denne er du som fastansat omfattet af når du har sat din underskrift på dit ansættelsesbrev. Rammeaftalen gælder for 2 år af gangen. Når du underskriver ansættelsesbevis skriver du samtidig under på at du accepterer vilkår i rammeaftalen. Dit ansættelsesforløb eller kriterierne for ansættelse kan ændre sig undervejs og du har selv et medansvar for at dit ansættelsesbrev er up to date. Du kan altid henvende dig til Annette Filthuth med henblik på at regulere forhold. Ligeledes kan du kontakte stedets Tillidsrepræsentanter som kan indbringe forhold for ledelsen. De mere specifikke forhold omkring vilkår for ansættelse finder du i stedets rammeaftale som ligger tilgængelig på server i Rutineplan. Er der noget du ikke forstår så kontakt Annette Filthuth. Annemette Lund er endvidere den i sekretariatet som har med personaleanliggender at gøre Du skal henvende dig til Annemette ift at få udleveret nøgler. Du vil blive bedt om at skaffe og aflevere straffesttest, kopi af kørekort eller andre ting der har med ansættelsen at gøre. Annemette laver endvidere dit ansættelsesbrev. Du har pligt til forud for ansættelsen at oplyse ledelsen omkring forhold der har betydning for din ansættelse, herunder begrænsninger som vil påvirke arbejdet og som du er bekendt med på forhånd Indplacering løn & anciennitet.

3 Når du ansættes skal vi vurdere din indplacering på kvalifikationstrin løntrin. Ift dette vurderer vi om du er uddannet eller ikke uddannet og vi vurderer din indplacering ud fra en vurdering af om du har praktisk erfaring fra anden tilsvarende pædagogisk virksomhed. Du vil herefter blive indplaceret med en års ancinnietet og på et bestemt løntrin som vi bruger fremover når vi regulerer din løn. Enkelte medarbejdere kan ift særlige tildelte kompetenceområder få et tillæg herfor. Vi henviser til stedets rammeaftale og løn taksttabel. Denne reguleres så den indtil videre følger SLs takstniveau. Der kan af principielle årsager ikke efter indplacering foretages individuelle lønforhandlinger. Det er dog ledelsen som suverænt beslutter om særlige vilkår gør at ansatte kan opnår særskilte ydelser efter ledelsens vurdering. Tilhørsforhold & tilgang til klassen afdelingen. Det tilstræbes at du forud for opstart præsenteres for det team du skal være i og de kolleger du skal arbejde sammen med. Du vil primært have funktion på den afd. du er ansat til og efter aftale på afdelingen indgå i et bestemt gruppe ift. Nogle bestemte børn. Vi tilstræber at du som ny i starten ikke er alene, hvilket dine kolleger skal være opmærksomme på. Dine kolleger har som ledelsen, pligt til at tage godt imod dig og give dig en ordentlig introduktion til arbejdet i teamet. Du vil således indgå sammen med de andre ansatte som ressource på den afdeling du er ansat og skal som sådan samarbejde om alle børnene på afd. Som det fremgår af rammeaftalen sker der meget i løbet af et skoleår og vi planlægger hele tiden med udgangspunkt i hvor vore børn og unge er bedst placeret. Hvis det viser sig at ressource tildeling er skæv og uhensigtsmæssig og der er bedre brug for dig i et andet team eller på anden afd. må hver ansat være indstillet på, at der i ledelsen kan træffes beslutning om at rokere. Vi vil selvsagt tilstræbe at det sker under hensyntagen til hver enkelts mulige ønsker og klassens muligheder for videre stabilitet. Uanset hvor i virksomheden man arbejder indebærer arbejdet at man skal tage beslutninger som bibringer børnene og de unge en positiv dagligdag og sikrer dem en god udvikling. Vi kan være forskellige som mennesker og have forskellige anskuelser af hvad der er sund & Usund pædagogik. Overordnet gælder at alle ansatte arbejder loyalt ift stedets beskrevne retningslinjer i virksomhedsplan og medarbejdervejledning. Vi er som ansatte forskellige og handler forskelligt ift. vores egen personlighed privathed og professionelle indstilling til arbejdet. Vi er mennesker og arbejder med mennesker ikke vaskemaskiner og derfor er der ikke på forhånd en facitliste ift. Alle situationer. Når det er sagt skal det ikke forstås sådan at der er frit valg. Som arbejdsplads har vi overordnet klart definerede og beskrevne forventninger til dig som ansat, som vi stiller krav om, at du respekterer og planlægger efter. Vigtigt: Som ansat er du forpligtet til at arbejde inde for de rammer der er beskrevet i stedets virksomhedsplan samt informationer som du finder i denne medarbejder vejledning. Her finder du svar på det meste. Derudover finder du på enkelt områder mere uddybende information om specifikke forhold på skolens personaleserver i mappen Rutiner & Gældende love Det er meget vigtigt at du ved hvor du finder disse ting sø husk at spørge hvis du er i tvivl. Der er forventes at alle medarbejdere har læst Virksomhedsplanen samt medarbejder vejledningen og derudover har sat ind i de rutiner der er vedtaget for stedet som ligger på server. Virksomhedsplanen og gældende rutiner beskriver forhold omkring stedets daglige drift uanset om det er pædagogisk praktisk. Vi lever i en dynamisk hverdag og virkeligheden forandrer sig løbende. Det betyder også at du og andre kan komme med gode ideer til emner der bør ændres. Hvis du oplever ting der er uhensigtsmæssige eller har gode ideer så hold dig ikke tilbage. Der er ingen der alene har patent på de gode ideer. Du arbejder i et team med kolleger som er afhængig af at du som de respekterer køreplanen for stedet. Det betyder også, at du i prøvetiden må gøre op med dig selv om du vil arbejde under de kriterier. Vi respekterer fuldt og helt hvis du siger fra eller til. Det samme valgt har vi som arbejdsplads i prøvetiden som alm. vi er 4 mdr men som efter kriterier i stedes rammeaftale kan forlænge til 6 mdr.

4 Rutinemappen på serveren. Rutinemappen finder du på serveren som personalet har adgang til fra lærerværelser. Her finder du, nogle mere specificerede og uddybende retningslinjer som gælder for særskilte områder. Man kan og skal ikke vide alt, men det forventes at du overordnet har kendskab til nævnte områder. Er du i tvivl om noget er det stadig legalt at spørge. Herunder kan du bl.a i overskriftsform se hvilke emner det drejer sig om. Gældende love Serviceloven og Lov om folkeskole Retningslinjer for karakter og standpunkt bedømmelse Principper for Erhvervspraktikker på Søbæk skole Formål og betingelser - Principper for anvendelse af stedets køretøjer Vedligehold orden begrænsninger. Principper for indberetning af Elevers fravær Principper for Klassens og skolens ordensregler Principper for Actionplan - Børneadvokat Principper for stedets anvendelse af Tv overvågning Principper for visitationsproceduren på Søbæk skole og Bakkegården. Principper for og Retningslinjer for elevers misbrug af euforiserende stoffer. Principper for tests og elevrunder i skoleåret Principper og Retningslinjer for Magtanvendelse på vore steder.. Retningslinjer omkring samarbejde med Ungdommens vejledning Holbæk Kommune. Ydelser og samarbejde. Retningsliner for Alarmering og evakuering på Søbæk Skole og Bakkegården. Retningslinier for anvendelse af EDB og It på Søbæk skole Begrænsninger i anvendelse i skoletiden. Retningslinier for anvendelse af kanoer - Retningslinier for anvendelse og lån af Angved Retningslinier for udlån af lokaler på alle afd. herunder Erhvervsskolen,. Retningslinier for Indkøb, udlån, værdimidler, klippekort på Bakkegården og Søbæk skole Retningslinier for rygepolitikken på alle vore steder. Retningslinier for trivsel og velfærd på vore steder Trivselspolitikken, Vejledning ift afholdelse af statusmøder gode råd og ideer. Vejledning ift Konflikthåndtering Vedtægter for ansattes Kulturforening Vejledning ift Den vanskelige samtale. Vejledning om anvendelse af stedets telefoner manual til omstilling Orientering om Telefon listen med aktuelle numre Orientering om Idræt - undervisningsvejledning Orientering om Holbæk kommune og ressourcecentrets opgaver ift Søbæk skole. Informations skrivelse om ADHD

5 Rutine leksikon: Herunder kan du i alfabetisk uprioriteret orden orientere dig om almindelige rutiner, som vi anvender i hverdagen Rutiner Begivenhed Afgangsprøver/ afgangs beviser. Folkeskolen afg prøver. Aflønning elever Alfabetisk orden Forklaring Se Folkeskolens afgangsprøve. Aflønning / honorering af elever kan som udgangspunkt kun ske ift. visse elever indskrevet typisk på Erhvervsskolerne. I særlige tilfælde andre klasser. Det er ikke er ta selv bord og kompensation kan kun komme på tale når særlige forhold taler herfor. Opgaver der skal honoreres og som stedet skal betale for skal aftales med ledelsen. Elever kan honoreres med takst for arbejdsdusør pr udført time for det effektive arbejde den unge har udført ift godkendte opgaver. Honorering kan ske ift den konkrete ung og dennes egen indsats eller pengene kan gå i fælles pulje og tilfalde teamet som helhed. Eks for at optjene midler til ekskursion / tur eller anden aktivitet Ansatte i erhvervsskolen skal sikre Forældre og den unge skal underskrive deres projektaftale som accept på at de udfører arbejde for stedet eller tredjemand. Aftaler - medinddragelse engagement. Ansatte Rollemodeller. er Opgaver der til eks. kan honoreres med arbejdsdusør. Opgaver der udføres for tredjemand som ikke har relation til skolen. Vedligehold af grønne områder, slå græs, ukrudt. Vedligehold af ejendomme (Ikke egne områder) Vedligehold af køretøjer. Enterprice og niche opgaver for andre virksomheder Stedet tager fremover betaling for eksterne ydelser til dækning af omkostninger til medarbejdere biler etc. Med mindre andet aftales tilfalder dette beløb skolen ikke klassen. Det beror på vurdering. Opgaver der ikke kan honoreres med arbejdsdusør. - Produkter til egen produktion - Vedligehold af private effekter - Andet Barnets behov for positivt selvværd tilgodeses og opbygges ved at forpligte barnet og den unge ift alder og modenhed. Det er vigtigt at stille krav og det er vigtigt at sætte grænser. Ingenting kommer af sig selv. Den ung skal tage stilling og drage erfaring. Vi finder det samtidig vigtigt at pædagog og andre ansatte ikker kun er professionel i sin tilgang til barnet, men frem for alt er oprigtig i sit samvær med det enkelte barn. Det vil sige at disse i sit samvær viser oprigtige følelser og engagement. Det er vigtigt at ansatte engagerer og involverer sig i konkrete oplevelser, aktiviteter men også konflikter med børnene og de unge. Positiv oprigtig voksenkontakt gør at den enkelte unge kan føle sig sikker så han / hun kan opnå lyst og overskud til at erfare og indlære. Vi har erfaret at vore børn og unge profiterer af konkret handling og action og oprigtigt engagement. Vi oplever at det er gennem dette engagement at vore unge opnår erfaringer til en erkendelse af og indsigt i, at de kan forandre virkeligheden. Lærerne og pædagog skal bevise deres autoritet og deres handlekraft som rollemodel - gennem deres viden, deres undervisning og de pædagogiske rammer, de udstikker" - og man kunne tilføje: Gennem deres personlighed og deres egen adfærd. Alarm Koder Personale kode Kodeord som skal anvendes ved afstilling: ANDRÉ Telefon til Alarmcentral G4S : Alarmcentral har Angved Lejrskole Sverige Ansvarsområder. Se Særlig vejledning i Rutinemappen på server Herunder retningslinjer, kørselsbeskrivelse og gode råd. Hvor finder du Angved mappen & Nøgler. På Søbæk skole er der i skoleåret forskellige generelle individuelle ansvarsområder der SKAL være styr på. Listen og fordeling af ansvar for disse områder findes på Server. Team skal orientere sig om disse forhold. Ansvar spørgsmål Lene & Annette Ansættelsesbeviser Der udarbejdes ansættelsesbeviser for hver medarbejder der er ansat med mere end 8 timer ugtl.

6 Ansættelsesbeviser skal opdateres og ændres hvis nye forhold gør sig gældende. Medarbejder og ansatte har fælles ansvar for at der er overensstemmelse mellem faktuelle og beskrevne forhold,så ans bevis svarer til virkeligheden Alarmeringsplan: Se retningslinier. Ved Brand / Ulykke ring 112. Tilkald Ambulance / Brandbil. Ledeslen tilkaldes omgående. Der forefindes Brandmateriel på hver afd. Brandmateriel afprøves af Falck 2 x årligt. Der forefindes førstehjælpskasser på hver afd. Som skal være fyldte. Det er afd ansvar Amtscentralen Center for undervisningsmidler Se nedenfor Biblioteket Center for UV midler. AV Udstyr Udlån Ansvar & Alt for mange af vores dyre ting forsvinder, desværre. Dette skal der mere styr på. Skolens dyre AV midler vil derfor fremover blive udlånt fra ledelse / administration mod pant sedel Actionplanen ved konflikter. Formål med actionplan. Det drejer sg om - Filmkamera - Fotoapparater - Videoprojektor - Mobil tlf. - Andet dyrt grej. Actionplanen er udarbejdet på baggrund af overvejelser i den samlede personalegruppe for at tilgodese og bistå den ansatte og barnet i selve situationen. Actionplanen skal forstås som vejledende retningslinjer, når vi som ansatte står i specielle konfliktsituationer, som er særligt udadrettet. Altså konfliktsituationer hvor elever er så voldsomme i deres adfærd verbalt eller fysisk, at dette påvirker os direkte som person. Der er tale om en vejledning og ikke en facitliste, således at vi på bedste vis, kan tackle de situationer, hvori det er rigtigt svært, på en hensigtsmæssig og for alle parter god måde. Action planen regulerer primært forholdsregler Når skaden er sket - altså vore forholdsregler når en medarbejder har været i konflikten. Det er ledelsen der sammen med SU har ansvaret for at Actionplanen tages i kraft. Arbejdspladsvurdering Sikkerhedsudvalget på stedet arbejder fra den med at genopfriske arbejdspladsvurdering. Denne ligger i Rutinemappe på server. Arkivering Arkivering dokumenter server. Alle emner der bearbejdes i relation til elever forældre eller opholdssteder eller skolevirksomhed skal arkiveres på server. Der skal disciplin til når man gemmer / døber filen, så man let kan spore filen og af den korte overskrift se hvad sagen omhandler. Emnet skal arkiveres rigtigt så man kan finde det. Alle skrivelser der relaterer til et barn skal gemmes i dennes Stamkort mappe. Fysiske dokumenter skal gemmes i mappe på eleven, som primær ansatte har ansvar for at holde ajour. Dokumenter på server og fysisk gemmes minbdst 5 år fra eleven er gået ud af administrationen. Barn syg Baderegler / Sejlregler Indskærpes Under udarbejdning Elever og voksne som skal bade i svømmehal eller på strand skal respektere skolens baderegler. Der må ikke bades uden voksent tilsyn. Der må kun bades på afmålt overskueligt område. Små elever skal bære badevinger eller mavebælte. En voksen pr. 5 elever Badning skal foregå kontrolleret og voksenstyret. Forældre skal have meddelt samtykke til at badning kan foregå. Sejlregler: Udarbejdes

7 Brand : Brug den sunde fornuft i situationen. Vurder prompte om der skal tilkaldes Brandvæsen ambulance mv. Foretage fornøden action så skade på menneske og bygning undgås begrænset Ved Personskade ved Brand / skoldning / forbrænding. Udøv førstehjælp med konstant koldt vand. Tilkald ambulance / læge om nødvendigt. Brand søges så vidt muligt slukket ved håndsprøjter / skumslukkere / brand tæpper. Tilkald Brandvæsen om nødvendigt. Sikkerhedsudvalget arbejder med at retablere almene alarmeringsregler. Ledelsen tilkaldes omgående. Brandmateriel Bearbejdes Briefing morgen. Briefing ugentlig Bogholderiet. Booking Busser / Køretøjer. Booking Andre ting Bestille Bøger Behandling & Undervisning Behandlingsansvaret Repeteres Efterses en gang årligt af Falck. Brandudstyr og placering forfindes, men skal gennemgås i skoleåret for at sikre rigtig placering Se Morgenmøder & Skema Hver Fredag fra kl 1215 til 1300 er der uge briefing. Alle ansatte møder obligatorisk til information om planlægning for kommende uge. Kom venligst til tiden så alle ikke forsinkes Bogholderiet forefindes på Søbæk Skole Jyderup Regnskabschef Vera Rasmussen Busser og køretøjer kan bookes ud fra retningslinjer omkring kvartals ture mv. Booking sker i skoleåret gennem Simon Johansen Lok 316. Booking skal ske af klasser om Fredagen som regel en uge i forvejen så Simon kan planlægge og Simon vurderer og formål er i overensstemmelse med skolens regler for anvendelse af køretøjer. ( Se længere nede ) Booking af Biograf sker til Kenneth Erhvervsskolen. Booking af Fitness rum til? Erhvervsskolen Booking af Cykler sker til Erhvervsskolen eller Stigs Bjergby afd Booking af Hallen koordineres ift de haltider alle klasser har tildelt. Skulle der evt være løse tider aftales med Jan. Alle fagmaterialer bestilles gennem Annemette. Større indkøb skal forinden godkendes af Filler Se under Undervisning. Behandlingsansvar og kompetence i skoletiden Hvis barnet bor på et opholdssted er det vigtigt at forstå at vore kolleger der, som professionelle har det overordnede Behandlingsansvar og tilrettelægger og koordinerer indsats så vi ikke utilsigtet modarbejder hinanden i strategier overfor barnet. Vi har selvsagt lov til at indgå i dialog omkring løsningsforslag men overordnet er det Opholdsstedets ansvar. Det betyder at vi som skole sammen med Opholdsstedet i første omgang må høre hvilke udviklings strategier de har valgt så vi fælles arbejder derefter. Vores ansvar i skoletiden. Ansatte på Søbæk skole skal i skoletiden, selvsagt arbejde og handle på barnets situation i skoletiden og udmønte behandlingen ift de aftaler der er ift hvert barn. Sker der noget i skoletiden, så løser vi som skole problemerne ud fra de aftaler der ligger. Ansvaret kan ikke uddelegeres til opholdssteder og forældre, men vi kan samarbejde med dem om de problemer der opstår. Biblioteket Udlån & Indlån Registrering. Revideres Eksempelvis. - Et barn må ikke opfordres til at forlade skolen eller klassen i skoletiden Opgaven skal løses internt. - Opholdssteder og forældre skal orienteres om konflikter i skoletiden, men det er skolens ansatte som har ansvaret for at bearbejde konflikter i skoletiden. - Elever kan ikke holdes hjemme fra skole fordi de ikke kan deltage i ekskursioner eller lign. Eleven skal på skolen tilbydes et værdigt alternativ. - Aktiviteter som ansatte på skolen iværksætter gennemføres og tilrettelægges af skolen altså skolens ansvar. Annemette. Annemette er primært til rådighed fredag fra 9 12 ift Biblioteksopgaver. Bestiller bøger hos de forskellige forlag

8 Registrere bøger på bog lager overblik over bog situation. Indbinder bøger. Sætte kort i bøger og lave labels til kort Sende mail til afd. Bib Ansv. når bøger er klar til afhentning Skal sammen med hver afd sikre at materialer afleveres Obligatorisk til Juleferien og Sommerferien. Skal periodisk føre kontrol med at Afd. AV Kasser er intakte og alle ting forefindes. Primært afd ansvar. Hver afdeling har ansvar for at sikre at procedure omkring Ind og Udlån af biblioteksmaterialer og AV Kasser på Afd. fungerer. Afd kan vælge om der er en særlig medarbejder der har bibliotek som domæne eller om det skal være faglærere. Overordnet er det afd eget ansvar at koordinere. Procedure. Alt udlån sker årligt fra centralt lager som er på Lerchehuset. Hver afd. låner fra skoleårets start de bøger man skal bruge fast eller periodisk. Det vil sige at hver afd bog eler materiale beholdning skal registreres som udlån uanset om man har materialer fast. Alle udlån skal registreres. Alle materialer skal afleveres efter brug så andre kan have glæde af dem. Men senest op til Juleferien og Sommerferien. Ansvarlig fra afd. finder & låner selv bøger på bibliotek på Lerchehuset. Hver afdeling får på Biblioteket en kasse, hvori lægges lånerkort udfyldt med navn og afd. Efter brug og senest til Jul og sommerferien, skal man selv aflevere lånte materialer og sætter kort i bøger samt sætter bøger på plads igen hvor man tog dem. Klassesæt kan genlånes herefter hvis man skal bruge materialer igen. Annemette følger op på at det sker. Ansvarlig på afd har overblik over, hvad der lånt og hvad der skal bestilles via Annemette. Afdelingen hæfter med klassekassen ift. materialer og bøger der bortkommer. Opgøres til Jul og sommer. Lene Fabricius kan forespørges ift valg af materialer. Al Bestilling skal ske via Annemette. Annemette kan selv disponere over almindelige små indkøb. Store indkøb og nye systemer skal godkendes af ledelsen. Annemette informerer Afdeling som har bestilt bøger, om at de nu er klar til afhentning. Afdelingen sørger for, at bestilte bøger kommer på plads. Det er et fælles ansvar for alle afdelinger, at bibliotek er i orden og fungerer. Bibliotek Vejledning i at søge efter bøger på boglager: Revideres Gå ind i personaleinformation på server Derefter Søbæk Skole driftsforhold Klik på bibliotek Klik på boglager (excel fil) Sørg for at stå på startside Helt ude til højre klik på ikon kikkert find og vælg Klik på søg Der kommer en boks op her klikkes på søg Skriv evt. titel på bog eller hvis man evt. vil vide hvad vi har af historiebøger, skrives historie

9 Klik på find alle så kommer der en ramme om feltet med bogen, derefter kan man klikke på find næste, så hopper rammen videre til næste fundne bog. Biblioteket Amtscentral Bibliotek Jyderup Holbæk Brændstof kort. Busser / Køretøjer Anvendelse, Vedligehold rengøring Busser / Køretøjer Anvendelse af Køretøjer Skulle der være spørgsmål så kontakt Annemette på lok Søbæk Skole benytter Center for undervisningsmidler tidligere Amtscentralen i Slagelse for udlån af fag materialer som Klassesæt af litteratur Video & Lydbånd. Alle ud & indlån skal registreres på kontoret på hver afd.. Låner har ansvar for at materialer afleveres til tiden. Bortkomne effekter erstattes over klassekassen. Hvilke aftaler er der for afhentning og levering Ansatte fra Søbæk Skole kan oprette lånerkort til afdelingen på Jyderup eller Holbæk Bibliotek. Bøgerne skal ved udlån registrere bøgerne i Afd eller eget navn. Bortkomne og ødelagte bøger skal erstattes af eleven eller klassekassen. Skolen har Brændstofkort til Shell. Der skal med mindre andet er aftalt anvendes rekvisition til indkøb som skal afleveres til Vera. Alle bonner skal afleveres til Vera (Se procedure indkøb / rekvisitioner i Rutinemappe) Der må kun indkøbes brændstof Vask Olier til skolens køretøjer. Bemærk at skolen råder over køretøjer som kører på henholdsvis Diesel & Benzin. Stedets køretøjer hører til på bestemte steder Liste med placering er udsendt. Enkeltpersoner eller afdelinger har ansvaret for rengøring af disse køretøjer så de løbende er pæne. Mindst hver uge skal køretøjer ordnes. Booking : Busser og køretøjer kan bookes ud fra retningslinjer omkring kvartals ture mv. se regler for anvendelse. Booking sker i skoleåret gennem Simon Johansen Lok 316. Booking til kvartalsture skal ske i god tid af klasser. Booking kan ske på fredagesom regel en uge i forvejen så Simon kan planlægge og Simon vurderer og formål er i overensstemmelse med skolens regler for anvendelse af køretøjer. Simon Johansen skal kontaktes lok 316 hvis der i dagligdagen er akutte uopsættelige forhold som gør at man har behov for køretøj. Køretøjer må kun anvendes til befordring af elever. Simon disponerer frit ift. anvendelse Simon har i dagligdagen overblik over køretøjers tilhørs forhold, nøgler mv. Simon udleverer nøgler til ansatte og sikrer at de afleveres igen. Ansatte eller afd. der har fået nøgler permanent har ansvaret for og hæfter for disse. Jakob & Rasmus modtager fra ansatte orientering om skader på køretøjer, behov for vedligehold mv. Regler for anvendelse. Der er særlige restriktioner og forhold omkring anvendelse af stedets køretøjer som skal respekteres af ansatte inden for den samlede virksomhed. Ansatte omfattet af denne rammeaftalen accepterer og respekterer det regelsæt ved underskrift på deres ansættelsesbrev. Virksomheden meddeler ansatte som er pålagt kørsel med stedet børn og unge fuldmagt til at benytte stedets køretøjer jfr aftalelovens 10 stk 2. Ansatte som anvender stedets køretøjer forpligter sig til at respektere de kørselsprincipper som gælder for stedet som bl.a er. - Køretøjer må alene anvendes til formål omkring skole og opholdssted. Således indgår at skolens busser er indregistreret på Gule Plader og godkendt på særlige vilkår og i hovedsagen skal benyttes til befordring af stedets elever og ansatte til aktiviteter i skoletiden, ekskursioner eller til og fra Autoværksted. - Hver klasse kan som udgangspunkt planlægge en ekskursion ud af huset en gang i kvartalet. Eller 1 gang i semsstret, 4 gange årligt - Hvis formålet kræver at der skal anvendes bus kan denne bookes i god tid. Hvis der derudover er formål i relation til elever og skolens drift skal anvendelse godkendes af ledelsen. - Skolens køretøjer må på ingen måde udlånes til ansatte eller tredje mand og anvendes til private / Personlige formål.

10 Børneadvokat. Ikke brugt i skoleåret Valg af en børneadvokat Computere Cykler - Ansatte skal til enhver tid følge Færdselsloven og andre love. Overtrædelser skal indberettes til virksomheden. Ansatte hæfter selv for bøder afgifter mv. - Fuldmagt til at anvende stedets køretøjer gælder jfr. aftaleklovens 11 ikke hvis ansatte ikke følger principper for anvendelse af stedet køretøjer. Herunder hvis køretøjer anvendes til andre formål end det der er vedtaget for stedet. - Chauffør skal sikre at der under Ingen omstændigheder er børn i og omkring køretøjet når Chauffør eller andre voksne ikke er til stede. - Chauffør skal efter brug gennemgå køretøjet ude og inde for at sikre at eleven ikke har ødelagt noget eller at køretøjet er i orden. Alle ansatte har ansvar for at gribe resolut ind ved elevers uhensigtsmæssige adfærd og modvirke Hærværk slitage. - Tilhørsstedet skal en gang ugtl. sikre at køretøjer er ren og pæn inden i- Køretøjet støvsuges, vaskes tømmes for affald. - Alle køretøjer tilhørende stedet er Røg og Slikfri. - Alle passagerer skal anvende Sele. - Uheld skade anmeldes omgående til Jakob - Hvis forsikring skal med inddrages skal Filler orienteres da han tager sig af forsikringssager. - Chaufføren sikre alle oplysninger såsom. o Beskrivelse af hvad og hvordan uheldet er sket. o Hvornår det er sket. o Sikre alle oplysninger på modpart. Navn Cpr Adresse telefon mail. o Skyldsforhold afklares på stedet. Vores Chauffør eller modpart skal skriftligt anerkende skyldsforhold. Ved tvivl tilkaldes Politiet. Det er vigtigt at vi i voldsomme konfliktsituationer sikrer både voksne og børn ift. Gældende retsprincipper. Dersom et barn er involveret i en konflikt, som f.eks. afstedkommer politianmeldelse er det vigtigt at barnet også behandles i overensstemmelse med sund fornuft. Barnets rettigheder og mulighed for udtalelser ift. det passerede, skal tilgodeses ved at uvildig ift barnet støtter barnet ift. Udtalelser ift. Det er vigtigt at denne tager hånd om barnet og samler op på situationen. Denne Børneadvokat deltager i afhøring, som barnets repræsentant. Se EDB Skolen råder over et antal Cykler. Disse er placeret på Stigs Bjergby afd. samt på Erhvervsskolen som samtidig har ansvar for at vedligeholde og udlåne Cykler Disse Cykler kan også lånes af andre klasser. Udlån koordineres af afdelinger hvor de er placeret. Kriterier for udlån. - Cykler skal altid være aflåst når de ikke bruges. Klasser der låner hæfter for bortkomne eller ødelagte ting. - Cykler og Cykeltilbehør / hjelme, skal straks efter brug tilbagelevers til de steder hvor de er udlånt - Cykelhjelme skal anendes - Cyklerne skal rengøres hver gang de har været bruge. - Cykler der er i stykker skal omgående repareres. Deadlineplan Dimensions afslutning Fra dette skoleår har vi indført en Års & Deadlineplan. Af denne fremgår alle de emner vi som ansatte skal være opmærksom på i skoleåret. Planen vil blive gennemgået uge for uge på Briefing møder, men ansatte i team og på afdeling skal selv orientere sig om alle aktiviteter og deadlines i skoleåret. Fejl rettelser skal meddeles Lene / Filler / Annette Procedure for afholdelse af dimissionsfest. I skal I være opmærksomme på følgende. Deltagere er:

11 - Alle der tidligere har taget FSA, eller FS10, og som forlader Søbæk Skole. - Alle der i år har taget FSA, eller FS10, og som forlader Søbæk Skole - Alle der får et afgangsbevis, og som forlader Søbæk Skole. - Alle STU & EMU Elever der forlader skolen med eller uden kompetencebevis - Dimissionsfesten afholdes i aulaen på St. Bjergby den x. juni. EDB anvendelse. Søbæk skole har efterhånden stor PC park. Søbæk Skole har vedtaget regler for anvendelse af EDB Se rutinemappen Spørg Kristian EDB Ansvarlige Tilpasses Kristian K Kristian K er overordnet EDB master og er beslutningstager i alle henseender oft PC parken. Alle maskiner som skal repareres afleveres til Kristian. Skolen råder over i alt 42 pc er ( pr Maj 2010 ) Derudover 5 stk med små defekter samt 2 gl. stationære. Status 2011 er? Disse computere er fordelt således - Søbæksgården - Stigs Bjergby - Erhvervsskolen - Skolevej - Lerchehuset - Bakkegården Kristian aftaler med Filler kriterier for anskaffelse af nyt hardware. På hver afd udvælges som ansvarsområde en EDB Ansvarlig uden tillæg Opgaver er. - At have overblik over stedets afd pc er kontrol med serie nr. - At de opbevares sikkert og forsvarligt - At maskiner der skal repareres afleveret til Kristian med sendel på hvad maskinen fejler - At maskiner klargøres og opsættes til brug ved nationale test andre prøver. - At maskiner på afd anvendes ift gældende regler EDB Regler Repeteres - Defekte maskiner skal repareres. Reparation af disse maskiner sker gennem Expert Jyderup hvor de er købt. Maskinerne ligger i en kuffert hvor udstyr til maskinen ligeledes skal lige. Udstyr er Headsæt Optiske Mus Ledninger osv. De bærbare computere kan lånes fra respektive kontorer hvor de skal være låst inde i blåt metal skab. Alle maskiner skal afleveres ved skoledagens slutning og det er ikke tilladt at låne maskiner med hjem. De bærbare maskiner skal fortrinsvis anvendes til at eleven kan gennemføre Nationale tests og Folkeskolens afgangsprøver. Skolen øvrige pc regler gælder endvidere for disse maskiner.

12 Generelle regler for brug af skolens computere Dine rettigheder som bruger: Skolens computere må anvendes i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning informationssøgning og andre aktiviteter, der er relevant for brugerens undervisning og læring. Skolens computere må ikke bruges i kommercielt øjemed eller til private formål. Dine pligter som bruger: Der skal altid være en voksen til stede i PC rum, som overværer at brugen af computere relaterer til undervisning. Ansatte skal have skærpet opsyn ved elevens anvendelse af on line produkter herunder Internet / chat osv. Internet må anvendes til at hente fag information. Internet må anvendes til saglige og lovlige formål og kun under overværelse af voksne. Internet må anvendes i henhold til danske og internationale love og regler om ophavsret skal overholdes af lærer & elev. Internet / chat / mail må ikke bruges i privat øjemed. ( Facebook / Arto o.l.) Down loading fra internet ( anbringelse af tekster, billeder, programmer, må kun finde sted efter aftale med IT ansvarlig. Pas på ved fil overførsel. Kan indeholde virus. Du skal bruge dit eget personlige brugernavn og adgangskode, når du kobler dig på skolens netværk. Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre. Du skal altid huske at logge af netværket, når du forlader maskinen. Du må ikke foretage ulovlige handlinger ved brug af computerne og nettet f.eks. er downloading af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt. Ligesom piratkopiering og distribution af piratkopier via skolens PC'ere, brændere, e- mailsystem og internet ikke må finde sted. Du må ikke foretage handlinger ved brug af computerne og nettet, der efter skolens vurdering er skadelig for skolens omdømme. Du skal overholde danske og internationale regler om ophavsret. Du har selv ansvaret for de handlinger, som du foretager på skolens computere (udtalelser, kopiering mm). Du skal overholde god IT-etik på Internet. Ved brug af skolens computer optræder du på nettet som repræsentant for skolen. Du må derfor f.eks. ikke besøge forbudte hjemmesider. Du må heller ikke optræde anonymt ligesom chikane af andre brugere eller virksomheder ikke er tilladt. Du må kun anvende skolens navn og logo i forbindelse med informationer, der har direkte tilknytning til skolens virksomhed. Computere er anskaffet til undervisningsformål så den i hovedsagen anvendes til undervisningsformål som eks. opgaveskrivning Informationssøgning & undervisningsrelaterede programmer. Computere må ikke anvendes til private formål. Du må ikke ændre computerens opsætning og/eller installere programmer på computeren medmindre det sker som led i undervisningen eller efter aftale med den dataansvarlige Du må ikke installere spil på skolens maskiner. På Pc maskiner må der dog

13 installeres lette spil som kan anvendes som gulerod i undervisningen. Det præsiceres at brugen af spil er sekundær ift almen undervisning og kun må anvendes i begrænset omfang. Alt software installeres af Kristian eller efter aftale med ham ef andre. Der må ikke anvendes Spil programmer som ikke er egnet og godkendt til elevens alder. Du må ikke foretage handlinger, der kan ødelægge skolens computere eller netværk ved f.eks. at bryde sikkerhedssystemet eller ved at sprede virus. Sanktioner Overtræder du reglerne kan det medføre, at din ret til at anvende skolens computere inddrages I særlige grove tilfælde og ved regulære lovovertrædelser kan dine handlinger medføre bortvisning fra skolen og eller politianmeldelse. Ved ulovlige handlinger foretaget ved brug af skolens computere risikerer du få bøde eller i særlig grove tilfælde fængselsstraf. Erstatningsansvaret påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den ulovlige handling. Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger, eleven læreren ansatte foretager. Ved driftsmæssige forstyrrelser og begrundet mistanke om alvorligt misbrug kan den IT ansvarlige efter forudgående godkendelse hos skolens leder foretage gennemgang af brugeres data, herunder deres elektroniske post og iværksatte undersøgelser. Forinden en sådan gennemgang skal den enkelte bruger orienteres. Overtrædelse af Regler for brug af computere vil af skolen blive betragtet som alvorligt misbrug. Egne hjemmesider Skolen har ret til at fjerne enhver side, der overtræder skolens regler for indhold. Personlige hjemmesider på skolens webserver må eksempelvis ikke bruges til: o o o o o o o o o o Fremvisning af materiale, der er racistisk eller efter skolens skøn fornærmende. Fremvisning af materiale, der instruerer illegale aktiviteter. Tilbud om salg af produkter eller serviceydelser. Tilbud om deltagelse i pyramidespil eller lignende. Fremvisning af pornografisk materiale. Udvikling af sider, hvortil der er adgangsbegrænsning. Tilbud på ulovligt kopieret computersoftware eller links til lignende. Oplysninger om hvordan omgåelse af kopibeskyttelse foretages. Oplysninger om serienumre på programmer. Link til sider med et indhold, der overtræder disse regler. Andre regler : 1. Computere er kostbart inventar som skal behandles ansvarligt under opsyn af voksne. 2. Computer skal slukkes efte brug Ikke på stand by 3. Arbejdsområdet ved Computere skal holdes fri for mad og drikke varer etc. 4. Installerede effekter og EDB tilbehør må ikke fjernes. 5. Den voksne eller PC ansvarlige skal tænde & lukke computere forsvarligt efter brug. 6. Det er de IT ansvarlige på skolen som efter aftale med skolens leder vurderer hvilke programmer som skal installeres på Skolens PC maskiner. 7. Der er ingen ud over de IT ansvarlige som må foretage indgreb i computernes soft eller hardware. Ekskursion / Ture. Booking Busser Repeteres Det er som udgangspunkt tilladt at tage på dags ekskursion en gang i kvartalet. Den regel gælder også selvom man på afdelinger har busser permanent til rådighed. Hvis man skal bruge bus, så kan dette aftales med Simon som står for koordination og udlån. Betingelsen for at låne bus er at man afleverer den i pæn og ordentlig stand. Sker

14 dette ikke vil det medføre at klassen udelukkes for andre ekskursioner i skoleåret. Man kan ikke spare ture sammen kvartal for kvartal. Dags ekskursioner skal være relevant ift. Undervisningen og være undervisnings relateret. Der kan selvfølgelig være særlige emnebaserede ting / projekter som begrunder en ekstra tur. Ledelse spørges. Elevplaner & Re visitationer - statusmøder Elevkonferencer. Bemærk Ny procedure i skoleåret Hvert klasseteam skal ift BASIS elever samt STU & EMU elever på Søbæk skole afholde mindst 2 årlige elevrunder / Elev konferencer. Til det første møde laves specificeret Elevplan / Uddannelsesplan på skabeloner som skal anvendes. Til det andet møde skal for basis elever laves gennemarbejdet revisitation. ( STU & EMU opfølgning på Udd. plan) Begge gange skal dette materiale tilsendes henvisende myndighed, opholdssted og hjem. Dato for afholdelse ef elevrunde møder fremgår af Deadlineplan for skoleåret, samt elevrundeoversigt på serveren. Alle elevrunder foregår fra kl 1300 til Der indkaldes ikke vikar. Hele klassens ansatte skal så vidt muligt deltager. Elevplan & Elevrunde første halvår. - Senest 14 dg forud for planlagt elevkonference ( Se deadline plan ) skal elevplaner for klassens elever være færdige og afleveret til ledelse.. Til senest samme dag skal kontaktpersonen koordinere og indkalde henvisende kommune, forældre og opholdssteder. Steder til forestående statusmøde. - OBS. Statusmøder med opholdssteder skal koordineres i hver tilfælde Statusmøde skal afvikles senest 3 uger efter elevplan 1 er udsendt. - Elevkonferencen. Med udgangspunkt i den udarbejdede elevplan og overskrifter derfra drøftes evt. rettelser tilføjelser ift. 1. Elevens specifikke faglige og sociale situation, 2. Test resultater 3. Indstilling / Evaluering af tildelte fravigelser for fag i skoleåret 4. Indstilling til fravigelser fra prøvebek. 14 & Evaluering af evt. tildelt særlig indsats. 6. Nye mål for skoleåret. 7. Beslutningsreferat tilføjes elevplan. - Efter elevrunden finpudses og tilrettes elevplanen som godkendes endeligt af ledelsen. Derefter skal den distribueres til alle forældre, kommune opholdssteder mv. Vi sender fortrinsvis pr. mail. Vi sender fremover til alle. Relevante samarbejdspartnere Revisitation & Elevrunde Andet halvår. - Senest 14 dg forud for den anden planlagte elevrunde i foråret skal Revisitation for klassens elever være færdige og afleveret til ledelse. Klasser med større elever prioriteres først. (Se deadlineplan). Skabelon til revisitation skal benyttes. - Til senest samme dag skal kontaktpersonen koordinere og indkalde henvisende kommune, forældre og opholdssteder. Steder til forestående statusmøde. OBS. Statusmøder med opholdssteder skal koordineres i hver tilfælde Statusmøde skal afvikles senest 3 uger efter elevplan 1 er udsendt. - Revisitationer skal fremover laves på alle skolens børn uanset om de går ud eller ej. ( Dog med undtagelse af EMU elever & STU, som benytter andre planer). - Elevrunden: Med udgangspunkt i den første elevplan samt den nu udarbejdede plan for revisitation drøftes elevens aktuelle faglige og sociale situation på ny, men nu med med særlig fokus på indstilling til hvad barnet / den unge skal i det kommende skoleår.

15 1. Elevens specifikke faglige og sociale situation, 2. Test resultater 3. Indstilling til fravigelser. 15 & 16 Prøvebek. 4. Evaluering af evt. tildelt særlig indsats. 5. Nye mål for resten af skoleåret. 6. Indstilling til det kommende skoleår. 7. Beslutningsreferat tilføjes elevplan. - Efter elevrunden finpudses og tilrettes Revisitationen som godkendes endeligt af ledelsen & Ppr. Derefter skal den distribueres til forældre, kommune opholdssteder mv. Elevkonferencer Datoer OBS Særlige retningslinjer kan gælde for STU elever Klasse team Deadline Elevplan færdig & samt indkald statusmøder Elevkonference med Ppr. Dato ABC & KPS SMS & UFU ISS KLASSEN UNG & SUND TEAM JUNIOR TEAM AKT KLASSEN ADVENTURE ERHVERV BASIS ERHVERV STU & EMU Udsen Elevplaner Procedurer Anden elevkonference Skoleåret Til dette møde udarbejdes Revisitation og opsamling jfr skabelon Deadline skal følges Klasse team Deadline Revisitation færdig & samt indkald statusmøder Elevkonference med Ppr. Dato Udsendes uge: Statusmøde afholdes samt & referat - uge ABC & KPS SMS & UFU ISS KLASSEN UNG & SUND TEAM JUNIOR TEAM AKT KLASSEN ADVENTURE ERHVERV BASIS ERHVERV STU & EMU Elevplaner Ansvar for gennemsyn. Når i er færdige skal i orientere ift nedenstående - Bakkegården til Thomas - Lerchehuset & Lerchehytten KLM til Annette - Skolevej & Stigs Bjergby til Jan - Erhvervsskolen & Søbæksgården skal melde til Filler Kontrol af elevplaner. Ledelsen kontrollerer elevplaner på alle afd. Når Ledelsen har godkendt og man har fået tilsagn kan Elevplaner distribueres. Elevplaner skal bearbejdes så de kan udsendes 25 Oktober samt 28 februar.

16 Se medsendt vejledning til elevplaner som gælder for dette års arbejde. - Manualer til elevplan: Der er tale om helt nye reviderede produkter og manualer til Elevplaner for dette skoleår skal anvendes Erhvervsskolen anvender egne manualer til elevplaner Alle manualer finder i under mappen Elevplaner og man kan kopiere den derfra. Nye elever. Der skal omkring nye elever foreligge elevplaner for nye elever senest 30 dage efter elevens opstart. Hvis eleven ikke har været her 30 dage udsendes ikke elevplan. 1. Indkald til Skole Hjem samtaler Klasserne skal senest ift deadlineplan med dagsorden, indkalde hjem og opholdssteder til statusmøder ift. de datoer som fremgår af årsplanen. Manual til indkald kan anvendes. OBS Husk i år er der tale om 2 statusmøder hvor ALLE relevante samarbejdspartnere deltager. OBS. Sæt jer indf i retningslinier for samarbejde med Opholdssteder. - Deadline Skal overholdes Ansatte som ikke overholder deadline vil få fremrykket, deadlines til næste gang. - Distribution af elevplaner. Den første elevplan sendes jfr deadlineplan med post eller pr e mail til forældre Opholdssteder og andre samarbejdspartere. Bemærk Forældre Opholdssteder socialforvaltning skoleforvaltning og Ppr skal have elevplanen i hænde mindst 10 hverdage før et aftalt møde også selv om de ikke deltager i Skole hjem samtalen Primærpædagogen skal være obs. på om forældre er skilt og om Elevplanen skal tilsendes begge forældre eller kun den der har forældremyndigheden. Særligt ift opholdssteder. Ift opholdssteder gælder særskilt de retningsliner som fremgår af medarbejdervejledning. Skolen / klassen sender 2 eller flere eksemplarer efter aftale til opholdsstedet. Opholdsstederne skal så almindeligvis sikre at forældrene får materialet. Bemærk årsplanen. Det kræver en god kommunikation med opholdsstedet i god tid med klare aftaler. - Statusmøder. Der er forskel på procedure ift. Om barnet er dagelev eller bor på et opholdssted. Følgende procedure skal følges ift. Indkald til status møder og distribution af elevplaner. Hvis barnet kun er dagelev. Skolens ansatte skal allerede i god tid og mindst 3 uger før et status møde holdes, koordinere og indkalde respektive samarbejdspartnere til statusmøde. Respektive samarbejdspartnere er i dette tilfælde forældre samt skoleanbringende kommunes social forvaltning, skoleforvaltning og Ppr. Primærpædagogen skal være obs. på om forældre er skilt og om statusmødet skal koordineres med begge forældre eller kun den der har forældremyndigheden. Hvis ikke andet er aftalt så er det alm. vis kun den der har forældremyndigheden. Elevplaner og andet skal være færdige til deadline jfr årskalender og udsendes til alle samarbejdspartnere på de deadline der er, fremgår af elevplanen. Hvis barnet bor på et opholdssted som vi samarbejder med. Dersom barnet bor på et af de opholdssteder som Søbæk skole samarbejder med skal mødedato forinden det aftales og koordineres med Opholdsstedet Det betyder at man skal arbejde på at finde en dato der passer både skole og

17 opholdssted. Inden kommunen indkaldes. Dette er vigtigt og en god ide fordi, at Opholdsstedet måske samtidig ønsker at afholde Deres møder der med samme samarbejdspartnere. Når mødet er aftalt mellem opholdssted og skole inviteres skoleanbringende kommunes herunder social forvaltning skoleforvaltning og ppr. Med mindre andet aftales er det skolens ansvar at indkalde til disse møder. Bemærk Søbæk skole skal orientere Opholdsstedet om at vi betragter dem som hjemmet og de skal oplyses om at Opholdsstedet med mindre andet aftales, alm. vis selv sikre at indkalde forældre til disse møder. Dette fordi de alm vis kender forældre bedre end vi gør og også eventuelle individuelle aftaler mellem forældre og opholdssted så vi ikke bøffer i den og får indkaldt forkerte personer. Bemærk Vigtigt Hvis Opholdsstedet har flere børn på Søbæk skole i flere klasser kan man med fordel forinden koordinere sammen med andre klasser og opholdsstedet for at koordinere møderækken så det er mest hensigtsmæssigt for alle parter. Opdatering af stamkort på Statusmøder Når der afholdes statusmøder skal i indlede mødet med at huske at opdatere stamkort Det vil sige navne adresser telefon numre og ikke mindst mail adresser som er gode at have. I skal bruge blanket til dette så i får alle relevante oplysninger Disse sedler skal i aflevere til Lene Stockholm som vil føre elevdata Beslutningsreferat. Som noget nyt ligger referat delen som integreret del af Elevplanen. Primærpædagogen skal senest 1 uge efter mødet udarbejde referat. Revisitationer i April. Alle elever til Søbæk skole & Erhvervsskolen revisiteres en gang årligt jfr deadlineplan for så vidt angår undervisnings delen. Dette sker i relation efter indstilling fra klassens medarbejdere i samarbejde med forældre, barnet / den unge og henvisende myndighed. Revisitationer foretages i samarbejde med Holbæk Kommune Jakob Schmidt & Lene Fabricius. Elever som efter skoleåret ikke længere er undervisningspligtig. Vær OBS på årgang 1994 eller ældre elever Ansatte i team, skal i være obs. på om ældre elever der er ude over den formelle undervisningspligt skal have tilsagn om at blive i et kommende skoleår Det bør allerede i den første elevplan indgå overvejelser omkring anbefalinger til næste skoleår hvis man er afklaret omkring indstilling. Forholdsregler: - Hvis det anbefales at eleven fortsætter på Søbæk skole ud over den undervisningspligtige alder anbefaler vi at den unge kan fortsætte i EMU klasse på Erhvervsskolen eller i EMU forløb i en anden af Søbæk store klasser. Se konceptbeskrivelse for det forløb. Erhvervsskolen Rønnegården. Elevplaner Vejledning hvordan Barnets primære kontaktperson skal ud fra Opholdsstedet & skolens praksis for hvert barn udarbejde en elevplan - Bemærk. Elevplanen er imidlertid ikke enmandsværk men skal opbygges ud fra observationer på afd. og i klasseteamet. Diskuter og organiser arbejdet i teamet inden I går i gang. - Manualen til elevplan Skal anvendes. Erhvervsskolerne anvender egen manual. Alle vejledende rubrikker skal udfyldes. I manualen fremgår inspirationsspørgsmål som er anføært med blåt, som en slags hjælp til at lave elevplanen. Disse spørgsmål er kun lavet for at inspirere jer og skal slettes og erstattes af Klassens egne overvejelser. - Opbygningen af Elevplanen skal følges slavisk og udfyldes som et nyt produkt der gælder for de ny skoleår. Det betyder at der skal være friske overvejelser, mål og konklusioner ift. Barnets aktuelle situation. Elevplanen laves, så den er fortløbende

18 med en del for det første halvår og en opfølgende del for det andet halvår. - Den individuelle elevplan repræsenterer den løbende planlægning og evaluering omkring eleven og kan bl.a anvendes som grundlag for møder med respektive samarbejdspartnere samt ikke mindst været et værktøj for klassens egen måde at arbejde med eleven på ift behandlingsmål og faglige mål. - Elevplanen tager udgangspunkt i almene forhold omkring barnet herunder Socialiserings processer omkring barnet og undervisnings mæssige forhold og standpunkter. For Erhvervsskolerne indgår tillige evaluering af værkstedsfag og Uddannelsesplan. Vejledning til individuel elevplan - - Når i udfylder rubrikker i Elevplanen så skriv kort og præcist, gerne i synopsis form eller punktform, så overblikket bevares og der er helhed. - NYHED. I skabelonen er indført inspirations spørgsmål, som kan anvendes når elevplanen skal laves. De er markeret med blåt. Spørgsmål skal selvsagt slettes og erstattes af jeres / Skolens svar, forklaring. - Skriv i et sobert sprog alle forstår og som til enhver tid kan tåle dagens lys. - Eventuelle Kritikforhold af opholdssteder og forældre skal bearbejdes sobert. Særlige kritikforhold skal som udgangspunkt være bearbejdet ift. stederne individuelt og ikke stå i elevplanen. Dersom forhold ønskes medtaget skal de foreligges ledelsen forinden den distribueres. - I Elevplanen skal indgå overvejelser, mål og opfølgning på mål omkring elevens Potentialer, Kompetencer og Individuelle mål ift undervisningen og ift sociale kompetencer. - Planen indeholder personfølsomme oplysninger og skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Det anbefales at opbevare den i elevens journalmappe. - Uanset om vi taler socialisering eller undervisning så bygger overvejelser på at afdække barnets kompetencer eller potentialer Elevkasse. Elevråd. Elev Journaler: Elevsamtaler. Klassekassen beskrivelse for plan for hvordan den skal anvendes. Der er afsat 850 kr pr barn og voksen i eller 21,25 kr pr uge pr hoved pr skole uge Klassekassen kan anvendes til aktiviteter som er forbundet med undervisning / Aktiviteter på skolen / lejrskole- Altså til entreer Forplejning is mv. På Søbæk Skole er nedsat et Elev råd med en rep fra hvert team samt 1 ansat fra hver afd. Relevante forslag fra elever skal medtages på personalemøde. Hver elev på Søbæk har en Journalmappe som opbevares på kontoret på den afd. Hvor eleven går. I journalmappen forefindes alle relevante fysiske dokumenter redegørelser etc på eleven. Disse oplysninger er fortroligt og må ikke kopieres distribueres eller fjernes fra kontoret uden aftale med administration. Mappen holdes i orden af Kontaktperson. Kontaktpersonen for eleven skal afholde jævnlige elevsamtaler med eleven omkring dennes sociale og faglige situation og muligheder for positiv udvikling. Dette kan eksempelvis bl.a gøres på lejrtur til Angved. Erhvervspraktikker Alle emner om praktikforhold ligger på server under Søbæk / Erhvervspraktik. Denne mappe holder Henrik Ajour. ( Skal opdateres Ligger ikke hvor det skal ) Henrik er ansvarlig for erhvervspraktikker i relation til elever på Erhvervsskolen. FSv angår andre elever er det kontaktpersonen, der koordinerer med lene Stockholm. - Individuelle Praktikaftaler og skabeloner hertil - Skolens retningslinjer for at sende elever i Erhvervspraktik. - Forsikringsforhold - Oversigt over praktik steder - Henriks opgaver

19 Erhvervsvejledning. Henrik Jensen på Erhv skolen Lene Stockholm er sammen med Henrik Jensen koordinator på erhvervspraktikker. Tirsdage og fredage er Erhvervsvejleder dage resten undervisning Henrik skal fra skoleårets start lave praktikplan for Erhvervsskolen således at alle basis elever kan tilbydes 2 externe erhvervspraktikker. Disse praktiker skal alm vis være af en ugen varighed. EMU & STU Kan tilbydes længerevarende praktikker vejl 200 lektioner årligt / 5 lek ugtl. Man kan ift. lovgivning tilbyde længerevarende praktikker. Der skal i snit findes 70 praktikuger pr. år (35 elever x 2) Som forudsætning for ene elevs deltagelse gælder definerede retnings linier for erhvervs praktikker (Se rutineplan) Henrik skal : - Opbygge database med gamle og nye praktiksteder så alle andre kan benytte den. Den skal ligge på server tilgængelig. - Henrik skal i dialog med nye og gamle praktiksteder. Der skal findes 2 steder ugtl som mål gerne flere. - Henrik skal løbende samtale med UU vejleder og sikre at praktikudtalelser skrives ind. - Henrik skal sikre at praktik bekræftelse udfyldes behørigt så virksomheden får en. Eleven Opholdssted / Forældre. Manual skal benyttes. - Henrik skal tage stilling til den unges sikkerhed, trivsel og velfærd under praktikken - Henrik skal lave fremmødekontrol - Henrik skal under og efter hver praktik samle op. - Henrik skal deltage i UU messe Roskilde - Andet kommer Erhvervspraktik. Opgaver. Eks. på praktikvejledningsforløb: Indledende: Samtale med eleven. Samtale med primærvoksen. Opsøgende arb. tlf./mail/besøg første kontakt til virksomhed. (evt. m elev) Indledende samtale & møde mellem virksomhed og elev. Før: Undervejs: Efter: Div. Praktikaftale udfyldes. Praktikaftale underskrives af elev og vejleder. Praktikaftale mailes, underskrives af virksomhed og sendes retur til vejleder. Indskrive praktikforløb i intern oversigtsplan til eleverne. Indskrive praktiksted i oversigtsplan over godkendte praktiksteder. Praktikaftale scannes, kopieres, sendes til AM som dokumentation til U-plan. Rejsetider undersøges og rute planlægges. Klippekort indskrives - evt. bestilling og køb/afhentning. Rejseplan gennemgås med eleven og klippekort udleveres. Telefonkontakt med virksomhed aftale besøgsdag. Besøg i virksomhed, samtale m elev/virksomhed midtvejs i praktikforløb. Opfølgningssamtale med eleven. Opfølgningssamtale med virksomheden ofte pr. tlf. Udskrive og udlevere praktikudtalelse.(+ evt. lave praktikforlængelse) Undervejs bliver primærvoksen løbende informet. Virksomhedsbesøg tager ofte mellem ½-1 time pr. gang + transport.

20 Forløb for brobygning/u-samtale og plan er ikke beskrevet i ovenstående.!! Problemstillinger: Virksomheder har sjældent mulighed for kun at kunne afsætte EN bestemt dag i ugen, hvor der kan etableres indledede møde, samt besøg undervejs i forløbet. Denne kan være svært at udføre med kun en dag til rådighed. Ansatte skal forholde sig til alle ovenstående arbejdsopgaver, hvilket bevirker en lang og tidskrævende proces, da opgaverne ikke er vanlige. Ansatte har svært ved brug af computere og kan ikke finde rundt på serveren. Enkelte funktioner som copy/paste er ikke indlært og skal ofte gøres af andre. Flere ansatte skal lave opbrud i hverdagen for kunne afsætte tid/ressourcer til at kunne etablere en funktionel praktikperiode. Ansatte har udtrykt usikkerhed om at skulle skabe kontakt til andre virksomheder og etablere denne kontakt. At have flere elever med til en enkelt samtale i virksomheder kan være ganske uheldigt - både if. virksomheden og den enkelte elev. Virksomheder har udtrykt, at de ønsker at der kun kommer en enkelt elev m. voksen ud til besøgene. Der har ingen opfølgningssamtaler været siden skolestart, hvor det ellers blev aftalt, at der skulle evalueres og drøftes omfang, muligheder/forventninger og ønsker if. praktikvejledning, fra skolens side af og fra HJ s. Ved p-samtale i januar besluttes det, at jeg tages ud af idræt og skal have flere timer til rådighed til praktikvejledning. Efterfølgende blev der afsat 3 moduler mandag, 1 modul tirsdag og 3 moduler onsdag. Dette er siden blevet ændret flere gange og har virket nedprioriteret. Etniske hensyn Til vore afd visiteres også elever af fremmed herkomst herunder elever med etniske og anden religiøs baggrund. I vores planlægning tager vi de hensyn vi kan for at respektere anden kulturel og religion. Etik Sproget, Respekt Slang og øgenavne Evakueringsplan. Skal bearbejdes af SR Facebook. Kontakten til eleven og forældre Fagmaterialer Falck Abonnement Førstehjælpskasser Repeteres I bestræbelser på at lære vore børn og unge gode gangbare sociale egenskaber forventes det at vi taler til børnene i et moderne men respektabelt sprog med værdighed og uden slang, sarkastiske, sjofle vendinger. For at oppebære en vis respekt ift voksenrollen, skal vi arbejde for at børnene taler pænt til voksne og ikke anvender slang, øgenavne mv. og slet ikke til stedets ansatte. ( Se alarmeringsplan i Rutinemappen ) Ansatte skal sikre en professionel faglig tilgang til elever og forældre. Det vil sige at man kan have en faglig kontakt og mentor funktion og udenfor skoletiden. Det er samtidig vigtigt at ansatte har en professionel distance. Implicit er man eks ikke Facebook ven med skolens børn unge og forældre. Se under bibliotek Vi er ved at undersøge alternativer til Falck men indtil videre gælder Skolen og Bakkegården har til sammen Falck Abonnement Abonnement nr På alle afdelinger skal der forefindes en Førstehjælpskasser som samtidig skal indeholde håndkøbsmedicin. ( Orange eller andet ) Hver afd har ansvaret for at sikre at disse kasser er ajour Kasserne

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Behandlingsstederne Søbæk Søbæksparken 10-4450 Jyderup - 59248300 filler@filler.dk

Behandlingsstederne Søbæk Søbæksparken 10-4450 Jyderup - 59248300 filler@filler.dk 20. juni 2014 Kære forældre, børn og unge samt alle på opholdssteder og plejefamilier Sommerferien står snart for døren og vi skal derfor give Jer lidt information omkring det kommende skoleår 2014 / 2015.

Læs mere

SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK

SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK BEHANDLINGSSTEDERNE SØBÆK SØBÆKSPARKEN 10 4450 JYDERUP. 59248300 Jyderup 20 marts 2015 Kære alle Benny Andersen skrev Det er forår og alting klippes ned.

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Dato. Dd.mm.åå STATUSREDEGØRELSE OPHOLDSSTEDET BAKKEGÅRDEN JYDERUP. Vedr: Cpr: Søn / Datter af:

Dato. Dd.mm.åå STATUSREDEGØRELSE OPHOLDSSTEDET BAKKEGÅRDEN JYDERUP. Vedr: Cpr: Søn / Datter af: Dato. Dd.mm.åå STATUSREDEGØRELSE OPHOLDSSTEDET BAKKEGÅRDEN JYDERUP Vedr: Cpr: Søn / Datter af: Til: Kommune Socialrådgiver Adresse Mail Familieplejekonsulent Adresse Mail Mor Adresse Mail Far Adresse Mail

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

SØBÆK SKOLE ELEVPLAN SKOLEÅRET 2011 2012

SØBÆK SKOLE ELEVPLAN SKOLEÅRET 2011 2012 Skabelon redigeret. 29.07.11 AF SØBÆK SKOLE ELEVPLAN SKOLEÅRET 2011 2012 Dato: Denne elevplan er udarbejdet af: Klasseteam: Afdeling: Elevplanen er udsendt pr dato: Denne elevplan er udarbejdet for: Elev:

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

EMU Klassen på Erhvervsskolen.

EMU Klassen på Erhvervsskolen. EMU Klassen på Erhvervsskolen. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs modning & Udviklings forløb. Vi visiterer Unge henvist fra Jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelse 32 Unge henvist

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

SØBÆK SKOLE ELEVPLAN 1 SKOLEÅRET 2010 2011 NOVEMBER 2010

SØBÆK SKOLE ELEVPLAN 1 SKOLEÅRET 2010 2011 NOVEMBER 2010 Skabelon redigeret. 06.09.10 EF SØBÆK SKOLE ELEVPLAN 1 SKOLEÅRET 2010 2011 NOVEMBER 2010 Dato: Denne elevplan er udarbejdet af: Klasseteam: Afdeling: Elevplanen er udsendt pr dato: Denne elevplan er udarbejdet

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Behandlingsstederne Søbæk Søbæksparken 10-4450 Jyderup - 59248300 filler@filler.dk

Behandlingsstederne Søbæk Søbæksparken 10-4450 Jyderup - 59248300 filler@filler.dk 29 juni 2015 Kære forældre, børn og unge samt alle på opholdssteder og plejefamilier. Ligeledes til orientering til henvisende myndigheder. Så er det en realitet skoleåret 2014-2015 er nu slut og en lang

Læs mere

Information om kørselsordning

Information om kørselsordning Skolekørsel 2014-2015 Handicap Befordring A/S Roskilde Kommunes Kørselskontor Gl. Vindingevej 10 4000 Roskilde Tlf. 46 31 39 59 Information om kørselsordning til forældre og elever Afbudskriterier Skal

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1 Ipads på VHS En vejledning ipads på VHS Side 1 Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi ved allerede nu, at dette redskab bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Med uddelingen

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK

SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK Nu med - Invitation til vore 30 år fødselsdag 28 Maj - Invitation til Fyraftensmøde med Nils Villemos der beretter om Bøvl 27 Maj - Invitation til Dimensions

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Opholdsstedet Bakkegården Jyderup

Opholdsstedet Bakkegården Jyderup Opholdsstedet Bakkegården Jyderup Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse...3 Ledelse...3 Fysiske

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Alle elever på folkeskolerne i kommunen får udleveret en ipad, som bliver et vigtigt arbejdsredskab i skolen.

Alle elever på folkeskolerne i kommunen får udleveret en ipad, som bliver et vigtigt arbejdsredskab i skolen. ipads på Molsskolen Forældre og elever på Molsskolen Alle elever på folkeskolerne i kommunen får udleveret en ipad, som bliver et vigtigt arbejdsredskab i skolen. På Molsskolen skal eleverne arbejde med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Velkommen på Søbæk skole Information til forældre, børn og unge Opholdssteder & Plejefamilier

Velkommen på Søbæk skole Information til forældre, børn og unge Opholdssteder & Plejefamilier Red 2012-08-05 EF DAGBEHANDLINGSTILBUDDET SØBÆK SKOLE Erhvervsskolen Søbæk Velkommen på Søbæk skole Information til forældre, børn og unge Opholdssteder & Plejefamilier SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune Procedure for visitation af elever til bistand i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Indstillingsforløb til visitering af elever i Ikast-Brande kommune til specialundervisning/ bistand... 2 Revisitation

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

K O M P A S. At være lærer er at være leder. Leder af undervisning, af læreprocesser, af samarbejde og selvfølgelig ikke mindst af børn.

K O M P A S. At være lærer er at være leder. Leder af undervisning, af læreprocesser, af samarbejde og selvfølgelig ikke mindst af børn. Forord At være lærer er at være leder. Leder af undervisning, af læreprocesser, af samarbejde og selvfølgelig ikke mindst af børn. Hvis man som lærer skal lykkes, skal man påtage sig dette lederskab. Lederskabet

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole Skriftlige prøver 2010 Silkeborg Ungdomsskole Hvornår afholdes prøverne? Skriftlige afgangsprøver Mandag d. 03.05.10 Kl.09.00-10.00 Dansk retstavning FSA Kl.10.00-10.30 Dansk læsning FSA Tirsdag d. 04.05.10

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune

Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune Click here to enter text. Politi k for It- bruger adfærd 2011 «ed ocaddressci vilcode» Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune Kolofon: It-sikkerhedsgruppen / IT- og Personalekontoret Godkendt

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole FAGLIGHED TRIVSEL LOKAL SAMMEN- HÆNGSKRAFT 1. Formål Med mottoet Vores skole - Vores ansvar arbejder vi med respekt og ansvar for hinanden, og det er den sunde fornuft,

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere