Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013"

Transkript

1 Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013 Afsluttet april 2013 Valgte undersøgelser: Brændgårdsparken 2013 Hovedrapport

2 Indhold: Denne rapport indeholder resultaterne fra naboskabsundersøgelsen Brændgårdsparken 2013 som er foretaget med redskabet naboskabet.dk. Sidste besvarelse er indtastet april Naboskabet.dk måler beboernes oplevelse af 7 temaer: Den generelle tilfredshed med at bo i området Naboskabet hvordan omgås man hinanden i området? Beboernes kontakter ud af området igennem sport, frivillige aktiviteter osv Trygheden og hvor meget fylder kriminaliteten i området? Det fysiske miljø hvor gode muligheder giver det for at møde hinanden og være sammen? Ressourcerne hvor meget laver man sammen i området? Er der lyst og energi til mere? Accepten af forskellighed er det ok, at vi ikke alle er ens? Samlet giver besvarelserne af de 7 temaer et mål på områdets sociale kapital som også kan beskrives som "det sociale liv i området samt dets ressourcer". Rapporten er inddelt i 2 dele: Oversigtssider med "trafiklys" - som på en hurtig måde samler beboernes svar indenfor hvert af de 7 temaer Uddybende afsnit med beboernes svar på de enkelte spørgsmål i tabelform. Dette afsnit er yderligere inddelt i: Baggrundsspørgsmål De 7 temaer - ét af gangen Boligområdets egne spørgsmål (hvis der er tilføjet spørgsmål til undersøgelsen) Som tillæg til rapporten kan udskrives: Bilag med fritekstspørgsmål - med de svar, beboerne har givet på åbne spørgsmål. De åbne svar er ikke repræsentative og derfor ikke med i denne hovedrapport - men bilaget med svarene på fritekstsspørgsmålene kan give ideer og input til det videre arbejde. Delrapporter - med svarenen fra de grupper, som udvælges. Delrapporter kan supplere og præcisere fortolkningerne fra hovedrappporten. Sammenlignende rapport - som sammenligner områdets resultater med andre sammenlignelige områder. Naboskabet.dk er udviklet af KAB og NRO - Rådgivende Sociologer ApS i fællesskab og finansieret af Realdania, Landsbyggefonden, Velfærdsministeriet og Integrationsministeriet. Få mere at vide om naboskabet.dk på Side: 2

3 Få overblik! De første sider giver en oversigt over alle besvarelser i et trafiklyssystem. Det betaler sig at starte med at bruge noget tid på at se på oversigterne inden I læser videre i rapporten. Hvad er trafiklys?? Et "trafiklys" viser fordelingen af overvejende positive, neutrale og negative svar indenfor et tema: Den grønne farve viser andelen af beboere, som overvejende har svaret positivt eller bekræftende. En meget grøn søjle viser, at det går godt. Man kan roligt fortsætte i samme retning. Den gule farve angiver de overvejende neutrale svar, og peger på at der er grund til at overveje om man bør ændre noget. Den røde farve viser andelen af beboere, som overvejende har givet negative svar eller nej -svar. En meget rød søjle viser, at man bør se nærmere på svarene og alvorligt overveje hvad der kan forandres. Der er et "trafiklys" for hver aldersgruppe, som er blevet spurgt (voksne, børn, årige og årige). Hvis der er lavet undersøgelser blandt alle grupper, er der således 28 forskellige "trafiklys" (4 for hvert af de 7 temaer). Ikke alle spørgsmål i et tema tæller med i "trafiklyset", men det er afvejet, så det giver et overordnet billede af tilstanden. Hvordan læses oversigterne? Oversigterne kan bruges til at finde ud af, på hvilke områder, det går godt og på hvilke, der er plads til forbedringer. I kan f.eks. starte med at finde de 3 mest røde og de 3 mest grønne søjler og så gå videre derfra. Da forskellige ting er væsentlige for børn, unge og voksne, og for kvinder og mænd, kan der også være store forskelle på "trafiklysene" indenfor det enkelte tema aldersgrupperne imellem. Vælg ud fra overblikket, hvilke(t) tema(er), I har lyst til at gå i dybden med. Side: 3

4 Områdets samlede resultat Antal svar-koder Tilfredshed med boligområdet Spørgeskema Antal 6-11 år år år 17 Voksne 119 Naboskab i boligområdet Kontakter udenfor boligområdet Trygheden i boligområdet Det fysiske miljø i boligområdet Ressourcer i boligområdet Accept af forskellighed Side: 4

5 Områdets samlede resultat - Piger/Kvinder Antal svar-koder - Piger/Kvinder Tilfredshed med boligområdet Spørgeskema Antal 6-11 år år år 10 Voksne 76 Naboskab i boligområdet Kontakter udenfor boligområdet Trygheden i boligområdet Det fysiske miljø i boligområdet Ressourcer i boligområdet Accept af forskellighed Side: 5

6 Områdets samlede resultat - Drenge/Mænd Antal svar-koder - Drenge/Mænd Tilfredshed med boligområdet Spørgeskema Antal 6-11 år år år 7 Voksne 39 Naboskab i boligområdet Kontakter udenfor boligområdet Trygheden i boligområdet Det fysiske miljø i boligområdet Ressourcer i boligområdet Accept af forskellighed Side: 6

7 Kom mere i dybden! Efter at have fået overblik, kan I nu gå mere i dybden med et eller flere temaer. Hvert tema er delt op i de 4 aldersgrupper svarende til de 4 forskellige spørgeskemaer. Først vises igen "trafiklyset" for aldersgruppen men denne gang med et gennemsnit af alle undersøgelser gennemført indenfor det seneste år til sammenligning. Dog skal sammenligningen tages med forbehold, da de boligområder, I bliver sammenlignet med, kan være meget forskellige fra jeres i størrelse, beliggenhed, ejerform, byggestruktur osv. Under trafiklyset kommer svarfordelingen på de enkelte spørgsmål. De kan præcisere og nuancere jeres overordnede forståelse fra trafiklysene". Eksempel: Trafiklyset for fysisk miljø er mest rødt hos de unge i alderen år. Svarfordelingen viser, at de unge især vurderer de indendørs muligheder for at samles som dårlige, mens de mener, der er gode muligheder for at mødes og lave aktiviteter sammen udendørs. I er nu kommet tættere på, hvad det er, der kan gøres i jeres område. NB! En gruppe kan være for lille til at konkludere noget sikkert ud fra. 10 personer er eksempelvis ikke mange at lave en fortolkning ud fra. Det er dog en undtagelse, hvis de 10 personer dækker de fleste i gruppen. Eksempel: 13 unge i alderen år har deltaget i jeres undersøgelse, hvilket måske ikke ser ud af så mange. Hvis de 13 unge imidlertid udgør næsten alle i denne aldersgruppe i boligområdet, har I altså en stærk indikator for de unges vurdering af et tema til trods for det lille antal besvarelser. Bemærk, at "trafiklyset" giver et overordnet billede af temaet, men ikke inddrager alle spørgsmålene indenfor temaet. Svarene på nogle spørgsmål kan derfor godt afvige fra "trafiklyset". I "Opsamlende afrapportering for det samlede projekt: "Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk" er det beskrevet, hvilke spørgsmål, der indgår i de enkelte trafiklys. Rapporten kan hentes på Side: 7

8 Baggrundspørgsmål Baggrundsspørgsmålene viser, hvem der har besvaret undersøgelsen - fordelt på eksempelvis køn, alder, uddannelsesniveau, statsborgerskab, hvor længe de har boet i området m.m. Hjælp til fortolkning Hvis I har oplysninger om sammensætningen i beboerne i området fra statistikker - eksempelvis de såkaldte "KÅS-tal" - kan I ved at sammenligne med disse se, hvor repræsentativ undersøgelsen er. I kan også bruge svarene til at se hvem der mest har svaret. Tit ser man, at kvinder svarer oftere end mænd, ældre oftere end unge m.m. Derfor kan det være vigtigt, lige at se om svarene i undersøgelsen ser ud til at komme fra beboerne bredt, eller om nogle grupper slet ikke eller næsten ikke har svaret. Baggrundspørgsmål - Side: 8

9 Baggrundspørgsmål år Pige Dreng Total 1. Er du pige eller dreng? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år Total 2. Hvor gammel er du? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse Total 3. Hvilken klasse går du i? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Begge dine forældre En af dine forældre Med en af dine forældre og dennes kæreste Sammen med andre voksne end dine forældre Total 4. Hvem bor du sammen med? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Hele tiden Noget af tiden Total 5. Bor du her i området Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Altid Mange år Ikke så længe Vi er lige flyttet ind Total 6. Hvor længe har du boet her Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Baggrundspørgsmål - Side: 9

10 Baggrundspørgsmål år Pige Dreng Total 1. Er du en pige eller en dreng? 62% 38% år 13 år 14 år 15 år Total 2. Hvor gammel er du? 30% 35% 10% 25% klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10.klasse Total 3. Hvad klasse går du i? 35% 29% 6% 24% 6% 17 Med begge dine forældre Med en af dine forældre Med en af dine forældre og dennes kæreste Sammen med andre voksne end dine forældre Total 4. Bor du? 57% 33% 10% 0% 21 Hele tiden Noget af tiden Total 5. Bor du i dette boligområde Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 8 Ja Nej Total 6. Er du født i Danmark? 90% 10% 21 Under 5 år 5-10 år år Total 7. Hvor mange år har du boet i Danmark? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 2 Begge mine forældre er født i Danmark En af mine forældre er født i Danmark Begge mine forældre er født i et andet land end Danmark Total 8. Hvor er dine forældre født? 60% 5% 35% 20 Under 1 år 1 3 år 4-10 år Over 10 år Hele mit liv Total 9. Hvor mange år har du boet her i boligområdet? 15% 30% 25% 0% 30% 20 Baggrundspørgsmål - Side: 10

11 Baggrundspørgsmål år Kvinde Mand Total 1. Er du kvinde eller mand? 59% 41% år 17 år 18 år Total 2. Hvor gammel er du? 41% 41% 18% 17 Med begge dine forældre Med en af dine forældre Med en af dine forældre og dennes partner Sammen med andre (fx venner, kæreste) Alene Total 3. Bor du? 71% 24% 6% 0% 0% 17 Går i Gymnasi et, HF, HTX eller anden ungdoms - uddannel se I gang med en videregående uddannel se I fast arbejde I praktik/ lære 10.klasse Ledig Andet Total 4. Hvad laver du i øjeblikket? 65% 0% 0% 0% 18% 0% 18% 17 Ja Nej Total 5. Er du født i Danmark? 88% 12% 17 Under 5 år 5 10 år år år Total 6. Hvor mange år har du boet i Danmark? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 9 Begge mine forældre er født i Danmark En af mine forældre er født i Danmark Begge mine forældre er født i et andet land end Danmark Total 7. Hvor er dine forældre født? 53% 12% 35% 17 Under 1 år 1 3 år 4-10 år Over 10 år Hele mit liv Total 8. Hvor mange år har du boet i dette boligområde? 24% 12% 24% 6% 35% 17 Baggrundspørgsmål - Side: 11

12 Baggrundspørgsmål - Voksne Kvinde Mand Total 1. Er du kvinde eller mand? 66% 34% år år år år år år år år 96 år eller derove r Total 2. Hvor gammel er du? 14% 17% 29% 26% 3% 9% 2% 1% 0% 115 Alene (evt. med børn) Sammen med ægtefælle/samlev er (evt. med børn) Sammen med andet/andre familiemedlem(me r) (evt. med børn) Sammen med anden/andre person(er) (evt. med børn) Total 3. Bor du? 54% 41% 3% 2% 116 Ingen eller flere Total 4. Hvor mange hjemmeboende børn har du? 40% 29% 16% 13% 3% 0% 0% 116 Ja Nej Total 5. Har du gennemført hvad der svarer til grundskolen? 88% 12% 117 Ja Nej Ved ikke Total 6. Har du gennemført, hvad der svarer til en gymnasieuddannelse? 36% 59% 4% 116 I arbejde som lønmodtag er I arbejde som selvstændi g Under uddannels e Ledig Pensionist/ på efterløn Andet Total 7. Er du? 35% 1% 14% 11% 29% 10% 115 Ja, erhvervsfa glig (fx lærling, specialarbe jder eller andet) Ja, kort (under 3 år) Ja, mellemlang (3-4 år) Ja, lang (over 4 år) Andet Nej Total 8. Har du fuldført en videregående uddannelse? 11% 17% 19% 4% 6% 42% 114 Ja Nej Total 9. Er du født i Danmark? 79% 21% 118 Under 5 år 5-10 år år år år Over 40 år Ved ikke Total 10. Hvor mange år har du boet i Danmark? 20% 12% 36% 28% 4% 0% 0% 25 Baggrundspørgsmål - Side: 12

13 Begge mine forældre er født i Danmark En af mine forældre er født i Danmark Begge mine forældre er født i et andet land end Danmark Total 11. Hvor er dine forældre født? 75% 3% 21% 117 Under 1 år 1-3 år 4-10 år Over 10 år Total 12. Hvor mange år har du boet i dette boligområde? 16% 29% 24% 31% 117 Meget godt Middel godt Ikke særligt godt Kan slet ikke tale dansk Total 13. Hvor godt taler du dansk? 85% 13% 3% 0% 111 Meget godt Middel godt Ikke særligt godt Kan slet ikke læse dansk Total 14. Hvor godt læser du dansk? 83% 14% 4% 0% 109 Baggrundspørgsmål - Side: 13

14 Tilfredshed med boligområdet Beboerne har svaret på, hvor tilfredse de er med området generelt, og om de kunne tænke sig at blive boende i jeres boligområde fremover. Hjælp til fortolkning Det kan være en god idé at lægge mærke til, om alle grupper er lige tilfredse, eller om der er forskel mellem eksempelvis unge og ældre. Nogle af de eventuelle forskelle mellem børn, unge og voksne vil kunne ses her i rapporten, hvis I har lavet en fuld undersøgelse. Det kan også være en fordel at udskrive delrapporter, som viser resultaterne for eksempelvis nytilflyttere, ældre, børnefamilier eller andre grupper, som er relevante i jeres område, hvis I gerne vil vide, om der er bestemte grupper, som er mindre tilfredse med området end andre. I kan også sammenligne "trafiklyset" for jeres undersøgelse med "trafiklyset" der viser et gennemsnit af svarene indenfor kategorien fra alle undersøgelser gennemført indenfor det seneste år. Dog skal sammenligningen tages med forbehold, idet det ikke vides hvor mange undersøgelser der er gennemført, og dermed vides ikke, hvor stort sammenligningsgrundlaget er. Dertil kan der være forskel mellem de forskellige afdelingers struktur, ejerforhold og andre ting, der kan gøre sammenligningsgrundlaget mere usikkert. Tilfredshed med boligområdet - Side: 14

15 Tilfredshed med boligområdet år Meget glad Glad Kun lidt glad Slet ikke glad Total 7. Er du glad for at bo, her hvor du bor? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Meget glade Glade Kun lidt glade Slet ikke glade Total 8. Er din mor/far glade for at bo, her hvor I bor? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Tilfredshed med boligområdet - Side: 15

16 Tilfredshed med boligområdet år Meget glad Glad Hverken eller Lidt glad Slet ikke glad Total 10. Hvor glad er du for at bo i dit boligområde? 35% 55% 10% 0% 0% 20 Helt bestemt Det tror jeg Det tror jeg ikke Bestemt ikke Total 11. Kunne du tænke dig at bo her, når du bliver voksen? 5% 57% 33% 5% 21 Tilfredshed med boligområdet - Side: 16

17 Tilfredshed med boligområdet år Meget glad Glad Hverken eller Kun lidt glad Slet ikke glad Total 9. Hvor glad er du for at bo i dit boligområde? 18% 59% 24% 0% 0% 17 Ja Nej Ved ikke Total 10. Kunne du tænke dig at blive boende i dit boligområde i mange år? 35% 29% 35% 17 Tilfredshed med boligområdet - Side: 17

18 Tilfredshed med boligområdet - Voksne Meget glad Glad Hverken eller Kun lidt glad Slet ikke glad Total 15. Hvor glad er du for at bo i dit boligområde? 39% 55% 5% 1% 0% 119 Ja Nej Ved ikke Total 16. Kunne du tænke dig at blive boende i dit boligområde i mange år? 66% 14% 19% 118 Tilfredshed med boligområdet - Side: 18

19 Naboskab i boligområdet Naboskabs-spørgsmålene viser, hvordan beboerne oplever forholdet til naboerne. Har børnene legekammerater i området? Hilser beboerne på hinanden? Kender de hinanden så meget, at de åbner deres hjem for hinanden eller går til naboen frem for kiosken, når de mangler en kop sukker? Har de tillid nok til hinanden til at lade nogen opbevare deres ekstra nøgle? Og føler beboerne ansvar for hinanden: hjælper de hinanden, og lægger de mærke til, hvis en beboer ikke er blevet set gennem længere tid? NB! Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om forholdet mellem forskellige etniske grupper, men de tæller ikke med i trafiklyset, da ikke alle områder har beboere med anden etnisk baggrund end dansk boende. Hjælp til fortolkning Der kan sagtens være forskelle mellem grupperne, så nogle oplever, at de har et meget godt naboskab og andre ikke. Læg også mærke til, om svarene er nogenlunde ens fordelt på de mange spørgsmål, og om der er interessante forskelle. Er der eksempelvis mange der svarer negativt på spørgsmålene om tillid? Eller mange, der svarer positivt? Se mere ved at se svarene på de enkelte spørgsmål, som interesserer jer særligt - for eksempel: Se, hvor godt de forskellige aldersgrupper opfatter forholdet mellem unge og voksne i spørgsmål 15 og 17 hos de årige, spørgsmål 15 og 20 hos de årige og spørgsmål 17 hos voksne. Se, hvordan de voksne beboere opfatter åbenheden overfor nye beboere i spørgsmål 26 under voksne. Se, hvor god kontakt, beboerne vurderer, at der er mellem forskellige etniske grupper, i spørgsmål 12 hos de årige, spørgsmål 14 og 17 hos de årige og i spørgsmål 19 og 22 hos de voksne. I kan også supplere med at se på spørgsmål 68 og 72 hos voksne under temaet Accept af forskellighed samt 59 og 60 hos de årige. Se hvilken tillid beboerne angiver at have til hinanden i spørgsmål 13 hos de 6-11-årige, i spørgsmål 19 hos årige, spørgsmål 21 hos de årige og i spørgsmål 24, 28 og 30 hos de voksne. Få endnu mere at vide ved at udskrive delrapporter på enkelte grupper. Her kan I for eksempel se, om alle grupper er lige meget med i fællesskabet. I nogle boligområder kan det for eksempel ses, at de fleste har et rigtigt godt naboskab, mens en mindre gruppe (for eksempel nytilflytterne) føler sig lidt "udenfor". I kan også sammenligne "trafiklyset" for jeres undersøgelse med "trafiklyset" der viser et gennemsnit af svarene indenfor kategorien fra alle undersøgelser gennemført indenfor det seneste år. Dog skal sammenligningen tages med forbehold, idet det ikke vides hvor mange undersøgelser der er gennemført, og dermed vides ikke, hvor stort sammenligningsgrundlaget er. Dertil kan der være forskel mellem de forskellige afdelingers struktur, ejerforhold og andre ting, der kan gøre sammenligningsgrundlaget mere usikkert. Naboskab i boligområdet - Side: 19

20 Se eventuelt ideer til, hvordan I kan forbedre naboskabet i inspirationskataloget på naboskabet.dk Naboskab i boligområdet - Side: 20

21 Naboskab i boligområdet år Ja, mange Ja, nogle stykker Ja, en enkelt Nej, ingen Total 9. Har du gode venner, som også bor, her hvor du bor? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Ja, tit Ja, nogen gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Total 10. Er dig og dine venner, som også bor her, nogen gange hjemme hos hinanden? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Ja, altid Ja, nogen gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Total 11. Må alle være med, når børnene leger udenfor, her hvor du bor? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Ja, meget Ja, noget Nej, kun lidt Nej, slet ikke Total 12. Er der meget drilleri, her hvor du bor? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Ja, mange Ja, nogle stykker Ja, en enkelt Nej, ingen Total 13. Bor der nogle voksne, her hvor du bor, som kan hjælpe dig, hvis dine forældre ikke er hjemme? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Naboskab i boligområdet - Side: 21

22 Naboskab i boligområdet år Mange Nogle stykker En enkelt Ingen Total 12. Hvor mange venner med anden etnisk baggrund end din egen har du i boligområdet? 5% 55% 10% 30% 20 Mange Nogle stykker En enkelt Ingen Total 13. Hvor mange venner har du i dit boligområde? 24% 48% 5% 24% 21 Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Sjældnere Total 14. Hvor tit er du sammen med andre børn og unge fra boligområdet efter skoletid? 5% 43% 19% 33% 21 Ja, flere Ja, nogle enkelte Nej Total 15. Snakker du med andre voksne i boligområdet end dem i din familie? 10% 57% 33% 21 Meget let Let Hverken eller Svært Meget svært Total 16. Synes du, at det er let eller svært at få venner i dit boligområde? 5% 33% 57% 5% 0% 21 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Total 17. Synes du, at børn og voksne har det godt sammen i dit boligområde? 26% 74% 0% 0% 19 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Total 18. Synes du, at beboerne i dit boligområde er hjælpsomme? 33% 38% 24% 0% 5% 21 Nej Ja, en enkelt Ja, flere Ja, mange Total 19. Bor der nogen i boligområdet, som du kan banke på hos, hvis du ikke kan komme ind hos dig selv? 29% 48% 14% 10% 21 Naboskab i boligområdet - Side: 22

23 Naboskab i boligområdet år Mange Nogle stykker En enkelt Ingen Total 11. Hvor mange venner har du i dit boligområde? 24% 47% 6% 24% 17 Alle De fleste Nogle enkelte Ingen Total 12. Hvor mange beboere i dit boligområde hilser du kort på, når du møder dem (fx ved at nikke)? 12% 53% 24% 12% 17 Mange Nogle stykker En enkelt Ingen Total 13. Hvor mange beboere med anden etnisk baggrund end din egen, taler du med i dit boligområde? 6% 41% 12% 41% 17 Ja, flere Ja, nogle enkelte Nej Total 14. Snakker du med andre voksne i dit boligområde end dine familiemedlemmer? 18% 53% 29% 17 Meget let Let Hverken eller Svært Meget svært Total 15. Synes du, at det er let eller svært at få venner i dit boligområde? 0% 29% 53% 18% 0% 17 Ja, i høj grad I nogen grad Kun i mindre grad Nej, slet ikke Total 16. Synes du, at dit boligområde er et sted, hvor beboere med forskellig etnisk baggrund har det godt sammen? 40% 40% 13% 7% 15 Meget tit Tit Nogen gange Sjældent Total 17. Sker det, at du hjælper nogle af beboerne i dit boligområde, hvis de har brug for hjælp? 0% 19% 50% 31% 16 Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Total 18. Føler du dig respekteret af de andre beboere i dit boligområde? 31% 62% 6% 0% 16 Ja, i høj grad I nogen grad Hverken eller I mindre grad Nej, slet ikke Total 19. Synes du, at unge og voksne har det godt sammen i dit boligområde? 24% 47% 24% 6% 0% 17 Naboskab i boligområdet - Side: 23

24 I høj grad tillid I nogen grad tillid Hverken tillid eller mistillid I nogen grad mistillid I høj grad mistillid Total 20. Har du tillid eller mistillid til beboerne i dit boligområde? 12% 44% 38% 6% 0% 16 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Kun i mindre grad Nej, slet ikke Total 21. Synes du, at beboerne i dit boligområde er hjælpsomme? 18% 35% 41% 0% 6% 17 Naboskab i boligområdet - Side: 24

25 Naboskab i boligområdet - Voksne Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Total 17. Synes du, at unge og voksne har det godt sammen i dit boligområde? 27% 51% 22% 0% 0% 116 Alle De fleste Nogle enkelte Ingen Total 18. Hvor mange beboere i dit boligområde hilser du kort på, når du møder dem (fx ved at nikke)? 20% 51% 29% 0% 119 Mange Nogle stykker En enkelt Ingen Total 19. Hvor mange beboere med anden etnisk baggrund end din egen, taler du med i dit boligområde? 12% 52% 10% 26% 119 Meget let Let Hverken eller Svært Meget svært Total 20. Synes du generelt, at det er let eller svært at komme i kontakt med beboerne i dit boligområde? 9% 46% 36% 9% 1% 117 Ja, meget svært Ja, svært Ja, lidt svært Nej, slet ikke Total 21. Har du svært ved at have kontakt med de andre beboere på grund af sproget? 0% 8% 0% 92% 12 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Total 22. Synes du, at dit boligområde er et sted, hvor beboere med forskellig etnisk baggrund har det godt sammen? 25% 60% 7% 8% 112 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Total 23. Føler du dig respekteret af de andre beboere i dit boligområde? 48% 44% 5% 3% 116 I høj grad tillid I nogen grad tillid Hverken tillid eller mistillid I nogen grad mistillid I høj grad mistillid Total 24. Har du tillid eller mistillid til beboerne i dit boligområde? 24% 39% 28% 9% 0% 116 Naboskab i boligområdet - Side: 25

26 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Total 25. Synes du, at beboerne i dit boligområde er hjælpsomme? 21% 52% 22% 4% 1% 118 Meget gode Gode Hverken eller Dårlige Meget dårlige Total 26. Synes du, at boligområdets beboere er gode eller dårlige til at vise åbenhed over for nye naboer? 9% 50% 32% 6% 2% 117 Ja, bestemt Ja, det tror jeg nok Nej, det tror jeg ikke Nej, bestemt ikke Det ved jeg ikke Total 27. Hvis du igennem nogen tid ikke har set en ældre nabo, som bor alene, vil du så undersøge, om der er sket ham/hende noget? 34% 50% 8% 1% 8% 119 De fleste Nogle stykker En enkelt Ingen Total 28. Hvor mange af dine naboer ville du bede om at opbevare din ekstra nøgle? (Du skal ikke medregne familie) 5% 29% 28% 39% 119 Meget tit Tit Sjældent Meget sjældent/ Aldrig Husker ikke Total 29. Hvor tit indenfor det sidste år har du snakket med andre beboere om deres personlige problemer? (Du skal ikke medregne familie) 5% 15% 34% 42% 4% 118 De fleste Nogle stykker En enkelt Ingen Total 30. Hvor mange af de andre beboere fra boligområdet ville du bede om at se efter dit barn, mens du selv løber et ærinde? (Du skal ikke medregne familie) 4% 37% 32% 28% 57 Naboskab i boligområdet - Side: 26

27 Kontakter udenfor boligområdet Beboerne er blevet spurgt til deres kontakter og engagement udenfor området. Der spørges både til deltagelse i aktiviteter og til, hvor mange personer beboerne kender og omgås. Er de for eksempel engagerede i frivilligt arbejde eller medlem af foreninger/klubber? Har de gennem det frivillige arbejde, skole, klubber eller andet kontakter udenfor området, som de kan trække på, hvis de får brug for hjælp? Beboernes kontakter udenfor området kan også være med til at bringe for eksempel nye ideer og samarbejdsmuligheder til området. Hjælp til fortolkning Også her kan der være store forskelle både på aldersgrupper, familietyper osv., som vil kunne ses i delrapporter. Se nærmere om omfanget og typen af kontakter og engagement i besvarelserne for de enkelte spørgsmål: Se, hvor meget beboerne deltager i frivilligt arbejde, sport, klubber, mv., i spørgsmål 23,24 og 25 hos unge i alderen år, og spørgsmål 31 og 32 hos voksne. Se, hvordan beboerne opfatter deres netværk udenfor området i spørgsmålene hos de voksne og hos unge i alderen år. Læg for de voksne særligt mærke til spørgsmål 35 og 36, hvis det drejer sig om netværk, som kan hjælpe i forskellige situationer. For de 6-11-årige samt årige kan I generelt se, hvor meget de laver udenfor området under hele temaet. I kan også sammenligne "trafiklyset" for jeres undersøgelse med "trafiklyset" der viser et gennemsnit af svarene indenfor kategorien fra alle undersøgelser gennemført indenfor det seneste år. Dog skal sammenligningen tages med forbehold, idet det ikke vides hvor mange undersøgelser der er gennemført, og dermed vides ikke, hvor stort sammenligningsgrundlaget er. Dertil kan der være forskel mellem de forskellige afdelingers struktur, ejerforhold og andre ting, der kan gøre sammenligningsgrundlaget mere usikkert. Se eventuelt ideer til at øge kontakten ud af området i inspirationskataloget på naboskabet.dk. Kontakter udenfor boligområdet - Side: 27

28 Kontakter udenfor boligområdet år 1 gang om ugen 2 gange om ugen 3 eller flere gange om ugen Nej Total 14. Går du til noget efter skoletid (sport, gymnastik, musik eller andet)? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Ja, mange Ja, nogle stykker Ja, en enkelt Nej, ingen Total 15. Har du gode venner, som ikke bor her, hvor du bor? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Kontakter udenfor boligområdet - Side: 28

29 Kontakter udenfor boligområdet år Ja, 1 gang om ugen Ja, 2 gange om ugen Ja, 3 eller mere Nej Total 20. Går du til noget i din fritid (fx sport, spejder, svømning, musik eller andet)? 15% 15% 20% 50% 20 Ja, 1 gang om ugen Ja, 2 gange om ugen Ja, mere end 2 gange om ugen Nej Total 21. Kommer du i nogle klubber udenfor dit boligområde, hvor der også kommer andre på din alder (fx pige/drengeklub, filmklub, lektiecafé osv.)? 10% 5% 5% 80% 20 Ja, en enkelt Ja, nogle stykker Ja, mange Nej Total 22. Har du gode venner udenfor dit boligområde? 5% 40% 55% 0% 20 Mange Nogle stykker En enkelt Ingen Total 23. Hvor mange venner udenfor dit boligområde ringer, sms er eller er du med hver dag? 30% 55% 0% 15% 20 Ja, 1 gang om ugen Ja, 2 gange om ugen Ja, 3 gange om ugen eller mere Nej Total 24. Kommer du i en ungdomsklub, et fritidshjem eller lign. udenfor dit boligområde? 0% 0% 5% 95% 20 Dagligt Flere gange om ugen Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Sjældnere Total 25. Hvor ofte laver du ting med venner der ikke bor i dit boligområde (f.eks. går i biografen, shopper, går på netcafe, kommer hjem til dem eller lign)? 10% 5% 30% 20% 35% 20 Dagligt Flere gange om ugen Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Sjældnere Total 26. Hvor ofte deltager du i aktiviteter på skolen efter skoletid? (f.eks. spiller teater, dyrker sport/ spiller bold, laver lektier eller lign) 5% 10% 5% 20% 60% 20 Kontakter udenfor boligområdet - Side: 29

30 Kontakter udenfor boligområdet år Meget tit Tit Sjældent Meget sjældent/aldrig Total 22. Hvor tit deltager du i frivilligt arbejde (fx bestyrelser, sportstræner, spejderleder, indsamlinger, festudvalg eller andet) udenfor dit boligområde? 0% 6% 31% 62% 16 Ingen Over 5 Total 23. Hvor mange foreninger udenfor dit boligområde (klubber, sport, politik, hjælpeorganisationer, miljø, mv.) er du alt i alt medlem af? 47% 18% 12% 24% 0% 0% 0% 17 Ja, 1 gang om ugen Ja, 2 gange om ugen Ja, 3 gange om ugen eller mere Nej Total 24. Kommer du i en ungdomsklub eller lign. udenfor dit boligområde? 0% 12% 0% 88% 17 Ja Nej Total 25. Har du et fritidsjob? 41% 59% 17 Ja, mange Ja, en del Ja, en enkelt Nej Total 26. Har du gode venner udenfor dit boligområde? 82% 12% 6% 0% 17 Mange Nogle stykker En enkelt Ingen Total 27. Hvor mange venner udenfor dit boligområde ringer, sms er eller er du med hver dag? 71% 24% 6% 0% 17 Dagligt Flere gange om ugen Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Sjældnere Total 28. Hvor ofte laver du ting med venner der ikke bor i dit boligområde (f.eks. går i biografen, shopper, går på netcafe, kommer hjem til dem eller lign)? 12% 35% 29% 18% 6% 17 Dagligt Flere gange om ugen Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Sjældnere Total 29. Hvor ofte deltager du i aktiviteter med klassekammerater/arbejdskolleger efter skoletid/arbejdstid? (f.eks. går i biografen, til koncerter, dyrker sport sammen eller lign) 6% 29% 35% 24% 6% 17 Kontakter udenfor boligområdet - Side: 30

31 Kontakter udenfor boligområdet - Side: 31

32 Kontakter udenfor boligområdet - Voksne Meget tit Tit Sjældent Meget sjældent/aldrig Total 31. Hvor tit deltager du i frivilligt arbejde (fx bestyrelser, sportstræner, spejderleder, indsamlinger, religiøse arrangementer eller andet) uden for dit boligområde? 10% 19% 26% 45% 118 Ingen Over 5 Total 32. Hvor mange foreninger uden for dit boligområde (klubber, sport, politik, hjælpeorganisationer, miljø, mv.) er du alt i alt medlem af? 47% 22% 18% 9% 1% 2% 1% 116. Hvor mange personer uden for dit boligområde, som du ikke er i familie med, men kender fx gennem dit arbejde eller fritidsaktiviteter: Mange En del Nogle enkelte Ingen Total 33. Har du besøgt eller haft besøg af indenfor de sidste 12 måneder? 29% 32% 27% 11% Er du venner med? 41% 26% 25% 8% Kan give dig gode råd i forbindelse med jobsøgning, uddannelse osv.? 36. Har du så høj grad af tillid til, at du kan tale med dem om personlige ting? 16% 21% 41% 23% % 25% 44% 14% 118 Kontakter udenfor boligområdet - Side: 32

33 Trygheden i boligområdet Beboerne har svaret på, hvor trygge de føler sig. Spørgsmålene handler også om, om beboerne er trygge ved de personer, der færdes i området, og om de vurderer, at området er et trygt sted for børn at vokse op. NB! Beboerne er også blevet spurgt, om de ser kriminalitet som et problem i området, men svaret på dette spørgsmål tæller ikke med i "trafiklyset". Hjælp til fortolkning Der kan være stor forskel på, hvor trygge forskellige grupper af beboere er, så læg mærke til, om der er bestemte grupper, som er mere utrygge end andre. Se nærmere i de enkelte spørgsmål - f.eks: Se, hvor meget beboerne opfatter kriminalitet som et problem i området, i spørgsmål 39 for de årige og spørgsmål 49 for de voksne. Se, om børnene må lege alene ude, i spørgsmål 21 under børn. Læg eventuelt også mærke til spørgsmål 52 for voksne, hvor de voksne svarer på, om de synes, området er trygt for børn Se eventuelt beboernes ideer til at gøre området mere trygt i bilaget til denne rapport, som indeholder besvarelserne på fritekst-spørgsmålene i spørgeskemaerne. Find eventuelt ud af endnu mere om tryghedsfølelsen for forskellige grupper ved at udskrive delrapporter for børnefamilier, nytilflyttere osv. I kan også sammenligne "trafiklyset" for jeres undersøgelse med "trafiklyset" der viser et gennemsnit af svarene indenfor kategorien fra alle undersøgelser gennemført indenfor det seneste år. Dog skal sammenligningen tages med forbehold, idet det ikke vides hvor mange undersøgelser der er gennemført, og dermed vides ikke, hvor stort sammenligningsgrundlaget er. Dertil kan der være forskel mellem de forskellige afdelingers struktur, ejerforhold og andre ting, der kan gøre sammenligningsgrundlaget mere usikkert. Se eventuelt ideer til, hvordan I kan gøre området mere trygt, i inspirationskataloget på naboskabet.dk. Trygheden i boligområdet - Side: 33

34 Trygheden i boligområdet år Ja, tit Ja, nogen gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Total 20. Synes du tit det sker, at ting bliver ødelagt her hvor du bor? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Ja Nej Total 21. Må du gerne lege uden for alene, her hvor du bor? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Ja, mange gange Ja, nogle gange Ja, en enkelt gang Nej, aldrig Total 22. Har du prøvet at få stjålet noget, her hvor du bor? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Trygheden i boligområdet - Side: 34

35 Trygheden i boligområdet år Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg Total 35. Er du tryg eller utryg ved at bo i dit boligområde? 29% 57% 14% 0% 0% 21 Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg Total 36. Er du tryg eller utryg ved at færdes alene i dit boligområde? 19% 43% 38% 0% 0% 21 Meget tit Tit Af og til Sjældent Aldrig Total 37. Sker det, at du føler dig utryg ved personer, der færdes i dit boligområde? 5% 5% 15% 60% 15% 20 Trygheden i boligområdet - Side: 35

36 Trygheden i boligområdet år Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Total 38. Synes du, at kriminalitet er et problem i dit boligområde? 0% 6% 19% 75% 16 Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg Total 39. Er du tryg eller utryg ved at bo i dit boligområde? 24% 53% 24% 0% 0% 17 Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg Total 40. Er du tryg eller utryg ved at færdes alene i dit boligområde? 25% 38% 38% 0% 0% 16 Helt sikkert Sikkert Ved ikke Sikkert ikke Helt sikkert ikke Total 41. Tror du at beboerne i boligområdet ville hjælpe hvis de hørte nogen råbe om hjælp? 29% 18% 35% 12% 6% 17 Meget tit Tit Af og til Sjældent Aldrig Total 42. Hvor ofte sker det, at du føler dig utryg ved personer, der færdes i dit boligområde? 0% 0% 38% 31% 31% 16 Trygheden i boligområdet - Side: 36

37 Trygheden i boligområdet - Voksne Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Total 49. Synes du, at kriminalitet er et problem i dit boligområde? 1% 10% 46% 43% 117 Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg Total 50. Er du tryg eller utryg ved at bo i dit boligområde? 34% 56% 8% 1% 2% 119 Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg Total 51. Er du tryg eller utryg ved at færdes alene i dit boligområde? 31% 57% 9% 3% 0% 118 Meget trygt Trygt Hverken eller Utrygt Meget utrygt Total 52. Er dit boligområde et trygt eller utrygt sted for børn at bo? 23% 60% 16% 1% 0% 118 Meget tit Tit Af og til Sjældent Aldrig Total 53. Sker det, at du føler dig utryg ved personer, der færdes i dit boligområde? 1% 3% 25% 46% 26% 118 Trygheden i boligområdet - Side: 37

38 Det fysiske miljø i boligområdet Beboerne har givet deres vurdering af de fælles arealer i boligområdet - både indendørs og udendørs - og mulighederne for at bruge dem til for eksempel at lege, spise og mødes med andre beboere. Derudover er de blevet spurgt, hvor meget de reelt bruger dem. NB!! Vurderingen af de indendørs rammer tæller ikke med i det samlede "trafiklys" for de voksne. Hjælp til fortolkning Der kan også her være stor forskel på, hvordan eksempelvis børn og voksne svarer. Se mere om vurderingen af fællesarealerne i de enkelte spørgsmål: Læg først mærke til, hvor meget beboerne selv synes, de bruger området se spørgsmål 37 for voksne, spørgsmål 32 og 35 for de årige, spørgsmål 28 og 31 for de årige og spørgsmål 16 for børn. Se vurderingen af de indendørs rammer i spørgsmål 46 for voksne, spørgsmål 34 for de årige, spørgsmål 30 for de årige og spørgsmål 18 for børn. Se vurderingen af de udendørs rammer i spørgsmål for voksne, spørgsmål 31 for de årige, spørgsmål 27 for de årige og spørgsmål 17 og 19 for børn. I spørgsmål for voksne kan I mere specifikt se, hvordan beboerne vurderer de udendørs muligheder for forskellige aktiviteter. Måske er der gode muligheder for at spise mad udendørs, men ikke for at spille bold og lege? Eller omvendt? Se, om de unge synes, der er nok at lave for dem i området i spørgsmål 37 for de årige og spørgsmål 33 for de årige. (Sammenhold eventuelt med de unges besvarelser under temaet Ressourcerne i boligområdet.) Se børnenes vurdering af legepladser i spørgsmål 19 for børn. Se, om beboerne synes, at andre beboere passer godt på de fælles områder, i spørgsmål 48 for voksne, spørgsmål 38 for de årige og spørgsmål 34 for de årige. Se eventuelt beboernes ideer til at gøre de fysiske rammer i bilaget til denne rapport, som indeholder besvarelser på fritekst-spørgsmålene i spørgeskemaerne. Få endnu mere at vide ved at udskrive delrapporter på for eksempel ældre, børnefamilier og alene-boende og se, om jeres fællesarealer er lige gode for alle grupper. I kan også sammenligne "trafiklyset" for jeres undersøgelse med "trafiklyset" der viser et gennemsnit af svarene indenfor kategorien fra alle undersøgelser gennemført indenfor det seneste år. Dog skal sammenligningen tages med forbehold, idet det ikke vides hvor mange undersøgelser der er gennemført, og dermed vides ikke, hvor stort sammenligningsgrundlaget er. Dertil kan der være forskel mellem de forskellige afdelingers struktur, ejerforhold Det fysiske miljø i boligområdet - Side: 38

39 og andre ting, der kan gøre sammenligningsgrundlaget mere usikkert. Se eventuelt ideer til at forbedre det fysiske miljø i inspirationskataloget på naboskabet.dk. Det fysiske miljø i boligområdet - Side: 39

40 Det fysiske miljø i boligområdet år Ja, tit Ja, nogen gange Nej,ikke så tit Nej, aldrig Total 16. Leger du tit udenfor her hvor du bor alene eller sammen med venner? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Ja, mange Ja, nogle stykker Nej, ikke så mange Nej, ingen Total 17. Er der gode steder at lege udenfor her, hvor du bor? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Ja, mange Ja, nogle stykker Nej, ikke så mange Nej, ingen Total 18. Er der gode steder at lege indenfor her hvor du bor? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Ja Nej Total 19. Er der en god legeplads, her hvor du bor? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Det fysiske miljø i boligområdet - Side: 40

41 Det fysiske miljø i boligområdet år Mange Kun få Nej Total 27. Er der gode udendørs steder i dit boligområde, hvor du og dine venner kan være sammen? 24% 43% 33% 21 Meget tit Tit Nogen gange Sjældent/Aldri g Der er ingen Total 28. Hvor tit bruger du og dine venner de udendørs steder i boligområdet, hvor I kan være sammen? 0% 14% 33% 43% 10% 21 Mange Kun få Nej Total 30. Synes du, at der er gode indendørs steder i boligområdet, hvor du og dine venner kan være sammen? 5% 38% 57% 21 Meget tit Tit Nogen gange Sjældent/Aldri g Der er ingen Total 31. Hvor tit bruger du og dine venner de indendørs steder i boligområdet hvor I kan være sammen? 0% 10% 20% 50% 20% 20 Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Total 33. Er der nok for børn/unge at lave i dit boligområde? 5% 40% 45% 10% 20 Meget gode Gode Hverken eller Dårlige Meget dårlige Total 34. Synes du, at dem der bor i boligområdet er gode eller dårlige til at passe på de fælles ting og de fælles steder? 0% 40% 35% 25% 0% 20 Det fysiske miljø i boligområdet - Side: 41

42 Det fysiske miljø i boligområdet år Mange Kun få Nej Total 30. Er der gode udendørs steder i dit boligområde, hvor du og dine venner kan være sammen? 0% 53% 47% 15 Meget tit Tit Nogen gange Sjældent Total 31. Hvor tit bruger du og dine venner de udendørs steder i boligområdet, hvor I kan være sammen? 0% 0% 25% 75% 16 Mange Kun få Nej Total 33. Er der gode indendørs steder i dit boligområde, hvor du og dine venner kan være sammen? 0% 31% 69% 16 Meget tit Tit Nogen gange Sjældent Total 34. Hvor tit bruger du og dine venner de indendørs steder i boligområdet, hvor I kan være sammen? 0% 6% 12% 81% 16 Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Total 36. Er der nok for unge at lave i dit boligområde? 0% 20% 40% 40% 15 Meget gode Gode Hverken eller Dårlige Meget dårlige Total 37. Synes du, at beboerne i dit boligområde er gode eller dårlige til at passe på fællesarealerne og de fælles ting? 6% 29% 47% 12% 6% 17 Det fysiske miljø i boligområdet - Side: 42

43 Det fysiske miljø i boligområdet - Voksne Meget tit Tit Hverken eller Sjældent Meget sjældent/aldri g Total 37. Hvor tit bruger du fællesområderne? 12% 26% 22% 24% 17% 119. Hvad synes du om følgende i dit boligområde: Meget gode Gode Hverken eller Dårlige Meget dårlige Total 38. Grønne områder? 13% 55% 24% 7% 2% Udendørs muligheder for at være sammen? 8% 53% 29% 8% 2% 119. Hvor gode eller dårlige muligheder giver boligområdets udendørs omgivelser for at kunne: Meget gode Gode Hverken eller Dårlige Meget dårlige Total 41. Sætte sig med en kop kaffe/the eller andet? 10% 48% 21% 19% 2% Nyde vejret på en bænk eller græsplæne? 15% 57% 17% 9% 1% Falde i snak med andre naboer eller beboere fra dit boligområde? 9% 61% 26% 5% 0% Sætte sig og spise sin mad udenfor? 7% 41% 28% 22% 3% Spille bold, lege eller lign. med børn, børnebørn eller venner? 23% 57% 16% 3% 1% 115. Hvad synes du om følgende i dit boligområde: Meget gode Gode Hverken eller Dårlige Meget dårlige Total 46. Indendørs muligheder for at være sammen? 10% 41% 33% 13% 3% 116 Meget gode Gode Hverken eller Dårlige Meget dårlige Total 48. Synes du, at beboerne i dit boligområde er gode eller dårlige til at passe på fællesarealerne og de fælles ting? 4% 28% 39% 24% 5% 116 Det fysiske miljø i boligområdet - Side: 43

44 Ressourcer i boligområdet Beboerne har svaret på, hvor meget de de deltager i og interesserer sig for fælles arrangementer, møder osv. Har de for eksempel selv været med til at arrangere noget for de øvrige beboere? Oplever de, at de har energi og overskud til at tage aktivt del? Føler de unge, at fællesarrangementerne appellerer til dem? Beboerne er også blevet spurgt, om de oplever at have indflydelse på beslutninger om området. Hjælp til fortolkning Der kan være store forskelle mellem deltagelsen de forskellige grupper imellem men også store forskelle på hvor stor lyst den enkelte har til at deltage og rent faktisk deltager. Se, hvor meget beboerne aktuelt deltager i møder, fester, klubber mv. i området, i spørgsmål 24 hos de 6-11-årige, spørgsmål 39 hos de årige, spørgsmål 46 hos de årige og spørgsmål 55 hos de voksne. Se beboernes lyst og overskud til at deltage, i spørgsmålene 40 og 45 hos de årige, i spørgsmål 46, 52, 53 og 54 hos de årige og i spørgsmålene 56, 61, 63 og 64 hos de voksne,. Se, i hvor høj grad de eksisterende aktiviteter dækker behovene for forskellige grupper, i spørgsmål 23 hos de 6-11-årige, i spørgsmål 51 hos de årige, i spørgsmål 56 hos de årige og i spørgsmål 78 hos de voksne. Suppler eventuelt med deltræk, som kan vise, om eksempelvis ældre, kvinder, mænd, børnefamilier osv. føler sig dækker lige meget ind. Se, om beboerne føler sig hørt og inddraget, i spørgsmål 27 hos de 6-11-årige, spørgsmål 46 hos de årige, spørgsmål 51 hos de årige og spørgsmål 62 hos de voksne. Se eventuelt beboernes ideer til aktiviteter i bilag til denne rapport, som indeholder fritekst-besvarelserne. Hvis I er interesserede i at finde ud af, om der er basis for at få flere med i arbejdet, kan I med fordel udskrive delrapporter og lægge mærke til, om bestemte grupper siger, at de gerne ville deltage mere. I kan også sammenligne "trafiklyset" for jeres undersøgelse med "trafiklyset" der viser et gennemsnit af svarene indenfor kategorien fra alle undersøgelser gennemført indenfor det seneste år. Dog skal sammenligningen tages med forbehold, idet det ikke vides hvor mange undersøgelser der er gennemført, og dermed vides ikke, hvor stort sammenligningsgrundlaget er. Dertil kan der være forskel mellem de forskellige afdelingers struktur, ejerforhold og andre ting, der kan gøre sammenligningsgrundlaget mere usikkert. Få ideer til at inddrage beboere på forskellige måder i inspirationskataloget på naboskabet.dk. Ressourcer i boligområdet - Side: 44

45 Ressourcer i boligområdet år Ja, tit Ja, nogen gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Total 23. Bliver der holdt fester, som er sjove for børn her, hvor du bor? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Ja, mange Ja, nogle stykker Ja, en enkelt Nej, aldrig Total 24. Har dig og din mor/far været med til nogle af de fester? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Ja Nej Total 25. Har du idéer til, hvordan det kan blive til et bedre eller sjovere sted at bo, her hvor du bor? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Ja, tit Ja, nogen gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Total 27. Synes du, at børnenes ønsker og meninger bliver hørt, når der skal besluttes noget, her hvor du bor? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 0 Ressourcer i boligområdet - Side: 45

46 Ressourcer i boligområdet år Hver gang De fleste gange Enkelte gange Meget sjældent/aldri g Der er ingen fester/ aktiviteter i mit boligområde Total 39. Hvor tit er du med, når der bliver holdt fester eller lavet andre aktiviteter her i boligområdet? 0% 15% 20% 50% 15% 20 Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg nok Nej, det tror jeg ikke Nej, helt sikkert ikke Total 40. Kunne du godt tænke dig, at være med til de fester og aktiviteter, der er i boligområdet? 16% 58% 16% 11% 19 Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Total 41. Synes du, at fællesaktiviteterne er interessante eller sjove for børn og unge? 10% 62% 19% 10% 21 Ja, flere gange Ja, enkelte gange Ja, en enkelt gang Nej Total 42. Har du inden for det sidste år fået ideer til aktiviteter eller forbedringer, der kan gøre dit boligområde til et bedre eller sjovere sted at bo? 5% 14% 0% 81% 21 Ja helt sikkert Ja måske Nej Total 43. Ved du hvem du skal snakke med, hvis du får nye ideer? 19% 38% 43% 21 Ja bestemt Ja, det tror jeg Nej, det tror jeg ikke Nej bestemt ikke Total 45. Hvis nogen spurgte, kunne du så tænke dig, at være med til at arrangere noget for dem, der bor i dit boligområde (f.eks. fastelavnsfest? 19% 33% 29% 19% 21 Altid Tit Sjældent Aldrig Total 46. Synes du, at børn der bor her bliver hørt i beslutninger, der handler om boligområdet? 5% 16% 53% 26% 19 Ressourcer i boligområdet - Side: 46

47 Ressourcer i boligområdet år Hver gang De fleste gange Enkelte gange Sjældent Meget sjældent/al drig Den slags arrangeme nter har der ikke været i mit boligområd e Total 44. Hvor tit deltager du i fælles aktiviteter i dit boligområde (fester, beboermøder, fælles opgaver, generalforsamlinger o.lign.)? 0% 0% 19% 19% 56% 6% 16 Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg nok Nej, det tror jeg ikke Nej, helt sikkert ikke Total 45. Hvis du blev opfordret af andre til at deltage, ville du så sige ja? 0% 64% 29% 7% 14 Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Total 46. Synes du, at fællesaktiviteterne er interessante eller sjove for unge? 7% 27% 33% 33% 15 Ja, flere gange Ja, enkelte gange Ja, en enkelt gang Nej Total 47. Har du inden for det sidste år fået ideer til aktiviteter eller forbedringer, der kan gøre dit boligområde til et bedre eller sjovere sted at bo? 0% 0% 29% 71% 17 Ja helt sikkert Ja måske Nej Total 48. Ved du hvem du skal snakke med hvis du får nye ideer? 18% 24% 59% 17 Altid Tit Sjældent Aldrig Total 50. Synes du, at de unge bliver hørt i beslutninger, der vedrører boligområdet? 7% 7% 64% 21% 14 Ja, helt bestemt Ja, det tror jeg nok Nej, det tror jeg ikke Nej, bestemt ikke Total 51. Hvis nogen spurgte dig, om du ville være med til at arrangere en fælles aktivitet, ville du så sige ja? 6% 69% 12% 12% 16 Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Total 52. Har du lyst til at deltage aktivt i de ting, der sker i dit boligområde? 0% 35% 47% 18% 17 Ressourcer i boligområdet - Side: 47

48 Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Total 53. Har du energi og overskud til at deltage aktivt i de ting, der sker i dit boligområde? 0% 53% 29% 18% 17 Ressourcer i boligområdet - Side: 48

49 Ressourcer i boligområdet - Voksne Hver gang De fleste gange Enkelte gange Sjældent Meget sjældent/al drig Den slags aktiviteter er der ikke i mit boligområd e Total 55. Hvor tit deltager du i fælles aktiviteter i boligområdet (fester, beboermøder, fælles opgaver, generalforsamlinger o.lign.)? 6% 22% 19% 14% 40% 0% 118 Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg nok Nej, det tror jeg ikke Nej, helt sikkert ikke Total 56. Hvis du blev opfordret af andre til at deltage, ville du så sige ja? 3% 47% 44% 5% 59 Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Total 57. Synes du, at fællesaktiviteterne tager hensyn til forskellige beboergrupper (fx religion, kultur, alder osv.)? 37% 48% 13% 2% 114 Ja, flere gange Ja enkelte gange Ja en enkelt gang Nej Total 58. Har du inden for det sidste år fået ideer til aktiviteter eller forbedringer, der kan gøre dit boligområde til et bedre eller sjovere sted at bo? 8% 26% 8% 58% 118 Ja, meget tit Ja, tit Nej, kun sjældent Nej, meget sjældent/aldrig Total 60. Har du været med til at arrangere aktiviteter i boligområdet? 4% 9% 13% 73% 119 Ja, helt bestemt Ja, det tror jeg nok Nej, det tror jeg ikke Nej, bestemt ikke Total 61. Hvis nogen spurgte dig, om du ville være med til at arrangere en fælles aktivitet, ville du så sige ja? 15% 44% 33% 8% 118 Altid Tit Sjældent Aldrig Total 62. Bliver beboerne hørt i beslutninger, der vedrører boligområdet? 12% 58% 28% 2% 105 Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Total 63. Har du energi og overskud til at deltage aktivt i de ting, der sker i dit boligområde? 13% 41% 38% 9% 117 Ressourcer i boligområdet - Side: 49

Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken

Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Afsluttet december 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Indhold: Denne rapport indeholder resultaterne fra

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Afsluttet oktober 2013 Søgekriterier: Valgte undersøgelser: Hvissinge 2013 Delrapport - Voksne Indhold: Denne delrapport indeholder et deludtræk af naboskabsundersøgelsen

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for TEST UNDERSØGELSE

Naboskabsundersøgelse for TEST UNDERSØGELSE Naboskabsundersøgelse for TEST UNDERSØGELSE Afsluttet juni 2008 Hovedrapport Indhold: Denne rapport indeholder resultaterne fra naboskabsundersøgelsen TEST UNDERSØGELSE som er foretaget med redskabet naboskabet.dk.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Naboskabsundersøgelsen Hvissinge 2013

Naboskabsundersøgelsen Hvissinge 2013 Naboskabsundersøgelsen Hvissinge 2013 Delrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning.s. 1 2. Om undersøgelsen og metoder.s. 1 3. Repræsentativitet.s. 2 4. De syv temaer...s. 5 4.1 Tilfredshed.s. 5

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året Side 1 af 10 Kære beboer i Thyges Gaard. Dette spørgeskema er en del af en naboskabsundersøgelse i dit boligområde. Du skal udfylde skemaet ud fra dine egne vurderinger og holdninger. Ingen svar er mere

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Generelt I foråret 2009 og igen i foråret 2012 gennemførte ABC-medarbejderne sammen med afdelingsbestyrelserne Naboskabsundersøgelsen i de boligområder,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

Naboskabsundersøgelse

Naboskabsundersøgelse 1 Naboskabsundersøgelse af Administrator David Nielsen-Ourø Indholdsfortegnelse: 1. Rapport (a) Generelt (b) Svarprocenter (c) Opsummering og kort analyse af svarene (d) Videre analyse - deludtræk, fritekstbesvarelserne

Læs mere

Naboskabsundersøgelsen 2011

Naboskabsundersøgelsen 2011 Program Velkomst Kort oplæg om naboskabsundersøgelsen (15min) Rundtur i huset, kaffe & kage og rygepause Præsentation af hjemmesiden (10 min) Spørgsmål og ideer til brug af huset og naboskabsundersøgelsen

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE, DER GÅR I KLUB Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE, DER GÅR I KLUB Til kommunen: Dette spørgeskema er udarbejdet på baggrund af pilotprojektet i 2009-10, men omfattet af anbefalingen i økonomiaftalen for

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles relevante spørgsmål.

Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles relevante spørgsmål. Læsevejledning Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles e spørgsmål. Bilaget omfatter alle spørgsmål der kan stilles Velkommen til Frederiksberg

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET]

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] 2015 Randers Kommune [BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] INDLEDNING OM RAPPORTEN Rapporten viser resultaterne af Brugertilfredshedsundersøgelsen 2015 på skoleområdet. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Kollegievejens Skole

Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Kollegievejens Skole Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Kollegievejens Skole Kollegievejens Skoles skolebestyrelse ønsker at få foretaget en brugerundersøgelse blandt forældrene på Kollegievejens Skole. Brugerundersøgelsen

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE ELEV PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK En undersøgelse i Børnerådets Børne-

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø 4.-10. klasse 2009 Hold: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7x, 7y, 7z, 8a, 8b, 8c, 9w, 9z, 10x, 10y Køn: M, K Ikke viste hold: 10z Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Hvad børn siger om et godt børneliv!

Hvad børn siger om et godt børneliv! Hvad børn siger om et godt børneliv! Indledning: Børnerådet har udarbejdet en rapport, Portræt af 5. klasse, januar 2007. Undersøgelsesresultatet er taget med udgangspunkt i en gruppe unge bestående af

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER KØN ALDER ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40+ år 18-39 år 40+ år Q1. HVILKE AF DISSE DAGE HAR DU HØRT OM? Naturens Dag Skovens Dag De Vilde Blomsters Dag Fars Dag Vandets Dag Ørnens Dag Jordens

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3% beelser: 760 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7

Læs mere

HVAD TÆNKER SKOVBO EFTERSKOLES ELEVER ANNO 2015?

HVAD TÆNKER SKOVBO EFTERSKOLES ELEVER ANNO 2015? HVAD TÆNKER SKOVBO EFTERSKOLES ELEVER ANNO 2015? 1. Du er: D P Alle D P Alle 52,6 47,4 100,0 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 18 18 36 39,1 40,0 39,6 10. klasse 32 27 59 69,6 60,0 64,8 3. Du bor sammen

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet hvor der står [dansk/matematik]. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL BØRNEINDBLIK 8/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 8/2014 1. ÅRGANG 21. NOVEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES FRITIDSLIV ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL Børn med et aktivt fritidsliv er oftere i god

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Rapport for Beboerundersøgelse i Randers Nordby 2009

Rapport for Beboerundersøgelse i Randers Nordby 2009 Rapport for Beboerundersøgelse i Randers Nordby 2009 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resumé... 4 Beboerundersøgelsens gennemførelse... 6 Beboerundersøgelsens gennemførelse... 6 Beboerundersøgelsens

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen

RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Mellemtrin UNDERSØGELSE Mellemskolen GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Indhold Indhold... 1 Blandet... 4 er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen?... 4 vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen?... 5 Føler du, at skolen hjælper dig

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 2. november 2012

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 2. november 2012 Resultatudtrækket er foretaget 2. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL,

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, Research APS oktober 2011 Als Research APS oktober 2011 UNG I 2011 NYDANSKE UNGES NG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER RIHED OG GRÆNSER BILAG

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009 Velkommen til undersøgelsen af brugerhed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009 Vejledning Du kan vælge blandt fem sprog! Spørgeskemaet kan besvares på dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk eller

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød kommune Institution: Arresø Børnehus 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 81,3% 5 18,8% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere