Varmepumper til opvarmning af torpet! Hvorfor eller hvorfor ikke?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmepumper til opvarmning af torpet! Hvorfor eller hvorfor ikke?"

Transkript

1 Varmepumper til opvarmning af torpet! Hvorfor eller hvorfor ikke? Her omtales nogle af de muligheder og begrænsninger, der er ved anvendelsen af varmepumper til opvarmning af fritidshuse i Sverige. Primært omtales luft luft varmepumper. De gældende regler for installation omtales også. Af Bjørn Donnis Indhold Indhold... 1 Indledning... 2 Afgrænsning og basal viden... 2 Dette BØR du vide!... 2 COP værdien... 3 Årsvirkningsgraden... 3 Normeffektfaktor... 4 A mærkede varmepumper... 4 Økonomi... 4 Monteringen... 5 Komfort og frostsikring... 6 Fordele og ulemper i torpare sammenhæng... 6 Andre typer varmepumper... 7 Konklusion... 9 Mere information:... 9 Tryk på dette symbol for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen Side 1 af 10

2 Indledning Gennem de senere år er varmepumpesystemer blevet en populær opvarmningsform i fritidshuse, bl.a. fremmet af et udbud af prismæssigt ganske overkommelige anlæg i byggemarkeder o.l. Der er mange fristende egenskaber ved at montere en sådan men desværre også masser af muligheder for at blive skuffet. Nedenfor forsøges at gå lidt dybere end de meget anprisende annoncetekster for at klæde os bedre på til at vælge, om det er en relevant mulighed for den enkelte. Afgrænsning og basal viden Varmepumper kender vi faktisk alle det er sådan en, der driver dit køleskab og din fryser og evt. A/C (luftkonditioneringen) i din bil. Det er også en af de få muligheder for at køle og det kan være en energimæssig fornuftig måde at skaffe varme. Til husopvarmning findes der mange forskellige typer anlæg, der først og fremmest adskiller sig gennem, hvorfra varmen hentes: udeluften, udblæsningen fra ventilation, jorden i haven, grundvandet, eller vandet i en sø! Her skal først og fremmest fokuseres på luft luft varmepumper, der nok er de eneste anlæg, der er billige nok i anlæg til at være af bred interesse for et fritidshus. Til sidst er der en afsnit om andre typer varmepumper. Væsken løber nu gennem et lille hul/en næsten lukket ventil (nr.2), ud i et andet rør. Ved at passere det lille hul (en dyse) falder trykket, og væsken begynder at fordampe. Herved bruges masser af varmeenergi, og temperaturen falder. Dette sker i rørene inde i køleskabet og i enheden udenfor huset ved varmepumper til opvarmning (nr.3). Efter at den kolde gas er blevet lidt varmere fortsætter den nu ind i kompressoren(nr.4) og kredsløbet sluttes. Dette BØR du vide! Den umiddelbare funktions måde for varmepumper er såmænd simpel: En kompressor (nr. 4 i figuren) trykker et kølemiddel på gasform sammen herved bliver gassen varm. Gassen passerer gennem et rør (nr. 1), hvor varmen afgives til omgivelserne, således at kølemidlet kondenserer igen bliver flydende (det er dette, der sker på bagsiden af køleskabet og i enheden inde i huset med varmepumpeopvarmning. Ønsker man i stedet at køle huset, kan man lade kompressoren pumpe den anden vej, så vil rørene ved nr. 1 blive kolde og rørene ved nr.3 blive varme. I praksis vil man ofte lade kompressoren pumpe den anden vej ved at omkoble kredsløbet lige ved varmepumpen med et par ventiler og ekstra rørstumper. Side 2 af 10

3 Det fysiske grundlag selve energiberegningerne bag varmepumper er ganske svært at beskrive. Her rækker det at nævne, at hvor man i et oliefyr eller en elradiator omdanner en slags energi (elektrisk energi eller kemisk bundet energi) til en anden (varme ved en høj temperatur), så vil en varmepumpe hente varme ved en lavere temperatur og aflevere den ved en højere temperatur. Dette kan man ikke gøre gratis, men det vil under gunstige forhold kræve væsentligt mindre energi at hæve temperaturen end at skabe varmen fra grunden. Den energi, man putter ind i varmepumpen for at løfte temperaturen (elektriciteten til kompressoren), får man i øvrigt igen som ekstra varme. Når man graver ned i den fysiske baggrund, er der én ting, der står meget klart: Prisen for at flytte varmen er næsten proportional med forskellen i temperatur mellem den varme side og den kolde side. vel at mærke temperaturerne af køle /varme mediet på de to sider. Det er således meget billigt (i ekstra energi) at køle et hus 5 C når temperaturen udenfor er 25 C, men meget kostbart at opvarme et hus til 20 C når der er 10 C udenfor. Hvis du vil vide mere om detaljerne så læs i en fysik bog om Carnot cyklussen eller se i linket til Wikipedia sidst i dokumentet. COP værdien: For varmepumper til opvarmning opgiver man normalt udbyttet som COP værdien (COP = Coefficient Of Performance på dansk vel nærmest nyttevirkningsgraden ). COP værdien angiver simpelthen, hvor mange gange mere varmeenergi man trækker ud af varmepumpens opvarmningsdel end den elenergi, kompressoren forbruger. Dette opgives normalt som et enkelt tal f.eks. 3 (= det koster 1 kwh el at få 3kWh varme). En elradiator har pr. definition altid en COP værdi på 1 et olie/naturgasfyret centralvarmeanlæg måske 0,8 0,9 på grund af skorstenstab o.l. Brændeovne ligger endnu lavere. COP værdien er IKKE en universel størrelse for varmepumper den afhænger MEGET af de aktuelle forhold. Den COP værdi, der angives af producenten, er normalt målt for +7 C udetemperatur og 20 C indetemperatur. Nogle gange er den bestemt ved fuldlast (varmepumpen kører fuldt tryk) og andre gange ved dellast (varmepumpen kører på halv kraft). Reelt løfter en sådan pumpe temperaturen mere end 13 C, idet den kolde del skal være koldere end 7 C for at få udeluftens varme ind i de kolde rør, ligesom rørene i indedelen skal være væsentlig over 20 C for at få varmen hurtig ud i rummet. Bliver udetemperaturen f.eks. 0 C eller 10 C, falder COP værdien drastisk! (til måske 2 eller endnu lavere). Dette vil ske for ALLE varmepumper det er ren fysik og ikke noget, man kan undgå ved at vælge en anden model, selvom nogle typer er noget ringere end andre. Årsvirkningsgraden: Hvis du anskaffer varmepumpen gennem en seriøs montør og får vurderet hvilken, der bedst vil opfylde dine krav, så bør montøren foretage en beregning af hvilken årsvirkningsgrad, du kan forvente. Denne beregning bør give et langt mere realistisk billede en den opgive COP værdi af hvilke besparelser, du kan forvente. Side 3 af 10

4 Vejledende årsvirkningsgrader er anført i kassen/varmepumper/varmepumper_aarsvirknin gsgrad.pdf. De vedrører helårs anvendelse i Danmark. Normeffektfaktor er et af den danske Energistyrelse og Teknologisk Institut opfunden værdi, DK/ForbrugOgBesparelser/IndsatsIBygninger/Var mepumper/documents/ny%20opdateret%20var mepumpeliste%20(2)%20pdf%20 %20Adobe%20Acrobat%20Standard.pdf benyttes kun til vandbåren varme. A mærkede varmepumper Man vil (kun) se varmepumper, der er A mærkede, og således skulle være specielt energibesparende. Desværre vedrører det bogstavsmærke, der er fremhævet, alene effektiviteten, ved anvendelse til køling! Effektiviteten ved anvendelse til opvarmning behøver absolut ikke at have noget tilfælles med køleeffektiviteten. ing.dk/artikel/ varmepumper faar amaerke hvis de er gode til at koele Yderligere har det vist sig, at mærkningen på de billige byggemarkedsvarmepumper ofte er forkert: ing.dk/artikel/ danskerne bliver snydt afbillige varmepumper Desværre er forholdene i Sverige næppe anderledes. I Danmark har Teknologisk Institut undersøgt varmepumper og begået en liste over systemgodkendte varmepumper luft luft varmepumper: _positivliste%20 27.september% pdf se mere under Mere Information. Økonomi De kendte luft luft varmepumper kan være ganske billige i indkøb fra langt under 5000 kr pr. enhed. Hertil kommer monteringen: varmepumpen skal tilsluttes el nettet og dette vil oftest kræve besøg af en el installatør (både i Danmark og Sverige). For monteringen af kølekredsløbet: læs venligst nedenfor men allerede her kan nævnes, at i dag må du IKKE foretage dette selv. Men alt i alt kan man få en lovlig og professionelt monteret varmepumpe for under kr. pr. enhed og en kvalitetsvarmepumpe for under Hvis man starter fra bunden, kommer en flok elradiatorer med tilsvarende ledningstræk for ikke at tale om brændeovn + skorsten vel typisk til at koste mere, måske endda meget mere. Men her vil man dog ofte i forvejen have nogle af delene ledningstrækket eller skorstenen. Hvad sparer man så under drift? Lad os lige vende forholdene i Danmark! Hvis man i Danmark påtænker at udskifte oliefyret med varmepumpe(r), er der det problem, at elektricitet i Danmark er langt dyrere pr. energimængde end fyringsolie: El koster ofte over 2 kr. pr. kwh, mens olie koster lidt under 1 kr. pr. kwh (=0,1 liter). Så selvom man måske kun bruger 1/3 så meget energi til varmepumpen, så er regnskabet ikke ALT for godt besparelsen er forholdsvis beskeden. I Sverige er situationen heldigvis noget enklere end i Danmark, idet el og olie koster cirka det Side 4 af 10

5 samme for samme energimængde faktisk er el oftest billigst. Man beskatter i Sverige ganske simpelt el mindre end olie, fordi el i Sverige normalt kommer fra fornybar vandkraft eller fra kernekraftværker med lave driftsomkostninger. Derfor har man ikke noget stort ønske om at presse forbrugerne væk fra el forbrug. Grundlæggende får man således i Sverige en besparelse svarende til ca. den opnåede COPværdi altså måske 2/3 af driftsudgifterne hvis man opnår COP=3 (forår og efterår) eller halvdelen, hvis den opnåede gennemsnitlige COPværdi er 2 (kold vinter). Det overslag holder så længe alternativerne er enten el eller fyringsolie. Den negative side af økonomien er dels, at da strøm nu engang er billig i Sverige, er denne besparelse på 50% eller 67% (eller hvad den nu er), ikke så meget værd i penge. Det andet rent økonomiske problem er, at i fritidshuset vil det totale energibehov normalt være temmelig beskedent i forhold til ens fuldtidsbolig. Hermed bliver uanset COP værdi den samlede besparelse på el regningen tilsvarende beskeden. Hvis man kun har varme i huset under kortere ophold i efterår og vinter og måske supplerer med en brændeovn så bliver besparelsen i kroner endog yderst beskeden nogle få hundrede kroner og vil ikke bare tilnærmelsesvis kunne betale for indkøb og installation af varmepumpen. Endelig: NÅR man har brug for megen varme (når det er rigtig koldt), så vil luft luft varmepumper også arbejde under meget ugunstige forhold (temperaturen skal løftes alt for meget) derfor vil man i Sverige i helårshuse normalt trække varmen fra jord eller sø ( jordvärme/sjövärme ), grundvandet ( bergvärme ), udblæsningen fra ventilationen ( frånluftsvärmepumpar ) alle steder, hvor temperaturen er langt højere på kolde dage om vinteren og mere konstant. Disse anlæg er mht. den samlede besparelse på driften langt mere interessante, men disse anlæg er også langt dyrere at installere og derfor næppe af stor interesse i fritidshussammenhæng. Monteringen El montering skal ifølge loven foretages af elinstallatør, med mindre varmepumpen er udstyret med stik, og du i nærheden har en stikdåse med tilstrækkelig stor sikring bag. Samlingen af kølekredsløbet var for få år siden, noget man altid skulle have en kølemontør til at foretage, idet der skulle påfyldes kølemiddel (freon). For nogle år siden kom der varmepumper, der forud var påfyldt kølemiddel, på markedet. Disse kunne man i princippet selv samle. Man skulle dog i forbindelse med samlingen åbne en ventil så at luften kom ud, uden at spilde noget af kølemidlet. Hvis dette ikke gik godt, ville varmepumpen i værste fald ikke fungere eller man ville opnå en alt for lav COP værdi og dermed minimale besparelser. Hele dette problem er man dog ude over i dag, fordi det som følge af en EU bekendtgørelse er blevet forbudt selv at samle luft luft varmepumper. Begrundelsen er først og fremmest, at mange kølemidler er stærkt ozonnedbrydende og derfor ikke ønskes i atmosfæren. Side 5 af 10

6 Reglerne i Sverige kan læses her: 8/forbjudet_for_privatpersoner_att_installera_lu ftvarmepumpar.doc og reglerne i Danmark 99B3 47E2 8F3B 9EB4DC12DDD5/0/303_2008EF.pdf Komfort og frostsikring. En almindelig lille luft luft varmepumpe blæser varm luft ind ét enkelt sted det kan være fint i det lille 50m² soldattorp, hvis man lader alle døre stå åbne. Men for de større huse og huse i flere plan vil det være problematisk, og man vil måske have brug for flere varmepumper og yderligere måske supplerende el varme på toilet/bad. Men der er også en meget komfortmæssig positiv egenskab ved varmepumperne: Da de i princippet bare er et luftkonditioneringsanlæg, der kører omvendt, så kan de alle/allerfleste med et enkelt tryk på en knap stilles om til at køle huset! Umiddelbart synes varmepumpen ideel til at frostsikre huset. Ved opvarmning fra en udetemperatur på omkr. frysepunktet til måske 5 C indetemperatur vil gode varmepumper give en fantastisk flot COP værdi! Der er dog desværre et par problemer: De normale varmepumper kan ikke stilles til lavere indetemperatur end 10 C og så er elbesparelsen jo ringere nok er COP værdien måske god, men det er rent energispild at opvarme stuerne til 10 C, hvis formålet bare er at undgå at vandrørene fryser. Der har endda været solgt varmepumper, der egentlig var beregnet det tropiske/sydeuropæiske marked. De har ikke kunnet stilles lavere end 17/18 C! De er absolut uøkonomiske til frostsikring af huse. De 10 C minimumstemperatur er dog i nogle tilfælde nok så relevant, idet man normalt jo vil have varmepumpens indedel i en stue og det er typisk køkken/bad/toilet, der skal frostsikres. Måske bør varmepumpens indedel sidde i køkken/alrum med brændeovne i stuerne? Skal man have supplerende elradiatorer i alle rum med vand, så går noget af fidusen desværre fløjten. Et helt andet problem er, at hvis udetemperaturen bliver tilstrækkelig lav, så sker der ikke blot det, at COP værdien falder til tæt på 1 denne dårlige økonomi i nogle få kolde nætter kunne man nok leve med i dele af Sydsverige men mange varmepumper holder ganske simpelt op med at fungere! Så kan det gå helt galt med frosne rør! Fordele og ulemper i torpare sammenhæng (stadig er det luft luft varmepumper, der tænkes på) Fordele: Varmepumper er relativt billige i indkøb og montering. De sparer energi, selvom det ikke altid er de høje tal, der reklameres med. Specielt er varmepumpen effektiv til at give lidt ekstra varme forår og efterår. Side 6 af 10

7 Du får køling/luftkonditionering uden ekstra investeringer. Du kan måske klare dig med mindre hovedsikringer end ved elvarme det kan være en kæmpebesparelse. Ulemper: (Luft luft) Varmepumpen sender kun varme ind ét sted! Med mindre dit hus er meget lille, skal du have flere luft luft varmepumper eller alternativ varmekilde. Tænk også på, om varmeeffekten er stor nok! Nogle varmepumper afgiver ca. 3 kw varmeeffekt (under hvilke forhold?), og det er faktisk kun nok til at opvarme m² til normal indetemperatur på en kold vinterdag. Luft luft varmepumpen har dårlig økonomi når det er meget koldt og sætter helt ud ved rigtig lave temperaturer. Er derfor kun relevante i den sydlige del af Sverige (længere nordpå skal man i givet fald have f.eks. varmepumper med bergvärme fra en (ekstra) boret brønd meget effektivt og ganske dyrt i anlæg). Varmepumpen kan normalt ikke stilles til egentlig ren frostsikring og vil ofte være monteret i de forkerte rum i forhold til frostsikring. Besparelsen kan være pæn i procent men du bruger jo ikke så meget varme i et fritidshus og el er i forvejen relativt billig i Sverige. Hvis du har et fungerende varmesystem, kan besparelsen så retfærdiggøre investeringen? Som man ser, er beslutningen ikke hel enkel, idet der er mange forhold, der taler for luft luft varmepumper og mange der taler imod. Andre typer varmepumper Overskriften er egentlig misvisende, idet selve varmepumpen grundlæggende er den samme. Det, der ændres, er først og fremmest, HVORFRA varmen hentes, og HVORTIL den leveres. Hvortil spørgsmålet er relativt enkelt, idet alternativet til indblæst varm luft er at opvarme vand i et centralvarmeanlæg. Her er gulvvarme en stor fordel, idet vandets temperatur i et gulvvarmeanlæg typisk er noget lavere end i et radiator centralvarmeanlæg, og dermed får man hele tiden en lidt bedre COP værdi. Den bedre COP værdi er helt afgørende, for at man sparer penge ved en varmepumpe, og skyldes, at forskellen i temperatur mellem der hvor varmen hentes, og temperaturen, hvor varmen afleveres, reduceres. Når man tænker på, hvor varmen hentes, er der lidt flere muligheder. En variant af luft luft varmepumpen henter sin energi fra ventilationsluften fra huset og kaldes Frånluftvärmepumpe et noget avanceret udbygget Genvex system. Det er et meget økonomisk system, idet temperaturen næsten ikke skal hæves, men nok lidt for dyrt at installere i et fritidshus, og det kan absolut ikke stå alene. Til gengæld er det i praksis blevet standard i nyere helårshuse i Sverige. Side 7 af 10

8 I Danmark er jordvarme (sv: markvärme eller ytjordvärme ) i form af nedgravede slanger under græsplænen ret udbredt. Dette er knap så benyttet i Sverige, bl.a. på grund af den manglende jordtykkelse i mange egne, men delvist også fordi jorden selv i cm dybde bliver ganske kold i de nordligere egne af Sverige. I Sverige dimensionerer man ofte, således at jorden fryser til is omkr. slangerne. Under alle omstændigheder ER jorden dog typisk væsentlig varmere end udeluften i hele vinterperioden, hvorfor en varmepumpe, der henter varmen i jorden, sparer mere energi end luft luft varmepumpen. boring kan benyttes så fylder man omkring slangerne med en lervælling eller det udborede materiale. Anlægsprisen er ca. som en vandboring, hvortil kommer, at man normalt vil montere en højkvalitets varmepumpe m.v. så totalen er et sted i området SEK ! (2008) hvor den højeste ende nok er for kæmpevillaen. Energibrunn elller Bergvärme Ytjordvärme Den ret dybe opgravning af nogle 100 m² græsplæne og de mange meter nedgravede slanger er dog så bekosteligt, at det næppe er interessant i fritidshussammenhæng. En langt mere udbredt metode i Sverige er at få boret en energibrønd også kaldet Bergvärme. Dette er grundlæggende bare endnu en vandboring, som den, man måske får sit drikkevand fra. Her benyttes vandet i brønden blot til at opvarme den kolde side af kredsløbet. Man skal ikke være bange for, at en korrekt dimensioneret energibrønd fryser til. En tør Energibrunnen må ikke forveksles med de typer geotermisk varme, som man eksperimenterer med (og i mange år har benyttet i bl.a. Island og Italien). Ved geotermisk varme borer man langt dybere (med mindre det altså er i et vulkansk område) og henter vand op, der er meget varmt. Fordelen ved de to ovennævnte typer varmepumper er som nævnt, at man henter varmen fra steder, hvor temperaturen er måske 0 til +5 C også når det er meget koldt vejr. På den måde opnår man en meget høj COP værdi også på de tidspunkter, hvor man bruger mest varmeenergi. Derfor bliver de årlige driftsudgifter meget mindre end luft luft varmen. Til gengæld er anlægsudgifterne jo også langt højere så til fritidshuset med det lave varmeforbrug er disse anlæg formentlig uinteressante, med mindre elprisen stiger ekstremt. Side 8 af 10

9 Emnet er langtfra udtømt med disse muligheder man kan f.eks. også hente varmen i søer eller havet! Konklusion Efter forfatterens mening og det ER bare min personlige mening: Stir dig ikke blind på den lave indkøbspris husk monteringen. Stir dig heller ikke blind på annonceteksten om, at du sparer 67% eller 75% af den el, der bruges til opvarmning. For det første holder det måske ikke i den aktuelle situation for det andet så regn lige ud, hvor meget det er, i kroner og sammenlign med investeringen. Varmepumpen skulle helst kunne betales af f.eks. 5 års besparelser! Tænk også på, at du måske skal have supplerende varme i nogle rum og måske en varmepumpe til hver etage eller i hver ende/side af huset. Overvej grundigt, om en (luft luft) varmepumpe ER den rigtige løsning for dig. Når det er sagt: Varmepumper sparer energi. Varmepumper (luft luft) er blevet billige. Du kan samtidigt få air conditioning. Du kan måske køre med mindre hovedsikring. Al dette kan være yderst relevant. Så derfor er opvarmning med varmepumpe absolut værd at overveje men overvejelserne bør være grundige, ellers kan for mange grimme skuffelser og overraskelser ligge på lur! Mere information: forbrugeroplysning version2.pdf DK/ForbrugOgBesparelser/IndsatsIBygninger/Varmepumper/Sider/Forside.aspx (Energistyrelsen/Teknologisk Instituts) Liste over systemgodkendte varmepumper (i Danmark) luft luft varmepumper: 27.september% pdf og varmepumper for vandbåren varme (og i Danmark): DK/ForbrugOgBesparelser/IndsatsIBygninger/Varmepumper/Documents/ny%20Opdateret%20varmepump eliste%20(2)%20pdf%20 %20Adobe%20Acrobat%20Standard.pdf Energistyrelsens information: Teknologisk Instituts hovedside om varmepumper: god ide til sommerhuset Elsparefonden/Center for energibesparelser (fortsættes på næste side) Side 9 af 10

10 Svenska Värmepumpföreningen god information Seriøs viden, men det bør erindres at organisationen drives af Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) og Samvirkende energi og miljøforeninger (SEK) en svensk leverandør af alle typer varmepumper. On line leksikonet Wikipedia har som sædvanlig masser af information på alle sprog. Men i skrivende stund er især artiklen på den (bokmål) norske udgave meget grundig og indrettet på nordiske forhold. Her kan også læses lidt mere om den fysiske baggrund for virkemåden og energibesparelsen: no.wikipedia.org/wiki/varmepumpe Side 10 af 10

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Varmepumpe. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Varmepumpe. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Varmepumpe Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hvornår bør du overveje en varmepumpe? En varmepumpe er typisk en god forretning, hvis du i dag opvarmer med olie eller el og bor i et område uden fjernvarme.

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS www.luft-til-luft.dk BILLIG VARME OG GODT INDEKLIMA En luft-til-luft varmepumpe er både en forbedring af dit fritidshus og en god investering. Pumpens enkle princip

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Spar både penge og CO2-udgifter på solens varme B 1

Spar både penge og CO2-udgifter på solens varme B 1 Spar både penge og CO2-udgifter på solens varme Få det hurtige overblik over, hvad solens stråler kan byde på af hjælp til fritidshusets opvarmning 1 L.DK/PLUS Solenergi. Hvad enten man er til små eller

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre 50% besparelse på varmeregningen Spar op til 50% på varmeregningen ved at udskifte dit gamle gas- eller oliefyr

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Varmudgifter er kedelige, men nødvendige i et land som Danmark. For at reducere dem, kræves den rette opvarmning som fungerer præcis til dit hjem. En

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Absoprtionsvarmepumpe se

Absoprtionsvarmepumpe se Absoprtionsvarmepumpe se Den italienske absorptionsvarmepumpe Robur virker ved gas som energikilde. Hvis opstillingen optager energi i lunken vand som er 8 c som køles til 3 c vil opstillingen kunne afsætte

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26. 1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik 26.September 2007 claus.s.poulsen@teknologisk.dk 2 Teknologisk Institut Privat, selvejende

Læs mere

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw - 200 kw varmeydelse vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI høj kvalitet LV200 Du sidder med en brochure om varmepumper i sin helt egen

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N PRODUKTFAKTA NORDIC INVERTER MODEL 12 FR-N LUFT/LUFT Den nyeste generation af luft/luft varmepumper. Topresultat i forbrugertest 2006. Effektiv og nyt slankt design. P-mærket. Vælg kvalitet der er gennemtestet

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Energiløsning. Luft-luftvarmepumpe

Energiløsning. Luft-luftvarmepumpe Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET AUGUST 2017 Luft-luftvarmepumpe I bygninger, der opvarmes med el fx sommerhuse eller parcelhuse bør det overvejes at installere en luft-luftvarmepumpe.

Læs mere

Højeffektiv luft til vand varmepumpe

Højeffektiv luft til vand varmepumpe Højeffektiv luft til vand varmepumpe Mitsubishi ECOLUTION A2W Luft til vand varmepumpe Luft til vand varmepumpe Produkt information Luft til vand varmepumpen er et komplet moderne system til opvarmning,

Læs mere

Energiløsning. Luft-luftvarmepumpe

Energiløsning. Luft-luftvarmepumpe Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Luft-luftvarmepumpe I bygninger, der opvarmes med el - f.eks. sommerhuse eller parcelhuse bør det overvejes at installere en luftluftvarmepumpe.

Læs mere

Varmepumpe og solceller

Varmepumpe og solceller Varmepumpe og solceller En ven af familien Vanner på 5 fra Østerholm havde i starten af 2012 fået solceller. Familien kunne med det samme se den gode fidus i denne idé. Der gik derfor ikke længe før familien

Læs mere

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning www.varmepumpesiden.dk Hvorfor skal jeg vælge en varmepumpe?

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Mikkel Sørensen Udfordring Varmepumper er allerede i dag i mange tilfælde den samfundsøkonomisk billigste opvarmningsform udenfor fjernvarmeområder Privatøkonomisk

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss varmepumper (generelt). Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

FREMTIDENS OPVARMNING. Kort og godt om varmepumper og miljøvenlig aircondition

FREMTIDENS OPVARMNING. Kort og godt om varmepumper og miljøvenlig aircondition FREMTIDENS OPVARMNING Kort og godt om varmepumper og miljøvenlig aircondition SYV MINUTTER, DER KAN FORANDRE DIT SYN PÅ OPVARMNING Vi indrømmer det lige med det samme: Der er ikke ret mange danskere,

Læs mere

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Økonomisk varmepumpe. - Hold varmen hele året rundt!

EKSPERTER I VARMT VAND. Økonomisk varmepumpe. - Hold varmen hele året rundt! EKSPERTER I VARMT VAND Økonomisk varmepumpe Økonomisk Hold varmen varmepumpe hele året rundt! - Hold varmen hele året rundt! Varmepumper fra METRO THERM en sikker gevinst for din pengepung og miljøet Varmepumper

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug jordvarme giver 20% lavere elforbrug Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Jordslanger Gulvvarme / radiator varmepumpe pe med eller uden varmtvandsbeholder

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Ecodan. Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, der fik en Ecodan i 2013. Luft/vand varmepumpe TEKNISKE SPECIFIKATIONER. www.mevp.

Ecodan. Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, der fik en Ecodan i 2013. Luft/vand varmepumpe TEKNISKE SPECIFIKATIONER. www.mevp. TEKNISKE SPECIFIKATIONER -anlæg /sammenbygget anlæg PUHZSW75 PUHZSW100 PUHZSW120 PUHZSHW PUHZW50 (kw)3 2.3-7.3 3.8-10.2 5.4-14.8 5.7-17.3 5.5-14.8 (kw) 3 1,0-5,5 2,8-9,2 4,7-1 5,8-18 4.42 4.40 4.45 4.10

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning

ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning F2120 Luft/vand varmepumpe Stor effektivitet selv ved lave udetemperaturer En luft/vand varmepumpe er både et billigt

Læs mere

Drejebog til store varmepumper

Drejebog til store varmepumper Drejebog til store varmepumper Lars Reinholdt Teknologisk Institut 12. og 17. juni 2015 Indhold Hvorfor varmepumper? Potentialet for højtemperatur varmepumper Drejebogen (med lidt teori) Inspirationskataloget

Læs mere

Teknik i to passivhuse

Teknik i to passivhuse Teknik i to passivhuse Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi- og miljøvenligt byggeri VVS- og ventilationsanlæg Elektriske

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Varmeanlæg. Naturgas. Naturgasanlægget. Ændring af varmesystemet

Varmeanlæg. Naturgas. Naturgasanlægget. Ændring af varmesystemet Varmeanlæg En af de helt basale ting at få styr på for at få en god varmeøkonomi er dit varmeanlæg. Hvad enten du varmer dit hus op med naturgas, fjernvarme, olie eller noget helt fjerde, er det for det

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME Billede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper siden 1979, og har derfor stor viden og

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi Side 1/5 Eldrevne varmepumper til individuel opvarmning Varmepumper er i dag i mange tilfælde en privatøkonomisk rentabel investering. Ikke

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling Energiløsning UDGIVET JUNI 2010 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere