Abstrakt. Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abstrakt. Introduktion"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN EN BILLIG GPS DATA ANALYSE PLATFORM Ove Andersen Aalborg Universitet Nick Christensen BeKTra Niels T. Larsen BeKTra Kristian Torp Aalborg Universitet Abstrakt Denne artikel præsenterer en komplet software platform til analyse af GPS data. Platformen er bygget udelukkende vha. open-source komponenter. De enkelte komponenter i platformen beskrives i detaljer. Fordele og ulemper ved at bruge open-source diskuteres herunder hvilke IT politiske tiltage, der er nødvendige i en organisation for at bruge open-source. Map-matching diskuteres i flere omgange fordi det har været en udfordring at få implementeret. Platformen er udrullet og taget i produktion hos et mindre selskab. Konklusionen er, at med et meget begrænset budget (15.000,- kr.) kan alle organisationer med et digitalt vejkort og GPS data begynde at lave trafikanalyser på disse data. Det er et krav, at der er passende IT kompetencer tilstede i organisationen. Introduktion Den artikel beskriver, hvorledes en komplet platform til håndtering og analyse af GPS data kan opbygges af open-source komponenter og anvendes i en organisation som f.eks. et konsulenthus eller en kommune. Platformen er realiseret i et samarbejde mellem et mindre selskab (BeKTra) og et universitet (AAU) og er fra 1. marts 2011 sat i produktion hos BeKTra. Hovedformålet med platformen er at anvende de store mængder GPS data, der bliver opsamlet (Lahrmann, Agerholm, Tradisauskas, Juhl, & Harms, 2007) (Holm J., GPS data som grundlag for en national rejsehastighedsdatabase, 2009) til trafikanalyser af f.eks. trængsel (Nielsen, 2003) (COWI A/S, 2004), køretider (Belliss, 2004) (Holm & Foller, 2008) (Torp & Lahrmann, 2009) (Holm J., GPS realtidspilotprojekt brug af GPS data til aktuel trafikinformation, 2010) (Hudson & Rhys-Tyler, 2004) og sorte pletter på vejnettet (Svendsen, Tradisauskas, & Lahrmann, 2008). Formålet med at skabe en billig platform er at gøre det muligt for mindre organisationer, der har et digitalt vejkort og egen GPS data, at bruge disse data i trafikanalyser. I BeKTra s tilfælde er ønsket at få beregnet dels rejsehastigheder i vejnettet generelt og dels køretider mellem et veldefineret sæt punkter. Dette er vist i Figur 1. Input til platformen er et digital vejkort, GPS data samt det sæt af veldefinerede punkter, der skal beregnes køretider i mellem (også kaldet POI = Point Of Interest). Disse input renses (for velkendte fejl og mangler) og gemmes i GPS platformen. Herefter kan der laves analyser, der producerer output hhv. et kort med rejsehastigheder og en såkaldt køretidsmatrix, der indeholder alle beregnede køretider mellem POIerne. Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

2 Input Vejkort GPS Data POIs GPS Platform Output Hastighedskort Køretidsmatrix Figur 1 Input og output i BeKTra s brug af GPS platformen Inputtet til GPS platformen i Figur 1 kan være et hvilket som helst digitalt vejkort f.eks. over Aarhus, København eller hele Europa. GPS data skal selvfølgelig være tilpasset kortet. Data gemmes i et meget fleksibelt format kaldet et data warehouse (Kimball & Ross, 2002), der kan bruges til praktisk talt alle typer af trafikrelaterede forespørgsler f.eks. trængsel, køretider, mest brugte ruter og store pletter. Artiklen beskriver grundene til at anvende open-source komponenter og erfaringerne med disse. Artiklen er ikke en hetz imod betalingssoftware, men en undersøgelse af hvilke open-source komponenter, der er tilgængelige og hvordan disse komponenter kan konfigureres således, at de tilsammen kan danne en platform, der kan anvendes til at rense, håndtere og forespørge på store mængder GPS data. Et væsentligt punkt i denne undersøgelse er at afdække, hvor mange programmer en organisation som BeKTra er nødsaget til selv at udvikle. Open-source anvendelsen er også direkte et ønske fra BeKTra for at sikre lavere opstartsomkostninger for organisationer, som ønsker at arbejde med udvikling af softwareløsninger indenfor GPS området. Artiklen er opbygget som følger. I næste afsnit vil først den overordnede platform blive præsenteret. Herefter vil de anvendte open-source komponenter blive beskrevet i detaljer. Så kommer afsnittet om resultater, hardwarekrav samt, hvor hurtigt og hvor meget GPS data, der kan håndteres. I diskussionsafsnittet vil modenheden af platformen og dets komponenter blive vurderet. Herefter drøftes de IT kompetencer, der skal være tilstede i en organisation, der anvender platformen. Slutteligt listes relateret arbejde og en konklusion. Metode I dette afsnit beskrives platformen første generelt. Herefter vil de enkelte komponenter blive beskrevet i yderligere detaljer. Software arkitektur Platformen er realiseret vha. software, der kan placeres i tre lag, som det er vist i Figur 2 nedenfor. Figuren skal læses sådan, at basis software er det mest fundamentale, som special software benytter. For at binde platformen sammen er der udviklet projekt specifik software, som er det øverste lag. Projekt specifik software Special software Figur 2 Lagdelt software arkitektur Basis software Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

3 Som omtalt i introduktionen er det et mål at bruge open-source komponenter for både basis software og special software. Et naturligt delmål er ligeledes at holde mængden af projekt specifik software så lavt som muligt. Dette delmål er nødvendigt fordi denne software skal udvikles i projektet, hvor bemandingen er lav (der er brugt ca. 7 mandemåneder i projektet). En anden grund til at minimere projekt specifik software er, at hvis platformen skal anvendes til andre formål, er det her, hovedparten af ændringerne skal ske. En software arkitektur som vist i Figur 2 er en klassisk løsning i at bygge en platform og kaldes populært en lagdelt arkitektur. I det næste afsnit vil indholdet af hvert enkelt lag blive beskrevet i detaljer. Open-source komponenter Dette afsnit beskriver i detaljer de open-source komponenter, der er anvendt i platformen fra det laveste lag i arkitekturen basis software, hernæst special software og slutteligt projekt specifikt software. Projekt specifik software pygrametl Psycopg PostgreSQL 8.4 LatLon- NetworkX Shapely UTM- Conversion Python (64 bit) / 2.7 (32 bit) R-tree Spatial Index M-GEMMA (64 bit) 64 bit Operativsystem Figur 3 Detaljeret software arkitektur Den detaljerede software arkitektur er vist i Figur 3. Som det kan ses er den faktiske lagdeling ikke helt så stringent som vist i Figur 2. Det forklares senere, hvorfor den stringente opdeling ikke er fastholdt. Basis software Platformen benytter sig af en række basis softwarekomponenter. I softwarearkitekturen ovenover er dette et operativsystem, et database management system (DBMS) og et programmeringssprog. Det skal være et 64 bit operativsystem, der anvendes f.eks. Microsoft Windows eller en Linux Debian ( Begge operativsystemer er afprøvet og begge virker. Der skal anvendes et 64 bit operativsystem pga. forbruget af hukommelse (der skal bruges mere end 4 GB RAM). Windows er ikke en open-source komponent, men er afprøvet fordi dette er standard i mange organisationer. Som DBMS er valgt PostgreSQL ( som er et meget udbredt DBMS. I DBMSen gemmes alt data. Det er også her, at alle analyser af data udføres. I projektet er anvendt version 8.4 fordi dette var det nyeste, da projektet startede. MySQL DBMSen ( er uden held blevet afprøvet som alternativ. MySQL kan ikke anvendes, fordi den ikke kan håndtere geo-data (spatielle data) korrekt, dette er en anerkendt og veldokumenteret fejl (mysql.org, 2011). Som programmeringssprog er valgt Python ( Dette er et meget udbredt og modent programmeringssprog. Som alternative programmeringssprog kunne PHP, Perl eller Java vælges. Disse sprog kan alle anvendes, men er fravalgt fordi deltagerne i projektet har størst forhåndskendskab til Python. Bemærk at flere forskellige versioner af Python er brugt pga. velkendte problemer med komponenter i special software laget. Versionen af Python afhænger af om operativsystemet er Windows eller Debian Linux. Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

4 Special software Når basis softwaren er valgt har dette direkte betydning for hvilke komponenter, der kan vælges i special software laget fordi DBMSen og programmeringssproget skal kunne fungere med disse komponenter. For at kunne foretage den såkaldte Extract-Transform-Load (ETL) proces (Kimball & Ross, 2002) er komponenten pygrametl valgt ( Denne ETL komponent er valgt, fordi det er en af de mest anvendte ETL komponenter lavet i sproget Python. Pygramelt skal kunne kommunikere med DBMSen og til dette anvendes komponenten Psycopg ( Denne komponent er valgt fordi den er anbefalet af pygrametl. De næste special komponenter er Shapely, R-Tree og Spatial Index (alle tilgængelige via Disse tre komponenter anvendes til at lave geo-forespørgsler så som, hvilket vejsegment er tættest på et GPS punkt. Alternativer for disse komponenter har ikke været undersøgt, da de valgte komponenter har fungeret godt i projektet, er veldokumenterede og har et større antal udviklere tilknyttet. Special komponenten NetworkX (networkx.lanl.gov) er brugt til at håndtere alle forespørgsler, hvor vejnettet er opfattet som en graf (med knuder og kanter). NetworkX komponenten er rygraden i beregningen af køretidsmatrixen som vist i Figur 1 og har fungeret upåklageligt i projektet. Komponenten er valgt fordi den er veldokumenteret og har fået gode anmeldelser. Herudover er komponents hjemmeside tilknyttet en anerkendt amerikansk forskningsinstitution. Komponenten LatLonUTMConversion ( er anvendt til at konvertere GPS punkter mellem forskellige spatielle reference systemer, specifikt mellem længde-/breddegrader (SRID=4326) og UTM koordinator (SRID=32732). Der er en række alternative komponenter. Den valgte komponent har fungeret uden problemer i projektet. Den sidste special komponent er M-GEMMA, som er en map-matching komponent (Tradisauskas, Juhl, Lahrmann, & Jensen, 2007). Det har været klart den største udfordring i projektet at finde en god opensource map-matching komponent. Det er ikke lykkedes at finde en komponent skrevet i programmeringssproget Python. Af denne grund er M-GEMMA valgt, selvom den er implementeret i programmeringssproget C++. Python kan bruge C++ kode, når det bygges software, der eksplicit tager sig af kommunikation mellem C++ og Python. Overordnet har M-GEMMA fungeret godt, men komponenten har været mere arbejdskraft krævende at få integreret i platformen. Dette diskuteres i detaljer senere i artiklen. Projekt specifik software Som beskrevet i de to foregående sektioner er det lykkedes at finde open-source komponenter for den basis software og special software, som det er nødvendigt at bruge for at kunne implementerer en GPS data analyse platform. Dette betyder, at laget projekt specifikke software er holdt til et minimum. Den projekt specifikke software består hovedsagligt af følgende dele. Load af vejkort data. Dette er en triviel opgave, hvis Shapefile formatet anvendes. Load af GPS data. Dette er en kompleks opgave fordi den indeholder konfigurationen af en såkaldt ETL proces, hvor data skal renses. ETL processen skal tilpasses hvert enkelt GPS format og kilde. Der er udviklet software så nye GPS formater forholdsvist lette kan tilføjes. Udtræk af data til forskellige outputs. Dette er hovedsagligt SQL scripts. Overordnet er softwaren til ETL processen den eneste komponent, der er special software tilpasset netop det GPS data format, som BeKTra anvender. Skal der anvendes GPS data fra andre kilder, som bruger andre GPS data formater, skal der laves tilføjelser til ETL processen. Det estimeres, at der vil skulle anvendes 1-2 mandemåneder pr. nyt GPS data format. Dette estimat er stærkt afhængigt af, hvor pålidelige GPS kilderne Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

5 er. Som et eksempel bliver ETL processen meget mere kompliceret, hvis GPS data er fra kilder, hvor bilisten bevidst har forsøgt at snyde GPS modtageren og der skal tages højde herfor. Resultater Alle resultater, der præsenteres i dette afsnit, er afviklet på en high-end desktop PC Dell Studio XPS 435MT PC med de følgende specifikationer. CPU: Intel Core I Hukommelse: 24 GB RAM (6 x 4GB) DDR Operativsystem: Windows Server 2008 SP2 x64. Harddiske: 2 x Western Digital WD6400AAKS, 640GB, 7200 rpm disks i en RAID0 konfiguration med brug af en Intel Matrix Storage Manager, ICH10R. GPS data er modtaget i tre sendinger og for at test platformen er data indsat i systemet i disse tre sendinger. Det antages, at disse sendinger svare godt til, hvorledes platformen bruges i praksis f.eks. at GPS data opdateres en gang om måneden. Karakteristika for de tre sendinger er vist i tabellen nedenfor. Sending Filestørrelse Rækker Rækker til punkter Rækker til ture 1 17,4 GB ,4 % ,6 % 2 27,2 GB ,7 % ,1 % 3 6,0 GB ,4 % ,0 % Tabel 1: GPS data for alle sendinger Der er i alt cirka 50 GB rå data og cirka 400 millioner rækker. De to sidste koloner viser om data kan bruges som et punkt eller om et køretøj har sendt GPS så ofte, at M-GEMMA map-matching komponent er i stand til at finde den rute et køretøj har taget. Cirka 35 % af al GPS data er sorteret fra. Dette skyldes, at ikke alle køretøjer kan indrapportere deres hastighed. Bemærk yderligere at kun nogle få procent af data kan anvendes til ture. Dette skyldes, at der kan være op til 120 sekunder mellem hver GPS måling fra et køretøj. Med så store tidsrum mellem to sammenhængende GPS målinger kan M-GEMMA map-matching komponent ikke bestemme en rute. Dette er ikke en fejl i M-GEMMA, men et generelt problem. Det er afprøvet, at M-GEMMA virker fremragende, hvis GPS målinger modtages hvert sekund fra et køretøj. Tidsforbruget for at indsætte GPS målingerne er vist i tabellen nedenfor. ETL er hvor lang tid det tager at få rå data ind i databasen og rense data f.eks. at tage alle GPS målinger væk for køretøjer, der ikke kan rapportere hastigheder. Punkt/tur er hvor lang tid, der anvendes på at undersøge om en GPS måling kan anvendes i en tur eller kun som et punkt. Dette inkluderer tiden for at map-matche alle GPS målingerne. Hastighedskort er tiden for at beregne hastighedskortet, som er et af de to output som vist i Figur 1. Køretidsmatrix er den tid, det tager at lave køretidsmatricerne, det andet output vist i Figur 1. Sending ETL Punkt/Tur Hastighedskort Køretidsmatrix Total 1 3:05:18 3:39:56 0:04:03 9:49:31 16:38:48 2 5:44:00 3:57:55 0:07:29 9:51:29 19:40:53 3 2:48:18 4:20:40 0:08:12 9:52:53 18:10:03 Tabel 2: Tidsforbrug i timer:minuter:sekunder Det tager totalt set mellem 17 og 20 timer at indsætte data. Bemærk at her er de cirka 10 timer til at beregne køretidsmatricerne. Dette tidsforbrug er næsten uafhængigt at datastørrelsen, fordi det er at beregne køretiderne mellem 8884 * 8884 POIs (cirka 79 millioner beregninger). Tiden for at lave ETL er naturligvis afhængig af antal af rækker i sendingen. Derfor er den største sending 2 den langsomste og den mindste sending 3 den hurtigste. Bemærk at tiden for at skabe et hastighedskort er under 10 minutter. Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

6 Samlet set er der muligt på en forholdsvis billig desktop PC at håndtere non-trivielle mængder af GPS data. Disse data kan opdateres om natten. Det er således muligt f.eks. en gang om måneden at opdatere systemet med yderligere GPS data. Det er effektivt at forespørge på data gemt i platformen. Dette kan ses i form af, at et hastighedskort kan skabes på under 10 minutter. Det skal dog bemærkes, at ønskes der mange beregninger, så som det at skabe en køretidsmatrix med cirka 79 millioner beregninger så tager det et betydeligt stykke tid. Udrulning GPS platformen er udviklet på Aalborg Universitet og testet her. Efterfølgende er platformen udrullet hos BeKTra for at komme i produktion. Det har taget 3 dage at installere og træne BeKTra i at anvende platformen. Dette inkluderer tiden til at loade et digitalt vejkort over hele Danmark samt loade al GPS data. Yderligere er det afprøvet om MySQL kan anvendes som DBMS i stedet for PostgreSQL. I disse 3 dage har en medarbejder fra Aalborg Universitet siddet hos BeKTra. Diskussion I dette afsnit beskrives først erfaringerne med de open-source komponenter, der er anvendt. Specielt er der fokus på map-matching komponenten. Herefter er der en vurdering og en diskussion af de organisatoriske udfordringer, der er med at anvende en open-source arkitektur. Vurdering af open-source komponenterne Generelt har der været meget få problemer med de open-source komponenter, der er anvendt. Det vurderes, at de komponenter, der er i basis software laget: Debian, PostgreSQL og Python alle har en modenhed, dokumentation og udbredelse, så de kan bruges af alle organisationer. Komponenterne i special software laget har en betydelig mindre udbredelse end f.eks. PostgreSQL og Python, men igen har der ikke været problemer med komponenterne i brug. Yderligere er komponenterne generelt veldokumenterede. Det skal bemærkes, at det er tidskrævende at finde og vurdere om en special komponent har den funktionalitet, der ønskes. Herudover kan det være vanskeligt at vurdere om komponenten aktivt bliver vedligeholdt og har en brugerskare, der kan konsulteres for hjælp, hvis der er forståelsesmæssige problemer. Map-matching komponenten Et konkret problem i projektet har været at finde en map-matching komponent. Dette er en meget speciel og avanceret komponent. I projektet er det kun lykkedes at finde én open-source komponent M-GEMMA. Da projektet har valgt at anvende programmeringssproget Python og M-GEMMA er implementeret i C++ har det krævet, at der skabes projekt specifik software til kommunikationen mellem Python og C++. I praksis har det vist sig, at Python og C++ er meget lettet at få til at kommunikere. En anden problemstilling med M-GEMMA er, at den kræver et meget specifikt input format kaldet NMEA (National Marine Electronics Association). Dette er et proprietært format. Det er undersøgt om dette kunne ændres. En kort gennemgang af kildekode viste, at dette vil være en betydelig arbejdsopgave. Det propriotære format NMEA er blevet reverse-engineered (dvs. genskabt af uafhængige kilder), således det kan anvendes i open-source. Det er derfor valgt at anvende M-GEMMA med NMEA formatet. For at undgå for mange afhængigheder mellem M-GEMMA og resten af komponenterne er det besluttet at afvikle M- GEMMA i en separat proces. Dette har den effekt, at den lagdelte arkitektur som vist i Figur 2 ikke kan opretholdes og at M-GEMMA håndteres specielt, som vist i den detaljerede software arkitektur i Figur 3. Map-matching komponenten kan med rette kaldes software arkitekturens svageste punkt og illustrerer problemet med at anvende open-source software til meget specialiserede opgaver. I arkitekturen er mapmatching komponenten derfor isoleret, således den kan udskiftes med f.eks. en kommerciel komponent. Denne isolering har krævet ekstra software. Det skal dog understreges, at M-GEMMA generelt klarer mapmatching opgaven godt, hvis datagrundlaget er godt. Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

7 IT kompetencer Den udviklede platform stiller det krav til organisationer, der anvender at de har professionel IT hjælp enten i form af en IT afdeling eller ekstern konsulentbistand. Det er klart vurderingen, at de nødvendige IT kompetencer ligger på datalog eller softwareingeniør niveau. De nødvendige hovedkompetencer er følgende. Installation og konfiguration af større software komponenter som f.eks. PostgreSQL. Programmering i sprogene Python, C++ og SQL. o Herunder udvikling af programmer der kører parallelt/trådet. Design og implementation af data warehouses og ETL flows. Disse kompetencer er realistiske at finde i en enkelt person med en programmeringsmæssig og data håndteringsmæssig baggrund. IT politiske udfordringer Software platformen kan baseres udelukkende på open-source komponenter. Det skal derfor være tilladt at anvende open-source i organisationen. Visse organisationer er skeptiske over for dette, da open-source komponenter ikke nødvendigvis har en leverandør, der kan kontaktes, hvis der er problemer. Softwarearkitekturen anvender komponenter, der er kritiske for en organisation sikkerhedsmæssigt. Her tænkes specielt på komponenterne i basis software laget. En del organisationer anvender således udelukkende et operativsystem, typisk Microsoft Windows. Det kan være anset for at være for dyrt at skulle understøtte et nyt open-source operativsystem pga. sikkerhedsgodkendelse og manglende kompetencer i IT afdelingen. Af den årsag har projektet testet, at operativsystemet kan være enten Linux (Debian) eller Microsoft Windows. En anden kritisk komponent i platformen er PostgreSQL DBMSen, hvor alt data gemmes. Som for operativsystemet vælger mange organisationer kun at understøtte et DBMS. Dette gør at f.eks. backup og opgradering er simplere. I projektet er det testet, at MySQL ikke kan anvendes pga. manglende funktionalitet. Det vurderes, at et kommercielt DBMS fra f.eks. IBM, Microsoft eller Oracle forholdsvist let kan erstatte PostgreSQL. Dog skal det bemærkes, at DBMSen skal understøtte geo-data (spatielle data). Dette er tilkøbsoptioner for visse kommercielle DBMSer eller findes kun i specielle entreprise versioner. Datagrundlaget Alle beregninger af hastighedskort og køretidsmatricer er baseret på GPS data. Hvis disse grunddata ikke er gode er beregningerne baseret på disse data naturligvis heller ikke gode. Det er overraskende, at cirka 35 % af data ikke kan anvendes fordi køretøjerne ikke rapporterer deres hastighed. Det har i løsningen været nødvendigt at identificere, hvilke køretøjer dette drejer sig om og eliminere al data fra disse køretøjer i beregningerne. BeKTra vil fremadrette sikre, at alle køretøjer indrapporterer hastigheden. Dette vil på sigt kraftigt reducere mængden af GPS data, der ikke kan anvendes. I løsningen har der været et fokus på map-matching. Fordi mange køretøjer indrapportere deres position med 30, 60 eller 120 sekunders intervaller kan map-matching komponenten ikke beregne ruterne som køretøjerne har taget. Nærmere undersøgelser har vist, at ruterne generelt ikke kan beregnes af M- GEMMA, hvis intervallet mellem to sammenhængende målinger for ét køretøj er over cirka 10 sekunder. Det skal understreges, at dette ikke er et problem med M-GEMMA, men et general problem fordi, hvis intervallet mellem to målinger bliver for langt er der for mange mulige ruter at vælge imellem specielt i byerne. BeKTra vil fremadrettet forkorte intervallet mellem indrapportering. Hermed vil flere GPS målinger kunne anvendes som ture, hvilket antages kan bidrage til at forbedre nøjagtighed af de beregnede køretider. Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

8 Samlet kan det siges, at hvis GPS data skal anvendes til trafikrelaterede information er det afgørende at definere hvilke informationer der skal modtages og hvor ofte de indrapporteres. Udrulning En medarbejder fra AAU har assisteret BeKTra i 3 dage med at udrulle platformen i BeKTra s organisation. Det vurderes at have været for kort tid. Det estimeres at være nødvendigt med en overdragelsesperiode på mellem 7 og 10 arbejdsdage. Dette skyldes til dels, at der mellem AAU og BeKTra har været forskellige opfattelser af, hvad en simpel brugergrænseflade er. AAU har været mere til programmering/konfiguration, hvor BeKTra har været interesseret i en grafisk brugergrænseflade. Der har i projektet ikke været fokus på grafiske brugergrænseflader rettet mod administrative brugere. At der ikke har været fokus på brugergrænsefladen skyldes, at målet med projektet har været at skabe outputtet i Figur 1 altså et nyt data grundlag BeKTra kan anvende i deres organisation (hastighedskortet og køretidsmatricerne). Målet har ikke været at lave et brugervenligt program altså selve GPS platformen i Figur 1. Dette blev til dels et mål i løbet af udrulningen af GPS platformen hos BeKTra. Havde dette mål været klart fra projektet begyndelse kunne en grafisk brugergrænseflade bedre havde været tænkt ind. Dette vil dog forlænge projektet betydeligt, fordi det at skabe en grafisk brugergrænseflade er en større udviklingsopgave. Det vurderes, at tage yderligere 5-7 mandemåneder ekstra at skabe en grafisk brugergrænseflade. Udvidelser til software arkitekturen Ingen software løsning er fuldendt. For softwarearkitekturen præsenteret i denne artikel er der to åbenlyse udvidelsesmuligheder: Visualisering af GPS data og håndtering af rasterdata. I projektet er der udelukkende fokuseret på at lave output i form at statiske filer hhv. et hastighedskort over hele Danmark og køretidsmatricer. Der er ikke fokuseret på at præsentere data visuelt f.eks. vha. interaktive kort hvor der kan zoomes og udvælges områder til nærmere analyse. Der er en række opensource produkter, der understøtter dette f.eks. udig (udig.refractions.net) der har god integration med PostgreSQL. Det vurderes derfor at være forholdsvist let at opnå en visuel præsentation af GPS data. Rasterdata anvendes i mange sammenhænge bl.a. præsenteres vejrdata vha. rasterdata. Det kunne være relevant at sammenkæde GPS data med vejrdata, men her er en klar begrænsning ved at anvende opensource, da PostgreSQL ikke har understøttelse af rasterdata. Denne understøttelse er planlagt, men der er ingen deadline for, hvornår det bliver tilgængeligt. Hvis rasterdata skal understøttes og integreres med GPS data skal enten eksperimentel software anvendes eller der skal bruges flere forskellige open-source DBMSer. Flere DBMSer vil komplicerer software arkitekturen betydeligt. Relateret arbejde Der har nationalt være fokuseret på brugen af GPS data til at beregne køretider på det overordnede vejnet i Danmark i nogle år (Holm & Foller, 2008) (Holm J., GPS data som grundlag for en national rejsehastighedsdatabase, 2009). Der har yderligere været set på svingtider for et kryds (Torp & Lahrmann, 2009) som et eksempel på, hvor GPS data er anvendt til analyse af lokal trafikafvikling. I denne artikel er fokus på at etablere en billig platform, der tillader alle organisationer at analysere på egne eller fælles GPS data. I et mere internationalt regi er GPS data anvendt til mange formål f.eks. brændstoføkonomi (Frey, Zhang, & Rouphail, 2008) opførsel i trafikken (Rogers, Langley, & Wilson, 1999) (Schoenfelder, Axhausen, Antille, & Bierlaire, 2002). Der har også været fokuseret på at skabe køretids databaser (Pfoser, Tryfona, & Voisard, 2006). Sammenlignet med denne artikel er formålet at vurdere om open-source kan anvendes til at skabe en platform, som kan bruges til forskellige typer af trafikanalyse vha. store GPS data mængder. Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

9 Konklusion Denne artikel har præsenteret en billig open-source baseret platform, der kan anvendes til analyse af GPS data. Med billig menes, at med hardware for mindre end ,- kr. kan en IT-kyndig organisation starte med at analysere deres GPS data. De forskellige open-source komponenter er præsenteret, og hvor muligt er alternativer forslået. Generelt er der mange open-source komponenter, der kan anvendes og de er veldokumenterede og har virket uden problemer i projektet. Der har været et konkret problem med at finde en map-matching komponent. Denne er en meget specialiseret komponent og der er kun fundet én open-source løsning, hvor det har været nødvendigt at ændre på den grundlæggende arkitektur for at integrere denne komponent. Det er beskrevet, hvordan platformen er udrullet hos et selskab og hvordan platformen i dag er i produktion. Løsningen er effektiv og kan håndtere betydelige mængder GPS data. Begrænsningerne ved platformen er opridset. Dette er specielt visualisering og understøttelse af rasterdata. Hovedkonklusionen er, at organisationer med de nødvendige IT kompetencer kan starte meget billigt med at få renset, gemt og analyseret deres GPS data. Det vurderes at tage 3-9 mandemåneder at starte et sådan projekt. Tak til Harry Lahrmann for meget detaljerede kommentarer på udkast til denne artikel. Projektet er en del af Daisy Innovation (daisy.aau.dk) støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Referencer Belliss, G. (2004). Detailed Speed and Travel Time Surveys using Low Cost GPS Equipment. IPENZ Transportation Group Technical Conference. COWI A/S. (2004). Projekt Trængsel. Frey, H. C., Zhang, K., & Rouphail, N. M. (2008). Fuel use and emissions comparisons for alternative routes, time of day, road grade, and vehicles based on in-use measurements. Environ Sci Technol, 42, Holm, J. (2009). GPS data som grundlag for en national rejsehastighedsdatabase. Trafikdage på Aalborg Universitet. Holm, J. (2010). GPS realtidspilotprojekt brug af GPS data til aktuel trafikinformation. Trafikdage på Aalborg Universitet. Holm, J., & Foller, J. (2008). GPS pilotprojekt. Trafikdage på Aalborg Universitet. Hudson, M., & Rhys-Tyler, G. (2004). USING GPS DATA TO CALCULATE THE LENGTH AND VARIABILITY OF FREIGHT VEHICLE JOURNEY TIMES ON MOTORWAYS. TRL. Kimball, R., & Ross, M. (2002). The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition). Wiley. Lahrmann, H., Agerholm, N., Tradisauskas, N., Juhl, J., & Harms, L. (2007). Spar på Farten-et forsøg med Intelligent Farttilpasning baseret på incitament (forsikringsrabat). Trafikdage på Aalborg Universitet. mysql.org. (2011). MySQL 5.5 Reference Manual. National Marine Electronics Association. (u.d.). NMEA 0183 Standard. Hentede 10. February 2011 fra NMEA: Nielsen, O. A. (2003). Analyse af trængsel og hastigheder vha. GPS-data. Trafikdage på Aalborg Universitet. Pfoser, D., Tryfona, N., & Voisard, A. (2006). Dynamic Travel Time Maps - Enabling Efficient Navigation. SSDBM, (s ). Rogers, S., Langley, P., & Wilson, C. (1999). Mining GPS Data to Argument Raod Models. KDD-99, (s ). Schoenfelder, S., Axhausen, K., Antille, N., & Bierlaire, M. (2002). Exploring the potentials of automatically collected GPS data for travel behaviour analysis - a Swedish data source. 13, Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

10 Svendsen, M. S., Tradisauskas, N., & Lahrmann, H. (2008). Udpegning af potentielle sorte pletter med floating car data. Trafikdage. Torp, K., & Lahrmann, H. (2009). Metode til beregning af køretider, trængsel og forsinkelser i kryds vha. GPS Data. Aalborg: Trafikdage på Aalborg Universitet. Tradisauskas, N., Juhl, J., Lahrmann, H. L., & Jensen, C. S. (2007). Map Matching Algorithm for the "Spar paa farten" Intelligent Speed Adaptation Project. Trafikdage på Aalborg Universitet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Kristian Torp torp@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry Lahrmann lahrmann@plan.aau.dk Trafikforskningsgruppen

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

ESTIMERING AF BRÆNDSTOFFORBRUG

ESTIMERING AF BRÆNDSTOFFORBRUG ESTIMERING AF BRÆNDSTOFFORBRUG VHA. GPS DATA Ove Andersen xcaliber@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry Lahrmann lahrmann@plan.aau.dk Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Kristian

Læs mere

Metode til beregning af køretider, trængsel og forsinkelser i kryds vha. GPS Data

Metode til beregning af køretider, trængsel og forsinkelser i kryds vha. GPS Data Metode til beregning af køretider, trængsel og forsinkelser i kryds vha. GPS Data Kristian Torp torp@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry Lahrmann lahrmann@plan.aau.dk Trafikforskningsgruppen

Læs mere

Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet Abstrakt

Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Foretræde for Teknisk Udvalg om Anlægsprogram for vejsektoren 2013-2016

Foretræde for Teknisk Udvalg om Anlægsprogram for vejsektoren 2013-2016 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup v/formand Jørgen Friis Bak Kolt-Hasselager Fællesråd v/ formand Klaus Jachobsen Mårslet Fællesråd v/næstformand Jens Thomsen Solbjerg Fællesråd v/ formand Finn

Læs mere

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Torp, Kristian; Lahrmann, Harry Spaabæk

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Torp, Kristian; Lahrmann, Harry Spaabæk Aalborg Universitet Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Torp, Kristian; Lahrmann, Harry Spaabæk Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Estimering af bilers brændstofforbrug ved brug af eksisterende GPS data

Estimering af bilers brændstofforbrug ved brug af eksisterende GPS data Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Udvalgte Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Selected Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN

Læs mere

\ \ Computerens Anatomi / /

\ \ Computerens Anatomi / / HTX Roskilde - mat-it-prog, 1.4 \ \ Computerens Anatomi / / Introduktion En PC ( personlige computer ) eller computer er bygget op af forskellige komponenter. Vi vil hermed gennemgå størstedelen af computerens

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

mobiletelefon (eller modem indbygget i en anden enhed) kan sende og modtage emails eller browse på Internettet via mobiletelefon.

mobiletelefon (eller modem indbygget i en anden enhed) kan sende og modtage emails eller browse på Internettet via mobiletelefon. GPS baseret tracking af mobile objekter Christian S. Jensen, Aalborg Universitet og & Kristian Torp, Aalborg Universitet Denne artikel beskriver hvorledes man med eksisterende teknologi, herunder Global

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

CANSAT & ARDUINO step by step

CANSAT & ARDUINO step by step CANSAT & ARDUINO step by step Jens Dalsgaard Nielsen SATLAB Aalborg Universitet Danmark jdn@space.aau.dk 1/51 Arduino CANSAT - MÅL At måle ved hjælp af sensor temperatur, tryk, acceleration, CO2, lys,...

Læs mere

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Virtuel PC Fordele/ulemper Fordele: Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Ulemper: Reserverer RAM (Windows 7) Problemer med at ureglementeret lukke ned Mister

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM 2013

Microsoft Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics CRM 2013 Dashboard, PowerPivot og PowerView CRM User Group Denmark www.easyconsult.dk Præsentation Henrik Jensen Microsoft Dynamics CRM-arkitekt hj@easyconsult.dk Arbejdet med CRM-systemer

Læs mere

HURTIGSTE VERSUS MEST

HURTIGSTE VERSUS MEST HURTIGSTE VERSUS MEST BRÆNDSTOFØKONOMISKE RUTER Ove Andersen xcaliber@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Benjamin B. Krogh bkrogh@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry

Læs mere

OpenTele Server Performance Test Rapport

OpenTele Server Performance Test Rapport OpenTele Server Performance Test Rapport 17. marts 2015 Side 1 af 22 1Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Test forudsætning Beskrivelse af testscenarier Test af OpenTele kliniker web interface

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 SW6 SAI Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 agenda Backup / Restore SW pakke management Windows Installer RPM mm Patch management Linux / Windows Backup og Restore I hvilke situationer er der

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Delphi og Databaser for begyndere

Delphi og Databaser for begyndere Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Delphi og Databaser for begyndere Denne artikel handler om hvordan man udnytter noget af det bedste i Delphi: Dets gode muligheder for integrering med

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.

Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Abstrakt. Teknik- og Miljøforvaltningen

Abstrakt. Teknik- og Miljøforvaltningen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

PERFORMANCE DokumentBrokeren

PERFORMANCE DokumentBrokeren PERFORMANCE DokumentBrokeren Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Målinger og analyse...1 1.1 Kørsler på Amazon-serveren...1 1.1.1 PDF...1 1.1.2 ODF...2 1.2 Kørsler på PC med 2 kerner og 12 GB RAM...2

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Test af et satellitbaseret kørselsafgiftssystem

Test af et satellitbaseret kørselsafgiftssystem Test af et satellitbaseret kørselsafgiftssystem Simon Bojer Sørensen, civilingeniørstuderende Aalborg Universitet - Vej & Trafik sbso04@plan.aau.dk Harry Lahrmann, sektionsleder, lektor Aalborg Universitet

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

Intelligent Farttilpasning som en del af værktøjskassen for bedre trafiksikkerhed? - erfaringer og anbefalinger med baggrund i projekt Spar på Farten

Intelligent Farttilpasning som en del af værktøjskassen for bedre trafiksikkerhed? - erfaringer og anbefalinger med baggrund i projekt Spar på Farten Intelligent Farttilpasning som en del af værktøjskassen for bedre trafiksikkerhed? - erfaringer og anbefalinger med baggrund i projekt Spar på Farten v/ Niels Agerholm, Aalborg Universitet Disposition

Læs mere

Spar på Farten Kommerciel i Vejle de første resultater. Niels Agerholm Civilingeniør, Ph.D. studerende Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet

Spar på Farten Kommerciel i Vejle de første resultater. Niels Agerholm Civilingeniør, Ph.D. studerende Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Spar på Farten Kommerciel i Vejle de første resultater Civilingeniør, Ph.D. studerende Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Agenda Hvad er ISA ISA-systemet Projektets opbygning Undersøgelsesdesign

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS Ove Aderse xcalibur@cs.aau.dk Istitut for Datalogi Aalborg Uiversitet Harry Lahrma lahrma@pla.aau.dk Trafikforskigsgruppe Aalborg Uiversitet Kristia Torp torp@cs.aau.dk

Læs mere

Wii Software Modificering. Uber Guide

Wii Software Modificering. Uber Guide Wii Software Modificering Uber Guide Af Michael Bartholin (og Alice Raunsbæk) http://wii.m-r-a.dk Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Krav...3 Forberedelse...3 Historik...3

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering HTX, RTG Rumlige Figurer Matematik og programmering Vejledere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G. Bjarnason Morten Bo Kofoed Nielsen & Michael Jokil 10-10-2011 In this assignment we have been working with

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver SSSystems.local Netværk Vi har valgt at bygge vores netværk på en måde der sikre at trafik fra DMZ en ikke kan komme ned til vores LAN. Både ved hjælp af firewall regler og NAT. Men for at sikre at vi

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Nyheder i Remote Support Platform 3.0

Nyheder i Remote Support Platform 3.0 Nyheder Remote Support Platform for SAP Business One Dokumentversion: 1.0 08.10.12 Alle lande Typografiske konventioner Typografi Eksempel Ord eller tegn citeret fra skærmbilledet. Disse omfatter feltnavne,

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

RECORDIT Voice Recording system

RECORDIT Voice Recording system RECORDIT Voice Recording system RECORDIT Call Recording RECORDIT er et Call Recording system baseret på de nyeste tekniske udviklinger, og tilbyder derfor alt hvad du kan forvente af en professionel, men

Læs mere

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 Peter Horsbøll Møller, Systems Engineer Pitney Bowes Software MapInfo for Windows MapInfo Professional Start på Microsoft.NET integration Investeringer

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

MapInfo Professional v11.0 & The MapInfo Location Intelligence Suite MapInfo Netværksmøder

MapInfo Professional v11.0 & The MapInfo Location Intelligence Suite MapInfo Netværksmøder MapInfo Professional v11.0 & The MapInfo Location Intelligence Suite MapInfo Netværksmøder Peter Horsbøll Møller, systems engineer Oktober 2011 Program MI Pro v11.0 overblik MI Pro Premium tjenester The

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Sikker Drift Standard Sikker Drift Light

Læs mere

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4 IT opgave Informationsteknologi B Vejleder: Karl Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Dato:03-03-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planlægning... 3 Kommunikationsplanlægning... 3 Problemstillingen...

Læs mere

CPU i7 2.2 GHz 4 kerner i5-4210u 1,7 GHz 2 kerner, 4 logiske kerner GPU integreret Nvidia GeForce 820M Ram 8GB 6 GB Harddisk HDD HDD

CPU i7 2.2 GHz 4 kerner i5-4210u 1,7 GHz 2 kerner, 4 logiske kerner GPU integreret Nvidia GeForce 820M Ram 8GB 6 GB Harddisk HDD HDD Indledning En computer indeholder forskellige komponenter. De vigtigste er CPU, GPU, RAM og harddisk. CPU en er selve hjertet, som styre processerne, og siger til hvilket komponent der skal lave hvilken

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Michael Jokil 11-05-2012

Michael Jokil 11-05-2012 HTX, RTG Det skrå kast Informationsteknologi B Michael Jokil 11-05-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Teori... 3 Kravspecifikationer... 4 Design... 4 Funktionalitet... 4 Brugerflade... 4 Implementering...

Læs mere

TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER

TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER Simon Sletting Bojer Civilingeniør, trafikplanlægger 1 Agenda Gennemførelse af trængselsanalyser: - Kort om beregningsmetoder - Kort om datakilder Formidling

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

Automatisering Af Hverdagen

Automatisering Af Hverdagen Automatisering Af Hverdagen Programmering - Eksamensopgave 10-05-2011 Roskilde Tekniske Gymnasium (Kl. 3,3m) Mads Christiansen & Tobias Hjelholt Svendsen 2 Automatisering Af Hverdagen Indhold Introduktion:...

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Nyheder i Remote Support Platform 3,1

Nyheder i Remote Support Platform 3,1 What's New Dokumentversion: 1.0 2014-05-09 Dokumentversioner Følgende tabel indeholder en oversigt over de vigtigste dokumentændringer. Version Dato Beskrivelse 1.0 2014-05-09 Første version 2 All rights

Læs mere

Installation på flerbruger computere

Installation på flerbruger computere Artikel om... Installation på flerbruger computere OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Flerbruger miljø, opdel database

Flerbruger miljø, opdel database Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Flerbruger miljø, opdel database Denne artikel henvender sig primært til begyndere og let øvede brugere af Access der ønsker at vide noget om flerbruger

Læs mere

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon -

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Data Warehouse 4. sem. datamatiker uddannelse Tietgen Skolen Odense Skrevet af Troels Markvard Andersen (DM08228) Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Troels Markvard Andersen Side 1 af 8 Forord /

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 5 ugers varighed Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt Total antal Lektioner Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 72 18 90 Fejlfinding 36

Læs mere

TimeLog Help Desk 1.1 Nyheder og forbedringer.

TimeLog Help Desk 1.1 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk Help desk med kvalitet TimeLog Support er frigivet i ny og drastisk revideret version. På samme tid skifter modulet navn til TimeLog Help Desk. TimeLog Help Desk er et ekstramodul

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vejdirektoratets Forprojekt til Digitalt Vejnet

Vejdirektoratets Forprojekt til Digitalt Vejnet Vejdirektoratets Forprojekt til Digitalt Vejnet DTU, 5. okt. 2010 1 05-10-2010 Intelligent brug af trafikale datakilder Baggrund Politisk aftale om En grøn transportpolitik januar 2009 Pulje til nye teknologiske

Læs mere

Peter Grynderup Poulsen

Peter Grynderup Poulsen 6. marts 2014 Peter Grynderup Poulsen pgpoulsen@gmail.com 30 22 45 24 Allégade 4, 7600 Struer www.pgpoulsen.dk Min baggrund indenfor softwareudvikling spænder meget bredt. Jeg har arbejdet med hjemmesideudvikling

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

Analyser af GPS-data fra Test en elbil og TU-data

Analyser af GPS-data fra Test en elbil og TU-data Analyser af GPS-data fra Test en elbil og TU-data Morten Aabrink og Stefan L. Mabit Trafikdage, Aalborg d. 24. august 2015 Overblik Motivation Data GPS-data TU-data Analyser Deskriptiv sammenligning Kørsel

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere