Daginstitution Klokkefrøen Bedømmelsesudvalgets betænkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daginstitution Klokkefrøen Bedømmelsesudvalgets betænkning"

Transkript

1

2 Side 2 af 22 INDHOLD Side 1. INDLEDNING BEDØMMELSE BEDØMMELSESUDVALGETS GENERELLE BEMÆRKNINGER BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DET ØKONOMISK MEST FORDELAGTIGE PROJEKT BEDØMMELSESUDVALGETS AFGØRELSE BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE FORSLAG FORSLAG MÆRKET Form Funktion Energi / teknik Organisering Økonomi FORSLAG MÆRKET Form Funktion Energi / teknik Organisering Økonomi FORSLAG MÆRKET Form Funktion Energi / teknik Organisering Økonomi FORSLAG MÆRKET Form Funktion Energi / teknik Organisering Økonomi FORSLAG MÆRKET Form Funktion Energi / teknik Organisering Økonomi...22

3 Side 3 af INDLEDNING Den selvejende institution Klokkefrøen og Fredericia Kommune udskrev i marts 2010 en totalentreprisekonkurrence omfattende projektering og opførelse af Daginstitution Klokkefrøen i Pjedsted. Følgende 5 totalentreprenørgrupper blev indbudt: H. Skjøde Knudsen A/S ID arkitekter Hundsbæk & Henriksen A/S EMR Murer & Entreprenør A/S KPF Arkitekter A/S Søren Jensen Rådgivende ingeniører A/S Davidsen Partnere A/S gpp arkitekter og arkitekt Thomas Thomsen Moe & Brødsgaard A/S Kjæhr og Trillingsgaard A/S RUM arkitekter COWI A/S HT Højgaard A/S LUMO arkitekter Rambøll Danmark A/S Forslag og tilbud blev indleveret anonymt den 20. maj 2010, hvor tilbudssummer og forbehold blev oplæst i overværelse af de bydende af repræsentant fra BDO Kommunernes Revision. Forslag og tilbud er udarbejdet på grundlag af et byggeprogram og betingelser i øvrigt som Grontmij Carl Bro A/S har udarbejdet i samarbejde med den selvejende institution Klokkefrøen og Fredericia kommune.

4 Side 4 af BEDØMMELSE De indkomne tilbud er bedømt med henblik på at udvælge det tilbud, der ved en samlet vurdering af projekt og pris vurderes som det økonomisk mest fordelagtige for bygherren. Hele bedømmelsen af de 5 indkomne projekter er foregået under opretholdelse af fuld anonymitet i hele bedømmelsesperioden. Ved bedømmelsen af tilbudene blev følgende delkriterier lagt til grund for vurderingen: 1. FORM / ARKITEKTUR (20%) - Ydre form - Interiør 2. FUNKTION (30%) - Fleksibilitet/fællesudnyttelse - Hoveddisponering af funktioner - Hoveddisponering af konstruktioner og installationer 3. ENERGI / TEKNIK (10%) - Vedvarende energi - Natur - Materialer - Bygningsdele drift og vedligehold 4. ORGANISERING (5%) - Projektering - Tilsyn 5. ØKONOMI (35%) Bedømmelsesgrundlaget er udførligt beskrevet i byggeprogrammets afsnit Tildelingskriterier. Bedømmelsen er foretaget af et udvalg bestående af: Bedømmelsesudvalget: (Formand) Henrik Væver, Bestyrelsesformand Klokkefrøen Inger Kragh, Institutionschef Fredericia Kommune Hanne Bramm, Områdeleder Fredericia Kommune Kirsten Ravn Kjems, Institutionsleder Klokkefrøen Fagdommer Chris Fløe Svenningsen, Tegnestuen Mejeriet Rådgivere for bedømmelsesudvalget: John Erik Nyborg, Kontorchef Fredericia Kommune Lars Møller, Bestyrelsen Klokkefrøen Rikke Jensen, Bestyrelsen, Klokkefrøen Jane Kold Engberg, Sikkerhedsrepræsentant Klokkefrøen Hanne Carlsen, Pædagog Klokkefrøen Jacob Degn Larsen, Ejendomscentret Fredericia Kommune

5 Side 5 af 22 Ekstern rådgiver og sekretærfunktion Torben Jensen Lorentzen, Bygherrerådgiver Grontmij Carl Bro Henrik Bilberg, Bygherrerådgiver Grontmij Carl Bro Vibeke Kinch, Direktør Børn og Kultur, Fredericia Kommune udgik af bedømmelsesudvalget inden 1. møde. Bedømmelsesprocessens forløb: 20. maj 2010 De anonyme tilbud mærket med et 5-cifret kendingstal blev oplæst sammen med eventuelle forbehold. 27. maj møde i bedømmelsesudvalget: Det kunne konstateres, at alle de indkomne forslag var konditionsmæssige og kunne optages til bedømmelse. De 5 forslag blev nummereret som følger: Forslagene blev gennemgået af fagdommer og bygherrerådgiver. Efter gennemgangen voterede bedømmelsesudvalget og udvalgte projekterne 19110, og til videre mere dybdegående gennemgang. 1. juni møde i bedømmelsesudvalget: I perioden mellem 1. og 2. møde blev der udført en mere detaljeret gennemgang af alle projekter og gennemført en foreløbig vurdering af de enkelte bedømmelseskriterier. Projekterne blev gennemgået med baggrund i udbudsmaterialets tildelingskriterier. I gennemgangen blev der lagt særlig vægt på de 3 udvalgte projekter. På baggrund af de foreliggende delbetænkninger og de supplerende vurderinger blev de 5 forslag endnu engang vurderet ud fra byggeprogrammets delkriterier. Tilbudskuverterne blev åbnet. 3. juni møde i bedømmelsesudvalget: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud blev udpeget.

6 Side 6 af 22 Derefter blev kuverterne med tilbudsgivernes navne og de 5-cifrede kendingstal åbnet. Efter bedømmelsesmøderne: Dommerbetænkning blev udarbejdet og underskrevet. Møderne i bedømmelsesudvalget blev gennemført efter en forud fastlagt dagsorden, hvor fagdommer og bygherrerådgiver gennemgik hvert enkelt forslag med henblik på vurdering af forslagene set i relation til de forud fastlagte delkriterier. Bemærkningerne fra rådgiverne er indgået i bedømmelsen. Hvert medlem af bedømmelsesudvalget fremførte sine synspunkter på de enkelte forslag og efter en konstruktiv drøftelse blev nærværende betænkning udarbejdet.

7 Side 7 af BEDØMMELSESUDVALGETS GENERELLE BEMÆRKNINGER 5 totalentreprenører var prækvalificeret til konkurrencen og alle 5 indleverede et forslag. Forslagene blev gennemgået af BDO Kommunernes Revision, hvorefter bedømmelsesudvalget på 1. møde erklærede alle konditionsmæssige og samtlige projekter blev optaget til bedømmelse. Bedømmelsen er gennemført anonymt. Bedømmelsesudvalget fandt, at der i alle 5 forslag er lagt et stort arbejde i løsning af opgaven, og at alle forslag på en professionel og overbevisende måde skildrer de hovedtemaer som forslagsstillerne hver især har valgt som afsæt for deres bebyggelse. Generelt har forslagsstillerne lagt stor vægt på bygherrens ønske om en god visualisering af projektet. Ved bedømmelsen har bedømmelsesudvalget lagt vægt på forslagenes helhedsplan, den arkitektoniske konsekvens i bearbejdelsen af sammenhænge mellem bygningens ydre udformningen og de rummelige kvaliteter.

8 Side 8 af BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DET ØKONOMISK MEST FORDELAGTIGE PROJEKT Forslag indstilles af en enig dommerkomite som projektkonkurrencens økonomisk mest fordelagtige. Forslaget opfylder de stillede programkrav, og bedømmes som værende det projekt, der opfylder brugernes ønsker. Huset fremstår enkelt og funktionelt, med gode rumlige oplevelser, optimale brugsmæssige frihedsgrader, og en luftighed som vil være mærkbar fra det øjeblik man træder ind i bygningen. Konstruktioner og materialevalg medfører, at udgifter til vedligehold kan holdes på et minimum. Forslaget fremstår gennemarbejdet som en helhed således at bearbejdningen af udearealer understøtter bygningens kvaliteter. Bedømmelsesudvalg indstiller til, at der indledes en dialog med holdet bag det økonomisk mest fordelagtige projekt.

9 Side 9 af BEDØMMELSESUDVALGETS AFGØRELSE Ud fra konkurrencens grundlag og de opstillede evalueringskriterier er bedømmelsesudvalget nået frem til en enstemmig afgørelse om at udpege tilbud og forslag med kendingstal 19110, som det økonomisk mest fordelagtige. Dette tilbud er uarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitekt(er): Ingeniør: Davidsen Partnere A/S gpp arkitekter og arkitekt Thomas Thomsen Moe & Brødsgaard A/S Godkendt af bedømmelsesudvalget Fredericia d. 7. juni 2010

10 Side 10 af BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE FORSLAG 6.1 Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitektfirma(er): Ingeniørfirma: Davidsen Partnere A/S gpp arkitekter og arkitekt Thomas Thomsen Moe & Brødsgaard A/S Oplæst tilbudssum excl. moms kr , Form Ankomsten til institutionen sker fra vest til en plads med skråparkering udkørsel sker mod nord til Landsmosevej. Forslaget er udformet som en regulær bygning samlet under et stort tag med ensidig taghældning mod nord. Bygningen har store udhæng i gavlene og mod syd, hvor der er monteret stationære persiennelameller som værn mod den høje sommersol.

11 Side 11 af Funktion Ankomsten til Klokkefrøen er både synlig og enkel den tilbagetrukne indgang giver lidt ly for vejret, og markerer samtidig indgangen til huset. I indgangsnichen er vinkepladsen placeret på det hævede repos, som også kan bruges ved af- og påklædning. Umiddelbart indenfor døren ligger fingarderoben, med videre adgang til grovgarderoben ankomst- og afgangslogistikken er på plads. Med murede facader, paptag og store udhæng er det bedømmelseskomiteens opfattelse, at huset har den ønskede robusthed, og at vedligeholdelsesbehovet er minimeret. Konsekvensen af, at forslagsstilleren har valgt at lægge hele institutionen under et tag er, at det bliver en bygning der syner stor sammenholdt med de omkring liggende bygninger dette bør der være fokus på i den videre bearbejdning af projektet. Planen er disponeret som 4 adskilte enheder omkring et øst/vest vendt fællesrum køkken og personale mod nord, og 2x2 børnegrupper mod syd. Adgangen til bygningen sker fra nordsiden gennem et tilbagetrukket indgangsparti, som giver direkte adgang til fingarderoben, som er beliggende som en del af fællesrummet. Umiddelbart overfor er grovgarderoben placeret med adgang fra en overdækket terrasse. Fællesrummet strækker sig fra vest- til østfacaden, som et sammenhængende gennemlyst rum, dog er naturværkstedet placeret mod vest, hvilket bevirker, at naturværkstedet bliver en integreret del af fællesrummet. Så snart man kommer ind i fællesrummet, vil man få fornemmelsen af et lyst og imødekommende rum, med dagslysadgang fra begge ender, suppleret med ovenlys. I fællesrummet er kopirummet gjort til at aktivt element, på hvis ydersider der kan indbygges nicher til dukketeater, huler etc. elementet virker samtidig som afskærmning mod kontor og møderum, og som bagvæg til en sidde/ opholdsgruppe mod øst. Grundlæggende er fællesrummet nemt at arbejde med, idet der frit kan arbejdes med rummets scenografi i den enkle form. I den videre projektering kunne det dog være en tanke værd, om der med små midler kunne tilføres grundrummet lidt variation i de langsgående vægge. Det er ligeledes et ønske, at madrasopbevaring løses på en mere håndterbar måde end den viste. Grupperummene er placeret parvis på hver side af grovgarderoben, med udsyn til en overdækket terrasse ved den smalle forbindelse mellem de 2 legepladser. Det er et ønske, at der arbejdes med adgangen til krybberummene i projektet er adgangen overdækket, men det skønnes ikke at give tilstrækkelig beskyttelse mod vejrliget. Den viste hems i multirummene virker ikke overbevisende højden er et problem, myndighedsgodkendelse anses for at være et problem, og personalets mulighed for at have tilstrækkeligt opsyn med hemsene virker problematisk dette bør bearbejdes i det videre forløb. Servicerummene mod nord ligger hensigtsmæssigt i helheden, og adgangen til køkkenet, herunder levering af varer, kan foregå udenfor børnenes område. I bedømmelsesudvalget er der dog udtrykt skepsis overfor nærheden mellem det pædagogiske køkken og børnetoilettet - i den videre bearbejdning ønskes dette forhold håndteret. Ligeledes er det et ønske, at ovenlysene i børnetoiletterne er oplukkelige. For at kunne leve op til ønsket om den fleksible institution ønskes der vindue mod det fri i begge børnetoiletter, f.eks. placeret så man kan se gennem multirummet ud på legepladsen.

12 Side 12 af 22 Personalefaciliteterne er disponeret så de hænger direkte på fællesrummet det medfører, at de vil kunne inddrages til børnerelaterede formål i en given situation. I daglig brug er personalet aldrig langt fra børnene. Udearealerne er veldisponerede med adgang fra/til den centralt beliggende grovgarderobe desuden er der direkte adgang i vestgavlen, og gennem naturværkstedet mod øst. Forslagets konstuktive opbygning bygger på et enkelt byggeprincip som i sin helhed virker fornuftig og gennemtænkt. Disponering af bygningens tekniske installationer virker enkel og fornuftigt, dog ses placering af teknikrum i det ene hjørne af bygningen en smule problematisk idet tekniske føringsveje skal krydse det meget åbne og luftige fællesareal Energi / teknik Bygningen opføres i lavenergiklasse 2. Projektet åbner mulighed for, at bygningen kan opgraderes til lavenergiklasse 1 ved tilføjelse af 45m 2 solceller hvoraf de første 10m 2 er indeholdt i projektet. Det er ikke anvist hvorledes solceller skal placeres. En nordvendt tagflade vil til dette formål ikke være optimal. Bedømmelsesudvalget lægger stor vægt på, at projektet kan opfylde kravet til lavenergiklasse 2, alene ved passive energitiltag. Løsningen med faste lameller som solafskærmning ses som en naturlig del af, den måde forslaget løser de energitekniske krav. Forslaget tager udgangspunkt i, at bygningens nedkøles om natten med naturlig ventilation, hvilket vil sætte krav til bygningens kriminalpræventive foranstaltninger. Bygningen tænkes opført i byggematerialer der i mindre grad belaster naturen. Der er generelt anvendt materialer der sikrer en lang levetid hvilket nedbringer behovet for løbende udskiftning af materialer. Forslaget sikrer, at materialer af høj kvalitet forenet med et enkelt og gennemprøvet byggeprincip, minimerer den indsats der skal lægges i drift og vedligehold af bygningen. De tekniske løsninger er lavteknologiske hvor dette er muligt understøttet af de nødvendige tekniske installationer Organisering Totalentreprenørens tilgang til opgaven fremstår som veltilrettelagt i forhold til styring, og de virkemidler der skal tages i anvendelse for at løse opgaven til bygherrens fulde tilfredshed. Totalentreprenørens projektorganisation, med de nødvendige rådgivere, følger periodevis op på projektet i form af tilsyn under udførelsesperioden Økonomi Det samlede projekt tilbydes for kr ,- hvilket er kr ,- under den afsatte ramme for totalentreprisen.

13 Side 13 af 22 Forslaget ses i sit omfang som et projekt indeholdende byggeprogrammets krav til fulde. Bearbejdning af bygning og udearealer virker fornuftigt. Det forudsættes, at det illustrerede inventar som mobil scene og tæppe/kulisse i fællesrummet er indeholdt i tilbudet. Ligeledes forventes det, at legepladsen bearbejdes og indrettes i forhold til det i projektforslaget viste. Herunder beplantning som illustreret og alt nødvendig tilpasning af eksisterende forhold.

14 Side 14 af Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitektfirma: Ingeniørfirma: EMR Murer & Entreprenør A/S KPF Arkitekter A/S Søren Jensen Rådgivende ingeniører A/S Oplæst tilbudssum excl. moms kr , Form Ankomst til bygningen sker fra vest, hvor al parkering er placeret. Bygningen er disponeret som 3 parallelle elementer, hvor det midterste, hvor hovedindgangen er placeret, er lavt mod indgangen, de øvrige højest mod ankomsten. Midterpartiet har sedum på taget, sidepartierne er belagt med tagpap. Huset er opført af venlige og vedligeholdelses nemme materialer Funktion Grupperum og køkken/personale er placeret i de 2 yderfløje, fællesrum og garderober i midterfløjen. Ankomsten sker fra vest direkte ind i grovgarderoben, hvorfra der er let adgang til fingarderoben. Grupperummene orienterer sig mod øst, med en separat indgang fra legepladsen mod nord for børnehavebørnene eller er det personaleindgangen?. Specielt de store børn mangler kontakt til fællesrummet med den valgte placering af grupperummene fra grupperum 4 skal børnene gennem en gang, via grovgarderoben, for at blive en del af fællesskabet, hvilket forekommer meget uhensigtsmæssigt. Det egentlige fællesrum virker klemt med en uforløst kontakt på tværs af huset, ligesom personalefaciliteterne er gemt for langt af vejen.

15 Side 15 af Energi / teknik Forslaget opfylder kravet til lavenergiklasse 2. Dette sikres dels ved bygningsorientering og geometri, men også med tilførsel af energi fra 25 m 2 solceller. Brug af solceller til nedbringelse af energibehovet, kræver dog at disse løbende vedligeholdes og udskiftes efter endt levetid. Tag udføres med delvis tagpap og delvis grønt tag Materialevalg til bygningsdele er valgt som gode robuste byggekomponenter der giver lang levetid. Det skal dog bemærkes, at valg af konstruktionsprincipper med lidt eller ingen udhæng og med afbrydelser i tagflader nødvendigvis vil medføre større grad af opmærksomhed under udførelsen og i den efterfølgende drift Organisering Totalentreprisegruppens fordeling af opgaven virker klar og generelt fornuftig. Det skal dog bemærkes, at det ikke nødvendigvis er en kvalitet at udførende under entreprenører samtidigt varetager ansvaret for projektering af eget arbejde. Hermed tænkes kvalitet og omfang. Der redegøres ikke for hvorledes der føres tilsyn med udførelsen Økonomi Det samlede projekt tilbydes for kr ,- hvilket er kr ,- under den afsatte ramme for totalentreprisen. Forslagets bygningsmæssige omfang ses at følge det ønskede. Det bemærkes, at udearealer, herunder legeplads, er sparsomt indrettet hvilket vil nødvendiggøre at der afsættes et beløb til opgradering af legepladsplanen i forhold til det nødvendige.

16 Side 16 af Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitektfirma: Ingeniørfirma: Kjæhr og Trillingsgaard A/S RUM arkitekter COWI A/S Oplæst tilbudssum excl. moms kr , Form Ankomsten til huset sker fra nord til forældre parkering ved hovedindgangen personaleparkering er placeret mod vestskellet. Institutionen er bygget op som 3 bygninger med sadeltag et længehus mod ankomsten, og 2 vinklede bygninger med lidt mere højde mod syd. Adgangen til institutionen sker gennem et hegn der adskiller kørearealerne fra det sikrede område, hvor børnene kan færdes frit. Vindfang og vinkeplads er trukket lidt tilbage, så man er skærmet mod dårligt vejr ved ankomsten. Umiddelbart indenfor døren kommer man til fingarderoben, med grovgarderoben til højre ud mod ankomstsiden Funktion Når man kommer indenfor i huset, ser man gennem naturvækstedet ud på nærlegepladsen og udekøkkenet. Planen er disponeret med køkken/personale mod nord, adskilt af indgangen, og 2x2 børnegrupper mod syd, adskilt af naturværkstedet. Fællesrummet ligger som et øst/vest orienteret, gennemlyst opholdsrum, som får karakter af de oplevelser der opstår som følge af, at de 2 børnegrupper er vinklet i forhold til hinanden. Der er udgang til legepladser fra grupperum, gennem naturværkstedet, gennem fællesrummet og fra grovgarderoben mod nord. Husets placering og udformning på grunden medfører en god fordeling af legepladserne, og en fin overgang mellem de 2 legepladser.

17 Side 17 af 22 Når man kommer ind i Klokkefrøen oplever man et spændende fællesrum, som udvider sig mod enderne, og som, ved hjælp af bygningernes indbyrdes placering, lægger op til forskellige scenografier. Den åbenhed man oplever allerede ved indgangen ved at kunne se tværs gennem bygningen gennem naturværkstedet, og til siderne ud på legepladserne virker meget sympatisk der har dog i bedømmelsesudvalget været skepsis overfor, om fællesrummet mod øst er blevet for smalt, og derfor måske kan komme til at virke afsondret fra det øvrige fællesrum. Planen som helhed virker meget veldisponeret, og der synes at være gode bygningsmæssige udfordringer at spille op imod. Den største anke er dog placeringen af grovgarderoben for så vidt velplaceret, hvis man skal bruge den ved ankomst, men i den daglige brug forekommer placeringen yderst problematisk. Al trafik til og fra legepladserne vil, i grovgarderobe sæsonen, skulle foregå ud mod nord og videre til siderne til legepladserne trafikken mod vest er ydermere tvunget til at krydse en usikker vareindgang til køkkenet. Der vil ikke være et naturligt opsyn på nordsiden, hvilket medfører, at logistikken ikke umiddelbart anses som værende løst. Det samlede bygningsanlæg er harmonisk proportioneret, og står stilfærdigt som et hus i områdets skala. De mørke farver får huset til at lægge sig roligt i terrænet, og de valgte materialer vil kræve et minimum af vedligehold. Det ses, at forslagsstillerne har særligt fokus på klimaskærm, samt valg af de mest energibesparende installationer samt den bedst mulig placering af bygning og rum for mindst mulige påvirkninger udefra Energi / teknik Forslaget opfylder lavenergiklasse 1 hvilket er en forbedring i forhold til kravet til lavenergiklasse 2. Det er klart positivt, at bygningens samlede energiforbrug kan holdes på niveau svarende til lavenergiklasse 1. For at opnå forbedringen er der indregnet m 2 solceller. Der er valgt en let facade beklædning af facadeplader af høj holdbarhed og som kun kræver et minimum af vedligehold. Bygningskonstruktioner er generelt tænkt i robuste materialer hvilket ligeledes optimerer vedligeholdelsesindsatsen. Bedømmelsesudvalget ser dog enkelte usikre driftsmæssige forhold i forbindelse med sammenskæring af indeliggende fladtagskonstruktion og de omkringliggende længer Organisering Totalentreprisegruppens indbyrdes roller fremstår klare og velovervejede. Det vurderes som en kvalitet, at gruppen har fokus på den optimale sammensætning af projekteringsledelsen. Der er fokus på, at der skal føres tilsyn af de projekterende parter gennem udførelsesforløbet, og at kvalitetssikringen ligeledes følges op gennem udførelsen.

18 Side 18 af Økonomi Det samlede projekt tilbydes for kr ,- hvilket er kr ,- under den afsatte ramme for totalentreprisen.

19 Side 19 af Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitektfirma: Ingeniørfirma: H. Skjøde Knudsen A/S ID arkitekter Hundsbæk & Henriksen A/S Oplæst tilbudssum excl. moms kr , Form Adgangen til huset sker fra nord, hvor forældreparkeringen er placeret. Huset er disponeret som en øst/vest vendt hovedlænge, som indeholder køkken/ ersonalefaciliteter, garderober og fællesrum. Grupperummene er sat på bygningen som 2 vinkler henholdsvis 90 grader og 45 grader på hovedlængen. Husets facader er betonelementer, og tagene er med fald, som udgår fra et punkt over nordfacaden med grater mod kompleksets hjørner. Såvel facader som tage tænkes intensivt begrønnede. Adgangen til huset sker gennem en dør placeret helt fremme i facaden. Den valgte form afføder et væld af vinkler, som i nogen grad blokerer for en rationel indretning af institutionen. Husets ydre fremtræden udtrykker fuldt ud, at det har været et ønske at opføre en institution med fokus på naturelementet. Imidlertid er det bedømmelsesudvalgets holdning, at huset er afhængig af, at der sker en intensiv begrønning, idet betonelementerne ikke i sig selv vil kunne signalere den imødekommenhed og den skala der ønskes i en daginstitution anno 2010 huset er simpelthen tænkt for rationelt i den primære konstruktion, og fjernet fokus fra den skala der er børnenes.

20 Side 20 af Funktion Et vindfang fører videre ind i fingarderoben, hvorfra man kan bevæge sig videre til grovgarderoben. Grupperummenes placering er helt løsrevet fra det fællesskab der ønskes i Klokkefrøen, fællesrummet bliver klemt inde i formen, og den daglige logistik hænger ikke sammen der vil ikke kunne opstå den frugtbare dialog mellem husets grundfunktioner som er så nødvendig for den velfungerende børneinstitution Energi / teknik Projektet tilbydes som Lavenergiklasse 1. For at sikre dette lave energiniveau er bygningen designet konstruktivt og installationsmæssigt fornuftigt i forhold til et lavt energiforbrug. Etablering af store udhæng minimerer overtemperatur i bygningen. Der tilføres vedvarende energi til bygningen i form af solcelleanlæg på 20m 2. Projektet tager udgangspunkt i, at bygningen skal være en del af den omgivne natur. Bygningen understreger institutionens naturtema gennem det naturlige ydre og med et fornuftigt bæredygtighedsprincip. I valg af materialer er der tænkt i så lille en CO 2 belastning som muligt, herudover anvendes byggematerialer der efter endt levetid kan genanvendes. Det ses som en kvalitet, at projektet vil blive projekteret til indeklimaklassificering, klasse A efter det igangværende forsalg til indeklimaklassificering DSF3033. Bygningen er generelt opført i materialer med lang levetid. Bygningens ydre vil dog i nogen grad skulle vedligeholdes, specielt i form af vedligehold af bygningsbevoksninger mv. Driftsanlæg er generelt fornuftigt disponeret Organisering Nøglepersoner er gennemgående i hele processen. Projektet tænkes gennemført efter princippet Trimmet byggeri. Dette sikres gennem løbende fokus på 3-5 ugers planer. Herudover sættes fokus på aflevering gennem løbende forventningsafstemninger med bygherren, samt ved gennemførelse af føraflevering Det er uklart hvem der fører tilsyn og i hvilket omfang dette gøres Økonomi Det samlede projekt tilbydes for kr ,- hvilket er den afsatte ramme for totalentreprisen.

21 Side 21 af Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitektfirma: Ingeniørfirma: HT Højgaard A/S LUMO arkitekter Rambøll Danmark A/S Oplæst tilbudssum excl. moms kr , Form Funktion Ankomst til bygningen sker gennem en tilbagetrukket, overdækket indgang umiddelbart udfor indkørslen til parkeringspladsen. Fra hovedindgangen kommer man direkte ind i fingarderoben, hvorfra der er videre adgang til grovgarderoben. Hoveddisponeringen er 3 bygningskroppe omkring fællesrummet børnehave grupperum mod øst og syd, og køkken/personale funktioner mod nord. Et fladt tag dækker hele institutionen, dog er der løftede sektioner over grupperummene og en del af fællesrummet. Mod syd er der udgang til legeplads ved naturværkstedet, der er lagt som en selvstændig bygning, suppleret med faciliteter under udhænget udfor fællesrummet. Adgangsforholdene til Klokkefrøen er fine og logiske, med god adgang til garderoberne dog virker det som om vuggestuegrupperne er blevet forfordelt ved nærhed til garderoberne, idet der vil blive en del trafik på langs af huset mellem grupperummene og garderoberne, ligesom udgangen fra grovgarderoben sker til børnehavelegepladsen, også for vuggestue børnene. Fællesrummet virker umiddelbart mere lukket end ønskeligt mod vest snævrer det ind til et gangareal, mod øst er det helt lukket, og det får dermed ikke den åbenhed der kunne være med til at gøre det til et let rum.

22 Side 22 af 22 Køkken/personale området er funktionelt men meget indadvendt når man har lukket døren mod fællesrummet bag sig og gået i personalerummet, har man ingen kontakt til livet i huset. Forslaget arbejder med hjørner og kroge i den ydre form, hvilket giver mange muligheder for leg den bevidste brug af farver og mønstre i facadepartierne kan medvirke til børnenes identifikation af de enkelte områder Energi / teknik Bygningen opføres som lavenergiklasse 2. Dette sikres bl.a. ved at tilføre energi i form af varmepumpe eller 25m 2 solceller. Sydvendte vinduesfacader etableres med fast udhæng på 2 meter som solafskærmning. Vinduesfacader er suppleret med ovenlys til begrænsning af kunstig belysning. Der kan etableres naturlig ventilation som afkøling, ved store personbelastninger ved specielle lejligheder. Den grundlæggende ide er, at anvende materialer med et lavt vedligeholdelsesniveau, samt ved at benytte sig af kendte og afprøvede konstruktioner og materialer. Ved valg af fibercementplader ført til terræn vurderes det dog at der i nogen udstrækning kan opstå behov for løbende udskiftning af beskadigede facadeplader Organisering Totalentreprisegruppen sætter fokus på løbende forventningsafstemning, samt at sikre at de fornødne ressourcer og kvalifikationer er til rådighed gennem projektforløbet. Det er uklart hvem der fører tilsyn og i hvilket omfang dette gøres Økonomi Det samlede projekt tilbydes for kr ,- hvilket er kr ,- under den afsatte ramme for totalentreprisen.

S t a r u p N y D a g I n s t i t u t i o n > > D i s p o s i t i o n s f o r s l a g

S t a r u p N y D a g I n s t i t u t i o n > > D i s p o s i t i o n s f o r s l a g S t a r u p N y D a g I n s t i t u t i o n > > D i s p o s i t i o n s f o r s l a g 2603.2010 I vores nye hule er der en lampe som kun kan lyse når solen skinner. - så når lyset i hulen går ud, prøver

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

BØRNEHUSET GAZELLEN ILLUSTRATION AF BØRNEHUSET

BØRNEHUSET GAZELLEN ILLUSTRATION AF BØRNEHUSET 1 BØRNEHUSET GAZELLEN ILLUSTRATION AF BØRNEHUSET A2 ARKITEKTERNE A/S NUPARK 49 7500 HOLSTEBRO 9610 5610 WWW.A2ARKITEKTERNE.DK BØRNEHUSET GAZELLEN DISPOSITIONSFORSLAG SAG NR. 11043 DATO 05.10.12 2 Indledning

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE 27. KONGEÅENS BØRNEHAVE Østergade 80, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Vamdrup by i forbindelse med Kongeåskolen. Institutionen er normeret til og rummer 60 heldags børnehavepladser, 13 heldags

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne R. Hougårds Vej Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Sammenfattende vurdering

Sammenfattende vurdering Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 37. PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Peterbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding. Institutionen

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

Daginstitutionen Pilevej

Daginstitutionen Pilevej Daginstitutionen Pilevej Fællesrum Dispositionsforslag - revideret - 02.07.2014 Situationsplan N Væksthus/orangeri Nyttehave Udekøkken Bakkerne Terasser Den nære legezone Huler Pilevej Parkering Vareindlevering

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

køkken UDGANG FRA FÆLLESRUM OVERDÆKKET TERRASSE SPISEPLADS ANKOMST-TORVET ADGANG

køkken UDGANG FRA FÆLLESRUM OVERDÆKKET TERRASSE SPISEPLADS ANKOMST-TORVET ADGANG ÆBLEHAVEN NY BYGNING VED ÆBLEHAVEN Syddjurs Kommune 2014 skov-lys i fælles-rummet garderobe fællesrum køkken e-toilet SLUDRE-BÆNKEN UDGANG FRA FÆLLESRUM OVERDÆKKET TERRASSE SPISEPLADS UDSYN FRA FÆLLESRUM

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN

5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 05.10.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra Fællesmøde med TMU og BSU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 05.10.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra Fællesmøde med TMU og BSU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra Fællesmøde med TMU og BSU Mandag 05.10.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Klimavenlig børneinstitution - godkendelse af projekt 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Ny daginstitution ved Arena Nord Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Proces A B C D E F A. 4 enheder (3 børnegrupper og 1 personaleafsnit) + fælles aktiviter i midten. B. Optimering af formen og generere

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Bemanding og rollefordeling Leder og intern teknisk rådgiver følger hele byggeprocessen for løbende at fange fejl og

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Petersbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding.

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse 11. august 2017, ansøgning om lokalplangodkendelse Vi har den 1. juni 2017 købt grunden af Theis Chrillesen. Grunden har en noget særpræget facon, og derfor søger vi dispensation fra lokalplan 25 for at

Læs mere

Dommerbetænkning. Kolding Kommune. Bramdrupdam Bofællesskaber. 22. november 2012. Kolding Kommune Nytorv 11 6000 Kolding

Dommerbetænkning. Kolding Kommune. Bramdrupdam Bofællesskaber. 22. november 2012. Kolding Kommune Nytorv 11 6000 Kolding Bramdrupdam Bofællesskaber Kolding Kommune 22. november 2012 Kolding Kommune Nytorv 11 6000 Kolding Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Afgørelse...

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Bæredygtighed Viden til tiden

Bæredygtighed Viden til tiden Bæredygtighed Viden til tiden Det bæredygtige byggeri Uanset hvilket abstraktionsniveau man fokuserer på, så kommer vi ikke uden om bæredygtighed. Hensynet til Moder Jord, til menneskene omkring os, til

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM BYGGEPROGRAM FOR ETABLERING AF NY BYGNING UDGAVE 1,

HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM BYGGEPROGRAM FOR ETABLERING AF NY BYGNING UDGAVE 1, HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM BYGGEPROGRAM FOR ETABLERING AF NY BYGNING UDGAVE 1, 25.08.2015 1 Byggearealet set fra vest Indledning. Nærværende program til etablering af 4 skærmede boliger ved Himmelev Behandlingshjem

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård Taastrupgård COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 4

Læs mere

Orienteringsbrev om økonomisk hjælp og støtte til etablering af nye faciliteter

Orienteringsbrev om økonomisk hjælp og støtte til etablering af nye faciliteter Orienteringsbrev om økonomisk hjælp og støtte til etablering af nye faciliteter Prærien Aulum Kristne Daginstitution blev etableret pr. 1. januar 2013, og fungere i dag i lejede pavilloner. Disse faciliteter

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

12. BØRNEHAVEN MARIEKJÆR AFD. BRÆNDKJÆRGÅRD

12. BØRNEHAVEN MARIEKJÆR AFD. BRÆNDKJÆRGÅRD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 12. BØRNEHAVEN MARIEKJÆR AFD. BRÆNDKJÆRGÅRD Frederik 7. vej 33, 6000 Kolding Institutionen er fysisk opdelt i to afdelinger, afd.

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

Livsrum, Roskilde - Dommerbetænkning

Livsrum, Roskilde - Dommerbetænkning Livsrum, Roskilde - Dommerbetænkning Generelle kommentarer Til totalentreprisekonkurrencen i Roskilde om projekt Livsrum er indleveret 3 forslag der alle er fint gennembearbejdede og vel illustrerede.

Læs mere

Per Jensen, Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen

Per Jensen, Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen Til Kopi til Fra Sagsnr. Per Jensen, Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen Indtast Kopi til Thomas West Indtast sagsnr. Aak Bygninger Borgmesterens Forvaltning Danmarksgade 19, 1. sal 9000 Aalborg Init.:

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ VUGGESTUE PERSONALE KØKKEN FÆLLES VUGGESTUE BØRNEHAVE KRABBE NY DAGINSTITUTION I GRENÅ NORD beplantningsbælte udeareal krabbe gruppe etape II udeareal vuggestue fællesareal, offentligt område højbed med

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S Kik fra søen NY BOLIG - STRANDKROGEN 17, SUNDS Denne mappe indeholder et skitseforslag til, hvordan en ny bolig på Strandkrogen

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Randers Kommune. Helsted Børnehus. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Helsted Børnehus. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Helsted Børnehus November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune

Læs mere

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING _ 2016 BYGHERRE HJERTING IDRÆTSFORENING MF ARKITEKT KROGH ARKITEKTER BUDGET 13,4 MIO. KR. OPFØRELSE 2016-17 DET NYE KLUBHUS...ER EN FORTOLKNING

Læs mere

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra:

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra: Plan og By Sagbehandler: Jens Nedergaard Sagsnr. 01.02.05-P16-12-16 Dato: 4.8.2016 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 2016-18, Boliger, Egebjerg Bakke, Etape 3 Ved høringsfristens udløb d. 17.

Læs mere

43. DAGINSTITUTIONEN JUNGHANSVEJ

43. DAGINSTITUTIONEN JUNGHANSVEJ Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 43. DAGINSTITUTIONEN JUNGHANSVEJ Junghansvej 16, 6000 Kolding Børnehaven er beliggende i den sydvestlige del af Kolding by. Institutionen

Læs mere

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Rådgiverudbud I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Byggeprogram Udgave: 2012-05-10 Det er besluttet, at der skal indrettes lokaler for Loma (Lokal mad) og Science (Fysik/ kemi og biologilokaler)

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Bilag 2b Vedr. Forslag til lokalplan nr. 853 Bevarende lokalplan for Finnebyen, Århus V

Bilag 2b Vedr. Forslag til lokalplan nr. 853 Bevarende lokalplan for Finnebyen, Århus V Bilag 2b Vedr. Forslag til lokalplan nr. 853 Bevarende lokalplan for Finnebyen, Århus V Teknik og Miljø s kommentarer til Beboergruppens bemærkninger af 12.11.2008 Forslaget til bevarende lokalplan for

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS MN SAG NR 11123-01 - SIDE NR 1 AF 16 Saltsøvej affaldsgård redskabsskur cykeloverdækning klapvogne parkering ca. 30 pladser legeplads større børn bålhytte låge HOVEDINDGANG HCparkering

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Specialcenter Vonsild Bedømmelsesudvalgets betænkning

Specialcenter Vonsild Bedømmelsesudvalgets betænkning Specialcenter Vonsild Side 2 af 26 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 3 2. BEDØMMELSE... 4 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 5 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 5 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER... 6

Læs mere

ST. MAGLEBY

ST. MAGLEBY ST. MAGLEBY ST. MAGLEBY SKOLE 2013.02.19 0.-9. KLASSE I 3 SPOR Indledning Nærværende programudkast er udarbejdet af en byggegruppe på St. Magleby Skole. Gruppen har bestået af tre repræsentanter fra skoleledelsen,

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal.

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal. 6.4 IDRÆTSBØRNEHAVEN Ambolten 6B, 6000 Kolding Idrætsbørnehaven er på egen matrikel ved Kolding Hallerne i den sydlige del af Kolding By, og hører administrativt under Daginstitutionen Tved beskrevet i

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014 Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde Aabenraa 19. februar 2014 Oplæg - Resultaterne fra workshopforløbet - Projektkonkurrencens elementer - Funktionerne - Pause - Debat Brugerinddragelse via 3 workshops

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

KUJALLERPAAT ILLUSTRATIONSHÆFTE NYBYGGERI AF 35 KOLLEGIEBOLIGER

KUJALLERPAAT ILLUSTRATIONSHÆFTE NYBYGGERI AF 35 KOLLEGIEBOLIGER KUJALLERPAAT ILLUSTRATIONSHÆFTE NYBYGGERI AF 35 KOLLEGIEBOLIGER 23.01.2014 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Dette illustrationshæfte skal læses som et supplement til projektbeskrivelsen og tegningsmaterialet.

Læs mere

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV Markant arkitektur med legepladser på alle tagflader Årets skolebyggeri 2015 v/nohr-con Juryen fremhævede skolens alsidige og sanselige indretning, RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 og åbne For rådgiveropgaven:

Læs mere

Solhuset - bæredygtighed i solog børnehøjde

Solhuset - bæredygtighed i solog børnehøjde Solhuset - bæredygtighed i solog børnehøjde Byens Netværk 13.12.11 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler styrker trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk

Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk Titel Bedømmelse af tilbud Dato 23. september 2013 Til De bydende Fra Bedømmelsesudvalget 1. Baggrund Fredensborg Kommune udskrev

Læs mere

Leroy Design A/S Arkitekter & Designere MAA All rights reserved. paul@leroy.dk www.leroy.dk tel +45 40 71 71 09

Leroy Design A/S Arkitekter & Designere MAA All rights reserved. paul@leroy.dk www.leroy.dk tel +45 40 71 71 09 SKITSPROJKT IDOPLÆG TIL NY IDARSLUND Leroy Design A/S Arkitekter & Designere MAA All rights reserved juli 2015 paul@leroy.dk www.leroy.dk tel +45 40 71 71 09 ANALYS AF LOKALPLAN OG ORORDND GNRLL HLHDURDRINGR

Læs mere

Dommerbetænkning for Næstved

Dommerbetænkning for Næstved Dommerbetænkning for Næstved Generelt Totalentreprisekonkurrencen i Næstved om projekt Livsrum har fundet sin form igennem 3 gode forslag der alle er fint gennembearbejdede. Alle 3 projekter er gode fortolkninger

Læs mere

11 sommerhuse/grunde på Balka, Bornholm Tæt på skøn sandstrand

11 sommerhuse/grunde på Balka, Bornholm Tæt på skøn sandstrand 11 sommerhuse/grunde på Balka, Bornholm Tæt på skøn sandstrand Midt i det eftertragtede sommerhusområde Balka, er det lykkedes at finde 11 sommerhusgrunde tæt på den skønne Balka badestrand. Grundende

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

NY DAGINSTITUTION I AUNING

NY DAGINSTITUTION I AUNING VUGGESTUE KØKKEN PERSONALE FÆLLES Mulig etape II BØRNEHAVE NY DAGINSTITUTION I AUNING Etape 1 Etape 2 NORD udeareal vuggestue parkering Etape 3 parkering Lege/udeområde cykel P etape III etape II Diagram

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

NOTAT. Forslag til Lokalplan 463, Hvidbog over indkomne høringssvar

NOTAT. Forslag til Lokalplan 463, Hvidbog over indkomne høringssvar NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Plan og Miljø Byplanlægger: Christian Jacob Brammann Sagsnr.: 17/3483 Forslag til Lokalplan 463, Hvidbog over indkomne høringssvar Dato: 26-09-2017/cjb Forslag til Lokalplan

Læs mere