Guideline for små biometrier ved gestationsalder under 22 uger I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guideline for små biometrier ved gestationsalder under 22 uger I"

Transkript

1 Guideline for små biometrier ved gestationsalder under 22 uger I Arbejdsgruppens medlemmer Nina Gros Pedersen (tovholder), Helle Zingenberg, Annette Wind Olesen, Kirsten Søgaard, Jeppe Bohm, Richard Farlie. Resumé af guideline Definition af små biometrier i 1. trimester Diskrepans på 8 dage eller derover i gestationsalderen fastsat ved sidste menstruation og CRL, forudsat at den gravide har en sikker menstruationsanamnese. evidensgrad D IV Diskrepans på 8 dage eller derover i gestationsalderen fastsat ved tidligere ultralydsskanning / positiv graviditetstest / transferdate eller CRL. Evidensgrad D IV Definition af små biometrier i 2. trimester HC og/eller AC < 3. percentil for gestationsalderen fastsat ved CRL i første trimester. Evidensgrad B II-III Årsager til små biometrier Små biometrier kan være udtryk for patologi, men kan også være udtryk for normal fysiologisk variation, Evidensgrad III-IV. Sammenhæng med perinatal mortalitet og morbiditet Små biometrier i første og andet trimester giver øget risiko for abort, kromosomanomalier, malformationer, IUGR, spontan præterm fødsel, lav fødselsvægt og peri/neonatal død. Evidensgrad B II-III Det anbefales at graviditeter med små biometrier tilbydes et kontrolprogram, der kan omfatte 1. trimester: tidlig misdannelsesskanning, eventuel CVS, se skema 1. Evidensgrad C III-IV 2. trimester: målrettet malformationsskanning, eventuel amniocentese, tilvækstkontrol og flowundersøgelser, se skema 2. Evidensgrad C III-IV I Vedrørerende terminsberegning: Det foreslåede kontrolprogram baserer sig på anbefalinger for terminsberegning pr , således at crown-rump-length (CRL) målt i forbindelse med nakkefoldsskanningen anvendes som 1. prioritet ved terminsfastsættelse. 1

2 Guidelines Definition af små biometrier i 1. trimester Diskrepans på 8 dage eller derover i gestationsalderen fastsat ved sidste menstruation og aktuelle CRL, forudsat at den gravide har en sikker menstruationsanamnese II. Diskrepans på 8 dage eller derover i gestationsalderen fastsat ved tidligere ultralydsskanning / positiv graviditetstest / transferdate og aktuelle CRL. Definition af små biometrier i 2. trimester HC og/eller AC < 3. percentil for gestationsalderen fastsat ved CRL i første trimester. Baggrund Incidens af små biometrier i 1. trimester Ved nakkefoldsskanningen (forudsat sikker menstruationsanamnese) - har 10% af fostrene en gestationsalder fastsat ved CRL, der er 5 dage mindre end gestationsalderen fastsat ved sidste menstruation - har 5% af fostrene en gestationsalder fastsat ved CRL, der er 8 dage mindre end gestationsalderen fastsat ved sidste menstruation - har 2.5% af fostrene har en gestationsalder fastsat ved CRL, der er 11 dage mindre end gestationsalderen fastsat ved sidste menstruation. (n=6027, Copenhagen First Trimester Study , ikke publicerede data) Incidens af små biomentrier i 1. trimester for graviditeter med sikkert konceptionstidspunkt. I studier hvor der er defineret et sikkert konceptionstidspunkt (IVF / IUI med ovulationsmonitorering) og patologiske graviditeter er ekskluderet er standardarddeviationen for diskrepans imellem gestationsalder fastsat ved ultralyd og det sikre konceptionstidspunkt cirka 2,5 dage. For denne population kan man således forvente at mindre end 2,5 % af populationen har en gestationsalder fastsat ved ultralyd, der er 5 dage mindre end gestationsalderen fastsat ved det sikre konceptionstidspunkt (IVF / IUI med ovulationsmonitorering) 3,4. Incidens af små biometrier i 2. trimester Ved gennemskanning i uge har 15-25% af fostrene en gestationsalder fastsat ved BPD, der er >7 dage mindre end gestationsalderen fastsat ved sidste menstruation har 3-7% af fostrene en gestationsalder fastsat ved BPD, der er >14 dage mindre end gestationsalderen fastsat ved sidste menstruation 5-7 Incidens af små biomentrier i 2. trimester for graviditeter med sikkert konceptionstidspunkt. I studier hvor der er defineret et sikkert konceptionstidspunkt (IVF / IUI med ovulationsmonitorering) og patologiske graviditeter er ekskluderet er gennemsnit og standardarddeviationen for diskrepans imellem gestationsalder fastsat ved ultralyd og det sikre konceptionstidspunkt 2 dage og 2,5 dage. For denne population kan man således forvente at mindre end 2,5 % af populationen har en gestationsalder fastsat ved II Sikker menstruationsanamnese forudsætter: 1) at den gravide kan huske sidste menstruations første dag (SM). 2) cyklus har været regelmæssig i mindst 3 mdr. med et interval på 28 dage +- 4 dage. 3) kvinden har haft mindst 3 spontane menstruationer inden SM (således ikke været gravid eller født eller spist ovulationshæmmende medicin i de sidste 4 mdr. før SM) 1,2 2

3 ultralyd, der er 7 dage mindre end gestationsalderen fastsat ved det sikre konceptionstidspunkt (IVF / IUI med ovulationsmonitorering) 3,8. Fysiologiske og patologiske årsager til små biometrier Små biometrier kan skyldes: Tidligt indsættende IUGR med risiko for senere udvikling af klinisk betydningsfuld IUGR og perinatal død. Kromosmanomali, alvorlig misdannelse eller et syndrom Små biometrier kan også skyldes: Måleusikkerhed. Sen ovulation med efterfølgende normal graviditet 9,10 Sen nidation med efterfølgende normal graviditet. Sen nidation ses - om end sjældent - efter f.eks. IVF, hvor man 5 uger efter transferering finder CRL svarende til gestationsalder på 5-6 uger. Langsom udvikling i graviditetens første uger (organogenesen), men senere normal graviditet 9,11. Lille men rask foster, der trods velfungerende placenta ikke har større genetisk vækstpotentiale. Små biometrier og øget risiko for perinatal morbiditet og mortalitet Fostervækst i 1. trimester estimeret ved måling af CRL uge CRL 2-6 dage mindre end forventet i forhold til sikker sidste menstruation: øget risiko for fødselsvægt under 2500 g (RR=1,8) 12 øget risiko for fødselsvægt under 2500 g til termin (RR=2,3) 12 øget risiko for fødselsvægt under 5% percentilen for gestationsalderen (RR=3,0) 12 øget risiko for ekstrem præterm fødsel uger (RR=2,1) 12 CRL 7-21 dage mindre end forventet i forhold til sikker sidste menstruation: øget risiko for fødselsvægt under 2500 g (OR=1.6) øget risiko for fødselsvægt mindre end gennemsnit for gestationsalder minus to standarddeviationer (ihht Marsals vægtkurve 13 ) (OR=1.94) øget risiko for ekstrem præterm fødsel uge (OR=1.7) nedsat risiko for postterm fødsel uge (OR=0.6) (n=6027, Copenhagen First Trimester study, ikke publicerede data) CRL i forhold til datoen for insemination/ IVF behandling: Bukowski et al. 14 har sammenlignet gestationsalderen fastsat ved CRL med gestationsalderen bestemt ved datoen for insemination/ IVF-behandling og fandt at risikoen for at føde et barn med fødselsvægt under 10 percentilen faldt jo større fosteret var i første trimester. (OR for 1 dags stigning 0,87) Mindre end forventet CRL og risikoen for strukturelle og kromosomale anomalier: Der er i fire større studier beskrevet sammenhæng mellem en mindre end forventet CRL i første trimester og risikoen for kromosomale anomalier. Fostre med trisomi 13, 18 og triploidier er ofte væksthæmmede i første trimester, hvilket afspejler sig i en lille CRL Fostre med trisomi 21 og kønskromosomabnormaliteter har i studierne ikke vist tegn på væksthæmning i første trimester Kun et enkelt studie har ikke påvist sammenhæng mellem størrelsen af CRL og risikoen for aneuploidier, formentlig fordi der ikke var mere end 25 fostre med aneuploidier (hvoraf de 10 havde trisomi 21) med i studiet 19. Nedenfor er de enkelte studier og case reports om emnet kort beskrevet. Singleton studier Bahado-Singh et al. 15 har i et studie med 144 aneuploide fostre og 440 euploide kontroller brugt ratioen mellem observeret CRL og CRL forventet ud fra sidste menstruation. Hvis denne ratio var under 0,8 (svarende til minus 7 dage) så havde fosteret en odds 3

4 ratio på 13,8 for trisomi 18, og hvis ratioen var under 0,9 ( svarende til minus 3 dage) så havde fosteret en odds ratio på 3,6 for trisomi 13. For fostre med trisomi 21 fandt man ingen forskel i ratioen sammenlignet med de euploide fostre. Schemmer et al. 16 har i et studie med 196 fostre med kromosom abnormaliteter og 1929 euploide fostre vist at fostre med trisomi 13, trisomi 18 og triploidier har signifikant mindre CRL end euploide fostre i slutningen af første trimester. For fostre med trisomi 21 og kønskromosom-abnormaliteter fandt man ingen forskel i CRL sammenlignet med de euploide fostre. Kuhn et al. 17 har i et studie med 135 fostre med kromosom abnormaliteter og 700 euploide fostre vist at fostre med trisomi 18 i gestationsuge har en signifikant mindre CRL end euploide fostre. For fostre med trisomi 13 og 21 var der ingen forskel i CRL sammenlignet med de euploide fostre. Drugan et al. 18 har i et studie med 3194 fostre der fik foretaget CVS, vist at har fosteret en gestationsalder bestemt ved CRL der er < 7dage end gestationsalderen fastsat ved sidste menstruation er risikoen for en kromosomanomali 4,9% mod 1,7% i kontrolgruppen, hvor gestationsalderen fastsat ved CRL og sidste menstruation stemte overens indenfor 6 dage. Leelapatana et al. 19 har i et studie med 25 fostre med kromosom abnormaliteter og 500 euploide fostre ikke fundet nogen forskel i CRL mellem de to grupper. Tvillingestudier Kalish et al. 20 i et studie med 159 tvillingegraviditeter beskrevet at er der mere end 4 millimeters diskrepans i CRL imellem de to fostre er der en signifikant højere risiko for strukturelle og kromosomale anomalier ifht. tvillingegraviditeter hvor der er mindre end 2 millimeters diskrepans imellem de to fostre. Salomon et al. 21 har i et studie med 182 tvillingegraviditeter beregnet gennemsnit og standarddeviation for diskrepans i CRL i mellem to tvillinger til at være 3,4 ± 3,18 mm og 95 percentilen for diskrepans i CRL til at være 9,8 mm. Der konkluderes at en diskrepans over 95 percentilen indikerer massiv vækstretardering hos det mindste foster og man bør være opmærksom på eventuelle aneuploidier. To cases med en diskrepans > 15 mm blev diagnosticeret med hhv. triplodi 13 og 18. Derudover er første trimester vækst-retardering hos aneuploide fostre beskrevet i en række casestudies: Lynch L, Berkowitz RL 22. First trimester growth delay in trisomy 18. Benacerraf BR 23. Intrauterine growth retardation in the first trimester associated with triploidy. Salomon LJ et al. 21. First-trimester screening for fetal triploidy at 11 to 14 weeks: a role for fetal biometry. Fostervækst i 2. trimester estimeret ved måling af BPD i uge III BPD > 7 dage mindre end forventet i forhold til sikker sidste menstruation: øget risiko for dødfødsel (OR=2,3) 7 (OR 1,45) 24 øget risiko for død i første leveår (OR=3,1) 7 (OR 1,87) 24 Risikoen for perinatal/neonatal død øges med stigende gestationsalder. En del af denne risiko kan skyldes at tidligt vækstretarderede fostre opfattes som yngre og dermed ved en gestationsalder over 40 uger overses som egentlige postterme fostre 24. øget risiko for fødselsvægt under 2500 g (OR=1,8) 7 (OR 1,48) 24 øget risiko for afvigelse i fødselsvægt < -22% i forhold til gestationsalder (OR=1,4) 7 øget risiko for præterm fødsel < 37 uger (OR=1,7) 7 (OR 1,45) 24 apgar score under 7 ved 5 min (OR 1,18) 24 øget risiko for alvorlige malformationer og kromosomanomalier: Alle medfødte malformationer (OR 1.12), kromosomanomali (OR 1.64), Down Syndrom (1,37), en af nedenstående medfødte malformationer* (OR 1,37) 25 *CNS malformationer, neuralrørsdefekter, enhver form for læbeganespalte, alvorlige hjertemisdannelser, diafragmahernier, abdominalvægsdefekter, øsophagus atresier og cystiske nyrer. BPD > 14 dage mindre end forventet i forhold til sikker sidste menstruation: øget risiko for abort (OR=2,6) 7 øget risiko for dødfødsel (OR=3,2) 7 øget risiko for perinatal død (OR=2,3) 5 (OR=2,1(0,9-4,6) 6 øget risiko for død i første leveår (OR=5,3) 7 øget risiko (non-signifikant) for misdannelser (OR=1,2(0,83-1,8) 6 øget risiko for præterm fødsel < 37 uger (OR=1,7) 5 øget risiko for fødselsvægt under 2500 g (OR=1,5) 5 III Der findes ingen data baseret på hovedcirkumferens 4

5 øget risiko for SGA (OR=1,5) 5 øget risiko for alvorlige malformationer og kromosomanomalier: Alle medfødte malformationer (OR 1,19), kromosomanomali (OR 1,89), Down Syndrom (1,32), en af nedenstående medfødte malformationer* (OR 1,45) 25 *CNS malformationer, neuralrørsdefekter, enhver form for læbeganespalte, alvorlige hjertemisdannelser, diafragmahernier, abdominalvægsdefekter, øsophagus atresier og cystiske nyrer. Forslag til kontrolforløb 1. trimester Flow chart for mindre end forventet CRL ved nakkefoldsskanningen Diskrepans i gestationsalderen på 8 dage eller derover, når gestationsalderen ved nakkefoldsskanningen fastsættes ved CRL i forhold til tidligere fastsættelse af gestationsalder ved en af de tre nedenstående måder: Sidste menstruation (forudsat sikker menstruationsanamnese) Transferdate Tidligere skanning Anbefaler at notere at der er observeret en diskrepans i konklusionen i ASTRAIA CRL mindre end 45 mm Hvis gestationsalderen fastsat ved CRL er < 45 mm svt. 11 uger og 0 dage gives ny tid til nakkefoldsskanning 14 dage senere, og tilvækst vurderes her. CRL større end eller lig med 45 mm - Hvis der er stor diskrepans i gestationsalderen fastsat ved CRL og tidligere gestationsalderbestemmelse samtidig med at risiko estimatet for kromosomanomalier er tæt på cut-off overvej CVS. - Ellers overvej misdannelsesskanning i uge 14 Misdannelser ved gennemskanningen i uge 14 Ingen misdannelser ved gennemskanningen i uge 14 Anbefaler CVS Gennemskanning i uge

6 Forslag til kontrolforløb 2. trimester Fostre med hovedcirkumferens og / eller abdominalcirkumferens < 3. percentil for gestationsalder fastsat ved CRL i 1. trimester. 2.trimester risikovurdering for kromosom anomalier ved gennemskanningen Lav risiko Forhøjet risiko Amniocentese Normale kromosomer Tilvækstskanning og flowmåling i aa. Uterinae og a. Umbilicalis i uge Normale flow Unormale flow Normale biometrier Biometrier < 3. percentil Normale biometrier Biometrier < 3. percentil Afsluttes Tilvækst og flow i uge Tilvækstskanning og flowmåling i uge 28 Normale biometrier og normalt flow Mere end 22% væksthæmning (svarende til 2,3 percentil) og / eller abnorme flow Afsluttes Kontrolleres i henhold til IUGR guidlines Kommentarer til kontrolskema for små biometrier 2. trimester Ved små biometrier (jævnfør definition) konstateret ved gennemskanning i 2. trimester (19-20 uger), anbefales det at gennemskanningen udføres målrettet mhp. at diagnosticere evt. associerede malformationer. Der bør samtidig ses efter bløde markører og udføres en 2. trimester risikoberegning for Down syndrom ved hjælp af 2. trimester modulet i Astraia 26. Ved høj risiko kan pt. tilbydes amniocentese. I uge 22-23, foreslås en skanning for tilvækst og samtidig Doppler flowmåling af aa. uterinae og a. umbilicalis. Baggrunden herfor er, at der i en stor del af graviditeter med placentainsufficiens vil være abnormt flow i aa. uterinae, som udtryk for en abnorm placentation. Flowmåling i aa. uterinae er en accepteret metode til screening for IUGR og præeklampsi 27. Sammenhæng mellem små biometrier og flow i aa. uterinae er ikke beskrevet i litteraturen, men som det fremgår er der påvist en sammenhæng mellem små biometrier i 1. og 2. trimester og en øget risiko for IUGR. Derfor er det nærliggende at applicere flow i aa. uterinae på gruppen af fostre med små biometrier med det formål at udpege graviditeter, der må anses at være i en særlig risiko og derfor bør følges grundigt (se højre side af skemaet). 6

7 PAPP-A Den biokemiske markør PAPP-A er stærkt associeret til IUGR, præterm fødsel, præeklampsi og dødfødsel Ved små biometrier kan man overveje at anvende PAPP-A værdien fra double testen som en ekstra indikator som baggrund for kontrolforløbet for den gravide. Der henvises til PAPP-A guidelinen (link). Forslag til forskningsprojekter med udgangspunkt i Føtodatabasen: 1) Langtidsopfølgning på fostre med CRL sv.t. en gestationsalder > 7 dage mindre end forventet ud fra sikker sidste menstruation. Kobling til Landspatientregistret (LPR) mhp graviditets- og fødselskomplikationer som abort, kromosomanomalier, malformationer, IUGR, spontan præterm fødsel, lav fødselsvægt og peri/neonatal død. 2) Langtidsopfølgning på fostre med BPD og/eller HO sv.t. gestationsalder > 7 hhv 14 dage mindre end forventet ud fra sikker SM. Kobling til LPR som ovenfor. 3) Validering af eksisterende studier af sammenhængen mellem små biometrier og perinatal outcome med valide prospektivt indsamlede menstruationsdata via Føtodatabasen, for at kunne dokumentere en evt. stærkere association (evt anvendelse af skema vedr. menstruationsoplysninger mv. ved første skanning udarbejdet af Charlotte Ekelund, Rigshospitalet). Ikke tilstrækkeligt valide SM data svækker den fundne association således at den reelle risiko for perinatale komplikationer formentlig er endnu højere. 4) Effekten af det foreslåede kontrolprogram i den nye "Små biometrier" Guideline på perinatal outcome efter 1-2 års dataindsamling i Føtodatabasen. Kobling til LPR. 5) Effekten af rygning på intrauterin vækst i 1. og 2. trimester 6) Effekten af doppler flowmåling i a. uterina på detektionsraten af IUGR og efterfølgende prognose. Kobling til LPR. 7

8 Referencer Reference List 1. Munster K, Schmidt L, Helm P. Length and variation in the menstrual cycle--a cross-sectional study from a Danish county. Br J Obstet Gynaecol 1992; 99: Chiazze L, Jr., Brayer FT, Macisco JJ, Jr., Parker MP, Duffy BJ. The length and variability of the human menstrual cycle. JAMA 1968; 203: Saltvedt S, Almstrom H, Kublickas M, Reilly M, Valentin L, Grunewald C. Ultrasound dating at or weeks of gestation? A prospective cross-validation of established dating formulae in a population of in-vitro fertilized pregnancies randomized to early or late dating scan. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 24: Sladkevicius P, Saltvedt S, Almstrom H, Kublickas M, Grunewald C, Valentin L. Ultrasound dating at weeks of gestation. A prospective cross-validation of established dating formulae in in-vitro fertilized pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol 2005; 26: Nakling J, Backe B. Adverse obstetric outcome in fetuses that are smaller than expected at second trimester routine ultrasound examination. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81: Tunon K, Eik-Nes SH, Grottum P. Fetal outcome when the ultrasound estimate of the day of delivery is more than 14 days later than the last menstrual period estimate. Ultrasound Obstet Gynecol 1999; 14: Nguyen T, Larsen T, Engholm G, Moller H. A discrepancy between gestational age estimated by last menstrual period and biparietal diameter may indicate an increased risk of fetal death and adverse pregnancy outcome. BJOG 2000; 107: Wennerholm UB, Bergh C, Hagberg H, Sultan B, Wennergren M. Gestational age in pregnancies after in vitro fertilization: comparison between ultrasound measurement and actual age. Ultrasound Obstet Gynecol 1998; 12: Blaas HG, Eik-Nes SH, Bremnes JB. The growth of the human embryo. A longitudinal biometric assessment from 7 to 12 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 1998; 12: Larsen T, Nguyen TH, Greisen G, Engholm G, Moller H. Does a discrepancy between gestational age determined by biparietal diameter and last menstrual period sometimes signify early intrauterine growth retardation? BJOG 2000; 107: Deter RL, Buster JE, Casson PR, Carson SA. Individual growth patterns in the first trimester: evidence for difference in embryonic and fetal growth rates. Ultrasound Obstet Gynecol 1999; 13: Smith GC, Smith MF, McNay MB, Fleming JE. First-trimester growth and the risk of low birth weight. N Engl J Med 1998; 339:

9 13. Marsal K, Persson PH, Larsen T, Lilja H, Selbing A, Sultan B. Intrauterine growth curves based on ultrasonically estimated foetal weights. Acta Paediatr 1996; 85: Bukowski R, Smith GC, Malone FD, Ball RH, Nyberg DA, Comstock CH, Hankins GD, Berkowitz RL, Gross SJ, Dugoff L, Craigo SD, Timor-Tritsch IE, Carr SR, Wolfe HM, D'Alton ME. Fetal growth in early pregnancy and risk of delivering low birth weight infant: prospective cohort study. BMJ 2007; Bahado-Singh RO, Lynch L, Deren O, Morroti R, Copel JA, Mahoney MJ, Williams J, III. First-trimester growth restriction and fetal aneuploidy: the effect of type of aneuploidy and gestational age. Am J Obstet Gynecol 1997; 176: Schemmer G, Wapner RJ, Johnson A, Schemmer M, Norton HJ, Anderson WE. Firsttrimester growth patterns of aneuploid fetuses. Prenat Diagn 1997; 17: Kuhn P, Brizot ML, Pandya PP, Snijders RJ, Nicolaides KH. Crown-rump length in chromosomally abnormal fetuses at 10 to 13 weeks' gestation. Am J Obstet Gynecol 1995; 172: Drugan A, Johnson MP, Isada NB, Holzgreve W, Zador IE, Dombrowski MP, Sokol RJ, Hallak M, Evans MI. The smaller than expected first-trimester fetus is at increased risk for chromosome anomalies. Am J Obstet Gynecol 1992; 167: Leelapatana P, Garrett WJ, Warren PS. Early growth retardation in the first trimester: is it characteristic of the chromosomally abnormal fetus? Aust N Z J Obstet Gynaecol 1992; 32: Kalish RB, Gupta M, Perni SC, Berman S, Chasen ST. Clinical significance of first trimester crown-rump length disparity in dichorionic twin gestations. Am J Obstet Gynecol 2004; 191: Salomon LJ, Bernard JP, Nizard J, Ville Y. First-trimester screening for fetal triploidy at 11 to 14 weeks: a role for fetal biometry. Prenat Diagn 2005; 25: Lynch L, Berkowitz RL. First trimester growth delay in trisomy 18. Am J Perinatol 1989; 6: Benacerraf BR. Intrauterine growth retardation in the first trimester associated with triploidy. J Ultrasound Med 1988; 7: Kallen K. Increased risk of perinatal/neonatal death in infants who were smaller than expected at ultrasound fetometry in early pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 24: Nikkila A, Kallen B, Marsal K. Fetal growth and congenital malformations. Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 29: Nicolaides KH. Screening for chromosomal defects. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21:

10 27. Papageorghiou AT, Yu CK, Cicero S, Bower S, Nicolaides KH. Second-trimester uterine artery Doppler screening in unselected populations: a review. J Matern Fetal Neonatal Med 2002; 12: Smith GC, Stenhouse EJ, Crossley JA, Aitken DA, Cameron AD, Connor JM. Early pregnancy levels of pregnancy-associated plasma protein a and the risk of intrauterine growth restriction, premature birth, preeclampsia, and stillbirth. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: Smith GC. First trimester origins of fetal growth impairment. Semin Perinatol 2004; 28:

11 Guideline for små biometrier ved gestationsalder under 22 uger I Arbejdsgruppens medlemmer Nina Gros Pedersen (tovholder), Helle Zingenberg, Annette Wind Olesen, Kirsten Søgaard, Jeppe Bohm, Richard Farlie. Resumé af guideline Definition af små biometrier i 1. trimester Diskrepans på 8 dage eller derover i gestationsalderen fastsat ved sidste menstruation og CRL, forudsat at den gravide har en sikker menstruationsanamnese. evidensgrad D IV Diskrepans på 8 dage eller derover i gestationsalderen fastsat ved tidligere ultralydsskanning / positiv graviditetstest / transferdate eller CRL. Evidensgrad D IV Definition af små biometrier i 2. trimester HC og/eller AC < 3. percentil for gestationsalderen fastsat ved CRL i første trimester. Evidensgrad B II-III Årsager til små biometrier Små biometrier kan være udtryk for patologi, men kan også være udtryk for normal fysiologisk variation, Evidensgrad III-IV. Sammenhæng med perinatal mortalitet og morbiditet Små biometrier i første og andet trimester giver øget risiko for abort, kromosomanomalier, malformationer, IUGR, spontan præterm fødsel, lav fødselsvægt og peri/neonatal død. Evidensgrad B II-III Det anbefales at graviditeter med små biometrier tilbydes et kontrolprogram, der kan omfatte 1. trimester: tidlig misdannelsesskanning, eventuel CVS, se skema 1. Evidensgrad C III-IV 2. trimester: målrettet malformationsskanning, eventuel amniocentese, tilvækstkontrol og flowundersøgelser, se skema 2. Evidensgrad C III-IV I Vedrørerende terminsberegning: Det foreslåede kontrolprogram baserer sig på anbefalinger for terminsberegning pr , således at crown-rump-length (CRL) målt i forbindelse med nakkefoldsskanningen anvendes som 1. prioritet ved terminsfastsættelse. 1

12 Guidelines Definition af små biometrier i 1. trimester Diskrepans på 8 dage eller derover i gestationsalderen fastsat ved sidste menstruation og aktuelle CRL, forudsat at den gravide har en sikker menstruationsanamnese II. Diskrepans på 8 dage eller derover i gestationsalderen fastsat ved tidligere ultralydsskanning / positiv graviditetstest / transferdate og aktuelle CRL. Definition af små biometrier i 2. trimester HC og/eller AC < 3. percentil for gestationsalderen fastsat ved CRL i første trimester. Baggrund Incidens af små biometrier i 1. trimester Ved nakkefoldsskanningen (forudsat sikker menstruationsanamnese) - har 10% af fostrene en gestationsalder fastsat ved CRL, der er 5 dage mindre end gestationsalderen fastsat ved sidste menstruation - har 5% af fostrene en gestationsalder fastsat ved CRL, der er 8 dage mindre end gestationsalderen fastsat ved sidste menstruation - har 2.5% af fostrene har en gestationsalder fastsat ved CRL, der er 11 dage mindre end gestationsalderen fastsat ved sidste menstruation. (n=6027, Copenhagen First Trimester Study , ikke publicerede data) Incidens af små biomentrier i 1. trimester for graviditeter med sikkert konceptionstidspunkt. I studier hvor der er defineret et sikkert konceptionstidspunkt (IVF / IUI med ovulationsmonitorering) og patologiske graviditeter er ekskluderet er standardarddeviationen for diskrepans imellem gestationsalder fastsat ved ultralyd og det sikre konceptionstidspunkt cirka 2,5 dage. For denne population kan man således forvente at mindre end 2,5 % af populationen har en gestationsalder fastsat ved ultralyd, der er 5 dage mindre end gestationsalderen fastsat ved det sikre konceptionstidspunkt (IVF / IUI med ovulationsmonitorering) 3,4. Incidens af små biometrier i 2. trimester Ved gennemskanning i uge har 15-25% af fostrene en gestationsalder fastsat ved BPD, der er >7 dage mindre end gestationsalderen fastsat ved sidste menstruation har 3-7% af fostrene en gestationsalder fastsat ved BPD, der er >14 dage mindre end gestationsalderen fastsat ved sidste menstruation 5-7 Incidens af små biomentrier i 2. trimester for graviditeter med sikkert konceptionstidspunkt. I studier hvor der er defineret et sikkert konceptionstidspunkt (IVF / IUI med ovulationsmonitorering) og patologiske graviditeter er ekskluderet er gennemsnit og standardarddeviationen for diskrepans imellem gestationsalder fastsat ved ultralyd og det sikre konceptionstidspunkt 2 dage og 2,5 dage. For denne population kan man således forvente at mindre end 2,5 % af populationen har en gestationsalder fastsat ved II Sikker menstruationsanamnese forudsætter: 1) at den gravide kan huske sidste menstruations første dag (SM). 2) cyklus har været regelmæssig i mindst 3 mdr. med et interval på 28 dage +- 4 dage. 3) kvinden har haft mindst 3 spontane menstruationer inden SM (således ikke været gravid eller født eller spist ovulationshæmmende medicin i de sidste 4 mdr. før SM) 1,2 2

13 ultralyd, der er 7 dage mindre end gestationsalderen fastsat ved det sikre konceptionstidspunkt (IVF / IUI med ovulationsmonitorering) 3,8. Fysiologiske og patologiske årsager til små biometrier Små biometrier kan skyldes: Tidligt indsættende IUGR med risiko for senere udvikling af klinisk betydningsfuld IUGR og perinatal død. Kromosmanomali, alvorlig misdannelse eller et syndrom Små biometrier kan også skyldes: Måleusikkerhed. Sen ovulation med efterfølgende normal graviditet 9,10 Sen nidation med efterfølgende normal graviditet. Sen nidation ses - om end sjældent - efter f.eks. IVF, hvor man 5 uger efter transferering finder CRL svarende til gestationsalder på 5-6 uger. Langsom udvikling i graviditetens første uger (organogenesen), men senere normal graviditet 9,11. Lille men rask foster, der trods velfungerende placenta ikke har større genetisk vækstpotentiale. Små biometrier og øget risiko for perinatal morbiditet og mortalitet Fostervækst i 1. trimester estimeret ved måling af CRL uge CRL 2-6 dage mindre end forventet i forhold til sikker sidste menstruation: øget risiko for fødselsvægt under 2500 g (RR=1,8) 12 øget risiko for fødselsvægt under 2500 g til termin (RR=2,3) 12 øget risiko for fødselsvægt under 5% percentilen for gestationsalderen (RR=3,0) 12 øget risiko for ekstrem præterm fødsel uger (RR=2,1) 12 CRL 7-21 dage mindre end forventet i forhold til sikker sidste menstruation: øget risiko for fødselsvægt under 2500 g (OR=1.6) øget risiko for fødselsvægt mindre end gennemsnit for gestationsalder minus to standarddeviationer (ihht Marsals vægtkurve 13 ) (OR=1.94) øget risiko for ekstrem præterm fødsel uge (OR=1.7) nedsat risiko for postterm fødsel uge (OR=0.6) (n=6027, Copenhagen First Trimester study, ikke publicerede data) CRL i forhold til datoen for insemination/ IVF behandling: Bukowski et al. 14 har sammenlignet gestationsalderen fastsat ved CRL med gestationsalderen bestemt ved datoen for insemination/ IVF-behandling og fandt at risikoen for at føde et barn med fødselsvægt under 10 percentilen faldt jo større fosteret var i første trimester. (OR for 1 dags stigning 0,87) Mindre end forventet CRL og risikoen for strukturelle og kromosomale anomalier: Der er i fire større studier beskrevet sammenhæng mellem en mindre end forventet CRL i første trimester og risikoen for kromosomale anomalier. Fostre med trisomi 13, 18 og triploidier er ofte væksthæmmede i første trimester, hvilket afspejler sig i en lille CRL Fostre med trisomi 21 og kønskromosomabnormaliteter har i studierne ikke vist tegn på væksthæmning i første trimester Kun et enkelt studie har ikke påvist sammenhæng mellem størrelsen af CRL og risikoen for aneuploidier, formentlig fordi der ikke var mere end 25 fostre med aneuploidier (hvoraf de 10 havde trisomi 21) med i studiet 19. Nedenfor er de enkelte studier og case reports om emnet kort beskrevet. Singleton studier Bahado-Singh et al. 15 har i et studie med 144 aneuploide fostre og 440 euploide kontroller brugt ratioen mellem observeret CRL og CRL forventet ud fra sidste menstruation. Hvis denne ratio var under 0,8 (svarende til minus 7 dage) så havde fosteret en odds 3

14 ratio på 13,8 for trisomi 18, og hvis ratioen var under 0,9 ( svarende til minus 3 dage) så havde fosteret en odds ratio på 3,6 for trisomi 13. For fostre med trisomi 21 fandt man ingen forskel i ratioen sammenlignet med de euploide fostre. Schemmer et al. 16 har i et studie med 196 fostre med kromosom abnormaliteter og 1929 euploide fostre vist at fostre med trisomi 13, trisomi 18 og triploidier har signifikant mindre CRL end euploide fostre i slutningen af første trimester. For fostre med trisomi 21 og kønskromosom-abnormaliteter fandt man ingen forskel i CRL sammenlignet med de euploide fostre. Kuhn et al. 17 har i et studie med 135 fostre med kromosom abnormaliteter og 700 euploide fostre vist at fostre med trisomi 18 i gestationsuge har en signifikant mindre CRL end euploide fostre. For fostre med trisomi 13 og 21 var der ingen forskel i CRL sammenlignet med de euploide fostre. Drugan et al. 18 har i et studie med 3194 fostre der fik foretaget CVS, vist at har fosteret en gestationsalder bestemt ved CRL der er < 7dage end gestationsalderen fastsat ved sidste menstruation er risikoen for en kromosomanomali 4,9% mod 1,7% i kontrolgruppen, hvor gestationsalderen fastsat ved CRL og sidste menstruation stemte overens indenfor 6 dage. Leelapatana et al. 19 har i et studie med 25 fostre med kromosom abnormaliteter og 500 euploide fostre ikke fundet nogen forskel i CRL mellem de to grupper. Tvillingestudier Kalish et al. 20 i et studie med 159 tvillingegraviditeter beskrevet at er der mere end 4 millimeters diskrepans i CRL imellem de to fostre er der en signifikant højere risiko for strukturelle og kromosomale anomalier ifht. tvillingegraviditeter hvor der er mindre end 2 millimeters diskrepans imellem de to fostre. Salomon et al. 21 har i et studie med 182 tvillingegraviditeter beregnet gennemsnit og standarddeviation for diskrepans i CRL i mellem to tvillinger til at være 3,4 ± 3,18 mm og 95 percentilen for diskrepans i CRL til at være 9,8 mm. Der konkluderes at en diskrepans over 95 percentilen indikerer massiv vækstretardering hos det mindste foster og man bør være opmærksom på eventuelle aneuploidier. To cases med en diskrepans > 15 mm blev diagnosticeret med hhv. triplodi 13 og 18. Derudover er første trimester vækst-retardering hos aneuploide fostre beskrevet i en række casestudies: Lynch L, Berkowitz RL 22. First trimester growth delay in trisomy 18. Benacerraf BR 23. Intrauterine growth retardation in the first trimester associated with triploidy. Salomon LJ et al. 21. First-trimester screening for fetal triploidy at 11 to 14 weeks: a role for fetal biometry. Fostervækst i 2. trimester estimeret ved måling af BPD i uge III BPD > 7 dage mindre end forventet i forhold til sikker sidste menstruation: øget risiko for dødfødsel (OR=2,3) 7 (OR 1,45) 24 øget risiko for død i første leveår (OR=3,1) 7 (OR 1,87) 24 Risikoen for perinatal/neonatal død øges med stigende gestationsalder. En del af denne risiko kan skyldes at tidligt vækstretarderede fostre opfattes som yngre og dermed ved en gestationsalder over 40 uger overses som egentlige postterme fostre 24. øget risiko for fødselsvægt under 2500 g (OR=1,8) 7 (OR 1,48) 24 øget risiko for afvigelse i fødselsvægt < -22% i forhold til gestationsalder (OR=1,4) 7 øget risiko for præterm fødsel < 37 uger (OR=1,7) 7 (OR 1,45) 24 apgar score under 7 ved 5 min (OR 1,18) 24 øget risiko for alvorlige malformationer og kromosomanomalier: Alle medfødte malformationer (OR 1.12), kromosomanomali (OR 1.64), Down Syndrom (1,37), en af nedenstående medfødte malformationer* (OR 1,37) 25 *CNS malformationer, neuralrørsdefekter, enhver form for læbeganespalte, alvorlige hjertemisdannelser, diafragmahernier, abdominalvægsdefekter, øsophagus atresier og cystiske nyrer. BPD > 14 dage mindre end forventet i forhold til sikker sidste menstruation: øget risiko for abort (OR=2,6) 7 øget risiko for dødfødsel (OR=3,2) 7 øget risiko for perinatal død (OR=2,3) 5 (OR=2,1(0,9-4,6) 6 øget risiko for død i første leveår (OR=5,3) 7 øget risiko (non-signifikant) for misdannelser (OR=1,2(0,83-1,8) 6 øget risiko for præterm fødsel < 37 uger (OR=1,7) 5 øget risiko for fødselsvægt under 2500 g (OR=1,5) 5 III Der findes ingen data baseret på hovedcirkumferens 4

15 øget risiko for SGA (OR=1,5) 5 øget risiko for alvorlige malformationer og kromosomanomalier: Alle medfødte malformationer (OR 1,19), kromosomanomali (OR 1,89), Down Syndrom (1,32), en af nedenstående medfødte malformationer* (OR 1,45) 25 *CNS malformationer, neuralrørsdefekter, enhver form for læbeganespalte, alvorlige hjertemisdannelser, diafragmahernier, abdominalvægsdefekter, øsophagus atresier og cystiske nyrer. Forslag til kontrolforløb 1. trimester Flow chart for mindre end forventet CRL ved nakkefoldsskanningen Diskrepans i gestationsalderen på 8 dage eller derover, når gestationsalderen ved nakkefoldsskanningen fastsættes ved CRL i forhold til tidligere fastsættelse af gestationsalder ved en af de tre nedenstående måder: Sidste menstruation (forudsat sikker menstruationsanamnese) Transferdate Tidligere skanning Anbefaler at notere at der er observeret en diskrepans i konklusionen i ASTRAIA CRL mindre end 45 mm Hvis gestationsalderen fastsat ved CRL er < 45 mm svt. 11 uger og 0 dage gives ny tid til nakkefoldsskanning 14 dage senere, og tilvækst vurderes her. CRL større end eller lig med 45 mm - Hvis der er stor diskrepans i gestationsalderen fastsat ved CRL og tidligere gestationsalderbestemmelse samtidig med at risiko estimatet for kromosomanomalier er tæt på cut-off overvej CVS. - Ellers overvej misdannelsesskanning i uge 14 Misdannelser ved gennemskanningen i uge 14 Ingen misdannelser ved gennemskanningen i uge 14 Anbefaler CVS Gennemskanning i uge

16 Forslag til kontrolforløb 2. trimester Fostre med hovedcirkumferens og / eller abdominalcirkumferens < 3. percentil for gestationsalder fastsat ved CRL i 1. trimester. 2.trimester risikovurdering for kromosom anomalier ved gennemskanningen Lav risiko Forhøjet risiko Amniocentese Normale kromosomer Tilvækstskanning og flowmåling i aa. Uterinae og a. Umbilicalis i uge Normale flow Unormale flow Normale biometrier Biometrier < 3. percentil Normale biometrier Biometrier < 3. percentil Afsluttes Tilvækst og flow i uge Tilvækstskanning og flowmåling i uge 28 Normale biometrier og normalt flow Mere end 22% væksthæmning (svarende til 2,3 percentil) og / eller abnorme flow Afsluttes Kontrolleres i henhold til IUGR guidlines Kommentarer til kontrolskema for små biometrier 2. trimester Ved små biometrier (jævnfør definition) konstateret ved gennemskanning i 2. trimester (19-20 uger), anbefales det at gennemskanningen udføres målrettet mhp. at diagnosticere evt. associerede malformationer. Der bør samtidig ses efter bløde markører og udføres en 2. trimester risikoberegning for Down syndrom ved hjælp af 2. trimester modulet i Astraia 26. Ved høj risiko kan pt. tilbydes amniocentese. I uge 22-23, foreslås en skanning for tilvækst og samtidig Doppler flowmåling af aa. uterinae og a. umbilicalis. Baggrunden herfor er, at der i en stor del af graviditeter med placentainsufficiens vil være abnormt flow i aa. uterinae, som udtryk for en abnorm placentation. Flowmåling i aa. uterinae er en accepteret metode til screening for IUGR og præeklampsi 27. Sammenhæng mellem små biometrier og flow i aa. uterinae er ikke beskrevet i litteraturen, men som det fremgår er der påvist en sammenhæng mellem små biometrier i 1. og 2. trimester og en øget risiko for IUGR. Derfor er det nærliggende at applicere flow i aa. uterinae på gruppen af fostre med små biometrier med det formål at udpege graviditeter, der må anses at være i en særlig risiko og derfor bør følges grundigt (se højre side af skemaet). 6

17 PAPP-A Den biokemiske markør PAPP-A er stærkt associeret til IUGR, præterm fødsel, præeklampsi og dødfødsel Ved små biometrier kan man overveje at anvende PAPP-A værdien fra double testen som en ekstra indikator som baggrund for kontrolforløbet for den gravide. Der henvises til PAPP-A guidelinen (link). Forslag til forskningsprojekter med udgangspunkt i Føtodatabasen: 1) Langtidsopfølgning på fostre med CRL sv.t. en gestationsalder > 7 dage mindre end forventet ud fra sikker sidste menstruation. Kobling til Landspatientregistret (LPR) mhp graviditets- og fødselskomplikationer som abort, kromosomanomalier, malformationer, IUGR, spontan præterm fødsel, lav fødselsvægt og peri/neonatal død. 2) Langtidsopfølgning på fostre med BPD og/eller HO sv.t. gestationsalder > 7 hhv 14 dage mindre end forventet ud fra sikker SM. Kobling til LPR som ovenfor. 3) Validering af eksisterende studier af sammenhængen mellem små biometrier og perinatal outcome med valide prospektivt indsamlede menstruationsdata via Føtodatabasen, for at kunne dokumentere en evt. stærkere association (evt anvendelse af skema vedr. menstruationsoplysninger mv. ved første skanning udarbejdet af Charlotte Ekelund, Rigshospitalet). Ikke tilstrækkeligt valide SM data svækker den fundne association således at den reelle risiko for perinatale komplikationer formentlig er endnu højere. 4) Effekten af det foreslåede kontrolprogram i den nye "Små biometrier" Guideline på perinatal outcome efter 1-2 års dataindsamling i Føtodatabasen. Kobling til LPR. 5) Effekten af rygning på intrauterin vækst i 1. og 2. trimester 6) Effekten af doppler flowmåling i a. uterina på detektionsraten af IUGR og efterfølgende prognose. Kobling til LPR. 7

18 Referencer Reference List 1. Munster K, Schmidt L, Helm P. Length and variation in the menstrual cycle--a cross-sectional study from a Danish county. Br J Obstet Gynaecol 1992; 99: Chiazze L, Jr., Brayer FT, Macisco JJ, Jr., Parker MP, Duffy BJ. The length and variability of the human menstrual cycle. JAMA 1968; 203: Saltvedt S, Almstrom H, Kublickas M, Reilly M, Valentin L, Grunewald C. Ultrasound dating at or weeks of gestation? A prospective cross-validation of established dating formulae in a population of in-vitro fertilized pregnancies randomized to early or late dating scan. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 24: Sladkevicius P, Saltvedt S, Almstrom H, Kublickas M, Grunewald C, Valentin L. Ultrasound dating at weeks of gestation. A prospective cross-validation of established dating formulae in in-vitro fertilized pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol 2005; 26: Nakling J, Backe B. Adverse obstetric outcome in fetuses that are smaller than expected at second trimester routine ultrasound examination. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81: Tunon K, Eik-Nes SH, Grottum P. Fetal outcome when the ultrasound estimate of the day of delivery is more than 14 days later than the last menstrual period estimate. Ultrasound Obstet Gynecol 1999; 14: Nguyen T, Larsen T, Engholm G, Moller H. A discrepancy between gestational age estimated by last menstrual period and biparietal diameter may indicate an increased risk of fetal death and adverse pregnancy outcome. BJOG 2000; 107: Wennerholm UB, Bergh C, Hagberg H, Sultan B, Wennergren M. Gestational age in pregnancies after in vitro fertilization: comparison between ultrasound measurement and actual age. Ultrasound Obstet Gynecol 1998; 12: Blaas HG, Eik-Nes SH, Bremnes JB. The growth of the human embryo. A longitudinal biometric assessment from 7 to 12 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 1998; 12: Larsen T, Nguyen TH, Greisen G, Engholm G, Moller H. Does a discrepancy between gestational age determined by biparietal diameter and last menstrual period sometimes signify early intrauterine growth retardation? BJOG 2000; 107: Deter RL, Buster JE, Casson PR, Carson SA. Individual growth patterns in the first trimester: evidence for difference in embryonic and fetal growth rates. Ultrasound Obstet Gynecol 1999; 13: Smith GC, Smith MF, McNay MB, Fleming JE. First-trimester growth and the risk of low birth weight. N Engl J Med 1998; 339:

19 13. Marsal K, Persson PH, Larsen T, Lilja H, Selbing A, Sultan B. Intrauterine growth curves based on ultrasonically estimated foetal weights. Acta Paediatr 1996; 85: Bukowski R, Smith GC, Malone FD, Ball RH, Nyberg DA, Comstock CH, Hankins GD, Berkowitz RL, Gross SJ, Dugoff L, Craigo SD, Timor-Tritsch IE, Carr SR, Wolfe HM, D'Alton ME. Fetal growth in early pregnancy and risk of delivering low birth weight infant: prospective cohort study. BMJ 2007; Bahado-Singh RO, Lynch L, Deren O, Morroti R, Copel JA, Mahoney MJ, Williams J, III. First-trimester growth restriction and fetal aneuploidy: the effect of type of aneuploidy and gestational age. Am J Obstet Gynecol 1997; 176: Schemmer G, Wapner RJ, Johnson A, Schemmer M, Norton HJ, Anderson WE. Firsttrimester growth patterns of aneuploid fetuses. Prenat Diagn 1997; 17: Kuhn P, Brizot ML, Pandya PP, Snijders RJ, Nicolaides KH. Crown-rump length in chromosomally abnormal fetuses at 10 to 13 weeks' gestation. Am J Obstet Gynecol 1995; 172: Drugan A, Johnson MP, Isada NB, Holzgreve W, Zador IE, Dombrowski MP, Sokol RJ, Hallak M, Evans MI. The smaller than expected first-trimester fetus is at increased risk for chromosome anomalies. Am J Obstet Gynecol 1992; 167: Leelapatana P, Garrett WJ, Warren PS. Early growth retardation in the first trimester: is it characteristic of the chromosomally abnormal fetus? Aust N Z J Obstet Gynaecol 1992; 32: Kalish RB, Gupta M, Perni SC, Berman S, Chasen ST. Clinical significance of first trimester crown-rump length disparity in dichorionic twin gestations. Am J Obstet Gynecol 2004; 191: Salomon LJ, Bernard JP, Nizard J, Ville Y. First-trimester screening for fetal triploidy at 11 to 14 weeks: a role for fetal biometry. Prenat Diagn 2005; 25: Lynch L, Berkowitz RL. First trimester growth delay in trisomy 18. Am J Perinatol 1989; 6: Benacerraf BR. Intrauterine growth retardation in the first trimester associated with triploidy. J Ultrasound Med 1988; 7: Kallen K. Increased risk of perinatal/neonatal death in infants who were smaller than expected at ultrasound fetometry in early pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 24: Nikkila A, Kallen B, Marsal K. Fetal growth and congenital malformations. Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 29: Nicolaides KH. Screening for chromosomal defects. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21:

20 27. Papageorghiou AT, Yu CK, Cicero S, Bower S, Nicolaides KH. Second-trimester uterine artery Doppler screening in unselected populations: a review. J Matern Fetal Neonatal Med 2002; 12: Smith GC, Stenhouse EJ, Crossley JA, Aitken DA, Cameron AD, Connor JM. Early pregnancy levels of pregnancy-associated plasma protein a and the risk of intrauterine growth restriction, premature birth, preeclampsia, and stillbirth. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: Smith GC. First trimester origins of fetal growth impairment. Semin Perinatol 2004; 28:

H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008. På vej. Til Sandbjerg. Føto-Sandbjerg 2008. Astraia arbejdsgruppen

H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008. På vej. Til Sandbjerg. Føto-Sandbjerg 2008. Astraia arbejdsgruppen H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008 På vej Til Sandbjerg Arbejdsgrupper Guidelinegrupper Føto-Sandbjerg 2008 Arbejdsgrupper Styregruppe ASTRAIA-udvalg Forsknings-udvalg Undervisnings- og kursusaktiviteter

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

BIOMETRIGUIDELINES. Gestationsalderbestemmelse. CRL (Crown-Rump-Length) BPD

BIOMETRIGUIDELINES. Gestationsalderbestemmelse. CRL (Crown-Rump-Length) BPD BIOMETRIGUIDELINES Ved biometri forstår vi måling af fostret. Nogle biometrier anvendes til bestemmelse af terminen (CRL crown-rump længde, biparietal diameter BPD og femur længden FL), andre til vægtskøn

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Biometri guideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Indhold Guidelinen CRL: målemetode, normalkurve

Læs mere

Forskningsmetodologisk opgave

Forskningsmetodologisk opgave Forskningsmetodologisk opgave Kønsratio ved overbåren graviditet Sarah Koch Stud. med. Årskort nr. 20063335 Foråret 2011 Vejleder: Niels Uldbjerg Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Skejby sygehus 1 Formål:

Læs mere

Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg

Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg Terminsfastsættelse Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg Korrespondance Niels Uldbjerg Status Godkendt

Læs mere

SINGLE UMBILICAL ARTERIE

SINGLE UMBILICAL ARTERIE SINGLE UMBILICAL ARTERIE Guideline vedtaget på Føto-Sandbjerg 2007. ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER Lisa Neerup Jensen, Annette Kristiansen, Hanne Mohapeloa, Kirsten Pilsgaard, Ann Tabor (tovholder), Karen Wøjdemann.

Læs mere

Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor Astraia, LPR, DCCR, Fødselsregisteret

Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor Astraia, LPR, DCCR, Fødselsregisteret Variabel-liste FØTOdatabasen Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor, LPR, DCCR, Fødselsregisteret Fødselsdata CPR barn DCCR, Fødselsregisteret Maternelle oplysninger

Læs mere

Første trimester screening

Første trimester screening Første trimester screening Charlo.e Ekelund, læge, PhD Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Rigshospitalet U- kursus 28.10.2014 Formål Screening test 6-7 uger PAPP- A og frit beta hcg 9-11 uger nakkefoldsskanning

Læs mere

Spørgsmål til tirsdag. U-kursus i føtal medicin GE 21/

Spørgsmål til tirsdag. U-kursus i føtal medicin GE 21/ Spørgsmål til tirsdag U-kursus i føtal medicin GE 21/10 2009 Ul-Screening Nævn diagnostiske og screenings (risikovurdering) metoder indenfor prænatal diagnostik Screening: Ultralyd, biokemi. Diagnostik:

Læs mere

IUGR Intrauterine growth retardation. Rikke Bek Helmig

IUGR Intrauterine growth retardation. Rikke Bek Helmig IUGR Intrauterine growth retardation Rikke Bek Helmig Fostervækst Komplekst samspil mellem fosterets genom forhold hos moderen moderkagen og Fosteret selv Dvs fosteret har et forudbestemt vækstpotentiale

Læs mere

Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Risikovurdering. Diagnostik. Ann Tabor

Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Risikovurdering. Diagnostik. Ann Tabor Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer Undersøgelse for kromosomsygdomme Diagnostik moderkageprøve fostervandsprøve Ann Tabor Risikovurdering biokemiske undersøgelser

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Biometriguideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Introduktion Målsætningen for gruppens

Læs mere

Udkast til biometriguideline 2008. Biometri guideline

Udkast til biometriguideline 2008. Biometri guideline Biometri guideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

Lav PAPP-A. Guideline

Lav PAPP-A. Guideline Lav PAPP-A Arbejdsgruppens medlemmer: Peter Skovbo - Ålborg (skovbo@dadlnet.dk), Puk Sandager - Skejby (puk@dadlnet.dk), Olav Bjørn Petersen - Skejby (tovholder obp@dadlnet.dk) Guideline 1. Der er ingen

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Områder hvor stenoser/atresier hyppigst forekommer Gastrointestinalkanalen 10 uger Uge

Læs mere

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER...3 AKTIONSDIAGNOSE (A):...3 BIDIAGNOSE (B):...5 TILLÆGSDIAGNOSE (T)...6 HENVISNING-INDIKATION (I):...7 FLERLINGER...8 PROCEDURER/YDELSER

Læs mere

Vurdering af det truede IUGR/SGA barn

Vurdering af det truede IUGR/SGA barn Vurdering af det truede IUGR/SGA barn Vores opgave er: -at forebygge fosterdød -at forbygge eller minimere perinatal morbiditet ved at optimere fødselstidspunktet -at konfirmere at fosteret har det godt,

Læs mere

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Baggrund Det er efterhånden veldokumenteret at fostre med stor nakkefold og normale kromosomer har øget risiko for føtal død, betydende anomalier

Læs mere

Case 1 IUGR. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. Synonymer (næsten) 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm. Praktisk obstetrik

Case 1 IUGR. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. Synonymer (næsten) 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm. Praktisk obstetrik IUGR Synonymer (næsten) FGR: Fetal Growth Retardation IUGR: IntraUterine Growth Retardation Placentainsufficiens Væksthæmning 27+2, henvist med SF mål på 19 cm 380 g Negativt flow i navlesnor Praktisk

Læs mere

Case 1. Case 1. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad

Case 1. Case 1. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad 27+2, henvist med SF mål på 19 cm 380 g Negativt flow i navlesnor 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad er normalt symfyse fundus mål? UL 380 g Negativt flow i navlesnor Symfyse Fundus mål SF (cm) =

Læs mere

NIPT og prænatal screening

NIPT og prænatal screening NIPT og prænatal screening Møderække med SST: DFMS, DSMG, DSOG, (DSKB) 13. Januar, 24. Februar, 31. Marts, 15. Maj 2014 Off. Sygehuse: Roskilde Ålborg Alle? Private klinikker: Mange! 2 1 Abnorme karyotyper

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Esofgus Normal eosofagus Øsofagusatresi Øsofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Forslag 19.1.2009 Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques,

Læs mere

Nye retningslinjer under udarbejdelse aktuelt. Behov for nye retningslinjer pga nye metoder i den prænatale diagnostik.

Nye retningslinjer under udarbejdelse aktuelt. Behov for nye retningslinjer pga nye metoder i den prænatale diagnostik. Prænatal Diagnostik Overlæge Christina Fagerberg, Molekylærbiolog Charlotte Brasch Andersen, PhD, Klinisk Genetisk Afdeling, OUH Afdelingslæge Geske Bak, Føtalmedicinsk Klinik, Gynækologisk-Obstestrisk

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

Skanning af cervix uteri

Skanning af cervix uteri Skanning af cervix uteri Camilla Bernt Wulff, læge, ph.d. stud. Center for Føtalmedicin og Graviditet, Obstetrisk Klinik Rigshospitalet U-kursus i føtalmedicin 2014 Hvorfor måles cervix? 1 Risiko for spontan

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

15.10.2008. Biokemisk Screening. Lennart Friis-Hansen. Biokemisk Screening. Den bagvedliggende ide

15.10.2008. Biokemisk Screening. Lennart Friis-Hansen. Biokemisk Screening. Den bagvedliggende ide Kursus i Føtal Medicin 2008 Minikursus i klinisk genetik 21 oktober på RH Lennart Friis-Hansen Dept. of Clinical Biochemistry Rigshospitalet Univeristy of Copenhagen Denmark Den bagvedliggende ide Kromosom

Læs mere

Maternal request Sandbjerg 2007

Maternal request Sandbjerg 2007 Maternal request Sandbjerg 2007 Medfører elektivt setio i en lavrisikopopultion øget risiko for neonatal og maternel død efter fødslen? I 2006 blev publieret 2 epidemiologiske studier som indierer at elektivt

Læs mere

FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome

FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome Gruppens medlemmer: Anette Boel, Dorte Brask, Charlotte Ekelund, Richard Farlie, Anne- Cathrine Gjerris, Ida

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2009 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Esofgus Normal oesofagus 2 Oesofagusatresi Oesofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

Er tvillinger et obstetriskt problem? Tvillingefødsler. Flerfoldsgraviditet, transfusionssyndrom og fosterreduktion. Tvillinge fødsler pr.

Er tvillinger et obstetriskt problem? Tvillingefødsler. Flerfoldsgraviditet, transfusionssyndrom og fosterreduktion. Tvillinge fødsler pr. Flerfoldsgraviditet, transfusionssyndrom og fosterreduktion 2,5 Tvillinge fødsler pr. 100 fødsler 2 1,5 1 0,5 0 1960 1970 1980 1990 1997 1998 1999 2000 2001 Danmarks Statistik 2004 1600 1400 1200 1000

Læs mere

Biometri og graviditetslænge

Biometri og graviditetslænge Biometri og graviditetslænge U- kursus 2014 Connie Jørgensen Biometriguideline Anne Catrine Gjerris, Anette Wind Olsen, Connie Jørgensen (torvholder), Lene Sperling, Olav B Petersen og Peter Skovbo. Føto-Sandbjerg

Læs mere

IUGR. Sandbjerg guideline 2014

IUGR. Sandbjerg guideline 2014 IUGR Sandbjerg guideline 2014 Historik Godkendt på obstetrisk guidelinemøde 2014. Første udkast 2005, revideret 2006 & 2007. Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte

Læs mere

Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011

Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011 Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011 Arbejdsopgave : At udarbejde guideline vedr. risikovurdering i 2. trimester for Down syndrom. Tovholder

Læs mere

IUGR. Sandbjerg guideline 2014

IUGR. Sandbjerg guideline 2014 IUGR Sandbjerg guideline 2014 Historik Første udkast 2005, revideret 2006 & 2007, ny revision 2014. Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte Esberg, Karen Wøjdemann,

Læs mere

Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening

Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening 2 Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening Louise Stig Hornstrup 1, Louise Ambye 2, Steen Sørensen 2 & Finn Stener Jørgensen 1 Statusartikel 1) Ultralydklinikken, Gynækologisk

Læs mere

2015 (revision): Geske Bak (Tovholder), Pia Ertberg, Eva Hoseth, Christina Kamper, Kirsten Søgaard og Julie Hartnack Tharin.

2015 (revision): Geske Bak (Tovholder), Pia Ertberg, Eva Hoseth, Christina Kamper, Kirsten Søgaard og Julie Hartnack Tharin. Titel Single Umbilikal Arterie (SUA) Forfattere: 2007 (1.version vedtaget på Føtosandbjerg): Lisa Neerup Jensen, Annette Kristiansen, Hanne Mohapeloa, Kirsten Pilsgaard, Ann Tabor (tovholder) og Karen

Læs mere

SGA/IUGR. Sandbjerg guideline

SGA/IUGR. Sandbjerg guideline SGA/IUGR Sandbjerg guideline Historik Første udkast 2005, let revideret 2006, gennemgående revideret 2007 Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte Esberg, Karen Wojdemann,

Læs mere

Invasive prøver. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Ann Tabor v Karin Sundberg U-kursus i føtalmedicin 2014. Abortrate Komplikationer hos børnene

Invasive prøver. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Ann Tabor v Karin Sundberg U-kursus i føtalmedicin 2014. Abortrate Komplikationer hos børnene Fostervandsprøve og moderkageprøve Ann Tabor v Karin Sundberg U-kursus i føtalmedicin 2014 Invasive prøver Abortrate Komplikationer hos børnene 1 Abortrate - uden invasiv procedure n US (uger) Abort (uger)

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

Årsrapport 2008-2009-2010. (udgivet november 2011)

Årsrapport 2008-2009-2010. (udgivet november 2011) Årsrapport 2008-2009-2010 (udgivet november 2011) Indholdsfortegnelse Forord... 3 Konklusion... 4 Anbefalinger... 4 Baggrund og formål... 5 Sygdomme, der screenes for... 7 Historik... 8 Organisation...

Læs mere

Biokemisk Screening. Kursus i Føtal Medicin 2009 Minikursus i klinisk genetik 20 oktober. Lennart Friis-Hansen

Biokemisk Screening. Kursus i Føtal Medicin 2009 Minikursus i klinisk genetik 20 oktober. Lennart Friis-Hansen Kursus i Føtal Medicin 2009 Minikursus i klinisk genetik 20 oktober Lennart Friis-Hansen Dept. of Clinical Biochemistry Rigshospitalet Univeristy of Copenhagen Denmark Den bagvedliggende ide Kromosom forandringer

Læs mere

Sandbjerg guideline 2014

Sandbjerg guideline 2014 IUGR Sandbjerg guideline 2014 Historik Første udkast 2005, revideret 2006 & 2007, ny revision 2014. Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte Esberg, Karen Wøjdemann,

Læs mere

Årsrapport. (udgivet november 2012)

Årsrapport. (udgivet november 2012) Årsrapport 2011 (udgivet november 2012) Indholdsfortegnelse Forord... 3 Konklusion... 4 Anbefalinger... 5 Baggrund og formål... 6 Screening for kromosomfejl og misdannelser... 8 Historik... 9 Organisation...

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Titel Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester

Titel Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester FØTO-Sandbjerg guideline 2017 Titel Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Forfattere revideret udgave 2017 Olav Bjørn Petersen, overlæge, Afd for Kvindesygdomme og Fødsler,

Læs mere

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling ygehusenheden Vest Data leveret af teen Rasmussen, T Tværfagligt

Læs mere

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve Fostervandsprøve ve og moderkageprøve U-kursus i føtalmedicin 2008 Teknik UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0,9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden

Læs mere

Gestationel diabetes

Gestationel diabetes Diabetes Gestationel diabetes Af Jette Kolding Kristensen & Per Ovesen Gestationel diabetes ses hos 3% af alle gravide, og med nye anbefalede kriterier vil andelen stige til 8%. Disse svangre har øget

Læs mere

Spørgsmål til onsdag. U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009. Ul-kursus: Spørgsmål til onsdag 1

Spørgsmål til onsdag. U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009. Ul-kursus: Spørgsmål til onsdag 1 Spørgsmål til onsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 Ul-kursus: Spørgsmål til onsdag 1 Ul-fysik Hvilket frekvensområde anvendes i medicinsk ultralyd? 2-15 MHz Øges eller mindskes ul-skannerens opløsning

Læs mere

Høringsudkast: Retningslinjer for fosterdiagnostik 2016 prænatal information, risikovurdering, ra dgivning og diagnostik

Høringsudkast: Retningslinjer for fosterdiagnostik 2016 prænatal information, risikovurdering, ra dgivning og diagnostik Høringsudkast: Retningslinjer for fosterdiagnostik 2016 prænatal information, risikovurdering, ra dgivning og diagnostik 2. juni 2016 Indhold 1. Indledning... 4 2. Formålet med fosterdiagnostik... 7 3.

Læs mere

Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTO-databasen) www.dfms.dk. National årsrapport 2014

Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTO-databasen) www.dfms.dk. National årsrapport 2014 Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTO-databasen) www.dfms.dk National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af

Læs mere

UL misdannelser og aneuploidisyndromerne. UL diagnostik af syndromer og monogene sygdomme. Trisomi 21 hyppigheder! Down syndrom cytogenetisk fordeling

UL misdannelser og aneuploidisyndromerne. UL diagnostik af syndromer og monogene sygdomme. Trisomi 21 hyppigheder! Down syndrom cytogenetisk fordeling UL diagnostik af syndromer og monogene sygdomme A-kursus i føtal medicin Minikursus i klinisk genetik RH 4. oktober 2005 UL misdannelser og aneuploidisyndromerne Èn misdannelse: ca. 8-10 % vil have kromosomfejl

Læs mere

Tak for sidst. Det var super hyggeligt at se så mange på Sandbjerg. Hermed et ganske kort nyhedsbrev med lidt opdatering og information på projektet.

Tak for sidst. Det var super hyggeligt at se så mange på Sandbjerg. Hermed et ganske kort nyhedsbrev med lidt opdatering og information på projektet. NYHEDSBREV FEB.08 Kære alle Tak for sidst. Det var super hyggeligt at se så mange på Sandbjerg. Hermed et ganske kort nyhedsbrev med lidt opdatering og information på projektet. Vi har nu fået hjemmesiden

Læs mere

Flerfoldsgraviditet Kontrol af gemelligravide

Flerfoldsgraviditet Kontrol af gemelligravide Flerfoldsgraviditet Kontrol af gemelligravide U kursus Onsdag den 22. oktober 2008 4 1 2 3 4 5 6 1 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0 20 40 60 80 Weeks dichorionic monochorionic twins twins 7 8 9 3 Enæggede

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen PSV normalkurve fra 15 uger Blodtransfusion kan gives intraabdominalt Fra uge 14 Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Esofgus Normal eosofagus Esofagusatresi

Læs mere

Konisation øger risikoen for præterm fødsel

Konisation øger risikoen for præterm fødsel Gynækologi Konisation øger risikoen for præterm fødsel Af Lone Kjeld Petersen, Rikke Bek Helmig & Gitte Ørtoft Biografi Lone Kjeld Petersen er overlæge, dr.med. på Aarhus Universitetshospital, Skejby,

Læs mere

Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTOdatabasen) www.dfms.dk. National årsrapport 2013

Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTOdatabasen) www.dfms.dk. National årsrapport 2013 Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTOdatabasen) www.dfms.dk National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese Klinisk undersøgelse

Læs mere

Årsrapport. (udgivet november 2012)

Årsrapport. (udgivet november 2012) Årsrapport 2011 (udgivet november 2012) Indholdsfortegnelse Forord... 3 Konklusion... 4 Anbefalinger... 5 Baggrund og formål... 6 Screening for kromosomfejl og misdannelser... 8 Historik... 9 Organisation...

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL GEMELLIGUIDELINE AFSNIT: 6.3.1. Monoamniotiske tvillinger(ma): Forfattere:

ÆNDRINGSFORSLAG TIL GEMELLIGUIDELINE AFSNIT: 6.3.1. Monoamniotiske tvillinger(ma): Forfattere: Endeligt forslag Til afsnit om MA tvillinger e 1 FORSLAG TIL REKOMMENDATION: MONOAMNIOTISKE TVILLINGER ÆNDRINGSFORSLAG TIL GEMELLIGUIDELINE AFSNIT: 6.3.1. Monoamniotiske tvillinger(ma): Forfattere: Arbejdsgruppens

Læs mere

Prenatal diagnosis of sex chromosome syndromes a comparison with Down syndrome.

Prenatal diagnosis of sex chromosome syndromes a comparison with Down syndrome. Prenatal diagnosis of sex chromosome syndromes a comparison with Down syndrome. Mette Hansen Viuff, stud. med, Student ID number: 20061978, Aarhus University Claus H. Gravholt, MD, PhD, Department of Internal

Læs mere

Hypertension hos kvinder - under graviditet

Hypertension hos kvinder - under graviditet Hypertension hos kvinder - under graviditet Elisabeth R Mathiesen Professor Chief Endocrinologist, DMsc Copenhagen Centre for Pregnant Women with Diabetes Rigshospitalet, Faculty of Heslth Sceince, University

Læs mere

Sammenhængen mellem PAPP-A og ultralydsbestemt fostertilvækst

Sammenhængen mellem PAPP-A og ultralydsbestemt fostertilvækst Sammenhængen mellem PAPP-A og ultralydsbestemt fostertilvækst Udarbejdet af fysioterapeut, stud.scient.san. Trine Nøhr Winding Hovedvejleder: Professor Dr.Med. Niels Uldbjerg Faglige vejledere: Overlæge,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

Biometri og terminsfastsættelse

Biometri og terminsfastsættelse Biometri og terminsfastsættelse U-kursus Oktober 2006 Connie Jørgensen Biometri og graviditetslængde Første trimester: Diameteren af gestationssækken kun til embryoet kan måles. (uge 4 6) CRL til 13 uger

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Oplæg til Obstetrisk guidelinemøde år 2017 Tine Brink Henriksen, Puk Sandager, Niels Uldbjerg, Charlotte Ekelund

Oplæg til Obstetrisk guidelinemøde år 2017 Tine Brink Henriksen, Puk Sandager, Niels Uldbjerg, Charlotte Ekelund Oplæg til Obstetrisk guidelinemøde år 2017 Tine Brink Henriksen, Puk Sandager, Niels Uldbjerg, Charlotte Ekelund Denne guideline er en delvis opdatering af guideline fra 2000 ved Gitte Esberg, Tine Brink

Læs mere

Hunting for Down syndrom. Etik. Etik. Etik. Risikovariable. Overordnet 06-02-2009. Etik Teknik

Hunting for Down syndrom. Etik. Etik. Etik. Risikovariable. Overordnet 06-02-2009. Etik Teknik Hunting for Down syndrom Etik Teknik Handlingsplan Information Etik DK har i 25 år tilbudt karyotype ved øget risiko for Down syndrom DK har i 25 år screenet: hvor gammel er du Etik DK har i 25 år tilbudt

Læs mere

Organisation. Obstetrisk UL TERMIN & UL. Niveau 1. Kranium 06-05-2011

Organisation. Obstetrisk UL TERMIN & UL. Niveau 1. Kranium 06-05-2011 Obstetrisk UL Organisation Organisation Niveau 1 enhver obstetriker Niveau 2 certificering Uge 12 (med serum-screening): Down Uge 19 Misdannelse 3 trimester: fosterets trivsel www.gads-forlag.dk/ultralydskanning

Læs mere

Kontrolforløb for monochoriotiske, diamniotiske gemelli

Kontrolforløb for monochoriotiske, diamniotiske gemelli Kontrolforløb for monochoriotiske, diamniotiske gemelli Arbejdsopgave : At udarbejde guideline vedr. kontrolforløbet for monochoriotiske,diamniotiske gemelli. Tovholder : Kirsten Søgaard Medlemmer : Richard

Læs mere

Føtalmedicinsk kodemanual version 5.0

Føtalmedicinsk kodemanual version 5.0 Føtalmedicinsk kodemanual version 5.0 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER... 4 GENERELLE REGISTRERINGS PRINCIPPER... 4 KONTAKTMODELLEN... 4 DIAGNOSEKODER OG YDELSESKODER... 5 HENVISNINGSDIAGNOSE

Læs mere

Information til gravide om. Nakkefoldsskanning og doubletest Tilbud til gravide om risikoberegning for Downs syndrom

Information til gravide om. Nakkefoldsskanning og doubletest Tilbud til gravide om risikoberegning for Downs syndrom Information til gravide om Nakkefoldsskanning og doubletest Tilbud til gravide om risikoberegning for Downs syndrom Alle gravide kvinder i Danmark har mulighed for at få lavet en risikoberegning for Downs

Læs mere

Luftforurening og støj fra gadetrafik ved boligen og risiko for. lav fødselsvægt, abort, dødfødsel og spædbarnsdød, udvikling af

Luftforurening og støj fra gadetrafik ved boligen og risiko for. lav fødselsvægt, abort, dødfødsel og spædbarnsdød, udvikling af d. 9.4.2015 Luftforurening og støj fra gadetrafik ved boligen og risiko for lav fødselsvægt, abort, dødfødsel og spædbarnsdød, udvikling af graviditetsdiabetes, graviditetsudløst forhøjet blodtryk og målinger

Læs mere

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold PICO 1 Bør voksne patienter (over 18 år) med Body Mass Index (BMI) mellem 40 og 50 kg/m 2 uden specifikke fedmerelaterede komplikationer

Læs mere

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood.

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood. English summary Background The use of fertility treatment is increasing worldwide. Fertility treatment circumvents natural conception by means of hormonal stimulation of the woman as well as chemical and

Læs mere

Thorax- Gastrointestinale Urinvejsmisdannelser

Thorax- Gastrointestinale Urinvejsmisdannelser Thorax- Gastrointestinale Urinvejsmisdannelser U-kursus Oktober 2014 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Normale lunger uge 14 2 29/10/14 Obs. Ribbenene når mere end halvvejs rundt om cirkumferencen. Lungerne

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2010 blev der registreret 856 fødsler (8 tvillinger, 1 trilling, 866 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 60,5 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2009: 621,3).

Læs mere

Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten

Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten Hvad forstår vi egentlig ved social ulighed i sundhed, hvordan er den sociale ulighed tidligt i livet i Danmark, og hvad kan vi gøre ved den? Laust

Læs mere

Føtalmedicinsk Database (FØTO databasen) www.dfms.dk

Føtalmedicinsk Database (FØTO databasen) www.dfms.dk Føtalmedicinsk Database (FØTO databasen) www.dfms.dk National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 National database for føtalmedicin FØTO Databasen. National årsrapport 2012 Regionernes Kliniske

Læs mere

RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2009 blev der registreret 889 fødsler (10 tvillinger, 899 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 62,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2008: 57,8). Der er

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

In vitro fertilisering & Teratogenese

In vitro fertilisering & Teratogenese In vitro fertilisering & Teratogenese Infertilitet 90 % af alle par opnår graviditet efter 18 mdr. Årsagerne til infertilitet eller subfertilitet er mange, f. eks.: Dannelse af antistoffer mod mandens

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 2. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er hypotesetestning? I sundhedsvidenskab:! Hypotesetestning = Test af nulhypotesen Hypotese-testning anvendes til at vurdere,

Læs mere

Den normale undersøgelse. Klinisk mistanke om CNS-sygd? U-kursus i føtal medicin CNS. Anencephaly: early ultrasonic diagnosis and active management.

Den normale undersøgelse. Klinisk mistanke om CNS-sygd? U-kursus i føtal medicin CNS. Anencephaly: early ultrasonic diagnosis and active management. U-kursus i føtal medicin CNS Olav Bjørn Petersen RH, 7 oktober 2005 Anencephaly: early ultrasonic diagnosis and active management. Campbell S, Johnstone FD, Holt EM, May P. Lancet 1972 Dec 9;2(7789):1226-7

Læs mere

PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGERHOLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN

PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGERHOLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering 2006; 6(13) 2006 PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGEROLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN Center

Læs mere

Graviditas prolongata

Graviditas prolongata Graviditas prolongata Charlotte Wilken-Jensen (tovholder), Ole Bredahl Rasmussen, Lillian Kempf, Jacob Lauesgaard Nielsen, Pernille Danneskiold Lassen, Tine Greve, Annette Wind Olesen Guidelinen forholder

Læs mere

Sandbjerg 2010. Tvillinger håndtering af graviditet og fødsel

Sandbjerg 2010. Tvillinger håndtering af graviditet og fødsel Sandbjerg 2010 Tvillinger håndtering af graviditet og fødsel Relevante diagnosekoder: Dichoriske, diamnioniske tvillinger DO300C Monochoriske, diamnioniske tvillinger DO300D Monoamnioniske tvillinger DO300E

Læs mere

Bioeffekter. U-kursus Oktober 2009

Bioeffekter. U-kursus Oktober 2009 Bioeffekter U-kursus Oktober 2009 Connie Jørgensen Gamle indeks Ultralyd passerer gennem biologisk væv som en trykbølge. Det medfører at vævspartikler bringes til at svinge parallelt med trykbølgens retning.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 2: Resultatet af IVF-behandlingen 2003:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881

Læs mere