Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool"

Transkript

1 Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Denne brugsanvisning henviser til illustrationerne i den trykte brugsanvisning! ( Brochuren med den orange forside der medfølger poolen ) For at samle din DreamPool 550 skal du bruge : ( ikke medfølgende ) : en hammer, en svensknøgle, alm. og stjerneskruetrækker, hobbykniv, arbejdshandsker samt teflon 2 personer i ca. 3 timer. Kapitel 1 - side 2 : Generelt : Husk altid, at dine børns sikkerhed afhænger af dig. Risikoen er størst for børn under 5 år, som derfor aldrig bør bade alene. DenForm kan ikke gøres ansvarlig for uheld opstået i forbindelse med brug af DreamPool 550. Følg instruktionerne omkring opstilling og brug af swimmingpoolen nøje. Poolen skal installeres på et fast, plant og stabilt underlag. Opstil ikke poolen på en terrasse eller en balkon. Opstil altid poolen i nærhed af et afløb så du kan tømme poolen uden problemer. Underlaget hvor poolen opstilles skal altid være i 100% vater. I modsat fald kan poolens vægge bøje og i værste fald knække sammen. Sikkerhedsråd : Spring aldrig på hovedet i poolen Svøm aldrig om natten uden opsyn Undgå voldsom leg i poolen Bad aldrig hvis du er påvirket af spiritus eller kraftig medicin Husdyr må ikke bade/svømme i poolen da den indvendige dug kan kradses i stykker. Berør aldrig filter og pumpe når du er våd! Sid aldrig på kanten af poolen ( fritstående ) Hold altid opsyn med badende børn Bad aldrig lige når du har spist Husk at checke klor og ph værdierne i dit vand helst dagligt Lad aldrig børn bade uden opsyn Hav altid en telefon i nærheden samt telefon numre på hjælp ( Falck, læge m.v ) Brug altid stigen til at komme ned i poolen og brug altid stigen til at komme ud af poolen. Bemærk : Elektriske enheder ( pumpen ) skal altid placeres i størst mulig afstand fra swimmingpoolen ( ca. 3.5m ) og skal altid være monteret med jordstik. Teknikken skal placeres i samme bundniveau som poolen dog som minimum altid med fald fra skimmer ned til pumpe.

2 Kapitel 2 side 6 Forberedelse af underlaget. Vær sikker på, at underlaget er i absolut vater da siderne i modsat fald kan blive rykket fra hinanden på grund at et ujævnt vandtryk. Det er bedre at fjerne noget af underlaget i den højeste del af underlaget i stedet for at fylde på de laveste steder. Side 7 se også side 11 Swimmingpoolen er beregnet til at stå på plænen, eller til at blive gravet ned. Placering er bedst i nærheden af en vandhane samt et afløb/kloak. Bedste placering er et solfyldt sted uden træer. Underlaget skal være i vater som nævnt ovenfor, og skal være uden rødder og skarpe genstande i øvrigt. Som underlag kan strøs rødt sand der nivelleres i vater. Udlæg evt. en tynd plast presenning, et gulvtæppe, filt eller flamingoplader under poolen. ( ikke medfølgende ). Dette for at undgå at sten m.v. med tiden arbejder sig op igennem dugen i bunden. Det viste værktøj til brug for samling af poolen medfølger ikke. Kapitel 3 Komponenter - side 8 og 9 Dele og bestykning kan variere fra det viste da denne brochure omhandler flere størrelser pools, men principperne er ens omkring samling af poolen. Kapitel 4 side 10 Montering af poolen fritstående - side 9 Montér poolen som vist på tegningerne side 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20. Husk at bruge de rigtige profiler som bundkant og topkant. Når du er færdig med at montere selve dugen i poolen fyldes der ca. 2 cm. vand i poolen. Herefter rettes folder og rynker på dugen ud. Hold øje med, at vandet fordeler sig jævnt i bunden. Hvis vandet samler sig i den ene ende er underlaget ikke i vater. Løsning : tøm vandet ud, og start forfra med at bringe bunden i vater. Montering af poolen nedgravet : Poolen kan monteres nedgravet. Grav et hul der er min. 25 cm større i diameter end selve poolen dybden som selve poolen så overkanten passer med have niveau. Afslut evt. med kantfliser som vist på brochuren. Husk at tage højde for plads til skimmer og slanger, samt at du skal have adgang til dette fra tid til anden. Teknikken skal gerne have samme bundniveau som poolen. Det er dog vigtigt at vandet fra skimmeren under alle omstændigheder har rigeligt fald ned til pumpen, og ikke opad. Lav evt. en nedgravet kasse med et låg som teknikken kan være monteret i. Husk at teknikken skal være placeret min meter fra poolen og at der skal være fornuftig ventilation. Selve underlaget skal forberedes som ved fritstående montering i 100% vater og fri for rødder og skarpe genstande. Læg gerne en presenning som yderligere underlag. Montér herefter poolen færdig som under fritstående montering. Når poolen er endelig monteret efter fyldes det overskydende hul med sand / tørbeton. Det er vigtigt at dette først gøres når poolen er fyldt med vand.

3 Montering af teknik side 21, 22, 23 Returdyse : Returdysen monteres i det nederste runde hul i stål væggen. Inden montering fyldes der vand i poolen til en vandstand på ca. 4 cm under dysehullet. Skær et kryds i dugen som vist på tegningen ( 11 ) på side 21 og montér herefter dysen som illustreret. Skær ikke et større kryds i dugen end selve hullet i stålvæggen. Montér dysen igennem dugen inde fra vandsiden. Husk at montere pakningerne ( J ) og ringene ( F ) som vist på illustrationen ( 11 ). Spænd efter med ringen ( T ) på ydersiden af stålvæggen. Omvikl teflon ( ikke medfølgende ) på gevindet som vist på illustrationen ( 11 ). Montér herefter slangen fra rensningsfilterets/pumpens returventil på dysen, som vist på illustrationen ( 11 ) på side 21, med spændebåndet. Skimmerhus : ( på ydersiden af poolen ) Fyld poolen med vand til en vandstand 4 cm under det firkantede hul i stålvæggen. Se ill. 12 på side 22. Hold dobbeltpakningen op på dugen og placer den rigtigt i forhold til hullet i stålvæggen og skær hul i dugen fra vandsiden - som vist på ill. 12. BEMÆRK : dobbeltpakningen monteres som vist på den detaljerede stregtegning på side 25 og 27. Montér dobbeltpakningen ( J ) med de to korte skruer inde fra vandsiden igennem dobbeltpakningen og lineren, og ind i skimmerhuset ( S ) Omvikl teflon på gevindet på slangestudsen ( mrk. Gevind C på ill. til venstre på side 25 ) inden du skruer den på skimmerhuset Tilslut slangen fra skimmerhuset ( C ) til indgangsventilen på rensningsfilter/pumpe. Spænd spændebånd ( A ) i begge ender. Skimmerramme : Montér skimmer rammen ( M ) som vist på ill. på side 24. Skru de 10 resterende skrue løst i, og check placeringen. Spænd skruerne lidt mere i rækkefølgen vist på ill. på side 24 og efterspænd i samme rækkefølge. Montér dækslet ( Z ) og montér lågen i skimmeråbningen. Afslut med at montere skimmer kurv og topdæksel som vist på ill. på side 25. Fyld poolen op med vand til en vandstand ca. midt på skimmeråbningen for at sikre at vandet løber korrekt ind i skimmeren. Kapitel 5 side 28 Vedligeholdelse Kontroller altid samlinger ( møtrikker, spændebånd, skruer ved skimmer o. lign ) inden du fylder poolen med vand. Poolen må ikke være opstillet uden vand da det er vandtrykket på rammen der giver stabiliteten. Skulle du ved et uheld lave et hul i dugen kan dette repareres med et reparations kit der kan købes hos forhandleren eller på

4 Montering af sandfilter / pumpe Denne brugsanvisning henviser til illustrationerne i den trykte brugsanvisning brochuren mrk. AR1300 filter. Tilslutning til strøm skal altid ske efter de gældende regler herfor ( udendørskontakter, regler for nedgravning af kabel, jordforbindelse m.m. ). Spørg din el-installatør herom. Beskyt altid filter og pumpe imod vand. Installer evt. teknikken i et udhus hvor der skal være fornuftig ventilation. Børn bør ikke have adgang til pumpe og filter. Sluk altid for strømmen når du tilslutter / arbejder med pumpe og filter. Montering af sandfilter / pumpe: Find det rigtige installationssted min. 3.5 m fra poolen. Pumpe og filter bør være beskyttet i mod solen ( UV stråler ) Montér filter på det blå underlag som vist på ill. 0 på side 45, og montér pumpen på samme underlag som vist på ill. 7 på side 47. Afmontér dækslet på sandfilteret som vist på fig. 4 side 46 og placér inderdelen af filteret som vist på ill. 6 på side 47. Dæk røret inde i filteret til med plastic, og fyld filtersandet i filteret. Sandet må max. fylde 2/3 af tankhøjden. Fjern herefter beskyttelsesplasticet. Filtersandet bliver principielt aldrig for gammelt! Montér herefter låget igen og spænd låseringen. Montér nu slangerne på filter og pumpe på de enkelte studser på filterlåg og pumpe : Husk at montere spændebånd! Pump : her påmonteres den ene ende af den korteste slange, og den anden ende påmonteres studsen på pumpens top ( se fig. 3 side 46 ). Return : her monteres den ene ende af den ene lange slange,og den anden ende monteres på den runde returdyse på poolen ( se ill. 3 side 46 ). Waste : Her monteres den ene ende af den næstkorteste slange, mens den anden ende er til afløb / kloak. Den sidste lange slange monteres i mellem studsen på pool-skimmeren og studsen på enden af pumpen ( som vist på ill. 3 på side 46 ) De to hvide skruedæksler bruges til at skrue i bunden af skimmeren og på returdysen hvis du ønsker at afmontere slanger mens der er vand i eksempelvis ved vinterklargøring. Montér trykmanometer på filterlåget som vist på side 44. Den ene af de runde O-ringe bruge til manometeret, den flade 0-ring bruges til den studs der skrues ind i selve låget på filteret. Den store sorte plast fingerskrue monteres på studsen i modsatte ende af manometeret. Den lille plast fingerskrue og den sidste 0-ring bruges hvis du afmonterer manometeret. Du er nu klar til at starte din pool op og ved at være klar til mange timers fornøjelse i din nye DreamPool 550!

5 Opstart af din pool : Check endnu en gang at alle spændebånd m.m er fastspændt. Pas på ikke at overspænde. Husk altid at slukke for strømmen til pumpen når du skal omskifte imellem sandfilterets funktioner. Sandfilter : Sandfilteret har til formål at rense vandet for finere partikler. Dette sker ved at vandet passerer igennem filtersandet i filteret. Filtersandet renses med jævne mellemrum ved at returskylle. Dette omtales senere. Større partikler opsamles i kurven under glaslåget på pumpen. Blade og lignende opsamles i selve skimmerkurven på poolen. Funktionslåget har 4 positioner : filter ( normal brug ), backwash ( returskyl ), waste ( afløb/kloak ) og closed ( lukket ). Start altid med at returskylle anlægget : Sluk for strømmen, løsn trekantskruen på sandfilterets top, og drej låget til position : Backwash. Tænd for strømmen, og lad det være i denne position i et par minutter. Herefter slukkes for strømmen igen, trekantskruen løsnes, og låget drejes til position : Filter Vent et par minutter inden der tændes igen for strømmen, og pumpe / filter er i brug. Hvis det lyder som om vandet falder frit ned i filteret, kan det tyde på at der er en luftlomme i systemet. Dette afhjælpes ved : Sluk for strømmen Check at alle slanger m.v. sidder godt fast og at der ikke kan komme falsk luft ind i systemet nogen steder. Med låget på filteret i position Filter løsner du forsigtigt drænskruen ( den modsat manometeret ) indtil der er løbet vand ud i et par minutter. Tænd igen for strømmen og lyt efter igen. Hvis lyden af frit fald er forsvundet, er alt i orden. Hvis ikke gentages processen. Hvor længe skal filteret bruges? Filteret skal ikke køre konstant. Filteret skal som udgangspunkt køre min timer i døgnet. Filteret må max. køre 4 timer af gangen, og skal herefter have min. 2 timers pause. Eksempelvis : 4 timer fra kl om morgenen 3 timers pause 4 timer fra kl timers pause 4 timer fra kl Denne cyclus kan evt. indstilles på et tænd/sluk ur. ( medfølger ikke ) Bemærk : Sluk for pumpe / filter mens der bades i poolen.

6 Rensning af filtersandet. Filtersandet opsamler alle mindre partikler fra badevandet. Med jævne mellemrum skal filtersandet renses. Dette gøres ved at vende vandretningen med returskyl / backwash. Du skal returskylle når : Manometer pilen står imellem gul og rød, eller på rød. Du synes at vandflowet er langsommere. Brug følgende fremgangsmåde : Sluk for strømmen Løsn trekantskruen på filterlåget Og drej låget til position Backwash Spænd trekantskruen igen Start filteret og lad det køre ca. 2 min. indtil det er rent vand der kommer ud af slangen monteret på Waste studsen. Løsn trekantskruen og drej låget tilbage til position Filter igen og start herefter din pumpe/filter cyclus igen. Tømning af poolen / vandpåfyldning Hvis du skal skifte vand i poolen er den nemmeste måde at tømme poolen på ved at anvende en dyk-pumpe. En sådan kan købes i de fleste byggemarkeder for meget rimelige penge. Poolen fyldes med en almindelig vandslange. Vinterklargøring Når badesæsonen er ovre returskylles filteret, og der slukkes for pumpen. Skimmer og returdyse lukkes med de to hvide skruedæksler og teknikken afmonteres. Sandet tømmes ud af filteret ( gem sandet og fyld det i igen når badesæsonen starter igen ) Løsn alle skruer og slanger og skyl alt godt af for sand også filtertanken. Smør pakninger med silikone spray Skru det glasklare låg af pumpen og skyl filterindsats m.v. godt af for sand. Skru det blå låg af pumpen og rens pumpehjulet for sand og snavs Lad ca. halvdelen af vandet blive i poolen, og tilsæt kemi som omtalt i hæftet DenForm Poolpleje. Opstart på badesæsonen Når badesæsonen starter samles alle delene på ny som da du først installerede poolen. Vandbehandling Vedr. vandbehandling henvises til medfølgende hæfte : DenForm Poolpleje. Bemærk at sandfilteret beskrevet i dette hæfte er forskellig fra det der følger med din Dreampool 550.

7 Generelt : DenForm A/S kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge af montering og brug af DreamPool 550. Der ydes 24 mdr. reklamationsret på DreamPool 550. Defekte dele ombyttes ved indsendelse til os. Reklamationsretten omfatter ikke fejl og mangler der er opstået som følge af fejlinstallation, fejlmontering, manglende vedligeholdelse, fejlbetjening eller misbrug og Denfom A/S kan ikke holdes ansvarlig herfor. Yderligere oplysninger : På kan du finde yderligere oplysninger samt bestille kemi og andet swimmingpool udstyr. Ret til ændringer forbeholdes.

8

Vejledning for Swimmingpool

Vejledning for Swimmingpool 1 Vejledning for Swimmingpool INDHOLD Sandfilteranlæg Generelt Side 2 Eltilslutninger Side 2 Montering og opstart af filter Side 2 Filterets forskellige funktioner Side 3 Opstart af filter Side 4 Støvsugning

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog 1/2 Ø 1/2 Ø Montagehåndbog >> ARMAFLEX Montagehåndbog Montagehåndbog Montagehåndbog >> ARMAFLEX 1 GENERELT 3» Arbejde med Armaflex 3» Værktøj til montage af Armaflex 3» Korrekt anvendelse af Armaflex lim

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere