Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning"

Transkript

1 DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1

2 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti 11 Produktspecifikationer devimat devimat varmemåtter anvendes hovedsageligt i forbindelse med renovering af gulve, (også kaldet tynde gulve), hvor der er krav om lav byggehøjde. Måtterne er også velegnede til standard betongulvskonstruktioner. Det er disse områder, der er omtalt i denne installationsvejledning. Ønskes yderligere information om deviheat, kan vi henvise til kompendierne. Anvendelsesområder Anvendelsesområde På trægulve med tæppe, vinyl eller parket På trægulve med klinker På betongulve med tæppe, vinyl eller parket På betongulve med klinker I åbne trægulve på strøer Max. effekt pr. m² 100 W/m² 100 W/m² 100 W/m² 150 W/m² 80 W/m² Max. temp. 27ºC 27ºC 27ºC ingen 27ºC devimat specifikationer Spænding Effekt Koldkabel Max. temperatur 230 V 100 W/m² til 150 W/m² 4,0 m, 1,0 mm² plus skærm 60ºC Tilslutning Fase - Sort Nul - Blå Jord - Skærm Isolationsværdien, for den del af gulvet der ligger over varmemåtten, må ikke overstige ca. 0,125 m²k/w. Typiske isolationsværdier: Tynde gulve m. klinker, linolium, vinyl m.m. 0,035 m²k/w Kraftige gulve m. linolium, vinyl m.m. 0,040 m²k/w Gulve m. parket, kork, tæpper m.m. 0,125 m²k/w Kraftige træfiberplader og tæpper 0,175 m²k/w 2

3 Generelle installations forhold Ved installation af selvklæbende devimat skal følgende forhold iagttages: Varmemåtten må kun benyttes fast oplagt og fast tilsluttet (ikke tilsluttet via stikkontakt). Tilslutning af varmemåtten skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Den angivne maksimale effekt for forskellige installations- og driftforhold skal overholdes. Varmemåtten skal til enhver tid beskyttes mod fysisk overlast. Underlaget skal være rengjort og fri for skarpe genstande. Varmemåttens skærm skal jordforbindes forskriftsmæssigt. Varmemåtten må ikke afkortes eller udsættes for tryk- og trækbelastninger Varmemåtten må ikke afkortes eller udsættes for tryk- og trækbelastninger. Varmemåtten må aldrig lægges dobbelt, overlappe eller krydse sig selv. 10. Det anbefales ikke at udlægge devimat ved temperaturer lavere end ca. 5ºC. 11. Varmemåttens modstand og isolationsmodstand skal kontrolleres før og efter udlægning. Varmemåttens modstandsværdi skal være som angivet på måtteskiltet: %. 12. Det anbefales at tegne en udlægningsplan, som viser hvor varmemåtten, slutmuffen og samlemuffen er placeret. DEVI garanterer for kabelmåttens funktionalitet og holdbarhed 10 års garanti. Måttens net er forsynet med klæb på den ene side for at lette montering og fastgørelse af måtten til underlaget, i denne montagevejledning beskrives at gulvet skal være rengjort og primet for at opnå optimal vedhæftning til underlaget, DEVI kan dog ikke give nogen garanti for at klæbeevnen i alle tilfælde er tilstrækkelig til at fastholde måtten til underlaget i forbindelse med udstøbning, da det her er mange forhold der kan spille ind bl.a. primertype (hærdning tørretid), rengøring, udstøbningsmasse, arbejdets udførelse og eksempelvis ru betonoverflade. 3

4 Dimensionering Dimensionering af effektbehov Installation devimat kan anvendes til total opvarmning såvel som til komfort varme i eksempelvis badeværelsesgulve. Det nødvendige effektbehov afhænger af rummets varmetab, som igen afhænger af hvor godt rummet er isoleret. Dårligt isolerede rum giver et stort varmetab, hvilket medfører stort energiforbrug og dårlig komfort. I dårligt isolerede rum bør der installeres supplerende varme. Gulvvarmen benyttes da som komfort varme. Typisk skal der i badeværelser såvel som dårligt isolerede huse installeres en relativt højere effekt. Det er altid en god ide at sørge for tilstrækkelig isolering under gulve med varme, for at reducerer varmetabet nedad. anbefaler minimum 100 mm isolering. Tabellen på side 2 skal anses som en retningslinie for at vælge den rigtige type varmemåtte. I forbindelse med trægulve, må effekten ikke overstige 100 W/m² effektivt gulvareal, og for øvrige gulve 150 W/m². devimat varmemåtter kan anvendes i forbindelse med renovering af gulve, hvor der er krav om lav byggehøjde. devimat kan endvidere udlægges på eksisterende træ- eller betongulve, såvel som i nye gulvopbygninger, herunder almindelige betongulvskonstruktioner. Varmemåtterne udlægges med klæbesiden nedad for hurtig og effektiv fastgørelse til underlaget. For at få optimal udbytte af måttens selvklæbende effekt, skal overfladen primes eller rengøres før udlægning af måtten. I forbindelse med gulve i vådrum, skal der altid monteres en fugtmembran. Denne bør placeres så højt som muligt i gulvkonstruktionen, typisk umiddelbart under fliser/klinker. Iøvrigt henvises til regulativ for vådrum. 4

5 Installation på eller under trægulve Når elvarme installeres i forbindelse med trægulve, det være sig ovenpå et eksisterende trægulv eller i et gulv pålagt træbelægning, må overfladetemperaturen på gulvet ikke overstige 27ºC. Der skal således altid monteres en føler i gulvet, sådan at gulvtemperaturen kan styres. Varmemåtten skal altid indstøbes i beton eller spartelmasse. Den installerede effekt må ikke være højere end 100 W/m². Gulvvarmen skal være jævnt fordelt over hele gulvfladen. Ved valg af trægulve skal leverandøren af gulvbelægningen Flisegulv på eksisterende trægulv Træbelægning Beton, min. 30 mm Gulvføler devimat varmemåtte Beton Isolering Fugtspærre Kapillarlag Jord gøres opmærksom på, at der er installeret gulvvarme af hensyn til valg af eventuel limtype m.v. I øvrigt skal trægulvsproducentens anvisninger vedrørende installation af gulvvarme under trægulve altid følges. Bemærk: Der kan ved anvendelse under trægulve være krav om specielle procedurer i forbindelse med opstarten af varmeanlægget. Eksempler: - Gulvvarmesystemet skal have været i drift i minimum 3 uger. - Gulvvarmesystemet skal i en sammenhængende periode af mindst 4 døgn have kørt på max. effekt. - Før lægning af gulvet skal temperaturen være under 18ºC. - Temperaturen på gulvet øges langsomt over en periode på 1 uge. Flisebelægning devimat varmemåtte Spartelmasse Gulvføler Spartelmasse Eksisterende trægulv Trægulv på beton Trægulv på eksisterende betongulv Træbelægning Støbemasse Gulvføler devimat varmemåtte Oprindeligt betongulv 5

6 Gulve på strøer Når installationen skal foretages i trægulve på strøer skal varmemåtten have en max. effekt på 100 W/m². Varmemåtten udlægges på kyllingenet eller lignende, der er spændt ud mellem strøerne. Nettet monteres, så der er min. 30 mm fra dette og op til gulvbelægningens underkant. Varmemåtten må ikke komme i direkte berøring med isoleringen og må ikke ligge op af træ over længere stræk. Hvor kablet skal krydse en strø, skæres et spor i denne. Sporet bør beskyttes med eksempelvis aluminiums tape. Der må kun være ét kabel i hvert spor. Træbelægning Føler devimat varmemåtte Kyllingenet eller lignende Isolering Tynde gulvkonstruktioner (renovering) devimat varmemåtter er velegnede i forbindelse med installation af elvarme i tynde gulve, da de kun har en tykkelse på 3 mm, og derfor kan monteres direkte i fliseklæberen. Klinker, parket, vinyl Beton, støbemasse, cement devireg føler Kabelstrengene på måtten er placeret meget tæt, således at uhensigtsmæssige koldzoner undgåes. Installeres systemet oven på trægulv, skal det tilsikres, at underlaget er stabilt. Iøvrigt henvises til spartelmassefabrikantens anvisninger. devimat Eks. gulv Isolering Grov beton/ kapillarlag Jord Ved installation ovenpå trægulve skal der altid benyttes en devireg termostat med gulvføler. 6

7 Der er flere forskellige metoder, der kan benyttes i forbindelse med indstøbning af varmemåtten. Der er herunder beskrevet to: 1. Kabelmåtten udlægges og fastgøres til gulvet med den selvklæbende side. Fliselim eller spartelmasse trækkes ud og afglattes over kabelmåtten med en gummispartel, således at måtten omsluttes helt. Husk at gulvet skal primes før fliselim/ spartelmasse påføres. 2. Der kan, hvis underlaget kræver det, anvendes selvnivellerende spartelmasse. I så fald skal kabelmåtten fastgøres meget omhyggeligt til gulvet, da der ellers er risiko for at den vil flyde ovenpå spartelmasssen. Varmemåtten skal udlægges med jævn fordeling over hele gulvarealet og ledes udenom områder med rør, badekar og skabe m.v. Det er dog tilladt at udlægge varmemåtter under ophængte skabe, kummer m.v. Varmemåtter må ikke installeres på tværs af to eller flere rum. Garantibeviset skal udfyldes med relevante data før udlægning. 7 Yderligere skal varmemåtten ledes udenom afløbsrør, toiletkummer og andre forhindringer, hvor genstande er fastgjort til gulvet, for ikke at bore/ skrue ned i måtten på et senere tidspunkt.

8 Når måtten skal monteres, begynder man ved væggen og ruller kabelmåtten over til den modsatte væg. Herefter knækkes måtten (nettet klippes op). Denne procedure fortsættes indtil det areal, hvortil måtten er dimensioneret er dækket med kabelmåtten. Da varmemåtten ikke kan afkortes, skal man i forbindelse med dimensioneringen tage højde for, at den valgte måtte kan installeres i rummet. Det kan være nødvendigt at lave en rille i væggen til rør for følerkabel, koldkabel og monteringsdåse til termostat. Det er naturligvis en fordel at lave hul for termostatdåse og riller for rør, inden varmemåtten udlægges. Hvis varmemåtten er længere end selve gulvarealet, skal måtten vendes ved endevæggen. Dette gøres ved at klippe i trådnettet (IKKE KABLET) og derefter vende og placere måtten parallel med den første bane. Varmemåtten må ikke afkortes på nogen måde. Ved evt. overskydende måttelængde kan kablet løsnes fra måtten, og placeres så det ikke berører andre kabelstrenge, f.eks. helt ude ved væggen. Det er dog en fordel at undgå dette, ved at foretage en grundig beregning, inden udlægningen påbegyndes. For at tilslutte varmemåtten til termostaten er det nødvendigt at installere to rør, hvori henholdsvis koldkablet og følerkablet trækkes, før de forbindes til termostaten. 8

9 Røret, som er beregnet til føleren, skal ledes ca. 50 cm ud på gulvet og placeres således, at føleren er midt imellem to kabelstrenge. Røret skal forsegles i enden for at undgå, at der trænger beton/ støbemasse ind i røret. Hvor røret til følerkablet går ud i gulvet må dette ikke bukkes mere end svarende til en radius på 6 cm. Det er vigtigt, at der vælges en støbemasse/fliseklæb der er beregnet for varmgulve, og at det forskrevne reglement overholdes. Husk at gulvet skal primes før udstøbning. Hvis der skal monteres fliser, er det muligt at påføre fliseklæber direkte ovenpå varmemåtten, forudsat at måtten bliver fuldstændig omgivet af fliseklæb. 9

10 Det er vigtigt at leverandørens anbefaling følges nøje, for at sikre at spartelmassen/fliseklæber/betonen er fuldstændig tør inden varmen tilsluttes. Tørretiden for beton er ca. 30 dage og ca. 7 dage for spartelmasse/ fliseklæb. Garanti Det er vigtigt, at GARANTIBEVISET er udfyldt korrekt efter installationen. Garantibeviset skal gemmes og bruges i forbindelse med evt. fejl. Garantien gælder som beskrevet på side 11, og kun såfremt garantibeviset udfyldes korrekt. Styring/regulering Den optimale temperaturstyring af deviheat opnås ved brug af devireg termostater. Termostaterne sikrer en hurtig og effektiv regulering og er samtidig med til at forbedre både økonomi og komfort. devimat skal termostatreguleres med gulvføler. Max. tilladte temperatur under et trægulv udlagt direkte på beton er 27ºC. devireg 230 deviheat 550 Termostat Indmuringsdåse Udvendig underlag Dåse til gipsvæg devireg 230 LK LK LK deviheat

11 Garantien: De har købt et deviheat system, som vi er sikre på vil bidrage til at forbedre komforten og økonomien i Deres hjem. deviheat er en komplet varmeløsning med deviflex varmekabler eller devimat varmemåtter, devireg termostater samt devifast monteringslister. Skulle der mod forventning opstå et problem med Deres deviheat system, er vi hos, med produktionsenheder i Danmark, og som leverandør indenfor den Europæiske Union, underlagt de almindelige regler om produktansvar som anført i EU-direktiv 85/374/CEE samt alle på området gældende lovgivningsbestemmelser i de enkelte lande, hvilket forudsætter at: yder 10 års garanti på deviflex varmekabler og devimat varmemåtter og 2 års garanti mod materialefejl og produktionsfejl i forbindelse med alle øvrige produkter. Garantien gælder kun, såfremt omstående GARANTIBEVIS udfyldes korrekt og i henhold til instruktionerne og kun såfremt fejlen inspiceres af eller præsenteres for eller en autoriseret -forhandler. samt at ISO koden for Danmark, DK, er trykt i øverste venstre hjørne på forsiden af installationsvejledningen. forpligter sig til gratis at reparere eller levere en ny enhed til kunden. I tilfælde af fejlbehæftede devireg termostater forbeholder sig retten til at reparere enheden gratis og uden urimelige forsinkelser for kunden. Garantien gælder kun for tilslutninger, der er foretaget af autoriserede el-installatører samt installationer der er udført i overens-stemmelse med installations-vejledningen, og gælder ikke ved fejl, som skyldes andre leverandørers forkerte konstruktioner, misbrug, skade forårsaget af andre, eller ukorrekt installation eller sådanne andre følgeskader, som måtte opstå. Såfremt anmodes om at inspicere eller reparere fejl, der er forårsaget af ovennævnte, faktureres arbejdet fuldt ud. Garantien bortfalder i tilfælde af manglende betaling for udstyret. vil til enhver tid reagere hurtigt, effektivt og ærligt på alle forespørgsler og rimelige krav fra vore kunder. Ovenstående garanti vedrører produktansvar, mens der ved køberet henvises til national lovgivning. Bemærk venligst, at GARANTIBEVI- SET skal være udformet på dansk, 11

12 Navn: Garantibevis Der ydes hermed Garanti til: Telefon: Adresse: Post nr./by: Bemærk venligst! Garantien gælder kun, såfremt nedenstående omhyggeligt udfyldes. Se øvrige betingelser på bagsiden. Måtteudlægningsentreprenør: Dato for måtteudlægning: Elektriske installationer udført af: Dato for installation: Måttelængde: Watt : Artikkelnummer: Modstandsværdi: Anvendelse: q Betongulv q Fliser q Parket q Trægulv q Vinyl q Tæppe Leverandørens stempel: Garantibeviset skal opbevares af køber DE-VI DK 7100 Vejle Tlf Fax

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Udarbejdet for Energistyrelsen,

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

6.1 Schlüter -DITRA 25

6.1 Schlüter -DITRA 25 D I T R A M Å T T E AFKOBLING, TÆTNING OG DAMPTRYKUDLIGNING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenmåtte med svalehaleformede underskårne kvadratiske fordybninger, som på bagsiden er

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere