Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning Monteringsvejledning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning..."

Transkript

1 Ifö Premont 9-06 SE Moduler och installationssystem NO Moduler og installasjonssystem DK Moduler og installationssystem GB Modules and installation system 90 SE DK NO GB Monteringsanvisning... - Monteringsvejledning Monteringsanvisning Installation instructions Spara anvisningen/gem denne vejledning Ta vare på bruksanvisningen / Save the instructions Installatör/Installatør/Installatør/Installer Datum/Dato/Date

2 SE Premont skydd mot vattenskada Innan installationen påbörjas, ska badrumsvägg och golv förses med ett våtrumsmembran, även bakom Premontväggen. Vid Premontinstallationer kan samtliga profiler och fixturer skruvas i väggen vilket gör att hål i golvets tätskikt undviks. Håltagning i vägg ska inte ske under mm från golv. Ifö Premont bidrar till en ökad säkerhet mot vattenskador För att ytterligare öka säkerheten mot vattenskador bör alla vattenledningar i Premontväggen dras skarvfritt och enligt tillverkarens anvisningar. Möjligheten att inspektera och reparera kopplingar och dylikt bör tillgodoses. Om man vill täta mellan Premontväggen och golvet för att underlätta rengöringen måste det alltid finnas en dräneringsspalt vid lägsta punkten så att eventuella läckage kan flöda ut på golvet och upptäckas innan skada på underliggande konstruktioner uppstår. Dolda men lättillgängliga ledningar Med Premont installationssystem döljs alla ledningar en fördel, både estetiskt och med tanke på rengöringen. Om Premontväggen innehåller inbyggnadscistern med åtkomst uppifrån rekommenderar vi en avtagbar täckplatta som skydd ovanpå Premontväggen då detta underlättar inspektion och service av spolarmatur. Genom att placera täckplattan på sockel några millimeter högre tillåts luften cirkulera inuti Premontväggen. Viktigt om du vill förhindra vattenskador! Använd alltid godkända produkter vid montering i Premontvägg Följ alltid monteringsanvisningarna Tätning av skruvhål upptagna i väggen Genomföringar genom vägg och golv skall utföras enligt gällande normer Så få rörskarvar som möjligt och inspektionsmöjlighet för kontroll och åtgärd av ev. läckage Riktig lutning på golv Dräneringshål mellan Premontvägg och golv Tillse god ventilation i Premontvägg Anvisningar för våtutrymme enligt Boverkets Byggregler BBR6:4, BVL 0 och GVK:s rekommendationer vad gäller säkra våtrum skall efterföljas Montering Vid montering är det viktigt att det finns åtkomst för service av alla mekaniska delar. En Premontvägg med tätskikt på bakomvarande vägg/ väggar är ett tätt utrymme. Det ska alltid ventileras så att skadlig fukt inte kan uppstå. Ventilering kan t.ex. ske genom ett luftinsläpp nere vid golv och ett utsläpp uppe vid tak. Rören i väggen ska vara isolerade för att undvika kondens. OBS! Om dessa anvisningar ej följs och skada därför uppkommer på produkten eller annan egendom gäller ej Ifös garanti och Ifö friskriver sig från allt ansvar för skada i sammanhanget Ifö Premont Installationsklara moduler för badrummet Tack för att du valde Ifö Premont. Ett klokt val som lägger grunden för flexibel, säker och enkel installation. För att garantera en korrekt och säker installation av produkten, uppmanar vi dig att följa monteringsanvisningen. För enkel tillgång till reservdelar, spara anvisningen! WC-modulerna levereras förinställda på höjden, alt., vilket ger en väl avpassad vulsthöjd på 40 mm från färdigt golv. Se måttskisser för ytterligare information. Modulerna levereras kompletta med avloppsböj, spolrör och vattenanslutning. Samtliga cisterner är inställda på spolmängden 4/ liter. Valet av spolknapp påverkar valet av modul. Ifös spolknappar redovisas i slutet av anvisningen. Även tvättställsmodulen finns tillgänglig i två höjder, och mm. Bidémodulen levereras inställd på en höjd av mm och urinalmodulen på 40 mm. Modulerna kan monteras i hörn (4 ) genom att använda hörnbeslagsats Ifö nr 967 samt profiler för att bygga ut hörnet och på så vis fixera modulen korrekt. Samtliga moduler fästs mot väggen, både nedre såväl som övre infästning. Fixturfötterna är försedda med gummidistanser. Vid avyttring sker sortering enl. följande: Modulens ram sorteras som metallskrot. Cistern med tillhörande detaljer sorteras som plast. Ingående detaljer i installationssystemet sorteras som aluminium, stål och plast. Emballage sorteras som kartong och plast.

3 SE Montering av moduler, s. Modulplacering Stäm av det önskade moduldjupet mot avloppets placering för att säkerställa att avloppet hamnar innanför vägg, se bild. Säkra infästningspunkter Bild visar modulens kontaktpunkter mot väggen. Punkt och är lastbärande och behöver förankras i massiv konstruktion. Ev. kan väggen behöva förstärkas med förstärkningsprofil Ifö nr 964. Justering av modulhöjd Justera modulen till önskad höjd, se bild. Kontrollera med ett vattenpass att modulen är horisontell. Observera att modulhöjden påverkar vulsthöjden, se tabell på s.-6. Dra åt muttern ordentligt. Montering av förstärkningsprofil Om förstärkningsprofilen ska användas underlättar det att montera den innan modulen. Modulen kan med fördel användas som referens för att placera profilen. 4 Fixering av fot Skruva fast fötternas vinkeljärn i väggen, se bild 4. Justera till önskat djup på modulen. Dra åt muttern ordentligt. Montering av justerbart väggfäste Skjut i det justerbara väggfästet i modulens ben, se bild, och skruva fast fästet mot väggen. Kontrollera att fästet är i våg då det kommer att ge stöd till en eventuell täckplatta. Justera djupet med en mm insexnyckel tills modulen står i lod. Kontrollera med vattenpass. Lås sedan muttern mot fästet. 6 Montering av förankringsjärn Justera in förankringsjärnen framifrån med en stjärnskruvmejsel och skruva fast dem i vägg alt. förstärkningsprofil, se bild 6. Lås muttrarna på insidan av modulen. Skruva i bultarna till WC-skålen i modulen. Bultarna kan sedan justeras utifrån, även vid färdig vägg. Montering av installationssystem Ingående detaljer i installationssystemet redovisas med nummer och placering på s.-4. Kaptolerans för profiler är +0 mm. Låg installationsvägg med avställningshylla Moduler sammanbinds med aluminiumprofiler och hörnbeslag. Bild 8 visar aktuella kapmått för profilerna. Även maxmått för placering av väggfästen och gummidämpare redovisas. Ta hänsyn till väggmaterial, max horisontellt c/c-mått för olika material finns redovisade i bild 9. Hög installationsvägg Modulerna sammanbinds som tidigare med aluminiumprofiler och hörnbeslag. Profilerna kapas till efter önskad höjd på väggen och monteras mot profil på golv och modul. Vid behov kan profiler skarvas enl. anvisning i bild 9, detalj nr. 6. Ta hänsyn till väggmaterial, max horisontellt c/c-mått för olika material finns redovisade i bild 9. Om väggskivan behöver stöd kan profiler monteras horisontellt där så behövs. Det justerbara väggfästet används även till profilsystemet och ger stadga till höga väggar. Montering av hörnbeslag, väggfästen och gummidämpare Ingående detaljer visas i bild 7. Hörnbeslagen monteras genom att tryckas ihop och sedan placeras i profilens mittspår. Beslaget håller sedan ihop profilerna löst till dess att skruven spänns åt. Väggfästena snäpps i mittspåret och fästs sedan mot väggen med skruv. Kontrollera att profil står i lod innan väggfästet skruvas fast. Gummidämpare monteras mellan profilen och golvet för att undvika gnissel. Hörnmontage Hörnmontage av en modul sker genom att bygga samman en hörna för modulen. Bild visar aktuella kapmått för modulbredd 4 mm och 0 mm. Var noggrann med att profilerna ligger an mot väggen när väggfästena skruvas fast. Modulen skruvas sedan i profilerna.

4 DK Premont beskyttelse mod vandskader Inden installationen påbegyndes, skal gulvet og væggene i badeværelset forsynes med en vådrumsmembran, selv bag ved Premont-væggen. Ved Premont-installationer kan samtlige profiler og beslag skrues i væggen. På den måde undgås huller i gulvmembranen. Huller i væggen skal bores mindst mm fra gulvet. Ifö Premont giver en større sikkerhed mod vandskader For yderligere at øge sikkerheden mod vandskader bør alle vandledninger i Premont-væggen føres indvendigt og i henhold til producentens anvisninger. Muligheden for at inspicere og udføre reparationer på sammenkoblinger og lignende bør tilgodeses. Hvis man ønsker at tætne mellem Premont-væggen og gulvet for at lette rengøringen, skal der altid være et afløb ved laveste punkt, så eventuelle lækager kan løbe ud på gulvet og opdages, inden der sker skader på de underliggende konstruktioner. Skjulte, men lettilgængelige ledninger Med Premont-installationssystemet skjules alle ledninger en fordel, både rent æstetisk, men også med tanke på rengøring. Hvis Premont-væggen indeholder indbygningscisterne med adgang ovenfra, anbefaler vi en aftagelig dækplade som afskærmning oven på Premont-væggen, da dette letter inspektion og servicering af spulearmene. Ved at placere dækpladen oven på soklen nogle millimeter højere, kan luften cirkulere inden i Premont-væggen. Vigtigt, hvis du vil undgå vandskader! Anvend altid godkendte produkter ved montering i Premont-væg Følg altid monteringvejledningerne Sørg for eftertætning af skruehuller i væggen Gennemføringer gennem væg og gulv skal udføres i overensstemmelse med gældende normer Så få rørsamlinger som muligt, og mulighed for at inspicere og afhjælpe eventuelle lækager Rigtig hældning på gulvet Afløbshul mellem Premont-væg og gulv Sørg for god ventilation i Premont-væg Overhold reglerne i Bygningsreglement (BR 9) for vådrumskonstruktioner samt DS 49/Till. :004 Norm for vandinstallationer og SBI Anvisning 6 Vandinstallationer. Montering Ved montering er det vigtigt, at der er adgang til udførelse af service på alle de mekaniske dele. En Premont-væg med vådrumsmembran på indersiden giver tæthed. Der skal altid sørges for ventilation, så der ikke opstår skadelige fugtdannelser. Ventilation kan f.eks. ske via et luftindtag nede ved gulvet og et luftudslip oppe ved loftet. Rørene i væggen skal isoleres for at undgå kondens. BEMÆRK! Hvis disse anvisninger ikke følges, og der derfor sker skade på produktet eller anden ejendom, bortfalder Ifös garanti, og Ifö fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne skader. Ifö Premont installationsklare moduler til badeværelset Tak, fordi du valgte Ifö Premont. Du har foretaget et klogt valg, som vil danne grundlag for en fleksibel, sikker og enkel installation. For at garantere korrekt og sikker installation af produktet opfordrer vi dig til at følge monteringsvejledningen. Gem vejledningen, hvis du senere skulle få brug for reservedele! Wc-modulerne leveres i standardhøjder på hhv.. mm og mm, hvilket giver en passende siddehøjde på 40 mm fra det færdige gulv. Se målskitserne for at få yderligere oplysninger. Modulerne levereres komplet med afløbsbøjning, skyllerør og vandtilslutning. Samtlige cisterner er indstillet til en skyllemængde på 4/ liter. Valget af skylleknap påvirker valget af modul. Ifös skylleknapper beskrives i slutningen af vejledningen. Selv håndvaskemodulet fås i to højder på hhv.. og mm. Bidetmodulet leveres i en højde på. mm og urinalmodulet i en højde på.40 mm. Modulerne kan monteres i hjørnet (4 ) ved at anvende hjørnebeslag Ifö nr. 967 eller profiler til at udbygge hjørnet og på den måde fastgøre modulet korrekt. Samtlige moduler fastgøres til væggen både for oven og for neden. Beslagets ben er forsynet med gummistykker. Ved afmontering skal affaldssortering ske efter følgende anvisninger: Modulens ramme sorteres som metalskrot. Cisterne med tilhørende dele sorteres som plast. Dele, der indgår i installationssystemet, sorteres som aluminium, stål og plast. Emballage sorteres som karton og plast. 4

5 DK Montering af moduler, s. Modulplacering Tilpas den ønskede moduldybde efter afløbets placering, så afløbet kommer til at sidde inden for væggen, se billede. Sikre fastgørelsespunkter Billede viser modulets kontaktpunkter på væggen. Punkt og er bærende og skal forankres i massiv konstruktion. Væggen kan evt. forstærkes med en forstærkningsprofil Ifö nr Justering af modulhøjde Indstil modulet til den ønskede højde, se billede. Kontrollér med et vaterpas, at modulet er vandret. Læg mærke til, at modulhøjden har indflydelse på siddehøjden, jvf. tabellen på s.-6. Spænd møtrikkerne godt. Montering af forstærkningsprofil Hvis forstærkningsprofilen skal anvendes, er det lettest at montere den før modulet. Modulet kan med fordel anvendes som reference for placering af profilen. 4 Fiksering af ben Skru vinkeljernene til benene i væggen, se billede 4. Juster til den ønskede dybde på modulet. Spænd møtrikken godt. Montering af justerbart vægbeslag Skub det justerbare vægbeslag ind i modulets ben, se billede, og skru beslaget fast på væggen. Kontrollér, at beslaget er i vater, da det kommer til at fungere som støtte for en eventuel dækplade. Juster dybden med en -mm-unbrakonøgle, til modulet er i lod. Efterkontrollér med et vaterpas. Spænd derefter møtrikkerne fast på beslaget. 6 Montering af forankringsjern Juster forankringsjernene forfra med en stjerneskruetrækker, og skru dem fast i vægen eller forstærkningsprofilen, se billede 6. Spænd møtrikkerne fast på indersiden af modulet. Skru boltene til wc-skålen i modulet. Boltene kan senere justeres udefra, selv når væggen er færdig. Montering af installationssystem De medfølgende dele til installationssystemet beskrives med nummer og placering på side s. -4. Kapacitetstolerancen for profiler er +0- mm. Lav installationsvæg med fralægningshylde Modulerne holdes sammen med aluminiumprofiler og hjørnebeslag. Billede 8 viser aktuelle kapacitetsmål på profilerne. Maksimummålene for placering af vægbeslaget og gummidæmperne vises også. Tag hensyn til vægmaterialet, maks. vandrette c/c-mål for forskellige materialer er vist på billede 9. Høj installationsvæg Modulerne holdes sammen som før med aluminiumprofiler og hjørnebeslag. Profilerne afskæres til den ønskede højde på væggen og monteres mod profil på gulv og modul. Profilerne kan også samles i henhold til anvisningerne på billede 9, detalje nr. 6. Tag hensyn til vægmaterialet, maks. vandrette c/c-mål for forskellige materialer er vist på billede 9. Hvis vægpladen har brug for støtte, kan der monteres vandrette profiler, hvor der er behov for det. Det justerbare vægbeslag kan også anvendes til profilsystemet og giver stabilitet til høje vægge. Montering af hjørnebeslag, vægbeslag og gummidæmpere Billede 7 viser de medfølgende dele. Hjørnebeslaget monteres ved at trykke det sammen og placere det i profilens midterspor. Beslaget holder løst sammen på profilerne, indtil skruen spændes. Vægbeslaget sættes i midtersporet og fastgøres derefter på væggen med skruer. Kontrollér, at profilen er i lod, inden vægbeslaget skrues fast. Gummidæmperne monteres mellem profilen og gulvet for at undgå knirken. Hjørnemontering Hjørnemontering af et modul foregår ved at konstruere et hjørne til modulet. Billede viser de aktuelle kapacitetsmål for en modulbredde på 4 mm og 0 mm. Sørg for, at profilerne ligger tæt ind mod væggen, når vægbeslagene skrues fast. Modulet skrues derefter fast i profilerne.

6 NO Premont beskyttelse mot vannskade Før installeringen påbegynnes skal baderomsvegg og gulv utstyres med en våtromsmembran, også bak Premontveggen. Ved Premontinstallasjoner kan samtlige profiler og festeanordninger skrus i veggen, hvilket gjør at man unngår hull i gulvets tetningssjikt. Hulltaking i vegg skal ikke skje under mm fra gulv. Ifö Premont bidrar til en økt sikkerhet mot vannskader For å øke sikkerheten ytterligere mot vannskader, bør alle vannledninger i Premontveggen trekkes uten skjøt og i henhold til fabrikantens anvisninger. Muligheten for å inspisere og reparere koplinger og liknende bør tilgodeses. Hvis man vil tette mellom Premontveggen og gulvet for å forenkle rengjøringen, må det alltid være en dreneringsspalte ved laveste punkt, slik at eventuell lekkasje kan renne ut på gulvet og oppdages før det oppstår skade på underliggende konstruksjoner. Skjulte, men lett tilgjengelige ledninger Med Premont installasjonssystem skjules alle ledninger en fordel, både estetisk og med tanke på rengjøringen. Hvis Premontveggen inneholder innbyggingscisterne med tilgang ovenfra, anbefaler vi en avtakbar dekkplate som beskyttelse utenpå Premontveggen, da dette forenkler inspeksjon og service av spylearmatur. Ved å plassere dekkplaten på sokkel noen millimeter høyere, kan luften sirkulere inne i Premontveggen. Viktig hvis du vil forhindre vannskader! Bruk alltid godkjente produkter ved montering i Premontvegg Følg alltid monteringsanvisningene Tetting av skruehull lagd i veggen Gjennomføringer gjennom vegg og gul skal utføres i henhold til gjeldende normer Så få rørskjøter som mulig og inspeksjonsmulighet for kontroll og utbedring av ev. lekkasje Riktig helling på gulv Dreneringshull mellom Premontvegg og gulv Sørg for god ventilasjon i Premontvegg Anvisninger for våtrom i henhold til Boverkets Byggregler BBR6:4, BVL 0 og GVKs anbe falinger vedrørende sikre våtrom skal følges Montering Ved montering er det viktig at det er tilgang for service av alle mekaniske deler. En Premontvegg med tetningssjikt på bakenforliggende vegg/vegger er et tett rom. Det skal alltid ventileres slik at skadelig fuktighet ikke kan oppstå. Ventilering kan f.eks. skje med et luftinnslipp nede ved gulv og et utslipp oppe ved tak. Rørene i veggen skal være isolert for å unngå kondens. OBS! Hvis disse anvisningene ikke følges og det derfor oppstår skade på produktet eller annen eiendom, gjelder ikke Ifös garanti, og Ifö fraskriver seg alt ansvar for skade i denne sammenheng. Ifö Premont Installeringsferdige moduler for badeværelset Takk for at du har valgt Ifö Premont. Et klokt valg som danner grunnlag for fleksibel, sikker og enkel installering. For å garantere en korrekt og sikker installering av produktene, oppfordrer vi deg til å følge monteringsanvisningen. For enkel tilgang til reservedeler, ta vare på bruksanvisningen! WC-modulene leveres forhåndsinnstilt i høyden, alt., hvilket gir en godt tilpasset vulsthøyde på 40 mm fra ferdig gulv. Se målskisser for ytterligere informasjon. Modulene leveres komplette med avløpsbend, spylerør og vanntilkopling. Samtlige cisterner er innstilt på spylemengden 4/ liter. Valget av spyleknapp påvirker valget av modul. Ifös spyleknapper er beskrevet i slutten av anvisningen. Vaskeservantmodulene fås også i to høyder, og mm. Bidetmodulen leveres innstilt på mm høyde og urinalmodulen på 40 mm. Modulene kan monteres i hjørne (4 ) ved å bruke hjørnebeslagsett Ifö nr. 967 samt profiler for å bygge ut hjørnet og på den måten fiksere modulen korrekt. Samtlige moduler festes mot veggen, både nedre og øvre innfesting. Festeføttene er utstyrt med avstandsstykker av gummi. Ved kassering skjer sortering slik: Modulens ramme sorteres som metallavfall. Cisterne med tilhørende detaljer sorteres som plast. Detaljer som inngår i installeringssystemet sorteres som aluminium, stål og plast. Emballasje sorteres som kartong og plast. 6

7 NO Montering av moduler, s. 4 Modulplassering Avstem den ønskede moduldybden mot avløpets plassering for å sikre at avløpet havner innenfor vegg, se bilde. Sikre innfestingspunkter Bilde viser modulens kontaktpunkter mot veggen. Punkt og er lastbærende og må forankres i massiv konstruksjon. Veggen må ev. forsterkes med forsterkningsprofil Ifö nr Justering av modulhøyde Juster modulen til ønsket høyde, se bilde. Kontroller med vater at modulen er horisontal. Legg merke til at modulhøyden påvirker vulsthøyden, se tabell på s. -6. Trekk mutteren ordentlig til. Montering av forsterkningsprofil Hvis forsterkningsprofilen skal brukes, er det enklest å montere den før modulen monteres. Modulen kan med fordel brukes som referanse for å plassere filen. Fiksering av fot Skru fast føttenes vinkeljern i veggen, se bilde 4. Juster til ønsket dybde på modulen. Trekk til mutteren ordentlig. Montering av justerbart veggfeste Skyv inn det justerbare veggfestet i modulens ben, se bilde, og skru fast festet mot veggen. Kontroller at festet er i vater, da det vil gi støtte for en eventuell dekkplate. Juster dybden med en mm unbrakonøkkel til modulen står i vater. Kontroller med vaterpass. Lås deretter mutteren mot festet. 6 Montering av forankringsjern Juster inn forankringsjernene forfra med en stjernetrekker og skru dem fast i vegg alt. forsterkningsprofil, se bilde 6. Lås mutrene på innsiden av modulen. Skru inn boltene til klosettskålen i modulen. Boltene kan deretter justeres utenfra, også ved ferdig vegg. Montering av installasjonssystem Detaljene som inngår i installasjonssystemet er gjengitt med nummer og plassering på s. -4. Kappetoleranse for profiler er +0 - mm. Lav installeringsvegg med avstillingshylle Moduler bindes sammen med aluminiumsprofiler og hjørnebeslag. Bilde 8 viser aktuelle kappemål for profilene. Maks.mål for plassering av veggfester og gummidempere er også gjengitt. Ta hensyn til veggmaterialer, maks. horisontalt c/c-mål for ulike materialer er gjengitt i bilde 9. Høy installeringsvegg Modulene bindes samen som tidligere med aluminiumsprofiler og hjørnebeslag. Profilene kappes til etter ønsket høyde på veggen og monteres mot profil på gulv og modul. Ved behov kan profiler skjøtes i henhold til anvisning i bilde 9, detalj nr. 6. Ta hensyn til veggmaterialer, maks. horisontalt c/c-mål for ulike materialer er gjengitt i bilde 9. Hvis veggplaten trenger støtte, kan profiler monteres horisontalt der det trengs. Det justerbare veggfestet brukes også til profilsystemet og gir høye vegger stabilitet. Montering av hjørnebeslag, veggfester og gummidempere Detaljene som inngår er vist i bilde 7. Hjørnebeslagene monteres ved at de trykkes sammen og deretter plasseres i profilens midtspor. Beslaget holder deretter profilene løst sammen til skruen trekkes til. Veggfestene sneppes i midtsporet og festes deretter mot veggen med skrue. Kontroller at profilen står i lodd før veggfestet skrus fast. Gummidempere monteres mellom profilen og gulvet for å unngå knirking. Hjørnemontering Hjørnemontering av en modul skjer ved å bygge sammen et hjørne for modulen. Bilde viser aktuelle kappemål for modulbredde 4 mm og 0 mm. Vær nøye med at profilene ligger an mot veggen når veggfestene skrus fast. Deretter skrus modulen i profilene. 7

8 GB Premont protection against water damage Before starting installation the bathroom wall and floor should be protected with a wet room membrane that also extends behind the Premont wall. With Premont bathroom installations all profiles and fittings can be screwed to the wall, which eliminates the need to make holes through the floor membrane. Holes in walls must not be closer than mm to the floor. Ifö Premont helps reduce the risk of water damage. To further reduce the risk of water damage all water pipes that are installed in the Premont wall should be free from joints and comply with the manufacturer s instructions. Provisions should be made to allow inspection and repair of couplings and the like. If a seal is desired between the Premont wall and the floor to facilitate cleaning, a drainage slot must always be provided at the lowest point so that any leakage can run out on to the floor and be discovered before damage occurs to the underlying structure. Concealed but easily accessible piping With the Premont installation system all piping is concealed, which is both aesthetically pleasing and makes cleaning easier. If the Premeont wall houses a built-in cistern with access from above, we recommend that a removable cover panel is fitted to provide protection above the Premont wall, as this will facilitate inspection and servicing of the flush mechanism. Placing the cover panel on a plinth that is raised by a few millimetres will allow air to circulate inside the Premont wall. Important to remember if you want to prevent water damage! Always use approved products for installation in the Premont wall. Always follow the installation instructions. Seal all screw holes that are made in the wall. Penetrating holes through walls and floors must comply with the relevant standards. Keep pipe joints to a minimum and make provisions to allow checking for leaks and any necessary repairs. Make sure the floor gradient is correct. Provide drainage holes between Premont walls and the floor. Ensure good ventilation inside the Premont wall. Follow the relevant building regulations regarding wet room installations (Boverket s building regula tions BBR6:4, BVL 0 and GVK s wet room re commendations apply in Sweden). Installation During installation it is important that access is provided to service all mechanical parts. A Premont wall with a membrane on the wall or walls behind it creates a sealed space. This should always be ventilated so that harmful moisture cannot gather. Ventilation can be provided, for instance, by fitting an air vent near the floor and another near the ceiling. Pipes inside the wall should be insulated to prevent condensation. NOTE! If these instructions are not followed and this leads to damage to the product or other property, Ifö s guarantee does not apply and Ifö will not accept any liability for damage caused in this way. Ifö Premont ready-to-install modules for the bathroom Thank you for choosing Ifö Premont. This is a wise choice that lays the foundation for flexible, reliable and simple installation. In order to guarantee correct and reliable installation of the product we urge you to follow the installation instructions. To make ordering spare parts easier in the future, please save the instructions! The WC modules are supplied preset for a height of, or mm, which gives a comfortable bowl height of 40 mm from the finished floor. See dimensional drawings for more information. The modules are supplied complete with waste trap, flush pipe and water supply coupling. All cisterns are set for a flush capacity of /6 litres. The choice of flush button affects the choice of module. Ifö flush buttons are shown at the end of the instructions. The washbasin module is also available in two heights:, or mm. The bidet module is supplied preset for a height of, mm and the urinal module for a height of 40 mm. The modules can be installed in a corner (at 4 ) by using the corner fitting kit, Ifö no. 967, together with hollow profiles to fill the corner and secure the module correctly. All modules are designed to be fixed to the wall at both top and bottom. Fixing feet are fitted with rubber spacers. At the end of a module s life it can be recycled as follows: The module frame is recycled as scrap metal. The cistern and associated parts are recycled as plastic. The individual parts of the installation system are sorted into aluminium, steel and plastic fractions. Packaging is sorted into cardboard and plastic fractions. 8

9 GB Installing modules, page 4 Positioning the module Determine the required depth of the module in relation to the drain pipe position so that the connection to the drain is inside the wall, see figure. Secure fixing points Figure shows the contact points of the module on the wall. Points and are load bearing and require solid anchor points. If necessary, the wall can be reinforced using Ifö anchor profile no Adjusting the height of the module Adjust the module to the desired height, see figure. Use a spirit level to check that the module is horizontal. Note that the module height affects the height of the bowl, see the table on pages 6. Tighten the nuts securely. Fitting the reinforcing profile If a reinforcing profile is to be used it is easier to install this before the module. It is a good idea to use the module as a reference template to position the profile correctly. Fixing the feet Screw the fixing angles for the feet to the wall, see figure 4. Adjust to suit the required depth of the module. Tighten the nuts. Fitting the adjustable wall mountings Slide the adjustable wall mountings into the legs of the module, see figure, and screw the mountings securely to the wall. Check that the mountings are level, as they will be used to support the cover panel, if fitted. Adjust the depth using a -mm Allen key until the module is vertical. Check with a spirit level. Then tighten the nut on each mounting. 6 Fitting the securing brackets Adjust the securing brackets at the front using a crosshead screwdriver and screw them securely to the wall or reinforcing profile, see figure 6. Tighten the nuts on the inside of the module. Screw the bolts for the WC bowl into the module. The bolts can be adjusted from outside afterwards, even after the wall has been installed. Fitting the installation system The parts supplied in the installation system are listed, with their numbers and locations, on pages 4. The cutting tolerances for profiles are +0 and mm. Low installation wall with shelf Modules are joined together using aluminium profiles and corner fittings. Figure 8 shows the relevant cutting dimensions for the profiles. The maximum dimensions for positioning the wall mountings and rubber dampers are also shown. Make allowances for the type of wall material; the maximum horizontal centre-to-centre spacings for various materials are shown in figure 9. High installation wall The modules are joined together as above using aluminium profiles and corner fittings. The profiles are cut to the required height of the wall and joined to the profiles on the floor and modules. If necessary the profiles can be joined as shown in figure 9, detail no. 6. Make allowances for the type of wall material; the maximum horizontal centre-to-centre spacings for various materials are shown in figure 9. If the wall board requires support the profiles can be installed horizontally where needed. The adjustable wall mountings are also used with the profile system and give added support to high walls. Fitting corner fittings, wall brackets and rubber dampers The parts supplied are shown in figure 7. The corner fittings are fitted by pressing the two halves together and inserting them in the central channels in the profiles. The fittings then hold the profiles loosely in place until the screws are tightened. Check that the profiles are vertical before tightening the wall mountings. Fit the rubber dampers between the profiles and floor to prevent creaking. Corner installation A module can be installed in a corner by building across a corner for the module. Figure shows the relevant cutting dimensions for module widths of 4 mm and 0 mm. Take care to ensure that the profiles are touching the walls when the wall mountings are fixed in place. The module can then be screwed to the profiles. 9

10 m In c h Tillbehör/Tillbehør/Tilbehør/Accessories Förstärkningsprofil Forstærkningsprofil Forsterkningsprofil Reinforcing profile Ifö nr 964 Förankringssats Forankringssæt Forankringssett Anchor kit Ifö nr 98 M x 40 x

11 Tvättställ och Urinal Håndvask og urinal Servant og Urinal Washbasin and Urinal WC och Bidé WC og bidet WC og bidet WC and Bidet 4 6

12 m In c h 7 Ingående detaljer Medfølgende dele Detaljer som inngår Parts supplied Ifö.nr X 4 X 00 mm Ifö.nr mm Ifö.nr Ifö.nr X mm 6 Ifö.nr 9670 X 4 Ifö.nr X 4 Ifö.nr 967 X mm c b 4 b c Max 00 a c b -00 b c Max 600 a= modulhöjd/modulhøjde/modulhøyde/module height: -78 mm b= Min mm c= 0-0 mm

13 9 d Max e Väggmaterial/Vægmateriale/Veggmateriale/Wall material Dubbel gipsplatta/dobbelt gipsplade/ Dobbel gipsplate/double plasterboard Enkel gipsplatta med kakel/enkelt gipsplade med flise/ Enkel gipsplate med fliser/single plasterboard with tiles Enkel gipsplatta med väggmatta/enkelt gipsplade med vinyl Enkel gipsplate med vinylbelegg/single plasterboard with floor covering e= takhöjd/loftshøjde/takhøyde/ceiling height: -78 mm d=max c/c 600 mm 00 mm 600 mm

14 0 0-0 Max h h f f g h 4 04/ g g h mm 40 f 40 h

15 WC-moduler/WC-moduler/WC-moduler/WC modules Modulhöjd Vulsthöjd från färdigt golv Fästbulthöjd Modulhøjde Vulsthøjde fra færdigt gulv Fæstebolthøjde Modulhøyde Vulsthøyde fra ferdig gulv Festebolthøyde Module height Rim height from finished floor Fixing bolt height 0/ / / LC4 LC6 Ifö nr 9889, , 989 Med låg cistern Med lav cisterne Med lav cisterne With low cistern HC4 HC6 Ifö nr 98890, , 989 Med hög cistern Med høj cisterne Med høy cisterne With high cistern LC4 LC6 Ifö nr 9889, , 9896 Med låg cistern Med lav cisterne Med lav cisterne With low cistern MC4 MC6 Ifö nr 98898, , 9899 Med minicistern Med minicisterne Med minicisterne With mini cistern

16 Tvättställsmoduler/Håndvaskmoduler/ Vaskeservantmoduler/Washbasin modules Modulhöjd Vulsthöjd från färdigt golv Fästbulthöjd Modulhøjde Vulsthøjde fra færdigt gulv Fæstebolthøjde Modulhøyde Vulsthøyde fra ferdig gulv Festebolthøyde Module height Rim height from finished floor Fixing bolt height 0/ 0-90/ /70- / 0-90/ /70-40 / / /70- Bidémodul/Bidetmodul/Bidetmodul/Bidet module Urinalmodul/Urinalmodul/Urinalmodul/Urinal module Ifö nr Ifö nr Ifö nr Ifö nr

17 SE Teknisk information Ifö Mini cistern c/c 0 Alternativa placeringar Min WC Max ** Min. Ifö Hög cistern ** = Vulsthöjd *6 c/c 6 * Ifö Låg cistern c/c 6 Alternativa placeringar ** ** * = Hålbild i vägg ** = Vulsthöjd ** = Vulsthöjd Tryckknappar Ifö Premont WC-moduler levereras med hög eller låg cistern. Frontlucka och tryckknapp väljs separat enligt tabell. Låg cistern Minicistern Hög cistern WC-modul WC-modul LC4 MC4 WC-modul WC-modul LC4 -HC4 Ifö nr Frontlucka för hel- och halvspolning: Vit X 960 Blank förkromad X 96 Matt förkromad X Public Steel frontlucka enkelspolning X 8908 dubbelspolning X Ifö 964 Batch nr : 009-A Ifö Sanitär AB Håltagning i vägg c/c 0 Håltagning i vägg c/c 0 Håltagning i vägg c/c 0 Tryckknapp, hel- och halvspolning för fri placering: Vit X X X 9670 Blank förkromad X X X 967 Matt förkromad X X X 9674 Vit tryckknapp för fri placering X X X 967 enkelspolning Vit tryckknapp, hel- och halvspolning X X X 9669 handikappanpassad för fri placering Med förhöjda knappar Rostfri tryckknapp för fri placering, X X X enkelspolning Rostfri tryckknapp för fri placering, X X X 8900 dubbelspolning Inbyggnadsbox för batteridrift X X X 9879 Inbyggnadsbox för nätdrift X X X Inspektionslucka X

18 DK Tekniske oplysninger Ifö minicisterne c/c 0 Alternative Alternativa placeringer placeringar Min WC Max ** Min. Ifö høj cisterne c/c 6 * 7 * =Hul ** = Vulsthöjd i væg = Forhøjningskant Ifö lav cisterne c/c 6 Alternative Alternativa placeringer placeringar ** ** * =Hul = Hålbild i vægi vägg ** = Forhøjningskant Vulsthöjd ** = Vulsthöjd Forhøjningskant Trykknapper Ifö Premont WC-moduler leveres med høj eller lav cisterne. Frontlåge eller trykknap vælges separat ifølge tabel. Lav cisterne Minicisterne Standardcisterne WC-modul cisterne LC4 WC-modul WC-modul LC4 -HC4 Ifö nr Frontluge til hel- og halvskylning: Hvid X 960 Blank forkromet X 96 Mat forkromet X Public Steel frontluge enkeltskyl X 8908 Dobbeltskyl X Håltagning Hul i væg i vägg c/c 0 Trykknap, hel- og halvskylning til fri placering: Hvid X X X 9670 Blank forkromet X X X 967 Mat forkromet X X X Hul i Håltagning i væg vägg c/c 0 Håltagning Hul i væg i vägg Hvid trykknap til fri placering X X X 967 enkelskylning Hvid trykknap, hel- og halvskylning X X X 9669 handicaptilpasset til fri placering Med forhøjede knapper 4 4 c/c 0 Rustfri trykknap til fri placering X X X enkeltskyl Rustfri trykknap til fri placering X X X 8900 dobbeltskyl Ifö 964 Batch nr : 009-A Ifö Sanitär AB Indbygningsboks til batteridrift X X X 9879 Indbygningsboks til netdrift X X X Inspektionsluge X

19 NO Teknisk informasjon Ifö Minicisterne c/c 0 Alternative Alternativa plasseringer placeringar Min WC 87 Maks Max Min ** Ifö Høy cisterne **= = Vulsthøyde Vulsthöjd *6 c/c 6 * Ifö Lav cisterne c/c 6 Alternative Alternativa plasseringer placeringar ** ** *=* = Hullbilde Hålbild i i vägg vegg **= = Vulsthøyde Vulsthöjd **= = Vulsthøyde Vulsthöjd Trykknapper Ifö Premont WC-moduler leveres med høy eller lav cisterne. Frontluke og trykknapp velges separat i henhold til tabell. Lav cisterne Minicisterne Standardcisterne WC-modul LC4 WC-modul WC-modul LC4 -HC4 Ifö nr Frontluke for hel- og halvspyling: Hvit X 960 Blank forkrommet X 96 Matt forkrommet X Public Steel frontluke enkelspyling X 8908 Dobbelspyling X Hullbilde Håltagning i vegg i vägg c/c 0 Trykknapp, hel- og halvspyling for fri plassering: Hvit X X X 9670 Blank forkrommet X X X 967 Matt forkrommet X X X Hullbilde Håltagning i vegg vägg c/c 0 Hvit trykknapp for fri plassering X X X 967 enkelspyling 6 Hullbilde Håltagning i vegg i vägg Hvit trykknapp, hel- og halvspyling X X X 9669 handikaptilpasset for fri plassering Med forhøyete knapper 4 4 c/c 0 Rustfri trykknapp for fri plassering, X X X enkelspyling Rustfri trykknapp for fri plassering, X X X 8900 dobbelspyling Ifö 964 Batch nr : 009-A Ifö Sanitär AB Innbyggingsboks for batteridrift X X X 9879 Innbyggingsboks for nettdrift X X X Inspeksjonsluke X

20 GB Technical information Ifö mini cistern c/c 0 Alternative Alternativa locations placeringar Min WC Max Min ** Ifö standard cistern ** ** = Bowl Vulsthöjd height *6 c/c 6 * Ifö low cistern c/c 6 Alternative Alternativa locations placeringar ** ** * = Hole Hålbild positions i vägg on ** wall = Vulsthöjd ** = Bowl height ** = Bowl Vulsthöjd height Pushbuttons Ifö Premont toilet modules are delivered with high or low cistern. The front hatch and pushbutton are selected separately using the table. Low cistern Mini cistern Standard cistern toilet module LC4 toilet module WC module LC4 -HC4 Ifö nr. Front hatch for full flush and half flush: White X 960 Gloss chrome-plated d X 96 Matt chrome-plated X 96 Public Steel front hatch Single flush X 8908 full flush X Hole positions on Håltagning wall i vägg c/c 0 Hole Håltagning positions on i vägg wall c/c 0 Pushbutton, full flush and half flush location as required : White X X X 9670 Gloss chrome-plated X X X 967 Matt chrome-plated X X X 9674 White pushbutton, location as required X X X 967 Single flush 6 Hole Håltagning positions i vägg on wall c/c 0 White pushbutton, full flush and X X X 9669 half flush adapted for disabled, location as required With raised buttons 4 4 Ifö 964 Batch nr : 009-A Ifö Sanitär AB Stainless pushbutton, location X X X as required, single flush Stainless pushbutton, location as X X X 8900 required, full flush and half flush Sensor box for battery operation X X X 9879 Sensor box for mains operation X X X Inspection hatch X 9640 Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-9 Bromölla, , Distriktskontor: Malmö , Göteborg , Örebro , Stockholm , Sundsvall Norge: Ifø Sanitær A/S, Danmark: Max Sibbern,

Ifö Premont. GB Modules and installation system. SE Moduler och installationssystem. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning...

Ifö Premont. GB Modules and installation system. SE Moduler och installationssystem. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning... Ifö Premont 7-0 SE Moduler och installationssystem NO Moduler og installasjonssystem DK Moduler og installationssystem GB Modules and installation system 90 www.ifosanitar.com SE DK NO GB Monteringsanvisning...

Læs mere

Sikker og enkel installation

Sikker og enkel installation DK 83-07 MS nr. 999703 2007 Sikker og enkel installation Ifö Sign installationssystem og Ifö S indbygningscisterne www.maxsibbern.dk En effektiv løsning med mange fordele. Ifö Sign installationssystem

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Ophængning af brændeovnen på væg

Ophængning af brændeovnen på væg 4 9 7 5 3 9 7 6 1 4 10 8 10 11 11 3 11 368,4 150 11 Ophængning af brændeovnen på væg Dansk Vægbeslaget (1) placeres på væggen i den valgte højde. Der skal være en minimumsafstand på 7 cm fra gulvet til

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Ifö Premont installationssystem

Ifö Premont installationssystem Ifö Premont installationssystem Väggmonterade moduler inkl. hörnlösning 92-04 Ifö Premont installationssystem Vægmonterede moduler inkl. hjørneløsning Ifö Premont installasjonssystem Veggmonterte moduler

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

NewTime S-1. Monteringsvejledning

NewTime S-1. Monteringsvejledning NewTime S-1 Monteringsvejledning Kassens indhold 4x Rawlplugs 4x Skruer 2 4x Hætter 4x Pakninger Toilet Det skal du bruge Boremaskine Bor, 6mm Stjerneskruetrækker Silicone baseret vådrums fugemasse. Slange

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

Hygienic Flush gör det barnsligt enkelt att hålla rent. Hygienic Flush. hygienic

Hygienic Flush gör det barnsligt enkelt att hålla rent. Hygienic Flush. hygienic NYHET! Hygienic Flush gör det barnsligt enkelt att hålla rent. Hygienic Flush GØR DET SUPERNEMT AT HOLDE RENT NYHED! hygienic flush ENKLERE RENGØRING MED SMARTERE SKYL Hygienic Flush Smartere skyl, som

Læs mere

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Norsk English svensk dansk. Designed for care

Norsk English svensk dansk. Designed for care MONTERINGSANVISNING INDBYGGET CISTERNE Designed for care www.banodk.dka aug. 2011 LØSE CISTERNEDELE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 DETTE MEDFØLGER TIL BANO CISTERNE 01 Beskyttelsesboks

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903 Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet DK74-10 MS nr. 99903 2 Enkel installation Ifö Sign installationsmoduler er udviklet i nært samarbejde med Nordiske installatører.

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80

MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80 MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Rev.nr 161012 O 2,5mm T15 T25 C1 C2 C3 3 m x3 C4 C5 C6 C7 3,5x9,5 1 3,5x25 1 x2 A1 4220000 Endast 8x20 Bare 8x20 Kun 8x20 Vain 8x20

Læs mere

Ifö Sign 6860, 6870, 6862. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... DK Toilet 33-06-2. www.ifosanitar.com

Ifö Sign 6860, 6870, 6862. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... DK Toilet 33-06-2. www.ifosanitar.com Ifö Sign 33-06-2 6860, 6870, 6862 DK Toilet 6860 6870 6862 95226 www.ifosanitar.com DK Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... Reservedele 2 96660 3 91782 1 96763 4 98302 5 98303 6 98304 7 98305

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Toiletter TOILETTER PRISLISTE IFÖ 85. Bestilnr Ex./Incl. Moms EAN Prisgruppe

Toiletter TOILETTER PRISLISTE IFÖ 85. Bestilnr Ex./Incl. Moms EAN Prisgruppe Toiletter TOILETTER Ifö har fremstillet toiletter i mere end 70 år, hvor de har været med til at præge udviklingen, når det gælder design, funktionalitet og miljøhensyn. Således var Ifö den første sanitetsfabrikant

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

BIS Pre-Væg System, Alpro Flisebelagt dør

BIS Pre-Væg System, Alpro Flisebelagt dør W BIS Pre-Væg System, Alpro Flisebelagt dør BIS WC Rammer BIS Walkon BIS Walkon Quattro BIS Walkon Top BIS Walkon Comfort BISMAT VN (Quattro) BIS Control Panel Ellipse / Cube BIS Control Panel Space (BISMAT

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Ifö. Pneumatic gen II. Monsa Terrum Terrum

Ifö. Pneumatic gen II. Monsa Terrum Terrum Ifö 08-6/06-09-0 Pneumatic gen II SE Spolknapp DK Skylleknap NO Spyleknapp GB RU EE Loputusnupp LT Nuleidimo mygtukas LV Spiedpoga Monsa Terrum Terrum 40 0 50 5 50 Semita 50 Semita 50 70 70 9547 SE DK

Læs mere

Assembly Instruction Samlevejledning

Assembly Instruction Samlevejledning Assembly Instruction Samlevejledning NORRA by Skovby Contents - Indhold SM61 SM6 SM631* * Only available with trays, door and/or drawers Mounting of modules Accessories - Tilbehør Plinths Sokler 11 Ben

Læs mere

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel.

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel. FutureVent Mounting instruction Ventilation row (WFV), Insolation box (WFB), Regenerator (WFR), Control unit (WFC), Drip edge (WFD), Outdoor screen (WFS), Mounting frame (WFF) & Indoor grill (WFG) DK Montagevejledning

Læs mere

triomont DEn EnKLEStE VEJ til VÆGHÆnGt WC og HÅnDVASK

triomont DEn EnKLEStE VEJ til VÆGHÆnGt WC og HÅnDVASK triomont DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK triomont DIT GAMLE BADEVÆRELSE ET BADEVÆRELSE OG 14 CM MERE BEHØVER DU IKKE. Drømmer du om væghængt wc og håndvask på dit badeværelse? Du tror måske,

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

Ifö Space. Nisch / Niche / Nisje / Recess. Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Exemple angle 5-16

Ifö Space. Nisch / Niche / Nisje / Recess. Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Exemple angle 5-16 Ifö Space -6 Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction Nisch / Niche / Nisje / Recess L Exemple angle 67 m In c h Spare parts 6A 7 8 Pos. Spare Part No. Type = mm Z0800 Z0800 A Z0800

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

MONTERINGSAVISNING BANO HØJDEJUSTERBAR TOILLET/CISTERNE

MONTERINGSAVISNING BANO HØJDEJUSTERBAR TOILLET/CISTERNE 14. november 2014 11:43 DK MONTERINGSAVISNING 5970-EL Bano høydejusterbar toilett/cisterne, elektrisk 5970-MA Bano høydejusterbar toilett/cisterne, manuel BANO HØJDEJUSTERBAR TOILLET/CISTERNE Vid fabrikationsfel

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

L-dørgreb / L-handles

L-dørgreb / L-handles 10.103 L-Dørgreb med flange uden lås, rillet, 36 mm, alloy-krom. Fluted L-handle, non-locking, 36 mm, alloychrome. 10.206S L-dørgreb med flange og lås alloy-krom, med 2 nøgler FS880, buet, 44 mm. Arched

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Model Great Lift Design by Jens Juul Eilersen

Model Great Lift Design by Jens Juul Eilersen Arm height: 60 cm Arm width: 9 cm Total depth (frame): 107 cm Seat depth: 67 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 70/83 cm Arm height: 60 cm Arm width: 9 cm Total depth (frame): 107 cm Seat depth:

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Cykelstativ model City

Cykelstativ model City Cykelstativ model City IC 8-2 2 etagers cykelstativ 2 level bicycle rack Design: Inventarrum indoor outdoor SPECIFIKATIONER. SPECIFICATIONS PRODUKTER. PRODUCTS Rammekonstruktion udført i 40 x 40 / 50 x

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

ZB4BS44 Paddetryk Ø30 tryk-drej rød

ZB4BS44 Paddetryk Ø30 tryk-drej rød Produkt datablad Karakteristika ZB4BS44 Paddetryk Ø30 tryk-drej rød Primær Produktsortiment Harmony XB4 Produkttype Hoved til nødstop trykknap Enhedens korte navn ZB4 Frontringsmateriale Chromium plated

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

FRAMELESS PARTITION DANISH QUALITY. triplan.net T.:

FRAMELESS PARTITION DANISH QUALITY. triplan.net T.: FRAMELESS PARTITION FACTS ABOUT TP LITE TP Lite is a frameless fully glazed partition system with a single glass layer TP Lite with door frames ensures sound reduction that meets normal sound demands for

Læs mere

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline Lindab Installation manual - dock leveller pit 310 1403.01 Lindab Doorline DK - Montageanvisning, læsserampe - Pit 310 SE - Installationsmanual, lastbrygga - Grop 310 GB - Installation manual, dock levellers

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

triomont DEn EnKELStE VEJ til VÆGHÆnGt WC, BiDÈt og HÅnDVASK FLErE EnD 160 KomBinAtionS- muligheder! HViLKEn PASSEr til DiG?

triomont DEn EnKELStE VEJ til VÆGHÆnGt WC, BiDÈt og HÅnDVASK FLErE EnD 160 KomBinAtionS- muligheder! HViLKEn PASSEr til DiG? triomont DEN ENKELSTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC, BIDÈT OG HÅNDVASK FLERE END 160 KOMBINATIONS- MULIGHEDER! HVILKEN PASSER TIL DIG? ET BADEVÆRELSE OG 14 CM MERE BEHØVER DU IKKE. Drømmer du om væghængt wc og håndvask

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Assembly Manual Samlingsvejledning DA-01AV 10890 Common: 6-ft x 4-ft * Almindelig størrelse: 183 cm x 122 cm (6 fod x 4 fod) 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in * Indre dimensioner:

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Arki + welcome to a world of opportunities...

Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + velkommen til en verden af muligheder... Med få elementer formgivet i et tidsløst, æstetisk design åbner Arki+ op for en verden af muligheder

Læs mere

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm Seat height: 15 ¼" Back support height: 12 ½" 82 ¾" x 41 ¼" 78 ¾" x 45 ¼" 82 ¾" x 45 ¼" 78 ¾" x 51 ¼" Seat height: 15 ¼" Back

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

Villa 550 / Villa 650 R4223 V7 2014

Villa 550 / Villa 650 R4223 V7 2014 Villa 550 / Villa 650 R43 V7 04 Tillykke med dit nye Villa helårstelt Denne vejledning beskriver opstillingsprocessen. Studer vejledningen nøje før påbegyndelse af processen og vær opmærksom på din egen

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

3800 3860 3861 3862 3870 3871 3893 3894 DK

3800 3860 3861 3862 3870 3871 3893 3894 DK Ifö Cera -0-87-0 800 80 8 8 870 87 89 89 DK Toilet GB WC-Unit 800 8 80 8 870 87 89 89 987 www.ifosanitar.com DK Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning - GB Operating and maintenance instruction...

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Monteringsvejledning. Concertina - arbejdsplads

Monteringsvejledning. Concertina - arbejdsplads Concertina - arbejdsplads Pos. Specifikationer A. Tape (Scotch Bronel), length 35 cm B. Bosscod 4 mm BN 717 C. Sheet metal screw 4,8X13 mm D. Cylinder nut M6X13 mm JS no. 4081 961013 E. 6X45 mm HFC 683

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Back to back Back to back connections require use of the same busbar system (S2000HD or S7000) in both panels. Back to back

Back to back Back to back connections require use of the same busbar system (S2000HD or S7000) in both panels. Back to back Back to back Back to back Back to back connections require use of the same busbar system (2000H or 7000) in both panels. Advantages by using CUBIC s back to back connections: Modular assembling Maintenance

Læs mere

NONUFORM. Content. Nonuform. Where new ideas take shape.

NONUFORM. Content. Nonuform. Where new ideas take shape. NONUFORM Nonuform is the place for products where technology and design go hand in hand cutting edge products that combine design, function and respect for the environment. Working in aluminium allows

Læs mere

ZB4BD5 Drejegreb 3 positioner med retur til M

ZB4BD5 Drejegreb 3 positioner med retur til M Produkt datablad Karakteristika ZB4BD5 Drejegreb 3 positioner med retur til M Primær Produktsortiment Harmony XB4 Produkttype Hoved for selektor kontakt Enhedens korte navn ZB4 Frontringsmateriale Chromium

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 85 x 182 cm Model Control Glove Design Jens Juul Eilersen English: Control Glove is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and lying position down to the smallest detail.

Læs mere