Waveboard Projekt. Side 1. surfing. street

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Waveboard Projekt. Side 1. surfing. street"

Transkript

1 Side 1

2 Indhold Side 2 Indhold 1. Forord Indledning Projektets baggrund og forudsætninger Problemformulering Afgrænsning Projektets metodevalg og disposition Forundersøgelsesfasen Undersøgelsesfasen Designfasen Realiseringsfasen Forundersøgelsesfasen Undersøgelsesfasen PESTL SWOT analyse PLC kurven EFU GAP modellen Kendskabs og holdningsskala Viral marketing Vision og mission De 7 p er Markedsføringsplan Kommunikationsplan Makrokommunikationsmodel Produktdefinition Procesdefinition Projektbeskrivelse Definition af målgruppe Delkonklusion Fortællemetoder Argumentationstrekant Idégenerering Mindmaps De 6 tænkehatte... 19

3 Indhold Side Storyboard Delkonklusion Designfasen Oplevelsesøkonomi Creative Man Web Brandchild Den iterative designproces Det overordnede design Logoet Den gamle dame Baggrund Logo DNA graffiti Typografi Brug af tekst, billeder og video Gestaltlove Sprogvalg Folderen D model AIDA Flowchart UML UseCase Algoritme Sekvensdiagram Usabilitytest Delkonklusion Plakater på hjemmesiden Musselmaling Realiseringsfasen Kodning Pil Farvevalg Event SWOT analyse (2)... 26

4 Indhold Side Delkonklusion Konklusion...27 Bilag 14: Usabilitytest Bilag 15: SWOT analyse (2) Perspektivering Kildefortegnelse Bilag...29 Bilag 1: Spørgeskema til produktdefinition Bilag 2: SWOT analyse Bilag 3: Kommunikationsplan Bilag 4: Mindmap over waveboard Bilag 5: Skitser over storyboard Bilag 6: Skitser over logoer Bilag 7: Skitse af skilt Bilag 8: Skitser over design til hjemmesiden Bilag 9: Skitser af plakat Bilag 10: Flowchart for personaliseringsmodul Bilag 11: UseCase for personaliseringsmodul Bilag 12: Sekvensdiagram for personaliseringsmodul Bilag 13: Algoritme for personaliseringsmodul... 48

5 Forord Side 5 1. Forord Andet semester afsluttes med et eksamensprojekt, hvori vi skal markedsføre et nyt produkt eller event for en eksisterende virksomhed. Projektet udarbejdes i en gruppe på op til 4 personer. Vi har valgt at sammensætte vores team ud fra to forudsætninger. Dels har vi tidligere, med succes, samarbejdet om udarbejdelse af projekter, dels komplementerer vi hinandens faglige kvalifikationer og grupperoller i henhold til Belbin. Vores valg af produkt er faldet på waveboard 1, ud fra en hypotese om, at det er et produkt, der har et stort udviklingspotentiale, idet det ikke er lykkes at markedsføre waveboardet på en sådan måde, at det er blevet et kendt produkt og et anerkendt brand. Og det til trods for, at waveboardet er et spændende produkt, der netop nu lanceres på sin tredje sæson. Vi finder det derfor interessant, at udvikle en marketingsportefølje for produktet, således at afsætningen og afkastet stiger. Vi har valgt at arbejde efter den holistiske HOME model. Således arbejder vi ud fra en skabelon med faserne forundersøgelse, undersøgelse, design og realisering. 1 Waveboardet er en videreudvikling af det mere kendte skateboard.

6 Indledning Side 6 2. Indledning 2.1 Projektets baggrund og forudsætninger For at klarlægge projektets baggrund og forudsætninger har vi valgt at søge information om waveboards på internettet, hos målgruppen, i butikker og hos distributøren Det primære formål har været at undersøge kendskabsgraden til produktet i målgruppen. Vi kunne på den baggrund konstatere, at selvom produktet nu kører på den tredje sæson i Danmark, så er det ikke slået igennem hos målgruppen. har en veludviklet hjemmeside med mange features. Blandt andet videoer med forskellige tricks og et modul hvor man kan lave et ikke producerbart design. Vi vil senere i rapporten angive, hvordan vi vil videreudvikle deres hjemmeside gennem et redesign med nye attraktive interaktive muligheder. gennemførelse og kontrol i markedsføringsplanen og kommunikationsplanen, da vores opgave udelukkende er af teoretisk karakter. Vi har undladt at komme nærmere ind på alternative planer set i forhold til konkurrentreaktionerne i markedsføringsplanen. Vi har fraveget kravet om, at folderen skulle udformes som en 4sidet A5 folder. Dette begrunder vi med, at dette format ikke passer til vores målgruppe. Usabilitytesten er ikke udført i praksis, da prototypehjemmesiden først blev færdiggjort i realiseringsfasen, hvorfor det tidsmæssigt ikke har været muligt. Da det er prototyper vi udarbejder, har vi bevidst fravalgt at udarbejde en designmanual, da denne først kan udarbejdes når de endelige produkter er udviklet. 2.2 Problemformulering Hvordan skaber vi et interaktivt marketing mix, der appellerer til målgruppens ønsker og individuelle behov, således at waveboard bliver et eftertragtet og trendy produkt? 2.3 Afgrænsning Der er udeladt elementer fra HOME modellen, idet de ikke har passet ind i denne teoretiske opgave. Herunder blandt andet interessentanalyse i forundersøgelsesfasen. Vi har valgt udelukkende at betegne vores udviklingsmetode som prototyping. Vi har flere steder i processen dog forsøgt at anvende principperne for vandfaldsmetoden. I afsnittet om PLC kurven fokuseres der ikke på modenhedsfasen og forældelsesfasen. Vi har fravalgt at arbejde med detailplanlægning, budgetter, tidsplaner, 2.4 Projektets metodevalg og disposition I det følgende afsnit vil vi begrunde vores metodevalg og disposition. Vi har valgt at arbejde ud fra HOME, der er en helhedsorienteret og åben metode til udvikling af multimedier. Formålet med at anvende metoden er at arbejdet sættes i system, sikre sammenhæng, fornuftige overvejelser og konsekvens i forhold til opgaven. I den helhedsorienterede proces anvender vi metoder og viden fra de forskellige fagområder på både produkt- og procesniveauet. I tillæg til HOME metoden anvendes prototyping som udviklingsmetode. Prototyping er velegnet, da vi er i en læringsproces med ny viden på et nyt område. Tillige er metoden særdeles funktionel i de kreative processer omkring specielt ideudvikling og design Forundersøgelsesfasen Med det formål at udarbejde en projektbeskrivelse vil vi lave en produktdefinition, hvis formål det er at gøre opgaven simpel og synlig for

7 Indledning Side 7 alle. Ligeledes vil vi lave en procesdefinition, hvor målet er at klarlægge, hvilken udviklingsmetode der passer bedst i vores projekt. Produkt- og procesdefinitionen vil danne grundlaget for, at vi kan udarbejde projektbeskrivelsen, der skal betragtes som et styringsredskab for os i projektfasen. 1 skabs- og holdningsskalaen for at undersøge, om der skal fokus på at skabe kendskab til produktet eller på en holdningsændring. Vi vil opsætte en række forudsætninger i vores produkter, der gør det muligt at fremme anvendelse af viral marketing, idet det er en god og billig måde at sprede vores budskab på. Afslutningsvis vil vi forundersøgelsen definere hvem målgruppen er Undersøgelsesfasen I henhold til HOME modellen etableres teamet i undersøgelsesfasen. Det har vi nødvendigvis klaret tidligere i forløbet, men vi er bevidste om, at det efter HOME metoden først sker her. For at analysere de udefrakommende faktorer og forudsætninger for afsætning af produktet vil vi anvende PESTL. Herefter udarbejdes en SWOT analyse med det formål, at lave en situationsanalyse af de muligheder, begrænsninger og udviklingsmuligheder, der strategisk og taktisk er i forhold til markedet på lang og kort sigt. Vi vil herefter anvende PLC kurven, der er et vigtigt værktøj i forbindelse med en virksomheds produktudvikling og den løbende udvikling af markedsindsatsen. Dernæst vil vi kigge på EFU, hvor vi vil have en afklaring af brugernes fordele og udbytte ved erhvervelse af produktet med markedsføringsbudskabet for øje. GAP modellen vil herefter bruges for at undersøge om afsenders identitet svarer til målgruppens. Det er vigtigt, idet at målgruppen skal kunne identificere sig med afsenderen for at opmærksomheden fanges og fastholdes. For at kunne tilrettelægge en kommunikation til målgruppen er det nødvendigt at kende deres forudsætninger. Derfor vil vi anvende kend- 1 Ude i erhvervslivet ville projektbeskrivelsen ligeledes kunne opfattes som det kontraktlige grundlag med kunden. Dernæst vil vi kigge på vision og mission for at undersøge, hvor vi vil vi hen, og hvad der er vores drømmeposition. Samtidigt skal vision og mission klarlægge, hvilke grunde vi har til at eksistere, og hvilken værdi vi skaber for vores kunder. For at skabe en meningsfuld og differentieret plads i forbrugerens bevidsthed, vil vi på baggrund af anvendelse af de 7 p er, analysere os frem til på hvilken måde, vi skal tilrettelægge vores markedsføring. For at tilrettelægge hvordan vi afsender det rette budskab til modtageren på det rigtige tidspunkt gennem det bedste medie for målgruppen, vil vi lave en markedsføringsplan, hvorunder kommunikationsplanen naturligvis hører. Under kommunikationsplanen vil vi argumentere for anvendelsen af makrokommunikationsmodellen og forskellige fortællermetoder, herunder aktantmodellen og nyhedstrekanten. Argumentationstrekanten vil blive anvendt til at tilrettelægge, hvilke elementer vi vil spille på i vores kommunikation. Ideudvikling og nytænkning er et vigtigt konkurrenceparameter, der sikrer at produktet kan konkurrere på det konceptmæssige plan. For at komme ud i krogene, skabe associationer og input vil vi anvende mindmaps og de 6 tænkehatte i idégenereringsprocessen Designfasen Vi vælger at tage udgangspunkt i en række forskellige metoder og teorier for at begrunde valget af design, indhold og budskab. De første afsnit i designfasen vil derfor omhandle oplevelsesøkonomi, Creative Man, Web 2.0 og Brand-Child.

8 Forundersøgelsesfasen Side 8 I designfasen vil vi anvende en iterationsproces, idet vi vil udarbejde flere skitser, som hele tiden vil gøre det muligt at visualisere, revurdere og forbedre vores arbejde. Vi vil igennem processen lave koncepttest af vores designs hos målgruppen, for at få feedback på mulige forbedringer af vores produkter. For at lave flotte æstetiske, funktionelle og overskuelige produkter indeholdende det rette budskab, vil vi anvende gestaltlovene, teori om farvevalg og typografi, de 7 farvekontraster, begrunde anvendelse af billeder, tekst, video og sprog. For at sikre, at krav til interaktive medier opfyldes i produktionsprocessen anvendes et flowchart og UML. Som en del af den iterative proces vil vi udarbejde en usabilitytest for at sikre en høj brugervenlighed og funktionalitet Realiseringsfasen I realiseringsfasen vil vi udarbejde de forskellige medieelementer gennem anvendelsen af følgende værktøjer: Adobe CS3 Creative Suite, 3D Studio Max, Xhtml, css, validering og verifikation, Flash og JavaScript og Microsoft Office. Der vil være en glidende overgang mellem design- og realiseringsfasen, idet vi vil anvende prototyping som udviklingsmetode. Vi gør opmærksom på, at vi i denne teoretiske opgave ikke har realiseret og implementeret produkterne fuldstændigt. 3. Forundersøgelsesfasen Vi har i forundersøgelsen ønsket at fastsætte projekts mål, kurs og fundament i en projektbeskrivelse. For at udarbejde projektbeskrivelsen er det nødvendigt at udarbejde proces- og produktdefinitioner. 1 1 Vi er opmærksomme på, at der også normalt udarbejdes en interessentanalyse for at lave en projektbeskrivelse. I dette teoretiske eksamensprojekt har vi valgt at se bort fra denne analyse, da vi ikke har et konkret forhold til eksempelvis direktøren, sælgerne, projektmedarbejderne m. fl. at tage hensyn til. For at formulere en produkt- og en procesdefinition har vi anvendt spørgeskemaet fra Udvikling af multimedier en helhedsorienteret metode side 50 og 51. Det arbejde har udmøntet sig i følgende to definitioner. 3.1 Produktdefinition 2 For at øge salget af waveboards til de 8-20årige vil vi udvikle et kampagnesite på internettet, et shop in shop koncept og trykt materiale, herunder plakat, kort og en folder til en reklamekampagne. Det skal være muligt at personalisere produkterne, således at køberen får et unikt produkt, ligesom der skal være events, konkurrencer og rating af uploadede videoer. 3.2 Procesdefinition 3 For at kunne dokumentere vores proces vil vi udarbejde en rapport. Målet er det bedst mulige slutprodukt, og derfor har vi valgt at udarbejde vores rapport og udvikle produkterne gennem anvendelse af HOME modellen og prototyping. Vi skal udvikle et interaktivt produkt. Produkterne skal afleveres den 23. maj. Holdningen er at prototyping egner sig bedst i vores situation, da vi er i en læringsproces på et nyt område med en ny viden, hvorfor vi løbende i projektet vil diskutere projektets mål, indhold og design internt i gruppen og med underviserne. Vi er opmærksomme på, at når vi har oparbejdet en rutine, skal vi tilstræbe at anvende vandfaldsmetoden, da den egner sig godt til projekter med en kortere tidshorisont og med en fast økonomisk ramme. 3.3 Projektbeskrivelse Arbejdet med at finde frem til produkt- og procesdefinition danner 2 Produktdefinitionen er udarbejdet på grundlag af Bilag 1: Spørgeskema til produktdefinition. 3 Da vi ikke har en direkte og løbende kommunikation med kunden er det svært at besvare spørgsmålene i spørgeskemaet til procesdefinition. Vi har haft en enkel samtale med direktøren for den danske afdeling af men ikke fået respons på vores forespørgsel af materiale.

9 Forundersøgelsesfasen Side 9 baggrunden for projektbeskrivelsen. 1 Projektets motivation Projektet motivation er skabt ud fra ønsket om at markedsføre et fantastisk spændende produkt i forbindelse med vores eksamen på andet semester. Projektet er relevant af to årsager. Dels finder vi det interessant at arbejde med at markedsføre waveboardet, der endnu ikke har fået fodfæste på det danske marked. Dels er projektet relevant for vores personlige udvikling og læringsproces. Projektets formål og resultater Projektet formål er ligeledes todelt. Dels er det en læringsproces for os, hvor formålet er at blive dygtigere multimediedesignere. Dels er formålet at øge kendskabet til produktet, med det mål for øje at øge salget. Resultatet måles gennem øget salgstal af waveboards, ligesom der laves en SWOT analyse i starten af projektfasen og en afslutningsvis, der kan vise om der er sket en udvikling. Projektet mål og afgrænsning Virksomheden står med en produktportefølje, markedsføringsstrategi/ brandingstrategi, samt dertil hørende værktøjer og medier som er med til at gøre waveboardet endnu mere interessant for målgruppen, og derved øge omsætningshastigheden og afkastet. Vi er begrænset af tid og økonomi, hvorfor der ikke udarbejdes en færdig udviklet marketingportefølje. Projektkoncept og udviklingsmetode Vores koncept udspringer af idéerne bag Creative Man, Web 2.0 og Brand-Child, som vi senere i rapporten vil uddybe nærmere. Konsekvensen heraf er, at vi har valgt at lave et personaliserings koncept i et look. Da DNA er personlig for ethvert unikt menneske, synes vi, at navnet passer godt til konceptet. Formålet med konceptet er, at man skal kunne personalisere sit eget waveboard på hjemmesiden gen- 1 Projektbeskrivelsen vil ofte ændre sig og udbygges undervejs i forløbet. nem et 3D modul, hvor man kan se sit board i en 360 graders vinkel 2. Man skal herefter kunne bestille det og således få sit eget helt unikke board. Dette har vi valgt at gøre, fordi vi mener, at det er en god måde at fange målgruppen af skatere på, da disse ofte går meget op i den personlige stil og kreativitet. Derfor er det også vigtigt, at brugeren har mulighed for at uploade sit eget design. Den anvendte udviklingsmetode er HOME modellen og prototyping. Overordnet tidsplan og deadline 5. maj 2008 Projekt kick off maj 2008 Forundersøgelse maj 2008 Undersøgelsesfase maj 2008 Designfase maj 2008 Realiseringsfase 23. maj 2008 Aflevering af projekt Under de forskellige faser i tidsplanen hører naturligvis de enkelte områder, der er beskrevet i metodeafsnittet. De enkelte områder har udgjort milepæle i projektet, og dermed fungeret som en kritisk sti til fastholdelse af mål og deadlines. Projektet er afsluttet og delvis implementeret den 23. maj Projektorganisering Eksamensprojektet organiseres således, at vi alle kommer til at arbejde med de forskellige dele af projektet, men med forskelligt fokus, idet nogle er mere procesorienterede, mens andre er mere produktorienterede. Økonomi og ressourcer Vi er som sådan ikke begrænset økonomisk. Ressourcemæssigt er vi 4 personer til at udarbejde projektet, der strækker sig over 18 dage. 2 Vi er pt. ikke i stand til at udforme denne funktion, men henviser til NIKE, der har implementeret idéen på

10 Undersøgelsesfasen Side 10 Vi har mulighed for at trække på de kompetencer vores forskellige undervisere besidder. Efter udarbejdelse af projektbeskrivelsen vil i det følgende afsnit definere, hvem vores målgruppe for vores marketingsportefølje, omhandlende waveboardet, er. 4. Undersøgelsesfasen Efter at forundersøgelsen var afsluttet, og havde udmøntet sig i en foreløbig projektbeskrivelse 1 kunne vi gå i gang med undersøgelsesfasen. Det vi har ønsket, at udtrække fra undersøgelsesfasen, har været en plan for projektet, beskrivelse af vores koncept samt en markedsførings- og en kommunikationsplan. 3.4 Definition af målgruppe Målgruppen defineres som værende drenge mellem 8-20 år. De har stor købekraft og er i en vis udstrækning medstemmende på forældrenes indkøb. De produkter målgruppen bruger afspejler fuldstændig den måde, de opfatter sig selv på, og gerne vil opfattes af andre på. Seje produkter giver social status, og produkterne udtrykker deres personlighed. Målgruppen ønsker at være unik, skille sig ud og være selvstændige, samtidigt med at de ønsker at være en del af et socialt fællesskab. Advertainment er et særdeles anvendeligt begreb i reklamer rettet mod målgruppen. Vi hverken kan eller vil i vores markedsføringsstrategi forsøge at ramme hele denne brede målgruppe af 8-20årige. Vi ønsker at indfange en lille del af målgruppen, og gøre produktet til noget unikt og specielt for netop dem. Får vi gjort det eksklusivt at eje et waveboard, og skabt en livsstil omkring det, er der større chance for at produktet overlever på den lange bane. 3.5 Delkonklusion Gennem udarbejdelse af produkt- og procesdefinition har vi lavet en projektbeskrivelse, der giver os et godt afsæt for det videre projektforløb. Vi har således fastsat projektets formål og forventede resultater, mål og afgrænsninger, projektkoncept, udviklingsmetode og tidsplan. Dette arbejde gør det muligt for os, at arbejde videre med næste fase i Home modellen, undersøgelsesfasen. I det følgende afsnit anvendes PESTL modellen, idet vi ønsker at belyse og analysere udefrakommende faktorer og forudsætninger, der har konsekvenser for afsætning af vores produkt. 4.1 PESTL Der er en politisk velvilje til at skabe bedre faciliteter for skatere, som det er sket blandt andet i Svendborg 2, Næstved 3 og Haderslev. 4 Fede og tidssvarende områder til målgruppen vil sandsynliggøre et øget salg af waveboards. Velviljen skyldes flere årsager. Blandt andet kan det være en fordel, at samle skaterne ét sted, således de ikke generer folk på veje, fortove og på pladser i bymidten mv. Desforuden er det et samfundskrav, at politikerne skal tage det stigende fedmeproblem blandt børn og unge særdeles alvorligt, og da ikke alle unge mennesker brænder for gængse idrætsgrene som fodbold og håndbold er skating et alternativt til at aktivere unge mennesker indenfor denne målgruppe. De økonomiske forhold i samfundet spiller en stor rolle for afsætning af vores valgte produkt. Folk har i den nuværende økonomiske situation mange penge mellem hænderne. Det betyder, at de er købestærke, og har mulighed for at forkæle deres børn lidt ekstra. Ligeledes 1 Vi har undervejes i forløbet justeret projektbeskrivelsen. Her er dog kun medbragt den endelige version. 2 &newscount=0 (13/5 2008) 3 d=46&itemid=63 (13/5 2008) 4 asp?landid=3 (13/5 2008)

11 Undersøgelsesfasen Side 11 tjener mange børn og unge selv deres lommepenge gennem fritidsjob og studiejobs. De har derfor mulighed for at købe de produkter, de er interesseret i, og som skiller dem ud fra mængden. De sociokulturelle forhold i Danmark spiller ligeledes en rolle for vores og lignende produkter. Sammenlignet med andre skolesystemer har danske børn og unge således masser af fritid, en fritid de kan bruge, til hvad de har lyst til blandt utallige muligheder. Markedsføringen af Waveboards er primært rettet mod drenge og unge mænd. Det taler til vores fordel, at det er i orden at skille sig ud fra mængden i Danmark, og så at sige have sin egen unikke DNA, uden at blive udstødt fra andre fællesskab. Det teknologiske stadie gør det muligt at udvikle fantastiske kvalitetsprodukter. De tekniske muligheder gør det ligeledes muligt, at personalisere waveboards og hjelme efter køberens eget ønske, ligesom det bliver muligt at skabe endnu mere interaktivitet på hjemmesider. I henhold til loven er der intet, der hindrer udbredelsen af waveboards. Tværtimod er Danmark et meget liberalt land, hvori det er tilladt at stå på waveboards groft sagt overalt. 4.2 SWOT analyse Udarbejdelse af en SWOT analyse 1 har givet os et indblik i de satsningsområder, der strategisk og taktisk er i forhold til markedet på lang og kort sigt. På baggrund af analysen konkluderer vi, at der er muligheder for at øge salgstallet gennem en effektiv markedsføringskampagne, hvor vi brander produktet, således at waveboards bliver en del af målgruppens personlige image og identitet. Vi ser muligheder for at lave et personaliseringsmodul på hjemmeside, hvor man kan designe sine egne produkter, idet samfundsudviklingen peger hen imod mere individuelle forbrugere, som sætter endnu mere pris på individualitet. Dette understøttes af principperne om Creative 1 Bilag 2: SWOT analyse Man og Martin Lindstrøms undersøgelser i bogen Brand-Child, hvor han konkluderer, at tweens har en nærmest lidenskabelig holdning til de produkter de bruger. De produkter, de bruger, afspejler fuldstændig den måde, de opfatter sig selv på, og gerne vil opfattes af andre. De bruger således et produkt til at udskille sig fra mængden, men også til at signalere tilhørsforhold til vennerne. De bruger kort sagt branding til at udtrykke deres personlighed. 2 Der er endvidere en mulighed for at gøre hjemmesiden endnu mere moderne og stilende imod Web 2.0 og Creative Man ved at målgruppen kan uploade deres egne videoer, designs med videre. Vi vil lade brugerne af hjemmesiden rate hinandens videoer for at skabe interaktivitet. De højest ratede vil deltage i en event, som beskrives andetsteds i rapporten. Som et sidste punkt vil vi satse på at udvikle et shop in shop koncept, der skal øge afsætningen af produktet. Konceptet beskrives senere i rapporten. I det følgende vil vi analysere de konsekvenser og muligheder, der er i forbindelse med waveboards markedsmæssige og økonomiske livsforløb gennem anvendelse af PLC kurven. 4.3 PLC kurven Vi har valgt at opdele PLC i følgende faser. Introduktionsfase, vækstfase, modenhedsfasen, forældelsesfasen. Vi er opmærksomme på, at andre lærebøger og weblæringsadresser advokerer for en acceptfase og en tilbagetrækningsfase. Vi finder dog de 4 valgte faser dækkende. 3 Gennem vores foranalyse har vi konstateret, at Waveboard på PLC kurven befinder sig et sted mellem introduktionsfasen og vækstfasen. I introduktionsfasen af waveboardet er det vigtigt, at være bevidst om, 2 Lindstrøm, Martin: Brand-child, Forlaget Markedsføring, 2003, side Christensen, Børge G.: Markedsføring 3, Udgivervirksomheden, 1991 side 228 samt (13/5 2008)

12 Undersøgelsesfasen Side 12 at nyhedsværdien er stor. Det er således muligt at få produktet præsenteret i diverse blade, tv mv. Der er også få konkurrenter, idet ingen har nået at kopiere idéen endnu. 1 Prisen kan derfor sættes relativ højt, og det er i denne fase, man virkelig kan skumme fløden på salget af waveboards. Reklamen for waveboardet kan derfor med fordel have vægt på at være forklarende, idet kendskabet til produktet endnu ikke er stort. I introduktionsfasen vil der være store afsætningsomkostninger (introduktionsomkostninger) af produktet, og der vil sandsynligvis være en meget lille omsætning, hvorfor det økonomiske resultat kan forventes at være negativt eller udmønte sig i et meget lille overskud. 2 I vækstfasen er nyhedsværdien stadig stor, men dog mere behersket end ved introduktionen. Flere konkurrenter kommer ofte til, idet de nu har nået at få kopieret produktet. Prisen vil derfor også være lavere end ved introduktionen. Reklamen for waveboardet skal derfor forklare de produkt- og kvalitetsfordele, der er ved det originale produkt. Der er fortsat store afsætningsomkostninger, men de er dog lavere end i introduktionsfasen. Afsætningen/omsætningen er stærkt stigende. Det økonomiske resultat er stort, og det er her pengene tjenes. 3 De sidste to faser modenhedsfasen og forældelsesfasen vil vi ikke gå i dybden med her. Dog vil vi nævne, at vi er bevidste om, at man i modenhedsfasen ofte gør brug af specialtilbud, at afsætningen er stabil, men det økonomiske resultat på vej ned ad. I forældelsesfasen bliver produktet ofte solgt til discountpris eller er hyppigt på tilbud, og producenten yder tilskud til forhandlernes markedsføring for at presse de sidste økonomiske ressourcer ud af produktet. 1 Dog kan det her antages, at det traditionelle skateboard vil være en konkurrent. 2 Afsnittet bygger på Christensen, Børge G.: Markedsføring 3, Udgivervirksomheden, 1991 side Afsnittet bygger på Christensen, Børge G.: Markedsføring 3, Udgivervirksomheden, 1991 side 228 Vi er opmærksomme på, at det i realiteten er få produkter der følger en så hævdvunden cyklus, ligesom længden af hvert stadie varierer enormt fra produkt til produkt. Forhandlerne kan ændre stadiet fra modenhedsfasen til forældelsesfasen ved at ændre prisen. Alle produkter gennemlever heller ikke alle stadier, idet nogle produkter går direkte fra introduktion til forældelsesfasen. PLC ens udtrykker derfor i en vis grad vores følelsesmæssige indtryk af, hvor vi er. 4 PLC kurvens forløb for Waveboardet har udmøntet sig i følgende strategi. I introduktionsfasen og i vækstfasen vil vi gennem en nøje tilrettelagt markedsføring forsøge at slå produktet fast på markedet, så vi fastholder det så længe som muligt, og ikke kun bliver en dille. Det vil vi gøre ved at skræmme de 90% væk, idet det ikke må blive for almindeligt at eje et waveboard, hvis produktet skal have en tiltrækningsevne. 5 De sidste 10% skal være med til at opbygge en livsstil om produktet, så det bliver attraktivt, at stå på waveboard og være en del af denne kultur. Dette understøttes af, at Martin Lindstrøm i bogen Brand-Child argumenterer for, at det allervigtigste er at brandet/produktet anbringer teenagerne midt i en verden, de beundrer, og håber på at blive en del af. 6 Det er derfor vigtigt, at produktet i første omgang introduceres i specialforretninger, gerne specielle skaterbutikker. Shop in shop konceptet udvikles først til disse butikker samt til sportsforretninger. Først i modenhedsfasen og forældelsesfasen ønsker vi produktet ud i supermarkederne, hvor der skal tjenes nogle nemme penge inden produktet forlader markedet til fordel for en videreudviklet af waveboardet. I det følgende vil vi se på de egenskaber, fordele og udbytte der er ved waveboardet. 4 (13/5 2008) 5 Lindstrøm, Martin: Brand-child, Forlaget Markedsføring, 2003, side 67 6 Lindstrøm, Martin: Brand-child, Forlaget Markedsføring, 2003, side 42

13 Undersøgelsesfasen Side EFU Målet med anvendelsen af EFU modellen er at sætte fokus på de kvaliteter ved produkterne, der skal markedsføres. Når det er et livsstilsprodukt det drejer sig om, er det allerbedst at fokusere på det følelsesmæssige udbytte, som målgruppen får ved at erhverve sig produktet. Denne EFU er udfærdiget med henblik på slutbruger og ikke mellemhandlere eller lignende. Egenskaber Unik konstruktion med hjul der drejer både vertikalt og horisontalt. Opbygget af delplader der kan udskiftes. Fordele Giver mulighed for nye tricks og stunts. Give mulighed for relativ nem personalisering af produktet. Udbytte Følelsesmæssigt udbytte: Et unikt produkt der passer til brugerens stil. Brugeren bevæger sig op på et højere plan i kunsten at stå på skateboard. Fremstår som pioner. En kombination af Dream Society og Creative Man, hvor brugeren er del af en social gruppe, men samtidigt fremstår som et unikt individ. Det er vigtigt, at waveboardet opfattes som et værdibærende brand. I det følgende anvendes derfor GAP modellen, for at analysere, om virksomhedens opfattelse af deres identitet er identisk med kundens opfattelse af virksomhedens image. 4.5 GAP modellen Det er vores opfattelse og antagelse, at der ikke er et stort gap mellem virksomhedens opfattelse af sig selv og målgruppens opfattelse af. Vi bygger vores antagelse på deres udmærkede hjemmeside og samtaler med unge i målgruppen. Som vi tidligere har berørt, mener vi dog, at s identitet/ brand kan blive endnu stærkere ved at smelte identitets- og imageopfattelsen endnu mere sammen, således at målgruppen i endnu højere grad kan identificere sig med afsenderen af produktet. Det sker gennem en kommunikation, hvor vi forklarer og viser hvordan Street gør en forskel, og hvilke værdier de står for. Vi skal således fortælle historien om, at på waveboards er en sej livsstil med en stærk identitet, er unik, skaber respekt, er innovativ og inddrager den enkelte i et fællesskab. Alle elementer der indgår i den kernefortælling, der indeholder de fælles værdier og skaber virksomhedens brand. For at kunne tilrettelægge en kommunikation til målgruppen er det nødvendigt at kende deres forudsætninger. Derfor vil vi i det følgende anvende kendskabs- og holdningsskalaen for at undersøge, om der skal fokus på at skabe kendskab til produktet eller på en holdningsændring. 4.6 Kendskabs og holdningsskala Det er vores indtryk efter en rundspørge blandt cirka 100 unge i målgruppen, hvor kun en mindre del kendte til produktet, at vi skal sætte ind over for at øge kendskabet til waveboards. Markedsføringskampagnen af waveboards første opgave bliver derfor at skabe et større og mere udbredt kendskab. Det handler om at få sat gang i en proces, og fastholde denne, idet at uden kendskab, er der intet andet. Vi vil i vores markedsføring forsøge at sætte gang i en proces, blandt andet gennem plakater, videoteaser og personalisering af waveboards. Vores mål er at sætte gang i en selvsvingsproces, hvor de første kunder anbefaler produktet til andre kunder, der igen anbefaler det videre.

14 Undersøgelsesfasen Side 14 Vi vil altså forsøge at vende kommunikationsstrømmen, så kunderne bliver aktive i kommunikationsprocessen i denne word-of-mouth situation. 1 I moderne terminologi kaldet viral marketing, der defineres som en metode til at en person spreder et budskab gennem sit sociale netværk via interaktive medier som internettet, videoclip eller sms er. 2 For at øge kendskabet vil vi derfor opfordre målgruppen til at filme deres tricks på wavebaords og uploade dem på hjemmesiden, på YouTube.com og sende dem til hinanden. På hjemmesiden oprettes et rating system, hvor brugerne kan give hinanden karakterer, for at skabe en interesse for at uploade videoer. Senere kan vi antage, at der måske skal fokuseres på holdningsændring. I hvert fald skal markedsføringen af produktet formå at forklare/vise de fordele waveboard har frem for skateboard. Ligesom det skal forklares, at det er fed livsstil for en bred gruppe af unge mennesker og ikke kun dem der lever et liv på kanten. Det skal således udtrykkes klart, at der ikke er noget at frygte med livsstilen, hvorfor der gøres op med den stereotype opfattelse at skatere som værende arbejdsløse, eksistensløse og respektløse 3, det kan antages, at specielt den lidt ældre del af befolkningen, og dermed i en vis grad forældrene, har. Det følgende afsnit vil omhandle anvendelsen af viral marketing, og hvorfor vi finder denne metode særdeles anvendelig. 4.7 Viral marketing Vi har i hele projektforløbet haft fokus på, at viral marketing skal være en vigtig del af vores marketing mix. Det vil sige at målgruppen skal have mulighed for interaktivt at sprede kendskabet til og brandet af 1 htm#word (13/5 2008) 2 Frit oversat fra (14/5 2008) 3 (6/5 2008) Waveboards. 4 Praktisk udføres det således, at målgruppen skal have mulighed for at uploade videoer af deres tricks udført på Waveboards. Og disse videoer skal kunne deles/videresendes til indsenderens venner, hvor igennem man udnytter et i forvejen eksisterende socialt netværk. Dermed vil indsenderen indirekte kunne markedsføre Waveboard og hjemmesiden overfor sine venner/interessenter, når han benytter en vis dit trick for dine venner funktion. Denne metode har også den sidegevinst, at modtagerne har større tiltro til budskabet, når det er afsendt af en person, som de kender, end hvis det er selv, der står som afsender. For at fremme denne form for viral marketing, kan målgruppen i bedste Web 2.0 stil, evaluere og pointgive de forskellige tricks. Og de højest placerede indsendere af videoer, får mulighed for at deltage i events, hvor de kan møde ambassadører for Waveboard, f.eks. kendte udøvere til et Waveboard relateret event. For at klarlægge vores eksistensgrundlag, mål og kundens behov vil vi i det følgende definere vores vision og mission for waveboardet. 4.8 Vision og mission Vision Visionen er, at Waveboard skal fremstå som et unikt og trendy produkt for de dygtige skatere, der sætter pris på at være unikke og pionerer. Mission Vores mission er at udarbejde en markedsføringskampagne der giver størst muligt afkast pr. investeret krone. Vi ønsker at skabe og nære et behov hos målgruppen for unikke personaliserede produkter. 4 (14/5 2008)

15 Undersøgelsesfasen Side 15 Anvendelse af de 7 p er i det følgende afsnit sker for at skabe en meningsfuld og differentieret plads i forbrugerens bevidsthed på baggrund af den metode, vi bruger i tilrettelæggelsen af vores markedsføring. 4.9 De 7 p er Et af hovedbegreberne i marketing management er McCarthy s 4 p er og marketing mix tankegangen, hvori vi tilpasser en række variable for bedst muligt at kommunikere til og tilfredsstille målgruppen, og dermed sælge s produkter. De 4 p er består af: Produkt, Place (distribution), Price og Promotion, som mikses til den ønskede kombination for at afsætte produktet. I 1981 tilpassede Booms og Bitner marketing mixet til services ved at tilføje 3 p er People, Physical evidence og Process. 1 Vi vil i markedsføringen af waveboards have fokus på flere af ovenstående elementer, idet vi dog er opmærksomme på, at de syv P er er indbyrdes afhængige, og derfor kræver en omhyggelig planlægning. Først og fremmest vil vi dog slå på promotion, hvor vi i kommunikationsaktiviteterne vil forsøge, at skabe en meningsfuld og differentieret plads i forbrugerens bevidsthed. Vi sælger oplevelser og livsstil! Et andet centralt element i vores kampagne er placeringen af vores produkt. Vi har tidligere redegjort for, at vi ønsker produktet lanceret i specialforretninger og sportsforretninger først og sidst i supermarkeder/varehuse. Vi ønsker således et shop in shop koncept, hvor de mennesker, der sælger produktet og de fysiske rammer omkring produktet har et image, som vores målgruppe kan identificere sig med. Vi vil også have fokus på selve processen, idet vi lægger op til, at der skal være en række features på hjemmesiden eller i shop in shop konceptet. Det skal forstås på den måde, at målgruppen, efter at de har købt produktet, har den mulighed for at personalisere deres waveboard 1 Definitioner bygger på Grove, Raymond & Bitner (1992): Dramatizing the service experience: a managerial approach s. 73 og hjelme. For at tilrettelægge vores markedsføring bedst muligt, og sikre at vi afsender det rigtige budskab på det rette tidspunkt, vil vi lave en markedsføringsplan. Den kan du læse nærmere om i det følgende afsnit Markedsføringsplan Formål Vi har valgt, at udfærdige en markedsføringsplan med tilhørende kommunikationsplan, for at fastlægge markedsføringens baggrund, dens muligheder, mål, de konkrete aktiviteter, samt kontrollen med aktiviteternes gennemførelse og målenes indfrielse. 2 Med andre ord, så arbejder vi for: Den rette produktudformning Den rette pris I rette tid På rette sted Under de gunstigste vilkår Med den rette kommunikationsindsats Markedsføringsplanen har vi valgt at dele op i to overordnede nøgleområder. Dette for at opnå overblik over områder som markedsføringsplanen må forholde sig til: Nu-vilkår i markedet Fremtids-vilkår i markedet Nu-vilkår i markedet Den aktuelle markedssituation er, at kendskabet til Waveboard ikke er højt nok hos målgruppen. Waveboardet kan ikke personaliseres og forefindes ikke hos relevante udbydere/forhandlere i den ønskede mængde. Afsætningen af Waveboardet er ikke tilfredsstillende. 2 Afsnittet bygger på Christensen, Børge G.: Markedsføring 3, Udgivervirksomheden, 1991

16 Undersøgelsesfasen Side 16 Fremtids-vilkår Vores fremadrettede markedsvurdering peger på at følgende faktorer kendetegner målgruppen 1 : 1. De søger efter en identitet. 2. De har flokmentalitet. 3. De hader at blive solgt til og elsker at blive respekteret. 4. De er afhængige af fællesskabet. forestiller os således, at brugeren eksempelvis kan ændre længden af boardet, mens han kører på det. Dette kan tiltrække nye og tidligere købere. Dertil skal Waveboard understøttes af interaktive events, såsom podcasts og upload af videoer med tricks. Tillige skal der arrangeres events, konkurrencer og lignende i byerne rundt omkring i Danmark. Målsætning Målsætningen for markedsføringsplanen er, at produktet skal have en større plads i målgruppens bevidsthed. Især personaliseringen af produktet er vigtig. Vi sigter på en langsigtet gevinst og stabil udvikling for afsætning af Waveboards. Produktpolitik Waveboardet skal kunne personaliseres, således det tilpasser sig brugernes individuelle stil. Prispolitik Der benyttes en standardpris for Waveboard. Såfremt køberen ønsker at personalisere boardet betales yderligere for denne ydelse via personaliseringsmodulet på hjemmesiden. Prisen skal ikke være et egentlig konkurrenceparameter, da produktet i forvejen er rimeligt prissat, taget de unges købekraft i betragtning. Tillige er en for lav prissætning ikke optimal på det nuværende produktlivsstadie på PLC kurven. En for lav pris kan afspejle recession for produktet og/eller lavstatus. Waveboardet skal understøttes af komplementære produkter, såsom hjelme. Disse skal også kunne personaliseres, for at skabe en sammenhængende rød tråd. Vi kender personaliseringsmodulet fra NIKE 2, hvor brugeren kan designe sine egne sko og fodboldstøvler. Build-A- Bear er et andet koncept, der bygger på personalisering. I Brand-Child begrunder Martin Lindstrøm Build-A-Bear succes med, at det netop er vigtigt at tilbyde produkter, som kunderne kan tilføje deres egne personligheder og forhåbninger, for at en given målgruppe køber produktet, og vender tilbage efter mere. 3 Waveboardet skal løbende videreudvikles med nye features. Vi 1 Lindstrøm, Martin: Brand-child, Forlaget Markedsføring, 2003, side &sitesrc=emealanding#home 3 Lindstrøm, Martin: Brand-child, Forlaget Markedsføring, 2003, side 190 Distributionspolitik Waveboard og komplementære produkter skal afsættes via specialiseret detailhandel såsom butikker med skaterudstyr og sportsforretninger som Intersport. Denne politik udmønter sig ved, at vi ønsker at skabe en præference for produktet, da det ikke skal være tilgængeligt i legetøjsforretninger eller varehuse/stormagasiner. Disse distributionskanaler kan benyttes når produktet befinder sig længere henne på PLC kurven. Det var også inde i vores overvejelser, at undlade at medtage sportsforretninger som distributionskanal, da disse måske ville sende et for sporty og seriøst signal til målgruppen. Alligevel har vi valgt at medtage disse, da udbuddet af specialforretninger i yderområderne er begrænset.

17 Undersøgelsesfasen Side 17 Waveboardet skal fremstå som et professionelt produkt, som kun forhandles af specialister. Disse specialister skal tilbydes et shop in shop modul til deres butikker, således kundens fokus henledes til Waveboardet. Shop in shop modulet skal indeholde en monitor, der fremviser en teaser 1 for produktet samt videoer med tricks, gerne indeholdende lyd. Det faktum, at målgruppen tilbydes en sjov, underholdende og interaktiv oplevelse i butikken gennem shop in shop konceptet øger formentlig salgstallet. 2 arbejder forhandlere, magasiner, institutioner, foreninger og lignende i deres respektive områder ved hjælp af telefon, sælgerbesøg, direct mail og post. Der bruges endvidere en masse personlig og upersonlig markedskommunikationsformer: Annoncer i livsstilsmagasiner, fagblade, hjemmeside, shop in shop koncept med plakat, foldere og kort. Forhandlermøder, messedeltagelse. En anden distributionskanal som skal benyttes er hjemmesiden. De unge er ikke bange for at handle på nettet og gør det ofte, ligesom det er muligt at tilbyde et udvidet udvalg af produkter og serviceydelse på webstedet, hvilket er kræs for de mere krævende i målgruppen. En lille detalje er dog det faktum, at mange fra målgruppen naturligvis ikke ejer et validt betalingsmiddel til brug for handel på internettet. De skal derfor have deres forældre til at betale for dem. Reklame Selektive og informative reklamer overfor forhandlere. Branding i forhold til slutbrugere. Service Gratis konsulentbesøg, gratis udlån af shop in shop, gratis plakater, foldere og kort. Hjemmesiden er også utrolig vigtig i henhold til at kunne foretage personaliseringen af boardet. Fremgangsmåden er at de personaliserede plader til Waveboardet designes og bestilles på hjemmesiden. De bliver derefter fremstillet hos en leverandør, der herefter fremsender pladerne med postvæsenet. Herefter kan brugeren nemt selv udskifte pladerne på boardet. Goodwill En aktiv pr-indsats. Detailplanlægning, budgetter, tidsplaner, gennemførelse og kontrol Disse områder har vi ikke berørt da opgaven er af ren teoretisk art. Salgsindsatspolitik Personligt salgsarbejde Individuel personlig og individuel upersonlig markedskommunikationsformer: To sælgere der dækker henholdsvis øst og vest for Storebælt. De be- Hensyn til konkurrentreaktioner Vi finder, at det er vigtigt at have en alternativ plan klar, der kan iværksættes og som afgørende forrykker forholdet til konkurrenterne. Disse planer er forskellige i henhold til konkurrenternes evt. reaktioner, og vi har valgt ikke at komme nærmere ind på konkrete alternative planer i denne rapport. 1 Bilag 5: Skitser over storyboard 2 Lindstrøm, Martin: Brand-child, Forlaget Markedsføring, 2003, side 190 Det næste afsnit omhandler en kommunikationsplan, som vi har valgt at udfærdige, således vi opnår overblik og kontrol over kommunikationsprocessen.

18 Undersøgelsesfasen Side Kommunikationsplan 1 Formålet er at få styr på de overordnede budskaber og mål for kommunikationen. Dertil har vi prioriteret målgruppe og interessenter. Budskaberne er tilpasset de forskellige modtagere og informationskanalerne er differentieret efter de forskelle modtagere. En decideret tidsplan og et budget har vi ikke udarbejdet, da opgaven er af teoretisk art. Vi er opmærksomme på, at det er særdeles vigtigt at have succeskriterier, som kan evalueres og måles. Disse succeskriterier er ligeledes differentieret efter de forskellige modtagere af budskabet. F.eks. at kendskabsgraden til produktet øges hos målgruppen eller at forhandlere reagerer på indirekte marketing, såsom direct mail Makrokommunikationsmodel Hvem siger hvad til hvem, igennem hvilket medie og med hvilken effekt? I vores kommunikation har vi haft fokus på makrokommunikationsmodellen, da vi ønsker at præcisere, hvem der er afsender af budskabet, og hvem der er modtager. Tillige har vi fokus på igennem hvilket medie, det er mest optimalt at kommunikere til målgruppen og hvilken effekt/respons vi ønsker at opnå. Derudover er vi opmærksomme på den støj, der kan hindre kommunikationen. Alt dette for at sikre os, at vores budskab bliver opfattet korrekt af målgruppen og at vi opnår den rette feedback og respons. I det konkrete tilfælde er afsenderen af budskabet Street.dk, som ønsker at fortælle om den livsstil, der ligger bagved waveboardet, og de muligheder, der er for at personalisere produktet. Effekten ønskes at være en større bevidsthed om waveboardet hos målgruppen 1 Oversigt over kommunikationsplan findes i Bilag 3: Kommunikationsplan og i sidste ende en større afsætning Fortællemetoder Ved plakater, foldere og kort, benytter vi nyhedstrekanten, da vi kort og præcist skal fange modtagerens opmærksomhed og fortælle om produktet. Således anvender vi korte statements som Make yourself og Be unique. Ved skrevne medier, såsom breve, mail og lignende vil vi benytte os af aktantmodellen, da vi vil placere modtageren i en situation, som han kan identificere sig med Argumentationstrekant I vores argumentation har vi fokus på Aristoteles argumentationsformer: Ethos, Pathos og Logos. Som vi tidligere har nævnt, har vi fokus på Creative Man, Web 2.0 og oplevelsesøkonomi, der alle er følelsesbaseret. Derfor vælger vi naturligt nok, at basere vores argumentation på Pathos, det vil sige en følelsesbaseret argumentation, for at holde den røde tråd i vores kommunikation og markedsføring. Derudover er fremtidens tweens bl.a. karakteriseret ved at de hader at blive solgt til og elsker at blive respekteret. 2 Derfor skal man være varsom med at benytte ethos og logos, da målgruppen ikke finder sig i at blive talt ned til. Et område hvor Ethos dog kan komme på tale, er ved brug af målgruppens forbilleder som anbefaler/benytter waveboardet. Martin Lindstrøm påstår på baggrund af en undersøgelse i bogen Brand-Child, at berømtheder der reklamerer for produkter bliver mere og mere upopulære blandt tweens, hvorfor reklamen ingen effekt har. 3 Vi er dog ikke enige i denne antagelse, idet store firmaer som eksempelvis 2 Lindstrøm, Martin: Brand-child, Forlaget Markedsføring, 2003, side Lindstrøm, Martin: Brand-child, Forlaget Markedsføring, 2003, side 230

19 Undersøgelsesfasen Side 19 NIKE konsekvent anvender fodboldberømtheder, uden det på nogen måde skader deres omdømme. Vi vil derfor argumenter for og påstå, at såfremt berømtheden selv anvender det givne produkt, i dette tilfælde waveboardet, opfattes det troværdigt og identitetsskabende, og har således kun positive konsekvenser for produktet. Efter at have fastlagt en kurs for markedsføringen af waveboardet kunne vi begynde at finde frem til de designmæssige løsninger. Hertil anvendte vi to forskellige idégenereringsmetoder, mindmaps og de 6 tænkehatte. Anvendelsen af de to ovenfor beskrevne metoder har udmøntet sig i en meget konstruktiv proces, hvor vi først i valget af produkt var langt omkring inden beslutningen om at arbejde med waveboardet blev taget. Senere er metoderne anvendt i iterationsprocessen omkring design af hjemmesiden og de andre produkter i markedsføringen. Vi vil uddybe denne proces senere i afsnittet om design. De to idégenereringsmetoder blev også anvendt sammen med en iterativ proces i forbindelse med udarbejdelsen af storyboardet til vores reklamefilm. Om det handler næste afsnit Idégenerering Mindmaps Vi har anvendt mindmaps 1 få at komme længere ud i krogene og skabe mere originale idéer. En af fordelene ved at arbejde på denne måde er, at metoden minder om den måde hjernen arbejder på, idet den bryder med den lineære tankegang, og arbejder i en cirkulær trælignende form. En anden fordel er, at metoden skaber overblik, hvilket giver mulighed for at se sammenhænge og forbindelser mellem begreber, der ikke før hang sammen De 6 tænkehatte De 6 tænkehatte har vi anvendt, idet de stimulerer den kreative tænkning, der anvendes til generering og opstilling af løsningsforslag i et konstruktivt diskussionsmiljø. De seks tænkehatte adskiller egoisme fra præstation, hvorfor det bliver mindre vigtigt at få lige nøjagtigt sine egne idéer trumfet igennem. Med anvendelsen bliver det nemmere at efterspørge kreativ tænkning, afbryde den negative tankegang og opmuntre hinanden til at overveje fordele ved en idé, i stedet for straks at forkaste den. 3 1 Bilag 4: Mindmap over waveboard 2 Nielsen, Dorte: Idébogen, Graffisk litteratur, 1. udgave 3. oplag, 2007 side Bygger på papirer udleveret af Image Consult i forbindelse med et projekt omhandlende unge i Vejen Kommune Storyboard Som en del af vores koncept, har vi valgt, at der skal laves en reklame for waveboardet, som først og fremmest skal fungere som en del af shop in shop konceptet, men som også kan benyttes som reklame i tv og biograf. Vi startede med at have en historie, som appellerede specielt til den ældre del af de unge blandt andet ved hjælp af seksuelt betonede virkemidler. 4 Gennem den iterative proces fandt vi dog ud af, at denne historie ikke passede ind i de øvrige dele af konceptet, og at vi i stedet ville give historien et mere humoristisk præg. Historien som vi har valgt at benytte, foregår således: Vi starter på et plejehjem, hvor man ser to ældre mennesker komme gående roligt og lidt besværet hen ad gangen. De går ud ad døren. Herude følger vi først den ene, som tager sin rollator og begynder at gå. Herefter klippes til den anden, som har taget sin specielt designede hjelm på, og nu går hen til sit matchende waveboard, som hun nu skal ud at køre på. Filmen afsluttes med, at man ser hende køre væk med en flok unge mennesker. 5 4 Se Bilag 5: Skitser over storyboard 5 Se Bilag 5: Skitser over storyboard

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS 05-08-2013 Gruppe: 7 Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS INDHOLDSFORTEGNELSE Problemformulering... 2 Metode... 3 Produkter... 3 Planlægning og proces... 4 Interessent... 4 Analyse af toys R

Læs mere

ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER

ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER 0 Indholdsfortegnelse Problemformulering... Side 1 Påtænkte produkter... Side 1 Ide og koncept... Side 2 Udviklingprocess... Side 2 Interessenter...

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Velkommen til optagelsesprøven 2010 Temaet for optagelsesprøven er: BEC Design Forord Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Mange trends og tendenser er i gennem tiderne blevet sparket i gang af konjunkturernes

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Branding af attraktive kommunale arbejdspladser - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Velkommen Branding er et udtryk, der er hentet fra markedsføringsområdet.

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Kevin Matin Teis Nielsen

Kevin Matin Teis Nielsen Kevin Matin Teis Nielsen 11-05-2015 Hvem Afsenderen i dette projekt er Kevin Matin og Teis Nielsen som begge er 1 års elever i klasse 1.1 på Roskilde Tekniske Gymnasium. Hvad Det budskab som vi prøver

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Opgavesæt UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Navn: Alder: Adresse: By: Postnr: Email: Telefonnr: Evt hjemmeside: Rettigheder på alt indsendt materiale tilfalder Nørgård Mikkelsen ODENSE KØBENHAVN

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

ØVELSESSSKORT PROTOTYPEUDVIKLING

ØVELSESSSKORT PROTOTYPEUDVIKLING ØVELSESSSKORT 45+ min PROTOTYPEUDVIKLING VEJLEDNING: I skal nu bruge jeres første udkast til jeres problemformulering (fra tema 2) og finde frem til, hvilken prototype I vil lave som en del af jeres samlede

Læs mere

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse Markedsføringsplan Indhold 1. Introduktion... 1 2. Markedsbeskrivelse... 1 3. Målsætning og budget... 2 4. Målgruppe... 3 5. Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler... 4 6. Medievalg og

Læs mere

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Sundhedsguiden Børn og unges sundhed Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Jozef Indruszewski & Marc Ringsing Problemformulering Vi vil lave en hjemmeside, der oplyser børn og unge om sundhed. Vi

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Indhold Indledning... 3 Budskab... 3 Målgruppe... 4 Medie... 4 Kommunikationsmodel... 5 Produkt... 6

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER Profil Optik har både direct mail, tv og lokalaviser med i mediemixet. Via salgsmodellering har kæden

Læs mere

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Foranalyse Cupcakes MulB 2.Semester 2014 Gruppe Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Brancheanalyse: Michael Porter har udviklet 5 Forces modellen til at belyse 5 elementer,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Dansk Varmblod

Dansk Varmblod V E R S I O N J A N U A R 2016 STRATEGI FOR Dansk Varmblod 2015-2020 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Vision... 3 2. Mission....3 3. Værdier i Dansk Varmblod... 4 4. Målsætning... 4 5. Strategi 2015

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE TIL DIG, DER VIL VIDE MERE OM PROJEKT BUSINESS BREV: 29.400 PRIVATE MODTAGERE SAGDE DERES MENING Analysen bag

Læs mere

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning?

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Table of Contents Om Popupmore Hvad er en pop up Butik Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Effektiv marketing Kontakt os 3 4 5 7 8 10 2 Om Popupmore

Læs mere

Sel(v)skab i brugergenerede reklamer

Sel(v)skab i brugergenerede reklamer Sel(v)skab i brugergenerede reklamer Af Stine Josefine Hedemann Hansen og Louise Nørgaard Glud En tendens i forhold til den moderne (for)bruger er, at denne i højere grad er begyndt at forholde sig kritisk

Læs mere

Helene Hørdum Andresen Pernille Helene Kristiansen Louise Fabel. Ugeopgave. Gruppeprojekt

Helene Hørdum Andresen Pernille Helene Kristiansen Louise Fabel. Ugeopgave. Gruppeprojekt Nadia Mary Lund Kristensen Helene Hørdum Andresen 20/11/2015 Gruppe 8 Ugeopgave Gruppeprojekt Link til færdige produktion http://gellettmedia.dk/html/kea/ugeopgave/index.html Brugernavn: keammd Kode: kode2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man holder sig de langsigtede mål for øje.

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

HCO Håndbyggede Cykler Online

HCO Håndbyggede Cykler Online HCO Håndbyggede Cykler Online Opgave beskrivelse Et nyudviklet koncept skal realiseres af en lille gruppe unge, danske cykelmekanikere og igangsættere. Ideen er at producere skræddersyede kvalitetscykler

Læs mere

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE Triumph har for første gang fået husstandsomdelt et katalog over de nordiske grænser.

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

HOP-IN Lærerkursus mandag d. 4/9 2017

HOP-IN Lærerkursus mandag d. 4/9 2017 HOP-IN 2017 Lærerkursus mandag d. 4/9 2017 Dagens program 13.15-14.00 14.00-14.15 PAUSE 14.15-15.30 Gruppedannelse Samme farve sko Fortæl om din dag - baglæns. Du har ét minut Den som har den ældste søskende

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Tips til Model og Fotograf

Tips til Model og Fotograf Tips til Model og Fotograf af Signe Mørkeberg Sjøstrøm Tips til modeller MÅL For at kunne leve som fashion model i Danmark, er der desværre nogle kropsmål man skal kunne leve op til. Det betyder IKKE,

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

Skriftlig opgave. Reklamefilm

Skriftlig opgave. Reklamefilm Skriftlig opgave Reklamefilm Materiale Tekst 1. Thomas Nielsen: Her er årets værste tv-reklamer, Søndags-Avisen 16.-18. december 2011. Tekst 2. Thomas Nielsen: Søren Fauli: Had er ikke dårligt, Søndags-Avisen

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS

ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS Ældre Sagen sendte en direct mail med et stort SommerLotteri til 130.000 medlemmer og benyttede

Læs mere