Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren"

Transkript

1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren

2 Indhold Side Montering...3 KP termostat med luftføler...4 KP termostat med cylindrisk føler...4 Indstilling...4 med automatisk reset...5 med maksimum reset...5 med minimum reset...5 Indstillingseksempel...6 Test af kontaktfunktion...6 på dobbelttermostaten KP Den rigtige termostat til dit køleanlæg...8 Dampfyldning...8 Adsorptionsfyldning...8 Lavspænding...9 Overskydende kapillarrør...9 med dampfyldning...10 Fejlfinding RZ5DE201 DKRCC.PF.C00.B1.01 / 520H0357 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

3 Montering Ved risiko for vanddryp og vandsprøjt fra forskellige retninger: Montér en topplade. Den forøger tæthedsgraden til IP 44 og passer til alle apparater. Toppladen skal købes separat, og findes i udførelser til både enkeltapparat og dobbeltapparat (Best.nr.: for single unit, ; for dual unit, ). For at opnå IP 44 skal hullerne i termostatens bagplade være dækket. Hvis apparatet kan blive udsat for meget snavs eller kraftige sprøjt - fra oven eller fra siden - bør det forsynes med en beskyttelseshætte. Hætten kan også bruges sammen med vinkelkonsol ( ) og vægkonsol ( ) og findes i udførelser til både enkeltapparat og dobbeltapparat. Aj0_0001 Aj0_0002 Hvis apparatet risikerer at blive udsat for kraftig vandpåvirkning, kan man opnå en endnu større grad af tæthed (IP grad) ved montering af produktet i en speciel kapsling med IP 55 tæthed. IP 55 kapslingen findes til både enkelttermostater ( ) og dobbelttermostater ( ). Ak0_0020 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ5DE201 DKRCC.PF.C00.B1.01 / 520H0357 3

4 Husk at differensen påvirkes af luftcirkulationen omkring føleren. En for lav luftcirkulation kan forøge differensen 2-3 C. Placér rumtermostaten således at luften kan strømme frit omkring føleren. Sørg samtidig for, at den ikke bliver udsat for træk fra døre eller stråling fra fordamperfladen. Anbring aldrig termostaten direkte på en kold væg da dette øger differensen. Placér i stedet apparatet på en isolerende plade. Aj0_0003 KP termostat med luftføler Ved følerplacering: Vær opmærksom på at luften skal kunne strømme frit omkring føleren. Ved styring ud fra f.eks. returluft-temperatur må føleren ikke røre fordamperen. Ah0_0006 KP termostat med cylindrisk føler Der er tre muligheder for at spænde føleren fast: 1) på rør. 2) mellem fordamperfinnerne. 3) i et dykrør. Ved montering i dykrør skal man altid anvende varmeledende pasta. Det sikrer god kontakt mellem medie og føler. 4 RZ5DE201 DKRCC.PF.C00.B1.01 / 520H0357 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

5 Indstilling med automatisk reset: Indstil altid den højeste temperatur på områdeskalaen (Range). Indstil dernæst differensen på DIFF-skalaen. Tilsluttes kompressoren nu mellem terminal 1 og 4, viser temperaturindstillingen på områdeskalaen den temperatur, hvor en kompressor vil blive startet ved stigende temperatur. Kompressoren stopper, når temperaturen er faldet jævnfør det som er indstillet på DIFFskalaen. Hvis kompressoren ikke stopper ved lave indstillinger af stoptemperaturen, undersøges om differensen er indstillet til en for stor værdi. Aj0_0004 Aj0_0005 med maksimum reset: med maksimum reset anvendes til sikring mod for høj temperatur. Indstil den højeste temperatur = stoptemperaturen på områdeskalaen. Differensen er fast indstillet. Når temperaturen på termostatens føler er faldet jævnfør differensindstillingen, kan anlægget genstartes ved at trykke på Reset -knappen. med minimum reset: med minimum reset anvendes til sikring mod for lav temperatur. Indstil den laveste temperatur = stoptemperaturen på områdeskalaen. Differensen er fast indstillet. Når temperaturen på termostatens føler er steget jævnfør differensindstillingen, kan kompressoren genstartes ved at trykke på Reset -knappen. Aj0_0006 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ5DE201 DKRCC.PF.C00.B1.01 / 520H0357 5

6 Indstillingseksempel Temperaturen i en frysegondol styres af en termostat B, der åbner/lukker en magnetventil A. Anlægget er af pump down-typen og stopper ved hjælp af en lavtrykspressostat C. Her gælder det, at pressostaten ikke indstilles til at bryde ved et lavere tryk end nødvendigt. Samtidig skal den slutte ved et tryk, der svarer til sluttetemperaturen for termostaten. Indstillingseksempel: Fryserum R 22 Rumtemperatur: 20 C Termostatens brydetemperatur: 20 C Termostatens sluttetemperatur: 15 C Pressostatens brydetryk: 0.5 bar ( 32 C) Pressostatens sluttetryk: 2.0 bar ( 15 C) Aj0_0007 Test af kontaktfunktion Når el-ledningerne er monteret, kan kontaktfunktionen testes manuelt. Afhængigt af følerens temperatur og termostatens indstilling skal testanordningen trykkes enten opad eller nedad. En eventuel resetmekanisme sættes ud af funktion under testen. Brug testanordningen i venstre side foroven. Aj0_ RZ5DE201 DKRCC.PF.C00.B1.01 / 520H0357 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

7 Advarsel! Kontaktfunktionen på et KP enkeltapparat må aldrig testes ved at påvirke apparatets højre side. Termostaten kan i givet fald blive bragt ud af justering. I værste fald ødelægges dens funktion. Dobbelttermostaten KP 98: Brug testanordningen i venstre side til test af funktionen ved stigende olietemperatur, og testanordningen i højre side forneden til test af funktionen ved stigende trykgastemperatur. Aj0_0010 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ5DE201 DKRCC.PF.C00.B1.01 / 520H0357 7

8 Den rigtige termostat til dit køleanlæg En termostat skal have den rigtige fyldning: enten dampfyldning eller adsorptionsfyldning. Aj0_0008 Kapillarrørsføler Dampfyldning: Ved lave temperaturer skal føleren altid være koldere end termostaten. Termostat med rumføler: Ved langsomme temperaturstigninger og temperaturfald (mindre end 0.2K/min), f.eks. i store træge kølerum med mange varer, anbefales KP 62 med dampfyldning. Dampfyldning Aj0_0011 Oprullet kapillarrørsføler Rumføler Aj0_0013 Aj0_0016 Adsorptionsfyldning: Ved høje temperaturer: Termostaten kan placeres koldere eller varmere end føleren. Termostat med rumføler: Ved hurtigere ændringer af temperaturen (større end 0.2K/min), f.eks. i mindre kølerum med hyppig udskiftning af varer anbefales KP 62 med adsorptionsfyldning. Dobbeltkontaktføler Adsorptionsfyldning Aj0_0016 Cylindrisk føler Rumføler Aj0_0019 Kanalføler Aj0_ RZ5DE201 DKRCC.PF.C00.B1.01 / 520H0357 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

9 Lavspænding: Til anlæg hvor KP termostaten kun skal aktiveres meget sjældent (alarm), og til anlæg, hvor KP termostaten er signalgiver for PLC o.lign. (lavspænding): Brug en KP termostat med guldkontakter. Guldkontakter sikrer god kontakt ved lave spændninger. Aj0_0012 Overskydende kapillarrør Overskydende kapillarrør er udsat for brud, hvis der er vibrationer. Det kan medføre, at termostatens fyldning tabes. Derfor er det vigtigt, at følgende forholdsregler overholdes. Ved montering direkte på kompressor: Fastgør kapillarrøret således, at alt vibrerer sammen. Overskydende rør rulles op og bindes sammen. Ved anden montering direkte på kompressor: Rul overskydende kapillarrør løst op i en sløjfe. Kapillarrør mellem sløjfe og termostat fæstnes til samme basis som termostat. Aj0_0017 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ5DE201 DKRCC.PF.C00.B1.01 / 520H0357 9

10 med dampfyldning Placér aldrig en KP termostat med dampfyldning i et rum, hvor temperaturen er eller kan blive lavere end i kølerummet. Lad aldrig kapillarrøret fra en KP termostat med dampfyldning løbe side om side med sugeledningen i en væg-gennemføring. Aj0_0014 Aj0_ RZ5DE201 DKRCC.PF.C00.B1.01 / 520H0357 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

11 Fejlfinding Symptom Mulig årsag Udbedring Kompressorens køretid er for kort og temperaturen i kølerum er for høj. Køleanlægget arbejder med for stor temperaturdifferens. Termostaten starter ikke kompressoren, selv om følertemperaturen er højere end indstillingsværdien. Termostaten reagerer ikke på håndopvarmet føler. Kompressoren kører stadig, selv om termostatens føler er koldere end indstillingsværdien (områdeindstilling minus differens). Termostat med adsorptionsfyldning arbejder ustabilt. Differensspindelen er skæv og apparatet fungerer ikke. Kapillarrøret på en termostat med dampfyldning berører fordamperen eller sugeledningen, som er koldere end føleren. a) Nedsat luftcirkulation omkring termostatens føler. b) Køleanlæggets temperatur ændrer sig så hurtigt, at termostaten ikke kan følge med. c) Rumtermostaten er monteret på en kold væg i kølerummet. a) Termostaten har helt eller delvis tabt fyldningen pga. knækket kapillarrør. b) En del af kapillarrøret i en termostat med dampfyldning er koldere end føleren. En termostat med dampfyldning er indstillet uden hensyntagen til diagramkurverne i instruktionen. Store udsving i omgivelsestemperaturen giver kapselfølsomhed. Tumlingen er tabt pga. forsøg på at teste ledningsmontagen manuelt fra apparatets højre side. Placér kapillarrøret, så føleren altid er den koldeste del. a) Find en bedre følerplacering med større lufthastighed eller bedre kontakt med fordamperen. b) Brug en termostat med mindre følerdimension. Reducér differensen. Sørg for, at føleren har bedre kontakt. c) Isoler termostaten fra den kolde væg. a) Udskift termostaten og montér føler/ kapillarrør rigtigt. b) Find et bedre sted at montere termostat en, så føleren altid er den koldeste del. Skift til adsorptionsfyldt termostat. Termostaten har større differens ved lav områdeindstilling end skalaen angiver. Reducér differensindstillingen (se diagram i instruktionen). Undgå svingningerne i termostatens omgivelsestemperatur. Brug om muligt en termostat med dampfyldning, som ikke er følsom overfor svingninger i omgivelsestemperaturen. Udskift termostaten med en termostat med større føler. Udskift apparatet og undgå fremover at teste manuelt på anden måde end anvist af Danfoss. Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ5DE201 DKRCC.PF.C00.B1.01 / 520H

12 Danfoss produktsortiment til køle- og luftkonditioneringsindustrien Appliance Controls Temperaturstyringer til hårde hvidevarer samt mindre anlæg til kommerciel brug. Produktsortimentet omfatter CFC-frie elektromekaniske og elektroniske termostater fremstillet efter kundespecifikation samt servicetermostater til alle køle- og frysemøbler. Kommercielle Kompressorer Store, hermetiske stempel-kompressorer og scroll-kompressor til kommerciel luftkonditionering og køling. Kompressorerne og kondenseringsaggregaterne anvendes i en lang række applikationer på begge områder. Det kan være lige fra vandkølingsanlæg, klimaanlæg samt kølesystemer til industriel brug. Danfoss Kompressorer Hermetiske kompressorer og ventilatorkølede kondenseringsaggregater til køleskabe, frysere og mindre kommercielle anlæg såsom flaskekølere og salgsdiske. Danfoss producerer også kompressorer til varmepumpesystemer samt 12 og 24 V kompressorer til køleskabe og frysere i lastbiler, busser og både. Divisionen er førende inden for energiudnyttelse, støjfiltrering og viden om miljøvenlige kompressorer. Refrigeration and Air Conditioning Controls Mekaniske og elektroniske produkter til automatisering af køle- og luftkonditioneringsanlæg, varmegenvindingsanlæg og varmepumper. Produkterne omfatter termostatiske ekspansionsventiler, magnetventiler, termostater og pressostater, modulerende trykregulatorer, tørrefiltre, afspærringsventiler, skueglas, kontraventiler og vandventiler. Danfoss udvikler og producerer også decentrale elektroniske systemer til total regulering og overvågning af køleapplikationer Industrial Controls Produkter og kundespecifikke løsninger til industrielle overvågnings- og kontrol systemer, baseret på principperne for tryk- og temperaturmåling, kobling af elektriske belastninger og væskestyring. Produkterne omfatter en lang række af automatiske styringer til processtyring og - regulering såsom kontaktorer og motorstartere, magnetventiler, eksternt styrede ventiler og termostatisk styrede ventiler samt temperatur- og tryktransmittere og termo- og pressostater. RZ5DE201 DKRCC.PF.C00.B1.01 / 520H0357 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter Creating hot water Bufferbeholdere METRO s bufferbeholdere er beregnet til akkumulering af varmteller koldt vand. Bufferbeholdere kan bruges til brugsvandsforsyningen

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere