Medicinsk Rygcenter og Den fælles rygvisitation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicinsk Rygcenter og Den fælles rygvisitation"

Transkript

1 FAGPROFESSIONELLE OPLYSNINGER Patient målgruppe Medicinsk Rygcenter og Den fælles rygvisitation Målgruppen er patienter med noninflammatoriske smerter i rygsøjlen med eller uden udstråling til arme eller ben og med betydende funktionshæmning. Målgruppen er afgrænset af specifikke henvisningskriterier. Patienter der ikke tilhører målgruppen eller ud fra henvisningen vurderes til ikke at kunne profitere at Rygcentrets tilbud afvises. Derved udnyttes de givne ressourcer bedst og muligheden for at tilbyde kort ventetid opstår. Samtidig fastholdes disse patienter ikke i sygehusvæsenet med falske forhåbninger om helbredelse og øget risiko for udvikling af kronisk tilstand. Service Rygcentret kan tilbyde: Information til de praktiserende læger om visitation, ydelser og service Korrekt visitation til enten primær reumatologisk eller rygkirurgisk vurdering Kort ventetid i forhold til klinisk problematik Lægelig klinisk undersøgelse på speciallægeniveau Fysioterapeutisk undersøgelse og vejledning Tværfaglig evaluering (læge, fysioterapeut, sygeplejerske og evt. ergoterapeut) Viderehenvisning til rygkirurgisk vurdering og behandling Grundig information til patienten Uddannelse for læger og andre faggrupper Rygcentret har aktuelt ikke tilbud om indlæggelse til genoptræning eller tværfaglig rehabilitering. Bredere tværfaglig rehabilitering tilbydes indtil videre kun i projekt (Center for Bevægeapparatlidelser). Som udgangspunkt lægges plan for videre behandling i primærsektoren hvis dette findes relevant. Rygcentret er en specialiseret enhed, og der tilbydes ikke vurdering af eventuel anden sygdom, behandling og undersøgelsesresultater som vurderes ikke at have direkte betydning for patientens rygproblem. 1

2 Kontakt Telefontid: Telefonnummer: Mandag torsdag: Der gives gerne telefonisk rådgivning om konkrete patientproblematikker. Læg venligst besked i Rygcentrets sekretariat. Der vil så snarligt blive ringet tilbage. Åbningstider: Optageområde Ambulatoriet er åbent mandag til torsdag (inkl.) Silkeborg Centralsygehus optageområde. Optageområdet er midlertidigt udvidet med Randers Centralsygehus` optageområde. Der modtages desuden patienter i henhold til reglerne om frit sygehusvalg. Visitation Den fælles Rygvisitation er et samarbejde mellem medicinsk-reumatologisk afdeling og ortopædkirurgisk rygsektor. Formålet er, ud fra oplysningerne på henvisningen, at tilbyde patienten den mest hensigtsmæssige ambulante undersøgelse i enten reumatologisk eller rygkirurgisk regi. Rygpatienter (ukompliceret lumbago, lumbago-ischias, lumbalt rodtryk, diskusprolaps, nakkesmerter, cervikal radikulopati m.v.) bør primært behandles hos egen læge evt. ved fysioterapeut, kiropraktor eller praktiserende speciallæge. Tilstøder der komplikationer, ved behandlingssvigt eller specielle kliniske fund eller mistanke ( red flags ) er der indikation for vurdering på sygehus. Det anbefales at følge retningslinierne i [Klinisk Info]: Akutte rygsmerter med rodtryk, Lænderygsmerter (State of the Art) og Cauda equina-syndrom ved diskusprolaps Ved akut/subakut indlæggelse, som kun sjældent er nødvendig, henvises patienten til det akutte modtageafsnit på lokalsygehuset via medicinsk vagthavende. Henvisningsret Egen læge Praktiserende speciallæge Sygehus læger 2

3 Der modtages ikke henvisninger direkte fra fysioterapeuter eller kiropraktorer. Henvisninger sendes til Den fælles Ryg-visitation, medicinsk afdeling Silkeborg Centralsygehus, Falkevej 1 3, 8600 Silkeborg. Elektronisk henvisning til medicinsk dagafsnits lokationsnummer. Center for Bevægeapparatlidelser Patienter med lænderygsmerter med eller uden tegn til nerverodtryk, som er sygemeldt fra arbejde i 4-12 uger, kan med fordel henvises til tværfaglig vurdering, udredning og behandling i [Center for Bevægeapparatlidelser], såfremt de er bosiddende i enten Silkeborg, Hammel, Galten, Ry, Gjern, Them eller Randers kommuner, gerne telefonisk TLF: Se i øvrigt nærmere om projektet på medicinsk afdelings hjemmeside. Den gode henvisning ( 1. Faktuelle oplysninger 2. Kort anamnese og objektive fund 3. Relevante undersøgelsesresultater 4. Problemformulering, herunder egen læges samlede vurdering og evt. prioriteringsønsker 5. Indhold af information til patient/pårørende 6. Aktuel medicin Den gode ryghenvisning Indeholder oplysninger om: Faktuelle oplysninger (navn, adresse, telefonnummer (hjem, arbejde, mobil), evt. kontaktperson) Varighed og karakter af symptomer (smerter i ryg/ben) Oplysninger om evt. red flags (f.eks. almen sygdomsfølelse, vægttab, feber, tidligere cancer, progredierende/natlige symptomer mm.) Lægelige kliniske fund, specielt neurologiske med henblik på om der er tegn til nerverodtryk Sygemelding og i givet fald varighed Funktionshæmning Evt. pensions-, forsikrings- eller erstatningssag Medicinsk behandling, herunder specificeret analgetikaforbrug 3

4 Udredning Evt. tidligere undersøgelser for ryglidelsen, herunder speciallægevurderinger, laboratorieundersøgelser, røntgenundersøgelse, MR- eller CT-skanning med angivelse af tidspunkt og sted. Evt. tidligere relevant, aktiv behandling for ryglidelsen, herunder indlæggelse, operation, fysioterapi og kiropraktik m.v. med angivelse af tidspunkt, varighed og sted. Vedlæg gerne behandlingsstatus. Behandling bør følge rekommandationerne i MTV-rapporten Ondt i ryggen, 1999 ( behov for tolkebistand (sprog/dialekt oplyses) Forinden henvisning til Rygcentret bør relevant basal udredning være foretaget. Især hvis patienten har almene symptomer, symptomer der ikke relateres til columna vertebralis eller man konkret mistænker at årsagen til rygsmerterne er udenfor columna. Anamnese og objektiv undersøgelse skal primært udelukke alvorlig patologi i columna (infektion, malignitet, fraktur og svært rodtryk/medullær påvirkning) og andre specifikke tilstande. Anamnesen er desuden væsentlig for vurdering af vigtige psykosociale faktorer ( yellow flags ). Ved f.eks. SYMPTOM bækkensmerter ± udstråling thorakale smerter claudicatio intermittens uspecifikke neuropatigener UNDERSØGELSE GU, rektaleksploration, prostataundersøgelse mv. rtg. af thorax, mammapalpation, EKG mv. perifer puls, evt. distal BT-måling neurologisk udredning Red flags Overvej specifik årsag, hvis et eller flere røde flag (alarm signaler der kan give mistanke om alvorlig patologi): Alder <20 år eller >55 år, nyligt kraftigt traume, konstante progredierende, ikke-mekaniske smerter (ingen lindring ved sengeleje), thorakale smerter, tidligere malign lidelse, længerevarende brug af steroider, stofmisbrug, immunosuppression, HIV, almensymptomer (vægttab, feber), udbredte neurologiske symptomer (inklusive cauda equina syndrom), strukturel deformitet Yellow flags Gule flag: Uhensigtsmæssig eller forkert opfattelse af hvad rygsmerter er udtryk for f.eks. den opfattelse, at smerte altid er udtryk for vævsskade eller medfører invaliditet eller at blive behandlet er bedre end selv at være aktiv. Uhensigtsmæssig smerteadfærd f.eks. fear avoidance hvor man undgår at bevæge sig når det gør ondt, arbejdsrelaterede faktorer (lav jobtilfredshed) eller erstatningssag (arbejdsskade, ulykke), følelsesmæssige problemer (f.eks. depression, angst, stress, tendens til dårligt humør og social isolation). 4

5 Laboratorieundersøgelser Generelt set er der begrænset behov for parakliniske undersøgelser ved udredning af nakke- og rygsmerter. Hvis anamnesen og efterfølgende objektive undersøgelse giver mistanke om alvorlig patologi ( red flags ) skal udredning iværksættes. Differentialdiagnostisk, i uklare tilfælde og som screening ved patienter over ca. 60 år kan følgende laboratorieprøver være første trin: CRP, Hb, L + D, ALAT, basisk fosfatase, Ca++, creatinin, TSH, PSA ( ), urin ASB Radiologisk undersøgelse Der er ikke noget krav om radiologisk undersøgelse. Indikationen for dette bør blot følge Dansk Radiologisk Selskabs retningslinier [ Uspecifikke rygsmerter < 6 uger Ingen Ingen Rtg ikke indiceret. 90% i arbejde indenfor 6 uger Uspecifikke rygsmerter > 6 uger Recidiverende rygsmerter > 6 uger og tidligere rtg indenfor 5 år Ensidige lave lumbale/gluteale smerter med udstråling til lyske og lår uden objektiv neurologi og alder < 30 år Rtg kan overvejes Ingen Rtg (columna lumbalis og bækken) Rtg har ringe betydning for behandling. Evt. betydning af degenerative rtg-forandringer er usikker. Kan kun be- eller afkræftes ved avancerede analyser på et tværfagligt rygcenter Rtg kun af betydning ved tilkomne specifikke symptomer. Udvikling af degenerative forandringer bør generelt ikke kontrolleres Spondylolyse, spondylolistese, ensidig overgangshvirvel, sakroiliit og hofteledssynovit kan give ensartede symptomer. Nøje klinisk undersøgelse kan næsten altid differentiere mellem disse og be- /afkræftes ved rtg Hvis der er mistanke om specifik eller alvorlig ryglidelse bør patienten henvises til røntgenundersøgelse umiddelbart. Returnering af henvisninger Oplysningerne i henvisningen er sammen med visitationskriterierne et redskab til at sikre at Rygcentret kan opfylde givne mål for den rigtige patientgruppe, og dermed sikre et optimalt patientforløb. Henvisninger som ikke indeholder tilstrækkelig information, jævnfør ovenstående, vil blive returneret. Skriftlig begrundelse for afvisning fremsendes til henvisende læge. Patienten modtager brev om at henvisningen er returneret og anbefaling af at kontakte henvisende læge. 5

6 Hvilke patienter kan henvises? Der kan henvises patienter med kortere eller længerevarende funktionskompromitterende nakke- eller rygsmerter hvor aktuel eller nylig afsluttet relevant, aktiv behandling for ryglidelsen har været uden tilstrækkelig effekt. Målgruppen kan beskrives som patienter med Uafklaret behandlingsresistent og funktionskompromitterende lænderygbesvær med eller uden udstråling til ben og varende mere end 4 6 uger Uafklaret behandlingsresistent og funktionskompromitterende nakkebesvær med eller uden udstråling til arm(e) og varende mere end 4 6 uger. Forværring af symptomer og/eller funktionsniveau af kendt nakke- eller rygproblematik med kendt organisk grundlag og varende mere end ca. 4 6 uger, og med begrundet behov for revurdering Ved inflammatoriske ledsygdomme i columna som Mb. Bechterew, psoriasisarthritis, reaktiv arthritis, enteroarthritis samt reumatoid arthritis afficerende columna cervicalis, henvises til almindelig reumatologisk vurdering på den afdeling patienterne ofte allerede vil have kontakt til på forhånd. Patienter med påvist diskusprolaps/stenose cervicalt eller thoracalt hvor konservativ behandling er forsøgt henvises til vurdering på neurokirurgisk afdeling, Århus Sygehus med henblik på operation. Patienter med komplet eller inkomplet cauda equina syndrom, tværsnitssyndrom på både malign og nonmalign baggrund, svær eller hurtigt progredierende parese, columnainstabilitet på malign baggrund konfereres direkte med den akutte rygvagt, Århus Sygehus, tlf Øvrige patienter hvor der er mistanke om alvorlig ryglidelse, f.eks. begrundet mistanke om malign eller infektiøs ætiologi i columna, bør som hovedregel indlægges direkte ved kontakt til medicinsk vagthavende læge på det lokale sygehus. Patienter med flere år varende rygsmerter, hvor der ikke er red flags eller betydende nerverodtryk eller mistanke om anden specifik ryglidelse, vil fortsat som hovedregel skulle håndteres i primærsektoren. I udvalgte tilfælde kan det være relevant at få vurdering i Rygcentret, primært efter forudgående telefonisk aftale. Der findes ingen effektiv behandling af kroniske rygsmerter, men der findes efterhånden en række forskelligartede dokumenterede behandlinger, som kan reducere smerterne. Således er der udover gængs medikamentel smertelindrende behandling nogen dokumentation for effekt af grundig information, intensiv dynamisk rygtræning, aerobic, McKenzie øvelser, tricykliske antidepressiva til neurogen smerte og nogle former for manuel terapi. Overordnet er det vigtigt, at patienten selv er aktiv og får rigelig motion i dagligdagen samt at den hjælp der gives er hjælp til håndtering af smerterne, evt. med kognitiv terapi. Det er vigtigt at undgå længerevarende passive behandlingsforløb eller sygemeldinger. Patienter, der er ved at miste eller har mistet kontakten til arbejdsmarkedet eller har 6

7 verserende pensions- eller erstatningssag, vil som hovedregel være bedre tjent med en speciallægeerklæring end en ambulant konsultation i et rygambulatorium. Der vil kun sjældent være indikation for revurdering eller second opinion til rygpatienter der tidligere er diagnostisk afklaret ved speciallæge. Ventetid Prioritering af patienter med hensyn til ventetid sker primært ud fra oplysninger om Smerteintensitet og varighed Kliniske fund herunder specielt eventuelle neurologiske udfald Varighed af behandling sekundært Sygemelding Anden væsentlig psykosocial årsag. Hvilke patienter kan IKKE henvises? Overordnet må patienterne være indstillet på ambulant vurdering og behandling og dermed en stor egenindsats og eventuelt udgift til behandling. Kun for de færreste rygpatienter vil der være et behandlingstilbud på sygehus. Patientens gener bør være af en størrelse så der er tale om et egentligt rygproblem. Patienter bør ikke henvises med henblik på skanning da der vil blive lavet en individuel vurdering af om der er indikation for dette. Følgende patientkategorier bør håndteres i primærsektoren eller henvises til anden relevant specialistvurdering: Patienter med tilbagevendende rygsmerter, som ikke er sygemeldt eller kun kortvarigt sygemeldt, og som er smertefri i mellemliggende perioder (livsstilsrådgivning via egen læge). Patienter med vedvarende lette eller moderate vekslende smerter, men med normalt funktionsniveau i dagligdagen, og hvor der ikke er mistanke om specifik eller alvorlig rygsygdom. Patienter der tidligere er diagnostisk afklaret på specialistniveau og relevant behandling er forsøgt gennemført. Bevægeapparatsproblemer uden for columna. Graviditets relaterede bækkenproblemer. Spinal osteoporose ± fraktur. Whiplash relateret sygdom (WAD). Tilstande der hindrer ambulant diagnostik og behandling. Sværere psykosociale problemer, f.eks. depression, tortur og krigsoplevelser (PTSD), alkoholmisbrug eller andet misbrug der må skønnes at hindre effekt af diagnostiske eller behandlingsmæssige tiltag. 7

8 Situationer, hvor igangværende pensions-, skades-, eller klagesag må skønnes at hindre effekt af diagnostiske eller behandlingsmæssige tiltag. Patient under 15 år, dog undtaget børn med strukturelle deformiteter i columna der kan henvises til rygkirurgisk vurdering. For ikke-dansk talende patienter vil der ofte være complianceproblemer i undersøgelsessituationen og efterfølgende ambulant behandlingsforløb trods tolkebistand. Dette bør medinddrages i vurderingen af om patienten skal vurderes på Rygcentret. Tilsyn Til indlagte patienter på Silkeborg Centralsygehus med relevant rygproblem. Konferer eventuelt i første omgang telefonisk med Rygcentrets reumatolog (lokal 2376) eller rygkirurg (7358). Det skal anføres at prævalensen af ryg- og nakkesmerter er så høj, at der er stor sandsynlighed for at en patient med en given organproblematik samtidig har et rygsmerteproblem. Det er relativt sjældent at et rygproblem er forklaringen på f.eks. et thoracalt eller abdominalt smerteproblem. Som udgangspunkt skal patientens rygproblem udredes og behandles via almen praksis. Det er oftest uhensigtsmæssigt at specialafdelingerne internt henviser til hinanden og gældende henvisningskriterier bør følges. Behandling Behandling af akut ukompliceret rygsmerte ± udstråling hviler på et omhyggeligt kendskab til sygehistorien og en undersøgelse af patienten og tager i første række sigte på at informere patienten om den gode prognose, idet 90 % af patienterne er symptomfrie indenfor tre måneder alene i forbindelse med medicinsk behandling. Tilstanden kan være meget smertefuld og der bør gives en god analgetika behandling. Det typiske er at patienterne har moderate til svære smerter i få dage/uger, hvorefter smerterne gradvist klinger af og analgetikabehandlingen nedtrappes gradvist. Patienterne må - så snart det overhovedet er muligt genoptage deres normale daglige aktiviteter inklusive arbejde. Aflastning (kortvarig sygemelding evt. sengeleje) kan være nødvendig, men generelt er tilpasset fysisk aktivitet at foretrække. Det er ikke farligt at holde sig fysisk aktiv selvom smerterne forværres. Så snart patienten kan medvirke til øvelser/træning af nakke/ryg kan dette sættes i gang til bevarelse af muskelfunktionen, eventuelt efter henvisning til fysioterapeut. 8

9 Behandlingstilbud i Medicinsk Rygcenter Information Alle faggrupper vil informere patienterne med udgangspunkt i den bio-psyko-sociale sygdomsmodel. Medikamentel behandling En god smertebehandling foruden anden relevant aktiv rygbehandling bør være forsøgt inden henvisning. For mange patienter vil der blive ordineret analgetika som enkelt- eller flerstofbehandling. Ved nyordination udstedes recept. Rygcentret udsteder ikke recept på stærkt virkende opioide analgetika, anxiolytika, hypnotika eller anden vanedannende medicin. Hyppigt anvendes Præparatgruppe Simple analgetika NSAID Kun et NSAID. NSAID bør aldrig kombineres Opioider Sekundære analgetika: (til neurogene ekstremitetssmerter) Eksempel tabl. paracetamol 1gr. x 3 4 dgl Ibuprofen, diklofenak m.fl. Eks.: tabl. Ibuprofen mg max. x 3 4 dgl. (fast dosis bør holdes under 1800 mg pr. døgn) tramadol, kodein Eks.: tabl. tramadol mg max. x 3 4 dgl tricykliske antidepressiva: imipramin, amitriptylin Eks.: tabl. imipramin 10 mg. X 3 i dagtiden kombineret med tabl. amitriptylin (Saroten)10 mg nocte. antikonvulsiva: gabapentin m. fl. Muskelrelaksantia, stærke opioider og anxiolytika bør ikke eller kun sjældent anvendes ved non-maligne rygsmerter. 9

10 Fysioterapi Ergoterapi Sygepleje Rygkirurgisk behandling Operation for degenerative sygdomme i columna: diskusprolaps, spinalstenose Stabiliserende operation for instabil columna Personale Reumatologisk overlæge (specialeansvarlig), sygeplejerske, fysioterapeut og ergoterapeut. Endvidere er der via samarbejdsaftale tilknyttet rygkirurger. Lokalitet Silkeborg Centralsygehus, bygning 8, kælder-etagen. Litteratur På Internettet findes mange gode hjemmesider om rygproblemer, her skal blot nævnes: Alt om ryggen: European Guidelines: Idrætsmedicin og genoptræning: MTV-rapporten Ondt i ryggen : Radiologi: Rev: Forfatter: overlæge Søren Holst Jensen, MA, SCS 10

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter 17-12-2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en høj aktivitet

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Ole Kudsk Jensen RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte (Tidl. Center for Bevægeapparatlidelser)

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis:

Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis: Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis: Kiropraktor Carsten Hviid Banegårdsplads 4 8000 Århus C Danmark 10-05-2012 E-mail: carsten@kiropraktor-hviid.dk

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Forkortet udgave Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer

Nationale kliniske retningslinjer Nationale kliniske retningslinjer Rød= Berører ikke kommunerne Grøn= Kun kommunal opgave Gul= Tværsektoriel opgave Hvid= Usikker Nr Emne Evt. uddybning af målgruppe Forslag til placering i følgegruppe

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Målgruppe Patienter med nyopståede lændesmerter med eller uden udstråling til ben. Der kan være tale om en førstegangsepisode, recidiv af tidligere tilfælde eller opblussen/

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet April 2016 Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet Baggrund og kommissorium I forbindelse med den seneste ændring af overenskomst om kiropraktik, der trådte

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark STarT - Screeningsredskab til LBP Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark Hvad kan vi anvende STarT til? STarT er en del af rygundersøgelsen Tre dele i undersøgelsen Guide

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter - casesamling Januar 2013 Nære Sundhedstilbud 1 Indledning En stor del af befolkningen oplever på et tidspunkt at have smerter i lænderyggen. Den typiske tilstand er,

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Når ryggen giver problemer

Når ryggen giver problemer Et fokuseret behandlingskoncept til personer, der oplever problemer i forbindelse med lænderyg eller med gener fra sædemuskulatur eller ben. Et aktivt og fokuseret behandlingskoncept Ryglidelser er et

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: reumatologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen...

Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen... Ondt i ryggen... Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen... Ny viden om rygsmerter Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen. Der har de senere år nærmest været en revolution i den måde, man

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning

Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Indhold PICO 1 Bør patienter med nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning opfordres

Læs mere

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt Patientens vej i Rygcenter Syddanmark Sygehus Lillebælt 1 RYGCENTER SYDDANMARK Alle rygpatienter har én indgang til undersøgelse af rygsmerter Rygcenter Syddanmark er indgangen for alle ikke-akutte rygpatienter

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Der er i Region Syddanmark skrevet et forløbsprogram, hvis indhold fokuserer på nyopståede lænderygsmerter, enten 1. gangs eller recidiv. Sigtet er forebyggelse af

Læs mere

Hvad kan man skrive til patientens læge i pakkeforløb?

Hvad kan man skrive til patientens læge i pakkeforløb? Kommunikation med læge i pakkeforløb Landsoverenskomst om Kiropraktik 2017-20 Hvad kan man skrive til patientens læge i pakkeforløb? Konkrete eksempler relateret til pakkeforløb (speciale 64) i Landsoverenskomst

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område Notat Danske Fysioterapeuter Til: Cc: Opgavebeskrivelse og kompetenceprofil- For fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale i lægepraksis Dato: 7. april 2015 Kontaktperson: Gurli Petersen 1. Baggrund 2.

Læs mere

Bilagsrapport 1. Rygområdet og status i amterne

Bilagsrapport 1. Rygområdet og status i amterne Bilagsrapport 1 Rygområdet og status i amterne Oktober 2005 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 RESULTATER... 5 3.1 HVEM BLEV INTERVIEWET?... 5 3.2 OVERORDNET VURDERING AF RYGOMRÅDET

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Claus Larsen Felto. Diagnos2sk Enhed, Medicinsk Afd O Herlev Hospital Organisering af kræ.udredning Kræ.plan I (2000) Kræ.plan II (2005) Kræ.plan III (2011):

Læs mere

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D.

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D. LUMBAL DISCUSPROLAPS Peter Helmig Overlæge Ph.D. Forekomst af rygsmerter Prolaps genese Prolaps genese Objektiv undersøgelse Tensionstegn ( SBT, Laseque) Refleksundersøgelse Rectaleksploration Ryggens

Læs mere

Skulderimpingement, udredning og behandling

Skulderimpingement, udredning og behandling Skulderimpingement, udredning og behandling Simon Døssing M.D. PhD Afdelingslæge Artroskopisk sek=on Hvh/ NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF PATIENTER MED UDVALGTE SKULDERLIDELSER

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler)

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler) Spændingshovedpine Instruks Senest revideret d. 15.03.2016 Forfattere: Shabnam Ezzatian og Lars Bendtsen Referenter: Flemming Bach og Helge Kasch Godkender Lars Bendtsen, redaktionsgruppe F Formål: Beskrivelse

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter. Formidlingsmøde Aalborg 20. november 2012

Patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter. Formidlingsmøde Aalborg 20. november 2012 Patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Formidlingsmøde Aalborg 20. november 2012 NY AFTALE PÅ MUSKELSKELETOMRÅDET STIGENDE RYGKIRURGISK AKTIVITET => NYE NATIONALE RETNINGSLINJER

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling Berit Schiøttz-Christensen Spondylartritis Spondyloarthropathy or Spondyloarthritis Rygsmerter hvor mange?

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker 2. Nationale NeuroKonference

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for nakkesmerter med udstråling til armen (cervikal radikulopati)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for nakkesmerter med udstråling til armen (cervikal radikulopati) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for nakkesmerter med udstråling til armen (cervikal radikulopati) Baggrund og formål Nakkesmerter er hyppigt forekommende. Mellem

Læs mere

Samarbejde i sundhedssektoren Henvisninger og epikriser

Samarbejde i sundhedssektoren Henvisninger og epikriser Samarbejde i sundhedssektoren Henvisninger og epikriser Almen klinikforberedelse Færdighedstræning 1.000 borgere 750 har symptomer 500 tager medicin 250 søger læge 10 indlagt på sygehus 1 indlagt på universitetshosp.

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Jette Højsted Specialeansvarlig overlæge Hvorfor skal vi opleve smerter? Vi oplever

Læs mere

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer )

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Ulrich Fredberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Regionhospitalet Silkeborg www.regionmidtjylland.dk Regionshospitalet Silkeborg Center of Excellence Akutplanen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Hold fingrene fra rygpatienten det accelererede rygforløb

Hold fingrene fra rygpatienten det accelererede rygforløb 1175 Hold fingrene fra rygpatienten det accelererede rygforløb Robert Pind Overskriften lyder sikkert provokerende på mange, men artiklens gode budskab er, at vi godt kan opfordre vore patienter med enten

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Region Hovedstaden September 2014

Region Hovedstaden September 2014 Region Hovedstaden September 2014 Varighed /tidligere episoder Bensmerter Smerteintensitet Røde flag Tidligere eller aktuel cancer Uforklaret vægttab Ingen ændring gn. 1 måned eller mere Traume Konstante

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSERNE FOR SPECIALE 53 OG 64, KRAVENE OM KOMMUNIKATION MED LÆGER OG HONORARTABELLERNE

YDELSESBESKRIVELSERNE FOR SPECIALE 53 OG 64, KRAVENE OM KOMMUNIKATION MED LÆGER OG HONORARTABELLERNE OK17 s ydelser Denne skrivelse gengiver YDELSESBESKRIVELSERNE FOR SPECIALE 53 OG 64, KRAVENE OM KOMMUNIKATION MED LÆGER OG HONORARTABELLERNE fra Landsoverenskomst om Kiropraktik, april 2017 Indhold Bilag

Læs mere

Praksisenheden Århus. Kiropraktorerne i Region Midt. Kære kolleger: Vedrørende: Mulighed for henvisning til MR-scanning

Praksisenheden Århus. Kiropraktorerne i Region Midt. Kære kolleger: Vedrørende: Mulighed for henvisning til MR-scanning Regionshuset Århus Kiropraktorerne i Region Midt Praksisenheden Århus Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tel. +45 8728 4571 Praksisenheden.aarhus@stab.rm.dk www.rm.dk Kære kolleger: Vedrørende: Mulighed

Læs mere

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 2 2. Tilbud til ældrepsykiatriske patienter... 2 3. Henvisningsmuligheder... 2 4. Aftale vedr. patienter med demens

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

INFORMATION OM STIVGØRENDE OPERATION I LÆNDERYGGEN (Spondylodese)

INFORMATION OM STIVGØRENDE OPERATION I LÆNDERYGGEN (Spondylodese) INFORMATION OM STIVGØRENDE OPERATION I LÆNDERYGGEN (Spondylodese) Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM FORANDRINGERNE I LÆNDERYGGEN Degenerative

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientgrupper: Patienter mellem 15-30 år som indenfor det sidste år har været indlagt på grund af et hovedtraume

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Berit Skjødeberg Toftegaard Speciallæge i almen medicin PhD-studerende ved forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Moderator: Jens Balle

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2012 Godkendt af Regionsrådet den 22. august 2012 Region Midtjylland Nære Sundhedstilbud Opdateret 15. maj 2013

Læs mere

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 GRAFISK PENSION Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 Nye ydelser fra 2017 Sundhedstest og anbefaling (screeningsværktøj) Rådgivning ved sygefravær Guide i sundhedssystemet Indsats mod længerevarende

Læs mere

Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut)

Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut) KIROPRAKTIK 2014 Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut) RODPÅVIRKNINGER, HVORNÅR SER VI DEM? Stenose på degenerativ basis

Læs mere

Diskusprolaps i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Diskusprolaps i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i lænden Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i lænden Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen MTV -anbefaling Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en grundig førstegangsundersøgelse er den

Læs mere

11. Projektbeskrivelse for Rygcentrets omdannelse til Sundhedscenter

11. Projektbeskrivelse for Rygcentrets omdannelse til Sundhedscenter BESLUTNINGSPROTOKOL Sager til efterretning 11. Projektbeskrivelse for Rygcentrets omdannelse til Sundhedscenter SOU 402/2005 J.nr. 28/2003 INDSTILLING OG BESLUTNING Sundhedsforvaltningen indstiller, at

Læs mere

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Version: 19. september 2014 1. Udredning med henblik på stillingtagen til behandling 1.1 Journal

Læs mere

Henvisning til fysioterapi

Henvisning til fysioterapi Samarbejdet med fysioterapeuten begrænser sig for nogle af os til en henvisning med et journalnotat, hvoraf det fremgår, hvad patienten fejler, og hvilken behandling der ønskes. Forfatterne har en række

Læs mere

INFORMATION OM FJERNELSE AF HALEBEN

INFORMATION OM FJERNELSE AF HALEBEN INFORMATION OM FJERNELSE AF HALEBEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM HALEBENET Halebenet (os coccygis) er den nederste del af rygsøjlen lige

Læs mere

Sundhedssikring. giver virksomheden et ekstra løft

Sundhedssikring. giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores Sundhedssikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet og

Læs mere

Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012. Børnesmertecenter Børneafdelingen

Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012. Børnesmertecenter Børneafdelingen Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012 Børnesmertecenter Børneafdelingen Baggrund Kroniske smerter er en folkelidelse Øget forbrug af smertestillende medicin blandt børn og unge Der henvises ca. 40-50 børn

Læs mere

Gitte Handberg. Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869

Gitte Handberg. Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869 Gitte Handberg Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869 Oversigt Det ender meget konkret! Hvem er vi i Smertecenter Syd Hvem er patienterne

Læs mere

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2.

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. reviderede udgave Sekretariatet Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Patientforløb i primærsektoren - for patienter med lænderygsmerter. Region Nordjylland

Patientforløb i primærsektoren - for patienter med lænderygsmerter. Region Nordjylland Patientforløb i primærsektoren - for patienter med lænderygsmerter Region Nordjylland ARBEJDSGRUPPEN FOR LANGVARIGE LÆNDERYG SMERTER under TVÆRSEKTORIELT MUSKEL-SKELETFORUM Januar 2012 Arbejdsgruppens

Læs mere

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse:

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse: Thomas Gjørup & Jan Værnet DEN GODE AFDELING 985 Lægelig visitation Tættere samarbejde imellem praktiserende læger og hospital om akutte medicinske patienter I Medicinsk Center, H:S Amager Hospital, er

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere