Brother laserprinter. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brother laserprinter. Brugervejledning"

Transkript

1 Brother laserprinter HL-1800-serien Brugervejledning Læs denne vejledning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid cd-rom en på et tilgængeligt sted, så du hurtigt og let kan få fat i den. Version 0

2 Laserprinter HL-1800-serien Brugervejledning (Kun for USA og Canada) IMPORTANT NOTE: If you have any questions about using your printer, you must call while you are in the country where you purchased the machine. In USA In Canada In Montreal If you have any comments or suggestions, please write us at: In USA In Canada Printer Customer Support Brother International Corporation 15 Musick Irvine, CA Brother International Corporation (Canada), Ltd. - Marketing Dept. 1, rue Hôtel de Ville Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6 BROTHER FAX-BACK SYSTEM Brother Customer Service has installed an easy to use fax-back system so you can get instant answers to common technical questions and product information for all Brother products. This is available 24 hours a day, 7 days a week. We can send the information to any fax machine, not just the one from which you are calling. Call and follow the voice prompts to receive faxed instructions on how to use the system and your index of fax-back subjects. In USA In Canada In Montreal DEALERS/SERVICE CENTERS (USA only) For the name of a Brother authorized dealer or service center, call SERVICE CENTERS (Canada only) For service center addresses in Canada, call INTERNETADRESSER Brothers globale Websted: Ofte stillede spørgsmål (FAQ), produktsupport, tekniske spørgsmål og opdaterede drivere findes på følgende adresse: (Kun USA) For Brother Accessories and Supplies: i

3 Definitioner af advarsler, forholdsregler og bemærkninger Følgende konventioner er anvendt i denne brugervejledning: Advarsel Angiver advarsler, der skal efterkommes for at forhindre personskader.! Forholdsregel Angiver forholdsregler, der bør overholdes, for at printeren udnyttes bedst muligt og ikke beskadiges. Bemærk Angiver noter og nyttige tips i forbindelse med brug af printeren. ii

4 Sikker brug af printeren Advarsel Hvis du lige har brugt printeren, vil visse dele inden i printeren være meget VARME! Når du åbner printerens låg, bør du aldrig røre ved de skraverede dele på nedenstående tegninger.! Forholdsregel Hvis du lige har brugt printeren, vil visse dele inden i printeren være meget VARME! Vent på, at printeren afkøles, før du rører ved dens indvendige dele. iii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Definitioner af advarsler, forholdsregler og bemæ rkninger... ii Sikker brug af printeren... iii INDHOLDSFORTEGNELSE... iv KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Hvad er der i kassen Komponenter Generel oversigt Placering af printeren Strø mforsyning Miljø Hvilken slags papir kan jeg bruge? Papirtype og -stø rrelse Væ lg papirstø rrelse, medietype osv. i printerdriverindstillingerne PCL-driver PS-driver Macintosh-driver Printbart områ de Udskrivning fra papirbakken Udskrivning fra universalbakken Udskrivning til udskriftsside op-bakken (udskriftsside op-udskrivning) Udskrivning af konvolutter Udskrivning på labels og transparenter Udskrivning på begge sider af papiret (dupleksudskrivning) Brochureudskrivning (kun for PCL-driveren) Manuel fø dning iv

6 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Printerdriver Funktioner i PCL-printerdriveren (kun Windows -brugere) Fanen Grundlæ ggende Fanen Avanceret Tilbehø r Fanen Support Funktioner i PS-printerdriveren (kun Windows -brugere) Fanen Detaljer Fanen Papir Grafik Enhedens funktioner Funktioner i PS-printerdriveren (kun Mac OS 8.6 til 9.2/Mac OS X 10.1) Sideopsæ tning Layout Specifikke indstillinger Software til netvæ rk Softwareinstallation på Windows-computere Softwareinstallation på Macintosh-computere Apple LaserWriter 8-driver PostScript-printerbeskrivelsesfiler (PPD er) Automatisk emuleringsvalg Automatisk interfacevalg Printerindstillinger Fabriksindstillinger v

7 KAPITEL 3 KONTROLPANEL Kontrolpanel Taster Tasten Go Tasten Job Cancel Tasten Reprint Genudskrivning af det sidste udskriftsjob Udskrivning af SIKRE data Menutaster (+ / / Set / Back) Tasterne + / Tasten Set Tasten Back Lysdiode DATA orange lysdiode LCD-display Baggrundslys Printerstatusmeddelelser Anvendelse af kontrolpanelet Kontrolpanelmenuer INFORMATION PAPIR KVALITET SETUP PRINTMENU NETWORK INTERFACE RESET-MENU Indstilling af IP-adresse Om emuleringsindstillinger Liste over fabriksindstillinger vi

8 KAPITEL 4 EKSTRAUDSTYR Ekstraudstyr Den nedre papirbakke (LT-500) Montering af den nedre papirbakke Netvæ rkskortet NC-4100h (kun for brugere af HL-1850) Installation af netvæ rkskortet RAM-udvidelse Installation af ekstra hukommelse IrDA-interface (IR-1000) Pakke med ekstra skrifttyper (BS-3000) KAPITEL 5 RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af forbrugsstoffer Udskiftning af vedligeholdelsesdele Tonerpatron Meddelelsen TONER LAV Meddelelsen TONER ER TOM Udskiftning af tonerpatronen Meddelelsen NÆ R SKIFT TROMLE Udskiftning af tromleenheden Rengø ring Rengø ring af printerens ydre Rengø ring af printerens indre Rengø ring af koronatrå den Vedligeholdelsesmeddelelser vii

9 KAPITEL 6 FEJLFINDING LCD-meddelelser Fejlmeddelelser Vedligeholdelsesmeddelelser Servicekaldmeddelelser Fejlsøgning i papirhåndteringen Papirstop og hvordan de afhjælpes FEJL BAKKE FEJL BAKKE FEJL MP-BAKKE FEJL INDVENDG FEJL BAGSIDE FEJL DUPLEX PAPIRFEJL Forbedring af udskriftskvaliteten Korrekt udskrivning Andre problemer For DOS-brugere BR-Script 3-sproget viii

10 APPENDIKS Printerspecifikationer...A-1 Udskriftsmedier og stø rrelser... A-5 Vigtige punkter nå r du væ lger papir til brug i printeren... A-8 Emuleringsindstillinger...A-11 HP LaserJet-indstilling... A-11 BR-Script 3-indstilling... A-11 Indstillingerne EPSON FX-850 og IBM Proprinter XL... A-12 Indbyggede skrifttyper...a skalerbare og 12 bitmapskrifttyper... A-13 Indstillinger for HP LaserJet, EPSON FX-850 og IBM Proprinter XL... A-13 BR-Script 3-indstilling... A-15 Symbolsæ t/tegnsæ t...a-16 OCR-symbolsæ t... A-16 Indstillingen HP LaserJet... A-17 EPSON-indstilling... A-18 IBM-indstilling... A-18 Varemæ rker... A-23 Bestemmelser...A-24 STIKORDSREGISTER...S-1 ix

11 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 1KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Hvad er der i kassen Komponenter Kontroller, om du har alle følgende dele efter udpakning: Fig Tromleenhed (med tonerpatron) 2. Dokumentation 3. Cd-rom 4. Printer 5. Strømkabel 6. Papirbakke 1-1

12 Bemærk Et interfacekabel er ikke standardtilbehør. Visse computere har både en USB- og en parallel port. Køb venligst det relevante kabel til den interface, du har tænkt dig at bruge. De fleste eksisterende parallelle kabler understøtter tovejskommunikation, men nogle kan have inkompatibel fordeling af tilslutningsben, eller de er måske ikke IEEE 1284-kompatible. Brug ikke et parallelt kabel, der er længere end 3 meter. Strømkablet kan variere en smule fra denne figur afhængigt af i hvilket land, du købte printeren. Når du anvender et USB-kabel, skal du bruge et parsnoet højhastighedskabel (12 Mbps) og forbinde det med pc ens USB-stik. Brug ikke USB-stikket på forsiden af pc en eller på tastaturet på imac en. 1-2

13 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Generel oversigt Fig Kontrolpanel 2 Kabinetlågets udløserknap 3 Papirbakke 4 Universalbakke 5 Forlængerstykke 6 Kabinetlåg 7 Forlængerstykke til universalbakken 8 Udskriftsside ned-bakke 1-3

14 Fig Interfacelåg 10 Parallelt interfacestik 11 USB-stik 12 PCB-adgangsplade 13 Afbryder 14 Stik til strømkabel 15 Dupleksbakke 16 Papirjusteringsstyr til dupleksudskrivning 17 Udskriftsside op-bakke 18 Forlængerstykke til udskriftsside op-bakken 1-4

15 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Placering af printeren Bemærk venligst følgende, før printeren tages i brug: Strømforsyning Anvend printeren inden for det specificerede effektområde: Spænding: Vekselstrøm V, 50/60 Hz eller Vekselstrøm V 50/60 Hz Strømkablet, inklusive forlængerkablet, bør ikke være længere end 5 meter. Undgå at dele hovedstrømkreds med andet strømkrævende udstyr som f.eks. aircondition, kopimaskine, makulator og lign. Hvis du ikke kan undgå at anvende printeren sammen med disse øvrige apparater, anbefaler vi, at du bruger en isolationstransformer eller et højfrekvensstøjfilter. Brug en spændingsregulator, hvis strømforsyningskilden ikke er stabil. 1-5

16 Miljø Brug kun printeren i følgende temperaturer og fugtighedsgrader: Rumtemperatur: Luftfugtighed: 10 C til 32,5 C 20% til 80% (uden kondensering) Bloker ikke for luftudgangen øverst på printeren. Placer ikke ting oven på printeren, især ikke på luftudgangen. Luft ud i det lokale, hvor du anvender printeren. Placer ikke printeren i direkte sollys. Brug et rullegardin eller et tykt gardin til at beskytte printeren mod direkte sollys, hvis du er nødt til at placere printeren i nærheden af et vindue. Placer ikke printeren nær apparater, som indeholder magneter eller apparater, der genererer magnetiske felter. Tab, slå eller ryst ikke printeren. Udsæt heller ikke printeren for ild eller saltholdige eller ætsende gasser. Placer printeren på en plan, vandret overflade. Hold printeren ren. Placer ikke printeren i støvede omgivelser. Undgå at placere printeren tæt på et airconditionanlæg. Placer ikke printeren på en måde, så luftudgangen kan blive blokeret. Sørg for, at der er en afstand på ca. 100 mm mellem luftudgangen og væggen. 1-6

17 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Hvilken slags papir kan jeg bruge? Papirtype og -størrelse De anvendte navne for papirbakkerne og deres betegnelser i LCD-displayet er vist herunder: Øvre papirbakke Bakke 1 Universalbakke Nedre papirbakke (ekstraudstyr) MP-bakke Bakke 2 Printeren anvender papir fra den monterede universalbakke, øvre papirbakke eller den nedre papirbakke, som er ekstraudstyr. Bemærk Brug computeren til at få vist valgmulighederne i følgende tabel Klik på mærkerne i følgende tabel, når du vil se detaljerede oplysninger om en valgmulighed. Medietype Bakke 1 Bakke 2 MPbakke Dupleksudskrivning Vælg medietypen i printerdriveren Almindeligt papir Almindeligt papir Genbrugspapir Almindeligt papir Kontraktpapir Kontraktpapir Tykt papir Tykt eller ekstra tykt papir Transparenter op til 10 ark Transparenter Label Almindeligt papir Konvolutter Konvolutter Konvolutter tynde Konvolutter tykke Kort Tykt eller ekstra tykt papir 1-7

18 Øvre papirbakke (bakke 1) Universalbakke (MP-bakke) Nedre papirbakke (ekstraudstyr) (bakke 2) Dupleksudskrivning Papirstørrelse A4, Letter, Legal, 8,5 x 13 tommer, B5 (JIS), B5 (ISO), Executive, A5, A6, B6 Bredde: 70 til 216 mm (2,75 til 8,5 tommer) Længde: 116 til 356 mm (4,57 til 14,0 tommer) A4, Letter, Legal, B5 (JIS), B5 (ISO), Executive, A5 A4, Letter, Legal Kapacitet 250 ark (80 g/m 2 ) 100 ark (80 g/m 2 ) 250 ark (80 g/m 2 ) Legal: 30 8,5 x 13 tommer: 30 Labels: 10 Vi anbefaler følgende udskrivningsmetoder (udlæggerbakken) for hver papirmedietype: Medietype Papirudgang Bemærkninger Udskriftsside ned Udskriftsside op Almindeligt papir 60 g/m 2 til 105 g/m 2 Tykt papir 105 g/m 2 til 161 g/m 2 Genbrugspapir Transparenter OHP-film Label Konvolutter Kort Bemærk Når du udskriver på en dobbeltfliget konvolut, skal den lægges sidelæns i universalbakken. Du kan vælge papirkildeprioritet i papirmenuen i kontrolpanelet. Yderligere oplysninger om papirindstillingerne findes i kapitel

19 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Vælg papirstørrelse, medietype osv. i printerdriverindstillingerne Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde i printerdriveren, før der udskrives.! PCL-driver Vælg papirstørrelse og layout (flere sider). Vælg papirretning, antal kopier og medietype. Vælg papirkilde. 1-9

20 ! PS-driver Vælg papirstørrelse. Vælg layout og papirretning. Vælg papirkilde og antal kopier. Vælg printerfunktioner og medietype. 1-10

21 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER! Macintosh-driver Vælg antal kopier og papirkilde under generelt. Vælg antal sider pr. ark, layoutretning og ramme under layout. Vælg udskrivning på begge sider, hvis du ønsker, at det skal være et tosidet dokument. 1-11

22 Anbefalet papir Europa USA Almindeligt papir Xerox Premier 80 g/m 2 Xerox Business 80 g/m 2 IGEPA X-Press 80 g/m2 Xerox 4200DP 20 lb Champion Paper One 20 lb Hammermill Laser Paper 24 lb Genbrugspapir Steinbis Recycling Copy 80 g/m2 Transparenter 3M CG3300 3M CG 3300 Label Avery laser label L7163 Avery laser label #5160 Før du køber en masse papir, bør du kontrollere, om papiret er egnet til formålet. Brug papir, der er beregnet til kopiering. Brug papir, der er 75 til 90 g/m 2. Brug papir med neutral PH-værdi. Brug ikke papir med syreindhold eller basisk papir. Brug papir i lang bane. Brug papir med et fugtindhold på cirka 5%. Denne printer kan anvende genbrugspapir, der overholder DIN standarden. Det anbefalede papir bør have følgende tekniske specifikationer: Basisvægt (g/m 2 ) Tykkelse (mikrometer) Ruhed højere end 20 (sekunder) Stivhed (cm 3 /100) Fiberretning lang bane Volumenmodstandsdygtighed 10e 9-10e 11 (ohm) Overflademodstandskraft 10e 10 10e 12 (ohm-cm) Fyld CaCO 3 (neutral) Askeindhold under 23 (wt%) Luminans højere end 80 (%) Opacitet højere end 85 (%) 1-12

23 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER! Printbart område Illustrationen herunder viser den del af papiret, der udskrives på. Stående Letter 1 0,17 tommer (4,2 mm) 4,2 mm A4 2 0,25 tommer (6,35 mm) 3,4 mm 3 0,17 tommer (4,2 mm) 4,2 mm 4 0,25 tommer (6,35 mm) 3,4 mm Fig. 1-4 Liggende Letter 1 0,17 tommer (4,2 mm) 4,2 mm 2 0,2 tommer (5,08 mm) 5,0 mm 3 0,17 tommer (4,2 mm) 4,2 mm A4 4 0,2 tommer (5,08 mm) 5,0 mm Fig

24 Udskrivning fra papirbakken 1. Træk papirbakken helt ud af printeren. Fig Juster papirstyrene til højre og bag i papirbakken, så de passer til den papirstørrelse, du vil lægge i bakken. Sørg for, at papirstyrenes spidser sidder korrekt i hullerne. Fig

25 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER For Legal-papir eller 8,5 x 13 tommer papir Træk den bagerste del af papirbakken ud, mens du trykker på universalstyrets udløserhåndtag. Fig Læg papir i papirbakken. Sørg for, at papiret ligger plant i alle fire hjørner og ikke overskrider mærket. Fig. 1-9 Bemærk Læg ikke mere end 250 ark papir i papirbakken (80 g/m 2 ), da det kan medføre papirstop. Læg kun papir i bakken op til linjerne på papirstyret. 1-15

26 4. Sæt papirbakken tilbage i printeren. Sørg for, at den er sat helt ind i printeren. Bemærk Træk forlængerstykket helt ud, for at undgå at der glider papir ned fra udskriftsside ned-bakken. Hvis du vælger ikke at trække forlængerstykket ud, anbefaler vi, at du fjerner papiret, så snart det kommer ud af printeren. Når du udskriver på transparenter, skal du bruge udskriftsside ned-bakken. Fig Vælg papirstørrelse, medietype, papirkilde osv. i printerdriverindstillingerne. 1-16

27 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Udskrivning fra universalbakken Bemærk For at opnå korrekt udskrivning, skal du vælge den samme papirstørrelse i din software som i papirbakken. Hvis din software ikke understøtter den valgte papirstørrelse i udskriftsmenuen, kan du ændre papirstørrelsen på printerens kontrolpanel i papirmenuen. Yderligere oplysninger findes i kapitel Åbn universalbakken. Fig Træk universalbakkens forlængerstykke ud. Fig

28 3. Læg papir i universalbakken, så det rører ved bakkens bagerste del og ikke overskrider mærket. Fig Bemærk Når du lægger papir i universalbakken, skal du lægge mærke til følgende: Hvis du vil udskrive på papir, der vejer mere end 135 g/m 2, skal du bruge udskriftsside op-bakken. Læg papiret i bakken med forenden først, og skub det forsigtigt på plads. Hvis du bruger papir med tryk i universalbakken, skal papiret lægges i med den øverste kant først og med udskriftssiden opad. 4. Tryk på, og skub papirstyret til højre, så det passer til papirets størrelse. Fig

29 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Bemærk Sørg for, at en stak papir er lagt korrekt i universalbakken, ellers indføres papiret ikke korrekt, og dette kan medføre skrå udskrifter eller papirstop. Under udskrivning hæves den indvendige bakke automatisk, og der indføres papir i printeren. Når du udskriver på transparenter, skal du bruge udskriftsside nedbakken. 5. Vælg MP-bakken som papirkilde. Papirkilden i fanen Grundlæggende i printerdriveren. 1-19

30 Udskrivning til udskriftsside op-bakken (udskriftsside op-udskrivning) Når udskriftsside op-bakken er åben, har printeren lige papirgennemgang fra papirbakken eller universalbakken til bagsiden af printeren. Brug denne udgangsmetode, når du ønsker at udskrive på specialmedier, der er tykke, eller som ikke bør bøjes, som f.eks. tykt papir, labels, kort eller konvolutter. Når du bruger transparenter, skal du bruge udskriftsside ned-bakken. 1. Åbn udskriftsside op-bakken. Fig Træk udskriftsside op-bakkens forlængerstykke ud. Fig

31 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 3. Læg papiret i papirbakken eller universalbakken. 4. Når printeren har skubbet alle de udskrevne sider ud, skal de fjernes og udskriftsside op-bakken lukkes. 1-21

32 Udskrivning af konvolutter Konvoluttyper, der bør undgås Brug ikke konvolutter, som: er beskadigede, bøjede, krøllede eller som har en usædvanlig form er ekstremt blanke eller stærkt profilerede har lukkehager, snaplukninger eller snore har selvklæbende flader er posede ikke er skarpt foldede er prægede (med hævet skrift); tidligere blev skrevet på af en laserprinter har tryk på indersiden ikke kan stakkes pænt er fremstillet af papir, der vejer mere end printerens papirvægtspecifikationer er dårligt fremstillet med kanter, der ikke er lige eller firkantede, eller har gennemsigtige ruder, huller, udstansninger eller perforeringer Fig Hvis du bruger en af ovennævnte konvoluttyper, kan printeren blive beskadiget. Denne type skader er ikke dækket af garantien eller serviceaftalen. 1-22

33 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Bemærk Før der udskrives på konvolutter, skal du lufte stakken af konvolutter grundigt for at undgå papirstop og fejlindføring. Når du udskriver på en dobbeltfliget konvolut, skal den lægges sidelæns i universalbakken. Læg ikke forskellige typer papir i universalbakken samtidig, da det kan medføre papirstop eller fejlindføring. Udskriv ikke konvolutter med funktionen til dupleksudskriving. For at opnå korrekt udskrivning, skal du vælge den samme papirstørrelse i din software som i papirbakken. Hvis dit software ikke understøtter den valgte papirstørrelse i udskriftsmenuen, kan du ændre papirstørrelsen på printerens kontrolpanel i papirmenuen. Yderligere oplysninger findes i kapitel Åbn universalbakken. Fig

34 2. Træk universalbakkens forlængerstykke ud. Fig Åbn udskriftsside op-bakken, og træk forlængerstykket ud. Fig Læg konvolutter i universalbakken således, at de rører ved bakkens bagerste del og ikke overskrider mærket. Fig

35 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Bemærk Hvis dobbeltfligede DL-konvolutter bøjes, når de er blevet udskrevet, skal du ilægge nye dobbeltfligede DL-konvolutter sidelæns og derefter udskrive igen. Bemærk Når du lægger papir i universalbakken, skal du lægge mærke til følgende: Hvis du vil udskrive på papir, der vejer mere end 135 g/m 2, skal du bruge udskriftsside op-bakken. Læg papiret i bakken med forenden først, og skub det forsigtigt på plads. Toppen af papirstakken skal være under papirstyrene på begge sider af bakken. Den maksimale tykkelse er 11 mm. 1-25

36 5. Juster papirstyret, så det passer til konvolutstørrelsen. Fig Bemærk Sørg for, at en stak konvolutter er placeret korrekt i universalbakken, ellers indføres papiret ikke korrekt, og dette kan medføre skrå udskrifter eller papirstop. 6. Vælg følgende driverindstillinger: Papirstørrelse Medier Papirkilde Konvolutstørrelse Konvolutter Konvolutter-tynde Konvolutter-tykke MP-bakke 1-26

37 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Udskrivning på labels og transparenter Brug ikke papir, der er beskadiget, bøjet, krøllet eller har en usædvanlig form. Brug ikke labels uden ramme. Vi anbefaler, at du bruger labels og transparenter, som er fremstillet specielt til laserprintere. Brug labels og transparenter, som kan modstå stærk varme. Printerens indre bliver meget varm, når der udskrives. Fig Bemærk Før du bruger papir med huller som f.eks. kalenderark, skal du være ekstra omhyggelig med luftning af papirstakken før brug for at undgå papirstop eller fejlindføring. Placer ikke hullerne i kalenderarkene ved aktivatoren (papirføleren). Brug ikke kalenderark, der er limet sammen. Limen på dem kan forårsage skader på printeren. Læg ikke forskellige typer papir i papirkassetten samtidigt, da det kan medføre papirstop eller fejlindføring. For at opnå korrekt udskrivning, skal du vælge den samme papirstørrelse i din software som i papirbakken. Hvis dit software ikke understøtter den valgte papirstørrelse i udskriftsmenuen, kan du ændre papirstørrelsen på printerens kontrolpanel i papirmenuen. Yderligere oplysninger findes i kapitel

38 Advarsel Rør ikke ved transparenter, der lige er blevet udskrevet, da de er meget varme! 1. Åbn universalbakken. 2. Træk universalbakkens forlængerstykke ud. Når du bruger labels, skal du åbne udskriftsside op-bakken. Når du bruger transparenter, skal du bruge udskriftsside ned-bakken. Fig Læg konvolutter i universalbakken, således at de rører ved bakkens bagerste del og ikke overskrider mærket. Fig

39 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Bemærk Når du lægger papir i universalbakken, skal du lægge mærke til følgende: Hvis du vil udskrive på papir, der vejer mere end 135 g/m 2, skal du bruge udskriftsside op-bakken. Læg papiret i bakken med forenden først, og skub det forsigtigt på plads. 4. Tryk på, og skub papirstyret til højre, så det passer til papirets størrelse. Fig Vælg følgende driverindstillinger: Udskrivning på Papirstørrelse Medier Papirkilde Transparenter A4 Letter Transparenter Bakke 1 MP-bakke Labels A4 Letter Tykt papir MP-bakke 1-29

40 Udskrivning på begge sider af papiret (dupleksudskrivning) Retningslinjer for udskrivning på begge sider af papiret Hvis papiret er tyndt, kan det krølle. Hvis papiret er bøjet, skal det glattes ud og placeres i papirbakken. Brug almindeligt papir af størrelsen A4, Letter eller Legal (60 til 105 g/m 2 ). Brug ikke kontraktpapir. Hvis papiret ikke fødes korrekt, kan det være bøjet. Fjern papiret, og glat det ud. 1. Læg papiret i papirbakken eller universalbakken. 2. Når du bruger papir af størrelsen A4 eller Letter, skal papirjusteringsstyret til dupleksudskrivning indstilles til den relevante størrelse. Fig Bemærk Hvis papirjusteringsstyret til dupleksudskrivning ikke er indstillet korrekt til papirstørrelsen, kan der opstå papirstop, og udskrivningen vil blive skæv på siden. 1-30

41 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 3. Windows-brugere Åbn fanen Egenskaber i printerdriveren. Vælg dupleksudskrivning i fanen Avanceret. Sørg for, at alternativknappen til dupleksenheden er markeret, og klik derefter på knappen OK. Printeren udskriver automatisk på begge sider at papiret. <PCL-driver> <PS-driver> 1-31

42 Macintosh-brugere Skift indstillingen for sider pr. ark i layoutmenuen Klik på menuen Filer, og vælg derefter udskrivningsfunktionen. Du vil herefter få vist en dialogboks, der ligner den viste dialogboks herunder: Klik på generel-rullelisten. Du vil få vist en rulleliste med følgende valgmuligheder: 3. Når du befinder dig på layoutsiden, kan du aktivere dupleksfunktionen ved at markere afkrydsningsfeltet for udskrivning på begge sider. Herfra har du mulighed for at vælge dupleksudskrivning med enten lang eller kort kant. Vælg den indstilling, du skal bruge til det pågældende udskriftsjob. Se billedet herunder. 1-32

43 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Herfra har du valget mellem at vælge sider pr. ark, layoutretning og ramme. Vælg den indstilling, du skal bruge til det pågældende udskriftsjob. Se billedet herunder. 1-33

44 Brochureudskrivning (kun for PCL-driveren) De medfølgende printerdrivere til Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 og Windows 2000/XP understøtter automatisk brochureudskrivning. Retningslinjer for brochureduskrivning Hvis papiret er tyndt, kan det krølle. Hvis papiret er bøjet, skal det glattes ud og placeres i papirbakken. Brug almindeligt papir af størrelsen A4 eller Letter (60 til 105 g/m 2 ). Brug ikke kontraktpapir. Hvis papiret ikke fødes korrekt, kan det være bøjet. Fjern papiret, og glat det ud. 1. Læg papiret i papirbakken eller universalbakken. 2. Når du bruger papir af størrelsen A4 eller Letter, skal papirjusteringsstyret til dupleksudskrivning indstilles til den relevante størrelse. Fig Bemærk Hvis papirjusteringsstyret til dupleksudskrivning ikke er indstillet korrekt til papirstørrelsen, kan der opstå papirstop, og udskrivningen vil blive skæv på siden. 1-34

45 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 3. Åbn fanen Egenskaber i printerdriveren. Når du har markeret dupleksfunktionen i fanen Avanceret, skal du markere brochureudskrivningsfunktionen. Vælg dupleksfunktionen. Printeren udskriver automatisk en brochure. 1-35

46 Manuel fødning Hvis du lægger papir i universalbakken, når indstillingen MAN.PAPIRFØD. = TIL er valgt i indstillingen PAPIR vha. kontrolpanelet, fødes printeren kun med papir fra universalbakken. Bemærk Når du føder printeren med papir manuelt, skal du lægge mærke til følgende: Hvis softwaren understøtter manuel fødning i udskrivningsmenuen, kan du vælge funktionen i softwaren. Indstillingen i softwaren tilsidesætter kontrolpanelets indstilling. Det er ikke nødvendigt at vælge MAN.PAPIRFØD. OG MP STØR. i indstillingen PAPIR. Hvis du bruger papir med tryk i universalbakken, skal papiret lægges i med den øverste kant først og med den trykte side opad. 1-36

47 KAPITEL 2 DRIVER OG SOFTWARE 2KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Printerdriver En printerdriver er et program, der oversætter alt data fra det format, en computer bruger, til det format, som en specifik printer bruger. Denne oversættelse sker typisk ved hjælp af et printerkommandosprog eller et sidebeskrivelsessprog. Printerdriverne til de følgende operativsystemer findes på den medfølgende cd-rom. Du kan også hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen PCL-driver (Hewlett-Packard LaserJet-laserprinter) BR-Script-driver (Postscript Level3- sprogemulering) Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows XP BR-Script-driver (PostScript Level3- sprogemulering) Mac OS *Brug den LaserWriter 8-driver, som vi har leveret til dit operativsystem Mac OS X 10.1 *Brug den PostScript-driver, som vi har leveret til dit operativsystem Hvis du vil udskrive fra et DOS-program, bedes du læse kapitel 6. Når du udskriver via et netværk, skal du have et netværkskort installeret. Se kapitel

48 Funktioner i PCL-printerdriveren (kun Windows -brugere) Du kan hente den nyeste driver og finde yderligere produktoplysninger i Brother Solutions Center på adressen Du kan også ændre indstillingerne ved at klikke på illustrationen på venstre side af faneskærmen.! Fanen Grundlæggende Vælg papirstørrelse, flere sider, papirretning, kopier og medietype 2 Vælg papirkilde. 2-2

49 KAPITEL 2 DRIVER OG SOFTWARE! Fanen Avanceret Skift faneindstilling ved at klikke på ikonerne herunder: 1. Udskriftskvalitet 2. Dupleks-/brochureudskrivning 3. Vandmærke 4. Sideindstilling 5. Enhedens funktioner 2-3

50 Udskriftskvalitet Vælg opløsning, tonerbesparelse og udskriftsindstillinger osv. Du kan ændre opløsningen som vist herunder: 300 dpi 600 dpi HQ1200: Brother HQ1200-teknologien giver den bedste udskriftskvalitet, mens der udskrives ved fuld motorhastighed. Tonerbesparelse Du kan spare på driftsomkostningerne ved at aktivere tonerbesparelsesfunktionen, som mindsker udskrivningsdensiteten. Udskriftsindstilling (kun brugere af (Windows 95/98/98SE/ME) Hvis du har valgt den manuelle udskrivningsindstilling, kan du ændre lysstyrken, kontrasten, grafiktilstandsindstillingerne og True Typeindstillingerne manuelt. Dupleksudskrivning Denne printer har som standard en dupleksudskrivningsfunktion. Hvis du klikker på dupleksikonet, vises dialogboksen med dupleksindstillingerne. Der er 6 tilgængelige typer dupleksindstillinger for hver papirretning. Brochureudskrivning (kun for PCL-driveren) Denne printer har som standard en brochureudskrivningsfunktion. Hvis du klikker på dupleksikonet, vises dialogboksen for dupleksudskrivning, så du kan vælge mellem 2 typer brochureindstillinger. 2-4

51 KAPITEL 2 DRIVER OG SOFTWARE Vandmærke Du kan indsætte et logo eller tekst som vandmærke på dine dokumenter. Når du bruger en bitmapfil som vandmærke, kan du ændre størrelsen og placere det, lige hvor du vil, på siden. Når du bruger tekst som vandmærke, kan du ændre skrifttypen, lysheden og vinklerne. Sideindstilling Skift billedsideskalering, og vælg udskriftsfunktionerne spejlvend/udskrift på bagside. 2-5

52 Enhedens funktioner Du kan vælge følgende funktionsindstillinger under denne fane. Jobspooling Quick Print Setup Dvale Statusmonitor Makro Administrator (kun brugere af Windows 95/98/98SE/ME/XP) Indsæt kommando/fil Sidebeskyttelse Udskriv dato & klokkeslæt HRC TrueType-indstilling 2-6

53 KAPITEL 2 DRIVER OG SOFTWARE Jobspooling Bemærk Du kan genudskrive et dokument uden at sende dataene igen fra computeren, da printeren gemmer data, du angiver til genudskrivning. Kopi af sidste job: Genudskriv det sidste job Sikker udskrivning: Udskriv dataene med en adgangskode Yderligere oplysninger om genudskrivningsfunktionen findes i afsnittet Tasten REPRINT i kapitel 3. Hvis du vil forhindre, at andre personer udskriver dine data vha. genudskrivningsfunktionen, skal du slette markeringen ud for Brug Reprint i jobspoolingsindstillingerne. 2-7

54 ! Tilbehør Når du installerer tilbehør, kan du tilføje enhederne og vælge indstillinger for dem i fanen Tilbehør som beskrevet nedenfor Du kan både tilføje og fjerne tilbehørsenhederne manuelt. 2 Autosøgning (find automatisk tilbehørsenhederne) Denne funktion finder det installerede tilbehør. De tilgængelige funktioner vises i printerdriveren. Når du klikker på autosøgningsknappen, vises der en liste over det tilbehør, der er installeret på printeren. Du kan tilføje eller slette tilbehør manuelt. Bakke- og andre indstillinger svarer til det installerede tilbehør. Bemærk Autosøgningsfunktionen er ikke tilgængelig ifølge printerens status og printerens tilstand. 3 Papirkildeindstilling Autosøgningsfunktionen genkender størrelsen på papiret i papirbakkerne. 2-8

55 KAPITEL 2 DRIVER OG SOFTWARE! Fanen Support Du kan hente den nyeste driver og finde yderligere produktoplysninger i Brother Solutions Center på adressen Du kan få vist printerdriverversionen. Du kan kontrollere de aktuelle driverindstillinger. Du kan udskrive en konfigurationsside, testside mv. 2-9

56 Funktioner i PS-printerdriveren (kun Windows -brugere) Du kan hente den nyeste driver og finde yderligere produktoplysninger i Brother Solutions Center på adressen Bemærk Skærmbillederne i dette afsnit er fra Windows 98. Skærmbillederne på din computer kan være anderledes, hvis du bruger et andet Windows - operativsystem.! Fanen Detaljer Vælg den port, printeren er sluttet til eller stien til den netværksprinter, du bruger. Vælg den printerdriver, du installerede. 2-10

57 KAPITEL 2 DRIVER OG SOFTWARE! Fanen Papir Vælg papirstørrelse, layout og papirretning. 2 Vælg papirkilde. 3 Vælg dupleksfunktionen. 2-11

58 ! Grafik Vælg opløsning mv. 2-12

59 KAPITEL 2 DRIVER OG SOFTWARE! Enhedens funktioner Du kan ændre indstillingerne ved at klikke på dem og derefter vælge en ny værdi i boksen til ændring af indstillinger. Tonerbesparelse Dvale Medietype HRC-indstilling Jobspooling (Du skal først vælge RAM-diskstørrelse. Yderligere oplysninger findes i kapitel 3.) 2 Vælg det installerede tilbehør på listen. 2-13

60 Funktioner i PS-printerdriveren (kun Mac OS 8.6 til 9.2/Mac OS X 10.1) Du kan hente den nyeste driver og finde yderligere produktoplysninger i Brother Solutions Center på adressen Sideopsætning Du kan vælge papirstørrelse, papirretning og størrelse. 2-14

61 KAPITEL 2 DRIVER OG SOFTWARE! Layout Vælg opløsning mv. 2-15

62 ! Specifikke indstillinger Vælg medietype, opløsning, sikker udskrivning mv. 2-16

63 KAPITEL 2 DRIVER OG SOFTWARE Software til netværk Betjening via Web-browser Mange Brother-printere understøtter teknologien Embedded Web Server (EWS). Det betyder, at du kan bruge en standardweb-browser til at styre mange aspekter af printeren. Du kan for eksempel få vist forbrugsstoffernes holdbarhed, konfigurere netværksparametrene, få vist serienummer, printeranvendelse osv. Start Web-browseren, og indtast printerens NetBIOSnavn, DNS-navn eller IP-adresse. (Kun for Windows -brugere) BRAdmin professional Programmet BRAdmin Professional er beregnet til, at du kan styre de enheder, der er sluttet til dit Brother-netværk. Brother-netværksprintere og Brother-netværks-MFC er kan f.eks. styres vha. BRAdmin Professional. BRAdmin Professional kan også bruges til at styre enheder fra andre producenter, hvis produkter understøtter SNMP (Simple Network Management Protocol). Storage Manager Programmet Brother Storage Manager kan manipulere de printerformularer, som du har gemt i den interne flash-hukommelse. Du kan til enhver tid udskrive en fast formular fra printerens kontrolpanel. For at oprette en fast formular, der kan udskrives, skal du først gemme skrifttyper, makroer eller faste formularer i printerens hukommelse. Driverdistributionsguide Dette installationsprogram indeholder både Windows PCL-driveren og Brother netværksportdriveren (LPR og NetBIOS). Administratoren bør indstille IP-adressen, gatewayen og undernettet med BRAdmin Professional, før dette program anvendes. Hvis administratoren installerer printerdriveren og portdriveren vha. dette program, kan han gemme filen på filserveren eller sende filen via til brugerne. Derefter kan hver bruger klikke på den pågældende fil for automatisk at få printerdriveren, portdriveren, IP-adressen og så videre kopieret over på deres egen pc. 2-17

64 Softwareinstallation på Windows-computere Du kan installere softwaren på den medfølgende cd-rom som beskrevet herunder: 1. Indsæt cd-rom en i cd-rom-drevet. Åbningsskærmbilledet vises automatisk. Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du klikke på Start og vælge Kør. Indtast cd-rom-drevets bogstav og skriv \START.EXE (eksempel: D:\START.EXE). 2. Vælg SPROG, og følg derefter instruktionerne på skærmen. Printerdriveren gennemfører installationen. 2-18

65 KAPITEL 2 DRIVER OG SOFTWARE Softwareinstallation på Macintosh-computere Denne printer understøtter Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X 10.1! Apple LaserWriter 8-driver Apple LaserWriter-driveren kan være blevet installeret sammen med din systemsoftware. Den fås også på LaserWriter 8-version 8.6 og 8.7 er blevet testet til brug sammen med denne printer.! PostScript-printerbeskrivelsesfiler (PPD er) PPD er kombineret med Apple LaserWriter 8-driveren giver adgang til printerens funktioner og gør det muligt for computeren at kommunikere med printeren. Der leveres et installationsprogram til PPD erne ( BR-Script PPD Installer ) på cd-rom en. 2-19

66 Automatisk emuleringsvalg Denne printer har en funktion til automatisk emulering. Når printeren modtager data fra computeren, vælger den automatisk emuleringsindstillingen. Denne funktion er fabriksindstillet til at være TIL. Printeren kan vælge mellem følgende emuleringskombinationer: EPSON (standard) IBM HP LaserJet HP LaserJet BR-Script 3 BR-Script 3 EPSON FX-850 IBM Proprinter XL Du kan vælge emuleringstilstanden manuelt ved at bruge emuleringsmenuen i opsætningsindstillingen i printerens kontrolpanel. Yderligere oplysninger findes i kapitel 3. Bemærk Når du anvender den automatiske emuleringsvalgsfunktion, skal du bemærke følgende: Der skal vælges mellem EPSON- eller IBM-emuleringsindstillingen, da printeren ikke kan skelne mellem dem. Da fabriksindstillingen er EPSON-emuleringsindstillingen, er du nødt til at vælge IBM-emuleringen vha. emuleringsmenuen i opsætningsindstillingen i printerens kontrolpanel. Prøv denne funktion sammen med dit programsoftware eller din netværksserver. Hvis funktionen ikke fungerer ordentligt, skal du vælge den ønskede emulering manuelt vha. printerens paneltaster, eller ved at bruge emuleringsvalgkommandoerne i softwaren. 2-20

67 KAPITEL 2 DRIVER OG SOFTWARE Automatisk interfacevalg Denne printer har en funktion til automatisk valg af interface. Når printeren modtager data fra computeren, vælger den automatisk interface. Når du anvender den parallelle interface, kan du slå højhastighedskommunikationen og tovejskommunikation til eller fra vha. den parallelle menu i interfaceindstillingen på printerens kontrolpanel. Yderligere oplysninger findes i kapitel 3. Da den automatiske interfacevalgsfunktion som standard er sluttet TIL, skal du blot slutte interfacekablet til printeren. Hvis et netværkskort (Brother NC-4100h) er installeret, skal du vælge NETWORK-indstillingen vha. printerens kontrolpanel. Hvis du konstant kun anvender én interface, anbefaler vi, at du vælger denne interface i interface-indstillingen. Printeren sender alt i inputbufferen til den interface, hvis der kun er valgt én interface. 2-21

68 Printerindstillinger Fabriksindstillinger Printerens indstillinger er foretaget på fabrikken før afsendelse. De benævnes fabriksindstillinger. Selv om du kan betjene printeren uden at ændre disse fabriksindstillinger, kan du også tilpasse printeren individuelt ved at lave brugerindstillinger. Se afsnittet Liste over fabriksindstillinger i kapitel 3. Bemærk Fabriksindstillingerne påvirkes ikke af, at brugerindstillingerne ændres. Du kan ikke ændre de forudindstillede fabriksindstillinger. De ændrede brugerindstillinger kan gendannes, så fabriksindstillingerne atter anvendes i indstillingen RESET MENU. Yderligere oplysninger findes i kapitel

69 KAPITEL 3 KONTROLPANEL 3KAPITEL 3 KONTROLPANEL Kontrolpanel Fig

70 Taster Du kan styre de grundlæggende printerfunktioner og ændre forskellige printerindstillinger med de syv taster på kontrolpanelet (Go,, JJob Caancceel l, Reeprri intt, +,, Seett, Baacckk). Taasstt Funkktti ion 1 Go Afslut kontrolpanelmenuen, genudskriftindstillinger og fejlmeddelelser. Afbryd midlertidigt/fortsæt udskrivning. 2 Job Cancel Stop og annuller den aktuelle printerhandling. 3 Reprint Vælg genudskrivningsmenuen. 4 + Rul frem og tilbage gennem menuerne. - Rul frem og tilbage gennem de funktioner, der kan vælges. 5 Set Vælg den viste menu. Gem de valgte menuer og indstillinger. 6 Back Gå ét niveau tilbage i menustrukturen. 3-2

71 KAPITEL 3 KONTROLPANEL Tasten Go Tryk på tasten Go én gang for at vende tilbage til printerens status KLAR i de aktuelle indstillinger (MENU, FEJL og REPRINT). For FEJLmeddelelsernes vedkommende ændres panelet først, når fejlen afhjælpes. Du kan afbryde udskrivningen midlertidigt ( PAUSE ) vha. tasten Go. Hvis du trykker på tasten Go igen, genstartes udskriftsjobbet, og pausen afbrydes. Under tilstanden PAUSE, er printeren offline. Bemærk Hvis du ikke ønsker at udskrive de resterende data, når printeren er i pausetilstand, kan du annullere udskriftsjobbet ved at trykke på tasten JJob Caancceel l. Tryk på tasten Go for at afbryde tilstanden PAUSE og vende tilbage til printerens KLAR -tilstand. 3-3

72 Tasten Job Cancel Du kan annullere behandlingen eller udskrivningen af data vha. tasten JJob Caancceel l. Displayet viser SLET JOB, indtil annulleringen er gennemført. Når jobbet er annulleret, vender printeren tilbage til tilstanden KLAR. Når printeren ikke modtager data eller udskriver, viser displayet meddelelsen INGEN DATA!!!, og du kan ikke annullere jobbet. 3-4

73 KAPITEL 3 KONTROLPANEL Tasten Reprint Hvis du ønsker at udskrive et dokument igen, der lige er blevet udskrevet, kan du genudskrive det ved at trykke på tasten Reeprri intt. Når du ønsker at udskrive SIKRE data, anbefaler vi, at du bruger mere RAM, så du kan genudskrive vha. RAM-funktionen. Gør følgende, når du anvender RAM til genudskrivning: 1. Tryk på tasten Seett på kontrolpanelet for at afslutte KLAR-statusen og vælge RAMDISKSTR. i indstillingen SETUP. 2. Standardstørrelsen for RAM er 0 MB. Tryk på tasten + for at øge RAMstørrelsen til genudskrift i trin af 1 MB. Bemærk Når du øger RAM-størrelsen for at foretage sikker udskrivning, mindskes printerens arbejdsområde, og printerens ydeevne mindskes. Når du lagrer data i printerens RAM, slettes dataene, når printeren slukkes. Vi anbefaler også at tilføje ekstra RAM, når du vil at udskrive en stor mængde sikre data. (Se afsnittet om RAM-udvidelse i kapitel 4) 3-5

74 ! Genudskrivning af det sidste udskriftsjob Du kan genudskrive det sidste udskrevne udskriftsjob uden at sende det fra computeren igen. Bemærk Når genudskrivningsfunktionene er slået fra i kontrolpanelet, og du trykker på tasten Reeprri intt, viser LCD-panelet kortvarigt meddelelsen INGEN DATA GEMT. Hvis du ønsker at annullere genudskrivningen, skal du trykke på tasten JJob Caancceel l. Hvis printeren ikke har nok hukommelse til at spoole udskriftsjobbet, udskriver den kun den sidste side. Ved at trykke på tasten eller + øges eller mindskes antallet af kopier, der skal genudskrives. Du kan vælge mellem KOPIER= 1 og KOPIER=999. Yderligere oplysninger om indstillingerne i printerdriveren findes i afsnittet Jobspooling i kapitel

75 KAPITEL 3 KONTROLPANEL # Genudskrivning af sidste udskriftsjob 3 gange Bemærk Hvis du udskriver med printerens egen driver, har indstillingerne i jobspooling prioritet over indstillingerne i kontrolpanelet. Yderligere oplysninger findes i afsnittet Jobspooling i kapitel Tryk på tasten Reeprri intt. KOPIER= 1 Tryk på +, indtil det ønskede antal kopier vises. KOPIER= 3 Tryk på tasten Seett eller Reeprri intt. PRINTER Bemærk Hvis du venter for længe med at fortsætte indtastningen i kontrolpanelet, afsluttes genudskrivningsmenuen automatisk. Hvis du vil genudskrive dataene, og du har trykket på tasten Go, viser displayet meddelelsen TRYK SET FOR PRINT. Tryk på Seett for at påbegynde udskriftsjobbet eller på Go for at annullere det. 3-7

76 ! Udskrivning af SIKRE data Bemærk Sikre dokumenter er beskyttet af en adgangskode. Kun de personer, som kender adgangskoden, kan udskrive dokumentet. Printeren vil ikke udskrive dokumentet, når du sender det til udskrivning. For at udskrive dokumentet, skal du bruge printerens kontrolpanel. Når du vil slette de spoolede data, kan du gøre dette vha. kontrolpanelet. Hvis der er data i oplysningerne om jobbet, der ikke kan vises i LCDdisplayet, vises i stedet følgende i displayet:?. Du kan genudskrive udskriftsjobbet vha. den medfølgende printerdriver. Yderligere oplysninger om indstillingerne i printerdriveren findes i afsnittet Jobspooling i kapitel

77 KAPITEL 3 KONTROLPANEL # Udskrivning af sikre data Tryk på tasten Reeprri intt. Hvis der ingen data er. INGEN DATA GEMT SIDSTE JOB SIKKER Tryk på + eller - Tryk på SSeet t... BRUGER Tryk på + eller for at vælge et brugernavn. Tryk på SSeet t for at vælge brugernavnet. JOB Tryk på + eller for at vælge et job. Tryk på tasten SSeet t for at vælge jobbet. PASS NO.=0000 Indtast din adgangskode. Tryk på tasten SSeet t for at vælge adgangskoden. KOPIER= 1 Tryk på tasten SSeet t eller RReepprri iinnt t. Hvis du trykker på tasten Goo, viser displayet meddelelsen TRYK SET FOR PRINT. PRINTER 3-9

78 # Når der ingen genudskrivningsdata findes i hukommelsen Hvis printeren ikke har nogle data i bufferhukommelsen, og du trykker på tasten Reeprri intt, viser LCD-panelet kortvarigt meddelelsen INGEN DATA GEMT. # Når du annullerer genudskrivningsjobbet Du kan annullere genudskrivningsjobbet ved at trykke på tasten JJob Caancceel l. Du kan også annullere et genudskrivningsjob, der er midlertidigt afbrudt, ved at trykke på tasten JJob Caancceel l. 3-10

79 KAPITEL 3 KONTROLPANEL Menutaster (+ / / Set / Back) Hvis du trykker på tasterne + or, når printeren er online (KLAR), går den offline, og LCD-displayet viser den aktuelle indstilling.! Tasterne + / Ved at trykke på + eller, kan du rulle frem eller tilbage gennem menuerne og indstillingerne i displayet. Tryk på, og hold tasten nede, indtil displayet viser det ønskede menupunkt. Der er to måder at indtaste antal på. Du kan trykke på og holde tasten + eller nede for at rulle frem eller tilbage ét tal ad gangen, eller du kan holde tasterne + eller nede for at rulle hurtigere. Når du ser det ønskede tal, skal du trykke på tasten Seett. 3-11

80 ! Tasten Set Ved at trykke på tasten Seett, kan du vælge en menu eller standardantallet. Når menuen eller antallet er blevet ændret, vises der kortvarigt en stjerne til højre, og printeren vender tilbage til den forrige menu.! Tasten Back Ved at trykke på tasten Baacckk, kan du vende tilbage til det forrige niveau i den aktuelle menu. Tasten Baacckk gør det også muligt at vælge det forrige ciffer, mens du indtaster tal. Når du vælger cifferet længst til venstre, kan du vha. tasten Baacckk gå ét niveau op i menuen. Når en menu eller et tal uden en stjerne (der er ikke trykket på tasten Seett) vælges, er det vha. tasten Baacckk muligt at vende tilbage til det forrige menuniveau, uden at den oprindelige indstilling ændres. Bemærk Når du trykker på tasten Seett for at vælge en indstilling, vises der kortvarigt en (stjerne) sidst i displayet. Stjernen angiver dit valg, og du kan derfor let finde de aktuelle indstillinger, når du ruller gennem displayet. 3-12

81 KAPITEL 3 KONTROLPANEL Lysdiode Lamperne tændes eller blinker for at angive printerens aktuelle status.! DATA orange lysdiode Lyyssdi iodee Tændt Blinker Slukket Beettyydni ing Dataene forbliver i printerbufferen. Modtager eller behandler data Ingen resterende data 3-13

82 LCD-display Displayet viser printerens status. Når du bruger tasterne på kontrolpanelet, ændres displayet. Hvis der opstår problemer, viser displayet fejlmeddelelsen, så du kan afhjælpe problemet. Yderligere oplysninger om disse meddelelser findes i afsnittet FEJLSØGNING i kapitel 6. Baggrundslys Slukket Grøn (generel) Printeren er i dvale. Varmer op Klar til at udskrive Ved udskrivning Rød (fejl) Orange (indstilling) Der er opstået et problem med printeren. Indstillingsmenu Vælger genudskrivningstidspunkter Pause 3-14

83 KAPITEL 3 KONTROLPANEL! Printerstatusmeddelelser Følgende tabel viser de printerstatusmeddelelser, der vises ved normal anvendelse af printeren: Prri intteerrssttaattussmeeddeel leel lssee KLAR PROCES I GANG DVALE PRINTER SELVTEST PAUSE INITIALISERER VARMER OP HUKOMMELSE =XX MB JOB CANCELLING OPLØS. ÆNDRET TRYK SET FOR PRINT NULSTIL FABRIKSINDSTILL Beettyydni ing Klar til at udskrive Behandler data. I dvale (strømbesparelsesindstilling). Udskriver. Udfører selvdiagnosticering. Printeren er holdt op med at indføre papir. Printeren fødes igen, når der trykkes på tasten Go. Printeren klargøres. Printeren varmer op. Denne printer har XX MB hukommelse. Annullerer udskriftsjobbet. Udskriver med formindsket opløsning. Tryk på Seett for at påbegynde udskrivningen. Printeren vender tilbage til fabriksindstillingen. 3-15

84 Anvendelse af kontrolpanelet Når du anvender Meenu-tasterne (+,, Seett, Baacckk), skal du huske følgende grundlæggende trin: Hvis kontrolpanelet ikke anvendes i 30 sekunder, vender LCD-displayet tilbage til indstillingen KLAR. Når du trykker på tasten Seett for at vælge en indstilling, vises der kortvarigt en (stjerne) sidst i displayet. Derefter vender displayet tilbage til det forrige menuniveau. Hvis du foretager en ændring og derefter trykker på tasten Baacckk,, før du trykker på Seett, vender displayet tilbage til den forrige menu, og den oprindelige indstilling forbliver uændret. Når du anvender tasterne +,, Seett, Baacckk, skal du huske følgende grundlæggende trin: 3-16

85 KAPITEL 3 KONTROLPANEL # Eksempel: Når du ønsker at slå indstillingen MP FØRST TIL Vælg denne indstilling for at indføre papir fra universalbakken først. KLAR INFORMATION Tryk på tasten ++ Tryk på + eller for at rulle frem eller tilbage gennem menuerne. Tryk på tasten SSeet t Tryk på taste SSeet t for at åbne næste niveau i den viste menu. PAPIR Tryk på tasten SSeet t for at gå videre til næste menuniveau. KILDE MP FØRST Tryk på tasten ++ Tryk på tasten SSeet t =FRA Tryk på tasten ++ =TIL Tryk på tasten SSeet t Der vises kortvarigt en stjerne sidst i displayet. Standardindstillingen angives med en. =TIL 3-17

86 Kontrolpanelmenuer Papirbakkerne er i denne manual og i LCD-panelet navngivet som angivet herunder: Øvre papirbakke Bakke 1 Universalbakke MP-bakke Nedre papirbakke (ekstraudstyr) Bakke 2 Der er 8 indstillinger. Yderligere oplysninger om valgmulighederne i hver indstilling findes på de angivne sider herunder. # INFORMATION Yderligere oplysninger findes i 3-19 # PAPIR Yderligere oplysninger findes på side # KVALITET Yderligere oplysninger findes på side # SETUP Yderligere oplysninger findes på side # PRINTMENU Yderligere oplysninger findes på side # NETWORK Yderligere oplysninger findes på side 3-26 # INTERFACE Yderligere oplysninger findes på side 3-27 # RESET-MENU Yderligere oplysninger findes på side

Brother Laser Printer. Brugsanvisning

Brother Laser Printer. Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1650/1670N Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt sted. Laser Printer

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2035. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software.

BRUGSANVISNING HL-2035. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-2035 Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2140 HL-2150N HL-2170W. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2140 HL-2150N HL-2170W. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-2140 HL-2150N HL-2170W Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

SP 1210N Brugsanvisning

SP 1210N Brugsanvisning SP 1210N Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Brother Laserprinter. HL-7050-serien. Brugsanvisning

Brother Laserprinter. HL-7050-serien. Brugsanvisning Brother Laserprinter HL-7050-serien Brugsanvisning Svagtseende brugere Læs de to HTML-filer, index_win.html og index_mac.html, på den medfølgende cd-rom. Du kan læse dem med Skærmlæser tekst-til-tale -

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software.

Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale- software. Brugsanvisning Brother laserprinter HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software. Før du kan bruge maskinen, skal du sætte

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Brother Laserprinter. HL-7050-serien. Brugsanvisning

Brother Laserprinter. HL-7050-serien. Brugsanvisning Brother Laserprinter HL-7050-serien Brugsanvisning Svagtseende brugere Læs de to HTML-filer, index_win.html og index_mac.html, på den medfølgende cd-rom. Du kan læse dem med Skærmlæser tekst-til-tale -

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Side 1 af 6 Farvekvalitet Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Udskriftstilstand Farve Kun sort Farvekorrektion

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere