ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning"

Transkript

1 Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige informationer Se næste side

2 Bemærkninger til egen montering VIGTIGT! Kontroller porten for evt. Skader eller andre synlige fejl straks ved modtagelsen. Evt. Skader vil, ved montering af andre end Nordisk Port Import, efter påbegyndt montering, blive afvist. Henvendelse vedr. Skader skal, uden ophold, meddeles Nordisk Port Import straks og senest 2 hverdage efter modtagelse. Ønsker du at få hjælp til monteringen af din port, kan du kontakte Nordisk Port Import på Prisen pr. Påbegyndt time er 485,- kr + moms, kørsel og materialer. Teknisk telefonsupport ydes uden beregning i begrænset omfang. Det skal bemærkes, at der kan være ekstra beslag indlagt i monteringskassen som ikke nødvendigvis skal bruges. Disse beslag kan anvendes som hjælpebeslag. Evt. Teknisk telefonsupport henvises af:

3 Monteringsflade skal være skruefast og uden løst murværk. Porthøjde cm. Overhøjde Mål fra gulv til loft: Porthul + overhøjde skal være mindst den samme i rumdybden ( porthøjde cm. Fri sideplads Porten skal overlappe med min. 25 mm. i begge sider Fri sideplads: Skal være min.150 mm. op til væg. Overhøjde: Skal være min.100 mm. ved bagmonteret lavhejs 80 mm. ved bagmonteret på bom 200 mm. ved lavhejs 400 mm. ved alm. hejs. Monteringsflade: Skal være skruefast og i siderne udgøre min. 100 mm og ført til loft. Monteringsfladen i overhøjden skal være skruefast i fuld bredde og højde svarende til typen af hejs.

4 Befæstninger. Skinnebolt 6 mm med stjernekærv. Anvendes til montering af skinner. Bræddebolt 6 mm uden kærv. Bruges til montering af justerbare hjulholdere på hjulbeslag.( monteres nedefra) Selvborende skrue med 11 mm sekskantet hoved. Bruges til at fæstne beslag på portblade. Bolt 8 mm med 14 mm sekskantet hoved og møtrik. Bruges til at fæstne skinner i bæringer i loft samt til at bolte akselbeslag sammen med bæreskinne. Skrue og plugs bruges til montering af tætningsliste over port. Til montering af bæreskinne samt akselbeslag anbefales: Træ: 8 mm x 60 mm franske skruer. Murværk og beton: 8 mm x 60 mm franske skruer samt Fisher plugs 10 x 50 Gasbeton: Specielle gasbeton plugs med gevind så plugs skrues ind i forboret hul.

5 Inden du starter, kontroller om du har fået den rigtige port. Mål længde på portbladene og du har portbredde.(fig 1.) Mål derefter hver enkelt portblads højde ( Fig 2.) Og læg disse mål sammen + tætningsliste i nederste portblad 30 mm, så har du den fulde porthøjde. Fig 1. Målet skal tages fra toppen og til hulningen i bunden af portbladet Kontroller mål på skinner som følger: Fig. 2. Skinnetilpasning.( se endvidere næste side ) Disse mål er KUN gældende ved Lavhejsskinner Porthøjde. mm. Køreskinne mm Bæreskinne Køreskinne Der skal skæres i denne ende af skinner

6 Kontroller mål på de modtagne skinner og sammenhold med tabellen side 3. Har du fået længere skinner end du skulle have, kan disse tilpasses efterfølgende. 50 mm Ved Lavhejs og Bagmonteret Lavhejs kan længde på lodrette køreskinne findes ved at tage angivet porthøjde og trække 360 mm fra så har du højden på lodrette køreskinne. Eks: Porthøjde 2140 uden bundliste mm. = lodrette køreskinne 1780 mm. 350 mm Porthøjde 1940 uden bundliste mm. = lodrette køreskinne 1580 mm. Porthøjden er den højde du får ved at måle alle elementer som beskrevet side 3 Fig.2 Når du har den korrekte længde på lodrette køreskinne, kan du tilskære bæreskinne ved at anbringe køreskinne med de 2 huller i toppen i centrum af nederste langhul på bæreskinne hvor der er 2 langhuller ved siden af hinanden. (Er der 4 langhuller ved siden af hinanden, bruges de 2 øverste) Bæreskinne Køreskinne Ved Alm. Hejs og Gradhejs må køreskinnen være max. 170 mm kortere end Porthøjden; men kan ellers være individuelt i længden. Bæreskinne Køreskinne tilskæres først og derefter skæres bæreskinne som beskrevet andet sted på siden.

7 Opmåling til skinnemontering Porthul OBS. ved bagmonteret lavhejs monteret på bom bagest i skinner skal afstanden være 55 mm. Portbredde 45 mm fra portblad til bagkant skinner Bæreskinne Køreskinne port mur Find midte af porthul. Tag portbredde og mål det halve ud fra midte og markér på monteringsfladen på begge sider af porthul. (Bemærk, at porten skal overlappe med min. 25 mm. i begge sider.) Videre ud fra denne markering måles 45 mm. længere ud og markeres. Dette mål udgør bagside af lodrette skinner.( 55 mm. ved bagmonteret lavhejs monteret på bom bagest i skinner ) Inden lodrette køreskinner monteres, afmærkes højde på monteringsfladen og der måles ud til modsatte side ( gerne med laser ** ) således at begge skinne sidder lige højt og vandret (VIGTIGT). ** Har du ikke en laser til kan du bruge en gennemsigtig vandslange som illustreret herunder. Porthul Fyld vand i slangen og lad vandet falde til ro og så kan du markere en vandret linie på monteringsfladen som derefter kan bruges til at måle ud fra. Afmærk lodret op på hele monteringsfladen i begge sider.

8 Montering af vandrette køreskinner Skinnemontering ved lavhejs. Fastgør den øverste skinne løst, så den kan justeres efter tophjulet. Afstand fra lavhejsskinne til bæreskinne skal være ca. 45 mm. = Porthøjde Samling af lodrette og vandrette køreskinner skal foretages i de 2 langhuller som sidder tæt ved hinanden i bæreskinne. (er der 4 langhuller, bruges de øverste.) ca. 370 mm Målt uden bundliste ( 30 mm ) 70 mm Monter som på denne tegning, så der er mulighed for at justere til begge sider. Det anbefales, at på portbredder over 3,5 meter også monteres skinneophæng midt på vandrette skinner. Wingbreaker vinkelbeslag Skinnemontering ved Alm. Hejs Skinnelængde på lodrette køreskinne skal ved alm. Hejs være max. 170 mm mindre end højde på port. Altså samling af lodrette og vandrette køreskinner skal være max. 170 mm under overkant af porten. BEMÆRK, Lodrette køreskinne må gerne være længere men ikke kortere end beskrevet. Ved for kort lodret køreskinne, kan tophjulet ikke nå ud til den buede køreskinne. PORTHUL 170 mm max. 70 mm 40 mm port mur Afstand fra portblad til bagkant skinner: 45 mm. Bagmonteret på bom 55 mm. 40 mm

9 Montering af Gradhejsskinner i enkelt skinne Afstand fra portblad til bagkant skinner: 45 mm. Bagmonteret på bom 55 mm. Wingbraeker vinkelbeslag til afstivning af køreskinne Afstand fra porthøjde til lodrette køreskinne må ikke overstige 170 mm. port mur Min. 140 mm fra bund køreskinne til wiretromle Da det kan variere med den tilrådighed værende overhøjde kan skinne højde / længde være større end der er behov for og skinner skal derfor i de fleste tilfælde skæres til individuelt. 70 mm Start monteringen af de gradskårne bueskinner således at afstand til wiretromle fra bund køreskinne overholdes og derefter kan lodrette køreskinne tilpasses og monteres. (HUSK max 170 mm kortere end porthøjde ) Afstand til wiretromle skyldes det forhold at tophjulbeslag som er justerbar sammenholdt med portblad fylder mere og porten kan ikke køre fri af wiretromle hvis målene ikke overholdes. 40 mm

10 Montering af bagmonteret Gradhejs i lavhejsskinner. Bruges ved lav overhøjde. Længden på lodrette køreskinne er afhængig af hældning på bueskinne, det anbefales derfor at ophænge begge skinner løst langs loft således at øverste lavhejsskinne s fæstningspunkt på bæreskinne er lig med angivet porthøjde. 70 mm port Afstand fra portblad til bagkant skinner: 45 mm. Bagmonteret på bom 55 mm. Port mur Da det kan variere med den tilrådighed værende overhøjde kan skinne højde / længde være større end der er behov for og skinner skal derfor i de fleste tilfælde skæres til individuelt. Start løs ophæng af skinner langs loft samt de gradskårne bueskinner. Derefter kan lodrette skinner tilpasses og monteres. 40 mm

11 Bæreskinne Montering af aksel bag vandrette skinner ( Bagmonteret lavhejs med wireføring over port) Bruges ved overhøjde over 10 cm. Loft Wire føres via hjul over port til wiretromlen bag vandrette skinner Wirehjul monteres så midte af wirehjul er 32 mm fra bagside af skinner 32 mm FIG. 01 SKAL monteres solidt på bærende fundament Monteres således at yderbeslag ved wiretromler. Flugter med bagside af vandrette køreskinner FIG. 01. HUSK Korrekt spænderetning på fjeder. Opspænding af fjeder: Porthøjde ca. Antal omgange , ,

12 Montering af aksel bag vandrette skinner ( Bagmonteret lavhejs med wireføring i skinner og Bom ophængt i skinner ) Bruges ved overhøjde under 10 cm. samt meget skrå loft.

13 Montering af beslag til bagmonteret bom. Vinkelbeslag monteres på vandrette køreskinner. Bom monteres i vinkelbeslag Wire føres i slidse i vinkelbeslag. Vinkelbeslag køreskinner Beslag til wiretromler og torsionsfjeder monteres på vinkelbeslag

14 Montering af indv. Wirehjul på stor vinkelbeslag. Bruges ved meget lav overhøjde. Wirehjul monteres ca. 57 mm. fra væg og ca. 45 mm. fra underkant af øverste køreskinne. Stor vinkelbeslag monteres på bagside af vandrette skinner og bæreskinne helt ind til væg. vandrette Køreskinner 32 mm. Wirehjul komplet med sikkerhedsskærm. Bæreskinne Venstre Højre

15 Lodrette skinnemontering Porthul Bæreskinne Monter begge bæreskinner (efter påsætning af tætningsliste) således at bagside følger afmærkning på monteringsfladen. Derefter monteres lodrette Køreskinne på bæreskinne. Husk at måle ud således at begge skinner sidder lige højt. (VANDRET) 70 mm Samling af lodrette og vandrette køreskinner skal foretages i de 2 langhuller som sidder tæt ved hinanden i bæreskinne. Afstand fra køreskinne til anlægsfladen på bæreskinne skal i bunden være 40 mm og ved topsamling af køreskinne og bæreskinne 70 mm. 40 mm Tætningsliste mod monteringsflade

16 Montering af Aksel med wiretromler og torsionsfjeder Overhøjde Bemærk! Inden du skal montere aksel skal du gøre dig klart hvor stor overhøjde (afstanden fra overkant porthul og til loft) der er til rådighed. Ved en overhøjde på mm. skal der monteres aksel bag vandrette skinner i loft (beskrives senere). Ved en overhøjde over 200 mm. monteres aksel over porthul. Monter beslag solidt og på linie med de lodrette bæreskinner og især beslaget til torsionsfjeder skal have solidt fundament. Bemærk snoninger på torsionsfjeder så denne monteret korrekt. Løfteretning Opspændingsretning Fjeder skal spændes op i samme retning som fjederenden slutter ved tilspændingsflangen (den med de firkantede bolte) Bemærk! Anbring fjeder i den ene side således at der er plads til montering af automatik i midte. Fjeder skal IKKE opspændes på nuværende tidspunkt.

17 Det første portblad Anvend et par solide bukke og anbring portbladene på disse med bundstykket øverst. Bemærk at beskyttelsesfolie bør fjernes inden montering af beslag på portbladet Pak monteringskassen ud og find hjulbeslagene. Samt de 2 bundbeslag til wiretræk. Ved montering skal hjulene justeres ind så porten ligger op til tætningsliste med få mm. Afstand. Ved at skyde beslaget frem eller tilbage. HUSK at bolte monteres nede fra Bundbeslag Hjulbeslag Bundbeslag monteres med 10 mm. overlapning af bundliste

18 Anbring første portblad med nederste hjul i Køreskinner og monter hjul i øverste beslag og juster således at portbladet er ca. 2-3 mm fra anlægsfladen. Kontroller at portbladet er helt vandret og klods om nødvendigt op. Det er meget VIGTIGT at dette overholdes. Monter wire på beslag i begge sider og fastgør derefter wire i wiretromle. For at fastholde stram wire efter fastspænding af wiretromlerne anbefales det at anbringe en tang som kan fastholde akslen af sig selv (svejsetang). Har du ikke en tang til dette kan du spænde fjeder ca. 1-2 omgange og tilspænde let. Stram nu wirerne op og tilspænd wiretromlerne svagt og kontroller nu igen om portbladet er vandret. Foretag et løft med tang således at portbladet er fri at gulv og kontroller igen om det er vandret. Er portbladet vandret her, så tilspændes wiretromler helt til. Fjern ikke tangen som holder akselen. Lige højde Ulige højde For at undgå skævt træk i porten skal wirer være monteret lige højt på wiretromlerne når porten er lukket og vandret.

19 Vinkelkontrol af skinner VIGTIGT for at porten kører optimalt. PORT Vandrette skinner Krydsmål og ret ind så begge mål er identiske og skinner er dermed i vinkel med porten.

20 Fortsæt montering af resterende portblade. Bemærk! der findes både høje og venstre fjedre så illustrationen er tilfældigt valgt. LAVHEJS ALM. HEJS og GRADHEJS Nå du monterer tophjulet (øverste hjulbeslag) sørg for at hjulakslen ligger så tæt på portbladet som muligt, så porten vender på så lidt plads som muligt. Når alle portblade er på plads og tophjul monteret, monteres midterhængsler. Nu er porten klar til at blive testet. Torsionsfjeder skal spændes op og dette gøres med forsvarligt værktøj. Sørg for at få et godt fodfæste samt en placering så det er nemt at have kontrol over tilspændingsværktøjet. Sørg for at have 2 gaffelnøgler 10 mm i nærheden (2 nøgler hvis den ene tabes under tilspænding). SE hvor meget fjeder skal spændes op på næste side. Når fjeder er spændt op fjernes tangen som holder aksel fast og porten køres forsigtigt op. Her kontroleres i begge sider af skinner om porten kører frit og ikke spænder i skinnerne eller har for stor frigang mellem hjul og skinner.. Når porten er kørt næsten helt op, kontrollere begge wirer og det konstateres om begge wirer er stramme. Er der løs wire i den ene side, kontroller om skinnerne er i vinkel ellers juster. Er problemet stadig ikke løst, så kontroller om portbladene er vandrette med åben port. Prøv evt. At justere de vandrette skinner til modsatte side som der hvor wiren er slap. ER BEGGE WIRER SLAPPE, ER FJEDER IKKE SPÆNDT TILSTRÆKKELIGT, SPÆND FJEDER YDERLIGERE

21 Wire føres om lille hjul til wiretromle VIGTIGT! Fjeder opspændes i samme retning som kordellen slutter ved spændestykket Spænderetning Løfteretning Porthøjde ca. Antal omgange , , Opspænding af fjeder:

22 Tætningsliste monteret over port. Listen skrues fast direkte i murværk eller trækarm. Overkant gummiliste skal flugte med overkant port. Øverste portblad

23 Kontrol af port Porten kører ikke frit i skinner hele vejen = Juster skinner Den ene wire er slap når porten er oppe = Er skinner vandrette Er fjeder strammet optimalt Er vandrette skinner i vinkel Sidder skinner lige højt ved porthul. Porten kører op igen når den er lukket = Porten lukker for hårdt mod anslag, flyt magnetstop på kæde eller juster stopvagten ved at flytte den på alustangen. OBS brug de små trykknapper i motorhus til at køre motor og IKKE fjernbetjening (K19) Justerbare Trykvagter Tidsforsinket lukning (Bruges ikke) Motor S 66: Se vejledning om lukkekraft eller juster "closing Force" med højere tal. Indkodning af fjernbetjening Manuel kørsel Betjeningspanel i motor ( K 19 ) Vedligeholdelse af port og Automatik Det anbefales at porten bliver vedligeholdt regelmæssigt med følgende eftersyn og smøring ca. hver 3 måned.. Smøring af fjedre: Fjedrene smøres med tyndt lag smøreolie som bør udføres med pensel. Brug ikke mere olie end nødvendigt. Fjedrene må aldrig blive tørre eller rustne. Smøring af aksel: Akslen skal smøres de steder hvor den sidder i et leje. Smøring af side og midterhængsler: Brug en tynd olie i bevægelige hængsler og der skal kun bruges nogle få dråber. Smøring af portruller: Hjulaksler og hjullejer smøres med nogle få dråber olie så de frit kan bevæge sig. Smøring af kæde på automatik: Kæden smøres med en let kædeolie som kan købes på spray. Brug ikke mere olie end højest nødvendigt og HUSK at Køreskinner ALDRIG må smøres. Henviser Teknisk telefonsupport. Udarbejdet af: Poul Erik Christiansen Nordisk Port Import (Rettighedsindehaver)

24 Brugervejledning En ledhejseport er ikke legetøj og der skal udvises den fornødne respekt for den fare porten kan udgøre ved forkert anvendelse eller manglende vedligeholdelse. 1. Brug ikke porten når der er børn eller husdyr nær porten 2. Brug kun porten når der er fuldt udsyn til denne og der ikke er personer nær porten. 3. Konstaterer du mekaniske fejl på porten som du ikke selv kan rette eller som du er i tvivl om, kontakt professionel montør som kan rette fejlen. 4. Brug ikke porten hvis der kan konstateres alvorlige fejl; men tilkald montør. 5. Alvorlige fejl kan f.eks. være: Fjederbrud Wirebrud Wire der er faldet af wiretromler Løse portbeslag eller hjulholdere Defekte hjul Løse bolte i såvel skinner som diverse beslag.

25 Smøreskema 3 Bemærk! der findes både høje og venstre fjedre så illustrationen er tilfældigt valgt Tynd olie i hængsler Smør fjeder med en let olie hvis den er tør. Brug en pensel. Smør endvidere wiretromler hvor wire lægger til på tromle Smør med en tynd olie hvor aksel glider i et leje Smør hjullejer med let olie Smør gummilister samt bundliste med silikone BEMÆRK, der må IKKE smøres i skinner hvor hjulene løber.

26 Til notater:

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Indhold Hvorfor?... 2 Hvordan får jeg sådan et tag?... 2 Hvad skal jeg bruge?... 2 Værktøj... 2 Selve monteringen... 3 Rens af... 3 Afmontér

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

BYGGEVEJLEDNING 2012 03. Byggevejledning

BYGGEVEJLEDNING 2012 03. Byggevejledning BYGGEVEJLEDNING 2012 03 THERMOPLADER TIL UDESTUER OG VINTERHAVER Byggevejledning - Slagfast polycarbonat thermotag fra SMG den isolerende løsning! SMG Thermotag giver behageligt lys og godt indeklima SMG

Læs mere

TRAILERGUIDE DEN STORE. Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? ALT OM TRAILERKØRSEL

TRAILERGUIDE DEN STORE. Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? ALT OM TRAILERKØRSEL ALT OM TRAILERKØRSEL DEN STORE TRAILERGUIDE Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? Hvilke regler gælder? Få eksperternes tips til trailer læsning

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere