ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning"

Transkript

1 Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige informationer Se næste side

2 Bemærkninger til egen montering VIGTIGT! Kontroller porten for evt. Skader eller andre synlige fejl straks ved modtagelsen. Evt. Skader vil, ved montering af andre end Nordisk Port Import, efter påbegyndt montering, blive afvist. Henvendelse vedr. Skader skal, uden ophold, meddeles Nordisk Port Import straks og senest 2 hverdage efter modtagelse. Ønsker du at få hjælp til monteringen af din port, kan du kontakte Nordisk Port Import på Prisen pr. Påbegyndt time er 485,- kr + moms, kørsel og materialer. Teknisk telefonsupport ydes uden beregning i begrænset omfang. Det skal bemærkes, at der kan være ekstra beslag indlagt i monteringskassen som ikke nødvendigvis skal bruges. Disse beslag kan anvendes som hjælpebeslag. Evt. Teknisk telefonsupport henvises af:

3 Monteringsflade skal være skruefast og uden løst murværk. Porthøjde cm. Overhøjde Mål fra gulv til loft: Porthul + overhøjde skal være mindst den samme i rumdybden ( porthøjde cm. Fri sideplads Porten skal overlappe med min. 25 mm. i begge sider Fri sideplads: Skal være min.150 mm. op til væg. Overhøjde: Skal være min.100 mm. ved bagmonteret lavhejs 80 mm. ved bagmonteret på bom 200 mm. ved lavhejs 400 mm. ved alm. hejs. Monteringsflade: Skal være skruefast og i siderne udgøre min. 100 mm og ført til loft. Monteringsfladen i overhøjden skal være skruefast i fuld bredde og højde svarende til typen af hejs.

4 Befæstninger. Skinnebolt 6 mm med stjernekærv. Anvendes til montering af skinner. Bræddebolt 6 mm uden kærv. Bruges til montering af justerbare hjulholdere på hjulbeslag.( monteres nedefra) Selvborende skrue med 11 mm sekskantet hoved. Bruges til at fæstne beslag på portblade. Bolt 8 mm med 14 mm sekskantet hoved og møtrik. Bruges til at fæstne skinner i bæringer i loft samt til at bolte akselbeslag sammen med bæreskinne. Skrue og plugs bruges til montering af tætningsliste over port. Til montering af bæreskinne samt akselbeslag anbefales: Træ: 8 mm x 60 mm franske skruer. Murværk og beton: 8 mm x 60 mm franske skruer samt Fisher plugs 10 x 50 Gasbeton: Specielle gasbeton plugs med gevind så plugs skrues ind i forboret hul.

5 Inden du starter, kontroller om du har fået den rigtige port. Mål længde på portbladene og du har portbredde.(fig 1.) Mål derefter hver enkelt portblads højde ( Fig 2.) Og læg disse mål sammen + tætningsliste i nederste portblad 30 mm, så har du den fulde porthøjde. Fig 1. Målet skal tages fra toppen og til hulningen i bunden af portbladet Kontroller mål på skinner som følger: Fig. 2. Skinnetilpasning.( se endvidere næste side ) Disse mål er KUN gældende ved Lavhejsskinner Porthøjde. mm. Køreskinne mm Bæreskinne Køreskinne Der skal skæres i denne ende af skinner

6 Kontroller mål på de modtagne skinner og sammenhold med tabellen side 3. Har du fået længere skinner end du skulle have, kan disse tilpasses efterfølgende. 50 mm Ved Lavhejs og Bagmonteret Lavhejs kan længde på lodrette køreskinne findes ved at tage angivet porthøjde og trække 360 mm fra så har du højden på lodrette køreskinne. Eks: Porthøjde 2140 uden bundliste mm. = lodrette køreskinne 1780 mm. 350 mm Porthøjde 1940 uden bundliste mm. = lodrette køreskinne 1580 mm. Porthøjden er den højde du får ved at måle alle elementer som beskrevet side 3 Fig.2 Når du har den korrekte længde på lodrette køreskinne, kan du tilskære bæreskinne ved at anbringe køreskinne med de 2 huller i toppen i centrum af nederste langhul på bæreskinne hvor der er 2 langhuller ved siden af hinanden. (Er der 4 langhuller ved siden af hinanden, bruges de 2 øverste) Bæreskinne Køreskinne Ved Alm. Hejs og Gradhejs må køreskinnen være max. 170 mm kortere end Porthøjden; men kan ellers være individuelt i længden. Bæreskinne Køreskinne tilskæres først og derefter skæres bæreskinne som beskrevet andet sted på siden.

7 Opmåling til skinnemontering Porthul OBS. ved bagmonteret lavhejs monteret på bom bagest i skinner skal afstanden være 55 mm. Portbredde 45 mm fra portblad til bagkant skinner Bæreskinne Køreskinne port mur Find midte af porthul. Tag portbredde og mål det halve ud fra midte og markér på monteringsfladen på begge sider af porthul. (Bemærk, at porten skal overlappe med min. 25 mm. i begge sider.) Videre ud fra denne markering måles 45 mm. længere ud og markeres. Dette mål udgør bagside af lodrette skinner.( 55 mm. ved bagmonteret lavhejs monteret på bom bagest i skinner ) Inden lodrette køreskinner monteres, afmærkes højde på monteringsfladen og der måles ud til modsatte side ( gerne med laser ** ) således at begge skinne sidder lige højt og vandret (VIGTIGT). ** Har du ikke en laser til kan du bruge en gennemsigtig vandslange som illustreret herunder. Porthul Fyld vand i slangen og lad vandet falde til ro og så kan du markere en vandret linie på monteringsfladen som derefter kan bruges til at måle ud fra. Afmærk lodret op på hele monteringsfladen i begge sider.

8 Montering af vandrette køreskinner Skinnemontering ved lavhejs. Fastgør den øverste skinne løst, så den kan justeres efter tophjulet. Afstand fra lavhejsskinne til bæreskinne skal være ca. 45 mm. = Porthøjde Samling af lodrette og vandrette køreskinner skal foretages i de 2 langhuller som sidder tæt ved hinanden i bæreskinne. (er der 4 langhuller, bruges de øverste.) ca. 370 mm Målt uden bundliste ( 30 mm ) 70 mm Monter som på denne tegning, så der er mulighed for at justere til begge sider. Det anbefales, at på portbredder over 3,5 meter også monteres skinneophæng midt på vandrette skinner. Wingbreaker vinkelbeslag Skinnemontering ved Alm. Hejs Skinnelængde på lodrette køreskinne skal ved alm. Hejs være max. 170 mm mindre end højde på port. Altså samling af lodrette og vandrette køreskinner skal være max. 170 mm under overkant af porten. BEMÆRK, Lodrette køreskinne må gerne være længere men ikke kortere end beskrevet. Ved for kort lodret køreskinne, kan tophjulet ikke nå ud til den buede køreskinne. PORTHUL 170 mm max. 70 mm 40 mm port mur Afstand fra portblad til bagkant skinner: 45 mm. Bagmonteret på bom 55 mm. 40 mm

9 Montering af Gradhejsskinner i enkelt skinne Afstand fra portblad til bagkant skinner: 45 mm. Bagmonteret på bom 55 mm. Wingbraeker vinkelbeslag til afstivning af køreskinne Afstand fra porthøjde til lodrette køreskinne må ikke overstige 170 mm. port mur Min. 140 mm fra bund køreskinne til wiretromle Da det kan variere med den tilrådighed værende overhøjde kan skinne højde / længde være større end der er behov for og skinner skal derfor i de fleste tilfælde skæres til individuelt. 70 mm Start monteringen af de gradskårne bueskinner således at afstand til wiretromle fra bund køreskinne overholdes og derefter kan lodrette køreskinne tilpasses og monteres. (HUSK max 170 mm kortere end porthøjde ) Afstand til wiretromle skyldes det forhold at tophjulbeslag som er justerbar sammenholdt med portblad fylder mere og porten kan ikke køre fri af wiretromle hvis målene ikke overholdes. 40 mm

10 Montering af bagmonteret Gradhejs i lavhejsskinner. Bruges ved lav overhøjde. Længden på lodrette køreskinne er afhængig af hældning på bueskinne, det anbefales derfor at ophænge begge skinner løst langs loft således at øverste lavhejsskinne s fæstningspunkt på bæreskinne er lig med angivet porthøjde. 70 mm port Afstand fra portblad til bagkant skinner: 45 mm. Bagmonteret på bom 55 mm. Port mur Da det kan variere med den tilrådighed værende overhøjde kan skinne højde / længde være større end der er behov for og skinner skal derfor i de fleste tilfælde skæres til individuelt. Start løs ophæng af skinner langs loft samt de gradskårne bueskinner. Derefter kan lodrette skinner tilpasses og monteres. 40 mm

11 Bæreskinne Montering af aksel bag vandrette skinner ( Bagmonteret lavhejs med wireføring over port) Bruges ved overhøjde over 10 cm. Loft Wire føres via hjul over port til wiretromlen bag vandrette skinner Wirehjul monteres så midte af wirehjul er 32 mm fra bagside af skinner 32 mm FIG. 01 SKAL monteres solidt på bærende fundament Monteres således at yderbeslag ved wiretromler. Flugter med bagside af vandrette køreskinner FIG. 01. HUSK Korrekt spænderetning på fjeder. Opspænding af fjeder: Porthøjde ca. Antal omgange , ,

12 Montering af aksel bag vandrette skinner ( Bagmonteret lavhejs med wireføring i skinner og Bom ophængt i skinner ) Bruges ved overhøjde under 10 cm. samt meget skrå loft.

13 Montering af beslag til bagmonteret bom. Vinkelbeslag monteres på vandrette køreskinner. Bom monteres i vinkelbeslag Wire føres i slidse i vinkelbeslag. Vinkelbeslag køreskinner Beslag til wiretromler og torsionsfjeder monteres på vinkelbeslag

14 Montering af indv. Wirehjul på stor vinkelbeslag. Bruges ved meget lav overhøjde. Wirehjul monteres ca. 57 mm. fra væg og ca. 45 mm. fra underkant af øverste køreskinne. Stor vinkelbeslag monteres på bagside af vandrette skinner og bæreskinne helt ind til væg. vandrette Køreskinner 32 mm. Wirehjul komplet med sikkerhedsskærm. Bæreskinne Venstre Højre

15 Lodrette skinnemontering Porthul Bæreskinne Monter begge bæreskinner (efter påsætning af tætningsliste) således at bagside følger afmærkning på monteringsfladen. Derefter monteres lodrette Køreskinne på bæreskinne. Husk at måle ud således at begge skinner sidder lige højt. (VANDRET) 70 mm Samling af lodrette og vandrette køreskinner skal foretages i de 2 langhuller som sidder tæt ved hinanden i bæreskinne. Afstand fra køreskinne til anlægsfladen på bæreskinne skal i bunden være 40 mm og ved topsamling af køreskinne og bæreskinne 70 mm. 40 mm Tætningsliste mod monteringsflade

16 Montering af Aksel med wiretromler og torsionsfjeder Overhøjde Bemærk! Inden du skal montere aksel skal du gøre dig klart hvor stor overhøjde (afstanden fra overkant porthul og til loft) der er til rådighed. Ved en overhøjde på mm. skal der monteres aksel bag vandrette skinner i loft (beskrives senere). Ved en overhøjde over 200 mm. monteres aksel over porthul. Monter beslag solidt og på linie med de lodrette bæreskinner og især beslaget til torsionsfjeder skal have solidt fundament. Bemærk snoninger på torsionsfjeder så denne monteret korrekt. Løfteretning Opspændingsretning Fjeder skal spændes op i samme retning som fjederenden slutter ved tilspændingsflangen (den med de firkantede bolte) Bemærk! Anbring fjeder i den ene side således at der er plads til montering af automatik i midte. Fjeder skal IKKE opspændes på nuværende tidspunkt.

17 Det første portblad Anvend et par solide bukke og anbring portbladene på disse med bundstykket øverst. Bemærk at beskyttelsesfolie bør fjernes inden montering af beslag på portbladet Pak monteringskassen ud og find hjulbeslagene. Samt de 2 bundbeslag til wiretræk. Ved montering skal hjulene justeres ind så porten ligger op til tætningsliste med få mm. Afstand. Ved at skyde beslaget frem eller tilbage. HUSK at bolte monteres nede fra Bundbeslag Hjulbeslag Bundbeslag monteres med 10 mm. overlapning af bundliste

18 Anbring første portblad med nederste hjul i Køreskinner og monter hjul i øverste beslag og juster således at portbladet er ca. 2-3 mm fra anlægsfladen. Kontroller at portbladet er helt vandret og klods om nødvendigt op. Det er meget VIGTIGT at dette overholdes. Monter wire på beslag i begge sider og fastgør derefter wire i wiretromle. For at fastholde stram wire efter fastspænding af wiretromlerne anbefales det at anbringe en tang som kan fastholde akslen af sig selv (svejsetang). Har du ikke en tang til dette kan du spænde fjeder ca. 1-2 omgange og tilspænde let. Stram nu wirerne op og tilspænd wiretromlerne svagt og kontroller nu igen om portbladet er vandret. Foretag et løft med tang således at portbladet er fri at gulv og kontroller igen om det er vandret. Er portbladet vandret her, så tilspændes wiretromler helt til. Fjern ikke tangen som holder akselen. Lige højde Ulige højde For at undgå skævt træk i porten skal wirer være monteret lige højt på wiretromlerne når porten er lukket og vandret.

19 Vinkelkontrol af skinner VIGTIGT for at porten kører optimalt. PORT Vandrette skinner Krydsmål og ret ind så begge mål er identiske og skinner er dermed i vinkel med porten.

20 Fortsæt montering af resterende portblade. Bemærk! der findes både høje og venstre fjedre så illustrationen er tilfældigt valgt. LAVHEJS ALM. HEJS og GRADHEJS Nå du monterer tophjulet (øverste hjulbeslag) sørg for at hjulakslen ligger så tæt på portbladet som muligt, så porten vender på så lidt plads som muligt. Når alle portblade er på plads og tophjul monteret, monteres midterhængsler. Nu er porten klar til at blive testet. Torsionsfjeder skal spændes op og dette gøres med forsvarligt værktøj. Sørg for at få et godt fodfæste samt en placering så det er nemt at have kontrol over tilspændingsværktøjet. Sørg for at have 2 gaffelnøgler 10 mm i nærheden (2 nøgler hvis den ene tabes under tilspænding). SE hvor meget fjeder skal spændes op på næste side. Når fjeder er spændt op fjernes tangen som holder aksel fast og porten køres forsigtigt op. Her kontroleres i begge sider af skinner om porten kører frit og ikke spænder i skinnerne eller har for stor frigang mellem hjul og skinner.. Når porten er kørt næsten helt op, kontrollere begge wirer og det konstateres om begge wirer er stramme. Er der løs wire i den ene side, kontroller om skinnerne er i vinkel ellers juster. Er problemet stadig ikke løst, så kontroller om portbladene er vandrette med åben port. Prøv evt. At justere de vandrette skinner til modsatte side som der hvor wiren er slap. ER BEGGE WIRER SLAPPE, ER FJEDER IKKE SPÆNDT TILSTRÆKKELIGT, SPÆND FJEDER YDERLIGERE

21 Wire føres om lille hjul til wiretromle VIGTIGT! Fjeder opspændes i samme retning som kordellen slutter ved spændestykket Spænderetning Løfteretning Porthøjde ca. Antal omgange , , Opspænding af fjeder:

22 Tætningsliste monteret over port. Listen skrues fast direkte i murværk eller trækarm. Overkant gummiliste skal flugte med overkant port. Øverste portblad

23 Kontrol af port Porten kører ikke frit i skinner hele vejen = Juster skinner Den ene wire er slap når porten er oppe = Er skinner vandrette Er fjeder strammet optimalt Er vandrette skinner i vinkel Sidder skinner lige højt ved porthul. Porten kører op igen når den er lukket = Porten lukker for hårdt mod anslag, flyt magnetstop på kæde eller juster stopvagten ved at flytte den på alustangen. OBS brug de små trykknapper i motorhus til at køre motor og IKKE fjernbetjening (K19) Justerbare Trykvagter Tidsforsinket lukning (Bruges ikke) Motor S 66: Se vejledning om lukkekraft eller juster "closing Force" med højere tal. Indkodning af fjernbetjening Manuel kørsel Betjeningspanel i motor ( K 19 ) Vedligeholdelse af port og Automatik Det anbefales at porten bliver vedligeholdt regelmæssigt med følgende eftersyn og smøring ca. hver 3 måned.. Smøring af fjedre: Fjedrene smøres med tyndt lag smøreolie som bør udføres med pensel. Brug ikke mere olie end nødvendigt. Fjedrene må aldrig blive tørre eller rustne. Smøring af aksel: Akslen skal smøres de steder hvor den sidder i et leje. Smøring af side og midterhængsler: Brug en tynd olie i bevægelige hængsler og der skal kun bruges nogle få dråber. Smøring af portruller: Hjulaksler og hjullejer smøres med nogle få dråber olie så de frit kan bevæge sig. Smøring af kæde på automatik: Kæden smøres med en let kædeolie som kan købes på spray. Brug ikke mere olie end højest nødvendigt og HUSK at Køreskinner ALDRIG må smøres. Henviser Teknisk telefonsupport. Udarbejdet af: Poul Erik Christiansen Nordisk Port Import (Rettighedsindehaver)

24 Brugervejledning En ledhejseport er ikke legetøj og der skal udvises den fornødne respekt for den fare porten kan udgøre ved forkert anvendelse eller manglende vedligeholdelse. 1. Brug ikke porten når der er børn eller husdyr nær porten 2. Brug kun porten når der er fuldt udsyn til denne og der ikke er personer nær porten. 3. Konstaterer du mekaniske fejl på porten som du ikke selv kan rette eller som du er i tvivl om, kontakt professionel montør som kan rette fejlen. 4. Brug ikke porten hvis der kan konstateres alvorlige fejl; men tilkald montør. 5. Alvorlige fejl kan f.eks. være: Fjederbrud Wirebrud Wire der er faldet af wiretromler Løse portbeslag eller hjulholdere Defekte hjul Løse bolte i såvel skinner som diverse beslag.

25 Smøreskema 3 Bemærk! der findes både høje og venstre fjedre så illustrationen er tilfældigt valgt Tynd olie i hængsler Smør fjeder med en let olie hvis den er tør. Brug en pensel. Smør endvidere wiretromler hvor wire lægger til på tromle Smør med en tynd olie hvor aksel glider i et leje Smør hjullejer med let olie Smør gummilister samt bundliste med silikone BEMÆRK, der må IKKE smøres i skinner hvor hjulene løber.

26 Til notater:

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår m vinteren er drivhuset klappet sammen og står i skuret. Når det bliver forår, finder du et egnet sted at stille drivhuset op. På 20 minutter samler du dit drivhus med bolte og vingemøtrikker. illigt begynderdrivhus

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke!

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke! Til Lars Sørensen. Her er lidt billeder af hvordan jeg har restaureret dit ur. Uret var som forventet i dårlig stand sådan er det altid når man har fat i antikviteter Som bekendt er uret fremstillet i

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris 3300 007.0.503

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig

Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig 1A Nedreste del af trappen skæv, bør udskiftes. 1B 1C 1D Trappe meget slidt, glideriller meget beskadiget. 2A Skal have en ordentlig efterspænding, ellers pæn trappe. 2B Nederste del af trappen er aldrig

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

PN Sikringskit. Sikringskit

PN Sikringskit. Sikringskit PN Sikringskit Sikringskit Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet kan låses forsvarligt, når du

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Lindab Doorline. Garageporte til bilen, der skal have det bedste 1006.01

Lindab Doorline. Garageporte til bilen, der skal have det bedste 1006.01 Lindab Doorline Produktbrochure Lindab Doorline Garageporte til bilen, der skal have det bedste 1006.01 2 Lindab Doorline En port, der klæder dit hus En garageport er en markant del af dit hus. Det er

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning Kontroleret af: Vigtigt! Gem denne samlevejledning. Garantinummer: Lillevilla + Opstillingsvejledning 2,0 m Finland 2, m BEMÆRK! Opgiv venligst den garantinummer, der er limet fast på pakken og på samlevejledningen,

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

KVALITET. Hejseporte til industri og landbrug. Garageporte - model Classic og Rustic. Garageporte - mahogni. Specialporte - efter ønske og behov

KVALITET. Hejseporte til industri og landbrug. Garageporte - model Classic og Rustic. Garageporte - mahogni. Specialporte - efter ønske og behov KVALITET fra din håndværker Hejseporte til industri og landbrug Garageporte - model Classic og Rustic Garageporte - mahogni Specialporte - efter ønske og behov v/bjarne Rasmussen Stubberupvej 18 DK-8723

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Det færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads.

Det færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads. et færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads. elene skæres ud or at få vores møbel til at ligne deres svenske forbilleder mest muligt har vi arbejdet med

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes Entrémøbel - præsentabelt og anderledes GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON FÅ SKÅRET TRÆET I SILVANS SAVVÆRK! Lægterne/gulvstrøerne: Vores blev skåret ud i flg. mål: 2 stk. 2 meter lange (lodrette). 12 stk. 148

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL

VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL 1 DESIGN PÅ BYBUSSER BUSSELSKABETS LOGO FARVE OG MIDTTRAFIK LOGO 75 cm 15 cm Sørens Busser Busselskabets navn/logo (uden yderligere oplysninger) skal placeres på

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

NØRHOLM & LEMMING A/S AUTOMATISKE DØRE, PORTE OG BOMME MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIE 1/5

NØRHOLM & LEMMING A/S AUTOMATISKE DØRE, PORTE OG BOMME MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIE 1/5 MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIE 1/5 VED MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIER ER DET VIGTIGT AT SIKRE SIG DE NØDVENDIGE PLADSFORHOLD OG ET SKRUEFAST UNDERLAG MURER OFTE ER DET NØDVENDIGT AT

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

Montering af dit nye køkken, bryggers og garderobe

Montering af dit nye køkken, bryggers og garderobe Montering af dit nye køkken, bryggers og garderobe DK Nettoline (K) Tillykke med dit nye køkken, bryggers eller garderobe lad os hjælpe dig på vej med samling og montering af produkterne. Vi er glade for,

Læs mere

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt Dansk Elektrisk Markise- Installationsvejledning Indhold Advarsel Det anbefales at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. 2,5m X 2,0m Markise** 8 x Ekspansionsbolte

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

AFLEVERES TIL TØMRER / BYGGEPLADSANSVARLIG

AFLEVERES TIL TØMRER / BYGGEPLADSANSVARLIG Skitse 1 - Murværk / element og let brystning Min. 130 (350 ved eldrift) Min. 130 Karm føres helt til tag Min. 130 (350 ved eldrift) Let gavl Murværk / element Min. 75 Min. 130 (350 ved eldrift) Overligger

Læs mere

VALG AF RØR FITTINGS. Det eneste værktøj, det kræver for at stramme den juster-bare

VALG AF RØR FITTINGS. Det eneste værktøj, det kræver for at stramme den juster-bare R Ø R F I T T I N G S 2 T E K N I S K K T L O G 3 VLG F S S ER VRMGLVNISERET STØESTÅL, SOM LEVERES MED JUSTERRE RUSTFRI STÅLSKRUER. Det eneste værktøj, det kræver for at stramme den juster-bare skrue i

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder www.svalk.dk Dørlukker Dørlukker, Gr. 101. Inklusiv standard arm. Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med 2 skruer, en til justering af lukkehastighed

Læs mere

LindabDoorline. Teknisk information. - til nybyggeri og renovering. Ledhejseporte 6.02 AUG 97. 1997 Lindab Profil

LindabDoorline. Teknisk information. - til nybyggeri og renovering. Ledhejseporte 6.02 AUG 97. 1997 Lindab Profil Teknisk information - til nybyggeri og renovering 6.02 AUG 97 1997 Lindab Profil 785 Lindaboorline 2 Produktion Et sikkert og miljørigtigt portsystem til ethvert porthul Lindab oorline er et alsidigt program

Læs mere

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont Rumlig afbildning For at illustrere en bygning eller et Rum, i et sprog der er til at forstå, for ikke byggefolk, kan det være en fordel at lave en gengivelse af virkeligheden. Perspektiv At illustrerer

Læs mere

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com DK Låsering Objektiv Parallaksejustering Sigterør Hætte til stilleskrue Højdejustering Sidejustering Forstørrelsesjustering Belysning Okular Ring til hurtig fokusering 40 Tillykke

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2) LEGEHUS SAGA 4,1 + 1,5 N (Danska 2015-02-24) LEVERINGSBESKRIVELSE TAG Rupløjet 17 mm, tagåser 45x95 mm, enkel vindplade 22x95, tagfodsbræt 22x70, Regler 30x30, taghældning ca.26 grader. YDERVÆG Timmerprofil

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere