GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Monterings- og driftsinstruktion

2 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Generel information Anvendelse Pumpemedier Driftsbetingelser Frostsikring Isoleringsskaller Kontraventil Typeskilt Modeltype Radiokommunikation Værktøj 6 3. Mekanisk installation Løft af pumpen Montering af pumpen Montering af kontrolboks, stiktilsluttede Placering Kontrolbokspositioner Pumpehovedets placering Ændring af kontrolboksposition Elektrisk installation Forsyningsspænding Tilslutning til strømforsyning, klemmetilsluttede udførelser Tilslutning til strømforsyning, stiktilsluttede udførelser Forbindelsesdiagrammer Tilslutning til eksterne styringer Kommunikation via indgange/udgange Indstillingernes prioritet Første opstart, enkeltpumpe Første opstart, dobbeltpumpe Indstillinger Oversigt over indstillinger Menuoversigt Betjeningspanel Menustruktur Menu "Home" "Status"-menu "Indstillinger"-menu Sætpunkt Driftsform Reguleringsform Regulatorindstillinger FLOWLIMIT Automatisk natsænkning Relæudgange Indstillingsværdier for reguleringsformer Sætpunktsindflydelse Buskommunikation Generelle indstillinger Menu "Assist" Pumpeopsætning, Assist Indstilling af dato og tid Opsætning af flerpumpesystem Opsætning af analog indgang Nøjagtighed af flowestimering Pumpehoveder i dobbeltpumper Hjælp til fejlretning via Assist Trådløs GENIair Flerpumpefunktion Valg af reguleringsform Fejlfinding Driftsstatus via Grundfos Eye Signaler ved kommunikation via fjernbetjening Fejlfinding Differenstryk- og temperatursensor Specifikationer for sensoren Sensortilstand Tilbehør Grundfos GO CIM-moduler Modflanger Eksterne sensorer Kabel til sensorer Blændflange Isoleringssæt til aircondition- og køleanlæg Tekniske data Bortskaffelse 47 Advarsel Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Advarsel Dette produkt må bruges af børn på otte år og opefter og personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn og oplært i sikker brug af produktet og kan forstå de farer der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse af produktet må ikke foretages af børn uden opsyn. 1. Symboler brugt i dette dokument Forsigtig Advarsel Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade. Advarsel Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød med deraf følgende risiko for alvorlig personskade eller død. Advarsel Produktets overflade kan være så varm at berøring kan medføre forbrændinger eller personskade. Advarsel Risiko for faldende objekter som kan forårsage personskade. Advarsel Dampudslip som kan medføre risiko for personskade. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet. Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. 2

3 2. Generel information Dansk (DK) Grundfos MAGNA3 er en komplet serie af cirkulationspumper med integreret styring der gør det muligt at tilpasse pumpens ydelse til det aktuelle behov i anlægget. I mange anlæg vil dette mindske effektforbruget betydeligt, reducere støj fra termostatventiler og lignende tilslutningsdele samt forbedre reguleringen af anlægget. Den ønskede løftehøjde kan indstilles på pumpens betjeningspanel. 2.1 Anvendelse Grundfos MAGNA3 er konstrueret til cirkulation af væsker i følgende anlæg: varmeanlæg brugsvandsanlæg aircondition- og køleanlæg. Pumpen kan også bruges i følgende anlæg: jordvarmeanlæg solvarmeanlæg. Fig. 1 Pumpemedier (flangeudførelse) TM Pumpemedier Pumpen egner sig til rene, tyndtflydende, ikke-aggressive og ikke-eksplosive medier uden indhold af faste bestanddele eller fibre som kan angribe pumpen mekanisk eller kemisk. I varmeanlæg bør vandet opfylde kravene i gængse normer for vandkvalitet i varmeanlæg, fx den tyske VDI 2035-norm. I brugsvandsanlæg anbefaler vi kun at bruge MAGNA3-pumper til vand med en hårdhedsgrad under ca. 14 dh. I brugsvandsanlæg anbefaler vi at holde medietemperaturen under 65 C for at undgå kalkudfældning Glykol Pumpen kan bruges til pumpning af vand-glykol-blandinger op til 50 %. Eksempel på vand-ethylenglykol-blanding: Maks. viskositet: 50 cst ~ blanding af 50 % vand og 50 % ethylenglykol ved -10 C. Pumpen har en effektbegrænsende funktion der beskytter mod overbelastning. Pumpning af glykolblandinger vil påvirke maks.-kurven og reducere ydelsen, afhængig af vand-ethylenglykol-blandingen og medietemperaturen. Undgå temperaturer der overstiger den nominelle medietemperatur, og minimér driftstiden ved høje temperaturer for at forhindre nedbrydning af ethylenglykolblandingen. Det er vigtigt at rengøre og skylle anlægget før ethylenglykolblandingen påfyldes. Kontrollér og vedligehold ethylenglykolblandingen regelmæssigt for at forhindre korrosion eller kalkudfældning. Hvis der er behov for at fortynde ethylenglykolen yderligere, følg glykolproducentens anvisninger. Fig. 2 Pumpemedier (gevindudførelse) Pumpen kan tilsluttes til strømforsyningen på to forskellige måder, dvs. via klemmer og via stik. Tilslutningsmulighederne gælder for både flangeeller gevindudførelser. TM Tilsætningsstoffer med en massefylde og/eller viskositet som er højere end de tilsvarende værdier for vand, vil reducere den hydrauliske ydelse. Advarsel Brug ikke pumpen til brandfarlige væsker, såsom dieselolie og benzin. Advarsel Brug ikke pumpen til aggressive væsker, såsom syre og havvand. 3

4 Dansk (DK) 2.3 Driftsbetingelser Isoleringsskaller Isoleringsskaller kan kun fås til enkeltpumper. Begræns varmetabet fra pumpehus og rørstreng. Varmetabet fra pumpe og rørstreng kan reduceres ved at isolere pumpehuset og rørstrengen. Se fig. 4 og 19. Isoleringsskaller til pumper i varmeanlæg er medleveret. Isoleringsskaller til pumper i aircondition- og køleanlæg (ned til -10 C) leveres som tilbehør og skal bestilles separat. Se afsnit 17.7 Isoleringssæt til aircondition- og køleanlæg. Montering af isoleringsskaller vil øge pumpens mål. 4 TM Pumper til varmeanlæg er monteret med isoleringsskaller fra fabrikken. Aftag isoleringsskallerne før pumpen installeres. Fig. 3 Driftsbetingelser Medietemperatur Se fig. 3, pos. 1. Kontinuerligt: -10 til 110 C. Brugsvandsanlæg: op til 65 C Anlægstryk Se fig. 3, pos. 2. Det maksimalt tilladte anlægstryk er angivet på pumpens typeskilt Prøvetryk Pumperne kan holde til de prøvetryk der er angivet i EN Se nedenfor. PN 6: 7,2 bar PN 10: 12 bar PN 6/10: 12 bar PN 16: 19,2 bar. Under normal drift bør pumpen ikke køre med højere tryk end dem der er angivet på typeskiltet. Flangerne på pumper der er testet med vand der indeholder korrosionshæmmende tilsætningsstoffer, er klæbet til med tape for at forhindre at overskydende vand trænger ud i emballagen. Fjern tapen før pumpen installeres. Tryktesten er foretaget med vand der indeholder korrosionshæmmende tilsætningsstoffer, ved en temperatur på 20 C Omgivelsestemperatur Se fig. 3, pos til 40 C. Kontrolboksen er luftkølet. Det er derfor vigtigt at den maksimalt tilladte omgivelsestemperatur ikke overskrides under drift. Under transport: -40 til 70 C Lydtryksniveau Se fig. 3, pos. 4. Pumpens lydtryksniveau er lavere end 43 db(a). Fig. 4 Isoleringsskaller 2.6 Kontraventil Hvis der er monteret en kontraventil i rørstrengen (fig. 5), skal det sikres at pumpens minimale afgangstryk til enhver tid overstiger ventilens lukketryk. Dette er specielt vigtigt ved proportionaltrykregulering (reduceret løftehøjde ved lavt flow). Den første kontraventil er medtaget i pumpeindstillingen da det mindste sætpunkt er 1,0 meter. Fig. 5 Kontraventil TM TM Frostsikring Forsigtig Hvis pumpen ikke bruges i frostperioder, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at forebygge frostsprængninger. Tilsætningsstoffer med en massefylde og/eller viskositet som er højere end de tilsvarende værdier for vand, vil reducere den hydrauliske ydelse. 4

5 2.7 Typeskilt Pumpens typeskilt giver følgende oplysninger: TM Dansk (DK) Fig. 6 Eksempel på typeskilt Pos. Beskrivelse 1 Produktnavn 2 Model 3 Produktionskode (år og uge)* 4 Serienummer 5 Produktnummer 6 Produktionsland 7 Kapslingsklasse 8 Energieffektivitetsindeks 9 Del (i henhold til EEI) 10 Temperaturklasse 11 Min. strøm [A] 12 Maks. strøm [A] 13 Min. effekt [W] 14 Maks. effekt [W] 15 Maks. anlægstryk 16 Spænding [V] og frekvens [Hz] 17 QR-kode (QR = Quick Response) 18 CE-mærke og godkendelser 19 Producentens navn og adresse * Eksempel på produktionskode: Pumpen er produceret i uge 26, TM Fig. 7 Produktionskode (PC) på emballage 5

6 Dansk (DK) 2.8 Modeltype Denne monterings- og driftsinstruktion dækker model A og B. Modeltypen er angivet på typeskiltet. Se fig Radiokommunikation Radiodelen af dette produkt er en klasse 1-enhed og kan bruges overalt i EU-medlemslandene uden restriktioner. Tilsigtet brug Dette produkt har en indbygget radio til fjernstyring. Produktet kan kommunikere med Grundfos GO og med andre MAGNA3-pumper af samme type via den indbyggede radio Værktøj 1.2 x x 3.5 TX TM Fig. 8 Modeltype på produktet Du finder de forskellige modelvarianter i datahæftet for MAGNA3. Fig Anbefalet værktøj TM Pos. Værktøj Størrelse 1 Skruetrækker, lige kærv 1,2 x 8,0 mm 2 Skruetrækker, lige kærv 0,6 x 3,5 mm 3 Skruetrækker, torxbit TX20 4 Sekskantnøgle 5,0 mm 5 Gaffelnøgle Afhængig af DN-størrelse 6 Sidebidetang 7 Rørtang Bruges kun til pumper med unioner 6

7 3. Mekanisk installation 3.1 Løft af pumpen Advarsel Overhold lokale forskrifter der sætter grænser for manuel løft og håndtering. Løft altid direkte på pumpehovedet eller køleribberne ved håndtering af pumpen. Se fig. 10. Ved store pumper kan det være nødvendigt at bruge løfteudstyr. Anbring løftestropperne som vist i fig Montering af pumpen MAGNA3 er beregnet til indendørs installation. MAGNA3-pumperækken omfatter både flange- og gevindudførelser. Denne monterings- og driftsinstruktion gælder for begge udførelser, men giver en generel beskrivelse af flangeudførelserne. Hvis udførelserne er forskellige, bliver gevindudførelsen beskrevet separat. Pumpen skal monteres så spændinger fra rørinstallationen ikke overføres til pumpehuset. De maksimalt tilladte kræfter og momenter fra rørtilslutninger som indvirker på pumpens flanger eller gevindtilslutninger, fremgår af side 52. Pumpen kan ophænges direkte i rørene hvis rørinstallationen kan bære pumpen. Dobbeltpumper er forberedt til montering på et monteringsbeslag eller en fodplade (pumpehus med M12-gevind). For at sikre tilstrækkelig køling af motor og elektronik skal følgende overholdes: Placér pumpen på en sådan måde at tilstrækkelig køling sikres. Omgivelsestemperaturen må ikke overstige 40 C. Dansk (DK) Trin Handling Illustration TM Pile på pumpehuset viser væskens strømningsretning gennem pumpen. Væskens strømningsretning kan være vandret eller lodret, afhængig af kontrolboksens position. TM TM Fig. 10 Korrekt løft af pumpe Forsigtig Løft ikke pumpehovedet i kontrolboksen (rødt område på pumpen). Se fig Luk afspærringsventilerne, og sørg for at der ikke er tryk på anlægget mens pumpen monteres. TM Montér pumpen med pakninger i rørledningen. TM Fig. 11 Forkert løft af pumpe TM Montér bolte og møtrikker. Brug bolte af den rigtige størrelse alt efter anlægstryk. For anbefalet tilspændingsmoment for boltene der bruges i flangetilslutningen, se side 52. Gevindudførelse: Spænd omløberne. TM TM

8 Dansk (DK) Forsigtig Dobbeltpumper der er monteret i vandrette rørledninger, skal altid monteres med en automatudlufter (Rp 1/4) i pumpehusets øverste del. Se fig Placering Montér altid pumpen med vandret motoraksel. Pumpe monteret korrekt i lodret rørledning. Se fig. 14, pos. A. Pumpe monteret korrekt i vandret rørledning. Se fig. 14, pos. B. Montér ikke pumpen med lodret motoraksel. Se fig. 14, pos. C og D. A B Fig. 12 Dobbeltpumpe med automatudlufter 3.3 Montering af kontrolboks, stiktilsluttede Kontrolboksen til disse udførelser har en excentrik fastspændingsskrue som er monteret i pumpen. Skruen bruges kun i forbindelse med service. Se fig. 13. K TM C Fig. 14 Pumpe monteret med vandret motoraksel 3.5 Kontrolbokspositioner For at sikre tilstrækkelig køling skal kontrolboksen monteres i vandret position med Grundfos-logoet i lodret position. Se fig. 15. D TM Fastspændingsskrue TM Fig. 13 Excentrik fastspændingsskrue til stiktilsluttede udførelser TM Fig. 15 Pumpe monteret med kontrolboksen i vandret position 8

9 3.6 Pumpehovedets placering Hvis pumpehovedet afmonteres før pumpen installeres i rørledningen, skal man være specielt opmærksom når pumpehovedet monteres i pumpehuset: 1. Kontrollér visuelt at den flydende ring i tætningssystemet er centreret. Se fig. 16 og Sænk forsigtigt pumpehovedet med rotoraksel og løber ned i pumpehuset. 3. Sørg for at kontaktfladen på pumpehuset og kontaktfladen på pumpehovedet har kontakt før spændebåndet spændes. Se fig. 18. Forsigtig Vær opmærksom på spændebåndets placering før spændebåndet spændes. Forkert placering af spændebåndet vil medføre lækage fra pumpen og beskadige de hydrauliske dele i pumpehovedet. Se fig. 18. Dansk (DK) Fig. 18 Montering af pumpehoved i pumpehus TM Fig. 16 Korrekt centreret tætningssystem TM TM Fig. 17 Forkert centreret tætningssystem 9

10 3.7 Ændring af kontrolboksposition Dansk (DK) Advarsel 5 Isæt og spænd skruen der holder spændebåndet med 8 Nm ± 1 Nm. : Spænd ikke skruen hvis der drypper kondensvand fra spændebåndet. 6 Montér isoleringsskallerne. : Isoleringsskaller til pumper i aircondition- og køleanlæg skal bestilles separat. Advarsel Risiko for dampudslip. 2 3 Drej forsigtigt pumpehovedet til den ønskede position. Hvis pumpehovedet sidder fast, løsn det med et let slag af en gummihammer. Placér kontrolboksen i vandret position så Grundfos-logoet er i lodret position. Motorakslen skal være vandret. TM Løsn skruen i spændebåndet der holder pumpehoved og pumpehus sammen. Advarsel: Hvis skruen løsnes for meget, bliver pumpehovedet helt adskilt fra pumpehuset. Illustration TM Handling TM Trin Som et alternativ til isoleringsskaller kan pumpehus og rørledning isoleres som vist i fig a Enkeltpumpe. Placér spændebåndet så åbningen vender mod pilen. Den kan være i positionen kl. 3, kl. 6, kl. 9 eller kl. 12. TM Isolér ikke kontrolboksen og undlad at tildække betjeningspanelet. TM Forsigtig Placér åbningen i spændebåndet som vist i trin 4a eller 4b på grund af drænhullet i statorhuset. TM Tab ikke pumpehovedet når spændebåndet løsnes. TM b Dobbeltpumpe. Placér spændebåndene så åbningerne vender mod pilene. De kan være i positionen kl. 3, kl. 6, kl. 9 eller kl. 12. Advarsel TM TM Advarselssymbolet på spændebåndet der holder pumpehoved og pumpehus sammen, angiver at der er risiko for personskade. Se de specifikke advarsler nedenfor. 10 TM TM Fig. 19 Isolering af pumpehus og rørstreng

11 Sæt kabelforskruningen i kontrolboksen. 4 Træk strømforsyningskablet igennem kabelforskruningen. 5 Afisolér kabellederne som vist. 6 Forbind kabellederne til strømforsyningsstikket. 7 Sæt strømforsyningsstikket i stikket i pumpens kontrolboks. 8 Spænd kabelforskruningen. Montér frontpladen igen. Foretag eltilslutning og beskyttelse i henhold til lokale forskrifter. Kontrollér at forsyningsspænding og -frekvens svarer til værdierne på typeskiltet. TM Dansk (DK) 4. Elektrisk installation Advarsel Advarsel Pumpen skal tilsluttes en ekstern netspændingsafbryder med en brydeafstand på mindst 3 mm i alle poler. Der skal vælges jording eller nulling som beskyttelse mod indirekte berøring. Hvis pumpen er forbundet til et elektrisk anlæg hvor et HFI-relæ bruges som ekstra beskyttelse, skal dette udløses når der er jordfejlstrøm med jævnstrømsindhold (pulserende jævnstrøm). TM Afbryd strømforsyningen før du foretager tilslutninger. Pumpen kræver ikke ekstern motorbeskyttelse. Motoren har termisk beskyttelse mod langsom overbelastning og blokering (IEC 34-11: TP 211). Når der tændes for pumpen via strømforsyningen, starter den efter ca. 5 sekunder. 4.1 Forsyningsspænding 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE. Spændingstolerancerne er beregnet til variationer i netspændingen. De må ikke bruges til at lade pumperne køre ved andre spændinger end dem der er angivet på typeskiltet. 4.2 Tilslutning til strømforsyning, klemmetilsluttede udførelser TM Find strømforsyningsstikket og kabelforskruningen i den lille papirpose der er leveret med pumpen. TM Afmontér frontpladen på kontrolboksen. : Fjern ikke skruerne fra dækslet. Illustration TM Trin Handling TM Start/stop via strømforsyningen må maksimalt foretages fire gange pr. time. TM TM Fejlstrømsafbryderen skal være mærket med det første eller begge symboler der er vist nedenfor: 11

12 Dansk (DK) 4.3 Tilslutning til strømforsyning, stiktilsluttede udførelser Samling af stikket Trin Handling Illustration 1 Montér kabelforskruningen og stikdækslet på kablet. Afisolér kabellederne som vist. Maks. 1,5 mm 2 12 mm 5,5-10 mm 7 mm 17 mm TM Sæt strømforsyningsstikket i stikket i pumpens kontrolboks. Click TM Adskillelse af stikket Trin Handling Illustration 2 Forbind kabellederne til strømforsyningsstikket. TM Løsn kabelforskruningen og tag den af stikket. TM Bøj kablet med kabellederne opad. TM Træk stikdækslet af mens der trykkes på begge sider. TM Træk styrepladen til kabellederne ud og smid den væk. Klik stikdækslet på strømforsyningsstikket. TM TM Løsn kabellederne en for en ved at trykke en skruetrækker forsigtigt ind i klemmeclipsen. TM Skru kabelforskruningen på strømforsyningskablet. TM Stikket er nu adskilt fra strømforsyningskablet. TM

13 4.4 Forbindelsesdiagrammer Tilslutning til strømforsyning, klemmetilsluttede udførelser Ekstern afbryder Dansk (DK) HPFI Sikring (10 A, forsinkelse) TM Fig. 20 Eksempel på typisk tilslutning, 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE Tilslutning til strømforsyning, stiktilsluttede udførelser HPFI Sikring (10 A, forsinkelse) Ekstern afbryder TM Fig. 21 Eksempel på ALPHA-stikforbindelse, 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE Forbind alle kabler i henhold til lokale forskrifter. 4.5 Tilslutning til eksterne styringer Max. 24 V DC 22 ma 24V 3 IN Max. 250 V AC 2 A AC V DC 4-20 ma Vcc Vcc Signal Signal I Min. 5 V DC 20 ma 2 L N M A M I S/S NC N0 C L 1 N TM TM Fig. 22 Forbindelsesdiagram, klemmetilsluttede udførelser 13

14 Dansk (DK) TM Fig. 23 Forbindelsesdiagram, stiktilsluttede udførelser Tilslutningsklemmerne i klemmetilsluttede udførelser er forskellige fra klemmerne i stiktilsluttede udførelser, men de har samme funktion og tilslutningsmuligheder. Vedrørende krav til signalledninger og signalgivere, se afsnit 18. Tekniske data. Brug skærmede kabler til ekstern start/stop-afbryder, digital indgang, sensor og sætpunktsignaler. Forbind skærmede kabler til jord på følgende måde: Klemmetilsluttede udførelser Forbind skærmen i kablet til jord via den digitale indgang (jord). Se fig. 22. Stiktilsluttede udførelser: Forbind skærmen i kablet til jord via kabelbøjle. Se fig 23. Advarsel Ledninger der tilsluttes forsyningsklemmerne, udgangene NC, NO, C og start/stop-indgangen, skal være isoleret fra hinanden og fra forsyningsspændingen med en forstærket isolering. 4.6 Kommunikation via indgange/udgange Relæudgange Alarm-, klar- og driftsmelding via melderelæ. Digital indgang Start/Stop (S/S) Min.-kurve (MI) Maks.-kurve (MA). Analog indgang Styresignal 0-10 V eller 4-20 ma. Bruges til ekstern styring af pumpen eller som sensorindgang til styring af eksternt sætpunkt. 24 V-forsyningen fra pumpe til sensor er valgfri og bruges normalt når en ekstern forsyning ikke er til stede. Advarsel Indgangsspændinger fra eksternt udstyr skal adskilles fra strømførende dele med forstærket isolering. Alle kabler skal være varmebestandige op til 75 C. Alle kabler skal tilsluttes i henhold til EN og EN :

15 4.6.1 Relæudgange Se fig. 22, pos. 1. Pumpen har to indbyggede melderelæer med en potentialfri skiftekontakt til ekstern fejlmelding. Melderelæets funktion kan indstilles til "Alarm", "Klar" eller "Drift" på pumpens betjeningspanel eller med Grundfos GO. Relæerne kan bruges til udgange op til 250 V og 2 A Digitale indgange Se fig. 22, pos. 2. Den digitale indgang kan bruges til ekstern styring af start/stop eller eksternt tvangsstyret drift på maks.- eller min.-kurve. Hvis der ikke tilsluttes en ekstern start/stop-afbryder, skal ledningsforbindelsen mellem klemme Start/Stop (S/S) og stel ( ) bibeholdes. Denne tilslutning er fabriksindstillingen. Dansk (DK) Relæ 1 Relæ 2 NC NO C NC NO C M A M I S/S Alarm Drift TM On/off-timer Fig. 24 Relæudgang Kontaktsymbol NC NO C Melderelæernes funktioner fremgår af nedenstående tabel: Melderelæ NC NO C NC NO C NC NO C Melderelæ NC NO C NC NO C NC NO C Melderelæ NC NO C NC NO C NC NO C Fabriksindstilling af relæer: Funktion Brydekontakt Sluttekontakt Fælles Alarmmelding Ikke aktiveret: Strømforsyningen er blevet afbrudt. Pumpen har ikke registreret fejl. Aktiveret: Pumpen har registreret en fejl. Klarmelding Ikke aktiveret: Pumpen har registreret en fejl og kan ikke køre. Aktiveret: Pumpen er indstillet til stop, men er klar til at køre. Pumpen kører. Driftsmelding Ikke aktiveret: Pumpen kører ikke. Aktiveret: Pumpen kører. Fig. 25 Digital indgang Kontaktsymbol M A M I S/S Funktion Maks.-kurve 100 % hastighed Min.-kurve 25 % hastighed Start/Stop Stelforbindelse Ekstern start/stop Pumpen kan startes eller stoppes via den digitale indgang. S/S S/S Start/stop H H Start/stop Q Q TM Normal drift : Fabriksindstilling med ledningsforbindelse mellem S/S og. Stop Relæ Funktion 1 Driftsmelding 2 Alarm-/klarmelding 15

16 Dansk (DK) Eksternt tvangsstyret drift på maks.- eller min.-kurve Pumpen kan tvangsstyres til drift på maks.- eller min.-kurve via den digitale indgang. M A M A H H Maks.-kurve Q Q Min.-kurve Normal drift Maks.-kurve For at optimere pumpens ydelse kan der med fordel bruges eksterne sensorer i følgende tilfælde: Funktion/reguleringsform Varmeenergimåler Konstant temperatur Proportionaltryk Vcc 24V IN Signal Sensortype Temperatursensor Temperatursensor Tryksensor 1 M I H Q Normal drift 2 M I H Q Min.-kurve Vælg funktion for den digitale indgang på pumpens betjeningspanel eller med Grundfos GO Analog indgang Se fig. 22, pos. 3. Den analoge indgang kan bruges til tilslutning af en ekstern sensor til måling af temperatur eller tryk. Se fig. 28. Det er muligt at bruge sensortyper med 0-10 V- eller 4-20 ma-signal. Den analoge indgang kan også bruges til et eksternt signal til styring via et CTS-anlæg eller et lignende styresystem. Se fig. 29. Når indgangen bruges til varmeenergimåleren, skal der installeres en temperatursensor i returløbsledningen. Hvis pumpen er installeret i returløbsledningen i anlægget, skal sensoren installeres i fremløbsledningen. Hvis konstanttrykregulering er aktiveret og pumpen er installeret i fremløbsledningen i anlægget, skal sensoren installeres i returløbsledningen. Hvis pumpen er installeret i returløbsledningen i anlægget, kan den interne temperatursensor bruges. Sensortypen (0-10 V eller 4-20 ma) kan ændres på pumpens betjeningspanel eller med Grundfos GO. 24V 24V Vcc Vcc sensor IN IN signal TM Fig. 28 Eksempler på eksterne sensorer Pos. 1 2 Sensortype Se afsnit 17.4 Eksterne sensorer for yderligere oplysninger. 24V Kombineret temperatur- og tryksensor, Grundfos type RPI T2. 1/2"-tilslutning og 4-20 ma-signal. Tryksensor, Grundfos type RPI. 1/2"-tilslutning og 4-20 ma-signal. BMS PLC Fig. 29 Eksempler på eksternt signal til styring via CTS/PLC TM TM Fig. 26 Analog indgang til ekstern sensor, 0-10 V 24V IN I Vcc signal sensor TM Fig. 27 Analog indgang til ekstern sensor, 4-20 ma 16

17 4.7 Indstillingernes prioritet De eksterne tvangsstyringssignaler indvirker på indstillingsmulighederne på pumpens betjeningspanel eller med Grundfos GO. Pumpen kan dog altid indstilles til drift på maks.-kurve eller til stop på pumpens betjeningspanel eller med Grundfos GO. Hvis to eller flere indstillinger aktiveres samtidig, vil pumpen køre i henhold til den indstilling som har højest prioritet. Indstillingernes prioritet fremgår af nedenstående tabel. Eksempel: Hvis pumpen er blevet tvangsstyret til stop via et eksternt signal, kan betjeningspanelet eller Grundfos GO kun indstille pumpen til drift på maks.-kurve. Dansk (DK) Mulige indstillinger Prioritet Betjeningspanel eller- Grundfos GO Eksterne signaler Bussignal 1 Stop 2 Maks.-kurve 3 Stop 4 Stop 5 Maks.-kurve 6 Min.-kurve 7 Start 8 Maks.-kurve 9 Min.-kurve 10 Min.-kurve 11 Start Som tabellen viser, reagerer pumpen ikke på eksterne signaler (maks.-kurve og min.-kurve) når den styres via bus. Kontakt Grundfos for yderligere oplysninger. 17

18 Dansk (DK) 5. Første opstart, enkeltpumpe Start ikke pumpen før anlægget er blevet fyldt med væske og udluftet. Desuden skal det krævede minimumstilløbstryk være til stede ved pumpens indløb. Se afsnit 18. Tekniske data. Anlægget kan ikke udluftes via pumpen. Pumpen er selvudluftende. Forsigtig Afgangsventilen skal åbnes umiddelbart efter start af pumpen. Ellers kan pumpemediets temperatur blive for høj og forårsage materielle skader. Trin Handling Illustration 1 Tænd for strømforsyningen til pumpen. : Når der tændes for pumpen, starter den iauto ADAPT efter ca. 5 sekunder. TM Pumpedisplay ved første idriftsætning. Efter få sekunder skifter displayet til opstartsguiden. TM Opstartsguiden vil føre dig igennem de generelle indstillinger af pumpen, såsom sprog, dato og tid. Hvis der ikke trykkes på en tast på pumpens betjeningspanel i 15 minutter, går displayet i dvaletilstand (energisparetilstand). Når der trykkes på en tast, kommer "Home"-billedet frem. TM Når de generelle indstillinger er foretaget, vælg den ønskede reguleringsform eller lad pumpen køre iauto ADAPT. Se afsnit 6. Indstillinger for yderligere indstillinger. TM

19 5.1 Første opstart, dobbeltpumpe TM Dansk (DK) Fig. 30 MAGNA3 D Kontrollér at det andet pumpehoved er tilsluttet strømforsyningen. Advarsel 77 kommer frem på displayet hvis du ikke har tilsluttet det andet pumpehoved til strømforsyningen. Se fig. 31. Tilslut det andet pumpehoved, og genstart pumpen Status Fig. 31 Advarsel 77 19

20 Dansk (DK) 6. Indstillinger 6.1 Oversigt over indstillinger Alle indstillinger kan foretages på pumpens betjeningspanel eller med Grundfos GO. Menu Undermenu Yderligere information Sætpunkt Driftsform Se afsnit 12.1 Sætpunkt. Se afsnit 12.2 Driftsform. Normal Stop Min. Maks. Reguleringsform Se afsnit 12.3 Reguleringsform. AUTO ADAPT FLOW ADAPT Prop.tryk Konstanttryk Konst.temp. Differenstemp. Konstantkurve Se afsnit AUTOADAPT. Se afsnit FLOWADAPT. Se afsnit Proportionaltryk. Se afsnit Konstanttryk. Se afsnit Konstant temperatur. Se afsnit Differenstemperatur. Se afsnit Konstantkurve. Regulatorens indstillinger Regulatorens forstærkning Kp Se afsnit 12.4 Regulatorindstillinger Regulatorens integraltid Ti FLOW LIMIT Se afsnit 12.5 FLOWLIMIT. Indstil FLOWLIMIT Automatisk natsænkning Se afsnit 12.6 Automatisk natsænkning. Ikke aktiv Aktiv Relæudgange Se afsnit 12.7 Relæudgange. Sætpunktsindflydelse Buskommunikation Generelle indstillinger Relæudgang 1 Relæudgang 2 Ekstern sætpunktsfunktion Temperaturføring Pumpenummer Sprog Indstil dato og tid Enheder Aktivér/deaktivér indstillinger Slet historik Definér Home-billede Lysstyrke i display Genetablér fabriksindstillinger Kør opstartsguiden Se afsnit 12.8 Indstillingsværdier for reguleringsformer. Se afsnit Ekstern sætpunktsfunktion. Se afsnit Temperaturføring. Se afsnit Buskommunikation. Se afsnit Pumpenummer. Se afsnit Generelle indstillinger. Se afsnit Sprog. Se afsnit Indstil dato og tid. Se afsnit Enheder. Se afsnit Aktivér/deaktivér indstillinger. Se afsnit Slet historik. Se afsnit Definér Home-billede. Se afsnit Lysstyrke i display. Se afsnit Genetablér fabriksindstillinger. Se afsnit Kør opstartsguiden. 20

21 7. Menuoversigt Status Indstillinger Assist Driftsstatus Sætpunkt Pumpeopsætning, Assist Driftsform, fra Driftsform Indstilling af pumpe Reguleringsform Reguleringsform Indstilling af dato og tid Pumpeydelse Regulatorens indstillinger (kun model B) Datoformat, dato og tid Maks.-kurve og driftspunkt Regulatorens forstærkning Kp Kun dato Resulterende sætpunkt Regulatorens integraltid Ti Kun tid Medietemperatur FLOW LIMIT Opsætning af flerpumpesystem Omdrejningstal Aktivér FLOWLIMIT-funktionen Opsætning af analog indgang Driftstimer Indstil FLOWLIMIT Beskrivelse af reguleringsform Dansk (DK) Effekt- og energiforbrug Automatisk natsænkning AUTO ADAPT Effektforbrug Relæudgange FLOW ADAPT Energiforbrug Relæudgang 1 Prop.tryk Advarsel og alarm Relæudgang 2 Konstanttryk Aktuel advarsel eller alarm Ikke aktiv Konst.temp. Advarselslog Klar Differenstemperatur Advarselslog 1 til 5 Alarm Konstantkurve Alarmlog Drift Hjælp til fejlretning via Assist Alarmlog 1 til 5 Sætpunktsindflydelse Blokeret pumpe Varmeenergimåler Ekstern sætpunktsfunktion Pumpekommunikationsfejl Varmeeffekt Temperaturføring Intern fejl Varmeenergi Buskommunikation Intern sensorfejl Flow Pumpenummer Tørløb Volumen Generelle indstillinger Tvungen pumpning Timetæller Sprog Underspænding Temperatur 1 Indstil dato og tid Overspænding Temperatur 2 Vælg datoformat Ekstern sensorfejl Differenstemperatur Indstil dato Driftslog Vælg tidsformat Driftstimer Indstil tid Trenddata Enheder Driftspunkt over tid SI- eller US-enheder 3D viser (Q, H, t) Kundetilpassede enheder 3D viser (Q, T, t) Tryk 3D viser (Q, P, t) Differenstryk 3D viser (T, P, t) Løftehøjde Monterede moduler Niveau Dato og tid Flow Dato Volumen Tid Temperatur Identifikation af pumpe Differenstemperatur Flerpumpesystem Effekt Driftsstatus Energi Driftsform, fra Aktivér/deaktivér indstillinger Reguleringsform Slet historik Systemets ydelse Slet driftslog Driftspunkt Slet data for varmeenergi Resulterende sætpunkt Slet energiforbrug Identifikation af system Definér Home-billede Effekt- og energiforbrug Vælg Home-displaytype Effektforbrug Dataliste Energiforbrug Grafisk illustration Anden pumpe 1, flerpumpesys. Definér Home-displayindhold Dataliste Grafisk illustration Lysstyrke i display Lysstyrke Genetablér fabriksindstillinger Kør opstartsguiden 21

22 Dansk (DK) 8. Betjeningspanel Advarsel Ved høje medietemperaturer kan pumpehuset være så varmt at man kun bør røre ved tasterne for at undgå forbrændinger. 10. Menu "Home" Home Fig. 32 Betjeningspanel TM Navigering Home Tryk for at gå til menu "Home". Menu "Home" (fabriksindstilling) Genvej til indstilling af reguleringsform Genvej til indstilling af sætpunkt Flow Løftehøjde. Navigér i displaybilledet med eller og skift mellem de to genveje med eller. "Home"-billedet kan defineres af brugeren. Se afsnit Definér Home-billede. 11. "Status"-menu Tast Funktion 9. Menustruktur Går til menu "Home". Går tilbage til forrige handling. Navigerer imellem hovedmenuer, displaybilleder og cifre. Ved menuskift vil det viste displaybillede altid være det øverste billede i den nye menu. Navigerer mellem undermenuer. Gemmer ændrede værdier, afstiller alarmer og udvider værdifeltet. Pumpen har en opstartsguide som starter ved første idriftsætning. Efter opstartsguiden vises de fire hovedmenuer i displayet. Se afsnit 5. Første opstart, enkeltpumpe. 1. Home Denne menu viser op til fire brugerdefinerede parametre med genveje eller en grafisk illustration af en Q/H-ydelseskurve. Se afsnit 10. Menu "Home". 2. Status Denne menu viser status for pumpen og anlægget samt advarsler og alarmer. Se afsnit 11. "Status"-menu. Der kan ikke foretages indstillinger i denne menu. 3. Indstillinger Denne menu giver adgang til alle indstillingsparametre. En detaljeret indstilling af pumpen kan foretages i denne menu. Se afsnit 12. "Indstillinger"-menu. 4. Assist Denne menu giver hjælp til opsætning af pumpen, en kort beskrivelse af reguleringsformerne og hjælp til fejlretning. Se afsnit 13. Menu "Assist". Navigering Home > Status Tryk på og gå til "Status"-menuen med. "Status"-menu Denne menu giver følgende statusinformation: Driftsstatus Pumpeydelse Effekt- og energiforbrug Advarsel og alarm Varmeenergimåler Driftslog Monterede moduler Dato og tid Identifikation af pumpe Flerpumpesystem. Navigér mellem undermenuer med eller Status 22

23 12. "Indstillinger"-menu 12.2 Driftsform Indstillinger Driftsform Dansk (DK) Navigering Home > Indstillinger Tryk på og gå til "Indstillinger"-menuen med. "Indstillinger"-menu Denne menu giver følgende indstillingsmuligheder: Sætpunkt Driftsform Reguleringsform Regulatorens indstillinger (kun model B) FLOW LIMIT Automatisk natsænkning Relæudgange Sætpunktsindflydelse Buskommunikation Generelle indstillinger. Navigér mellem undermenuer med eller Sætpunkt Navigering Home > Indstillinger > Driftsform Driftsform Normal (reguleringsform) Stop Min. (min.-kurve) Maks. (maks.-kurve). Indstilling: 1. Vælg driftsform med eller. 2. Tryk [OK] for at gemme. Pumpen kan indstilles til at køre i henhold til maks.- eller min.-kurven som en ikke-reguleret pumpe. Se fig. 33. H Maks. Min. Q TM Navigering Home > Indstillinger > Sætpunkt Sætpunkt Indstil sætpunktet så det passer til anlægget. Indstilling: 1. Tryk [OK] for at starte indstillingen. 2. Vælg ciffer med og og tilpas med eller. 3. Tryk [OK] for at gemme. En for høj indstilling vil kunne resultere i støj i anlægget, mens en for lav indstilling vil kunne resultere i mangel på varme eller køling i anlægget Sætpunkt Fig. 33 Min.- og maks.-kurver Normal: Pumpen kører i henhold til den valgte reguleringsform. Stop: Pumpen stopper. Min.: Min.-kurve-indstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget lille flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til manuel natsænkning hvis automatisk natsænkning ikke ønskes benyttet. Maks.: Maks.-kurve-indstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget stort flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til anlæg med brugsvandsprioritet. Reguleringsform Måleenhed Proportionaltryk m, ft Konstanttryk m, ft Konstant temperatur C, F, K Konstantkurve % 23

24 Dansk (DK) 12.3 Reguleringsform Navigering Home > Indstillinger > Reguleringsform Reguleringsform AUTO ADAPT FLOW ADAPT Prop.tryk (proportionaltryk) Konstanttryk Konst.temp. (konstant temperatur) Differenstemperatur. (differenstemperatur) Konstantkurve. Driftsformen skal indstilles til "Normal" før en reguleringsform kan aktiveres. Indstilling: 1. Vælg reguleringsform med eller. 2. Tryk [OK] for at aktivere. Sætpunktet for alle reguleringsformer, undtagen AUTO ADAPT og FLOW ADAPT, kan ændres i undermenuen "Sætpunkt" under "Indstillinger" når den ønskede reguleringsform er blevet valgt. Alle reguleringsformer, undtagen "Konstantkurve", kan kombineres med automatisk natsænkning. Se afsnit 12.6 Automatisk natsænkning. FLOW LIMIT -funktionen kan også kombineres med de fem sidste af ovennævnte reguleringsformer. Se afsnit 12.5 FLOWLIMIT AUTO ADAPT Reguleringsformen AUTO ADAPT tilpasser løbende pumpens ydelse i henhold til den aktuelle anlægskarakteristik. Manuel indstilling af sætpunkt er ikke mulig. H Reguleringsform A 1 : Oprindeligt driftspunkt. A 2 : Lavere registreret løftehøjde på maks.-kurven. A 3 : Nyt driftspunkt efter AUTO ADAPT -regulering. H set1 : Oprindelig sætpunktsindstilling. H set2 : Nyt sætpunkt efter AUTO ADAPT -regulering. H fac. : Se afsnit 12.8 Indstillingsværdier for reguleringsformer. H auto_min : En fast værdi på 1,5 m. Reguleringsformen AUTO ADAPT er en form for proportionaltrykregulering hvor reguleringskurverne har et fast udgangspunkt, H auto_min. Reguleringsformen AUTO ADAPT er specielt udviklet til varmeanlæg og anbefales ikke til aircondition- og køleanlæg. For at deaktivere AUTO ADAPT, se afsnit Genetablér fabriksindstillinger FLOW ADAPT Når FLOW ADAPT er valgt, vil pumpen køre AUTO ADAPT og sikre at flowet aldrig overstiger den indtastede FLOW LIMIT -værdi. Indstillingsområdet for FLOW LIMIT er 25 til 90 % af pumpens Q maks.. Fabriksindstillingen af FLOW LIMIT er det flow hvor AUTO A- DAPT-fabriksindstillingen møder maksimumskurven. Se fig. 35. FLOW LIMIT må ikke indstilles lavere end det dimensionerede driftspunkt. H H fac H auto_min Fig. 35 FLOW ADAPT 25 % Q max Indstillingsområde Q fac 90 % Q max Proportionaltryk Pumpens løftehøjde reduceres når vandbehovet falder og øges når vandbehovet stiger. Se fig. 36. Sætpunktet kan indstilles med en nøjagtighed på 0,1 meter. Løftehøjden mod en lukket ventil er halvdelen af sætpunktet H sæt. Q TM H fac A 1 H set1 H H auto_min Fig. 34 AUTO ADAPT H A set2 3 A 2 Når reguleringsformen AUTO ADAPT er blevet aktiveret, starter pumpen med fabriksindstillingen, H fac = H set1, svarende til ca. 55 % af maks. løftehøjde, og tilpasser herefter ydelsen til A 1. Se fig. 34. Når pumpen registrerer en lavere løftehøjde på maks.-kurven, A 2, vælger AUTO ADAPT -funktionen automatisk en tilsvarende lavere reguleringskurve, H set2. Hvis ventilerne i anlægget lukker, tilpasser pumpen ydelsen til A 3. Q TM H set H set 2 Fig. 36 Proportionaltryk Q TM

25 Konstanttryk Pumpen opretholder et konstant tryk uanset hvor stort vandbehovet er. Se fig. 37. H Differenstemperatur Reguleringsformen differenstemperatur er mulig fra model B. Modeltypen er angivet på typeskiltet. Se fig. 8. Denne reguleringsform sikrer et konstant differenstemperaturfald over varme- og køleanlæg. Ved denne reguleringsform opretholder pumpen en konstant differenstemperatur mellem pumpen og den eksterne sensor. Se figur 39 og 40. Dansk (DK) Q TM H t Fig. 37 Konstanttryk Konstant temperatur Denne reguleringsform sikrer en konstant temperatur. Konstant temperatur er en reguleringsform der kan bruges i brugsvandsanlæg til at regulere flowet med det formål at opretholde en konstant temperatur i anlægget. Se fig. 38. Når denne reguleringsform bruges, må der ikke være installeret strengreguleringsventiler i anlægget. Hvis pumpen er installeret i fremløbsledningen i anlægget, skal der installeres en ekstern temperatursensor i returløbsledningen. Sensoren skal installeres så tæt som muligt ved forbrugeren (radiator, varmeveksler osv.). Vi anbefaler at installere pumpen i fremløbsledningen. Hvis pumpen er installeret i returløbsledningen i anlægget, kan den interne temperatursensor bruges. I dette tilfælde skal pumpen installeres så tæt som muligt ved forbrugeren (radiator, varmeveksler osv). Reguleringsformen "konstant temperatur" reducerer også risikoen for bakterievækst (fx legionella) i anlægget. Det er muligt at indstille sensorområdet: min. -10 C maks. 130 C. H For at sikre at pumpen er i stand til at regulere, anbefaler vi at indstille sensorområdet mellem -5 og 125 C. Fig. 39 Differenstemperatur Du kan bruge den interne temperatursensor hvis pumpen er installeret i fremløbsledningen i anlægget. Du skal installere en ekstern temperatursensor i anlæggets returløbsledning. Installér denne sensor så tæt som muligt på forbrugeren (radiator, varmeveksler osv.). Se fig. 40. Fig. 40 Differenstemperatur t Reguleringskonstanterne, dvs. forstærkning Kp og integraltid Ti, er indstillet fra fabrik til Kp = 1 og Ti = 8 sek. I nogle tilfælde skal disse indstillinger ændres afhængig af anvendelse og den regulerede parameter. Se 12.4 Regulatorindstillinger. Q TM TM Q TM Fig. 38 Konstant temperatur 25

26 Dansk (DK) Konstantkurve Pumpen kan indstilles til at køre i henhold til en konstantkurve som en ikke-reguleret pumpe. Se fig. 41. Den ønskede hastighed kan indstilles i % af den maksimale hastighed i området fra 25 til 100 %. H Fig. 41 Konstantkurve Q TM Hvis pumpens omdrejningtal indstilles i området mellem min. og maks., vil effekt og tryk være begrænset når pumpen kører på maks.-kurven. Dette betyder at maksimal ydelse kan opnås ved et omdrejningstal der er lavere end 100 %. Se fig. 42. H Begrænset maks.-kurve 70% 50% 30% Min. Q Indstilling af omdrejningstal fra 0 til 100 % 90% TM Fig. 42 Effekt- og trykbegrænsinger som påvirker maks.-kurven 26

27 12.4 Regulatorindstillinger Tabellen nedenfor angiver anbefalede indstillinger af regulatoren: En ændring i K p - og T i -værdierne får indflydelse på alle reguleringsformer. Hvis du ændrer reguleringsformen tilbage til en anden reguleringsform, skal K p og T i -værdierne ændres tilbage fabriksindstillingerne. Fabriksindstillinger for alle andre reguleringsformer: K p = 1. T i = 8. Anlæg/anvendelse Hvis den indbyggede temperatursensor bruges som den ene af sensorerne, skal du installere pumpen så tæt som muligt ved forbrugeren. t t L2 [m] L2 [m] L2 [m] t Varmeanlæg 1) 1) I varmeanlæg vil en forøgelse af pumpens ydelse medføre en stigning i temperaturen ved sensoren. 2) I køleanlæg vil en forøgelse af pumpens ydelse medføre et fald i temperaturen ved sensoren. L1: Afstand [m] mellem pumpe og forbruger. L2: Afstand [m] mellem pumpe og sensor. Indstilling af PI-regulator Til de fleste anvendelser vil fabriksindstillingen af regulatorkonstanterne Kp og Ti sikre optimal pumpedrift. Men i nogle anvendelser kan en justering af regulatoren være påkrævet. Du finder sætpunktet som er vist i figur 43 og 44 i Assist-menuen under 13.1 Pumpeopsætning, Assist. K p Køleanlæg 2) Ti 0,5-0, (L 1 +L 2 ) - 0, (L 1 +L 2 ) 0,5-0, L 2 Fig. 44 Regulatorens integraltid Ti Fremgangsmåde: 1. Øg forstærkningen (Kp) indtil motoren bliver ustabil. Ustabilitet kan konstateres ved at iagttage om den målte værdi begynder at svinge. Derudover kan ustabilitet høres eftersom motoren begynder at pendle. Nogle anlæg, fx temperaturreguleringer, reagerer langsomt hvilket betyder at der kan gå adskillige minutter før motoren bliver ustabil. 2. Indstil forstærkningen (Kp) til halvdelen af den værdi som gjorde motoren ustabil. Dette er den korrekte indstilling af forstærkningen. 3. Reducér integraltiden (Ti) indtil motoren bliver ustabil. 4. Indstil integraltiden (Ti) til det dobbelte af den værdi som gjorde motoren ustabil. Dette er den korrekte indstilling af integraltiden. Generelle tommelfingerregler Øg Kp hvis regulatoren reagerer for langsomt. Hvis regulatoren pendler eller er ustabil, nedsæt anlæggets hastighed ved at reducere K p eller øge T i. Model A: Brug Grundfos GO til at ændre regulatorkonstanterne Kp og Ti. Du kan kun indstille positive værdier. Model B Ændr reguleringsindstillingerne ved hjælp af displayet eller Grundfos GO. Du kan indstille både positive og negative værdier. Dansk (DK) Regulatorens forstærkning Kp Regulatorens integraltid Ti Fig. 43 Regulatorens forstærkning Kp 27

28 Dansk (DK) 12.5 FLOW LIMIT Navigering Home > Indstillinger > FLOW LIMIT FLOW LIMIT Automatisk natsænkning For at aktivere funktionen, vælg "Aktiv" med eller og tryk [OK]. Når automatisk natsænkning er aktiveret, skifter pumpen automatisk mellem normal drift og natsænkning (drift ved lav ydelse). Skift mellem normal drift og natsænkning afhænger af fremløbstemperaturen. Pumpen skifter automatisk til natsænkning når den indbyggede sensor registrerer et fald i fremløbstemperaturen på mere end 10 til 15 C inden for ca. to timer. Temperaturfaldet skal være mindst 0,1 C/min. Skift til normal drift sker uden tidsforsinkelse når temperaturen er steget med ca. 10 C. Automatisk natsænkning kan ikke aktiveres når pumpen er indstillet til drift på konstantkurve. FLOW LIMIT Aktivér FLOWLIMIT-funktionen Indstil FLOWLIMIT. Indstilling: 1. For at aktivere funktionen, vælg "Aktiv" med eller og tryk [OK]. 2. For at indstille FLOW LIMIT, tryk [OK] for at starte indstillingen. 3. Vælg ciffer med og og tilpas med eller. 4. Tryk [OK] for at gemme. H Fig. 45 FLOW LIMIT 25 % Q max Indstillingsområde Q limit FLOW LIMIT -funktionen kan kombineres med følgende reguleringsformer: Prop.tryk Konstanttryk Konst.temp. Konstantkurve. En flowbegrænsende funktion sikrer at flowet aldrig overstiger den indtastede FLOW LIMIT -værdi. Indstillingsområdet for FLOW LIMIT er 0 til 90 % af pumpens Q maks.. Fabriksindstillingen af FLOW LIMIT er det flow hvor AUTO A- DAPT-fabriksindstillingen møder maks.-kurven. Se fig Automatisk natsænkning 90 % Q max Q TM Automatisk natsænkning 12.7 Relæudgange Navigering Home > Indstillinger > Relæudgange Relæudgange Relæudgang 1 Relæudgang 2. Relæudgangene kan indstilles til følgende: Ikke aktiv Klar Alarm Drift. Pumpen har to melderelæer, klemme 1, 2 og 3, til et potentialfrit alarmsignal, klarsignal og driftssignal. Se afsnit Relæudgange for yderligere information. Indstil funktionen for melderelæerne, alarmsignal (fabriksindstilling), klarsignal og driftssignal, på pumpens betjeningspanel. Udgangen, klemme 1, 2 og 3, er elektrisk adskilt fra resten af styringen. Melderelæet aktiveres på følgende måde: Ikke aktiv Melderelæet er ikke aktiveret. Klar Melderelæet er aktiv når pumpen kører eller er indstillet til stop, men er klar til at køre. Alarm Melderelæet aktiveres sammen med den røde signallampe på pumpen. Drift Melderelæet aktiveres sammen med den grønne signallampe på pumpen Relæudgange Navigering Home > Indstillinger > Automatisk natsænkning 28

29 12.8 Indstillingsværdier for reguleringsformer Indstillingsværdierne for FLOW ADAPT og FLOW LIMIT angives som procent af Q maks, men skal indtastes i m 3 /t i menuen "Indstillinger". Pumpetype AUTO ADAPT H fab Q maks FLOW ADAPT / FLOW LIMIT Q fab Q maks 90 % [m] [m 3 /t] [m 3 /t] [m 3 /t] MAGNA (N) 2,5 8,0 3,7 7,2 MAGNA (N) 3,5 10,0 5,0 9,0 MAGNA (N) 4,5 11,0 5,5 9,9 MAGNA (N) 5,5 12,0 6,1 10,8 MAGNA (N) 6,5 13,0 6,2 11,7 MAGNA3 (D) (F) (N) 2,5 9,0 5,0 8,1 MAGNA3 (D) (F) (N) 3,5 11,0 5,9 9,9 MAGNA3 (D) (F) (N) 4,5 12,0 6,4 10,8 MAGNA3 (D) (F) (N) 5,5 13,0 6,7 11,7 MAGNA3 (D) F (N) 6,5 19, ,5 MAGNA3 (D) F (N) 2,5 16,0 7,5 14,4 MAGNA3 (D) F (N) 3,5 19,0 10,5 17,1 MAGNA3 (D) F (N) 4,5 21, ,4 MAGNA3 (D) F (N) 5,5 23, ,2 MAGNA3 (D) F (N) 6,5 25, ,0 MAGNA3 (D) F (N) 8,0 28, ,7 MAGNA3 (D) F (N) 9,5 28, ,7 MAGNA3 (D) F (N) 2,5 21, ,4 MAGNA3 (D) F (N) 3,5 26, ,9 MAGNA3 (D) F (N) 4,5 29, ,6 MAGNA3 (D) F (N) 5,5 31, ,4 MAGNA3 (D) F (N) 6,5 35, ,0 MAGNA3 (D) F (N) 8,0 37, ,8 MAGNA3 (D) F (N) 9,5 39, ,6 MAGNA3 (D) F (N) 2,5 29, ,6 MAGNA3 (D) F (N) 3,5 36, ,9 MAGNA3 (D) F (N) 4,5 40, ,5 MAGNA3 (D) F (N) 5,5 43, ,2 MAGNA3 (D) F (N) 6,5 47, ,8 MAGNA3 (D) F (N) 8,0 56, ,9 MAGNA3 (D) F 2,5 41, ,4 MAGNA3 (D) F 3,5 48, ,7 MAGNA3 (D) F 4,5 54, ,1 MAGNA3 (D) F 5,5 67, ,8 MAGNA3 (D) F 6,5 72, ,3 MAGNA3 (D) F 2,5 52, ,3 MAGNA3 (D) F 3,5 59, ,6 MAGNA3 (D) F 4,5 67, ,8 MAGNA3 (D) F 5,5 73, ,2 MAGNA3 (D) F 6,5 78, ,7 Dansk (DK) Driftsområderne for proportionaltryk- og konstanttrykregulering fremgår af det enkelte datablad i MAGNA3-datahæftet. Drift på konstantkurve: 0 til 100 % hastighed. 29

30 Dansk (DK) 12.9 Sætpunktsindflydelse Sætpunktsindflydelse Temperaturføring Når denne funktion er aktiveret i reguleringsformen proportionaltryk eller konstanttryk, vil sætpunktet for løftehøjde blive reduceret i henhold til medietemperaturen. Temperaturføring kan indstilles til at træde i funktion ved medietemperaturer under 80 C eller 50 C. Disse temperaturgrænser betegnes som T maks.. Sætpunktet reduceres i forhold til den indstillede løftehøjde (= 100 %) i henhold til nedenstående karakteristikker. H H Navigering Home > Indstillinger > Sætpunktsindflydelse Sætpunktsindflydelse Ekstern sætpunktsfunktion Temperaturføring Ekstern sætpunktsfunktion Område 4-20 ma [0-100 %] 0-10 V [0-100 %] Regulering 0-20 % (fx 0-2 V) Sætpunkt = Min % (fx 2-10 V) Sætpunkt = Min. sætpunkt Ekstern sætpunktsfunktionen er et eksternt 0-10 V- eller 4-20 ma-signal som regulerer pumpens hastighed i et område fra 0 til 100 % i en lineær funktion. Se fig. 46. Før "Ekstern sætpunktsfunktion" kan aktiveres, skal den analoge indgang indstilles til "Ekstern sætpunktsindflydelse" via menuen "Assist". Se afsnit Analog indgang. rpm Max. 100 % H actual 30 % T actual Fig. 47 Temperaturføring T [ C] I ovenstående eksempel er T maks. = 80 C valgt. Den aktuelle medietemperatur T aktuel bevirker at sætpunktet for løftehøjde reduceres fra 100 % til H aktuel. Temperaturføring kræver at følgende er opfyldt: proportionaltrykregulering, konstanttrykregulering eller drift på konstantkurve. pumpe installeret i fremløbsledningen anlæg med regulering af fremløbstemperaturen. Temperaturføring egner sig til følgende anlæg: Anlæg med varierende flow (fx tostrengede varmeanlæg) hvor aktivering af temperaturføring vil sikre en yderligere reduktion af pumpeydelsen i perioder med lille varmebehov og dermed reduceret fremløbstemperatur. Anlæg med næsten konstant flow (fx enstrengede varmeanlæg og gulvvarmeanlæg) hvor varierende varmebehov ikke vil kunne registreres som ændringer i løftehøjden, som det er tilfældet i tostrengede varmeanlæg. I sådanne anlæg kan pumpens ydelse kun tilpasses ved at aktivere temperaturføring. Q TM Min Fig. 46 Ekstern sætpunktsfunktion, 0-10 V V TM Valg af T maks. I anlæg med en dimensioneret fremløbstemperatur på: op til og med 55 C, vælg T maks. = 50 C over 55 C, vælg T maks. = 80 C. Temperaturføring kan ikke bruges i airconditionog køleanlæg. Det eksterne sætpunkt fungerer kun, hvis du har valgt "Lineær med MIN" efter at du har aktiveret den analoge indgang til Ekstern sætpunktsindflydelse via "Assist"-menuen Buskommunikation Pumpenummer Ekstern sætpunktsfunktion Navigering Home > Indstillinger > Buskommunikation > Pumpenummer Pumpenummer Pumpen kan tildeles et unikt nummer. Dette gør det muligt at skelne mellem pumper i forbindelse med buskommunikation Pumpenummer 30

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Denne monterings-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Cirkulationspumper 5/ z BEST in class Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 ovedanvendelsesområder 3 Typenøgle Ydelsesområde, 5. Produktrække Valg af pumpe 7 3. Funktioner Anlægstype

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS INSTRUKTIONER CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave.

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA, UPE. Serie 2000-cirkulationspumper

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA, UPE. Serie 2000-cirkulationspumper GRUNDFOS DATAÆFTE MAGNA, UPE Serie -cirkulationspumper Indholdsfortegnelse Produktdata MAGNA og UPE 3 Driftsområde 3 Karakteristiske egenskaber 3 Fordele 3 Anvendelse 3 Varmeanlæg 3 Pumpemedier Typenøgle

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe Positionsnr. Antal Beskrivelse Stykpris 1 CRE 9-- AN-F-A-E-HQQE Pris på foresp. Produktnr.: 961358 Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe til installation i røranlæg samt montering

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

TPE3 INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPTIMERER ANLÆGGET

TPE3 INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPTIMERER ANLÆGGET INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPER ANLÆGGET ET KVANTESPRING FOR INLINE-PUMPER INTELLIGENT KOMMUNIKATION EN NATURLIG DEL AF ENHVER Større input, større output Med sin ekstremt høje virkningsgrad og mange intelligente

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3 Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper 5/6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE

TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE GRUNDFOS INSTRUKTIONER TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument

Læs mere

TPE, TPED Series 2000

TPE, TPED Series 2000 GRUNDFOS INSTRUKTIONER TPE, TPED Series 2000 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Grundfos GO Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring Den højeste standard de bedste resultater Komplet

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg

HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg Konfigurationsmanual HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 2 Installation af HB konfigurations Tool... 2 Konfigurering af

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere