Opvaskemaskinen klarer det hele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opvaskemaskinen klarer det hele"

Transkript

1 NYHEDS BREVET mıdtnyt Opvaskemaskinen klarer det hele... næsten Udvalg følger op på anbefalingerne vedrørende overbelægning Nr oktober 2014 side 2 side 4 Dorte Jensen, leder af hjælpemiddeldepotet i Horsens sætter en uren hospitalsseng ind i vaskehallen. Om lidt over syv minutter står den klar til at blive brugt af en ny patient. ARBEJDS LIV På Regionshospitalet Horsens har man i et års tid haft en hel særlig vaskehal for hospitalets senge. Men nu viser det sig, at den også kan klare så meget mere. BAGSIDEN: Det brugerinddragende hospital inviterer til kick-off side 10 Er du også gået over til Prince? side 10 Opvaskemaskinen klarer det hele næsten Foto: Jørn Gade Fortsættes næste side Koncern Kommunikation

2 Opvaskemaskinen klarer det hele næsten ARBEJDS LIV På de fleste hospitaler vaskes forskellige produkter, hvor afvask- det halve af indkøbsprisen, hvilket patienternes senge manuelt med ningen af hospitalssenge foregår gjorde dem mindre attraktive. spand og klud. Det har været godt automatisk, fortæller Søren Skjold Efter en teknisk og økonomisk vur- nok i mange år, men med stadig mere Møller, servicechef ved Hospitalsen- dering kom Søren Skjold Møller frem fokus på patientsikre hospitaler, heden Horsens. til at en vaskehal fra Miele var sagen. rationel drift og arbejdsmiljø, så var det klart at selv de bedste manuelle Tegninger og idéer blev vendt med Skal kunne tåle vand og varme anstrengelser ikke var gode nok. medarbejderne i hospitalets ste- Med ombygning og tilpasning kom Når servicefolkene lagde sig på rilcentral, som udover senge også vores sengevaskehal til at koste godt knæ og kiggede op under hospitals- modtager kørestole, gangstativer 1,2 mio. kr. En vask koster 22,07 kr. sengene, så de nogle gange lidt af og meget mere. Det fylder alt sam- alt inklusive, fortæller servicechefen hvert i hjørner og hængsler. Blod og men, så hvis en kommende vaskehal og kommer så til næste hurdle i den andre rester af tidligere brugere af skulle være rigtig praktisk, skulle den rene sengs tjeneste: sengen kunne åbnes fra to sider. Sengene her er jo med elektrisk Sengevaskehallens ene indkørsel. Foto: Jørn Gade Og en gang i mellem strintede vaskvandet sikkert op i ansigtet på Den tanke blev forelagt for flere fabrikanter, som ikke havde mødt det styring, og det var jo ikke alle, der kunne klare en vask. 55 grader med servicemedarbejderen. Heller ikke ønske før. Der skulle være to døre, to vand og sæbe og efterfølgende en særligt delikat. betjeningstavler og forskellige andre lyntørring til 117 grader. Nogle af de En vaskehal er sagen ting. ældre senge her på hospitalet er op mod 20 år gamle og kan ikke klare Jeg havde først en idé om en lift Vaskehallen kom i EU-udbud og en turen i vaskehallen. Men de nyere i vaskerummet, så sengene kunne række firmaer bød ind. Udover varen med deres elektronik kan. Og når løftes op, så det var lettere at se og en dokumentation for driftssik- vi indkøber nye senge, så stiller vi sengene nede fra. Så voksede idé- kerhed spurgte Horsens også efter som krav til leverandøren, at de skal erne og jeg kom til at tænke på en forbrug af vand, el, sæbe og desinfi- kunne klare en tur i vaskehallen. Det vaskehal lidt a la en vaskehal til bi- ceringsmidler. Det var ikke noget alle er ikke noget problem. Det er muligt, ler. Jeg fandt ud af, at de findes og umiddelbart havde styr på. Enkelte at sengene så ikke bliver 20 år gamle, tog på en tur til Tyskland, hvor vi så fabrikater kostede i årlig drift ca. men må afskrives et par år tidligere, Nyhedsbrevet Midtnyt Nr oktober

3 Opvaskemaskinen klarer det hele næsten ARBEJDS LIV Så er det tid til afvaskning af pottestole, gangstativer, kørestole og meget mere. Foto: Jørn Gade men jeg tror, at det er det værd, mener Søren Skjold Møller. Hospitalets værksted tager jævnligt sengene ind til smøring med olie og silikone. Næste ønske i udviklingen af den perfekte hospitalsseng bliver en chip, så man altid ved, hvor de forskellige senge er på hospitalet og hvornår de skal til syn. Patientsikkert Bakterielle prøver udført af eksterne kontrollører viser, at sengene fra vaskehallen er en del renere end dem, som er manuelt afvasket. Vi er et patientsikkert hospital og kan vi komme nogle smittetilfælde til livs, så er det jo bare godt. Det er svært at sætte tal og kroner på, men hvis det betyder færre indlæggelsesdage, og at patienterne kommer sig hurtigere, så er det helt rigtigt, siger servicechefen og fortæller, at dillen med at skabe renhed voksede videre: Vi har jo en del andre køretøjer og genstande, som skal vaskes af. Kørestole, gangstativer, toiletmøbler, krykker vi prøvede stadig mere af. Så kom de fra køkkenet med deres madvogne, som ellers blev afvasket manuelt. Rengøringsvognene kom også en tur i vaskehallen. Vi fyldte den jo op, så vi fik mest muligt for pengene, griner Søren Skjold Møller. Så kom de fra teknisk afdeling til sterilcentralen med nogle luftfiltre, som sidder i lofternes ventilationsriste. De var tidligere blevet afvasket sirligt i hånden. Kunne de nu klare en tur i vaskehallen? De blev fine som nye, så nu kommer de med nogle stykker af gangen. De kan ligge oven på sengene Det der med at gøre tingene på en lidt anden måde end vanligt, er flere gange afprøvet i Horsens. For nogle år siden fik Søren Skjold Møller en ide om at vaske hospitalsdynerne så de blev sterile og sparede i samme omgang på dynebetrækkene. Det gav med en lettere arbejdsgang et økonomisk plus, mere rene dyner til patienterne og et bedre arbejdsmiljø. Næste skridt på kan vi gøre det på en anden måde i Horsens kommer til at handle om patienternes madrasser. Her kan der måske spares besværligt og dyrt arbejde og sikres et renere miljø. Jeg havde først en idé om en lift i vaskerummet, så kom jeg til at tænke på en vaskehal til biler, fortæller servicechef Søren Skjold Møller. Foto: Jørn Gade Nyhedsbrevet Midtnyt Nr oktober

4 ARBEJDSLIV ARBEJDSMILJØ RMU Udvalg følger op på anbefalingerne vedrørende overbelægning Udvalget Dialogforum vedrørende overbelægning holdt møde i mandags. Her drøftede udvalget belægningssituationen på regionens medicinske- og akutafdelinger og gjorde status for opfølgningen på de 12 anbefalinger til indsatser, som Dialogforum præsenterede i september sidste år. Fortsat udfordringer Konklusionen på mødet var, at leder- og medarbejderside ser meget ens på udfordringerne med hensyn til belægningssituationen. Der opleves fortsat et pres på belægningen på alle hospitaler, og der har været en vækst i antallet af patienter, som skal undersøges nærmere. Der er iværksat mange aktiviteter, som vurderes at have haft en positiv effekt, men der er fortsat store udfordringer, og vi er som region endnu ikke i mål med at følge op på alle anbefalingerne. Fra koncerndirektør Ole Thomsen kom blandt andet en opfordring til at overveje, om der kan og bør gøres mere både lokalt og regionalt for at følge op på anbefalingerne og af den vej forsøge at løse de meget komplekse problemstillinger omkring presset på belægningssituationen. Man bør også med enkle metoder forholde sig til, om de forskellige tiltag har den forventede effekt, og om der er behov for justeringer. Det blev aftalt, at næstformandskabet i Regions-MEDudvalget, Anja Laursen og Jette Ohlsen, efterfølgende skal mødes med Ole Thomsen og Christian Boel. De skal så forholde sig til, hvordan der videre følges op, og hvem der bør involveres i dette videre arbejde. De 12 anbefalinger Dialogforum blev nedsat af Regions- MEDudvalget i februar Det skete blandt andet på baggrund af problemer for patienter og personale som følge af overbelægning på medicinske og akutafdelinger. Hertil kom den hidtidige og forventede fremtidige udvikling i antallet af sengepladser. Henover foråret og sommeren 2013 analyserede og drøftede Dialogforum yderligere belægningen på akut og medicinske afdelinger. Der blev blandt andet sat fokus på at belyse overbelægningens omfang og karakter. Udvalget fokuserede også på, hvad der allerede blev gjort og kunne gøres fremadrettet for at forebygge problemer for patienter og personale som følge af overbelægning. På den baggrund formulerede Dialogforum 12 anbefalinger vedrørende fremadrettede indsatsområder. Læs om Dialogforums anbefalinger fra september 2013: Foto: Niels Aage Skovbo ARBEJDSLIV POLITIK Nyt sundhedsbrugerråd tiltrådt Siden 2007 har Region Midtjylland haft et sundhedsbrugerråd, hvis medlemmer repræsenterer en række centrale handicap- og patientforeninger. I denne uge er et nyt råd med 13 personer trådt til. I de næste tre år skal de tale brugernes sag og bringe deres erfaringer i spil, når regionen diskuterer og udvikler sit sundhedssystem. Læs mere på: NAVNE Internationalt legat til forskning i lungekræft Steffen Filskov Sørensen, læge og ph.d.-studerende fra Aarhus Universitetshospital har fået kr. til forskning i lungekræft fra International Association for the Study of Lung Cancer. Steffen Filskov Sørensen forsker i at udvikle en metode til at måle specifikke lungekræftmutationer i blodet hos lungekræftpatienter, hvor metoden vil medføre, at læger tidligere og mere præcist kan se, om f.eks. kemoterapi eller strålebehandling har virket. Det vil også være muligt tidligere og mere nøjagtigt at vurdere, om der er et tilbagefald efter operation for lungekræft. Nyhedsbrevet Midtnyt Nr oktober

5 ARBEJDSLIV Digital Post: Godt begyndt 1. november skal alle borgere være tilmeldt en digital postkasse, med mindre de er blevet fritaget. Men her i Region Midtjylland har hospitaler og flere og flere patienter allerede øvet sig i Digital Post siden 15. maj Da begyndte hospitalerne for alvor at sende digital post til patienterne. I alt har Region Midtjylland til dato sendt ca digitale breve af sted til borgerne. Alene ioktober blev afsendt mails, 2/3 til førstegangsmodtagere. Børnesygdommene for regionens elektroniske postsystem er for længst kureret, og meldingen er, at systemet fungerer. Men for de mange patienter, der bliver automatisk tilmeldt en postkasse på lørdag, er det en anden sag. Vi kan godt opleve, at nogle patienter vil have vanskeligheder med at modtage de digitale indkaldelsesbreve eller anden digital post, her i begyndelsen, siger kontorchef Kasper Kolind i Koncern Kommunikation og projektleder for Digital Post i Region Midtjylland. Ring efter hjælp Nogle patienter kan eksempelvis opleve, at de ikke opdager deres indkaldelsesbrev, eller ikke finder alle bilag. Det kan både skyldes, at de slet ikke er vant til at tjekke deres post på den måde. Eller der kan være tekniske vanskeligheder. Hvis man er i kontakt med patienter, der har problemer med Digital Post kan man med fordel henvise til Den Digitale Hotline. Adviseringsbreve Alle patienter, der får Digital Post fra Region Midtjylland for første gang, vil samtidig få et brev med papirpost, som fortæller, at der er vigtig post til dem i deres digitale postkasse. Efter 1. november kan patienterne opleve at få op til tre adviseringsbreve. Det skyldes at også stat og kommuner informerer borgerne om, at de skal være opmærksomme på deres digitale postkasse. Det kan virke overvældende og som ressourcespild for nogen. Men vi vil hellere informere en gang for meget end en for lidt, siger Kasper Kolind. Der er også hjælp at finde på forskellige hjemmesider: Den Digitale Hotline på: Åbningstid: mandag torsdag: 9 21 fredag: 9 17 / lørdag: lukket søndag: Læs mere om Digital Post i Region Midtjylland på: ARBEJDSLIV POLITIK Politikere så medarbejderne over skulderen Bureaukratiet tynger hospitalerne! Meningsløse registreringer! Tidsrøveri! Der har været mange og negative udsagn om, at så på den kliniske virkelighed set fra en sygeplejerskes og en lægesekretærs vinkel. registreringerne i sundhedssektoren har taget overhånd og tager tiden fra sundhedspersonalets primære arbejde med at passe og pleje de vi ved, det fylder meget og at vi i forbindelse med Når vi tager det op i regionsrådet, er det fordi syge. Sagen har senest været oppe i medierne de udsendte effektiviseringskrav gerne vil gøre her i efteråret, hvor sundhedsminister Nick det lettere for personalet, sagde Nicolaj Bang (C), Hækkerup og Bent Hansen som regionernes formand for udvalget, forud for mødet. formand sammen slog fast, at der er for meget Det var spændende og interessant at følge en bureaukrati. patients registreringer igennem systemet. Der er Men er det nu også sådan? Det spørgsmål dobbelt, ja endog triple-registreringer. Og der er tog vores syv regionspolitikere i det midlertidige tekniske problemer. Nu skal vi se nærmere på, hvor udvalg vedrørende dokumentation og data i der konkret kan ske forbedringer i arbejdsgangene. Vi holder i januar en brainstorm, hvor vi taler tirsdags til Horsens for at undersøge nærmere. Udvalget havde henlagt deres udvalgsmøde til med centrale personer til at uddybe problemer og regionshospitalet, hvor de først blev introduceret løsninger. Vi er meget interesseret i at få input og til et hospitals mange registreringer, som bunder i gøre systemet bedre. Det er vigtigt at al registrering skal være klinisk meningsfyldt, siger Nicolaj behovet for dokumentation: Kodeordene er kvalitetsudvikling og forbedringer, forskning klinisk data, arbejdsredskab, Bang efter besøget. juridisk krav, aktindsigt, ledelsesinformation, Læs mere om udvalgets arbejde: indberetning til landspatientregister m.m. Efterfølgende tog udvalget på en tur rundt og Foto: Jørn Gade Nyhedsbrevet Midtnyt Nr oktober

6 NAVNE Skal styrke samarbejdet mellem universitet og psykiatri 1. november tiltræder professor, dr.med. Per Hove Thomsen som ny koordinerende klinisk lærestolsprofessor i psykiatri på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Udnævnelsen som koordinerende lærestolsprofessor skal styrke samarbejdet mellem den kliniske psykiatri og Aarhus Universitet. Til dagligt er Per Hove Thomsen tilknyttet Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center som professor og overlæge. Med udnævnelsen bliver han viceinstitutleder på Institut for Klinisk Medicin og skal, som koordinerende klinisk professor, repræsentere såvel voksen som børne- og ungdomspsykiatrien i samarbejde mellem de psykiatriske afdelinger og professorer på Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin. Læs mere på: NAVNE Præhospitalets lægelige chef bliver professor Erika Christensen, lægelig chef for regionens præhospital, forlader sin stilling og drager til Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital for at blive professor i præhospital og akut medicin. I mere end 20 år har Erika Christensen været optaget af kvaliteten af sundhedsvæsenets tilbud til de mest syge, akutte patienter. Det er en kapacitet, vi tager afsked med, siger koncerndirektør Ole Thomsen: Erika har med stort engagement arbejdet som kliniker - først som leder og siden som forsker - indenfor akutområdet. Hun har i mange år, i både Århus Amt og Region Midtjylland, løftet centrale opgaver i den forbindelse, siger Ole Thomsen i anledning af opsigelsen. De seneste år har Erika Christensen fokuseret på op- og udbygning af Region Midtjyllands Præhospital. Erikas helt særlige bidrag har været at opdyrke en selvstændig forskningsprofil for Præhospitalet. Hun har udviklet et tæt samarbejde med andre aktører på området. Og den interesse får hun i sin nye stilling lejlighed til at forfølge, siger Ole Thomsen. Erika Christensen forlader Præhospitalet ved udgangen af december. Stillingen som lægelig leder bliver snarest opslået. FORSKNING KURSER Australsk neurospecialist besøger Aarhus En af de helt store neuroforskere, australieren Glenda Halliday, besøger i den kommende uge landet og holder i den forbindelse på onsdag foredrag i Palle Juul-Jensen / DNC Auditorium, bygn. 10, Nørrebrogade 44, Århus. Glenda Halliday kommer fra det australske Neuroscience Research og School of Medical Science, Faculty of Medicine ved universitetet i Sydney. Hun har i sin forskning undersøgt intraneuronale cytoplasmatiske inklusioner med centrale fibriller lavet af aggregeringer af alfa-synuclein. Dynamikken i, hvordan disse optagelser danner inden for de enkelte neuroner, infiltrere hjernen, og interagere med andre aldersrelaterede sygdomme er blevet identificeret. Glenda Halliday er professor i neurovidenskab ved University of New South Wales og blandt flere andre titler direktør for Sydney Brain Bank. Hun har publiceret over 300 videnskabelige artikler. Læs mere om Glenda Halliday og besøget på Indbyder og arrangør er DANDRITE - Danish Research Institute of Translational Neuroscience, som er et tværfagligt forskningscenter tilknyttet to fakulteter på Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet og Teknologi. Centret har tilknytning til Aarhus Universitetshospital. NAVNE Internationalt legat til forskning i lungekræft Steffen Filskov Sørensen, læge og ph.d.-studerende fra Aarhus Universitetshospital har fået kr. til forskning i lungekræft fra International Association for the Study of Lung Cancer. Steffen Filskov Sørensen forsker i at udvikle en metode til at måle specifikke lungekræftmutationer i blodet hos lungekræftpatienter, hvor metoden vil medføre, at læger tidligere og mere præcist kan se, om f.eks. kemoterapi eller strålebehandling har virket. Det vil også være muligt tidligere og mere nøjagtigt at vurdere, om der er et tilbagefald efter operation for lungekræft. Nyhedsbrevet Midtnyt Nr oktober

7 ARBEJDSLIV FORSKNING Videoer skal give viden om akutte fødsler To af regionens hospitaler vil fremover videofilme akutte fødsler. Det sker som en del af nyt forskningsprojekt, der skal resultere i ny og afgørende viden om samarbejdet og kommunikationen på fødegangene. De fleste kvinder føder med hjælp udelukkende fra en jordemoder. Men i de få tilfælde, hvor en akut situation opstår, må andet personale som eksempelvis fødselslæger hjælpe til i et tværfagligt team, og her bliver teamets samarbejde og kommunikation en afgørende faktor for behandlingens kvalitet samt for mor og barns sikkerhed. I dag har vi en stor viden om, hvilken behandling den fødende skal have i akutte situationer. Men vores viden om, hvordan et team sikrer, at behandlingen bliver udført bedst muligt, er derimod meget lille, siger læge og ph.d.-studerende Lise Brogaard Roed Jensen, som står bag forskningsprojektet TeamOBS. Hun forklarer, hvordan et akut team sammensættes ad hoc, og at der derfor kun er meget kort tid til at beslutte rollefordeling og behandling. Videooptagelserne af de akutte fødselssituationer er således en unik mulighed for at indsamle viden, der ellers er svært tilgængelig. Denne viden er til gengæld afgørende for personalets målretning af uddannelse og træning af kritiske situationer. Forskningsprojektet gennemføres fra oktober på Hospitalsenheden Horsens, og fra januar på Aarhus Universitetshospital. De første resultater af projektet forventes at være klar i Læs mere: OPLEVELSER KURSER Skal du ikke nudges? Hvordan kan man blive ledt på den rette vej helt naturligt med et lille måske uset optisk skub, der sætter den rette ønskede adfærd i gang? Nudging er svaret og det har i de seneste år vundet indpas som et godt værktøj til adfærdspåvirkning. Nudge-tilgangen tager afsæt i moderne adfærdsforskning, som viser, at vi alle benytter mentale genveje og indlejrede vaner, når vi navigerer i en kompleks verden. Torsdag den 27. november er der et gratis foredrag for regionsansatte med Karsten Schmidt. Han er cand.mag. i filosofi og ansat som projektleder og forskningsassistent i forskningsinitiativet inudgeyou. I mødet med diverse samarbejdspartnere som styrelser, virksomheder og kommuner bedriver inudgeyou adfærdsforskning og appliceret adfærdsvidenskab Et nudge er et forsøg på at påvirke adfærd med indsigt i alle de faktorer, der får os til at afvige fra vores rationelle selvbillede, men som i princippet ikke burde påvirke os. Dermed er nudging et alternativ til klassisk regulering, såsom kampagner, pisk eller gulerod. Oplægget tager afsæt i de nationale, såvel som internationale, erfaringer med at benytte en eksperimentel tilgang til at applicere adfærdsvidenskabelige indsigter på en række kontaktflader mellem staten og borgere. Foredraget holdes i Viborg Musiksal, Gravene 25, Viborg. Tilmelding på Plan2learn, inden den 10. november Nudging er moderne i tiden et andet nudging-foredrag Nudging - et arbejde med forudsætningerne for gode beslutninger og vaner i Aarhus blev, selvom det blev flyttet til større lokale, udsolgt i løbet af få dage: Foto: Nyhedsbrevet Midtnyt Nr oktober

8 ARBEJDSLIV Strategiplanen: På patientens præmisser! Behandlingsforløb skal være på patientens præmisser. Det er den entydige lære af Strategiplanen for Kvalitet og Patientsikkerhed, som nu er blevet klar. Du kan bestille strategien ved at skrive til Men Strategiplanen kan også findes i e-dok og på Kvalitet og Datas hjemmeside: I forordet til Strategiplanen står der: Behandlingsforløbene er blevet kortere, og behandlingen foregår i stigende grad i patientens hjem. Forandringerne stiller nye og store krav til sundhedsvæsenet. Vi vil, at behandlingsforløbet skal være det bedste på patientens præmisser. Det kræver en udvikling af den måde, vi arbejder på. Region Midtjylland har i samarbejde med patienter og hele sundhedsorganisationen udarbejdet denne Strategiplan for Kvalitet og Patientsikkerhed med udgangspunkt i den politisk vedtagne sundhedsplan. Vi har lyttet til patienterne og deres fortællinger, og vi vil med denne strategiplan målrettet stile mod at yde dem det bedste. Læs Strategiplanen: På Fokus patientens præmisser Et sundhedsvæsen hvor Vision hensynet til patienten kommer først Inddragelse af patient og pårørende, fælles beslutning om Mission tiltag. Sikker og effektiv behandling på højt kvalitetsniveau Patientinddragelse Høj sikkerhed Strategispor Den bedste kvalitet Lighed i sundhed Samarbejde Kommunikation Ledelse Kultur Sikre metoder og Lokalt engagement Data Uddannelse arbejdsgange ARBEJDSLIV OPLEVELSER Livet i Søndersøparken som tv-serie Foto: Et tv-hold fra TV2 MidtVest har i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere i Regionspsykiatrien Viborg/Skive i over et halvt år fulgt livet på den psykiatriske afdeling Søndersøparken i Viborg. Det er der kommet ti tv-programmer ud af. Første afsnit blev sendt mandag den 20. oktober. Første afsnit havde undertitlen Frivillighedens svære vej og fulgte blandt andet en ikke særlig samarbejdsvenlig skizofren patient, der ikke ville tage sin medicin. Derudover fortalte udsendelsen i løbet af dets knap ti minutter om havde stedets brogedes historie fra fængsel til psykiatrisk hospital. De øvrige programmer sendes den 27. oktober, 3. november, 10. november, 17. november, 24. november, 1. december, 8. december, 15. december og 22. december, kl. 19. I nyhedsudsendelsen op til hvert afsnit planlægger TV2 Midtvest at lave et aktuelt nyhedsindslag om psykiatri. TVMIDT VEST og kan efterfølgende ses her Se første udsendelse på: Holger Jon Møller NAVNE FORSKNING Penge til forskning Reservelæge Anne-Birgitte Garm Blavnsfeldt, Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på kr. til at belyse sammenhængen mellem leddegigt og knogleskørhed og til at undersøge konsekvensen af ophør med forebyggende behandling af knogleskørhed. Projektet vil bidrage til forståelse af sammenhængen mellem leddegigt og knogleskørhed og belyse, hvorvidt de nuværende anbefalinger om at stoppe den forebyggende behandling mod knogleskørhed efter 5 år kan overføres til patienter, der også lider af leddegigt, og om CT-skanning er at foretrække til monitorering af leddegigt. Reservelæge Anne Margrethe Troldborg, Reumatologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, har ligeledes modtaget støtte fra Gigtforeningens forskningsråd på kr. til at undersøge den del af det medfødte immunforsvar, der hedder lektinvejen, hos patienter med SLE (lupus), for at belyse mekanismer, der fører til udviklingen af sygdommen. Lektinvejen er en del af komplementsystemet, som beskytter mod invaderende mikroorganismer, og som bortskaffer dødt cellemateriale. Det er meget begrænset, hvad der findes af forskning om lektinvejen og lupus. Da netop den nedsatte evne til at fjerne cellehenfald formodes at være én af sygdomsmekanismerne ved lupus, synes det yderst relevant at undersøge lektinvejen hos lupus-patienter. Professor og overlæge Holger Jon Møller har modtaget den norske Eldjarn-pris på kr. Prisen får han for sin forskning i markører ved betændelsessygdomme. Holger Jon Møller har gennem sin forskning i biomarkører forsøgt at et bud på, hvordan diagnostik og behandling ved betændelsessygdomme som leddegigt og kronisk leversygdom kan forbedres. Hans forskning foregår ved Klinisk Medicinsk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Fundament Nyhedsbrevet Midtnyt Engagerede medarbejdere Nr oktober

9 ARBEJDSLIV NAVNE Randers får fornem pris Regionshospitalet Randers er landets bedste uddannelsessted for unge ortopædkirurger. Ordene faldt, da ledende overlæge Jacob Stouby Mortensen, Ortopædkirurgisk Afdeling ved Regionshospitalet Randers, blev tildelt Den Gyldne YODA Prisen uddeles hvert år til en afdeling eller person, som har gjort en ekstraordinær indsats for yngre ortopædkirurgers uddannelse. I den indstilling, som gjorde Jacob Stouby Mortensen til prisvinder, skriver afdelingens yngre læger bl.a., at: Jacob Stouby Mortensen på enestående måde har skabt en afdeling, hvor vi taler om fornyelse og ikke besparelse. Vi taler om, hvad vi ønsker, og ikke hvad vi skal skære ned på. Jacob har skabt en dynamisk afdeling med uddannelse og kvalitet i højsædet, et fantastisk arbejdsmiljø, og Ortopædkirurgisk Afdeling i Randers er nu et yderst populært og attraktivt sted at få sin speciallægeuddannelse. I april 2104 modtog Gynækologisk/obstetrisk Afdeling på Regionshospitalet Randers FYGO-prisen for at være landets bedste uddannelsessted for yngre speciallæger i gynækologi. Slet ikke så ringe endda! Læs mere på: OPLEVELSER Er du en klovn? Takket være en stor donation kan Danske Hospitalsklovne nu uddanne 18 nye klovne over de næste tre år. Det betyder, at endnu flere indlagte og udsatte børn vil kunne få besøg af Lulu, Theodor, Prinsesse Plaster eller en af de andre hospitalsklovne. Hvis du vil vide mere om jobbet som hospitalsklovn, så er rekrutteringsprocessen efter nye lærlinge netop startet. Du kan møde Danske Hospitalsklovne på informationsmøder rundt i hele landet i uge 48. Se indbydelsen her: ARBEJDSLIV OPLEVELSER Vil ha det gode (sjovere) liv ind på Tagdækkervej Det gode liv er der ude. Her er vi gemt og glemt? Nej sådan lyder det ikke på Tagdækkervej - aktivitetscentret for senhjerneskadede på Tagdækkervej i Hammel. Her vil personalet, beboerne og de faste brugere gerne gøre livet lidt mere åbent, sjovt og meningsfyldt. De kan godt lide musik på Tagdækkervej og ved, at det virker bedre end meget medicin. Det betyder, at der dagligt spilles musik i huset, at man tager af sted til musikalske arrangementer i området og at man afholder en årlig større musikfestival i begyndelsen af sommeren. Til årets festival havde man spurgt sangeren Julie Berthelsen, om hun kunne deltage. Det kunne hun desværre ikke, men hun ville gerne komme en anden dag og spille gratis. Nu har hun meldt sin ankomst til Hammel, hvor hun sammen med en guitarist afholder en intim koncert fredag den 21. november. Julie Berthelsen optræder gratis, så indtægterne ved koncerten går til at styrke stedets forskellige livsbekræftende aktiviteter og næste års musikfestival i juni. Se mere på: De endnu usolgte billetter sælges for en 50 er på NAVNE Ny hospitalspræst til Horsens Den 1. november tiltræder Annette Vinter Hedensted som ny hospitalspræst på Hospitalsenheden Horsens. Hun har allerede stor erfaring med præstegerningen i hospitalsregi, idet hun igennem 22 år fungerede som præst i Aabenraa, herunder i en årrække som præst på byens sygehus. Som hospitalspræst vil Annette Vinter Hedensted stå til rådighed for hospitalets patienter og pårørende, som kan have glæde af en personlig samtale. - Det er svært at blive ramt af sygdom, og det kan være godt at dele sine tanker og følelser med én, som er vant til at rumme andres følelser og tanker, og som kan være nærværende, også når ordene slipper op, siger Annette Vinter Hedensted, der er født og opvokset i Horsens. Efter årene som præst i Aabenraa har Annette Vinter Hedensted også fungeret som præst i Ebeltoft-området og har endvidere videreuddannet sig i sjælesorg og gestaltterapi. På Hospitalsenheden Horsens er Annette Vinter Hedensted ansat på trekvart tid, indtil hun til foråret får udvidet sin arbejdstid yderligere med timer på det kommende Gudenå Hospice i Brædstrup. Nyhedsbrevet Midtnyt Nr oktober

10 ARBEJDS LIV Det brugerinddragende hospital inviterer til kick-off KURSER Er du også gået over til Prince? Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet - ViBIS, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet skal sammen skabe Danmarks første brugerinddragende hospital. Hvad der ligger i dette kan interesserede høre nærmere om ved et kick-off-mødet den 3. november på Koldkærgård i Aarhus. Men hvordan skal det første brugerinddragende hospital i Danmark se ud? Og hvordan sikrer de sundhedsprofessionelle, at patienter og pårørende systematisk bliver inddraget i behandlingen? Det er nogle af de store spørgsmål, der vil blive præsenteret på mødet af projektledere og sundhedsprofessionelle gennem oplæg, der skal introducere til både at se muligheder og udfordringer i det patientinddragende arbejde. Såfremt afdelinger har medarbejdere, der ønsker at høre mere om storskalaprojektet for inddragelse af patienter, er de velkomne til at deltage. Mødet bliver holdt den 3. november, kl på Koldkærgård Konferencecenter, Agro Food Park 10, i Skejby. Tilmelding via ViBIS Lena Højgaard, VIBIS på / Yderligere information ved Helle Max Martin, senior projektleder i ViBIS, / Læs mere om projektet: Nej, der er ikke tale om et rygekursus, når Center for Kompetenceudvikling nu udbyder PRINCE2. Det er derimod en her i landet helt ny metode for projektledelse. Metoden fokuserer på et projekts styring, og den skal støtte såvel projektleder som ledelse og styregruppe, idet ledelsen aktivt involveres mere i projektets styring. Metodens styrker er bl.a.: Veldefinerede roller og ansvar, produktbaseret planlægning, styring af kvalitet, brug af Business Case og aktiv styring af risici og ændringer. Nøgleordene er: Klar kommunikation, aftaler, forventningsafstemning og fleksibilitet. Metoden er en generel metode og kan således anvendes til alle typer projekter uanset indhold, fx it, bygge & anlæg, organisationsudvikling, konstruktion, udvikling. Prince2 er på programmet den 3. og 4. december i Aarhus Læs mere på Plan2learn: Foto: Internettet NYHEDS BREVET mıdtnyt er et nyhedsbrev for medarbejdere i Region Midtjylland Nyhedsbrevet Midtnyt udgives af Region Midtjylland, Koncern Kommunikation, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Næste ordinære udgave af Midtnyt udkommer den 13. november Kontakt Nyhedsbrevet Midtnyt på Ansvarshavende redaktør: Birgitte Thingholm, Redaktion: Jørn Gade, tlf

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Psykiatrien Klinisk basisuddannelse KBU

Psykiatrien Klinisk basisuddannelse KBU Psykiatrien Klinisk basisuddannelse KBU Psykiatri og Social www.skarpehjerner.dk En KBU-stilling i psykiatrien i Region Midtjylland tilbyder Indblik i et speciale med høj faglighed, kvalitet og evidens

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 10. oktober 2013 /METGRE Referat fra møde den i det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det Alle medlemmer var mødt bortset fra Susanne

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter Pårørende - en rolle i forandring Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter www.vibis.dk 9. oktober 2012 Mit oplæg 1. Hvilke roller har de pårørende? 2. Hvad ved vi om de pårørendes behov?

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

nyhedsbrev Afskedsreceptioner Der er afholdt afskedsreceptioner for Anne Marie Sørensen og Merete Hülke i henholdsvis Holstebro og Herning.

nyhedsbrev Afskedsreceptioner Der er afholdt afskedsreceptioner for Anne Marie Sørensen og Merete Hülke i henholdsvis Holstebro og Herning. nyhedsbrev Nr. 10 4. november 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Afskedsreceptioner Der er afholdt afskedsreceptioner for Anne Marie Sørensen og Merete Hülke i henholdsvis Holstebro og Herning. Kalender

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Mammaklinikken Regionshospitalet Randers

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Mammaklinikken Regionshospitalet Randers REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mammaklinikken Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

Strategiplan for Kvalitet og Patientsikkerhed

Strategiplan for Kvalitet og Patientsikkerhed Strategiplan for Kvalitet og Patientsikkerhed Mål og indsatsområder på sundhedsområdet i Region Midtjylland 2014-2017 Region Midtjylland Kvalitet og Data Regionshuset Viborg På patientens præmisser Fokus

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Regionshospital Nordjylland, Thisted - Regionsrådets temadag den 26. oktober v/ Hospitalsdirektør Henrik Larsen og koncerndirektør Anne Bukh

Regionshospital Nordjylland, Thisted - Regionsrådets temadag den 26. oktober v/ Hospitalsdirektør Henrik Larsen og koncerndirektør Anne Bukh Regionshospital Nordjylland, Thisted - Regionsrådets temadag den 26. oktober 2016 v/ Hospitalsdirektør Henrik Larsen og koncerndirektør Anne Bukh Dagens oplæg Baggrund Status for rekrutteringsindsatser

Læs mere

Venligst videresende vedhæftede bekymringsbrev til alle byrådsmedlemmer. Tak.

Venligst videresende vedhæftede bekymringsbrev til alle byrådsmedlemmer. Tak. Tove Have Fra: Bekymrede medarbejdere Sendt: 6. november 2015 17:14 Til: sikkerpost@varde.dk; post@vejen.dk; Officiel postkasse Fanø Kommune Emne: Bekymringsbrev fra alle medarbejdere

Læs mere

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Patientsikkert Sygehus gjorde status Klinisk Biokemisk Afdeling akkrediteret efter

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

Akut Kardiologi Hvordan?

Akut Kardiologi Hvordan? Akut Kardiologi Hvordan? Klinikermøde 13. december 2016 www.regionmidtjylland.dk Vision for de akutte patientforløb Rette hjælp på rette tidspunkt en fælles opgave! De akut syge patienter får den rette

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 26. januar 2015 /SUBERG Referat fra møde i det midlertidige udvalg vedrørende borgerdialog den 16. januar 2015 Alle medlemmer var mødt undtagen Tilde

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Livsstil, fælles energi og mestring

Livsstil, fælles energi og mestring Livsstil, fælles energi og mestring 24. november 2015 Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Livsstil, fælles energi og mestring Konference for medarbejdere og borgere i psykiatrien Der er ulighed

Læs mere

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 Del: De nye supersygehuse skal være effektive. Derfor vil man indføre elektroniske systemer,

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Annette Kjærsgaard og kollegaerne på Hammel Neurocenter leder efter forsøgspatienter til pilotprojektet i foråret 2014. FOTO: Simon Thinggaard Hjortkjær Et nyt tilbud

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

DAGSORDEN. Til 12. møde i Region Midtjyllands Sundhedsbrugerråd den 7. marts 2012 fra kl

DAGSORDEN. Til 12. møde i Region Midtjyllands Sundhedsbrugerråd den 7. marts 2012 fra kl DAGSORDEN 1 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Til 12. møde i Region Midtjyllands Sundhedsbrugerråd den 7. marts 2012 fra kl. 14.00 Første del af mødet vil foregå på regionshospitalet

Læs mere

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Den 16. marts 2016 v/ Specialkonsulent Mette Foged Mette.foged@regionh.dk Udsendelsesprocedure og svarprocenter Patientgrupper og spørgeskemaerne

Læs mere

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland P O L I T I K Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken udtrykker vores fælles holdning til,

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Status: akkrediteret Høj patienttilfredshed på akutmodtagelse og akutklinikker Early

Læs mere

Nyhedsbrev til praktiserende læger i Rudersdal Kommune. Marts 2009, nummer 3

Nyhedsbrev til praktiserende læger i Rudersdal Kommune. Marts 2009, nummer 3 Nyhedsbrev til praktiserende læger i Rudersdal Kommune Marts 2009, nummer 3 1 Forord Det Lokale Beskæftigelsesråd i Rudersdal Kommune udsender to gange årligt et elektronisk nyhedsbrev til de praktiserende

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger VEJLE SYMPOSIER 2016 Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger Karina Dahl Steffensen Overlæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus en del af Sygehus Lillebælt

Læs mere

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen og Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 101 sprotokol

Læs mere

KRITERIER FOR INDDRAGELSE

KRITERIER FOR INDDRAGELSE KRITERIER FOR INDDRAGELSE Hvad er ORGANISATORISK INDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er INDIVIDUEL INDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 8 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet KRITERIER

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar)

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar) Vakanceopgørelse pr. 1. november 2014 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Den årlige opgørelse af vakante stillinger inden for forskellige

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Sygehus Lillebælt SAS Forum Oslo 17. september v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Kenneth Seerup Jørgensen 2010 - Chef for Facility og IKT-strategisk Afdeling, Sygehus Lillebælt 2008-10 Administrationschef,

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Nyhedsbrev fra MidtLab

Nyhedsbrev fra MidtLab Nyhedsbrev fra Oktober 2011 Kultursammenføring i psykiatrien i Silkeborg De kommende medarbejdere i Psykiatriens Hus i Silkeborg tog kreativt tilløb til det kommende samarbejde Innovationstræf Find penge

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Koncern HR, Viborg, HH Juni 2014 Region Midtjylland i alt Udvalg ledelses medarbejder Regions-MEDudvalget 1 11 23 Hoved-MEDUdvalg 1 strengede 7 85 107

Læs mere

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice Hospice Randers Danmarks første kommunale hospice Historien bag Hospice Randers Politisk beslutning i 2007: at der skulle være et tilbud til alvorligt syge borgere at stedet skulle hedde Hospice Randers

Læs mere

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 2. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Se dette nyhedsbrev i en browser

Se dette nyhedsbrev i en browser Se dette nyhedsbrev i en browser Medlemsmøde og generalforsamling d. 26. april kl. 16-20 OBS - Tryk på "Se dette nyhedsbrev i en browser" (øverst) eller tryk "Vis billeder" i dit mailprogram. Der indkaldes

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser.

Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser. Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser. Tidspunkt: Torsdag, 28. november, 2013-13:30 til 16:00 Sted: CFK Center for Folkesundhed

Læs mere