for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 14.12.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 5. Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne (2010-174369)"

Transkript

1 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsordenen ( ) 2. Uddeling af lokaludvalgets pris Skulderklappet ( ) 3. Ansøgning: Borgerdialog-panel ( ) 4. Ansøgning: Computerværksted på Hørgården ( ) 5. Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne ( ) 6. Ansøgning: Dansk jul for "etniske" familier ( ) 7. Ansøgning: Vis mig din kultur ( ) 8. Ansøgning: Julefodboldstævne med Urbanplanens Ungenetværk ( ) 9. Ansøgning: Julemiddag i onsdagshjørnet ( ) 10. Ansøgning: Julefest i Solvang Kirke ( ) 11. Ansøgning: Juleoptog på Amagerbrogade ( ) 12. Ansøgning: CX-cuppens nytårsløb ( ) 13. Ansøgning: Tag Plads ( ) 14. Ansøgning: Støjdæmpning på ZeBU ( ) 15. Ansøgning: Vinterlys i Ørestad ( ) 16. Ansøgning: Netværksbussen ( ) 17. Ansøgning: Lounge ( ) 18. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn ( ) 19. Ansøgning: Tværfagligt Akademi i Design og Innovation ( ) 20. Ansøgning: Cirkuskanonen ( ) 21. Ansøgning: Skate Skulptur - Concrete Utopia ( )

2 KØBENHAVNS KOMMUNE AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT fortsat, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Ansøgning: Renovering af Turskibet Malene ( ) 23. Ansøgning: Sundholms Bybier ( ) 24. Ansøgning: Demokratibørnene ( ) 25. Ansøgning: Det Kulørte Vaskeri ( ) 26. Ansøgning: Gadeplan.dk's seminar ( ) 27. Ansøgning: Blomsterkummer i Ørestad ( ) 28. Ansøgning: Med 2 sprog ( ) 29. Ansøgning: Kids in Motion ( ) 30. Forslag om ændringer af procedure i forbindelse med ansøgninger til lokaludvalgets bydelspulje ( ) 31. Orientering om brug af puljemidler til borgerinddragende aktiviteter uden forudgående lokaludvalgsbeslutning ( ) 32. Medlemsforslag om videreudvikling af bydelspuljekortet ( ) 33. Forslag til eget projekt: Årets længste nat ( ) 34. Medlemsforslag om at afholde julekomsammen for seniorer i Amager Vest ( ) 35. Bevilling af puljemidler til løn i 2011 ( ) 36. Ændringer i lokaludvalgskonceptet ( ) 37. Sammenlægning af miljøpunkter og lokaludvalg ( ) 38. Meddelelser ( ) 39. Eventuelt ( ) 40. Afslutning ( ) 2

3 PROTOKOL 1. Godkendelse af dagsordenen ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget godkender dagsordenen. AFBUD: Bo Sand. 2. suppleant Jan Ejbjerg deltog i stedet. Jesper Kofoed-Melson. 2. suppleant Catja Thystrup deltog i stedet. Kresten Thomsen. 1. suppleant Ulla Støvelbæk deltog i stedet Berit Bro. Der var ikke indkaldt suppleanter. Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Med orienteringen om, at ansøgerne bag pkt. 21 og 23 havde trukket deres ansøgninger tilbage, blev dagsordenen godkendt. 1

4 2. Uddeling af lokaludvalgets pris Skulderklappet ( ) Lokaludvalget skal uddele dets pris, Skulderklappet, til en af de 14 nominerede. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget vedtager at give Skulderklappet til en af de 14 nominerede. 2. at lokaludvalget forud for afstemningen drøfter og tager stilling til, om der ved stemmelighed i 3. afstemningsrunde skal være omvalg mellem kandidaterne, eller om prisen skal deles mellem de kandidater, der har opnået flest stemmer. PROBLEMSTILLING På lokaludvalgsmødet d. 15. juni blev det vedtaget at indstifte den årlige pris Skulderklappet. Prisen skal tildeles en person, forening, organisation eller en offentlig eller privat virksomhed, der i særlig grad har bidraget til at skabe netværk imellem bydelens borgere og dermed også har været med til at gøre Amager Vest til et godt sted at bo for alle. Prisen skal øremærkes til at gå til prisvinderens fortsatte arbejde. På lokaludvalgsmødet d. 21. september blev det besluttet at prisen skal udgøre kr. Sekretariatet har annonceret for prisen i de lokale medier samt på hjemmeside m.v. og har modtaget nomineringer på 14 kandidater, der virker indenfor lokaludvalgets område. Lokaludvalgets forretningsudvalg har ikke kunne blive enige om at udpege tre kandidater til afstemning ved lokaludvalgsmødet, og lokaludvalget skal derfor stemme om samtlige 14 kandidater. Følgende 14 kandidater er nomineret (ikke prioriteret rækkefølge): Urbanplanens videomand Jørgen Hansen Bryggebladet Marianne Orby Boldklubben Hekla Hans Jacob Wagner Amager Fælled Parkrun - Jonathan Sydenham Nabo-Center Amager Anita Bundgaard Müller-Johansen Redaktør af Ørestad Avis og oravis.dk - Lars Greir 2

5 Bodil Buhult fra SAM Liv i Sundby Amager Vest Ældreråd Aktivitetscenter Sundholm - Bo Møller Nielsen Fremad Amager Feltet Alle til sekretariatet rettidigt indkomne udtalelser findes i bilagene. Afstemningsproceduren er således: Der stemmes skriftligt i tre runder. Hver stemmeseddel påføres det enkelte medlems navn. Efter første afstemningsrunde går kun de kandidater videre, som får mere end én stemme. Efter anden afstemningsrunde går de tre kandidater videre, som opnår flest stemmer. I tredje afstemningsrunde vinder den kandidat, der får flest stemmer. Opnår én kandidat på et hvilket som helst tidspunkt i afstemningen absolut flertal blandt de afgivne stemmer, kåres kandidaten som vinder af Skulderklappet. Der vil inden afstemningen hverken blive mulighed for at tale for eller imod de enkelte kandidater. Et medlem er inhabilt i forhold til at stemme på en forening m.v., hvis vedkommende er repræsenteret i foreningens bestyrelse eller lignende. Medlemmet kan således godt deltage i afstemningen, blot uden at stemme på den eller de foreninger m.v., som medlemmet er repræsenteret i på bestyrelsesniveau. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget vedtager at give Skulderklappet til en af de 14 nominerede ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser, da beløbet allerede er vedtaget ved lokaludvalgsmødet d. 21. september. 3

6 BILAG Bilag 1 til nominering af Marianne Orby Bilag 2 til nominering af Marianne Orby Bilag 3 til nominering af Marianne Orby Nomineringer til Skulderklappet.doc Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Første afstemningsrunde forløb således: Bryggebladet: 2 stemmer. Marianne Orby: 1 stemme Boldklubben Hekla: 1 stemme Hans Jacob Wagner: 1 stemme Amager Fælled Parkrun: 3 stemmer Nabo-Center Amager: 1 stemme Ørestad Avis: 4 stemmer Liv i Sundby: 3 stemmer Amager Vest Ældreråd: 2 stemmer Aktivitetscenter Sundholm: 3 stemmer Fremad Amager Feltet: 1 stemme Følgende kandidater modtog mere end én stemme og gik således videre til anden afstemningsrunde: Bryggebladet Amager Fælled Parkrun Ørestad Avis Liv i Sundby Amager Vest Ældreråd Aktivitetscenter Sundholm 4

7 Anden afstemningsrunde forløb således: Bryggebladet: 2 stemmer Amager Fælled Parkrun: 4 stemmer Ørestad Avis: 4 stemmer Liv i Sundby: 5 stemmer Amager Vest Ældreråd: 2 stemmer Aktivitetscenter Sundholm: 5 stemmer Både Liv i Sundby og Aktivitetscenter Sundholm modtog fem stemmer og gik således videres til tredje og sidste afstemningsrunde. Da både Amager Fælled Parkrun og Ørestad Avis hver modtog 4 stemmer, vedtog udvalget, at begge kandidater skulle gå videre til tredje og sidste afstemningsrunde. Tredje afstemningsrunde forløb således: Amager Fælled Parkrun: 4 stemmer Ørestad Avis: 5 stemmer Liv i Sundby: 6 stemmer Aktivitetscenter Sundholm: 7 stemmer Med syv stemmer blev Aktivitetscenter Sundholm v/bo Møller Nielsen således vinder af lokaludvalgets pris, Skulderklappet. 5

8 3. Ansøgning: Borgerdialog-panel ( ) John Knudsen søger støtte til et borgerdialog-panel. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til John Knudsen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Solvang Biblioteks Brugerråd søgte John Knudsen den 29. november kr. i støtte til et elektronisk kommunikationssystem. Systemet er baseret på en stor berøringsskærm, der kan betjenes uden mus og tastatur og er nem at anvende også for uerfarne pc-brugere. Målet er at sikre en bedre dialog og kommunikation mellem Solvang Biblioteks Brugerråd, bibliotekets personale og de frivillige medarbejdere. Udviklingen af systemet sker i samarbejde med en konsulent, og der bliver etableret en testgruppe for at sikre brugervenlighed. Etableringen sker mellem jul og nytår. Ud over frivillig IT-assistance er der ikke tale om medfinansiering, og der er ikke bevilget støtte fra anden side. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 1. december og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet lægger sig i forlængelse af bydelsplanen og tankerne omkring bydelshuset. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til John Knudsen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms kr. Budgetmidler

9 BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse + budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den John Knudsen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet. I stedet deltog 1. suppleant Birthe Illemann i behandlingen af punktet. Indstillingen blev godkendt uden afstemning og udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. 7

10 4. Ansøgning: Computerværksted på Hørgården ( ) Jette Schneider søger støtte til et computerværksted på Hørgården. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Jette Schneider på baggrund af indstillingen for arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING På vegne af Aktivitetscenter Hørgården søgte Jette Schneider den 29. november om kr. til to pc er med berøringsskærm, der skal indgå i centrets computerværksted. Hårgården ønsker at fremme skabe et fundament for dialog og fællesskab og fremme de ældres ITkompetencer. Ved computeren kan de indhente viden og styrke motorik og kognitive evner via spil, men centrets nuværende IT-udstyr er nedslidt og utidssvarende derfor ønsket om at anskaffe to nye og brugervenlige pc ere, der skal købes i december. Målgruppen er centrets brugere, beboere, borgere i rehabilitering og evt. borgere fra andre aktivitetscentre. Der er ikke tale om medfinansiering, og der er ikke bevilget støtte fra anden side. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 1. december og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Et tidssvarende computerværksted kan styrke netværksdannelsen blandt de ældre både på centret og på nettet. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Jette Schneider på baggrund af indstillingen for arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms kr. Budgetmidler

11 BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden afstemning og udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. 9

12 5. Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne ( ) Hans C. L. Pedersen søger støtte til en hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Hans C. L. Pedersen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Hans C.L. Pedersen søgte den 29. november kr. til en hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne. Natteravnene er en forening af frivillige, der går rundt i Urbanplanen om aftenen/natten og står til rådighed for de unge, hvis de har brug hjælp eller en snak. Hensigten er at skabe et trygt miljø i det offentlige rum og fremme livsglæde og integration blandt børn og unge. Natteravnene er efterspurgte, men må ofte afvise at hjælpe fx lokale institutioner pga. for få frivillige. For tiden er der 12 registrerede medlemmer, og da målet er, at hver person afsætter én tur pr. måned, er der brug for nye kræfter. Derfor iværksætter de nu en hvervekampagne, hvor de både efterlyser nye Natteravne, men også Ravnemødre en gruppe, der skal gå ture om eftermiddagen, når børnene får fri fra skole. Det ansøgte beløb dækker annoncering, postkort, et infomøde med bespisning og konkurrence m.m. Der er ingen medfinansiering, og der er ikke søgt støtte fra anden side. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 1. december og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Natteravnene skaber tryghed i området og yder en forebyggende indsats. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Hans C. L. Pedersen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Budgetmidler

13 BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den John Knudsen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet. I stedet deltog 1. suppleant Birthe Illemann i behandlingen af punktet. Inge K. H. Knudsen erklærede sig også inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet. Indstillingen blev godkendt uden afstemning og udvalget vedtog således at bevilge til projektet. 11

14 6. Ansøgning: Dansk jul for "etniske" familier ( ) Anita Bundgaard Müller-Johansen søger støtte til projektet Dansk jul for etniske familier. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Anita Bundgaard Müller-Johansen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING På vegne af sycaféen i urbanplanen søgte Anita Bundgaard Müller-Johansen den 18. november om kr. til et julearrangement for familier, med anden etnisk baggrund end dansk, bosiddende i Urbanplanen. Arrangementet består af et restaurantbesøg den 20. december på Vesterbro, hvor deltagerne spiser typisk dansk julemad og får julegaver. En oplevelse, som mange af dem aldrig har prøvet før. Desuden har de ikke mulighed for selv at betale for hele arrangementet, da de alle er på kontanthjælp. Ansøger forventer, at 100 voksne og 40 børn tilmelder sig. Det samlede budget er kr., hvilket dækker mad, gaver og transport. Medfinansieringen lyder på kr., men er i virkeligheden lavere pga. en regnefejl i budgettet under deltagerbetaling. Der er ikke bevilget støtte fra anden side. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 1. december og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet introducerer deltagerne for en ny side af Danmark og åbner op for netværksdannelse i nye rammer. Siden har sekretariatet kontaktet ansøger for at gøre opmærksom på fejlen i budgettet. Derfor er Anita Bundgaard Müller-Johansen vendt tilbage med en korrigeret ansøgning, hvor det ansøgte beløb nu lyder på kr., og medfinansieringen på kr. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Anita Bundgaard Müller-Johansen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Budgetmidler

15 BILAG Rettet ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Inge K. H. Knudsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen kom til afstemning: For: Isak Korn, Eleonora Lewandowski, Kim J. Henriksen, Arne Mikkelsen, John Knudsen, Ole Ullby, Ulla Støvelbæk Imod: André Just Vedgren, Christina Pedersen, Esben Sloth, Anders Bo Nielsen, Arne Bjørn Nielsen, Hanne Schmidt, Jan Ejbjerg, Margit Møldrup, Lars Rimfalk Jensen Blank: Niels Balling, Tom Fuglevig, Jan Sørensen, Catja Thystrup, Preben Poulsen Med stemmetallet vedtog udvalget således at give afslag til ansøgningen. Lokaludvalget havde sympati for projektet men kunne ikke støtte med den begrundelse, at projektet efter udvalgets vurdering er et lukket arrangement, der ikke foregår i Amager Vest. Der blev desuden sat spørgsmåltegn ved prisen pr. deltager, som overstiger hvad lokaludvalget finder rimeligt. 13

16 7. Ansøgning: Vis mig din kultur ( ) Hanne Grevy søger støtte til arrangementet Vis mig din kultur. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Hanne Grevy på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING På vegne af Amager Seniorklub søgte Hanne Grevy den 18. november om kr. til et frokostarrangement med fællessang, lysbilledforedrag og hygge i klubbens lokaler på Radisevej. Overskriften for arrangementet, der finder sted den 29. december, er Vis mig din kultur, og alle er velkomne. Håbet er, at deltagere med forskellig baggrund vil samtale og udveksle erfaringer om kulturelle tematikker og måske tage første skridt ind i nye netværk. Det ansøgte beløb dækker mad og drikke, musik, rengøring og annoncering. Arrangørens medfinansiering på kr. består af planlægning og afvikling samt uddeling af flyers. Der er ikke søgt støtte fra andens side. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 1. december og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges, da arrangementet kan skabe grobund for nye netværksdannelser på tværs af etniske skel. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Hanne Grevy på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Budgetmidler

17 BILAG Ansøgningsskema med samtykkeerklæring Program Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden afstemning og udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. 15

18 8. Ansøgning: Julefodboldstævne med Urbanplanens Ungenetværk ( ) Søren Løkke søger støtte til projektet Julefodboldstævne med Urbanplanens Ungenetværk. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Løkke på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for kultur og fritid og det sociale område. PROBLEMSTILLING På vegne af Partnerskabet søgte Søren Løkke den 18. november om kr. i støtte til et julefodboldstævne i Sundbyhallen den 19. december. Hen over efteråret er Partnerskabet sammen med Københavns Kommune og Sundbyhallen gået sammen om at tilbyde en gruppe drenge (16-25 år) fra og omkring Urbanplanen at træne fodbold uden for hallens normale åbningstid. Drenge der normalt opfattes som problembærere og uroskabere. Projektet har været en succes. Fire af drengene står selv med ansvaret for rengøring og organisering, og hver lørdag har unge spillet med. Senest har drengene taget initiativ til at holde et julestævne for jævnaldrende i lokalområdet, og Partnerskabet støtter op om idéen. Både fordi stævnet kan skabe opmærksomhed omkring fodboldprojektet, så det bliver nemmere at rekruttere unge til forårssæsonen. Men også fordi, drengene på denne måde kan opleve, at de bliver set, hørt, forstået og får opbakning, når de handler konstruktivt og sætter gode projekter i gang. Det ansøgte beløb dækker leje af hal, forplejning og præmier. Partnerskabets medfinansiering er kr., der går til løn til de fire drenge, som har ansvaret for fodboldtræningen, og der er ikke søgt støtte fra anden side. Arbejdsgrupperne for kultur og fritid og det sociale område behandlede ansøgningen på arbejdsgruppemøderne den 1. december og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet styrker deltagerne både fysisk, psykisk og socialt og giver dem et netværk og positive succesoplevelser, de kan bygge videre på. LØSNING 16

19 At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Løkke på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for kultur og fritid og det sociale område. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Budgetmidler BILAG Ansøgningsskema + budget Projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden afstemning og udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. 17

20 9. Ansøgning: Julemiddag i onsdagshjørnet ( ) Nelly Kristensen søger støtte til Julemiddag i Onsdagshjørnet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Nelly Kristensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING På vegne af Solvang Kirke søgte Nelly Kristensen den 24. november om kr. til Julemiddag i Onsdagshjørnet. Onsdagshjørnet er et tilbud til folk i området, der trænger til et varmt måltid mad og socialt samvær. Arrangørerne er frivillige. Hver onsdag deltager personer, og målgruppen er bred. Mange enlige kommer for at få et socialt netværk, og flere deltagere har psykiske problemer. Det ansøgte beløb skal gå til julemad den 15. december. Medfinansieringen er ca. 550 kr., idet man forventer 55 gæster, der hver lægger 10 kr. i betaling. I øvrigt er Onsdagshjørnet støttet af staten med kr., der bruges jævnt hen over året. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 1. december og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. For en meget beskeden sum, skaber ansøger et fundament for netværksdannelse og socialt samvær for en udsat gruppe. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Nelly Kristensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Budgetmidler

21 BILAG Ansøgningsskema Budget Projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen kom til afstemning: For: Isak Korn, Niels Balling, André Just Vedgren, Eleonora Lewandowski, Christina Pedersen Kim J. Henriksen, Esben Sloth, Arne Bjørn Nielsen, Jan Sørensen, Arne Mikkelsen, John Knudsen, Inge K. H. Knudsen, Ole Ullby, Catja Thystrup, Margit Møldrup, Ulla Støvelbæk Imod: 0 Blank: Lars Rimfalk Jensen, Preben Poulsen, Hanne Schmidt, Jan Ejbjerg, Tom Fuglevig, Anders Bo Nielsen Med stemmetallet vedtog udvalget således at bevilge kr. til projektet. 19

22 10. Ansøgning: Julefest i Solvang Kirke ( ) Jens Henrik Jakobsen søger støtte til Julefest i Solvang Kirke INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Jens Henrik Jakobsen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for kultur og fritid og det sociale område. PROBLEMSTILLING Sognepræst Jens Henrik Jakobsen søgte den 24. november om kr. til den årlige julefest i Solvang Kirke. Arrangementet, der er gratis, foregår den 16. december, og ansøger forventer, at der kommer ca. 100 deltagere. Heraf mange familier, hvor pengene er små. Målgruppen er alle beboere i Solvang Sogn, og det ansøgte beløb skal gå til mad og slik og frugt til børnene. Der er ikke tale om medfinansiering, og der er ikke søgt støtte fra anden side. Arbejdsgrupperne for kultur og fritid og det sociale område behandlede ansøgningen på arbejdsgruppemøderne den 1. december og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges, idet arrangementet, for en beskeden sum, kan styrke netværksdannelsen i lokalområdet. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Jens Henrik Jakobsen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for kultur og fritid og det sociale område. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Budgetmidler BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse 20

23 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden afstemning og udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. 21

24 11. Ansøgning: Juleoptog på Amagerbrogade ( ) Ole Foldberg søger støtte til Juleoptog på Amagerbrogade. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Ole Foldberg på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Sundbyernes Handelsforening søgte Ole Foldberg den 24. november om kr. til årets juleoptog på Amagerbrogade. Nærmere bestemt fra Gyldenrisvej, over Sundbyvesterplads, ad Amagerbrogade til Upplandsgade. Juleoptoget er en årlig tradition med 41 år på bagen, og tilskuere har de senere år overværet det. I år blev det afholdt den 27. november. Støttekronerne fra butikkerne på Amagerbrogade er gennem årene blevet færre. Derfor budgetterer ansøger med et underskud på kr. Indtægterne: bidrag fra butikker, salg af skrabelodder og støtte fra Københavns Kommune beløber sig i kr. Mens udgifter til udsmykning, annoncering, forsikring, optog osv. Ligger på kr. Det ansøgte beløb skal dække pigegarder og to veteranbusser, som beboere, personale og pårørende fra Plejecentret Øselsgården kørte i. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 1. december og indstiller et afslag. Lokaludvalgets retningslinjer foreskriver, at udvalget ikke støtter aktiviteter, der allerede har fundet sted den dag, ansøgningen bliver behandlet på lokaludvalgsmødet. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Ole Foldberg på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 22

25 BILAG Ansøgningsskema Budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden afstemning og udvalget vedtog således at give afslag til ansøgningen, da arrangementet var blev afholdt inden lokaludvalgsmødet d. 14. december, hvilket er i strid med lokaludvalgets retningslinjer for tildeling af støtte fra bydelspuljen. 23

26 12. Ansøgning: CX-cuppens nytårsløb ( ) Thure Fuhrmann Kjær søger støtte til CX-cuppen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Thure Fuhrmann Kjær på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Thure Fuhrmann Kjær søgte den 29. november om kr. til et terræncykelløb på Amager Fælled. CX-cuppen består af fire terræncykelløb i og omkring København. Et af dem foregår på Amager Fælled den 31. december med start og mål på affaldsbjerget. Det er et såkaldt cykelcross-løb, med en kort rute (max 3 km.) over et kort tidsrum (50 minutter). Formålet med løbet på Amager er at vise Fælleden frem som skønt naturområde, der er velegnet til sportsaktiviteter. Pga. den korte rute kan stort set alle være med. Dog er der et loft på 50 deltagere. Løbet afvikles af en gruppe privatpersoner, der tidligere har fået indtægter og udgifter til at balancere ved at låne forskelligt udstyr gratis. Dette har de dog ikke længere mulighed for og søger derfor støtte udefra. Det ansøgte beløb skal gå til afmærkningstape, udstyr der kan måle deltagernes tider og forplejning. Egenfinansieringen er på kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 1. december og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges, da projektet er en god måde at sætte fokus på Amager Fælleds kvaliteter og muligheder. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Thure Fuhrmann Kjær på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Budgetmidler

27 BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse + budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden afstemning og udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. 25

28 13. Ansøgning: Tag Plads ( ) Anna Kamilla Winther søger støtte til projektet Tag Plads. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Anna Kamilla Winther på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for kultur og fritid og det sociale område. PROBLEMSTILLING Anna Kamilla Winther søgte den 9. november om i alt kr. til Tag Plads arrangeret af Fabrikken for Kunst og Design. Tag Plads består af i alt tolv workshopforløb spredt over tre år, og aktuelt søger Anna Kamilla Winther støtte til to forløb. Det drejer sig om kr. til workshops i november-december 2010 og kr. til februar-marts Målgruppen består af udsatte unge med blandet social og etnisk baggrund bosat i Amager Vest. I første omgang elever i 10. klasse fra Peder Lykke Skolen og Amager Fælled Skole. Hensigten er at give denne gruppe en mulighed for at stifte bekendtskab med kunstens verden og for at udfolde sig i kreative rammer, men også at fremme medejerskab for lokalområdet. De enkelte forløb består af undervisning, både ude i byrummet og i den store produktionshal på Fabrikken for Kunst og Design. Her prøver de kræfter med udtryksformer, ideer og materialer sammen med dansk kunsts førende samtidskunstnere og skaber i fællesskab et værk, der skal integreres i byrummet. Dette bliver fejret med en offentlig fernisering. I 2009 havde ansøger succes med to indledende pilotprojekter og vil fremover forsøge at forankre projektet, så det kan blive et fast tilbud for unge i området og et eksempel til efterfølgelse i andre kommuner. En lang række samarbejdspartnere er involveret, bl.a. Statens Museum for Kunst, Skoletjenesten, Børnekulturpiloterne og Børnekulturens Netværk, og ansøger håber, at sidstnævnte vil prioritere projektet, hvis Amager Vest Lokaludvalg vælger at bevilge det søgte beløb. Samlede udgifter for alle tre år beløber sig i kr. Arrangørens medfinansiering består af kr., og der er i alt bevilget kr. fra anden side. Desuden er der søgt støtte hos Egmont Fonden, Børnekulturens Netværk og Tryg Fonden. 26

29 Da det første workshopforløb afvikles i november-december har sekretariatet skriftligt informeret Anna Kamilla Winther om, at lokaludvalget ikke støtter aktiviteter, der allerede er blevet afholdt på behandlingstidspunktet. Pga. projektets overvejende sociale karakter valgte arbejdsgruppen for kultur og fritid ikke at behandle ansøgningen på sit møde den 1. december. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 1. december og indstiller, at lokaludvalget bevilger kr. til den workshop, der finder sted i februar-marts. Når gruppen ikke indstiller en bevilling af det fulde beløb, skyldes det en vurdering af, det ligger udenfor udvalgets støttekriterier at bevilge penge til et arrangement, der er igangsat og næsten afsluttet, før ansøgningen bliver behandlet, hvilket er tilfældet med den første workshop i november-december. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Anna Kamilla Winther på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for kultur og fritid og det sociale område. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Budgetmidler BILAG Ansøgningsskema Budget Projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden afstemning og udvalget vedtog således at bevilge kr. Når udvalget ikke indstiller det fulde ansøgte beløb, skyldes det en vurdering af, at det ligger udenfor udvalgets støttekriterier at bevilge penge til et arrangement, der er igangsat og næsten afsluttet, før ansøgningen bliver behandlet af lokaludvalget, hvilket er tilfældet med den første workshop i november-december. 27

30 14. Ansøgning: Støjdæmpning på ZeBU ( ) Henriette Kudsk søger støtte til støjdæmpning af loftet på ZeBU. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Henriette Kudsk på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af børneteatret ZeBU søgte Henriette Kudsk den 19. november om kr. i støtte til støjdæmpning af loftet i teatrets foyer. Efter en gennemgribende renovering er der opstået problemer med akustikken i teatrets foyer. Her opstår en voldsom larm, når mange mennesker samles på én gang i forbindelse med teaterforestillinger og andre aktiviteter. Ved at støjdæmpe loftet, bliver miljøet bedre for både personale og gæster. Derfor denne ansøgning. Ansøger har også søgt kr. fra Amager Øst Lokaludvalg, og det samlede budget på kr. dækker udgifter til opsætning og materialer. Der er ingen medfinansiering. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 1. december og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. ZeBU er garant for kulturelle tilbud af høj kvalitet for børn på hele Amager, og det er vigtigt, at de fysiske rammer fungerer og støtter op omkring den gode teateroplevelse. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Henriette Kudsk på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Budgetmidler 2010/

31 BILAG Ansøgningsskema Budget Projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden afstemning, og udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. 29

32 15. Ansøgning: Vinterlys i Ørestad ( ) Anne Rask Vendelbjerg søger støtte til belysning i Ørestad. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Anne Rask Vendelbjerg på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Grundejerforeningen Ørestad City søgte Anne Rask Vendelbjerg den 18. november om kr. til vinterbelysning i Ørestad City. Lysene skal sættes i træerne i sivegaden på strækningen fra Bjerget, forbi VM-husene og hen til Pocketparken mellem Porthuset og Wing House. Det drejer sig i alt om 21 træer. Lysene bliver sat op i slutningen af november og skal lyse hele december og januar. Budgettet er på i alt kr. By & Havn støtter projektet med kr., og der er ikke tale om medfinansiering. Det ansøgte beløb på kr. skal gå til nedtagning, tilsyn og til dels lyskæder. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 1. december og indstiller et afslag. Gruppen vurderer, at det er en opgave for grundejerforeningen selv at finansiere denne slags tiltag. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Anne Rask Vendelbjerg på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgning + projektbeskr + budget version 3 30

33 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen kom til afstemning: For: Isak Korn, Niels Balling, Eleonora Lewandowski, Christina Pedersen Arne Bjørn Nielsen, Arne Mikkelsen, John Knudsen, Inge K. H. Knudsen, Ole Ullby, Hanne Schmidt, Preben Poulsen Imod: André Just Vedgren, Esben Sloth, Anders Bo Nielsen, Jan Ejbjerg, Catja Thystrup, Margit Møldrup, Ulla Støvelbæk, Lars Rimfalk Jensen Blank: Tom Fuglevig, Kim J. Henriksen, Jan Sørensen Med stemmetallet vedtog udvalget således at give afslag til projektet. Begrundelsen for afslaget er, ansøger efter udvalgets vurdering selv bør betale installation af eksempelvis belysning. 31

34 16. Ansøgning: Netværksbussen ( ) Jørgen Pedersen Haugaard søger støtte til indkøb af en minibus. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Jørgen Pedersen Haugaard på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING På vegne af Foreningen Bonderen & Byggerens Venner søgte Jørgen Pedersen Haugaard den 17. november om kr. til indkøb af en minibus. Bussen skal kunne rumme 8-9 personer og ikke kræve andet af chaufføren end et almindeligt lille kørekort. Hensigten er at transportere beboerne i Remisevænget, Dyvekevænget og Hørgården ud af området, der på mange måder er lukket af for omverdenen. Især de grupper, som ikke har kontakt til arbejdsmarkedet har tendens til at isolere sig her og hverken bevæge sig ud i naturen eller ind til byen. Dette vil foreningen råde bod på, og med en bus bliver det muligt at planlægge kanoture, fisketure, museumsbesøg osv., så beboerne kommer ud og får nye indtryk af verden. Der er ikke tale om medfinansiering i forhold til indkøb af bussen, og der er ikke søgt støtte fra anden side, men foreningen betaler selv driftsomkostningerne. Sekretariatet har kontaktet ansøger og informeret om, at ansøgningsfristen (9. november) ikke er blevet overholdt. Herefter vendte ansøger tilbage med flere ønsker. Først og fremmest bad han om dispensation fra ansøgningsfristen. I tilfælde af at dette ikke var muligt, sendte han tre nye ansøgninger med. Den ansøgning var på kr. De andre to på henholdsvis kr. og kr., hvoraf den ene skulle behandles i december og den anden i januar. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede alle ansøgninger på sit møde den 1. december og indstiller, at lokaludvalget afviser ønsket om dispensation og i stedet behandler ansøgningen om kr. på lokaludvalgsmødet i januar. I dette tilfælde, hvor det ansøgte beløb skal bruges til indkøb af en bus, giver det ikke mening at dele beløbet op i to og evt. bevilge nogle af pengene i december og resten i januar. 32

35 LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Jørgen Pedersen Haugaard på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema doc Ansøgningsskema kr. Ansøgningsskema ny version Projektbeskrivelse version 2 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden afstemning, og udvalget vedtog således at behandle ansøgningen til lokaludvalgsmødet d. 18. januar. I det konkrete tilfælde, hvor det ansøgte beløb skal bruges til køb af en bus, vurderer udvalget, at ansøgningen ikke kan deles i to dele. 33

36 17. Ansøgning: Lounge ( ) Hanne Møller Pedersen søger støtte til projektet Lounge på Amager Fælled Skole. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Hanne Møller Pedersen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Hanne Møller Pedersen søgte den 4. november om kr. til at oprette en lounge på Amager Fælled Skole hurtigst muligt. Loungen skal fungere som mødested for eleverne i 7., 8. og 9. klasse og være åben om eftermiddagen i forlængelse af den normale skoledag. Hensigten er, at lokalet både skal danne udgangspunkt for sociale og faglige aktiviteter og til en vis grad gøre op for et stadigt færre antal undervisningstimer. Samtidig håber ansøger, at der opstår en positiv vekselvirkning mellem skole- og fritidsliv, så der opstår nye fællesskaber, der styrker integrationen. Til formålet er der brug for udstyr til arbejdspladser og hyggehjørner. Det ansøgte beløb går derfor til møbler, computere, belysning, bordtennisbord osv. Det samlede budget er på kr., og skolen bidrager selv med kr. Desuden er der søgt om støtte hos IKEA. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 1. december og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Loungen kan blive udgangspunkt for netværksskabende aktiviteter og styrke eleverne både socialt og fagligt. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Hanne Møller Pedersen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms kr. Budgetmidler 2010/

37 BILAG Ansøgningsskema Budget Projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden afstemning, og udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet 35

38 18. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn ( ) Stine Tange, fra Kulturhuset Islands Brygge, søger om støtte til Genbrugslaboratorier for børn. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Stine Tange på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for kultur og fritid og det sociale område. PROBLEMSTILLING Stine Tange, fra Kulturhuset Islands Brygge, søgte den 16. oktober om kr. til projektet Genbrugslaboratorier for børn. I skolernes vinterferie februar 2011 går kulturinstitutioner på Christianshavn og Amager sammen om projekt GenBRUG for BØRN, der er betegnelsen for en lang række aktiviteter, hvor børn og kunstnere sammen udforsker mulighederne indenfor genbrug. Fx lærer børnene at lave genbrugslegetøj og genbrugsskulpturer. Programmet byder på 2 større events. Nemlig fest i Amager Bio og fest og fernisering i Prismen. Ellers igangsætter de enkelte institutioner deres egne aktiviteter under en fælles overordnet koordinering. I Amager Vest deltager Islands Brygges Bibliotek, Kulturhuset Islands Brygge og Solvang Bibliotek. Målgruppen er alle børn på Amager og Christianshavn, der har vinterferie (og deres mindre søskende med forældre). Alle aktiviteter er gratis. Miljøpunkt Amager bidrager med ekspertviden, sparring og formidling, men garanterer ikke et økonomisk tilskud. Hver institution betaler til PR, og alle arrangementer bliver annonceret i en samlet vinterferie-folder for kulturhuse og biblioteker i hele København. Derudover vil ansøger skabe synlighed om projektet via pressemeddelelser, nyhedsbreve, plakater osv., og hver institution kontakter selv relevante aktører fx fritidshjem og klubber. Efter festivalens afslutning bliver der foretaget en fælles evaluering for alle kulturhuse og biblioteker i København. De samlede udgifter beløber sig i kr., hvilket bl.a. går til kunstnerhonorarer, lokaleleje, PR, forplejning, teknik og materialer. Der er også søgt støtte hos Amager Øst Lokaludvalg, Christianshavn Lokaludvalg og Nordeafonden for i alt kr., og ansøger bidrager selv med kr. i medfinansiering. 36

39 Arbejdsgruppen for det sociale område havde ansøgningen på dagsordenen den 1. december, men vurderede, at projektet først og fremmest havde kulturel karakter, og valgte derfor ikke at behandle den. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 1. december og indstiller, at lokaludvalget bevilger kr. Projektet styrker områdets grønne profil udbygger og styrker netværket mellem kulturinstitutionerne på tværs af øen, men gruppen vurderer, at samme institutioner ikke bør opkræve leje, når de selv indgår som en del af projektet. Derfor ønsker gruppen ikke at bevilge de kr., som arrangøren skal betale for at leje Kulturhuset Islands Brygge, og af samme grund lyder indstillingen ikke på bevilling af det fulde beløb. Siden har ansøger sendt et opdateret budget til sekretariatet, idet Prismen har trukket sig fra projektet. De resterende deltagere er altså: Børnekulturhuset Ama r, Kvarterhuset, KIB, Bryggens Bibliotek, Solvang Bibliotek og Christianshavn Bibliotek. Udgifterne beløber sig til kr., og medfinansieringen ligger på kr. Christianshavn Lokaludvalg støtter med kr., og der er også søgt støtte hos Amager Øst Lokaludvalg og Nordeafonden. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Stine Tange på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for kultur og fritid og det sociale område. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område 3107 Beløb ekskl. moms: kr. Budgetmidler BILAG Ansøgningsskema Opdateret budget Projektbeskrivelse + budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden afstemning, og udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Som begrundelse for det delvise afslag angiver udvalget, at institutioner efter udvalgets vurdering ikke bør opkræve leje, når de selv indgår som en del af projektet. Derfor ønsker gruppen ikke at bevilge de kr., som arrangøren skal betale for at leje Kulturhuset Islands Brygge. 37

40 19. Ansøgning: Tværfagligt Akademi i Design og Innovation ( ) Pernille skov søger støtte til projektet Tværfagligt Akademi i Design og Innovation. INDSTILLING OG BESLUTNING Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Pernille Skov på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for kultur og fritid og det sociale område. PROBLEMSTILLING På vegne af Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation søgte Pernille Skov den 29. november kr. til Tværfagligt Akademi i Design og Innovation et projekt med fokus på sociale boligområder. I januar 2011 vil studerende fra DTU, Kunstakademiets Arkitektskole og Malmø Högskola sammen med Partnerskabet og lokale beboere over tre uger udvikle løsninger på konkrete problemstillinger i Urbanplanen. Fokus ligger især på temaerne ungeindsats, beskæftigelse og sundhed og motion. Forløbet fungerer som et meritgivende kursus i tværfaglig innovation og design, og der foregår sideløbende et tilsvarende projekt i Rosengården i Malmø. De studerende vil, i tæt samarbejde med Partnerskabet og ungearbejderen Søren Friis, indgå i dialog med beboerne i Urbanplanen med en hensigt om at styrke nye netværksdannelser og aktiviteter. Det ansøgte beløb skal dække materialer til brug i Urbanplanen. Det samlede budget for projektet er kr. Medfinansieringen udgør kr., og Øresund Entrepreneurship Academy støtter med kr. I øvrigt er der søgt støtte hos andre puljer og fonde for at få dækket udgifter på knap kr. Arbejdsgrupperne for det sociale område og kultur og fritid havde ansøgningen på dagsordenen på mødet den 1. december, men savnede en hel del informationer om projektet. Det var især et ønske at få klarlagt Partnerskabets rolle og at få indblik i, hvilke aktiviteter der kommer til at udspille sig i Urbanplanen, ligesom grupperne også efterlyste en præcis beskrivelse af, hvad det ansøgte beløb skal gå til. Derfor indstiller begge arbejdsgrupper, at lokaludvalget tager stilling til ansøgningen, når disse spørgsmål er besvaret. Sekretariatet har efterfølgende kontaktet ansøger, der ikke kan oplyse, hvilke materialer, der bliver brug for til projektet. Heller ikke hvilke aktiviteter, der kommer til at finde sted. Begge dele afhænger af hvilke problemstillinger, de studerende skal arbejde med. Dette bliver afgjort i januar, når Partnerskabet stiller nogle opgaver ud fra aktuelle problemstillinger. Herefter skal de studerende løse opgaven ved at interagere med Urbanplanens beboere, og både materialer og aktiviteter 38

41 kommer til at relatere sig til den enkelte opgave. Efter tre uger præsenterer de projektet for Partnerskabet, der vurderer, om resultatet er tilfredsstillende og kan implementeres. De færdige resultater bliver offentliggjort i en eller anden form. Fx som en udstilling eller evt. på Partnerskabets hjemmeside. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Pernille Skov på baggrund af indstillingen arbejdsgrupperne for kultur og fritid og det sociale område. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema Budget Program Projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Der blev stillet forslag om at give afslag til projektet. Forslaget kom til afstemning: For: Isak Korn, Niels Balling, Eleonora Lewandowski, Christina Pedersen Anders Bo Nielsen, Arne Bjørn Nielsen, Jan Sørensen, Arne Mikkelsen, John Knudsen, Inge K. H. Knudsen, Ole Ullby, Hanne Schmidt, Jan Ejbjerg, Margit Møldrup, Preben Poulsen, Lars Rimfalk Jensen Imod: André Just Vedgren, Catja Thystrup, Ulla Støvelbæk Blank: Tom Fuglevig, Kim J. Henriksen, Esben Sloth Med stemmetallet vedtog udvalget således at give afslag til ansøgningen. Begrundelsen er, udvalget stadig mangler oplysninger om, hvad projektet konkret skal indeholde. Udvalget vi ldog opfordre ansøger ti lat indsende en ny ansøgning, når en mere detaljeret projektbeskrivelse er på plads. 39

42 20. Ansøgning: Cirkuskanonen ( ) Signe Løve Anderskov søger om støtte til Cirkuskanonen på folkeskoler i Amager Vest. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Signe Løve Anderskov på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Signe Løve Anderskov søgte den 31. oktober om kr. til Cirkuskanonen på 4 folkeskoler i Amager Vest. Nemlig Dyvekeskolen, Højdevangens Skole, Peder Lykke Skole og Skolen på Islands Brygge. Arrangementet finder sted i foråret 2011, i ugerne Cirkuskanonen er et projekt, hvor cirkusartister besøger danske folkeskoler og for en dag både underholder og opfordrer til leg og bevægelse. Målet er bl.a. at styrke børns glæde ved at udfolde sig fysisk og kunstnerisk. En dag består af tre afdelinger. Først overrasker udklædte artister eleverne ved at storme klasseværelset med musik og tricks. Herefter følger halvanden times workshop, hvor eleverne kan afprøve cirkusdiscipliner som akrobatik, pyramider, jonglering osv. Til sidst slutter de professionelle artister dagen af med en forestilling for hele skolen. Arrangementet kombinerer altså både scenekunst, bevægelse, idræt og leg. Cirkuskanonen har eksisteret siden 2008 og er skabt af artister fra de danske cirkuskompagnier Cikaros og TinCanCompany. Ansøger fortæller, at mange skoler på Amager er interesserede i projektet, men at pengene ikke rækker. En dag koster kr.(ekskl. moms). Heri indgår bl.a. løn til 5 artister, forsikring, transport, teknik og administration. Men da projektet er refusionsgodkendt, og Kulturministeriet refunderer 50 % af beløbet, begrænser hver skoles udgift sig reelt til kr. Denne post skal de søgte midler dække. Dvs. 4 skolebesøg à kr. Arrangørerne er kun delvist lønnede og bidrager med gratis arbejdskraft. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 1. december og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Her kommer et beskedent beløb et stort antal børn til gode med en oplevelse, der blander motion og leg. 40

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne ( )

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne ( ) DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-176182) 2. Uddeling af lokaludvalgets pris Skulderklappet (2010-179126) 3. Ansøgning: Borgerdialog-panel

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-119255) 2. Orientering om brug af Aktivitetspuljen i juni 2012 uden forudgående lokaludvalgsbeslutning

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0181514) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler august 2013 (2012-170359) 2 3.

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-71890) 2. Præsentation af Planstrategi 2010 - Grøn vækst og livskvalitet (2010-73343) 3. Ansøgning Markedsdag

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-5846) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-5846) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

for mødet den 15.11.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.11.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-149937) 2. Status på medlemmer og suppleanter i Amager Vest Lokaludvalg (2011-149937) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

for mødet den 17.05.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 17.05.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-64646) 2. Ansøgning: Keep up good spirit (2011-57829) 3. Ansøgning: Urban Festival (Filmproduktion) 2011

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus.

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 2. september 2015 Finansiering af projektet Smag på Aarhus Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. 1.

Læs mere

- Lcw. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01

- Lcw. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 - Lcw Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (58db9dbf-1d2f-4b0c-a662-f21ab279b934) 11-11-2015 163244 Side 1 af 5 Ansøger Ansøgningens titel

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.05.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0112193) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, maj 2015 (2015-0112193) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 22.01.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-8244) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, januar 2013 (2012-170359) 2 3. Orientering

Læs mere

Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen

Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen Forening: Firmaidræt Slagelse Formål med projektet: Rekruttering af nye ledere til Firmaidræt Slagelses fodboldafdeling via fodboldstævne Målgruppe

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 21.10.2014, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0206656) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, oktober 2014 (2014-0206656) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Titel. Titel på projekt: SciART Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato:

Titel. Titel på projekt: SciART Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato: Titel Titel på projekt: SciART 2015 Tid og sted Tidsperiode for projektet: Startdato: 2015 03 06 Slutdato: 2015 05 08 Afholdelsessted/evt. adresse: Hotel Pro Forma, Strandlodsvej 6B, 2300 København S Ansøger

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Godkendelse af dagsorden (2010-71743) 2. Borgernes 20 min. (2010-71782) 3. Formandens meddelelser (2010-71756) 4. Puljeansøgninger -

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

Skive Bydelspulje Retningslinjer

Skive Bydelspulje Retningslinjer 2015 www.skive.dk Skive Bydelspulje Retningslinjer [ 2 ] Skive Bydelspulje Retningslinjer Udgiver: Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tlf.: 9915 5500 Mail: tek@skivekommune.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Den Gule Kultur

Læs mere

Fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer danner udgangspunkt for en samlet indsats på området. Rammerne for aktivitetscentrene er:

Fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer danner udgangspunkt for en samlet indsats på området. Rammerne for aktivitetscentrene er: NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Sekretariat & Sundhed D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Dato: 12. april 2011 J.nr.: 11/3473 Organisering

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Referat. Teaterrådet

Referat. Teaterrådet Referat Teaterrådet Den 4. februar 2013, kl. 15:00 holdt Teaterrådet ordinært møde i mødelokale E, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:15 Medlemmer: Jens Svane Boutrup Jette Pedersen Jon Madsen Lene

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

for mødet den 23. februar kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 16.06.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0142020) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 (2015-0142020) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

for mødet den 19.06.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 19.06.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-77553) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler juni 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen (2012-87003)

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-109363) 2. Udtræden af Amager Vest Lokaludvalg (2011-113092) 3. Principbeslutning om bevilling af puljemidler

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Frivillighedspolitik på det sociale område i Vejen Kommune Social & Ældre. Frivillighedspolitik På det sociale område i Vejen Kommune

Frivillighedspolitik på det sociale område i Vejen Kommune Social & Ældre. Frivillighedspolitik På det sociale område i Vejen Kommune Frivillighedspolitik På det sociale område i Vejen Kommune Lov om social service 18 Godkendt af Sammenlægningsudvalget Den 25. oktober 2006 Godkendt i Udvalget for den 7. oktober 2009 Godkendt i Byrådet

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård.

Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård. Administrative bevillinger 2012. Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård. Projektperioden er 1. november 2012 30.

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

Scene N teaterskolen på Nørrebro. Nørrebro Til Kultur- og Fritidsudvalget i København

Scene N teaterskolen på Nørrebro. Nørrebro Til Kultur- og Fritidsudvalget i København Nørrebro 11.10.2016 Til Kultur- og Fritidsudvalget i København Scenekunst som kunstnerisk løftestang i en udsat bydel: Scene N ansøger hermed Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til vores succesfulde

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg:

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: I medfør af Serviceloven 18 har Social-ogArbejdsmarkedsudvalget ( SAU ) i Viborg kommune nedsat et Frivillighedsråd, og byrådet afsætter et årlig beløb

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 16.04.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 16.04.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 16.04.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-63773) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030) 2

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti Frederikshavn

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter Amager

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Attachments: Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere