H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning rel Mac/ QXP/Carel MasterCella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06."

Transkript

1 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning rel Mac/ QXP/Carel

2 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering PRG SEL Fig. 6 Side Introduktion 2 Montering 2 Tilslutninger 4 Beskrivelse af knapper 5 Funktion 6 Parametre 7 Ændring af parametre 7 Konfiguration af digital indgang 8 Parametertabel 9 Alarmer og signaler 11 Tekniske specifikationer 12 Drilling template 182 x 153 mm Carel forbeholder sig rettigheden til at ændre på produktet uden forudgående varsel. Fig. 7

3 Introduktion er en ny styring til statiske eller ventilerede køleunits. Den styrer alle elementer; kompressorer, ventilatorer, afrimning, alarmer og lys. har et højt beskyttelsesindex IP65, hvorfor kan monteres i områder med høj fugtighed. Kabeltilslutning er meget let p.g.a. et aftageligt frontdæksel. hører til et udvalg af styringer, der tilgodeser alle kundens behov. PRG i h Montering Kabinettet kan monteres direkte på væg eller i panel. SEL Panel montering Lav et hul i panelet med følgende dimensioner: 182 x 153 mm. Fjern de to skruer i front (fig. 2, a, b) og fjern frontdæksel (fig. 2, c). Fjern de to skruer (fig. 2, d, e) der holder den bageste og forreste del af sammen og adskil de to dele. Sæt panelpakningen på frontdelen ovenpå den indvendige pakning. Lav to huller i den bageste del (i den perforerede del fig. 3, f, g). Sæt den bageste og den forreste del sammen med panelet i midten og sæt hele enheden sammen med de to skruer (dim. 4 x 20 mm), der er indeholdt i sættet. Gasket Rear Front Fig. 1 d a upper part c e b l Fig. 2 N.B.: Det er nødvendigt at fjerne de to øverste fastgøringstapper (fig. 2, h) på den forreste del, før montering på panelet. Lav et hul øverst (fig. 2, i) eller nederst (fig. 2, l) i den bageste del til kabel. Den fastsatte diameter er PG9 (diam. 16 mm) til PG21 (diam. 29 mm). Hullerne laves bedst med bor eller fræser. Forbind kablerne med klemmerækken. Til sidst sættes skruerne (fig. 2, c) og derefter frontdæksel på igen (fig. 2, c). m 120 n l Vægmontering Afmonter de to forreste skruer (fig. 2, a, b) og fjern frontdækslet (fig. 2, c). Afmonter de to skruer (fig. 2, d, e) der holder den forreste og bageste del af sammen og adskil de to dele. Når det er besluttet, hvor kanal eller kabel skal være (for oven eller for neden) og de tilsvarende huller (i den perforerede del, fig. 2, i, l) til kabelskinne eller rørholder er boret, laves der 3 huller (fig. 3, m, n, o) på bagsiden af kabinettet og i væggen. Sæt de medleverede dyvler i hullerne i væggen og sæt bagsiden af fast på væggen med de 3 skruer (fig. 3, m, n, o) og de tilhørende O-ringe. Derefter sættes kabelskinne eller rørholder fast på frontdelen af. Monter frontdelen, men vær opmærksom på placeringen af de to øverste tapper (fig. 2, h) og isætningen af de to skruer (fig. 2, d, e) (tryk ikke for hårdt for ikke at ødelægge plastikken). Luk dækslet (fig. 2, c) efter kablerne er forbundet med klemmerækken. back side i f o g 100 lower part Fig

4 Vigtigt: 1. Undgå at montere styringen i rum med følgende egenskaber: - store og hurtige udsving i omgivelsestemperatur. - relativ fugtighed over 80 %. - direkte vandstråler under tryk. - magnetiske stråler og/ eller radiofrekvensforstyrrelser (f.eks. sendeantenner). 2. Anvend kabelsko beregnet for klemmerækken. Løsne alle skruer og sæt kabelsko i og spænd skruerne igen. Træk til sidst i kablerne for at se, at de sidder godt fast. 3. Hold så vidt muligt følersignalkabler og kabler fra digitale indgange fra induktive strømkabler for at undgå evt. elektromagnetisk støj. Sæt ikke strømkabler og følerkabler i de samme kabelskinner (inkl. alle elkabler). Undgå at sætte følerkabler tæt ved strømanordninger (kontaktorer, magnetoterminaler etc.) 4. Sørg for at holde følerkabler og spændingsforsyningskabler så korte som muligt, så de ikke snor sig. Hvis følerkabler skal forlænges, skal kabler med min. tværsnit på 0,5 mm 2 anvendes. 5. Undgå at røre de elektroniske komponenter på kortet med fingrene (yderst farligt) for ikke at få stød fra operatør til komponenter. Desuden skal følgende instrukser følges, hvis sikkerhedsforanstaltningerne skal overholdes: Kabler forbundet med skal kunne modstå max. driftstemperatur beregnet under hensyn til den forventede max. omgivelsestemperatur + styringens egen varme lig 20 C. skal have en beskyttelsessikring 1A, 250 V~. En forkert strømforsyningsforbindelse kan beskadige systemet alvorligt. Før styringen tilsluttes skal der sørges for korrekt beskyttelse af styringen med korrekt dimensionerede sikringer svarende til de tilsluttede belastninger. Tilslutninger: Beskrivelse af knapperne Funktionsknapperne er lette at betjene. Knapperne 1, 5 og 6 især kan have flere funktioner som beskrevet nedenfor Slukker buzzer, mens alarmkoden bliver stående, så længe alarmbetingelsen består: - hvis den trykkes ned mens der tændes: default parametrene gemmes (se afsnittet Alarmer, signaler og fejlfinding ). - hvis den trykkes ned i mere end 5 sekunder: giver adgang til menuen for ofte valgte parametre (F); - hvis den holdes nede i over 5 sek. sammen med "SET" knappen: giver adgang til konfigurationsmenuen via password 22 (se afsnittet "konfigurationsparametre andet niveau"). Hvis den holdes nede i over 5 sekunder: aktiverer/ afbryder en uafbrudt cyklus, d.v.s. tvungen aktivering af kompressoren i en valgt periode (se parameter "cc" varighed af uafbrudt cyklus). Til at tænde/ slukke køleunitten (ON/ OFF). Advarsel: når styringen er afbrudt, er alle udgange afbrudt med undtagelse af "lys" knappen og lysudgangen, og OFF lampen vil blinke. Det er nødvendigt at indstille "c2" parametret for at sikre, at der mellem en afbrydelse (off) og en efterfølgende start (on) bliver holdt en min. tidsafbrydelse for kompressoren. ON/ OFF knappen kan afbrydes: det er nok at vælge en digital indgang som fjernbetjent ON/ OFF (se konfiguration af digital indgang). For valg af setpunkter (se valg af "setpunkt") viser værdien for det valgte parameter (se afsnittet "ændring af parameter"). - hvis den holdes nede i over 5 sekunder sammen med "prg" knappen: giver adgang til konfigurationsmenuen (se afsnittet "konfigurationsparameter andet niveau"). 5 6 Sænker værdien af data på display ved valg af setpunkter og parametre: - hvis den holdes nede i over 5 sek.: fremtvinger en afrimningscyklus. Aktiverer/ afbryder unittens lamper (eller enhver anden hjælpeudgang forbundet med det 4. relæ); forøger værdien af parametre på display ved valg af setpunkter og parametre. LYSDIODE indikatorer køling igang ventilatorfordamper aktiveret afrimning igang lamper tændt uafbrudt cyklus funktion Hvis en lysdiode blinker, se afsnittet alarmer og signaler. unit afbrudt ( OFF unit ) 4 5

5 Funktion Display Ved normal funktion viser displayet værdien målt af omgivelsesføleren. I tilfælde af alarm vil temperaturværdierne blinke skiftevis med alarmkoden. Når styringen er afbrudt (OFF status), blinker "OFF" lampen, men displayet viser temperaturen målt af føleren. Setpunkt 1. Tryk på knappen i 1 sek. for at se setpunktsværdien. 2. Efter nogle sekunder vil den valgte værdi blinke; Parametre Parametrene er opdelt i 2 niveauer. FØRSTE NIVEAU: ofte anvendte parametre. De er mærket med F i skemaet, og det er ikke nødvendigt med password for at få adgang til dem. For at ændre på dem gøres følgende: 1 Tryk på i 5 sek. (i tilfælde af alarm slukkes buzzeren først). 2.Displayet viser koden for første parameter, der skal ændres. 3. For ændring af parametre, se afsnittet "ændring af parameter". ANDET NIVEAU: konfigurationsparametre. De er mærket med C i skemaet, og det er nødvendigt med password for at ændre: 3. Forøg eller sænk setpunktsværdien ved at trykke på knapperne og 4. Tryk på knappen igen for at bekræfte den nyindsatte værdi. Manuel afrimning Tryk på i over 5 sek. for at fremtvinge en afrimningscyklus. Afrimning starter kun, hvis betingelserne er gunstige (f.eks. skal afrimningsfølertemperaturen være lavere end den valgte afrimningslufttemperatur, se teknisk manual for yderligere information). Slukning af buzzer Tryk på knappen. Udover at slukke buzzeren nulstilles alarmrelæet, men alarmkoden huskes, indtil årsagen til alarmen er fjernet. Aktivering af lys: Tryk på Uafbrudt cyklus knappen for at aktivere/ afbryde lamperne eller andre hjælpeudgange. For at aktivere en uafbrudt cyklus trykkes på knappen i min. 5 sekunder (kompressor aktiveret i den tid, der er valgt under cc parameter = varighed af uafbrudt cyklus ). 1.Tryk samtidig på programknappen og i ca. 5 sek. 2. Displayet viser 00; 3.Tryk på og knapperne indtil der står 22 (password) i displayet. 4. Bekræft ved tryk på knappen. 5. Displayet viser koden for det første parameter, der skal ændres. For ændring af parametre, se følgende afsnit Ændring af parametre. Ændring af parametre: For at ændre et parameter gøres følgende: 1. Tryk på og/ eller indtil parametret, der skal ændres, fremkommer i displayet (se parameterliste). 2.Tryk på knappen for at se værdien forbundet med parametret. 3. Værdien ændres ved at trykke på og/ eller indtil den ønskede værdi fremkommer. 4. Tryk på knappen for midlertidigt at bekræfte den nye værdi og gå tilbage til parameterkode display. 5. Gentag alle funktioner fra punktet tryk og/ eller for at ændre parameterværdier. Lagring af nye værdier: For at afbryde uafbrudt cyklus funktionen trykkes på knappen igen i min. 5 sek. Tryk på knappen for at lagre alle nye værdier og forlade proceduren. Forlad uden at ændre parametre: tryk ikke på nogen knapper i min. 60 sek. (TIME OUT exit). Hvis knappen ikke holdes nede efter ændringer, vil alle udførte ændringer gå tabt. 6 7

6 Konfiguration af digital indgang De digitale indgange ID1 og ID2 kan have forskellige funktionsmåder alt efter den værdi, parameter A4 (relaterer til ID1 indgang) og til A5 (relaterer til ID2) har fået. Hovedfunktionerne er: Værdi Betydning Funktion A4 / A5 0 Indgang ikke aktiv 1 Omgående ekstern alarm Åben kontakt = aktiv alarm 2 Ekstern alarm med forsinkelse Åben kontakt = aktiv alarm. Forsinkelse: se parameter A7 3 Aktivering af afrimning Åben kontakt = afrimning ikke aktiveret 4 Start afrimning Afrimning er aktiveret når kontakt lukkes. 5 Dørknap Åben kontakt = dør åben. Når døren åbnes, begynder kompressor, fordamperventilatorer og displayet at blinke; lyset aktiveres og temperaturalarmerne afbrydes. Efter et valgbart tidsinterval (d8) begynder buzzeren at summe og styringen starter med normal drift (ventilator og kompressor tændt på anfordring). 6 Fjernbetjening tændt slukket Lukket kontakt = tændt Dette forårsager afbrydelse af knappen på forsiden af instrumentet. Når styringen er slukket, vises temperaturen, kompressorbeskyttelserne holdes, lysknappen fungerer. 7 Setpunktsforskydning Kontakt lukket = natsænkning. Med r4=3.0 (værdien forprogrammeret) øges setpunktet med 3 grader under hensyntagen til den anvendte værdi med åben kontakt. Hvis der anvendes hjælpeudgange til lys, vil natsænkning automatisk slukke lyset, mens ophør af natsænkning tænder det. Valg af driftsparametre (Parameter c4 og A6) I tilfælde af følerfejl på styringen (E0 blinker) gør parameter c4 det muligt af fastlægge driften for kompressoren: c4 = værdi mellem 1 og 99; fastsætter kompressorens driftstid (i minutter) efterfulgt af en fastsat stoptid lig 15 min. c4 = 0: kompressoren er altid afbrudt. c4 = 100: kompressoren er altid tændt. Hvis en ekstern alarm (ia elelr da blinker) aktiveres ved digital indgang (A4 = 1; A4 = 2) gør parameter A6 det muligt at fastlægge driften for kompressoren: A6 = værdi mellem 1 og 99; fastsætter kompressorens driftstid (i minutter) efterfulgt af en fastsat stoptid lig 15 min. A6 = 0: kompressoren er altid afbrudt. A6 = 100: kompressoren er altid tændt. Parametertabel Parameter Type Min Max U.M. Def PA PASSWORD C / FØLERPARAMETRE /C Kalibrering omgivelsesføler F C/ F 0.0 /2 Målestabilitet C /3 Føler læsehastighed C /4 Følere gennemsnit (se installationsmanual) C /5 C / F (0= C, 1= F) C 0 1 flag 0 /6 Decimaltal (0=ja, 1=nej) C 0 1 flag 0 r REGULERINGSPARAMETRE rd Reguleringsdifferens (hysterese) F C/ F 2 r1 Minimum tilladt indstilling C -50 r2 C/ F -50 r2 Maximum tilladt indstilling C r C/ F 60 r3 Aktivering af Ed alarm afrimning afbrudt p.g.a.max. varighed er nået, param. DP; (0=nej, 1=ja) C 0 1 flag 0 r4 Automatisk setpunktsvariation ved natdrift (d.v.s når natsænkningskontakt er lukket, enten med A4 el. A5=7) C C/ F 3.0 r5 Aktivering af min./max. temp. visning (0=nej, 1=ja) C 0 1 flag 0 rt Aktuelt interval i max./min. temperaturaflæsning F timer - rh Maximum temperaturaflæsning i rt interval F - - C/ F - rl Minimum temperaturaflæsning i rt interval F - - C/ F - c KOMPRESSOR PARAMETRE c0 Forsinket igangsætning af kompressor efter opstart af unit C 0 15 min 0 c1 Minimum interval mellem to kompressor starter C 0 15 min 0 c2 Minimum tid kompressor er ude af drift C 0 15 min 0 c3 Minimum tid kompressor er tændt C 0 15 min 0 c4 Sikkerhedsrelæ (0=OFF, 100=ON). se driftsindstilling C min 0 cc Varighed af uafbrudt cyklus C 0 15 timer 4 c6 Alarm afbrudt efter uafbrudt cyklus C 0 15 timer 2 d d0 AFRIMNINGSPARAMETRE Afrimningstype (0=varme,1=varmgas, 2=vand/ modstand efter tid, 3=varmgas efter tid) C 0 3 flag 0 di Tidsinterval mellem to afrimningsperioder F timer 8 dt Afrimning sluttemperatur F C/ F 4 dp Max. varighed af afrimning eller faktisk varighed d0=2 el. 3 F min 30 d4 Afrimning ved unit start (0=nej,1=ja) C 0 1 flag 0 d5 Afrimningsforsink. efter unit start el. dig. indgang (A4 or A5 =4) C min 0 d6 Stop display under afrimning (0=nej,1=ja) C 0 1 flag 1 dd Afdrypningstid efter afrimning F 0 15 min 2 d8 Varighed af alarmafbryd. efter afrimning og hvis A4 eller A5=5, efter åbning af dør F 0 15 timer 1 d9 Afrimningsprioritet over kompressorbeskyttelse (0=nej, 1=ja) C 0 1 flag 0 d/ Aflæsning afrimningstemperaturføler F - - C/ F - dc Tidsbasis (0=timer/min,1=min/s) kun for dl og dp C 0 1 flag 0 A ALARM PARAMETRE A0 Alarm og ventilator differential C C/ F

7 AL AH Lav temperatur alarm (indikerer max. tilladt afvigelse fra setpunkt). Hvis AL = 0 afbryder lav temperatur alarm F C/ F 0 Høj temperatur alarm (indikerer max. tilladt afvigelse fra setpunkt). Hvis AH = 0 afbryder høj temperatur alarm F C/ F 0 Ad Temperatur alarmforsinkelse C min 120 A4 Digital indgang n.1 konfiguration C A5 Digital indgang n.2 konfiguration C A6 A7 F F0 Kompressorblokering p.g.a. ekstern alarm: 0=OFF,100=ON. Aktiveret hvis enten A4 el. A5 er 1 el. 2. Se driftsparametre og digital indgang C min 0 Forsinkelse ved registrering af input forsinket alarm (A4 eller A5=2) C min 0 VENTILATOR PARAMETRE Styring af ventilatorer: 0: altid aktiveret undtagen i spec. faser (se parameter F2, F3, og Fd) 1: styret af termostat i.h.t. forskel mellem omg.temp. og fordampningstemp. 2: styret af termostat i.h.t. fordampningstemp. C 0 2 flag 0 F1 Ventilator aktiveringssetpunkt : F0=1 ventilatorer aktiveres hvis fordamp. T. < (omg. T - F1-A0) og afbrydes hvis fordamp. T. > (omg. T. - F1) F0=2 ventilatorer aktiveres hvis fordamp. T. < (F1-A0); og afbrydes hvis fordamp. T. > F1 F C/ F 5 F2 Stop ventilatorer når kompressor er slukket (0=nej,1=ja). Aktiv hvis F0=0 C 0 1 flag 1 F3 Stop ventilatorer under afrimning (0=nej,1=ja). Aktiv ved enhver værdi ved F0 C 0 1 flag 1 Fd Stop efter afdrypning. Aktiv for enhver værdi ved F0 F 0 15 min 1 H ANDRE INDSTILLINGER H0 Adresse i netværk C H1 Valg af HJÆLPE relæfunktion AUX (lys): 0=hjælpeudgang (lys default) 1=alarm: normalt afbrudt relæ 2=alarm: normalt tilsluttet relæ C 0 1 flag 0 H2 0=knapper ej aktive; 2=knapper & IR ej aktive; 3=IR ej aktiv C 0 3 flag 1 H3 Kode til aktivering af fjernprogrammering C H4 1=afbrudt buzzer C 0 1 flag 0 Note 1: for parametre med grå baggrund anbefales det før installering at se om default værdierne er egnede til den ønskede anvendelse. Note 2: for at sætte tidsindstillingerne i gang, skal instrumentet slukkes og tændes igen. Note 3: på MTCA modeller skal følgende værdier tildeles disse parametre: - r3: skal være 0 - dt: irrelevant - d0: 2 eller 3 (default: d0= 2) - di: 0 Alarmer og signaler BLINKENDE LYSDIODE: aktuator indstillet forsinkelse Indsættelse af den pågældende funktion forsinkes i en periode, mens der afventes et udefrakommende signal, eller mens der ventes på en anden igangværende proces. TEMPERATUREN BLINKER: dørkontakt itu eller dør åben Luk døren eller kontroller dørkontakten. TEMPERATUREN BLINKER og BUZZER er tændt: dør åben i en periode længere end d8 parameter Kontroller døren og værdien af parameter d8. E0 BLINKER: fejl på kontrolføler Føleren passer ikke til udstyret; følerkablet er afbrudt eller kortsluttet. Fejl på føler: afbryd føler fra instrumentet og mål modstanden (NTC: 0 C=27K Ohms) E1 BLINKER: fejl på fordamperføler Føleren passer ikke til udstyret; følerkablet er afbrudt eller kortsluttet. Fejl på føler: afbryd føler fra instrumentet og mål modstanden (NTC: 0 C=27KΩ). IA BLINKER: alarm fra digital indgang Tjek Multi-function indgange og parametre A4 og A5. da BLINKER: forsinket alarm fra digital indgang Tjek Multi-function indgange og parametre A4, A5 og A7. LO BLINKER: lav temperatur alarm (temperatur under SET-AL-A0) Tjek parametre AL, Ad og A0. Alarmen vil ophøre, så snart temperaturen er indenfor de valgte grænser. HI BLINKER: høj temperatur alarm (temperatur over SET+AH+A0) Tjek parametre AH, Ad og A0. Alarmen vil ophøre, så snart temperaturen er indenfor de valgte grænser. EA, EB, EE: datafejl. RESET procedure (for model MTCA* se noter under afsnit 4.5) For at genoprette normale driftsbetingelser nulstilles defaultværdierne på parametrene således: sluk styringen; tryk på knappen og hold den nede, mens styringen tændes; displayet viser -c-, slip PRG knappen. efter få sekunder står styringen i RESET procedure og parametre kan ændres; hvis EE bliver stående trykkes på knappen indtil beskeden forsvinder. Hvis fejlen stadig er til stede, skal instrumentet skiftes ud. Enhver ændring foretaget før reset proceduren vil gå tabt. Ed BLINKER: afrimning slut ved udløb af tid kontroller parametrene dt, dp og d4; kontroller afrimningens effektivitet; om nødvendigt afbrydes Ed alarmen via r3 parameter. df BLINKER: afrimning i gang Dette er ikke et alarmsignal, men det indikerer, at afrimning finder sted. Fremkommer kun hvis parameter d6=

8 Tekniske specifikationer Indgange Temperatur: Arbejdsområde: Præcision: Opløsning: Digital: omgivelsesføler (NTC CAREL 10KΩ ved 25 C) afrimningsføler (NTC CAREL 10KΩ ved 25 C) -50T50 ( C, F) ±1 C 0.1 C (0.1 F) mellem e 19.9, 1 i øvrigt område 2 konfigurerbare indgange, ved tør kontakt (ikke optoisoleret) Udgange Modeller: MTCA MTCD MTCD Relæudgange (alle): Afbrydelse af af type 1B 1B i.h.t. ECC EN Kompressor: SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac 8(2)A 8(2)A 10(10)A Afrimning: - SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac 10(4)A 10(4)A Ventilatorer: - SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac 4(2)A 4(2)A Lys/Aux: SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac 4(4)A 4(4)A 4(4)A Alarm udgang SPDT relæ, 250Vac SPDT relæ, 250Vac SPDT relæ, 250Vac 2(2)A 2(2)A 2(2)A Seriel tilslutning: til Carel overvågningssystem, via ekstern serieltavle IRDRSER00E Driftsbetingelser Driftsbetingelser: 0 50 C ( F) Opbevaringsbetingelser: C ( F) Omg. relativ fugtighed: % r.h. ikke-kondenserende, både under drift og ved opbevaring Miljømæssig forurening: normal Belastningsperiode igennem isoleringsdele: lang Isolering: klasse II PTI for materialer til isolering: 250V Bortskaffelse af produkt: undgå at smide instrumentet i husholdningsaffald. Se gældende regler i landet. Mekaniske egenskaber: Instrument tilslutninger: panel- eller vægmontage Kabinet: plastik selvslukkende (i.h.t. UL94-V0) Beskyttelsesindeks: IP65 Tilslutninger: via skrueklemmer med max. tværsnit på 1.5mm 2 og min. tværsnit på 0.5mm 2 Dimensions: 190x160x65mm Varme og brandmodstandskategori D kategori Antal automatiske cyklus for hver automatisk aktion Type aktion-afbrydelse 1B Føler responstid 70 s. i stille luft N.B.: anvend ikke ætylalkohol, kulbrinte (olie), ammoniak og lignende ved rengøring. Det tilrådes at bruge neutrale rengøringsmidler og vand. Strømforsyning Spænding: Forbrug: 230VAC, %, 50/60Hz 7 VA Overspændingsbeskyttelse: kategori 1 Parameter ændring: Software struktur: Display: Signaleringslys ved brug af tastatur, fra fjernbetjening klasse A 2 1/2 ciffer tændt, kompressor, uafbrudt cyklus, afrimning, ventilator, lys 12 13

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

IR32S: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for statiske anlæg med drift inden for gennemsnitlige temperaturområder.

IR32S: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for statiske anlæg med drift inden for gennemsnitlige temperaturområder. IR32S LED (lysdiode) instrumenter til køling infrarød IR32S: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for statiske anlæg med drift inden for gennemsnitlige temperaturområder. Instrumenterne

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg PJ32 Plug-in Serie: Elektronisk digitaltermostat med afrimningsstyring Panelmontage Der kan leveres to forskellige monteringssystemer: Beslag som vist

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Kommunikation for fuld PC kontrol.

Kommunikation for fuld PC kontrol. TEKNISK BESKRIVELSE 1400H101DK Ver.01 (01 af 08) R www.ako.es ET PERFEKT UDVALG AF ELEKTRONISKE STYRINGER FOR: Temperatur udlæsning og kontrol. Forskellige former for kompressorbeskyttelse. Programmering

Læs mere

Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN

Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-tm.doc 09.2004 INTRODUKTION Microchiller er

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner

digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner ADVARSEL CAREL baserer produktudviklingen på årtier erfaringer med HVAC, konstante investeringer i teknologiske nyheder, procedurer og strenge kvalitet processer

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-bv.doc 09.2004 BEMÆRKNINGER Dette er en af

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN H. Jessen Jürgensen September 2007 1 Betjeningspanel Trykknap A B C D Funktion Programmering forøge formindske vælge Diode indikering Symbol Farve Dioden lyser konstant

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring Brugsvejledning Mac/ Word/ Carel plug-in 28.08.01 1 VIGTIGT GENNEMLÆS MANUALEN FØR INSTALLATION

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Universal Infrarød Serie Brugsvejledning Denne vejledning er kun en delbeskrivelse baseret på standardmodeller (NTC og tryktransducer) for regulering

Læs mere

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk kølecontroller TLZ12 Frontpanel: TLZ12 22.8. OUT DEF AL 4 3 U P * TLZ12 er en digital microprocessorstyret controller for kølekompressor med ON/ kontrol og afrimningsfunktion. Instrumentet

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING www.thermomax-group.com Inholdsfortegnelse Sektion 1 Introduktion....2 Sektion 2 Installation...... 3 2.1 RCX 100 enheden... 3 2.2 Følere......3

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERMANUAL UPUL 580

BRUGERMANUAL UPUL 580 BRUGERMANUAL UPUL 580 2 INDHOLDSFORTEGNELSE.......................................................... SIDE Før enheden tages i brug.............................................................. 4 Miljøbeskyttelse...................................................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Brugervejledning & instruktion M T R 4. Varenr MTR4/1101-1

Brugervejledning & instruktion M T R 4. Varenr MTR4/1101-1 Brugervejledning & instruktion M T R 4 Varenr. 572040 MTR4/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Hvordan fungerer styringen 4.0 Kalibrering af temperaturføler 5.0 Programmering 6.0 Tekniske

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Betjenings- og servicenual. Compact 210/410

Betjenings- og servicenual. Compact 210/410 Betjenings- og servicenual Compact 210/410 1 765041364 Indhold: Opstilling... 3 Tilslutning... 5 Igangsætning... 5 Temperaturindstilling... 6 Temperaturalarm... 7 Fejlkoder... 8 Afrimning... 8 Tastaturlås...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Programmerbar termostat

Programmerbar termostat Programmerbar termostat til RIOpanel Integra Brugervejledning B2-04820-00211 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Placering af termostat... 5 Pakningens indhold... 6 Ledningsdiagram...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

For chillere og varmepumper. Brugervejledning

For chillere og varmepumper. Brugervejledning For chillere og varmepumper Brugervejledning Indhold Generel information 3 Beskrivelses af kontrol panelet 4 Ukorrekt brug 5 Anvendelse af panelet 7 Generel information Dette er den ene af to manualer

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere