H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning rel Mac/ QXP/Carel MasterCella

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06."

Transkript

1 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning rel Mac/ QXP/Carel

2 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering PRG SEL Fig. 6 Side Introduktion 2 Montering 2 Tilslutninger 4 Beskrivelse af knapper 5 Funktion 6 Parametre 7 Ændring af parametre 7 Konfiguration af digital indgang 8 Parametertabel 9 Alarmer og signaler 11 Tekniske specifikationer 12 Drilling template 182 x 153 mm Carel forbeholder sig rettigheden til at ændre på produktet uden forudgående varsel. Fig. 7

3 Introduktion er en ny styring til statiske eller ventilerede køleunits. Den styrer alle elementer; kompressorer, ventilatorer, afrimning, alarmer og lys. har et højt beskyttelsesindex IP65, hvorfor kan monteres i områder med høj fugtighed. Kabeltilslutning er meget let p.g.a. et aftageligt frontdæksel. hører til et udvalg af styringer, der tilgodeser alle kundens behov. PRG i h Montering Kabinettet kan monteres direkte på væg eller i panel. SEL Panel montering Lav et hul i panelet med følgende dimensioner: 182 x 153 mm. Fjern de to skruer i front (fig. 2, a, b) og fjern frontdæksel (fig. 2, c). Fjern de to skruer (fig. 2, d, e) der holder den bageste og forreste del af sammen og adskil de to dele. Sæt panelpakningen på frontdelen ovenpå den indvendige pakning. Lav to huller i den bageste del (i den perforerede del fig. 3, f, g). Sæt den bageste og den forreste del sammen med panelet i midten og sæt hele enheden sammen med de to skruer (dim. 4 x 20 mm), der er indeholdt i sættet. Gasket Rear Front Fig. 1 d a upper part c e b l Fig. 2 N.B.: Det er nødvendigt at fjerne de to øverste fastgøringstapper (fig. 2, h) på den forreste del, før montering på panelet. Lav et hul øverst (fig. 2, i) eller nederst (fig. 2, l) i den bageste del til kabel. Den fastsatte diameter er PG9 (diam. 16 mm) til PG21 (diam. 29 mm). Hullerne laves bedst med bor eller fræser. Forbind kablerne med klemmerækken. Til sidst sættes skruerne (fig. 2, c) og derefter frontdæksel på igen (fig. 2, c). m 120 n l Vægmontering Afmonter de to forreste skruer (fig. 2, a, b) og fjern frontdækslet (fig. 2, c). Afmonter de to skruer (fig. 2, d, e) der holder den forreste og bageste del af sammen og adskil de to dele. Når det er besluttet, hvor kanal eller kabel skal være (for oven eller for neden) og de tilsvarende huller (i den perforerede del, fig. 2, i, l) til kabelskinne eller rørholder er boret, laves der 3 huller (fig. 3, m, n, o) på bagsiden af kabinettet og i væggen. Sæt de medleverede dyvler i hullerne i væggen og sæt bagsiden af fast på væggen med de 3 skruer (fig. 3, m, n, o) og de tilhørende O-ringe. Derefter sættes kabelskinne eller rørholder fast på frontdelen af. Monter frontdelen, men vær opmærksom på placeringen af de to øverste tapper (fig. 2, h) og isætningen af de to skruer (fig. 2, d, e) (tryk ikke for hårdt for ikke at ødelægge plastikken). Luk dækslet (fig. 2, c) efter kablerne er forbundet med klemmerækken. back side i f o g 100 lower part Fig

4 Vigtigt: 1. Undgå at montere styringen i rum med følgende egenskaber: - store og hurtige udsving i omgivelsestemperatur. - relativ fugtighed over 80 %. - direkte vandstråler under tryk. - magnetiske stråler og/ eller radiofrekvensforstyrrelser (f.eks. sendeantenner). 2. Anvend kabelsko beregnet for klemmerækken. Løsne alle skruer og sæt kabelsko i og spænd skruerne igen. Træk til sidst i kablerne for at se, at de sidder godt fast. 3. Hold så vidt muligt følersignalkabler og kabler fra digitale indgange fra induktive strømkabler for at undgå evt. elektromagnetisk støj. Sæt ikke strømkabler og følerkabler i de samme kabelskinner (inkl. alle elkabler). Undgå at sætte følerkabler tæt ved strømanordninger (kontaktorer, magnetoterminaler etc.) 4. Sørg for at holde følerkabler og spændingsforsyningskabler så korte som muligt, så de ikke snor sig. Hvis følerkabler skal forlænges, skal kabler med min. tværsnit på 0,5 mm 2 anvendes. 5. Undgå at røre de elektroniske komponenter på kortet med fingrene (yderst farligt) for ikke at få stød fra operatør til komponenter. Desuden skal følgende instrukser følges, hvis sikkerhedsforanstaltningerne skal overholdes: Kabler forbundet med skal kunne modstå max. driftstemperatur beregnet under hensyn til den forventede max. omgivelsestemperatur + styringens egen varme lig 20 C. skal have en beskyttelsessikring 1A, 250 V~. En forkert strømforsyningsforbindelse kan beskadige systemet alvorligt. Før styringen tilsluttes skal der sørges for korrekt beskyttelse af styringen med korrekt dimensionerede sikringer svarende til de tilsluttede belastninger. Tilslutninger: Beskrivelse af knapperne Funktionsknapperne er lette at betjene. Knapperne 1, 5 og 6 især kan have flere funktioner som beskrevet nedenfor Slukker buzzer, mens alarmkoden bliver stående, så længe alarmbetingelsen består: - hvis den trykkes ned mens der tændes: default parametrene gemmes (se afsnittet Alarmer, signaler og fejlfinding ). - hvis den trykkes ned i mere end 5 sekunder: giver adgang til menuen for ofte valgte parametre (F); - hvis den holdes nede i over 5 sek. sammen med "SET" knappen: giver adgang til konfigurationsmenuen via password 22 (se afsnittet "konfigurationsparametre andet niveau"). Hvis den holdes nede i over 5 sekunder: aktiverer/ afbryder en uafbrudt cyklus, d.v.s. tvungen aktivering af kompressoren i en valgt periode (se parameter "cc" varighed af uafbrudt cyklus). Til at tænde/ slukke køleunitten (ON/ OFF). Advarsel: når styringen er afbrudt, er alle udgange afbrudt med undtagelse af "lys" knappen og lysudgangen, og OFF lampen vil blinke. Det er nødvendigt at indstille "c2" parametret for at sikre, at der mellem en afbrydelse (off) og en efterfølgende start (on) bliver holdt en min. tidsafbrydelse for kompressoren. ON/ OFF knappen kan afbrydes: det er nok at vælge en digital indgang som fjernbetjent ON/ OFF (se konfiguration af digital indgang). For valg af setpunkter (se valg af "setpunkt") viser værdien for det valgte parameter (se afsnittet "ændring af parameter"). - hvis den holdes nede i over 5 sekunder sammen med "prg" knappen: giver adgang til konfigurationsmenuen (se afsnittet "konfigurationsparameter andet niveau"). 5 6 Sænker værdien af data på display ved valg af setpunkter og parametre: - hvis den holdes nede i over 5 sek.: fremtvinger en afrimningscyklus. Aktiverer/ afbryder unittens lamper (eller enhver anden hjælpeudgang forbundet med det 4. relæ); forøger værdien af parametre på display ved valg af setpunkter og parametre. LYSDIODE indikatorer køling igang ventilatorfordamper aktiveret afrimning igang lamper tændt uafbrudt cyklus funktion Hvis en lysdiode blinker, se afsnittet alarmer og signaler. unit afbrudt ( OFF unit ) 4 5

5 Funktion Display Ved normal funktion viser displayet værdien målt af omgivelsesføleren. I tilfælde af alarm vil temperaturværdierne blinke skiftevis med alarmkoden. Når styringen er afbrudt (OFF status), blinker "OFF" lampen, men displayet viser temperaturen målt af føleren. Setpunkt 1. Tryk på knappen i 1 sek. for at se setpunktsværdien. 2. Efter nogle sekunder vil den valgte værdi blinke; Parametre Parametrene er opdelt i 2 niveauer. FØRSTE NIVEAU: ofte anvendte parametre. De er mærket med F i skemaet, og det er ikke nødvendigt med password for at få adgang til dem. For at ændre på dem gøres følgende: 1 Tryk på i 5 sek. (i tilfælde af alarm slukkes buzzeren først). 2.Displayet viser koden for første parameter, der skal ændres. 3. For ændring af parametre, se afsnittet "ændring af parameter". ANDET NIVEAU: konfigurationsparametre. De er mærket med C i skemaet, og det er nødvendigt med password for at ændre: 3. Forøg eller sænk setpunktsværdien ved at trykke på knapperne og 4. Tryk på knappen igen for at bekræfte den nyindsatte værdi. Manuel afrimning Tryk på i over 5 sek. for at fremtvinge en afrimningscyklus. Afrimning starter kun, hvis betingelserne er gunstige (f.eks. skal afrimningsfølertemperaturen være lavere end den valgte afrimningslufttemperatur, se teknisk manual for yderligere information). Slukning af buzzer Tryk på knappen. Udover at slukke buzzeren nulstilles alarmrelæet, men alarmkoden huskes, indtil årsagen til alarmen er fjernet. Aktivering af lys: Tryk på Uafbrudt cyklus knappen for at aktivere/ afbryde lamperne eller andre hjælpeudgange. For at aktivere en uafbrudt cyklus trykkes på knappen i min. 5 sekunder (kompressor aktiveret i den tid, der er valgt under cc parameter = varighed af uafbrudt cyklus ). 1.Tryk samtidig på programknappen og i ca. 5 sek. 2. Displayet viser 00; 3.Tryk på og knapperne indtil der står 22 (password) i displayet. 4. Bekræft ved tryk på knappen. 5. Displayet viser koden for det første parameter, der skal ændres. For ændring af parametre, se følgende afsnit Ændring af parametre. Ændring af parametre: For at ændre et parameter gøres følgende: 1. Tryk på og/ eller indtil parametret, der skal ændres, fremkommer i displayet (se parameterliste). 2.Tryk på knappen for at se værdien forbundet med parametret. 3. Værdien ændres ved at trykke på og/ eller indtil den ønskede værdi fremkommer. 4. Tryk på knappen for midlertidigt at bekræfte den nye værdi og gå tilbage til parameterkode display. 5. Gentag alle funktioner fra punktet tryk og/ eller for at ændre parameterværdier. Lagring af nye værdier: For at afbryde uafbrudt cyklus funktionen trykkes på knappen igen i min. 5 sek. Tryk på knappen for at lagre alle nye værdier og forlade proceduren. Forlad uden at ændre parametre: tryk ikke på nogen knapper i min. 60 sek. (TIME OUT exit). Hvis knappen ikke holdes nede efter ændringer, vil alle udførte ændringer gå tabt. 6 7

6 Konfiguration af digital indgang De digitale indgange ID1 og ID2 kan have forskellige funktionsmåder alt efter den værdi, parameter A4 (relaterer til ID1 indgang) og til A5 (relaterer til ID2) har fået. Hovedfunktionerne er: Værdi Betydning Funktion A4 / A5 0 Indgang ikke aktiv 1 Omgående ekstern alarm Åben kontakt = aktiv alarm 2 Ekstern alarm med forsinkelse Åben kontakt = aktiv alarm. Forsinkelse: se parameter A7 3 Aktivering af afrimning Åben kontakt = afrimning ikke aktiveret 4 Start afrimning Afrimning er aktiveret når kontakt lukkes. 5 Dørknap Åben kontakt = dør åben. Når døren åbnes, begynder kompressor, fordamperventilatorer og displayet at blinke; lyset aktiveres og temperaturalarmerne afbrydes. Efter et valgbart tidsinterval (d8) begynder buzzeren at summe og styringen starter med normal drift (ventilator og kompressor tændt på anfordring). 6 Fjernbetjening tændt slukket Lukket kontakt = tændt Dette forårsager afbrydelse af knappen på forsiden af instrumentet. Når styringen er slukket, vises temperaturen, kompressorbeskyttelserne holdes, lysknappen fungerer. 7 Setpunktsforskydning Kontakt lukket = natsænkning. Med r4=3.0 (værdien forprogrammeret) øges setpunktet med 3 grader under hensyntagen til den anvendte værdi med åben kontakt. Hvis der anvendes hjælpeudgange til lys, vil natsænkning automatisk slukke lyset, mens ophør af natsænkning tænder det. Valg af driftsparametre (Parameter c4 og A6) I tilfælde af følerfejl på styringen (E0 blinker) gør parameter c4 det muligt af fastlægge driften for kompressoren: c4 = værdi mellem 1 og 99; fastsætter kompressorens driftstid (i minutter) efterfulgt af en fastsat stoptid lig 15 min. c4 = 0: kompressoren er altid afbrudt. c4 = 100: kompressoren er altid tændt. Hvis en ekstern alarm (ia elelr da blinker) aktiveres ved digital indgang (A4 = 1; A4 = 2) gør parameter A6 det muligt at fastlægge driften for kompressoren: A6 = værdi mellem 1 og 99; fastsætter kompressorens driftstid (i minutter) efterfulgt af en fastsat stoptid lig 15 min. A6 = 0: kompressoren er altid afbrudt. A6 = 100: kompressoren er altid tændt. Parametertabel Parameter Type Min Max U.M. Def PA PASSWORD C / FØLERPARAMETRE /C Kalibrering omgivelsesføler F C/ F 0.0 /2 Målestabilitet C /3 Føler læsehastighed C /4 Følere gennemsnit (se installationsmanual) C /5 C / F (0= C, 1= F) C 0 1 flag 0 /6 Decimaltal (0=ja, 1=nej) C 0 1 flag 0 r REGULERINGSPARAMETRE rd Reguleringsdifferens (hysterese) F C/ F 2 r1 Minimum tilladt indstilling C -50 r2 C/ F -50 r2 Maximum tilladt indstilling C r C/ F 60 r3 Aktivering af Ed alarm afrimning afbrudt p.g.a.max. varighed er nået, param. DP; (0=nej, 1=ja) C 0 1 flag 0 r4 Automatisk setpunktsvariation ved natdrift (d.v.s når natsænkningskontakt er lukket, enten med A4 el. A5=7) C C/ F 3.0 r5 Aktivering af min./max. temp. visning (0=nej, 1=ja) C 0 1 flag 0 rt Aktuelt interval i max./min. temperaturaflæsning F timer - rh Maximum temperaturaflæsning i rt interval F - - C/ F - rl Minimum temperaturaflæsning i rt interval F - - C/ F - c KOMPRESSOR PARAMETRE c0 Forsinket igangsætning af kompressor efter opstart af unit C 0 15 min 0 c1 Minimum interval mellem to kompressor starter C 0 15 min 0 c2 Minimum tid kompressor er ude af drift C 0 15 min 0 c3 Minimum tid kompressor er tændt C 0 15 min 0 c4 Sikkerhedsrelæ (0=OFF, 100=ON). se driftsindstilling C min 0 cc Varighed af uafbrudt cyklus C 0 15 timer 4 c6 Alarm afbrudt efter uafbrudt cyklus C 0 15 timer 2 d d0 AFRIMNINGSPARAMETRE Afrimningstype (0=varme,1=varmgas, 2=vand/ modstand efter tid, 3=varmgas efter tid) C 0 3 flag 0 di Tidsinterval mellem to afrimningsperioder F timer 8 dt Afrimning sluttemperatur F C/ F 4 dp Max. varighed af afrimning eller faktisk varighed d0=2 el. 3 F min 30 d4 Afrimning ved unit start (0=nej,1=ja) C 0 1 flag 0 d5 Afrimningsforsink. efter unit start el. dig. indgang (A4 or A5 =4) C min 0 d6 Stop display under afrimning (0=nej,1=ja) C 0 1 flag 1 dd Afdrypningstid efter afrimning F 0 15 min 2 d8 Varighed af alarmafbryd. efter afrimning og hvis A4 eller A5=5, efter åbning af dør F 0 15 timer 1 d9 Afrimningsprioritet over kompressorbeskyttelse (0=nej, 1=ja) C 0 1 flag 0 d/ Aflæsning afrimningstemperaturføler F - - C/ F - dc Tidsbasis (0=timer/min,1=min/s) kun for dl og dp C 0 1 flag 0 A ALARM PARAMETRE A0 Alarm og ventilator differential C C/ F

7 AL AH Lav temperatur alarm (indikerer max. tilladt afvigelse fra setpunkt). Hvis AL = 0 afbryder lav temperatur alarm F C/ F 0 Høj temperatur alarm (indikerer max. tilladt afvigelse fra setpunkt). Hvis AH = 0 afbryder høj temperatur alarm F C/ F 0 Ad Temperatur alarmforsinkelse C min 120 A4 Digital indgang n.1 konfiguration C A5 Digital indgang n.2 konfiguration C A6 A7 F F0 Kompressorblokering p.g.a. ekstern alarm: 0=OFF,100=ON. Aktiveret hvis enten A4 el. A5 er 1 el. 2. Se driftsparametre og digital indgang C min 0 Forsinkelse ved registrering af input forsinket alarm (A4 eller A5=2) C min 0 VENTILATOR PARAMETRE Styring af ventilatorer: 0: altid aktiveret undtagen i spec. faser (se parameter F2, F3, og Fd) 1: styret af termostat i.h.t. forskel mellem omg.temp. og fordampningstemp. 2: styret af termostat i.h.t. fordampningstemp. C 0 2 flag 0 F1 Ventilator aktiveringssetpunkt : F0=1 ventilatorer aktiveres hvis fordamp. T. < (omg. T - F1-A0) og afbrydes hvis fordamp. T. > (omg. T. - F1) F0=2 ventilatorer aktiveres hvis fordamp. T. < (F1-A0); og afbrydes hvis fordamp. T. > F1 F C/ F 5 F2 Stop ventilatorer når kompressor er slukket (0=nej,1=ja). Aktiv hvis F0=0 C 0 1 flag 1 F3 Stop ventilatorer under afrimning (0=nej,1=ja). Aktiv ved enhver værdi ved F0 C 0 1 flag 1 Fd Stop efter afdrypning. Aktiv for enhver værdi ved F0 F 0 15 min 1 H ANDRE INDSTILLINGER H0 Adresse i netværk C H1 Valg af HJÆLPE relæfunktion AUX (lys): 0=hjælpeudgang (lys default) 1=alarm: normalt afbrudt relæ 2=alarm: normalt tilsluttet relæ C 0 1 flag 0 H2 0=knapper ej aktive; 2=knapper & IR ej aktive; 3=IR ej aktiv C 0 3 flag 1 H3 Kode til aktivering af fjernprogrammering C H4 1=afbrudt buzzer C 0 1 flag 0 Note 1: for parametre med grå baggrund anbefales det før installering at se om default værdierne er egnede til den ønskede anvendelse. Note 2: for at sætte tidsindstillingerne i gang, skal instrumentet slukkes og tændes igen. Note 3: på MTCA modeller skal følgende værdier tildeles disse parametre: - r3: skal være 0 - dt: irrelevant - d0: 2 eller 3 (default: d0= 2) - di: 0 Alarmer og signaler BLINKENDE LYSDIODE: aktuator indstillet forsinkelse Indsættelse af den pågældende funktion forsinkes i en periode, mens der afventes et udefrakommende signal, eller mens der ventes på en anden igangværende proces. TEMPERATUREN BLINKER: dørkontakt itu eller dør åben Luk døren eller kontroller dørkontakten. TEMPERATUREN BLINKER og BUZZER er tændt: dør åben i en periode længere end d8 parameter Kontroller døren og værdien af parameter d8. E0 BLINKER: fejl på kontrolføler Føleren passer ikke til udstyret; følerkablet er afbrudt eller kortsluttet. Fejl på føler: afbryd føler fra instrumentet og mål modstanden (NTC: 0 C=27K Ohms) E1 BLINKER: fejl på fordamperføler Føleren passer ikke til udstyret; følerkablet er afbrudt eller kortsluttet. Fejl på føler: afbryd føler fra instrumentet og mål modstanden (NTC: 0 C=27KΩ). IA BLINKER: alarm fra digital indgang Tjek Multi-function indgange og parametre A4 og A5. da BLINKER: forsinket alarm fra digital indgang Tjek Multi-function indgange og parametre A4, A5 og A7. LO BLINKER: lav temperatur alarm (temperatur under SET-AL-A0) Tjek parametre AL, Ad og A0. Alarmen vil ophøre, så snart temperaturen er indenfor de valgte grænser. HI BLINKER: høj temperatur alarm (temperatur over SET+AH+A0) Tjek parametre AH, Ad og A0. Alarmen vil ophøre, så snart temperaturen er indenfor de valgte grænser. EA, EB, EE: datafejl. RESET procedure (for model MTCA* se noter under afsnit 4.5) For at genoprette normale driftsbetingelser nulstilles defaultværdierne på parametrene således: sluk styringen; tryk på knappen og hold den nede, mens styringen tændes; displayet viser -c-, slip PRG knappen. efter få sekunder står styringen i RESET procedure og parametre kan ændres; hvis EE bliver stående trykkes på knappen indtil beskeden forsvinder. Hvis fejlen stadig er til stede, skal instrumentet skiftes ud. Enhver ændring foretaget før reset proceduren vil gå tabt. Ed BLINKER: afrimning slut ved udløb af tid kontroller parametrene dt, dp og d4; kontroller afrimningens effektivitet; om nødvendigt afbrydes Ed alarmen via r3 parameter. df BLINKER: afrimning i gang Dette er ikke et alarmsignal, men det indikerer, at afrimning finder sted. Fremkommer kun hvis parameter d6=

8 Tekniske specifikationer Indgange Temperatur: Arbejdsområde: Præcision: Opløsning: Digital: omgivelsesføler (NTC CAREL 10KΩ ved 25 C) afrimningsføler (NTC CAREL 10KΩ ved 25 C) -50T50 ( C, F) ±1 C 0.1 C (0.1 F) mellem e 19.9, 1 i øvrigt område 2 konfigurerbare indgange, ved tør kontakt (ikke optoisoleret) Udgange Modeller: MTCA MTCD MTCD Relæudgange (alle): Afbrydelse af af type 1B 1B i.h.t. ECC EN Kompressor: SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac 8(2)A 8(2)A 10(10)A Afrimning: - SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac 10(4)A 10(4)A Ventilatorer: - SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac 4(2)A 4(2)A Lys/Aux: SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac 4(4)A 4(4)A 4(4)A Alarm udgang SPDT relæ, 250Vac SPDT relæ, 250Vac SPDT relæ, 250Vac 2(2)A 2(2)A 2(2)A Seriel tilslutning: til Carel overvågningssystem, via ekstern serieltavle IRDRSER00E Driftsbetingelser Driftsbetingelser: 0 50 C ( F) Opbevaringsbetingelser: C ( F) Omg. relativ fugtighed: % r.h. ikke-kondenserende, både under drift og ved opbevaring Miljømæssig forurening: normal Belastningsperiode igennem isoleringsdele: lang Isolering: klasse II PTI for materialer til isolering: 250V Bortskaffelse af produkt: undgå at smide instrumentet i husholdningsaffald. Se gældende regler i landet. Mekaniske egenskaber: Instrument tilslutninger: panel- eller vægmontage Kabinet: plastik selvslukkende (i.h.t. UL94-V0) Beskyttelsesindeks: IP65 Tilslutninger: via skrueklemmer med max. tværsnit på 1.5mm 2 og min. tværsnit på 0.5mm 2 Dimensions: 190x160x65mm Varme og brandmodstandskategori D kategori Antal automatiske cyklus for hver automatisk aktion Type aktion-afbrydelse 1B Føler responstid 70 s. i stille luft N.B.: anvend ikke ætylalkohol, kulbrinte (olie), ammoniak og lignende ved rengøring. Det tilrådes at bruge neutrale rengøringsmidler og vand. Strømforsyning Spænding: Forbrug: 230VAC, %, 50/60Hz 7 VA Overspændingsbeskyttelse: kategori 1 Parameter ændring: Software struktur: Display: Signaleringslys ved brug af tastatur, fra fjernbetjening klasse A 2 1/2 ciffer tændt, kompressor, uafbrudt cyklus, afrimning, ventilator, lys 12 13

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER

VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER MONTERINGSVEJLEDNING Hovedalarmenheden og dens føler(e) skal placeres omhyggeligt for at undgå

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere