Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ægteskab uden Grænser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ægteskab uden Grænser"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr Marts 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ægteskab uden Grænser Generalforsamlingen foregår Lørdag den 26. april 2014 kl Kultur og Fritid, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til eller til Ægteskab uden Grænser, Christianshavns beboerhus, Dronningensgade 34, 1420 København K Budget og årsregnskab bliver uddelt ved generalforsamlingen. 1

2 Hygge og spise efter generalforsamlingen d.26/4 Vi har i år valgt at spise hos Soupa Natural, Sankt Peders Stræde 31, kld København K. Deres mad er økologisk og til rimelige priser - supper og chili koster imellem 33 og 95 kr. De har cocktails, bl.a. med et tilbud på 2 Cocktails for 100 Kr. Vi får 15 % rabat. Soupa Natural ligger ca 800 meter fra Indre By Kulturhus. For at foreningen kan reservere pladser er tilmelding til spisning nødvendig, senest den 13. april på eller till c/o Beboerhuset, Dronningensgade 34, 1420 København K Dinner after the general assembly April 26 th This year we have chosen to get together at Soupa Natural in Sankt Peders Stræde 31, kld København K They serve ecological food and the prices for soups and chili are between dkk. They also have a cocktail offer of 2 cocktails for 100dkk. Plus, we get a 15% discount. Soupa Natural is only 800 meters away from the Inner city Culture house. Please register for dinner by the 13th of April, so that Æug can book space at the restaurant. Do so via or by post to c/o Beboerhuset, Dronningensgade 34, 1420 København K 2

3 ÆUG søger ny webmaster. ÆUG s mangeårige webmaster, med tyk streg under Master, ønsker at blive afløst på posten. Derfor søger foreningen en ny webmaster. Men allerførst en kæmpe giga tak til Morten. Morten beskriver jobbet: Som webmaster vil du i dialog med bestyrelsen varetage udvikling og vedligehold af ÆUG's hjemmeside. Opgaverne er bl.a. - Vedligehold af hjemmesidets systemer (sikkerhedsopdateringer). Hjemmesiden er opsat i CMS-systemet Drupal. Forummet er opsat i forum systemet phpbb. - Fejlsøge evt. nedbrud (varetage den tekniske dialog med webhosting selskabet på vegne af bestyrelsen) - Assistere bestyrelsen med upload af indhold på hjemmesiden (ex. udarbejde manualer i brugen af systemet, undervise eller direkte uploade indhold hvis nødvendigt) - I dialog med bestyrelsen videre-udvikle hjemmesiden ud fra ønsker til ny funktionalitet eller funktionalitet der understøtter bestyrelsens arbejdsopgaver Din profil: Du har en interesse for web-udvikling og gerne med kendskab til CMS-systemer, php, html/html5, css etc.. Det vigtigste er dog en teknisk interesse for området og en interesse for at lære nyt. Teknisk flair og en systematisk tilgang til opgave løsningen vil også være en fordel. ÆUG tilbyder: Mulighed for at dykke ned i et område som web-udvikling. Der er store muligheder for at udvikle sine kundskaber indenfor web-området... Nyhedsbrevsredaktør søges Efter 10 år og 47 nyhedsbreve holder jeg op som nyhedsbrevsredaktør. Forhåbentligt er der en af jer, der gerne vil overtage og forny tjansen. Som I sikkert har lagt mærke til, har bestyrelsen i år besluttet at nyhedsbrevets sprog skal være dansk og engelsk. For at kunne formidle kontakten mellem bestyrelsen og medlemmerne er det allerbedst også at være medlem af bestyrelsen og der er plads i bestyrelsen. Grib chancen. Bliv bestyrelsesmedlem. Af de 11 bestyrelsespladser er kun 4 optaget. Kom til generalforsamlingen og stil op til bestyrelsesmedlem. Det er mange år siden at alle 11 bestyrelsespladser har været optaget og der er brug for flere bestyrelsesmedlemmer. Bortset fra sommer- og Nytårspausen, holder bestyrelsen i gennemsnit 1 møde om måneden i København. Husk at du skal være medlem og have betalt årskontingentet (125 kroner) til foreningen for at kunne stille op. Jeg takker for de mange år i bestyrelsen og for den tillid som I har vist mig ved at genvælge mig så mange gange. (Anne Marie) 3

4 ECB Conference Vienna Nov, 2013 Jesper, Wara og Jonas repræsenterede Ægteskab uden Grænser ved the European Conference of Binational /Bicultural Relationships i Wien. Jesper har sendt følgende referat: Key facts from ECB Conference Conference held by Fibel (Austria) Conference included o Presentations from sociological experts in cooperation with the Austrian Chamber of Labor o Presentations from national Family reunification organizations like ÆUG o Brain storm from national Family reunification organizations of how to move forward Participation from Spain, Switzerland, Austria, France, Germany, Belgium and Denmark General feeling that it would be useful to ensure conference is held once a year Indtryk af den danske ÆUG delegation/conference impression of ÆUG Denmark: We are doing well in terms of number of members and counseling services Presentations held during the conference Bi-national Families in Austria - Integration and Orientation Assistance, held by Gertrud Schmutzer, Verein Fibel (Austria) Multilinguality and Heterogenity in Bi-Cultural Families as an Impulse for Education, held by Maria Ringler, Verband Internationaler Familien und Partnerschaften (Germany) Bi-national or mixed? How to overcome the Lack of Equality in international Partner relationships. A Contribution to social Diversity, held by Beata Collet, Sorbonne University, Paris (France) Legal Framework for Bi-National and Bi-Cultural Families in Europe Support or Obstacle for Integration, held by Betty de Hart, Nijmegen University (Netherland) Decisions made for ECB for the future The aim is that next meeting will take place in November 2014 o ÆUG will decide before April 2014 if the next will be organized in Copenhagen. Otherwise the french organization will probably take over the organizing role o Report on specific topics/cases relevant to each country to be prepared by national organizations for november meeting 2014 ECB website will be developed CE (ECB s mother organization) will send a letter to all EU Parliament politicians before elections in A draft will be sent to all the ECB national organizations prior 4

5 Selvforsørgelseskrav og menneskerettigheder ved familiesammenføring Af Lars Kyhnau Hansen, Bestyrelsesmedlem i ÆUG To af de mest omtalte familiesammenføringssager i 2013 var den om familien Iversen fra Aarhus og familien Andersen fra Bornholm. Kenneth Iversen var for en del år siden udsat for en alvorlig arbejdsulykke, og var derfor gennem et revalideringsforløb, hvor han blev omskolet fra maskinarbejder til maskiningeniør. Efter omskolingen blev Kenneth genansat på den arbejdsplads, hvor ulykken var sket, og alt var således umiddelbart en ren solstrålehistorie. Problemet er bare, at Kenneth Iversen i mellemtiden har giftet sig og fået barn med en udlænding. Og familien blev derfor ramt af reglen om, at den herboende i 3 år forud for familiesammenføringen ikke må have modtaget ydelser efter integrationsloven eller aktivloven. Revalideringsydelse udbetales nemlig efter aktivloven. Benny Andersen lider af en kronisk sygdom, der har ødelagt hans immunforsvar, og er af den grund for nylig blevet førtidspensioneret. Som førtidspensionist kan man godt opfylde udlændingelovens krav om selvforsørgelse ved familiesammenføring, hvis familien er villig til at klare sig med en nedsat førtidspension og den løn, som den sammenførte ægtefælle evt. kan tjene i Danmark. Problemet for Benny Andersen er bare, at han som de fleste andre i en lignende situation modtog kontanthjælp, medens kommunen behandlede hans ansøgning om førtidspension. Og derfor må hans kone og 1-årige barn først bo i Danmark, når han har været på førtidspension i 3 år. I ÆUG s bestyrelse synes vi, at behandlingen af både Kenneth og Benny og deres ægtefæller og børn er fuldstændig meningsløs og urimelig. Kenneth er jo netop selvforsørgende i dag, så hvorfor skal der lægges vægt på, hvad der skete i hans liv for flere år siden? Og hvad angår Benny, er der desværre ingen udsigt til, at hans situation vil ændres til det bedre. Så vi kan simpelthen ikke se, hvilket formål det tjener, at han skal have været på førtidspension i 3 år, før hans ægtefælle må flytte hertil. ÆUG har derfor sendt en henvendelse til Folketinget, hvor vi foreslår 5 konkrete ændringer i udlændingelovens selvforsørgelseskrav, som kan være med til at sikre, at der fremover opstår færre åbenlyst urimelige afgørelser som dem i Kenneths og Bennys sager. De 5 forslag er: 1. Varigheden af den periode, hvor selvforsørgelsesevnen skal dokumenteres forud for familiesammenføringen, bør tilbageføres til højest 12 måneder for at opnå harmoni med dagpengereglerne og undgå lovgivning, der i det væsentlige alene medfører forlænget ventetid 2. Førtidspensionister bør fritages fra den bagudrettede del af selvforsørgelseskravet, da det ikke giver nogen mening at fastholde en målsætning om, at en person, der allerede er tildelt førtidspension, igen skal blive selvforsørgende 3. Ledighedsydelse til fleksjobbere bør ikke være omfattet af selvforsørgelseskravet, eller alternativt bør man ændre loven om arbejdsløshedsforsikring, så også fleksjobbere kan forsikre sig i en almindelig A-kasse 4. Enkeltstående ydelser, der ikke er relateret til forsørgelse, bør udgå af selvforsørgelseskravet 5. Ydelser, der er betalt tilbage til kommunen, bør ikke stå i vejen for en familiesammenføring ÆUG s henvendelse til Folketinget kan læses her: 5

6 Justitsminister Karen Hækkerup blev, som det ofte sker, når nogen henvender sig til Folketinget, bedt om at kommentere ÆUG s henvendelse. Hendes svar kan læses her: Essensen i Karen Hækkerups svar er desværre, at regeringen ikke har aktuelle planer om at ændre på udformningen af selvforsørgelseskravet. Siden er der dog sket det glædelige, at Udlændingenævnet har afsagt kendelser i 4 sager om modtagelse af ledighedsydelse for flexjobbere. Og i de sager har Udlændingenævnet fundet, at det vil være bedst i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser ikke at lade modtagelse af ledighedsydelse efter, at en person er visiteret til flexjob, stå i vejen for familiesammenføring. Så ÆUG s forslag nr. 3 er faktisk nu blevet til virkelighed takket være Udlændingenævnet. Der er tale om en general praksisændring som følge af Udlændingenævnets afgørelser, og man kan læse om den ny praksis her: Midt i glæden over den ny praksis er det værd at bemærke, at konsekvensen af Udlændingenævnets kendelser reelt er, at den hidtidige danske praksis IKKE har været i overensstemmelse med de internationale konventioner, Danmark har underskrevet. I ÆUG s bestyrelse finder vi det meget trist, at der er så lidt respekt for danske borgeres ret til familieliv i Danmark, at man konsekvent går helt til grænsen og nogle gange endda over grænsen for de internationale konventioner. Og da navnlig når det som her drejer sig om syge eller handicappede mennesker, der har begrænsede muligheder for selv at gøre noget ved deres situation. Dette aspekt gør sig også gældende i Benny Andersens sag, hvor myndighederne har fejet det fuldstændig til side, at Benny Andersen pga. sin sygdom reelt ikke har nogen mulighed for at bosætte sig med sin kone på Taiwan. Der skal generelt utroligt meget til, før det anerkendes, at en dansk statsborger ikke bare kan bosætte sig hvor som helst i Verden. Og det er noget, vi i ÆUG gerne vil arbejde for at skubbe noget mere til. I mellemtiden er både Kenneth Iversen og Benny Andersen flyttet til andre EU-lande og prøver på den måde, som så mange andre før dem, at få samlet deres familie i Danmark ved at flytte ud af Danmark. På ÆUG s Facebookgruppe var der en, der stillede det spørgsmål i forbindelse med Benny Andersens sag, hvem alt det flytteri dog gavnede? Og svaret fra en af ÆUG`s frivillige rådgivere var meget kort og præcist: Flyttemanden. Ægteskab uden Grænser, c/o Beboerhuset Dronningensgade 34, 1420 København K Formand: Jesper Næstformand: Christina Talsmand: Lars Kasserer: Lars Nyhedsbrev: Anne Marie Voldborg, Ansv. Red Mails til Ægteskab uden Grænser: Brug KONTAKT på Medlemmer finder du på: og på 6

7 Im-sagen og regler for bortfald af opholdstilladelse af Lars Kyhnau Hansen, En anden meget omtalt sag i 2013 var den om den 7-årige thailandske pige Im Nielsen og hendes mor Suthilda Nielsen. Ims danske stedfar døde desværre af kræft, da Im og hendes mor havde boet lige knap 2 år i Danmark. Og så siger udlændingelovens regler, at der ikke længere er grundlag for opholdstilladelsen, som dermed inddrages. Det skabte en så bred strøm af folkelig protest, at et bredt flertal i Folketinget bestående af alle partier undtagen Dansk Folkeparti valgte at ændre loven, så der fremover bliver bedre mulighed for, at en familiesammenført enke kan blive i Danmark, selvom ægtefællen afgår ved døden. Loven har også tilbagevirkende kraft, og der er mulighed for at få genoptaget sager, der er indtil 2½ år gamle. Man kan læse om de nye regler her: phold_aegtefaelles_doed.htm I ÆUG s bestyrelse glæder vi os naturligvis over de nye regler. Det kan dog efter vores opfattelse diskuteres, om det ligefrem var nødvendigt med en lovændring, eller om man ikke bare kunne have nøjedes med at ændre praksis. Af lovforslaget fremgår nemlig, at man i forvejen havde en såkaldt positiv formodningsregel, hvor enken som absolut hovedregel fik lov til at blive i Danmark, hvis han eller hun havde boet her i mere end to år, da dødsfaldet indtraf. Så den positive formodningsregel kunne man jo bare have udvidet. Eksistensen af den positive formodningsregel stemmer overens med information, som ÆUG tidligere har fået direkte fra Udlændingestyrelsen om deres praksis. Problemet er imidlertid, at information om den tidligere praksis ikke var offentligt tilgængelig. Og dermed har mange par formentlig tilbragt den sidste tid sammen med unødvendig bekymring om, hvad der skulle ske med den overlevende ægtefælle, når den kritisk syge ikke var her mere. Derfor er det om ikke andet positivt, at der nu som en bivirkning af Im-sagen er skabt langt større åbenhed omkring den relativt lempelige praksis på området, der har været der i mange år allerede, men som bare har været delvist hemmelig. I ÆUG er vi ikke tilhængere af hemmelighedskræmmeri. Vi er tilhængere af størst mulig åbenhed omkring praksis, både når den er restriktiv, og når den er lempelig. Derfor vil vi også gerne i dette nyhedsbrev afsløre en anden hemmelighed, som ikke fremgår specielt tydeligt af hjemmesiden Nyidanmark, og som ÆUG`s rådgivning får utroligt mange spørgsmål om. Nemlig hvad der sker, hvis man har børn sammen og bliver skilt, selvom den ene stadig kun har tidsbegrænset opholdstilladelse. Og svaret er, at i den situation er det ret fast praksis, at man IKKE henviser barnets ene forældre til at have samkvem med barnet hver 14. dag i f.eks. Brasilien. Man kigger på barnets tarv. Og bortset fra helt særlige tilfælde, hvor der f.eks. har været vold mod barnet, er det naturligvis i barnets tarv at blive ved med at have mulighed for tæt kontakt med begge sine forældre. Så derfor får barnets udenlandske far eller mor lov til at blive i Danmark, hvis der allerede er et etableret samliv med barnet her i landet. I denne type sager respekteres de internationale konventioner og hensynet til barnets tarv altså. Og heldigvis da for det. 7

8 50% flere familiesammenføringer i 2013 Af Lars Kyhnau Hansen, Bestyrelsesmedlem i ÆUG Som de fleste af ÆUG s medlemmer givetvis ved, blev der i 2012 gennemført en række lempelser i reglerne for familiesammenføring i Danmark. Pointsystemet, indvandringsprøven og ansøgningsgebyrerne blev afskaffet, tilknytningskravet blev lempet, og bankgarantien blev halveret fra til kroner. Efter en lidt langsom start fik Udlændingestyrelsen i 2013 for alvor tempoet i sin sagsbehandling op i gear, og resultatet er derfor det glædelige, at langt flere danskere i 2013 fik mulighed for at bo med deres ægtefælle i Danmark. Antallet af tilladelser til ægtefællesammenføring steg fra i 2012 til i Udviklingen i vist i den nedenstående figur Som det fremgår af figuren er der ikke tale om, at antallet af ægtefællesammenføringer nu er usædvanligt højt. Der er nærmere tale om en normalisering af antallet som følge af afskaffelse af de ekstraordinært stramme regler, der gjorde sig gældende i 2011 og Alligevel var det langt fra alle, der syntes, at der er tale om en god udvikling. På sin facebookprofil skrev tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen følgende 10. januar 2014: Så steg antallet af familiesammenføringer lige med 50 %! Antallet af asylansøgere er også steget, så det nu er det højeste i et tiår. Udlændingepolitikken skrider simpelthen for regeringen. Foreløbig er regningen 1 mia. kr.. Penge, vi kunne have brugt bedre. Jeg ønsker et åbent Danmark for dem, der kan og vil - og et hermetisk lukket Danmark for dem, der ikke vil. Jeg synes, det er trist, at formanden for Danmarks største parti dermed stempler danskeres udenlandske ægtefæller som nogen, der ikke kan og vil. Jeg synes, det er en decideret hån imod de mange danskudenlandske par, der hver dag går på arbejde og betaler skat og bidrager til det danske samfund. 8

9 Jeg synes også, det er trist, at Venstre ønsker et hermetisk lukket Danmark for danskere med udenlandske ægtefæller. Hvert 7. ægteskab, en dansker indgår i dag, er med en udlænding. Og da ægteskaber med udlændinge givetvis indgås af danskere med alle mulige former for politisk observans, er det også en stor del af Venstres egne vælgere, som partiet åbenbart ønsker at landsforvise, fordi deres ægtefæller anses for at være en belastning for samfundet. Jeg opfordrer derfor Venstre til at tænke sig om og få et lidt mere nuanceret og realistisk forhold til danskudenlandske ægteskaber, end partiet har i dag. F.eks. er der intet som helst behov for at genindføre et indviklet og bureaukratisk pointsystem, eller for at sætte bankgarantien op til kroner, når kommunerne stort set aldrig trækker på de eksisterende garantier. Tværtimod burde bankgarantien helt afskaffes, da den givetvis koster det offentlige mere i administration, end den indbringer. Ny diskussion om de økonomiske konsekvenser af indvandring. Af Lars Kyhnau Hansen, Bestyrelsesmedlem Rockwool Fondens forskningsenhed laver jævnligt nogle kørsler med DREAM modellen for at analysere konsekvenserne for de offentlige finanser af indvandring til Danmark. Den seneste blev offentliggjort i januar 2014 og kan læses her: Som sædvanligt blev også denne rapport straks brugt som anledning til at kræve, at nu må vi se at få stoppet for al indvandring fra ikke-vestlige lande, og så videre. En læsning af rapporten viser imidlertid, at anvendelsen af den i den offentlige debat er ret så selektiv. Fremskrivningen viser, at indvandrere og efterkommere fra vestlige lande, hvilket i praksis vil sige fra EUlande, i 2050 forventes at bidrage positivt til de offentlige finanser med 9,1 milliarder kroner om året. Men fik det nogen til at kræve, at nu må enhver snak om velfærdsturisme og indførelse af nye begrænsninger på den fri bevægelighed i EU stoppe? Nej det gjorde det ikke. I stedet blev al fokus lagt på, at fremskrivningen viser, at indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande, hvilket i praksis vil sige lande uden for EU, i 2050 stadig forventes at bidrage negativt med 6,0 milliarder til de offentlige finanser om året. Ok et negativt bidrag er selvfølgelig ikke godt, men faktum er jo, at beregningen viser, at indvandringen samlet set vil give et om end lille økonomisk overskud i Og det er da milevidt fra de dommedagsprofetier, vi ellers i årevis er blevet tudet ørene fulde af, om årlige underskud på milliarder og velfærdsstatens snarlige sammenbrud. Ydermere er det endda et resultat, der er baseret på en antagelse om, at forskellen mellem danskeres og indvandreres beskæftigelsesfrekvens ikke vil blive mindre i fremtiden, selvom der har været en klar tendens til dette gennem de sidste 20 år. Så med en bare lidt mere optimistisk eller blot realistisk antagelse om forbedret integration fremover, vil indvandring i 2050 bidrage med et klart overskud på de offentlige finanser. Rockwool Fonden beregner desuden, at de offentlige finanser vil blive forringet med 2,1 milliarder om året i 2050, hvis indvandringen fra ikke-vestlige lande stiger med personer om året fra nu af og frem til

10 Hvis man forestillede sig, at vi fjernede alle de nuværende restriktioner på retten til familiesammenføring og gik tilbage til reglerne fra år 2000, hvor der ikke engang blev stillet et krav om selvforsørgelse til danske statsborgere, der ønskede deres ægtefælle hertil, så er et realistisk skøn, at indvandringen til Danmark ville stige med cirka 1,500 personer om året. Og selv med Rockwool Fondens pessimistiske antagelse om, at integrationen ikke kan forbedres yderligere, så ville fri adgang til familiesammenføring altså dermed kun forværre de offentlige finanser med cirka 600 millioner om året. Det synes jeg egentlig er en ret lav pris for at sikre noget, der må siges at være en grundlæggende menneskeret, nemlig retten til at bo sammen med sin ægtefælle og sine biologiske børn. Og derfor kan det ikke være samfundsøkonomiske hensyn, der står i vejen for, at familiesammenføringsreglerne kan lempes yderligere. Der er simpelthen ikke det fjerneste hold i de vilde påstande om, at danskeres frie valg af ægtefælle er den sikre vej til velfærdssamfundets undergang. Igen, igen og igen. Europarådets Menneskeretskommissær mener at Danmark ikke lever op til kravene i FN s Børnekonvention. Af Anne Marie. Europarådets Menneskeretskommissær Muiznieks skriver: Selv om det bydes velkommen, at der for nylig er foretaget ændring for at lette familiesammenføring, er det problematisk, at børn over 14 stadig ikke er omfattet, og at dem over otte skal demonstrere deres integrationspotentiale. Kommissæren beklager også at Danmark ikke tager tilstrækkelig hensyn til barnets tarv, når familier bliver henvist til andre lande. ( ) Hvordan vil Danmark image se ud, hvis regeringen afviser at inkorporere de ratificerede menneskerettighedskonventioner i den danske lov? Af Anne Marie Regeringen nedsatte i februar 2013 et udvalg der skulle undersøge om de internationale konventioner som Danmark har tilsluttet sig, skulle inkorporeres i Dansk lov eller om det helst skulle blive status quo. En situation, hvor Danmark i princip har ratificeret konventionerne, men som giver et stort råderum for at følge dem ved at bruge formodningsregelen og fortolkningsregelen. Holger Kallehauge mener at inkorporering af menneskerettighedskonventioner ved lov ville sende et signal til embedsværket og befolkningen at disse konventioner bør overholdes. Samtidigt ville dette betyde en større retsbeskyttelse for borgerne og konventionerne ville blive mere synlige og dermed også mere anvendte. 10

11 I 1992 blev Den Europæiske Menneskerettighedskonvention inkorporeret i dansk lov og den fandt dermed en hyppigere rets anvendelse ved domstolene. Det nedsatte udvalg skal tage stilling til om menneskerettighedskonventionerne bør inkorporeres i dansk lov, om en individuel klageadgang til FN-komiteer bør vedtages og om tillægsprotokollet til EMRK om forbud mod diskrimination bør vedtages. Holger Kallehauge sagde i sit foredrag: De 7 konventioner er: - Konventionen af 1965 om forbud mod racediskrimination - Konventionen af 1966 om borgerlige og politiske rettigheder - Konventionen af 1966 om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder - Konventionen af 1979 om forbud mod alle former for diskrimination mod kvinder - Konventionen af 1984 om forbud mod tortur m.v. - Børnekonventionen af Handicapkonventionen af 2006 De er alle ratificeret/vedtaget af Danmark og dermed en del af Danmarks internationale forpligtelser. De skal overholdes, gennemføres og håndhæves. Det er det, vi har lovet ved at tiltræde og ratificere dem. Det gør vi i praksis navnlig ved at ophæve og ændre dansk lovgivning, som strider imod en konvention, inden den ratificeres/vedtages af Folketinget normalt ved en folketingsbeslutning. Herefter gælder der to fortolkningsregler: Formodningen om, at dansk ret svarer til konventionens indhold og fortolkningsreglen, hvorefter dansk ret i videst muligt omfang skal fortolkes, således at danske regler og praksis kommer til at svare til en ratificeret konventions indhold. Grænsen går ved lovregler, hvis ordlyd og mening er det modsatte. Læs hele Holger Kallehauge foredrag om emnet på Dobbelt statsborgerskab af Anne Marie Regeringen har opbakning til at fremsætte et lovforslag der tillader dobbelt statsborgerskab. Dette ville gælde for danskere som bor i udlandet og for udlændinge der bor i Danmark. Tidligere danske statsborgere som har mistet deres danske indfødsret vil få mulighed til at generhverve det. Læs mere på: ml I december 2012 nedsatte regeringen en arbejdsgruppe som skulle undersøge for og imod dobbelt statsborgerskab. Rapporten om dobbelt statsborgerskab, som ligger til grund for et evt. lovforslag, kan læses på: %20dobbelt%20statsborgerskab_0.pdf 11

12 Bogen Ægteskab og migration, Konsekvenserne af de danske familiesammenføringsregler , Af Anne Marie udgivet på Århus Universitetsforlag har samlet 15 forskeres meget forskellige studier som ser på udlændingelovgivningen for de transnationale par. Bogen indeholder en bred vifte af emner og facetter af lovens konsekvenser. Her vil jeg nævne nogen af emnerne. - Forskellen mellem ønskede og uønskede indvandrere er tydeliggjort i arbejdsmarkedsmigrationen. Ved særlige ordninger (såsom greencard, positivlisten, beløbsordningen (høj løn) og koncernordningen) gælder at udenlandske indvandrere kan medbringe ægtefælle / partnere / faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år. (Martin Bak Jørgensen) - Ægteskabsalderen er stigende blandt etniske minoriteter. Fra undersøgelser kan man til gengæld ikke se en uddannelses effekt. Flere unge uddanner sig. Det er en generel trend og ikke en reaktion på de ændrede familiesammenføringsregler. Tidligere har ægteskab ikke været en hindring for at uddanne sig. (Bolette Danckert og Vibeke Jakobsen). - Lovændringen har ikke ført til højere beskæftigelse blandt familiesammenførte ikke-vestlige indvandrede. Dette kan skyldes den strukturelle barriere på arbejdsmarkedet såsom diskrimination og manglen på sociale netværk. (Malene Rode Larsen og Heidi Hesselberg Lauritzen) - 24-årsreglen og tilknytningskravet gør at de unge indordner sig de nye normer, men dens effekt på individets skabelse af sig selv og dets muligheder for at agere frit er problemfyldt. De føler sig anderledes og efterlader dem i et problematiseret udenforskab. (Garbi Schmidt) - I skilsmisser af transnationale par har den herboende ægtefælle en betragtelig strukturel magt når den familiesammenførte ikke har fast ophold i Danmark. (Anika Liversage) - Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen talte med 12 kvindelige ægteskabsmigranter, der havde været udsat for vold. Hvem støtter kvinderne når de forlader deres ægtemand? - Samspillet mellem de cubanske og de danske love gør at unge par bliver tvunget af stater til at gifte sig for at kunne bo sammen. Ægteskab er en af de lovlige måder, hvorpå en gennemsnitlig cubaner kan emigrere og samtidigt opretholde sine fundamentale rettigheder i Cuba. Familiesammenføringslovgivningen øger ægtefællens afhængighed, skaber større ulighed mellem kønnene indenfor ægteskabet og unge danske kvinder bliver mere afhængige af deres forældre. (Nadine Fernandez) - Rikke Wagner har interviewet dansk-udenlandske par i Sverige og set efter hvordan borgere reagerer på loven. Om de bruger deres tale eller udvandring til at vise deres utilfredshed og hvilken indflydelse det har på medborgerskabet. - Familiesammenføringens eksil i Sverige indebærer afsavn af de sociale relationer til familien, men samtidigt oplevelse at et frirum, hvor man lever individuelle og selvstændige liv. (Tina Gudrun Jensen) - Anika Liversage og Mikkel Rytter skriver til slut om formodning om tvang i fætter-kusine-ægteskaber, hvor de implicerede parters egne opfattelser af deres liv bliver tilsidesat. To vigtige emner savnes i samlingen. - Hvilke konsekvenser har udlændingeloven på alle de danskere som blev henvist til fjerne tredje lande. - Hvilke konsekvenser har udlændingeloven på de danskere som de-facto er blevet skilt fra deres ægtefælle, partner eller samboende, fordi de af en eller anden grund ikke kunne flytte til det land som myndighederne henviste dem til. Det er trods alt dem der må føle de værste konsekvenser af loven. Bogen er et must for politikere. 12

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v. 2013/1 BSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 2. april 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Christian

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære læser,

Nyhedsbrev. Kære læser, Nyhedsbrev Kære læser, Tingene går hurtigt i disse dage. Det er kun et par uger siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, men på den korte tid er der både kommet nye regler for dansk statsborgerskab og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) Herning d. 10. februar 2017 Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet har

Læs mere

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Valby d. 28. marts 2012 Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Vores medlem Bilal Isa har fået tilsendt det vedhæftede brev fra den juridiske rådgivningstjeneste The AIRE Centre (Advice on Individual

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen 2012/1 BSF 72 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. februar 2013 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring Herning d. 2. oktober 2015 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring Ægteskab Uden Grænser har i dag sendt det vedhæftede brev til Udlændingenævnet, hvori vi påpeger, at anvendelsen

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Valby d. 23 maj. 2011 Integrationsministeren har fremsat et ændringsforslag til L168, som ganske vist vil medføre en lettere adgang til ægtefællesammenføring

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 18. marts 2012 Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 I vores to høringssvar til L104 har vi foretaget en ret detaljeret gennemgang af de problemer i forhold til internationale konventioner,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005.

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005. Udlændingestyrelsen Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: 30. september 2005 Erhvervs- og Sagsbeh.: NHL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilkendegav den 28. juni 2005

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 66 Maj Allerførst. Referatet af generalforsamlingen 16. marts Valg af dirigent: Ulla. Referent: Anne Marie

Nyhedsbrev nr. 66 Maj Allerførst. Referatet af generalforsamlingen 16. marts Valg af dirigent: Ulla. Referent: Anne Marie Nyhedsbrev nr. 66 Maj 2013 Allerførst. Referatet af generalforsamlingen 16. marts 2013. 1. Valg af dirigent: Ulla Referent: Anne Marie 2. Formandsberetning 2012 var et godt år for ÆUG. Foreningen oplevede

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark familieret@sim.dk og mjo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Filmprojekt - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Indvandringsprøven Folketinget vedtog i april 2007, at der skal etableres en indvandringsprøve for udlændinge, der søger ægtefællesammenføring til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne NOTAT Dato: 25. marts 2008 Kontor: Økonomi- og Analyse J.nr.: 2008/1176-31 Sagsbeh.: KPN Fil-navn: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Vedtægter for De Studerendes Forening

Vedtægter for De Studerendes Forening Vedtægter for De Studerendes Forening 1, funktion og opgave a) Foreningens navn er De Studerendes Forening (DSF) b) Foreningens opgave er at skabe sammenhold og sociale aktiviteter imellem de studerende

Læs mere

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Den 1. september 2015 træder loven om dobbelt statsborgerskab i kraft. Accepten af dobbelt statsborgerskab i Danmark har stor betydning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Vedtægter for Den Demokratiske Skole

Vedtægter for Den Demokratiske Skole Vedtægter for Den Demokratiske Skole 1. Navn og tilhørsforhold 1.1. Foreningens Navn er: Den Demokratiske Skole 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at opretholde

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Forsikringsklubben GF POST-TELE

Forsikringsklubben GF POST-TELE Forsikringsklubben GF POST-TELE Forslag til nye vedtægter for forsikringsklubben GF POST TELE Baggrund Som følge af at GF ændrer ejerstruktur og klubberne dermed bliver ejere af GF Medlemsselskabet a/s,

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION

POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION INDHOLDSFORTEGNELSE Integrationen er gået i stå 3 Styrket integrationsprogram 5 Ydelsen skal følge integrationen 8 INTEGRATIONEN

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering - Ved Direktør Jakob Jensen BRHS og jobcentre 20. juni 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Baggrund

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Formanden byder velkommen. Dirigent Referent Lovligt varslet Formanden foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Analyse 12. september 2014

Analyse 12. september 2014 12. september 214 Omkring 25 svenske statsborgere med ikke-vestlig baggrund flyttede fra Sverige til Danmark i 212 godt 6 danske statsborgere med samme baggrund tog den anden vej Af Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år

Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år 7. marts 2015 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år Efter 10 års ophold som flygtning i Danmark er det hver fjerde, der er i beskæftigelse. Det kræver økonomiske incitamenter,

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 BTL 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 17. marts 2015 Betænkning over

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Martin Justesen bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2010. 2. Vedtagelse af forretningsorden Martin Justesen

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring med børn)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring med børn) Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring med børn) Marts 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 1. Generelle bemærkninger til lovforslaget...

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Cphbusiness Students Vedtægter

Cphbusiness Students Vedtægter Cphbusiness Students Vedtægter 1. Navn og postadresse Foreningens navn er: Cphbusiness Students Foreningens postadresse er: Cphbusiness Students Landemærket 11, 5. sal 1119 København K 2. Formål Cphbusiness

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Retssikkerhed på integrationsområdet

Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed i den sociale sektor Christiansborg onsdag d. 6. maj 2009 Mette Blauenfeldt ~ Dansk Flygtningehjælp Flygtningepolitik til indvandringspolitik Nedtoning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere