ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning"

Transkript

1 Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige informationer Se næste side

2 Bemærkninger til egen montering VIGTIGT! Kontroller porten for evt. Skader eller andre synlige fejl straks ved modtagelsen. Evt. Skader vil, ved montering af andre end Nordisk Port Import, efter påbegyndt montering, blive afvist. Henvendelse vedr. Skader skal, uden ophold, meddeles Nordisk Port Import straks og senest 2 hverdage efter modtagelse. Ønsker du at få hjælp til monteringen af din port, kan du kontakte Nordisk Port Import på Prisen pr. Påbegyndt time er 485,- kr + moms, kørsel og materialer. Teknisk telefonsupport ydes uden beregning i begrænset omfang. Det skal bemærkes, at der kan være ekstra beslag indlagt i monteringskassen som ikke nødvendigvis skal bruges. Disse beslag kan anvendes som hjælpebeslag. Evt. Teknisk telefonsupport henvises af:

3 Monteringsflade skal være skruefast og uden løst murværk. Porthøjde cm. Overhøjde Mål fra gulv til loft: Porthul + overhøjde skal være mindst den samme i rumdybden ( porthøjde cm. Fri sideplads Porten skal overlappe med min. 25 mm. i begge sider Fri sideplads: Skal være min.150 mm. op til væg. Overhøjde: Skal være min.100 mm. ved bagmonteret lavhejs 80 mm. ved bagmonteret på bom 200 mm. ved lavhejs 400 mm. ved alm. hejs. Monteringsflade: Skal være skruefast og i siderne udgøre min. 100 mm og ført til loft. Monteringsfladen i overhøjden skal være skruefast i fuld bredde og højde svarende til typen af hejs.

4 Befæstninger. Skinnebolt 6 mm med stjernekærv. Anvendes til montering af skinner. Bræddebolt 6 mm uden kærv. Bruges til montering af justerbare hjulholdere på hjulbeslag.( monteres nedefra) Selvborende skrue med 11 mm sekskantet hoved. Bruges til at fæstne beslag på portblade. Bolt 8 mm med 14 mm sekskantet hoved og møtrik. Bruges til at fæstne skinner i bæringer i loft samt til at bolte akselbeslag sammen med bæreskinne. Skrue og plugs bruges til montering af tætningsliste over port. Til montering af bæreskinne samt akselbeslag anbefales: Træ: 8 mm x 60 mm franske skruer. Murværk og beton: 8 mm x 60 mm franske skruer samt Fisher plugs 10 x 50 Gasbeton: Specielle gasbeton plugs med gevind så plugs skrues ind i forboret hul.

5 Inden du starter, kontroller om du har fået den rigtige port. Mål længde på portbladene og du har portbredde.(fig 1.) Mål derefter hver enkelt portblads højde ( Fig 2.) Og læg disse mål sammen + tætningsliste i nederste portblad 30 mm, så har du den fulde porthøjde. Fig 1. Målet skal tages fra toppen og til hulningen i bunden af portbladet Kontroller mål på skinner som følger: Fig. 2. Skinnetilpasning.( se endvidere næste side ) Disse mål er KUN gældende ved Lavhejsskinner Porthøjde. mm. Køreskinne mm Bæreskinne Køreskinne Der skal skæres i denne ende af skinner

6 Kontroller mål på de modtagne skinner og sammenhold med tabellen side 3. Har du fået længere skinner end du skulle have, kan disse tilpasses efterfølgende. 50 mm Ved Lavhejs og Bagmonteret Lavhejs kan længde på lodrette køreskinne findes ved at tage angivet porthøjde og trække 360 mm fra så har du højden på lodrette køreskinne. Eks: Porthøjde 2140 uden bundliste mm. = lodrette køreskinne 1780 mm. 350 mm Porthøjde 1940 uden bundliste mm. = lodrette køreskinne 1580 mm. Porthøjden er den højde du får ved at måle alle elementer som beskrevet side 3 Fig.2 Når du har den korrekte længde på lodrette køreskinne, kan du tilskære bæreskinne ved at anbringe køreskinne med de 2 huller i toppen i centrum af nederste langhul på bæreskinne hvor der er 2 langhuller ved siden af hinanden. (Er der 4 langhuller ved siden af hinanden, bruges de 2 øverste) Bæreskinne Køreskinne Ved Alm. Hejs og Gradhejs må køreskinnen være max. 170 mm kortere end Porthøjden; men kan ellers være individuelt i længden. Bæreskinne Køreskinne tilskæres først og derefter skæres bæreskinne som beskrevet andet sted på siden.

7 Opmåling til skinnemontering Porthul OBS. ved bagmonteret lavhejs monteret på bom bagest i skinner skal afstanden være 55 mm. Portbredde 45 mm fra portblad til bagkant skinner Bæreskinne Køreskinne port mur Find midte af porthul. Tag portbredde og mål det halve ud fra midte og markér på monteringsfladen på begge sider af porthul. (Bemærk, at porten skal overlappe med min. 25 mm. i begge sider.) Videre ud fra denne markering måles 45 mm. længere ud og markeres. Dette mål udgør bagside af lodrette skinner.( 55 mm. ved bagmonteret lavhejs monteret på bom bagest i skinner ) Inden lodrette køreskinner monteres, afmærkes højde på monteringsfladen og der måles ud til modsatte side ( gerne med laser ** ) således at begge skinne sidder lige højt og vandret (VIGTIGT). ** Har du ikke en laser til kan du bruge en gennemsigtig vandslange som illustreret herunder. Porthul Fyld vand i slangen og lad vandet falde til ro og så kan du markere en vandret linie på monteringsfladen som derefter kan bruges til at måle ud fra. Afmærk lodret op på hele monteringsfladen i begge sider.

8 Montering af vandrette køreskinner Skinnemontering ved lavhejs. Fastgør den øverste skinne løst, så den kan justeres efter tophjulet. Afstand fra lavhejsskinne til bæreskinne skal være ca. 45 mm. = Porthøjde Samling af lodrette og vandrette køreskinner skal foretages i de 2 langhuller som sidder tæt ved hinanden i bæreskinne. (er der 4 langhuller, bruges de øverste.) ca. 370 mm Målt uden bundliste ( 30 mm ) 70 mm Monter som på denne tegning, så der er mulighed for at justere til begge sider. Det anbefales, at på portbredder over 3,5 meter også monteres skinneophæng midt på vandrette skinner. Wingbreaker vinkelbeslag Skinnemontering ved Alm. Hejs Skinnelængde på lodrette køreskinne skal ved alm. Hejs være max. 170 mm mindre end højde på port. Altså samling af lodrette og vandrette køreskinner skal være max. 170 mm under overkant af porten. BEMÆRK, Lodrette køreskinne må gerne være længere men ikke kortere end beskrevet. Ved for kort lodret køreskinne, kan tophjulet ikke nå ud til den buede køreskinne. PORTHUL 170 mm max. 70 mm 40 mm port mur Afstand fra portblad til bagkant skinner: 45 mm. Bagmonteret på bom 55 mm. 40 mm

9 Montering af Gradhejsskinner i enkelt skinne Afstand fra portblad til bagkant skinner: 45 mm. Bagmonteret på bom 55 mm. Wingbraeker vinkelbeslag til afstivning af køreskinne Afstand fra porthøjde til lodrette køreskinne må ikke overstige 170 mm. port mur Min. 140 mm fra bund køreskinne til wiretromle Da det kan variere med den tilrådighed værende overhøjde kan skinne højde / længde være større end der er behov for og skinner skal derfor i de fleste tilfælde skæres til individuelt. 70 mm Start monteringen af de gradskårne bueskinner således at afstand til wiretromle fra bund køreskinne overholdes og derefter kan lodrette køreskinne tilpasses og monteres. (HUSK max 170 mm kortere end porthøjde ) Afstand til wiretromle skyldes det forhold at tophjulbeslag som er justerbar sammenholdt med portblad fylder mere og porten kan ikke køre fri af wiretromle hvis målene ikke overholdes. 40 mm

10 Montering af bagmonteret Gradhejs i lavhejsskinner. Bruges ved lav overhøjde. Længden på lodrette køreskinne er afhængig af hældning på bueskinne, det anbefales derfor at ophænge begge skinner løst langs loft således at øverste lavhejsskinne s fæstningspunkt på bæreskinne er lig med angivet porthøjde. 70 mm port Afstand fra portblad til bagkant skinner: 45 mm. Bagmonteret på bom 55 mm. Port mur Da det kan variere med den tilrådighed værende overhøjde kan skinne højde / længde være større end der er behov for og skinner skal derfor i de fleste tilfælde skæres til individuelt. Start løs ophæng af skinner langs loft samt de gradskårne bueskinner. Derefter kan lodrette skinner tilpasses og monteres. 40 mm

11 Bæreskinne Montering af aksel bag vandrette skinner ( Bagmonteret lavhejs med wireføring over port) Bruges ved overhøjde over 10 cm. Loft Wire føres via hjul over port til wiretromlen bag vandrette skinner Wirehjul monteres så midte af wirehjul er 32 mm fra bagside af skinner 32 mm FIG. 01 SKAL monteres solidt på bærende fundament Monteres således at yderbeslag ved wiretromler. Flugter med bagside af vandrette køreskinner FIG. 01. HUSK Korrekt spænderetning på fjeder. Opspænding af fjeder: Porthøjde ca. Antal omgange , ,

12 Montering af aksel bag vandrette skinner ( Bagmonteret lavhejs med wireføring i skinner og Bom ophængt i skinner ) Bruges ved overhøjde under 10 cm. samt meget skrå loft.

13 Montering af beslag til bagmonteret bom. Vinkelbeslag monteres på vandrette køreskinner. Bom monteres i vinkelbeslag Wire føres i slidse i vinkelbeslag. Vinkelbeslag køreskinner Beslag til wiretromler og torsionsfjeder monteres på vinkelbeslag

14 Montering af indv. Wirehjul på stor vinkelbeslag. Bruges ved meget lav overhøjde. Wirehjul monteres ca. 57 mm. fra væg og ca. 45 mm. fra underkant af øverste køreskinne. Stor vinkelbeslag monteres på bagside af vandrette skinner og bæreskinne helt ind til væg. vandrette Køreskinner 32 mm. Wirehjul komplet med sikkerhedsskærm. Bæreskinne Venstre Højre

15 Lodrette skinnemontering Porthul Bæreskinne Monter begge bæreskinner (efter påsætning af tætningsliste) således at bagside følger afmærkning på monteringsfladen. Derefter monteres lodrette Køreskinne på bæreskinne. Husk at måle ud således at begge skinner sidder lige højt. (VANDRET) 70 mm Samling af lodrette og vandrette køreskinner skal foretages i de 2 langhuller som sidder tæt ved hinanden i bæreskinne. Afstand fra køreskinne til anlægsfladen på bæreskinne skal i bunden være 40 mm og ved topsamling af køreskinne og bæreskinne 70 mm. 40 mm Tætningsliste mod monteringsflade

16 Montering af Aksel med wiretromler og torsionsfjeder Overhøjde Bemærk! Inden du skal montere aksel skal du gøre dig klart hvor stor overhøjde (afstanden fra overkant porthul og til loft) der er til rådighed. Ved en overhøjde på mm. skal der monteres aksel bag vandrette skinner i loft (beskrives senere). Ved en overhøjde over 200 mm. monteres aksel over porthul. Monter beslag solidt og på linie med de lodrette bæreskinner og især beslaget til torsionsfjeder skal have solidt fundament. Bemærk snoninger på torsionsfjeder så denne monteret korrekt. Løfteretning Opspændingsretning Fjeder skal spændes op i samme retning som fjederenden slutter ved tilspændingsflangen (den med de firkantede bolte) Bemærk! Anbring fjeder i den ene side således at der er plads til montering af automatik i midte. Fjeder skal IKKE opspændes på nuværende tidspunkt.

17 Det første portblad Anvend et par solide bukke og anbring portbladene på disse med bundstykket øverst. Bemærk at beskyttelsesfolie bør fjernes inden montering af beslag på portbladet Pak monteringskassen ud og find hjulbeslagene. Samt de 2 bundbeslag til wiretræk. Ved montering skal hjulene justeres ind så porten ligger op til tætningsliste med få mm. Afstand. Ved at skyde beslaget frem eller tilbage. HUSK at bolte monteres nede fra Bundbeslag Hjulbeslag Bundbeslag monteres med 10 mm. overlapning af bundliste

18 Anbring første portblad med nederste hjul i Køreskinner og monter hjul i øverste beslag og juster således at portbladet er ca. 2-3 mm fra anlægsfladen. Kontroller at portbladet er helt vandret og klods om nødvendigt op. Det er meget VIGTIGT at dette overholdes. Monter wire på beslag i begge sider og fastgør derefter wire i wiretromle. For at fastholde stram wire efter fastspænding af wiretromlerne anbefales det at anbringe en tang som kan fastholde akslen af sig selv (svejsetang). Har du ikke en tang til dette kan du spænde fjeder ca. 1-2 omgange og tilspænde let. Stram nu wirerne op og tilspænd wiretromlerne svagt og kontroller nu igen om portbladet er vandret. Foretag et løft med tang således at portbladet er fri at gulv og kontroller igen om det er vandret. Er portbladet vandret her, så tilspændes wiretromler helt til. Fjern ikke tangen som holder akselen. Lige højde Ulige højde For at undgå skævt træk i porten skal wirer være monteret lige højt på wiretromlerne når porten er lukket og vandret.

19 Vinkelkontrol af skinner VIGTIGT for at porten kører optimalt. PORT Vandrette skinner Krydsmål og ret ind så begge mål er identiske og skinner er dermed i vinkel med porten.

20 Fortsæt montering af resterende portblade. Bemærk! der findes både høje og venstre fjedre så illustrationen er tilfældigt valgt. LAVHEJS ALM. HEJS og GRADHEJS Nå du monterer tophjulet (øverste hjulbeslag) sørg for at hjulakslen ligger så tæt på portbladet som muligt, så porten vender på så lidt plads som muligt. Når alle portblade er på plads og tophjul monteret, monteres midterhængsler. Nu er porten klar til at blive testet. Torsionsfjeder skal spændes op og dette gøres med forsvarligt værktøj. Sørg for at få et godt fodfæste samt en placering så det er nemt at have kontrol over tilspændingsværktøjet. Sørg for at have 2 gaffelnøgler 10 mm i nærheden (2 nøgler hvis den ene tabes under tilspænding). SE hvor meget fjeder skal spændes op på næste side. Når fjeder er spændt op fjernes tangen som holder aksel fast og porten køres forsigtigt op. Her kontroleres i begge sider af skinner om porten kører frit og ikke spænder i skinnerne eller har for stor frigang mellem hjul og skinner.. Når porten er kørt næsten helt op, kontrollere begge wirer og det konstateres om begge wirer er stramme. Er der løs wire i den ene side, kontroller om skinnerne er i vinkel ellers juster. Er problemet stadig ikke løst, så kontroller om portbladene er vandrette med åben port. Prøv evt. At justere de vandrette skinner til modsatte side som der hvor wiren er slap. ER BEGGE WIRER SLAPPE, ER FJEDER IKKE SPÆNDT TILSTRÆKKELIGT, SPÆND FJEDER YDERLIGERE

21 Wire føres om lille hjul til wiretromle VIGTIGT! Fjeder opspændes i samme retning som kordellen slutter ved spændestykket Spænderetning Løfteretning Porthøjde ca. Antal omgange , , Opspænding af fjeder:

22 Tætningsliste monteret over port. Listen skrues fast direkte i murværk eller trækarm. Overkant gummiliste skal flugte med overkant port. Øverste portblad

23 Kontrol af port Porten kører ikke frit i skinner hele vejen = Juster skinner Den ene wire er slap når porten er oppe = Er skinner vandrette Er fjeder strammet optimalt Er vandrette skinner i vinkel Sidder skinner lige højt ved porthul. Porten kører op igen når den er lukket = Porten lukker for hårdt mod anslag, flyt magnetstop på kæde eller juster stopvagten ved at flytte den på alustangen. OBS brug de små trykknapper i motorhus til at køre motor og IKKE fjernbetjening (K19) Justerbare Trykvagter Tidsforsinket lukning (Bruges ikke) Motor S 66: Se vejledning om lukkekraft eller juster "closing Force" med højere tal. Indkodning af fjernbetjening Manuel kørsel Betjeningspanel i motor ( K 19 ) Vedligeholdelse af port og Automatik Det anbefales at porten bliver vedligeholdt regelmæssigt med følgende eftersyn og smøring ca. hver 3 måned.. Smøring af fjedre: Fjedrene smøres med tyndt lag smøreolie som bør udføres med pensel. Brug ikke mere olie end nødvendigt. Fjedrene må aldrig blive tørre eller rustne. Smøring af aksel: Akslen skal smøres de steder hvor den sidder i et leje. Smøring af side og midterhængsler: Brug en tynd olie i bevægelige hængsler og der skal kun bruges nogle få dråber. Smøring af portruller: Hjulaksler og hjullejer smøres med nogle få dråber olie så de frit kan bevæge sig. Smøring af kæde på automatik: Kæden smøres med en let kædeolie som kan købes på spray. Brug ikke mere olie end højest nødvendigt og HUSK at Køreskinner ALDRIG må smøres. Henviser Teknisk telefonsupport. Udarbejdet af: Poul Erik Christiansen Nordisk Port Import (Rettighedsindehaver)

24 Brugervejledning En ledhejseport er ikke legetøj og der skal udvises den fornødne respekt for den fare porten kan udgøre ved forkert anvendelse eller manglende vedligeholdelse. 1. Brug ikke porten når der er børn eller husdyr nær porten 2. Brug kun porten når der er fuldt udsyn til denne og der ikke er personer nær porten. 3. Konstaterer du mekaniske fejl på porten som du ikke selv kan rette eller som du er i tvivl om, kontakt professionel montør som kan rette fejlen. 4. Brug ikke porten hvis der kan konstateres alvorlige fejl; men tilkald montør. 5. Alvorlige fejl kan f.eks. være: Fjederbrud Wirebrud Wire der er faldet af wiretromler Løse portbeslag eller hjulholdere Defekte hjul Løse bolte i såvel skinner som diverse beslag.

25 Smøreskema 3 Bemærk! der findes både høje og venstre fjedre så illustrationen er tilfældigt valgt Tynd olie i hængsler Smør fjeder med en let olie hvis den er tør. Brug en pensel. Smør endvidere wiretromler hvor wire lægger til på tromle Smør med en tynd olie hvor aksel glider i et leje Smør hjullejer med let olie Smør gummilister samt bundliste med silikone BEMÆRK, der må IKKE smøres i skinner hvor hjulene løber.

26 Til notater:

Nordisk Port Import. siger tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne vejledning

Nordisk Port Import. siger tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne vejledning Nordisk Port Import siger tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne vejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige informationer

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Montage & vedligehold

Montage & vedligehold Montage & vedligehold for træledhejseporte UNIQUE og ledhejseporte i stål MODERN & GRACE Lavhejsbeslag, frontmonterede fjedre overhøjde min. 20 cm; færdigsamlet fjederaksel m.m. Frank Goedhart, July 2007

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign.

Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign. STANDARDMONTERING Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign. 1. Montering af standardbeslag Beslagene kan bruges

Læs mere

Ledhejseport brugermanual

Ledhejseport brugermanual Ledhejseport brugermanual NN 2015.1 INDHOLD 1. Generel information 1 2. Beskyttelsesforanstaltning for brugeren 1 3. Liste over nødvendigt værktøj 3 4. Sikkerhedspåbud 3 5. Konstruktions- og monteringskrav

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Montagevejledning Habila 900

Montagevejledning Habila 900 Montagevejledning Habila 900 Februar 2012 1 DOWN 1 Tjek at højde og bredde svarer til målspecifikationen. 2 Tjek at omkringliggende konstruktion er ret, i vinkel, skruefast og udført tilstrækkelig stabil.

Læs mere

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A MA01 VEJLEDNING HAMLET World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A 709231207 - 1 - - 2 - - 3 - MA04 FITTINGS TIL MODEL 108-A 65103 #8-32 møtrik (163) 65900A #10Bx1/2" skrue (8) (Pakket med

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M.

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. Vedligeholdelsesvejledning Monteringsforskrift for klassificerede døre Diverse vejledninger Fabriksvej 6 DK-6973 Ørnhøj Tlf. 96 92 60 00 Fax 96 92 60 01 E-mail: trehoeje@trehoeje.dk

Læs mere

Skydeport beslag Kg 150 / Kg 300 samt tilbehør

Skydeport beslag Kg 150 / Kg 300 samt tilbehør Nr. 05502 Kg 150 beslagsæt komplet. Bestående af 2 stk. enkel skydeport ruller, 2 stk. justerbolte med nylon foring, 2 stk. bæreplader, 2 stk. endestop, 1 stk. bundstyr, monteringsvejledning og skruer.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse: Vigtig information: Inden du går igang: Montering af inderetninger: Montering af udvendig gavl: Montering af anslag: Montering af topskinne:

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA

MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA 1 1. Vægprofil 2. Væggummi 3. Hængselsprofil 4. Gummiliste 5. Sidestykke venstre 6. Sidestykke højre 7. Tagrende 8. Hængselsprofil (identisk

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende ogvedligeholde dette beslagss æt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derforfølgende instruktioner og advarsler indenmontage påbegyndes!

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

Garageport Original Brugermanual

Garageport Original Brugermanual Garageport Original Brugermanual 710000 / 720000 / 730000 / 740000 Bango A/S Højgårdsvej 25, Thorning, 8620 Kjellerup 86822088 INDHOLD 1. Generel information 1 1.1. Instruktion for betjening af porten

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg For at

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning MOTIONSCYKEL ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe vores motionscykel. Vi ønsker dig god fornøjelse med

Læs mere

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet 1 Containerkran. Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at samle, start med at kontrollere at der ikke mangler noget. Alle delene skæres forsigtigt ud, evt. med en stemmejerns kniv, rens

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Multi Protect A/S - Industrivej 1, DK Langå - Tlf

Multi Protect A/S - Industrivej 1, DK Langå - Tlf OBS - Enhver omkostning, der er forårsaget af købers manglende modtagerkontrol forinden påbegyndelse af montage, er sælger uvedkommende. 1 / 6 MONTAGEVEJLEDNING Venstre Højre Sørg for at murhullet passer

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning til dobbelt carport med fladt tag Forklaret trin for trin. www.sparet-er-tjent.dk Dobbelt carport tegninger - 00.1 - Forord Januar 2005 Kære kunde! Ved hjælp af vores udførlige monteringsvejledning

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl.

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl. Da der fra tid til anden har været spørgsmål om dette emne har jeg lavet denne lille guide der dækker samling af koblingssneglen, samt justering afkoblingen. Indledning: Herunder en tegning af de komponenter

Læs mere

Nr. Ant. Ändringens art Datum Sign. Nittes i hjørnerne med popnit Overskydende gummiliste skæres bort efter limning

Nr. Ant. Ändringens art Datum Sign. Nittes i hjørnerne med popnit Overskydende gummiliste skæres bort efter limning Pos. og skydes sammen før montering af sidekantprofiler. Nr. Ändringens art Sign. Trin Montering af topklap Lim påføres på indvendige sider af profilet inden panelmaterialet føres på plads Indvendig side

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

TP LITE MONTAGEVEJLEDNING

TP LITE MONTAGEVEJLEDNING TP LITE MONTAGEVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forberedelse Modtage- og opstartskontrol 3) TP Lite bestanddele og placering 4) Montering af bundprofiler 5) Montering af top-, og sideprofiler 6) Montering

Læs mere

CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang

CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj 5 Monteringsinstrukser

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Montagevejledning. & u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e G r i b e k a r m. M x d o o r / s u l d r u p / d a n m a r k 1/6

Montagevejledning. & u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e G r i b e k a r m. M x d o o r / s u l d r u p / d a n m a r k 1/6 Sørg for at murhullet har tene kanter, f.eks. gipsen er raspet af for ujævnheder, således hulmålet passer hele vejen rundt. På karmen sidder en etiket med oplysninger om hulmålets størelse. Kontrollerer

Læs mere

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK.

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Murerviden.dk - 1 - RE Forudsætninger. Segmentbuens endepunkt i overkant sten Stander Overkant segmentbue i lejefuge Vederlag Pilhøjde Det er nødvendigt at kende visse

Læs mere

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Sikre arbejdsgange....side 4 Samling af....... side 5-6 Indstilling af overfræseren....

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Multi Protect A/S - Industrivej 1, DK Langå - Tlf

Multi Protect A/S - Industrivej 1, DK Langå - Tlf OBS - Enhver omkostning, der er forårsaget af købers manglende modtagerkontrol forinden påbegyndelse af montage, er sælger uvedkommende. 1 / 6 MONTAGEVEJLEDNING Venstre Højre Sørg for at murhullet har

Læs mere

DOKUMENTATION VÆGRACK GULVRACK PC RACK TILBEHØR. www.am-rack.dk

DOKUMENTATION VÆGRACK GULVRACK PC RACK TILBEHØR. www.am-rack.dk DOKUMENTATION VÆGRACK GULVRACK PC RACK TILBEHØR www.am-rack.dk Indholdsfortegnelse Side Index 1 Beskrivelse Vægrack. 2 Beskrivelse Gulvrack. 3 Beskrivelse PC Rack. 4 Bagplade 6he, 10he, 15he, 20he. Stabiliseringsvinkler.

Læs mere

En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig.

En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig. En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig. 38 Af Søren Stensgård. Foto: Lasse Hansen. Tegning: Christian Raun Gør Det Selv 7/2003 Også uden skamlen

Læs mere

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING...

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING... 1 BESTANDDELE (FIG. A)... 2 2 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER... 2 3 MONTERING... 2 3.1 Figur 19... 2 3.2 Figur 2... 2 3.3 Figur 3... 2 3.4 Figur 4... 3 3.5 Figur 5... 3 3.6 Figur 6... 3 3.7 Figur 7... 4 3.8

Læs mere

MOTIONSCYKEL Brugsanvisning

MOTIONSCYKEL Brugsanvisning MOTIONSCYKEL Brugsanvisning Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe vores motionscykel. Vi ønsker dig god fornøjelse med din træning. Læs venligst de medfølgende sikkerhedsforanstaltninger og samlevejledningen

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Typer af hegn Trådhegn Et trådhegn er ret hurtigt at opføre og nok ét af de billigste at vedligeholde. Gabioner (stenkister) Metalkurve fyldte med sten eller

Læs mere

Skydeskabs beslag Kg 12 Kg 12 er til skabslåger med en vægt op til 12 kg. Ønskes 2 døre ved siden af hinanden benyttes 2 skinner i top og i bund..

Skydeskabs beslag Kg 12 Kg 12 er til skabslåger med en vægt op til 12 kg. Ønskes 2 døre ved siden af hinanden benyttes 2 skinner i top og i bund.. Skydeskabs beslag Kg 12 Kg 12 er til skabslåger med en vægt op til 12 kg. Ønskes 2 døre ved siden af hinanden benyttes 2 skinner i top og i bund.. Nr. 03104 Beslag sæt komplet til Kg 12 2 topstyr, 2 bundruller,

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk Montagevejledning. Vi ønsker dig tillykke med din nye trappe, og vil gerne sige tak fordi du valgte Gør det selv trappen fra, som din leverandør. Før opstart: Med trappen sendes en pose hvori der findes

Læs mere

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning Indhold Luxaflex Rullegardin Type 1. Standard Standardmontering Monteringsmuligheder Afmontering (Standard) Brug af Dæmpet fjeder Type 1. Monteringsprofil

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering skydedøre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering skydedøre Montagevejledning Montering skydedøre Montering af skydedøre n leveres med den stående ramme monteret, og den gående ramme leveret løs med. Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider

Læs mere

Betjeningsvejledning til Carnival Camper

Betjeningsvejledning til Carnival Camper Betjeningsvejledning til Carnival Camper Kære kunde Tillykke med Deres nye Kia Carnival Camper. Kia Motors bestræber sig på at leverer et optimalt produkt. Vi vil med dette tillæg skitsere hvordan indretningen

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Den geniale støvbeskyttelsesvæg som ethvert skadeservicefirma bør eje!

Den geniale støvbeskyttelsesvæg som ethvert skadeservicefirma bør eje! Den geniale støvbeskyttelsesvæg som ethvert skadeservicefirma bør eje! Anvendelsesmuligheder A B C D Zipwall støvbeskyttelses-system er en nem måde at afskærme et arbejdsområde på i løbet af få minutter.

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734

Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Generelle bestemmelser... 3 1.2 Før montering... 4 2. Montering... 5 2.1 Typer af vægge/befæstigelse... 5 2.2 Montage af modkarm (option)... 5 2.3 Montage af faldlodskasse

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Skydedøre (L) eller (R) højremodel (R) Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning. Telthal, 915 x 790 cm Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Telthal, 915 x 790 cm Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Telthal, 915 x 790 cm Varenr.: 90 35 942 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning. Model 130. Passer til trailere af følgende dimensioner: Indvendigt breddemål: 105 cm til 116 cm Maksimal længde: 205 cm

Brugervejledning. Model 130. Passer til trailere af følgende dimensioner: Indvendigt breddemål: 105 cm til 116 cm Maksimal længde: 205 cm Brugervejledning Model 130 Passer til trailere af følgende dimensioner: Indvendigt breddemål: 105 cm til 116 cm Maksimal længde: 205 cm Indholdsfortegnelse Tillykke side 2 Sikkerhed og miljø side 2 Indhold

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING Quatro silo

SAMLEVEJLEDNING Quatro silo SAMLEVEJLEDNING Quatro silo Version 2.0 Nørrevangen 7 DK-9631 Gedsted Tlf. +45 98645222 Fax. +45 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk 1 Denne vejledning henvender sig alene til fagfolk

Læs mere

Montagevejledning for frilands spær

Montagevejledning for frilands spær Dette er til frilandsopsætning med 2 rækker sol paneler i 15 eller 30 grader og på to ben. Afstand spær center Det er vigtig at kende afstanden mellem spærene til frilandsopsætningen. Afstanden må max.

Læs mere

2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe

2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe 2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe Gør Det Selv 4/1988 MONTAGEBYGGERI I MINI-FORMAT: Rejs pandekagehuset på én dag Delene til dette flotte legehus kan du lave helt færdige

Læs mere

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt Dansk Installationsvejledning til elektrisk markise Indhold Advarsel Det anbefales, at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. Markisen er tung. Forsøg derfor

Læs mere

Galleriskinner og tilbehør

Galleriskinner og tilbehør Galleriskinner & billedophæng let at udskifte og justere billeder e.l. på vægen. De billigste samlede priser. Faste lave priser. Det største udvalg. Den bedste kvalitet og vejledning. Hurtig levering!

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

PN Sikringskit. Sikringskit

PN Sikringskit. Sikringskit PN Sikringskit Sikringskit Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet kan låses forsvarligt, når du

Læs mere

TEKNISK INFORMATION FABER LAMELGARDINER

TEKNISK INFORMATION FABER LAMELGARDINER TEKNISKE INFORMATIONER / LAMELGARDINER TEKNISK INFORMATION FABER LAMELGARDINER OPMÅLING & BESTILLING Du kan bestille Faber lamelgardiner på både murmål / karmmål og på færdigmål. Angiv tydeligt på din

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere