Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statik. Grundlag. Projektforudsætninger"

Transkript

1 Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste information findes på Af hensyn til projekteringen, der er afhængig af udførelsen og de individuelle ydelser og normale entrepriseskel, er nedenstående retningslinjer opstillet. Normgrundlag, seneste udgave af: EN 1996, 1-1 EN 1996, 1-2 EN 1996, 2 DS/INF 167 EN DS/INF 169 Samt tilhørende nationale annekser og nationale vejledninger. Konsekvensklasser, der regnes i normal konsekvensklasse CC2. Materialeparametre Der anvendes CE- deklarerede data for de aktuelle byggesten. Vær opmærksom på, at det er de karakteristiske basisstyrker, som skal anvendes fra de CE-mærkede værdier. Tekniske data findes på vores hjemmeside under de enkelte produkter. I denne anvisning er det forudsat, at væggene står på stabilt og bæredygtigt underlag. Hvor der anvendes vægge på terrændæk, med underliggende hård isolering, henviser vi til den respektive isoleringsleverandørs anvisninger, og denne vejledning kan ikke anvendes. Vægges fastholdelse/understøtning Det gælder om at fastholde væggene så mange steder som muligt for at undgå ekstraforanstaltninger og/eller dimensionsspring f. eks langs remme, etageadskillelser, lofter, spærhoved, spærfod, kanter o.l. Undgå i videst muligt omfang murpiller, der ikke er tværafstivede, da disse kan kræve indbygning af afstivende stålsøjler. Vægfelter bør min. være 3-sidigt understøttede for at undgå ekstraforanstaltninger i form af afstivende søjler o.l. Undgå spændinger/tvangskræfter i byggeriet Vægge bør disponeres således, at tvangsdeformationer ikke resulteret i revnedannelser i svage tværsnit. Remme oplægges med indbyrdes afstand imellem remmene på 10 mm, således at de kan bevæge sig uafhængigt tykkelsesmæssigt, særligt i byggeperioden, da nedbør o.l. kan medføre uhensigtsmæssigt fugtindhold. Husk at afstandsklodser imellem spær og gavle ikke må sidde tættere ved krydsende vægge end en meter, således at de kan bevæge sig uafhængigt tykkelsesmæssigt i byggeperioden, da nedbør kan medføre uhensigtsmæssigt fugtindhold. Skivevirkning i hhv. vandrette loftskonstruktioner og etageadskillelser Under projekteringen skal der tages hensyn til, at de fornødne tværvægge er til stede til at overføre de vandrette kræfter, og der udføres de nødvendige kraftoverførende samlinger mellem vægge og loftskive/etageadskillelse. Er dette ikke tilfældet, må stabiliteten sikres på anden vis med f.eks. stålrammer i murpiller, hvor der i forvejen måtte være en søjle. 20 YTONG Energy +

2 Murpap under ydervægge Der anvendes normalt murpap, minimum kvalitet som PF2000, under porebetonvæggene, hvor væggene opbygges på en terrændækskonstruktion med gulvvarme, som går ud under bagmurene. Dette er særligt vigtigt, da terrændækskonstruktionen udvider sig i længderetningen, når den opvarmes. vigtigt man bør opvarme langsomt ved ca. 20 grader. Murpappen bidrager således til at afkoble nogle af tvangskrafterne hidrørende fra længdeudvidelsen af terrændækket. Temperaturudvidelserne er typisk størst ved første opvarmning af vinterbyggerier og i lange bygninger. Ellers anvendes murpap løsninger, som normalt for det murede byggeri. Lim-pap-lim løsning kan anvendes, hvor bærende vægge ikke hviler på terrændæk. Murpap under skillevægge Der anvendes normalt murfolie eller pap, da dette forhindrer kohæsion, dvs. vedhæftning til terrændækket, da terrændæk kan deformere. Herved undgås, at væggene påvirkes uhensigtsmæssigt fra tvangskræfter hidrørende fra terrændækkene i videst muligt omfang. Fundering: Alle vægge opstilles på stabilt og bæredygtigt underlag. Fundamenter og andre underlag skal være permanent formstabile og skal kunne bære væggene og ovenliggende laster, uden at der forekommer skadelige sætninger/differenssætninger o.l. Fundering skal sikres til frostfri dybde. Etagedæk (dækelementer af porebeton, letklinkebeton, beton og andet) Etagedæk har vederlag på bagmuren og normalt på en hovedskillevæg. Der må ikke forekomme andre mellemunderstøtninger. Dæk dimensioneres, så nedbøjningen minimeres hensigtsmæssigt. Vægge på etagedæk, ikkebærende Hvor der står sekundære vægge på dækket, og der er/forventes nedbøjning/deformation, skal vægge projekteres med elastiske samlinger ved tilslutninger og krydsende vægge, således at væggene kan følge med dækkenes nedbøjning og uhensigtsmæssige tvangskræfter undgås. Dækdeformationen kan normalt danne en lunke imellem understøtningerne, hvorved vægge fra forskellig side vil kippe/tvinges ind mod midten. Det er også vigtigt for sekundære vægge, at der anvendes et adskillende underlag, som f.eks. murfolie eller Fibertex F4M for at undgå vedhæftning, således at der ikke opstår uhensigtsmæssige trækspændinger i væggens nederste del. Anvend ikke asfaltpap under sekundære vægge. Det tilrådes derfor altid at anvende så korte dæk som muligt, gerne mellemunderstøttede på tværvægge, idet deformationerne herved kan reduceres betydeligt, og væggene derfor holdes mere i ro. Vinduefalse Falsene (porebeton) projekteres efter projekt med YTONG og YTONG Multipor False, bidrag og egenskaber: n Vægkonstruktionen er massiv og af uorganisk materiale n..gode muligheder for fastgørelse af vinduet n..valgfrihed mht. vinduesplacering (betydning for linietab og skyggevirkning) n..hurtig og nem montage (sikrer gode tætte løsninger) n..porebeton limes med YTONG lim til lodrette side af YTONG Energy + (sikrer en tæt løsning/ingen samlinger) n..skarpe hjørneafslutninger n..ingen kuldebro n..ingen revnedannelser omkring vinduet, som kan forekomme ved anvendelse af pladefalse n..vinduet monteres efter producentens anvisninger Falsen projekteres alt efter projekt. Vægge på etagedæk, bærende og stabiliserende Hvor vægge står lige over hinanden i etageadskillelsen, og dækelementerne er understøttet af den nedenstående væg, kan den ovenstående væg indgå i stabiliteten (skiveberegning) samt anvendes som bærende væg. Alle vægge skal være funderet. YTONG Energy + 21

3 Dimensionering af vægge Bæreevne Bæreevne beregnes optimalt via programmet Murværksprojektering, som kan findes på eller kontakt til Murværkscenteret på Teknologisk Institut på Programmet er opdateret iht. gældende danske normer EN og EN 1996, 1-1. Vederlag Hvor der er behov for at optage punktlaster fra dragere er der på side 24 beskrevet 3 klassiske metoder, som kan give en stor kapacitet og robusthed. Stabilitet Porebeton er et isolerende byggemateriale og derfor er det et meget let byggemateriale. For at kompensere for manglende tyngde anvendes forankringer i kombination med sikring mod glidning. Porebetonens gode styrkeparametre giver også pæne skivestyrker. Der er således normalt rigeligt med kapacitet i væggene til almindeligt byggeri. Men mangler der styrke til at opnå den fornødne stabilitet, inddrages skillevæggene i stabiliteten. Dette giver nye muligheder for stabilitet i bygninger, hvor bygningsdesignet mangler effektive stabiliserende vægskiver i facaderne. Bidragene fra skillevæggene kan være ganske store, da skillevæggene primært består af længere ubrudte/regulære vægstykker. Se også tabellerne for vægfelters kapacitet og bidrag for tilstødende vægge i kataloget. Konsekvensklasser, der regnes i normal konsekvensklasse CC2. Terrænklasse, vind Når vægge skal dimensioneres, er det i størstedelen af tilfældene terrænklassen, der er den dimensionsgivende faktor. Forskellen fra vindtrykket i den lave zone til vindtrykket i den høje zone kan betyde ca. en fordobling af vindtrykket. Vær derfor meget omhyggelig med valg af den korrekte terrænklasse, da det kan medføre tilsvarende dimensionsspring. Glidningsikring For at undgå glidning kan det være nødvendigt at montere ekstra beslag. Vægges glidningssikring skal eftervises og etableres/kontrolleres i nødvendigt omfang. Det er væsentlig at være opmærksom på, at anvendes plastfolier som fugtspærre på lecasokkelsten, så er glidningskoefficienten øget med ca. 50 % i forhold til almindeligt murpap. Se: www. mur-tag.dk. Stabiliserende forankringer Forankringer fastgøres kun i hhv. fundament og tagværk. Forankringer fæstnes ikke i væggene, hvorved spændinger i væggene hidrørende fra forankringerne undgås. Forankringer kan indbygges i skillevæggene, hvorved der kan opnås store stabiliserende bidrag, idet skillevæggenes vægfelter normalt er ubrudte af vindueshuller o.l.. Stængerne i skillevægge føres med et flexrør, som man kender det fra el-installationers tomrørssystemer. Se også afsnittene: n..projektering. Konstruktion. Forede forankringsstænger i skillevægge. n..udførelse. Installationer. Montering af el, rør og forankringsstænger. Normgrundlag, seneste udgave af: EN 1996, 1-1 EN 1996, 1-2 EN 1996, 2 DS/INF 167 EN DS/INF 169 Samt tilhørende nationale annekser og nationale vejledninger. 22 YTONG Energy +

4 Søjler Montage af stålsøjler: OBS: Sikring af kontakt mellem søjle og bagmur: Det er af stor vigtighed af søjlen har kontakt med bagmur midt på væggen, hvor udbøjningen er størst. Kontakt mellem søjle og vægge opnås gennem tilpasset EPS.. YTONG Energy + 23

5 Punktlaster Ved punktlaster skal der anvendes vederlagsplader med centreringsplader for at undgå kantafskalninger og revnedannelse, således at lasten centreres over væggens midte, hvorved bæreevnen optimeres pga. minimal excentricitet. Husk at beregne for spaltekræfter. Husk bidrag for evt. linielaster. Hvor f.eks. dækelementer skal ligge af på både vægge og bjælker, skal overkant vægge være lig overkant af ståldragerens flange. Normalt indgår følgende komponenter: -..Drageren med kropsafstivning over verderlagscentrering. (over centreringspladen) -..Centreringsplade på tværs af drager min mm dragerbredde. Anvend evt. et hulbånd -..Vederlagsplade af stål ca. 20 mm tykkelse (pladen bør være min. 20 cm længere end drageren) Pladerne lægges i YTONG lim for derved at sikre trykfordelingen. -..Ved større laster lokal forstærkes via betonklods (vægender) eller betonoverligger (vægfelter) For alle tilfælde gælder, at der skal foretages en dimensionering: - Husk: Lastfordelingen 1:2. - Vederlagstrykket øverst på væggen kontrolleres. - Vederlagspladen ligges i YTONG Lim. - Lastfordeling midt i væghøjden findes i KN/m. - Eftervisning af spaltekræfter. 1) Ved parallel væg 2) Ved endevæg med krydsende drager 3) Ved krydsende væg 24 YTONG Energy +

6 Planlægning af vægkonstruktioners understøtning Det er vigtigt at man allerede i skitsefasen planlægger og vælger de rigtige konstruktionsudformninger for derved at opnå optimale og økonomiske løsninger. Herved undgås ekstra omkostninger til udbedring af mindre gode konstruktioner. Når skitseprojektet er tegnet, kan man bruge nedenstående principteging, der viser kombinationsmuligheder til sikring af, at alle grundplaner med forskellige understøtnignsforhold er optimeret mht. søjleforbrug. Væggenes bæreevne optimeres ved at understøtte dem så mange steder som muligt. Udover understøttelse i top og bund (2-sidigt), understøttes på en eller to lodrette sider (3- eller 4-sidigt). Det er vigtigt at eftervise bæreevnen for fritstående murpiller (2-sidigt). Tværafstivning kan enten udføres som en væg eller vha. stålprofil. Nedenstående figurer illustrer forskellige udformninger af vægge, som vil virke som enten 3- eller 4-sidigt understøttede. Hvor del-grundplaner mødes, placeres døre og vinduer. Derved undgår man murpiller, hvori man normalt skal indsætte et afstivende stålprofil. Kortere vægfelter har en bedre bæreevne. Efter fastlæggelse af væggene påbegyndes de statiske beregninger. Først eftervises stabiliteten dernæst undersøges det eller de mest kritiske vægfelter YTONG Energy + 25

7 Vandret lastfordeling på hule mure Vandret lastfordeling på hule mure Vindlasten kan fordeles på for- og bagmur efter deres indbyrdes stivhed E I. Når vindlasten fordeles på en traditionel hulmur bestående af 108 mm tegl i for muren og hhv. 100 og 125 YTONG plade i bagmur vil lastfordelingen se således ud. Tabel 1 Last Fordeling YTONG bagmurstykkelse Formurens stenklasse med følgende mørteltyper: KC 50/50/700, KC 35/65/650, KC 20/80/550 Procentvis fordeling mellem formur/bagmur 100 mm 15 52/ mm 20 59/ mm 25 64/ mm 30 68/ mm 35 72/ mm 15 36/ mm 20 42/ mm 25 48/ mm 30 53/ mm 35 56/44 Hvor flere kontruktionselementer som bagmure, formure, stålprofiler o.l. regnes sammenvirkende, fordeles den resulterende vandrette last på de enkelte konstruktionselementer på følgende måde: E I E Formur I Formur E n 1 n Hvor: E = Elasticitetsmodulet I = Inertimomentet Vindlasten på de enkelte konstruktionsdele i KN/m² udgør: f.eks. for formur. Total 26 YTONG Energy +

8 Dimensionering af vederlag for bjælker Bestemmelse af vederlagslængden u pba. lysningsvidde (L c ) og regningsmæssig lodret last (p d ) L c p d (kn/m) (mm) NB. Der kan interpoleres mellem værdierne. I de tomme felter er bæreevnen ikke tilstrækkelig. Eksempler Simpel understøttet bjælke: p d = 40 kn/m L c = 2000 mm Her ses af tabellen, at vederlagslængden skal være 390 mm, hvilket vil sige at den totale bjælkelængde (Ltotal) skal være: L total Mellemunderstøttet bjælke: p d = 20 kn/m L c1 = 1000 mm L c2 = 1400 mm b = 250 mm Af hensyn til optimering af overliggers længde i forhold til overliggers deklarerede vederlag skal vinduernes størrelse bestilles efter nedenstående princip. Eks. Råhusmål 1210 mm (2 10 mm puds) (2 12 mm fuge) = 1166 mm udvendig vinduesramme. Samme princip gælder for højdemål. b er bredden af mellemunderstøtningen Af tabellen aflæses u 1 = 100 mm u 2 = 114 mm Den samlede længde af bjælken skal således være: n..hvis bjælkevederlaget ikke kan overholde min. 100 mm, så skal der vælges en længere overligger. n..hvis beregningen af vederlaget overskrider vederlagsbæreevnen, da vælges længere bjælke. L total ( ) mm b mm (opfyldt da b er 250 mm) Vederlag, se tabel 10 mm puds 12 mm fuge A B C 150 mm A) 1166 mm vinduesmål B) 1190 mm vindueshulmål inkl. fuger omkring vinduer C) 1210 mm maks. råhusmål YTONG Energy + 27

9 Søjlelængde Robusthed/slankhedshold Krav til væggens søjlelængde Søjlelængden h s for en væg eller søjle sættes normalt lig afstanden mellem fastholdelses punkter, hvor væggens udbøjning kommer. Ved bestemmelse af søjlelængden h s for murværk kan der tages hensyn til eventuelle tværvægge under forudsætning af, at disse er muret i forbandt eller på anden vis fastgjort effektivt med tværafstivningerne. Tværvæggene skal have tilstrækkelig stivhed. Søjlelængden for et 4 sidet understøttet murfelt f.eks to etageadskilleser og to tværvægge kan beregnes efter. Robusthed/slankhedshold Af hensyn til væggens robusthed er der angivet krav til minimum vægtykkelser ud fra væggens søjlelængde (h s ) Bærende vægge regnes som følgende h s /t d < 27 En bærende 0,1 m tyk væg med rumhøjde på 2,6 m Eks: 2,6/0,1 = 26 < 27 OK Ikke bærende vægge regnes som følgende h s /t d < 40 En ikke bærende 0,150 m tyk væg med rumhøjde på 5,6 m Eks: 5,6/0,150 = 37,3 < 40 OK for h 1,15 l (m) eller for h > 1,15 l (m) Hvor h er etagehøjden i meter (m) og l er afstanden mellem tværafstivningerne i meter (m). Søjlelængden for et 3 sider murfelt f.eks. to etageadskilleser og en tværvægge kan beregnes efter. Glidning Ved bestemmelse af glidningskapaciteten kan man medregne skalmure/formure vinkelret på en stabiliserende væg, hvis der tages højde for det i projekteringsfasen, hvor det skal sikres at der er et tilstrækkeligt antal bindere til at overføre kræfterne. Dette kræver dog normalt bindere i hjørnet, og som konsekvens heraf dilatationsfuger i hjørnerne. for h 3,5 l (m) for h > 3,5 l (m) hvor h er etagehøjden i meter og l er afstanden fra tværafstivningerne til den frie kant i meter (m). Friktion: (bund og i blokke) iht. MUC 0,60 (blokdensitet 290 kg/m³ ) iht. MUC 1,00 (andre blokdensiteter) 0,40 Monarfol 0,62 Kohæsion ved bund: Lim/pap/Lim 0,20 MPa Forskydningsstyrke ved limfuger Porebetonblokke densitet 340 kg/m³ eller højere 0,40 MPa Porebetonblokke densitet 290 kg/m³ 0,30 MPa Friktion for rumhøje vægelementer, porebeton iht. MUC 1,00 0,40 Monarfol 0,62 Forskydningsstyrke/kohæsion for elementer Kohæsion Lim/pap/Lim 0,40 MPa 0,20 MPa 28 YTONG Energy +

10 Stabilitet generelt Formålet med eftervisning af bygningens stabilitet er at sikre at de vandrette kræfter kan optages af vægfelterne og dermed føre kræfterne ned i bygningens fundament. Dimensioneringsgrundlag for bagmur og skillevæg er EN 6, 1996, 1-1 og EN For optimal udnyttelse af konstruktionerne kan man med stor fordel bruge beregningsprogrammer, som f.eks. murværksprojektering De vandrette kræfter skal kunne overføres til de udvalgte stabiliserende vægge, derfor er det vigtigt, at disse også kan optages af væggen. Endvidere er det af stor betydning, at de udvalgte vægge, som skal indgå i bygningens stabilitet, også er fordelt jævnt i bygningen, så man på den måde undgår yderligere momentpåvirkning af tagskiven. Stabilitet i dette afsnit omhandler udelukkende de vandrette kræfter - fra vinden som påvirker bygningen. Endvidere kan der forekomme opadrettede kræfter fra tagkonstruktion (sug), som tagkonstruktionen skal forankres for. Desuden skal væggen dimensioneres for søjlebæreevne. Dette er der ikke taget højde for i afsnittet. Stabiliserende vægfelter Vægfelternes længde skal være iht. normen eller SBI-anvisning 186, småhuses stabilitet, dvs. at den maximale længde ikke må være større end to gange væggen højde, hvilket normalt vil være 5,0 m. men eftersom vi i dette afsnit ikke medtager lodret last anvendes 7,0 m som maksimum. For væglængder over 5,0 m eller som er belastet af en væsentlig lodret last, skal det eftervises, at der ikke vil fore komme forskydningsbrud i væggen. Eftervisning af forskydningsbrud, revnet tværsnit Kontrol EN /EC 6 Τ d = (G + P d (L-L e ) + F) / (h t) f vd0 MPa. (f vd0 for et vægelement f vd0 =0,4/1,7=0,24 MPa) Uddybning af de forskellige faktorer som indgår i formlen, se afsnittet der omhandler væltning. Da vi her betragter plader, blokke og elementer som murværk, regnes disse efter murværksnormen EC 6, afsnit 6.7(4), hvor det skal eftervises, at forskydningsspændingernene parallelt med liggefugen ikke voestiger forskydningsstyrken. Hvis der virker væsentlig lodret last, skal det eftervises, at der ikke opstår forskydningsbrud i væggen iht. følgende formel. V d V d. = (G + P d (L-L E ) + F) A b K m f b /γ m.= er i denne sammenhæng forskydningskraften (ikke at sammen ligne med vindlasten) K m = 0,20 for letbeton A b..= Byggestenens tværsnitsareal i snittet med størst mulige antal studsfuger,..= ½ h t, h=væghøjden, t=væg tykkelse og ½ svarer til studsfuger i hvert 2. skifte f b = Byggestenen trykstyrke γ m = 1,6 f vd = Max (K m f b /γ m eller 1,5 MPa) mindste værdi anvendes Uddybning af de forskellinge faktorer som indgår i formlen, se afsnittet der omhandler væltning. Tværstabilitet Vindlastens regningsmæssige størrelse ( W d, KN/m ) kan ved kanten af taget og øverst ved væggen beregnes således: W d..= vindens regningsmæssige last på facaden = γ m q p(z) c pe,10 A (KN/m²) γ m = 1,5 partialkoefficienten q p(z) = det maksimale karakteristisk hastighedstryk A = arealet som er vindpåvirket c pe,10 = er den samlede formfaktoren for vinden Samlet vindlast på huset er V d = W d V d = 1/2 W d /L.. Husk at fordele vind ud på de stabiliserende vægge, derefter skal væggen bæreevne eftervises for vælt- og glidning. Længdestabilitet påvirker gavlen Vindlastens regningsmæssige størrelse ( W d, KN/m )findes ud fra det areal, som virker ved kanten af taget og den øverste halvdel af væghøjden og beregnes således: W d..= vindens regningsmæssige last på facaden = γ m q max c pe,10 A (KN/m²) γ m = 1,5 partialkoefficienten q max = det maximale karakteristisk hastighedstryk A = arealet som er vindpåvirket c pe,10 = er formfaktoren for vinden Samlet vindlast på huset er V d = W d V d = 1/2 W d /L.. Husk at fordel vindbelastningen ud på de stabiliserende vægge, derefter skal væggen bæreevne eftervises for væltog glidning. Der er ikke regnet med lodret belastning som vil virke til gunst for væggen. YTONG Energy + 29

11 Dimensionering af vægfelt mod væltning Vægfelter af porebeton kan man have behov for at skulle forankres - pga. dens lave egenvægt med vindtrækbånd i fundamentet. Vindtrækbåndet bukkes omkring tagkonstruktion og fastgøres. Båndet virker ikke optimalt uden en effektiv opstramning. Når vinden virker på tagkonstruktion vil den påføre vægfeltet et moment, hvorved den lodrette kraft i enden af væggen vil give en reaktion. Hvis excentriciteten bliver større end væggen den vælter er det forankringen som sikrer stabiliteten. Excentriciteten e, bestemmes ved at tage moment omkring midten af væggen (nederst på den). Og dividere det med den samlede lodrette last: e = Md/Nd < 0,5 L Husk: at der i beregningerne ikke er lodret last fra P d. P d = 0 KN Når excentriciteten e > L/6 vipper væggen omkring det nederste hjørne modsat vindretningen. Forankringen træder i kraft og bidrager med at holde væggen på plads. Se nederste model. Når e L/6 vil trykspændingen under væggen fordele sig som en trekantspænding over hele væggens længde. Se figuren nedenunder Når excentriciteten e > L/6 vil forankringen træde i kaft. Denne medregnes. Forudsætning P d : Regningsmæssige overstående linielast V d : Regningsmæssig vindlast på den enkelte væg G : Væggens egenvægt,m=0,9 F : Regningsmæssige forankringskraft L E : ffektive trykpåvirkede længde L F : Længden af forankring til kant af væg L,h og t : hhv. væggens længde, højde og bredde σ s : Trykspændinger under væg h : væghøjden t = vægtykkelse L = væglængden For e L/6 For L/2 > e L/6 30 YTONG Energy +

12 Moment: Den samlede lodrette last: Excentriciteten: M d = V d h N d = 0,9 G + P d L e = M d /N d < 0,5 L f k / γ m, MPa, blokke γ m = 1,6 σ s = N/A + M/W = N d /(t L) + M d /(1/6 t L²) <.... 0,8 f ck /γ m Mpa, elementer γ m = 1,55 Kontroller følgende: f k / γ m, MPa, trykstyrken: γ m = 1,6 σs = (F + N d ) / A c 0,8 f ck /γm Mpa, elementer γ m = 1,55 Såfremt e L/6 revner tværsnittet væggen vipper - og trykspændingen under væggen, hvor kraften regnes som en regulær fordeling i den ene ende af væggen. Forankringen er indtruffet og den lodrette last skal medregnes. Beregning af effektiv længde: L L E = 2 (1/2 L e) = 2 x Det samlede effektive areal: A c = t L E Bæreevne af vægfelt til skema Vi ønsker at eftervise størst mulig bæreevne af et vægfelt i forhold til den vandrette last ved størst mulig excentricitet. Dette gøres ved at vælge revnert tværsnit (e L/6) og forudsætte at den effektive længde (x) varierer. Dette medfører at man bedre kan udnytte kohæsionen ved blandt andet mørtelfuger. x defineres i tabellerne som: x = 1/20 L for vægge 3,5 m x = 1/10 L for vægge > 3,5 m Den effektive længde: L E =2 x Md = ( V d h ( 0,9 G ( 1/2 L-x) + F ( L x))) = 0 Maximal vindlast findes således: V d = ( 0,9 G ( 1/2 L-x) + F ( L x))/h (KN) Det skal eftervises at den vandrette kraft kan overføre til vægtoppen og at den kan overføres til fundamentet via glidning. Endvidere regnes der med kendte laster fra forankringen og egenvægten af væggen. Stabiliteten er gennemregnet med. γ = 0,9 for at gøre den regningsmæssig. Og forankringskraften virker fra væggens kant L F =L. YTONG Energy + 31

13 Eftervisning af glidning Alle de vægge som indgår i stabiliteten af bygningen kontrolleres mht. glidning. Vælges en konstruktions opbygning, hvor den er placeret på murpap (fugtspærre) kan man kun medtage bidraget fra friktionen μ d. Friktionsbidraget udgør den på væggen samlede lodrette last - inkl. væggens egenlast - ganget med friktionskoefficienten. Hvis væggen er placeret på en mørtelfuge, kan man medregne bidrag fra kohæsion (f vd0 ) samt bidraget fra friktionen (μ d ). Hvis væggens samlede glidningsmodstand V ud er større end V d er bæreevnen i orden. I tilfælde af at V ud er mindre end V d skal væggen sikres med glidningsbeslag med V beslag = V d - V ud Stabiliserende væg uden kohæsionsbidrag: Væggens glidningsbidrag: V ud = (0,9 G + P d L ) μ d ( KN ) Stabiliserende væg med kohæsionsbidrag: Tværvægge kan også bidrage til den samlede glidningsbæreevne. I tabellerne er regnet med en væglængde på 0,9 m. F forankringskraften medregnes ikke.. Glidningstillæg er regnet for 100 mm væg med densitet. 535 kg/m 3. I bæreevnetabellerne for glidning er forankringskraften medregnet. Idet der er set på den maximale situation (max. vindlast) der regnes med revnet tværsnit. Man skal være opmærksom på gråzonen mellem uforankret og forankret vægfelter. Dette tages der højde for ved at indfører en minimums forankring for et forankret vægfelt - for mindre vægge L > 4 m. skal der glidesikres for min. 3,0 KN. Hvis man anvender en mørtelfuge kan man se bort fra dette idet der er kohæsionsbidrag over hele væglængden. Endvidere kan man regne med glidningsbidrag fra tværvægge. Væggens glidningsbidrag: V ud = f vd0 t L E +( 0,9 G + P d L ) μ d ( KN ) Hvis e L/6 bliver L E hele væggens længde Hvis e > L/6 bestemmes L E som beskrevet tidligere. 32 YTONG Energy +

14 Glidning: Beregningseksempel Iht. efterfølgende bæreevnetabeller er den maximale vindbelastning for det enkelte vægfelt givet mht. væltning. Hvis den aktuelle vindlast er større end vægfeltet evne til optagelsen af glidning kontrolleres for dette, (opbygning af underlag med eller uden murpap samt antal af afstivende vægge). Eksempel for 100 mm vægfelt, Højden = 2,4 m: - Væggens stabiliserende længde er 4 m med to afstivende skillevægge med en længde 0,9 m. - Alle tre vægge er placeret på murpap. -..Væggen er forankret i begge ender med vindtrækbånd, forankringskapacitet er 5 KN (per stk.) - P d = 0 KN Vindbelastningen i vægtoppen er: V d = 5,5 KN Bæreevne mht. væltning (aflæst): V vd = 10,5 KN 5,5 KN OK Kontrol af glidning: Glidningsbæreevne af væg: Glidning af to tværvægge: Samlet glidningsbæreevne: G væg = 1,40 KN G tvær = 2 0,28 KN G = 1,96 KN 5,5 KN, Ej OK Dette medfører, at der skal monteres glidningsbeslag, som kan optage: V beslag = V d - G = 5,5 1,96 = 3,54 KN NB: Hvis man valgte at anvende Monalfol (3-lag) i stedet for murpap ville man opnå bæreevnen uden at skulle bruge yderlige glidningsbeslag. YTONG Energy + 33

15 Forudsætninger Vægtykkelse er 100 mm Egenvægt af porebeton 535 kg/m³ Forankringsbånd indstøbt i fundament min. kapacitet 5 eller 10 KN monteret ved kant af væg. Pd = 0 KN. Der er ikke regnet med lodret last udover egenvægt fra væggen. Hvis væggen påvirkes af en last ovenfra vil dette give betydeligt bidrag til kapaciteten for glidning og væltning... Egenvægten er regnet ud fra en 2,4 m høj væg, hvis væggen er højere end dette kan glidningsbidraget øges med: 0,47 ( h 2,4) L μ d Tabel 1 Tykkelse=100 mm densitet: 535 kg/m³ Vægfelt uden forankring Væglængde m 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 Væltning: H=2,4 V d 0,20 0,47 0,84 1,32 1,90 2,60 3,01 3,82 4,71 5,71 6,80 7,97 9,62 Væltning: H=2,6 V d 0,20 0,47 0,84 1,32 1,90 2,60 3,01 3,82 4,71 5,71 6,80 7,97 9,62 Væltning: H=2,8 V d 0,20 0,47 0,84 1,32 1,90 2,60 3,01 3,82 4,71 5,71 6,80 7,97 9,62 Glidning, H=2,4 m *Glidning: V d 2,05 3,07 4,10 5,12 6,15 7,17 12,9 14,5 16,1 17,74 19,4 20,96 22,6 Glidning: V d 0,35 0,52 0,70 0,87 1,05 1,22 1,40 1,57 1,74 1,92 2,09 2,27 2,99 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,54 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70 2,97 3,24 3,51 3,79 Lim/pap/lim V d 1,50 2,26 3,01 3,76 4,51 5,26 10,7 12,0 13,4 14,7 16,1 17,4 18,8 *Glidning 0,4 m indv. væg: Glidning 0,8 m indv. væg : Monarfol * Medregnes kohæsionsbidraget fra skillevæg, medtages kun den som er modsat vindkraften. 34 YTONG Energy +

16 Tykkelse=100 mm densitet: 535 kg/m³ Vægfelt forankret med 5 KN Væltning: H=2,4 V d 2,18 3,44 4,80 6,27 7,85 9,53 10,5 12,3 14,1 16,,0 18,1 20,1 22,4 Væltning: H=2,6 V d 2,03 3,21 4,50 5,90 7,39 9,00 9,94 11,6 13,4 15,2 17,2 19,2 21,4 Væltning: H=2,8 V d 1,91 3,01 4,24 5,56 7,00 8,53 9,45 11,1 12,8 14,5 16,5 18,4 20,5 Glidning, H = 2,4 m Glidning: V d 2,05 3,07 4,10 5,12 6,15 7,17 12,9 14,5 16,1 17,74 19,4 20,96 22,6 Glidning: V d 0,35 0,52 0,70 0,87 1,05 1,22 1,40 1,57 1,74 1,92 2,09 2,27 2,99 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,54 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70 2,97 3,24 3,51 3,79 Lim/pap/lim V d 1,50 2,26 3,01 3,76 4,51 5,26 10,7 12,0 13,4 14,7 16,1 17,4 18,8 Tykkelse=100 mm densitet: 535 kg/m³ Vægfelt forankret med 10 KN Væltning: H=2,4 V d 4,16 6,40 8,75 11,2 13,7 16,4 18,0 20,6 23,4 26,3 29,3 32,3 35,5 Væltning: H=2,6 V d 3,86 5,95 8,15 10,4 12,8 15,4 16,8 19,4 22,0 24,2 27,5 30,4 33,4 Væltning: H=2,8 V d 3,60 5,57 7,62 9,77 12,1 14,4 15,8 18,2 20,7 23,3 26,0 28,8 31,7 Glidning, H = 2,4 m *Glidning: V d 2,05 3,07 4,10 5,12 6,15 7,17 12,9 14,5 16,1 17,74 19,4 20,96 22,6 Glidning: V d 0,35 0,52 0,70 0,87 1,05 1,22 1,40 1,57 1,74 1,92 2,09 2,27 2,99 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,54 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70 2,97 3,24 3,51 3,79 Lim/pap/lim V d 1,50 2,26 3,01 3,76 4,51 5,26 10,7 12,0 13,4 14,7 16,1 17,4 18,8 *Glidning 0,4 m indv. væg: Monarfol * Medregnes kohæsionsbidraget fra skillevæg. Medtages kun den som er modsat vindkraften. For forankret vægfelter med væglængde L > 4 m. skal der glidesikres for min. 1,0 KN. Gælder ikke på mørtelfuge. YTONG Energy + 35

17 Forudsætninger Vægtykkelse er 150 mm. Egenvægt af porebeton 535 kg/m³. Forankringsbånd indstøbt i fundament min. kapacitet 5 eller 10 KN monteret ved kant af væg. P d = 0 KN. Der er ikke regnet med lodret last udover egenvægt fra væggen. Hvis væggen påvirkes af en last ovenfra vil dette give betydeligt bidrag til kapaciteten for glidning og væltning. Egenvægten er regnet ud fra en 2,4 m høj væg, hvis væggen er højere end dette kan glidningsbidraget øges med: 0, 71 ( h 2,4) L μ d Tabel 2 Tykkelse=150 mm densitet: 535 kg/m³ Vægfelt uden forankring Væltning: H=2,4 V d 0,31 0,71 1,27 1,99 2,86 3,90 4,51 5,72 7,08 8,56 10,2 12,0 13,8 Væltning: H=2,6 V d 0,31 0,71 1,27 1,99 2,86 3,90 4,51 5,72 7,08 8,56 10,2 12,0 13,8 Væltning: H=2,8 V d 0,31 0,71 1,27 1,99 2,86 3,90 4,51 5,72 7,08 8,56 10,2 12,0 13,8 Væltning: H=3,0 V d 0,31 0,71 1,27 1,99 2,86 3,90 4,51 5,72 7,08 8,56 10,2 12,0 13,8 Væltning: H=3,5 V d 0,31 0,71 1,27 1,99 2,86 3,90 4,51 5,72 7,08 8,56 10,2 12,0 13,8 Væltning: H=4,0 V d 0,31 0,71 1,27 1,99 2,86 3,90 4,51 5,72 7,08 8,56 10,2 12,0 13,8 Glidning, H = 2,4 m *Glidning: V d 3,07 4,61 6,15 7,68 9,22 10,7 19,4 21,8 24,2 26,2 29,0 31,4 33,9 Glidning: V d 0,51 0,78 1,05 1,31 1,57 1,83 2,09 2,35 2,62 2,88 3,14 3,40 3,60 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,81 1,22 1,62 2,03 2,43 2,86 3,24 3,65 4,05 4,46 4,87 5,27 5,68 *Glidning 0,4 m indv. væg: Monarfol * Medregnes kohæsionsbidraget fra skillevæg. Medtages kun den som er modsat vindkraften. 36 YTONG Energy +

18 Tykkelse=150 mm densitet: 535 kg/m³ Vægfelt forankret med 5 KN Væltning: H=2,4 V d 230 3,69 5,23 6,94 8,80 10,8 12,0 14,1 16,4 18,8 21,4 24,1 27,0 Væltning: H=2,6 V d 2,15 3,46 4,93 6,56 8,35 10,3 11,4 13,5 15,7 18,0 20,5 20,2 26,0 Væltning: H=2,8 V d 2,02 3,26 4,67 6,23 7,96 9,84 10,9 12,,9 15,1 17,4 19,8 22,4 25,1 Væltning: H=3,0 V d 1,90 3,09 4,44 5,95 7,62 9,45 10,5 12,3 14,5 16,8 19,2 21,7 14,3 Væltning: H=3,5 V d 1,68 2,75 3,99 5,39 6,94 8,66 9,60 11,5 13,5 15,6 17,9 20,3 22,9 Væltning: H=4,0 V d 1,51 2,50 3,65 4,96 6,43 8,03 9,03 10,8 12,7 14,8 17,0 19,3 21,8 Glidning, H = 2,4 m *Glidning: V d 3,07 4,61 6,15 7,68 9,22 10,7 19,4 21,8 24,2 26,2 29,0 31,4 33,9 Glidning: V d 0,51 0,78 1,05 1,31 1,57 1,83 2,09 2,35 2,62 2,88 3,14 3,40 3,60 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,81 1,22 1,62 2,03 2,43 2,86 3,24 3,65 4,05 4,46 4,87 5,27 5,68 Tykkelse=150 mm densitet: 535 kg/m³ Vægfelt forankret med 10 KN Væltning: H=2,4 V d 4,28 6,65 9,19 11,9 14,7 17,8 19,53 22,6 25,8 29,2 32,7 36,3 40,1 Væltning: H=2,6 V d 3,97 6,20 8,58 11,1 13,8 16,7 18,3 21,3 24,4 27,6 31,0 34,3 38,1 Væltning: H=2,8 V d 3,71 5,81 8,06 10,5 13,0 15,8 17,4 20,2 23,1 26,2 29,5 32,9 36,4 Væltning: H=3,0 V d 3,49 5,47 7,61 9,91 12,4 15,0 16,5 19,2 22,1 25,0 28,2 31,5 34,9 Væltning: H=3,5 V d 3,03 4,79 6,70 8,78 11,0 13,4 14,6 17,3 19,9 22,7 25,6 28,7 31,9 Væltning: H=4,0 V d 2,69 4,28 6,03 7,93 9,99 12,22 13,5 15,8 18,3 21,0 23,7 26,6 29,6 Glidning, H = 2,4 m *Glidning: V d 3,07 4,61 6,15 7,68 9,22 10,7 19,4 21,8 24,2 26,2 29,0 31,4 33,9 Glidning: V d 0,51 0,78 1,05 1,31 1,57 1,83 2,09 2,35 2,62 2,88 3,14 3,40 3,60 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,81 1,22 1,62 2,03 2,43 2,86 3,24 3,65 4,05 4,46 4,87 5,27 5,68 *Glidning 0,4 m indv. væg: Monarfol *Medregnes kohæsionsbidraget fra skillevæg. Medtages kun den som er modsat vindkraften. For forankret vægfelter med væglængde L > 4 m. skal der glidesikres for min. 2.0 KN. Gælder ikke på mørtelfuge. YTONG Energy + 37

19 Forudsætninger Vægtykkelse er 150 mm. Egenvægt af porebeton 340 kg/m³ Forankringsbånd indstøbt i fundament min. kapacitet 5 eller 10 KN monteret ved kant af væg. P d = 0 KN. Der er ikke regnet med lodret last udover egenvægt fra væggen. Hvis væggen påvirkes af en last ovenfra vil dette give betydeligt bidrag til kapaciteten for glidning og væltning... Egenvægten er regnet ud fra en 2.4 m høj væg, hvis væggen er højere end dette, kan glidningsbidraget øges med: 0,45 ( h 2,4) L μ d Tabel 3 Tykkelse=150 mm densitet: 340 kg/m³ Vægfelt uden forankring Væltning: H=2,4 V d 0,19 0,45 0,80 1,25 1,81 2,47 2,87 3,64 4,49 5,44 6,47 7,60 8,82 Væltning: H=2,6 V d 0,19 0,45 0,80 1,25 1,81 2,47 2,87 3,64 4,49 5,44 6,47 7,60 8,82 Væltning: H=2,8 V d 0,19 0,45 0,80 1,25 1,81 2,47 2,87 3,64 4,49 5,44 6,47 7,60 8,82 Væltning: H=3,0 V d 0,19 0,45 0,80 1,25 1,81 2,47 2,87 3,64 4,49 5,44 6,47 7,60 8,82 Væltning: H=3,5 V d 0,19 0,45 0,80 1,25 1,81 2,47 2,87 3,64 4,49 5,44 6,47 7,60 8,82 Væltning: H=4,0 V d 0,19 0,45 0,80 1,25 1,81 2,47 2,87 3,64 4,49 5,44 6,47 7,60 8,82 Glidning, H = 2,4 m *Glidning: V d 2,60 3,89 5,19 6,49 7,79 9,,09 17,4 19,5 21,8 24,0 26,1 28,3 30,5 Glidning: V d 0,33 0,50 0,67 0,83 1,00 1,16 1,33 1,50 1,66 1,83 2,00 2,16 2,33 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,52 0,77 1,03 1,29 1,55 1,80 2,06 2,32 2,58 2,83 3,09 3,35 3,61 *Glidning 0,4 m indv. væg: Monarfol * Medregnes kohæsionsbidraget fra skillevæg. Medtages kun den som er modsat vindkraften. 38 YTONG Energy +

20 Tykkelse=150 mm densitet: 340 kg/m³ Vægfelt forankret med 5 KN Væltning: H=2,4 V d 2,17 3,41 4,76 6,20 7,50 9,40 10,4 12,1 13,9 15,7 17,7 19,8 21,9 Væltning: H=2,6 V d 2,02 3,19 4,45 5,82 7,29 8,87 9,79 11,4 13,1 15,0 16,8 18,8 20,9 Væltning: H=2,8 V d 1,89 2,95 4,19 5,50 6,90 8,41 9,30 10,9 12,5 14,3 16,1 18,0 20,1 Væltning: H=3,0 V d 1,78 2,82 3,97 5,21 6,56 8,01 8,87 10,4 12,0 13,7 15,5 17,4 19,3 Væltning: H=3,5 V d 1,55 3,51 5,51 4,65 5,89 7,22 8,01 9,42 10,9 12,5 14,2 16,0 17,8 Væltning: H=4,0 V d 1,38 3,18 5,18 4,23 5,38 6,63 7,37 8,70 10,1 11,6 13,2 14,9 16,7 Glidning, H = 2,4 m *Glidning: V d 2,60 3,89 5,19 6,49 7,79 9,,09 17,4 19,5 21,8 24,0 26,1 28,3 30,5 Glidning: V d 0,33 0,50 0,67 0,83 1,00 1,16 1,33 1,50 1,66 1,83 2,00 2,16 2,33 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,52 0,77 1,03 1,29 1,55 1,80 2,06 2,32 2,58 2,83 3,09 3,35 3,61 Tykkelse=150 mm densitet: 340 kg/m³ Vægfelt forankret med 10 KN Væltning: H=2,4 V d 4,15 6,38 8,72 11,1 13,7 16,3 17,9 20,5 23,2 26,0 29,0 32,0 35,1 Væltning: H=2,6 V d 3,85 5,93 8,11 10,4 12,8 15,2 16,7 19,2 21,8 24,5 27,2 30,1 33,0 Væltning: H=2,8 V d 3,59 5,54 7,59 9,74 12,0 14,3 15,7 18,1 20,5 23,1 25,7 28,5 31,3 Væltning: H=3,0 V d 3,36 5,20 7,13 9,17 11,3 13,5 14,9 18,1 19,5 21,9 24,5 27,1 28,8 Væltning: H=3,5 V d 2,91 4,52 6,23 8,04 10,0 12,0 13,1 15,2 17,5 19,6 21,9 24,3 26,8 Væltning: H=4,0 V d 2,57 4,01 5,55 7,19 8,9 10,8 11,9 13,8 15,7 17,8 19,8 22,2 24,6 Glidning, H=2,4 m *Glidning: V d 2,60 3,89 5,19 6,49 7,79 9,,09 17,4 19,5 21,8 24,0 26,1 28,3 30,5 Glidning: V d 0,33 0,50 0,67 0,83 1,00 1,16 1,33 1,50 1,66 1,83 2,00 2,16 2,33 Glidning: Monarfol (3-lags) V d 0,52 0,77 1,03 1,29 1,55 1,80 2,06 2,32 2,58 2,83 3,09 3,35 3,61 *Glidning 0,4 m indv. væg: Monarfol * Medregnes kohæsionsbidraget fra skillevæg. Medtages kun den som er modsat vindkraften. For forankret vægfelter med væglængde L > 4 m. skal der glidesikres for min. 1,0 KN. Gælder ikke på mørtelfuge. YTONG Energy + 39

Termoblokken. Termoblokken. Teknisk information. Dato 05.11.2009 Side 1

Termoblokken. Termoblokken. Teknisk information. Dato 05.11.2009 Side 1 Dato 05.11.2009 Side 1 Teknisk information Dato 05.11.2009 Side 2 Dato 05.11.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog U-0,13 Stærkt bærende Stor brandsikkerhed Super lavenergi På kun 40 cm!

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER 1. Indledning Murværksnormen DS 414:005 giver ikke specifikke beregningsmetoder for en række praktisk forekomne konstruktioner som

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Fastgørelse med Expandet i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Oktober

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon.

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon. Dato 08.08.2003 Side 0 Teknisk information Dato 08.08.2003 Side 0 Introduktion side 1 H+H Celcon A/S 1 Anvendelse side 3 MultiPlader 3 Palletering side 4 MultiPlader 4 Sortiment side 5 MultiPlader og bindere

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

murblokken Murblokken Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 3

murblokken Murblokken Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 10.01.2008 Side 3 Murblokken Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog Dato 10.01.2008 Side 2 Vi har designet kataloget, så det giver dig nem adgang til

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Montage af Ytong Energy+

Montage af Ytong Energy+ Montage af Ytong Energy+ Generelt Opbevaring af YTONG Energy+ YTONG Energy + aflæsses og opbevares på plant og jævnt underlag. YTONG Energy + leveres på paller, indpakkede i folie og bør først udpakkes,

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet.

Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet. OG DOMMERKOMITEENS BEMÆRKNINGER: Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet. Endvidere tilkendegiver forfatterne

Læs mere

En-familiehuse med Ytong - rationelt, fleksibelt og økonomisk

En-familiehuse med Ytong - rationelt, fleksibelt og økonomisk En-familiehuse med Ytong - rationelt, fleksibelt og økonomisk Det skalmurede en-familiehus er danskernes foretrukne bolig Ytong forener alle krav fra myndigheder, bygherre, håndværker og boligejer Porebeton

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Helvægge af letklinkerbeton

Helvægge af letklinkerbeton Statik Helvægge af letklinkerbeton Projekteringsanvisning for beregning og anvendelse af letklinkerelementer. Bæreevne og stabilitet Hæfte 2 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Udfordringer i byggeriet Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Interne samlinger: D101 Interne længdesamlinger. side 2 D102 på betonbagmur. side 3 D103 Mellemunderstøtning og lyd-isolering ved lejlighedsskel. side 4 D104

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side : 1 af 27 MBJ A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER A. Konstruktionsdokumentation A 1. Projektgrundlag Status: Projektnavn: Adresse Projekt nr.: Udgivet GULDLYST, FREDERICIA HAVN - GULDREGNEN A University College

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere