Nr.4. December-januar 2004/05. Aabenraa Roklub Strandvej Aabenraa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr.4. December-januar 2004/05. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk"

Transkript

1 Nr.4 December-januar 2004/05 Aabenraa Roklub Strandvej Aabenraa

2 AABENRAA ROKLUB Strandvej Aabenraa Klubtelefon Giro: Hjemmeside: Formand: Carsten Yndigegn Gl. Kongevej 13 a 6200 Aabenraa Tlf: Kasserer: Lone Frandsen Kromai 188, Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa Tlf: Sekretær: Freddy Christiansen Ramsherred Aabenraa Tlf: Bestyrelse Næstformand og materialeforvalter: Børge Bang Stolligvej 62, Stollig 6200 Aabenraa Tlf: Husforvalter: Jesper Hansen Fladholm Aabenraa Tlf: Kantinebestyrer: Annelise Furdal Stalholt Aabenraa Tlf: Ungdomsrochef: Bente Christensen Jørgensgård Aabenraa Tlf: Langtursrochef: Christian Geerthsen Rundemøllevej 17, Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa Tlf: Kaproningschef: Vakant Formand: Bent Brink Fjordmarken Aabenraa Tlf: Roklubbens Venner Næstformand: Erik Schulz Fjordmarken Aabenraa Tlf; Kasserer: Eva Henriksen Gl. Kongevej Aabenraa Tlf: Sekretær: Preben Jakobsen Lindedal Aabenraa Tlf: Lone Bang Heinsen (Tlf ) Carsten Yndigegn (ansv.) Tagåren er medlemsblad for Aabenraa Roklub. Udkommer 4 gange årligt. Oplag: 150 ekspl. Deadline for næste nummer: 11. marts 2005 Materiale til bladet kan sendes til redaktionen på klubbens adresse eller pr. til: 2

3 Indhold Fra formandssædet Generalforsamling...7 Forslag til ændring af klubloven, 2, 6, 7, Standerstrygning...10 Medlemskab og medlemsrettigheder...14 Standerhejsning...15 Aktivitetskalender...16 Sure sokker og udslidte gummisko...19 Løvfaldstur oktober Dine bedste rooplevelser...22 Ferielangture i Barsøturen Fastelavnstøndeslagning...23 Madaftener/fællesspisning...23 Ropræmier i sæsonen Rostatistik for Kurser i 2005: Kan vi blive bedre?...28 Spinning...29 Fastelavnstøndeslagning...30 Vil du være med til at lave Tagåren?...30 Kvinder og roning timers Ergocup i Slesvig

4 Fra formandssædet Vagtskifte? Da årets rostatistik blev gjort op, strejfede tanken om et lille vagtskifte. De to roere der har nået de fleste kilometer i år er kvinder. Hvis det er en ny tendens, er der grund til at hilse den velkommen. Derefter er de næste mange på listen mænd, og det er fortsat klubbens seniorroere der sætter standarden. Samlet set er der et ubetydeligt fald i antal roede kilometer. Omvendt er der en vældig stigning i antal roede kilometer i kajak. Det er en stigning på 29 %, og selvom en enkelt roer står for mere end en fjerdedel af de roede kilometre, så er der flere end tidligere der har roet kajak. Det er nok en tendens der er kommet for at blive. Da sæsonen gik i gang, var det svært at forestille sig at aktivitetsniveauet ville blive så højt. Erindringen om vejret i foråret var at det var helt elendigt. Ingen fik roet til Naldtang på grund af kraftig blæst og høje bølger. Introduktionen af de nye kaniner blev akkompagneret af kold regn og blæst. Ikke så sært at mange ikke blev hængende. Sankt Hans var ved at drukne i regn. Til gengæld har vi haft et utrolig flot efterår, hvor der har været basis for mange gode ture. Og det sidste indtryk er jo det der bliver stående, så alt i alt er slutindtrykket af sæsonen ganske godt. Rent medlemsmæssigt har året været kendetegnet af opløftende, såvel som mindre opløftende ting. Det opløftende har været at vi har fået en tilgang af nye medlemmer, som vi glæder os over og håber fortsat vil finde sig godt til rette i klubben. Ikke mindst er det glædeligt at vi har fået en tilgang af nye og meget aktive ungdomsroere. Det giver grund til optimisme. På den anden side har vi også mistet et antal nyere medlemmer i forbindelse med kontingentfornyelsen, og i forhold til det antal voksne roere der viste interesse for at blive roer, var det få der valgte at fortsætte. Det er en medvirkende grund til det forslag der fremlægges om at omdøbe posterne som kaproningschef og langtursrochef til to poster som rochef. De skal fortsat tage sig af langtursopgaverne, men får derudover først og fremmest til opgave at tilrettelægge roaktiviteter der kan rekruttere og integrere nye roere og fastholde de gamle. Året har været præget af arbejdet med den nye bådebro. Gennem en ihærdig holdindsats blev der støbt fundament og lavet et nyt brofag i slutningen af august, og siden kom den ny rampe. Så nu mangler der kun bådvognene, som er ved at blive svejset. De eneste tunge løft der nu er tilbage er når broen skal lægges i og tages op af vandet. I det daglige kan bådene køres direkte ud i vandet, sådan som vi kender det fra mange andre klubber. Det giver en helt ny frihed til at ro for dem der tidligere var nødt til at have en hjælpende hånd. Vagtskifte? Det kom som noget af en overraskelse, da tre af bestyrelsens medlemmer meddelte at det nu var på tide at sige stop. Freddy, Jesper og Børge har udgjort det broudvalg der har forestået broudvidelsen, og de har på forskellig 4

5 vis udført et stort arbejde for klubben i de senere år. Det er med respekt at man anerkender at de har taget deres tørn, og at andre må træde til. Det skal på den anden side ikke være nogen hemmelighed at ikke alle udskiftninger er lige nemme. Vi har valgt at sige nu må flere træde til og yde hvert deres bidrag til den daglige bådvedligeholdelse. Vi forestiller os en model hvor der bag den nye materialeforvalter nedsættes et bådvedligeholdelsesudvalg, som består af formændene og forkvinderne for hvert af bådholdene. Bådholdene bliver permanente, dvs. ansvaret for den mindre vedligeholdelse af hver båd ligger hos de respektive bådhold. Større ting tager bådvedligeholdelsesudvalget sig af i fællesskab. Så bliver der alligevel brug for at løfte i flok, men mon ikke det går, når der nu ikke længere skal løftes på bådene for at komme ud at ro. Den opståede situation har skabt en mindre dominoeffekt, så i praksis lægger den afgående bestyrelse op til en række omrokeringer, der indebærer at næsten alle de tilbageværende medlemmer kommer på valg. Som det ses af indkaldelsen til generalforsamlingen, lægger bestyrelsen op til at generalforsamlingen sammensætter en ny bestyrelse, der indebærer såvel kontinuitet som fornyelse, og som udgør en passende blanding af erfarne og nyere medlemmer. Vi har tillid til at vi på trods af den store udskiftning får skabt en arbejdsdygtig bestyrelse og håber at medlemmerne også nærer denne tillid. Carsten Yndigegn 5

6 Aabenraa Roklubs hjemmeside er i luften. Her kan du finde nyheder om klubben. Under punktet Arrangementskalender forsøger vi at have en opdateret kalender, hvor der tillige er links til en nærmere omtale af de enkelte arrangementer. Desuden indeholder hjemmesiden adresser på bestyrelsen for roklubben og roklubbens venner, ligesom der er en masse anden information for nye såvel som gamle medlemmer, såsom klubbens lov og reglement, bestyrelsesreferater, kopier af Tagåren, samt links til DFfR, DKF og de sønderjyske klubber. Brug hjemmesiden, og send gerne en mail, når der er noget du savner, eller hvis du finder fejl rundt omkring (vi præmierer ikke, men modtager kritik med glæde). Roklubbens mailadresse er: Menu Om klubben Bestyrelse Bestyrelsens arbejde Love og regler Medlemskab Kontingent Kontakt til klubben Medlemsbladet Tagåren Nye roere Roning - rofarvand Kajak Vinteraktiviteter Vinterbadning Rovagt - Vagtplan Rovejr og sikkerhed Sponsorer/Roklubbens Venner Billedgalleri Links Arrangementskalender Nyhedsliste Til forsiden SØG Webmaster 6

7 Generalforsamling Aabenraa, d. 4. januar 2005 Der indkaldes herved til den årlige generalforsamling i Aabenraa Roklub Torsdag d. 3. februar kl i klubbens lokaler Strandvej 5, 6200 Aabenraa med følgende dagsorden i henhold til klublovens 11: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag 5. Kontingent og Budget 6. Valg til bestyrelse, jfr Valg af 2 revisorer. 8. Eventuelt, Vedr. pkt. 4: Forslag fra medlemmerne skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes, dvs. den 31. januar Forslag fra bestyrelsen: 1) Ændringsforslag til klublovens 2, 6, 7 og 10 (vedlagt som bilag) Vedr. pkt. 6: Efter gældende lov er formand, sekretær, ungdomsrochef, materialeforvalter og husforvalter på valg. Vedtages bestyrelsens forslag under pkt. 4 er ungdomsrochefen først på valg i Valg af formand (Carsten Yndigegn er villig til genvalg). Valg af sekretær (Freddy Christiansen modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Jens Holm-Pedersen). Valg af materialeforvalter (Børge Bang modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Christian Geerthsen). Valg af husforvalter (Jesper Sten Hansen modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Holger Ulderup). Vedtages bestyrelsens forslag til materialeforvalter skal der vælges ny Rochef I (bestyrelsen foreslår Lone Frandsen). Valg af Rochef II (bestyrelsen foreslår Anita Post). Vedtages bestyrelsens forslag til Rochef I, skal der vælges ny kasserer, bestyrelsen foreslår Annelise Furdal. Vedtages bestyrelsens forslag til kasserer, skal der vælges ny kantinebestyrer. Vedr. pkt. 8: Bestyrelsen kommer med et oplæg om køb af 2-3 pers. gigbåd og 2-årers inrigger, og om nedsættelse af udvalg til at foretage anskaffelserne. 7

8 Forslag til ændring af klubloven, 2, 6, 7, 10 Da det har vist sig vanskeligt at skaffe indhold til posten som kaproningschef, drøftede bestyrelsen på sit møde d. 29. juni 2004, på forslag fra den daværende kaproningschef, at nedlægge funktionen som kaproningschef. Det blev besluttet at foreslå på generalforsamling at nedlægge posterne som kaproningschef og langtursrochef, for i stedet at oprette to sideordnede poster som rochefer. De får i fællesskab ansvaret for klubbens roaktiviteter, herunder organisering af den daglige rovagt, de årlige klublangture, klubkaproning, Sønderjysk kaproning, samt tilrettelæggelsen af instruktionen af nye roere. Det forudsættes at rocheferne er i besiddelse af langtursstyrmandsret. For at sikre kontinuitet i arbejdet sker valgene af de to rochefer forskudt, således at rochef I er på valg i ulige år og rochef II er på valg i lige år. For Rochef II bliver den første valgperiode derfor kun på 1 år. Forslaget har konsekvenser for klublovens 6 og 7. Forslag til ny formulering: 6 Klubben ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer: Formand, Kasserer, Sekretær, Rochef I, Rochef II, Ungdomsrochef, Materialeforvalter, Husforvalter og Kantineforvalter. (resten af paragraffen er uændret) 7 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således af der i ulige år vælges: Formand, Sekretær, Materialeforvalter, Husforvalter og Rochef I, og i lige år vælges: Kasserer, Kantineforvalter, Ungdomsrochef og Rochef II. (resten af paragraffen er uændret) Gammel formulering: 6 Klubben ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer: Formand, Kasserer, Sekretær, Kaproningschef, Langtursrochef, Ungdomsrochef, Materialeforvalter, Husforvalter og Kantineforvalter. 7 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således af der det ene år vælges: Formand, Sekretær, Ungdomsrochef, Materialeforvalter og Husforvalter, næste år: Kasserer, Kaproningschef, Langtursrochef og Kantineforvalter. I tilfælde af afgang i årets løb supplerer bestyrelsen sig selv, blandt klubbens øvrige medlemmer, til næste generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 8

9 Klubben har besluttet at optage vinterbadere som medlemmer, så klublovens 2 og 10 foreslås ændret således at vinterbaderne er omtalt dér. Ny formulering (tilføjelser i forhold til gældende lov er markeret med fed): 2 Klubben optager følgende medlemmer: 1. Aktive A. Seniorroere over 18 år. B. Ungdomsroere i alderen år. C. Ungdomsroere under 15 år, efter bestyrelsens særlige skøn. 2. Pensionistroere. Som sådan optages pensionister og efterlønsmodtagere. 3. Vinterbadere 4. Passive. Som sådan optages enhver. (resten af paragraffen er uændret) 10 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres med 8 dages skriftlig varsel. Forslag til dagsordenen indgives skriftligt til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes. Kun restancefri, aktive medlemmer over 15 år har stemmeret. Passive medlemmer, pensionistroere og vinterbadere har adgang til klubbens generalforsamlinger dog uden stemmeret. (resten af paragraffen er uændret) 9

10 Standerstrygning Børge Bang bød velkommen til standerstrygningen. Efter afsyngelse af klubsangen (nr. 7), sagde han: Rosæsonen 2004 startede med masser af dårligt vejr. Heldigvis ændrede det sig i løbet af sommeren således at vi sluttede med et forrygende efterår. Det vil sige at vi igen holder km. statistikken. Vi har roet km i robåd. Det er et lille fald på 324 km i forhold til sidste år. I kajak er der roet km. en stigning på km i forhold til sidste år. Vi har 185 medlemmer og 148 har været på vandet i år. Mange af disse kilometre er roet på klubbens langture hvor vi som sædvanligt igen i år har været i Naldtang trods dårligt rovejr her deltog en stor flok roer fra Aabenraa + en båd fra Nordborg. Turen bød på helstegt pattegris og rigtig god stemning. Barsøturen var også en rigtig god tur fyldt med gamle traditioner her fra Klubben. Christian - vi påskønner den indsats du gør i forbindelse med at arrangere disse ture og glæder os til at se hvilke kulinariske oplevelser du har til os næste år. Som tidligere år har vi haft roere på ture i både ind- og udlandet. Vi har sidst haft to løvfaldsture klubturen 10

11 til Ry-Silkeborg-Ry og en herretur til Sønderborg. Samtidig har vi også haft besøg af roere fra forskellige dele af landet, ikke mindst den store gruppe der besøgte os til Sct. Hans hvor der var roere fra Berlin og Roklubben Viking. Kanininstruktion startede med mange interesserede, men trods dette er der alligevel kun få der blev hængende måske spillede vejret en rolle?? Vi skal være bedre til at modtage ny medlemmer og fastholde dem, her har vi alle et ansvar. Bente lagde hårdt ud i vinters med at budgettere med 10 nye ungdomsroere - og i år er det lykkedes for hende!! Hun har fået rigtigt godt gang i ungdomsroerne. En fast kerne, der kommer fast og stabilt ned i klubben. Det er et frisk pust og positivt for klubbens fremtid. Der fortsættes med ungdomsaften hver onsdag kl i løbet af vinteren. Klubben har fået nyt nøglesystem. Det fungerer godt efter at alle har fået byttet nøgler, og vi ser mange fordele i dette system. Der har dog været et problem med et dørhåndtag som blev rykket af. Roere er som bekendt vant til at tage fat og trække til og det kunne håndtaget ikke holde til. Nu er et mere solidt håndtag sat op. Sønderjysk kaproning blev i år afholdt i Jels. Et vellykket arrangement som forhåbentligt har skabt rammer der kan bære i fremtiden: et fast kaproningsudvalg og klubber der på skift stiller lokaler og faciliteter til. Næste års Sønderjydske Kaproning holdes på Haderslev Dam. Også klubkaproningen blev afviklet, om end ikke med mange deltagere. Nu går vintersæsonen i gang. Fredagssvømningen, ergometerroning, 8 GP, spinning, løbetræning for ikke at glemme vinterbadning, som der er lavet meget PR omkring i lokale aviser, TV syd og Radio Syd. Det er nogle friske 11

12 damer og populær nu mangler vi bare nogle friske mænd! Det er nogle af de mulighederne vi kan tilbyde, for at holde formen ved lige til vi atter kan komme på vandet. Og så fortsætter klubaftenerne naturligvis hver torsdag. Som noget nyt er der fællesspisning den første torsdag i hver måned, første gang på torsdag (information og tilmelding på opslagstavlen). Bådene skal vedligeholdes af de forskellige bådhold. Sidste klubblad indeholdt oversigt over de hold der er sat til at slibe og reparere. Bestyrelsen vil gerne opfordre til at klubben bibeholder aktiviteter i løbet af vinteren. Vi håber at vi via de arrangementer der er lagt op til, kan holde liv i klubben indtil vi igen kan komme på vandet igen til næste forår. Af andre aktiviteter kan nævnes Madpakketur til Kalvø. 20 roere fra Jylland sydlige kreds og vores klub tog en søndagstur til Kalvø i fint solskin. På vejen hjem var det aftalt at der skulle være kaffepause ved Loddenhøj, men det satte en ophidset campingfatter en stopper for. Han mente ikke at vi måtte gå i land på stranden hvad også Aabenraa Kommune mente han havde ret til, efter vi havde klaget. Sagen er efterfølgende blevet undersøgt ved Amt og andre myndigheder, og der findes ingen sådan regel for Loddenhøj strand. Sidst men ikke mindst, har denne sæson været præget af et stort Projekt. Vi har længe snakket om at få en rampe så vi kan køre bådene op og ned af vandet. 12

13 Ingen tunge løft og ingen uheldige rygskader. Vi fik en forårsaften i hast lavet en ansøgning til SIKA om støtte til vores projekt, og et par dage senere kunne Kjeld berette, at pengene var i hus. Penge til forlængelse af broen, penge til rampe, bådvogne og ny trailergarage. Tegninger blev lavet, der blev ansøgt om tilladelse ved alle instanser både havn, kommune, amt, kystdirektoratet, fiskerikontrollen og sidst farvandsvæsenet. Aldrig er en bro blevet så grundigt gennemgået og beskrevet inden vi fik grønt lys. Broen og rampen er i dag færdig. Der er lavet en prototype af bådvognen, og vinteren skulle så bruges til at fremstille de vogne der skal bruges. Bådhallen skal ændres så alle inrigger kan komme til at ligge på vogne så der er stadigt meget at tage fat på. Vi håber at bro, rampe og de nye vogne kommer til gavn for klubbens medlemmer og håber at det er en investering I vil blive glade for. Så skal jeg sige et stor TAK til de medlemmer der har været her i formiddag for at gøre rent inde i huset og tage broen op. Fotos: Freddy Christiansen Børge Bang 13

14 Medlemskab og medlemsrettigheder i Aabenraa Roklub Fuldt medlemskab Udgangspunktet for medlemskab af Aabenraa Roklub er at man er aktiv roer. Et medlemskab som aktiv roer giver fulde medlemsrettigheder, dvs. man kan deltage i alle aktiviteter i klubben, og man har adgang til at ro de forskellige bådtyper som klubben råder over. For at opnå rettighed til at ro en bestemt båd eller kajak skal man have gennemgået instruktion i den pågældende bådtype og vist at man er i stand til at ro båden. For at må ro inrigger eller kajak skal man være fritroet som roer eller frigivet i kajak efter gennemført instruktionskursus. For at må ro sculler eller trimmi, skal man skriftligt ansøge bestyrelsen om godkendelse. Scullerret tildeles ethvert medlem, der af bestyrelsen findes egnet hertil. Trimmiret tildeles ethvert medlem, der af bestyrelsen findes egnet hertil. Alle med Scullerret har automatisk trimmiret. For at lede en robåd inden for det daglige rofarvand, skal man have bestået et korttursstyrmandskursus. For at lede en robåd uden for det daglige rofarvand, skal man være i besiddelse af langtursstyrmandsbevis. Langture der arrangeres i klubbens regi skal forud anmeldes til og godkendes af bestyrelsen. Aktive roere kan dyrke kaproning og med bistand fra klubben deltage i konkurrencer der afholdes over hele landet. Som aktiv roer har man endvidere adgang til interne og eksterne kurser (efter bestyrelsens godkendelse), til at deltage i weekendlangture, samt ferielangture i ind- og udland. Dertil kommer muligheden for at deltage i klubbens vinteraktiviteter, herunder klubbens motionsrum, samt svømmehallen, som klubben råder over en time hver fredag aften. Aktive roere, der betaler fuldt medlemskab, kan låne klubbens lokaler til personligt formål (familiefester). Kontingentet for aktive roere afhænger af alder, idet man til og med 17 år betaler kontingent som ungdomsroer, mens de over 17-årige betaler kontingent som seniorroere. En familie kan samlet tegne et familiemedlemskab til en fordelagtig pris. Kun medlemmer der betaler fuldt kontingent (seniorroer-, juniorroer- eller familiemedlemskabskontingent (og som er fyldt 16 år) har stemmeret ved klubbens generalforsamling). 14

15 Særligt medlemskab Hvis man ikke ønsker et fuldt medlemskab som aktiv roer, er der andre muligheder. Pensionister, der kun ønsker at ro en dag om ugen, kan tegne et medlemskab som pensionistroer. Klubben tilbyder endvidere et særligt medlemskab for vinterbadere. Medlemskab som pensionistroer indebærer at man kun kan benytte klubbens faciliteter én formiddag om ugen. Det gælder både udendørs i rosæsonen og indendørs. Derudover kan man deltage i klubbens selskabelige arrangementer. Et pensionistmedlemskab giver ikke adgang til at benytte svømmehallen, og man er ikke berettiget til at låne klublokaler til private arrangementer. Pensionistmedlemmer kan deltage, men har ikke stemmeret ved klubbens generalforsamling. Et medlemskab som vinterbader giver adgang til omklædningsrum og bad indtil middag alle ugens dage. I samme tidsrum (bortset fra onsdag formiddag) er der i tilknytning til udendørsbadningen ligeledes mulighed for at benytte klubbens motionsrum. Derudover kan man deltage i klubbens selskabelige arrangementer. Et medlemskab som vinterbader giver ikke adgang til at benytte klubbens både. Det giver ikke adgang til at benytte svømmehallen, og man er ikke berettiget til at låne klublokaler til private arrangementer. Vinterbadere kan deltage, men har ikke stemmeret ved klubbens generalforsamling. Medlemskab som pensionistroer og vinterbader kan ikke kombineres, ligesom der ikke kan laves tilkøb til disse medlemskaber. Ønsker man at anvende klubben ud over det der er omfattet af hvert af disse medlemskaber, må der tegnes fuldt medlemskab. Endelig kan man støtte klubben som passivt medlem. Kontingentsatser Priserne for medlemskab fastsættes hvert år på generalforsamlingen. En kontingentperiode løber fra 1. juli til 30. juni. Vedtaget af bestyrelsen den 28. september 2004 Standerhejsning Standerhejsningen bliver i år lørdag, den 2. april. Nærmere i næste nummer af Tagåren. 15

16 Aktivitetskalender Januar 2005 Februar 2005 Lørdag 1 Tirsdag 1 Søndag 2 Onsdag 2 Ungdomsroere Mandag 3 Torsdag 3 Generalforsamling Tirsdag 4 Bestyrelsesmøde Fredag 4 Svømning Onsdag 5 Ungdomsroere Lørdag 5 Torsdag 6 Klubaften Søndag 6 Fredag 7 Svømning Mandag 7 Lørdag 8 Tirsdag 8 Søndag 9 Onsdag 9 Ungdomsroere Mandag 10 Torsdag 10 Fastelavnstøndeslagning / Fællesspisning / Klubaften Tirsdag 11 Fredag 11 Svømning Onsdag 12 Ungdomsroere Lørdag 12 Torsdag 13 Institut f. Sønderjysk Søndag 13 Lokalhistorie Fredag 14 Svømning Mandag 14 Lørdag 15 Tirsdag 15 Søndag 16 Onsdag 16 Ungdomsroere Mandag 17 Torsdag 17 Klubaften Tirsdag 18 Fredag 18 Svømning Onsdag 19 Ungdomsroere Lørdag 19 Torsdag 20 Klubaften Søndag 20 Fredag 21 Svømning Mandag 21 Lørdag 22 Tirsdag 22 Søndag 23 Onsdag 23 Ungdomsroere Mandag 24 Torsdag 24 Klubaften Tirsdag 25 Bestyrelsesmøde Fredag 25 Svømning Onsdag 26 Ungdomsroere Lørdag 26 Torsdag 27 Ergometerroning Søndag 27 Fredag 28 Svømning Mandag 28 Lørdag 29 Søndag 30 Mandag 31 16

17 Aktivitetskalender Marts 2005 April 2005 Tirsdag 1 Fredag 1 Svømmeprøve Onsdag 2 Ungdomsroere Lørdag 2 Standerhejsning Torsdag 3 Klubaften / Rafleturnering Søndag 3 Fredag 4 Svømning Mandag 4 Lørdag 5 Tirsdag 5 Søndag 6 Onsdag 6 Ungdomsroere Mandag 7 Torsdag 7 Klubaften Tirsdag 8 Fredag 8 Onsdag 9 Ungdomsroere Lørdag 9 Torsdag 10 Klubaften Søndag 10 Fredag 11 Svømning Mandag 11 Lørdag 12 Tirsdag 12 Søndag 13 Onsdag 13 Ungdomsroere Mandag 14 Torsdag 14 Klubaften Tirsdag 15 Fredag 15 Onsdag 16 Ungdomsroere Lørdag 16 Torsdag 17 Klubaften Søndag 17 Fredag 18 Svømning Mandag 18 Lørdag 19 Tirsdag 19 Søndag 20 Onsdag 20 Ungdomsroere Mandag 21 Torsdag 21 Klubaften Tirsdag 22 Fredag 22 Onsdag 23 Lørdag 23 Torsdag 24 Søndag 24 Fredag 25 Mandag 25 Lørdag 26 Tirsdag 26 Søndag 27 Onsdag 27 Ungdomsroere Mandag 28 Torsdag 28 Klubaften Tirsdag 29 Fredag 29 Onsdag 30 Ungdomsroere Lørdag 30 Torsdag 31 Klubaften 17

18 Klar besked om sund fornuft.. V/ Gitte & Peter Fabricius Andersen Overfor springvandet i Gågaden Storegade Aabenraa Telefon

19 Sure sokker og udslidte gummisko er der ingen der kender ejeren til, selvom et medlem af klubben nok på et tidspunkt har værdsat dem. De får derfor lov til at ligge uantastet, selvom det ganske givet ville være til alles bedste hvis nogen påtog sig at bortskaffe dem. Helt på samme måde forholder det sig ikke med de effekter der tilhører klubben. Det er fælles ejendom, som derfor ikke kan gøres til den enkeltes personlige ejendom. Sådanne tanker gjorde en gruppe medlemmer sig ikke, da de en dag i efteråret besluttede at rydde op i værkstedet. Én af de tilstedeværende mente at vide at man godt måtte tage nogle plader der da vist også havde ligget der alt for længe. I samlet stand var det to skabe, der skulle have været monteret i handicaptoilettet og brugt til opbevaring. Husforvalteren blev med rette noget fortørnet og anklager og forklaringer er føget gennem luften. Bestyrelsen synes at de foretagsomme medlemmer har gjort en ynkelig figur. Hvis bortskaffelsen var gjort i den bedste mening, så var den ikke god nok. Vi bliver nødt til at holde fast i at fælles ejendom er ingen enkelts ejendom. Vi har også valgt en bestyrelse for at undgå den form for foretagsomhed, så hvad der kan smides væk er hus- og materialeforvalterens ansvar. Lad det i samme ombæring også være sagt at ethvert lån af klubbens effekter skal ske efter udtrykkelig aftale med hus- eller materialeforvalteren. Ingen kan fx være tjent med at klubbens værktøj ikke er til rådighed når det skal bruges, og sådanne uaftalte bortskafninger kan jo let misforstås. /cy 19

20 Løvfaldstur oktober 2004 Kan man ro om efteråret? 16 roere tog lørdag den 9. oktober til Ry for at afprøve spørgsmålet. Forud lå en tur-retur på to gange 17 km til Silkeborg med overnatning i Silkeborg Roklub. Med på turen var medbragt proviant til to dage, dvs. rigelig med hjemmebagt kage, madpakker og til en god solid middag lørdag aften. Og skulle nogen blive tørstige under vejs, var der medbragt kaffe, øl, vin og for helsens skyld også enkelte små genstande. Lørdag kl var der træf i Ry Roklub, som lagde både til turen. Under arbejdet med rigning af bådene kunne man se den ualmindelige velholdte og velforsynede klub, der må- 20

21 ske også kunne give inspiration til nye tiltag i Aabenraa Roklub. Enkelte havde allerede indledt turen på vej til Ry, men efter en mindre forsinkelse kom bådene i vandet med stævnen mod Silkeborg. Til lejligheden havde naturen klædt sig i sin smukkeste klædedragt i farver fra mørkegrøn til diverse nuancer af brun med stænk af mørkerød. Vejret var mere end optimalt, så der var god tid til at nyde det smukke farvespil på Silkeborgsøerne i et sindigt tempo. På vej mod Silkeborg var der tid til en afstikker til Laven station, hvor de medbragte madpakker kom frem, enkelte som kulinariske overflødighedshorn. Frokosten blev sluttet af med kaffe og hjemmebragte kager, som tydeligvis havde bragt det bedste frem i bagerne. Ved 17- tiden nåede vi frem til Silkeborg roklub, som nok er et besøg værd. Det var der også andre, som havde fundet ud af. En båd med roere fra Skanderborg og Svendborg havde også fundet frem, så i løbet af lørdag aften blev der lejlighed til at udveksle roerfaringer. Efter bådene var kommet på land, var det blevet tid til at tilberede middagen med efterfølgende kaffe og endnu en gang kage. Kim Furdal aftenens kokpræsenterer middagen for de sultne og veloplagte medroere ved opholdet i Silkeborg Roklub 21

22 Søndag formiddag var der tid til lidt kultur: rundtur ved papirfabrikken og et besøg på det lokale kræmmermarked. Inden afgang fra Silkeborg om søndagen stod menuen på pizza fra nærmeste pizzaria hvor Carsten havde fået indehaveren til at stå tidligt op. Brillerne kommer man ikke uden om, når man roer på Silkeborgsøerne. En idyllisk plet fyldt med natur og stilhed. På vejen tilbage gik turen ind gennem den lille og godt skjulte passage ind til de små søer, som har form som et par briller. Her blev naturens stilhed afbrudt af en roerskål. Stedet forlader man nødigt, men snigende kulde fik os til årerne igen. Inden ankomsten til Ry roklub roede vi ind til Himmelbjerget, hvor vi fandt et par broer. Med en faldende temperatur blev kaffen et yderst populært supplement til de sidste kager. Flere fandt det varme overtøj frem. Vel ankommet til Ry Roklub og en rotur mere i gemmebogen, blev der taget afsked efter at de overskydende pizzaer var blevet spist. Fotos: Erik Lildholdt Annelise og Kim Furdal Dine bedste rooplevelser Når næste nummer af Tagåren udkommer, står vi over for en ny rosæson, og vi skulle gerne have mange roere på vandet og en stor aktivitet i klubben. Det kan måske også lokke nye roere til klubben. Redaktionen vil gerne bringe gode historier om de spændende oplevelser man kan få som roer. Ikke mindst på langture i ind- og udland. Skriv om dine sjoveste oplevelser som roer (som tåler offentliggørelse!), og send dem til redaktionen. Vi modtager også gerne tip til hvem vi skal kontakte for en god historie. 22

23 Ferielangture i 2005 Dansk Forening for Rosport har udbudt sine ferielangture i denne sæson. Der er ture til Holland og Norge. Se nærmere på Klik på Breddeaktiviteter og oplevelsesture. Der plejer også at komme tilbud fra den lokale kreds. Siden er ikke opdateret endnu, men det kan være en god idé at holde øje med hvad der sker, for gode ture bliver hurtigt overtegnet. Hold øje med: Barsøturen 2005 Når nu den nye kalender skal indvies, så sæt et kryds ved weekenden september, hvor vi har fået stillet Barsøhytten til rådighed for den årlige Barsøtur. Programmet kommer i juni-nummeret af Tagåren. Fastelavnstøndeslagning Så er der fastelavnstøndeslagning i klubben for børn, unge og voksne der vil lege med. Det bliver torsdag den 10. februar kl Der vil være præmier til kattekongen og kattedronningen, og en særlig præmie til den flottest udklædte. For dem der har lyst, er der fællesspisning bagefter. Madaftener/fællesspisning Forsøget med en månedlig madaften I vinterhalvåret er kommet godt i gang. Der har været fin opslutning, ca. 25 personer hver gang. Maden er fremragende, prisen overkommelig, og stemningen er helt i top. Næste gang bliver d. 10. februar, og spisningen går i gang efter fastelavnstøndeslagningen, ca. kl Prisen er 30 kr. for voksne og halv pris for børn. Menuen er Rijsttafel. Der er plads til alle, men af hensyn til indkøb, beder vi om tilmelding på seddelen på opslagstavlen senest den 2. februar. Sidste madaften i denne sæson bliver den 3. marts. 23

24 Ropræmier i sæsonen 2004 Der var ikke blot tronskifte i roklubben i år, da resultaterne af årets strabadser blev gjort op ved standerstrygningen, men det var også kvinderne der stillede sig øverst på sejrskamlen, da årets mest flittige roere skulle kåres. Anita Post trak det længste strå eller åre skulle man måske sige med sammenlagt 1549 km, mens Lone Frandsen roede næstmest med 1481 km. Det berettigede begge til en guldåre. Willy Remuss blev tredjemest roende og mest ihærdige herreroer med 1138 km, tæt fulgt af Erik Schultz med 1123 km. De fik begge en Stander i ring. Anita Post og Willy Remuss fik diplom og deres navne på et åreemblem som de mest roende dame- og herreroere. De nytilkomne ungdomsroere har sat deres præg på klubben i år, og de var således også at finde som de mest roende kaniner. Søren H. Geerthsen og Mie Kjær Høhne fik hver en sølvåre for deres hhv. 200 km og 160 km i robåd. Søren H. Geerthsen modtager en sølvåre. Lone Frandsen modtager en guldåre Blandt kajakroerne blev Marianne Hoffman mest roende blandt damerne med 610 km. Det berettigede til et diplom og navnet graveret i et åreemblem. 24

25 Hvis nogle har undret sig over hvem der har ligget og penduleret mellem klubben og Skarrev, er der nu kommet syn for sagn. Gregers Frank blev mest roende blandt herrerne med hele 1666 km, hvilket også gav et diplom og et varigt minde på et åreblad. Der har dog også været længere ture, og for mindst 10 ture over 50 km fik Gregers tillige en sølvpagaj. /cy Willy Remuss modtager et diplom som mest roende herreroer i 2004 Kategori Navn KM Robåd Guldåre (damer) (1300 km) Anita Post 1549 Robåd Guldåre (damer) (1300 km) Lone Frandsen 1481 Robåd Stander i ring (herrer) (1100 km) Willy Remuss 1138 Robåd Stander i ring (herrer) (1100 km) Erik Schultz 1123 Robåd Emblem til åre (herrer) Flest km Willy Remuss 1138 Robåd Emblem til åre (damer) Flest km Anita Post 1549 Robåd sølvåre (herrer) (kaniner) Flest km Søren H. Geerthsen 200 Robåd sølvåre (damer) (kaniner) Flest km Mie Kjær Høhne 160 Kajak Emblem til åre (herrer) Flest km Gregers Frank 1666 Kajak Emblem til åre (damer) Flest km Marianne Hoffmann 610 Kajak Sølvpagaj (10 ture over 50 km) Gregers Frank

26 Rostatistik for 2004 RONING I ROBÅD Km RONING I ROBÅD Km 1 Anita Post Christian Henriksen Lone Frandsen Jacob Furdal *) Willi Remuss Knud Krenzen Erik Schultz Anne Marie Schultz Andreas Aage Petersen Carsten Frosch Brik Egon Dahl Kirsten Holm Wolf Norbert Ottens Carl Nielsen Kid Petersen Bente Nørrekjær Hansen Herluf Andsager Louise Hagerup *) Niels Henning Christensen Petrea Krag Burba *) Carsten Yndigegn Anne Marie Andresen *) Bente Christensen Jesper Sten Hansen Marianne Hoffmann Torben Nielsen Henrik Hoffmann Bente Sjø-Rasmussen Jens Holm-Pedersen Uwe Carstens Kim Furdal Knud Nilsen Hans Jürgensen Morten Nissen Bent Blaagaard Gryning Pernille Steppat *) Steen Christensen Finn Pedersen Christian Geerthsen Unni Graae Ulla Jensen Peter Thygesen Bent Skjønnemann Børge Bang Svend Christensen Hans Henrik Mau Kaj Westphal Ruth Wollesen Kjeld Møbjerg Rune Hell Erik Lildholdt Annelise Furdal Melo Rusotti Jytte Nielsen Ole Steffensen Gunnar Jepsen Holger Ulderup Helga Gaedt Britta Evers Jørgen Hattens Bent Brink Ronny Moshage Gynther Behrens Karen Luscombe *) Søren Geerthsen *) Gregers Frank Hans Jørgen Ulderup Ruth Roust Helga Klüwer Petersen Søren Kaas *) André Nadolny *) Finn Hansen *) Ulrick Hansen Helga Petersen Esther Schultz Jette Kaas *) Lilli Hansen Else Bach *) Freddy Christiansen Josefine Lindberg *) Torkil Pedersen Jesper Lycke *) Mie Kjær Høhne *) Kresten Krenzen *) 41 26

27 RONING I ROBÅD Km RONING I ROBÅD Km 85 Martin Sørensen Karen Christiansen Bent Christiansen Anette Krenzen Didde Bønneland Thomas Hansen *) Gitte Bønneland *) Edelgard Nissen Karin Melchior *) Lars Hansen 9 90 Benthe Christensen Torben Esk *) 8 91 Kristian Hansen Erik Evers 7 92 Jens Hansen Ines Hansen 7 93 Søren Kring Linette Hermansen *) 7 94 Iver Lindegaard Svend Melchior 7 95 Hanne Hermansen Pernille Mortensen *) 6 96 Rene Kaas *) Preben Jacobsen 6 97 Karin Hansen *) 26 Gæsteroere Gunhild Madsen Kaj Lindgren Christiansen 20 I alt *) Kanin RONING I KAJAK Km RONING I KAJAK Km 1 Gregers Frank Johanne Sjø-Rasmussen 37 2 Henrik Hoffmann Linette Hermansen *) 30 3 Marianne Hoffmann Jesper Magnussen 29 4 Mogens Lind André Nadolny *) 26 5 Jesper Wael Duus Didde Bønneland 21 6 Erik Evers Gitte Bønneland *) 21 7 Claus Abraham Merete Lind 20 8 Lone Frandsen Søren Geerthsen *) 19 9 Simon Laust Kristensen Jette Kaas * Anne Marie Andresen *) Bente Christensen Ruth Wollesen Kristian Hansen Ann Merete Mortensen Jacob Furdal *) Knud Krenzen Petrea Krag Burba *) Rune Hell Mie Kjær Høhne *) Kaj Lindgren Christiansen Louise Hagerup *) Karen Christiansen Else Bach *) 7 17 Benthe Christensen Børge Bang 6 18 Ole Bang Mads Bjørnsen 6 19 Ulla Jensen Sanne J Iversen 6 20 Anita Post Pernille Steppat *) 3 21 Anette Krenzen Lars Hansen 3 22 Ibrahim Yetkin Karen Luscombe *) 1 23 Jan J 37 I alt 5739 *) Kanin 27

28 Kurser i 2005: Kan vi blive bedre? Selv om det er vintertide her i januar måned, og vinden rusker i træerne, ja så er der faktisk kun 3 måneder til, at vi atter skal på vandet. Nogle vedligeholder deres roning ved at bruge roergometrene, svømmefærdighederne får en ekstra tand fredag aften og bådene slibes og repareres. Så er vi nemlig klar Men kan vi blive bedre???? Eller som vores borgmester spørger (godt nok i en anden sammenhæng) Tør vi blive større? Tør vi lade være? For at medlemmerne i klubben skal kunne udvikle sig inden for roningens facetter er det vigtig at have gode instuktørere/trænere/styrmænd/ledere m.v. Kunne du tænke dig at være med til at udvikle Aabenraa Roklub, var det værd at tage med på et kursus arrangeret af DFfR. Se nedenfor. Flg. Beskrivelse er hentet fra DFfF s hjemmeside: Klubtræneruddannelsen Klubtræneruddannelsen består af 4 moduler - A B C D - som tilsammen udgør den komplette klubtræneruddannelse i Dansk Forening for Rosport. Hver modul har sit eget emne som er beskrevet herunder. Efter at have gennemført klubtræneruddannelsen kan man fortsætte en overbygning. Overbygningen er under udarbejdelse, og interesserede kan kontakte uddannelsesudvalget. Vi anbefaler at tage modulerne i klubtræneruddannelsen i rækkefølgen A-B og C-D, og afslutte hele uddannelsen indenfor en kort årrække. 28

29 Modul A - Roteknik giver sammen med Modul B - Aktivering/undervisning klubtræneren værktøjer til at varetage instruktion og fejlretning af kaniner og til at lave tekniktræning med roere på motionsniveau. Desuden er Modul A velegnet som "brush up" kursus for erfarne roere og instruktører som ny inspiration og genopfriskning af den allerede velkendte, men måske lidt glemte viden. Efter at have taget Modul A og Modul B og gerne efter at have fået noget erfaring med instruktionen, kan man fortsætte på Modul C - Fysisk træning & Modul D - Rotræning som giver klubtræneren viden til at tilrettelægge målrettet træning for klubbens kaproere i klubben samt for motionsroere der gerne vil have sved på panden når de er på vandet. Herudover tilbydes: Outriggertrænerkursus, motionstrænerkursus, ungdomslederkursus, langtursstyrmandskursus, materialekursus I og II. Har et af kurserne din interesse så kontakt et bestyrelsesmedlem for nærmere oplysning og tilmelding. BLIV BEDRE TIL DET DU ER GOD TIL, TA PÅ KURSUS. Også Dansk Kano og Kajak Forbund udbyder kurser, som udelukkende er rettet mod roere, der ønsker at virke som instruktører eller trænere under DKF. Ønsker du at blive instruktør/træner i kajak, så kontakt et bestyrelsesmedlem for nærmere oplysning og tilmelding. For både roere og kajakroere gælder, at man skal være fritroet. Roere skal have korttursstyrmandskursus. Annelise Furdal Spinning Hvis du har overvejet at komme i gang med spinning, men ikke har fået taget dig sammen, så er der ledige pladser på de to klubhold der kører. Det er Mandag kl. 19 Torsdag kl. 17 Nærmere oplysninger kan fås hos Lone Frandsen (Tlf ). 29

30 Fastelavnstøndeslagning Torsdag den 10. februar 2005 kl i roklubben Alle er velkomne, børn, unge og voksne Du må gerne komme udklædt. Ingen tilmelding. Ca. kl er der fællesspisning, hvor tilmelding er nødvendig. Se opslag i klubben. Klubaften kaffe som sædvanlig kl Vinterarrangementsudvalget. Yderligere oplysninger kan fås hos Annelise (Tlf ). Vil du være med til at lave Tagåren? Vil du være med til at lave klubbladet? Der er plads til flere i redaktionen. Kontakt Lone (Tlf ) eller Carsten (Tlf ). Vi vil også gerne modtage bidrag til bladet. Vi vil helst have dem pr. mail. Adressen er Men det er ingen betingelse. Vi tager imod alle indlæg, også håndskrevne.. 30

31 Kvinder og roning Der er i klubben nogle, der har mere eller mindre faste traditioner for, hvornår og med hvem de ror, og det er fint. Det kan imidlertid godt se ud som om, det mest er mændene, der har forstået at lave sådanne traditioner, og at nogle kvinder falder fra med årene. Selvom der bliver sat hold mandag og onsdag er det ikke sikkert, man har lyst til at være kaninroer, og torsdag har det heller ikke ligefrem vrimlet med kvinder i bådene. Vi har tænkt, om der er brug for, at unge/gamle/øvede/mindre øvede kvindelige medlemmer snakker sammen om eventuelle fælles interesser/behov for roning. Nogle er måske mest til Åbæk og andre mere ambitiøse, men det kunne også være, at man gerne ville aftale mere faste ro-mødedage i en større gruppe. Hvis du er mand og har det samme behov, er du selvfølgelig også velkommen! Vi foreslår at mødes inden sæsonstarten Mandag den 21. februar 2005 kl i Roklubben Hilsen Ulla Jensen, Marianne Hoffmann og Anette Krenzen 24-timers Ergocup i Slesvig Den 19. og 20. februar afholder vi vores 24 timers ergometerkaproning i Slesvig. Vi vil meget gerne invitere jer til dette arrangement. Det eneste I har brug for, er 12 motiverede roere!!! Kaproningen: Hvert hold (12 roere) deler sig de 24 timer i 48x30 min. Dvs., at hver roer skal ro 4x 30 min. Starten går lørdag d. 19. feb. kl. 12:00. Vi tager ikke hensyn til alder og køn, og ser gerne blandede hold. (Gerne også på tværs af klubberne). Vigtige informationer: Vi mødes lørdag d. 19. feb. kl. 10:00 i roklubben (adr. S.o.). Holdene skal selv sørge for forplejning. Vi sørger for sovepladser. (Husk selv sovepose mm.). Startgebyr 450 kr. Sidste tilmelding er d kl. 18:00. Er du interesseret i at deltage, så kontakt Lone Frandsen (Tlf ). 31

32 32

December-januar 2005/06

December-januar 2005/06 Nr.4 December-januar 2005/06 Aabenraa Roklub Strandvej 5 - www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside: http://www.aabenraaroklub.dk

Læs mere

2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben.

2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. 2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. Alle både skal repareres for de skader de har, og der skal slibes, lakeres og poleres så vi kan bevare

Læs mere

Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben.

Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. 2016-2017 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. Alle både skal repareres for de skader de har, og der skal slibes, lakeres og poleres så vi kan bevare

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Aabenraa Roklub. Nr. 4 Oktober 2010. Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk. "Vi er de vilde kaniner..."

Aabenraa Roklub. Nr. 4 Oktober 2010. Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk. Vi er de vilde kaniner... Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 4 Oktober 2010 "Vi er de vilde kaniner..." 1 AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-mail: post@aabenraaroklub.dk

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Nr.2 Marts 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr.2 Marts 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr.2 Marts 2007 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

Nr.2 Juni 2006. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr.2 Juni 2006. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr.2 Juni 2006 Aabenraa Roklub Strandvej 5 - www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside: http://www.aabenraaroklub.dk

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Generalforsamling I Roklubben

Generalforsamling I Roklubben RONYT Medlemsblad for Frederikssund Roklub Generalforsamling I Roklubben Nr. 01 sæson nr.108 Februar 2016 Bestyrelse Formand Leo Nøhr 4673 1554 Næstformand Christian Laustsen 2282 0535 Hovedkasserer Torkild

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Aabenraa Roklub 2017

Indkaldelse til generalforsamling i Aabenraa Roklub 2017 AABENRAA ROKLUB Indkaldelse til generalforsamling i Aabenraa Roklub 2017 Der afholdes generalforsamling i Aabenraa Roklub torsdag den 2. februar 2017 kl. 19.30 med følgende dagsorden i henhold til klublovens

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa, 03.04.2008 Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Tilstede var: Anne Gryning, Annelise Furdal, Annemette From, Christian Geerthsen, Jesper Hansen, Marianne Æbeløe og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 7 juli 2014 33. årgang Bjørnø Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71,

Læs mere

Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk. Nr. 3 Juni 2010

Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk. Nr. 3 Juni 2010 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Juni 2010 1 AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 9734 0001518836 Hjemmeside:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Ringsted Ro- og, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubbens formål er roning og kajakroning. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk

Læs mere

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Af Leif Thygesen. De udgør vel omkring 96-97 procent af Danmarks cirka 16.000 roere, alligevel er det sjældent at man kan

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter.

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter. Beretning for 2009 1. Generelt om 2009 2009 var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Romæssigt er det gået meget godt, og vi har igen sat rekord med antal kilometer og antal medlemmer på vandet. Vi

Læs mere

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 9 Sept. 2015 34. årgang Morgenroning 9. sep. 2015 Læs inde i bladet... Figur 1 Figur 2 Figur 3 Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Nr. 3 Juni 2008. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Juni 2008. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Juni 2008 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 9734 0001518836 Hjemmeside:

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Maj 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk.

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Maj 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk. ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Maj 2014 33. årgang Bjørnø 2014 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Gave til bro fra A.P. Møllers fond Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. maj 2011 30. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Mindeord Poul Andersen Instruktion Nyt åbent rohold Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Peter Steffensen, Uffe Rasmussen, Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Kaproningsudvalget: DM er afviklet

Læs mere

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Støt vores lokale sponsorer: Bilsyn Ulsted Mejdahls Bageri XL Byg Hals Lund El Hals Marine Forening og Skyttelaug Byens Kiosk Gandrup Element Claudi Fisher Lund Dahl

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår Nyhedsbrev nr. 1 Den 8. januar 2012 Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår 2011 Vi har oplevet endnu et fantastisk år i Kerteminde Kajakklub i 2011. Det kan vi især takke

Læs mere

ÅREBLADET. Faaborg Fjord 1. januar 2016. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Faaborg Fjord 1. januar 2016. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 1 Januar 2016 35. årgang Faaborg Fjord 1. januar 2016 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Nedbrud NYHEDSARKIV 2010 Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Standerstrygning Søndag d. 31. oktober kl. 14.00 er der standerstrygning.

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016 Nummer 88 Februar 2016 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2004. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Oktober 2004. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Oktober 2004 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: roklub@hotmail.com Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Standerstrygningstale 2016

Standerstrygningstale 2016 Standerstrygningstale 2016 Velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde til denne standerstrygning i vores 80 års jubilæumsår. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Klubhåndbog. Nordborg Roklub

Klubhåndbog. Nordborg Roklub Klubhåndbog for Nordborg Roklub revideret maj, 2012 1 Indholdsfortegnelse GENERELT Klubbens ide. 3 AKTIVITETER Målsætning 4 Årsplan.. 4 Roning 5 Præmier og udmærkelser.... 6 MATERIEL Romateriel. 7 Klubhus.

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Standerhejsning lørdag den 19. marts:

ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Standerhejsning lørdag den 19. marts: ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Juni 2016 Nr. 2 Standerhejsning lørdag den 19. marts: Vores formand Marianne Hørup holdt standerhejsningstalen. 2. Et fåtal af de mange medlemmer, der deltog. Rochef Hanne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere