DAGTILBUD GUG PERSPEKTIVPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGTILBUD GUG PERSPEKTIVPLAN -2014-2015"

Transkript

1 DAGTILBUD GUG PERSPEKTIVPLAN Børnehaven Bikuben Børnehuset Tvedholm Skovgruppe Børnehuset Tvedholm Naturgruppe Daginstitution Fortuna Børnehaven Dannerhøj Børnehaven Korevej Børnehave Daginstitution Tophøj Daginstitutionen Hyldehaven

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 2 2. Dagtilbud 3 - Økonomi 4 - Ledelse 4 - Forældrebestyrelserne 5 - Dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbud Beslutninger Dagtilbudsbestyrelsen 6 - Principper økonomi dagtilbudsbestyrelsen 6 - Prioriteringer budget 6 - LMU- Lokale MED udvalg 7 - AMR- Arbejdsmiljøarbejdet i Dagtilbud 7 - TR- Tillidsrepræsentanter 8 - Fælles åben i Dagtilbud 9 3. Institutionerne i Dagtilbud 9 - Beskrivelse af de 8 institutioner i Dagtilbud 10 - Værdier for ledelsesarbejdet 15 - Målsætning for lederteamets arbejde 16 - Værdier for det pædagogfaglige arbejde 16 - Pædagogiske læreplaner 18 - Målsætning for samarbejde institutionerne imellem 18 - Overgang til og fra institutionerne 19 - Tværfagligt samarbejde Dagtilbud for fremtiden - en overordnet udviklingsplan Indsatsområder Dagtilbud 20 a) Inklusion 20 b) Læring & Læringsmiljøer 21 c) Sundhed 22 d) Forældreinddragelse 23 e) Digitalisering 25 f) Dialogisk læsning 26 Bilag 1- Dagtilbudsleder Pia Luthers målstyringsaftale Denne perspektivplan revideres januar

3 1. Indledning: Perspektivplanen er et dokument, der udfolder den strategi, der i Dagtilbud arbejdes med at folde ud, ude i de enkelte institutioner. Perspektivplanen er derfor både et før og nu billede samt et billede på hvor vi som dagtilbud gerne vil udvikle os i retning af. Formålet med perspektivplanen er at fastlægge rammer og retning for Dagtilbud s arbejde i Rammerne og retningen er udtryk for de kort- og langsigtede mål, vi som Dagtilbud skal arbejde med i perioden, samt et udtryk for den vision vi har for Dagtilbuddets fortsatte udvikling. Perspektivplanen er herved et arbejdsredskab for alle ledere og medarbejdere i den pædagogiske praksis, i vores 8 institutioner. Endvidere er perspektivplanen for forældre, der herigennem inddrages og får indblik i hvilken strategi og hvilke mål, der arbejdes med, i deres Dagtilbud. Udarbejdelsen af perspektivplanen, er blevet til i et samarbejde mellem Dagtilbudsleder, Pædagogiske ledere, medarbejdere, samt Dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud. Den overordnede ramme for perspektivplanen er: Dagtilbudsloven 1 Aalborg kommunes Børne- og unge politik 2 Aalborg kommunes sundhedspolitik Aalborg kommune; Dagtilbud for fremtiden /Inklusion, sundhed, læring, forældreinddragelse 4 Aalborg kommune; Mål og strategier Målstyringsaftale for Dagtilbudsleder Pia Luther Se bilag 1

4 I Dagtilbud ser vi perspektivplanen, som et levende dokument, som løbende vil blive udbygget og ændret, i takt med udviklingen indenfor vores velfærdsområde. I Dagtilbud anerkender vi, at det stiller krav til vores fleksibilitet, faglighed og opfindsomhed i udviklingen af metoder og fokus i opgaveløsningen i forhold til kerneydelsen, indenfor de givne politisk besluttede rammer. 7 Pia Luther Dagtilbudsleder Dagtilbud 2. Dagtilbud : Aalborg kommune er på 0-5års området inddelt i 2 områder, der hver har en områdeleder. Dagtilbud hører til i område Centrum/Sydvest, der overordnet har en Områdeleder Helle Berg. Hvert område er inddelt i et antal Dagtilbud, der hver har en Dagtilbudsleder, som er overordnet leder for et antal institutioner. Hver institution har en Pædagogisk leder, der er den daglige pædagogfaglige leder i de enkelte institutioner. Hvert Dagtilbud arbejder som et team med et samlet budget. Hvert område og Dagtilbud har et medindflydelsessystem, der følger ledelsesniveauerne i Aalborg kommune. Medindflydelsessystemet er med til at sikre at medarbejderne er sikret medindflydelse på egne arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og beslutninger i opgaveløsningen. 7 Se forord mål og strategi; Aalborg kommune Mål og strategi side 2 3

5 Dagtilbud En del af område Centrum /Sydvest Områdeleder Dagtilbudsleder Dagtilbudsbestyrelse LMU AMR TR Pædagogiske ledere Medarbejdere Forældrebestyrelse 8 Dagtilbud blev dannet i forbindelse med en strukturændring på ledelsesstrukturen i Aalborg kommune. Vi arbejder fortsat bevidst med at bevæge os mod at opleve os som en helhed, og udnytte de fordele der er ved at arbejde i og som et team, der er gensidige afhængige af hinanden. Økonomi: Dagtilbud har det overordnede mål at sikre en økonomisk bæredygtig udvikling af institutionerne i Dagtilbuddet, samt at arbejde for fleksible og udviklingsorienterede miljøer, hvor mangfoldigheden i den pædagogiske praksis bevares. Ledelse: Ledelsen i Dagtilbud udmøntes i samarbejde mellem de 8 institutioner, i et ledelsesteam bestående af Dagtilbudsleder og de 8 pædagogiske ledere. Dagtilbudsleder er overordnet ansvarlig for den samlede drift og udvikling, herunder Dagtilbuddets økonomi, samt sikre at Aalborg kommunes pladsgaranti opretholdes. Ligeledes er Dagtilbudsleder ansvarlig i forhold til Dagtilbudsbestyrelsen. De pædagogiske lederes ansvar er knyttet konkret til den enkelte institution, og de opgaver der er i institutionen. Ligeledes er det de Pædagogiske ledere, der har ansvaret for Forældrebestyrelsen

6 Forældrebestyrelser: Hver institution har en forældrevalgt bestyrelse, formanden for denne bestyrelse sidder automatisk med i bestyrelsen for hele Dagtilbudsbestyrelsen for Dagtilbud. Bestyrelsernes kompetenceområder knytter sig til ledelsesansvarsniveauet. Dagtilbudsbestyrelsen til Dagtilbudsleders ansvarsniveau, og forældrebestyrelsen til den pædagogiske leders ansvarsniveau. 10 Forældrebestyrelsen ude på de enkelte institutioner har fokus på den enkelte institution, den pædagogiske praksis og arrangementer. Begge bestyrelser er forpligtet til at arbejde for et godt og velfungerende samarbejde. Dagtilbudsbestyrelsen har til opgave at fastsætte de overordnede principper for Dagtilbud, herunder hvordan budgettet til drift skal anvendes. Dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbud Forældrerepræsentanter: Heidi Sønderkær Daginst Fortuna Morten Buus BH Korevej Sanne Kudahl BH Tvedholm Lise Rasmussen BH Bikuben Trine Hjermitslev Børnehave Ikke en fast Daginst. Hyldehaven Kim Kristiansen Daginst. Tophøj Jeannette Andersen BH Dannerhøj Medarbejderrepræsentanter: Ulla Riis Christiansen BH Dannerhøj Jeanette Sørensen Daginst. Hyldehaven Sally Andreasen Daginst Tophøj Ledelsesrepræsentanter: Lene Nielsen BH Korevej Pia Luther Dagtilbudsleder 10 df 5

7 Dagtilbudsbestyrelsen i dagtilbud har besluttet: At udarbejde principper for fordeling af budget At alle institutioner i Dagtilbuddet skal have medarbejdere, der er uddannet i at yde førstehjælp til børn. Det er de Pædagogiske ledere, der skal sikre at medarbejdernes førstehjælpskompetencer vedligeholdes. At i 2014, vil Dagtilbudsbestyrelsen arbejde med forældreinddragelse og inspirere til at igangsætte diskussioner, ude i de enkelte Forældrebestyrelser At der er valg til Forældrebestyrelsen i de enkelte institutioner, på et forældremøde i november måned Økonomiske Principper besluttet af dagtilbudsbestyrelsen: Budgettet for Dagtilbud er et samlet budget hvad angår løn og drift Hver institution får tildelt et råderum fra det samlede budget, til daglig drift. Det forventes det tildelte budget overholdes i de enkelte institutioner Personalebudgettet er samlet hos dagtilbudslederen Alle store investeringer i Dagtilbud, besluttes ved budget årets start De afsatte midler til kurser og efteruddannelse bruges ikke til andre formål I forbindelse med timereduktion, tilstræbes det at bevare fuldtidsstillinger Der sættes fokus på ressourceforbruget af forbrugsafgifter Der arbejdes hen mod ensartet standard vedrørende vedligeholdelse i dagtilbuddets institutioner Alle institutioner i Dagtilbud er ansvarlige i forhold til overholdelse af dagtilbuddets samlede budget Prioritering budget 2014: kr. indkøb af 9 Ipads, plus omslag. Der skal løbende betales for 3G, samt for køb af APPS (Apps ca kr.) kr. til indkøb at materialer til Dialogisk læsning. 4 hæve /sænkeborde til lederne pris? Ca kr. 4 metal rulleborde Ca kr. Trådløst headsæt til Tvedholm 1000 kr. 8 touchs skærme til ny IT løsning ca kr., samt oprettelse af trådløst netværk i alle institutioner 1 stort børnebord i Hyldehaven 1100 kr. Sol afskærmning i form af parasoller eller sejl i 4 institutioner Pris? Der forsøges at søge om penge til det fra Matas fonden. Ca kr. 6

8 Stiger til 0-6 års institutioner 4 stk. Pris 2400 kr. Voksenstole til alt personale, samt taburetter i garderoberne: ca. 20 stk. af kr. pr stk. ca kr. Pc til Tvedholm 4500 kr kr. til legeplads i Tophøj 4000kr til legetøj i børnehuset Tvedholm - Beatesmindevej LMU Lokale MED Udvalg LMU -MED 11 er et samarbejdsorgan, hvor igennem medarbejderne har mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på forhold, der vedrører arbejdet i institutionerne og i Dagtilbuddet. MED har til opgave at styrke kerneopgaven i det pædagogiske arbejde med børnene, samt understøtte og videreudvikle forældresamarbejdet. Understøtte, at der i vores Dagtilbud fortsat er attraktive arbejdspladser for både medarbejdere og ledere, hvor fokus på den faglige udvikling og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø vægtes højt. I MED- udvalget deltager 1 eller 2 medarbejdere fra hver institution. MED- udvalget er, for nuværende, ved at udarbejde et projekt omkring "Kerneydelse", hvor der sættes fokus på hvilke opgaver, der skal løses i løbet af en hel almindelig hverdag. Formålet er, at medarbejderne bliver bedre til at prioritere mellem "skal", "kan" og "måske" opgaverne, så de opnår større arbejdsglæde, og mindsker risikoen for at brænde ud. Der afholdes minimum 6 møder årligt. AMR Arbejdsmiljøarbejdet i Dagtilbud I Dagtilbud er der blandt medarbejderne valgt 2 arbejdsmiljørepræsentanter for hele Dagtilbuddet. Den ene sidder med i LMU (Lokale MED udvalg). I arbejdsmiljøgruppen for Dagtilbuddet sidder endvidere tillidsrepræsentanten for pædagogmedhjælperne (FOA) og for pædagogerne (BUPL). Arbejdsmiljø er: De relationer og de vilkår, som mennesker arbejder under Den tekniske og sociale udvikling af arbejdspladsen, som kan bidrage til det enkelte menneskes sikkerhed på kort sigt, og menneskets fysiske og psykiske sundhed på lang sigt. Arbejdsmiljøgruppen afholder månedligt møde med Dagtilbudsleder og de har ansvar for arbejdsmiljø gennemgang af hver institution, to gange årligt. På disse bliver der kigget på hver institutions fysiske og psykiske arbejdsmiljø

9 Hvert andet år udarbejdes der en arbejdspladsvurdering (APV), for hele Dagtilbuddet. Dagtilbudsleder er leder for arbejdsmiljøgruppen, og overordnet ansvarlig for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle ansatte i Dagtilbuddet. Ude i de enkelte institutioner, er det den Pædagogiske leder, der skal sikre at det daglige arbejde udføres med hensyn til fysiske og psykiske belastninger. Fokus arbejdsmiljøgruppen : Arbejdsstillinger - dette ved, at der i budgettet afsættes midler af til gode voksenstole i institutionerne, små stole på hjul i garderoberne og hæve/sænke skrivebord til lederne. Styrkelse af den sociale kapital 12. Social kapital er, at vi i den enkelte institution og samlet i Aalborg kommune løser kerneopgaven i fællesskab. For at løse kerneopgaven skal samarbejdet være kendetegnet ved en stor oplevelse af tillid og retfærdighed. Vi vil have endnu bedre trivsel og arbejdsmiljø ude på vores institutioner Så vi får mindre stress og en formindskelse af vores sygefravær. Så vi får flere arbejdstimer til kerneydelsen Fordi dette vil skabe mere trivsel og højne den enkeltes arbejdsglæde TR- Tillidsrepræsentanter: Tillidsrepræsentanterne er de personer, der er valgt fra de fagforeninger, der har overenskomst for vores område. Der er valgt en tillidsrepræsentant for pædagogmedhjælperne (FOA), pædagogerne (BUPL), samt en for lederne (LTR/BUPL) Tillidsrepræsentanternes arbejdsopgaver: Altid behjælpelige ved spørgsmål fra kollegaer. Repræsentanter for kollegaer i LMU. Spørgsmål til ferie, løn og ansættelsesforhold, barsel samt orlov m.v. Deltager ved ansættelses samtaler. Støtte for kollegaer ved evt. afskedigelse. Bisiddere ved syge/trivselssamtaler og tjenstlige samtaler, hvis det ønskes. Deltager i møder med ledelsen. Bindeled til FOA og BUPL. Samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten samt TR i andre områder

10 Fælles åben ved ferier i dagtilbud I Dagtilbud har vi fælles åbning 2 uger i sommerferien, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, grundlovsdag samt mellem jul og nytår for alle børn i dagtilbuddet, undtaget Hyldehaven. Begrundelse: Forventet fravær i alle institutionerne på over 55 %. Alle institutioner i Dagtilbud deltager i fælles ferieåbent (undtaget Hyldehaven som allergiinstitution). Forældre angiver behov for pasning i forbindelse med jul inden 10. november, i forbindelse med sommerferien, inden 15 marts. Ferie udmeldes til personale senest 4 uger inden juleferien, og inden 1. april inden sommerferie. Forældre orienteres om hvor fællesåbent afholdes, når dette er endelig fastlagt. Der vil som udgangspunkt være kendt personale i forhold til tilmeldte børn. Dog skal der tages hensyn til forbruget af ressourcer; forstået som at ét barn fra 4 institutioner ikke udløser 4 personaler. Der tages hensyn til den tilmeldte børnegruppe, når det endeligt fastlægges hvem og hvor mange personaler, der er på arbejde. De personaler, der er på arbejde i ferieugen, samarbejder om og har et fælles ansvar for alle børn. Er der ingen tilmeldte børn har den Pædagogiske leder telefonvagt. 3. Institutionerne I Dagtilbud : Dagtilbud er et varieret område, der dækker både by og land. Der er institutioner i alle størrelser. Vuggestuegrupper, Børnehaver, Skovbørnehave, allergi inst., kort sagt, vi har alt. Vi er 8 unikke institutioner med hver vores særkende, der sammen som team i vores forskellighed, er med til at bidrage til mangfoldighed og gensidig udvikling af kerneydelsen. Institutionerne fordeler sig sådan i vores Dagtilbud: Overordnet leder for alle 8 institutioner Dagtilbudsleder Pia Luther Korevej, 20 børnehavebørn i Pædagogisk leder Lene Oxbøll Fortuna, 18 vuggestuebørn/28 børnehavebørn i Pædagogisk leder Jane Nielsen 9

11 Bikuben, 40 børnehavebørn i Pædagogisk leder Helle Hansen Børnehave, 40 børnehavebørn i Pædagogisk leder Jonna Skousbøll Tophøj, 12 vuggestuebørn/ 28 børnehavebørn i Visse Pædagogisk leder Sarah Holt Olsen Dannerhøj, 50 børnehavebørn i Visse Pædagogisk leder Marianne Pedersen Tvedholm, 38 børnehavebørn på Gultentorpvej ved Poulstrup Sø & Beatesmindevej 40 børnehavebørn, på Beatesmindevej i Pædagogisk leder for begge institutioner Linette Rosenskjold Pædagogisk koordinator Tvedholm Tina Kjølby Beskrivelse af de 8 institutioner i Dagtilbud : Institutionens navn, adresse og tlf.: Børnehave Sønder Tranders Vej 37, 9210 Aalborg Sø tlf.: Pædagogisk leder: Jonna Skousbøll Antal børn: 40 Åbningstid. Mandag Torsdag: , Fredag: børnehave er en ældre institution fra Børnehaven er fysisk indrettet med mange små rum og en kælder hvor der er mulighed for fysisk aktivitet. Legepladsen er stor og der er plads til leg. Fysisk ligger børnehaven placeret i et parcel hus kvarter og er nabo til skole. Børnehaven er normeret til 40 børn. Vi er meget optaget af legekulturen i vores børnehave, for at styrke fællesskabet og venskaberne. Vi har fokus på børnenes relationer og arbejder ud fra fri for mobberi kufferten fra Mary Fonden. 13 I 2014 er det overordnede læreplanstema Sundhed. Vi har planlagt at arbejde med 3 læreplanstemaer - Børns sproglige kompetencer, krop og bevægelse og de sociale kompetencer, hvor vi tager udgangspunkt i sundhed

12 Institutionens navn, adresse og tlf.: Daginstitutionen Fortuna, Fortunavej 1, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: Pædagogisk leder: Jane Nielsen Antal børn: 46 (18 Vuggestuebørn & 28 børnehavebørn) Åbningstid. Mandag til torsdag: og fredag: Fortuna er en daginstitution, der modtager børn i alderen 0-6 år, fordelt på tre grupper. Fortunas kendetegn er, at vi vil styrke det gode børneliv, hvor vi vil arbejde i et udviklende og omsorgsfuldt miljø for både børn og voksne. Vi har en positiv tilgang til mennesket, hvor vi har fokus på anerkendende relationer og venskaber. Vi er opmærksomme på barnets ressourcer, kompetencer og særlige behov. Vi vil møde barnet med omsorg, respekt og empati. Vi vil styrke fællesskabet og vægter sundhed (psykisk og fysisk) herunder krop og bevægelse og oplevelser i naturen. Dagligdagen er præget af trygge rammer og aktiviteter i mindre grupper, samt et højt engagement og fagligt niveau. Institutionens navn, adresse og tlf.: Børnehaven Bikuben, Th.Stauningsvej 9, 9210 Aalborg sø. Tlf.: Pædagogisk leder: Helle Hansen Antal børn: 40 Børn Åbningstid. Mandag-Torsdag: , Fredag: Bikuben skal være et sted, hvor børnene er glade for at være, og hvor der summer af liv. Derfor planlægger vi aktiviteter, der giver det enkelte barn oplevelser, som fremmer den sociale modning, barnets sanser, fantasi og nysgerrighed. Vi har struktur på dagen, hvilket er med til at skabe ro og tryghed for barnet. For at gøre børnene nysgerrige og motiverede på at lære, har vi valgt at funktionsopdele Bikuben med rum til spil/puslespil, historielæsning, kreativitet, konstruktionslege, tumle - lege. For at børnene skal føle sig trygge ved at komme i institutionen, er det vigtigt de har et tilhørsforhold. Vi har valgt, at fordele børnene og de voksne på 2 stuer, Bier og Hvepse, hvor de møder ind om morgenen inden de fordeler sig i huset. Vi vil sikre børnenes udvikling, give det enkelte barn mulighed for at være sig selv, samt styrke forskellighederne og fællesskabet. Vi deler ofte børnene op i grupper efter alder, køn, interesser mm. Her arbejder vi med de emner der interesserer børnene lige nu, eller det, vi synes, der kan supplere deres udvikling. 11

13 Institutionens navn, adresse og tlf.: Børnehuset Tvedholm, Beatesmindevej 177, 9210 Aalborg Sø, Tlf Pædagogisk leder: Linette Rosenskjold Pædagogisk koordinator: Tina Kjølby Antal børn: 37 i Naturgruppen og 38 i Skovgruppen Åbningstid. Mandag - Torsdag ,Fredag I Tvedholm, er vi optaget af at opbygge en tydelig naturprofil, hvor vi tager udgangspunkt i det område som vi bevæger os i fysisk, i praksis. Til at understøtte det pædagogiske arbejde samarbejder vi med Aalborg kommunes projekt Få kroppen på toppen 14 i naturen. I 2014 har vi særlig fokus på læreplans temaerne Sprog, Natur og naturfænomener og Krop og bevægelse, hvor det overordnede tema er Sundhed, og hvad sundhed betyder for os. Vi arbejder med Forældreinddragelse, og i samarbejde med vores bestyrelse opbygger vi rammer for forældrenes deltagelsesbaner i vores praksis, og bruger forældrene som en ressource i barnets udvikling. I daglig praksis strukturerer vi hverdagen for børnene, så der både er plads til leg, spontanitet og fastlagte aktiviteter. Dette gør vi ved bl.a. at aldersopdele børnene, så de oplever venskaber der kan vare i hele deres børnehave tid, men vi laver også aktiviteter med blandede børnegrupper, for at styrke den sociale læring børnene imellem

14 Institutionens navn, adresse og tlf.: Daginstitutionen Hyldehaven, Danalien 15, 9000 Aalborg, Tlf Pædagogisk leder: Lena Lyng Antal børn: 22 Åbningstid: Mandag -Torsdag, , Fredag Hyldehaven 15 er Danmarks eneste institution indrettet specielt til børn med astma, eksem eller allergi. Vi har hjemme i et lyst og dejligt hus tæt på Aalborg Centrum. Huset er bygget allergivenligt og omgivet af en dejlig stor legeplads. I Hyldehaven har vi plads til 10 børn i alderen 0 til 3 år og 12 børn i alderen 3 år til skolestart. Det er på mange måder en almindelig institution, dog med den forskel, at vi tager et helt særligt hensyn til børn med astma, eksem og allergi. I hverdagen skaber vi en sund og god dag for børn og voksne med masser af muligheder for leg og oplevelser. Retningslinjer Hvis du vælger at søge om plads til dit barn i Hyldehaven, er der en række betingelser, du skal være opmærksom på: Rygning i institutionen, på legepladsen og i eget hjem er forbudt Alle der kommer i Hyldehaven - børn, forældre og personale, skal være duft fri. Det vil sige, at Parfume samt parfumeret vaskepulver og skyllemiddel ikke er tilladt. Barnets egne bamser, kludedukker mm. må ikke medbringes, da de kan indeholde husstøvmider Dyr i institutionen og i eget hjem er ikke tilladt Institutionens navn, adresse og tlf.: Børnehaven Korevej, Korevej 2, 9210 Aalborg SØ, tlf Pædagogisk leder: Lene Oxbøll Antal børn: 20 Åbningstid. Mandag torsdag 6.30 til 17.00, Fredag til kl I børnehaven Korevej, lægger vi vægt på, at børnene føler sig trygge og får en følelse af at høre til i fællesskabet. Vi har fokus på, at børnene får skabt venskaber og lærer at drage omsorg for hinanden. I det pædagogiske arbejde, prioriterer vi, at drage omsorg for det enkelte barn og dermed give plads til forskellighed. Vi er alle lige, men ikke ens. Børnehavens hverdag er struktureret på en måde, der giver forudsigelighed for børnene. Vi holder hver dag samling og hvile. Samling bl.a. for, at styrke fællesskabet og for at hvile samt koble af i en travl hverdag. Børnene er dagligt inddelt i mindre grupper, hvor vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplanspunkter og børnenes behov (fx sprog, at blive selvhjulpen, motorik, kreativitet, skoleparathed mm.). Derudover holder vi en dag ugentligt en gruppedag for alle børnene, hvor de er inddelt i to grupper. Her arbejder vi bl.a. med større emner og fordybelse. I børnehaven har vi også aktiviteter ud af huset, fx skøjtehal, teaterture, biografture, naturoplevelser, bogbus, besøgsbørnehave, skolebesøg osv. 15 Læs mere her om visitering til hyldehaven; 13

15 Institutionens navn, adresse og tlf.: Daginstitutionen Tophøj, Vissevej 112, 9210 Aalborg SØ. Tlf Pædagogisk leder: Sarah Holt Olsen Antal børn: 12 vuggestuebørn, 28 børnehavebørn Åbningstid. Man-Tors: Fredag: Daginstitutionen Tophøj er en 0-6 års institution, hvor vi arbejder ud fra de pædagogiske principper i Marte Meo 16. Dette ses i dagligdagen ved at vi benævner børnenes initiativer og følger dem, anerkender deres følelser og øver børnene i være opmærksomme på hinanden. Der udover er vi særligt optagede af udelivet, og hvordan vi kan se naturen som et læringsrum. Vi har i 2013 opstartet et særligt arbejde omkring dialogisk læsning, hvilket er en form for læsning, som i høj grad inddrager børnene i læsningen og gør dem til aktive medspillere. Vi ser tydeligt hvordan dette arbejde, bidrager positivt til børnenes sproglige færdigheder. Vi arbejder desuden aktivt med den sociale overlevering imellem børn altså hvordan børnene spejler sig i hinanden og lærer af og med hinanden. 16 Marte Meo betyder "ved egen kraft" og er en pædagogiske metode. De 5 samspilsprincipper i Marte Meo: 1. Følge barnets initiativ 2. Positivt bekræfte barnets initiativ 3. Benævne egne og barnets initiativer 4. Turtagning 5. Positiv ledelse 14

16 Institutionens navn, adresse og tlf.: Børnehaven Dannerhøj, Dannerhøj 2, 9210 Aalborg Ø, Tlf Pædagogisk leder: Marianne Pedersen Antal børn: 50 Åbningstid: Mandag til Torsdag Fredag Børnehaven er kendetegnet ved et engageret personale, hvor vi arbejder bevidst fagligt og systematisk i vores tilgang, hvor læreplanerne er omdrejningspunktet. Pædagogisk arbejder vi ud fra de 5 principper i Marte Meo 17. Børnehaven har en uddannet Marte Meo terapeut ansat. Vi anerkender børn som de unikke mennesker de er, og understøtter hvert enkelt barn ud fra deres nærmeste udviklings zone. Vi arbejder inkluderende og anerkendende, og deler ofte børnene i mindre grupper i vores fordybelses tid Vi giver børnene tryghed og omsorg, ligesom vi udfordrer og giver dem øve - baner for udvikling og læring. I børnehaven samarbejder vi på tværs af huset i opgaveløsning, og i det tværfaglige samarbejde. Vi har et dejligt hus med et stort all rum og 3 stuer. Hvert barn er tilknyttet en stue med faste voksne. Børnehaven har en stor dejlig legeplads, der fordrer til at børnene bruger kroppen fysisk. På legepladsen er der træer der kan klatres i, træer der kan plukkes frugt fra, bakke der kan rulles på, små oaser hvor der kan leges og udforskes samt en skøn bålplads. Vi er ofte på tur ud af huset, både i nærmiljøet eller for at gøre brug af de kulturelle tilbud der findes i kommunen. Vi er kendetegnet ved at have et godt humør, fagligt orienterede og et hus der er ude på noget med og sammen med børnene, hvor vi inddrager jer forældre i samarbejdet om jeres barns trivsel, læring &udvikling. Værdier for ledelsesarbejdet i Dagtilbud : Overordnet arbejder vi i Dagtilbud, ud fra Aalborg kommunes ledelses- og værdigrundlag. I vores Dagtilbud mener vi, at samarbejde handler mere end om ord, det handler konkret om kendskab til hinanden og hinandens virkelighed / hverdag. Vi er optagede af vigtigheden af, at beslutninger og initiativer kan udspringe både fra ledere samt medarbejdere, og at inddragelse medvirker til at skabe ejerskab, engagement og ikke mindst arbejdsglæde for den enkelte medarbejder og institution, men også for Dagtilbuddet, som helhed. I 2014 er vi i Dagtilbuddets ledelsesteam i gang med at udarbejde et fælles ledelsesgrundlag i samarbejde med en konsulent i Aalborg kommune. Ledelsesgrundlaget skal danne rammen for samarbejdet i vores Dagtilbud, på tværs af de 8 institutioner. Som en del af ledelsesgrundlaget, er vi særlig optaget af teorien om Fair proces. Fair proces er et værktøj, der er med til at sikre, at processer/forandringer, sker på en måde, der opleves retfærdige af de, der skal implementere 17 Se note 11 15

17 processen/forandringen. I Dagtilbud, skal alle opleve at de inddrages og at beslutninger opleves retfærdige. Vi mener, det er en af grundstenene for en innovativ, engageret og fysiskpsykisk sund kultur, i vores Dagtilbud. Målsætning for lederteamets arbejde I Dagtilbud s lederteam vil vi samarbejde ved at supplere og støtte hinanden i at udføre arbejdsopgaverne. Vi vil bruge hinanden som sparringspartnere, hvor dette opleves som et behov Vi vil med respekt, værdsætte hinandens forskelligheder og holdninger og møde hinanden, hvor vi er. Vi vil sætte udvikling i gang, som en bevægelse i vores bevidsthed, der giver ny læring og erkendelse. Med åbenhed i sindet vil vi vise hinanden, hvem vi hver især er, da det også er vigtigt for os, at have det sjovt med hinanden. Humor som værende en vigtig medspiller i vores samarbejde Løbende arbejde med de snitflader, der ligger i ledelsesstrukturen, omhandlende at have fokus på hvilke opgaver, der skal have fokus, for henholdsvis Dagtilbudsleder og Pædagogiske ledere. Skabe gode rammer for arbejdet og tilse, at vi fremmer et godt arbejdsmiljø, da trivsel på arbejdspladsen, er med til at mindske risiko for sygdom, stress og udbrændthed. Værdier for det pædagogfaglige arbejde Det er Dagtilbuddets opgave at efterleve lovgivningen og de lokalpolitiske mål og rammer, der er fastlagt for vores område. I Dagtilbud arbejder vi ud fra et fælles overordnet mål for det pædagogiske arbejde: Vi vil arbejde for, at alle børn står ved sig selv med stolthed, og respekterer hinandens forskelligheder Med udgangspunkt i fælles værdier vil vi arbejde på at sikre, at alle børn oplever tryghed, omsorg, nærvær og glæde/humor i hverdagen. At de bliver mødt og lærer at møde andre med respekt og anerkendelse samt føler sig selv som en del af et fællesskab. De fælles værdier i det pædagogiske arbejde, skal være rammen i vores arbejde på at skabe et fælles overordnet fundament for det pædagogiske arbejde i Dagtilbud. 16

18 Alle institutioner har fokus på at skabe en genkendelig dagligdag for børnene; dette sker f.eks. ved: At barnet bliver modtaget på en god måde hver dag At skabe tid til at barnet får nærvær og fysisk kontakt efter behov At skabe gode rammer omkring måltidet At børnene inddrages i fællesskaber/sociale relationer At barnet efter alder får hjælp til personlig hygiejne At barnet støttes i at blive selvhjulpet ved af- og påklædning At barnet lærer at omgås andre med respekt og anerkendelse At barnet støttes i at løse konflikter Genkendelighed i hverdagen for børnene skabes også gennem, at alle institutioner har en række kulturelle og årstidsbestemte aktiviteter, traditioner og fester. Disse er med til at give børnene en oplevelse af årets gang, samt en begyndende forståelse af tid og rytme. Vores kulturarv videregives på denne måde gennem fastlagte traditioner, der samtidig er til glæde for børnene, da de er genkendelige gennem hele deres tid i institutionerne. Når vi vælger at sætte fokus på disse gøremål i hverdagen, er det fordi, at vi ved, det ikke kun er gennem planlagte aktiviteter og leg, børnene får en god oplevelse, lærer nyt og udvikler selvværd, selvtillid og selvstændighed. Men at det er samværet og samværsformen i de daglige rutiner, der fylder mest i børnenes hverdag. De voksne er ved deres nærvær i hverdagens gøremål med til at give børnene genkendelighed og tryghed som er fundamentet for deres trivsel, udvikling og læring. Vi arbejder med læreplanerne som udgangspunkt i det faglige udviklende arbejde med børnene. I læreplanerne, som kan ses i de enkelte institutioner, vil der i 2014 kunne læses de enkelte institutioners mål, metoder, dokumentation og evaluering. Fælles tema for læreplanerne i Dagtilbud, er SUNDHED i Forskelligheden vægtes højt i Dagtilbud. Derfor har man som forældre mulighed for, at vælge mellem 8 unikke tilgange til det pædagogiske arbejde, indenfor den fælles værdiramme. Hvad siger Hesten? den siger noget med halen. Liv, 2 år Aalborg kommune; Dagtilbud for fremtiden Citat barn 17

19 Pædagogiske læreplaner Der skal fortsat udarbejdes læreplaner i den enkelte institution. Læreplanerne er institutionens eget målstyringsredskab. I de kommende to år, vil målene i de enkelte institutioners læreplan tage udgangspunkt i det fjerde spor i Udviklingsplanen Sundhed. Dette bliver det fællestema, som de 8 institutioner arbejder ud fra, når læreplanen udarbejdes. Den pædagogiske forskellighed i Dagtilbuddets institutioner ses og bevares via læreplanerne. Læreplanen udarbejdes af personalet i institutionen, i samarbejde med Forældrebestyrelsen. Hvem lærer børnene at lave puslespil? Det gør de voksne, man kan også lære at klatre i træer - Hvem lærer børn at klatre i træer? Det gør børnene. Nicola 4år 19 Målsætning for samarbejde institutionerne imellem: I Dagtilbud, vægter vi et samarbejde, der gennem kommunikation arbejder hen imod fælles mål, for den pædagogiske praksis. Vi vil sammen skabe et miljø, hvor vores arbejde er meningsfyldt, og med indhold for den enkelte og herigennem styrke arbejdsglæden og engagementet. Vi vil respektere hinandens forskelligheder, dette gennem ord og handlinger. Det pædagogiske arbejde med børnene er i fokus, hvor vi deler viden og erfaringer med hinanden. Dette vil vi i 2014 gøre ved at, der oprettes en elektronisk fællesreol, til inspiration for hinanden. Vi samarbejder på tværs kollegialt omkring pædagogiske temaer, såsom sprog og sundhed. Vi er hinandens arbejdsmiljø, så vi skal samarbejde om, at skabe trivsel og arbejdsglæde for hinanden. Vi skal sammen prioritere opgaverne, bevare overblikket og sammen få øje på stjernestunderne i vores daglige arbejde. 19 Aalborg kommune; Dagtilbud for fremtiden Citat barn 18

20 Overgang til og fra daginstitutionen I Dagtilbud arbejder alle institutioner med at gøre overgangen mellem de forskellige tilbud, så god, som mulig. Der er et veludbygget samarbejde med Dagplejen, når et barn skal starte i børnehaven. Dagplejen kommer som oftest på besøg i børnehaven. Besøget fra det kendte til det nye er med til at skabe tryghed for barnet, der skal starte i børnehave. Vi samarbejder altid med de skoler, vi skal aflevere børn til. Vi har på nuværende tidspunkt et mere formaliseret samarbejde omkring overgangen fra børnehave til skole med både og Nøvling skole. I 2014 arbejdes der også på, at få et formaliseret samarbejde med Byplanvejen skole, da vi har flere børn, der har den skole som distriktsskole. Tværfagligt samarbejde For at sikre at det enkelte barn og familien får den hjælp, de har brug for, har alle institutioner et veludbygget tværfagligt samarbejde. Samarbejdet etableres, når vi skønner ikke at have den nødvendige ekspertise, eller der er brug for en særlig pædagogisk indsats i en periode. Institutionerne samarbejder med: Familiegruppen i Centrum 20 i forbindelse med særlige problemstillinger Tværfagligt team, når institutionen eller forældre har behov 21 Talepædagog 22 og fysioterapeuter 23 ved behov for fagspecifik støtte PPR i forbindelse med skolestart Raadgivning.aspx 19

21 4. Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan for 0-5 års området Aalborg Kommune har udarbejdet en udviklingsplan for alle institutioner, Dagtilbud for fremtiden Heraf fremgår det, at alle institutioner skal arbejde med inklusion, læring og læringsmiljøer, forældreinddragelse og sundhed, som er det nye 4 spor i planen. Udviklingsplanen kan ses som en del af udmøntning af Børne- og Ungepolitikken; en politik hvor målet er, at vi i institutionerne skal arbejde for at give alle børn lige muligheder for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige mennesker, der forpligtigende og aktivt indgår i fællesskaber og i det demokratiske samfund. Alle børn skulle gerne opleve Den røde tråd gennem opvæksten. Udviklingsplanen, er sammen med Aalborg kommunes mål og strategi plan for , omdrejningspunktet for de fokusområder, vi som Dagtilbud skal udarbejde vores indsats i forhold til. 5. Indsatsområder Dagtilbud a) Inklusion Alle institutionerne i Dagtilbud arbejder med inklusion; der ses på det enkelte barns ressourcer og kompetencer, og der er fokus på at skabe inkluderende fællesskaber. Vi har valgt at arbejde med særlig fokus på inklusion, da vi mener at arbejdet med læringsmiljøer og forældreinddragelse, naturligt bliver en integreret del af arbejdet med inklusion. I Dagtilbud har vi i fællesskab udarbejdet en fælles forståelse af inklusion og læring - læringsmiljøer. Disse forståelser er grundlaget for det pædagogiske arbejde i alle institutioner Inklusion For os er inklusion, at børn bliver set, mødt og hørt, og er deltagere i inkluderende fællesskaber. Et inkluderende fællesskab betyder, at vi skal kunne rumme alle børn og give plads til alle børn. Vi skal lytte til børnene med en anerkendende tilgang og vise respekt for hinandens forskelligheder. Inklusion i hverdagen Vi arbejder med inklusion i hverdagen ved at sætte ord på handlinger og løfte den sociale opmærksomhed mellem børnene. Vi skaber et miljø, hvor børnene trives i sociale fællesskaber, som tager udgangspunkt i de enkelte børn. Ved hjælp af vores pædagogik udarbejder og tilrettelægger vi attraktive og læringsmiljøer =

22 Hvordan kan vi udvikle arbejdet med inklusion? Vi kan udvikle vores arbejde med inklusion ved at have fokus på relationerne børn/børn og børn/voksne. Det er vigtigt, at personalet arbejder aktivt for at alle børn oplever at have en ven i løbet af deres børnehave tid. I Dagtilbud iværksættes et samarbejde mellem institutionerne, der netop skaber grundlag for fællesskab og relationer for alle. Personalet skal i forhold til arbejdet med inklusion have fokus på at undersøge og afprøve nye og forskellige metoder og modeller med henblik på at sikre, at alle børn inkluderes fysisk og socialt. b) Indsatsområde Læring & Læringsmiljøer Læring og læringsmiljøer Der forekommer læring overalt Læringen sker, når man danner sig nye erfaringer. Disse kan skabes både i samspil med andre og når man er alene. Læringen kan være både struktureret og ustruktureret. Eksempler på strukturerede læringsforløb kan være samling & temauger og ustrukturerede forløb kan være konfliktløsning og lege. Læring kan ske, både når pædagogen går foran, ved siden af og bagved barnet. Læringsrum Læringsrum skabes ved, at personalet opstiller nogle givne rammer, som giver børnene mulighed for den ønskede læring. Rammerne kan være fysiske, men kan også være sociale eksempelvis hvis personalet bevidst sætter børn sammen med den hensigt, at fremme barnets mulighed for læring. Læring sker hele livet i relationer, og både børn, personale og forældre lærer gennem hele livet, også i den tid barnet går i daginstitution. Læring og læringsmiljøer i hverdagen I arbejdet med læring og læringsmiljøer i hverdagen vægtes det, at pædagogerne er åbne over for børnenes interesser og initiativer. Børn skal have indflydelse på deres egen hverdag. Det er vigtigt at skabe læringsrum, hvor børnene mødes anerkendende og inkluderende, således at trygheden og tilliden er til stede. Når denne ramme er sat, vægtes det at skabe attraktive læringsrum, hvor der er plads til bevægelse, og hvor børnene præsenteres for ny viden, indenfor forskellige områder. 21

23 Hvordan kan vi udvikle arbejdet med læring og læringsmiljøer I arbejdet med læring og læringsmiljøer vil vi inspirere hinanden, de forskellige institutioner imellem. Eks. igennem besøg, mødevirksomhed, plancher og formidling af materiale/temaforløb. Ved at bruge videooptagelser af børn i forskellige situationer (Marte Meo) og efterfølgende analyse, brug af video (eks. video om inklusion). Endvidere vil vi sætte fokus på hverdagen være bevidste om hvilken læring, der forekommer i de mere ustrukturerede forløb i dagligdagen. Hvad lærer vi af dagligdagen? Udviklingen kan også ske ved brug af forskellige evalueringsmetoder og udviklingsmetoder (eks. SMTTE, som er en metode et skema, til at evaluere de indsatser, der sættes i gang med børnene). Personalet skal i forhold til arbejdet med læring og læringsmiljøer have fokus på at undersøge og afprøve nye og forskellige metoder/modeller med henblik på at sikre, at alle lærer. c) Indsatsområde Sundhed Definition: Sundhedsbegrebet kan forstås på flere måder. I vores sammenhæng forstås sundhed positivt og defineres bredt ud fra WHO s definition. Sundhed er ikke blot frihed for sygdom, men størst mulig fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Sundhed handler også om at have kompetencer til at agere i samfundet. For børn fra 0-5 år handler det om at styrke deres mestringsevne og give dem handlekompetencer til at møde omverdenen, samt have en positiv sundhedsadfærd. Livstilsfaktorer som søvn og kost anses også som en vigtig del af børns sundhed. Formål: At børn i daginstitutionen oplever sundhed tænkt naturligt ind i den pædagogiske struktur og i de pædagogiske rammer. Med en bred sundhedsopfattelse skabes der balance i børnenes liv, hvor barnets krop, mentale robusthed og deltagelse i fællesskabet understøttes og udfordres pædagogisk. Fysisk og kognitiv udvikling forbindes, da de er to sider af samme sag. Målet i 2014 i Dagtilbud er: At sundhed tænkes ind i planlægningen, af den pædagogiske praksis. Konkret er det besluttet, at sundhed er et fælles læreplanstema i hele Dagtilbuddet. Dette for at understøtte, at børnene får en positiv selvopfattelse og tro på egne evner. Vi vil give alle børn mulighed for, at bevæge sig alderssvarende og være en del af børnefællesskabet. 22

24 At det pædagogiske personale gør det muligt for alle børn at deltage i fælles fysiske udfoldelser, og skaber rammer der modvirker at børn bliver fysisk inaktive. Konkret, har vi i dagtilbud nedsat en styregruppe som skal lave tværgående fælles aktiviteter for dagtilbuddet. Styregruppen består af en leder som tovholder, samt en Sundhedsmedarbejder fra hver institution Bevidsthed om at den professionelle, er barnets rollemodel. Konkret, i Dagtilbud får alle institutioner besøg af Aalborg kommunes KRAM bus, og herved mulighed for at få lavet en sundhedsprofil, med følgende handleplan for sundhedsmæssige tiltag ift. medarbejderne. Vi skaber bevidsthed om at vi som pædagoger og pædagogmedhjælpere er deltagende sammen med børnene Øget fokus på økologi Drøftelse i alle fora, om Dagtilbuddet skal have en fælles overordnet kostvejledning, samt frokostordning i institutionerne Konkret, forældre inddrages, da sundhed og trivsel skal indgå som en naturlig del i samarbejdet mellem forældre og institution Alle Pædagogiske ledere læser pjecer fra forebyggelsespakken fra Sundhedsstyrelsen vedrørende Solbeskyttelse 27, Mental sundhed 28, Fysisk aktivitet 29, Hygiejne 30, Mad og måltider 31 & Overvægt 32 og bringer dem i spil i institutionerne og Forældrebestyrelsen. Fysisk aktivitet omfatter alt bevægelse, der får pulsen op og øger energiomsætningen. Dette foregår både i de bevidst planlagte og målrettede aktiviteter og lege, ligesom det også foregår når børnene selv planlægger og leger

25 Definition: d) Indsatsområde Forældreinddragelse Forældreinddragelse skal forstås, at forældre er aktive medspillere i deres barns liv i Dagtilbuddet. Forældre skal inddrages i de vilkår, der drejer sig om deres barn og de børnefællesskaber, deres barn indgår i. Forældre besidder værdifulde ressourcer, og vi ser dem som sådan for Dagtilbuddet og for andre børn og forældre. Formål: At forældre inddrages i deres barns læring, trivsel og deltagelse i fællesskabet. Med et skærpet fokus skal vi styrke de ressourcer, mange forældre besidder, så der opstår et naturlige interessefællesskaber, hvor disse ressourcer kan anvendes til gavn for andre familier og børn. Målet i 2014 i Dagtilbud er: At børnene kan mærke og profitere af et godt samarbejde mellem forældre og daginstitution. Konkret, at vi i det daglige er i åben dialog om stort og småt, og mere formaliseret afholder forældresamtaler i løbet af den tid barnet går i daginstitutionen. Det gode samarbejde starter i mødet med daginstitutionen, samt den opstartssamtale, der afholdes efter barnet har gået et stykke tid i institutionen. At forældre inddrages i drøftelser af det pædagogiske arbejde, om deres barn. Konkret, gennem åben dialog i det daglige og i planlagte samtaler At udviklingsplanens øvrige spor, sundhed, inklusion og læring er en naturlig del af forældreinddragelsen og samarbejdet. Konkret, udover de tidligere nævnte åbne dialoger, så også gennem forældrebestyrelse og dagtilbudsbestyrelsen. At forældreinddragelse er en indsats, der er som tema på personalemøder, hvor der laves mål for, på hvilken måde den enkelte institution vil omsætte målet. 24

26 At forældre i øget grad hjælper andre forældre; eksempelvis ved aktivt at tage hånd om nye børn og deres familier, dette gennem forældrenetværk eller som forældrementor. Konkret, hver daginstitution drøfter mentornetværk og mentorordning, både i forældrebestyrelsen og i personalegruppen, med henblik på at disse etableres i en eller form i de enkelte daginstitutioner. At følge op på det nu afsluttede udviklingsforløb Inklusion ( ), som blev afsluttet af konsulenten med forældre, om forældreinddragelse. Konkret, Dagtilbudsbestyrelsen og Forældrebestyrelserne skal arbejde bevidst med de 3 spørgsmål, som konsulenten rundede udviklingsprojektet af med: - Hvilke deltagelsesbaner ønsker I som forældrene, at have i det daglige samarbejde med jeres institution? - Hvordan kan I som forældre bakke op om jeres daginstitution, så denne fremstår positivt i sit omdømme? - Øget inddragelse, find nogle punkter I ønsker at diskutere i Forældrebestyrelsen ude på de enkelte institutioner. Kommunikation og dialog er vigtig i samarbejdsrelationen til forældrene. Samarbejdsrelationen er vigtig i forhold til at børnene trives. Inddragelse af forældrene vil skabe oplevelse af meningsfuldhed og være en forudsætning for skabelse af netværk og mentorordninger. Sidst men ikke mindst, vil inddragelse og gode samarbejdsrelationer, sikre tilfredse forældre. e) Indsatsområde Digitalisering Formål: Forbedrer kommunikationen med forældrene på daginstitutionsområdet, bl.a. via nye IT løsninger. Definition: Familie- og beskæftigelsesforvaltningen arbejder på flere områder på en øget digitalisering på Dagtilbudsområdet. Det handler fx om digital kommunikation med forældre, forbedret hjemmeside, nemmere administration samt muligheden for at anvende de digitale muligheder aktivt i det pædagogiske arbejde. 25

27 Forvaltningen etablerer en løsning, hvor forældre og institution kan kommunikere via pc, smartphones og tablets som fx kan registrere, når børnene kommer og går, beskeder om ferie, sygdom, legeaftaler mv. Desuden etableres en bedre hjemmesideløsning, hvor man både kan hente informationer og kommunikere med institutionerne. 33 Dagtilbud 2014: Indkøbe touch - skærme til det nye system. Indkøbe Ipads til alle 8 institutioner. Hyldehaven og Bikuben vil deltage i pilotprojekt i forsøgsfasen, af i det nye system, øvrige institutioner følger efter, når systemet rulles ud til alle. Ledere og medarbejdere på kursus i det nye system. Lave introduktion for forældre. Oprette hjemmeside i hver institution. Oprette systemet og implementere det ude institutionerne Anvende Ipads med børnene, med særligt fokus på Dialogisk læsning f) Indsatsområde Dialogisk læsning Definition: Den Dialogiske læsning består, som ordet angiver, af to aktiviteter: dialog og læsning. Metoden bygger i sin oprindelige form på tre overordnede strategier, som kan bruges under hele læseforløbet: Brug teknikker der opmuntrer barnet under oplæsningen (stil spørgsmål til barnet) Giv maksimal informativ feedback under læsningen (fortolk og udvid det barnet siger) Giv støtte der passer til barnets nærmeste udviklingszone Mål og strategi 2014; side 15 26

28 Når disse strategier omsættes til pædagogisk praksis, kan de se sådan ud: Før læsningen Læs bogen, før du læser den med børnene. Dan dig et billede af, hvad du vil tale om og spørge ind til i historien. Gør læsningen til noget trygt og særligt. Præsentér bogen for børnene: Tal om forsiden og bagsiden: Hvad mon bogen handler om? Hvad mon der står uden på bogen? Fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen. Stil åbnende spørgsmål til barnet om bogens udseende. Lad evt. børnene sidde med en lille genstand som har en særlig betydning i historien. Under læsningen Lyt til barnet og vær åben for spørgsmål undervejs. Når børnene stiller spørgsmål, så stop op og tal med dem om mulige svar. Følg børnenes nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind til deres interesse og vent på deres svar. Lyt til svarene og inddrag dem så vidt muligt i samtalen Gør børnene til medfortællere. Ved genlæsning: opfordr børnene til at fortælle det, de kan huske, fx ud fra billederne. Hjælp børnene til at sætte ord på fortællingen, hvis de ikke kan huske de rette ord og vendinger. Forklar de ord børnene ikke kender i forvejen og tilføj gerne ny viden. Efter læsningen Snak med barnet om indholdet også efter at bogen er lukket. Brug de nye ord, som bogen indeholder - jo flere gange børnene hører ordene, jo større sandsynlighed er der for, at de husker dem og selv vil anvende dem. 27

29 Under hele forløbet er det vigtigt, at samtalen bruges aktivt og at børnene kommer til orde. Der bygges videre på fortællingens forløb med genfortælling, forskellige former for samtale eller måske med dramatisering af bogens handling. 34 Formål: At opkvalificere medarbejdernes arbejde med børns sprogudvikling, med særligt fokus på de børn der har sproglige udfordringer. Dagtilbud 2014: Særligt tilrettelagt, dialogisk læsningsprojekt for de 0-2årige i samarbejde med udviklingsafsnittet og Tophøj, Hyldehaven og Fortuna. Projekt Dialogisk læsning for de 3-6årige i alle 8 institutioner i samarbejde med Udviklingsafsnittet. Nedsat arbejdsgrupper for begge projekter bestående af ledere og medarbejdere, Dagtilbudsleder er overordnet tovholder for projekterne Indkøbt 9 Ipads, til at bruge i arbejdet med Dialogisk læsning Der er tildelt penge til alle institutioner, til indkøb af bøger og andet materiale til projektet Opfølgning i styregrupperne, LMU, på teamledermøder og Dagtilbudsbestyrelsen Evalueres i samarbejde med udviklingsafsnittet december

DAGTILBUD GUG PERSPEKTIVPLAN -2014-2015

DAGTILBUD GUG PERSPEKTIVPLAN -2014-2015 DAGTILBUD GUG PERSPEKTIVPLAN -2014-2015 Børnehaven Bikuben Børnehuset Tvedholm Skovgruppe Børnehuset Tvedholm Naturgruppe Daginstitution Fortuna Børnehaven Dannerhøj Børnehaven Korevej Børnehave Daginstitution

Læs mere

2013 Perspektivplan 2012-2013. Dagtilbud Gug

2013 Perspektivplan 2012-2013. Dagtilbud Gug 2013 Dagtilbud Børnehaven Korevej Børnehaven Solsikken Børnehave Børnehaven Dannerhøj Daginstitutionen Fortuna Daginstitutionen Tophøj Børnehuset Tvedholm Skov&Natur Indhold Indledning:... 2 Værdier for

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden Inklusion, sundhed, læring, forældreinddragelse

Dagtilbud for fremtiden Inklusion, sundhed, læring, forældreinddragelse 2014-16 Dagtilbud for fremtiden Inklusion, sundhed, læring, forældreinddragelse Vores børnesyn Vi ser børn som ligeværdige mennesker med ligeværdige rettigheder til at blive set, hørt og opleve sig betydningsfulde

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdi/det pædagogiske arbejde... 2 Dagligdagens pædagogiske gøremål... 3 Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej Forældrebestyrelsen og personalet Fortælling om Børnehuset Baggersvej Sådan engagerer vi os. Sunde og dygtige børn i trivsel! Ofte hørt, men hvordan praktiseres det? I Børnehuset Baggersvej fokuserer vi

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Område Slangerup omfatter: Børnehuset Troldhøj Børnehuset Kroghøj Børnehuset Strandstræde Specialbørnehaven Stjernen Børnehuset Bakkebo Børnehaven Øparken Børnehuset

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens pædagogiske fundament I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed Beliggenhed Bording Børnehave Bording Børnehave er beliggende på 3 forskellige matrikler i Bording by. Nemlig: Borgergade 25, Sportsvej 41 og Højgade 4. På Borgergade har vi ca. 55 børn fordelt på 3 forskellige

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-2 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere