Program -Områdefornyelse for Vordingborg by. De Røde Løbere. Plads til at mødes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program -Områdefornyelse 2016 2018. for Vordingborg by. De Røde Løbere. Plads til at mødes"

Transkript

1 Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes

2 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg Telefon Udarbejdet af: Afdeling for Plan og Byg Vibeke Møgelvang de Neergaard Rosa Philippine Schollain A.2

3 De Røde Løbere Forbinder, styrker og viser byens liv frem i et netværk imellem de sociale og kulturelle knudepunkter. Byledelsen aktiverer på samme måde byens parter, brugere og eksperter og skaber forbindelser imellem dem. Det er disse fysiske og ikke fysiske forbindelser der er De Røde Løbere De Røde Løbere skal skabe En dynamisk by der løbende udvikles i fællesskab. En spændende handels-, kultur-, og uddannelsesby, en forsknings- og vidensby, en by med liv og engagement i konstant bevægelse A.3

4 Del A Indholdsfortegnelse Forord Indledning Vision for Områdefornyelse Målsætninger og målbare succeskriterier for den planlagte indsats A.4

5 Indholdsfortegnelse Forord Introduktion til projektet Vision for områdefornyelsen målsætninger og målbare succeskriterier for den planlagte indsats 1. Baggrund for områdefornyelsen 2. Området 1.1 Baggrund for programmet: 1.2 Processen indtil nu 2.1 Afgrænsning af område til områdefornyelsen 2.2 Vordingborg i landskabet 2.3 Befolkning og erhverv 2.4 Anvendelse 2.5 Ejerforhold 2.6 Trafik) 2.7 Sociale forhold. 3. Udfordringer og potentialer 3.1 Nye krav til byen i fht. transformering af byen fra industri/ lønmodtageridentitet til serviceerhverv, højt specialiseret produktion, kreative erhverv, kultur og uddannelse 3.2 Den hidtidige indsats i bymidten projektområder 3.2 Eksisterende stiforbindelser (opdateres m stierne til kernepunkterne) 4. Projekter i områdefornyelsen 4.0 Beskrivelse af løsninger på de væsentlige problemer, der karakteriser byområdet, og som forsøgsindsatsen skal bidrage til 4.1 Udvalgt projekt: Byledelse, organisering af byens parter og brugere: Målsætning og succeskriterium 4.2 Kommunikations strategi transparens i beslutninger, informationer, der giver energi til deltagelse/samskabelse, giver mulighed for koordination og deltagelse 4.3 Strategi for Algade og byen Målsætning og succeskriterium 4.4 Byens hus center for viden om byen, iværksættere og ildsjæle, samskabelse. Målsætning og succeskriterium 4.5 Omdannelse af tomme butikker: Midlertidige butikker, pop-up butikker. Målsætning og succeskriterium 4.6 Nedrivning og nye byrum. Målsætning og succeskriterium 4.7 De røde løbere, puls- og oplevelseszoner de røde løbere. Målsætning og succeskriterium A.5

6 5. Organisation af områdefornyelsesprojektet 5.1 Organisation Beskrevet på hjemmesiden 5.2 Den fremadrettede borgerinddragelse, beskrivelse af, hvorledes de lokale ressourcer inddrages i processen. 5.3 beskrivelse af, hvorledes de påtænkte foranstaltninger iværksættes og koordineres. 6. Investeringsredegørelse, Byudviklingsområder 6.1 Investeringsredegørelse Kommunale, Statslige og Private initiativer, 6.2 Byudviklingsområder: Området ved Stationen, Valdemarsgades gennembrud 7. Handlings- og tidsplan 8. Budget 9. Bygningsfornyelse 9.1 Bevaringsværdier 9.2 Behovet for bygningsfornyelse i området 10. Bilag Bilag 1: Output fra Borgermøde 14. april 2015 Bilag 2: Beskrivelse af forløb med de unge Bilag 3: Resumé af møder i Partnerskabet Bilag 4: Ordforklaring/arbejdstemaer Bilag 5: Referater af møder i Kommunekontoret A.6

7 A.7

8 Forord Vordingborg kommune har en vision: Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Og visionen skal blandt andet realiseres ved at fokusere på samarbejdet og fællesskabet mellem borgere. Vordingborg by har en plan og planens vision og mål er: Vordingborg by har det hele tæt på, vi er stolte af at bo, arbejde og leve i Vordingborg Det er de visioner og mål projektet De Røde Løbere Plads til at mødes skal realisere. Vordingborg er kendt for andet end Gåsetårnet, som i parentes bemærket fortæller en historie om ukuelighed. Over store dele af Europa er byen kendt for sit kulturliv, det kan vi takke teatrene og de kunstnere som agerer her. Men vi har også et rigt musikliv, et rigt foreningsliv, mange engagerede borgere og virksomheder, der gerne vil være med til at byen udvikler sig i den rigtige retning. Gennem projektet vil vi bygge bro mellem de forskellige aktører i byen: Kommunen, kulturlivet, handelslivet, foreninger, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og de mange ildsjæle der brænder for at være med til at udvikle byen. Vi vil skabe synlighed og energi, skabe rammer for at de mange ideer og udviklingstiltag kan få så gode vilkår som muligt så vi opnår en situation hvor 2+2 ikke bare er 4, men meget meget mere. Med Program - Områdefornyelse for Vordingborg by: De Røde Løbere, Plads til at mødes, sættes fortsættelsen af områdefornyelsen i gang. Knud Larsen Borgmester A.8

9 Introduktion til projektet Efter en række fysiske kvalitetsløft af Vordingborgs bymidte igennem områdefornyelsen og Vordingborg Områdefornyelse , påbegyndes nu aktuelle projekt De Røde Løbere som et Forsøgsprojekt. Se Ultimo 2014 søgte Vordingborg Kommune Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Pulje til fornyelsen af bymidter, handelsgader og mindre byer og fik reserveret en statslig refusionsramme til områdefornyelsesprojektet som forsøgsprojekt på kr. 6,5 mio. for perioden Kommunen skal medvirke med mindst kr. 2,5 mio. i projektet således områdefornyelsen i alt beløber sig på kr. 9 mio. Kommunalbestyrelse, byens parter og brugere er enige om at: Vordingborg har det hele. Spændende, små virksomheder. En god international togforbindelse tog til København, Hamburg, Berlin stopper i Vordingborg. Et vibrerende kulturliv med en stærk teater- og musik scene. Mange studerende, uddannelsestilbud, befolkningstilvækst og smukke naturomgivelser. Men Vordingborg har et gammelt ry for at være et dødt sted en by hvor der ikke sker noget. I virkeligheden sker der næsten så meget, at det er svært at følge med. Vi vil have vendt stemningen og holdningen til byen. Vordingborg står som mange andre små og mellemstore byer overfor en række store udfordringer. Her er behov for udvikling af livet i bymidten og udvikling af en ny identitet som kommunens hovedby en by, der demonstrerer alle de aktiviteter, samarbejder og fællesskaber vi rummer i kommunen. Dette er også indledningen til projektbeskrivelsen og formidlingen på De Røde Løberes hjemmeside. Arbejdet med fornyelsen skal bygge på en strategi for hovedgaden og bymidten herunder for hvilke typer af aktiviteter, der skal satses på gennem den meget lange hovedgade. Strategien for hovedgaden kan bestå i en form for arbejdsdeling i hovedgaden. Strategien skal udarbejdes sammen med dem der bruger byen. Et af de første skridt i arbejdet skal derfor være opbygning af en slagkraftig organisation, en Byledelse, der kan koordinere og udvikle de nødvendige aktiviteter. Byledelsen kan koordinere og udvikle de nødvendige aktiviteter og organiseringen skal resultere i en mere permanent byledelse, der også fungerer efter det treårige projekt. Det langsigtede formål med Byledelsen skal være at fremme dialog og samarbejde mellem bymidtens parter at udvikle og gennemføre konkrete projekter, der styrker bymidten at skabe samfinansiering mellem de private og offentlige parter at styrke Vordingborg by og kommunes konkurrenceevne Arbejdet med fornyelsen skal, i tæt parløb med Byledelsen handle om og udmønte sig i: Plug-in sted et Byens Hus for netværk, fritidsaktiviteter, kulturelle tilbud kombineret med udstilling af de/kontaktmuligheder til de eksisterende faglige, erhvervsmæssige og kulturelle netværk vi har. Plug-in stederne placeres hvor stiforbindelserne de røde løbere krydser bymidten Midlertidige butikker, f. eks til brug for organisationer, kunsthåndværkere, eller som et led i fremstød for lokal fødevareproduktion Rum hvor kreative sjæle går sammen om en udstilling. A.9

10 Kampagnekontor for virksomheder f.eks. hvor byggebranchen præsenterer nye materialer/ miljøbesparende metoder m.m.. Etablering af nye opholds- og aktivitetsrum i stedet for nedslidte ejendomme. Stiforbindelser mellem de aktiviteter og mødesteder der findes i byen de røde løbere, stier mellem bymidten og de steder, hvor mange færdes i dagligdagen. Aktuelt er parterne i Byledelsen involveret i arbejdet med programmet på en sådan måde at arbejdstemaerne og de konkrete tiltag er opstået igennem samarbejdet med Byledelsen i perioden februar juni Dette understreger projektets kongstanke: at projektet skabes sammen med og igennem byen selv: De Røde Løbere Forbinder, styrker og viser byens liv frem i et netværk imellem de sociale og kulturelle knudepunkter. Byledelsen aktiverer på samme måde byens parter, brugere og eksperter og skaber forbindelser imellem dem. Programmet for områdefornyelsen er vedtaget af : Teknik- og Miljøudvalget 12. august 2015 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 19. august 2015 Kommunalbestyrelsen 27. august 2015 Vordingborg Kommune, september 2015 A.10

11 Vision for områdefornyelsen Visionen eller ideen og målet med projektet tager udgangspunkt i en række forudsætninger og betingelser; Hvad har vi og hvad skal vi? som danner grundlag for visionen og aktionen; Hvad vil vi? Den fælles vision er formuleret i parløb mellem Forsøgsprojektet De Røde Løbere, og den lange række af andre projekter, tiltag og aktiviteter, der aktuelt formes og finder sted i Vordingborg By og i samarbejde med Vordingborg Kommune. Således er visionen en netværks- og samskabelsesvision. A.11

12 Fælles Vision for Vordingborg By Samtænkning/Samskabelse i igangværende initiativer ved Vordingborg Kommune Betingelser/ Vi skal: Håndtere Købstæders generelle og Vordingborg bys specifikke udfordringer: et vigende befolkningstal, mange flere ældre, centralisering af statslige arbejdspladser, centralisering af kommunale arbejdspladser. Internethandel, konkurrence fra de større byer, oplevelsessamfundet, en købstad udenfor den danske vækstakse. Forudsætninger/Vi har: Vision/Vi vil: Social kapital: En stærk vilje hos borgerne til at medvirke til forandringer i byen, store ressourcer i uddannelsesmiljøet, i kulturlivet, i erhvervsvirksomhederne fokus på nytænkning og vilje til dialog. En række netværksbaserede initiativer og en helhedsplan for Vordingborg By: Dannelse af en bycenterforening, Campus samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, Panteren, Projekt Nordhavnen/Sydhavnen. Erhvervshavnen, Femern-Bælt forbindelse/hurtig forbindelse VB/KBH/Ny Storstrømsbro og De røde løbere. Samskabelse og synlighed: Vi vil Transformere byen fra industriby/færgeby/kommunecenter til by med fokus på innovation, uddannelse og kultur. Vordingborg er en stærk by at bo i for mennesker, der vil skabe udvikling. Vi skaber udvikling der gør os parate til fremtiden. Vi vil arbejde for Samskabelse Sammen skaber vi byen. Her er en vilje til samarbejde, her er netværk og let adgang til viden om aktiviteter og ressourcer. Vi vil skabe Fællesskaber byen er ramme for fællesskab og mødet mellem mennesker. Byens rum er indrettet til møder mellem mennesker og her er spændende, tydelige ruter forskellige funktioner De røde løbere. Vi værdsætter Diversitet Her er rum til forskelligheder og vi har blik for arbejdsdeling mellem by og land, mellem kommunens tre købstæder og mellem metropol og provins. Vi arbejder for Bevægelse/transit vi er en del af verden, København Malmø, Hamborg og Berlin er tilgængelige i løbet af få timer. Vi samarbejder med Næstved, Faxe og Nykøbing. Byens gæster bliver vel modtaget. Og vi bevæger os mellem byens forskellige funktioner. A.12

13 Aktion/Vi vil: Sammentænke Betingelser og Forudsætninger: Organisere Vordingborg Kommunes indsatser i Vordingborg By på en måde der sammentænker. Etablere Partnerskab, Byledelse og tværkommunal arbejdsgruppe: Kommunekontoret, for at inddrage de mange aktører i fælles netværk. Vores metoder: Byledelse, Crowdsourcing De Røde Løbere: Skaber synlighed i det fysiske byrum: Et nyt bybegreb: Satellitbyen/planetariebyen tolket som byrumsmæssig og byfunktionsmæssig karakteristik for Vordingborg By: Byen består af mange steder med aktivitet, som ligger spredte ikke kun centrale. De Røde Løbere vil styrke forbindelserne imellem og funktioner og steder, synliggøre aktivitet/liv og dermed styrke det særegne ved byen. Samskabelse igennem Byledelse: en ny organisering af bylivets parter optimerer mulighederne for samskabelse, skaber viden og koordination mellem kultur, erhverv, detailhandel, uddannelse og kommunale initiativer. Kommunikation i det digitale rum: Rummer oplysninger om initiativerne i byen. Skaber synlighed, overblik og transparens omkring organisering, projekter, indsatser og beslutninger. Fungerer som redskab for Byledelsen/byens parter, projektmedarbejdere. A.13

14 Succeskriterier for De Røde Løbere: At have vendt stemningen og holdningen til byen fra afmattet og negativ til fremadrettet og positiv At have synliggjort det eksisterende mangfoldige liv der leves i byen At have etableret en Byledelse, som omfatter hele byens spektrum af brugere, investorer og parter At have udviklet en strategi for brug af bymidten som indgang til fællesskaberne i byen, både de kulturelle og de erhvervsmæssige At have udviklet redskaber og metoder til afvikling/ny brug af funktionstømte butikker og byrum At have styrket forbindelserne mellem byens spredte funktioner At have etableret et projekthus; et Plug-in sted et Byens Hus Centralt i Algade: Plug-In foreningskontor, formidlingskontor for De Røde Løbere og andre igangværende projekter i Vordingborg By. Mødekontor Byledelsen, foreninger andre. At have skabt ejerskab til byen og ansvar for den A.14

15 The commitment of a group of actors from different sectors to a common agenda for solving a specific social problem, using a structured form of collaboration. Fra definition af Collective Impact, Wikipedia Del 1 Baggrund for områdefornyelsen 1.1 Baggrund for programmet: 1.2 Processen indtil nu: 1.3

16 1.1 Baggrund for programmet: I Vordingborg by er der i siden 2011 arbejdet med et områdefornyelsesprojekt, der har betydet forbedringer af eksisterende byrum og etablering af nye. Arbejdet med områdefornyelsen har betydet et visuelt løft i bymidten, og det har sammen med investeringerne i Slotstorv og i et nyt Borgmuseum betydet en kvalitetsforbedring af bymiljøet her. Men det har ikke ændret ved det faktum, at der fortsat er mange tomme butikslejemål og at der er et behov for tilførsel af nye funktioner i byen. Vordingborg bymidte fremstår stadig lidt slidt og der er som i mange andre mindre byer et vigende antal butikker. Bylivet foregår spredt, det er ikke i bymidten det daglige liv leves, men i andre knudepunkter, der ligger i en ring rundt om byen. Formålet med projektet er, at sætte fornyet fokus på hvad en bymidte er og hvilken rolle den kan spille for den kollektive bevidsthed om byens og dens omegn. Vi vil med dette forsøgsprojekt Udvikle en strategi for brug af bymidten som indgang til fællesskaberne i kommunen, både de kulturelle og de erhvervsmæssige fællesskaber Udvikle redskaber til afvikling/ny brug af funktions tømte bygninger og lokaler, herunder forsøg med opkøb, nedrivning og offentlig brug arealet af nedslidte bygninger i hovedgaden (dvs. gøre brug af 38c og d i lov om byfornyelse og udvikling af byer også i byer over 3000 indbyggere) Synliggøre det liv der leves i byen, ved at synliggøre forbindelserne mellem de forskellige funktioner og tilbud i hele byen. Udvikle en organisationsform, der skal skabe grundlag for realisering af initiativer i bymidten. Bymidten i Vordingborg er som i mange af landets øvrige bymidter i de små og mellemstore provinsbyer ramt af afmatning. Hovedgaden, Algade er meget lang og præget af lukkede butiksfacader dagligvarehandelen er flyttet til udkanten af byen og udvalgsvareudbuddet har problemer med konkurrencen fra nabobyen Næstved og fra den stigende e-handel. Spørgsmålet er, kan vi udvikle en plan og strategi for bymidtens forskellige dele, en form for arbejdsdeling mellem handel, opholdssteder, service og information i den meget lange hovedgade? De uformelle samlingssteder ligger spredt, ved den nye dagligvarekoncentration umiddelbart nord for hovedgaden, ved sports- og kulturfaciliteterne, der ligger i en ring omkring byen, ved de mange uddannelsesinstitutioner. Der er ikke store afstande i byen og der er stiforbindelser, men de er anonyme uden særlige karakteristika undervejs og opleves derfor som lange og triste. Spørgsmålet er, kan vi ved at skabe synlige og oplevelsesrige forbindelser på kryds og tværs i byen ændre på bevægemønstrene i byen og lede den gående og cyklende trafik ind igennem bymidten? I mange år har vi aktivt arbejdet med at transformere Vordingborg by, så den kan møde de udfordringer vi står overfor og fremstå attraktiv for borgere og besøgende. Gaderne Algade, Voldgade, Slotstorvet og Kirketorvet er med via midler fra områdefornyelse blevet renoveret. Der er fysisk attraktive uformelle mødesteder, men der er ikke aktiviteter og oplevelser nok i det daglige, til at der er en grund til at opholde sig her. Samtidig er der i Vordingborg by, i kommunen og på egnen mange idérige og kreative enkeltpersoner, virksomheder og fællesskaber. Her er netværk af fødevareproducenter, netværk mellem nye virksomheder og netværk indenfor service, teater og musik. 1.4

17 Princip overskudsrum, illustration udarbejdet af ark.fa. ZARK Spørgsmålet er, kan vi bruge bymidtens overskudsrum til at synliggøre den kraft der findes lokalt, og dermed synliggøre hvad vi formår lokalt? Transformere hovedgaden så den fremstår som et udstillingsvindue for hvad egnen kan byde på? De der færdes i bymidten, og de der træffer bestemmelse om, hvad der kan og skal ske, er ikke de samme mennesker. De, der ejer butikslokalerne, bor ikke her i Vordingborg, ligesom de fleste større virksomheder ikke er lokale virksomheder men drives som filialer af store koncerner. Spørgsmålet er, kan en ny organisation, hvor ejerne af butikslokalerne sammen med handelsforeningen og andre relevante parter skabe nye initiativer i bymidten, skabe nye 1.5

18 kontakter til de lokale kunstnere, virksomhedsnetværk, til midlertidige butikker og lignende med henblik på brug af de ledige lokaler i byen? Principperne i Helhedsplan Vordingborg by Områdefornyelsen både den hidtidige og den kommende tager afsæt i en Helhedsplan for Vordingborg by, der består af en overordnet vision for udviklingen af Vordingborg by og nogle overordnede planlægningsmæssige principper, som kan understøtte denne udvikling. Principperne i planen er ideer om forbindelser, fortætning og forskønnelse, principper som det videre arbejde også bygger på og skal konkretisere. Helhedsplanen danner også ramme for de mange andre indsatser der er igangsat, det drejer sig om et nyt DGI-hus Panteren, arbejdet med Campus Vordingborg, arbejdet i lystbådehavnene, trafikale ændringer samt det nye administrationsbyggeri. Indsatserne er beskrevet i del 3, Udfordringer og potentialer. 1.6

19 1.2 Processen indtil nu: Hele processen for programfasen og projektet er synlig på Hjemmesiden fungerer som et aktivt og dynamisk redskab for alle involverede parter. Hver gruppe i Byledelsen har sin egen side, hvor aktiviteter, mødekalender, dagsordener, referater mm. lægges på. Hjemmesiden fungerer både oplysende, informativ og som ikke-fysisk platform for arbejdet med proces, projekt, delprojekter og inspiration. Hjemmesiden har været aktiv og anvendt i den tænkte form siden programfasens start i februar Parallelt med processen for udarbejdelse af forsøgsprojektet og programmeringen af De Røde Løbere har der i et samarbejde mellem kommunen og en række af byens aktører, ganske lig dem, der er beskrevet som Partnerskabet i de Røde Løbere, været iværksat en proces for etablering af en Bycenterforening for Vordingborg By. Dannelsen af denne forening tænkes således sammen med Partnerskabet i De Røde Løberes Byledelse et partnerskab mellem Bycenterforeningen og Vordingborg Kommune. Tidsplan 2015 De Røde Løberes Program, udarbejdelse og godkendelse marts november 2015 Februar Marts Opsætning af hjemmesiden De Røde Løbere= Subsite til Kommunens hjemmeside Etablering af tværfaglig, administrativ arbejdsgruppe Kommunekontoret = møde Kommunekontoret Nedsættelse af administrativ arbejdsgruppe med deltagere fra Plan og Byg, Kultur og fritid, Strategi- og implementering, Vej, Park, Økonomiafdelingen mv. Arbejdsgruppen er motor i det konkrete arbejde med at skabe fremdrift i projektet, fungerer som vejledere og udarbejde byfornyelsesprogrammet. Kommunekontoret står for formidling indadtil og udadtil i projektet. Kommunekontoret vil fungere som bindeled mellem de forskellige grupper og medvirke til at sikre en fagligt korrekt sagsbehandling i den kommunale administration og den nødvendige politiske behandling 1.7

20 Etablering af Partnerskabet = Byens parter, institutioner, virksomheder = møde Indledende møde om projektet med henblik på etablering af forpligtigende samarbejde Partnerskabet: Handelsforeningen, Husejere, Erhvervsforeningen, Borgcenteret, Uddannelsesinstitutioner. April Møde i Kommunekontoret: Forberedelse af Borgermødet 14.4 og drøftelse af Program. møde Byens Brugere Vordingborg foreningsliv inviteres til offentligt møde med politisk deltagelse = borgermøde Etablering af gruppen Byens Brugere: Inspirationsgruppe: Idrætsråd, handicapråd, skolebestyrelser, Ungeråd, Frivillighedsrådet, og? Offentligt møde, inden og efter mødet fremsender foreningerne ideer indenfor emnerne: brug af byens offentlige rum, forslag til aktiviteter/attraktioner langs de røde løbere, ønsker til butikkerne, serviceniveau butiksmiks mm. Ideerne behandles i workshop/arbejdsgrupper og bearbejdes efterfølgende i den administrative arbejdsgruppe og i Partnerskabet. Kommunekontoret afleverer sine input til Programmet

21 Maj Byens Brugere Arbejdsgrupper sender idéer ind, senest Juni S A M M E N S K R I V N I N G Kulturnatten Vordingborg: Rødmalet campingvogn tapetseres indvendigt med Vordingborgensernes personlige visionskort (se smagsprøve oppe) fra Borgermødet på Stars og udstyres med et kamera. Opsættes på Slotstorvet til Kulturnatten således der kan informeres og indsamles input Kommunekontoret: Drøftelse af indkomne idéer og forslag fra Partnerskabet og Byens Brugere Partnerskabet/Bycenterforeningen: Drøftelse af programindhold i forhold til de indkomne og bearbejdede forslag. Kobling af Partnerskabet med kommende Bycenterforening. April Juni Ungdomsskolehold Mit Vordingborg med De Røde Løbere som tema. 8.klasseselever fra Vordingborgs skoler undervises ved medarbejder fra planteamet i byplanlægning med fokus på at de unge inddrages i at tegne deres by kommer med idéer til projekter de selv er aktører i deltager i borgermøderne og Kulturnatten interviewer skoleelever og byens ældre. Har samlet omkring 300 svar på spørgeskemaer ind vedr. ungdomsprojekt i Vordingborg By møde møde

22 Maj December Der arbejdes på at Partnerskabet og den fremtidige Bycenterforening Vordingborg bliver til ét i De Røde Løberes Byledelse. Administrationen Intern høring Juli Deadline for indlevering af politisk dagsordenspunkt aflevering 3.7. August September Politisk behandling af Programmet for Områdefornyelsen De Røde Løbere Teknik- og Miljøudvalget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Kommunalbestyrelsen Indsendelse af Program til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter deadline Ministeriets godkendelse af programmet senest September December 2. Runde Ungdomsskolehold Mit Vordingborg med De Røde Løbere som tema. 8.klasseselever fra Vordingborgs skoler undervises ved medarbejder fra planteamet i byplanlægning med fokus på at de unge inddrages i at tegne deres by kommer med idéer til projekter de selv er aktører i deltager i borgermøderne byledelsesmøder interviewer skoleelever og byens ældre. Viderearbejde med ungdomsprojekterne. 1.10

23 Således er påbegyndt og gennemført fra Succeskriterier for De Røde Løbere: Påbegyndt: At have vendt stemningen og holdningen til byen fra afmattet og negativ til fremadrettet og positiv. I møder med Byens Brugere (Borgermøde, Kulturnatten), med Partnerskabet og Kommunekontoret, er der fremkommet en tydelig stemning af positiv vilje til at tale sin by op, vilje og lyst til at fokusere på det positive og fremadrettede. (Se herfor også referater af alle møder på Byledelsen eller i Bilag 1, 2 og 3). Påbegyndt på idéplan: At have synliggjort det eksisterende, mangfoldige liv der leves i byen. I møder med Byens Brugere (Borgermøde, Kulturnatten), med Partnerskabet og Kommunekontoret er der fremkommet en lang række idéer og hensigtserklæringer mht. engagement og vilje til medarbejde. (Se herfor også hjemmesidens Byens Brugere eller Bilag 1, 2 og 3). Påbegyndt: At have etableret en Byledelse, som inddrager hele byens brede spektrum af brugere. - Der er afholdt Borgermøde og ungdomsskoleforløb med Byens Brugere (Idrætsråd, handicapråd, Seniorråd, skolebestyrelser, Ungeråd, Frivillighedsrådet, ildsjæle, borgere og andet godtfolk der gerne vil være aktive i byen). Indsamlet visioner, idémateriale og hensigtserklæringer om videre deltagelse og aktiv medvirken i De Røde Løbere. (Se herfor også eller Bilag 1 og 2). - Der er afholdt møder med og omkring Partnerskabet og Bycenterforeningen (Ejendomsejere og udlejere, handelsforeningen, erhvervsforeningen, uddannelsesinstitutioner, erhvervsfolk, butiksdrivende). Indsamlet visioner, idémateriale og hensigtserklæringer om videre deltagelse og aktiv medvirken i De Røde Løbere. Drøftet vision, proces, indhold og arbejde med projektet - der er enighed og opbakning til alle emner. (Se herfor eller bilag 3). - Der er afholdt møder i Kommunekontoret (administrativ arbejdsgruppe, der skal fungere som drivere og vejledere i projektet Én indgang til kommunen). Gruppen har medvirket i formidling udadtil, processet og deltaget i borgermøde og møder generelt, medvirket i programudarbejdelse, sparret mht. de forskellige fagområder; Citymanager deltager i detailorganisering af møder og samarbejdsstruktur i Byledelsen, især Partnerskabet. (Se herfor eller bilag 5). 1.11

24 Påbegyndt på idéplan: At have udviklet en strategi for brug af bymidten som indgang til fællesskaberne i byen, både de kulturelle og de erhvervsmæssige. Påbegyndt på idéplan: At have udviklet redskaber og metoder til afvikling/ny brug af funktionstømte butikker og byrum. I møder med Byens Brugere, Ungdomsskoleholdet (Borgermøde, Kulturnatten), med Partnerskabet og Kommunekontoret, er der fremkommet en lang række idéer og ejerskab til initiativer i byens rum: Tomme butikslokaler, torve og pladser og langs de Røde Løbere. Eksempelvis: - Fremvisning af foreningsarbejde eller teaterliv/musikliv, midlertidige udstillinger i byens rum/tomme butikker. Butiksejere er positive. I Kulturnatten brugtes en tom butik til promovering af teatrene i Vordingborg. - Etablering af skøjtebane om vinteren med markedsboder omkring (De unge): Spørgeskemaundersøgelser om brugerbetaling giver positiv tilbagemelding. Unges kontakt til butikkerne i handelsgaden giver positiv respons og tilsagn om medvirken. - Midlertidig lektiecafé og gamercafé, drevet af unge/gymnasieelever: Tilslutning til idéen i alle grupper. - Skiltning og Bymidteapp med historier og vejviser, både geografisk og historisk/historiefortællende. Bymidteapp i samarbejde med Citymanager og Partnerskabet mht. guide om butikker, skoler, turisme mm. Tilslutning i alle grupper. - Markering af gennemgange, små pladser, pocket-parks midlertidig møblering/aktivitetsredskaber. Tilslutning til idéen i alle grupper. - De Røde Løbere kan have grønt (natur)-, blåt (vand)-, mørkerødt (kulturarv)-tema. Ligesom striberne på gulvet i sygehuse. Tilslutning til idéen i alle grupper. Der arbejdes på et afsendermodtager -princip mht. løberne: Dvs. at der arbejdes på en idé om at de to destinationer som løberen spænder imellem tager ansvar og evt. økonomisk del i etablering og drift. At have styrket forbindelserne mellem byens spredte funktioner Påbegyndt: At have etableret et projekthus; et Plug-In sted et Byens Hus Centralt i Algade: Plug- In foreningskontor, formidlingskontor for De Røde Løbere og andre igangværende projekter i Vordingborg By. Mødekontor Byledelsen, foreninger andre. I møder med Byens Brugere (Borgermøde, Kulturnatten), med Partnerskabet og Kommunekontoret er der tilkendegivet en høj grad af opbakning til idéen om huset og til at ville bruge det aktivt. Der er udpeget en mulig bygning, hvor stueetagens butikslokaler står tomme og kan lejes. Placeringen er central i den midterste del af Algade: imellem stationen og Slotstorvet. Påbegyndt: At have skabt ejerskab til byen og ansvar for den 1.12

25 Således er: De Røde Løberes Temaer til Program Temaer, indsatser, indkomne forslag fra Byens Brugere, Partnerskabet og Kommunekontoret altså Byledelsen i sin begyndelse - i generelle træk: 1. Midlertidighed: Det mobile/fleksible Torve: Indsats på Slotstorvet: Det døde Torv Det levende Torv Møblering med mobile Byrumsmøbler Flyttes rundt langs De Røde Løbere forskellige placeringer i byen på andre torve. Midlertidige installationer/kunst/inventar/optræden på de Røde Løbere 2. Pop-up butikker i tomme lokaler: Foreninger midlertidig fremvisning af deres forening/output Midlertidige butikker, madmarked, café, lektiecafé, gamercafé 3. De Røde Løbere: Skiltning og formidling af hvad der sker aktiviteter langs De Røde Løbere. De Røde Løbere som Sygehusstriber =loiper: blå, grønne, lilla vand, natur, kulturarv. 4. Byrum/Pocket Parks: Pladser, mindre torve og lommer som rum for aktivitet og leg for store og små. Kunst, byrumsbearbejdning 5. Projektkontor: Centralt i Algade: Plug-In foreningskontor, formidlingskontor for De Røde Løbere og andre igangværende projekter i Vordingborg By. Mødekontor Byledelsen andre foreninger, Partnerskabet. 1.13

26 Del 2 Området 2.1 Afgrænsning af område til områdefornyelsen Funktioner og besøgsmål/ kernepunkter, der ligger i en kreds omkring bymidten, - connecting people 2.2 Vordingborg i landskabet (uændret) 2.3 Befolkning og erhverv 2.4 Anvendelse 2.5 Ejerforhold 2.6 Trafik 2.7 Sociale forhold 2.3

27 Området Dette afsnit beskriver og afgrænser området for områdefornyelsesindsatsen, landskabet, det omgivende landskab og kortlægger anvendelsen, ejerforhold og trafikken i området. Området er beliggende i Vordingborg Kommune i den centrale del af Vordingborg bymidte. Syd for området findes Kirkeengen, der er en gammel fjordarm fra Storstrømmen. Sydøst for området findes borgterrænet, mens der nord for området findes bolig- og erhvervsområder. Nordvest for området findes Neder Vindinge og jernbanen. Området har således omgivelser, der spænder fra særlige kulturhistoriske værdier til et smukt landskab. Gåsetårnet i Vordingborg. Bymidtens historiske centrum med Danmarks Borgcenter. 2.4

28 2.1 Afgrænsning af område til områdefornyelsen Funktioner og besøgsmål/ kernepunkter, der ligger i en kreds omkring bymidten, - connecting people Afgrænsningen af området til områdefornyelsen består af to dele, dvs. to kort. Det ene kort (kort A), er afgrænsningen på bymidten omkring handelsstrøget Algade og den nordøstligt herfor beliggende Valdemarsgade med rådhusbebyggelsen og bymidtens supermarkeder. Her koncentrerer områdefornyelsen sig om projektets fem fysiske hovedtemaer. Tema 3, De Røde Løbere, fortsætter videre ud af centerafgrænsningen og der arbejdes derfor med en yderligere, mere løs områdeafgrænsning (kort A1), som indkredser de ind til videre udpegede destinationer for De Røde Løbere. Forløbene er endnu ikke fastlagte, da det er en del af forsøgsprojektet at lade Byledelsen udarbejde forløb og indhold som samskabelsesprojekt. Kort A2 viser et bud på mulige Løbere inden for centerafgrænsningen. Områdefornyelsen fem fysiske hovedtemaer: 1. Midlertidighed: Det mobile/fleksible: Torve: Indsats på Slotstorvet: Det døde Torv Det levende Torv. Møblering med mobile Byrumsmøbler. Flyttes rundt langs De Røde Løbere forskellige placeringer i byen på andre torve. Midlertidige installationer/kunst/inventar/optræden på de Røde Løbere. 2. Pop-up butikker i tomme lokaler: Foreninger midlertidig fremvisning af deres forening/output. Midlertidige butikker, madmarked, café, lektiecafé, gamercafé. 3. De Røde Løbere: Skiltning og formidling af hvad der sker aktiviteter langs De Røde Løbere. De Røde Løbere som Sygehusstriber =løjper: blå, grønne, lilla vand, natur, kulturarv. 4. Byrum/Pocket Parks: Pladser, mindre torve og lommer som rum for aktivitet og leg for store og små. Kunst, byrumsbearbejdning. 5. Projektkontor: Centralt i Algade: Plug-In foreningskontor, formidlingskontor for De Røde Løbere og andre igangværende projekter i Vordingborg By. Mødekontor Byledelsen andre foreninger, Partnerskabet. Det nyrenoverede røde Slotstorv i Vordingborg. -For foden af Borgcenteret og enden af handelsstrøget. 2.5

29 Kort A Områdefornyelsesområdet er mod nord afgrænset af Jernbanegade, Valdemarsgade, Falunvej og en del af Fuglebakken. Mod øst af Københavnsvej, Slotsgade og Slotstorvet. Mod syd af Dagmarsvej, Margrethevej, Kirketorvet og stien hertil fra Færgegaardsvej. Mod vest af Marienbergvej og Aarsleffsgade. Områdebeskrivelse: Området udgør den centrale del af Vordingborg og omfatter Banegården og Algade. Området indeholder en sammensætning af forskellige udfordringer og potentialer, som beskrives nærmere i kapitel 3. Områdeafgrænsningen er foretaget af Vordingborg Kommune på baggrund af en samlet vurdering af, hvor Vordingborg midtbys største udfordringer er koncentreret. Efter etablering af Danmarks Borgcenter, Slotstorvet og banegårdspladsen, står bymidten overfor nye udfordringer. Byen skal hænge sammen - også fysisk - for at opnå de maksimale synergieffekter af de investeringer, der er sket i Vordingborg bymidte og der vil ske i de kommende år. Punkt 1 5 forgår i dette område. Punkt 3: De Røde Løbere tager afsæt i dette område, dvs. de har området som start- eller slutdestination. 2.6

30 Kort A1 Tema 3, De Røde Løbere, fortsætter videre ud af centerafgrænsningen og der arbejdes derfor med en yderligere, mere løs områdeafgrænsning, som indkredser de ind til videre udpegede mulige destinationer for De Røde Løbere. Nogle destinationer er klynget med en cirkel omkring. Disse hænger sammen tematisk; eksempelvis med fokus på hav, søsport, kultur, erhverv og danner således grundlag for en Temaløber : I nævnte tilfælde en blå løber. Temaklyngerne er også udtryk for, hvor byens brugere har yndlingssteder. På Kulturnatten den 4. juni, blev folk bedt om at sætte en knappenål på et stort kort over Vordingborg by på deres yndlingssted. Herefter kunne der bemærkes et sammenfald med udpegede tematiske destinationer. 2.7

31 Kort A2 Tema 3, De Røde Løbere, fortsætter videre ud af centerafgrænsningen og kan blive grønne, blå, mørkerøde eller andet. Kortet viser en mulig placering af Løberne. I den videre proces skal Byledelsen tage stilling til og udpege Løbernes destinationer, forløb og indhold. Fra Programmets Del 1: Processen indtil nu, De Røde Løbere kan have grønt (natur)-, blåt (vand)-, mørkerødt (kulturarv)-tema. Ligesom striberne på gulvet i sygehuse. Tilslutning til idéen i alle grupper. Der arbejdes på et afsendermodtager -princip mht. løberne: Dvs. at der arbejdes på en idé om at de to destinationer som løberen spænder imellem tager ansvar og evt. økonomisk del i etablering og drift. 2.8

32 2.2 Vordingborg i landskabet Revideret fra Områdefornyelsesprogrammet Vordingborg by ligger som den sydligste større by på Sjælland, lige nord for Storstrøm. Sydøst for Vordingborg er der via Masnedø forbindelse til Falster og Lolland ved Orehoved. Den ældste del af Vordingborg ligger højt på en bakke, der mod syd afgrænses af Kirkeengen og Dyreengen. Syd herfor ligger endnu en bakke med Kirkeskoven, Vordingborgs gamle lystskov med gamle egetræer, der fungerer som en grøn genvej mellem byens forskellige dele og giver mulighed for nærrekreative oplevelser af særlig karakter. I tilknytning til Kirkeskoven ligger Kirkeengen, som et stort velformet engdrag ud til Store Rørbund, og som binder Slotsbanken, Vor Frue Kirke og byens to kirkegårde sammen. Slotsbanken, der er fredet som fortidsminde, er byens fornemste nærrekreativ parkområde med enestående landskabelig og kulturhistorisk værdi. Slotsbanken danner året rundt rammen om utallige besøg og arrangementer. I skrivende stund er Danmarks Borgcenter etableret: Voldgrave" I forbindelse med realiseringen af Danmarks Borgcenter blev de gamle voldgrave fra 1360'erne reetableret. Målet var at tilbageføre terrænniveauer og voldgrave til en mere oprindelig form. Reetablering af voldgravsanlægget giver en markant effekt for oplevelsen af borgen. Borg og landskab Borgruinen er et fredet fortidsminde. Det betyder, at der er mange restriktioner for hvad man kan give sig i kast med. Fra begyndelsen har vi samarbejdet tæt med Kulturstyrelsen for at finde frem til de helt rigtige løsninger, der både tilgodeså Borgcentrets ønsker og overholdt alle regler og hensyn, der bør tages på et fredet fortidsminde. Terrænet er ført tilbage til "oprindelige" koter. Dvs. at terrænet er blevet reguleret, nogle træer er blevet fjernet og flere dele af ruinen er blevet synliggjort og kan nu formidles. Derudover er der blevet opsat installationer der "fremkalder" de bygninger der i dag er væk. Derved skabes en illusion af hvad der var her engang - en fortælling, publikum kan forholde sig til (fra Danmarks Borgcenter, fotoanimation med copyright udlånt af Danmarks Borgcenter Topografi Illustrationen på modsatte side viser topografien i området. Jo mere blå farve, jo lavere ligger landskabet jo mere rød, jo højere. De laveste steder ligger i en højde af ca. 4,5 meter over havets overflade mens de højeste ligger i en højde af ca. 28 meter. Der hvor terrænet er højest, indenfor middelalderens bygrænse, var Vordingborgs ældste kendte rådhus placeret. Lige vest herfor findes en samling af meget små matrikler, der antageligt har sin rod tilbage i byens tidlige historie. Centrum af den middelalderlige bykerne markerer sig i topografien ved at ligge meget højt, mens Kirkeengen og dele af borgterrænet ligger langt lavere. Voldterrænet bærer den dag i dag stadig præg af den oprindelige form som voldgrav. I forbindelse med etableringen af Danmarks Borgcenter er den oprindelige voldgrav tilbageført til den oprindelige form, hvilket medfører en oversvømmelse af det areal, der hedder Dyreengen. 2.9

33 Den middelalderlige bygrav nord/nordvest for Kirketorvet er også kendt som Aages grav Kig mod syd over Kirkeengen som er en gammel fjordarm af Storstrømmen 2.10

34 2.3 Befolkning og erhverv Revideret fra Områdefornyelsesprogrammet , oplysninger i det tidligere program er leveret af Danmarks Statistik, nye tal er kommunens egne. Befolkningsudvikling I området, der er omfattet af områdefornyelsens centerafgrænsning, se kort A, bor der pr personer, hvilket svarer til 2,6 % af befolkningen i Vordingborg Kommune. Området har oplevet et betydeligt fald i antallet af voksne som er under 65 år de sidste år. Befolkningsudviklingen i området er knapt så negativ som i resten af kommunen, men med en andel på 63 % hele kommunen og 66 % i områdefornyelsesområdet af voksne under 65 år, er forskellen ikke stor, sammenlignet med differencen til tallene for områder i Danmarks vækstakse. Inden for området var der i % udenfor ordinær beskæftigelse mod 17 % i resten af Vordingborg Kommune. Udviklingen i antallet af personer udenfor ordinær beskæftigelse har været mere stigende inden for området end i resten af Vordingborg Kommune. Til sammenligning var der 15 % på landsplan. Det vil sige, at antallet af fuldtidspersoner udenfor ordinær beskæftigelse er højere i Vordingborg Kommune end i resten af landet og i særdeleshed i området, der er omfattet af programmet for områdefornyelse. Erhvervsaktivitet Fra program : Der er beboere i området, men personer der er beskæftiget indenfor områdets afgrænsning. Antallet af beskæftiget er steget med 97 personer de sidste 5 år indenfor området, hvor der i Vordingborg Kommune er kommet 500 mere i beskæftigelse. I området svarer det til en stigning på 7 % mod 3 % i resten af Vordingborg Kommune. Der er færre i området der er beskæftiget indenfor offentlige og personlige tjenesteydelser end i resten af Vordingborg Kommune. Forklaringen herpå skal findes i det store antal af private arbejdspladser, særligt koncentreret omkring Algade. Området er således kendetegnet ved en lavere beskæftigelsesgrad end i resten af kommunen, og ved at antallet af arbejdspladser overstiger antallet af beboere. A: Befolkningsudvikling og beskæftigelse 1. juni 2015 Indenfor området I Vordingborg Kommune Antal beboere Andelen af voksne (18+), som er under 65 år til sammenligning 66 % 63 % hele landet, se INFOBOKS side 12 Udviklingen i dette de sidste 5 år 77 % i % i 2009 B: Erhvervsaktivitet Danmarks statistik, 2009 Indenfor området I Vordingborg Kommune Antal primært beskæftigede i området Personer Personer Udviklingen i dette de sidste 5 år Personer 97 Personer 500 Stigning i procent 7 3 Andel beskæftiget indenfor Offentlige og personlige tjenesteydelser i procent

35 INFOBOKS De omfattende demografiske ændringer, der er sket i Danmark gennem de sidste par hundrede år, har ændret befolkningens aldersstruktur. Således var befolkningen væsentligt yngre tidligere. I 1901 var 34,3 % under 15 år, mens kun 6,6 % var 65 år og derover. I 2006 var tallene 18,7 % og 15,7 %. Der er betydelig flere meget gamle personer i Danmark i 2006 end for hundrede år siden: I 1901 var 0,2 % af befolkningen 85 år og derover; i 2006 er det 1,9 %. Der er i dag næsten dobbelt så mange kvinder som mænd over 80 år. Gennem de sidste 40 år er den danske befolknings demografiske kendetegn ændret meget væsentligt. Det skyldes først og fremmest fertilitetsudviklingen. Fra 1966 og indtil 1984 faldt den samlede fertilitet fra 2,6 til 1,4 barn pr. kvinde, og antallet af levendefødte, der i 1966 var på ca faldt til ca i Efter 1984 er den samlede fertilitet igen steget og er i 2005 på 1,8 barn pr. kvinde, og antal levendefødte er på ca Den seneste stigning er sket fortrinsvis blandt de i fertilitetsmæssig henseende lidt ældre kvinder. For at sikre mod en befolkningstilbagegang skal den samlede fertilitet være på ca. 2,1 barn pr. kvinde, forudsat at nettoindvandringen er nul. Siden 1969 har fertilitetsniveauet i Danmark således ikke været tilstrækkeligt til på længere sigt at sikre et fødselsoverskud. fra Gyldendal: Den Store Danske, Danmarks befolkning Dette betyder, at når Danmark har en demografisk og tilflytningsmæssig vækstakse, vil der nødvendigvis blive færre mennesker uden for vækstaksen. Det er dette fænomen vi oplever i de danske områder uden for vækstaksen. Herudover oplever vi den ændrede aldersstruktur: flere ældre mennesker i Danmark og en øget procentdel af mennesker over 65 i områder uden for vækstaksen. Flere ældre Samlet forventes befolkningen at stige med eller 9,2 pct. over de næste 25 år. Men alene aldersgruppen af over 65-årige ventes at stige med , dvs. at størstedelen af tilvæksten kan tilskrives denne aldersgruppe. Antal personer over 80 år forventes at blive mere end fordoblet, fra til , og antal årige forventes at stige med 27 pct. Antallet af årige forventes derimod at falde med 9 pct. og antallet af årige forventes at falde 6 pct. på samme 25 år. Danmarks Statistik, 2015K1 2.12

36 2.4 Anvendelse Revideret fra Områdefornyelsesprogrammet , aktuelle tal i rødt, opdateret kort C. Forskellen er minimal. Således er hovedtrækkene i Områdefornyelsesprogrammet stadig gældende. Bygningsanvendelsen Bygningsanvendelsen indenfor området til områdefornyelse fremgår af kort C på side 13. Kortet for bygningsanvendelse er gjort op i følgende kategorier og antal: Anden kommunal ejendom (skole, rådhus mv.) (7 9 stk.). Andre vurderinger (1 stk.). Areal med bygning på fremmed grund (2 stk). Beboelses- og forretningsejendom ( stk.). Beboelsesejendom ( stk.). Fabrik og lager (7 6 stk.). Kommunal beboelses- og forretningsejendom (3 stk.). Moderejendom for ejerlejligheder (22 11 stk.). Privat institutions- og serviceejendom (1 stk.). Ren forretning (38-40 stk.). Statsejendom (bebygget) (1 stk.). Ubebygget areal (ikke landbrugsareal) (7 6 stk.). Undtaget fra vurdering (4 stk.). Vurdering til 0 (4 stk.). 40 % af ejendommene indenfor området er således anvendt til beboelsesejendomme. Dernæst er beboelsesog forretningsejendomme den største gruppe svarende til 34 % af anvendelsen af ejendomme i området. Dette hænger sammen med, at Vordingborgs mest betydningsfulde handelsgade, Algade, ligger indenfor områdeafgrænsningen. Dette afspejles yderligere i, at 13 % af områdets ejendomme anvendes til ren forretning. Vejarealer De matrikler, der er markeret med hvidt indenfor afgrænsningen af områdefornyelsen, er vejarealer. De er alle ejet af Vordingborg Kommune. 2.13

37 2.14

38 2.15

39 2.5 Ejerforhold Revideret fra Områdefornyelsesprogrammet , aktuelle tal i rødt, opdateret kort C. Forskellen er ikke markant. Således er hovedtrækkene i Områdefornyelsesprogrammet stadig gældende. Ejerforhold Ejerforhold indenfor området til områdefornyelse fremgår af kort D på side 15. Kortet for ejerforhold er opgjort i følgende kategorier og antal: Aktie-, anparts eller andet selskab (74-81 stk.). Almen boligorganisation (8 5 stk.). Andet, herunder moderejendom, samt ejendomme med flere ejere (3 stk.). Beliggenhedskommune (14-11 stk.). Her er beliggenhedskommune Vordingborg Kommune. Forening/legat/selvejende institution (9-15 stk.). Privat andelsboligforening (5-1 stk.). Privatpersoner, inklusiv I/S ( stk.). Staten (4 stk.). Det er især privatpersoner som repræsenterer den største gruppe af ejertyper, svarende til cirka 61 %. Den næste væsentlige gruppe er Aktie-, anparts eller anden selskabstype, som udgør cirka 26 % af områdets ejere. De sidste 13 % fordeler sig mellem de øvrige ejerformer som fremgår af ovenstående tal. Dette er en klar afspejling af områdets anvendelse som handelsgade og boligområde med blandet erhvervsvirksomheder. Vejarealer De matrikler, der er markeret med hvid indenfor afgrænsningen af områdefornyelsen, er vejarealer. 2.16

40 2.17

41 2.6 Trafik (Valdemarsgades gennembrud) Revideret fra Områdefornyelsesprogrammet Siden ansøgningen til Socialministeriet til Områdefornyelsen er der gennemført en betydelig række forbedringer mange af dem i kraft af områdefornyelsen. Der er tillige besluttet nye tiltag; nye større og mindre trafikrelaterede projekter, der får indflydelse på det centrale områdefornyelsesområde er søsat. Stadig har midtbyen enkelte trafikale løsninger, der er problematiske såvel æstetisk som sikkerhedsmæssigt. Til sammenligning indsættes også Kort E fra Områdefornyelsesprogrammet Vordingborg og overordnede trafikforbindelser Området er forbundet til det overordnede vejnet fra Brovejen via Næstvedvej, som løber frem til områdets vestlige afgrænsning ved banegårdspladsen. Mod nord har området adgang til motorvejsnettet, E47, via Københavnsvej. Ligeledes er bymidten forbundet med E47 via Nyraadsvej. Mod syd forbinder Brovejen Vordingborg bymidte med Masnedø og Falster. Brovej er desuden forbundet med Mønsvej nord om Vordingborg og frem til motorvejen E47. Den gode nærhed til motorvejen, giver Vordingborg en særlig regional position, som blandt andet har været baggrunden for at udskrive arkitektkonkurrencen for Vordingborg bymidte. Det vil være af større betydning for området, når den ny Storstrømsbro, Femern Bælt-forbindelsen og hurtigtogforbindelsen bliver etableret de kommende år: Banedanmarks anlægsprojekt i årene leder frem til den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Der etableres et ekstra spor langs den eksisterende bane mellem Vordingborg og ned til Rødby. Se herfor: og Eksisterende trafik Lokalt for området betyder de nye vejplaner at den ny Næstvedvej tager trafikken fra det stykke af Algade, som ligger mellem Marienbergvej og Chr. Winthersvej, dvs. mellem stationen og Algade som handelsgade. Dette stykke har aktuelt en ådt på 6658 og er dermed en af de meget befærdede veje i Vordingborg. Der opstår således et stort potentiale i dette område. Inden for områdefornyelsesområdet har Boulevarden ikke længere den største trafikbelastning som det var tilfældet i Den var efterfulgt af Valdemarsgade, som havde en ådt på På Valdemarsgade faldt trafikmængden til efter Voldgade mod Københavnsvej. Boulevarden har i dag en ådt på Valdemarsgade har en ådt på 6716 før den deler sig til Voldgade. Herefter falder den til en ådt på 4638 hvor Voldgade har en ådt på Det er dermed stadig, på trods af en øget trafikmængde, trafikken til og fra Voldgade, der påvirker ådt for Valdemarsgade således at denne er faldende. Valdemarsgade fungerer som adkomst for store dele af de besøgende til Algade, som er bymidtens handelsgade. Valdemarsgade vejbetjener besøgende til Algade, men også til rådhuset samt bolig- og erhvervsområderne, der findes nord for Valdemarsgade. Ønsker for fremtidens trafikbetjening af bymidten Der er et afgjort behov for at afstedkomme en afklaring omkring Algades status som gågade, delvis gågade eller gågade med mulig færdsel i bil. Algade i dag I dag er det muligt at færdes i bil på følgende strækninger i Algade: 2.18

42 Mellem Marienbergvej og Chr. Winthersvej. Mellem Chr. Winthersvej og Badstuegade. Mellem Goldschmidtsvej og Badstuegade på tværs af Algade. Mellem Torvestræde og Lille Torv på tværs af Algade. Fra Kirkestræde over Stentorvet til Voldgade. Mellem Nordeas parkeringsplads og Voldgade via Stentorvet. Mellem Slotstorvet og Voldgade via Algade, Stentorvet og passagen ved Bog & Idé. Københavnsvej I ansøgningen om områdefornyelse til Socialministeriet fremgår det, at Københavnsvej, som er den nordlige indfaldsvej, fremstår med et efter forholdende alt for stort vejprofil. Vejen ender uafklaret i et snævert vejkryds på Slotstorvet, ved borgruinen. En forskønnelse med træer og nye belægninger vil være en vigtig indsats. Men en indsats i forhold til trafiksikkerheden skal også indtænkes i områdefornyelsen. Marienbergvej Marienbergvej er vejen, der løber nord-syd parallelt med jernbanen. Denne vej forbinder det centrale Vordingborg med den sydlige bydel. Vejen er præget af en del tung erhvervstrafik, ligesom persontrafikken til og fra banegården også er en belastning. Indsatsen på denne vej er primært rettet imod den tunge trafik, og skal højne såvel miljø som sikkerhed. Voldgade Voldgade er ikke længere nedslidt og forsømt i samme grad dette som følge af Områdefornyelsen En aktuel indsats i forhold til Voldgade skal rettes mod en bearbejdning af de mange bagsider af erhvervs- og beboelsesejendomme bl.a. ved at anvende bygningsfornyelsesmidler hertil. Parkeringsforhold Vordingborg bymidte har en lang række parkeringspladser af meget forskellig kvalitet, både af anlæg, adkomst og størrelse. Der findes både offentlige parkeringspladser og private parkeringspladser, hvoraf langt de fleste siden områdefornyelsen i høj grad er forskønnede. Dette igennem etablering af belægning, vejbelysning, beplantning. Der mangler i dag en synliggørelse af p-mulighederne igennem skiltning og markeringer. Borgerinddragelsen i programfasen til områdefornyelsen viste, at borgerne ser det som en særlig kvalitet i Vordingborg bymidte, at der findes det nuværende antal parkeringspladser, i forskellige størrelser og med en tæt placering på byens mange forskellige tilbud. Det gør det nemt, at parkere tæt på sit mål i Vordingborg midtby. 2.19

43 Kort fra Områdefornyelsesprogrammet , Udarbejdet i

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Del 1 Baggrund for områdefornyelsen. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 1.1

Del 1 Baggrund for områdefornyelsen. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 1.1 Del 1 Baggrund for områdefornyelsen Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 1.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760

Læs mere

Del 2 Området. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 2.1

Del 2 Området. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 2.1 Del 2 Området Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 2.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Telefon 55

Læs mere

Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg

Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg MACROBUTTON NoName [Rapportens overskrift Udgivet af Vordingborg Kommune 2014 Udarbejdet af: Vibeke Møgelvang de Neergaard i samarbejde med arkitektfimaet

Læs mere

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6. Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks

Læs mere

Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg

Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg Plads til at mødes, områdefornyelse Vordingborg Udgivet af Vordingborg Kommune 2014 Udarbejdet af: Vibeke Møgelvang de Neergaard i samarbejde med arkitektfimaet

Læs mere

Del 3 Udfordringer og potentialer. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 3.1

Del 3 Udfordringer og potentialer. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 3.1 Del 3 Udfordringer og potentialer Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 3.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Del 4 Projekter i områdefornyelsen. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 4.1

Del 4 Projekter i områdefornyelsen. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 4.1 Del 4 Projekter i områdefornyelsen Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 4.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016

hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016 hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016 Baggrund Partnerskab om Algade Konkrete forslag til revitalisering af Vordingborg Bymidte Hvidbog præsenteret på borgermøde april 2015 1 af 5 forslag var dannelse

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen Forhave på forkant Ansøgning fra Vordingborg Kommune til kampagnen Yderområder på forkant UDKAST d. 7. januar Vordingborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft fokus på, at der ikke opstår for

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016 sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. Aftenens program 19.00 Velkomst v/ Borgmester Thomas Adelskov 19.15 Om områdefornyelse v/bjørk Trøst Bigum, sbs 19.30 soplæg

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Aftenens program Velkommen Områdefornyelse i Hirtshals - hvorfor og hvad skal der ske Hvordan I ser jeres by Resultaterne

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 1 Kristian Bransager Aftenens program 19.00 19.10 Velkomst ved Vesthimmerlands Kommune 19.10 19.20 Kulturarvsprojektet ved Vesthimmerlands Museum 19.20 19.45

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Program for borgerworkshop den 9. april 11.00 Velkomst v. Jørgen Christensen, medlem af Byrådet 11.05

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Haslev, 12 maj 2015 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Tendenser Nethandel vokser Butikscentre går lidt frem Lille

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere