INDHOLD FORORD... 4 PROJEKTETS FORMÅL... 5 PROJEKTETS ORGANISERING... 6 HOVEDKONKLUSIONER... 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD FORORD... 4 PROJEKTETS FORMÅL... 5 PROJEKTETS ORGANISERING... 6 HOVEDKONKLUSIONER... 8"

Transkript

1

2 INDHOLD FORORD... 4 PROJEKTETS FORMÅL... 5 PROJEKTETS ORGANISERING... 6 HOVEDKONKLUSIONER KOMPETENCEUDVIKLING SOM LEVERANCE KOMPETENCER OG LEVERANCER DE FØRSTE SKRIDT TRE PROJEKTER MED FÆLLES MÅLRAMME UNDERVISERVÆRKSTEDET Kvalifikationsbehov i byggeriet EUC Nord og HåndværkerAkademiet Forståelsesramme og projektsammenhæng Kompetenceprofil IKV OG INNOVATIVE KOMPETENCER IKV GØR EN FORSKEL IKV-KATALOG UDDANNELSESPLAN FOR VIRKSOMHEDENS LEDER/NETVÆRK - UNDERVISERGUIDELINES Oplysninger om forventet målgruppe og forventede forudsætninger hos deltagerne mm Modulopbygning Krav til undervisningsforløbets temaer Evaluering af uddannelsen/afslutning og Kursusbevis UDDANNELSESPLAN FOR VIRKSOMHEDENS ANSATTE - AMU KURSER Faglige/ klimaskærm eller faglige/installationskurser AMU vilkår Fremgangsmåder samt organiseringen af undervisningen Undervisningen Opgaveløsningen Beskrivelse af hvordan der gøres brug af undervisningsmaterialer Anvendelse af gæsteundervisere Evaluering FORMIDLING GUIDELINES FRA UVM AMU system Muligheder og begrænsninger nultolerance Nye satser Målgruppe for AMU INFORMATION OM BYGSOL-PROGRAMMET WEBBASERET KOMMUNIKATIONSPLATFORM FORMIDLINGSAKTIVITETER Oversigt Indvielsen af HåndværkerAkademiets d. 10. juni Formidlingsmøde med FyrtårnsAmbassadører d. 28. september Formidlingsmøde med FyrtårnsAmbassadører og formænd for EUC Nords lokale uddannelsesudvalg d. 1. marts Fyraftensmøde for deltagere fra Fyrtårnsvirksomheder i Hirtshals, Hjørring, Sindal og Løkken/Vrå d. 15. marts

3 4. IKV OG UDDANNELSESPLANLÆGNING PRODUKTER PRODUKT 1: 4 EKSEMPLER PÅ IKV I BYGGEBRANCHEN Indledning Medarbejderne i den lille virksomhed (1) En Håndværker der mangler et specifikt uddannelsesbevis (2) Produktionsvirksomhed Samlet kompetence (3) Medarbejdere frem mod sjakbajsuddannelsen (4) PRODUKT 2: EKSEMPEL PÅ TILMELDING TIL IKV PRODUKT 3: EKSEMPEL PÅ IKV-PROCESFORLØB - MINDRE HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED PRODUKT 4: EKSEMPEL PÅ IKV-SKEMA - MINDRE HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED PRODUKT 4: EKSEMPEL PÅ IKV-TILBAGEMELDING TIL VIRKSOMHEDEN PRODUKT 6: EKSEMPEL PÅ IKV-UDDANNELSESPLAN PRODUKT 7: EKSEMPEL PÅ KOMPETENCEBEVIS PRODUKT 8: UDDANNELSESPLAN FOR VIRKSOMHEDENS LEDER/NETVÆRK - UNDERVISERGUIDELINES Oplysninger om forventet målgruppe og forventede forudsætninger hos deltagerne mm Modulopbygning Krav til undervisningsforløbets temaer Evaluering af uddannelsen/afslutning og Kursusbevis Faglige/klimaskærm eller faglige/installationskurser AMU vilkår Fremgangsmåder samt organiseringen af undervisningen Undervisningen Opgaveløsningen Beskrivelse af hvordan der gøres brug af undervisningsmaterialer Anvendelse af gæsteundervisere Evaluering BILAG BILAG 1: FOLDER OM PROJEKTET KOMPETENCEUDVIKLING AF MEDARBEJDERE I ET NETVÆRK AF VIRKSOMHEDER BILAG 2: FOLDER OM PROJEKTET FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST I VENDSYSSEL NETVÆRK HJØRRING BILAG 3: BYGSOL-FOLDER TIL BYGGESAGEN GRØNNEVANG 18, 9800 HJØRRING - ET LAVENERGIHUS TIL DEN RIGTIGE PRIS

4 FORORD Et projekt støttet af Bygge og Anlægsbranchens Udviklingsfond Afprøvning af IKVsystemet Nye og utraditionelle samarbejdsrelationer og alliancer Kobling mellem teori og praksis Rapport i fire dele Projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere (B/A projekt), der er gennemført med støtte fra Bygge og Anlægsbranchens Udviklingsfond, har medvirket til oprettelsen af et Håndværkerakademi i Vendsyssel. En skole, der hviler på lokale netværksdannelser, der kan blive et synligt bevis og Vartegn på en innovativ og brugerdrevet udvikling af byggeriet i Vendsyssel. B/A projektets hovedsigte har været afprøvning af IKV systemet, der er under opbygning i bygge og anlægsbranchen. I rapporten gøres rede for resultaterne af denne afprøvning, herunder en påbegyndt strategisk planlægning af uddannelse. For den enkelte virksomhed såvel som uddannelse i netværk tilrettelagt fleksibelt bl.a. som åbne værksteder. I rapporten gøres endvidere rede for, hvordan EUC Nord har kvalificeret sig til at benytte konsekvente og systematiske vurderinger gennem standardiseret materiale og fastlagte procedurer. B/A projekt har bidraget til at realisere visionen om det nye Håndværkerakademi som krumtap for et unikt tværgående samarbejde. Projektets resultater bygger på nye og utraditionelle samarbejdsrelationer og alliancer mellem virksomheder, medarbejdere har bidraget til at sætte AMU systemet på landkortet som dynamo for en innovativ kompetenceudvikling i byggevirksomheder i Vendsyssel. B/A projekt har samlet og videreført det bedste fra tidligere udviklingsprojekter med fokus på kompetenceudvikling baseret på nye AMU uddannelser, der møder håndværkerne i øjenhøjde med en tæt kobling mellem teori og praksis i direkte tilknytning til arbejdet på byggepladserne. Dvs. kompetence skabt ved praksisnær læring med fokus på kreativ og innovativ udfoldelse, som med den enkelte håndværker i centrum sætter håndværk og læring på agendaen i et helt nyt perspektiv. Og skabt ved uddannelsesforløb, der tilrettelagt i forpligtende samarbejde mellem den enkelte håndværker, byggepladsens ledelse og skolens undervisere. Projekts proces og resultater er dokumenteret i følgende fire dele: 01 Kompetenceudvikling som leverance. 02 KV og innovative kompetencer. 03 Formidling. 04 IKV og uddannelsesplanlægning Produkter. Rapporten er redigeret af Allan Dam og Henrik Davidsen, PKEConsult. Hjørring marts 2011 Hans Ulrik Møller Uddannelseschef EUC Nord 4

5 PROJEKTETS FORMÅL Virksomhedsnetværk 11 Fyrtårne Innovativt perspektiv Systematisk kompetenceudvikling og planlægning efteruddannelse for medarbejderne. Øget kvalitet og konkurrenceevne Vision medarbejder og virksomhedsdreven efteruddannelse EUC Nord har sammen med en række byggevirksomheder indgået et samarbejde om at oprette virksomhedsnetværk, der igennem efter og videreuddannelse kan udvikle medarbejdernes kompetencer. Det er netværkets ambition at bidrage til nytænkning vedrørende erhvervets nødvendige kompetenceløft. Virksomhedsnetværket er funderet på forståelsen af, at håndværkere nu og i fremtiden har brug for både fagligt og personligt at kunne agere mere konstruktivt og kreativt i virksomheden og på arbejdspladsen. Netværket tager afsæt i, at der er behov for at kunne tænke og handle i innovative, anderledes og mere byggeeffektive løsninger. Det handler ikke mindst om at kunne samarbejde i tværfaglige teams, se helheder og nytænke processer i arbejdsorganiseringen. Det er endvidere netværkets ambitionen at sikre en større forståelse for og håndtering af innovativ teamledelse, der skal kunne lede frem til uddelegering af opgaver og ansvar til håndværkerne. Med afsæt i aktuelle og fremtidige krav til byggevirksomheder, der bidrager til Bygge og Anlægsbranchens Udviklingsfond, ville netværket i projektperioden tage de første skridt til at grundlægge en systematisk kompetenceudvikling og planlægning af den nødvendige efteruddannelse for medarbejderne. Et vigtigt projektmål var også at sikre en kompetenceudvikling i netværket samt hos ledelse og medarbejdere i de deltagende virksomheder, der kunne bidrage til at øge kvaliteten og konkurrenceevnen i det fremtidige byggeri. Det var netværkets vision, at medvirke til, at projektet på eksemplarisk vis kunne skabe et nyt image omkring erhvervets efteruddannelse. Med baggrund i erhvervsuddannelsen og den efteruddannelse der ønskedes sat i gang, så netværket det også som en opgave at inspirere til innovative former for videreuddannelse indenfor håndværksfagene. En vision for projektet var endvidere at finde veje til den mest ideelle form for medarbejder og virksomhedsdreven efteruddannelse teoretisk såvel som praksisnært. Og sikre at erfaringer og resultater kunne være til gavn for hele AMU systemet, samt at kunne formidle projektets videnskabelse igennem materialer, møder og seminarer. 5

6 PROJEKTETS ORGANISERING Projektorganisationen Fyrtårne og Ambassadørnetværk Kommissorium AmbassadørNetværkets deltagere Styregruppe Projektets gennemførelse blev understøttet af en projektorganisation bestående af: Et AmbassadørNetværk. En Styregruppe. En Projektgruppe. AmbassadørNetværkets kommissorium var: At forestå kontakten til de deltagende virksomheder. At være sparringsparter for EUC Nord. At medvirke til formidling om projektet. AmbassadørNetværkets deltagere var: Netværk Hjørring Tømrermester Poul K. Simonsen, Fyrtårn 1, Hjørring. Harry Thaarup, Harry Thaarup Murer og Entreprenørforretning A/S/ Thaarups Tømrerforretning A/S, Fyrtårn 2, Hirtshals. Palle Hansen, Solbakkens Tømrer & Snedkerforretning, Fyrtårn 3, Sindal/Bindslev. Peter Kristensen, Arne Andersen Vrå A/S, Fyrtårn 4, Løkken Vraa.. Netværk Frederikshavn Murermester Henning Østergaard Jørgensen, Jerup, Fyrtårn 5, Frederikshavn Bo Andersen, Entreprenørfirma Bo Andersen Sæby A/S, Fyrtårn 6, Sæby Tømrer og snedkermester Thomas D. Nielsen, Lars D. Nielsen & Søn ApS, Slagen, Fyrtårn 7, Skagen Netværk Brønderslev Lars Jensen, Tømrer og Snedkerfirmaet Lars Jensen A/S Fyrtårn 8, Brønderslev. Børge Juul Kristensen, BJK BYG, Fyrtårn 9, Dronninglund Poul Sørensen, Hjallerup Spærfabrik Larsen & Sørensen A/S Fyrtårn 10, Hjallerup Netværk Læsø Tømrer og snedkermester Peter Kirkemoe, Fyrtårn 11,Læsø Styregruppens kommissorium var: At sikre opfyldelse af projektets formål. At skabe optimale rammer og vilkår internt på EUC Nord for projektets gennemførelse. At forestå styringen af projektets økonomi. Styregruppens deltagere var: Vicedirektør Jeanette Ørtoft, EUC Nord. Uddannelseschef Søren V. Nielsen, EUC Nord. Uddannelseschef Hans Ulrik Møller, EUC Nord. Økonomimedarbejder Lars Sieker, EUC Nord. 6

7 Projektgruppe Netværk/Fyrtårne oversigt Projektgruppens kommissorium var: At udforske og afprøve IKV systemet, der er under opbygning i bygge og anlægsbranchen. At udvikle en innovativ pædagogisk /didaktisk forståelsesramme som tilgang til kompetenceudvikling i netværk samt hos ledelse og medarbejdere i deltagende byggevirksomheder. At skabe et konceptuel ramme for en systematisk og strategisk IKV relateret planlægning af uddannelse. At udarbejde undervisermateriale til gennemførelse af skolebaseret og praksisrelaterede undervisningsforløb i kompetencevurdering og uddannelsesplanlægning. At udvikle intern kompetence på EUC Nord der kvalificerer til at benytte konsekvente og systematiske IKV vurderinger gennem standardiserede materialer, fastlagte og beskrevne procedurer. At skabe en platform for formidling af projektets resultater til byggebranchen og byggeriets uddannelsessystem. At forestå dokumentation og formidling af projektets resultater. Projektgruppens deltagere var: Faglærer Finn Petersen, Murerafdelingen, EUC Nord. Faglærer Anders Hansen, Tømrerafdelingen, EUC Nord. Faglærer Bjarne Vingård Løth, Tømrerafdelingen, EUC Nord. Handelsoverlærer Ellen Tomsen, Kompetencecentret, EUC Nord. Konsulent John Marnov Kompetencecentret, EUC Nord. Allan Dam, PKEConsult var tilknyttet projektgruppen som projektrådgiver. Som vist i tabellen nedenfor repræsenterer de 11 FyrtårnsAmbassadører i alt ca. 60 byggevirksomheder med i alt ca. 600 medarbejdere. Netværk/Fyrtårne Antal ansatte Antal virksomheder Netværk Hjørring Netværk Frederikshavn Netværk Brønderslev Netværk Læsø I alt

8 HOVEDKONKLUSIONER Virksomhederne mangler kendskab til AMU Virksomhederne bliver glade for AMU når de får kendskab til AMU Virksomhederne værdsætter udannelsesprodukter, der er: Tidsvarende. Fleksible. Forankret i deres praksis. HåndværkerAkademiet et god afsæt for AMU Projektet efterlader et tankevækkende indtryk af: Hvor lidt små og mellemstore virksomheder ved om mulighederne i AMU. Hvor svært det er at vække deres interesse for en strategisk AMU uddannelsesbaseret kompetenceudvikling hos ledelse og medarbejdere. Det har dog vist sig, at de virksomheder, der ser ideen i f.eks. IKV og strategisk efteruddannelse efterfølgende giver udtryk for stor tilfredshed og overraskelse over den fordelagtige økonomi ved gennemførelse af AMU aktiviteter. Virksomhederne værdsætter at der leveres et produkt, der er tidssvarende og relevant, samt at dette produkt leveres så fleksibelt som overhovedet muligt. Tidssvarende og relevant er ensbetydende med, at der tages udgangspunkt i virksomheden og de arbejdsopgaver, der er mest anvendt i byggeriet lige nu. Fleksibiliteten er leveret i form af virksomhedsforlagte aktiviteter, splitforløb og i enkelte tilfælde udenfor normal arbejdstid. I projektet er der draget stor nytte af HåndværkerAkademiets omfattende virksomhedskontakt og udvikling af innovative AMU uddannelsesprodukter. målrettet til f.eks.: Energibyggeri/bæredygtigt byggeri. Samarbejde og læring med byggepladsen som kompetencecenter (BygSol). IKT for håndværkere.. Arbejdsmiljø/APV på byggepladsen og i byggevirksomheder. Virksomheds og netværksudvikling. Bæredygtig og integreret produktionsplanlægning. (Bruger og medarbejderdreven innovation). m.fl. 8

9 1.0 KOMPETENCEUDVIKLING SOM LEVERANCE 9

10 1.1 Kompetencer og leverancer Ansøgning til Bygge og Anlægsbranchens Udviklingsfond Primo oktober 2009 besluttede Brancheudvalget for TIB, 3F og Dansk Byggeri, at imødekomme EUC Nord s projektansøgning af 31. marts 2009: Kompetenceudvikling af medarbejdere (B/Aprojekt). Og i starten af november 2009 blev projektet godkendt af Byggeog Anlægsbranchens Udviklingsfond (B/A fonden). Med udsigt til i 2010 at etablere et HåndværkerAkademi, og samtidig at skabe grundlaget for et branche og landsdækkende Demonstrations og kompetencecenter i Hjørring, blev det styregruppens første opgave, at udvikle et koncept, hvor B/A projektet fik sin plads i den samlede helhed for EUC Nord. For at forstå helheden gøres der rede for den konceptuelle udvikling, som har betydning for B/A projektets gennemførelse. Rapporten vil kun i det omfang, det er nødvendigt berøre den større sammenhæng, og bestræbe sig på i rapporten kun at beskrive afviklede B/A aktiviteter. 1.2 De første skridt Innovativ kompetenceudvikling for virksomheder og medarbejdere Styregruppen enedes om som det første at pege på byggeriets vækstpotentiale i Vendsyssel og dernæst beskrive en innovativ kompetenceudvikling for det Nordjyske byggeerhverv, såvel virksomheder som medarbejdere med fokus på: Vækstpotentiale At få styrket innovationsevnen i byggeriet At fastholde og tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer At få styrket klyngedannelsen At styrke virksomhedernes ledelses og forretningsmæssige kapacitet At få skabt og anvende fælles modeller til optimering og gennemførelse af byggeprojekter Innovativ kompetenceudvikling Virksomheds og netværksudvikling Faglig og personlig udvikling ved: Forandrings, forretnings og projektledelse. Kreativitet, læring og innovation Bæredygtig og integreret produktionsplanlægning. ( Bruger og medarbejderdreven innovation). 10

11 1.3 Tre projekter med fælles målramme Projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere (B/A projektet), er nærmere beskrevet i den i Bilag 1, viste projektfolder til ledelse og medarbejdere i de deltagende virksomheder. IKV som projektets hovedsigte vil kunne understøtte virksomhedens strategiarbejde og målrette medarbejdernes uddannelse. Det er vigtigt at fremhæve muligheden for at udstede et bevis / certifikat. Det bliver også vigtigt at fremhæve sammenhængen mellem IKV, medarbejdersamtaler og uddannelsesplanlægning. På denne måde får det karakter af god personalepleje. Behovet for at udvikle de personlige kompetencer hos håndværkeren bliver også en vigtig del af IKV arbejdet. Og Implementeringen af IKV sker bedst ved en personlig kontakt til virksomheden. Projektet Flere virksomheder i Vækst i Vendsyssel blev gennemført sideløbende med projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere i et netværk af virksomheder. Projektet er nærmere omtalt i Bilag 2. Undervisningsforløbet i dette projekt for ledere i byggevirksomheder blev indledt med en indføring i udvikling af medarbejdernes kompetence som en innovativ ressource i styrkelse af virksomhedens og netværkets konkurrenceevne baseret på en systematisk og strategisk IKV relateret planlægning af uddannelse i virksomheder og netværk. Denne indføring skulle danne afsæt for at sætte en dialog og proces i gang mellem ledelse og medarbejdere om udvikling af medarbejderkompetence baseret på IKV med tilhørende udarbejdelse og gennemførelse af medarbejderrelaterede uddannelsesplaner. SmartCityDK afklaringsprojektet Byggebranchens demonstrations og kompetencecenter BYG, energi og IKT, som ligeledes blev gennemført med EUC Nord som tovholder sideløbende med B/A projektet, bidrog med væsentlige elementer til skabelse af forståelsesrammen for en innovativ tilgang til skabelse af en viden og kompetencebaseret tilgang til vækst og udvikling i byggevirksomheder og netværk lokalt, regional og globalt, jf. redegørelsen herfor i afsnittet Forståelsesramme. 11

12 1.4 Underviserværkstedet Tendenser og Indsatsområder Kvalifikationsbehov i byggeriet I projektets udviklingsforum UnderviserVærkstedet blev der arbejdet med at udvikle en innovativ pædagogisk /didaktisk forståelsesramme som tilgang til kompetenceudvikling i netværk samt hos ledelse og medarbejdere i deltagende byggevirksomheder med afsæt i et samspil mellem udviklingstender og indsatsområder, som skitseret i Figur 1. Figur 1: Model til forståelse af fremtidens kvalifikationsbehov i byggeriet EUC Nord som omdrejningspunkt Skitsen peger på hvilke udviklingstendenser, der er gældende for byggeriet i hele landet, og hvad der skal til for at for at være i front med den udvikling der tegner sig. Med oprettelsen af et Håndværker Akademi i Hjørring kan EUC Nord bliver omdrejningspunkt for og formidler af, hvordan håndværket, håndværkere og byggevirksomheder i Vendsyssel og Region Nordjylland tolker tendenserne, udvikler nye kompetencer og omsætter disse til innovative tiltag indenfor forskellige indsatsområder. Kompetenceudviklingen skal rette sig mod både ledelses og organisationsudvikling samt efter og videreuddannelse af medarbejderne. Udviklingen skal tage udgangspunkt i de enkelte virksomheder, så deres behov bliver opfyldt, og muligheden for vækst og udvikling får de bedste betingelser. Kompetenceudvikling skal tænkes ind som en naturlig del af virksomhedernes strategi. Fokus på samspil Formålet med indsatsområderne er at sætte fokus på samspillet mellem virksomhedernes behov for kompetenceudvikling og skolens udbud af relevant uddannelse og kompetencer. Kompetenceudviklingen bør rette sig mod både ledelses og organisationsudvikling samt efter og videreuddannelse af alle medarbejdergrupper. 12

13 Diplomuddannelse koblet til erhvervsuddannelsen, praksislæring samt medarbejder og lederuddannelsen Udfordringer og potentiel vækst EUC Nord og HåndværkerAkademiet Som en videreudvikling af skitsen, der peger på udviklingstendenser og indsatsområder, viser nedenstående model, hvordan HåndværkerAkademiet med sin diplomuddannelse kobler sig til erhvervsuddannelsen, praksislæring samt medarbejder og lederuddannelsen. EUC Nord og HåndværkerAkademiet Tilbud om lederuddannelse, efteruddannelse af medarbejdere og praksislæring 13

14 Forståelsesramme og projektsammenhæng SmartCity.DK og Byggeklyngen Globalt udsyn Underviserværkstedet udarbejdede tidligt i sin fase en forståelsesramme for de tre sammenhængende projekter: Kompetenceudvikling af medarbejdere Flere virksomheder i Vækst i Vendsyssel Byggebranchens demonstrations og kompetencecenter BYG, energi og IKT Forståelsesramme Figur 2: Forståelsesramme til skabelse af kreative strategier samt kreative & innovative kompetencer SmartCity.DK EUC Nord Fyrtårne Innovative projektstrategier Globalt/Nationalt Kreative og Innovative kompetencer Nationalt/Regionalt Byggebranchens demonstrations og kompetencecenter BYG, energi og IKT skriver med sin innovative strategi sig ind i Region Nordjyllands erhvervsstrategi som en klynge med et betydeligt potentiale for vækst og udvikling nationalt og globalt. Projekterne Kompetenceudvikling af medarbejdere i et netværk af virksomheder og Flere virksomheder i Vækst i Vendsyssel har regionen som basis, hvor opgaven er at udvikle kreative og innovative kompetencer i virksomheder og hos medarbejdere. 14

15 Kompetenceprofil for en Idealmedarbejder Kompetenceprofil for en Idealmedarbejder Kompetenceprofil Med baggrund i forståelsesrammen for en global, national og regional innovationsstrategi udviklede underviserværkstedet i samarbejde med virksomhedsnetværket og et repræsentativt forum af virksomhedsledere en kompetenceprofil for en Idealmedarbejder i den nordjyske byggeklynge. Kompetenceprofilen tager afsæt i 4 hovedområder, som grundlag for virksomhedens vækstområder, og hvilke medarbejderkompetencer, der gør sig gældende i denne udvikling. Figur 3: Eksempel på en kompetenceprofil for en Idealmedarbejder En innovativ virksomhed og medarbejder Kompetenceprofilen kan bruges som en enkel platform for at diskutere og arbejde med behov, tilgange og prioriteringer i relation til eksempelvis forretningsudvikling, innovation og kompetenceudvikling. Modellen er inspireret af Hermann Brain Dominance Instrument (HBDI). For en innovativ virksomhed og medarbejder gælder det om at udvikle sig i alle felter, og se dem i en sammenhæng. Hvad der kendetegner de forskellige felter beskrives her i en kort form: Udvikling af virksomhed For en innovativ virksomhed og medarbejder gælder det om at være god til at kigge frem, få nye ideer og se nye muligheder. Det gule felt er kendetegnet ved at man tør eksperimentere. Drift og udførelse En forudsætning for den innovative virksomhed er, at man er god til at analysere sit marked, og løbende opdatere sin virksomhedsplan. Det blå felt er kendetegnet ved logisk og økonomisk sans, samt realisme i forhold til, hvad der er muligt. Planlægning Det pragmatiske syn kendetegner det grønne felt. Her er udfordringen at få gennemført tingene, og at overholde de tids og budgetmæssige rammer. Procedure er et nøglebegreb i dette felt Samarbejde og arbejdsmiljø De menneskelige relationer og en rettidig kommunikation, samt et godt arbejdsmiljø kendetegner det røde felt. Hvordan et team fungerer og har det med hinanden er et stærkt fokus i dette felt. 15

16 2.0 IKV OG INNOVATIVE KOMPETENCER 16

17 2.1 IKV gør en forskel IKV som ny indgang til AMU Elektronisk Kompetencemappe IKV gør en forskel ved: At åbne for anerkendelse af færdigheder der er opnået i praksis. Og kan medvirke til at styrke efteruddannelseskulturen på både arbejdspladsniveau og individniveau. At skabernye muligheder for en faglig udvikling, og åbner for nye veje til mere uddannelse. Det medvirker også til en bedre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. At kunne blive en ny indgang til AMU, og for kortuddannede kan det være vejen til at få status som faglært. At får medarbejderne og virksomhederne til at tænke aktivt i AMU s mange muligheder for efteruddannelse. Derfor kan IKV medvirke til at forøge virksomhedernes brug af AMU. Undervisningsministeriets har udviklet et elektronisk redskab, en såkaldt Kompetencemappe til den, der ønsker at få overblik over og dokumentere, hvad man kan og har lært via sin uddannelse, sit job og sit fritidsliv. Den elektroniske Kompetencemappe henvender sig også til virksomheden og til vejledere på uddannelsesinstitutionerne. Se nedenstående billede og brug adressen: 17

18 2.2 IKV-katalog Håndværkerens IKV 18

19 Virksomhedens IKV 19

20 Målgruppe og deltagerforudsætninger 2.3 Uddannelsesplan for virksomhedens leder/netværk - Underviserguidelines 1. Oplysninger om forventet målgruppe og forventede forudsætninger hos deltagerne mm. De enkelte deltageres forudsætninger vil generelt være, at de er virksomhedsejere og medarbejdere, der indgår i bygge og anlægsvirksomheder. 2. Modulopbygning Tre moduler Seks formål Deltageropgave Uddannelsen i energioptimering af boliger (Energiproffer) er beskrevet i følgende 3 moduler.: Modul 1: Det nye marked (1/2 dag). Energioptimering af boliger (2 dage). Optimeringsrapport (1 dag). Modul 2: Ledelse i netværk og BygSoL (½ dag). Finansiering (½ dag). Markedsføring (½ eller 1 dag). Modul 3: Klippekort (10 timer til rådighed efter eget valg). Videndeling i netværk (1 dag). Uddannelsesforløbets formål er: 1. Præsentation af uddannelsen til Energiproffer (Formål, indhold i kurset og pædagogiske principper). 2. Præsentation af den praktiske virksomhedsopgave, du skal arbejde med som en del af uddannelsen. 3. Orientering om praktiske forhold vedr. Væksthusets procedurer. 4. Deltagerpræsentation. 5. Introduktion til byggeplaner for Frederikshavn kommune, Boligforeningen Vesterport og Frederikshavn Boligforening og indblik i bygherreforventningerne til de udførende. 6. Kortlægning kompetencer i virksomheden og udarbejde en uddannelsesplan Deltageropgaver: Hvad forventer virksomheden sig af Energiproffer? Forventninger til markedet udenfor kommunen. Medarbejder analyse forud for virksomhedens uddannelsesplan. 20

21 3. Krav til undervisningsforløbets temaer Modul 1: Tema/Energioptimering af boliger Modul 1: Tema/Energioptimering af boliger Modul 2: Tema/Ledelse i netværk og BygSoL Modul 2: Tema/Finansiering Kravene til Modul 1: Tema/Energioptimering af boliger er: At håndværkeren på baggrund af oplysninger om en bygnings energiforbrug, bygningstype, alder, opvarmet areal, opvarmningsform og beboersammensætning kan identificere mulige energibesparelser ved gennemførelse af et simpelt energitjek. At gennemførelsen af det overordnede energitjek sker på baggrund af generel viden om energi, energiomsætning, varmetab, energiklasser samt ved brug af hjælpemidler som energimærker. At håndværkeren kan vurdere energibesparelser og CO2 besparelser ved hjælp af bl.a. standardiserede energiløsninger, der samtidig anviser korrekt udførelse. At håndværkeren på baggrund af viden om finansiering af besparelsesforslag i dialog med en kunde kan rådgive om energiløsninger, der kan udmøntes i en handlingsplan for renovering af bolig/bygningsdel. Deltageropgave: Energioptimering af parcelhus. Kravene til Modul 1: Tema/Optimeringsrapport er: At deltagerne på baggrund af kendskab til (DS) Dansk Standards normer kan foretage Termografiinspektion af bygninger. At deltagerne ud fra kendskab til en bygnings fysiske forhold som relativ luftfugtighed, dugpunkter og kuldebroer kan tolke termografier. At deltagerne kan anvende termografier til kvalitetssikring af udført bygningsarbejde, samt til identifikation af nødvendige forbedringer af bygninger eller bygningsdele. At deltagerne kan anvende termografering til rådgivning af bygherrer/ kunder om bygningers varmetab og mulighed for ændringer heraf, samt de tekniske, arkitektoniske og økonomiske konsekvenser, som ændringerne vil medføre. Deltageropgaver: Vurdering af energioptimering af parcelhus i praksis. Udvikling af en Energiprofstandard til anvendelse ved udarbejdelse af Energioptimeringsrapport. Kravene til Modul 2: Tema/ Ledelse i netværk og BygSoL er: At deltagerne kan diskuterer og planlægge netværkets muligheder ud fra kortlægning af fælles kompetencer og interesser. At deltagerne kan optimere byggeprocessen gennem samarbejde og læring på byggepladsen, hvor målet er færre fejl og mangler. Deltageropgaver: Kortlægning af netværkskompetencer og interesser. Forventningsafstemning og aftaler. Sammenhæng mellem tværfaglig forståelse og færre fejl og mangler. Kravene til Modul 2: Tema/Finansiering er: at deltagerne opnår et indgående kendskab til finansieringsmuligheder. Deltageropgaver: Opstille en økonomisk beregning ud fra udarbejdet optimeringsrapport. Fortsættes 21

22 Modul 2: Markedsføring Modul 3: Tema/Klippekort Kravene til Modul 2: Tema/Markedsføring er: at deltagerne kan tilrettelægger maksimal udnyttelse af markedsføring i egen virksomhed og i netværket. Deltageropgaver: Samarbejde med Reklamebureauet Corbiz vedr. fælles markedføring på hjemmeside m.m. Forberedelse af fælles udstilling på Energimesse i Arena Nord i april Kravene til Modul 3: Tema/Klippekort er: At deltagerne kan sikre ejerskab blandt bygepladsens håndværkere for den højeste kvalitet. At udvikle deltagernes/netværkets til at opnå en optimal udnyttelse af markedsføringen At yde deltagerne/ netværket teknisk support. Klippekortets anvendelse til ekstern assistance, herunder til: Kick off (opstartsmøde med involverede i byggeriet); projektgranskning og aftalegrundlag på tværs af fagene efterfulgt af løbende byggepladsmøder efter behov (EUC Nord). Konsulentbistand fra Corbiz. Konsulentbistand fra Niras. Konsulentbistand fra Arkniord. Konsulentbistand fra evt. et pengeinstitut Anden konsulentbistand fra EUC Nord. F.eks. praktisk vejledning på byggepladsen vedr. konstruktioner og udførelse. 4. Evaluering af uddannelsen/afslutning og Kursusbevis Evaluering af uddannelsen Afslutning Kursusbevis Skriftlig og mundtlig evaluering af uddannelsesforløbet. Udstedelse af kursusbevis og Kompetencebevis relateret til 1 dags Videndeling i netværk session. 22

23 2.4 Uddannelsesplan for virksomhedens ansatte - AMU kurser 1. Faglige/ klimaskærm eller faglige/installationskurser 7 kurser Oversigt 1. Energioptimering af boliger 2 dage Tværfagligt 2. Dampspærre 2 dage Tværfagligt 3. Råd og svamp 1 dage Tværfagligt 4. Udvendig isolering i bygninger 3 dage Klimaskærm 5. Kvalitetssikring 2 dage Klimaskærm 6. Lavenergi; styring og regulering; ventilation; leverandører. 6 dage Installation 7. Samarbejde og kommunikation 2 dage Tværfagligt I alt 18 dage Energioptimering af boliger (1) Energioptimering af boliger (1) Kursusnr. : Varighed : 2 dage. Uddannelsesmål: At håndværkeren på baggrund af oplysninger om en bygnings energiforbrug, bygningstype, alder, opvarmet areal, opvarmningsform og beboersammensætning kan identificere mulige energibesparelser ved gennemførelse af et simpelt energitjek. At gennemførelsen af det overordnede energitjek sker på baggrund af generel viden om energi, energiomsætning, varmetab, energiklasser samt ved brug af hjælpemidler som energimærker. At håndværkeren kan vurdere energibesparelser og CO2 besparelser ved hjælp af bl.a. standardiserede energiløsninger, der samtidig anviser korrekt udførelse. At håndværkeren på baggrund af viden om finansiering af besparelsesforslag i dialog med en kunde kan rådgive om energiløsninger, der kan udmøntes i en handlingsplan for renovering af bolig/bygningsdel. Deltageropgave Energioptimering af parcelhus. Dampspærre (2) Dampspærre (2) Kursusnr. : Varighed : 2 dage. Uddannelsesmål: At deltagerne kan udvælge og montere specielle dampspærremembraner ved renovering af tagkonstruktion udefra og indefra under hensyn til udfaldskrav, membranproducentens anvisninger og gældende tætheds og isoleringskrav. At deltagerne kan sikre, at membranen placeres korrekt, så opfugtning i konstruktionen undgås, ligesom deltagerne kan udføre tætte samlinger, gennembrydninger og tilslutninger i en dampspærremembran ved renovering af tagkonstruktioner. At arbejdet udføres under anvendelse af bygningsreglementets krav til energimærkning, energirammeforhold, isoleringsbestemmelser, hvor deltagerne har kendskab til bygningers termiske ydeevne samt tæthedskrav. At deltagerne kender metoder til trykprøvning ved hjælp af godkendt udstyr til BlowerDoor test samt lokalisering af utætheder med bygningstermografering. At arbejdet planlægges og udføres under hensyn til gældende lovgivning vedrørende miljø og arbejdsmiljø. 23

24 Råd og svamp mv. (3) Råd og svamp mv. udbedring af skimmelsvampskader (3) Kursusnr. : Varighed : 1 dag. Uddannelsesmål: At deltageren kan medvirke ved identifikation af, samt forestå udbedring og forebyggelse af skader forårsaget af skimmelsvamp i trækonstruktioner. at deltagerne kan udføre og planlægge arbejdet under hensyn til gældende lovgivning, miljøforhold, arbejdsmiljø, samt følge anvisninger, vejledninger og forsikringsbestemmelser. Udvendig isolering af bygninger udførelse (4) Fokus på kvalitet i byggeog anlægsbranchen (5) Lavenergi, styring og regulering, ventilation og leverandører (6) Udvendig isolering af bygninger udførelse (4) Kursusnr. : Varighed : 3 dage. Uddannelsesmål: At deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge og arbejdsmiljølov udføre udvendig isolering af bygninger. At deltagerne kan i den forbindelse vurdere eksisterende mure/vægges tilstand med henblik på udvendig isolering. At deltagerne kan forbehandle eksisterende vægge, vælge fastgørelsesmetode, opsætte isolering og vejlede kunden/bygherren om vedligeholdelsesforhold. At deltagerne kan vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet. Fokus på kvalitet i bygge og anlægsbranchen (5) Kursusnr. : Varighed : 2 dage. Uddannelsesmål: Deltagerne tilegner sig en større viden og opmærksomhed om kvaliteten i arbejdets udførelse dels i forhold til branchenormer og dels i forhold til fejl og mangler samt materiale og tidsforbrug. Deltagerne bliver i stand til at vurdere arbejdets udførelse ud fra et kvalitetsmæssigt og et økonomisk aspekt med baggrund i en øget opmærksomhed på betydningen af kollegers og egne holdninger til kvalitet. Deltagerne kan vurdere kundens forventninger og krav til arbejdets kvalitet og sammenholde disse med de givne muligheder for kvalitetsforbedringer. Lavenergi, styring og regulering, ventilation og leverandører (6) Kursusnr. : Varighed : Uddannelsesmål: 24

25 Kommunikations og samarbejdsmetoder på byggeplads (7) Kommunikations og samarbejdsmetoder på byggeplads (6) Kursusnr. : Varighed : 2 dage. Uddannelsesmål At deltagerne som bygningsarbejdere kan anvende hensigtsmæssige kommunikations og samarbejdsmetoder, løse konflikter og motivere kollegerne, således at der opnås kvalitets og produktivitetsforøgelse i byggeprocessen ud fra viden om byggeprocessen samt egne og andre faggruppers arbejdsfunktioner heri og ud fra viden om de problemstillinger, der forekommer mellem forskellige faggrupper på byggepladsen i det daglige arbejde. 2. AMU vilkår Nye takster Deltagerbetaling 118,00 kr./dag/deltager (enkelte kurser 174,00 kr.) Der udbetales VEU godtgørelse efter gældende regler Indtil 7. februar 766,00 kr./dag. Efter 7. februar 612,00 kr./dag. Virksomheder der er medlem af Dansk Byggeri eller har tiltrædelsesoverenskomst med 3F kan på søge ekstra 65,00 kr./time på hvis der udbetales minimum 133,50kr./time (max. 15 kursusdage/medarbejder/år). 3. Fremgangsmåder samt organiseringen af undervisningen Pædagisk/didaktisk model Undervisningen tager udgangspunkt i praksis, Undervisningen er baseret på aktiv deltagelse og erfaringsudveksling mellem deltagerne med vejledning fra underviseren. Deltagerne arbejder i praksis i netværk. Indlæringen sker i dialog mellem deltagerne bl.a. gennem konkrete opgaveløsninger, demonstrationer og cases med vejledning fra underviseren. 4. Undervisningen Vekselvirkning mellem skolebaseret undervisning og praksislæring Dialog og informationssøgning Undervisningen bygger på, at der gennem organiseringen af holdet veksles mellem individuelt arbejde; opgaver, der løses i mindre grupper af forskellige størrelser, og samlinger i plenum. Både i samlingerne og ved påvirkning af deltagerne individuelt og i grupper gives der informationer fra underviseren, der kan støtte dig og de øvrige deltagere i indlæringen. 5. Opgaveløsningen Opgaveløsningen er baseret på: Udveksling af synspunkter og ideer, både blandt deltagerne og med underviseren. Konkret løsning af problemstillinger, som både deltagerne og underviseren kommer meddemonstrationer, indhentning af information gennem opslag i love, bestemmelser, vejledninger og pecer. Informationssøgning samt brug af internettet er integreret i løsningen af de forskellige opgaver der indgår i uddannelsen. 25

26 6. Beskrivelse af hvordan der gøres brug af undervisningsmaterialer Deltageropgaver og relevante, brancherettede vejledninger Eksterne eksperter som gæstelærere Løbende en evaluering Der arbejdes primært ud fra deltageropgaverne. Herudover suppleres med relevante, brancherettede vejledninger. Deltagerne får ved undervisningens begyndelse udleveret deltagermateriale i form af mappe, papir og diverse øvelsesoplæg. Undervejs i forløbet bliver de materialer, der er bestemt for deltagerne, udleveret, når de er relevante for undervisningen. Ligeledes vil deltagerne selv udarbejde materialer i løbet af uddannelsen. 7. Anvendelse af gæsteundervisere Der bliver lejlighedsvis anvendt eksterne eksperter. Formålet med anvendelsen af gæsteundervisere er at orientere om de muligheder, som deltagerne har for at kunne anvende viden fra den virksomhed, som gæsteunderviseren repræsenterer samt bidrage med konkret faglig viden Gæsteundervisere(n) inddrages i undervisningen på deltagernes præmisser. Vedkommende inddrages primært som supplement til den normale undervisning. Det konkrete indhold og den konkrete gennemførelse aftales på forhånd mellem underviseren og gæsteunderviseren. Gæsteunderviseren og underviseren deltager sammen i gennemførelsen af det konkrete undervisningsforløb. 8. Evaluering Der gennemføres løbende en evaluering af undervisningen, idet undervisningen evalueres mundtligt sammen med deltagerne enten sidst på dagen eller den følgende morgen. 26

27 3.0 FORMIDLING 27

28 Ny AMU konceptvejledning "Nul tolerance politik" AMU Guidelines og gode råd Nye AMU satser AMU målgruppe 3.1 Guidelines fra UVM AMU system Muligheder og begrænsninger nultolerance I projektets start blev styre og projektgruppe bekendt med en ny vejledning vedrørende AMU konceptet. Baggrunden var, at ministeriet havde erfaret, at flere udbydere har handlet i strid med regelsættet, og enkelte tilsynssager har resulteret i tilbagebetaling af udbetalt tilskud. Vejledningen og senere ændringer har spillet en vigtig rolle i udmøntningen af projektet, hvorfor det medtages som en vigtig del af afrapporteringen. UVM har indført en "nul tolerance politik" over for de institutioner, der ikke overholder regelsættet. Det betyder i praksis, at der ikke udbetales tilskud til den omhandlede aktivitet og i yderste konsekvens, at institutionen vil miste sin godkendelse inden for det område, hvor regelsættet ikke er overholdt. For at sikre at regelsættet overholdes, har UVM sat fokus på nogle overordnede principper, som skal medvirke til at tydeliggøre over for alle godkendte udbydere, hvilke aktiviteter der som minimum skal gennemføres og dokumenteres. Det er vigtigt, at uddannelsesstederne har en fælles forståelse af, hvilke muligheder og begrænsninger AMU rummer som uddannelsessystem. Den fælles forståelse bør understøttes af et mere formelt system, der sikrer, at den faktiske tilrettelæggelse er i overensstemmelse med de mål, som uddannelsesstedet har fastsat, og de krav lovgivningen stiller. Værktøjer og gode råd er nu samlet i publikationen Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU (Januar 2011). I publikationen stilles der forslag om en klar intern ansvarsfordeling, indførelsen af faste rutiner, brug af tjeklister og en evalueringskultur, der løbende giver ledelsen input om god praksis eller ting der skal rettes op på. Dermed minimeres risikoen for, at udbuddet ikke overholder lovgivningens rammer. Nye satser Med virkning fra den 7. februar 2011 vil VEU godtgørelsen blive reguleret. Den maksimale VEU sats nedsættes til 80% af den højeste dagpengesats. For uddannelsesforløb, der er påbegyndt før denne dato, vil den maksimale dagpengesats være uændret. Målgruppe for AMU AMU målgruppen præciseres til at omfatte alle med en uddannelse til og med faglært niveau. 28

29 3.2 Information om BygSoL-programmet Visioner for fremtidens byggeri Formidling af BygSoL programmet er indgået som et væsentligt element i projektet med afsæt i en generel folder, der er gengivet i dette afsnit, Byggeri i bevægelse Fremtidens byggeproces er et tæt samarbejde mellem bygherre, arkitekt, entreprenør og håndværkere for at opnå et smukt og godt byggeri til en billigere pris. Det kræver en gennemgribende fornyelse i branchen hvor nøgleordene er øget værdi, fælles ansvar og planlægning, tværfaglighed samt uddannelse på alle niveauer. Hvad er BygSoL? BygSoL står for Samarbejde og Læring, hvor det fælles mål er at skabe en ny og forbedret byggeproces det er et program for byggeriets innovation. En bæredygtig og fremadrettet innovationsstrategi for byggeriet, er en kompetencestrategi, som ruster medarbejdere og ledere til aktivt at arbejde med byggevirksomhedernes innovationsprocesser. Formålet med nye og innovative byggemetoder og processer er at øge værdien ved at reducere omkostningerne og forbedre kvaliteten. Nøgleordene er læring på byggepladserne og en ændring af eksisterende samarbejdsformer. Dermed bidrager programmet til en udvikling af byggebranchen som helhed og medvirker samtidig til en højnelse af kompetencer, sikkerhed og arbejdsmiljø Visioner for fremtidens byggeri I fremtiden er byggeprocessen en værdiproces. Det betyder at det hverken er omkostningerne eller avancen, der sætter dagsordenen, men kundebehov og værdiskabelse. Alle parter fra bygherre og arkitekt over leverandører til entreprenør og håndværkere står sammen om at løfte opgaven og opfylde de gensidige aftaler, der er indgået for byggeriets gennemførelse, økonomi og tidsforbrug. I fremtidens byggeri inddrages alle parter aktivt i planlægningsprocessen. Derved optimeres byggeprocessen og spild af tid og ressourcer minimeres. Det fragmenterede byggeri med de mange faggrænser og en hierarkisk opbygning hører fortiden til. Tværfagligt samarbejde er væsentligt for at gennemføre byggeprocessen som et fælles projekt og skabe bedre arbejdsmiljø på byggepladsen. I fremtiden indgår medarbejderne i en kontinuerlig udviklingsproces, der styrker de faglige og personlige færdigheder til gavn for den enkelte, for virksomheden og for bygherren. Særlig fokus sættes på formænd, byggeledere, entrepriseledere og konduktører som bærere af den ny byggekultur. Uddannelsen foregår på arbejdspladsen i virksomheden eller på byggepladsen, hvor det er allermest relevant. Hermed bliver medarbejdernes store fond af viden og erfaring inddraget i udviklingen og kan gøre endnu mere nytte i alle byggeriets faser. 29

30 Nye samspilsformer Produktinnovation Arbejdspladslæring Ny praksis og læringsproces alle byggeriets faser BygSoL s fundament Der bliver tale om en ny samarbejdsform mellem bygherren, hans interessenter og det team af rådgivere og entreprenører, der skal realisere byggeriet. Samarbejdet består i, at der skabes en fælles målsætning formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser. Med en tilgang til byggeprocessens ledelse kan planer opfattes som tilsagn og aftaler mellem deltagerne. Sjakkene inddrages aktivt i planlægningen, og byggeledernes rolle ændres til at være den servicefunktion, der sikrer, at produktionsforudsætningerne er til stede. Produktudvikling understøttet af IKT er et vigtigt moment i produktudviklingen. Læring i praksis er en metode til at udvikle kompetencer og tværfagligt samarbejde på byggepladsen. Med denne metode er det muligt at reducere arbejdsulykker, optimere byggeprocessen og skabe et fælles ansvar gennem kompetenceudvikling og samarbejde på tværs af faggrænserne. Hvad er nyt? BygSoL konceptet sigter mod indførelse af ny praksis i såvel projektering som udførelse. Der er ikke tale om afprøvninger, men om en strategisk satsning hos deltagerne med henblik på at skabe bred forandring. Forandringer i byggesektoren kræver en holdningsændring hos samtlige deltagere fra virksomhedsledelser til bygningsarbejdere, fra bygherrer og rådgivere over entreprenører og mestre, til leverandører og forhandlere af materialer og byggevarer. Udviklingen indebærer en læringsproces, som omfatter alle, der beskæftiger sig med byggeprocessen ikke mindst de mange håndværkere, der virker i byggepladsens hverdag. Læringsprocessen har til sigte at fremme innovationsevnen i virksomheden og hos medarbejderne, hvor målet er at skabe effekt der: Skaber merværdi Øger produktiviteten Øger konkurrenceevnen 30

31 Strategi for innovativ forandring Ledelse i netværk og BygSoL BygSoL programmet og AMU Eksempler på BygSoLundervisningspakke Guidelines for undervisning i BygSoLprogrammet BygSoL kontaktpersoner på EUC Nord Hvordan realiseres programmet? I praksis gennemføres programmet ved at principperne implementeres i forskellige virksomheder. Den enkelte virksomhed udarbejder i begyndelsen en strategi for de innovative forandringer, der er relevante for netop den virksomhed. Processen kan støttes af rådgivere og af undervisere fra de medvirkende uddannelsesinstitutioner. Innovation med BygSoL EUC Nord og Håndværkerakademiet udbyder med BygSoL konceptet som baggrund en kursusrække vedrørende energioptimering i byggeriet. Kursusrækken indledes med kurset: Ledelse i netværk og BygSoL. Uddannelsesplan for virksomhedens ansatte (AMU kurser) Kurserne kan tages, når de udbydes, og når virksomheden har tid. Flere kurser afvikles under Åbent værksted Kurserne er enten faglige/ klimaskærm eller faglige/ installation. Energioptimering af boliger 2 dage Tværfagligt Dampspærre 2 dage Tværfagligt Råd og svamp 1 dage Tværfagligt Udvendig isolering i bygninger Kvalitetssikring Lavenergi, styring og regulering, ventilation, leverandører. 3 dage 2 dage 6 dage Installation Samarbejde og kommunikation 2 dage Tværfagligt Fremgangsmåder samt organiseringen af undervisningen At undervisningen tager udgangspunkt i praksis. At undervisningen er baseret på aktiv deltagelse og erfaringsudveksling mellem deltagerne med vejledning fra underviseren. At der i praksis arbejder i netværk. At indlæringen sker i dialog mellem deltagerne bl.a. gennem konkrete opgaveløsninger, demonstrationer og cases med vejledning fra underviseren. BygSoL kontaktpersoner på EUC Nord/Håndværkerakademiet Navn Tlf. E mail Hans Ulrik Møller, uddannelsesleder Finn Pedersen, faglærer Eksempel på en byggesagsspecifik BygSoL folder I Bilag 3 er der vist et eksempel på en byggesagsspecifik BygSoLfolder til brug for byggesagen Grønnevang 18, 9800 Hjørring Et lavenergihus til den rigtige pris. 31

32 3.3 Webbaseret kommunikationsplatform Kommunikation mellem Fyrtårne/Netværk Seks spørgsmål Facebokk en mulighed Syv svar HVA Facebook HVA Facebookkopdatering HVA Facebookadgang HVA Facebookmuligheder HVA Facebook en stærk kanal HVA Facebook mange funktioner og nem at administrere HVA Facebook få ulemper Som opfølgning på Ambassadørmødet i marts 2011 blev spørgsmålet rejst om, hvordan kommunikationen kunne forbedres mellem Fyrtårne/Netværk indbyrdes og i forhold til ledelse og undervisere på HåndværkerAkademiet. Blandt flere forslag var der gehør for de sociale medier, der findes på internettet, herunder Facebook. Det rejste følgende spørgsmål: 1. Hvad kræver det? 2. Hvad kræver det af skolen? 3. Hvem kan være med? 4. Hvad kan det bruges til? 5. Hvordan kan det bringe Håndværkerakademiet videre? 6. Fordele og ulemper? Som grundlag for en videre drøftelse blev der udarbejdet et arbejdspapir, der som afsæt har den tilgang, at Facebook ikke kræver det store og vil derfor også være et fint medie for den travle håndværker. Til spørgsmålene var de foreløbige svar: 1. Der oprettes en virksomhedsside for HVA på Facebook. Herefter kan man invitere netværkerne/deltagerne via deres e mail. De skal opfordres til at blive fan (som det hedder det i Facebook terminologi) af HVA siden. For at se sider på Facebook, så skal man have en profil, og det skal virksomhederne så oprette selv. Så er man i gang. 2. Der skal laves aftaler om, hvem, hvor og hvornår HVA siden opdateres. Det kræver ikke lang tid, og vil kunne forestås af en underviser, som nok skal have hjælp til opsætning og instruktion i, hvordan siden fungerer. 3. Alle som har oprettet en Facebook profil kan se siden. Den kan begrænses, så kun medlemmer kan se den, men hvorfor ikke have fuld offentlighed, så presse, samarbejdspartnere og interesserede kan følge med i aktiviteterne. 4. Siden kan bruges til rigtig mange ting. Mani kan løbende informere om store som små aktiviteter, man kan lægge billeder og film op, linke til andre interessante sider, føre diskussioner, stille spørgsmål, lade medlemmer informere om deres egne tiltag, føre en arrangement kalender, osv. Desuden kan man sende beskeder til alle medlemmer som bliver skubbet videre til deres e mail. Man kan altså bruge det til at sende nyhedsbreve ud. 5. Det kan blive en meget stærk kanal, som med aktiviteter, vil være et levende sted, hvor alle kan bidrage med info og holde hinanden underrettede om stort som småt. Desuden vil man få en mulighed for at sende beskeder til alle medlemmer og dermed have et setup for nyhedsbreve på HVA. 6. Den store fordel, er at siden tilbyder mange funktioner, som meget nemt administreres. Mange er allerede på Facebook og de vil derfor være bekendte med setup et. Man får desuden mulighed for at der er mange bidragsydere til siden, hvilket vil gøre det til et info centrum. 7. Ulempen er, at siden kun kan ses at Facebook brugere og Facebook er et meget lukket miljø. En typisk fare ved denne form for side, er at den lige stille fader ud, da siden måske ikke opdateres, og ikke bruges af medlemmerne. Det kræver en opstartsproces og en løbende tilgang af relevant info. Kan man få en skare af medlemmer som bidrager med info, så vil siden kunne blive et stærkt medie. 32

33 3.4 Formidlingsaktiviteter Større formidlingsaktiviteter Formidlingsaktiviteter i øvrigt Oversigt I dette afsnit gøres rede for følgende formidlingsaktiviteter: Indvielsen af HåndværkerAkademiets d. 10. juni Formidlingsmøde med FyrtårnsAmbassadører d. 28. september Formidlingsmøde med FyrtårnsAmbassadører og formænd for EUC Nords lokale uddannelsesudvalg d. 1. marts Fyraftensmøde for deltagere fra Fyrtårnsvirksomheder i Hirtshals, Hjørring, Sindal og Løkken/Vrå d. 15. marts Derudover er der i relation til B/A projektet: Afholdt en række individuelle møder med ledelses og medarbejderrepræsentanter fra Fyrtårnsvirksomhederne. Afholdt et større antal frokostmøder med repræsentanter for ledelse og medarbejdere fra virksomheder i netværk. Gennemført en række møder med repræsentanter for byggeriets organisationer. Udvekslet viden og erfaringer med de øvrige uddannelsesinstitutioner med byggefag i Region Nordjylland samt med forskere fra AAU. Gennemført en omfattende e mail korrespondance. 33

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

6-ugers kursuspakke for byggebranchen

6-ugers kursuspakke for byggebranchen 6-ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg HANSENBERGteknia bygge & anlæg Efterår 2015 1 Tømrerkurser AMU-mål Dato Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 48 PUTAU 45362 23.11.15 24.11.15 25.11.15

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Lufttæthed 2020

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Lufttæthed 2020 Lufttæthed 2020 Undervisningsministeriet. Januar 2016. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Johnny Lundgreen, Roskilde Tekniske Skole. Materialet

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter

Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter Carbon20 kompetencedag 24. april 2012, Kolding Michael Søgaard Jørgensen DTU msjo@dtu.dk Oversigt Introduktion Medarbejderdeltagelse i virksomheders

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

Montering af dampspærre

Montering af dampspærre Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Spørgsmål Undervisningsministeriet. 18-11-2010. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

AMU medvirker til en bedre byggeproces

AMU medvirker til en bedre byggeproces AMU medvirker til en bedre byggeproces Elsborg & Schantz Innovative læringsrum Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) det handler om at blive involveret og engageret i processen! Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere