Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde"

Transkript

1 Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde 25. april _LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim Berg Petersen, Roskilde Kommune har Teknologisk Institut, Byggeri den 10. april 2012 gennemført fugt- og mikrobiologisk undersøgelse af boligen på adressen Københavnsvej 95 i Roskilde. Til stede ved undersøgelsen var beboerne, en bisidder og en sundhedsplejerske (Lene Kristensen. Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang, Teknologisk Institut, Byggeri. Baggrund Baggrunden for undersøgelsen var, at beboerne havde kontaktet Roskilde Kommune. Kim Berg Petersen havde besigtiget boligen og efterfølgende kontaktet Teknologisk Institut angående en undersøgelse af boligen for bestemmelse af skimmelvækst med henblik på en eventuel kondemnering. Formål Ifølge aftale med kunden havde undersøgelsen følgende formål: At undersøge boligen for vækst af skimmel At vurdere årsag til skimmelvæksten Data og informationer Rekvirenten har oplyst følgende: At boligen består af et ældre hus med tag med hældning samt to tilbygninger med flade tage. De nuværende lejere har boet i boligen siden den 4. juli 2011.

2 Beboerne har efter indflytning registreret følgende forhold: Svamp i gulvet ved udgang til udestue Kraftig lugt af døde dyr samt mange levende mus Kraftig lugt fra afløb i køkken Vand gennem loftet i soveværelset Beboerne har registreret følgende helbredsgener: Hovedpine Ondt i maven Analyse- og målemetoder Analysemetoder er beskrevet i resultatbilag 1 og 2. Målemetoder er beskrevet i bilag 3. Sammenfatning Der blev foretaget en besigtigelse af boligen på foranledning af Roskilde Kommune med henblik på evt. kondemnering. Ved besigtigelsen blev der konstareret vækst af skimmel i samtlige undersøgte konstruktioner. Flere steder, hvor der forekom opfugtning af konstruktionerne, blev der ikke foretaget destruktive undersøgelser for at begrænse yderligere påvirkning for familien, hvoraf en var gravid. Det vurderes dog, at der ud over den konstaterede skimmel forekommer større mængder af skimmel i loftet i soveværelset samt i loftet i badeværelset, og bag køkkenelementer forekommer store mængder af skimmel. Det vurderes, at de registrerede forekomster af skimmel vil påvirke indeklimaet. Teknologisk Institut gør opmærksom på, at påvirkning fra skimmelsvampe kan give helbredsgener, jf. Sundhedsstyrelsens udgivelser: Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger, version 1.1, udgivet december Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampevækst. Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning, version 1.0, udgivet juni _LED12_011.docx Side 2

3 Besigtigelse og undersøgelser Figur 1: Huset er malet siden dette billed er taget og fremstår i dag med hvid facade (Google Maps) Skitse over boligen: Hul 2 Baggang Bad Køkken Hul 1 Hul 4 Udestue Hul 3 Stue : Bygning med hældningstag og 1. sal : Kraftig opfugtning i gipsloftsplader Gang Soveværelse Hul 5 : Plastfolie opsat for opsamling af vand fra tag ved regnvejr : Ikke besigtiget Værelse Værelse _LED12_011.docx Side 3

4 Baggang I baggangen var der opsat indvendig isolering på væggen ud mod udestuen. Der blev åbnet ind til den oprindelige ydervæg (hul 1). Konstruktionen var bygget op af 2 lag gips, alukraft, 225 mm isolering, pudsede teglsten. Der kunne registreres synlig skimmel imellem de to lag gips. Der blev udtaget en prøve på bagsiden af gipspladen (Pr. 1). På teglstensvæggen kunne der ikke måles forhøjet fugtniveau (tælletal med Gann-måleren). Temperaturen og luftfugtigheden lå på 11 C og 56% RF. Der blev åbnet i loftet i baggangen umiddelbart uden for badeværelset (hul 2). Loftet var opbygget med 1 lag gips, alukraft, 350 mm isolering, hulrum og tag. Det var ikke muligt at nå undersiden af taget. Der blev udtaget en prøve på oversiden af isoleringen (Pr. 2). Der blev målt temperatur og luftfugtighed i konstruktionen over isoleringen. Målingen viste 12 C og 70% RF. Der blev foretaget en fugtmåling på gipspladen i baggangen med Gann-måleren, som viste tælletal På ydervæggens sokkel ved siden af badeværelset kunne der måles forhøjet fugtniveau op til tælletal 120 med Gann-måleren. På skillevæggen mod badeværelset kunne der måles tælletal op til 130 med Gann-måleren under gulv og op til 1 m over gulv. Væggene var malede teglsten/gasbeton. Badeværelset I dette lokale var der meget ubehageligt at opholde sig. Der kunne registreres svage skjolder på gipspladeloftet. Beboerne nævnte, at de ofte vaskede loftet samt pladen ved udluftningen af for misfarvninger. I loftet blev der foretaget sammenlignelige målinger med loftet i baggangen I baggangen lå målingerne med tælletal på 40-50, i badeværelset var tælletallene med Gann-måleren. Der blev ikke lavet destruktive undersøgelser på badeværelset. Det forventes, at der forekommer en del skimmel på oversiden af gipspladerne. Der kunne måles forhøjet fugtniveau i ydervæggen, i væggen ind mod køkkenet fra gulv til loft samt i gulvet (tælletal med Gann-måleren) _LED12_011.docx Side 4

5 Køkken I køkkenet kunne der måles forhøjede fugtniveauer (tælletal med gann-måleren) på dele af skillevæggen ud mod badeværelset. På de øvrige vægge blev der mål tælletal mellem med Gann-måleren. På ydervæggen til højre for vinduet kunne der måles forhøjet fugtniveau op til 40 cm over bordplade (tælletal med Gann-måleren). Udvendigt i dette område var der et tagnedløb, hvor selve nedløbet ikke er monteret men ligger på fliserne. Det forventes, at der forekommer en del fugt og skimmel bag køkkenskabene i dette område. Området blev ikke åbnet ved besigtigelsen. Stue I stuen var der opsat indvendig isolering på facadevæggen. Der blev åbnet ind til konstruktionen (hul 4). Væggen var bygget op med gips, isolering og pudset teglsten. Der blev målt forhøjet fugtniveau på den pudsede teglstensmur (tælletal med Gann-måleren). Temperaturen og luftfugtigheden i hulrummet blev målt til 16 C og 62% RF. Der blev udtaget prøver på pudslaget (Pr. 4+5). Ved udgang til udestuen havde beboerne tidligere fjernet synlige makrosvampe i gulvet. Der blev målt kraftigt forhøjet fugtniveau i gulvbrædderne omkring radiatoren i dette område > 28 % træfugt (normalt niveau 8-12 % træfugt). Der blev fjernet væv og udtaget en prøve på pudslaget (Pr. 8). Fugtniveauet i væggen blev målt til lettere opfugtet, tælletal med Gann-måleren, normalt niveau tælletal med Gann-måleren Soveværelse I soveværelset er der kommet vand ned gennem loftet. Flere steder kunne der registreres misfarvninger på profilbrædderne. Der var opsat en intermistisk plastfolie til opsamling af indtrængende vand, så sengen ikke blev våd. Der blev ikke åbnet til konstruktionen, da dette vil medføre spredning af sporer, som vil påvirke indeklimaet voldsomt. Det var opsat indvendig efterisolering på facadevæggen. Konstruktionen bestod af gips, 150 mm isolering og pudset teglsten. På pudsen kunne der måles forhøjet fugtniveauer (tælletal med Gann-måleren). Der blev udtaget prøver på pudslaget (Pr. 6+7) _LED12_011.docx Side 5

6 Krybekælder I stuen var der under trappen til 1. salen etableret et skab. Ved fjernelse af skuffen var der direkte adgang til krybekælderen. Umiddelbart under skuffen var vægge og gulv i krybekælderen beklædt med organiske materialer. Der kunne registreres en kraftig lugt i krybekælderen, som vurderes at stamme fra vækst af skimmel samt eskrementer fra dyr. Der blev udtaget en prøve på oversiden af spånpladen på gulvet i krybekælderen (Pr. 3). Temperaturen og luftfugtigheden blev målt til 14 C og 68 %RF. Krybekælderen blev udelukkende besigtiget fra stuen. Der kunne registreres organiske materialer flere steder på gulvet i krybekælderen. 1. salen Der blev udelukkende foretaget en visuel besigtigelse af reposen. Der var opsat indvendig efterisolering på gavlen. Vurdering På grundlag af de foretagne undersøgelser samt givne data og informationer kan Instituttet udtale følgende: At der er konstateret vækst af skimmelsvamp eller sporer fra typisk vandskadesvampe samtlige steder, hvor der er udtaget prøver o På gipsplager i forbindelse med efterisolering i baggang o På overside af isolering i tagkonstruktion i baggang og toilet o På oprindelig ydermur bag indvendig efterisolering i stue og soveværelse o På ydervæg i stue mod udestue o På spånplade i krybekælder At der er konstateret opfugtning i ydervæg, skillevæg, gulv og loft i badeværelse At der i køkken og soveværelse er konstateret opfugtning af ydervæg bag efterisolering _LED12_011.docx Side 6

7 At der i soveværelse er tydelige tegn på vandindtrængning i loftet At der i krybekælderen forekommer en meget ubehagelig lugt af skimmel og dyr Det vurderes på baggrund af ovenstående, at der forekommer store mængder af skimmelsvampe i de undersøgte konstruktioner, som kan påvirke indeklimaet. De fundne skimmelsvampe hører til gruppen af typiske vandskadesvampe, som er kendt fra vandskadede konstruktioner samt for at kunne påvirke indeklimaet. Specielt den type af skimmel, der er fundet på gipspladerne i baggangen, er kendt for at afgive toksiner, som kan påvirke indekliamet. Der er ligeledes konstateret opfugtning af konstruktioner, som ikke er nærmere undersøgt med destruktive undersøgelser. Det vurderes ud fra fugtmålingerne samt de konstruktive opbygninger, at der er risiko for vækst følgende steder i boligen: Loft og vægge i badeværelset Skillevæg i køkken mod bad Ydervæg i køkken til højre for vindue bag køkkenskabe Krybekælderen generelt Efterisoleret gavlvæg på 1. salen Loft i soveværelse og muligvis i de tilstødende værelser (ikke besigtigede) Efterisolerede vægge i værelser, som ikke er besigtiget både stueplan og 1. salsplan. Teknologisk Institut gør opmærksom på, at påvirkning fra skimmelsvampe kan give helbredsgener, jf. Sundhedsstyrelsens udgivelser: Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger, version 1.1, udgivet december Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampevækst. Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning, version 1.0, udgivet juni Årsagen til de fundne skimmelsvampe er følgende: Temperaturerelateret opfugtning af kolde efterisolerede ydervægge, grundet manglende eller utilstrækkelig dampspærre. Opfugtning af tagkonstruktion i baggang og badeværelse som følge af utilstrækkelig udluftning og temperaturrelateret opfugtning af konstruktionen, samt anvendelse af uegnede materialer til lofter i vådrum Defekt tagnedløb ud for køkken Utæt tagkonstruktion ved soveværelse Årsagen til opfugtningen omkring radiatoren i stuen blev ikke fastlagt, men det vurderes, at der i området kan forekomme en del skimmel ud over den allerede fundne skimmelvækst _LED12_011.docx Side 7

8 Generelt om forsatsvægge Forsatsvægkonstruktioner på ydervægge udgør et risikoområde med hensyn til skimmelsvampevækst, specielt hvis der er tale om halvstensvægge. Isolering på den varme side af en ydervæg bevirker, at ydervægstemperaturen nedsættes betydeligt, og at opfugtnings- og kondenseringsrisikoen derved stiger tilsvarende med deraf følgende stor risiko for udvikling af skimmelsvampe. Derfor er det afgørende vigtigt, at varm, opfugtet indeluft effektivt hindres adgang til den kolde ydermur. Det kræver, at der er indbygget en dampspærre på den varme side af isoleringen, som har maksimal diffusionsmodstand og er ubrudt og helt lufttæt. Endvidere er der med halvstensydervægge risiko for, at der i forbindelse med det indadgående damptryk om sommeren kan foregå opfugtning og måske kondensdannelse (sommerkondens) i konstruktionen. Derfor anbefales det, at forsatsvægge, specielt på halvstensmure, enten undgås eller etableres med god ventilation på isoleringens kolde side. Generelle anvisninger ved skimmelrenovering I områder, hvor bygningsmaterialer udskiftes eller afrenses på grund af forekomst af skimmelsvampesporer, er det, i forbindelse med at arbejdet udføres, vigtigt at sikre et højt niveau med hensyn til udluftning og rengøring samt at sikre, at skimmelmateriale ikke spredes til tilstødende lokaler. Normalt hindres spredning af skimmelmateriale ved afskærmning og etablering af undertryk i renoveringsområdet. Der henvises til vedlagte anvisning, Renovering efter skimmelangreb Råd til håndværkere, med hensyn til beskyttelse af personale, som forestår renovering og fjernelse af materialer, hvor der forekommer store koncentrationer af skimmelsvampesporer. I forbindelse med skimmelrenovering frigives der som regel store mængder skimmelmateriale fra de begroede overflader, som skal afrenses eller udskiftes. Dette vil kunne give gener hos personer, som uden værnemidler udfører arbejdet, og skimmelmaterialet vil samtidig kunne spredes til andre ikke-inficerede dele af bygningen eller nabobygninger. Det anbefales derfor, at skimmelrenovering udføres af firmaer med speciale inden for dette område, således at den fornødne personbeskyttelse sikres, samt at spredning af skimmelmateriale til andre dele af bygningen reduceres til et minimum, og den nødvendige rengøring afslutningsvis bliver udført. Efter renovering/istandsættelse er det vigtigt, at der gennemføres en grundig slutrengøring svarende til almindelig hovedrengøring. Rengøringen gennemføres 2 gange med timers mellemrum for at opfange skimmelsvampesporer og mindre partikler, der er sedimenteret efter første rengøring og ophvirvling. I forbindelse med rengøringen bør der, så vidt det er muligt, gennemføres gennemluftning af rummene således, at luftbårne partikler i videst muligt omfang ventileres ud af bygningen. Herefter kan rummene tages i brug _LED12_011.docx Side 8

9 Venlig hilsen Teknologisk Institut, Byggeri Lene Dalvang Konsulent Direkte telefon Direkte telefax Bilag Bilag 1. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver Bilag 2. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe MycoMeter-test Bilag 3. Målemetoder _LED12_011.docx Side 9

10 Bilag 1. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver 25. april 2012 Aftryksprøver er en kvalitativ undersøgelsesmetode, hvor det ved mikroskopisk analyse i laboratorium konstateres, hvilke slægter/arter af skimmelsvampe der findes på den undersøgte overflade. Ved brug af aftryksprøver i forbindelse med skimmelundersøgelser i bygninger inddeles skimmelsvampe i to overordnede grupper: Bygningsrelaterede svampe, som trives i bygningsdele, der er eller har været opfugtede og således indikerer, at der foregår eller har foregået vækst af skimmelsvampe i bygningen/bygningsdelen. Herefter kaldet bygningsrelaterede svampe. Luftbårne eller støvbundne skimmelsvampe, som er normalt forekommende i støv og luft og ikke indikerer skimmelvækst. Herefter kaldet støvsvampe. Dyrkningsresultater fra aftryksprøver fremgår af skema herunder. Dominerende svampe er fremhævet med fed skrift. Aftrykspladen udtaget ved besigtigelsen er analyseret i laboratoriet. Pladen indeholder et skimmelsvampemedium (V8-agar tilsat antibiotika). I laboratoriet er pladen inkuberet i 1 uge ved 26 C, hvorefter de fremvoksede skimmelsvampe er identificeret ved mikroskopi. Analyseresultater er givet i nedenstående skema. Dyrkningssvar, aftryksprøver udtaget den 10. april 2012 Pladenr. Prøveudtagningssted CFU Skimmelsvampe 1 Baggang, ydervæg, bagside af gips >50 Stachybotrys chartarum 2 Baggang, fladt tag - koldt, overside af isoleringsplade 3 Krybekælder, gulvkonstruktion, overside af spånplade 1 Alternaria sp. 1 Aspergillus niger ~30 Chaetomium sp. ~40 Penicillium spp. 1 Trichoderma vir/harz. ~50 Penicillium sp. ~40 Aspergillus ochraceus 4 Stue, forsatsvæg, pudset tegl 30 Aspergillus melleus 5 Aspergillus versicolor 1 Chaetomium sp. 4 Circinella sp. 10 Penicillium sp. 6 Soveværelse, forsatsvæg, pudset tegl >50 Penicillium sp. 5 Chaetomium sp. 1 Paecilomyces variotii 1 Trichoderma vir/harz _LED12_011.docx Side 10

11 Pladenr. Prøveudtagningssted CFU Skimmelsvampe 8 Stue, ydervæg mod havestue, >50 Chaetomium sp. spartlet - puds 25. april _LED12_011.docx Side 11

12 Bilag 2. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe MycoMeter-test MycoMeter-testen er en kvantitativ undersøgelsesmetode, som viser, i hvilken udstrækning der foregår skimmelvækst på den undersøgte overflade. Testen er baseret på detektion og kvantificering af et enzym, som findes i både mycelium og sporer hos alle skimmelsvampe. Analyseresultater inddeles i 3 kategorier: A: MycoMeter-værdi 25. Niveauet af skimmelsvamp er ikke over normalt baggrundsniveau. B: 25 < MycoMeter-værdi 450. Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes ophobning af svampesporer i støv og snavs eller tilstedeværelse af ældre udtørrede skimmelsvampe. C: MycoMeter-værdi > 450. Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt baggrundsniveau. Resultatet i denne kategori måles på lokaliteter med højt niveau af skimmelsvamp (biomasse) og indikerer massiv vækst af skimmelsvamp. Analyseresultat, MycoMeter-test udtaget den 10. april 2012 Prøvenr. Prøveudtagningssted MycoMeter-værdi Niveau 5 Stue, forsatsvæg, pudset tegl 105 B 7 Soveværelse, forsatsvæg, pudset tegl 360 B _LED12_011.docx Side 12

13 Bilag 3. Målemetoder Træfugt Fugtindholdet i træværket er målt med en elektrisk modstandsmåler, Protimeter med uisolerede 10 mm elektroder og isolerede 30 mm hammerelektroder. Angivne fugtighedsprocenter i træ skal ses i relation til, at trænedbrydende svampe generelt kan spire, og angreb således udvikles, når træets fugtindhold overskrider 20 %, og at der ved fugtighedsprocenter over % dels er risiko for vækst af skimmelsvampe, dels er betingelser for, at svampeangreb under udvikling kan fortsætte væksten. Luftfugtighed Relativ luftfugtighed (%RF) og lufttemperatur ( C) er målt med en Lufft C200/C210/A1-SDI fugtmåler. Fugt i støbte og murede materialer Fugtmåling med GANN-systemet Fugtindholdet i murede og støbte materialer er vurderet på baggrund af værdier fra måling med kapacitiv fugtmåler, GANN, Hydromette UNI 1. Tælletal afhænger af arten af overfladen og skal vurderes på grundlag af variationer hen over ensartede overflader. Tælletallene afhænger meget af graden af opfugtning tæt på selve overfladen. Ved vurdering af resultaterne kan overfladen generelt karakteriseres som tør ved tælletal mindre end 60. Tælletal over 100 indikerer, at der er en begyndende opfugtning på overfladen _LED12_011.docx Side 13

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

VIDENKUPON PAPIRULD DANMARK A/S EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING.

VIDENKUPON PAPIRULD DANMARK A/S EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING. PAPIRULD DANMARK A/S VIDENKUPON EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING Oktober 2012 Papriuld Danmark A/S Brødeskovvej 40 3400 Hillerød L & M

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 359/2008 (2. afdeling) Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg (advokat Svend Kinch, beskikket) mod Thisted Forsikring g/s (advokat Lars Høj Andersson)

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere