Rammeplan for Gul Gruppe 1. periode 2013/ Fællesemnet er "DARWIN"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeplan for Gul Gruppe 1. periode 2013/2014 - Fællesemnet er "DARWIN""

Transkript

1 AALBORG FRISKOLE Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg Tlf Rammeplan for Gul Gruppe 1. periode 2013/ Fællesemnet er "DARWIN" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: (Denne del rummer den overordnede beskrivelse af fagene.) Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2013, og som angiver udviklingen hen imod slutmålene svarende til Fælles Mål. På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Opstarten af et nyt emne vil ske som en blanding af oplæg og information, kombineret med fælles brainstorm, hvor eleverne er med til at åbne emnet om og finde den sti vi følger i arbejdet med emnet. Nedenstående årsplan skal ses som en skitsering af de elementer der vil og skal indgå uanset hvilken sti, vi sammen finder, men som vil blive koblet til/tage udgangspunkt i arbejdet med fællesemnet. Dette halvårs fællesemne er Charles Darwin. I det første halvår er gul gruppe primært årgangsopdelt, for at give dem en tryghed i de nye rammer. Blokdage arbejdes der på tværs af årgange, samt i dansk/drama. Der er rotation mellem faglærerne, således at alle årgange får de samme faglige forløb, men på forskellige tidspunkter. De underemner der arbejdes med er: - Skabelsesberetninger - Grønland, dyrenes og menneskets tilpasning i forskellige klima, dyrenes evolution. - Store havdyr og landdyr, deres tilpasning til en verden i forandring - Forandring og udvikling med udgangspunkt i Darwins samtid(1800 tallet) Eleverne har diktat ugentligt, læsning hver dag, samt træning af almene matematiske færdigheder. Ved at benytte dansksystemet Fandango sikres de fleste trinmål fra Fælles Mål Dansk Fandango har skønlitteraturen i fokus, og målet er at udvikle eleverne som kompetente og engagerede litteraturlæsere og skrivere. De tre klassers relevante læsebøger forefindes som e-bog. Fandango tilgodeser ikke formel træning i grammatik og stavning. Denne del af danskundervisningen tilgodeses af bogsystemet Diktat for alle samt relevante grammatik kurser. Dansk/læsebånd Matematik/ matematikbånd Hver morgen er der læsetræning en halv time, hvor vi arbejder årgangsopdelt. Der læses både emnerelevant samt interessebaseret. Igennem hele året arbejder vi med de 4 hovedområder indenfor matematik: Tal og algebra, Geometri, matematik i anvendelse samt kommunikation og problemløsning. Der arbejdes under emnet store havdyr, omkring målestoksforhold, samt forståelsen af størrelsesforhold. Eleverne lærer at arbejde i excel, og der arbejdes også med tabeltræning.

2 Håndens fag Dansk/historie Dansk/drama Idræt I håndens fag (med Lene) arbejdes der med sløjd. I første forløb laves billedrammer til ophæng: Udmåling, savning i smig, slibning, montering, udfærdigelse af bagbeklædning og ophæng. Rammerne kan oliebehandles eller males & dekoreres inden færdigmontering. I andet forløb laves optryk, metalarbejde med udformning af navneskilte og skilte til skolen: Design af egne bogstaver i ståltråd, montering og hamring af spejlvendt navn i aluminium, maling og slibning samt huller til ophæng. Forløbene indeholder: Kendskab til de forskellige materialer & basisværktøj, forskellige arbejdsteknikker samt personligt udtryk på eget produkt. I håndens fag (med Iben) arbejdes der med billedkunst. Emnet er dyr i forandring hvor der arbejdes med tegninger, malerier, og billedudklip. Der tales samtidig om klima og forandringer. Der arbejdes både individuelt og i mindre grupper. Ældste årgang arbejder i mindre grupper med projektopgaver med udgangspunkt i udvikling og forandring gennem tiderne. De andre grupper arbejder med skabelsesberetninger, børn gennem historien, samt læsning og opgaveløsning med fokus på havdyr og Grønland Der arbejdes på tværs af årgange om emnet store havdyr. I drama arbejdes der med mange forskellige improvisationsøvelser, som forberedelse til næste halvårs musical. Eleverne illustrerer ved tegninger situationer fra Darwins liv, samt dele af evolutionsteorien. Alt efter årgang skrives der engelske ord på tegningen, eller hele sætninger. Nogle vil få muligheden for at lave dette til lydbøger, som gives videre til de yngre grupper som læstetræning. Der trænes basale engelske færdigheder såsom vejret, dato og hverdagsgloser. Der arbejdes med bogsystemet Fandango, hvor der trænes danskfaglige færdigheder, såsom genrebestemmelse, tematikker og forfatterkendskab. I idræt undervises der årgangsopdelt. I idræt har er der fokus på bold og batspil. Der er undervisning ude, såvel som, inde. Eleverne skal lære, at deltage i regelbaserede holdidrætter og små- og minispil. Der er fokus på regler, samt vinder og taber mentalitet. Elevernes kropslige færdigheder trænes og styrkes. Der er fokus på såvel den sociale deltagelse, samt den fysiske aktivitet I gul er der en gensidig forventning om at der skal spilles og synges - rytmisk sammenspil. timerne er delt op i moduler, således at der, hver gang vi har musik, vil være en vis afveksling - balanceret med en vis forudsigelighed. Samtidig er det tanken, at en sådan skabelon for hvordan vi arbejder, vil gøre musikundervisningen mere overskuelig. Hvor meget de forskellige moduler fylder og rækkefølgen i undervisningen vil variere fra gang til gang. 2. modul: Vi synger 3. modul: Vi bruger kroppen (fx til leg og dans) 2

3 Blokdag 4. modul: Aktivitet ift. overordnet emne Her arbejdes der på tværs af årgangene, vi tager på emnerelevante ekskursioner, samt fordybning i de enkelte fag på en kreativ praktisk/musisk måde. Beskrivelse uge for uge (eller periode) på de følgende sider: Fag Beskrivelse uge for uge Beskrivelse Uge 33-35: Inspirationsfase og kendskab til gruppen I skoleårets første 3 uger åbner vi for det overordnede emne DARWIN ved, med forskellige aktiviteter, at gøre børnene nysgerrige på emnet. Vi samler børnenes forundringspunkter sammen, og det er på baggrund af disse, at vi sætter overskrifter på uge til uge planerne. I ugerne forsøger vi sammen med børnene at finde svar på nogle af de ting, der optager dem, og som de forholder sig undrende til. I de 3 første uger har vi også et særligt fokus på at skabe relationer både hos børnene indbyrdes og mellem børn og voksne. Vi introducerer børnene for skoledagens faste holdepunkter bl.a. morgensamling, gruppetid og spisepause. Uge Dansk/historie Vi arbejder med underemnet Grønland og store havdyr, hvorigennem vi læser, løser opgaver, stavetræner, og fordyber os i emnerne. I historie, er der fokus på børns historie gennem de sidste 100 år. De ser tv-udsendelser, læser, lytter og arbejder i mindre grupper. (Ældstegruppen) Eleverne arbejder på et skriftligt projekt i mindre grupper. Temaet til projektet er udvikling og forandring gennem tiden. Projektet skal indeholde: forside med overskrift og billede, en indledning der begrunder deres valg af emne, og efterfølgende sider der uddyber det valgte emne. Projekterne evalueres senere i fællesskab i gruppen. Vi arbejder i engelsk, med vejret, ugedage, dato osv. Vi løser engelske opgaver og taler i grupper. Der er altså fokus på grammatik, sprogligefærdigheder, samt lytte og læseforståelse (Yngstegruppen - engelsk) I begyndelsen af hvert undervisningsforløb øver vi hverdagsord, taler om vejret, og om humøret. Eleverne skal arbejde i grupper, under forskellige emner der udspringer af det overordnede emne Darwin. Dette kan være emner som Darwins barndom, hans sørejser, hans opdagelser, hans teorier m.m. Der laves en brainstorm over emner, og grupperne dannes herefter, og arbejder i mindre grupper med det valgte emne. Der illustreres/tegnes, skrives engelske ord på tegningerne, og de øver sig i at udtale ordene. Tegningerne fremvises for andre elever på skolen. Eleverne ser filmen "Jorden rundt på 80 dage", der omhandler en 3

4 opfinder i 1800tallet, efterfølgende samtaler om tidens beklædning, våben og transportmuligheder. (ældste gruppe): Fandango: genrebeskrivelse og personkarakteristk. Dansk/drama Håndens fag Idræt Dansk: Eleverne ser film om store havdyr, samt om Grønland. Eleverne arbejder i mindre grupper om emnet store havdyr, de laver projetket i powerpoint eller på en planche. Drama: I denne periode arbejdes der i stamgrupperne (Yngste, mellemste og ældste), for at give eleverne mulighed for at afprøve det, at arbejde med drama i trygge rammer. Der arbejdes med to forskellige improvisationsøvelser, der tager udgangspunkt i at, bruge sin fantasi, sige ja til hinandens ideer, og det at bliver mere tryg ved at være "på scenen". (Yngstegruppen) Hver elev vælger sig et dyr de godt kan lide, og gerne vil arbejde med. Det kan være dyr både fra havet og på land. De tegner dyret, og tegner deres føde. Derefter gør de sig overvejelser over hvordan dyret kunne udvikle sig, hvis det pludselig blev nød til at udvikle sig for at overleve, i et andet miljø, altså en form for fantasiudvikling. De arbejder sammen to og to om at lave et maleri over dyrets nye levested. Efterfølgende får eleverne et billede af deres dyr, og får så muligheden for at ændre det. Dyret kan pludselig have fået vinger, gæller, klør o.lign. Til sidst sættes dyret på maleriet, og der skrives kort om dyret før og efter udvikllingen. Idrætsundervisningen foregår ude, hvor der spilles bold og batspil. Eleverne øver småspil, og træner basale boldspilsfærdigheder. Der er fokus på konkurrenceelementer, samt vinder og taber mentalitet Matematik/natur/teknik Der arbejder med størrelsesforhold i "haj og hval matematik" der trænes almen problemløsning. Klasserne vil i det halve år på skift blive introduceret i brug af Regneark. Her vil vi tage udgangspunkt i dagligsdagting såsom: opskrifter, tabeller, boner og regnskaber. Eleverne skulle gerne blive fortrolige med hvilke muligheder Regneark kan give i brug af lommeregner, formler oa. I denne periode vægt på nutidig musik. 2. modul: Vi synger 3. modul: Vi bruger kroppen (sang, dans og spil) 4. modul: Sammenspil udfra nutidig musik. Uge 38 Blokdage Gul gruppe på lejrskole. Overnatning på Kattegatcentret med undervisningsforløb omkring hajer. Overnatning i hytte med forskellige aktiviteter og fest. Uge 36: matematikstjerneløb. Uge 37: skolens fællesblokdag. Uge 38: evaluering af lejr. Uge

5 Dansk/historie (Yngstegruppen) Eleverne arbejder med tre forskellige skabelseshistorier, med fokus på skabelsen af verden, samt menneskets oprindelse. Den kristne skabelseshistorie, Adam og Eva som forfædre. Den nordiske mytologis skabelseshistorie, Ask og Embla som forfædre. Big bang som skabelseshistorie, aberne som forfædre. Eleverne illustrerer/tegner til historierne, og der laves plancher der illustrerer og beskriver historierne. Dansk/Drama I denne periode arbejder eleverne på tværs af stamgrupperne, der arbejdes i korte forløb med rotation mellem dansk og drama. I dansk arbejdes der med skrivning og grammatik. I drama arbejdes der med mange forskellige improvisationsøvelser, hvor rammerne og temaet er bestemt, men det er eleverne der giver scenerne liv og indhold. Eleverne arbejder med tonefald, kropsholdning, status, gestik, fantasi og det at improvisere. (Mellemstegruppen - engelsk) I begyndelsen af hvert undervisningsforløb øver vi hverdagsord, taler om vejret, og om humøret. Eleverne skal arbejde i grupper, under forskellige emner der udspringer af det overordnede emne Darwin. Dette kan være emner som Darwins barndom, hans sørejser, hans opdagelser, hans teorier m.m. Der laves en brainstorm over emner, og grupperne dannes herefter, og arbejder i mindre grupper med det valgte emne. Der illustreres/tegnes, skrives engelske ord og sætninger på tegningerne, og de øver sig i at udtale ordene. Eleverne ser filmen "Jorden rundt på 80 dage", der omhandler en opfinder i 1800tallet, efterfølgende samtaler om tidens beklædning, våben og transportmuligheder. (Yngstegruppe - Fandango): Genrebeskrivelse og personkarakterisk. Håndens fag Idræt (Ældstegruppen) Hver elev vælger sig et dyr de godt kan lide, og gerne vil arbejde med. Det kan være dyr både fra havet og på land. De tegner dyret, og tegner deres føde. Derefter gør de sig overvejelser over hvordan dyret kunne udvikle sig, hvis det pludselig blev nød til at udvikle sig for at overleve, i et andet miljø, altså en form for fantasiudvikling. De arbejder sammen to og to om at lave et maleri over dyrets nye levested. Efterfølgende får eleverne et billede af deres dyr, og får så muligheden for at ændre det. Dyret kan pludselig have fået vinger, gæller, klør o.lign. Til sidst sættes dyret på maleriet, og der skrives kort om dyret før og efter udvikllingen. Idræt foregår ude, såvel som inde. Der øves småspil, bla basketballforløb, m-bold og andre slagboldspil. I 3.klasse har vi et forløb med hockey på skemaet, hvor vi arbejder med det færdige spil samt relevante opvarmningslege, øvelser og andre slagspil. I anden periode kigger vi i sange og sammenspil lidt tilbage i tiden. Vi er på jagt efter de rytmer der har vandret jorden rundt, og har udviklet sig og overlevet fra generation til generation. 5

6 2. modul: Vi synger 3. modul: Vi bruger kroppen (sang, dans og spil) 4. modul: Sammenspil udfra globalt musiksprog. Blokdage Dansk/historie Dansk/Drama Håndens fag Uge 39: Historie, Uge 40: forberedelse til skolens fødselsdag. Uge 41: plandage. Uge (Mellemstegruppen) Eleverne arbejder med tre forskellige skabelseshistorier, med fokus på skabelsen af verden, samt menneskets oprindelse. Den kristne skabelseshistorie, Adam og Eva som forfædre. Den nordiske mytologis skabelseshistorie, Ask og Embla som forfædre. Big bang som skabelseshistorie, aberne som forfædre. Eleverne illustrerer/tegner til historierne, og der laves plancher der illustrerer og beskriver historierne. I denne periode arbejder eleverne fortsat på tværs af stamgrupperne, der arbejdes i korte forløb med rotation mellem dansk og drama. I dansk arbejdes der fortsat med skrivning og grammatik. I drama arbejdes der fortsat med mange forskellige improvisationsøvelser, hvor rammerne og temaet er bestemt, men det er eleverne der giver scenerne liv og indhold. Eleverne arbejder med tonefald, kropsholdning, status, gestik, fantasi og det at improvisere. (Ældstegruppen -engelsk) I begyndelsen af hvert undervisningsforløb øver vi hverdagsord, taler om vejret, og om humøret. Eleverne skal arbejde i grupper, under forskellige emner der udspringer af det overordnede emne Darwin. Dette kan være emner som Darwins barndom, hans sørejser, hans opdagelser, hans teorier m.m. Der laves en brainstorm over emner, og grupperne dannes herefter, og arbejder i mindre grupper med det valgte emne. Der illustreres/tegnes, skrives engelske ord på tegningerne, og de øver sig i at udtale ordene. Der laves "lydbøger" i photostory, udfra deres emnearbejde. Eleverne ser filmen "Jorden rundt på 80 dage", der omhandler en opfinder i 1800tallet, efterfølgende samtaler om tidens beklædning, våben og transportmuligheder. (mellemste gruppe): Fandango: genrebeskrivelse og personkarakteristik. (Ældstegruppen) Hver elev vælger sig et dyr de godt kan lide, og gerne vil arbejde med. Det kan være dyr både fra havet og på land. De tegner dyret, og tegner deres føde. Derefter gør de sig overvejelser over hvordan dyret kunne udvikle sig, hvis det pludselig blev nød til at udvikle sig for at overleve, i et andet miljø, altså en form for fantasiudvikling. De arbejder sammen to og to om at lave et maleri over dyrets nye levested. Efterfølgende får eleverne et billede af deres dyr, og får så muligheden for at ændre det. Dyret kan pludselig have fået vinger, gæller, klør o.lign. Til sidst sættes dyret på maleriet, og der skrives kort om dyret før og efter udvikllingen. I tredje periode kigger vi ind i musikken som traditions- og kulturbærer. Herunder salmer, fællessang, hymner, og de numre der af en eller anden årsag, opnår status som nationalsange eller sange der kan samle. Hvilke kunstnere tror børnene vil 6

7 "overleve" i flere generationer, hvilke sange og numre står stærkt og hvorfor. Vi skal også snuse lidt til simpel komposition. 2. modul: Vi synger 3. modul: Vi bruger kroppen (sang, dans og spil) 4. modul: Slager-sammenspil. :-) Blokdage Uge 43: historie. Uge 44: Idræt og drama. Uge 45: drama/engelsk. Uge 46: skolens fælles blokdag. Uge 47: engelsk. Uge 48: engelsk. Uge 49 Mandag Tirsdag-torsdag Blokdag Redaktionsuge Store klippedag på hele skolen Afslutning af dette halvårs emne Håndens fag....er jo et af omdrejningspunkterne i julen. Vi bidrager med fællessang i byen. Uge 50 Eleverne arbejder på tværs af stamgrupper, der arbejdes på Rullen. Der arbejdes på forskellige områder af avisen. Brevkassen, interviews, vittigheder, forskellige arbejdsopgaver m.m. Blokdag: Håndensfag Uge 51 Den store juletid Blokdag Der julehygges og pyntes, der laves juleopgaver og der afholdes julefrokost. Håndensfag For at se fælles mål for undervisningen, kan man se på følgende link: Maal/Klassevis 7

Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 6 Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen hen imod slutmålene svarende til Fælles

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf , Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf ,   Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 Hvad skal der ske Uge-nr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin.

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. 1 af 6 Rammeplan Grøn Gruppe 6. og 7. klasse Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Klassens sociale mål: I 1. klasse skal vi blive gode til: At lytte til og respektere hinanden. At hjælpe hinanden At passe på egne og andres ting At passe på hinanden,

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

RAMMEPLAN FOR RØD. 2. periode 2013/2014 - Fællesemnet er "BALANCEGANG"

RAMMEPLAN FOR RØD. 2. periode 2013/2014 - Fællesemnet er BALANCEGANG RAMMEPLAN FOR RØD 2. periode 2013/2014 - Fællesemnet er "BALANCEGANG" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er s undervisningsplan for foråret 2014, som angiver udviklingen

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af faget Håndværk 3.-5. kl. 2014-15 De fysiske forhold. Undervisningen i 3.-5. klasse dækker fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd. Vi er de

Læs mere

1. periode 2013/2014 - Fællesemnet er "DARWIN"

1. periode 2013/2014 - Fællesemnet er DARWIN AALBORG FRISKOLE Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Tlf.98 14 70 33 Rammeplan for Rød 1. periode 2013/2014 - Fællesemnet er "DARWIN" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR:

UNDERVISNINGSPLAN FOR: 3. årgang Vester Mariendal Skole Stjernevej 1 9200 Aalborg SV tlf. 98183988 UNDERVISNINGSPLAN FOR: Billede Navn B Klassens navn 3.a Klasselærer/kontaktlærer V Udarbejdet af V (Klassens team) X Y Z Dato

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus Undervisningen i dansk i 4. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål. I 4. klasse skal

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

Årsplan 5. klasse, musik 2010/2011

Årsplan 5. klasse, musik 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, musik 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 4. klasse 2016/2017. Læringsstil forløb og faglig læsning

Årsplan for danskundervisningen i 4. klasse 2016/2017. Læringsstil forløb og faglig læsning 1 Årsplan for danskundervisningen i 4. klasse 2016/2017 Periode: Forløb: Færdigheds og videns områder Uge 32-40 Danmark: 5/9-3/10 Folketinget:15/8 12/9 Jeg er William: 22/8 19/9 Chr.4: 5/9 3/10 Emne: Danmark

Læs mere

KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 5 ÅRSPLAN FOR KUNST. 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK

KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 5 ÅRSPLAN FOR KUNST. 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK Årsplaner for 1x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK...

Læs mere

Målsætning for Gul gruppe menneskeligt/socialt

Målsætning for Gul gruppe menneskeligt/socialt Jeg synes, at Gul Gruppe er en meget åben gruppe. Man har ikke altid lige de samme holdninger, men man skal da i hvert fald ikke være bange for at sige det, man så føler. Emma P (elev i 6. klasse). Målsætning

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Tilsynsvurdering april 2011

Tilsynsvurdering april 2011 Tilsynsvurdering april 2011 Hermed overgives tilsynsvurdering april 2011 til Spjellerup Friskoles generalforsamling. Tilsynsvurderingen er udarbejdet efter retningslinjer for tilsyn, som beskrevet på Undervisningsministeriets

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Årsplan Idræt 7.- 9. Årgang 2015-2016

Årsplan Idræt 7.- 9. Årgang 2015-2016 Årsplan Idræt 7.- 9. Årgang 2015-2016 Faglige mål: De faglige mål er opstillet i henhold til fællesmål for idræt 7. 9. klasse. - taktisk og teknisk færdigheder videreudvikles igennem den alsidige undervisning

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017

Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017 Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017 Evaluering af den samlede undervisning på Privatskolen er udført på følgende måde. 1. Lærerne blev bedt om at svare på følgende spørgsmål:

Læs mere

Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe

Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe Generelt for klassen: 0.-1.c består af 5 elever, 2 piger og 3 drenge. Heraf går 3 elever

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Samsø Friskole Årsplan for indskolingen skoleåret 14-15

Samsø Friskole Årsplan for indskolingen skoleåret 14-15 Samsø Friskole Årsplan for indskolingen skoleåret 14-15 0-1 kl. Uge 34-36 Uge 37-41 Uge 42 Uge 43-47 Natur og teknik Livet på stranden dyr, sten og planter Kæledyr og landbrugsdyr Efterårsferie Vand Uge

Læs mere

Årsplan 1.a Tingagerskolen 2013/2014

Årsplan 1.a Tingagerskolen 2013/2014 Årsplan 1.a Tingagerskolen 2013/2014 DG, GH, HY, JS Status for 1.a I 1.a er der 20 elever, 11 drenge og 9 piger. Vi er fire lærere, der samarbejder om klassen. Jette underviser i matematik, natur/teknik,

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11.

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. August 2010 Vedr. årsplaner for skoleåret 2010-11 Kære forældre. Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. Vi anvender til alle fag og klasser den skabelon, som "Årsplan-arbejdsgruppen" bestående

Læs mere

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik 1 Faglig årsplan for 2. klasse Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv... Undervisningen tilrettelægges, så

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 mandag Skoleopstart kl. 16-18 Min sommerferie Jeg er ikke nogen kanin om personkarakteristik

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR:

UNDERVISNINGSPLAN FOR: 3. årgang Vester Mariendal Skole Stjernevej 1 9200 Aalborg SV tlf. 98183988 UNDERVISNINGSPLAN FOR: Billede Navn C Klassens navn 3.a Klasselærer/kontaktlærer V Udarbejdet af V (Klassens team) X Y Z Dato

Læs mere

Rammeplan for Gul 2. periode 2013/2014 - Fællesemnet er "BALANCEGANG"

Rammeplan for Gul 2. periode 2013/2014 - Fællesemnet er BALANCEGANG Rammeplan for Gul 2. periode 2013/2014 - Fællesemnet er "BALANCEGANG" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: (Denne del rummer den overordnede beskrivelse af fagene.) Rammeplanen er

Læs mere

Tilsynserklæring 2014/2015

Tilsynserklæring 2014/2015 Tilsynserklæring 2014/2015 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

Evaluering af undervisningen i DA Dansk: Karin Tychsen. Formålet med dansk: - Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale skrive læse.

Evaluering af undervisningen i DA Dansk: Karin Tychsen. Formålet med dansk: - Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale skrive læse. Evaluering af undervisningen i DA 2010-11. Dansk: Karin Tychsen Formålet med dansk: - Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale skrive læse. (uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). For børnehaveklassen

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 3.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 3.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 3.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

RAMMEPLAN Grøn Gruppe 6. -7. klasse

RAMMEPLAN Grøn Gruppe 6. -7. klasse AALBORG FRISKOLE Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Tlf.98 14 70 33 Halvårligt fællesemne: Darwin RAMMEPLAN Grøn Gruppe 6. -7. klasse På skolen har vi et halvårligt fællesemne,

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Rammeplan for foråret 2015 i Gul GRUPPE

Rammeplan for foråret 2015 i Gul GRUPPE 1 Rammeplan for foråret 2015 i Gul GRUPPE Indledning. På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der danner ramme om alle fag i alle klassetrin. Opstarten af et nyt emne sker som en blanding af oplæg og

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

6. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

6. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK 2016-17 Lærer: Sussi Sønnichsen Forord til matematik i 6. Klasse Vi skal arbejde hen imod følgende kompetencemål: Matematiske kompetencer: Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik.

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde:

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde: Forældretilsyn Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn I Holsted børnehave styrker vi barnets sociale kompetencer Fordi børn der er sociale har større forudsætning for at samarbejde, de bliver mere tolerante, og alvorligt drilleri/mobning mindskes. Det knytter

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Rammeplan for MG1 Forår 2016

Rammeplan for MG1 Forår 2016 Rammeplan for MG1 Forår 2016 Fagenes FASTE UGERUTINER, samt beskrivelse af arbejdsformer Vi har særligt fokus på flg. færdighedsmål: Intern Evaluering KURSUSDANSK Danskundervisningen vil hver dag (Mandag,

Læs mere

Skoleskema for 0.-4.C

Skoleskema for 0.-4.C Skoleskema for 0.-4.C 0/4c Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.20-09.05 Idræt 09.05-09.50 Idræt Nat./tek. 10.05-10.50 10.50 11.35 Billedkunst EL/BE Musik 12.00-12.45 Religion Klassens lærere i dette

Læs mere

Eleverne er meget glade for billedkunst. De er kreative og laver nogle gode resultater.

Eleverne er meget glade for billedkunst. De er kreative og laver nogle gode resultater. Evaluering DB april 2012 DB Billedkunst Jeff Weber Eleverne er meget glade for billedkunst. De er kreative og laver nogle gode resultater. Jeg synes, at mange er gode til at bruge deres fantasi, og udtrykke

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Årsplan i dansk for børnehaveklassen, 2008-2009.

Årsplan i dansk for børnehaveklassen, 2008-2009. Årsplan i dansk for børnehaveklassen, 2008-2009. De generelle mål for faget er følgende: At børnene er glade for at komme i skole, lærer skolen at kende som et trygt sted uden drilleri og med plads til

Læs mere

Skabelon til lokalt karavanebesøg gennemført af foreningen

Skabelon til lokalt karavanebesøg gennemført af foreningen Skabelon til lokalt karavanebesøg gennemført af foreningen Håndboldkaravanen er i HRØ regi, en rullende PR og inspirationsenhed, der kører rundt i regionen (Sjælland, Lolland- Falster, Bornholm og København)

Læs mere

Generelt om Holmebækskolen

Generelt om Holmebækskolen Generelt om Holmebækskolen Skolen er tosporet fra 0-9 kl.. Undtagen 3 årgange, der er etsporet. Der er 17 normalklasser og 6 specialklasser. På skolen går 410 elever, der er delt op i 3 fløje. Lille fløj

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk 1 Faglig årsplan for 5. klasse Formål for faget dansk: Undervisningen i dansk i 5. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Fælles Mål. I 5. klasse skal de elementære skrive- læse-

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Årsplaner for 8/10 c 2010/2011

Årsplaner for 8/10 c 2010/2011 Årsplaner for 8/10 c 2010/2011 Status: Klassen består af 10 elever fra 8 til 10 klassetrin. (8 kl. 2 elever 9 kl. 6 elever 10 kl. 2 elever) ( 6 piger og 4 drenge). Fælles med 8 10d er idræt, samt valgfagene

Læs mere

Årsplan for børnehaveklassen 2010/2011

Årsplan for børnehaveklassen 2010/2011 Årsplan for børnehaveklassen 2010/2011 Hvornår? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Form og metode) Med hvilket formål? Andet 32-35 Børnehaveklassen-hvem er vi? Vi arbejder med navne, udseende, hvad kan

Læs mere

FREMTIDENS VERSION 2. Skoleåret 15/16

FREMTIDENS VERSION 2. Skoleåret 15/16 FREMTIDENS VERSION 2 Skoleåret 15/16 Kære forældre Første forsøgsår med skolens nye UUA- og PUA-model nærmer sig nu sin afslutning. De mange nye og givende tiltag er afprøvet i årets løb og i den seneste

Læs mere

ÅRSPLAN 2012/13 - DANSK 1. KLASSE PERIODE EMNE AKTIVITETER MÅL

ÅRSPLAN 2012/13 - DANSK 1. KLASSE PERIODE EMNE AKTIVITETER MÅL ÅRSPLAN 2012/13 - DANSK 1. KLASSE PERIODE EMNE AKTIVITETER MÅL August september VI SKAL LÆRE HINANDEN AT KENDE Fortællertid Oplæsning Dialog At lytte til oplæsning (i - s- t) (konsonanter og vokaler) Sange,

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Undervisningsplanlægning ud fra elevens læringsstil FoU projektnummer

Undervisningsplanlægning ud fra elevens læringsstil FoU projektnummer SPØRGESKEMA Bilag 2 Alle disse spørgsmål skal besvares med et JA eller et NEJ. Det er ikke meningen at du skal tænke meget længe over hvert enkelt spørgsmål, men bare sætte et kryds der, hvor det først

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Rammeplan for Grøn gruppe 2. periode 2013/2014 - Fællesemnet er "BALANCEGANG"!

Rammeplan for Grøn gruppe 2. periode 2013/2014 - Fællesemnet er BALANCEGANG! Rammeplan for Grøn gruppe 2. periode 2013/2014 - Fællesemnet er "BALANCEGANG" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: (Denne del rummer den overordnede beskrivelse af fagene.) Rammeplanen

Læs mere

Årsplan for pigeidræt i 5.klasse

Årsplan for pigeidræt i 5.klasse Årsplan for pigeidræt i 5.klasse Der tages udgangspunkt i Fælles Mål for faget idræt. Faghæfte, udgivet af undervisningsministeriet. Signalement, formål, trinmål og slutmål for faget kan findes på www.uvm.dk.

Læs mere

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK 2016-17 Lærer: Sussi Sønnichsen Forord til matematik i 2. Klasse Vi vil arbejde med bogsystemet & 2B, Alinea, samt kopiark til systemet. Jeg vil differentiere undervisningen og vil foruden de stillesiddende

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 5.-7. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Stormøde. - Ny Struktur på Høve Friskole. Februar 2013. Copyright (C) 2012 Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs

Stormøde. - Ny Struktur på Høve Friskole. Februar 2013. Copyright (C) 2012 Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs Stormøde - Ny Struktur på Høve Friskole Februar 2013 1 Velkommen - Velkommen til Stormødet - Fællessang - 319 Noget om kraft Med store undrende øjne går jeg, Hvor anemonerne lyser hvidt. Og midt i forårets

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen.

Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen. Årsplan for 0.årgang i SKK i 2015-2016 Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen. 0.årgang arbejder ud fra Undervisningsministeriets faghæfte 23- Fælles Mål 2009

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Antal ugentlige idrætslektioner på N. Zahles Gymnasieskole

Antal ugentlige idrætslektioner på N. Zahles Gymnasieskole Undervisningsplan for faget Idræt på N. Zahles Gymnasieskole Skolen tilslutter sig Folkeskolens Fælles Mål i Idræt og arbejder ud fra de kompetencemål, som er beskrevet for forløbene: Efter 2. klasse,

Læs mere