8. Variable lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. Variable lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret:"

Transkript

1 8. Variable lønarter Disse variable lønarter, der enten er variable tillæg eller variable fradrag, bruges kun på blanket FL04. Bemærk, at på samtlige variable lønarter kan standardbetegnelsen overskrives. Beskrivelse, alfabetisk sorteret: Administrationstillæg pr. time Lønart Bruges til udbetaling af administrationstillæg til gravervikarer, der aflønnes på timebasis i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Stillingsnr. udfyldes med nummer på den stilling, der vikarieres i og Antal med det antal timer, der skal udbetales tillæg for. Beklædningsgodtgørelse Lønart Bruges til udbetaling af beklædningsgodtgørelse efter gældende regler. Beløbet er A-indkomst. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales. Beklædningsgodtgørelse Lønart Bruges til udbetaling af beklædningsgodtgørelse efter gældende regler. Beløbet er IKKE A-indkomst. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales. B-indkomst vederlag Lønart Bruges til udbetaling af honorarer til foredragsholdere. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales. Er pengene udbetalt kontant til foredragsholderen, benyttes desuden lønart 9100 Fradrag i nettoløn til modregning. Boligbidrag (træk) Lønart Bruges når den ansatte har bolig til rådighed og skal betale et beløb for dette. Beløb udfyldes med det beløb, der skal trækkes. Boligtilskud Lønart Bruges til udbetaling af skattepligtigt tilskud. Beløb udfyldes med beløb til udbetaling. Dagpenge ledighedsdage Lønart Bruges til udbetaling af dagpenge for ledighedsdage. Antal udfyldes med antal dage. Arbejdsgiver betaler de første 2 ledighedsdage. Hvis der er 2 ledighedsdage, skal der være 2 dagsfradrag. Hvis den ansatte er halvtidsforsikret udfyldes Antal med 1. Beløb kan udfyldes med evt. skattefradrag for ledighedsdagen. A-Indkomst Efterregulering Variable lønarter August 2004 Side 34

2 Diæter/kirkesyn Lønart Bruges til udbetaling af skattepligtige diæter samt honorering af kirkesyn, som er skattepligtig. Antal udfyldes med antallet af diæter á 4 timer. Satsen er i henhold til Kirkeministeriets cirkulære. Eventuel fradrag for bespisning registreres på lønart 5120 Fradrag for bespisning (m. skat). AM-bidrag A-Indkomst Efterregulering Elevgodtgørelse Lønart Bruges til refusion af elevers udgifter i forbindelse med skoleophold m.v. Beløb skal udfyldes. Feriepenge - merarbejde manuel Lønart Bruges til at udbetale/rette ferietillæg. Beløb udfyldes med det ferietillæg, den ansatte skal have udbetalt. Lønarten bruges positivt såvel som negativt. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Feriepenge udb. af forrige år Lønart Bruges til at udbetale gode feriedage fra forrige år. I de tilfælde hvor lønmodtageren ikke ønsker at få ikke afholdt ferie overført til gemt ferie. Anvendes typisk ved overgang til nyt ferieår. Antal feriedage til udbetaling angives. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Feriepenge ved afvigelse i forbindelse med fratræden Lønart Bruges til medarbejdere der har løn under ferie, men har valgt afvigelse (12 %). Der skal ved fratrædelse beregnes yderligere ½ % i feriegodtgørelse af ikke afholdt ferie. Der skal udfyldes restferiedage år 1 og år -2 AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Flyttegodtgørelse Lønart Bruges til udbetaling af flyttegodtgørelse. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales. Beløbet er skattepligtigt. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Flyttegodtgørelse Lønart Bruges til udbetaling af flyttegodtgørelse. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales. Beløbet er B-indkomst. Flyttegodtgørelse B-indkomst Lønart Bruges til udbetaling af flyttegodtgørelse. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales. Beløbet er B-indkomst. Variable lønarter August 2004 Side 35

3 Foredrag A-indkomst egen sats Lønart Bruges til at udbetale honorar for afholdt foredrag. Antal udfyldes med det antal timer, der skal ske udbetaling for. Sats udfyldes med den sats, der er aftalt. Foredrag B-indkomst egen sats Lønart Bruges til at udbetale honorar for afholdt foredrag. Antal udfyldes med det antal timer, der skal ske udbetaling for. Sats udfyldes med den sats, der er aftalt. Foredrag DJØF overenskomst Lønart Bruges til at udbetale honorar for afholdt foredrag i henhold til magisterforeningens satser. Antal udfyldes med det antal timer, der skal ske udbetaling for. Efterregulering Fradrag for bespisning Lønart Bruges til modregning i lønart 5100 Diæter, hvis der har været bespisning på mødet. Antal udfyldes med antal bespisninger. Antal udfyldes med antal bespisninger; frokost og aftensmåltid tælles med 1 pr. stk., morgenmåltid tælles med 0,5 pr.stk. Satsen fremgår af Kirkeministeriets cirkulære for diæter, km-godtgørelse m.v. AM-bidrag A-Indkomst Efterregulering Fradrag for bespisning Lønart Bruges til modregning i lønart 8850 Time/dagpenge, timer, hvis der har været gratis bespisning. Antal udfyldes med antal bespisninger; frokost og aftensmåltid tælles med 1 pr. stk., morgenmåltid tælles med 0,5 pr.stk. Satsen fremgår af Kirkeministeriets cirkulære for diæter, km-godtgørelse m.v. Efterregulering Fradrag før skat, div. Lønart Bruges til at foretage træk i lønnen, der IKKE findes på listen over Variable lønarter. Trækket er FØR skat. Beløb udfyldes med det beløb der skal trækkes. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Fradrag i nettoløn Lønart Bruges til at modregne et beløb i den ansattes nettoløn EFTER skat, typisk ved udbetalt á contoløn. Beløb udfyldes med det beløb, der skal trækkes. Fradrag, diverse (eft. skat) Lønart Bruges til at foretage træk i lønnen, der IKKE findes på listen over Variable lønarter. Trækket er EFTER skat. Beløb udfyldes med det beløb der skal trækkes. Variable lønarter August 2004 Side 36

4 Fratrædelsesgodtgørelse Lønart Bruges til udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse, som skal behandles i henhold til skattevæsnets regler pr for Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales. AM-bidrag A-Indkomst Fremmede solister Lønart Bruges til at udbetale honorar til solister. Beløb udfyldes med det beløb der skal udbetales. Beløbet er B-indkomst. Er pengene udbetalt kontant til foredragsholder, benyttes desuden lønart Fridage uden løn Lønart Bruges til at trække i løn for fridage, hvortil der ikke er optjent ret til løn. Antal udfyldes med antal fridage der skal trækkes for. Fradraget tages som en dagssats beregnet ud af månedens samlede faste løn inkl. de faste tilknyttede tillæg. Bemærk: Satsens beregnes på grundlag af en 5- eller 6-dages arbejdsuge. Fritimer uden løn Lønart Bruges til at trække i løn for fritimer, hvortil der ikke er optjent ret til løn. Antal udfyldes med antal fritimer der skal trækkes for. Fradraget tages som en timesats beregnet ud af månedens samlede faste løn inkl. de faste tilknyttede tillæg. Bemærk: Satsens beregnes på grundlag af en 5- eller 6-dages arbejdsuge. Ferieberet. løn Godtg. mistede fridage Lønart Lønarten bruges til udbetaling af godtgørelse af TJM og TJL for mistede fridage i henhold til Kirkeministeriets løncirkulære. Antal udfyldes med antal timer, der skal ske udbetaling for. Efterregulering Godtgørelse natophold Lønart Bruges til at udbetale godtgørelse for overnatning efter statens takster, når den ansatte selv har sørget for indlogering. Beløbet er A-indkomst. Antal udfyldes med det antal nætter der skal udbetales godtgørelse for. AM-bidrag A-Indkomst Efterregulering Godtgørelse natophold skattefri Lønart Bruges til at udbetale skattefri godtgørelse for overnatning efter statens takster, når den ansatte selv har sørget for indlogering. Antal udfyldes med det antal nætter der skal udbetales godtgørelse for. Efterregulering Variable lønarter August 2004 Side 37

5 Gravermedh. ureg. tillæg Lønart Bruges til udbetaling af personlige tillæg til gravemedhjælpere. Tillægget er ureguleret. Antal udfyldes med det antal timer, tillægget skal udbetales for og Sats udfyldes med størrelsen af det tillæg, der skal udbetales. Gruppeliv variabel Lønart Bruges til at indberette gruppeliv hvis medarbejderen ikke er fast ansat (gravermedhjælper). Betingelserne for gruppeliv skal være opfyldt, før denne indrapportering må foretages. 15 og 67-års grænse håndteres automatisk. Sats udfyldes med 2. Efterregulering Honorar Lønart Bruges til at udbetale honorar til konsulenter. Antal og Sats udfyldes. Ferieberet. løn Honorarløn sats I Lønart Bruges til at udbetale honorarløn i henhold til sats I, satsen er pr ,48 kr. Beløbet procentreguleres i henhold til Finansministeriets lønoversigter. Antal udfyldes med det antal timer der skal ske udbetaling for. Efterregulering Honorarløn sats II Lønart Bruges til at udbetale honorarløn i henhold til sats II, satsen er pr kr. 396,84. Beløbet procentreguleres i henhold til Finansministeriets lønoversigter. Antal udfyldes med det antal timer der skal ske udbetaling for. Efterregulering Jubilæumsgratiale 25 år Lønart Bruges til udbetaling af jubilæumsgratiale, som skal behandles i henhold til skattevæsenets regler for Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse. Beløb skal ikke udfyldes. AM-bidrag Jubilæumsgratiale 40 år Lønart Bruges til udbetaling af jubilæumsgratiale, som skal behandles i henhold til skattevæsnets regler for Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse. Beløb skal ikke udfyldes. AM-bidrag Jubilæumsgratiale 50 år Lønart Bruges til udbetaling af jubilæumsgratiale, som skal behandles i henhold til skattevæsnets regler for Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse. Beløb skal ikke udfyldes. AM-bidrag Variable lønarter August 2004 Side 38

6 Kbh. Akkompagnement Lønart Bruges i Københavns Stift. Antal udfyldes med det antal tjenester, der ønskes betaling for. Kbh. Andre gudstjenester Lønart Bruges i Københavns Stift. Antal udfyldes med det antal tjenester, der ønskes betaling for. Pct. kan udfyldes med 10 for 10 % tilkald. Kbh. Ekstra kormedlemmer Lønart Bruges i Københavns Stift. Antal udfyldes med det antal tjenester, der ønskes betaling for. Kbh. Ekstra prøve Lønart Bruges i Københavns Stift. Antal udfyldes med det antal prøver, der ønskes betaling for, Pct. kan udfyldes med 10 for 10 % for tilkald. Kbh. Højmesse incl. prøve Lønart Bruges i Københavns Stift. Antal udfyldes med det antal tjenester, der ønskes betaling for, Pct. kan udfyldes med 10 for 10 % for tilkald. Kbh. Højmesse uden prøve Lønart Bruges i Københavns Stift. Antal udfyldes med det antal tjenester, der ønskes betaling for. Pct. kan udfyldes med 10 for 10 % for tilkald. Kbh. Kirkelige handlinger Lønart Bruges i Københavns Stift. Antal udfyldes med det antal tjenester, der ønskes betaling for. Pct. kan udfyldes med 10 for 10 % for tilkald. Kbh. Ledelse af a capellasang Lønart Bruges til Københavns Stift. Antal udfyldes med det antal tjenester, der ønskes betaling for. Variable lønarter August 2004 Side 39

7 Kbh. Mindre kompositioner Lønart Bruges i Københavns Stift. Antal udfyldes med det antal tjenester, der ønskes betaling for. Kbh. Morgentjeneste helligdage Lønart Bruges i Københavns Stift. Antal udfyldes med det antal tjenester, der ønskes betaling for. Pct. kan udfyldes med 10 for 10 % for tilkald. Kbh. Organist ved prøver Lønart Bruges i Københavns Stift. Antal udfyldes med det antal tjenester, der ønskes betaling for. Kbh. Orgelspil m. følge Lønart Bruges i Københavns Stift. Antal udfyldes med det antal tjenester, der ønskes betaling for. Kbh. Tillæg for tilkald Lønart Bruges i Københavns Stift. Antal udfyldes med antal tilkald, der har været. Sats udfyldes med satsen pr. tilkald. Km. godtg. egen sats skattepl. Lønart Bruges til udbetaling af kilometergodtgørelse med individuel sats. Antal og Sats udfyldes. Km. godtg. høj sats skattepl. Lønart Bruges til at udbetale skattepligtig befordringsgodtgørelse. Antal udfyldes med det kørte kilometertal. Systemet henter automatisk satsen for kilometergodtgørelse under km (høj sats). Km. Godtg. lav sats skattepl. Lønart Bruges til at udbetale skattepligtig kilometergodtgørelse. Antal udfyldes med det kørte antal kilometer. Systemet henter automatisk satsen over kørte km. (lav takst). Variable lønarter August 2004 Side 40

8 Km-godtgørelse bil Lønart Bruges til at udbetale kilometergodtgørelse for brug af egen bil. Antal udfyldes med det kørte kilometertal. Der kontrolleres op mod kilometergrænse for høj/lav sats. Km-godtgørelse cykel skattefri Lønart Bruges til at udbetale skattefri kilometergodtgørelse for brug af egen cykel. Antal udfyldes med det kørte kilometertal. Der kontrolleres op mod maksimal udbetaling pr. år. Km-godtgørelse cykel skattepl. Lønart Bruges til at udbetale kilometergodtgørelse for brug af egen cykel. Antal udfyldes med det kørte kilometertal. Der kontrolleres op mod maksimal udbetaling pr. år. Ferieberet. løn Km-godtgørelse lav sats Lønart Bruges til at udbetale kilometergodtgørelse for brug af egen bil. Antal udfyldes med det kørte antal kilometer. Lønarten beregner altid kilometerpengene ud fra statens takst for kørte kilometer over (lav takst). Konfirmandlærer uden uddannelse Lønart Lønarten bruges som 2420, blot til medhjælp uden uddannelse. Antal udfyldes med det antal timer, der skal ske udbetaling for. Konfirmandmedhjælp med seminarieuddannelse Lønart Bruges til at udbetale løn i henhold til Kirkeministeriets løncirkulære for medhjælp, der er seminaruddannet eller har højere uddannelse. Antal udfyldes med det antal timer, der skal ske udbetaling for. Kontorholdsgodtgørelse Lønart Bruges til udbetaling af godtgørelse for at stille egne lokaler til rådighed. Beløbet er skattepligtigt. Beløb udfyldes med den godtgørelse, der skal udbetales. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Kontorholdsudgifter Lønart Bruges til udbetaling af afholdte udgifter efter bilag, den ansatte har afholdt for menighedsrådet. Beløbet udbetales efter skat Beløb udfyldes med det afholdte beløb. Variable lønarter August 2004 Side 41

9 Låneforening - saldo Lønart Bruges til at indberette saldoen af det beløb, som den ansatte har lånt i Tjenestemændenes Låneforening. Beløb udfyldes med saldoen. Vedr. afdrag/tilbagebetaling henvises til fast lønart 8742 Låneforening med saldo. Merarbejde Lønart Bruges til betaling for merarbejde den ansatte udfører fra dennes arbejdstidsophør til arbejdsstedets normale arbejdstidsophør. Lønarten giver 12,5 % feriepenge. Antal udfyldes med det antal timer, der skal udbetales for. Merarbejde egen sats Lønart Bruges til betaling for merarbejde den ansatte udfører fra dennes normale arbejdstidsophør til arbejdsstedets normale arbejdstidsophør. Lønarten giver 12,5 % feriepenge. Antal udfyldes med det antal timer, der skal udbetales for, og Sats med den aftalte sats pr. timer. Ferieberet. løn Ny løn Merarbejde Lønart Bruges til udbetaling for merarbejde for ansatte med aftale om Ny løn. Grundlaget indeholder evt. faste tillæg. Antal udfyldes med antal timer. Ferieberet. løn Efterregulering Pensionsberegning Ny løn Overtidsbetaling + 50 % Lønart Bruges til udbetaling af løn overtidsbetaling (timeløn + 50 %) for ansatte med aftale om Ny løn. Grundlaget indeholder evt. faste tillæg. Antal udfyldes med antal timer. Ferieberet. løn Efterregulering Pensionsberegning Ny løn - Overtidstillæg - 50 % Lønart Bruges når timelønnede medarbejdere skal have udbetalt overtid 50 % uden, at tillægget medregnes i beregningen af den faktiske timeløn. Lønarten udbetaler alene 50 % af timelønnen, idet overtiden opspares til afspadsering. Antal udfyldes med antal timer. Ferieberet. løn Efterregulering Pensionsberegning Ny løn Timeløn Lønart Bruges til udbetaling af løn på timebasis for ansatte med aftale om Ny løn. Grundlaget indeholder evt. faste tillæg. Antal udfyldes med antal timer. Hvis hver medarbejder har 0/37 i arbejdsbrøk, må der ikke tilknyttes faste tillæg. I stedet henvises til Variabel lønart Ferieberet. løn Efterregulering Pensionsberegning Variable lønarter August 2004 Side 42

10 Ny løn Variabelt tillæg Lønart Bruges til udbetaling af løn på timebasis for ansatte med 0/37 i arbejdsbrøk og tilknyttede faste tillæg. Grundlaget indeholder evt. faste tillæg. Antal udfyldes med antal timer, og Sats med den aftalte sats pr. timer. Efterregulering Timeløn Off. indehold - saldo Lønart Bruges i forbindelse med den faste lønart 8560 Off. lønindhold procent til at angive den saldo, det offentlige har angivet på tilbageholdelsesbegæringen. Beløb udfyldes med saldoen. Lønarten overskriver eventuel tidligere indrapporterede saldo, så nye begæringer ikke påvirkes af tidligere. Offentlig befordring Lønart Bruges til at udbetale godtgørelse for udlæg, den ansatte har haft til offentlig befordring. Beløb udfyldes med det beløb, som den ansatte skal have refunderet. Overarbejde eget beløb Lønart Bruges til udbetaling af løn for overarbejde, hvor der er aftalt et fast beløb uden angivelse af timer. Beløb udfyldes med det aftalte beløb. Overtidsbetaling % Lønart Bruges til udbetaling af overtid med tillæg på 100 %. Lønarten bruges kun til TJMog TJL-ansatte. Antal udfyldes med antal overarbejdstimer, der skal udbetales. Overtidsbetaling + 50 % Lønart Bruges til udbetaling af overtid med tillæg på 50 %. Antal udfyldes med antal overarbejdstimer, der skal udbetales. Overtidsbetaling egen sats Lønart Bruges når systemet IKKE kan levere den timesats, der skal bruges. Antal udfyldes med timetallet og Sats udfyldes med den aftalte sats. Lønarten foretager ingen tillæg på 50 % eller 100 %. Time-ATP Ferieberet. løn Overtidstillæg % Lønart Udbetaler overtidstillæg på 100 % af normaltimeløn. Antal udfyldes med antal overarbejdstimer, der skal udbetales. Efterregulering Variable lønarter August 2004 Side 43

11 Overtidstillæg - 50 % Lønart Udbetaler overtidstillæg på 50 % af normaltimeløn. Antal udfyldes med antal overarbejdstimer, der skal udbetales. Efterregulering Reduktion af ATP-timer Lønart Bruges til at reducere antal ATP-berettigede timer, hvor den ansatte har haft frihed uden løn (lønart 3900). Antal udfyldes med det antal timer, der skal reduceres for. Time-ATP Snerydning/glatføre egen sats Lønart Bruges til at udbetale tillæg for snerydning/glatføre, hvor udbetalingen sker én gang. Antal udfyldes med det antal snerydningstillæg, der skal udbetales. Sats udfyldes med den ønskede sats. STK: Pension timeløn Lønart Bruges til beregning af STK:Pension til timelønsansatte medarbejdere. Betingelserne for STK:pension skal være opfyldt. Antal udfyldes med antal timer og Sats udfyldes med kode 1 = 12 % 3 = 12,5 % eller 5 = 9,28 %. BEMÆRK: Indberetning skal ske hver måned af hensyn til beregning af gruppeliv. LR og trin skal være udfyldt. Efterregulering Sygedage med dagpenge Lønart Hvis menighedsrådet IKKE er tilmeldt FLØS-fraværsregistrering, bruges denne lønart til at indberette sygedage, når den ansatte skal modtage dagpenge. Antal udfyldes med antal dage. Lønarten trækker i lønnen og udløser dagpenge. Ferieberet. løn Sygedage uden løn Lønart Hvis menighedsrådet IKKE har tilmeldt sig fraværsregistrering i FLØS, bruges denne lønart til at indberette sygedage, hvor den ansatte ikke skal modtage løn. Antal udfyldes med antal sygedage. Lønarten trækker i lønnen. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Ferieberet. løn Særlige Feriedage, udbetaling Lønart Bruges til afregning af særlige feriedage, jf. Kirkeministeriets cirkulærskrivelse. Antal udfyldes med antal dage, der skal udbetales og Sats udfyldes med det år dagene er optjent i, fx Telefonpenge Lønart Bruges til at udbetale telefonpenge efter regning. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales. Variable lønarter August 2004 Side 44

12 Tilkald uden vagt Lønart Bruges til udbetaling af tillæg i henhold til organisationsaftale for gartnere og gartneriarbejdere. Antal udfyldes med det antal timer, der skal udbetales for. Tillæg efter skat,diverse Lønart Bruges til udbetaling af tillæg der IKKE findes på listen over Variable lønarter. Beløbet er EFTER skat. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales. Tillæg for mangl. opholdsrum Lønart Bruges til udbetaling af tillæg i henhold til organisationsaftale for gartnere og gartneriarbejdere. Antal udfyldes med det antal dage, der skal udbetales for. Lønarten indgår i feriepengegrundlaget, men ikke i S/H-opsparingen. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Ferieberet. løn Efterregulering Tillæg før skat, div. Lønart Bruges til udbetaling af tillæg der IKKE findes på listen over Variable lønarter. Beløbet er skattepligtigt, men ikke feriepengeberettiget. Beløb udfyldes med det beløb der skal udbetales. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Tillæg hverdage Lønart Bruges til udbetaling af timetillæg for arbejde udenfor sædvanlig arbejdstid efter Kirkeministeriets løncirkulære. Antal udfyldes med antal timer. Tillæg lørdag Lønart Bruges til udbetaling af timetillæg for arbejde udenfor sædvanlig arbejdstid efter Kirkeministeriets løncirkulære. Antal udfyldes med antal timer. Tillæg søn- og helligdage Lønart Bruges til udbetaling af timetillæg for arbejde udenfor sædvanlig arbejdstid efter Kirkeministeriets løncirkulære. Antal udfyldes med antal timer. Time-/dagpenge - døgn Lønart Bruges til udbetaling af time/dagpenge efter Kirkeministeriets cirkulære. Antal udfyldes med antal døgn. Efterregulering Variable lønarter August 2004 Side 45

13 Time-/dagpenge - timer Lønart Bruges til udbetaling af time/dagpenge efter Kirkeministeriets cirkulære. Antal udfyldes med antal timer. Efterregulering Timeløn Lønart Bruges til udbetaling af løn på timebasis. Lønarten kan bruges til alle ansatte. Antal udfyldes med det antal timer, der skal udbetales for. Lønarten kræver en lønramme og løntrin på FL02. Timeløn grave ungarb. 15 år Lønart Bruges til udbetaling af løn på timebasis i henhold til cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere m.fl. Antal udfyldes med det antal timer, der skal udbetales for. Da den ansatte IKKE skal have fast månedsløn, skal Arbejdstidsbrøk på blanket FL02 være udfyldt med 0/37. Timeløn grave ungarb. 16 år Lønart Bruges til udbetaling af løn på timebasis i henhold til cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere m.fl. Antal udfyldes med det antal timer, der skal udbetales for. Da den ansatte IKKE skal have fast månedsløn, skal Arbejdstidsbrøk på blanket FL02 være udfyldt med 0/37. Timeløn grave ungarb. 17 år Lønart Bruges til udbetaling af løn på timebasis i henhold til cirkulære om løn- og ans.vilkår for gravermedhjælpere m.fl. Antal udfyldes med det antal timer, der skal udbetales for. Da den ansatte IKKE skal have fast månedsløn, skal Arbejdstidsbrøk på blanket FL02 være udfyldt med 0/37. Timeløn m/skalatrin Lønart Bruges til udbetaling af løn på timebasis. Lønarten kan bruges til alle ansatte. Antal udfyldes med det antal timer, der skal udbetales for. Skalatrin udfylde med det skalatrin, aflønning skal ske efter. Lønarten kræver ikke en lønramme og løntrin på FL02. Time-ATP Timeløn med egen sats Lønart Bruges til udbetaling af løn, der ikke relaterer sig til en overenskomst. Antal udfyldes med antal timer, der skal udbetales for og Sats med den aftalte sats pr. time. Time-ATP Ferieberet. løn Variable lønarter August 2004 Side 46

14 Timeløn til dagpengesats Lønart Bruges til udbetaling af løn på timebasis. Antal udfyldes med det antal timer, der skal udbetales for. Lønarten anvender den gældende dagpengesats. A-Indkomst Off.Træk Efterregulering Timeløn ungarb. 15 år Lønart Bruges til udbetaling af løn på timebasis i henhold til organisationsaftale for gartnere og gartneriarbejdere. Antal udfyldes med det antal timer, der skal udbetales for. Da den ansatte IKKE skal have fast månedsløn, skal Arbejdstidsbrøk på blanket FL02 være udfyldt med 0/37. Der skal udfyldes afvigende stedkode på blanket FL02 med enten 3 eller 6. Timeløn ungarb. 16 år Lønart Bruges til udbetaling af løn på timebasis i henhold til organisationsaftale for gartnere og gartneriarbejdere. Antal udfyldes med det antal timer, der skal udbetales for. Da den ansatte IKKE skal have fast månedsløn, skal Arbejdstidsbrøk på blanket FL02 være udfyldt med 0/37. Der skal udfyldes afvigende stedkode på blanket FL02 med enten 3 eller 6. Timeløn ungarb. 17 år Lønart Bruges til udbetaling af løn på timebasis i henhold til organisationsaftale for gartnere og gartneriarbejdere. Antal udfyldes med det antal timer, der skal udbetales for. Da den ansatte IKKE skal have fast månedsløn, skal Arbejdstidsbrøk på blanket FL02 være udfyldt med 0/37. Der skal udfyldes afvigende stedkode på blanket FL02 med enten 3 eller 6. Timeløn ungarb.reng. u/16 år Lønart Bruges til udbetaling af løn på timebasis i henhold til organisationsaftale for rengøringsassistenter m.fl. Antal udfyldes med det antal timer, der skal udbetales for. Da den ansatte IKKE skal have fast månedsløn, skal Arbejdstidsbrøk på blanket FL02 være udfyldt med 0/37. Timeløn ungarb.reng.16 år Lønart Bruges til udbetaling af løn på timebasis i henhold til organisationsaftale for rengøringsassistenter m.fl. Antal udfyldes med det antal timer, der skal udbetales for. Da den ansatte IKKE skal have fast månedsløn, skal Arbejdstidsbrøk på blanket FL02 være udfyldt med 0/37. Variable lønarter August 2004 Side 47

15 Timeløn ungarb.reng.17 år Lønart Bruges til udbetaling af løn på timebasis i henhold til organistionsaftale for rengøringsassistenter m.fl. Antal udfyldes med det antal timer, der skal udbetales for. Da den ansatte IKKE skal have fast månedsløn, skal Arbejdstidsbrøk på blanket FL02 være udfyldt med 0/37. LR og trin skal udfyldes. Udbetaling af særlige fd Lønart Bruges til afregning af særlige feriedage for Antal udfyldes med antal dage, der skal udbetales og Optjeningsår 2002 udfyldes med 2002, som er det år dagene er optjent i. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Ferieberet. løn Varmebidrag (træk) Lønart Bruges til at foretage træk i lønnen for boligopvarmning, som den ansatte har modtaget fra menighedsrådet. Beløb udfyldes med det beløb, der skal trækkes. Varmetilskud Lønart Bruges til udbetaling af skattepligtigt tilskud. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Varslingstillæg Lønart Bruges til udbetaling af tillæg i henhold til organisationsaftale for gartnere og gartneriarbejdere. Antal udfyldes med det antal timer, der skal udbetales for. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Ferieberet. løn Efterregulering Vikar daghonorar Lønart Bruges til udbetaling af honorar for vikariering i organiststillinger i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Antal udfyldes med antal dage og Afvigelser med koderne 1-5. Vikar Gudstjeneste Lønart Bruges til at udbetale honorar for deltagelse i gudstjeneste i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Stillingsnr. udfyldes med det stillingsnr., der vikarieres i, og Skalatrin/afv. kode udfyldes i henhold til vikarcirkulæret. Antal udfyldes med det antal gudstjenester, som den ansatte skal have penge for at have deltaget i. Time-ATP Variable lønarter August 2004 Side 48

16 Vikar Honorartakst dage Lønart Bruges til at udbetale honorar for vikariering i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Stillingsnr. udfyldes med det stillingsnr. der vikarieres i. Skalatrin/afv. Kode udfyldes i henhold til cirkulæret, og Antal udfyldes med det antal dage, der skal ske udbetaling for. Time-ATP Vikar Honorartakst timer Lønart Bruges til at udbetale honorar for vikariering i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Stillingsnr. udfyldes med det stillingsnr. der vikarieres i. Skalatrin/afv. Kode udfyldes i henhold til cirkulæret, og Antal udfyldes med det antal timer, der skal ske udbetaling for. Time-ATP Vikar Honorartakst uge Lønart Bruges til at udbetale honorar for vikariering i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Stillingsnr. udfyldes med det stillingsnr. der vikarieres i. Skalatrin/afv. kode udfyldes i henhold til cirkulæret, og Antal udfyldes med det antal uger, der skal ske udbetaling for. Time-ATP Vikar Højmesse Lønart Bruges til at udbetale honorar for deltagelse i højmesse i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Stillingsnr. udfyldes med det stillingsnr. der vikarieres i, og Skaltrin/afv. kode udfyldes i henhold til cirkulæret. Antal udfyldes med det antal højmesser, der skal ske udbetaling for. Time-ATP Vikar højmesse/gudstjeneste Lønart Bruges til udbetaling af honorar for vikariering i organiststillinger i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Antal udfyldes med antal tjenester og Afvigelser med koderne 1-5. Vikar Kirkelig handling Lønart Bruges til at udbetale honorar for deltagelse i kirkelig handling i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Stillingsnr. udfyldes med det stillingsnr. der vikarieres i. Skalatrin/afv. kode udfyldes i henhold til cirkulæret. Antal udfyldes med det antal kirkelige handlinger, der skal ske udbetaling for. Time-ATP Variable lønarter August 2004 Side 49

17 Vikar kirkelige handlinger Lønart Bruges til udbetaling af honorar for vikariering i organiststillinger i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Antal udfyldes med antal kirkelige handlinger og Afvigelser med koderne 1-5. Vikar Rådighedstillæg, dag Lønart Bruges til udbetaling af rådighedstillæg til kirketjener- og kordegnevikarer, der aflønnes på dagsbasis i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Stillingsnr. udfyldes med nummer på den stilling, der vikarieres i. Antal med det antal dage, der skal udbetales tillæg for. Vikar Rådighedstillæg, time Lønart Bruges til udbetaling af rådighedstillæg til gravervikarer der aflønnes på timebasis i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære.. Stillingsnr. udfyldes med nummer på den stilling, der vikarieres i og Antal med det antal timer, der skal udbetales tillæg for. Vikar Rådighedstillæg, uge Lønart Bruges til udbetaling af rådighedstillæg til kirketjener- og kordegnevikarer, der aflønnes på ugebasis i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Stillingsnr. udfyldes med nummer på den stilling, der vikarieres i og Antal med det antal uger, der skal udbetales tillæg for. Vikar ugehonorar Lønart Bruges til udbetaling af honorar for vikariering i organiststillinger i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Antal udfyldes med antal uger og Afvigelser med koderne 1-5. Stillingsnr. udfyldes med den fastansatte organists stillingsnr. Vikar Weekend Lønart Bruges til at udbetale honorar for vikariering i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Skalatrin/afv. kode udfyldes i henhold til cirkulæret, og Antal udfyldes med det antal weekends, der skal ske udbetaling for. Time-ATP Vikar weekend honorar Lønart Bruges til udbetaling af honorar for vikariering i organiststillinger i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Antal udfyldes med antal weekends og Afvigelser med koderne 1-5. Variable lønarter August 2004 Side 50

18 Vikartjenester - egen sats Lønart Bruges hvis særlige kompositioner ønskes udført til at udbetale honorar for vikariering. Antal udfyldes med det antal satser, der skal ske udbetaling for, og Sats udfyldes med den aftalte sats. Ferieberet. løn Århus Andre gudstjenester Lønart Bruges i Århus Stift. Antal udfyldes med det antal tjenester, der ønskes betaling for. Århus Begravelser Lønart Bruges i Århus Stift. Antal udfyldes med det antal tjenester, der ønskes betaling for. Århus Højmesse korister Lønart Bruges i Århus Stift. Antal udfyldes med det antal tjenester, der ønskes betaling for. Århus Kirkelige handlinger, kor Lønart Bruges i Århus Stift. Antal udfyldes med det antal tjenester, der ønskes betaling for. Variable lønarter August 2004 Side 51

19

20 Variable lønarter, oversigt, sorteret efter lønart Kode Betegnelse AM- Bidra g A- Indk Off. Træk Dagløn Beløbs ATP Tim e ATP Feriebe. Løn Arb.tid. Reduk. Skæv Fratræd Efterreg 1350 Kbh. Højmesse incl. prøve Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1351 Kbh. Morgentjeneste helligdage Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1352 Kbh. Andre gudstjenester Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1353 Kbh. Kirkelige handlinger Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1354 Kbh. Ekstra kormedlemmer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1355 Kbh. Tillæg for tilkald Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1356 Kbh. Højmesse uden prøve Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1357 Kbh. Ekstra prøve Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1360 Kbh. Orgelspil m. følge Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1361 Kbh. Organist ved prøver Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1370 Kbh. Akkompagnement Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1371 Kbh. Ledelse af a capellasang Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1372 Kbh. Mindre kompositioner Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2010 Timeløn Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2015 Timeløn ungarb. 15 år Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2016 Timeløn ungarb. 16 år Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2017 Timeløn ungarb. 17 år Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2018 Timeløn ungarb.reng. u/16 år Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2020 Timeløn ungarb.reng.16 år Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2021 Timeløn ungarb.reng.17 år Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2035 Timeløn grave ungarb. 15 år Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2036 Timeløn grave ungarb. 16 år Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2037 Timeløn grave ungarb. 17 år Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2100 Timeløn med egen sats Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2150 Elevgodtgørelse Ja Ja Ja Ja Ja Særlig Pension Pension beregn Timeløn Variable lønarter August 2004 Side 53

21 Kode Betegnelse AM- Bidra g A- Indk Off. Træk Dagløn Beløbs ATP Tim e ATP Feriebe. Løn Arb.tid. Reduk. Skæv Fratræd Efterreg 2200 Vikar Honorartakst timer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2205 Vikar Honorartakst dage Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2210 Vikar Honorartakst uge Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2220 Timeløn m/skalatrin Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2225 Administrationstillæg pr. time Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2230 Vikar Højmesse Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2240 Vikar Gudstjeneste Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2250 Vikar Kirkelig handling Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2260 Vikar Weekend Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2265 Vikartjenester - egen sats Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2290 Vikar højmesse/gudstjeneste Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2291 Vikar kirkelige handlinger Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2292 Vikar weekend honorar Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2293 Vikar ugehonorar Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2294 Vikar daghonorar Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2316 Gravermedh. ureg. tillæg Ja Ja Ja Ja Ja 2363 Tillæg for mangl. opholdsrum Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2364 Varslingstillæg Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2367 Tilkald uden vagt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2385 Snerydning/glatføre egen sats Ja Ja Ja Ja Ja 2420 Konfirmandmedhjælp med seminarieuddannelse Særlig Pension Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2425 Konfirmandlærer uden uddannelse Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2460 Århus Højmesse korister Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2461 Århus Andre gudstjenester Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2462 Århus Kirkelige handlinger, kor Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2463 Århus Begravelser Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Pension beregn Timeløn Variable lønarter August 2004 Side 54

22 Kode Betegnelse AM- Bidra g A- Indk Off. Træk Dagløn Beløbs ATP Tim e ATP Feriebe. Løn Arb.tid. Reduk. Skæv Fratræd Efterreg 2531 Foredrag A-indkomst egen sats Ja Ja Ja Ja Ja 2532 Foredrag B-indkomst egen sats 2585 Foredrag DJØF overenskomst Ja Ja 2590 Honorarløn sats I Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2592 Honorarløn sats II Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3000 Merarbejde Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3005 Merarbejde egen sats Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3010 Overtidsbetaling + 50 % Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3011 Overtidsbetaling egen sats Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3020 Overtidsbetaling % Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3030 Godtg. mistede fridage Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3080 Overtidstillæg - 50 % Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3090 Overtidstillæg % Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3100 Overarbejde eget beløb Ja Ja Ja Ja Ja Særlig Pension 3180 Ny løn Timeløn Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3182 Ny løn Overtidsbetaling + 50 % Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3183 Ny løn - Overtidstillæg - 50 % Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3185 Ny løn Variabelt tillæg Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3190 Ny løn Merarbejde Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3205 Vikar Rådighedstillæg, uge Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3206 Vikar Rådighedstillæg, dag Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3210 Tillæg hverdage Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3220 Tillæg lørdag Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3230 Tillæg søn- og helligdage Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3240 Vikar Rådighedstillæg, time Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3400 Honorar Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3500 Beklædningsgodtgørelse Ja Ja Ja Ja Ja Pension beregn Timeløn Variable lønarter August 2004 Side 55

23 Kode Betegnelse AM- Bidra g A- Indk Off. Træk Dagløn Beløbs ATP Tim e ATP Feriebe. Løn Arb.tid. Reduk. Skæv Fratræd Efterreg 3510 Flyttegodtgørelse Ja Ja Ja Ja 3810 Feriepenge - merarbejde manuel Ja Ja Ja Ja 3900 Fridage uden løn Ja Ja Ja Ja Ja 3901 Fritimer uden løn Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3905 Reduktion af ATP-timer Ja Ja 3910 Sygedage uden løn Ja Ja Ja Ja 3920 Sygedage med dagpenge Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3930 Timeløn til dagpengesats Ja Ja Ja Ja 3950 Feriepenge udb. af forrige år Ja Ja Ja Ja 4489 Feriepenge ved afvigelse i forbindelse med fratræden Særlig Pension Ja Ja Ja Ja 5100 Diæter/kirkesyn Ja Ja Ja Ja 5110 Godtgørelse natophold Ja Ja Ja Ja 5120 Fradrag for bespisning Ja Ja Ja Ja 5130 Særlige Feriedage, udbetaling Ja Ja Ja Ja Ja 5135 Udbetaling af særlige fd Ja Ja Ja Ja Ja 5200 Km. Godtg. lav sats skattepl. Ja Ja Ja Ja Ja 5210 Km. godtg. høj sats skattepl. Ja Ja Ja Ja Ja 5213 Km-godtgørelse cykel skattepl. Ja Ja Ja Ja Ja Ja 5220 Km. godtg. egen sats skattepl. Ja Ja Ja Ja Ja 5300 Dagpenge ledighedsdage Ja Ja Ja 5311 Gruppeliv variabel Ja Ja Ja Ja Ja Ja 5316 STK: Pension timeløn Ja Ja Ja Ja Ja Ja 5410 Kontorholdsgodtgørelse Ja Ja Ja Ja 5430 Boligtilskud Ja Ja Ja Ja Ja 5431 Varmetilskud Ja Ja Ja Ja 5500 Tillæg før skat, div. Ja Ja Ja Ja Pension beregn Timeløn Variable lønarter August 2004 Side 56

24 Kode Betegnelse AM- Bidra g A- Indk Off. Træk Dagløn Beløbs ATP Tim e ATP Feriebe. Løn Arb.tid. Reduk. Skæv Fratræd Efterreg 5505 Fradrag før skat, div. Ja Ja Ja Ja 6300 Jubilæumsgratiale 25 år Ja Ja 6310 Jubilæumsgratiale 40 år Ja Ja 6320 Jubilæumsgratiale 50 år Ja Ja 6340 Fratrædelsesgodtgørelse Ja Ja Ja 8550 Off. indehold - saldo 8551 Låneforening - saldo 8600 Km-godtgørelse bil 8607 Km-godtgørelse lav sats 8640 Km-godtgørelse cykel skattefri 8701 Boligbidrag (træk) 8703 Varmebidrag (træk) 8710 Flyttegodtgørelse B-indkomst 8760 Flyttegodtgørelse 8800 B-indkomst vederlag 8805 Fremmede solister 8840 Godtgørelse natophold skattefri Ja 8845 Time-/dagpenge - døgn Ja 8850 Time-/dagpenge - timer Ja 8855 Fradrag for bespisning Ja 8880 Tillæg efter skat,diverse 8890 Fradrag, diverse (eft. skat) 8900 Offentlig befordring 8901 Kontorholdsudgifter 8905 Beklædningsgodtgørelse 8920 Telefonpenge 9100 Fradrag i nettoløn Særlig Pension Pension beregn Timeløn Variable lønarter August 2004 Side 57

25 Marts 2004 Side 58

13. Stiftslønarter... 81

13. Stiftslønarter... 81 13. Stiftslønarter I dette kapitel beskrives en række lønarter, som kun må anvendes af stifter og kirkemusikskoler. Lønarterne indeholder: 13. Stiftslønarter... 81 13.1 Faste stiftslønarter...82 13.2 Variable

Læs mere

7. Faste lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret:

7. Faste lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret: 7. Faste lønarter Disse faste lønarter, der enten er faste tillæg eller faste fradrag, bruges kun på blanket FL03. Bemærk alle faste lønarter skal have periode med start den 1. i måneden. Beskrivelse,

Læs mere

FLØS NYT september 2012

FLØS NYT september 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT september 2012 Hermed information om ændringer mv. vedr. FLØS: 1. Overførsel af feriedage (og særlige feriedage) Feriedage og særlige feriedage

Læs mere

9. Variable lønarter - korrektioner

9. Variable lønarter - korrektioner 9. Variable lønarter - korrektioner Disse lønarter bruges kun til korrektioner til forkert beregnede eller indberettede beløb. Der vil ikke ske nogen påvirkning af efterregulering overhovedet., dvs. efterfølgende

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

FLØS NYT OKTOBER 2008

FLØS NYT OKTOBER 2008 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT OKTOBER 2008 Hermed fremsendes oktober måneds information om FLØS. 1. Ingen procentregulering pr. 1. oktober 2008 Opmærksomheden henledes på,

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2008

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2008 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2008 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende fra

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 13 4. IP-koder... 14 5. Opslagstabel... 16 Lønarter - generelt... 18 7. Faste lønarter... 21 8. Variable lønarter... 49

Læs mere

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 Kirkeministeriets cirkulære af 28. marts 2006. Dokument id: 281480 Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 Kirkeministeriets cirkulære af 31. marts 2005. Dokument id: 231638. Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 9. 4. IP-koder... 10. 5. Opslagstabel... 11

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 9. 4. IP-koder... 10. 5. Opslagstabel... 11 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 9 4. IP-koder... 10 5. Opslagstabel... 11 6. Lønarter g enerelt... 14 7. Faste lønarter... 17 8. Variable lønarter... 37

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 13 4. IP-koder... 14 5. Opslagstabel... 16 6. Lønarter - generelt... 19 7. Faste lønarter... 22 8. Variable lønarter...

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 13 4. IP-koder... 14 5. Opslagstabel... 16 6. Lønarter - generelt... 19 7. Faste lønarter... 22 8. Variable lønarter...

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende fra

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne.

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne. 2. Fraværskoder Fraværstabellen indeholder koder for de forskellige former for fravær, man kan komme ud for. Tabellen har derfor især betydning for de menighedsråd, som er tilmeldt ferie- og fraværsregistrering.

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 DATALØN Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i DataLøn, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele/-felter til lønindberetning OBS Alle løndele/-felter som indeholder bogstaver kan kun benyttes via DataLøn Internet I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele/-felter.

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr.

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr. Lønart Tekst 1 Aktiver fratrådt 2 Ansat/fratrådt 3 diverse udregninger 4 Beregning af månedsløn og timesats 5 Aktivering af normalkørsel 6 Feriesystem - dage=1 eller timer=2 Ferie 7 Ferieafregnform. 1=f.konto,

Læs mere

DATALØN. Sådan anvender du løndelene

DATALØN. Sådan anvender du løndelene DATALØN Sådan anvender du løndelene Indholdsfortegnelse 1. Løndele i DataLøn... 3 1.1. Arbejdstimer og ferieberettiget løn, tillæg og provision... 3 1.2. Normaltimer x sats... 4 1.3. Overtid x sats...

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.)

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele til lønindberetning I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele. Her kan du læse om de enkelte løndeles anvendelse og særlige forhold. Hver løndel kan kun

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2010

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2010 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2010 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Lønbehandlingsoversigt

Lønbehandlingsoversigt Lønbehandlingsoversigt De 3 kolonner Opsamling til lønstatistik viser, hvordan løndelen/-feltet indgår i lønstatistikken. Statistikoplysning nr. 0010-0027 opsamles automatisk, hvis løndelene/-felterne

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2018

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2018 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2018 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2018: 6,9683

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2017

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2017 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2017 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2017: 4,2446

Læs mere

MULTILØN ERHVERV FINANS. Lønartskatalog April 2016

MULTILØN ERHVERV FINANS. Lønartskatalog April 2016 MULTILØN ERHVERV FINANS Lønartskatalog April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Opsætning og administration... 4 2.1. Satser... 4 2.2. Tabeller... 4 2.2.1. Løn... 5 2.3. Lønarter... 5 2.4.

Læs mere

Standardmodel for opgavesplit på lønområdet. April 2018

Standardmodel for opgavesplit på lønområdet. April 2018 Standardmodel for opgavesplit på lønområdet April 2018 Standardmodel for opgavesplit Opgavesplittet i standardmodellen er, som udgangspunkt, at kunder skal indberette variable ydelser (engangsløndele).

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for specialarbejdere m.fl. i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for specialarbejdere m.fl. i staten FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for specialarbejdere m.fl. i staten 1997 3.3.41 1 CIRKULÆRE OM ORGANISATIONSAFTALE FOR SPECIALARBEJDERE M.FL. I STATEN GENERELLE BEMÆRKNINGER Finansministeriet

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning: Fritvalg

Vejledning: Fritvalg Vejledning: Fritvalg Fritvalgs Lønkonto I Visma Løn (Tidligere MultiLøn Erhverv) har du mulighed for at håndtere opsparing og afregning af 'Fritvalgs Lønkonto'. Ordningen er som udgangspunkt aftalt parterne

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for rengøringsassistenter overført fra kommuner) 2007 Cirkulære af 2. marts 2007 Perst. nr. 026-07 PKAT nr. 148 J.nr. 07-348-138

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler 1998 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1 Orientering...4 1.1 Baggrund og formål...5 1.2 Vigtige FLØS-begreber...7 1.3 Servicebureau-system...

Indholdsfortegnelse: 1 Orientering...4 1.1 Baggrund og formål...5 1.2 Vigtige FLØS-begreber...7 1.3 Servicebureau-system... Indholdsfortegnelse: 1 Orientering...4 1.1 Baggrund og formål...5 1.2 Vigtige FLØS-begreber...7 1.3 Servicebureau-system...9 2 Faste forløb i FLØS...11 2.1 En måneds FLØS-aktiviteter...12 2.1.1 Blanketter...13

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS.

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Notatet er udarbejdet i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Struer, den 2009 For BERLINGSKE AVISTRYK

Læs mere

Opsamling til lønstatistik IL-typer AM-bidrag A-indk. og A-skat. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL. ATPbidrag

Opsamling til lønstatistik IL-typer AM-bidrag A-indk. og A-skat. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL. ATPbidrag Lønbehandlingsoversigt De 4 kolonner 'opsamling til lønstatistik' viser hvordan løndelen/-feltet indgår i lønstatistikkerne. Nederst i oversigten finder du en forklaring til opsamlingen af de nævnte Løndel/-felt

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Faste felter i SLS. Side 1 af 5

Faste felter i SLS. Side 1 af 5 Faste felter i SLS Side 1 af 5 I denne vejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem. Indhold 1. Faste felter... 2 2. Grupperinger...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for tjenestemandsansatte

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for tjenestemandsansatte Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for tjenestemandsansatte betjente mv.) 2007 Cirkulære af 21. februar 2007 Perst. nr. 020-07 PKAT nr. 225 J.nr. 07-348-115 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET Indhold Indledning Opsigelsesvarsel Er opsigelsen saglig? Ferie Feriefridage Afspadsering Overarbejde Efteruddannelsesmidler Fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Lønbehandlingsoversigt

Lønbehandlingsoversigt Lønbehandlingsoversigt De 4 kolonner 'opsamling til lønstatistik' viser, hvordan løndelen indgår i lønstatistrne. Nederst i oversigten finder du en forklaring til opsamlingen af de nævnte Løndel standardnavn

Læs mere

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag 1 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT marts 2011 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS. 1. Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2009

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2009 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2009 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

FLØS-NYT for juli 2018

FLØS-NYT for juli 2018 Til lønadministrator ved menighedsråd, kirkegårde og provstierne FLØS-NYT for juli 2018 Her ultimo juni er der foretaget en systemopdateringer, der har medført flere vigtige ændringer. ROLLEBASERET INDGANG

Læs mere

Vejledning: Guide til feriesystemet

Vejledning: Guide til feriesystemet Vejledning: Guide til feriesystemet Feriesystemet I MultiLøn Erhverv er det muligt at administrere: optjent ferie i dage eller timer afholdt ferie i dage eller timer ferie med løn, udbetaling af ferietillæg

Læs mere

02 Ferieberettiget lø X X X X X X X X X X 13 X F Ferieberettiget lø X X X X X X X X 13 X

02 Ferieberettiget lø X X X X X X X X X X 13 X F Ferieberettiget lø X X X X X X X X 13 X Lønbehandlingsoversigt De 4 kolonner 'opsamling til lønstatistik' viser, hvordan løndelen/-feltet indgår i lønstatistikkerne. Nederst i oversigten finder du en forklaring til opsamlingen af de nævnte Feriepengegivende

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Ændringer i

Læs mere

Elevaftale inden for en række håndværksfag

Elevaftale inden for en række håndværksfag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Elevaftale inden for en række håndværksfag 1997 3.3.16b INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...4 AFTALE 1. Aftalens

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2007

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2007 . Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2007 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten andrager herefter pr. 1. april

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere