Rudbjerg Posten. for kirker og foreninger i Gloslunde og Kappel pastorater. Nr. 3 - september-oktober-november INDHOLD. Velkommen...s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rudbjerg Posten. for kirker og foreninger i Gloslunde og Kappel pastorater. Nr. 3 - september-oktober-november INDHOLD. Velkommen...s."

Transkript

1 Rudbjerg Posten for kirker og foreninger i Gloslunde og Kappel pastorater INDHOLD Velkommen.....s.2 Fælles for sognene...s.4 Gloslunde s.6 Kappel......s.13 Foreninger......s.16 Opslagstavle.s. 20 Adresseliste.....s.20 Gudstjenesteliste på midtersiderne. Illustration: Parti fra den nye kirkegård i Gloslunde, hvor de druknede fra stormfloden blev stedt til hvile i 1872 Måske var det lige der, hvor gravstenen med de røde blomster tilfældigvis står til venstre i billedet Efterår 2014 Nr. 3 - september-oktober-november

2 Velkommen! Kære Menigheder: Det er os en glæde at kunne byde velkommen til vores nye sognepræst Janne Svensson, som blev indsat i Kappel kirke søndag den 10. august. Vi kender jo allerede Janne gennem hendes 3 måneders vikariat, som hun har klaret i fin stil med flere velbesøgte arrangementer. Janne kommer oprindelig fra Bornholm men har allerede boet i sognet i næsten 3 år, så hun har et godt kendskab til os og vores egn. Vi byder Janne hjertelig velkommen og håber, at alle vil støtte op om kirkerne og vores nye sognepræst. Med venlig hilsen Klaus Heun og Bodil Munksgaard Janne Svensson ved en børnegudstjeneste i Skt. Nikolai kirke. 2

3 STORMFLODEN en ny vurdering af ofrenes begravelse. ved Bente og Thomas Thomsen Som medlemmer af Støtteforeningen for Projekt Mindehave har vi ønsket at vide, præcist hvor på Annekskirkegården i Gloslunde, stormflodsofrene blev begravet. På foreningens generalforsamling i 2013 blev det besluttet at gøre en indsats for at finde en afklaring. Da der ikke fandtes afgørende spor i kirkens eget lokale arkiv, fortsatte vi undersøgelsen i Rigsarkivet. Fællesgrav? I overleveringen fra sognets store katastrofe berettes om en fællesgrav - ligeledes refereres en begravelse i Helene Stranges bog fra 1936, Den ældste Generation i Lolland-Falsters Stift, 3. Samling, 50 Levnedsskildringer: "Christen Rasmussen var med til en Begravelse paa Gloslunde Kirkegaard, hvor 11 druknede blev stedet til Hvile i en stor Fællesgrav. Der var flere Hundrede Mennesker til Begravelsen, og den sørgelige Højtidelighed gjorde et stærkt Indtryk paa alle de tilstedeværende." Ud fra dette er det tydeligt, at begivenheden er foregået med behørig andagt. Da de omkomne var 3 fattige mennesker fra sognets magre egne, har man - efter datidens skik - formentlig sat et trækors på stedet. I dag er der lagt en smuk mindesten med de dødes navne, som de står skrevet i kirkebogen. Kaos efter stormfloden Der var naturligvis kaos og travlhed overalt i sognet for de overlevende - og i kirkebogen ses det, at præsten i nogle tilfælde havde for travlt med indskrivningen. Præsten, Alexander F. Lassen, havde nok at se til i embedet og sit eget hjem - udover hustru og 6 børn bestod husstanden ved folketællingen i 1870 af et plejebarn, en lærerinde, en kolportør for Indre Mission samt 3 tjenestepiger og 3 karle. Præstegårdens jord skulle også passes ved siden af. I kirkebogen ses en særlig praksis omkring stormflodsofrene, idet der i nogle tilfælde manglede angivelse af alder for både børn og voksne, samt navn for børn. Anderledes forholder det sig med gravstedsfortegnelsen, hvor registreringen på den tid er ens for alle afdøde, idet mænd indskrives ved navn, mens deres hustruer og børn oftest ikke fik deres navn med.

4 Gravsteders fortegnelse I Rigsarkivet findes Gravsteders Fortegnelse fra Heri har præsten bogført gravstedsnumrene på Annekskirkegården - og hvem, der er begravet hvor. Der er stormflodsofre i gravene nr. 50, 51, 52 og 56 (se tegningen). Den blev antageligt 11 druknede lagt i grav 51 og 52. Kirkebogen nævner 10, og gravstedsfortegnelsen derudover 1 offer. Dette er stormflodsofferet Niels Larsen, som blev lagt i samme grav. Gravstederne er jo pr. numre adskilte, men formentlig er der af praktiske grunde lavet én stor grav ud af nr. 51 og 52 Årsmøde 2014 i Maribo Ifølge Gravsteders Fortegnelse fra (GF) var Den nye Kirkegård/Annekskirkegården i Gloslunde inddelt i 6 afdelinger, hvoraf de fire afdelinger nærmest indgangen blev taget først i brug. Senere udvidedes samme kirkegård med to afdelinger mod nord, og benævnelsen af disse senest tilkomne afdelinger begyndte med betegnelsen Nyeste. I denne skitse er kun angivet de gravstedsnumre, som er relevante i forhold til stormflodsofrene , ved første begravelse af ofre for stormfloden, blev der ifølge Kirkebogen begravet 10 4 Bådesgårdsvej Stenvadsvej

5 mennesker derudover ifølge GF endnu et. 2 lægges i grav 52, mens grav 51 modtager en hel familie på 6 mennesker.11 blev begravet denne dag, men i GF finder vi kun oplysning om de 8. Der læses i kirkebogen om efterfølgende begravelser af flere stormflodsofre, nemlig 2.12., og i 1872 samt 13.1., 17.1., og i GF medtager dog kun 4 af disse ofre, hvoraf 2 placeres i grav 56 og 2 i grav 50. Mange ofre er ikke nævnt i GF, som dog medtager et offer, Niels Larsen, som ikke er nævnt i kirkebogen. Efter GF har vi placeringen på 12 stormflodsofres grave, alle placeret i Nordøstre Afdeling. I kirkebogen er 21 stormflodsofre indskrevet, hvoraf 10 menneskers sidste hvilested mangler at blive indført i gravstedsfortegnelsen. Bemærk dog at endnu et stormflodsoffer optræder i gravstedsfortegnelsen! Illustration af kirkegårdsudvidelsen af Gloslunde kirkegård. Pilene henviser til de gravsteder, som er beskrevet i Gravsteders fortegnelse. Tal i cirkler angiver start og slutnummer på øvrige gravsteder. 5

6 Kirkeminister Marianne Jelved til provstidag Alle er velkomne til den årlige provstidag søndag den 5. oktober kl , som i år foregår i Utterslev kirke. Rebekka Kristensen har gudstjenesten kl og derefter er der kaffe/kage i konfirmandstuen og derefter vil kirkeminister Marianne Jelved fortælle om folkekirken og dens udfordringer i dagens samfund. Tilmelding senest fredag den 19. september til provstisekretær Helga Refshauge Foged på eller tlf Lokalstof - Gloslunde pastorat Konfirmation indskrivning Konfirmander og forældre inviteres til velkomstgudstjeneste for årets konfirmander i Gloslunde kirke søndag den 14. september kl med efterfølgende kaffe/ te, sodavand og kage i præstegården. Man bedes medbringe den tilmeldingsblanket, som I har fået tilsendt, eller få en ny den dag. Rainbow Gospel koncert i Tillitze Rainbow Gospel, tidligere The Rainbow Singers, fra Maribo kommer til pastoratet og giver koncert Onsdag den 3. december kl i Tillitze kirke Kom og lyt med til den levende og livsglade gospelmusik med stort kor af sangglade mennesker og med klaver, bas og trommer under ledelse af Karina Fredensborg. Entre: 50 kr. Kristen meditation i Græshave Kirke I maj/juni afholdtes to meditationsaftener i Græshave Kirke, og det viste sig, at der er interesse for at videreføre et forløb i efteråret. Meditationen henvender sig til alle, som har brug for et pusterum 6

7 og mere indre ro. Pilgrims- og retrætepræst Elizabeth Knox- Seith leder meditationen. Vi slutter aftenen med kaffe og te. Dagene er: d. 27.aug., d. 24. sept.,d. 22. okt. og d. 19. nov. Alle dage onsdag og kl. 19 ca. 21 Kom til Rainbow Gospels koncert i Tillitze 3. december kl HUSK! 27. aug. Meditationsgudstjeneste i Græshave kirke s, sep. Sognedag med biskoppen s sep. Vestenskov strikkeklub starter - s sep. Tirsdagscafe v. Kamma Døssing i Vestenskov Sognegård s sep. Fjorddage gudstjeneste i garnhallen på Langø - s sep. Hverdagsgudstjeneste i Gloslunde kirke m. spisning s sep. Spaghettigudstjeneste i Vestenskov s sep. Konfirmationsgudstjeneste og indskrivning i Gloslunde kirke s sep. Gudstjeneste og høstmarked i Gloslunde s sep. Meditationsgudstjeneste i Græshave kirke s, sep. Cykelgudstjeneste s okt. Hverdagsgudstjeneste i Gloslunde kirke m. spisning s okt. Studiekreds om gudsopfattelser s okt. Tirsdagcafe v. Martin Egerup i Vestenskov sognegård - s okt. Spaghettigudstjeneste i Kappel kirke - s okt Sildegudstjeneste i Tillitze kirke s okt. Meditationsgudstjeneste i Græshave kirke s, okt. Musikgudstjeneste i Tillitze kirke s nov. Allehelgensdag - gudstjenester - s og nov Julebasar i Gloslunde præstegård s nov. Stormflodsgudstjeneste på Kramnitze pumpestation s nov. Hverdagsgudstjeneste i Gloslunde kirke m. spisning s nov. Meditationsgudstjeneste i Græshave kirke s, dec. Rainbow Gospel koncert i Tillitze kirke s. 6 7

8 Gloslunde pastorat Biskop Steen Skovsgaard Sognedag med biskoppen Hvad skal der ske med de mange små kirker og sogne på Lolland? Hvad er fremtiden for vores folkekirke her i stiftet? Hvordan skal vi være kirke i fremtiden? Det er nogle af de spørgsmål, som vi skal diskutere til et sognemøde mandag den 1. september kl i Græshave kirke. Vi får besøg af biskop Steen Skovsgaard, som vil indlede mødet og så vil vi selv debattere og udveksle meninger og muligheder for fremtiden. Flere fra sognet har været med i en Task Force i stiftet om de små sognes fremtid. Kom og vær med til at sætte dit præg på fremtiden. 8 Der serveres te og kaffe og kage. Hverdagsgudstjeneste med spisning Vi forstsætter med en hverdagsgudstjeneste med spisning i efteråret. Vi samles i Gloslunde kirke til en kort og familievenlig gudstjeneste kl med 4 nyere salmer og en kort snak fra præsten, og så går vi over i præstegården og spiser sammen, ca. kl Pris 25 kr. for mad og kaffe og hygge. Onsdag den 10. september Onsdag den 1. oktober Tirsdag den 18. november Præsten laver lasagne i september og så mangler vi frivillige til at hjælpe med maden de to næste gange. Af hensyn til spisningen bør man tilmelde sig til præsten søndagen forinden på eller på Minikonfirmander I efteråret begynder vi på minikonfirmandundervisning i Gloslunde præstegård. Børnene på klassetrinet i Dannelunde skole får brev om det med tidspunkter m.v. Ulla Schwartz deltager og vi håber at få nogle gode stunder

9 med bibelhistorie, sang og leg i efteråret. Studiekreds om Gudsopfattelser Vi fortsætter med en ny studiekreds i præstegården fra efteråret Temaet bliver forskellige gudsopfattelser gennem tiderne. Alle kan være med. Man kan komme og lytte, og man kan komme og diskutere. Ellers er præsten god til at snakke. Der vil blive lavet en samling af tekster. Torsdag den 2. oktober kl : Det antikke gudsbegreb: den ubevægede bevæger Tirsdag den 21. oktober: Det bibelske guds billede fra GT. Gud som fader Torsdag den 6. november kl : Den nye Gud og den nye pagt med Jesus Kristus Torsdag den 20. november kl : Gudsbeviser Torsdag den 4. december kl : genopdagelsen af Guds almagt i middelalderen Torsdag den 8. januar 2015 kl : Luthers gudsopfattelse. Torsdag den 5. februar 2015 kl : Gud som identisk med naturen. Panteisme Hvis der er interesse, fortsætter vi i foråret Alle arrangementer foregår i præstegården. Cykelgudstjeneste Kombiner salmer og cykeltur, nadver og smøreolie, gearskift og Grundtvig. Søndag den 28. september kan man cykle rundt til pastoratets kirker og få lidt med hvert sted. Vi begynder i Tillitze og slutter i Gloslunde. Program: Tillitze kirke 9.30: Vi synger to salmer og hører en tekst Dannemare kirke 10.15: Vi synger to salmer og hører prædikenen Græshave kirke ca : To salmer og nadver Gloslunde kirke ca : To salmer og velsignelsen Turen er på i alt 11 km. Der vil være vand at drikke i hver kirke. Man kan også køre i bil. Gudstjeneste og Høstmarked i Gloslunde søndag, den 21. september Alle indbydes til at starte dagen med høstgudstjeneste i Gloslunde kirke kl ved Henrik Gade Jensen og Janne Svensson. Gudstjenesten er som tidligere år en fælles gudstjeneste for alle i både Gloslunde og Kappel pastorat. (fortsættes s. 12) 9

10 Gudstjenesteliste Kirkebilen kører, bestilles senest kl. 16 dagen inden på tlf Sognepræst Henrik Gade Jensen (HGJ) Kirke Dannemare Gloslunde Græshave Tillitze 27. aug Medit 31. aug 11.s.e. trin sep Sognemøde Græshave kirke 2. sep 7. sep 12.s.e. trin sep hverd. 14. sep 13.s.e. trin konf 21. sep 14.s.e. trin høstm 24. sep Medit 28. sep 15.s.e. trin (cykelg.) ca ca (cykelg.) 1. okt hverd. 5. okt 16.s.e. trin okt 8. okt 12. okt 17.s.e. trin sild (JS) 19. okt 18.s.e. trin okt Medit 26. okt 19.s.e. trin Hvide k 2. nov Alle helg.dag kaffe nov 21.s.e. trin Fam. 15. nov Basar nov 22.s.e. trin. Stormflodsgudstjeneste Kramnitze 15: nov hverd. 19. nov Medit 23. nov Sid.s.e. trin nov 1. sø. i adv dec gospel 10

11 Gudstjenesteliste Kirkebilen kører, bestilles senest kl. 16 dagen inden på tlf Sognepræst Janne Svensson (JS) Kirke Arninge Vestenskov Kappel Langø 27. aug 31. aug 11.s.e. trin sep 2. sep Tirsdagscafé 7. sep 12.s.e. trin Fjordd 10. sep Spaghetti 14. sep 13.s.e. trin sep 14.s.e. trin. Høstmarked i Gloslunde 28. sep 15.s.e. trin okt 5. okt 16.s.e. trin okt Ølfremstilling 8. okt Spaghetti 12. okt 17.s.e. trin okt 18.s.e. trin (HGJ) 26. okt 19.s.e. trin nov Alle helg.dag nov 21.s.e. trin nov 16. nov 22.s.e. trin nov 23. nov Sid.s.e. trin nov 1. sø. i adv dec 11

12 Gloslunde pastorat Efter gudstjenesten afholder Rudbjerg Menighedspleje for 6.gang sit høstmarked, og i lighed med sidste år afvikles det i Gloslunde præstegårdshave. Stalden, laden og konfirmandstuen benyttes, hvis dagens vejr byder på meget regn. Markedet åbnes med velkomst kl.12.15, og afvikles frem til kl Der steges bålkyllinger i haven, hvor et par grillmestre er klar til at betjene markedets gæster med et lækket måltid, der kan købes til 50. kr. Vin, øl og vand kan købes til billige priser og der er naturligvis også en cafe med kaffe og kage, hvor der kan lyttes til god musik. På høstmarkedet vil der være boder med salg af ting og sager af mange slags. Menighedsplejen opfordrer alle private, der har noget at sælge, til at bestille en stadeplads til 100 kr. Bestilling hos sognepræst i Gloslunde pastorat, Henrik Gade Jensen, , eller til kontaktperson for menighedplejen, Susan Rasmussen, tlf , Loppemarkedet står menighedsplejen for, 12 og der er mange skønne, sjove og brugbare ting imellem. Tombola, fiskedam og forskellige spil for børn og voksne, kan man også muntre sig med. Skattejagten: Menighedsplejen sælger allerede fra 1. september markerings-flag for 10 kr. pr. stk. til alle der ikke kan være med på dagen. Salget fortsætter på markedsdagen. Mange skatte i form af et gavekort og sponser gevinster uddeles ca. kl Stormflodsmuseet er på dagen åbent med gratis entre, og Mindehaven er også et besøg værd. Overskuddet fra årets høstmarked går ubeskåret til menighedsplejens jule-hjælp og hjælp til ferieophold for børnefamilier i vore sogne, der har det økonomisk svært. Bestil en bod og sælg hvad du vil af med, - eller kom og køb af de mange gode tilbud. Der er brug for alle på vores høstmarked! Kom og vær` med! Bjarne Enemark Gudstjeneste på Kramnitze pumpestation Søndag den 16. november er der gudstjeneste på pumpestationen kl

13 Det sker til minde om stormfloden, som ramte sognene den 13. november Tag varmt tøj på, da der godt kan være koldt. Stormflodsgudstjeneste på Kramnitze pumpestation 16. november. Sildegudstjeneste søndag den 12. oktober i Tillitze Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et sildebord, som er åbent for alle. Vi prøver at finde mange forskellige slags sild og sammen nyde den fælles spise efter gudstjenesten kl Musikgudstjeneste I forbindelse med gudstjenesten i Tillitze den 26. oktober kl får vi besøg af Det Hvide Kor fra Nakskov, som vil være med til at synge et udvalg af deres sange. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe/te og kage i våbenhuset. Familiegudstjeneste Græshave kirke er rammen for vores familiegudstjeneste, hvor korskolen medvirker under Ulla Schwartz ledelse. Næste gang er søndag den 9. november kl Kom og vær med til en uhøjtidelig stund i kirken, hvor der synges og fortælles og vi har det hyggeligt sammen. Alle Helgens Dag Vi mindes alle dem af vore kære, som vi har taget afsked med i løbet af det forgangne år eller som vi tidligere har mistet. Der bliver korte gudstjenester i alle pastoratets kirker (se tidspunkter på gudstjenestelisten side 10) uden prædiken, og alle har mulighed for at tænde et lys for dem, vi har mistet. Efter den sidste gudstjeneste i Gloslunde kl er der kaffe/te og kage i præstegården. Julebasar Lørdag den 15. november kl er den årlige basar i præstegården. Her kan du købe juleting og juledekorationer og måske også være heldig at vinde en gevinst i tombolaen. Og se også hvad basarkredsen har præsteret i årets løb. Kom ikke for sent sidste år var der godt salg lige fra vi åbnede dørene. Overskuddet går til Kirkens Korshær. 13

14 Lokalstof - Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge Vestenskov strikkeklub: Mandag den 1. september kl i Vestenskov Sognegård: Vestenskov Strikkeklub opstart efter sommeren. Tirsdagscafe 2. sep. i Vestenskov Sognegård kl m. Kamma Døssing PÅ FARTEN - fra et liv i bevægelse Kamma Døssing, advokat i Nakskov og sekretariatsleder i Borgerretsfonden kommer og fortæller om sit liv og arbejde i udlandet og herhjemme. Denne eftermiddag bliver vi taget med fra barndommen i Thailand, på ungdomsårenes rejser i bl.a. Europa og til årene i Toscana, Wien, München og London. Kamma Døssing har siden 2008 boet i Nakskov, hvor hun i dag bl.a. driver selvstændig advokatvirksomhed. Hun fortæller om rejselyst og udlængsel og om at finde og leve det nære liv. Der er kaffe og kage - alle er velkomne. Tirsdagscafe 7. okt: Som noget nyt i Kappel pastorat, vil vi prøve at starte en ølbrygnings-klub. Tirsdag den 7. oktober kl i Vestenskov sognegård, vil vi begynde med et foredrag om øl. Det er Sognepræst Martin Egerup fra Nakskov, der kommer og fortæller om selve processen i ølbrygning. Til denne lejlighed medbringer Martin Egerup smagsprøver af sine egne øl. Der vil være mulighed for at nyde en øl og lidt snaks under foredraget og dette er gratis. Selve ølbrygnings-klubben vil så starte op i december, hvis der er interesse for det. Sognepræst Martin Egerup fortæller om ølbrygning i Vestenskov Sognegård Spaghettigudstjenester: onsdag den 10. sep. i Vestenskov og onsdag den 8. okt. i Kappel kirke. Fjorddage 7. sep. gudstjeneste i Langø i garnhallen v. havnen efterflg. gratis sildebord. 14

15 Årets konfirmander i Kappel og Vestenskov Konfirmander og sognepræst Janne Svensson i Kappel kirke 2014 Konfirmander og sognepræst Janne Svensson i Vestenskov kirke

16 Børnenes Dag i parken i Dannemare. Leg uden grænser i Rudbjerg Lørdag den 16. august fra kl afholdes traditionen tro arrangementet Børnenes Dag Støttet af Lolland Kommune og i et samarbejde mellem Dagli Brugsen - Dannemare Forsamlingshus og Dannemare og Omegns Landsbylaug. Alt er gratis bortset for indtagelse af fødevarer og drikkelse, som sælges af Dannemare Forsamlingshus - Landsbylauget sælger slush-ice. Program - Kl. 12: Opstart USFO Dannelunde udstiller og sælger børnekunst i den lille sal i forsamlingshuset. Beløbet går ubeskåret til indkøb af rutschebane Hoppeborge m.v. på pladsen åben. Kl. 14: Klovneforestilling og workshop Benny Schumann: Hej Clown med efterfølgende workshop (Hoppeaktiviteter lukkes under forestillingen). Aktiviteter i øvrigt: Hoppepude og aktivitetshjørne med bl.a. pudekamp. Brandmuseet udstiller materiel og udlægger skum til at glide i. (Husk bade/skiftetøj). Allan med venner demonstrerer benzin- og eldrevne fjernstyrede biler kom og prøv Lolland-Falsters Brandvæsen deltager med brandsprøjte. Kom og leg brandmand. Afslutning skattejagt for børn op til konfirmationsalder i det udlagte skum ved tiden. Nyt i år: Rodeogris og Den store bamsefabrik. Fremstil din egen bamse. Max. 1 bamse pr. barn. Max. 100 bamser. Tøj til bamsen kan købes. Benny Schumann optræder Igen i år vil Rudbjerg FB afholde LEG UDEN GRÆNSER lørdag den 13. september 2014 på Rudbjergs baner fra kl Denne dag står i familiens tegn, børn som voksne kan deltage i alle aktiviteterne. Som de tidligere år, vil der også være fest om aftenen, her er både voksne og børn velkomne. 16

17 Der vil være 8 aktiviteter, hvor alle holdene skal dyste med og mod hinanden og afsluttes med en finale bestående af de to bedste hold. Af aktiviteter kan nævnes; ølkasse-stabling, menneskecurling og labyrint. Holdene skal bestå af 4-6 personer og koster kr. 200,00 pr. hold. Holdtilmelding skal ske til Christina Ravnborg, tlf eller På banerne vil man også kunne finde aktiviteter til børnene. Der vil bl.a. blive opsat en hoppeborg fra Lollands Bank, flødebollemaskine og det muntrer køkken. Derudover vil der også være en tombola, hvor alle gevinster er sponseret af diverse butikker og virksomheder fra Nakskov- og Rudbjergområdet. Der vil også være en skattejagt, hvor Jyske Bank har sponseret flagene og lokale virksomheder har sponsoreret gevinsterne. Flagene kan købes for 1 stk. á 15,00 kr. og 4 stk. á 50,00 kr. Vinderne vil blive offentliggjort til festen om aftenen. Der vil være mulighed at købe mad og drikke hele dagen. Som noget nyt vil festen foregå i et telt ude på banerne og der vil være mulighed for at købe mad, men man har også lov til at tage sin egen mad og service med. Festen vil starte kl og her vil der være en DJ, som vil spille op til dans. Rudbjerg FB, Christina Ravnborg Kulturroen er ved at være fuldvoksen Faktisk går kulturcenteret ind i sin 25. sæson så i det kommende år skal vi bruge nogle kræfter på at forberede vores jubilæum september Samtidig stiger medlemstallet og når Kulturroen mødes sidste torsdag i måneden på Dannelunde Skole, så dufter hele skolen af lækker mad. Det summer af travlt arbejde i interessegrupperne og af hyggesnak. Bl.a. har vi konstant haft en 17

18 18 børnegruppe, hvor nogle af skolens elever og forældre har mødtes til aktiviteter spændende fra skak og bordtennis til stoftryk og papirklip. En rigtig god jubilæumsgave ville det være, hvis nogle af skolens forældre kunne afse nogle eftermiddage til sammen med deres børn at drive en fritidsbørnegruppe. Det er bare at byde ind med, hvad man nu mener at kunne. Den nye sæson starter torsdag den 25. september kl Man skal bare møde op, finde sig en interessegruppe eller selv starte en op. Pt. er der et kreativt værksted for børn, en engelskstudiekreds, en blomsterbindingsgruppe, en lokalhistoriegruppe, en vævegruppe, en whistgruppe, en litteraturstudiekreds samt en madgruppe. Og så ville vi for resten gerne have en musikgruppe i gang. Ca. kl serveres der et lækkert måltid til en rystende lav pris. Bemærk: Litteraturstudiekredsen mødes allerede mandag den 1. september kl Vi lægger ud med at arbejde med Anne- Cathrine Riebnitzsky: Forbandede Yngel. Derudover sejler vi torsdag den 18. september kl med Otto Paludan ud til Albuen. Her griller vi ved Lodshuset (hvor vi evt. kan være indendørs). Man medbringer selv sin grillmad + bestik og drikkevarer. Pris 180 kr. Der er få ledige pladser tilbage til den tur. Tilmelding til Lars Boye Petersen: tlf eller mail: Rudbjerg festen oktober Lørdag den 25. oktober kl.18.30, er der spisning og bal i Rudbjerg-hallen. Menuen består af svinekølle med sprød svær krydderstegt kalvetykstegsfilé. Smørstegte kartofler på wok årstidens mixede salat Italiensk pasta salat Tomat salat - Dressing brød skysauce Efter middagen spiller Fede Finn og Funny Boyz op til dans. Hele dette overdådige arrangement for kun kr. 250,- pr. person. Drikkevarer kan købes til fornuftige priser. Sidste frist for tilmelding er den 11. oktober. Billetter kan købes følgende steder fra den 1. september: Brugsen i Dannemare Din Købmand, Vestenskov, Superbest i Nakskov samt i Langø, Ole Pedersen /

19 Hornfiskefestival en succes Ny elevator taget i brug Endnu en gang kan Rudbjerg Håndboldklub se tilbage på en vellykket Hornfiskefestival. De fire dages sommer/havnefest i uge 29 i Kramnitse er kendt langt uden for Rudbjergs grænser. Her i 2014 gik starten torsdag aften, hvor et rekord stort antal deltagere slog til kegler, mens de første ny røgede hornfisk, blev fortæret. Fredag bød foruden diskotek i det store telt også på Havnestafetten, hvor deltagerene blev udfordret til lands, til vands og i luften, og dystede om fine sponserede præmier. Lørdag eftermiddags live musik var lagt i hænderne på bandet Bamse-Jam, der sendte de velkendte toner ud i den 28 grader varme sommerluft. Årets cykel blev kåret kl. 17, og så forsatte festen i teltet, hvor Anders Brønholdt spillede op. Søndag startede med gudstjeneste, hvor efter countrysanger Leif Kerstein tog over. Det sidste punkt var trækning af de glade vindere af skattejagten. Således fik 850 fisk ben at gå på, ca. 40 frivillige trætte kroppe - og os alle, gæster, kræmmere samt arrangører, endnu et dejligt sommerminde fra de idylliske omgivelser ved Østersøen. I Rudbjerghallen tog vi i april måned en fin og moderne elevator i brug. Glædeligvis kan nu også kørestolsbrugere og vore gangbesværende medborgere benytte cafeteriet, og tage del i de aktiviteter og møder, som finder sted her. 19

20 Opslagstavlen - gudstjenester på plejehjem Gudstjenester Fredsholmsparken: Sidste torsdage i måneden kl : 25. sep okt nov. Onsdag 22. oktober Onsdag 5. november Onsdag 19. november Alle dage kl Efterfølgende er der eftermiddagskaffe og et par fælles sange fra seniorsangbogen. Alle er velkommen til at komme og deltage herunder også i sangeftermiddage 2. tirsdag i måneden /9, 14/10 og 11/11.. Gudstjenester på Rønnebærparken Alle dage er det kl og med efterfølgende kaffe og kage. Gudstjenesten er åben for alle pårørende og andre interesserede ældre borgere. Frivillige hjælper med både til gudstjeneste og kaffebord. Onsdag 17. september Onsdag 1. oktober Kommende menighedsrådsmøder Vestenskov Sognegård, Kappel pastorat: tirsdag den 19. august kl Vestenskov-Arninge sogne og torsdag den 11. sept. kl Kappel-Langø-Vestenskov- Arninge sogne Kommende menighedsrådsmøder i Glolsunde præstegård kl :: Torsdag 21. aug. - Tirsdag 23. sep. - Torsdag 30. okt. - Onsdag 26. nov. - Torsdag 11. dec. (obs! kl ) Læs referater og videre mødedatoer på gloslundepastorat.dk. Sognepræst for Gloslunde-Græshave- Dannemare-Tillitze: Henrik Gade Jensen, Gloslunde præstegård, Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare, , Graverteam: Tlf Hjemmeside for Gloslunde-Græshave- Dannemare-Tillitze pastorat: Sognepræst for Kappel-Langø-Vestenskov- Arninge: Janne Svensson, Sjunkebyvej 6, 4900 Nakskov, mob: mail: Gravere: Langø: Anne Petersen Tlf Kappel: Gert Larsen Tlf Vestenskov: Per Bugajski Tlf vestenskov Adresseliste 20 Arninge: Per Bugajski Tlf Hjemmeside for Kappel-Langø - Vestenskov-Arninge pastorat: Rudbjergposten, kirke-og foreningsblad, udgives af menighedsrådet for sognene i Gloslunde, Græshave, Dannemare og Tillitze og menighedsrådene for Kappel- Langø og Vestenskov-Arninge og Rudbjerg Lokalråd. Ansvarshavende redaktør: Henrik Gade Jensen, tlf Grafisk tilrettelægger: Hans-Henrik Taarnby, tlf Oplag: 700 eks. Deadline for næste nr: 15. oktober 2014 Tryk: LF-trykteam, Rødby.

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Rudbjerg kirkeblad. Gloslunde og Kappel pastorater. Efterår 2016 Nr. 3 september - oktober - november INDHOLD

Rudbjerg kirkeblad. Gloslunde og Kappel pastorater. Efterår 2016 Nr. 3 september - oktober - november INDHOLD Rudbjerg kirkeblad Gloslunde og Kappel pastorater INDHOLD Høstgudstjenste... s. 2 Teologihøjskolen... s. 5 Pilgrimshuset... s. 6 Kappel pastorat... s. 7 Gloslunde pastorat... s. 12 Studiekreds... s. 16

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Rudbjerg Posten. for kirker og foreninger i Gloslunde og Kappel pastorater. Nr. 2 - juni, juli og august INDHOLD. Tro og tvivl...s.

Rudbjerg Posten. for kirker og foreninger i Gloslunde og Kappel pastorater. Nr. 2 - juni, juli og august INDHOLD. Tro og tvivl...s. Rudbjerg Posten for kirker og foreninger i Gloslunde og Kappel pastorater INDHOLD Tro og tvivl.....s.2 Fælles for sognene...s.4 Gloslunde.......s.5 Kappel......s.12 Foreninger......s.16 Opslagstavle.s.

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Rudbjerg Posten. for kirker og foreninger i Gloslunde og Kappel pastorater. Pinse og helligånd...s.2. Fælles for sognene...s.4. Gloslunde...s.

Rudbjerg Posten. for kirker og foreninger i Gloslunde og Kappel pastorater. Pinse og helligånd...s.2. Fælles for sognene...s.4. Gloslunde...s. Rudbjerg Posten for kirker og foreninger i Gloslunde og Kappel pastorater INDHOLD Pinse og helligånd...s.2 Fælles for sognene...s.4 Gloslunde.......s.6 Kappel......s.12 Energidag...s.16 Adresseliste.....s.20

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2014. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget,

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2014. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2014 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje (Matthæus 7.21) 1 Frelsens Hær,

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 6. juni - 10. juni 2017 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 6. juni 2017 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

September Oktober 2017

September Oktober 2017 Hovergården September Oktober 2017 Børnegården Hover Fredag den 15. september og torsdag den 5. oktober kl. 10.30 Cafe`Oasen, får vi besøg af sangglade børn fra Børnegården Hover. Du er velkommen til at

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Skt. Hans Fest Rask Mølle

Skt. Hans Fest Rask Mølle Skt. Hans Fest Rask Mølle Den 21.-25. juni 2017 HUSK det store sponsorbankospil onsdag d. 21. juni kl. 19.00 Onsdag D. 21. juni 19.00 Bankospil i hallen Torsdag D. 22. juni PROGRAM 19.00 Rafle-, whist-

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr 58 sept.- okt. 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Aadum Husholdningsforening

Aadum Husholdningsforening Aadum Husholdningsforening HØSTMARKED Tirsdag den 20. september kl. 19.00 i Klublokalet. Traditionen tro hjælper Knud + Knud os med at få en festlig aften. Vi håber, I igen vil skænke os lidt af jeres

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Velkommen. Bjarne Dam Formand

Velkommen. Bjarne Dam Formand Arrangementer 2016 Velkommen Så er vi klar med kendte og nye spændende oplevelser- og fra efteråret glæder vi os til at byde jer velkommen i en opvarmet lade. Sæsonen 2016 byder på endnu mere af det, som

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 24 maj / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts, maj,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC April 2011 Forår på vej

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC April 2011 Forår på vej Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC April 2011 Forår på vej For pokker, hvor er det rart når solen skinner. Vinteren har været lang og kold og det er som at alle er gået i dvale. Men nu er der forår på vej,

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Sportsuge og sommerfest Traditionen tro afholdes der sportsuge i Vester Lindet. Igen i år bliver det i uge 31. Udvalget for sportsugen har lagt op til

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Den Danske Sømandskirke i New York Danish Seamen s Church in New York

Den Danske Sømandskirke i New York Danish Seamen s Church in New York Den Danske Sømandskirke i New York Danish Seamen s Church in New York Første, anden, tredje. Støt Sømandskirken! Sømandskirkens første online auktion løber af stablen fra den 5. til den 17. juni her: http://www.biddingforgood.com/dskny

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

Hovergården JUNI 2017

Hovergården JUNI 2017 Hovergården JUNI 2017 Pinsebrunch Torsdag den 1. juni kl. 10.30 12.00 Café Oasen Aage Ernstsen spiller på klaveret Pris 62.50 kr. Tilmelding i Café Oasen senest tirsdag den 30. maj eller tlf. nr. 3038

Læs mere

PROGRAM ONSDAG DEN 15. JUNI

PROGRAM ONSDAG DEN 15. JUNI LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 PROGRAM ONSDAG DEN 15. JUNI 17.00 Teltet åbner 17.00-20.00 Hoppepude og Oppustelig fodboldbane er åben Afhængigt af

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Aalborg Budolfi Provsti. Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Østre Provsti. Thisted Provsti. Sydthy Provsti.

Aalborg Budolfi Provsti. Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Østre Provsti. Thisted Provsti. Sydthy Provsti. Antal deltagere i folkekirkelige aktiviteter, fordelt efter begivenhedstype og kategori, 1. januar - 31. december 2015 Sum af Deltagere Brønderslev Provsti Frederikshavn Provsti Hadsund Provsti 16202 33744

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 5. juni 9. juni 2012 2 Tirsdag 5. juni (Grundlovsdag) Kl.14:30 SVIF motionsløb Der er start fra Vinkel Stadion. Rute på ca. 7 km. Rute på ca. 4 km. (børneløb) Deltagerprisen:

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere