Indhold. Evalueringsrapport Popkomm Sammenfatning af evalueringsrapporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2010. Sammenfatning af evalueringsrapporten"

Transkript

1 13. december 2010 Jour.nr.: XXX Evalueringsrapport Popkomm 2010 Indhold Sammenfatning af evalueringsrapporten 1 Indledning 1.1 Introduktion af projektet 1.2 Projektets formål 1.3 Projektets forløb 1.4 Organisering 1.5 Økonomi og sponsorering 2 Evaluering 2.1 Evalueringens formål 2.2 Afgrænsning 2.3 Evalueringens metode 2.4 Målgrupper 3 Analyse af musikbranchen på Popkomm 3.1 Samling af den danske branche 3.2 Standen 3.3 Presse og medieomtale 3.4 Musikbranchens internationale netværk 3.5 Kunstrådet og Kunststyrelsens internationale netværk 4 Målopfyldelse 4.1 Målopfyldelse 4.2 Anbefalinger 4.3 Formidling og opfølgning CVR-nr:

2 Side 2 Sammenfatning af evalueringsrapporten På vegne af Kunstrådets Musikudvalg har Kunststyrelsen koordineret, afviklet og evalueret den danske deltagelse på musikmessen Popkomm Evalueringsrapporten formål er at synliggøre og dokumentere, at deltagelsen ved Popkomm i Berlin 2010 har bidraget til at synliggøre dansk musik, og at den danske musikbranche har været repræsenteret og profileret ved messen. Popkomm har gennem flere år været en af de primære musikmesser i Europa. I 2009 blev både messe og festival aflyst, og i 2010 blev Popkomm omstruktureret og relanceret. På messen deltog i år 470 udstillere og deltagere fra 20 lande, hvilket er en halvering i forhold til forrige år. På den danske stand medvirkede 39 selskaber med 91 personer, hvilket er en nedgang på ca. 15% i forhold til Til Popkomms festival-del medvirkede de danske artister Fallulah og Vinnie Who i et fælles nordisk fremstød. Showcasen blev afviklet onsdag d. 8. sept. og blev organiseret af MXD og de andre nordiske musikeksportkontorer. Udover den MXDstøttede nordiske aften arrangerede World Music Denmark og Dansk Musiker Forbund hver især en off-popkomm showcase med flere danske artister. Disse showcases blev begge afholdt fredag d. 10. sept. i samme tidsrum. Kunststyrelsens Musikcenters indsats i forbindelse med Popkomm 2010 har været at etablere den danske stand med deltagelse af selskaber, organisationer og institutioner fra musikbranchen, samt at skabe velfungerende rammer, der kunne bakke op om deltagernes aktiviteter. Derudover har Kunststyrelsen informeret bredt om dansk musik og medvirket til at profilere de danske showcases på Popkomms festival-del. Før afviklingen af Popkomm 2010 har Kunststyrelsen opstillet følgende overordnede mål: at styrke dansk musikeksport ved at skabe gode rammer for den danske musikbranches udvikling af internationale kontakter og netværk at promovere og synliggøre dansk musik internationalt at promovere og synliggøre Norden som en region indenfor musikkens verden internationalt 5 andre kort- og langsigtede mål bliver belyst i rapporten og eventuelle afvigelser fra målenes succeskriterier bliver gennemgået og kommenteret i rapportens analyseafsnit. På basis af brugerundersøgelsen og pladeselskabernes kommentarer, projektgruppens interne evaluering samt evaluering med Musikudvalgets medlemmer og MXD anbefales følgende til næste års projekt: at Musikudvalget igen støtter organiseringen og synliggørelsen af den danske musikbranche med en national stand på Popkomm 2011 at Musikudvalget sammentænker deres indsats på Popkomm 2011 med en eventuel netværks- og branche indsats på Reeperbahn Festival 2011 i Hamburg at udbygge dialogen med MXD vedrørende satsninger på messer og festivaler at fastholde det nordiske koncept på Popkomm for at skabe større gennemslagskraft Popkomm afvikles næste gang i perioden september 2011

3 Side 3 Kap 1. Indledning 1.1 Introduktion til projektet Musik- og pladebranchemessen Popkomm i Berlin har gennem årene været en af Europas primære musikmesser. Sidste år aflyste Popkomm deres messe og festival 3 uger før afviklingen grundet den økonomiske krise inden for verdensøkonomien og dele af musikbranchen. I 2010 blev organisationen omstruktureret, og Popkomm blev relanceret i Airport Berlin Tempelhof d september med to messedage for musikbranchen og en tredje dag, kaldet Public Day, for offentligheden. Showcase-delen var centreret omkring klubber i nærheden af Tempelhof, og som noget nyt var Popkomm en del af Berlin Festival, der blev afviklet i dagene september. I 2010 var der 39 danske firmaer, organisationer og institutioner med i alt 91 personer tilmeldt den danske fællesstand, der blev organiseret af Kunststyrelsens Musikcenter på opdrag af Statens Kunstråds Musikudvalg. 1.2 Projektets formål De overordnede projektmål er: at styrke dansk musikeksport ved at skabe gode rammer for den danske musikbranches udvikling af internationale kontakter og netværk. at promovere og synliggøre dansk musik internationalt at promovere og synliggøre norden som en region indenfor musikkens verden internationalt De kortsigtede mål er: at samle den danske musik-branche ved Popkomm-messen at skabe en funktionel og præsentabel og ramme, der servicerer deltagerne og synliggør Danmark og Norden at synliggøre og promovere primært den danske, sekundært den nordiske tilstedeværelse på messen De kort- og langsigtede mål for projektet er: at den danske musikbranche udvikler internationale netværk og markeder til musikeksport at udvikle og vedligeholde Musikudvalgets og Kunststyrelsens internationale og nationale netværk Både de kortsigtede og langsigtede mål med indikatorer og succeskriterier er beskrevet i projektgrundlaget, der er vedlagt som bilag 1. Her beskrives yderligere projektets interessenter, målgrupper, organisering, ressourcer og tidsplan. 1.3 Projektets forløb Kunststyrelsen organiserer på vegne af Statens Kunstråds Musikudvalg en dansk stand for den danske musik- og pladebranche i et nordisk område. Arbejdet består i at koordinere en stand, der fungerer som ramme og samlingspunkt for danske aktiviteter. Kunststyrelsen står desuden for registrering og servicering af de danske deltagere under afvikling af messen. Det omfatter kontakt og samarbejde med Popkomm-organisationen, MXD - Music Export Denmark, den danske ambassade, sponsorer m.fl.

4 Side Organisering Opdragsgiver er Kunstrådets Musikudvalg, og projektet er organiseret i Musikcentret på følgende måde: Projektejer: Henrik Wenzel Andreasen Projektleder: Jens Fuglsang Projektgruppe: Jesper Martini, Bodil Høgh og Jens Fuglsang Projektleder og projektgruppen i Musikcentret har ansvaret for forberedelse og afvikling af projektet. Projektleder har ansvaret for at gennemføre evalueringen efter messen og lave opfølgning på evalueringens konklusioner og anbefalinger. 1.5 Økonomi og sponsorering Det samlede budget for Kunststyrelsens arbejde med den danske stand var på kr., hvoraf Kunstrådets Musikudvalg bidrog med kr. fra operatørmidlerne og kr. var deltagerbetaling. Prisen for registrering for 1 person på den danske stand var i 2010 på kr. (ekskl. moms), som lå under Popkomms egen pris. Det samlede regnskab er vedlagt som bilag 2. Som sponsor medvirkede det skandinaviske firma Dicentia, der producerede det trykte katalog til den danske stand. Kap. 2. Evaluering 2.1 Evalueringens formål Evalueringen bliver foretaget af Kunststyrelsen og dens formål er at synliggøre og dokumentere: at den danske deltagelse ved Popkomm-messen i Berlin 2010 har bidraget til at synliggøre dansk musik at Danmark og den danske musikbranche er repræsenteret og profileret ved Popkomm-messen at danne grundlag for beslutninger om fremtidige bevillinger og satsninger vedrørende Popkomm og andre messer i udlandet. at videreformidle erfaringer fra projektet, både den praktiske afvikling og samarbejdet med MXD, genreorganisationerne og musiklivets andre aktører 2.2 Afgrænsning Evalueringen er fokuseret på den danske stand og synliggørelsen af de danske selskaber og musikorganisationer ved Popkomm-messen. Det er ikke denne evaluerings formål at evaluere og vurdere de danske koncerter og showcases på Popkomm-festivalen. De er blevet afviklet af MXD, WMD og DMF. 2.3 Evalueringens metoder Der har været gennemført en intern evalueringsproces med inddragelse af projektets kortsigtede og langsigtede mål. Til den interne evaluering har Kunststyrelsen brugt en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse der udgør evalueringsgrundlaget. Kunststyrelsen vurderer, at man som intern evaluator er tæt på de processer, der evalueres og derfor har god baggrund for at vurdere, hvilken type viden evalueringen skal producere. Samtidig skal man dog være opmærksom på den udfordring, det er, at opnå en objektivitet svarende til den, der kan forventes af en ekstern evaluering, ligesom man må erkende, at der er en risiko for at evalueringen ikke opfattes som lige så objektiv som en ekstern evaluering.

5 Side 5 Til måling af de kortsigtede og langsigtede mål for projektet i form af deltagernes tilfredshed med standens rammer, det danske aktivitetsniveau på messen samt synligheden af den danske tilstedeværelse har disse metoder været anvendt: o o o o o o Kvantitativ optælling af antal selskaber og personer på standen Analyse af deltagerfeltet, bl.a. på baggrund af tidligere deltagerlister/kataloger Evalueringsskema til medvirkende selskaber om den danske stand og deres aktiviteter på messen Evalueringsmøde og dialog med MXD Evaluering med deltagende Musikudvalgsmedlemmer Projektgruppen laver en intern evaluering af forløbet i Kunststyrelsen 2.4 Målgrupper for evaluering Statens Kunstråds Musikudvalg (opdragsgiver) Den rytmiske danske musikbranche samt IFPI og DUP Kunststyrelsen MXD og genreorganisationerne Offentligheden Kap 3. Analyse I det følgende fremlægges og analyseres den indsamlede dokumentation af evalueringsskemaer og statistik i forhold til de kort- og langsigtede mål, indikatorer og succeskriterier, der er formuleret i projektgrundlaget. Spørgeskemaundersøgelse For at måle deltagernes tilfredshed med standens rammer, aktiviteter og selskabernes udbytte blev der gennemført en kvantitativ undersøgelse via mail hvor alle deltagerne blev bedt om at svare på et evalueringsskema. Kunststyrelsen modtog evalueringsskemaer fra 38 ud af 39 selskaber, hvilket giver en samlet svarprocent på 95%. Dette er en forbedring i forhold til 2008, hvor 78% svarede på deres evalueringsskema. 3.1 Samling af den danske musikbranche Mål 1. (kortsigtet) At samle den danske musikbranche ved Popkomm. Indikator: At det er de relevante aktører, selskaber og organisationer, der deltager, og at de angiver Popkomm som en vigtig messe Succeskriterier: 1) At mindst 30 selskaber deltager, dvs. ca. 60 personer 2) At toneangivende pladeselskaber fra både IFPI og DUP deltager 3) At mindst 70 % af de danske deltagere angiver Popkomm som relevant for udvikling af deres netværk På Popkomm i 2010 deltog i alt 470 udstillere fra 20 lande, og messen blev besøgt af i alt 7500 deltagere. Det er en halvering i forhold til 2008, hvor Popkomm var på sit højeste og havde 843 udstillere og deltagere. Med året danske deltagelse af 39 selskaber og 91 deltagere, er succeskriterie 1, opfyldt. Men i forhold til 2008, hvor 46 selskaber deltog, er der en nedgang på ca. 15%.

6 Side 6 Følgende figur, der er baseret på selskabernes primære funktioner, viser en analyse af det danske deltagerfelt i forhold til deres aktivitet indenfor musikbranchen. Figur 1. 10% 3% POPKOMM 2010: SELSKABER 21% Label/publishing/managements Rettighedsselskaber Organisationer Online w holesale/musikteknologi Festivaler 64% 3% Sammenholder man selskabernes primære funktioner i forhold til de deltagende selskaber i 2008, er fordelingen af deres aktiviteter stort set uændret. Det vil sige at 64% af de danske selskaber primært arbejder indenfor pladeproduktion, publishing, distribution og management. 21% af de danske deltagere er organisationer fra musikkens verden, og 10% er selskaber, der arbejde med wholesale og musikteknologi. Ingen af de 4 store pladeselskaber og IFPI-medlemmer Sony/BMG, Warner, Universal og EMI var tilmeldt standen i Kun deres to publishing-afdelinger EMI Publishing og Warner/Chapell Music var repræsenteret. Ud af 39 selskaber var kun 9 selskaber medlemmer af en brancheforening. 5 selskaber var medlemmer af IFPI og 4 af DUP, hvoraf sidstnævnte var tilmeldt standen for at kunne repræsentere sine medlemmer. Med det lille antal medlemmer fra begge organisationer kan succeskriterie 2, hvad angår toneangivende pladeselskaber fra IFPI og DUP på standen ikke siges at være opfyldt. Blandt organisationer deltog genreorganisationen World Music Denmark samt Dansk Musiker Forbund på standen. Begge organisationer var involveret i off-popkomm showcases, der blev afviklet fredag aften. Som offentlig institution deltog Det Jyske Musikkonservatorium, Århus, med 19 Music-Management studerende. I brugerundersøgelsen blev de deltagende selskaber spurgt om Popkomms relevans for udvikling af deres netværk. 83 % finder at Popkomm er meget relevant eller relevant for deres netværk både internationalt og nationalt, og succeskriterie 3 om Popkomms relevans for udvikling af netværk for danske deltagere er opfyldt.

7 Side Standen Mål 2. (kortsigtet) At skabe en funktionel og præsentabel og ramme, der servicerer deltagerne og synliggør Danmark og Norden Indikator: Generel tilfredshed i spørgeskema-undersøgelse blandt deltagere om standen og deres mening om Popkomm Succeskriterier: 4) At mindst 85 % er meget tilfredse eller tilfredse, heraf mindst 35 % meget tilfredse 5) At højst 15 % er utilfredse eller meget utilfredse, heraf højst 5 % meget utilfredse 6) Mindst 70 % af de danske deltagere angiver Popkomm som vigtigt samlingssted for den danske musikbranche I det følgende er resultatet af de spørgsmål, der er relevante i forhold til mål 2, analyseret og kommenteret. De er endvidere sammenholdt med forrige års svar og resultater, hvis der er tale om væsentlige forskelle. Figur Placering af stand i messeområde Kunststyrelsens kommunikation via Kunststyrelsens servicering af stand hjemmeside og mails Meget tilfreds % Tilfreds % Utilfreds % Meget utilfreds % Ved ikke % Hvad angår placering, servicering og Kunststyrelsens kommunikation i forbindelse med standen er der generelt stor tilfredshed blandt brugerne. Dog ikke så stor tilfredshed som i 2008, hvor over ca. 90 % var tilfredse og meget tilfredse. En forklaring på det generelle fald i tilfredsheden kan skyldes flere faktorer. I 2010 var standen pre-designet af Popkomm som en færdig pakke modsat de andre år hvor Kunststyrelsen selv har stået for design og opbygning. På denne måde har Kunststyrelsen ikke kunne bruge sine erfaringer i opbygningen af standen. Omkring placering har flere Popkomm-deltagere kommenteret, at Tempelhof lufthavn var et meget stort område at afholde messe på. På grund af de store afstande i den gamle lufthavn var de nationale stande isoleret i forhold til andre udstillere og aktiviteter på messen. En væsentlig faktor vedrørende tilfredshed i servicering kan være den kendsgerning, at Popkomm ikke leverede øl, vand og køleskabe til tiden. Tilfredsheden med Kunststyrelsens kommunikation via mails og hjemmeside var høj i 2008, og denne tilfredshed er fastholdt i Dette kan skyldes, at den elektroniske tilmeldingsprocedure via Kunststyrelsens hjemmeside er videreudviklet og nu bruges til alle messer.

8 Side 8 I brugerundersøgelsen blev deltagerne også spurgt om relevansen af følgende emner som design, mødefaciliteter, forplejning, internet og standkatalog vedrørende standen. Her ligger vurderingen af relevansen af design af stand og standkatalog lidt lavere end de andre områder. Figur Design af stand Mødefaciliteter Adgang til forplejning Adgang til internet Standkatalog Meget relevant % Relevant % Irrelevant % Meget irrelevant % Ved ikke % Sammenholder man alle svarene der vedrører standen, er der sket et generelt fald i tilfredsheden og succeskriterie 4, hvor 85 % skal være meget tilfredse eller tilfredse, er dermed kun delvist opfyldt. Til gengæld er succeskriterie 5 opfyldt, da utilfredsheden ingen steder overstiger 15 %.. På spørgsmålet om hvorvidt selskaberne angiver Popkomm som en vigtigt samlingssted svarede 22 % at det var meget relevant, og 70 % at det var relevant. Dermed er succeskriterie 6, hvad angår Popkomm som samlingssted, opfyldt. Deltagerne fik endvidere mulighed for at kommentere og komme med forslag til forbedringer til standen mm. Figur 4. Forslag til forbedring af standen: Standen burde promovere danske produkter såsom dansk øl og danske fødevarer i stedet for italiensk hvidvin og tysk øl. Man kunne også indtænke andre danske produkter (design) og udnytte eksportsynergien Vi - MXD og Kunststyrelsen - bør producere en plakat, som kan hænge på standen, og som angiver tid og sted for alle danske showcases. Man kunne have haft noget videoindslag kørende med de deltagende bands. Og i det hele taget være mere udadvendt i sin henvendelse til omverdenen. Bordplads som fast indslag i standen til præsentationsmateriale Der kunne godt have været lidt flere vandflasker i standens køleskab da der kun var øl og kaffe at vælge imellem. Idéen med standene fordelt på lange gange er meget dårlig Tænk out of the box mht. udsmykning, indretning, udnyttelse af pladsen, så området bliver lidt mere originalt, interessant og unikt at se på. Alle stiller op med gratis øl, hvide borde og stole, billige chips og masser af hangouts fra det pågældende land der spiser og drikker al det ovenstående og optager al pladsen. Gå amok, gør noget sjovt, gør det noget særligt.

9 Side Presse og medier Mål 3. (kortsigtet) At synliggøre og promovere primært den danske, sekundært den nordiske tilstedeværelse på messen Indikator: Omtale af danske og nordiske aktiviteter i Danmark og Tyskland i forbindelse med messen og festivalen Succeskriterier: 7) Produktion af standkatalog over danske deltagere 8) 2-3 omtaler af standen i danske medier 9) 1-2 pressemeddelelser om dansk- og nordiske aktiviteter i Danmark 10) produktion af præsentations materiale vedr. dansk/nordisk stand og danske showcases For at synliggøre den danske tilstedeværelse ved både messe og festival producerede Kunststyrelsen et standkatalog. Kataloget indeholdt firmaprofil og kontaktinformationer på de danske selskaber samt en oversigt over danske showcases. For at skabe omtale og opmærksomhed støttede MXD og Musikudvalget en fælles nordisk reception forud for den nordiske showcase Almost Famous & Nordic by Nature Scandinavian Showcase. Der blev endvidere trykt flyers for at informere om showcasen, der foregik på C-Club onsdag aften d. 8. september. Ud over denne messe reklamerede den danske stand for deres Nordic drink party som blev afviklet torsdag d. 9. september. Kunststyrelsen koordinerede før og under messen sit presse-arbejde sammen med MXD. Strategien bestod i at orientere hinanden løbende om begge parters informationsarbejde samt at nævne hinandens aktiviteter ved Popkomm. I de danske aviser og tidsskrifter blev der skrevet 8 artikler op til og under Popkomm. I Gaffa, som var til stede under messen, blev der skrevet 1 baggrundsartikel og lavet 3 reportager og anmeldelser på deres hjemmeside. MXD udsendte en pressemeddelelse, som blev koordineret med Kunststyrelsen kort før Popkomm hvor de omtalte den danske stand og den nordiske aften. Succeskriterierne 7-10, hvad angår standkatalog, omtale af stand, pressemeddelelse og præsentationsmateriale om nordisk showcase er dermed opfyldt. 3.4 Musikbranchens internationale netværk Mål 4 (kort- og langsigtet) At den danske musikbranche udvikler internationale netværk og markeder til musikeksport Indikator: At deltagerne har fået nye eller udviklet tidligere internationale kontakter Succeskriterier: 11) Mindst 70 % af deltagerne angiver at have fået styrket deres netværk væsentligt 12) Konkret angivelse af hver deltagers mødeaktivitet samt udvikling/vedligeholdelse af netværk via spørgeskema og kvalitative interviews 13) Konkret angivelse af hvilke lande/regioner deltagerne har haft kontakt med I brugerundersøgelsen blev de deltagende selskaber spurgt om Popkomms relevans for udvikling af deres internationale netværk. Her svarede 88% af selskaberne på, at Popkomm var meget relevant eller relevant og dermed er succeskriterie 11 opfyldt. Det er første gang, at Kunststyrelsen har spurgt hvert selskab om deres antal af møder, og der er derfor ikke noget at sammenholde tallene med. Men ud fra tallene i figur 5. og interviews på standen vurderer Kunststyrelsen, at der ikke har været så travlt, som der var i Dette kan skyldes, at der, som før nævnt, kun var halvt så mange internationale deltagere på Popkomm som forrige år. Eftersom det er lykkedes at få en konkret angivelse af hver deltagers mødeaktivitet i brugerundersøgelsen er succeskriterie 12 opfyldt.

10 Side 10 Figur 5. 0% 5% Antal møder på Popkomm 2010 Færre end 15 møder 41% 54% møder Flere end 30 møder Ved ikke I brugerundersøgelsen blev der ikke spurgt om, hvilke lande deltagerne havde haft kontakt med og dermed er succeskriterie 13 ikke opfyldt. Til gengæld blev selskaberne spurgt om hvilke messer de havde været på i løbet af det sidste år, hvilket kan give et fingerpeg om deres internationale kontakter. Ud af de 39 selskaber havde 15 selskaber været på Midem, 9 på Eurosonic, 3 på SXSW, 3 på ByLarm, 3 på Womex og 1 på JazzAhead. Derudover svarede 29%, at de havde tænkt sig at deltage i Reeperbahn % af selskaberne svarede desuden på, at de overvejede at deltage igen på en dansk stand ved Popkomm Kunstrådet og Kunststyrelsens internationale netværk Mål 5: (kort- og langsigtet) At udvikle og vedligeholde Musikudvalgets og Kunststyrelsens internationale og nationale netværk. Indikator: Stigning i antallet af Musikudvalgets og Kunststyrelsens internationale og nationale netværk Succeskriterier: 14) At Kunststyrelsens Musikudvalgets medlemmer og Kunststyrelsens medarbejdere angiver at have øget antallet af internationale kontakter væsentligt Som medlemmer fra Statens Kunstråds Musikudvalg deltog Leif Skov og Steen Jørgensen. Begge deltog i møder på messen med repræsentanter for den danske og internationale musikbranche og overværede flere af de danske showcases. Eftersom der var færre deltagere på Popkomm i år har Musikudvalgets medlemmer ikke øget antallet af internationale kontakter på selve messen. De har haft mulighed for at vedligeholde deres eksisterende netværk og brugt turen til Berlin til også at pleje netværk inden for live- og clubscenen. Kunststyrelsens medarbejdere vedligeholdt også deres netværk ved møder med internationale kontakter og organisationer. Endvidere lå den danske stand ved siden af Norge, Sverige og Finland, så Kunststyrelsen havde mulighed for at styrke det nordiske samarbejde og lave fælles arrangementer som fx den fælles nordiske reception Nordic Drink Party. Succeskriterie 14 vurderes dermed som opfyldt.

11 Side 11 Kap 4. Målopfyldelse og anbefalinger 4.1 Målopfyldelse De tre kortsigtede mål for projektet og deres succeskriterier, som er beskrevet i projektgrundlaget, vurderes alle opfyldt, på nær succeskriterie nr. 2 med at samle toneangivende pladeselskaber fra IFPI og DUP og nr. 4 som angav at mindst 85% skulle være tilfredse med standen. Disse succeskriterier er ikke opfyldt eller kun delvis opfyldt. Det skyldes blandt andet den manglende deltagelse på standen af de 4 store pladeselskaber samt IFPI og DUP-selskaber. Hvad angår tilfredshed med standen og servicering har det påvirket brugerundersøgelsens resultat at Popkomm ikke leverede drikkevarer og køleskabe som aftalt. Yderligere afvigelser fra succeskriterierne i brugerundersøgelsen er alle gennemgået og kommenteret i analysen. Brugerundersøgelsen og selskabernes feedback er medtaget i anbefalingerne til næste års Popkomm. Hvad angår de to mere langsigtede mål, som består i at den danske musikbranche udvikler internationale netværk og markeder til musikeksport og at udvikle og vedligeholde Musikudvalgets og Kunststyrelsens internationale og nationale netværk, kan målopfyldelsen ikke vurderes endeligt, men med udgangspunkt i opfyldelsen af de valgte succeskriterier, vurderes det at der er muligheder for at målene på længere sigt vil blive nået hvis Popkomm fastholder sin position som vigtig messe i Tyskland. Det gælder også for de tre overordnede projektmål med: - at styrke dansk musikeksport ved at skabe gode rammer for den danske musikbranches udvikling af internationale kontakter og netværk - at promovere og synliggøre dansk musik internationalt - at promovere og synliggøre Norden som en region indenfor musikkens verden internationalt. For at vurdere målopfyldelsen vil det være nødvendigt over flere år at indhente information og data om deltagernes brug og tilfredshed af den danske organisering på Popkomm. Ligeledes vil analyse af MXD s årlige opgørelser over dansk musikeksport også kunne bidrage til en vurdering af målopfyldelsen af de overordnede mål. 4.2 Anbefalinger På basis af brugerundersøgelsen og pladeselskabernes kommentarer, projektgruppens interne evaluering samt evalueringsmøde med MXD anbefales følgende til næste års projekt: at Musikudvalget igen støtter organiseringen, samlingen og synliggørelsen af den danske musikbranche med en stand på Popkomm Selvom Popkomm i 2010 var halveret hvad angår internationale deltagere var der stadig mange centrale branchefolk fra Europa og den danske deltagelse og interesse var stadig stor. Udover Popkomm messen rummer Berlin også et stort netværk inden for live- og clubscenen som gør det værd for danskere at besøge byen. Ligesom i 2010 anbefales det at lave en mindre og mere enkel stand samt at fastholde den lave deltagerpris. at Musikudvalget sammentænker deres indsats på Popkomm 2011 med en eventuel netværks- og branche indsats på Reeperbahn Festival 2011 i Hamburg.

12 Side 12 Da Popkomm aflyste messen i 2009 udvidede Reeperbahn Festival i Hamburg deres campus- og netværksområde. Eftersom MXD i 2010 lavede en dansk aften på Reeperbahn og mange danske branchefolk deltog anbefales det derfor at sammentænke de to satsninger i Tyskland for at maximere effekten. at udbygge dialogen med MXD vedrørende satsninger på messer- og festivaler Ved at udbygge dialogen med MXD samt at koordinere og videreudvikle pressearbejdet omkring promovering af dansk/nordisk netværksarbejde og showcases er det muligt at skabe en bedre platform for dansk musik i Tyskland. at fastholde det nordiske koncept på Popkomm for at skabe større gennemslagskraft i Tyskland De nationale stande fra de nordiske lande var på messen samlet ved siden af hinanden for at skabe et Nordic Corner. Derudover deltog Danmark i den nordiske showcase og den nordiske reception. Begrebet nordisk har en stor gennemslagskraft rent internationalt og i forbindelse med Popkomm kan det skabe god opmærksomhed. Et nordisk samarbejde omkring en fælles nordisk stand på Popkomm lykkedes i 2009 men da blev messen aflyst. 4.3 Formidling og opfølgning Evalueringsrapporten formål er at synliggøre og dokumentere, at deltagelsen ved Popkomm i Berlin 2010 har bidraget til at synliggøre dansk musik, og at den danske musikbranche har været repræsenteret og profileret på messen. Statens Kunstråds Musikudvalg står sammen med projektejer og projektleder for opfølgning på rapporten. Evalueringsrapporten bliver offentliggjort til interessenter og målgrupper på Bilag: 1. Projektgrundlag 2. Regnskab Jens Fuglsang 30. november 2010

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

MIDEM 2009. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

MIDEM 2009. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 2. juni 2009 Jour.nr.: MIDEM 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på MIDEM 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning 7. december 2009 WOMEX 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Nordisk samarbejde 1.4 Økonomi og ressourcer

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

MIDEM 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

MIDEM 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 28. maj 2008 Jour.nr.: MIDEM 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på MIDEM 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Projektets formål 2. Evalueringens

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm Sammenfatning af evalueringsrapporten

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm Sammenfatning af evalueringsrapporten 21. februar 2008 Jour.nr.: XXX Evalueringsrapport Popkomm 2007 Indhold Sammenfatning af evalueringsrapporten 1 Indledning 1.1 Introduktion af projektet 1.2 Projektets formål 1.3 Projektets forløb 1.4 Organisering

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

EVALUERING AF MUSIKMESSERNE MIDEM, POPKOMM OG WOMEX. Statens Kunstråds Musikudvalg MARTS 2011. 1. marts 2011 D: E:

EVALUERING AF MUSIKMESSERNE MIDEM, POPKOMM OG WOMEX. Statens Kunstråds Musikudvalg MARTS 2011. 1. marts 2011 D: E: Statens Kunstråds Musikudvalg 1. marts 2011 MARTS 2011 EVALUERING AF MUSIKMESSERNE MIDEM, POPKOMM OG WOMEX NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 8100 Århus C CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 8732

Læs mere

Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra. H.C. Andersen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra. H.C. Andersen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra H.C. Andersen 90 91 Musikmesser/Showcase-festivaler Der findes et utal af internationale musikmesser, -konferencer, -seminarer, -festivaler og kombinationer

Læs mere

Musikportal NOTAT. Projektgrundlag. 14. april 2005 BAGGRUND

Musikportal NOTAT. Projektgrundlag. 14. april 2005 BAGGRUND NOTAT 14. april 2005 Musikportal Projektgrundlag BAGGRUND Kunststyrelsens resultatkontrakt 2005-08 udmøntes i årlige handlingsplaner. Planen for 2005 omfatter intensivering af Kunststyrelsens internationale

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2008. Sammenfatning af evalueringsrapporten

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2008. Sammenfatning af evalueringsrapporten 4. marts 2009 Jur.nr.: XXX Evalueringsrapprt Ppkmm 2008 Indhld Sammenfatning af evalueringsrapprten 1 Indledning 1.1 Intrduktin af prjektet 1.2 Prjektets frmål 1.3 Prjektets frløb 1.4 Organisering 1.5

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Intro, Tysklands Største Musikmagasin, Hylder Dansk Kunst, Musik og Mode i September-Udgaven

Intro, Tysklands Største Musikmagasin, Hylder Dansk Kunst, Musik og Mode i September-Udgaven Dette indhold er fra websitet MXD.dk. http://mxd.dk//arkiv/2016/intro-tysklands-stoerste-musikmagasin-hylder-dansk-kunst-musikog-mode-i-september-udgaven/ Intro, Tysklands Største Musikmagasin, Hylder

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m.

Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m. September 2010 Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m. Vedr. Eksportstøtte til Pladeselskaber Næste ansøgningsfrist: 1. oktober 2010, vedrørende projekter fra 1. januar 2011 og

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

ESNS Dag 2: Stor interesse i dansk musik fra internationale delegates

ESNS Dag 2: Stor interesse i dansk musik fra internationale delegates Dette indhold er fra websitet MXD.dk. http://mxd.dk//arkiv/denmark-blooms-at-eurosonic/esns-dag-2-stor-interesse-i-dansk-musik-f ra-internationale-delegates/ ESNS Dag 2: Stor interesse i dansk musik fra

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Innovation Camp Medica

Innovation Camp Medica Innovation Camp Medica Velkommen! Konsortiet bag Innovation Camp MEDICA Succes kræver forberedelse MEDICA er en medtech jungle (uoverskuelig stor og multikulturel) Konsortiets vision; hjælpe deltagere

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK Indikatorer og nøgletal JazzDanmark 2013-2016 Side 1 af 6 NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Opgaveområder - Nøgletal og indikatorer... 2! Udvikling i nøgletal og indikatorer... 4! JazzDanmarks

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 DI Byggematerialer og Danmarks Handelskontor i Barcelona i samarbejde med Export

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Et samarbejde mellem Jazz Danmark og World Music Denmark

Et samarbejde mellem Jazz Danmark og World Music Denmark Danish Vibes 2013 Et samarbejde mellem Jazz Danmark og World Music Denmark - afrapportering og evaluering Danish Vibes 2013 fremmer danske jazz- og verdensmusikorkestres igangværende internationale karriere

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan?

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? EVALUERING Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? Hvilke målsætninger er der for eventen på hvilke områder? Er målsætningerne prioriteret i forhold

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Rudersdal Kommune. til. Rudersdal Kommune Stationsvej Birkerød. fra

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Rudersdal Kommune. til. Rudersdal Kommune Stationsvej Birkerød. fra Notat 2011 Den Lokale Erhvervsservice i Rudersdal Kommune til Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød fra Væksthus Hovedstadsregionen Gribskovvej 4 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Vejledning...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større EVALUERINGSRAPPORT 2014 Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter Hovedsponsor Sponsor en del af noget større Evaluering DBU s Skattejagt 2014 2014 er det første år for DBU s nye koncept Skattejagt.

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009 Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer Januar 2009 Hovedresultater Generelt er der meget høj tilfredshed med Levuk blandt medlemmerne, og 94 % udtrykker at de er glade for at gå i Levuk, hvilket

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 28. februar 2013 /LOHOLK Referat af møde i demokratiudvalget den 20. februar 2013 kl. 13:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

OKT 2015 TRÆNINGS BAROMETERET EN ANALYSE AF MEDLEMMERNES TILFREDSHED OG LOYALITET. Virksomhedens navn

OKT 2015 TRÆNINGS BAROMETERET EN ANALYSE AF MEDLEMMERNES TILFREDSHED OG LOYALITET. Virksomhedens navn OKT 2015 TRÆNINGS BAROMETERET EN ANALYSE AF MEDLEMMERNES TILFREDSHED OG LOYALITET Virksomhedens navn INDHOLD INDHOLD FORORD 1 SAMMENFATNING 2 INTRODUKTION Baggrund Hensigt og mål Udvælgelsen og indsamling

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested:

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested: Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødedato: 8. maj 2008 Mødested: Telefonkonference via Skype Tilstedeværende: Allan Larsen Claus E. Schmidt Anne-Franziska Sinner Lars Lau Jensen Raja K. Ferneke Esben Høgh

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2011-2012

Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2011-2012 Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2011-2012 1. februar 2013 Om s tilskudsordning... 2 Rapportens formål og opbygning... 3 Metode... 3 Del 1: Før opholdets begyndelse... 5 Informationsmaterialet...

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Aktindsigt vedrørende MXD

Aktindsigt vedrørende MXD Aktindsigt vedrørende MXD Side 1 af 1 Rebekka Elisabeth Anker-Møller Fra: Jan Ole Traasdahl Sendt: 4. september 2008 14:05 Til: Cc: 'signe.m.richter@24timer.dk' Henrik Wenzel Andreasen; 'Gunnar K. Madsen'

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK INDHOLD Metode Datagrundlag Hovedkonklusioner 1. Uddannelsesområdet 2. Det professionelle område 3. Gatekeeper-området METODE Dataindsamlingen er foretaget på baggrund af eksisterende

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Studiemiljøundersøgelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole 2015

Studiemiljøundersøgelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole 2015 Studiemiljøundersøgelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole 2015 I okt. nov. 2015 gennemførte højskolen en Studietilfredshedsundersøgelsen for fuldtidsstuderende, som også inkluderede studerende i

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Rudersdal Kommune. til. Rudersdal Kommune Stationsvej Birkerød. fra

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Rudersdal Kommune. til. Rudersdal Kommune Stationsvej Birkerød. fra Notat 2012 Den Lokale Erhvervsservice i Rudersdal Kommune til Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød fra Væksthus Hovedstadsregionen Gribskovvej 4 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Vejledning...

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Event Thor Beach Triathlon ved Lemvig Kommune.

Ansøgning om økonomisk støtte til Event Thor Beach Triathlon ved Lemvig Kommune. Ansøgning om økonomisk støtte til Event Thor Beach Triathlon ved Lemvig Kommune. Thor Beach Triathlon er et nyt event med afvikling i uge 31, 2016. Konceptet er unikt, første i Danmark og i tråd med tidens

Læs mere

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse 1. Baggrunden for projektet På baggrund af et ekstremt bæredygtigt samarbejde

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningerne ind i Folkeskolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 39 Indhold 1. Introduktion......... 40 2. Projektets aktiviteter............ 40 3. Projektets resultater....... 41 4. Projektets

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere