Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark"

Transkript

1 Velkommen til andet informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark Den 14. januar

2 Agenda Velkommen Herefter gennemgår de to projekter følgende punkter Status og tidsplan på udbudsmaterialerne Særlige fokusområder Integrationer Udfasning (konvertering og nødvendige grænseflader) Eventuelt 1

3 Hvem er vi Konkurrence Udsættelses Programmet (KUP) Hans Christian Jelstrup, Underdirektør og programleder Mikael Boe Larsen, Sourcing Specialist Nethe Rosenvinge, Juridisk konsulent Familieydelse er repræsenteret ved: Hanne Nørgaard Hansen, Afdelingschef (styregruppeformand) Simon Schulian, Projektchef Tine Cederstrand Møller, Forretningsansvarlig Christian Lyrn, It arkitekt Dorte Dugbæk, Forretningsarkitekt Debitor er repræsenteret ved: Hanne Nørgaard Hansen, Afdelingschef (styregruppeformand) Lærke Ring Poss, Projektchef Bettina Breyen Sundberg, Forretningsansvarlig Lars Parby, Forretningsarkitekt fra 1. januar 2015 Henrik Vendelbo Danielsen, Forretningsarkitekt frem til 31. december

4 Kort opdatering på udbudsproces De to separate udbud for Familieydelse og Debitor gennemføres fortsat i tæt koordinering Familieydelse forventes at koble sig på debitorsystemet, som den første bruger med direkte integration mellem de to systemer. Debitor vil derfor først være i drift, når Familieydelse er fuldt implementeret. Tidsplanerne for de to udbud følger planen Tidsplanen for udbudsprocessen og den efterfølgende implementering er ens. Det betyder at udfasning og konvertering af data vil følges. Væsentlige milepæle: 23. februar, 27. april, 18. august og 17. november 2015 Individuelle leverandørdialoger ultimo januar/primo februar Her ønskes særligt drøftet Er de funktionelle krav forståelige og markedskonforme? Giver materialet leverandørerne den fornødne indsigt i Udbetaling Danmarks forretning? Er der krav, der er specielt fordyrende eller vanskelige? Kan kravene løses indenfor rammerne af et standardsystem? Er tidsplanen passende? Hvorledes vurderes indfasningsstrategien for Familieydelser og Debitor? 3

5 Hovedtidsplan frem til kontraktunderskrivelse for Familieydelse og Debitor Færdiggørelse, review og godkendelse af udbudsmateriale Udbudsmateriale udsendt Prækvalifisering Vurder egnethed Tilbudsperiode inkl. spørgsmål Tilbudsevaluering Stand still Første informationsmøde Offentliggørelse af udbudsmateriale 19. december 2014 Individuelle dialogmøder FY: januar DEB: februar Prækvalifikations anmodninger modtaget Tilbud modtaget Kontrakt underskrevet Leverandørfremvisninger af debitorsystemer 9. og 10. oktober Andet informationsmøde 14. januar 2015 Annoncering af udbud Udvalgte leverandører offentliggjort Tildeling offentliggjort

6 Status og tidsplan på udbudsmaterialerne

7 Status på udbudsmaterialerne for Familieydelser Offentliggjorte bilag (pr ) i foreløbig version: Bilag Familieydelser 0 Definitioner 1 Tidsplan 2 Situationsbeskrivelse 2A Sådan forretningsmodellerer vi i ATP 2B Eksisterende Data 2C ATP PC-arbejdsplads 3 Leverancebeskrivelse 3A Behovsopgørelse 3A.1 Kravliste 3A.2 Løsningsflows 3A.4 Informationsmodeller 3A.6 Integrationer 3A.7 Brugergrænseflader 3B Løsningsbeskrivelse Præsentation af ud/indfasningsstrategi Offentliggøres i forbindelse med udbudsbekendtgørelse Bilag Familieydelser 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser - 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller - 4 Dokumentation - 5 Priser og betalingsplan - 6 Afprøvninger - 7 Servicemål - 8 Samarbejdsorganisation og rapportering - 9 ATP's medvirken - 10 Licensbetingelser - 11 Ændringshåndtering - 12 Underleverandører og ydelseslokationer - 13 Sikkerhed - 14 Accelereret konfliktløsning og mediation - 15 Leverandørkoordinering - 16 Garanti - 17 Benchmarking - 18 Projektaftale - 19 Projektvilkår - 20 Ophørsbistand - - Kontrakten - 6

8 Hovedtidsplan for Implementeringen (opdateret ifht. bilag 1A) 7

9 Særlige fokusområder

10 To-be IGOE for Familieydelser Indberetninger om nye forløb og ændringer til eksisterende forløb. Automatisk indberetninger: Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Lov om opkrævning af underholdsbidrag Lov om en børne- og ungeydelse Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Love om ægteskabsindgåelse og opløsning Lov om børns forsørgelse UDK loven EF- forordning 883/04 Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Fødsler (Børneydelse) Flerbørnsfødsler (Børnetilskud) M.fl. Vi håndterer udbetaling af Børnetilskud, Underholdsbidrag og Børne- og ungeydelser til familier i forskellige livssituationer. Manuelle indberetning via selvbetjening: Børnetilskud til enlige Underholdsbidrag M.fl. Myndighed (ind- og udland) Borger Kunderådgiver EKSTERNE SYSTEMER & REGISTRE INTERNE SYSTEMER & REGISTRE Familieydelse selvbetjening Borger.dk Familieydelsesfagsystem Fællesoffentlig rammearkitektur Print / Skatteoplysninger Print / Digital Post Digital Post Scanning Netforvaltning Fysisk Post Schultz Sundhed Lovservice HR og Skatteoplysninger Print / økonomi Digital Post Beriget Net-forvaltning grunddata Schultz Sundhed Lovservice

11 Særligt for området Familieydelser 23 forskellige ydelser Borgerne står i mange forskellige situationer vores løsninger skal kunne rumme dem alle Der skal tages udgangspunkt i Borgerens situation, og begrebsforvirring skal forsøges undgået Vores rådgivere skal have overblik over alle 23 ydelser Politisk bevågenhed og fokus på socialt bedrageri Der er åbnet for muligheden for at begrænse ydelserne til familier med høje indtægter området er blevet et finanspolitisk redskab Alle har holdninger om Familieydelser derfor bliver området vigtigt for politikerne, fx i forbindelse med EØS sager Stor bevågenhed fra offentligheden i forhold til socialt bedrageri Udbetalingerne skal være rimelige er det fx rimeligt at børne- og ungeydelsen som udgangspunkt udbetales til mor? Nye ydelser og regler Reglerne på området ændres hyppigt og det er uhyre vigtigt at regler og parametre hurtigt og smidigt kan ændres Nye ydelser skal kunne oprettes hurtigt og smidigt, og ændringer tilbage i tid skal være muligt Tæt samarbejde med Debitor og Statsforvaltningen Familieydelser har et meget tæt samarbejde med Debitor og der skal være fokus på en velfungerende integration i mellem de to systemer Statsforvaltningens afgørelser danner grundlag for sagerne på bidragsområdet. Et godt samarbejdet understøttet af Systemet er vigtigt. 10

12 De fem mantra Effektiv udvikling og drift på en omkostningseffektiv it-platform der kan rumme løbende omstillinger og ændringer samarbejde med lovgiverne om regeltilpasninger Forenkling af ordningerne Automatisering af Sagsbehandlingen fuld fokus på automatisering af de store mængder (motorveje) proaktiv kommunikation i øjenhøjde; vi spørger ikke om det, vi ved i forvejen Let tilgængelig selvbetjening Kundeservice efter behov kundeservice for borgere med særlige behov og sagsområder med få sager 11

13 Visionen Et samlet fagsystem Gode selvbetjeningsløsninger med udgangspunkt i Borgerens behov Regelmotor som sikrer at lovgivning og forretningsregler ejes og administreres af forretningen Velfungerende samarbejde med Debitor Mere samarbejde med Statsforvaltningen og mulighed for understøttelse af manuelle arbejdsgange Respekt for sikker drift Fokus på forenklinger af processen 12

14 Hvordan arbejder vi? En sag ejes ikke af nogen: Ved behov for sagsbehandling behandles den af den kunderådgiver, der har tid. Arbejdspakke: En gruppe af opgaver af samme type. Kunderådgiveren tager en opgave fra en given arbejdspakke, løser den og går videre til næste opgave. No touch princip: Hvis det er muligt, så afgør vi sagerne alene på baggrund af oplysninger fra autoritative registre og fra borgeren. Hændelsesorienteret: Vi lytter på hændelser som kan være interessante. Fx flytninger. Effektive processer: Vi har hele tiden fokus på at forbedre og optimere. 13

15 Arbejdspakker udtræk fra fælles pulje af input Arbejdspakker Kunderådgiver udsøger via arbejdspakker (definerede udsøgningskriterier) de ansøgninger, ændringer, dokumentation mv. som skal behandles. Når behandling er sket træffes der afgørelse, eller et trin i sagsbehandlingen er gennemført og næste trin vil blive udført at kunderådgiver som har næste arbejdspakke i sagsbehandlingen Hillerød Fælles pulje for alle centre ansøgninger, ændringer, dokumentation mv. Afgør Afgør Holstebro Afgør Ansøgning Ansøgning Ændring Ansøgning Ændring Ændring Ændring Afgørelse Afgørelse Afgørelse Ansøgning Efter 1. behandling Efter 1. behandling Afgørelse 1. behandling Frederikshavn Efter 1. behandling Vordingborg 1. behandling 1. behandling Afgør Haderslev 14

16 Integrationer

17 Integrationer Der er en række systemer som ny familieydelsesløsning skal integrere op imod eller levere data til. De væsentligste er fremhævet i det følgende. Debitor: Integrationen til nyt debitorsystem er specielt central i forhold til Familieydelser, da en andel af underholdsbidrag ikke kan udbetales før kravet er dækket. I integrationen til Debitor er der primært to snitflader hvor der udveksles information: Krav (inklusiv retursvar med henblik på udbetaling af bidrag og indberetning til Skat) Modregning (inklusiv retursvar) 16

18 Integrationer SKAT: Familieydelser har en tæt tilknytning til SKAT og udveksler data med forskellige SKAT systemer. Familieydelser vil hente al data direkte fra SKAT. Der hentes data fra følgende SKAT systemer: SKAT eindkomst SKAT Forskud SKAT Årsopgørelse (SLUT) 17

19 Integrationer Beriget grunddata: Familieydelser modtager data fra Beriget grunddata på lige fod med Udbetaling Danmarks øvrige ydelsesområder. Beriget grunddata er udviklet af ATP og vil i være i drift på overgangstidspunktet. Fællesoffentlige integrationer: De fællesoffentlige snitflader (herunder KOMBIT s serviceplatform) er allerede afprøvet og i drift i forbindelse med Barsel og Pension, så familieydelsesprojektet skal blot koble op mod dem. 18

20 Integrationer Generisk udtræksservice: Familieydelser har en håndfuld eksterne partere der har lovmæssig hjemmel til at modtage udvalgt data fra ny familieydelsesløsning. Ny familieydelsesløsning skal centralt indsamle og afsende data, med en generisk udtræksservice. Ny Familieydelsesløsning Rapport / udtræksservice Derudover skal der kunne udtrækkes rapporter, der kan filtreres på bl.a. CPR nummer, dato osv. Dette skal kunne afvikles på bestemte tidspunkter og ad-hoc. 19

21 Udfasning (konvertering og nødvendige grænseflader)

22 Udfasning (konvertering) Eksisterende løsning er fysisk opdelt i to systemer - KMD Børneydelse og KMD Underholdsbidrag (UHB). Yderligere har Familieydelser en stærk binding til Debitor, hvilket gør at udfasningsscenariet vil afspejle overgang fra begge områder. Udfasningsscenariet Udfasningsscenariet bygger på trinvis udfasning, hvor hvert af de to systemer udfases hvert for sig, først KMD Børneydelse derefter KMD Underholdsbidrag. Eksisterende debitorkrav forbliver i KMD OPUS Debitor, indtil KMD Underholdsbidrag udfases. Overgangsprocessen Overgangsprocessen illustrerer E-T-L processen og de indvirkninger det forventes at have på Udbetaling Danmarks forretning og på borgerne. 21

23 Udfasningsscenariet Eksisterende Familieydelsesløsning Alle sager UHB sager Efter udfasningen vil forretningslogik alene bo i ny familieydelsesløsning og debitorfunktionalitet alene bo i ny debitorløsning Eksisterende Debitor Alle sager Ny Familieydelsesløsning BYS sager Alle sager Ny Debitor Alle sager BYS: UHB: - Børne- & ungeydelse - Børnetilskud - Underholdsbidrag 22

24 Overgangsprocessen Drift i KMD Familieydelsesløsning Opsamlingskørsler Dataudtræk Transformer data Indkonverter data Drift i Systemet Interne processer Sagsbehandling Sagsbehandling i KMD Familieydelsesløsning Stop for sagsbehandling for det Udkonverterede område Sagsbehandling i Systemet Automatiske kørsler Automatisk kørsler i KMD Familieydelsesløsning Stop for automatiske kørsler for det Udkonverterede område Automatiske kørsler i Systemet Adgangsniveau Fuld adgang til KMD Familieydelsesløsning Readonly for KMD Familieydelsesløsning indtil fallback periodens ophør Borgervendt adgang Selvbetjening Adgang til selvbetjening fra KMD s systemer Interimsadgang til selvbetjening fra Ny Familieydelsesløsning Evt. container Normal selvbetjening i Systemet 23

25 Pause 24

26 Status og tidsplan på udbudsmaterialerne

27 Status på udbudsmaterialerne for Debitor Offentliggjorte bilag (pr ) i foreløbig version: Bilag Debitor 0 Definitioner 1 Tidsplan 2 Situationsbeskrivelse 2A Sådan forretningsmodellerer vi i ATP 2C ATP PC-arbejdsplads 3A Behovsopgørelse 3A.1 Kravliste 3A.2 Løsningsflows 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser 3A.4 Informationsmodeller (23/1) 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3.A.4 og kontrakt vil blive offentliggjort 23/ Bilag 5 og kontrakten vil blive tilpasset ifht. de særlige forhold der gælder for idriftsættelse af Debitor, som vil være afhængig af fagsystemernes tilkobling jf. tidsplanen Øvrige bilag offentliggøres i forbindelse med udbudsbekendtgørelse, og vil følge den standard, der er anvendt på Barsel og Pensionsudbuddene 26

28 Hovedtidsplan for Implementeringen (opdateret ifht. bilag 1A) 27

29 Kontrakten Kontrakten indeholder både systemudvikling, drift, vedligeholdelse og videreudvikling Kontrakten tager udgangspunkt i samme kontrakts paradigme som anvendt på udbuddet Pension, som kan findes på udbudsportalen Kontrakten er opdelt i 4 etaper, hvor der vil være delleverancer i løbet af etapen (etapeforløbet vist i tidsplanen s. 27 er tentativt) Hver etape og delleverance kan have tilhørende betalingsmilepæle Det forventes at kontrakten bliver 5 årig med forlængelse på op til 2 år Udkast til kontrakten vil blive offentliggjort på udbudsportalen d. 23. januar

30 Udfasning (konvertering og nødvendige grænseflader)

31 Udfasning (konvertering) Debitor forventer på nuværende tidspunkt at udfase alle ydelserne under Familieydelser på en gang, og det vil ske samtidig med, at Familieydelser udfaser UHB. Timingen for udfasningen af Debitor og UHB i Familieydelser er, at de skal være afsluttet samtidig. Forløbet skal fastlægges med dette udgangspunkt. De øvrige ydelser, som Debitor skal udfase, forventes på nuværende tidspunkt at blive udfaset efterfølgende. Planlægning af tidspunktet for udfasningen skal ske i tæt samarbejde mellem leverandørerne af Debitor og de fagsystemer, der skal udfases. 30

32 Særlige fokusområder

33 To-be IGOE for Debitor Opkrævning jf. lovgivning for de specifikke ydelsesområder for Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark loven Inddrivelsesloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Indberetning fra Ydelsesområder med krav om løbende bidrag, tilbagebetalingskrav og oplysninger herom. Henvendelse fra bobestyrer eller skifteret Afgørelse om modregning Henvendelse fra borger, virksomheder og kommuner Indbetalinger Informationer fra SKAT via EFI Debitor håndterer: Opkrævning, rykning og indbetaling Oversendelse til og kommunikation med EFI Afdragsordninger af alle krav i UDK Modregning i ydelser udbetalt af UDK og kommuner Behandling af dødsbo og gældssanering/konkurssager Afskrivning Lån Udbetaling Henvendelser Krav og restancehåndtering Kommuner EKSTERNE SYSTEMER & REGISTRE Borgere Kunderådgiver Print Nem / Digital Konto EFI Digital Post Scanning Fysisk Post Debitor selvbetjening Borger.dk Debitor fagsystem Fællesoffentlig rammearkitektur ATP ATP Systemer Statistik/data ATP Statistik/data

34 Særlige fokusområder for Debitor Materialet indeholder krav til og beskrivelser af de særlige fokusområder for Debitor: EFI Modregning Medhæfter Ikke normal standard De mest komplekse områder Oplysninger fra fagsystemer Mange informationer, der danner grundlag for regler og videre proces Indbetalingsløsning Dialog om supplement til de mest normale løsninger 33

35 Særlige fokusområder for Debitor Foreløbige bilag der er lagt ud på udbudsportalen, der i særlig grad omhandler de konkrete krav: Bilag 3A Behovsopgørelsen Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.1 Kravliste 34

36 Særlige fokusområder for Debitor Bilag 3A Behovsopgørelsen Beskrivelse af den samlede forretningsmæssige løsning i relation til Udbetaling Danmarks debitorfunktion. Beskrivelse af, hvad systemet skal understøtte via beskrivelse af definerede komponenter (afsnit 5, Komponentmodel) Beskrivelse af, hvilke forretningsmæssige processer, systemet skal understøtte (afsnit 6, Forretningsprocesser) 35

37 Særlige fokusområder for Debitor Bilag 3A.2 Løsningsflows Tegninger af de løsningsflows, som forretningsprocesserne består af Herunder en synliggørelse af, hvilke aktiviteter der skal håndteres via systemet, og hvilke der kræver manuel behandling i et eller andet omfang. Inkl. markering af hvilke veje i flowet der er defineret som motorveje, hovedveje og biveje 36

38 Særlige fokusområder for Debitor Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Beskrivelser af de aktiviteter, som indgår i de enkelte løsningsflows Ved understøttelse af aktiviteten henviser vi til kravene i kravlisten. 37

39 Særlige fokusområder for Debitor Bilag 3A.1 Kravliste Indeholder specifikke krav til funktionaliteten. I det fremlagte materiale er der oplistet konkrete krav tilknyttet de tre særlige områder: EFI Modregning Medhæfter Kravene er knyttet til de komponenter, som vi forventer vil håndtere den angivne funktionalitet. 38

40 Særlige fokusområder for Debitor Bilag 3A.1 Kravliste Eksempler på krav vedr. EFI fra kravlisten Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst EFI Håndtering EFI Håndtering Håndter indbetaling Oprettelse og oversendelse af EFI modregnings- og inddrivelsessager Systemet skal understøtte, at oprettelse og oversendelse af EFI Modregnings- og Inddrivelsessager kan ske automatisk: - via den automatiserede proces (regel) - via en automatisk oversendelse initieret af kunderådgiver. Information til EFI Systemet skal understøtte, at krævede informationer fra UDK til RIM automatisk kan medsendes på EFI Modregnings- og Inddrivelsessagen. Krævede informationer defineres af RIM med udgangspunkt i lovgivningen. Systemet skal understøtte, at der sker udligning på de krav, som den indbetaling, der er modtaget fra EFI vedrører (styret ud fra EFIsagsnummer). 39

41 Særlige fokusområder for Debitor Bilag 3A.1 Kravliste Eksempler på krav vedr. modregning fra kravlisten Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst Håndter modregning Håndter modregning Håndter indbetaling Systemet skal understøtte, at der fremsendes Anmodninger om modregning til De udbetalende fagsystemer ud fra den oprettede Modregningsordning. Systemet skal understøtte, at der automatisk kan oprettes Modregningsordning med automatisk beregnede afdrag, afhængig af kravtype. Beregningen sker på oprettelsestidspunktet ud fra fastsatte regler om antal afdrag ift. kravstørrelse. Systemet skal understøtte, at informationer om indbetaler, herunder oplysning Det udbetalende fagsystem ved en indbetaling fra Det udbetalende fagsystem er tilgængelig for videre behandling. 40

42 Særlige fokusområder for Debitor Bilag 3A.1 Kravliste Eksempler på krav vedr. medhæfter fra kravlisten Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Opkrævnings- og betalingsadministration Kravtekst Systemet skal understøtte, at der automatisk oprettes en eller flere hæftere på et krav på oprettelsestidspunktet, såfremt hæfterinformation er oplyst fra det fagsystem, der har sendt kravet til Systemet. Opkrævnings- og betalingsadministration Rykning Systemet skal understøtte, at der kun sker bogføring af kravet 1 gang uanset antallet af hæftere på kravet. Systemet skal understøtte, at hver enkelt hæfter har individuelle og indbyrdes uafhængige forløb vedr. rykkere, der automatisk gennemføres på samme måde, som ved "almindelige" debitorer. Dvs. de kan både sendes samtidig eller forskudt af hinanden (styres af regler). 41

43 Integrationer

44 Integrationer UDK Fagsystem DFSY1: Krav DFSY2: Kravstatus DFSY3: Modregningsanmodning DFSY4: Modregningsstatus Printløsning DDPO1: Dokument DFYS1 DFYS2 DFYS3 DFYS4 DNEM1: Udbetaling DNEM2: Udbetalingssvar NemKonto eindkomst DEIN1: Skatteoplysninger Beriget Grunddata DBGD1: Grunddata Debitor DEFI1: Fordringsindberetn. DEFI2: Status DNET1: Opkrævning EFI Beskedfordeler Sags og dokument indeks DBFO1: Besked DSDI1: Sag og Dokument DAAF1: Posteringer DIDP1/ DIDM1: DDWH1: Adgang/ Debitorinfo Rettigheder DNET2: Indbetaling m.v. DNET3: BS-aftale DBFC1: Indb. besked DBFC2: BS-aftale DKKY2: Modregningstatus DERP1: Økonomiinfo DKKY1: Modregningsanmodning nets BFC (Bogføringscentr al) Modregningsfordeler Fagsystem Udbetaling Danmark Intern system ATP Intern system Fælleskommunale systemer ATP Afstemning ATP IdM og IdP ATP DW (Data Warehouse) ATP ERP (Økonomi) Fællesoffentligt system

45 Integrationer Fagsystemer: Krav Krav modtages i Debitor fra Fagsystemer via en generel integration, der udover skal selve kravet også kunne indeholde information om afskrivning, afdrag og modregning Ved lukning (f.eks. Indbetaling eller afskrivning) af krav, sendes status retur fra Debitor til Fagsystem Modregning Anmodning om modregning sendes fra Debitor til Fagsystem, som returnerer resultat efter udført modregning Modregningsbeløb til anmodning og resultat er ikke nødvendigvis ens 44

46 Integrationer EFI: Krav sendes fra Debitor til EFI som fordring, der skal modregnes i overskydende skatter eller inddrives EFI s standardintegrationer anvendes Integrationen dækker modregning af ikke betalte krav i overskydende skatter og oversendelse af krav til inddrivelse Debitor henter dagligt status på oversendte krav til EFI Modregningsfordeler: Krav vedr. modregning i kommunale udbetalinger Anmodning om modregning sendes fra Debitor til modregningsfordeler på Serviceplatformen Modregningsfordeler distribuerer modregning til udbetalingssystem Debitor modtager svar på modregning fra modregningsfordeleren 45

47 Spørgsmål? 46

48 Praktik ifht. udbudsproces Referater Som altid vil der blive lagt et anonymiseret referat på vores Udbudsportal efter mødet Familieydelse: Debitor: Tilmelding til de individuelle møder sker via mail til senest den 16. januar

49 Eventuelt Udbudsportalen her bliver udbudsmateriale og prækvalifikationsmateriale offentliggjort 23. februar

Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark

Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark 0 0 Agenda 1. Velkommen 2. Udbudsproces 3. Tidsplan 4. Introduktion til Debitor og den efterspurgte

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark

Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark Intro til Markedsdialog Udbetaling Danmark casen KUP- Konkurrence udsættelses programmet Pensionssystemet, overordnet arkitektur og udbudsplan

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 1 Vejledning

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Temaer/spørgsmål til individuelle leverandørmøder Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Uge 6, 2016 0 Dagsorden Velkomst og introduktion Introduktion til leverandørens

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Fælles informationsmøde Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Onsdag den 3. februar 2016 Dagsorden Velkomst og introduktion De forretningsmæssige behov Hvilke temaer skal

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.85 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 10 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice Oktober 2014 Uge 41 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Undtagelsesmodel... 2

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen STS NETVÆRKSDAGE Spor 3: Beskedfordeler 11. og 12. marts 2015 Christian Callsen SPOR: BESKEDFORDELER PRÆSENTERES AF: Christian Callsen, KOMBIT (ekstern) BAGGRUND: It-arkitekt, bl.a. speciale i hændelsesorientering

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen.

Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Byg og Miljø Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen. 1. Indledning I uge 26 har KOMBIT holdt tekniske dialogmøder omkring

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Opkrævningsprocessen

Opkrævningsprocessen Opkrævningsprocessen ing Opkrævn Opkrævning Håndter 11.1 Dan og rykker 11.1.1 Håndter ændringer til ssag 11.1.2 Håndter s fra kommuner 11.1.3 Håndter af bidrag I kont.hj. 11.1.4 *System Danmark Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser Begrænset EU-udbud 2015/S 040-068738. Kontrakt om udvikling, drift og vedligehold af et IT-system til håndtering af Familieydelser

Udbudsbetingelser Begrænset EU-udbud 2015/S 040-068738. Kontrakt om udvikling, drift og vedligehold af et IT-system til håndtering af Familieydelser Udbudsbetingelser Begrænset EU-udbud 2015/S 040-068738 Kontrakt om udvikling, drift og vedligehold af et IT-system til håndtering af Familieydelser Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Agenda Møderække vedr. markedsreview for udbud af It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge

Agenda Møderække vedr. markedsreview for udbud af It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge Agenda Møderække vedr. markedsreview for udbud af It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge Tid Dagsorden 5 min Præsentation af mødedeltagerne 20 min Leverandørens præsentation jf.

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelsen af boligstøtten for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag.... 4 Familieydelser.... 5 Efterregulering

Læs mere

Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark

Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark Opkrævningsprocessen - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 1. februar 2013 Version 1.6 1 Opkrævningsprocessen

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE Ved Pernille Østerbye, KOMBIT Hvorfor skal vi have en Borgervendt Selvbetjeningsløsning? Den fællesoffentlige bølgeplan for selvbetjening siger, at selvbetjening

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version

Bilag 1 Tidsplan Version Bilag 1 Tidsplan Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II - ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 5 2 INDLEDNING... 6 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 7 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Information fra Udebetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Tværgående.... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Barsel.... 3 Ressourceforløbsydelse eller

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Referater af leverandørmøder:

Referater af leverandørmøder: Referater af leverandørmøder: Spørgsmål fra leverandører Forventer ATP selv at drifte applikationerne i de kommende udbud? Hvilket system ejer data (DKC eller fagsystem)? Skal eksisterende fagsystemer

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Der er udbudt følgende delaftaler: Delaftale 1: Digital forretningsstrategi Delaftale 2: It-strategi og governance Delaftale 3: It-konsulenter

Læs mere

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Version 0.9 05052014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUTVÆRGÅENDE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS OG

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark KOU høring om offentlig digitalisering og kommunal IT 29. februar 2012 ATP Koncerndirektør for Kunder

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET Vicedirektør marked, Poul Ditlev Christiansen Kommunedagene januar 2016 Dagsorden 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion 2. Hvad er med i de 78 kr? 3. Snitflader - KOMBITs

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

KY & KSD. Informationsmøde Torsdag d. 27. februar 2014

KY & KSD. Informationsmøde Torsdag d. 27. februar 2014 KY & KSD Informationsmøde Torsdag d. 27. februar 2014 Agenda 1) Tidsplan for KOMBITs udbud ved Jesper Bo Seidler 2) Evaluering af prækvalifikationer og tilbud ved Dorthe Andersen 3) Nyheder fra Kommunernes

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Ændring af satser pr. 1. januar 2017...2 Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Kontanthjælpsloftet... 3 Ændring

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU?

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? Kommunedage 30. maj 1. juni 2017 Chefkonsulenter Iver Winther og Tomas Volf Dagsorden 1. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) 2. Buffetpris 3. Fjernprint

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG?

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? Kommunedage 30.-31. maj - 1. juni 2017 Vicedirektør marked, Poul Ditlev Christiansen Dagsorden MONOPOLBRUDDET Status Forlig med KMD den 13. marts 2017 Alternativ

Læs mere

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med effekt på den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBIT s EA rammeværk KL Fundament Digitaliseringsstrategi Arkitekturmål Arkitekturprincipper Brug Måling, evaluering og opfølgning Undervisning og gå-hjem møder

Læs mere

Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem. Den 19. februar 2013

Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem. Den 19. februar 2013 Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem Den 19. februar 2013 A. Idemodning Eksterne tests og pilot-drift F. Afslutning Tidsplan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 C. Krav & kontrakter D. Udvikling & overtagelse

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd

Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd 25. februar 2014 Peter Glargaard Jytte Bertelsen Hvor vi kom fra Kommunerne UDK SAPA Overblik, Opgavestyring Driftsstabilitet afhænger bl.a. af leverandørafhængigheder

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

Bilag 2A Sådan forretningsmodellerer vi i ATP

Bilag 2A Sådan forretningsmodellerer vi i ATP Bilag 2A Sådan forretningsmodellerer vi i ATP Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 FORRETNINGSMÅLARKITEKTUR... 5 2.2 FORRETNINGSUDBUDSARKITEKTUR... 5

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked Kommunedage, november 2016 Agenda 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion i forhold til forsinkelse 2. Status

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Velkommen til markedsdialog om en ny sagsbehandlingsløsning. Den 1. februar 2017

Velkommen til markedsdialog om en ny sagsbehandlingsløsning. Den 1. februar 2017 Velkommen til markedsdialog om en ny sagsbehandlingsløsning Den 1. februar 2017 Dagsorden Velkomst v/ direktør for Forretnings- og Driftsudvikling Birgitte Kartman Om projektet v/ chef for IT Udvikling

Læs mere

KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM

KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM Funktionaliteten i hovedtræk Netværksmøder 5. og 6. november 2013 IKKE KUN IT OG MONOPOLBRUD OGSÅ KOMMUNAL FORANDRING! GLEM HVORDAN DU GØR DET I DAG KSD i kontekst Print

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte, Mellemkommunal refusion, ændring i processen for

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Indhold Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ November 2015 Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Nye regler for Boligstøtte i 2016... 2 Kommunikation til

Læs mere

Enkle og gode kundeoplevelser er god forretning

Enkle og gode kundeoplevelser er god forretning Enkle og gode kundeoplevelser er god forretning Finanskonferencen 5. Oktober 2017 Anders Schmidt Hansen Underdirektør Digitalisering i ATP 0 ATP s administrationsforretning 2/3 Offentlige velfærdsydelser

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-12-2011 Dato: 03-11-2011 Sag nr.: ØU 267 Sagsbehandler: Kerstin S. Büchner Dalkvist Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere