Platon X-tra den originale knastplade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Platon X-tra den originale knastplade"

Transkript

1 Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse

2 Platon X-tra på isoleret eller uisoleret grundmur Klassisk løsning, der giver maksimal fu 2-trins-løsning Platon X-tra leder vandet ned til drænrørene. Den giver også beskyttelse, selvom muren beskadiges af f.eks sætningsskader og murskader. Derudover beskytter den muren ved tilbagefyldning af drænmaterialer. Takket være Platon X-tra s AirGap-teknologi kan væggen ånde, samtidig med at den er beskyttet mod vand og vanddamp i drænmateriale udenfor. Luftspalten og membranegenskabene giver dobbelt sikkerhed i konstruksionen og eliminerer farer for fugtskader i fremtiden. Platon X-tra er fremstillet af miljøvenlig polypropylen, et materiale, som let kan genanvendes, og som ikke skader miljøet. Platon X-tra er et komplet system med tilbehørsprodukter, som forenkler montering og sikrer funksionen.

3 gtbeskyttelse Grundmur Væggen kan være isoleret eller uiso leret. Platon beskytter lige effektivt, uanset om den er isoleret eller ej. Fugtbeskyttelse Med Platon direkte på væggen, ånder grundmuren, og fugt ledes effektivt bort. Drænmaterialer Det anbefales, at der anvendes drænende materialer ved tilbagefyldning. Platon Separasionsdug Fiberdug til brug ved dræning. Holder drænrør fri for småpartikler. FAKTA PLATON X-tra PÅ ISOLEReT ELLER UISOLEReT GRUNdMUR Luftspalten i Platon X-tra gør, at væggen kan ånde og tørre tilstrækkeligt ud. Platon X-tra gør også, at vand ikke kan trænge ind i grundmuren. Takket være de særlige, firkantede knaster har Platon X-tra en ekstraordinært stor styrke. Dette er blandt andet vigtigt ved tilbagefyldning. Her udsættes Platon X-tra nemlig for store belastninger. Styrken er også årsagen til, at Platon X-tra tåler jordtryk helt ned til 5 meters dybde!

4 Montering af Platon X-tra Platon-komponenter. Platon X-tra 2. Platon Søm m/brik. Platon Kantliste 4. Platon Separasionsdug Øvrigt materiale 5. Drænrør 6. Puds Før montering: Grundmur og dræning udføres efter gældende forskrifter. Før Platon X-tra monteres, bør muren repareres, hvor det er nødvendigt. Mure af lette materialer (for eks. Leca) bør forbehandles slemmes. Der bør benyttes gode drænmaterialer rundt om drænrøret og op langs muren, således at kondensvand og overfladevand, som løber ned langs pladen, kan nå frem til drænrøret. Pladen bør tildækkes så hurtigt som muligt, så den beskytte bedst muligt mod skader i resten af bygge perioden. A. Udfør dræning iht. gældende for skrifter. Det er god idé at tildække drænmaterialet med Platon Separasions dug for at forhindre indtrængning af fine materialer. Færdiggør påfyldningen af drænmaterialer efter mon tering af Platon X-tra, således at pladens nederste kant er i højde med drænrøret. Montering, bygning med kælder: Start -,5 meter fra et hjørne. Montering, bygning med sokkel etage: Start ved et hjørne foran på bygningen. Monter Platon X-tra med knasterne ind mod væggen, således at pladens nederste kant er i højde med drænrøret. Afslut den øverst ca. 5-5 cm under færdigt terræn. Rul nogle meter af Platon X-tra ud. Hold rullen lige, og sørg for at stramme rulle svagt under sømning i overkanten. B. Fastgør Platon X-tra til muren med Platon Søm m/brikker. Vælg det søm eller plugs fra Platon tilbehør, som egner sig bedst til den pågældende grundmur (se side 5). Fastgør Platon X-tra i knastrække nr. 2 ovenfor hver 0. knast (ca. 25 cm). C. Saml Platon X-tra vertikalt med et overlap på 20 knastrækker (ca.50 cm). D. Saml pladen horisontalt med et overlap 5 knasterrækker (ca.2 cm). Den øverste plade sættes foran den nederste. E. Når Platon X-tra er monteret og tilpasset terrænet rundt om muren, skal Platon Kantlisten monteres. Den forhindrer småsten og jord i at trænge ned mellem pladen og muren. Læg kantlisten langs toppen af pladen, fastgør den med Platon Søm, ca.c/c 20 cm, gerne gennem de forborede huller.

5 A E B F 2 25 cm 2 C 50 cm D G 2 cm F. Kantlisten er blød og kan tilskæres med kniv. Ved montering rundt om udvendige hjørner skæres et V-spor, som gør det nemmere at til passe kantlisten. G. I de indvendige hjørner skæres der en enkelt gang i kantlistens øverste del. H. På steder, hvor terrænet kræver særlig til pasning af pladens overkant, kan man fastgøre lægter på pladen, som viser, hvordan det færdige terræn ind mod muren skal være. Søm derefter Platon X-tra fast i knast række nr. 2 under lægten, og skær på langs under dennes kant. Når Platon X-tra er tilpasset terrænet monteres Platon Kantlisten og tilpasses de tilskåret kanter. I. Puds muren over kantlisten og ned mod denne. Vær forsigtig ved tilbagefyldning, så mur og Platon X-tra ikke beskadiges. Der må kun bruges drænmaterialer, som ikke er følsomme over for frost i jorden. Hvis kælderen skal bruges til varigt ophold, skal drænlaget have en tykkelse på mindst 20 cm og være dækket af separasionsdug for at forhindre indtrængning af fine fine materialer. Tillægsinformasion Dræning Drænrøret skal have jævnt fald, mindst :200, med det højeste punktet min.20 cm under gulvet indvendigt, målt fra drænrørets bund eller fra den højde, drænrøret har sit vand indtag i, og til gulvets overkant. Drænrøret omsluttes af dræmateriale med tykkelse på mindst 5 cm og sikres mod indtrængning af fine materialer ved hjælp af separasionsdug. Drænmaterialerne kan bestå af groft sand, grus, knuste sten eller tilsvarende. Klargøring at terrænet Planér terrænet med en hældning mindst :50 (helst :20) m ud fra grund - muren i alle retninger. Sørg for at overflade vandet ledes væk på anden måde, hvis dette ikke er muligt. Henvend dig evt. til en bygningskyndig person. Det skal tages hensyn til evt. sætninger i jorden, således at man ikke risikerer tilbagefald mod huset senere. H I J 2 min 5 cm 6

6 Platon X-tra til tørv- og græstag Fremtidens tørv- og græstag en sikker konstruktion To trins tætning Første lag er Isola Isokraft, som er et asfaltbaseret underlag. Isola Isokraft er selvklæbende i samlingerne ned til + C. Næste lag er Platon X-tra, som har to funktioner: Fugtsikring og beskyttelse af taget. FAKTA Vigtige egenskaber Vand- og vanddamptæt Knastens funktion Platon X-tra skal lægges med knasterne ned mod underlaget. Derved skabes en luftspalte mellem tagdækningen og Platon X-tra. Denne luftspalte øger sikkerheden, hvis en eventuel fugtighed skulle opstå, ledes fugten med i tagfoden. Konstruktionen får med Platon X-tra mulighed for, at ånde via spalteåbningerne langs tagfoden og vindskeden. Optager ikke fugt og forvitrer ikke pga. frost Rødder fra vegetationer gror ikke igennem Brydes ikke ned af humussyre og mikroorganismer Materialegenskaber, som tåler store temperaturforskelle Tåler stor belastning Sammen med Isola Isokraft opnås to-trins tætning Forventet levetid mindst 50 år

7 Tryg trafik på taget Platon X-tra er produceret at polypropylen, som er ren ny plast. Dette giver sikker og god fodfæste under montering. Platons X-tra s udforming og de firkantede gribefelter på pladen forstærker gribeeffekten og sikkerheden yderligere. Platon X-tra kan derfor monteres enkelt og hurtigt uden stor risiko udskridninger under arbejdet. Platon X-tra er også monteringsvenlig, ligger plant og er utroligt smidig og arbejde med. Størrelserne:,65 og 2,00 meters er fremstillet med friktionsbelægning på knasterne. Forslag på opbygning av tørv- og græstag Tørv- og græstag Tørv eller græstag skæres af en rulle og lægges i forbandt i to lag. Første lag ligges med tørv eller græsset ned mod Platon X-tra, mens andet lag ligges med græsset opad. Over rygningen ligges lange tørv eller græs stykker. Tørv- eller græssækker Sækkene er enkle, at håndtere og hurtige at ligge ud. Efter såning, tildækkes sækkene med et tyndt lag væksttørv og vandes grundigt. Følg producentens anvisninger. For flere oplysninger og montering, se Løs tørv/muldjord Laget skal komprimeres og armeres. Ved skarpe tagvinkler kan det være nødvendig med tørv- eller græstagsholdere. Disse anbringes mod det løs tørv/muldjord. Derfor vælger du Platon X-tra Platon X-tra er den originale blandt grundmursplade. Den er resultatet af mere end 50 års erfaring og produktudvikling. Platon X-tra er vand- og vanddamptæt og leder ned til drænsystemet på en kontrollert måde. Sikker fugtbeskyttelse, selvom grundmuren beskadiges for eksempel som følge af sætnings- og murskader. Virker dessuden som glidelag ved volumforandringer i jorden pga. frost. Knasterne er 7 mm høje og danner en luftspalte (4,5 ltr/m 2 ) mellem kældevæggen og jordmasserne på ydersiden. Dermed kan vægkonstruksionen ånde og tørre tilstrækkelig ud. Platon X-tra har 650 knaster/m 2. Alle knasterne har en meget høj styrke. Dette giver pladen en unik modstandskraft. Platon X-tra er ældningstestet og har en dokumenteret holdbarhed i mere end 50 år.

8 Produktdata Platon X-tra Rullmål:,00 x 20 m 2,00 x 20 m,65 x 20 m 2,40 x 20 m Str.,65 og 2,00 m er fremstillet med friktionsbelægning på knasterne. Dette gør produktet særligt velegnet til tørvtag pga. skridsikkerheden under montering. Tilbehør grundmur: Kantliste: Længde: 2,0 m, bunter à 0 stk Stålsøm m/brik for beton etc.: x 0 mm/pk. à 00 stk x 60 mm/pk. à 00 stk Monteringsplugs m/søm for beton etc.: 5 x 45 mm/pk. à 00 stk Brik: Poser à 00 stk Isoleringsholder: Æsker à 50 stk Separasionsdug: Rulle à,0 x 50 m Rulle à 2,60 x 50 m Udvendig grundmur Tilbehør til Tørv- og græstag: Stålsøm m/brik til tørv og græstag: 2,4 x 5 mm/pk. à 00 stk Brik: Poser à 00 stk Tørv- og græstagsbrik til sømpistol: Rulle à 6 stk, æsker à 2 ruller Skorstensmanchet med dobbelt tagvinkel: Giver rigtig overlæg med både Isokraft og X-tra samtidig Fugemasse: Platon Fugemasse. Patron 0, l Fugebånd: Dim. 8 mm. Rulle à 6 mtr. Tørv- græstagskrog: Dim. H: 25 mm L: 295 mm Undertag: Isola Isokraft,,00 x 5 mtr. Tørv- og græstag Trykk: Alf Jacobsens Boktrykkeri a s, NO-950 Brevik Tørre og sunde huse Isola as Vesterballevej 5, 7000 Fredericia Tel: Fax:

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer Ny kvalitet www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

BYGGEVEJLEDNING 2012 03. Byggevejledning

BYGGEVEJLEDNING 2012 03. Byggevejledning BYGGEVEJLEDNING 2012 03 THERMOPLADER TIL UDESTUER OG VINTERHAVER Byggevejledning - Slagfast polycarbonat thermotag fra SMG den isolerende løsning! SMG Thermotag giver behageligt lys og godt indeklima SMG

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader - et naturligt valg POREBETON Opstillingsvejledning for plader 1.1 VÆRKTØJ For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En pallevogn til evt. flytning af de små håndterbare

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

NY KVALITET. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

NY KVALITET. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer NY KVALITET www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX

Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX Deigaard Plastic a/s - altid på toppen Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX Derfor er system Thermoflex det bedste på markedet Glatte overflader Begge overflader på tagpladerne er plane

Læs mere