Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statik. Grundlag. Projektforudsætninger"

Transkript

1 Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste information findes på Af hensyn til projekteringen, der er afhængig af udførelsen og de individuelle ydelser og normale entrepriseskel, er nedenstående retningslinjer opstillet. Normgrundlag, seneste udgave af: EN 1996, 1-1 EN 1996, 1-2 EN 1996, 2 DS/INF 167 EN DS/INF 169 Samt tilhørende nationale annekser og nationale vejledninger. Konsekvensklasser, der regnes i normal konsekvensklasse CC2. Materialeparametre Der anvendes CE- deklarerede data for de aktuelle byggesten. Vær opmærksom på, at det er de karakteristiske basisstyrker, som skal anvendes fra de CE-mærkede værdier. Tekniske data findes på vores hjemmeside under de enkelte produkter. I denne anvisning er det forudsat, at væggene står på stabilt og bæredygtigt underlag. Hvor der anvendes vægge på terrændæk, med underliggende hård isolering, henviser vi til den respektive isoleringsleverandørs anvisninger, og denne vejledning kan ikke anvendes. Vægges fastholdelse/understøtning Det gælder om at fastholde væggene så mange steder som muligt for at undgå ekstraforanstaltninger og/eller dimensionsspring f. eks langs remme, etageadskillelser, lofter, spærhoved, spærfod, kanter o.l. Undgå i videst muligt omfang murpiller, der ikke er tværafstivede, da disse kan kræve indbygning af afstivende stålsøjler. Vægfelter bør min. være 3-sidigt understøttede for at undgå ekstraforanstaltninger i form af afstivende søjler o.l. Undgå spændinger/tvangskræfter i byggeriet Vægge bør disponeres således, at tvangsdeformationer ikke resulteret i revnedannelser i svage tværsnit. Remme oplægges med indbyrdes afstand imellem remmene på 10 mm, således at de kan bevæge sig uafhængigt tykkelsesmæssigt, særligt i byggeperioden, da nedbør o.l. kan medføre uhensigtsmæssigt fugtindhold. Husk at afstandsklodser imellem spær og gavle ikke må sidde tættere ved krydsende vægge end en meter, således at de kan bevæge sig uafhængigt tykkelsesmæssigt i byggeperioden, da nedbør kan medføre uhensigtsmæssigt fugtindhold. Skivevirkning i hhv. vandrette loftskonstruktioner og etageadskillelser Under projekteringen skal der tages hensyn til, at de fornødne tværvægge er til stede til at overføre de vandrette kræfter, og der udføres de nødvendige kraftoverførende samlinger mellem vægge og loftskive/etageadskillelse. Er dette ikke tilfældet, må stabiliteten sikres på anden vis med f.eks. stålrammer i murpiller, hvor der i forvejen måtte være en søjle. 20 YTONG Energy +

2 Murpap under ydervægge Der anvendes normalt murpap, minimum kvalitet som PF2000, under porebetonvæggene, hvor væggene opbygges på en terrændækskonstruktion med gulvvarme, som går ud under bagmurene. Dette er særligt vigtigt, da terrændækskonstruktionen udvider sig i længderetningen, når den opvarmes. vigtigt man bør opvarme langsomt ved ca. 20 grader. Murpappen bidrager således til at afkoble nogle af tvangskrafterne hidrørende fra længdeudvidelsen af terrændækket. Temperaturudvidelserne er typisk størst ved første opvarmning af vinterbyggerier og i lange bygninger. Ellers anvendes murpap løsninger, som normalt for det murede byggeri. Lim-pap-lim løsning kan anvendes, hvor bærende vægge ikke hviler på terrændæk. Murpap under skillevægge Der anvendes normalt murfolie eller pap, da dette forhindrer kohæsion, dvs. vedhæftning til terrændækket, da terrændæk kan deformere. Herved undgås, at væggene påvirkes uhensigtsmæssigt fra tvangskræfter hidrørende fra terrændækkene i videst muligt omfang. Fundering: Alle vægge opstilles på stabilt og bæredygtigt underlag. Fundamenter og andre underlag skal være permanent formstabile og skal kunne bære væggene og ovenliggende laster, uden at der forekommer skadelige sætninger/differenssætninger o.l. Fundering skal sikres til frostfri dybde. Etagedæk (dækelementer af porebeton, letklinkebeton, beton og andet) Etagedæk har vederlag på bagmuren og normalt på en hovedskillevæg. Der må ikke forekomme andre mellemunderstøtninger. Dæk dimensioneres, så nedbøjningen minimeres hensigtsmæssigt. Vægge på etagedæk, ikkebærende Hvor der står sekundære vægge på dækket, og der er/forventes nedbøjning/deformation, skal vægge projekteres med elastiske samlinger ved tilslutninger og krydsende vægge, således at væggene kan følge med dækkenes nedbøjning og uhensigtsmæssige tvangskræfter undgås. Dækdeformationen kan normalt danne en lunke imellem understøtningerne, hvorved vægge fra forskellig side vil kippe/tvinges ind mod midten. Det er også vigtigt for sekundære vægge, at der anvendes et adskillende underlag, som f.eks. murfolie eller Fibertex F4M for at undgå vedhæftning, således at der ikke opstår uhensigtsmæssige trækspændinger i væggens nederste del. Anvend ikke asfaltpap under sekundære vægge. Det tilrådes derfor altid at anvende så korte dæk som muligt, gerne mellemunderstøttede på tværvægge, idet deformationerne herved kan reduceres betydeligt, og væggene derfor holdes mere i ro. Vinduefalse Falsene (porebeton) projekteres efter projekt med YTONG og YTONG Multipor False, bidrag og egenskaber: n Vægkonstruktionen er massiv og af uorganisk materiale n..gode muligheder for fastgørelse af vinduet n..valgfrihed mht. vinduesplacering (betydning for linietab og skyggevirkning) n..hurtig og nem montage (sikrer gode tætte løsninger) n..porebeton limes med YTONG lim til lodrette side af YTONG Energy + (sikrer en tæt løsning/ingen samlinger) n..skarpe hjørneafslutninger n..ingen kuldebro n..ingen revnedannelser omkring vinduet, som kan forekomme ved anvendelse af pladefalse n..vinduet monteres efter producentens anvisninger Falsen projekteres alt efter projekt. Vægge på etagedæk, bærende og stabiliserende Hvor vægge står lige over hinanden i etageadskillelsen, og dækelementerne er understøttet af den nedenstående væg, kan den ovenstående væg indgå i stabiliteten (skiveberegning) samt anvendes som bærende væg. Alle vægge skal være funderet. YTONG Energy + 21

3 Dimensionering af vægge Bæreevne Bæreevne beregnes optimalt via programmet Murværksprojektering, som kan findes på eller kontakt til Murværkscenteret på Teknologisk Institut på Programmet er opdateret iht. gældende danske normer EN og EN 1996, 1-1. Vederlag Hvor der er behov for at optage punktlaster fra dragere er der på side 24 beskrevet 3 klassiske metoder, som kan give en stor kapacitet og robusthed. Stabilitet Porebeton er et isolerende byggemateriale og derfor er det et meget let byggemateriale. For at kompensere for manglende tyngde anvendes forankringer i kombination med sikring mod glidning. Porebetonens gode styrkeparametre giver også pæne skivestyrker. Der er således normalt rigeligt med kapacitet i væggene til almindeligt byggeri. Men mangler der styrke til at opnå den fornødne stabilitet, inddrages skillevæggene i stabiliteten. Dette giver nye muligheder for stabilitet i bygninger, hvor bygningsdesignet mangler effektive stabiliserende vægskiver i facaderne. Bidragene fra skillevæggene kan være ganske store, da skillevæggene primært består af længere ubrudte/regulære vægstykker. Se også tabellerne for vægfelters kapacitet og bidrag for tilstødende vægge i kataloget. Konsekvensklasser, der regnes i normal konsekvensklasse CC2. Terrænklasse, vind Når vægge skal dimensioneres, er det i størstedelen af tilfældene terrænklassen, der er den dimensionsgivende faktor. Forskellen fra vindtrykket i den lave zone til vindtrykket i den høje zone kan betyde ca. en fordobling af vindtrykket. Vær derfor meget omhyggelig med valg af den korrekte terrænklasse, da det kan medføre tilsvarende dimensionsspring. Glidningsikring For at undgå glidning kan det være nødvendigt at montere ekstra beslag. Vægges glidningssikring skal eftervises og etableres/kontrolleres i nødvendigt omfang. Det er væsentlig at være opmærksom på, at anvendes plastfolier som fugtspærre på lecasokkelsten, så er glidningskoefficienten øget med ca. 50 % i forhold til almindeligt murpap. Se: www. mur-tag.dk. Stabiliserende forankringer Forankringer fastgøres kun i hhv. fundament og tagværk. Forankringer fæstnes ikke i væggene, hvorved spændinger i væggene hidrørende fra forankringerne undgås. Forankringer kan indbygges i skillevæggene, hvorved der kan opnås store stabiliserende bidrag, idet skillevæggenes vægfelter normalt er ubrudte af vindueshuller o.l.. Stængerne i skillevægge føres med et flexrør, som man kender det fra el-installationers tomrørssystemer. Se også afsnittene: n..projektering. Konstruktion. Forede forankringsstænger i skillevægge. n..udførelse. Installationer. Montering af el, rør og forankringsstænger. Normgrundlag, seneste udgave af: EN 1996, 1-1 EN 1996, 1-2 EN 1996, 2 DS/INF 167 EN DS/INF 169 Samt tilhørende nationale annekser og nationale vejledninger. 22 YTONG Energy +

4 Søjler Montage af stålsøjler: OBS: Sikring af kontakt mellem søjle og bagmur: Det er af stor vigtighed af søjlen har kontakt med bagmur midt på væggen, hvor udbøjningen er størst. Kontakt mellem søjle og vægge opnås gennem tilpasset EPS.. YTONG Energy + 23

5 Punktlaster Ved punktlaster skal der anvendes vederlagsplader med centreringsplader for at undgå kantafskalninger og revnedannelse, således at lasten centreres over væggens midte, hvorved bæreevnen optimeres pga. minimal excentricitet. Husk at beregne for spaltekræfter. Husk bidrag for evt. linielaster. Hvor f.eks. dækelementer skal ligge af på både vægge og bjælker, skal overkant vægge være lig overkant af ståldragerens flange. Normalt indgår følgende komponenter: -..Drageren med kropsafstivning over verderlagscentrering. (over centreringspladen) -..Centreringsplade på tværs af drager min mm dragerbredde. Anvend evt. et hulbånd -..Vederlagsplade af stål ca. 20 mm tykkelse (pladen bør være min. 20 cm længere end drageren) Pladerne lægges i YTONG lim for derved at sikre trykfordelingen. -..Ved større laster lokal forstærkes via betonklods (vægender) eller betonoverligger (vægfelter) For alle tilfælde gælder, at der skal foretages en dimensionering: - Husk: Lastfordelingen 1:2. - Vederlagstrykket øverst på væggen kontrolleres. - Vederlagspladen ligges i YTONG Lim. - Lastfordeling midt i væghøjden findes i KN/m. - Eftervisning af spaltekræfter. 1) Ved parallel væg 2) Ved endevæg med krydsende drager 3) Ved krydsende væg 24 YTONG Energy +

6 Planlægning af vægkonstruktioners understøtning Det er vigtigt at man allerede i skitsefasen planlægger og vælger de rigtige konstruktionsudformninger for derved at opnå optimale og økonomiske løsninger. Herved undgås ekstra omkostninger til udbedring af mindre gode konstruktioner. Når skitseprojektet er tegnet, kan man bruge nedenstående principteging, der viser kombinationsmuligheder til sikring af, at alle grundplaner med forskellige understøtnignsforhold er optimeret mht. søjleforbrug. Væggenes bæreevne optimeres ved at understøtte dem så mange steder som muligt. Udover understøttelse i top og bund (2-sidigt), understøttes på en eller to lodrette sider (3- eller 4-sidigt). Det er vigtigt at eftervise bæreevnen for fritstående murpiller (2-sidigt). Tværafstivning kan enten udføres som en væg eller vha. stålprofil. Nedenstående figurer illustrer forskellige udformninger af vægge, som vil virke som enten 3- eller 4-sidigt understøttede. Hvor del-grundplaner mødes, placeres døre og vinduer. Derved undgår man murpiller, hvori man normalt skal indsætte et afstivende stålprofil. Kortere vægfelter har en bedre bæreevne. Efter fastlæggelse af væggene påbegyndes de statiske beregninger. Først eftervises stabiliteten dernæst undersøges det eller de mest kritiske vægfelter YTONG Energy + 25

7 Vandret lastfordeling på hule mure Vandret lastfordeling på hule mure Vindlasten kan fordeles på for- og bagmur efter deres indbyrdes stivhed E I. Når vindlasten fordeles på en traditionel hulmur bestående af 108 mm tegl i for muren og hhv. 100 og 125 YTONG plade i bagmur vil lastfordelingen se således ud. Tabel 1 Last Fordeling YTONG bagmurstykkelse Formurens stenklasse med følgende mørteltyper: KC 50/50/700, KC 35/65/650, KC 20/80/550 Procentvis fordeling mellem formur/bagmur 100 mm 15 52/ mm 20 59/ mm 25 64/ mm 30 68/ mm 35 72/ mm 15 36/ mm 20 42/ mm 25 48/ mm 30 53/ mm 35 56/44 Hvor flere kontruktionselementer som bagmure, formure, stålprofiler o.l. regnes sammenvirkende, fordeles den resulterende vandrette last på de enkelte konstruktionselementer på følgende måde: E I E Formur I Formur E n 1 n Hvor: E = Elasticitetsmodulet I = Inertimomentet Vindlasten på de enkelte konstruktionsdele i KN/m² udgør: f.eks. for formur. Total 26 YTONG Energy +

8 Dimensionering af vederlag for bjælker Bestemmelse af vederlagslængden u pba. lysningsvidde (L c ) og regningsmæssig lodret last (p d ) L c p d (kn/m) (mm) NB. Der kan interpoleres mellem værdierne. I de tomme felter er bæreevnen ikke tilstrækkelig. Eksempler Simpel understøttet bjælke: p d = 40 kn/m L c = 2000 mm Her ses af tabellen, at vederlagslængden skal være 390 mm, hvilket vil sige at den totale bjælkelængde (Ltotal) skal være: L total Mellemunderstøttet bjælke: p d = 20 kn/m L c1 = 1000 mm L c2 = 1400 mm b = 250 mm Af hensyn til optimering af overliggers længde i forhold til overliggers deklarerede vederlag skal vinduernes størrelse bestilles efter nedenstående princip. Eks. Råhusmål 1210 mm (2 10 mm puds) (2 12 mm fuge) = 1166 mm udvendig vinduesramme. Samme princip gælder for højdemål. b er bredden af mellemunderstøtningen Af tabellen aflæses u 1 = 100 mm u 2 = 114 mm Den samlede længde af bjælken skal således være: n..hvis bjælkevederlaget ikke kan overholde min. 100 mm, så skal der vælges en længere overligger. n..hvis beregningen af vederlaget overskrider vederlagsbæreevnen, da vælges længere bjælke. L total ( ) mm b mm (opfyldt da b er 250 mm) Vederlag, se tabel 10 mm puds 12 mm fuge A B C 150 mm A) 1166 mm vinduesmål B) 1190 mm vindueshulmål inkl. fuger omkring vinduer C) 1210 mm maks. råhusmål YTONG Energy + 27

9 Søjlelængde Robusthed/slankhedshold Krav til væggens søjlelængde Søjlelængden h s for en væg eller søjle sættes normalt lig afstanden mellem fastholdelses punkter, hvor væggens udbøjning kommer. Ved bestemmelse af søjlelængden h s for murværk kan der tages hensyn til eventuelle tværvægge under forudsætning af, at disse er muret i forbandt eller på anden vis fastgjort effektivt med tværafstivningerne. Tværvæggene skal have tilstrækkelig stivhed. Søjlelængden for et 4 sidet understøttet murfelt f.eks to etageadskilleser og to tværvægge kan beregnes efter. Robusthed/slankhedshold Af hensyn til væggens robusthed er der angivet krav til minimum vægtykkelser ud fra væggens søjlelængde (h s ) Bærende vægge regnes som følgende h s /t d < 27 En bærende 0,1 m tyk væg med rumhøjde på 2,6 m Eks: 2,6/0,1 = 26 < 27 OK Ikke bærende vægge regnes som følgende h s /t d < 40 En ikke bærende 0,150 m tyk væg med rumhøjde på 5,6 m Eks: 5,6/0,150 = 37,3 < 40 OK for h 1,15 l (m) eller for h > 1,15 l (m) Hvor h er etagehøjden i meter (m) og l er afstanden mellem tværafstivningerne i meter (m). Søjlelængden for et 3 sider murfelt f.eks. to etageadskilleser og en tværvægge kan beregnes efter. Glidning Ved bestemmelse af glidningskapaciteten kan man medregne skalmure/formure vinkelret på en stabiliserende væg, hvis der tages højde for det i projekteringsfasen, hvor det skal sikres at der er et tilstrækkeligt antal bindere til at overføre kræfterne. Dette kræver dog normalt bindere i hjørnet, og som konsekvens heraf dilatationsfuger i hjørnerne. for h 3,5 l (m) for h > 3,5 l (m) hvor h er etagehøjden i meter og l er afstanden fra tværafstivningerne til den frie kant i meter (m). Friktion: (bund og i blokke) iht. MUC 0,60 (blokdensitet 290 kg/m³ ) iht. MUC 1,00 (andre blokdensiteter) 0,40 Monarfol 0,62 Kohæsion ved bund: Lim/pap/Lim 0,20 MPa Forskydningsstyrke ved limfuger Porebetonblokke densitet 340 kg/m³ eller højere 0,40 MPa Porebetonblokke densitet 290 kg/m³ 0,30 MPa Friktion for rumhøje vægelementer, porebeton iht. MUC 1,00 0,40 Monarfol 0,62 Forskydningsstyrke/kohæsion for elementer Kohæsion Lim/pap/Lim 0,40 MPa 0,20 MPa 28 YTONG Energy +

10 Stabilitet generelt Formålet med eftervisning af bygningens stabilitet er at sikre at de vandrette kræfter kan optages af vægfelterne og dermed føre kræfterne ned i bygningens fundament. Dimensioneringsgrundlag for bagmur og skillevæg er EN 6, 1996, 1-1 og EN For optimal udnyttelse af konstruktionerne kan man med stor fordel bruge beregningsprogrammer, som f.eks. murværksprojektering De vandrette kræfter skal kunne overføres til de udvalgte stabiliserende vægge, derfor er det vigtigt, at disse også kan optages af væggen. Endvidere er det af stor betydning, at de udvalgte vægge, som skal indgå i bygningens stabilitet, også er fordelt jævnt i bygningen, så man på den måde undgår yderligere momentpåvirkning af tagskiven. Stabilitet i dette afsnit omhandler udelukkende de vandrette kræfter - fra vinden som påvirker bygningen. Endvidere kan der forekomme opadrettede kræfter fra tagkonstruktion (sug), som tagkonstruktionen skal forankres for. Desuden skal væggen dimensioneres for søjlebæreevne. Dette er der ikke taget højde for i afsnittet. Stabiliserende vægfelter Vægfelternes længde skal være iht. normen eller SBI-anvisning 186, småhuses stabilitet, dvs. at den maximale længde ikke må være større end to gange væggen højde, hvilket normalt vil være 5,0 m. men eftersom vi i dette afsnit ikke medtager lodret last anvendes 7,0 m som maksimum. For væglængder over 5,0 m eller som er belastet af en væsentlig lodret last, skal det eftervises, at der ikke vil fore komme forskydningsbrud i væggen. Eftervisning af forskydningsbrud, revnet tværsnit Kontrol EN /EC 6 Τ d = (G + P d (L-L e ) + F) / (h t) f vd0 MPa. (f vd0 for et vægelement f vd0 =0,4/1,7=0,24 MPa) Uddybning af de forskellige faktorer som indgår i formlen, se afsnittet der omhandler væltning. Da vi her betragter plader, blokke og elementer som murværk, regnes disse efter murværksnormen EC 6, afsnit 6.7(4), hvor det skal eftervises, at forskydningsspændingernene parallelt med liggefugen ikke voestiger forskydningsstyrken. Hvis der virker væsentlig lodret last, skal det eftervises, at der ikke opstår forskydningsbrud i væggen iht. følgende formel. V d V d. = (G + P d (L-L E ) + F) A b K m f b /γ m.= er i denne sammenhæng forskydningskraften (ikke at sammen ligne med vindlasten) K m = 0,20 for letbeton A b..= Byggestenens tværsnitsareal i snittet med størst mulige antal studsfuger,..= ½ h t, h=væghøjden, t=væg tykkelse og ½ svarer til studsfuger i hvert 2. skifte f b = Byggestenen trykstyrke γ m = 1,6 f vd = Max (K m f b /γ m eller 1,5 MPa) mindste værdi anvendes Uddybning af de forskellinge faktorer som indgår i formlen, se afsnittet der omhandler væltning. Tværstabilitet Vindlastens regningsmæssige størrelse ( W d, KN/m ) kan ved kanten af taget og øverst ved væggen beregnes således: W d..= vindens regningsmæssige last på facaden = γ m q p(z) c pe,10 A (KN/m²) γ m = 1,5 partialkoefficienten q p(z) = det maksimale karakteristisk hastighedstryk A = arealet som er vindpåvirket c pe,10 = er den samlede formfaktoren for vinden Samlet vindlast på huset er V d = W d V d = 1/2 W d /L.. Husk at fordele vind ud på de stabiliserende vægge, derefter skal væggen bæreevne eftervises for vælt- og glidning. Længdestabilitet påvirker gavlen Vindlastens regningsmæssige størrelse ( W d, KN/m )findes ud fra det areal, som virker ved kanten af taget og den øverste halvdel af væghøjden og beregnes således: W d..= vindens regningsmæssige last på facaden = γ m q max c pe,10 A (KN/m²) γ m = 1,5 partialkoefficienten q max = det maximale karakteristisk hastighedstryk A = arealet som er vindpåvirket c pe,10 = er formfaktoren for vinden Samlet vindlast på huset er V d = W d V d = 1/2 W d /L.. Husk at fordel vindbelastningen ud på de stabiliserende vægge, derefter skal væggen bæreevne eftervises for væltog glidning. Der er ikke regnet med lodret belastning som vil virke til gunst for væggen. YTONG Energy + 29

11 Dimensionering af vægfelt mod væltning Vægfelter af porebeton kan man have behov for at skulle forankres - pga. dens lave egenvægt med vindtrækbånd i fundamentet. Vindtrækbåndet bukkes omkring tagkonstruktion og fastgøres. Båndet virker ikke optimalt uden en effektiv opstramning. Når vinden virker på tagkonstruktion vil den påføre vægfeltet et moment, hvorved den lodrette kraft i enden af væggen vil give en reaktion. Hvis excentriciteten bliver større end væggen den vælter er det forankringen som sikrer stabiliteten. Excentriciteten e, bestemmes ved at tage moment omkring midten af væggen (nederst på den). Og dividere det med den samlede lodrette last: e = Md/Nd < 0,5 L Husk: at der i beregningerne ikke er lodret last fra P d. P d = 0 KN Når excentriciteten e > L/6 vipper væggen omkring det nederste hjørne modsat vindretningen. Forankringen træder i kraft og bidrager med at holde væggen på plads. Se nederste model. Når e L/6 vil trykspændingen under væggen fordele sig som en trekantspænding over hele væggens længde. Se figuren nedenunder Når excentriciteten e > L/6 vil forankringen træde i kaft. Denne medregnes. Forudsætning P d : Regningsmæssige overstående linielast V d : Regningsmæssig vindlast på den enkelte væg G : Væggens egenvægt,m=0,9 F : Regningsmæssige forankringskraft L E : ffektive trykpåvirkede længde L F : Længden af forankring til kant af væg L,h og t : hhv. væggens længde, højde og bredde σ s : Trykspændinger under væg h : væghøjden t = vægtykkelse L = væglængden For e L/6 For L/2 > e L/6 30 YTONG Energy +

12 Moment: Den samlede lodrette last: Excentriciteten: M d = V d h N d = 0,9 G + P d L e = M d /N d < 0,5 L f k / γ m, MPa, blokke γ m = 1,6 σ s = N/A + M/W = N d /(t L) + M d /(1/6 t L²) <.... 0,8 f ck /γ m Mpa, elementer γ m = 1,55 Kontroller følgende: f k / γ m, MPa, trykstyrken: γ m = 1,6 σs = (F + N d ) / A c 0,8 f ck /γm Mpa, elementer γ m = 1,55 Såfremt e L/6 revner tværsnittet væggen vipper - og trykspændingen under væggen, hvor kraften regnes som en regulær fordeling i den ene ende af væggen. Forankringen er indtruffet og den lodrette last skal medregnes. Beregning af effektiv længde: L L E = 2 (1/2 L e) = 2 x Det samlede effektive areal: A c = t L E Bæreevne af vægfelt til skema Vi ønsker at eftervise størst mulig bæreevne af et vægfelt i forhold til den vandrette last ved størst mulig excentricitet. Dette gøres ved at vælge revnert tværsnit (e L/6) og forudsætte at den effektive længde (x) varierer. Dette medfører at man bedre kan udnytte kohæsionen ved blandt andet mørtelfuger. x defineres i tabellerne som: x = 1/20 L for vægge 3,5 m x = 1/10 L for vægge > 3,5 m Den effektive længde: L E =2 x Md = ( V d h ( 0,9 G ( 1/2 L-x) + F ( L x))) = 0 Maximal vindlast findes således: V d = ( 0,9 G ( 1/2 L-x) + F ( L x))/h (KN) Det skal eftervises at den vandrette kraft kan overføre til vægtoppen og at den kan overføres til fundamentet via glidning. Endvidere regnes der med kendte laster fra forankringen og egenvægten af væggen. Stabiliteten er gennemregnet med. γ = 0,9 for at gøre den regningsmæssig. Og forankringskraften virker fra væggens kant L F =L. YTONG Energy + 31

13 Eftervisning af glidning Alle de vægge som indgår i stabiliteten af bygningen kontrolleres mht. glidning. Vælges en konstruktions opbygning, hvor den er placeret på murpap (fugtspærre) kan man kun medtage bidraget fra friktionen μ d. Friktionsbidraget udgør den på væggen samlede lodrette last - inkl. væggens egenlast - ganget med friktionskoefficienten. Hvis væggen er placeret på en mørtelfuge, kan man medregne bidrag fra kohæsion (f vd0 ) samt bidraget fra friktionen (μ d ). Hvis væggens samlede glidningsmodstand V ud er større end V d er bæreevnen i orden. I tilfælde af at V ud er mindre end V d skal væggen sikres med glidningsbeslag med V beslag = V d - V ud Stabiliserende væg uden kohæsionsbidrag: Væggens glidningsbidrag: V ud = (0,9 G + P d L ) μ d ( KN ) Stabiliserende væg med kohæsionsbidrag: Tværvægge kan også bidrage til den samlede glidningsbæreevne. I tabellerne er regnet med en væglængde på 0,9 m. F forankringskraften medregnes ikke.. Glidningstillæg er regnet for 100 mm væg med densitet. 535 kg/m 3. I bæreevnetabellerne for glidning er forankringskraften medregnet. Idet der er set på den maximale situation (max. vindlast) der regnes med revnet tværsnit. Man skal være opmærksom på gråzonen mellem uforankret og forankret vægfelter. Dette tages der højde for ved at indfører en minimums forankring for et forankret vægfelt - for mindre vægge L > 4 m. skal der glidesikres for min. 3,0 KN. Hvis man anvender en mørtelfuge kan man se bort fra dette idet der er kohæsionsbidrag over hele væglængden. Endvidere kan man regne med glidningsbidrag fra tværvægge. Væggens glidningsbidrag: V ud = f vd0 t L E +( 0,9 G + P d L ) μ d ( KN ) Hvis e L/6 bliver L E hele væggens længde Hvis e > L/6 bestemmes L E som beskrevet tidligere. 32 YTONG Energy +

14 Glidning: Beregningseksempel Iht. efterfølgende bæreevnetabeller er den maximale vindbelastning for det enkelte vægfelt givet mht. væltning. Hvis den aktuelle vindlast er større end vægfeltet evne til optagelsen af glidning kontrolleres for dette, (opbygning af underlag med eller uden murpap samt antal af afstivende vægge). Eksempel for 100 mm vægfelt, Højden = 2,4 m: - Væggens stabiliserende længde er 4 m med to afstivende skillevægge med en længde 0,9 m. - Alle tre vægge er placeret på murpap. -..Væggen er forankret i begge ender med vindtrækbånd, forankringskapacitet er 5 KN (per stk.) - P d = 0 KN Vindbelastningen i vægtoppen er: V d = 5,5 KN Bæreevne mht. væltning (aflæst): V vd = 10,5 KN 5,5 KN OK Kontrol af glidning: Glidningsbæreevne af væg: Glidning af to tværvægge: Samlet glidningsbæreevne: G væg = 1,40 KN G tvær = 2 0,28 KN G = 1,96 KN 5,5 KN, Ej OK Dette medfører, at der skal monteres glidningsbeslag, som kan optage: V beslag = V d - G = 5,5 1,96 = 3,54 KN NB: Hvis man valgte at anvende Monalfol (3-lag) i stedet for murpap ville man opnå bæreevnen uden at skulle bruge yderlige glidningsbeslag. YTONG Energy + 33

15 Forudsætninger Vægtykkelse er 100 mm Egenvægt af porebeton 535 kg/m³ Forankringsbånd indstøbt i fundament min. kapacitet 5 eller 10 KN monteret ved kant af væg. Pd = 0 KN. Der er ikke regnet med lodret last udover egenvægt fra væggen. Hvis væggen påvirkes af en last ovenfra vil dette give betydeligt bidrag til kapaciteten for glidning og væltning... Egenvægten er regnet ud fra en 2,4 m høj væg, hvis væggen er højere end dette kan glidningsbidraget øges med: 0,47 ( h 2,4) L μ d Tabel 1 Tykkelse=100 mm densitet: 535 kg/m³ Vægfelt uden forankring Væglængde m 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 Væltning: H=2,4 V d 0,20 0,47 0,84 1,32 1,90 2,60 3,01 3,82 4,71 5,71 6,80 7,97 9,62 Væltning: H=2,6 V d 0,20 0,47 0,84 1,32 1,90 2,60 3,01 3,82 4,71 5,71 6,80 7,97 9,62 Væltning: H=2,8 V d 0,20 0,47 0,84 1,32 1,90 2,60 3,01 3,82 4,71 5,71 6,80 7,97 9,62 Glidning, H=2,4 m *Glidning: V d 2,05 3,07 4,10 5,12 6,15 7,17 12,9 14,5 16,1 17,74 19,4 20,96 22,6 Glidning: V d 0,35 0,52 0,70 0,87 1,05 1,22 1,40 1,57 1,74 1,92 2,09 2,27 2,99 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,54 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70 2,97 3,24 3,51 3,79 Lim/pap/lim V d 1,50 2,26 3,01 3,76 4,51 5,26 10,7 12,0 13,4 14,7 16,1 17,4 18,8 *Glidning 0,4 m indv. væg: Glidning 0,8 m indv. væg : Monarfol * Medregnes kohæsionsbidraget fra skillevæg, medtages kun den som er modsat vindkraften. 34 YTONG Energy +

16 Tykkelse=100 mm densitet: 535 kg/m³ Vægfelt forankret med 5 KN Væltning: H=2,4 V d 2,18 3,44 4,80 6,27 7,85 9,53 10,5 12,3 14,1 16,,0 18,1 20,1 22,4 Væltning: H=2,6 V d 2,03 3,21 4,50 5,90 7,39 9,00 9,94 11,6 13,4 15,2 17,2 19,2 21,4 Væltning: H=2,8 V d 1,91 3,01 4,24 5,56 7,00 8,53 9,45 11,1 12,8 14,5 16,5 18,4 20,5 Glidning, H = 2,4 m Glidning: V d 2,05 3,07 4,10 5,12 6,15 7,17 12,9 14,5 16,1 17,74 19,4 20,96 22,6 Glidning: V d 0,35 0,52 0,70 0,87 1,05 1,22 1,40 1,57 1,74 1,92 2,09 2,27 2,99 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,54 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70 2,97 3,24 3,51 3,79 Lim/pap/lim V d 1,50 2,26 3,01 3,76 4,51 5,26 10,7 12,0 13,4 14,7 16,1 17,4 18,8 Tykkelse=100 mm densitet: 535 kg/m³ Vægfelt forankret med 10 KN Væltning: H=2,4 V d 4,16 6,40 8,75 11,2 13,7 16,4 18,0 20,6 23,4 26,3 29,3 32,3 35,5 Væltning: H=2,6 V d 3,86 5,95 8,15 10,4 12,8 15,4 16,8 19,4 22,0 24,2 27,5 30,4 33,4 Væltning: H=2,8 V d 3,60 5,57 7,62 9,77 12,1 14,4 15,8 18,2 20,7 23,3 26,0 28,8 31,7 Glidning, H = 2,4 m *Glidning: V d 2,05 3,07 4,10 5,12 6,15 7,17 12,9 14,5 16,1 17,74 19,4 20,96 22,6 Glidning: V d 0,35 0,52 0,70 0,87 1,05 1,22 1,40 1,57 1,74 1,92 2,09 2,27 2,99 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,54 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70 2,97 3,24 3,51 3,79 Lim/pap/lim V d 1,50 2,26 3,01 3,76 4,51 5,26 10,7 12,0 13,4 14,7 16,1 17,4 18,8 *Glidning 0,4 m indv. væg: Monarfol * Medregnes kohæsionsbidraget fra skillevæg. Medtages kun den som er modsat vindkraften. For forankret vægfelter med væglængde L > 4 m. skal der glidesikres for min. 1,0 KN. Gælder ikke på mørtelfuge. YTONG Energy + 35

17 Forudsætninger Vægtykkelse er 150 mm. Egenvægt af porebeton 535 kg/m³. Forankringsbånd indstøbt i fundament min. kapacitet 5 eller 10 KN monteret ved kant af væg. P d = 0 KN. Der er ikke regnet med lodret last udover egenvægt fra væggen. Hvis væggen påvirkes af en last ovenfra vil dette give betydeligt bidrag til kapaciteten for glidning og væltning. Egenvægten er regnet ud fra en 2,4 m høj væg, hvis væggen er højere end dette kan glidningsbidraget øges med: 0, 71 ( h 2,4) L μ d Tabel 2 Tykkelse=150 mm densitet: 535 kg/m³ Vægfelt uden forankring Væltning: H=2,4 V d 0,31 0,71 1,27 1,99 2,86 3,90 4,51 5,72 7,08 8,56 10,2 12,0 13,8 Væltning: H=2,6 V d 0,31 0,71 1,27 1,99 2,86 3,90 4,51 5,72 7,08 8,56 10,2 12,0 13,8 Væltning: H=2,8 V d 0,31 0,71 1,27 1,99 2,86 3,90 4,51 5,72 7,08 8,56 10,2 12,0 13,8 Væltning: H=3,0 V d 0,31 0,71 1,27 1,99 2,86 3,90 4,51 5,72 7,08 8,56 10,2 12,0 13,8 Væltning: H=3,5 V d 0,31 0,71 1,27 1,99 2,86 3,90 4,51 5,72 7,08 8,56 10,2 12,0 13,8 Væltning: H=4,0 V d 0,31 0,71 1,27 1,99 2,86 3,90 4,51 5,72 7,08 8,56 10,2 12,0 13,8 Glidning, H = 2,4 m *Glidning: V d 3,07 4,61 6,15 7,68 9,22 10,7 19,4 21,8 24,2 26,2 29,0 31,4 33,9 Glidning: V d 0,51 0,78 1,05 1,31 1,57 1,83 2,09 2,35 2,62 2,88 3,14 3,40 3,60 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,81 1,22 1,62 2,03 2,43 2,86 3,24 3,65 4,05 4,46 4,87 5,27 5,68 *Glidning 0,4 m indv. væg: Monarfol * Medregnes kohæsionsbidraget fra skillevæg. Medtages kun den som er modsat vindkraften. 36 YTONG Energy +

18 Tykkelse=150 mm densitet: 535 kg/m³ Vægfelt forankret med 5 KN Væltning: H=2,4 V d 230 3,69 5,23 6,94 8,80 10,8 12,0 14,1 16,4 18,8 21,4 24,1 27,0 Væltning: H=2,6 V d 2,15 3,46 4,93 6,56 8,35 10,3 11,4 13,5 15,7 18,0 20,5 20,2 26,0 Væltning: H=2,8 V d 2,02 3,26 4,67 6,23 7,96 9,84 10,9 12,,9 15,1 17,4 19,8 22,4 25,1 Væltning: H=3,0 V d 1,90 3,09 4,44 5,95 7,62 9,45 10,5 12,3 14,5 16,8 19,2 21,7 14,3 Væltning: H=3,5 V d 1,68 2,75 3,99 5,39 6,94 8,66 9,60 11,5 13,5 15,6 17,9 20,3 22,9 Væltning: H=4,0 V d 1,51 2,50 3,65 4,96 6,43 8,03 9,03 10,8 12,7 14,8 17,0 19,3 21,8 Glidning, H = 2,4 m *Glidning: V d 3,07 4,61 6,15 7,68 9,22 10,7 19,4 21,8 24,2 26,2 29,0 31,4 33,9 Glidning: V d 0,51 0,78 1,05 1,31 1,57 1,83 2,09 2,35 2,62 2,88 3,14 3,40 3,60 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,81 1,22 1,62 2,03 2,43 2,86 3,24 3,65 4,05 4,46 4,87 5,27 5,68 Tykkelse=150 mm densitet: 535 kg/m³ Vægfelt forankret med 10 KN Væltning: H=2,4 V d 4,28 6,65 9,19 11,9 14,7 17,8 19,53 22,6 25,8 29,2 32,7 36,3 40,1 Væltning: H=2,6 V d 3,97 6,20 8,58 11,1 13,8 16,7 18,3 21,3 24,4 27,6 31,0 34,3 38,1 Væltning: H=2,8 V d 3,71 5,81 8,06 10,5 13,0 15,8 17,4 20,2 23,1 26,2 29,5 32,9 36,4 Væltning: H=3,0 V d 3,49 5,47 7,61 9,91 12,4 15,0 16,5 19,2 22,1 25,0 28,2 31,5 34,9 Væltning: H=3,5 V d 3,03 4,79 6,70 8,78 11,0 13,4 14,6 17,3 19,9 22,7 25,6 28,7 31,9 Væltning: H=4,0 V d 2,69 4,28 6,03 7,93 9,99 12,22 13,5 15,8 18,3 21,0 23,7 26,6 29,6 Glidning, H = 2,4 m *Glidning: V d 3,07 4,61 6,15 7,68 9,22 10,7 19,4 21,8 24,2 26,2 29,0 31,4 33,9 Glidning: V d 0,51 0,78 1,05 1,31 1,57 1,83 2,09 2,35 2,62 2,88 3,14 3,40 3,60 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,81 1,22 1,62 2,03 2,43 2,86 3,24 3,65 4,05 4,46 4,87 5,27 5,68 *Glidning 0,4 m indv. væg: Monarfol *Medregnes kohæsionsbidraget fra skillevæg. Medtages kun den som er modsat vindkraften. For forankret vægfelter med væglængde L > 4 m. skal der glidesikres for min. 2.0 KN. Gælder ikke på mørtelfuge. YTONG Energy + 37

19 Forudsætninger Vægtykkelse er 150 mm. Egenvægt af porebeton 340 kg/m³ Forankringsbånd indstøbt i fundament min. kapacitet 5 eller 10 KN monteret ved kant af væg. P d = 0 KN. Der er ikke regnet med lodret last udover egenvægt fra væggen. Hvis væggen påvirkes af en last ovenfra vil dette give betydeligt bidrag til kapaciteten for glidning og væltning... Egenvægten er regnet ud fra en 2.4 m høj væg, hvis væggen er højere end dette, kan glidningsbidraget øges med: 0,45 ( h 2,4) L μ d Tabel 3 Tykkelse=150 mm densitet: 340 kg/m³ Vægfelt uden forankring Væltning: H=2,4 V d 0,19 0,45 0,80 1,25 1,81 2,47 2,87 3,64 4,49 5,44 6,47 7,60 8,82 Væltning: H=2,6 V d 0,19 0,45 0,80 1,25 1,81 2,47 2,87 3,64 4,49 5,44 6,47 7,60 8,82 Væltning: H=2,8 V d 0,19 0,45 0,80 1,25 1,81 2,47 2,87 3,64 4,49 5,44 6,47 7,60 8,82 Væltning: H=3,0 V d 0,19 0,45 0,80 1,25 1,81 2,47 2,87 3,64 4,49 5,44 6,47 7,60 8,82 Væltning: H=3,5 V d 0,19 0,45 0,80 1,25 1,81 2,47 2,87 3,64 4,49 5,44 6,47 7,60 8,82 Væltning: H=4,0 V d 0,19 0,45 0,80 1,25 1,81 2,47 2,87 3,64 4,49 5,44 6,47 7,60 8,82 Glidning, H = 2,4 m *Glidning: V d 2,60 3,89 5,19 6,49 7,79 9,,09 17,4 19,5 21,8 24,0 26,1 28,3 30,5 Glidning: V d 0,33 0,50 0,67 0,83 1,00 1,16 1,33 1,50 1,66 1,83 2,00 2,16 2,33 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,52 0,77 1,03 1,29 1,55 1,80 2,06 2,32 2,58 2,83 3,09 3,35 3,61 *Glidning 0,4 m indv. væg: Monarfol * Medregnes kohæsionsbidraget fra skillevæg. Medtages kun den som er modsat vindkraften. 38 YTONG Energy +

20 Tykkelse=150 mm densitet: 340 kg/m³ Vægfelt forankret med 5 KN Væltning: H=2,4 V d 2,17 3,41 4,76 6,20 7,50 9,40 10,4 12,1 13,9 15,7 17,7 19,8 21,9 Væltning: H=2,6 V d 2,02 3,19 4,45 5,82 7,29 8,87 9,79 11,4 13,1 15,0 16,8 18,8 20,9 Væltning: H=2,8 V d 1,89 2,95 4,19 5,50 6,90 8,41 9,30 10,9 12,5 14,3 16,1 18,0 20,1 Væltning: H=3,0 V d 1,78 2,82 3,97 5,21 6,56 8,01 8,87 10,4 12,0 13,7 15,5 17,4 19,3 Væltning: H=3,5 V d 1,55 3,51 5,51 4,65 5,89 7,22 8,01 9,42 10,9 12,5 14,2 16,0 17,8 Væltning: H=4,0 V d 1,38 3,18 5,18 4,23 5,38 6,63 7,37 8,70 10,1 11,6 13,2 14,9 16,7 Glidning, H = 2,4 m *Glidning: V d 2,60 3,89 5,19 6,49 7,79 9,,09 17,4 19,5 21,8 24,0 26,1 28,3 30,5 Glidning: V d 0,33 0,50 0,67 0,83 1,00 1,16 1,33 1,50 1,66 1,83 2,00 2,16 2,33 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,52 0,77 1,03 1,29 1,55 1,80 2,06 2,32 2,58 2,83 3,09 3,35 3,61 Tykkelse=150 mm densitet: 340 kg/m³ Vægfelt forankret med 10 KN Væltning: H=2,4 V d 4,15 6,38 8,72 11,1 13,7 16,3 17,9 20,5 23,2 26,0 29,0 32,0 35,1 Væltning: H=2,6 V d 3,85 5,93 8,11 10,4 12,8 15,2 16,7 19,2 21,8 24,5 27,2 30,1 33,0 Væltning: H=2,8 V d 3,59 5,54 7,59 9,74 12,0 14,3 15,7 18,1 20,5 23,1 25,7 28,5 31,3 Væltning: H=3,0 V d 3,36 5,20 7,13 9,17 11,3 13,5 14,9 18,1 19,5 21,9 24,5 27,1 28,8 Væltning: H=3,5 V d 2,91 4,52 6,23 8,04 10,0 12,0 13,1 15,2 17,5 19,6 21,9 24,3 26,8 Væltning: H=4,0 V d 2,57 4,01 5,55 7,19 8,9 10,8 11,9 13,8 15,7 17,8 19,8 22,2 24,6 Glidning, H=2,4 m *Glidning: V d 2,60 3,89 5,19 6,49 7,79 9,,09 17,4 19,5 21,8 24,0 26,1 28,3 30,5 Glidning: V d 0,33 0,50 0,67 0,83 1,00 1,16 1,33 1,50 1,66 1,83 2,00 2,16 2,33 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,52 0,77 1,03 1,29 1,55 1,80 2,06 2,32 2,58 2,83 3,09 3,35 3,61 *Glidning 0,4 m indv. væg: Monarfol * Medregnes kohæsionsbidraget fra skillevæg. Medtages kun den som er modsat vindkraften. For forankret vægfelter med væglængde L > 4 m. skal der glidesikres for min. 1,0 KN. Gælder ikke på mørtelfuge. YTONG Energy + 39

Statik. Generelt. I vejledningen henvises der generelt til følgende europæiske og danske standarder og normer:

Statik. Generelt. I vejledningen henvises der generelt til følgende europæiske og danske standarder og normer: Generelt Projekteringsansvar Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgiverens ansvar. I vejledningen

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Termoblokken. Termoblokken. Teknisk information. Dato 05.11.2009 Side 1

Termoblokken. Termoblokken. Teknisk information. Dato 05.11.2009 Side 1 Dato 05.11.2009 Side 1 Teknisk information Dato 05.11.2009 Side 2 Dato 05.11.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog U-0,13 Stærkt bærende Stor brandsikkerhed Super lavenergi På kun 40 cm!

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

celblokken Celblokken Teknisk information Dato 06.02.2009 Side 1

celblokken Celblokken Teknisk information Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Celblokken Teknisk information Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog Vi har designet kataloget, så det giver dig nem adgang til

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26.

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26. Tegningsnr. Emne Dato Dato rev. (96)01 Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)12.0 Niveaufri adgang (96)12.1 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 26.20-2012 04.03-2013 (96)21.0 Indvendig hjørnesamling

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause Statik og bygningskonstruktion Program lektion 10 8.30-9.15 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 af bygningskonstruktioner 10.15 10.45 Pause 10.45 1.00 Opgaveregning Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut

Læs mere

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri Bærende murværk bliver ofte udført med en række stabiliserende stålsøjler. Det er et fordyrende led, som kan føre til, at det fuldmurede byggeri fravælges.

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Murværksprojektering\Version 7.04 Eksempel 1. Kombinationsvæg

Murværksprojektering\Version 7.04 Eksempel 1. Kombinationsvæg Kombinationsvæg Modulet beregner lastfordelingen mellem for- og bagmur for vindlasten og momentet hidrørende fra topexcentriciteten i henhold til de indgående vægges stivheder (dvs. en elastisk beregning)

Læs mere

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27.

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27. Tegningsnr. Emne Dato: (98)01 Tegningsliste 2 sider 27.01-2012 Dato rev: (98)12.100 Niveaufri adgang (98)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (98)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere

vægelementet Vægelementet Teknisk information Dato 01.11.2010 Side 1 Erstatter: xx.xx.xx

vægelementet Vægelementet Teknisk information Dato 01.11.2010 Side 1 Erstatter: xx.xx.xx Vægelementet Teknisk information Dato 01.11.2010 Side 1 Dato 01.11.2010 Side 2 Dato 01.11.2010 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog Vi har designet kataloget, så det giver dig nem adgang til

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER 1. Indledning Murværksnormen DS 414:005 giver ikke specifikke beregningsmetoder for en række praktisk forekomne konstruktioner som

Læs mere

Projekteringshåndbog. Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog. Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5 Xellas naturlige kredsløb...6 Sortiment Silka Blokke...7 Silka E-sten...9 Silka

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur).

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur). Murbue En murbue beregnes generelt ved, at der indlægges en statisk tilladelig tryklinje/trykzone i den geometriske afgrænsning af buen. Spændingerne i trykzonen betragtes i liggefugen, hvor forskydnings-

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge N Ed M Ed e l

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Fastgørelse med Expandet i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Oktober

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast K.I Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast I det følgende er det eftervist, at forudsætningen, om at regne med kvasistatisk vindlast på bygningen,

Læs mere