Snitfladen Medlemsblad for Diamantentreprenørernes Brancheforening. 2. årgang nr 1/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitfladen Medlemsblad for Diamantentreprenørernes Brancheforening. 2. årgang nr 1/2010"

Transkript

1 Snitfladen Medlemsblad for Diamantentreprenørernes Brancheforening 2. årgang nr 1/2010 1

2 Hilti DS TS5-SE elektrisk vægsav Mere rentabel for hver skæring. Hilti. Outperform. Outlast. Hilti DS TS5-SE er en af verdens mest populære elektriske vægsave. Hilti DS TS5-SE vægsav er den mest rentable løsning til forskellige typer af professionel vægsavning. Lifetime Service Omkostningsfri periode indgår. Hilti Danmark A/S Islevdalvej Rødovre T

3 Indhold Når diamantboring bliver til kunst 5 Leder: Vinteren blev usædvanlig lang 6 Diamantentreprenørernes Brancheforenings 6 generalforsamling den 19. marts Diamantentreprenørerne vil etablere ny certificeringsordning 9 En dag møder du PCB 9 Brandsikre vægge og etageadskillelser 11 Borekerner som kunst og genbrug 11 ups! Her gik det galt Bauma Bunker som bolig 16 Granitklubben - en klub for fritidsstenhuggere 21 Nedbrydning gjort behageligt 21 Automatisk fremføringssystem Medlemsliste og leverandørliste Beskyt din virksomhed mod netsvindel 25 Diamantentreprenørernes forskellige opgaver 27 Demcon EUC kalender Messekalender 27 Hjemmesider på nettet som kan anbefales Redaktionsudvalg Ansvarshavende redaktør: Poul Andersen Redaktion: Jeanette Brandt Diamantentreprenørernes Brancheforening Tryk Elbo. papir: 170 gram MultiArt mat Layout Ditte Brøndum/Dansk Byggeri Foto Forsidefoto: Poul Andersen Udgiver Diamantentreprenørernes Brancheforening Sekretariat: Nørre Voldgade 106 Postboks København K telefon:

4 Nyt navn, den samme gode kvalitet Schmeltz er din profesionelle partner! Schmeltz ApS 8870 Langå Tlf: Vi holder hvad der skal holdes!

5 Leder Vinteren blev usædvanlig lang Aktiviteterne aftog gradvis mens frosten gik i dybden og satte en effektiv stopper for byggeriet. Foråret gav ikke det forventede skub i byggeriet og nu må det erkendes, at krisen blev af længerevarende karakter. Netop nu tyder det dog på, at det lysner. Flere steder meldes der om tiltagende travlhed. Medlemmerne har i forbavsende grad formået at tilpasset sig markedet. Redaktøren kan naturligvis ikke vide, hvor slemt den enkelte har det, men det er glædeligt at opleve, at krisen ikke har ført til udmeldelser og at kun ganske få firmaer er lukket. Formanden sagde i sin beretning på generalforsamlingen, at det ikke var nu man skulle melde sig ud, for nu vil vi distancere os i forhold til de uorganiserede. Diamantentreprenørernes Brancheforening er nu blevet en sektion i Dansk Byggeri. Det er ikke ensbetydende med, at vi nu kan læne os tilbage i forventning om, at Dansk Byggeri vil køre foreningen. Brancheforeningen skal til stadighed sætte dagsordenen og have idéerne og visionerne. Dansk Byggeri skal hjælpe os med at omsætte idéerne til virkelighed. Foreningens medlemmer udtrykte på generalforsamlingen i 2009 ønske om en certificeringsordning. Generalforsamlingen 2010 godkendte foreningens oplæg og herunder udgifterne til etablering. En testgruppe af erfarende aktører er nedsat til at udforme kravspecifikationerne og en KS-håndbog. Det er foreningens ambition, at det færdige certificeringskoncept skal præsenteres for medlemmerne på generalforsamlingen Det beskrevne forløb kan kun gennemføres, fordi vi som sektion har fået større bevågenhed hos Dansk Byggeri. God sommer Poul Andersen Forretningsfører Etiske Regler Medlemmer af Diamantentreprenørernes Brancheforening ønsker at udføre sit arbejde efter en høj standard. Medlemmerne vil opretholde en høj etik inden for branchen for derigennem at skabe ordentlige forhold til medarbejdere, gode relationer til alle samarbejdspartnere, entreprenører, rådgivere, leverandører. kollegaer, kunder, fagbevægelse og i øvrigt det omgivende samfund. 5

6 Diamantentreprenørernes Brancheforenings den 19. marts 2010 Tekst og foto Poul Andersen, Forsamlinger lytter Årets generalforsamling blev i år holdt på Hotel Færgegaarden i Faaborg. Som sædvanlig i Diamantentreprenørernes Brancheforening var der en pæn tilslutning. Efter den fælles frokost drog ledsagerne af sted på en guidet bytur i den gamle bydel, som endte med kaffe på en berømt cafe i byen. På sidste års generalforsamling var der en runde, hvor alle de tilstedeværende kunne komme med ønsker til de initiativer, bestyrelsen, skulle se på (brainstorming). Certificering af faget Et af forslagene var at lave en certificeringsordning for diamantboring skæring. Dette har bestyrelsen allerede taget op, og de første møder har været holdt. Dette har resulteret i udarbejdelse af nogle 'Kravspecifikationer'. I den anledning var direktør Klaus Ising Hansen fra Byggeriets Kvalitetskontrol indbudt til at forklare om mulighederne, betingelserne og til i det hele taget at afmystificere begreberne om ordningen. Klaus Ising gav en bred, sober orientering om ordningen og tilbød support til ordningen var blevet implementeret. Brancheforeningen rykker Herefter gik den egentlige generalforsamling i gang. Kaj Andersen Diatool ApS indtog dirigentrollen. Det var første gang, Jeanette Brandt, som formand, skulle aflægge beretning for foreningens aktiviteter. Jeanette Brandt kom selvfølgelig ind på den krise hele byggebranchen mærker. "I vores brancheforeningen har krisen heldigvis ikke betydet den helt store medlemsflugt" sagde formanden. "Men det er heller ikke nu man skal melde sig ud af foreningen for at sparre de par basseører for nu har vi mulighed for at rykke som branche" fortsatte hun. Dermed mente hun, at Dansk Byggeris bestyrelse har godkendt, at vi rykker op som sektion. Formelt er det dog repræsentantskabets afgørelse. Arbejdsmiljøet er et evigt emne til debat. Jeanette Brandt nævnte, at Dansk Byggeri var lydhør i forhold til at fremme vores interesse, og medinddrage os i større omfang overfor bygherrer, hovedentreprenører, ingeniører og arkitekter. Dette vil virkeligt kunne løfte arbejdsmiljøet. Formanden nævnte, at vi nu har fået vores eget brancheblad, som giver mulighed for at støtte op om fællesskabet. "Byd ind med en god historie om en sjov eller spændende opgave" lød Jeanette Brandts opfordring. Herefter berettede formanden om, at der var arrangeret fælles tur til Bauma-messen 2010 i april og til Demco Sverige i september 2010, hvor der var forhåndsreserveret hos arrangøren. Tilmelding hos Gitte i Sekretariatet. 6

7 generalforsamling Klaus Ising Hansen fortæller om certificering Sektion kræver tilpassede vedtægter Under indkomne forslag orienterede forretningsfører Poul Andersen om, at vedtægterne var blevet moderniseret lidt og revideret, for at blive godkendt i Dansk Byggeri. De største ændringer er i forhold til leverandørerne, som Dansk Byggeri ønsker placeret som associerede medlemmer, hvilket betyder, at de ikke har stemmeret på generalforsamlingen. De associerede medlemmer får 1 repræsentant i bestyrelsen, men uden stemmeret, da de ikke nødvendigvis er medlem af Dansk Byggeri. Efter en debat om emnet blev vedtægtsændringerne vedtaget. Certificeringsordning Jeanette Brandt genoptog herefter de spørgsmål der var omkring certificeringsordningen, og spurgte forsamlingen, om det skal være et tilbud eller et krav til medlemmerne. Efter en debat om ordningen og økonomien i den forbindelse, blev bestyrelsen bemyndiget til at sætte projektet i gang. Brancheforeningen bekoster etablering af fagets generelle certificering, hvorefter de enkelte firmaer står for egne godkendelse og årlige eftersyn i forbindelse med vedligeholdelse af systemet. Generalforsamlingen besluttede, at ordningen skal være et krav til alle medlemmer. Der bliver dog en overgangsordning. Nyvalg til bestyrelsen Thomas Runge ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Nyvalgt i hans sted valgtes Brian Sjeerm, B.S. Diamant-Teknik ApS Gørlev. For den vestlige del af landet blev Jan Hansen, Hansson og Knudsen A/S Odense nyvalgt som suppleant. Der var genvalg for øvrige poster. Efter generalforsamlingen er Jan Hansen indtrådt i bestyrelsen, idet Kaj V. Nielsen, Diamantgruppen A/S er udtrådt pga. virksomhedslukning. Jan Hansen er nyvalgt bestyrelsesmedlem for vest Brian Sjeerm er nyvalgt bestyrelsesmedlem for øst 7

8 Diamantentreprenørerne vil etablere ny certificeringsordning "Vi vil distancere os i forhold til de uorganiserede" Af Poul Andersen, Diamantentreprenørernes Brancheforening har iværksat arbejdet med at etablere en certificeringsordning. Bestyrelsen har drøftet, hvorledes medlemmerne i brancheforeningen kan 'distancere sig' i forhold til de uorganiserede, dem, der ikke ønsker at være med i brancheforeningen. Løsningen er en certificeringsordning Foreningen bekoster etableringen af certificeringsordningen. Det er efterfølgende den enkelte virksomhed, der selv skal sørge for egen godkendelse og årligt kontrolbesøg. Byggeriets Kvalitetskontrol er udset til at forestå certificeringen. Der er nedsat en testgruppe med fire erfarne diamantentreprenører, som sammen med forretningsføreren skal udfærdige kravspecifikationer og lave en kvalitetshåndbog, som grundlag for certificeringen. Certificering vil styrke omdømmet Det er bestyrelsens håb, at en certificeringsordning vil højne kvaliteten og omdømmet i branchen. Man kan hævde, at et hul er et hul, og det kræver ikke nødvendigvis en certificering. Den store forskel ligger i hvordan et hul bores, og under hvilke forhold. Diamantboring er kendetegnet ved, at det er relativt nemt at etablere sig. Hvis man vil arbejde på byggepladsen under dårlige arbejdsforhold og udenfor normal arbejdstid, kræves der blot en varevogn med de mest nødvendige maskiner, så er der altid en mere eller mindre seriøs entreprenør, man kan sælge nogle huller til. Certificering vil danne norm Bestyrelsen har en forventning om, at en certificering af faget i fremtiden vil danne norm for udførelse at diamantboring og skæring, ligesom Branche- vejledning for Diamantboring og skæring er ved at gøre det. Bestyrelsen er overbevidst om, at det bedste bud på at blive anset som en seriøs aktør i branchen er, at bevise, at arbejdsmetoderne ikke er tilfældige, men nøje overvejet og beskrevet overfor kunder og medarbejderne. Det indebærer også, at der skal være tænkt på arbejdsmiljøet. På sikkerheden ved brug af maskiner. På problemer med støj, støv, vibrationer og på tunge løft, og at der også er en procedure for hvordan byggeaffald skal bortskaffes og hvem der skal tage sig af det. Stort potentiale i gamle ejendomme I Danmark har vi en meget stor masse af ejendomme, som blev bygget før- og umiddelbart efter krigen. I dag er de utidssvarende, og der forestår nogle meget omfattende og kostbare ombygninger. Beboerne kræver skjult rørføring, og det er en udfordring for både bygherren og de enkelte entreprenører. Det er ikke ualmindeligt, at tre - fire fagentreprenører stiller med hver sin diamantborer. Det burde være soleklart for enhver, at det kan gøres bedre. Diamantboreren kan gøre en forskel, hvis han på et tidligere tidspunkt inddrages i byggeprocessen. Hulboring overstået i én arbejdsgang Han vil kunne medvirke i koordinering af hulboring i ejendommen, så det omfatter alle fag. Der er uomtvisteligt penge at spare ved at tilrettelægge arbejdet grundigt, men sidegevinsten er, at arbejdsmiljøet bedres ved at diamantboring og skæring bliver overstået i én arbejdsgang, og at der også er styr på byggeaffaldet herunder også boreslammet. Diamantboring består ikke bare i at bore et hul Det handler bl.a. også om under hvilke forhold hullet bores og om, at omgivelserne ikke har lidt overlast. Her tænkes naturligvis både på bærende bygningsdele men i høj grad også på de øvrige bygningsarbejdere på pladsen og eventuelle naboer. Byggekvalitet Byggeriets Kvalitetskontrol A/S er godkendt af Sikringsstyrelsen som kontrolinstans på de autoriserede områder som autoriserede kloakmestre, el-installatører og vvs installatører. Derudover på nogle certificerede områder som energimærkning, vådrunskontrol, styret underboring på Banedanmarks arealer og mekanisk indbrudssikring m.v. Byggeriets Kvalitetskontrol er akkrediteret af DANAK til certificering af kvalitetsledelsessystemer efter ISO Byggeriets Kvalitetskontrol A/S er yderst konkurrencedygtig på prisen, da de ikke skal genere overskud. Firmaet er 100% ejet af Dansk Byggeri 8

9 På et eller andet tidspunkt vil du som diamantentreprenør med sikkerhed støde på PBC. PCB er en forkortelse for en gruppe kemiske stoffer, Polychlorerede Biphenyler, som mærkes miljøfarlig. De kan ophobes i kroppen efter gentagen brug. PCB har været anvendt i elastiske fugemasser i perioden i alle typer bygninger og som forseglingslim i termoruder i perioden Elastiske fugemasser af typen polysulfid kan indeholde op til 30 % PCB. PCB trænger let ind i det omgivende træværk eller beton fra lim eller fugemasse. Stofferne er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende. Branchevejledning om PCB Der er nu udgivet en branchevejledning En dag møder du PCB Af Poul Andersen, foto Ulrik Damsøe FIgen om håndtering og fjernelse af PCBholdige bygningsmaterialer. Den kan hentes på bar-ba.dk Arbejdstilsynet har lavet en vejledningen 'At-intern instruks nr. 19/2007'. I vejledningen forklarer om den måde man skal reagere på, når man støder på PCB og om hvorledes man skal håndtere det. Arbejdstilsynet reagerer med strakspåbud om brug af egnede værnemidler, hvis det konstateres, at PCB-holdige bygningsmaterialer fjernes eller håndteres uden tilstrækkelige foranstaltninger. Følgende personlige værnemidler skal bruges ved fjernelse af PCB-holdige fuger og fjernelse af kontamineret beton: Ved sanering af fuger og fjernelse af kontamineret beton, hvor der anvendes værktøj, der giver støv- og varmeudvikling, skal der benyttes følgende personlige værnemidler: Åndedrætsværn med tilførsel af friskluft eller åndedrætsværn med visir og turboenhed med kombinationsfilter A2P3. Handsker af handskemateriale, der beskytter mod PCB fx butylgummi, neopren, viton eller 4H (PE/EVAL). Heldækkende overtræksdragt, klasse 4/5. Der skal anvendes specialværktøj med udsugning og støvfilter. Arbejdsstedet skal i nødvendigt omfang afskærmes og forsynes med advarselsskilte. Det anbefales at vaske hænderne før spisning for at undgå at indtage støv, som kan indeholde PCB. Hvis der skæres i beton så langt væk fra den PCB-holdige fuge, at PCBindholdet er under 50 ppm (fx i en afstand på mindst 5 cm fra fugen) er dragten unødvendig, men der skal fortsat anvendes åndedrætsværn og handsker som nævnt ovenfor. Se også på danskbyggeri.dk efter cirkulært nr. 539 og Cirkulært nr Brandsikre vægge og etageadskillelser Af Jan Alstrøm, foto Ditte Brøndum Der har i det sidste års tid været en tilbagevendende debat om de utætheder der kan fremkommer, når der etableres eller ændres på installationsgennemføringer gennem brandvægge.og etageadskillelser. Der har blandt andet været fremført eksempler på betydelige røgskader, der i skadeserstatning beløb sig til mere end ti gange så meget som den brandskade, der forårsagede røgudviklingen; røgskader, der ville være undgået, hvis der ikke havde været utætte installationsgennemføringer. De fleste håndværkere er udmærket bekendt med, hvordan brandtætninger skal udføres, men alligevel findes der selv i nybyggede huse mange eksempler på manglende brandtætninger. Der er en række forskellige årsager til disse mangler. Typisk opstår de fordi Kommentar af Poul Andersen Der er nu sat fokus på et nyt arbejdsområde, brandtætning. Den nye rygelov har aktualiseret problemet, fordi nogle beboere i etageejendomme føler sig generet af underboende rygere. Problemet er i bund og grund, at rørgennemføringerne i mange ejendomme ikke er tætte. Måske ligger her et nyt, stort arbejdsområde for diamantentreprenøren? I forbindelse med hulboringen kunne man evt. lave en aftale om også at tage sig af tætning og brandsikring. projektmaterialet ikke klart definerer, hvor der skal brandtætnes, og hvem der skal udføre brandtætningen, især når flere fag benytter de samme gennemføringer. Eller de opstår fordi der sker ændringer i projektet, så allerede etablerede føringsveje gennem brandvægge ikke skal benyttes alligevel. Tilsvarende gør sig gældende i forbindelse med renoveringer, ombygninger og installationsomlægninger. Eksisterende installationer nedtages eller omlægges og efterlader åbninger i brandadskillelser, men der er ikke altid redegjort for, hvor og i hvilket omfang der efterfølgende skal foretages brandtætninger, og hvem der skal udføre dem. Det ville ofte være en Jan Alstrøm er teknisk konsulent i Dansk Byggeri fordel for bygherren såvel som for de udførende, hvis tætning af gennemføringer i brandadskillende vægge og etagedæk blev lagt ud i en særskilt entreprise sammen med en generel brandinspektion. Dermed ville bygherren sikre sig, at alle brandadskillelser blev efterset, og der ville ikke herske tvivl om, hvem der skulle udføre ydelsen, uanset hvem der havde etableret og benyttet føringsvejene. 9

10 Efteruddannelse Her er et lille uddrag af de kurser vi udbyder se det fulde program på vore hjemmeside Anhugning på byggepladsen Anvendelse af faldsikringsudstyr Arbejdsplatforme Betjening af mindre entreprenørmaskiner Betjening af personlifte Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Kloakering Ny i rollen som sjakbajs Pasning og vedligehold af entreprenørmaskiner Pudsning af udvendigt isolerede bygninger Rulle & bukkestillads Tagdækning, fugtisolering Vejen som arbejdsplads Vægskæring Wireskæring EUC Nordvestsjælland Audebo Skolevej 6b 4300 Holbæk Tlf mail Tilmeld dig online

11 Borekerner som kunst og genbrug Havekunst i størrelse XXL Et hul i et klinkegulv er blevet genbrugt En borekerne har fundet anvendelse som blomsteropsats Hulboring til topkarakter Ups! Her gik det galt Her gik detgalt. Armeringsjernet er overboret Når vigtigt armeringsjern er brudt må det repareres som her fx med muffer af rustfri stål 11

12 Bauma 2010 Af Poul Andersen, foto Bjarne Brandt Vejskæring behøver ikke at være kedelig "Bauma 2010 blev et vendepunkt for branchen". Denne vending blev anvendt i en pressemeddelelse fra Bauma i forbindelse med lukningen af dette års udstilling. Med denne udtalelse mente Ralf Wenzel, generalsekretær for CECE, Udvalgt for European Construction Equiqpment, at stemningen i Europa viser, at bunden af krisen er nået, og at der igen spores en vis optimisme. Et andet vendepunkt Et vendepunkt blev det også for gruppen fra Diamantentreprenørernes Brancheforening, men i en lidt anden betydning. Gruppen var i god tid mødt op til den planlagte flyvetur til München for blot at erfare, at den planlagte flyvning atter var blevet aflyst som følge af en ny askesky. Da der samtidig var stor usikkerhed om hvornår næste fly afgik, måtte gruppen erkende, at de i Kastrup Lufthavn også kom til et vendepunkt. Det var selvfølgelig ærgerligt. Sidste år blev den planlagte flyvning også aflyst, da kabinepersonalet netop i den periode havde valgt at nedlægge arbejdet. Bjarne Brandt, tidligere formand for Diamantentreprenørernes Brancheforening, valgte at køre i bil til München. "Måske skulle man overveje at tage nattoget næste gang, for det fungerer rigtigt godt" siger Bjarne Brandt og fortsætter "Man havner midt inde i München og kan tage sporvognen ud til messeområdet" Togrejse giver associationer Idéen er måske ikke så dårlig, da der således også kan blive mere tid til at besøge standene. Togrejse giver redaktøren nogle sjove associationer fra drengeårene, når jeg som FDFer skulle rejse på som- 12

13 Ny teknologi fra Tyrolit På Bauma-messen præsenterede Tyrolit en helt ny teknologi kaldet TGD, (Tyrolit Grain Distribution). Med de nye kraftfulde maskiner opstod behovet for nye og mere effektive værktøjer. TGD er udviklet på Tyrolits eget laboratorium. TGD betyder, at man benytter sig af en helt ny teknologi til at placere diamantkornene optimalt i segmenterne, hvilket bevirker en større skærehastighed og at dette varer ved gennem hele værktøjets levetid. Tyrolit hævder, at der er god økonomi i de nye klinger og kernebor, fordi de mindsker arbejdstiden og sænker værktøjsomkostningerne da der bliver mindre belastning på maskinerne. Det bevirker så, at der vil blive længere mellem service intervallerne. TGD teknologien vil også blive brugt til gulvsavklinger. Den nye højfrekvente kombimaskine Bergula RX Tyrolit sætter modulære løsninger i fokus På Bauma-messen præsenterede Tyrolit et nyt begreb, modularitet. Modularitet betyder, at komponenterne i det nye værktøjssystem WSE 1620 (motor, styreenhed og fjernkontrol), kan anvendes i forskellige kombinationer. Fx kan systemet bruges til vægskæring med wiresaven, WCE 14. Men systemet kan også bruges sammen med den nye WX-gearkasse til kerneboremaskine. Tyrolit spår modulære løsninger en stor fremtid. merlejr med overfyldte tog. Med røg og damp og kulstøv stående ud fra damplokomotivet, gik det ud over stepperne med mindst 60 km/t. Bjarne Brandt siger beroligende, at nutidens rejse med nattog ned gennem Tyskland er en anderledes god oplevelse. Nu kastes idéen på bordet, så kan vi jo se, om det starter en dialog. Højfrekvens varsler nye tider Bjarne Brandt beretter fra messen, at det mest iøjnefaldende set med en diamantentreprenørs øjne var, at save og kerneboremaskiner bliver mindre og en del lettere. Det bemærkelsesværdige er, at de samtidig bliver væsentligt kraftigere, idet højfrekvensmotorerne nu vinder frem på de mindre maskiner. Med hensyn til udvikling af tekniske hjælpemidler sker der tilsyneladende ikke så meget lige for tiden iflg. Bjarne Brandt. Hans Henrik Danielsen, J.D.Diamantværktøj A/S var også på messen. Han synes, at det var en temmelig negativ oplevelse. Der var næsten ingen danske kunder på messen. Nu ser de frem til en mere positiv oplevelse på DEMCO-messen i Sverige. Bauma 2010 Mere end besøgende Bauma 2010 havde over besøgende fra mere end 200 lande. Der var ca udstillere fra 53 lande. Udstillingsarealet fylder kvadratmeter. Det omfattende flyveforbud pga. asken betød, at 50 udstillere fra oversøiske lande ikke nåede frem. Messe München International (MMI) arrangerer hvert andet år en lignende messe for entreprenørmaskiner under navnet, BAUMA China i Shanghai. 13

14 Facaden som kom til syne da man fjernede jorden Bunker som bolig Tekst og foto Poul Andersen, Under 2. verdenskrig opstod der et behov for beskyttelsesrum til civilbefolkningen, for at beskytte borgerne mod bomber mm. Der blev derfor bygget et meget stort antal bunkere i alle større byer. Af og til ser man, at særlige kreative kunstnere laver særudstillinger netop i bunkere, i håb om at det tiltrækker et bredere publikum. De fleste steder ligger bunkerne dog stadig ubenyttede, hemmelige og lukkede hen. I Nykøbing Falster blev sådan bunker købt af en privatmand, som agter at bruge den til private formål. Er jordens undergang nær? Umiddelbart kunne man få den tanke, at mennesker, der køber en bunker må tilhøre en religiøs sekt, eller har fået et tegn om, at jordens undergang var nær! Hele historien er meget mere enkel. To brødre fik den ide, at købe bunkeren og omdanne den til bolig. Nu forholder det sig således, at man i dagens Danmark ikke må bo, som man vil. Man må ikke frivilligt vælge at bo isoleret og under kummerlige vilkår og uden dagslys og mulighed for udsyn mm. (Der gælder dog særlige regler for pensionister, som godt må bo kummerligt med begrænsede muligheder for toiletbesøg og elementær rengøring). Nå - men i nævnte bunker forlangte bygningsmyndighederne, at der skulle være dagslys og en ny adgangsvej i henhold til bygningsreglementet. Vindueshuller En rendegraver fjernede jorden langs 14

15 Luftdysse, som lukker når der sættes overtryk i bunkeren At skære hul i en bunker er en stor udfordring med den éne side, hvorved sydvæggen blev blottet. En diamantentreprenør blev rekvireret til at skære huller. Begivenheden samlede mange nysgerrige naboer og andre, som betvivlede, at en almindeligt udseende rundsavklinge kunne skære i jernbeton. Det lykkedes, men efter sigende var der afsat to og en halv dag til projektet. Det tog mere end en uge. Snittene, som står blottede beviser, at datidens betonfolk kunne deres kram. Armeringen står regelmæssigt og tæt. Der er brugt tilslagsmaterialer i alle kornstørrelser, hvilket som bekendt er en betingelse for en stærk beton. Der er brugt en masse flintesten, hvilket er naturligt nok, idet flint findes i rigelige mængder på Lolland Falster. En god historie ligger gemt Forfatteren har kørt forbi mange gange, og pludselig opstod tanken om at indvie flere i bunkerens hemmeligheder. Ad snørklede veje fandt jeg den nuværende ejer, som nu bruger bunkeren som sommerhus. Et møde blev aftalt, og en dag i maj 2009 mødtes jeg med Jacob Thomsen, som bor i Nordsjælland. Jacob viser rundt og fortæller ivrigt. Han har sat sig godt ind i bunkerens historie. På mit spørgsmål om, hvad der får en ung mand til at købe en bunker, svarer han: "Interesse for krigsmateriel. Måske vil jeg en dag lave et museum," siger han med et smil om munden, "Men foreløbig bruger vi den bare som sommerhus." Komandocentral Hurtigt viser det sig, at det ikke er en almindelig bunker. Det er en kommandocentral, som er bygget i 1952, altså under 'Den Kolde Krig'. I 1973 er den blevet udvidet til det dobbelt, så den i dag er 476 kvm. Den fik en lidt anden rolle, idet den også skulle bruges i forbindelse med katastrofesituationer. En imponerende rundvisning begynder. En telefoncentral viser, at der har været 130 telefonlinjer inde. På dørene sidder der flot graverede skilte, som beretter om hvad de enkelte rum har været anvendt til. Der står sovesal, mandskabsrum, messe, toiletter for herrer eller damer. Der er radiorum. Et rum for beredskabschefen og et for politiet. I et større rum bugner det med elektriske installationer. Kommandocentralen har været selvforsynende. En Buck diesel-generator står klar til igen at producere strøm. Man havde også sit eget vandværk og ventilationsanlæg, som kunne skabe overtryk. Overtrykket havde til formål, at lukke for friskluftsventilerne, så man ikke indsugede f.eks. giftgasser. Når ventilerne var lukket, blev indsugningen ledt gennem nogle store filtre med bl.a. aktivt kul. Diamantskæreren gjorde en forskel Jeg tager afsked med Jacob og er egentligt opmuntret over at opleve, at personer sætter projekter i gang som umiddelbart virker helt skøre. Her lå en bunker skjult under en vildtlevende bevoksning. Det eneste synlige bevis på dens eksistens var et tårn støbt i grå beton, som ragede lidt op over en jordvold. De snævre, skrå luftventiler i tårnet signalerede utilnærmelighed og for mange en tid i nød og med store mangler i hverdagen. Et par brødre med nogle skøre idee r og visioner, gjorde sammen med en diamantskærer en forskel. Nu kan den ses, og den indtager en plads i gadebilledet. Om den er køn kan man jo diskutere, men et spændende bygningsværk det er det. Hvad kan de kolde rum bruges til Det er nok tvivlsomt, om de inderste mørke, kolde rum nogensinde bliver anvendelig til beboelse. Det er vist for bekosteligt at etableret dagslys og varme. Én eller anden kunne måske få den tanke, at det var et perfekt sted at installere sin svigermor når hun kom på besøg. Så bliver hun med garanti ikke ret længe! 15

16 Granitklubben, en klub for fritidsstenhuggere Tekst og foto, Poul Andersen, Mødet med iskolde stenfigurer Det var midt i januar. Driverne efter den værste snestorm i mands minde var netop ryddet af vejen, men det var stadig bidende koldt og i vejkanterne lå sneen visse steder stadig højt og vidnede om den mængde, Danmark netop havde fået. Man kunne få den tanke, at en vis herre lige ville markere, at en søllet skare af politikere og forskere godt kan holde et klimatopmøde, og træffe en administrativ beslutning om hvor mange grader klimaet må stige, men "Han" har sin egen dagsorden, og har givet alt på jorden sin egen puls, herunder klimaet. Nogle mener at det ikke er utænkeligt, at klimaet har sin egen puls, men intervallet kender ingen. Ingen ved om vi nærmer os en ny istid, eller om varmegraderne vil tiltage endnu en årrække frem i tiden. Jeg rullede ind på gårdspladsen, hvor en del stenfigurer stod og skuttede sig i den iskolde vind. Kulden blev ligesom forstærket af de opstillede granitfigurer, som alle havde fået et fint drys af sne over sig. Lægens interesse for sten Birger Bonne Rasmussen tog imod mig på gårdspladsen. Mit ærinde var at lave en lille artikel om hans hobby, arbejde i granit. Birger Bonne Rasmussen er til daglig praktiserende læge i et Randers. Han fortæller, at hans interesse for sten startede allerede som barn, hvor har på den fædrene gård gik efter en hestetrukken harve og ofte fandt forskellige former for stenredskaber. Han var fascineret over den måde, hvorpå flint var blevet bearbejdet på, og på den elegante måde en grov sten var blevet forvandlet til et fint, brugbart redskab. Diamantværktøj, en ny verden I 1992 startede han sammen med sin kone på et weekendkursus i stenhugning, hvor hans første arbejde blev en sten med en mindre fordybning, som kunne rumme lidt vand til de vilde fugle. Det langsommelige arbejde med granitstenen fik egentligt interessen til at svinde, men en tilfældighed gjorde, at Birger Bonne Rasmussen fik interessen tilbage. En god bekendt præsenterede noget unikt værktøj for ham. Værktøj, som på ingen tid kunne skære og slibe i granit, som var det smør. Værktøjet var belagt Birger Bonne Rasmussen med en paddehat lavet af granit 16

17 Granitklubben blev startet i 1992 med fire medlemmer som havde en fælles interesse i at hugge i sten i deres fritid. Formålet var at mødes nogle gange årligt for at lære af hinanden og at inspirere hinanden. Granitklubben er efterhånden blevet til en godt sammentømret kreds, hvor man mødes jævnligt og ligeledes arrangerer ture til lande, der er udfordrende for medlemmerne, dvs. hvor der fx er spændende sten. Således har man flere gange besøgt Færøerne. Formålet er, at den enkelte oplever glæden ved at skabe noget unikt, og samtidig fornemme den tilfredsstillelse, der ligger i at blive anerkende af et købende publikum. Klubben har organiseret sig med egen hjemmeside granitklubben.dk, hvor man kan se mange forskellige figurer og evt. også købe de ting, medlemmerne har fremstillet. med diamanter. En stor vinkelsliber med en diamantskæreskive. Mindre vinkelslibere med slibeskiver og forskellige kopbor belagt med diamanter åbnede en ny verden. Birger Bonne Rasmussen anskaffede sig nu det nødvendige værktøj og udstyr. Flere fandt sammen for at dyrke deres interesse, lære noget af hinanden og mødes et par gange om året for at inspirere hinanden og udveksle erfaringer. Snart etablerede man Granitklubben, som er en forening af fritidsstenhuggere. Motiverne ligger gemt inde i stenen Birger Bonne Rasmussen er en af de mere produktive i klubben. Efter at have arbejdet med mange forskellige stentyper og motiver, har han nu udviklet en produktion, som går i to retninger. En, som nærmest er intuitiv, hvor form og overflade får lov til at vokse ud af den sten, der arbejdes med. Ofte ender de dog med at have anatomiske detaljer. De kan poleres, så de ved berøring minder om silke eller hud. Man skal helst drages til at berøre figuren, ja, man skal helst ikke kunne lade være. En anden retning er mere bevidst, hvor materialets form, farve og struktur gerne kombineres med noget følelsesmæssigt, som 'Mor og barn' eller 'Hjerteknuser' eller 'Jalousi'. "Sten indeholder i sig selv de mange spændende ting, man skal blot bearbejde den, så træder motiver som 'Den lille fugl' eller 'Jalousi" frem' siger Birger Bonne Rasmussen. Flint er en ægte dansk sten Birger Bonne Rasmussen har dog nogle ynglingsmotiver, som er 'Den lille fugl' og 'Paddehatten' De variationer der findes i sten i den danske natur er utømmelige. Senest har Birger Bonne Rasmussen fået øje for flint, som er ganske enestående i Danmark. Flint er en ægte dansk sten, dvs. at den er opstået i Danmark i modsætning til granit, som er transporteret hertil under istiden. Birger Bonne Rasmussen er blevet betaget af den overflade flint får i poleret form. Flint er unik i glans og en har stor berøringsoplevelse. Birger Bonne Rasmussen har udstillet mange steder. Besøg Birger Bonne Rasmussens hjemmeside. Denne figur hedder Hjertesmerte. Figuren er lavet af rød granit og Skånsk basalt Paddehatte er et af Birger Bonne Rasmussens foretrukne emner. Denne er lavet af flint 17

18 Er din virksomhed sikret mod indbrud i netbanken? I Byggeriets forsikringsservice laver vi ikke andet end at forsikre håndværkere og andre virksomheder med tilknytning til byggebranchen. Vi er 100% ejet af Dansk Byggeri og kan tilbyde dig forsikringer med skræddersyede fordele, som du ikke får andre steder. Ring og hør mere eller besøg os på Fordi vi kender din hverdag Nørre Voldgade København K Postadresse: Postboks København K Tlf.: fax: _Bedre_daekning_230x297.indd 1 02/02/10 13:07:47

19 Ny Husqvarna K 760 et godt valg Ingen anden kapsav i verden er så fyldt med gode kvaliteter, som øger effektiviteten og reducerer den miljømæssige belastning, som den nye Husqvarna kapsav K 760. Den har det nye Active Air Filtration som gør K 760 i stand til at arbejde 1 år uden filterskift. Den har et vægt/ ydelsesforhold i en klasse for sig. Op til 75 % lavere emissioner og 20 % lavere brænd stofforbrug takket være den nye X-Torq motor. Startermekanismen på den nye K 760 er beskyttet mod støv og skæreslam. Den er let at håndtere med få vibrationer, hvilket gør brugeren i stand til at arbejde uden at blive unødig træt. Den nye K 760 er en videreudvikling af den populære K 750. Der er derfor indbygget mere erfaring og viden i den, end i nogen anden kapsav på markedet. MINDRE MILJØPÅVIRKNING MED X-TORQ Hvis alle kapsave var udrustet med X-Torq motor teknologi: Reducering af CO 2 udslip med ca tons årligt Reducering af 2-takts brændstof med ca. 19 millioner liter årligt Beregnet på, at der findes ca benzindrevne kapsave på verdensmarkedet, hvor af halvdelen beregnes til at have konventionelle benzinmotorer. X-Torq indebærer en reducering af CO 2 udslippet med 36 kg pr. maskine og et mindsket benzinforbrug på 51 liter pr. maskine om året. Husqvarna K cm³, 3,7 kw, klingediameter 300 / 350 mm. HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS Copyright 2010 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. 19

20 Ny vægklinge WAS Vi har over halvandet år gennem-testet og forbedret segmentet på denne klinge. Fordelen er hurtig skæring, lang levetid, god i jern, gælder såvel væg- som gulvskæring, det vil sige mindre lager. Ny Segment type Bor i alle typer og størrelser, tyndvægget for hurtig boring op til ø150 mm. Desuden har vi fået en ny segment-type, som har vist rigtig gode egenskaber, er både hurtige, har lang levetid, og er gode til boring hvor der forekommer meget jern. Hellco Tools ApS Ingeniør- og Handelsfirma Salbjergvej DK-4622 Havdrup Telefon Fax CVR-nr Hellco Tools ApS er etableret i 1977, og vi har mange års erfaring i fremstilling af diamantværktøj. Vi udvikler og producerer specialværktøj og maskiner for betonasfalt- og stenindustrien, keramiske fliser og glas, og vi har mange års erfaring i special-løsninger, hvor vi med udgangspunkt i kundens opgave når den optimale løsning. Vi har desuden valgt de stærkeste samarbejdspartnere inden for jeres fagområde, og tilbyder jer højkvalitets produkter. Vi kan tilbyde de sidst udviklede boremotorer, standere, vægsave, gulvsave, vand-støvsugere, skæreborde, håndværktøj og tilbehør. TYROLIT TGD TEKNOLOGI NYT DIAMANTVÆRKTØJ TIL PROFESSIONELLE BRUGERE Konstant høj ydelse: på grund af optimal placering af diamanterne Effektivt: hurtigere værktøj giver kortere arbejdstid. Økonomisk: reduceret maskinbelastning giver lavere værktøjs- og serviceomkostninger A Company within the SWAROVSKI Group

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne PCB Hvad er PCB Hvor giftigt er PCB Persistent kemikalie Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand Biologisk meget tungt nedbrydeligt At stoffet ophobes I fødekæderne Ophobning I fødekæden Effekter på

Læs mere

Nedrivning, Kokkedal Danmark. j-jensen.com

Nedrivning, Kokkedal Danmark. j-jensen.com j-jensen.com PCB Nedrivning, Kokkedal Danmark j-jensen.com EDA Konference, Rom 29.5.2008 Nedrivningen i billeder Processen Delvis nedrivning af 2 boligblokke Rydning og Stripning PCB i Dilatationsfuger?

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim

Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim Program Velkomst og præsentation af Soudal Substitution og problemstillinger herved Konservatisme, finanskriser og andre

Læs mere

Snitfladen Medlemsblad for Diamantentreprenørernes Brancheforening. 1. årgang nr 2/2009

Snitfladen Medlemsblad for Diamantentreprenørernes Brancheforening. 1. årgang nr 2/2009 Snitfladen Medlemsblad for Diamantentreprenørernes Brancheforening 1. årgang nr 2/2009 1 MED DIAMANTVÆRKTØJ SKÆRING & BORING I BETON ET HÅNDVÆRK I STADIG UDVIKLING HURTIG NØJAGTIG ØKONOMISK Juelstrupparken

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri

Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri Nedbrydningssektionen nedrivnings sektionen blå og brun(4.1).indd 1 3/21/2013 3:37:07 PM nedrivnings sektionen blå og brun(4.1).indd 2 3/21/2013 3:37:08

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Danmarks største reservedelslager. Reparation fra dag til dag! Bredt tilbehørsprogram!

Danmarks største reservedelslager. Reparation fra dag til dag! Bredt tilbehørsprogram! Danmarks største reservedelslager. Reparation fra dag til dag! Bredt tilbehørsprogram! Side 1 J.D. Diamantværktøj A/S er én af Danmarks største leverandører af professionelle diamantkerneboremaskiner med

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Når syn og hørelse svigter

Når syn og hørelse svigter Når syn og hørelse svigter Råd til hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og andet personale, der arbejder med ældre. Copyright 1996, 3. oplag 2001: Videncenter for Synshandicap, VidensCentret for DøvBlindBlevne

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

PRISLISTE DIAMANTBOR & KLINGER

PRISLISTE DIAMANTBOR & KLINGER PRISLISTE DIAMANTBOR & KLINGER Borestander og kerneboremaskine BORESTANDER SDR 450 MAX 450 MM (7033320100) KERNEBOREMASKINE WEKA DK 32 Fremragende boreydelse, når der bores i beton, natursten, murværk

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus.

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

CEMBRIT SKIFERTAG. Cembrit Skifertag. En smuk og tidløs løsning

CEMBRIT SKIFERTAG. Cembrit Skifertag. En smuk og tidløs løsning Cembrit Skifertag En smuk og tidløs løsning Cembrit 40 x 40 Diagonal Skifer Sortblå Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed.

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 11

Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 11 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 25 beboere

Læs mere

STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER

STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER NU VIL VI OGSÅ VÆRE MED PÅ DIT BYGGERI FLISEPARTNEREN partnerskab og stærk efteruddannelse Denne folder er et tilbud til

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Rorstammen brækkede 1 cm. nede i roret. Det er set før, men jeg troede, jeg havde sikret mig ved at reparere roret som foreskrevet af værftet.

Rorstammen brækkede 1 cm. nede i roret. Det er set før, men jeg troede, jeg havde sikret mig ved at reparere roret som foreskrevet af værftet. Fremstilling af ny form og ror til Contrast 33 I august 2009 brækkede rorstammen på vores Contrast 33. Det var under en kapsejlads, men heldigvis så langt væk fra andre, at vi ikke sejlede ind i nogen,

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland. Torsdag den 20. november 2014 På Hotel Scandic, Ringsted

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland. Torsdag den 20. november 2014 På Hotel Scandic, Ringsted Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland Torsdag den 20. november 2014 På Hotel Scandic, Ringsted Invitation til Generalforsamling På vegne af bestyrelsen inviteres du hermed til den årlige generalforsamling

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT ---------------------------------------------------

GENERALFORSAMLINGSREFERAT --------------------------------------------------- Ejerforeningen Sølvgade 102 104 1307 København K www 1307.dk Side 1 af 6 GENERALFORSAMLINGSREFERAT --------------------------------------------------- År 2010, onsdag den 20. januar kl. 18.00 afholdtes

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

Opførelse af Ny Frederiksberg Skole

Opførelse af Ny Frederiksberg Skole Opførelse af Ny Frederiksberg Skole Orientering til brugere af og naboer til Frederiksberg Skole Den ny skole er næsten færdig... Tiden løber stærkt, og det er et år siden nyhedsbrev 13 udkom. Dette nyhedsbrev

Læs mere

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI PROJEKT : A/B Lindstrand MØDE : Byggemøde nr. 7 EMNE STED : Byggemøde : A/B Lindstrand MØDEDATO : 21.10.2009 DELTAGERE : Jan Andersen Jagtvejens VVS JA

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

CONTEC PREFAB HØJSTYRKEBETON

CONTEC PREFAB HØJSTYRKEBETON CONTEC PREFAB HØJSTYRKEBETON OM CONTEC PREFAB A/S Contec Prefab A/S er en banebrydende virksomhed baseret på 20 års erfaring med højstyrkebeton (HPC) indenfor Contec Group. Contec Prefab blev grundlagt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 3. november 2016, kl. 16.45 på Restaurant Skovbakken Bestyrelsen håber at se dig til temamøde, medlemstræf og generalforsamling. Torsdag den 3. november

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere