Referat - arrangement om Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenets arbejde samt brugerinddragelse i medlemmernes perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - arrangement om Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenets arbejde samt brugerinddragelse i medlemmernes perspektiv"

Transkript

1 Referat - arrangement om Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenets arbejde samt brugerinddragelse i medlemmernes perspektiv Tidspunkt: Torsdag, 05. september, :30 til 17:00 Sted: Danske Patienter, kantinen, Nørre Voldgade 90, 1358 København K. Deltagere til arrangementet: Navn Agnete Suhr Alexandra R. Jønsson Anette Melin Anja Kammacher Anja Petersen Anne G. K. Andreasen Annette Wandel Annie Abildtrup Bjørn Ursin Knudsen Britta B. Mortensen Christine Wex Eva Koefoed Freja Fangel Gitte S. Olsen Hanne Rützou Helga Sigmund Helle Høstrup Arbejdssted/Organisation Privat ViBIS Job og Vækst Glostrup Hospital, HR & Kvalitet ViBIS Direktionen, Herlev Hospital Danske Patienter Patienthotellet, Herlev Hospital Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Glostrup Hospital, HR & Kvalitet Københavns Kommune, IBØ Medicinsk Afdeling O105 Kvalitet og Patientsikkerhed, KB Gigtforeningen ViBIS Enhed for Udvikling og Kvalitet, Region H 1

2 Helle Max Martin Jeanett S. Müller Jutta Ølgod Katrine Kirk Kim Jørgensen Lasse Skovgaard Lene Galsgaard Lene Pedersen Lene Vibjerg Lilly Jensen Line H. Pedersen Lisbeth Egestad Lone T. Olufsen Lotte L. Rønfeldt Louise Lund Møller Marianne Møller Maya Nyborg Mette B. Johansen Mia Falconer Morten Freil Nynne Nies Peter Barner-Rasmussen Rosa Jacobsen Stense Vestergaard KORA NOH Kvalitetsafd. Kræftens Bekæmpelse PAR3 PC Ballerup - Rehabilitering og Recovery Scleroseforeningen Direktionssekretariatet, OUH PAR3 Sundvækst Programmet, Kbh Socialstyrelsen/ergoterapeutforeningen ViBIS Onkologisk og Palliativ Afdeling Sound Communications, (e)healthcare Kræftens Bekæmpelse Medicinsk Afdeling O105 Medicinsk Dialog ViBIS Institut for Organisation, CBS LMS/ViOSS Danske Patienter Danske Patienter Privat Medicinsk Afdeling O105 Albertslund Kommune 2

3 Susanne Hjorth Hansen Susanne Tarp Theresa Jensen Winnie Quarshie University College Nordjylland Patientambassadør Sundhedsforvaltningen, Kbh HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Program for arrangementet 1. Velkomst v / Anja Petersen 2. Oplæg Status og strategi i ViBIS v / Annette Wandel 3. Oplæg Tema om brugerstyret kontakt v / Line H. Pedersen 4. Oplæg Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse en kvalitativ undersøgelse v / Alexandra R. Jønsson 5. Oplæg Lægers og sygeplejerskers forståelser, oplevelser og holdninger til patientinddragelse en kvantitativ undersøgelse v / Morten Freil 6. Brugerinddragelse i medlemmernes perspektiv: 7. Patientcentrering på en medicinsk afdeling v / Louise Lund Møller 8. It-støttet tovejs kommunikation mellem patienter og personale v / Susanne Hjorth Hansen 9. Borgerindflydelse i rehabiliteringsindsatser for ældre borgere i eget hjem v / Theresa Jensen 10. Patientinddragelse set fra en aktiv patientambassadørs vinkel v / Susanne Tarp 11. Region Hovedstadens initiativer i forhold til brugerinvolvering i sundhedsvæsenet v / Helle Høstrup 12. Dilemmakort værktøj til at sætte fokus på patientsamarbejdet i praksis v / Lene Pedersen & Katrine Kirk 13. Patientinformation om medicin hvad virker? v / Marianne Møller 14. Afrunding og netværk 3

4 Ad.1- Velkomst Velkomst. Anja Petersen præsenterer dagens dagsorden samt introducerer de uddelte vidensdelingskort, der senere skal i brug. Ad.2 Status og strategi i ViBIS Se Annettes slides her Chef for kvalitet og politik Annette Wandel fortæller her om ViBIS organisering, formål og strategi samt giver en status på, hvor ViBIS befinder sig efter at have eksisteret i 2½ år. ViBIS formål: At samle, udvikle og formidle viden om inddragelse af patienter og pårørende i sundhedsvæsenet. Hvor langt er ViBIS: Status vidensopbygning: - ViBIS har på nuværende tidspunkt gennemgået ca artikler, hvoraf de 100 mest centrale kommer til at ligge på hjemmesiden her. Siden bliver løbende opdateret. - ViBIS har på baggrund af litteratur og viden udarbejdet nogle kriterier for individuel inddragelse, samt er i gang med nogle kriterier for organisatorisk inddragelse (I kan se de foreløbige kriterier i Annettes slides) og påbegynder snarest kriterier for pårørendeinddragelse. ViBIS mener, at det har været vigtigt at udarbejde disse kriterier således, at interessenter kan se, ud fra hvilken forståelse ViBIS praktiserer sine forslag, vurderinger og tiltag. Kriterierne skal ses som et par dynamiske briller, der løbende kan og skal udvikles. Se kriterierne for individuel inddragelse her. - ViBIS har foretaget en national kortlægning, hvor der er indsamlet brugerinddragende projekter/praksisser fra alle landets somatiske og psykiatriske udviklingsafdelinger. ViBIS har i alt modtaget 730 4

5 projekter/praksisser, hvoraf 300 af dem ligger i projektdatabasen på hjemmesiden her. Udvælgelsen er sket på baggrund af ViBIS viden og kriterier for brugerinddragelse. ViBIS formidler projekterne/praksisserne i projektdatabasen til inspiration for interessenter, men går som sådan ikke ind og sætter et kvalitetsstempel. Til gengæld vurderer ViBIS, om der er tale om brugerinddragelse eller ej ud fra den forståelse, ViBIS arbejder med. - På baggrund af projekterne laver ViBIS temaer, hvoraf det første tema om Brugerstyret kontakt er lanceret og næste tema om Pårørendeinddragelse er på vej. Se temaet om brugerstyret kontakt her. Henholdsvis temaerne og databasen med projekter/praksisser bliver også løbende opdateret, så skriv endelig, hvis I kender til et eller flere projekter/praksisser, der ikke figurerer her. Implementering: - ViBIS har udført en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse om sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse. - ViBIS er på baggrund af viden fra disse undersøgelser bl.a. i gang med et fælles projekt i samarbejde med Aarhus Universitetshospital samt med Københavns Kommune. - ViBIS har på baggrund af resultaterne fra disse undersøgelser samt litteraturen lokaliseret nogle udfordringer for implementering se slides for uddybning. - ViBIS indsamler og formidler viden om brugerinddragende metoder. - ViBIS planlægger i samarbejde med Via College og KORA at skabe undervisning og efteruddannelse i brugerinddragelse. Udbredelse på nationalt plan: - ViBIS er med i kvalitetsudviklingen af brugerinddragelse i forskellige grupper og ViBIS ser regeringens pulje på 20 millioner til brugerinddragelse som et klart skridt i den rigtige retning. 5

6 - ViBIS er med i dialogen om brugerinddragelse på nationalt niveau bl.a. med til rundbordsamtale, til møde i ministeriet samt med besøg af ministeren. - ViBIS samarbejder med Sundhedsstyrelsen, KL, Danske Regioner om en fælles vision for brugerinddragelse samt planlægningen af den 2. nationale konference om brugerinddragelse. Læs visionen her. - Vi arbejder på at sikre systematisk uddannelse til patienter, der inddrages organisatorisk i sundhedsvæsenet. Det gælder både patienter, der alene bidrager med egne erfaringer og patienter, der repræsenterer et mere generelt patientperspektiv. Ad. 3 Tema om brugerstyret kontakt Se Lines slides her Projektleder Line Hjøllund Pedersen giver her en introduktion til ViBIS nationale kortlægning af brugerinddragende projekt samt til det første tema om brugerstyret kontakt. National kortlægning: - Udover det tidligere nævnte om den nationale kortlægning så har ViBIS i sommeren 2013 påbegyndt en kortlægning af brugerinddragende indsatser i kommunerne. Her må I ligeledes også gerne kontakte os, hvis I har kendskab til brugerinddragende projekter og eller indsatser. Temaet Brugerstyret kontakt : - Brugerstyret kontakt er individuel inddragelse og en kontakt, hvor patienten helt eller delvist tager initiativet og i et vist omfang sætter rammerne for behandlingsforløbet. - Temaet består af behovstyrede modeller fx Ambuflex (læs om Ambuflex her) og bookingredskaber fx Webbooking. - Der er fundet mange positive og et par enkelte negative effekter ved brugerstyret kontakt (se slides for uddybning). 6

7 - Brugerstyret kontakt kræver både overordnede og specifikke forudsætninger (se slides for uddybning). - Det er svært at sige noget generelt, da de forskellige projekter ikke nødvendigvis er evalueret eller er blevet evalueret forskelligt. Hvis man ønsker at se resultaterne mere konkret, kan man i databasen gå ind og søge efter de konkrete projekter. Se databasen her. - I forhold til de kliniske effekter har alle studier vist enten ingen eller forbedret klinisk effekt, der har således ikke været målt nogle negative effekter. - ViBIS finder, at brugerstyret kontakt er en god metode til brugerinddragelse både set ud fra et patientperspektiv såvel som et fagligt og samfundsøkonomisk perspektiv. Ad. 4 Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse en kvalitativ undersøgelse Se Alexandras slides her Projektleder Alexandra Ryborg Jönsson præsenterer den seneste undersøgelse fra ViBIS, der udkommer i september Undersøgelsen omhandler sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse. Undersøgelsen: - 19 informanter - Kvalitativ undersøgelse på Aarhus universitetshospital, Herlev hospital og Sclerosehospitalet i Haslev. - Semi-strukturerede interviews samt observationer. - Vi endte med mange forskellige forståelser af patientinddragelse, som vi har kodet og analyseret ned til fem forståelseskategorier (se slides) Rapporten: I analysen kom der flere interessante vinkler frem: 7

8 - De sundhedsprofessionelle vil gerne involvere patienterne men det er oftest de sundhedsprofessionelle, der vurderer om patienten kan eller skal inddrages. - Ekspert-patienter er ikke kun en trussel informanterne oplevede ikke ekspert-patienter som en trussel, men omtalte ofte at andre sundhedsprofessionelle måske ville have svært ved at håndtere dem. Observationer viste modsat udtalelserne, at ekspert-patienter godt kunne være en trussel. - Tid og fysiske rammer er en udfordring det blev set som afgørende faktorer for muligheden for at arbejde inddragende. Strukturelle og institutionelle ændringer kan derfor være en del af løsningen på nogle af de udfordringer, der opstår ved implementeringen af inddragelse. - Patientinddragelse er et ledelsesansvar det blev observeret og italesat, at der hvor inddragelse fungerede bedst, var der hvor ledelsen gik i front. Der bliver belyst flere problematikker i rapporten: - De aktive og kognitive velfungerende patienter bliver tilgodeset (jf Mari Holens ph.d. Medinddragelse og lighed en god idé? En analyse af patienttilblivelser i det moderne hospital ) - Inddragelse er ofte et aktivt tilvalg for patienterne frem for et aktivt fravalg - Det er ofte den enkelte sundhedsprofessionelle, der vurderer i hvilken grad og om patienten skal/kan inddrages. Anbefalinger udarbejdet på baggrund af undersøgelsen: - Ledelsen skal prioritere patientinddragelse og aktivt italesætte dette over for sine ansatte. - Ledelsen skal tage ansvar for, at der bliver implementeret konkrete og håndterbare metoder til patientinddragelse. - Ledelsen på den enkelte afdeling skal arbejde for at få en struktur, der imødekommer patientinddragelse med fysiske vilkår, der gør det muligt at tale privat uden afbrydelser. 8

9 - Ledelsen på den enkelte afdeling skal reorganisere arbejdsopgaver sådan at patientinddragelse er en integreret del af arbejdet, der ikke kræver ekstra tid. - Ledelsen skal implementere metoder til at inddrage som indgår i planlægningen af arbejdsdagen og er en integreret del af praksis. - Både ledelse og medarbejdere skal have relevant uddannelse i og viden om metoder til at arbejde med patientinddragelse i praksis. - Medarbejderne på den enkelte afdeling skal arbejde systematisk med inddragelse ud fra en fælles forståelse af hvad patientinddragelse er i praksis. - Medarbejderne på den enkelte afdeling skal gøre brug af eksisterende metoder til inddragelse som f.eks. fælles beslutningstagning. Rapporten er i trykken, men ønsker du at modtage et eksemplar, så send en mail til Ad.5 - Lægers og sygeplejerskers forståelser, oplevelser og holdninger til patientinddragelse en kvantitativ undersøgelse Direktør for ViBIS og Danske Patienter Morten Freil præsenterer de foreløbige resultater fra en kvantitativ undersøgelse foretaget blandt læger og sygeplejersker om deres forståelser af og vilkår for patientinddragelse. Formål - At undersøge læger og sygeplejerskers forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. - Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag for at vurdere, hvor der kan være behov for at udvikle viden, organisation, kompetencer og metoder, som kan gøre det lettere og mere meningsfuldt for hospitalet og den enkelte medarbejder at inddrage patienter i deres egne behandlingsforløb. 9

10 Organisering ViBIS har projektledelsen og står for: - Udvikling af spørgeskema - Validering - Bearbejdning af data - Afrapportering Samarbejde med Lægeforeningen og DSR: - Dialog om tilrettelæggelse, metode, resultater m.v. - Udsendelse af spørgeskemaet Materiale og metode - Spørgeskemaundersøgelse blandt 2000 læger og 2000 sygeplejersker. - Elektronisk spørgeskema og to påmindelser udsendt via Lægeforeningens og DSR s medlemsregistre i juni/juli Svarprocent: De præcise tal er endnu ukendt. Vi forventer mellem 30-40%. Udvikling og validering Spørgeskemaet er udviklet på baggrund af følgende: - Litteratur om kriterier og definitioner. - At der ingen entydig definition eller afgrænsning findes. - Erfaringer fra pilotinterviews (en kvalitativ undersøgelse foretaget i foråret 2012) - Kommentarer fra faglige organisationer - Valideringsinterviews (5 læger og 5 sygeplejersker) Afgrænsning For at gøre spørgeskemaet så kort som muligt, var det nødvendigt at foretage visse afgrænsninger: - Fokus på individuel patientinddragelse - Kun ansatte på hospitaler - Kun ansatte på voksenafdelinger 10

11 - Kun blandt læger og sygeplejersker Foreløbige resultater - De adspurgte finder inddragelse af patienter vigtigt og mener, at de i nogen grad inddrager - Der findes mange forskellige forståelser af, hvad de sundhedsprofessionelle tænker, patientinddragelse er. Patientrelaterede barrierer: - For syge. - Oplever at mange ønsker ikke at blive inddraget. - Kan ikke bidrage med viden, der forbedrer kvaliteten. Systemrelaterede barrierer: - Mangler tid og ressourcer. - Mangler viden om metoder. - Dårlige fysiske rammer. Undersøgelsen og resultaterne forventes offentliggjort i en rapport senere på året. Ad. 6 Brugerinddragelse i medlemmernes perspektiv Otte medlemmer har meldt sig til at fortælle om de brugerinddragende projekter, de selv arbejder med eller er optagede af, eller om konkrete problemstillinger, som de ønsker at indgå samarbejde om eller få sparring på. Ad. 7 Patientcentrering på en medicinsk afdeling Se Louises slides her Den første præsentation kommer fra Louise Lund Møller, der er afdelingssygeplejerske og projektleder på Medicinsk Korttidsafsnit på afdeling O105, Herlev Hospital. Et forskningsprojekt på afdeling O: 11

12 - Formålet er at skabe bedre oplevelser for patienter og pårørende. - Ønsker at skabe forandringer i forhold til patientcentrering som i sidste ende skal give større patienttilfredshed. - Projektet er baseret på aktionsforskning, da denne form er handlingsorienteret og giver mulighed for at forske i praksis frem for om praksis. - Vi vil gerne, at alle er med til at indsamle data og er med til at udarbejde og evaluere, da det giver en stor ejerskabsfølelse over projektet. - Vi mener, at patientens stemme faciliterer en forandring: vi gør derfor allerede nu meget andet på afdelingen (se slides). Vi vil gerne have feedback på, hvad vi mere kan gøre for at sikre en kulturændring. Ad. 8 It støttet tovejs kommunikation mellem patienter og personale Se Susannes slides her Radiograf, lektor og ph.d. studerende Susanne Hjorth Hansen fra University College Nordjylland præsenterer hendes ph.d. projekt It støttet tovejs kommunikation mellem patienter og personale, som hun netop har påbegyndt. Projektets formål og baggrund - At udvikle og implementere holdbare og velfungerende metoder til tovejskommunikation med it - mellem personale og patienter, der booker tid til røntgenundersøgelse online ved Regionshospitalet Silkeborg. - Der var i indberettede utilsigtede hændelser på danske hospitaler, 18% af disse skyldtes mangler i kommunikation og dokumentation. - Samtidig sker der en digitalisering af kommunikationen mellem borgere og det offentlige system i Danmark. Projektet - Benytter aktionsforskning. 12

13 - Første del af projektet vil undersøge patienternes ønsker til tovejs kommunikation med personalet, personalets muligheder for at imødekomme patienternes ønsker og derudover udvikle samt afprøve nye måder til tovejs kommunikation med it mellem patient og personale. - Anden del vil undersøge patienternes behov for støtte og hjælp til at bruge digitale løsninger til tovejs kommunikation, udvikle og afprøve metoder til at støtte og hjælpe patienter, samt undersøge personalets behov for støtte og hjælp til at bruge digitale løsninger til tovejs kommunikation med patienter. Anden del vil derudover udvikle og afprøve metoder til at støtte og hjælpe personalet. - Projektet ønsker at undersøge, hvorledes man vil kunne mindske utilsigtede hændelser. Relevans og nytte - Øger kvalitet i kommunikation mellem patienter og personale på billeddiagnostisk afdeling i Silkeborg. - Øger effektiviteten i afdelingens ydelser, da antal aflysninger af undersøgelser og utilsigtede hændelser mindskes. - Giver i øvrigt metoder til implementering og evaluering af digitalisering af kommunikation mellem borger og det offentlige Danmark. Susanne vil gerne vide, hvordan man, i de eksisterende magtforhold, kan sørge for, at patienterne føler, at de gerne vil komme, deltage og bidrage. Ad. 9 Borgerindflydelse i rehabiliteringsindsatser for ældre borgere i eget hjem Se Theresas slides her Klinisk vejleder Theresa Jensen fortæller om en kvalitativ undersøgelse af ældre borgeres oplevelse af deres indflydelse på kommunale hverdagsrehabiliterende indsatser. Projektet 13

14 - Baggrund for projektet: Vi mangler viden om brugerperspektivet i kommunale rehabiliterende indsatser. - Kvalitativ metode med et fænomenologisk / hermeneutisk erkendelsesperspektiv. - Fokus på den narrative fortælling. - Semi-strukturerede interviews med 6 ældre mænd og kvinder, alle +65 år. - Ønsker at identificere fælles tematikker på tværs af interviews via fortolkende fænomenologisk analyse (IPA). Foreløbige tendenser - Det første møde har stor betydning. Den symbolske værdi fra det første møde bliver taget med gennem resten af processen. - Der er en klar tidslig dimension. Oplevelsen af, hvor meget indflydelse de ældre har, ændrer sig over tid. - Der er mange valg løbende, men de ældre borgere oplever ikke, at de findes. - Manglende viden om hvad der sker, hæmmer mange af de ældre borgere således, at de indtager en passiv position. - Det der opleves som forandret er meget individuelt. Hvad kan sikre bæredygtige løsninger for de sundhedsprofessionelle - At en bred rehabiliteringstilgang afspejles i alle processer. - Udvikle informationsmateriale i samarbejde med de ældre med henblik på at øge de ældres handlekompetence. - Flere metoder der understøtter individualisering. Ad. 10 Patientinddragelse set fra en aktiv patientambassadørs vinkel Patientambassadør Susanne Tarp giver et kort indblik i, hvad det vil sige at være patientambassadør. 14

15 Susanne lægger ud med, at hun må være den eneste tilstedeværende, der ikke lever af sygdom, men er "bruger" og ikke fagperson. Patientambassadør - En der har oplevet utilsigtet hændelse på egen krop eller i nær familie. - Der findes kun 12 aktive. - Det er frivilligt arbejde. - Patientambassadørerne arbejder i forskelige fora - underviser fagpersoner på hospitaler eller undervisningssteder, er oplægsholder ved debatmøder eller foredragsholder i foreninger. Vi står på stande for at vække opmærksomhed om Patientsikkerhed og også om, hvordan en mulig kommende patient kan være medansvarlig for et godt forløb i kontakten med sundhedsvæsenet. - Det er en stor pædagogisk opgave vi kan godt bruge hjælp fra flere. Susanne Tarp er ikke tilhænger af uddannelse af patienter, da man jo så skal uddanne hele Danmarks befolkning. Uddannelsen skal ligge hos de sundhedsprofessionelle, så de er klædt på til at inddrage patienterne ordentligt. Ad. 11 Region Hovedstadens initiativer i forhold til brugerinvolvering i sundhedsvæsenet Se Helles slides her Sundhedsfaglig specialkonsulent Helle Høstrup fra Københavns Kommune fortæller om Region Hovedstadens initiativer i forhold til brugerinddragelse. - Region H har et stærkt fokus på inddragelse. Vi bruger Empowerment som overordnet tema, hvor de forskellige inddragelser så er at finde herunder. - Vi har udarbejdet en rapport om patient empowerment. Læs den her. - Vi vil nødigt definere inddragelse, så vi kan favne det hele. - Vi har defineret fem primære drivers som skal være til stede: 15

16 1) Ledelse 2) uddannelse af sundhedsprofessionelle og patienter 3) struktur og organisering 4) kommunikation 5) involvering. - Vi har lavet et katalog med en kortlægning over eksisterende indsatser. - Vi har oversat skriftlig patientkommunikation til syv sprog. - Vi uddanner det kliniske personale i empowerment. - Vi har udviklet et casekatalog i samarbejde med patienter i patientsikkerhedsarbejde. - Vi laver research om brugerråd hjemme og i udlandet på blandt andet konferencer. - Vi arrangerer feedbackmøder med patienter og pårørende i somatik og psykiatrien. - Vi har lavet små film med patienter, der fortæller om deres oplevelser. Grib om livet se dem her. - Vi har en videns- og idébank for samarbejde med brugere, patienter og pårørende. Se den her. - Vi har et tværfagligt videnscenter for patientstøtte. Læs om det her. - Derudover har vi et stærkt fokus på kommunikation i både lederuddannelser og i grunduddannelserne, samt patientinddragelse som del af forløbsprogrammer derudover bruger vi også patienter som undervisere. - BRO kompetence udvikling på tværs af sektorer. Se mere her. Overordnet har vi fokus på meget. Vi startede langsomt, men grundigt og udvikler løbende. Ad. 12 Dilemmakort værktøj til at sætte fokus på patientsamarbejdet i praksis Se Lene og Katrines dilemmakort her Lene og Katrine er konsulenter i PAR3, der blandt andet benytter dilemmakort som et værktøj til at skabe læring omkring patientens perspektiv på tværs af faggrupper. Dilemmakortene består af en række virkelighedsnære cases, hvor personalet kan opleve et dilemma i patient/pårørende samarbejdet. Til hver case 16

17 er der refleksionsspørgsmål til både ledere og frontlinje personale. Alt efter hvilken afdeling der skal bruge kortene, udvælges et sæt dilemmaer som er relevante for den pågældende afdeling. - Kortene bruges til at skabe dialog om, hvordan sundhedspersonalet inddrager patienter og pårørende. - Kortene kan bruges på tværs af faggrupper og har været brugt med succes på flere hospitalsafdelinger. Der findes også dilemmakort orienteret mod det tværsektorielle samarbejde. - Vigtigt at arbejde med, hvordan vi bliver bedre til at arbejde med utilsigtede hændelser, dette værktøj er en åbner til at snakke om, hvordan vi håndterer utilsigtede hændelser og personalets forskellige forståelser af, hvordan de skal tackles. - Kortene er et redskab som PAR3 bruger når de faciliterer workshops for store grupper, men også et redskab som en mellemleder kan benytte efter selv at have prøvet det. - Ved VIBIS mødet udleverede PAR3 et udsnit af deres dilemmakort. PAR3s kommentar om ønsket feedback efter at have præsenteret værktøjet: Vi finder det lidt ironisk, at vi står her for at styrke inddragelsen af patienter og pårørende, men hvordan kan man prøve at inddrage patienterne i at bruge sådan et værktøj? Ad. 13 Patientinformation om medicin hvad virker? Se Mariannes slides her Marianne er farmaceut og medicinsk rådgiver og har i mange år formidlet information om medicin og sygdom/sundhed. Hun fortæller her om evidensen for patientinformation om medicin med fokus på skriftlig information hvad der virker. - Foretaget en litteratursøgning. 17

18 - Mange studier viser, at skriftlig patientinformation er med til at øge patientens viden, adherence, compliance mm. og at der er større effekt, når informationen gives sammen med andre tiltag og interventioner. - Begrænset evidens for økonomiske effekter. - Sprog og ord har en betydning for patienternes valg og fravalg samt forståelse. - God målrettet information er bedre end den generelle brede information. - Metaforer og billeder virker godt. - Involvering af patienter øger viden og forståelse, og gør informationen mere relevant Konklusion: Skriftlig information om medicin og behandling til patienter er en vigtig del af god patientkommunikation og der kan måske spares penge. Der er brug for mere viden og forskning om de kliniske effekter og om, hvad der er best practice. Marianne arbejder videre med emnet og vil gerne høre fra andre, der arbejder med udvikling af (skriftlig) patient-information/ og patient-kommunikation (mail til Ad. 14 Afrunding og netværk Anja afrunder dagens arrangement med nogle kort med inputs til Vidensforum. Medlemmerne får lov at sidde to og to og komme med ideer til Vidensforum, til fremtidige aktiviteter mm. I er som altid velkomne til også at sende os en mail med gode ideer. Deltagerne får nu lov til at spise lidt tapas, drikke et glas vin og udveksle deres visitkort og ideer med hinanden. Tak for et rigtig godt og vellykket arrangement! 18

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Tidspunkt: Onsdag, 12. december, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Syddansk Universitet, J. B. Winsløvs Vej 19, stuen,

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder SKA temaeftermiddag Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder DANSKE PATIENTER 17 medlemsforeninger Repræsenterer 79 patientforeninger Tilsammen ca. 862.000 medlemmer VIBIS Videnscenter for Brugerinddragelse

Læs mere

Referat Netværksarrangement Fælles beslutningstagning i psykiatrien og den involverende stuegang.

Referat Netværksarrangement Fælles beslutningstagning i psykiatrien og den involverende stuegang. Referat Netværksarrangement Fælles beslutningstagning i psykiatrien og den involverende stuegang. Tidspunkt: Torsdag, 11. april, 2013-13:30 til 16:00 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Auditoriet, bygning

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland P O L I T I K Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken udtrykker vores fælles holdning til,

Læs mere

Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser.

Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser. Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser. Tidspunkt: Torsdag, 28. november, 2013-13:30 til 16:00 Sted: CFK Center for Folkesundhed

Læs mere

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. TO UNDERSØGELSER PROGRAM Om ViBIS og vores arbejde Hvad er patientinddragelse? Hvorfor er patientinddragelse vigtigt? To undersøgelser

Læs mere

Organisatorisk brugerinddragelse Eksempel fra Region Hovedstadens Psykiatri

Organisatorisk brugerinddragelse Eksempel fra Region Hovedstadens Psykiatri Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Organisatorisk brugerinddragelse Eksempel fra Region Hovedstadens Psykiatri Leder af Kompetencecenter for Recovery og Rehabilitering Lone Petersen 1 Vores

Læs mere

Referat Netværksarrangement Fælles beslutningstagning i psykiatrien og den involverende stuegang.

Referat Netværksarrangement Fælles beslutningstagning i psykiatrien og den involverende stuegang. Referat Netværksarrangement Fælles beslutningstagning i psykiatrien og den involverende stuegang. Tidspunkt: Torsdag, 11. april, 2013-13:30 til 16:00 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Auditoriet, bygning

Læs mere

Referat - arrangement om Patienthotellet og Innovativ Patientinddragelse

Referat - arrangement om Patienthotellet og Innovativ Patientinddragelse Referat - arrangement om Patienthotellet og Innovativ Patientinddragelse Tidspunkt: Onsdag, 24 oktober, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Patienthotellet, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Deltagere til arrangementet:

Læs mere

Projektleder Line Hjøllund Pedersen -

Projektleder Line Hjøllund Pedersen - Projektleder Line Hjøllund Pedersen - lip@vibis.dk INDHOLD Hvorfor brugerinddragelse Hvordan kan brugerperspektivet inddrages i kvalitetsudvikling Udfordringer og løsninger National kortlægning Patient-

Læs mere

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden INDHOLD 1. Kvalitet og patientperspektivet 2. Hvad er Patient Reported Outcome (PRO)? 3. Program PRO: Baggrund, fokus, anvendelse og potentiale 4. Måling og evidens 5. Opsummering 6. Spørgsmål VIBIS Videnscenter

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Morten Freil Direktør

Morten Freil Direktør Morten Freil Direktør ALLE ØNSKER INDDRAGELSE. Men hvad er det vi/i vil? HVAD ER PATIENTINDDRAGELSE? Det handler blandt andet om, at personalet anerkender, at man ikke kan forvalte andre menneskers liv

Læs mere

Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger-, borger-, patient- og pårørendeinddragelse i praksis.

Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger-, borger-, patient- og pårørendeinddragelse i praksis. Workshopkatalog, efterår 2017 Vil du være Inddragelsespilot? Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger-, borger-, patient- og pårørendeinddragelse i praksis. Alle workshops

Læs mere

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

Morten Freil Direktør

Morten Freil Direktør Morten Freil Direktør KVALITET FRA PATIENTERNES PERSPEKTIV DDKM kan være rammen, der sikrer høj og ensartet kvalitet DDKM skal understøtte Høj faglig kvalitet Sammenhæng og helhed Tilgængelighed Inddragelse

Læs mere

Se dette nyhedsbrev i en browser

Se dette nyhedsbrev i en browser Se dette nyhedsbrev i en browser Medlemsmøde og generalforsamling d. 26. april kl. 16-20 OBS - Tryk på "Se dette nyhedsbrev i en browser" (øverst) eller tryk "Vis billeder" i dit mailprogram. Der indkaldes

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Nefrologisk afdeling, Hillerød hospital. udviklingsafdelingen, Herlev Hospital Landsforening af Statsaut.Fodterapeuter

Nefrologisk afdeling, Hillerød hospital. udviklingsafdelingen, Herlev Hospital Landsforening af Statsaut.Fodterapeuter Medlemmer af gruppe 1 Annette Sommer Annie Abildtrup Annabella Younés Bente Hansen Berith John Bent Grubb Laursen Birde Degn bjørn ursin knudsen Carsten Biering-Sørensen Charlotte Lønfeldt Jakobsen Charlotte

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger- /borger-/patient- og pårørendeinddragelse i praksis.

Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger- /borger-/patient- og pårørendeinddragelse i praksis. Workshopkatalog forår 2017 Inddragelsespiloter Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger- /borger-/patient- og pårørendeinddragelse i praksis. ViBIS udbyder en række workshops

Læs mere

Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar

Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar Susanne Vestergaard, Projektleder, Herlev Hospital Morten Finnemann, Projektleder, Vestegnsprojektet Patientambassadører

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse

Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse 2015-2018 Gældende for de somatiske sygehuse i Region Syddanmark FORSLAG ENDNU IKKE GODKENDT Grafisk

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Oplæg til Landskonference for reumatologiske sygeplejersker. Vibe Hjelholt Baker Antropolog, master i HTA Projektleder

Oplæg til Landskonference for reumatologiske sygeplejersker. Vibe Hjelholt Baker Antropolog, master i HTA Projektleder Oplæg til Landskonference for reumatologiske sygeplejersker Vibe Hjelholt Baker Antropolog, master i HTA Projektleder 99% af danske sygeplejersker mener at det er vigtigt at inddrage patienter i pleje

Læs mere

Annette Wandel Vicedirektør

Annette Wandel Vicedirektør Annette Wandel Vicedirektør MÅLER DIREKTE PÅ BORGERNES GAVN PRO-data sikrer, at det endelige mål for sundhedsvæsnet afspejler et godt resultat for borgeren som patient. RELEVANS Sektoruafhængige Måler

Læs mere

Patientinddragelse. Søvnkonference d. 14. marts 2013 Maribo Medico. Lene Pedersen, lene@par3.dk www.par3.dk

Patientinddragelse. Søvnkonference d. 14. marts 2013 Maribo Medico. Lene Pedersen, lene@par3.dk www.par3.dk Patientinddragelse Søvnkonference d. 14. marts 2013 Maribo Medico Lene Pedersen, lene@par3.dk www.par3.dk CV - Lene Pedersen o Forfatter til: Patientinddragelse, - refleksion, læring, innovation og ledelse,

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen

Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen Møde i vidensforum for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet netværksgruppen om fremtidens patient. Dato: 10. januar 2012 Sted: Virum Deltagere i Virum

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

BØRN SOM PÅRØRENDE TIL SYGE FORÆLDRE

BØRN SOM PÅRØRENDE TIL SYGE FORÆLDRE BØRN SOM PÅRØRENDE TIL SYGE FORÆLDRE ET INTERVENTIONSPROJEKT ET UDVIKLINGSPROJEKT UNDER TVÆRFAGLIGT VIDENSCENTER FOR PATIENTSTØTTE BØRN SOM PÅRØRENDE TIL SYGE FORÆLDRE ET INTERVENTIONSPROJEKT Tværfagligt

Læs mere

KRITERIER FOR INDDRAGELSE

KRITERIER FOR INDDRAGELSE KRITERIER FOR INDDRAGELSE Hvad er ORGANISATORISK INDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er INDIVIDUEL INDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 8 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet KRITERIER

Læs mere

Referat Beslutningsstøtteværktøjer, Gråzoneprojektet og inddragelsespiloter.

Referat Beslutningsstøtteværktøjer, Gråzoneprojektet og inddragelsespiloter. Referat Beslutningsstøtteværktøjer, Gråzoneprojektet og inddragelsespiloter. Tidspunkt: onsdag d. 4 marts 2015 13.15 16.15 Sted: ViBIS. Kompagnistræde, 22. 1. sal, 1208 København K. Deltagere til arrangementet:

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

2. semester, RAD516. Uge 13 Dato: 28/ Aktivitet Antal lekt. Emne Underviser Litteratur K1 3 Lektion 1-3

2. semester, RAD516. Uge 13 Dato: 28/ Aktivitet Antal lekt. Emne Underviser Litteratur K1 3 Lektion 1-3 Lektionsplan: Rad. Kommunikation 2 2. semester, RAD516 Uge 13 Dato: 28/3 2017 Antal lekt. Emne Underviser Litteratur K1 3 Lektion 1-3 Dato: 29/3 2017 K2 3 Lektion 4-6 Opsamling efter praktik: Egne oplevelser.

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

VILJEN ER DER (men hvorfor er nogle bedre til at inddrage end andre?)

VILJEN ER DER (men hvorfor er nogle bedre til at inddrage end andre?) VILJEN ER DER (men hvorfor er nogle bedre til at inddrage end andre?) ALEXANDRA BRANDT RYBORG JØNSSON ANTROPOLOG, PHD STUDERENDE PROJEKTLEDER & KONSULENT I VIBIS ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse

Læs mere

Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde. e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen

Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde. e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen Baggrund for det nationale PRO-arbejde Aftalt i ØA for

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Borger- og patientinddragelsesstrategi

Borger- og patientinddragelsesstrategi Borger- og patientinddragelsesstrategi April 2017 Indhold 1 Strategi for borger- og patientinddragelse 2 1.1 Formålet med borger- og patientinddragelsesstrategien 2 1.2 Hvad betyder inddragelse? 3 1.3

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Arbejdsgruppen vedr. Aktivt samarbejde med borgerne Dato: 20. januar 2016 Kl.: 17.00-20.00 Sted: Mødelokale H6, Regionsgården,

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012 Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London Møde nr. 5 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet RehabiliteringsRAMBLA 2016 Odense, 14. september Dorte Gilså Hansen Lektor, centerleder,

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Ove Andersen, Linda Andresen Thomas Bandholm, Ann Christine Bodilsen, Marianne Hallin, Line Due Jensen, Selina Kristensen, Helle Juul Larsen, Pia Søe Jensen,

Læs mere

Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016

Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016 Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling Danske Regioner Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016 Danske Regioner Formålet med markedsdialogen At indhente markedets input til

Læs mere

Medlemsmøde DSKS, 16. april 2015 Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Medlemsmøde DSKS, 16. april 2015 Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. BRUGERINDDRAGELSE Medlemsmøde DSKS, 16. april 2015 Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. STATUS OVER EFFEKTER, METODER OG PRAKSIS I DANMARK VIBIS Videnscenter for Brugerinddragelse ISundhedsvæsenet

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter Pårørende - en rolle i forandring Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter www.vibis.dk 9. oktober 2012 Mit oplæg 1. Hvilke roller har de pårørende? 2. Hvad ved vi om de pårørendes behov?

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

NYE TRENDS. i samarbejde og organisering. Konference

NYE TRENDS. i samarbejde og organisering. Konference NYE TRENDS i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 NYE TRENDS i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere