Veludført Træhåndværk - kundepjece

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veludført Træhåndværk - kundepjece"

Transkript

1 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave 2008 Om Træsektionen Der er knap 3000 medlemsvirksomheder i Træsektionen under Dansk Byggeri. Træsektionen arbejder løbende på at højne kvaliteten i det udførte arbejde, blandt andet ved at forbedre træfagenes grunduddannelser, ligesom sektionens medlemmer tilbydes en lang række efteruddannelseskurser. Samtidig deltager sektionen i en række byggetekniske udviklingsprojekter for at sikre, at medlemsvirksomhederne holdes ajour med udviklingen. Sikkerhed for veludført arbejde Byg Garantiordning er en økonomisk sikkerhed for den private forbrugere, hvis der mod forventning opstår fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed i Dansk Byggeri. Ordningen dækker med op til kr. inkl. moms pr. byggesag. Garantien dækker i fem år, efter arbejdet er afleveret. Læs mere på Postboks København K Telefon Fax

2 Indhold Indledning 1. Indledning Udvendige beklædninger Øvrige udvendige bygningsdele Indvendige beklædninger Trægulve Loft- og fodlister Montage af udvendige døre og vinduer Montage af indvendige døre og andre snedkerpartier Indfatninger, vindueshylder, lysninger mv Trækonstruktioner Træ er et smukt og godt byggemateriale og har gode miljøegenskaber. Samtidig er der ofte er god økonomi i trækonstruktioner. Det betyder, at træet de senere år har fået en renæssance i det danske byggeri. Når træ og andre byggematerialer arbejder Træ er et levende byggemateriale. Træets fugtighed og samspillet med andre materialer har stor betydning for, hvordan træ bevæger sig. Når man som forbruger får udført træhåndværk, er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at årstidernes vejr og vind får træ, og andre materialer, til at reagere. Dette er helt naturligt, og uundgåeligt, men er selvfølgelig noget, den professionelle håndværker tager højde for. Bygningens indeklima Luftfugtigheden i boligen ændres henover året. Luftfugtigheden i boligen er naturlig høj om sommeren og naturlig lav om vinteren. Luftfugtigheden påvirkes også af menneskelig aktivitet i boligen, såsom bad, tørring af tøj, madlavning, brug af brændeovn samt udluftning. Byggematerialerne tilpasser sig de skiftende forhold, og vil enten svinde eller udvide sig. Hvad kan man forvente? Hvad skal man forvente, når træ og andre byggematerialer svinder og udvider sig i forhold til det omgivende klima? Denne pjece er lavet til forbrugeren for at give et indblik i, hvilke parametre der spiller ind på resultatet, når der anvendes træ i byggeriet. Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1. udgave, 2008 Udgiver: Træsektionen under Dansk Byggeri Postboks København K Telefon Telefax Hvordan bruges pjecen? I pjecen finder du skemaer med de vejledende tolerancer, som branchen bør overholde. Tolerancerne er udarbejdet af Dansk Byggeri, i samarbejde med Dansk Byggeris medlemsvirksomheder, og er derfor retningsgivende for det endelige resultat, man som forbruger kan forvente. Tolerancerne i denne pjece anvendes af håndværkerne under udførelsen af arbejdet, og kan anvendes i forbindelse med afleveringen af arbejdet. Ved en senere efterkontrol kan nogle tolerancer i denne pjece være overskredet, på grund af det omgivende klimas påvirkning af materialerne. Layout: Fotos: Tryk: Montagebureauet ApS Dansk Byggeri, Hørning Parket Fabrik A/S, EBK Huse A/S Elbo Grafisk A/S 2 3

3 2 2 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Hvorfor træbeklædning? Træbeklædninger er smukke, og udover den æstetiske funktion beskytter bræddebeklædningen også den bagvedliggende konstruktion mod regn og andre klimatiske påvirkninger. De oftest anvendte træarter til beklædning, er fyr, gran og lærk. Alt træ der ikke er overfladebehandlet, inkl. trykimprægneret træ, vejrgrånes med tiden, ligesom der på alt ubehandlet træ kan komme misfarvning, eksempelvis i form af blåsplintsvampe eller mug. De fleste misfarvninger kan undgås, hvis der anvendes et træbeskyttelsessystem. Nogle træarter påvirkes mere af vejrliget end andre. Fx vrider og revner lærketræ lettere end eksempelvis fyr og gran. Det betyder, at en lærketræsfacade efter nogen tid kan fremstå med flere revner, og kan være mere ujævn end eksempelvis en facade udført i gran. Beklædninger kan udføres i andre materialer end træ, fx fibercement (Eternit), eller metalprofiler. Ligesom træ påvirkes disse materialer også af vejrliget. Materialebevægelserne betyder, at en facade i fibercement og metal også kan blive mindre plan end den var ved afleveringen. Fiber cementplader er normalt formstabile, men da de opsættes på eksempelvis træ eller stål, vil plan heden være afhængig af det underlag fibercementpladen er opsat på. For alle byggematerialer gælder det, at de årstidsbestemte klimapåvirkninger er meget forskellige afhængigt af beklædningens orientering. Beklædning og underlag opsat på en sydfacade, påvirkes kraftigere af vejret, end når det er opsat på en nordfacade. Beklædningsmaterialer svinder og udvider sig, hvilket der er taget hensyn til under opsætningen. Specielt træ, der er opsat som udvendig beklædning, vil bevæge sig på grund af det omgivende klima. Derfor kan der opstå små revner, der hvor et søm eller en skrue går igennem træet. 2.1 Underlag Tolerancer Kontrolmetode Lod på ru bindingsværk 3 mm pr. m Lod Lod på ret bindingsværk, sekundære bygninger Lod på ret bindingsværk, primære bygninger Lod på ret træunderlag monteret på anden bygningsdel/materiale 3 mm pr. m 2 mm pr. m 3 mm pr. m på ru underlag, sekundære bygninger +/-10 mm Målt på 2 m på ret underlag, sekundære bygninger +/-5 mm på ret underlag, primære bygninger +/-5 mm 2.2 Beklædning med brædder Tolerancer Kontrolmetode Lodrette beklædninger, ru underlag på udvendig side af beklædning +/-10 mm Målt på 2 m Kant af beklædning Lodrette beklædninger, ret underlag på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på 2 m Kant af beklædning Vandret klinkebeklædning, ru underlag på udvendig side af beklædning +/-10 mm Målt på 2 m Kant af beklædning Vandret klinkebeklædning, ret underlag på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på 2 m Kant af beklædning Træplade, ret underlag på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på 2 m Kant af beklædning Målt over max 6 m 4 5

4 2 Udvendige beklædninger øvrige udvendige bygningsdele Beklædning med plader Tolerancer Kontrolmetode Cementfiberbølgeplader + profil metalbeklædning, ret underlag på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på 2 m Kant af beklædning Målt over max 6 m Plane facadeplader + skærmtegl på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på 2 m Kant af beklædning Målt over max 6 m Metalplade og falset beklædning på ret underlag og med plane stødsamlinger i underlaget på udvendig side af beklædning Målt på 2 m Kant af beklædning +/-2 mm Målt over max 6 m Træ i taget Et smukt og holdbart tag består ikke bare af tagbelægning og spær, men også af en række detaljer der både giver æstetisk finish samt beskytter konstruktionen. Særligt vigtige elementer er vindskeden, sternen og udhænget. Vindskeden Vindskeden er det, eller de brædder, der lukker hullet mellem gavludhænget og tagstenene. Tagmaterialet kan stødes ind til vindskeden. Det mellemrum der er mellem tagmaterialet og vindskede lukkes med et dækbræt, eller en metalinddækning. Vindskeder kan også opsættes under tagmaterialet således, at taget går udover vindskeden. Hvis denne løsning udføres på tage, hvor der anvendes tagsten, skal vindskeden skæres til, så det passer til tagstenene. Det kaldes et hakkebræt. Endelig kan der afsluttes med en vindskedesten ud over vindskeden. Stern Sternen påsømmes spærenderne og lukker hullet mellem tagmateriale og udhæng. Normalt går taget ud over sternen, så regnvand fra taget kan løbe ned i tagrenden, der typisk er monteret uden på sternen. Tagrender kan opsættes skjult bag ved sternen. Denne løsning kræver dog, at tagrenderne tilses ofte for at undgå tilstoppede tagrender, der kan resultere i fugtskader og råd i spærender, udhæng og sternbrædder. Både vindskede og stern er placeret på husets mest udsatte sted direkte i sol, regn og vind. Derfor vil disse konstruktioner ældes hurtigere, og påvirkes mere af vejret end fx udhængsbrædder. Udhænget Udhænget er der, hvor husets facade møder tagkonstruktionen. Populært sagt, er det der, hvor murerens arbejde møder tømrerens arbejde. Udhæng kan udføres med profilerede brædder med fer og not, eller med ru brædder der er opsat med en indbyrdes ens afstand. 3.1 Vindskede Tolerancer Kontrolmetode Lod fra kip til sternlinie +/-10 mm Lod underlag +/-2 mm pr. 2 m Flugt fra kip til stern +/-8 mm 3.2 Stern Tolerancer Kontrolmetode underlag pr. 2 m Lod Flugt hele facaden, max 12 m +/-10 mm 3.3 Udhæng Tolerancer Kontrolmetode Underbrædder/beklædning Målt på en 2 m Flugt i forhold til stern og mur Flugt hele facaden, max 12 m +/-10 mm 6 7

5 4 Indvendige beklædninger Indvendige beklædninger 4 Underlag De indvendige vægges underlag kan være af træ eller stål. Træunderlag bruges som skelet til opsætning af bræddebeklædning, træbaserede plader og gipsplader, hvorimod stålunderlag typisk kun bruges til gips. Væg- og loftbeklædning I byggerier som enfamilieshuse og sommerhuse er træ et godt beklædningsmateriale til vægge og lofter. I større byggerier, fx etageboliger, stilles der strengere brandkrav til beklædningen, hvilket betyder, at der primært bruges gips. Træ i vægge og på loft og tag Træ til råhusets væg- og tagkonstruktioner leveres med en højere træfugtighed end træ til indvendige beklædninger. Træet vil med tiden tørre, og når træ tørrer, svinder det det bliver mindre. Disse bevægelser i træet vil naturligt have betydning for konstruktionens tolerancer, eksempelvis kan beklædningers planhed ændre sig. Fugt og temperaturer indendørs Træ og andre byggematerialer påvirkes også indendørs af fugt og temperatur. Når luftfugtigheden eller temperaturen i boligen ændres henover året, vil byggematerialerne tilpasse sig de ændrede forhold. Byggematerialerne vil enten svinde eller udvide sig, og der kan derfor opstå revner mellem konstruktionerne. Dette ses tydeligt på eksempelvis gipslofter, monteret på undersiden af spærhovedet, der stødes tæt til en væg. Er der ikke opsat en loftliste i overgangen mellem væg og loft, vil de revner der opstår på grund af materialernes indbyrdes bevægelser fremstå synlige. 4.1 Underlag Tolerancer Kontrolmetode Lodtolerance på ru bindingsværk, uden opretning 3 mm pr. m Lod Lodtolerance på ret bindingsværk, sekundære bygninger 3 mm pr. m uden opretning (fx carporte, udhuse, lader mv.) Lodtolerance på ret træ- eller stålskelet, primære bygninger 3 mm pr. 2 m (fx boligrum mv.) 4.2 Vægbeklædninger Tolerancer Kontrolmetode Gipsplader Normal +/-5 mm Målt på en 2 m Gipsplader Normal Målt på en 2 m Træprofilbeklædning, træunderlag Normal +/-5 mm Målt på en 2 m 4.3 Loftbeklædninger Tolerancer Kontrolmetode Gipsplader Normal +/-5 mm Målt på en 2 m Nedhængt loft af gipsplader på stål Normal Målt på en 2 m Træprofilbeklædning, træunderlag Normal +/-5 mm Målt på en 2 m Træbeton, træunderlag Normal Målt på en 2 m Underlag af tæt forskalling til pudsede lofter Underlag til puds Vandrethed følger spær og evt. bjælkelagets nedbøjning over tid. +/-5 mm Målt på en 2 m 8 9

6 TRÆGULVE 5 Trægulve er et naturprodukt med de variationer i udseende og materialeegenskaber, der er karakteristiske for træ. Da trægulve påvirkes af luftens skiftende fugtighed henover året, vil der naturligt opstå variationer af bræddebredden, og dermed også i fugebredden. Normalt er det således, at fugerne er lukkede i sommerhalvåret og åbne i vinterhalvåret. Derfor bør gulvbrædder frit kunne svinde og udvide sig uafhængigt af andre bygningsdele. Trægulve leveres i mange forskellige træarter og har derfor forskellige egenskaber, som fx hårdhedsgrader og farve, og påvirkes forskelligt alt efter den aktuelle belastning. Trægulv på betondæk svømmende Ved svømmende gulve forstås gulve, hvor gulvet er en sammenhængende flade, der frit kan bevæge sig i forhold til det bærende underlag. Normalt udlægges der et mellemlag mellem det bærende underlag og selve gulvfladen. Underlaget kan have forskellige egenskaber, eksempelvis kan nogle underlag give en svag fjedring. Stilles der for eksempel tunge møbler på svømmende gulve, fikseres gulvet, hvilket kan medføre planhedsafvigelser og uhensigtsmæssige revner. Trægulve på strøer og bjælkelag Trægulve der lægges på strøer og bjælker, kaldes selvbærende gulve. Gulvbrættets tykkelse er afhængig af afstanden mellem de underliggende strøer eller bjælker. Når gulvet er lagt, skal det føles stabilt at gå på, men samtidig være fjedrende. Et godt gulv vil, ved almindelig gang over gulvet, have en svag nedbøjning. 5.1 På betondæk, svømmende Tolerancer Kontrolmetode jf. Gulvbranchen* +/-2 mm Målt på 2 m Vandrethed +/-10 mm Målt over max 6 m 5.2 På strøer Tolerancer Kontrolmetode jf. Gulvbranchen +/-2 mm Målt på 2 m jf. Gulvbranchen +/-0,6 mm Målt på 0,25 m Vandrethed +/-10 mm Målt over max 6 m 5.3 På bjælkelag Tolerancer Kontrolmetode jf. Gulvbranchen +/-2 mm Målt på 2 m Vandrethed +/-10 mm Målt over max 6 m Bemærkninger: Vandrethed følger bjælkelagets nedbøjning over tid. Bjælkelagets relativt høje fugtindhold i forhold til indfaldskrav for gulvarbejder kan medføre, at den plan- og vandrethed, der bliver oprettet til, over tid vil ændre sig. Alt indvendigt arbejde forudsætter, at der er sat permanent varme på bygningen, og at den relative fugt er som forudsat for trægulve. * Gulvbranchen er en erhvervsorganisation, der samarbejder om at udvikle den faglige og tekniske del i branchen

7 6 loft- og fodlister Montage af udvendige døre og vinduer 7 Hvor lofter og vægge, og vægge og gulv, mødes, bruges der lister for at opnå en jævn overgang, der samtidig skjuler de naturlige bevægelser i materialerne. Loftlister monteres på enten væg eller loft, og følger så hhv. væggens eller loftets bevægelser. Fodlister monteres typisk på væggen, hvilket betyder, at der med årene kan komme et slip mellem gulv og fodliste, når gulvet sætter sig. Hvis det sker, kan der sættes en fejeliste på gulvet. 6. Loft-, skygge- og fodlister Loftlister følger hhv. loft og vægge med en vis udjævnende effekt. Fodlister følger hhv. gulv og vægge med en vis udjævnende effekt. Samlinger: Længdesamlinger stødes med gering (45 ) - tæt samling Indvendige hjørner udføres som forstrøgne samlinger hvor vægge er velegnede, kan der vælges en geringssamling tæt samling Udvendige hjørnesamlinger i gering tæt samling Forudsætning: Alt indvendigt arbejde forudsætter, at der er sat permanent varme på bygningen, og at den relative luftfugtighed er som forudsat for trægulve I nye bygninger er døre og vinduer monteret i lod og vage, således at funktionaliteten, herunder tæthed, er intakt. I gamle bygninger, hvor døre og vinduer er udskiftet til nye, er montagen udført som i nye bygninger. Eventuelle skævheder mod tilstødende bygningsdele kan udjævnes med enten fuge eller lister. I disse tilfælde må mindre skævheder accepteres. I forbindelse med montagen opstår der ofte små skader/ridser, som repareres inden afleveringen. Der kan yderligere forekomme harpiksudtræk. 7. Tolerance Vinduer og døre placeres i hul under hensyntagen til helheden i facaden og de omgivne konstruktioner Placeringstolerance Ligeligt fordelt i hul og placering i forhold til facadeflugt Ved nye bygninger Døre monteres i lod og vage, således at funktionalitet er intakt, med fri gang og anslag samt uden selv-åbning/-lukning Ved gamle bygninger Døre monteres, hvor det er muligt i lod og vage, således at funktionalitet opnås på bedst mulig måde i den aktuelle situation med fri gang og anslag samt, hvor det er muligt uden selv-åbning/-lukning

8 8 Montage af indvendige døre og øvrige snedkerpartier Indfatninger, vindueshylder, lysninger mv. 9 I nye bygninger er indvendige døre og snedkerpartier monteret i lod og vage, således at funktionaliteten, herunder tæthed, er intakt. I gamle bygninger, hvor indvendige døre og snedkerpartier er udskiftet til nye, er montagen udført som i nye bygninger. Eventuelle skævheder mod tilstødende bygningsdele kan udjævnes med enten fuge eller lister. I disse tilfælde må mindre skævheder accepteres. I forbindelse med montagen opstår der ofte små skader/ridser, som repareres inden afleveringen. 8. Nye bygninger Døre monteres i lod og vage, således at funktionalitet er intakt, med fri gang og anslag samt uden selv-åbning/-lukning Gamle bygninger Døre monteres, hvor det er muligt i lod og vage, således at funktionalitet opnås på bedst mulig måde i den aktuelle situation, med fri gang og anslag, samt hvor det er muligt uden selv-åbning/-lukning. NB! Hvor det ikke er muligt at undgå selv-åbning/lukning aftales det med bygherre og rådgiver (på skrift) 9. Indfatninger Samles i hjørner med gering med tæt samling og tilpasses dør og væg. Vindueshylder Følger vinduet Lysninger Følger vindue/dør for det enkelte vindue eller den enkelte dør. Dette er gældende, såfremt der ikke er aftalt fælles højde eller flugt for to eller flere vinduer/døre Mål af krumning i forhold til lodret på let facade Afstandsklods, 400 mm lang og 40 mm tyk Samlinger fremstår ved afleveringen tætte og lukkede. Der kan efter nogen tid opstå små revner i samlingerne. Disse revner opstår, fordi de materialer der er anvendt, tilpasser sig husets indeklima. Hvor vindueshylder og lysningspaneler er ført ind i en not i vinduet, kan der ligeledes opstå bevægelser mellem vindue og panel/hylde. Hvis konstruktionen er malet efter indbygning, ses disse bevægelser typisk som en lille umalet kant. x x Måling af lodret krumning på facademur ved brug af lodsnor Krumning indad: x - 40 mm = Krumning på højden Krumning udad: 40 - x mm = Krumning på højden x = afstand fra snor til facade 14 15

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder Måleregler kontrolmetoder Tolerancer kontrolmetoder Tolerancer overfladespecifikationer Tolerancer for murværk overflader Tolerancer overfladespecifikationer Forudsætninger for malebehandling kontrolmetoder

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere