BRUGERVEJLEDNING FARVEEKKOLOD FCV-30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING FARVEEKKOLOD FCV-30. www.furuno.co.jp"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING FARVEEKKOLOD FCV-30

2 VIGTIGE MEDDELELSER Ingen dele af denne manual må kopieres eller reproduceres uden skriftlig tilladelse. Hvis denne manual mistes eller bliver slidt, kan du kontakte din forhandler for at få en ny. Indholdet i denne manual og i de tekniske specifikationer kan ændres uden varsel Skærmbillederne eller illustrationerne i denne manual svarer måske ikke til dem, du ser på din skærm. Dette afhænger af systemkonfigurationen og indstillingerne for udstyret. Denne manual er beregnet til anvendelse af dansksprogede brugere. FURUNO påtager sig intet ansvar for skade, der er forårsaget af uhensigtsmæssig brug eller ændringer på udstyret eller fordringer om tab hos tredjepart. Udstyret skal kasseres i henhold til de relevante regulativer. i

3

4 SIKKERHEDSANVISNINGER ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØD Undlad at åbne udstyret. Udstyret må kun åbnes af fagligt kvalificeret på det. Sluk øjeblikkeligt for strømmen på hovedstrømforsyningen, hvis der kommer vand ind i udstyret, eller noget tabes i udstyret. Fortsat brug af udstyret kan forårsage brand eller elektrisk stød. Kontakt en FURUNOagent for at få service. Skil ikke udstyret ad, og foretag ikke ændringer på det. Dette kan resultere i brand, elektrisk stød eller alvorlig personskade. Stil ikke væskebeholdere oven på udstyret. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød, hvis der trænger væske ind i udstyret. Sluk øjeblikkeligt for strømmen på strømforsyningen, hvis udstyret udsender røg eller flammer. ADVARSEL! Hold varmelegemer væk fra udstyret. Et varmeapparat kan smelte udstyrets elledning, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. Brug korrekt sikring. Sikringsklassificering er angivet på udstyret. Brug af en forkert sikring kan medføre skade på udstyret. Udstyret må ikke betjenes med våde hænder. Dette kan forårsage elektrisk stød. Advarselsetiketter Udstyret er forsynet med advarselsetiketter. Fjern ikke etiketterne. Hvis en etiket mangler eller er beskadiget, skal du kontakte en FURUNO-agent ellerforhandler for at få nye etiketter. ADVARSEL! Undgå at fjerne dækslet, da dette kan give elektrisk stød. Der er ingen dele inde i udstyret, der kan betjenes af brugeren. Navn: Advarselsetiket (1) Type: Kodenr.: Placering: Processorenhed, Samledåse Fortsat brug af udstyret kan forårsage brand eller elektrisk stød. Kontakt en FURUNOagent for at få service. Undgå, at regn eller vandstænk trænger ind i udstyret. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød, hvis der kommer vand ind i udstyret. FARE Fare for elektrisk stød. Fjern ikke dækslet. Der er ingen dele inde i udstyret, der kan betjenes af brugeren. Afbryd strømmen, før enheden efterses. Vent indtil strømlampen (grøn) slukkes, og fjern derefter dækslet. Navn: Fareetiket Type: Kodenr.: Placering: Afsender/modtager- Enhed ii

5 FORSIGTIG! Send ikke, når svingeren ikke er i vandet. Dette kan beskadige svingeren. Billedet fremføres ikke, når billedfremføringshastiheden er sat til "STOP". Der kan opstå en farlig situation, hvis fartøjet navigeres under overvågning af af dybdeangivelsen, da den ikke opdateres, når billedet er stoppet. Indstil forstærkningen korrekt. Der vises intet billede, hvis forstærkningen er indstillet for lavt, og der vises støj, hvis forstærkningen er for høj. Hvis forstærkningen ikke er indstillet korrekt, kan dybdeangivelsen være forkert, hvilket kan resultere i en farlig situation, hvis fartøjet navigeres ved at overvåge dybdeangivelsen. Forstærkning for høj Korrekt forstærkning Forstærkning for lav iii

6 INDHOLDSFORTEGNELSE iv Introduktion... vi Funktioner... vi 1.1 Betjeningsknapper Betjening af menuer Sådan bruges hovedmenuen Sådan bruges pop op-menuerne Sådan tændes og slukkes udstyret Afsende, Modtage Displayvinduer Valg af display Visning af delt stråle Visningen 3 Beam Visningen Split + 2 Beam Visningerne User 1, User 2, User Valg af visningsafstand Ændring af visningsafstand Justering af forstærkning Måling af et fiskeekkos dybde og position Indsættelse af linjer Histogram for fiskestørrelse Angivelse af målingsområde Måling af fisk på et bestemt sted Måling af fisk i alle områder Måling af fiske i en bestemt dybdeafstand Måling af bundfisk Undertrykkelse af svag støj (Clutter suppression) Sletning af svage ekkoer Undertrykkelse af uønsket støj Hastighed for billedfremføring A-scope-display Alarmer Beskrivelse af alarmer Aktivering/deaktivering af en alarm Indstilling af lydstyrke for lydalarm Funktionstaster Brug af funktionstasterne Programmering af funktionstasterne Lagring, genkald af brugerindstillinger Lagring af brugerindstillinger Indlæsning af brugerindstillinger Registrering, afspilning af data Udvælgelse af, hvor data skal registreres Registrering af data Konvertering af registrerede data til HAC-format Afspilning af data

7 Lagring af et skærmbillede Indlæsning af et skærmbillede Aktivering af displayvinduer Tolkning af displayvinduerne Statusvinduet Vinduet Fish size histogram Vinduet Target graph Vinduet V-temperature graph Vinduet Bottom-lock zoom Vinduet Bottom zoom Vinduet Marker zoom Vinduet Bottom discrimination graph Dialogboksen Mode Dialogboksen Display Item Dialogboksen Echo Image Dialogboksen Multi beam Dialogboksen Temp Dialogboksen Color Dialogboksen Unit Dialogboksen Target Sphere Calibration Eksternt ekkolod Visning af billedet fra et eksternt ekkolod Menuen File Menuen Display Menuen Setting Menuen System Vedligeholdelse Kontrolsteder Rengøring Udskiftning af sikringer Svinger Trackball Fejlfinding Gendannelse af standardindstillinger Sådan findes softwarens version Menuoversigt...1 Skærmopdeling...7 A-scope display slået til (ON)...7 A- scope display slået fra (OFF)...8 SPECIFIKATIONER... SP-1 INDEKS... IN-1 v

8 FORORD Introduktion FURUNO Electric Company vil gerne takke dig for, at du har købt FCV-30-farveekkolod. Vi er overbeviste om, at du vil finde ud af, hvorfor navnet FURUNO er blevet synonymt med kvalitet og driftssikkerhed. FURUNO Electric Company har nu i mere end 50 år haft et misundelsesværdigt renommé for kvalitet og pålidelighed over hele verden. Denne fokusering på høj kvalitet underbygges af vores omfattende globale netværk af agenter og forhandlere. Udstyret er designet og konstrueret til at imødekomme de hårde krav fra det marine miljø. Der er dog ingen maskiner, der kan udføre deres påtænkte funktion, hvis de ikke installeres og vedligeholdes korrekt. Læs denne manual omhyggeligt, og følg betjenings- og vedligeholdelsesprocedurerne heri. Vi vil sætte pris på tilbagemeldinger fra dig, slutbrugeren, om produktet lever op til dine forventninger. Tak for dit køb af FURUNO. Funktioner The FCV-30 er et ekkolod med høj ydeevne, og er designet til brug både ved fiskeri såvel som til oceanografis forskning. Den nyudviklede flerstråle-svinger gør det muligt at registrere i flere retninger og over lange afstande. FCV-30 består af en processorenhed, kontrolenhed, afsender-/modtagerenhed og svinger, og kan fremvise undervandsbilleder i høj opløsning på en skærm efter dit eget valg. FCV-30/585 har følgende hovedfunktioner Stabiliserende kompensation i alle retninger (alle retninger ±20 ) giver stabile billeder ved høj søgang. Fordelingen og størrelsen på fisk kan hurtigt fastlægges ved hjælp af fiskehistogram-vinduet. Registrering i flere retninger eller i ønsket retning for at afgøre fiskestimers tæthed. Ved hjælp af målgrafer kan du overvåge fiskenes bevægelser. En graf for bundens hårdhed og ujævnhed giver intuitive data om bundsammensætningen. Ved hjælp af skærmbilleder(tre typer), der kan programmeres af brugeren, kan skærmen opdeles i to, tre, fire eller fem displayvinduer. Diverse alarmer: bund, bund-fisk, fisk, temperatur, lodret temperatur. (Temperaturalarmer kræver den korrekte sensor. Lodret temperaturalarm kræver også en netsonde eller en trawlsonar). Ved hjælp af USB-porten kan der gemmes data på en USB-harddisk vi

9 SYSTEMKONFIGURATION Kontrolenhed CV-301 Processorenhed CV-300 Skærmenhed MU-151C/MU-201C (valgfrit) ELLER kommercielt tilgængelig skærm F1 F2 F3 F4 POWER V vekselstrøm 1φ, 50/60 Hz Afsender-/modtagerenhed CV-302 Navigator Satellitkompas Netsonde Harddisk USB-hukommelse / V vekselstrøm 1φ, 50/60 Hz Netværksekkolod ETR-30N Samledåse (valgfrit) CV-304 Svinger CV-303. Systemkonfiguration vii

10 Denne tomme side er sat ind med vilje. viii

11 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.1 Betjeningsknapper Musehjul Flytter markørens placering i indstillingsvinduet. Venstre knap Bekræfter menuvalg. Tænder/slukker for enheden. Højre knap Viser pop op-menuen. Funktionstaster, som kan programmeres af brugeren. F1 F2 F3 F4 Trackball Bevæger trackball-markøren. Kontrolenhed 1-1

12 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.2 Betjening af menuer FCV-30 betjenes ved hjælp af et menu-system. Der findes to menutyper: Hovedmenu: Pop op-menu: Alle menuindstillingerne er vises i rullemenuer. Indeholder de menufunktioner, der bruges oftest Sådan bruges hovedmenuen Knappen Close Menulinje Trackball-markør Titellinje Dato og klokkeslæt File Disp Setting System Window Marker line Monday, April 10, :01 Menulinje 1. Rul med trackball'en og vælg den ønskede menu (File, Disp, Setting, System osv.) i menulinjen øverst på skærmen, og klik på den med den venstre museknap. Ellipse angiver, at der er en tilgængelig dialogboks Menuen Setting 2. Rul med trackball'en og vælg det ønskede menupunkt, og klik på det med den venstre museknap. Hvis et menupunkt indeholder en ellipse (...), findes der en dialogboks. Tastaturknap Dialogboksen Multi beam 1-2

13 1. BETJENINGSOVERSIGT 3. Foretag de nødvendige ændringer i indstillingerne ud fra oplysningerne nedenfor. 4. Når du har ændret indstillingerne, skal du rulle med trackball'en og placere markøren på knappen OK, og derefter klikke på den venstre museknap for at gemme indstillingerne og lukke dialogboksen. (Se Bemærkning 3 nedenfor). Bemærkning 1: Hvis du vil gemme de foregående indstillinger, skal du klikke på knappen Cancel i stedet for knappen OK i trin 4. Bemærkning 2: Hvis du vil have vist resultatet af ændringen uden at lukke dialogboksen, skal du klikke på knappen Apply. Bemærkning 3: Hvis ikke andet er angivet, betyder udtrykket "Klik...", at du skal trykke på elementet med den venstre museknap. Ændring af indstillinger ved hjælp af alternativknapper Aktiveret Deaktiveret Alternativknapper Klik på den ønskede indstilling. Der vises en sort prik, når den valgte indstilling er aktiveret. Ændring af indstillinger ved hjælp af en liste Normal Liste 1. Klik på i listefeltet, eller klik på selve feltet, for at få vist en liste over mulige indstillinger. 2. Klik på den ønskede indstilling. Ændring af indstillinger ved hjælp af et skalafelt Skalafelt I et skalafelt kan en indstilling ændres på to forskellige måder afhængigt af, hvad skalafeltet indeholder: 1) Klik på eller i skalafeltet flere gange for at vælge den ønskede indstilling. Hvert klik ænder indstillingen opad eller nedad afhængigt af, hvilken pil der klikkes på. 2) Rul med musehjulet for at vælge værdien med markøren. Markør Skalafelt Placer markøren på tastatur -knappen ( ) i nederste venstre hjørne, og tryk derefter på den venstre museknap for at få vist talttastaturet. 1-3

14 1. BETJENINGSOVERSIGT Tenkey Close Taltastatur Placer markøren over det ønskede tal på tastaturet, og tryk derefter på den venste museknap. Gentag dette for at angive alle de nødvendige data. Ændring af indstillinger ved hjælp af et afkrydsningsfelt Bund-alarm 1. Placer markøren på afkrydsningsfeltet for den indstilling, du ønsker at aktivere eller deaktivere. 2. Tryk på den venstre museknap for at fjerne eller indsætte fluebenet, som relevant. Når der vises et flueben, er indstillingen aktiveret. Ændring af indstilling ved hjælp af en Til/fra-knap Aktiveret (fremhævet med blåt) Deaktiveret 1. Klik på den ønskede indstilling. 2. Hvert klik skiftevis aktiverer eller deaktiverer den valgte indstilling. Når den valgte indstilling er aktiveret, er den markeret med mørkeblåt, og når den er deaktiveret, er den grå. 1-4

15 1. BETJENINGSOVERSIGT Sådan bruges pop op-menuerne 1. Hvis du højreklikker et vilkårligt sted på skærmen, vises der en pop op-menu. Angiver, at der findes en menu Pop op-menu 2. Klik på den ønskede indstilling. Et menupunkt med angiver, at der findes en undermenu ; en (ellipse) angiver et indstillingsvindue. Den indstilling, der aktuelt er valgt, er markeret med en udfyldt cirkel. Indstillingsvindue for "Mode". Skydepanel Sporingspanel Knappen Close Pop op-menu og indstillingsvinduet Shift 3. Foretag ét af følgende i alt efter, hvilken indstilling der er valgt. Betjening fra en undermenu Rull trackball'en for at udføre den relevante handling, og tryk derefter på den venstre museknap. Betjening fra et indstillingsvindue Der er tre forskellige indstillingsmetoder: Træk skyderen: Placer markøren over skyderen, og hold den venstre museknap nede, mens du ruller med trackball'en. Placer markøren over skalaen og tryk på den venstre museknap. Med ruteskalaen markeret skal du dreje musehjulet nedad for at angive et højere tal, og opad for at angive et lavere tal. Hvis skalaen ikke er markeret, skal du placere markøren over den og trykke på den venstre museknap. Til sidst skal du klikke på knappen Close. 1-5

16 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.3 Sådan tændes og slukkes udstyret Sådan tænder du for systemet 1. Tænd skærmen. 2. Åbn dækslet til tænd/sluk-kontakten på kontrolenheden og tryk på kontakten. Systemet tændes, Windows * starter, FCV30-programmet startes op, og det sidst anvendte skærmbillede vises. Windows er registreret varemærke tilhørende Microsoft, Inc. Bemærk, at hjælpfunktionen i Windows ikke er tilgængelig i dette udstyr. Slukning af systemet Systemet kan slukkes på to måder. a) Tryk på kontakten. Tryk ikke på kontakten i mere end fire seunder. De sidst anvendte indstillinger vil ikke blive lagret i hukommelsen. b) Klik på Luk-knappen ( ). Følgende vindue vises. Klik derefter på knappen Yes for at afslutte. Confirmation Are you sure to quit? [Yes]-> Shutdown [No ]-> Cancel Yes No Vinduet til bekræftelse af slukning Bemærk! Systemet slukkes automatisk, hvis processorenheden kobles fra kontrolenheden. 1-6

17 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.4 Afsende, Modtage Følg nedenstående fremgangsmåde for at begynde at sende og modtage, når du har slået systemet til. 1. Klik på File. Menuen File 2. Klik på TX start. Transmissionen begynder og der vises undervandsbilleder. For at stoppe transmissionen, skal du vælge TX Stop i trin 2. Det anbefales at vente tre sekunder med at bruge menuen, efter at tranmissionen er stoppet. 1-7

18 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.5 Displayvinduer Valg af display Der findes seks displaytilstande. Vælg den displaytilstand, der opfylder dine aktuelle behov. 1. Klik på Disp. Menuen Disp 2. Klik på Mode. Dialogboksen Mode 3. Vælg den tilstand, du ønsker at bruge, i vinduet Display Mode. Se de følgende afsnit for yderligere beskrivelse af displayvinduer. Hvis du vil opdele skærmen, skal du gå til trin 4. Eller skal du gå til trin Klik på den ønskede skærmopdeling i vinduet Screen Layout. I vinduet Preview vises resultatet af dit valg. Bemærk, at visningen af delt stråle ikke kan opdeles. 5. Klik på knappen OK for at afslutte. 1-8

19 1. BETJENINGSOVERSIGT Visning af delt stråle I visningen split-beam vises de undervandsbilleder, der er optaget med den delte stråle. Ved at bruge det relevante vindue kan du skelne fordelingen af individuelle fisk (med fiskestørrelsehistogrammet) og overvåge fiskenes bevægelser (med målgrafen). Timer-markør (hvert 30. sek.) Afstandsmåling Forløbet tid og position for lodret VRM Tilstandsindikator Farveskala TS :00: ' N ' E 0 20 Nullinje Temperaturgraf Netmarkør Temperaturskala Vandret VRM Dybde for vandret VRM-markør Fiskeekko Bundekko Dybdeskala Lodret VRM 80 Visning af delt stråle Bemærk! Når visningsdybden for visningen delt stråle er 500 m eller højere, vises indikatoren "Deep mode" i menulinjen. Hvis du vil aktivere registrering af deep-tilstand, skal du klikke på Deep Mode i menulinjen, og derefter klikke på ON. Standardindstillingen for registering af deep-tilstand er 500 m. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Menu for aktivering/deaktiverin g af deep-tilstand Deep-tilstand Indstillinger for registrering af Deep-tilstand 1-9

20 1. BETJENINGSOVERSIGT Visningen 3 Beam Med visningen 3 Beam vises billeder, der er optaget fra retningerne bagbord, nedad og styrbord. * Stråleretning B: Pejling (vinkel fra bovretningen) T: Tiltvinkel (vinkel fra nedadgående retning) B:270 T: 10 <3> 0 20 B: 0 T: 0 0 <0> 20 B: 90 T: 10 15<3> 0 20 Vandret afstand fra svinger Skillelinje * Stråleretning kan vises med et ikon ( ). Se afsnit 3.2. Stråle 3 (Bagbord) Stråle 2 (Nedad) Stråle 1 (Styrbord) Ændring af displayområde Visningen 3 Beam Bredden af hvert displayvindue kan justeres på følgende måde: 1. Placer trackball-markøren over en skillelinje mellem displayvinduerne, hvorefter markøren ændrer form til en dobbeltpil( ). 2. Hold den venstre museknap nede, mens du trække dobbeltpilen med tracball'en for at justere bredden Bredden for Stråle 2-billedet udvidet Bredden for Stråle 1-billede mindsket Stråle 3 Stråle 2 Stråle

21 1. BETJENINGSOVERSIGT Bemærk! Normalt udsendes impulserne i rækkefølgen stråle 1, stråle 2 og stråle 3 og vises på skærmen som billeder fra bagbord, nedad og styrbord. Når visningsdybden for visningen 3 Beam er over 1000 m, vises "Simul. TX" i menulinjen. Hvis du vil affyre impulser fra stråle 1-3 samtidig, skal du klikke på Simul TX-indikatoren, så den viser ON. Dette medfører, at billedfremføringen bliver hurtigere. Do kan displayet blive følsomt for uønskede ekkoer. Standardregistreringsaftanden for Simul TX er 1000 m. Denne værdi kan indstilles til mellem 100 og 5000 m. Du kan finde flere oplysninger på side 3-6. Menu for aktivering eller deaktivering af samtidig transmission Simul. TX Indstillinger for samtidig transmission Visningen Split + 2 Beam Med visningen Split + 2 Beam vises en delt stråle samt billeder, der er optaget fra bagbord og styrbord side. Visning af delt stråle TS B:270.0 T: B: 90.0 T: Stråle 2 (Bagbord) Stråle 1 (Styrbord) Visningen Split-beam + 2 Beam Bemærk: Når visningesafstanden for visningen Split beam + 2 Beam er 1000 m eller mere, vises indikatorerne "Deep Mode" og "Simul Tx" i menulinjen. Hvis du vil aktivere Deep Model eller Simul Tx, skal du klikke på det relevante menuelement på menulinjen og klikke på ON. 1-11

22 1. BETJENINGSOVERSIGT Deep-tilstand, Simul. TX Menulinje Visningerne User 1, User 2, User 3 I disse visninger vises resultatet af de visninger, der blev oprettet ved brug af knappen "Display mode change" i vinduet Mode. Standardindstillingerne er følgende: User 1: Visningen Split beam User 2: 3 Beam (retningerne bagbord, styrbord og nedad) User 3: Split + 2 Beam (retningerne bagbord styrbord) Du kan finde oplysninger om tilpasning af User-visninger i afsnit

23 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.6 Valg af visningsafstand Vælg registreringsafstanden (fra svingeren til bunden) mellem 12 forprogrammerede indstillinger. Standardafstandene vises i tabellen nedenfor. Enhed Visningsafstande Visningsafstand m Bemærk! Afstandene kan indstilles efter behov. Se kapitel 3 for at få yderligere oplysninger. 1. Klik på Setting. Menuen Setting 2. Klik på Echo image. Dialogboksen Echo image 1-13

24 1. BETJENINGSOVERSIGT 3. Klik på i feltet Range. Indstillinger for Range 4. Klik på den afstand, du ønsker at anvende. Hvis du f.eks. vælger "80", vil displayet vise undervandsforholdene fra svingeren og ned til 80 m. 5. Klik på knappen OK. 1-14

25 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.7 Ændring af visningsafstand Du kan ændre visningen for at få vist en en mindre eller større dybde uden at ændre den aktuelle afstand. Skift startdybde for at se lavt eller dybt Princippet for skift 1. Klik på Setting. 2. Klik på Echo image. 3. Klik på eller i feltet Shift for at vælge værdien for Shift. 4. Klik på knappen OK. Billede 1-15

26 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.8 Justering af forstærkning Juster forstærkningen afhængigt af signalstyrken. Juster den, sådan at støjen lige akkurat forsvinder fra skærmen. FORSIGTIG! Brug den korrekte indstilling for forstærkning. Ukorrekt forstærkning kan medføre forkert dybdeangivelse og muligvis forårsage en farlig situation. 1. Klik på Setting. 2. Klik på Echo image. 3. Klik på eller i feltet Gain for at vælge den ønskede forstærkning. Forstærkning for høj Korrekt forstærkning Forstærkning for lav Eksempler på indstillinger for forstærkning og de tilsvarende billeder 4. Klik på knappen OK. 1-16

27 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.9 Måling af et fiskeekkos dybde og position Du kan måle dybden til en fiskestime eller bunden med den vandrette markeringslinje, der kaldes vandret VRM (Variable Range Marker). Desuden kan du måle den forløbne tid med den lodrette VRM. Du kan f.eks. måle, hvor mange minutter, der er gået fra det aktuelle tidspunkt, siden fiskeekkoet blev vist. Forløbet tid og position* til lodret VRM TS 00:00: ' N ' E 0 20 Vandret VRM Dybde til vandret VRM Lodret VRM 80 * Position vises med rødt, når positionsdata er tabt. Måling af dybde, forløbet tid og position ved hjælp af VRM-markørerne Måling af dybde 1. Rul med trackball'en og placer markøren på den vandrette VRM. Markøren ændrer form til ( ). 2. Hold den venstre museknap nede og rul trackball'en opad eller nedad for at placere den vandrette VRM på den genstand, du ønsker at måle dybden for. 3. Aflæs dybden (på den vandrette VRM). Måling af forløbet tid 1. Rul med trackball'en og placer markøren på den lodrettet VRM. 2. Hold den venstre museknap nede og rul trackball'en til venstre eller til højre for at placere VRM-markøren på den genstand, du ønsker at finde positionen for. 3. Aflæs den forløbne tid og position (på den lodrette VRM). Bemærkning 1: VRM-markørernes farve kan være ændret. Se afsnit 3.5 Bemærkning 2: Du kan ændre dybdeangivelsens placering på den vandrette VRM. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnit

28 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.10 Indsættelse af linjer Du kan indsætte lodrette linjer på displayet for at markere fiskestimer, sandbanker osv. Hvis et relevant ekko forsvinder, skal du klikke på Marker line på menulinjen for at indsætte en lodret linje på displayet. Hvis TIMER er slået til i vinduet Status, tælles den forløbne tid fra det tidspunkt, hvor mærket indsættes. Bemærk, at markeringslinjens farve kan være ændret. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnit Histogram for fiskestørrelse I displayet Fish Size Histogram vises størrelsen på de enkelte fisk inden for det målte område. Du kan konfigurere displayet på følgende måde: 1. Vis displayet for delt stråle. Se afsnit Klik på Disp. 3. Klik på Display Window. Dialogboksen Display window 4. Klik på Fish size histogram. Til/fra-knappen farves derefter lilla (slået til). For hver gang der klikkes på knappen, slås displayet skiftevis til eller fra. 5. Klik på knappen OK. Fiskestørrelsehistogrammet vises, og målingen begynder. 1-18

29 1. BETJENINGSOVERSIGT Antal fisk inden for lodret akse Lodr. akse Antal fisk inden for målingsområdet Målingsområde 125/247 00:00: ' N ' E 0 Fiskestr. histogramvindue Va. akse Vinduet Fish size histogram Bemærkning 1: Vinduet Fish size histogram kan flyttes efter ønske. Du kan finde yderligere oplysninger i kapitel 2. Bemærkning 2: Når vinduet Fish size histogram lukkes, slettes alle målingsdataene. Sådan aflæses fiskestørrelsehistogrammet Søjlediagrammet viser størrelsen og proportionerne af fiskene i målingsområdet. Den lodrette akse viser fiskenes længde (standardindstilling), og den vandrette akse viser fordelingen. I visningen af fiskestørrelsehistogrammet ovenfor, er mere end 50 % af fiskene i målingsområde 10 cm lange. 1-19

30 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.12 Angivelse af målingsområde Målingsområdet for et fiskestørrelsehistogram kan indstilles på fire forskellige måder: Måling af fisk på et bestemt sted Måling i alle retninger af dybder, der er lavere end bunden Måling af en bestemt dybdeafstand Måling af bundfisk Måling af fisk på et bestemt sted 1. Klik på Setting. 2. Klik på Fish size. Klik om nødvendigt på fanen Fish size histogram for at få vist dialogboksen Fish size. Dialogboksen Fish size, måling His dialogboksen Unit eller Display vises, skal du klikke på fanen Measurement. 3. Klik på i feltet Measuring area. Indstillinger for Measuring area 4. Klik på Manual. 1-20

31 1. BETJENINGSOVERSIGT 5. Klik på eller i feltet Manual area (Vertical) for at indstille områdemarkørens lodrette bredde. (Indstillingsinterval: (%)). Angiver den procentdel, som displayet Fish histogram udgør af den lodrette bredde. 6. Klik på eller i feltet Manual area (Vertical) for at indstille områdemarkørens vandrette bredde. (Indstillingsinterval: (%)). Angiver den procentdel, som displayet Fish histogram udgør af den vandrette bredde. 7. Klik på knappen OK. 8. Brug trackball'en til at placere markøren på områdemarkøren (gul ramme). Markøren ændrer form til ( ). 9. Hold den venstre museknap nede, og brug tracball'en til at placere markøren Måling af fisk i alle områder 1. Klik på Setting. 2. Klik på Fish size. 3. Klik på i feltet Measuring area. 4. Klik på All. 5. Klik på knappen OK Måling af fiske i en bestemt dybdeafstand 1. Klik på Setting. 2. Klik på Fish size. 3. Klik på i feltet Measuring area. 4. Klik på Specific range. 5. Klik på knappen OK. 6. Brug trackball'en til at placere markøren på grænselinjen for målingsområdet. 7. Hold den venstre museknap nede, og rul trackball'en opad eller nedad for at placere grænselinjen det ønskede sted Måling af bundfisk 1. Klik på Setting. 2. Klik på Fish size. 3. Klik på i feltet Measuring area. 4. Klik på Bottom trace. 5. Klik på i feltet Bottom trace area. 6. Klik på den ønskede målingsafstand. Målingsafstanden begynder fra bunden. 7. Klik på knappen OK. Målingsafstandsmarkørerne (1) og (2) vises, som vist i figuren øverst på næste side. 1-21

32 1. BETJENINGSOVERSIGT Målingsintervalmarkør(2) (Stiplet gul lodret linje) 0 20 Bund 40 Målingsinterval Målingsintervalmarkør(1) (Korte gule vandrette streger) 80 Målingsintervalmarkører på displayet Fish size 8. Placer markøren på målingsintervalmarkør(2) (gul lodret linje). Markøren ændrer form fra en pil ( ) til en dobbeltpil ( ) 9. Hold venstre museknap nede, træk målingsintervalmarkør(2) til den ønskede placering, og slip venstre museknap. Målingsintervalmarkør(1) (kort gul vandret streg) sporer bunden automatisk. 1-22

33 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.13 Undertrykkelse af svag støj (Clutter suppression) Der kan optræde lyseblå prikker på det meste af skærmen. Dette skyldes hovedsageligt snavset vand eller støj. Støjen kan undertrykkes ved at justere funktionen Clutter suppression. Color resolution Line interpolation Forekomst af støj på displayet 1. Klik på Settings. 2. Klik på Echo image. 3. Klik på i feltet Clutter curve. Indstillinger for Clutter curve 4. Klik på den ønskede indstilling, jfr. nedenstående beskrivelse. Standard: Med Clutter-indstillingen "high", berøres stærke farver ikke, mens svage ekkofarver undertrykkes. Straight: Med Clutter-indstillingen high, undertrykkes svage til stærke ekkoer via gennemsnitsberegninger. OFF: Funktionen Clutter suppression er deaktiveret. 5. Klik på i feltet Clutter. Indstillinger for Clutter 6. Klik på den ønskede indstilling. 7. Klik på knappen OK. 1-23

34 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.14 Sletning af svage ekkoer Sedimenter i vandet eller tilbagekastninger fra plankton kan vises med grønt eller lyseblåt. Disse svage ekkoer kan slettes med funktionen Signal level. 1. Klik på Settings. 2. Klik på Echo image. 3. Klik på eller i feltet Signal level for at vælge, hvilken ekkostyrke du ønsker at slette. Des højere tallet er, des stærkere er de ekkoer, som fjernes. 4. Klik på knappen OK Undertrykkelse af uønsket støj Støj fra ndre ekkolod eller elektrisk interferens kan vise sig på skærmen. Brug støjbegrænseren til at undertrykke den uønskede støj. Interferens fra andet ekkolod Elektrisk interferens 1. Klik på Setting. 2. Klik på Echo image. 3. Klik på i feltet Noise limiter. Eksempler på støj Echo smoothing Indstillinger for Noise limiter 4. Klik på den ønskede indstilling. Jo større tallet er, jo større er graden af undertrykkelse. Vælg OFF, når der ikke er nogen støj, sådan at små mål ikke overses. 5. Klik på knappen OK. 1-24

35 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.16 Hastighed for billedfremføring Hastigheden for billedfremføring afgør, hvor hurtigt de lodrette scanningslinjer kører over skærmen. Når en hastighed for billedfremføring vælges, skal du huske, at en hurtig fremføringshastighed vil øge den vandrette størrelse af fiskestimer på skærmen, og en langsom fremføringshastighed vil reducere den. FAST SLOW Fremføringshastigheden kan indstilles uafhængigt af eller synkront med skibets fart. 1. Klik på Settings. 2. Klik på Echo image. 3. Klik på i feltet Picture advance. Brøkerne i vinduet angiver antallet af scanningslinjer, som produceres pr. transmission. 1/8 betyder f.eks., at der produceres en scanningslinjer hver ottende transmission. STOP fryser visningen, hvilket kan bruges til iagttagelse af et ekko. SYNC fremfører billedet i henhold til skibets hastighed. Se næste side. Indstillinger for Picture advance 4. Klik på den ønskede indstilling. 5. Klik på knappen OK. 1-25

36 1. BETJENINGSOVERSIGT Billedfremføring styret af skibets fart Med fartdata fra en fartmåler kan hastigheden for billedfremføring indstilles i forhold til skibets hastighed, skibets fartafhængige tilstand. Som vist i figuren nedenfor, påvirkes den vandrette skala ikke af ændringer i skibets fart. Den fartafhængige billedfremføring gør det altså muligt at vurdere fiskestimers størrelse og mængde ved alle hastigheder. Bemærk! Denne funktion kan anvendes ved skibshastigheder mellem 2 og 20 knob. Hvis skibets hastighed er over eller under disse værdier, vil billedfremføringen ske med enten den højeste eller den laveste grænsehastighed, alt efter, hvilken af dem, der er tættest på skibets faktiske hastighed. Fiskestimer formindskes, når expandedfarten øges; udvidetnår farten sagtnes. Lige store fiskestimer Normaltilstand Hastighed FULD KRAFT HALV KRAFT Faktisk bevægelse Fiskestimer vises i samme størrelse uanset skibets hastighed. Hastighedsafhængig billedfremføringstilstand Sådan fungerer den hastighedsafhængige billedfremføringstilstand 1-26

37 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.17 A-scope-display A-scope-displayet viser ekkoer som minimum ved hver transmission med udsving og lysstyrke, som svarer til deres intensitet. Den er egnet til vurdering af fiskeart og bundsammensætning. 1. Klik på Disp. 2. Klik på Mode. 3. Brug trackball'en til at vælge det ønskede A-scope-display, og tryk derefter på den venstre museknap. Small: A-scope-displayet vises til højre som en tiendedel af skærmen. Standard: A-scope-displayet vises til højre som en ottendedel af skærmen. Large: A-scope-displayet vises til højre som en sjettedel af skærmen. 4. Klik på knappen OK. TS 00:00: ' N ' E 0 20 A-scope-display Svag reflektion (små fisk eller støj) Stærk reflektion (fiskestime) Stærk reflektion (bund) A-scope-display Slå A-scope-displayet fra, vælg OFF i trin 3 i den ovennævnte fremgangsmåde. 1-27

38 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.18 Alarmer Ekkoloddet har fire alarmer: bundalarm, bundfiskalarm, vandtemperaturalarm og lodret temperaturalarm. Når bundekkoet eller fiskeekkoet kommer inden for alarmområdet, eller vandtemperaturen kommer inden for eller uden for det angivne temperaturinterval, udsender udstyret en lydalarm og en visuel alarm for at alarmere dig. Hvis Alarm er aktiveret i vinduet Status, vises overtrædelsen med rødt i omvendt video. Tryk på en vilkårlig funktionstast for at stoppe lydalarmen. Lyd og videoalarmen vil blive udløst, hver gang alarmbetingelserne overtrædes Beskrivelse af alarmer Bundalarm Bundalarmen alarmerer om, at bundekkoet befinder sig i alarmområdet. Lydalarmen udløses og den visuelle alarm "BOTTOM" vises med rødt i omvendt video og blinker, når betingelserne for bundalarmen overskrides. Fiskealarm Fisk-alarmen alarmerer, når fiskeekkoer befinder sig i det angivne alarmområde. Lydalarmen udløses og den visuelle alarm "FISH" vises med rødt i omvendt video og blinker, når betingelserne for bundalarmen overskrides. Alarmen er nyttig, når der søges efter en specifik fiskeart, da hver fiskeart plejer at leve på bestemte dybder. Bundfisk-alarm Bundfisk-alarmen i bund låst-visningen lyder, når et fiskeekko er inden for en forudbestemt afstand fra bunden. Lydalarmen udløses og den visuelle alarm "BL-FISH" vises med rødt i omvendt video og blinker, når betingelserne for bundalarmen overskrides. Temperaturalarm (kræver temperatursensor) Der er to forskellige temperaturalarmer: within range og out of range. Lydalarmen udløses og den visuelle alarm "TEMP" vises med rødt i omvendt video og blinker, når betingelserne for temperaturalarmen overskrides. Temperaturalarmen kan bruges til at søge efter bestemte fiskearter, da hver fiskeart plejer at leve inden for bestemte temperaturintervaller. Lodret temperaturalarm (kræver brug af netsonde eller trawlsonar) Der er to forskellige lodrette temperatur-alarmer: within range og out of range. Lydalarmen udløses og den visuelle alarm "V-TEMP" vises med rødt i omvendt video og blinker, når betingelserne for den lodrette temperaturalarm overskrides. 1-28

39 1. BETJENINGSOVERSIGT Aktivering/deaktivering af en alarm 1. Klik på Settings. 2. Klik på Alarm. Dialogboksen Alarm 3. Marker afkrydsningsfeltet i Bottom alarm, Fish alarm, Temp alarm eller V-temp alarm efter, hvad der er relevant. 4. Ved Fish alarm skal du vælge alarmtypen med alternativknapperne Fish eller Bottom fish. Ved Temp alarm eller V-temp alarm skal du vælge alarmtypen med alternativknapperne Out of range eller Within range. 5. Klik på eller i feltet Alarm depth (for Bottom alarm eller Fish alarm) eller feltet Temp limit (for Temp alarm eller V-temp alarm) for at indstille alarmdybden (eller temperaturgrænsen). 6. Klik på eller i feltet Alarm zone for at indstille bredden på alarmzonen fra startpunktet. 1-29

40 1. BETJENINGSOVERSIGT 7. Klik på knappen OK :00: ' N ' E Alarmområde Startpunkt Alarmmærke Grøn: Bundalarm Orange: Fisk-alarm, Bundfisk-alarm Lilla: Temperaturalarm (Temperaturgrafen slået til i dialogboksen Skærmelement) 80 Alarmmærke Alarmmarkøren vises ved displayets højre kant, og farven er grøn for Bottom fish-alarm og orange for Fish-alarm. For at deaktivere en alarm skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet i trin 3 i ovennævnte fremgangsmåde Indstilling af lydstyrke for lydalarm Du kan indstille lydstyrken for lydalarmen på følgende måde: 1. Klik på Settings. 2. Klik på Alarm. 3. Klik på i feltet Volume. 4. Klik på den ønskede indstilling. (Indstillingsinterval: 0-7). 5. Klik på knappen OK. 1-30

41 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.19 Funktionstaster Med funktionstasterne på kontrolenheden har du med et tryk adgang til det indstillingsvindue, du ønsker Brug af funktionstasterne Tabellen nedenfor viser standardprogrammet for hver enkelt funktionstast. Tyk på den relevante funktion for at åbne det indstillingsvindue, knappen er programmeret til. Funktionstast F1 F2 F3 F4 Standardprogramdisplay: Dialogboksen Echo image Dialogboksen Shift Dialogboksen Gain Dialogboksen Mode Programmering af funktionstasterne 1. Tryk på den relevante funktionstast, indtil menutitlen ser ud, som den der er vist nedenfor. Funktionstast, der er trykket på FCV-30 [F1 Key Registration] File Disp Setting System Window 2. Klik på det element på menulinjen, du vil bruge. Vælg f.eks. "Alarm" i menuen Setting. (Bemærk, at hverken "Load user setting" eller "Save user setting" (i menuen File) kan anvendes). Confirmation Assign the [ Alarm...] menu to the [F1] key? Yes No 3. Klik på knappen Yes. Elementet, som blev valgt i trin 2, vises. 4. Klik på knappen OK. 1-31

42 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.20 Lagring, genkald af brugerindstillinger Du kan gemme indstillinger for ekkolod, og genkalde dem, når du ønsker det. Dette er nyttigt, når du ønsker at konfigurere udstyret hurtigt med et bestemt formål, f.eks. til bestemte fiskearter Lagring af brugerindstillinger 1. Juster indstillingerne efter den ønskede fiskeart eller det ønskede formål. 2. Klik på File. 3. Klik på Save user setting. Markeret (mørk blå) Gemområde Rullepanel Gem brugerindstilling 4. Klik på eller for at vælge et tomt lagringsområde. Det valgte lagringsområde fremhæves med mørkeblåt. Du kan også bruge rullepanelet til at vælge et lagringsområde. Bemærk! Hvis der allerede er gemt 20 områder, skal du vælge et, der er overflødigt, og overskrive det. 5. Klik på knappen Save. 1-32

43 1. BETJENINGSOVERSIGT Indlæsning af brugerindstillinger Bemærk, at du ikke kan indlæse brugerindstillinger, mens der transmitteres. 1. Klik på File. 2. Klik på Load user setting. I dette vindue vises de valgte skærmindstillinger Miniature af skærmindstillingerne Diplayet Read 3. Klik på eller for at vælge de displayindstillinger, du vil have vist. Den valgte displayindstilling fremhæves med mørkeblåt. 1-33

44 1. BETJENINGSOVERSIGT Bemærk! Du kan bruge knappen Details til at få vist detaljerede oplysninger om de valgte displayindstillinger. Stjerne angiver gemte skærmindstillinger I dette vindue vises de detaljerede skærmindstillinger Knappen Details Displayet Read, viste detaljer 4. Klik på knappen Read for at aktivere de valgte indstillinger. 1-34

45 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.21 Registrering, afspilning af data Via USB-porten på processorenheden kan der tilsluttes en USB 2.0-harddisk (medbringes af brugeren) til registrering og afspilning af rådata og billeddata. USB Processorenhed Harddisk (USB 2.0)* Strøm Tilslutning af harddisk * USB 1.1 kan ikke anvendes Udvælgelse af, hvor data skal registreres 1. Tilslut en USB-harddisk til processorenhedens USB-port. 2. Klik på Setting. 3. Klik på Record. Vises ikke under TX eller RX. Dialogboksen Record 1-35

46 1. BETJENINGSOVERSIGT 4. Klik på knappen Reference. Volume (E): 5. Vælg en placering til registrering af data, og luk derefter vinduet Reference. 6. Klik på eller i feltet Recording time flere gange for at indstille registreringstiden (1-24 timer). 7. Klik på eller i feltet Recording free space gentagne gange for at indstille den krævede ledige plads ( MB). 8. Klik på knappen OK. Oplysninger om registrerede data Oplysninger om de registrerede data kan kontrolleres i undervinduet Record info. Under Data view i undervinduet Record info kan du vælge en fil og få vist dens størrelse eller registreringstid ved klikke på filnavnets afkrydsningfelt, sådan at fluebenet ( ) vises. Den markerede fils størrelse eller registreringstid vises i undervinduet Disk space info. Du kan ændre det viste indhold ved at klikke på Time eller Size under "Unit" i undervinduet Disk space info. Sletning af registrerede data I vinduet Record kan du slette data på følgende måde: 1. Marker de data, du ønsker at slette, i undervinduet Data view. Klik på knappen Select all, hvis du vil slette alle filer. For at ophæve markeringen af alle filer, skal du klikke på knappen Release all. 2. Klik på knappen Delete. Der vises et bekræftelsesvindue, hvor du bliver spurgt, om det er OK at slette filerne. 3. Klik på knappen Yes. 4. Klik på knappen Yes. I linjen i bunden af vinduet står der nu "100%". 1-36

47 1. BETJENINGSOVERSIGT Registrering af data 1. Tilslut en USB-harddisk til processorenhedens USB-port. 3. Klik på File. Menuen File 3. Klik på Record. Når en fil er registreret, tildeles den automatisk et filnavn bestående af dato og tidspunkt for registreringen samt filtypenavnet.lst. Der vises et eksempel på et filnavn herunder. 2005_03_01_05_50_32.lst Filtype Sekunder Minutter Timer Dag Måned År For at stoppe registreringen af data, skal du klikke på Stop i trin 3 i ovenstående fremgangsmåde. 1-37

48 1. BETJENINGSOVERSIGT Konvertering af registrerede data til HAC-format Registrerede data kan konverteres til HAC-format, der er standardformatet til lagring og afspilning af akustiske data til fiskeri. HAC-formatet er ikke-restriktiv og uafhængig af computerens platform. Det kan bruges til næsten alle ekkolod. Bemærk, at denne funktion ikke er tilgængelig under transmission eller modtagelse. 1. Tilslut en USB-harddisk til processorenhedens USB-port. 2. Klik på File. 3. Klik på TX Stop. 4. Klik på File. 5. Klik på Convert to HAC format. Dialogboksen Convert to HAC format 6. Klik på knappen Reference 7. Vælg den fil(lst-fil), du ønsker at konvertere. 8. Klik på knappen Open. Samlet antal ping i.lst-filen LST-filens placering HAC-filens placering C:\Documents and Settings\FCV30\2005_03_01_05_50_32.lst C:\Documents and Settings\FCV30\2005_03_01_05_50_32.hac Statuslinje (Den blå linje udvides mod højre, efterhånden som omformningen skrider frem.) Venstre tal: Højre tal: Pingnummer Registreringstidspunkt 1-38

49 1. BETJENINGSOVERSIGT 9. Vælg startposition og slutposition ved hjælp af skyderne Start position og End position. 10. Klik på knappen Start for at starte konverteringen. Statuslinjen udvides mod højre, efterhånden som konverteringen skrider frem. Når konverteringen er gennemført, vises beskeden "End of conversion". Klik på knappen OK for at afslutte. 11. Klik på knappen Close Afspilning af data 1. Tilslut en USB-harddisk til processorenhedens USB-port. 2. Klik på File. 3. Klik på TX Stop. 4. Klik på Play. Filplaceringsfelt Åben E: Flytbar disk 2006_04_10 Filfelt Billede(*.jpg) Udvælgelse af den fil, der skal afspilles 5. Klik på i filplaceringsfeltet. 6. Klik på det harddiskdrev, der er tilsluttet FCV-30. Der vises en eller flere mapper med år, måned og dag som mappenavne. 7. Dobbeltklik på den ønskede mappe, og mappen "EchoData" vises. 8. Dobbeltklik på mappen EchoData, og der vises en "time, minut, sekund"-mappe. 9. Dobbeltklik på den "time, minut, sekund"-mappe, du ønsker at afspille. Der vises en oversigt over LST-filer. 10. Klik på en LST-fil for at få vist filnavnet i omvendt video. Den valgte LST-fil vises i filfeltet. 1-39

50 1. BETJENINGSOVERSIGT 11. Klik på knappen Open for at starte afspilningen. Skydepanel Marker for at gentage afspilning. Dialogboksen Play Bemærkninger om afspilning af data Brug alternativknapperne Play Mode Manual og Play Mode Auto til at ændre indstillinger: Auto: Brug de indstillinger, der blev anvendt på registreringstidspunktet. Manual: Anvend aktuelle indstillinger. Hvis du vil afspille en fil manuelt, skal du bruge skyderen til at vælge den placering, som afspilningen skal starte ved, og derefter klikke på knappen Restart. Klik på knappen Pause for at stoppe afspilningen midlertidigt. Klik på knappen Restart for at genstarte afspilningen. Brug knappen Stop til at stoppe afspilningen. 1-40

51 1. BETJENINGSOVERSIGT Lagring af et skærmbillede Du kan gemme et skærmbillede af det aktuelle vindue. Filstørrelsen på et skærmbillede er lille sammenlignet med rådata, og indlæsningstiden er derfor meget kortere. 1. Tilslut en USB-harddisk til processorenhedens USB-port. 2. Klik på File. 3. Klik på Save the screen shot. Skærmbilledet gemmes på den placering, der blev valgt under trin 5 i afsnit Disse data tildeles automatisk et filnavn og en filtype, som det er vist herunder. 05_50_32.jpg Filtype Sekunder Minutter Timer Filnavn på et skærmbillede 1-41

52 1. BETJENINGSOVERSIGT Indlæsning af et skærmbillede 1. Tilslut en harddisk til processorenhedens USB-port. 2. Klik på File. 3. Klik på Load the screen shot. Filplaceringsfelt Åben E: Flytbar disk 2006_04_10 Filfelt Billede(*.jpg) 4. Klik på i filplaceringsfeltet. 5. Klik på det harddiskdrev, der er tilsluttet FCV-30. Der vises en eller flere mapper med år, måned og dag som mappenavne. 6. Dobbeltklik på den ønskede mappe, og mappen "ImageData" vises. 7. Dobbeltklik på mappen ImageData, og der vises en "time, minut"-mappe. 8. Dobbeltklik på den "time, minut"-mappe, du ønsker at afspille. Der vises en oversigt over JPG-filer. 9. Klik på en JPG-fil for at få vist filnavnet i omvendt video. Den valgte JPG-fil vises i filfeltet. 10. Klik på knappen Open for at indlæse skærmbilledet. 1-42

53 1. BETJENINGSOVERSIGT 11. Hvis du vil slette skærmbilledet, skal du klikke på knappen Close. 1-43

54 1. BETJENINGSOVERSIGT Denne tomme side er sat ind med vilje. 1-44

55 2. DISPLAYVINDUER FCV-30 indeholder otte displayvinduer: Status, Fish size histogram, Target graph, V-temp graph, Bottom zoom, Bottom lock, Marker zoom og Bottom discrimination. Du kan placere disse vinder hvorsomhelst på skærmen. Desuden kan du få vist den tilhørende pop op-menu ved at højreklikke øverst i højre side af displayvinduerne. 2.1 Aktivering af displayvinduer 1. Klik på Disp. Menuen Disp 2. Klik på Display Window. Der kan aktiveres ét zoomvindue. Dialogboksen Display window 3. Vælg de elementer, der skal aktiveres eller deaktiveres i vinduet Display window, og tryk derefter på den venstre knap. De elementer, der er aktiveret er fremhævet med mørkeblåt, og de deaktiverede elementer er grå. Bemærk! Det er kun muligt at aktivere ét af elementerne Bottom lock, Bottom zoom og Marker zoom. 4. vhsi du vil ændre størrelsen på vinduerne Bottom lock, Bottom zoom eller Marker zoom, skal du klikke på den relevante alternativknap i vinduet Zoom window size. 5. Klik på knappen OK. 2-1

56 2. DISPLAYVINDUER Automatisk arrangering af vinduer 1. Klik på Window i menulinjen. Aktuelt vist vindue. (Klik her for at bringe vinduet frem.) 2. Klik på Auto arrange for at flytte vinduerne til deres standardplaceringer. Flytning af vinduer 1. Rul med trackball'en og placer markøren i vinduet. 2. Rul med trackball'en, mens du holder venstre museknap nede, for at flytte vinduet. 2-2

57 2. DISPLAYVINDUER 2.2 Tolkning af displayvinduerne Statusvinduet I statusvinduet vises de aktuelle indstillinger og datainput fra eksterne sensorer. Du kan vælge, hvilke elementer der skal vises i statusvinduet, ved at vælge dem i vinduet Status setting. Dybden vises i det nederste venstre hjørne, uanset om statusvinduet vises eller ej. Status ALARM PICTURE TIMER COURSE HEAVE OFF 00: deg m GAIN SHIFT TEMPERATURE SPEED ROLL PITCH 15.3 C deg 2.1 DEPTH LATITUDE P/B ' N 40.6 LONGITUDE 32.7m 265.1deg ' E TD deg DEPTH GAIN SHIFT ALARM PICTURE LATITUDE LONGITUDE TEMPERATURE 40.6 OFF ' N ' E SPEED TIMER COURSE TD P/B ROLL PITCH HEAVE : deg m 265.1deg 1.6 deg 2.1deg m Statusvinduer (Øverst: Aktiveret med Status i displayvinduet, Nederst: Fastlåst i bunden af skærmen) Sådan konfigureres statusvinduet 1. Klik på Settings. 2. Klik på Status. 2-3

58 2. DISPLAYVINDUER I dette vindue vises, hvilke indikationer, der aktuelt vises. Dialogboksen Status 3. Klik på de relevante elementer i vinduet Display Item. De aktiverede elementer fremhæves med blåt. Bemærkning 1: Default gendanner standardelementerne i statusvinduet. Select all aktiverer alle elementer. "Release all" deaktiverer alle elementer. Bemærkning 2: Du kan frit ændre elementernes placering i statusvinduet: 1) Klik på det element i vinduet Layout, som du vil ændre placeringen af. 2) Klik på det felt i vinduet Layout, som svarer til det sted, hvor du ønsker at placere det element, du valgte i punkt Hvis du vil ændre gennemsigtigheden af statusvinduet, skal du vælge Opaque eller Transparent under "Window". 5. Angiv statusvinduets type ved at vælge Window eller Fixed at bottom. Vælg Window, hvis du vil have et vindue, der kan flyttes, eller vælg Fixed at bottom for at fastlåse statusvinduet i bunden af skærmen. 6. Hvis du vil vælge tegnstørrelsen i statusvinduet, skal du klikke på Small, Standard eller Large i vinduet Font size. 7. Hvis du vil have vist dybgangen, skal du klikke på ON i vinduet Draft indication. 8. Når du har konfigureret statusvinduet, skal du klikke på knappen OK. 2-4

59 2. DISPLAYVINDUER Beskrivelse af displaydata Element Picture advance Shift Alarm Gain Timer Temperature L/L Speed Course Roll Pitch Heave Range/Bearing Time difference Draft Beskrivelse Visning af den aktuelle indstilling for billedfremføring. Visning af den aktuelle værdi for forskydning Visning af den aktuelle alarm. Visning af den aktuelle forstærkningsindstilling. Vælg Marker line i menulinjen og tryk på den venstre museknap. Timeren tæller det antal minutter (maksimalt 99 min. 59 sek.), der er gået, siden der blev trykket på den venstre knap. Visning af vandtemperaturdata, der indlæses fra en ekstern temperatursensor. Temperaturinterval: C til 99,9 C Visning af positionsdata, der er indlæst fra en navigator. Bredde- og længdegradsinterval: Breddegrad: S til N Længdegrad: W til E Visning af farten indlæst fra fartloggeen. Fartinterval: 0,0 til 99,9 knob Visning af kursen indlæst fra en navigator. Kursinterval: Visning af rullevinklen indlæst fra den relevante sensor. Interval for rullevinkel: til 90,0 Visning af pitchvinklen hentet fra den relevante sensor. Interval for pitchvinkel: til 90,0 Visning af sætningen hentet fra et satellitkompas. Interval for sætning: -99,0 m til 99,0 m Visning af afstand og pejling til et TO-waypoint hentet fra en navigator. Afstand og pejling: Visning af tidsforskellen hentet fra en Loran C-navigator. Interval for tidsforskel: 00000,0 til 99999,9 Visning af metoden for dybdekalibrering. Under overfladen eller under svingeren. 2-5

Ekkolod. Kapitel 10 side 46

Ekkolod. Kapitel 10 side 46 Kapitel 10 side 46 Ekkolod Et ekkolod viser fiskeren, hvad der er af fisk under skibet. Det kan også fortælle, hvor dybt vandet er, og om der ligger nogle vrag på havbunden. Nogle dyre ekkolod kan desuden

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Vejledning til Dahua harddisk optager

Vejledning til Dahua harddisk optager Vejledning til Dahua harddisk optager LIVE Som standard ved opstart vises der LIVE med samlet visning for tilsluttet kameraer. Her kan vælges 1 /4 / 9 / 16 kanal visning ved at klikke med højre musetast

Læs mere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere Side 1 af 8 Inden du går i gang For at kunne bruge Alm. Brand Netbank skal du enten bruge Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Vi understøtter ikke brug af Google Chrome, og vi kan derfor ikke garantere,

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

ADDA/ADACDT vejledning

ADDA/ADACDT vejledning ADDA/ADACT vejledning 1 ADDA/ADACDT vejledning Formål Fysikundervisningen ved VIA University College Bioanalytikeruddannelsen modul 6 inkluderer måling af ioniserende stråling ved brug af en scintillationsdetektor.

Læs mere

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet.

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Microstation brugermøde 10. og 11. november 2008. Indlæg af Else-Marie Lorenzen. Vejdirektoratet Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Som det første

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk

Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Podium View... 3 4. Forbind til Hardware... 5 5. Begynd

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere