H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning rel Mac/ QXP/Carel MasterCella

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06."

Transkript

1 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning rel Mac/ QXP/Carel

2 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering PRG SEL Fig. 6 Side Introduktion 2 Montering 2 Tilslutninger 4 Beskrivelse af knapper 5 Funktion 6 Parametre 7 Ændring af parametre 7 Konfiguration af digital indgang 8 Parametertabel 9 Alarmer og signaler 11 Tekniske specifikationer 12 Drilling template 182 x 153 mm Carel forbeholder sig rettigheden til at ændre på produktet uden forudgående varsel. Fig. 7

3 Introduktion er en ny styring til statiske eller ventilerede køleunits. Den styrer alle elementer; kompressorer, ventilatorer, afrimning, alarmer og lys. har et højt beskyttelsesindex IP65, hvorfor kan monteres i områder med høj fugtighed. Kabeltilslutning er meget let p.g.a. et aftageligt frontdæksel. hører til et udvalg af styringer, der tilgodeser alle kundens behov. PRG i h Montering Kabinettet kan monteres direkte på væg eller i panel. SEL Panel montering Lav et hul i panelet med følgende dimensioner: 182 x 153 mm. Fjern de to skruer i front (fig. 2, a, b) og fjern frontdæksel (fig. 2, c). Fjern de to skruer (fig. 2, d, e) der holder den bageste og forreste del af sammen og adskil de to dele. Sæt panelpakningen på frontdelen ovenpå den indvendige pakning. Lav to huller i den bageste del (i den perforerede del fig. 3, f, g). Sæt den bageste og den forreste del sammen med panelet i midten og sæt hele enheden sammen med de to skruer (dim. 4 x 20 mm), der er indeholdt i sættet. Gasket Rear Front Fig. 1 d a upper part c e b l Fig. 2 N.B.: Det er nødvendigt at fjerne de to øverste fastgøringstapper (fig. 2, h) på den forreste del, før montering på panelet. Lav et hul øverst (fig. 2, i) eller nederst (fig. 2, l) i den bageste del til kabel. Den fastsatte diameter er PG9 (diam. 16 mm) til PG21 (diam. 29 mm). Hullerne laves bedst med bor eller fræser. Forbind kablerne med klemmerækken. Til sidst sættes skruerne (fig. 2, c) og derefter frontdæksel på igen (fig. 2, c). m 120 n l Vægmontering Afmonter de to forreste skruer (fig. 2, a, b) og fjern frontdækslet (fig. 2, c). Afmonter de to skruer (fig. 2, d, e) der holder den forreste og bageste del af sammen og adskil de to dele. Når det er besluttet, hvor kanal eller kabel skal være (for oven eller for neden) og de tilsvarende huller (i den perforerede del, fig. 2, i, l) til kabelskinne eller rørholder er boret, laves der 3 huller (fig. 3, m, n, o) på bagsiden af kabinettet og i væggen. Sæt de medleverede dyvler i hullerne i væggen og sæt bagsiden af fast på væggen med de 3 skruer (fig. 3, m, n, o) og de tilhørende O-ringe. Derefter sættes kabelskinne eller rørholder fast på frontdelen af. Monter frontdelen, men vær opmærksom på placeringen af de to øverste tapper (fig. 2, h) og isætningen af de to skruer (fig. 2, d, e) (tryk ikke for hårdt for ikke at ødelægge plastikken). Luk dækslet (fig. 2, c) efter kablerne er forbundet med klemmerækken. back side i f o g 100 lower part Fig

4 Vigtigt: 1. Undgå at montere styringen i rum med følgende egenskaber: - store og hurtige udsving i omgivelsestemperatur. - relativ fugtighed over 80 %. - direkte vandstråler under tryk. - magnetiske stråler og/ eller radiofrekvensforstyrrelser (f.eks. sendeantenner). 2. Anvend kabelsko beregnet for klemmerækken. Løsne alle skruer og sæt kabelsko i og spænd skruerne igen. Træk til sidst i kablerne for at se, at de sidder godt fast. 3. Hold så vidt muligt følersignalkabler og kabler fra digitale indgange fra induktive strømkabler for at undgå evt. elektromagnetisk støj. Sæt ikke strømkabler og følerkabler i de samme kabelskinner (inkl. alle elkabler). Undgå at sætte følerkabler tæt ved strømanordninger (kontaktorer, magnetoterminaler etc.) 4. Sørg for at holde følerkabler og spændingsforsyningskabler så korte som muligt, så de ikke snor sig. Hvis følerkabler skal forlænges, skal kabler med min. tværsnit på 0,5 mm 2 anvendes. 5. Undgå at røre de elektroniske komponenter på kortet med fingrene (yderst farligt) for ikke at få stød fra operatør til komponenter. Desuden skal følgende instrukser følges, hvis sikkerhedsforanstaltningerne skal overholdes: Kabler forbundet med skal kunne modstå max. driftstemperatur beregnet under hensyn til den forventede max. omgivelsestemperatur + styringens egen varme lig 20 C. skal have en beskyttelsessikring 1A, 250 V~. En forkert strømforsyningsforbindelse kan beskadige systemet alvorligt. Før styringen tilsluttes skal der sørges for korrekt beskyttelse af styringen med korrekt dimensionerede sikringer svarende til de tilsluttede belastninger. Tilslutninger: Beskrivelse af knapperne Funktionsknapperne er lette at betjene. Knapperne 1, 5 og 6 især kan have flere funktioner som beskrevet nedenfor Slukker buzzer, mens alarmkoden bliver stående, så længe alarmbetingelsen består: - hvis den trykkes ned mens der tændes: default parametrene gemmes (se afsnittet Alarmer, signaler og fejlfinding ). - hvis den trykkes ned i mere end 5 sekunder: giver adgang til menuen for ofte valgte parametre (F); - hvis den holdes nede i over 5 sek. sammen med "SET" knappen: giver adgang til konfigurationsmenuen via password 22 (se afsnittet "konfigurationsparametre andet niveau"). Hvis den holdes nede i over 5 sekunder: aktiverer/ afbryder en uafbrudt cyklus, d.v.s. tvungen aktivering af kompressoren i en valgt periode (se parameter "cc" varighed af uafbrudt cyklus). Til at tænde/ slukke køleunitten (ON/ OFF). Advarsel: når styringen er afbrudt, er alle udgange afbrudt med undtagelse af "lys" knappen og lysudgangen, og OFF lampen vil blinke. Det er nødvendigt at indstille "c2" parametret for at sikre, at der mellem en afbrydelse (off) og en efterfølgende start (on) bliver holdt en min. tidsafbrydelse for kompressoren. ON/ OFF knappen kan afbrydes: det er nok at vælge en digital indgang som fjernbetjent ON/ OFF (se konfiguration af digital indgang). For valg af setpunkter (se valg af "setpunkt") viser værdien for det valgte parameter (se afsnittet "ændring af parameter"). - hvis den holdes nede i over 5 sekunder sammen med "prg" knappen: giver adgang til konfigurationsmenuen (se afsnittet "konfigurationsparameter andet niveau"). 5 6 Sænker værdien af data på display ved valg af setpunkter og parametre: - hvis den holdes nede i over 5 sek.: fremtvinger en afrimningscyklus. Aktiverer/ afbryder unittens lamper (eller enhver anden hjælpeudgang forbundet med det 4. relæ); forøger værdien af parametre på display ved valg af setpunkter og parametre. LYSDIODE indikatorer køling igang ventilatorfordamper aktiveret afrimning igang lamper tændt uafbrudt cyklus funktion Hvis en lysdiode blinker, se afsnittet alarmer og signaler. unit afbrudt ( OFF unit ) 4 5

5 Funktion Display Ved normal funktion viser displayet værdien målt af omgivelsesføleren. I tilfælde af alarm vil temperaturværdierne blinke skiftevis med alarmkoden. Når styringen er afbrudt (OFF status), blinker "OFF" lampen, men displayet viser temperaturen målt af føleren. Setpunkt 1. Tryk på knappen i 1 sek. for at se setpunktsværdien. 2. Efter nogle sekunder vil den valgte værdi blinke; Parametre Parametrene er opdelt i 2 niveauer. FØRSTE NIVEAU: ofte anvendte parametre. De er mærket med F i skemaet, og det er ikke nødvendigt med password for at få adgang til dem. For at ændre på dem gøres følgende: 1 Tryk på i 5 sek. (i tilfælde af alarm slukkes buzzeren først). 2.Displayet viser koden for første parameter, der skal ændres. 3. For ændring af parametre, se afsnittet "ændring af parameter". ANDET NIVEAU: konfigurationsparametre. De er mærket med C i skemaet, og det er nødvendigt med password for at ændre: 3. Forøg eller sænk setpunktsværdien ved at trykke på knapperne og 4. Tryk på knappen igen for at bekræfte den nyindsatte værdi. Manuel afrimning Tryk på i over 5 sek. for at fremtvinge en afrimningscyklus. Afrimning starter kun, hvis betingelserne er gunstige (f.eks. skal afrimningsfølertemperaturen være lavere end den valgte afrimningslufttemperatur, se teknisk manual for yderligere information). Slukning af buzzer Tryk på knappen. Udover at slukke buzzeren nulstilles alarmrelæet, men alarmkoden huskes, indtil årsagen til alarmen er fjernet. Aktivering af lys: Tryk på Uafbrudt cyklus knappen for at aktivere/ afbryde lamperne eller andre hjælpeudgange. For at aktivere en uafbrudt cyklus trykkes på knappen i min. 5 sekunder (kompressor aktiveret i den tid, der er valgt under cc parameter = varighed af uafbrudt cyklus ). 1.Tryk samtidig på programknappen og i ca. 5 sek. 2. Displayet viser 00; 3.Tryk på og knapperne indtil der står 22 (password) i displayet. 4. Bekræft ved tryk på knappen. 5. Displayet viser koden for det første parameter, der skal ændres. For ændring af parametre, se følgende afsnit Ændring af parametre. Ændring af parametre: For at ændre et parameter gøres følgende: 1. Tryk på og/ eller indtil parametret, der skal ændres, fremkommer i displayet (se parameterliste). 2.Tryk på knappen for at se værdien forbundet med parametret. 3. Værdien ændres ved at trykke på og/ eller indtil den ønskede værdi fremkommer. 4. Tryk på knappen for midlertidigt at bekræfte den nye værdi og gå tilbage til parameterkode display. 5. Gentag alle funktioner fra punktet tryk og/ eller for at ændre parameterværdier. Lagring af nye værdier: For at afbryde uafbrudt cyklus funktionen trykkes på knappen igen i min. 5 sek. Tryk på knappen for at lagre alle nye værdier og forlade proceduren. Forlad uden at ændre parametre: tryk ikke på nogen knapper i min. 60 sek. (TIME OUT exit). Hvis knappen ikke holdes nede efter ændringer, vil alle udførte ændringer gå tabt. 6 7

6 Konfiguration af digital indgang De digitale indgange ID1 og ID2 kan have forskellige funktionsmåder alt efter den værdi, parameter A4 (relaterer til ID1 indgang) og til A5 (relaterer til ID2) har fået. Hovedfunktionerne er: Værdi Betydning Funktion A4 / A5 0 Indgang ikke aktiv 1 Omgående ekstern alarm Åben kontakt = aktiv alarm 2 Ekstern alarm med forsinkelse Åben kontakt = aktiv alarm. Forsinkelse: se parameter A7 3 Aktivering af afrimning Åben kontakt = afrimning ikke aktiveret 4 Start afrimning Afrimning er aktiveret når kontakt lukkes. 5 Dørknap Åben kontakt = dør åben. Når døren åbnes, begynder kompressor, fordamperventilatorer og displayet at blinke; lyset aktiveres og temperaturalarmerne afbrydes. Efter et valgbart tidsinterval (d8) begynder buzzeren at summe og styringen starter med normal drift (ventilator og kompressor tændt på anfordring). 6 Fjernbetjening tændt slukket Lukket kontakt = tændt Dette forårsager afbrydelse af knappen på forsiden af instrumentet. Når styringen er slukket, vises temperaturen, kompressorbeskyttelserne holdes, lysknappen fungerer. 7 Setpunktsforskydning Kontakt lukket = natsænkning. Med r4=3.0 (værdien forprogrammeret) øges setpunktet med 3 grader under hensyntagen til den anvendte værdi med åben kontakt. Hvis der anvendes hjælpeudgange til lys, vil natsænkning automatisk slukke lyset, mens ophør af natsænkning tænder det. Valg af driftsparametre (Parameter c4 og A6) I tilfælde af følerfejl på styringen (E0 blinker) gør parameter c4 det muligt af fastlægge driften for kompressoren: c4 = værdi mellem 1 og 99; fastsætter kompressorens driftstid (i minutter) efterfulgt af en fastsat stoptid lig 15 min. c4 = 0: kompressoren er altid afbrudt. c4 = 100: kompressoren er altid tændt. Hvis en ekstern alarm (ia elelr da blinker) aktiveres ved digital indgang (A4 = 1; A4 = 2) gør parameter A6 det muligt at fastlægge driften for kompressoren: A6 = værdi mellem 1 og 99; fastsætter kompressorens driftstid (i minutter) efterfulgt af en fastsat stoptid lig 15 min. A6 = 0: kompressoren er altid afbrudt. A6 = 100: kompressoren er altid tændt. Parametertabel Parameter Type Min Max U.M. Def PA PASSWORD C / FØLERPARAMETRE /C Kalibrering omgivelsesføler F C/ F 0.0 /2 Målestabilitet C /3 Føler læsehastighed C /4 Følere gennemsnit (se installationsmanual) C /5 C / F (0= C, 1= F) C 0 1 flag 0 /6 Decimaltal (0=ja, 1=nej) C 0 1 flag 0 r REGULERINGSPARAMETRE rd Reguleringsdifferens (hysterese) F C/ F 2 r1 Minimum tilladt indstilling C -50 r2 C/ F -50 r2 Maximum tilladt indstilling C r C/ F 60 r3 Aktivering af Ed alarm afrimning afbrudt p.g.a.max. varighed er nået, param. DP; (0=nej, 1=ja) C 0 1 flag 0 r4 Automatisk setpunktsvariation ved natdrift (d.v.s når natsænkningskontakt er lukket, enten med A4 el. A5=7) C C/ F 3.0 r5 Aktivering af min./max. temp. visning (0=nej, 1=ja) C 0 1 flag 0 rt Aktuelt interval i max./min. temperaturaflæsning F timer - rh Maximum temperaturaflæsning i rt interval F - - C/ F - rl Minimum temperaturaflæsning i rt interval F - - C/ F - c KOMPRESSOR PARAMETRE c0 Forsinket igangsætning af kompressor efter opstart af unit C 0 15 min 0 c1 Minimum interval mellem to kompressor starter C 0 15 min 0 c2 Minimum tid kompressor er ude af drift C 0 15 min 0 c3 Minimum tid kompressor er tændt C 0 15 min 0 c4 Sikkerhedsrelæ (0=OFF, 100=ON). se driftsindstilling C min 0 cc Varighed af uafbrudt cyklus C 0 15 timer 4 c6 Alarm afbrudt efter uafbrudt cyklus C 0 15 timer 2 d d0 AFRIMNINGSPARAMETRE Afrimningstype (0=varme,1=varmgas, 2=vand/ modstand efter tid, 3=varmgas efter tid) C 0 3 flag 0 di Tidsinterval mellem to afrimningsperioder F timer 8 dt Afrimning sluttemperatur F C/ F 4 dp Max. varighed af afrimning eller faktisk varighed d0=2 el. 3 F min 30 d4 Afrimning ved unit start (0=nej,1=ja) C 0 1 flag 0 d5 Afrimningsforsink. efter unit start el. dig. indgang (A4 or A5 =4) C min 0 d6 Stop display under afrimning (0=nej,1=ja) C 0 1 flag 1 dd Afdrypningstid efter afrimning F 0 15 min 2 d8 Varighed af alarmafbryd. efter afrimning og hvis A4 eller A5=5, efter åbning af dør F 0 15 timer 1 d9 Afrimningsprioritet over kompressorbeskyttelse (0=nej, 1=ja) C 0 1 flag 0 d/ Aflæsning afrimningstemperaturføler F - - C/ F - dc Tidsbasis (0=timer/min,1=min/s) kun for dl og dp C 0 1 flag 0 A ALARM PARAMETRE A0 Alarm og ventilator differential C C/ F

7 AL AH Lav temperatur alarm (indikerer max. tilladt afvigelse fra setpunkt). Hvis AL = 0 afbryder lav temperatur alarm F C/ F 0 Høj temperatur alarm (indikerer max. tilladt afvigelse fra setpunkt). Hvis AH = 0 afbryder høj temperatur alarm F C/ F 0 Ad Temperatur alarmforsinkelse C min 120 A4 Digital indgang n.1 konfiguration C A5 Digital indgang n.2 konfiguration C A6 A7 F F0 Kompressorblokering p.g.a. ekstern alarm: 0=OFF,100=ON. Aktiveret hvis enten A4 el. A5 er 1 el. 2. Se driftsparametre og digital indgang C min 0 Forsinkelse ved registrering af input forsinket alarm (A4 eller A5=2) C min 0 VENTILATOR PARAMETRE Styring af ventilatorer: 0: altid aktiveret undtagen i spec. faser (se parameter F2, F3, og Fd) 1: styret af termostat i.h.t. forskel mellem omg.temp. og fordampningstemp. 2: styret af termostat i.h.t. fordampningstemp. C 0 2 flag 0 F1 Ventilator aktiveringssetpunkt : F0=1 ventilatorer aktiveres hvis fordamp. T. < (omg. T - F1-A0) og afbrydes hvis fordamp. T. > (omg. T. - F1) F0=2 ventilatorer aktiveres hvis fordamp. T. < (F1-A0); og afbrydes hvis fordamp. T. > F1 F C/ F 5 F2 Stop ventilatorer når kompressor er slukket (0=nej,1=ja). Aktiv hvis F0=0 C 0 1 flag 1 F3 Stop ventilatorer under afrimning (0=nej,1=ja). Aktiv ved enhver værdi ved F0 C 0 1 flag 1 Fd Stop efter afdrypning. Aktiv for enhver værdi ved F0 F 0 15 min 1 H ANDRE INDSTILLINGER H0 Adresse i netværk C H1 Valg af HJÆLPE relæfunktion AUX (lys): 0=hjælpeudgang (lys default) 1=alarm: normalt afbrudt relæ 2=alarm: normalt tilsluttet relæ C 0 1 flag 0 H2 0=knapper ej aktive; 2=knapper & IR ej aktive; 3=IR ej aktiv C 0 3 flag 1 H3 Kode til aktivering af fjernprogrammering C H4 1=afbrudt buzzer C 0 1 flag 0 Note 1: for parametre med grå baggrund anbefales det før installering at se om default værdierne er egnede til den ønskede anvendelse. Note 2: for at sætte tidsindstillingerne i gang, skal instrumentet slukkes og tændes igen. Note 3: på MTCA modeller skal følgende værdier tildeles disse parametre: - r3: skal være 0 - dt: irrelevant - d0: 2 eller 3 (default: d0= 2) - di: 0 Alarmer og signaler BLINKENDE LYSDIODE: aktuator indstillet forsinkelse Indsættelse af den pågældende funktion forsinkes i en periode, mens der afventes et udefrakommende signal, eller mens der ventes på en anden igangværende proces. TEMPERATUREN BLINKER: dørkontakt itu eller dør åben Luk døren eller kontroller dørkontakten. TEMPERATUREN BLINKER og BUZZER er tændt: dør åben i en periode længere end d8 parameter Kontroller døren og værdien af parameter d8. E0 BLINKER: fejl på kontrolføler Føleren passer ikke til udstyret; følerkablet er afbrudt eller kortsluttet. Fejl på føler: afbryd føler fra instrumentet og mål modstanden (NTC: 0 C=27K Ohms) E1 BLINKER: fejl på fordamperføler Føleren passer ikke til udstyret; følerkablet er afbrudt eller kortsluttet. Fejl på føler: afbryd føler fra instrumentet og mål modstanden (NTC: 0 C=27KΩ). IA BLINKER: alarm fra digital indgang Tjek Multi-function indgange og parametre A4 og A5. da BLINKER: forsinket alarm fra digital indgang Tjek Multi-function indgange og parametre A4, A5 og A7. LO BLINKER: lav temperatur alarm (temperatur under SET-AL-A0) Tjek parametre AL, Ad og A0. Alarmen vil ophøre, så snart temperaturen er indenfor de valgte grænser. HI BLINKER: høj temperatur alarm (temperatur over SET+AH+A0) Tjek parametre AH, Ad og A0. Alarmen vil ophøre, så snart temperaturen er indenfor de valgte grænser. EA, EB, EE: datafejl. RESET procedure (for model MTCA* se noter under afsnit 4.5) For at genoprette normale driftsbetingelser nulstilles defaultværdierne på parametrene således: sluk styringen; tryk på knappen og hold den nede, mens styringen tændes; displayet viser -c-, slip PRG knappen. efter få sekunder står styringen i RESET procedure og parametre kan ændres; hvis EE bliver stående trykkes på knappen indtil beskeden forsvinder. Hvis fejlen stadig er til stede, skal instrumentet skiftes ud. Enhver ændring foretaget før reset proceduren vil gå tabt. Ed BLINKER: afrimning slut ved udløb af tid kontroller parametrene dt, dp og d4; kontroller afrimningens effektivitet; om nødvendigt afbrydes Ed alarmen via r3 parameter. df BLINKER: afrimning i gang Dette er ikke et alarmsignal, men det indikerer, at afrimning finder sted. Fremkommer kun hvis parameter d6=

8 Tekniske specifikationer Indgange Temperatur: Arbejdsområde: Præcision: Opløsning: Digital: omgivelsesføler (NTC CAREL 10KΩ ved 25 C) afrimningsføler (NTC CAREL 10KΩ ved 25 C) -50T50 ( C, F) ±1 C 0.1 C (0.1 F) mellem e 19.9, 1 i øvrigt område 2 konfigurerbare indgange, ved tør kontakt (ikke optoisoleret) Udgange Modeller: MTCA MTCD MTCD Relæudgange (alle): Afbrydelse af af type 1B 1B i.h.t. ECC EN Kompressor: SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac 8(2)A 8(2)A 10(10)A Afrimning: - SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac 10(4)A 10(4)A Ventilatorer: - SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac 4(2)A 4(2)A Lys/Aux: SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac SPST relæ, 250Vac 4(4)A 4(4)A 4(4)A Alarm udgang SPDT relæ, 250Vac SPDT relæ, 250Vac SPDT relæ, 250Vac 2(2)A 2(2)A 2(2)A Seriel tilslutning: til Carel overvågningssystem, via ekstern serieltavle IRDRSER00E Driftsbetingelser Driftsbetingelser: 0 50 C ( F) Opbevaringsbetingelser: C ( F) Omg. relativ fugtighed: % r.h. ikke-kondenserende, både under drift og ved opbevaring Miljømæssig forurening: normal Belastningsperiode igennem isoleringsdele: lang Isolering: klasse II PTI for materialer til isolering: 250V Bortskaffelse af produkt: undgå at smide instrumentet i husholdningsaffald. Se gældende regler i landet. Mekaniske egenskaber: Instrument tilslutninger: panel- eller vægmontage Kabinet: plastik selvslukkende (i.h.t. UL94-V0) Beskyttelsesindeks: IP65 Tilslutninger: via skrueklemmer med max. tværsnit på 1.5mm 2 og min. tværsnit på 0.5mm 2 Dimensions: 190x160x65mm Varme og brandmodstandskategori D kategori Antal automatiske cyklus for hver automatisk aktion Type aktion-afbrydelse 1B Føler responstid 70 s. i stille luft N.B.: anvend ikke ætylalkohol, kulbrinte (olie), ammoniak og lignende ved rengøring. Det tilrådes at bruge neutrale rengøringsmidler og vand. Strømforsyning Spænding: Forbrug: 230VAC, %, 50/60Hz 7 VA Overspændingsbeskyttelse: kategori 1 Parameter ændring: Software struktur: Display: Signaleringslys ved brug af tastatur, fra fjernbetjening klasse A 2 1/2 ciffer tændt, kompressor, uafbrudt cyklus, afrimning, ventilator, lys 12 13

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg PJ32 Plug-in Serie: Elektronisk digitaltermostat med afrimningsstyring Panelmontage Der kan leveres to forskellige monteringssystemer: Beslag som vist

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring Brugsvejledning Mac/ Word/ Carel plug-in 28.08.01 1 VIGTIGT GENNEMLÆS MANUALEN FØR INSTALLATION

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1 Brugervejledning & instruktion SS 90 SM12RU / SM34RU SS90C35 Varenr. 572351 SM12RU Varenr.572358 SM34RU Varenr.572360 SS90/082003-1 INEKS 1.0 Installation Side 2 2.0 riftbeskrivelse Side 3 3.0 Kontrolparameter

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877.

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 Frontpanel: TLY 29 er en digital microprocessorstyret controller beregnet for køleapplikationer med ON/OFF temperaturregulering samt afrimningskontrol (elektrisk

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Elektronisk styring for køleanlæg med luftkølede fordampere Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen -

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER

VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER MONTERINGSVEJLEDNING Hovedalarmenheden og dens føler(e) skal placeres omhyggeligt for at undgå

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Rev.: Maj 1998 Udgave: rel. 1/97 Produkt: EWPC 1000 (/C, /S)

Rev.: Maj 1998 Udgave: rel. 1/97 Produkt: EWPC 1000 (/C, /S) GENEREL BESKRIVELSE EWPC 1000, EWPC 1000/C (clock) og EWPC 1000/S (serial) er mikroprocessorbaserede, digitale instrumenter til en komplet styring af køle- og frostanlæg; de er specielt designet til enheder

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere