Snitfladen Medlemsblad for Diamantentreprenørernes Brancheforening. 2. årgang nr 1/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitfladen Medlemsblad for Diamantentreprenørernes Brancheforening. 2. årgang nr 1/2010"

Transkript

1 Snitfladen Medlemsblad for Diamantentreprenørernes Brancheforening 2. årgang nr 1/2010 1

2 Hilti DS TS5-SE elektrisk vægsav Mere rentabel for hver skæring. Hilti. Outperform. Outlast. Hilti DS TS5-SE er en af verdens mest populære elektriske vægsave. Hilti DS TS5-SE vægsav er den mest rentable løsning til forskellige typer af professionel vægsavning. Lifetime Service Omkostningsfri periode indgår. Hilti Danmark A/S Islevdalvej Rødovre T

3 Indhold Når diamantboring bliver til kunst 5 Leder: Vinteren blev usædvanlig lang 6 Diamantentreprenørernes Brancheforenings 6 generalforsamling den 19. marts Diamantentreprenørerne vil etablere ny certificeringsordning 9 En dag møder du PCB 9 Brandsikre vægge og etageadskillelser 11 Borekerner som kunst og genbrug 11 ups! Her gik det galt Bauma Bunker som bolig 16 Granitklubben - en klub for fritidsstenhuggere 21 Nedbrydning gjort behageligt 21 Automatisk fremføringssystem Medlemsliste og leverandørliste Beskyt din virksomhed mod netsvindel 25 Diamantentreprenørernes forskellige opgaver 27 Demcon EUC kalender Messekalender 27 Hjemmesider på nettet som kan anbefales Redaktionsudvalg Ansvarshavende redaktør: Poul Andersen Redaktion: Jeanette Brandt Diamantentreprenørernes Brancheforening Tryk Elbo. papir: 170 gram MultiArt mat Layout Ditte Brøndum/Dansk Byggeri Foto Forsidefoto: Poul Andersen Udgiver Diamantentreprenørernes Brancheforening Sekretariat: Nørre Voldgade 106 Postboks København K telefon:

4 Nyt navn, den samme gode kvalitet Schmeltz er din profesionelle partner! Schmeltz ApS 8870 Langå Tlf: Vi holder hvad der skal holdes!

5 Leder Vinteren blev usædvanlig lang Aktiviteterne aftog gradvis mens frosten gik i dybden og satte en effektiv stopper for byggeriet. Foråret gav ikke det forventede skub i byggeriet og nu må det erkendes, at krisen blev af længerevarende karakter. Netop nu tyder det dog på, at det lysner. Flere steder meldes der om tiltagende travlhed. Medlemmerne har i forbavsende grad formået at tilpasset sig markedet. Redaktøren kan naturligvis ikke vide, hvor slemt den enkelte har det, men det er glædeligt at opleve, at krisen ikke har ført til udmeldelser og at kun ganske få firmaer er lukket. Formanden sagde i sin beretning på generalforsamlingen, at det ikke var nu man skulle melde sig ud, for nu vil vi distancere os i forhold til de uorganiserede. Diamantentreprenørernes Brancheforening er nu blevet en sektion i Dansk Byggeri. Det er ikke ensbetydende med, at vi nu kan læne os tilbage i forventning om, at Dansk Byggeri vil køre foreningen. Brancheforeningen skal til stadighed sætte dagsordenen og have idéerne og visionerne. Dansk Byggeri skal hjælpe os med at omsætte idéerne til virkelighed. Foreningens medlemmer udtrykte på generalforsamlingen i 2009 ønske om en certificeringsordning. Generalforsamlingen 2010 godkendte foreningens oplæg og herunder udgifterne til etablering. En testgruppe af erfarende aktører er nedsat til at udforme kravspecifikationerne og en KS-håndbog. Det er foreningens ambition, at det færdige certificeringskoncept skal præsenteres for medlemmerne på generalforsamlingen Det beskrevne forløb kan kun gennemføres, fordi vi som sektion har fået større bevågenhed hos Dansk Byggeri. God sommer Poul Andersen Forretningsfører Etiske Regler Medlemmer af Diamantentreprenørernes Brancheforening ønsker at udføre sit arbejde efter en høj standard. Medlemmerne vil opretholde en høj etik inden for branchen for derigennem at skabe ordentlige forhold til medarbejdere, gode relationer til alle samarbejdspartnere, entreprenører, rådgivere, leverandører. kollegaer, kunder, fagbevægelse og i øvrigt det omgivende samfund. 5

6 Diamantentreprenørernes Brancheforenings den 19. marts 2010 Tekst og foto Poul Andersen, Forsamlinger lytter Årets generalforsamling blev i år holdt på Hotel Færgegaarden i Faaborg. Som sædvanlig i Diamantentreprenørernes Brancheforening var der en pæn tilslutning. Efter den fælles frokost drog ledsagerne af sted på en guidet bytur i den gamle bydel, som endte med kaffe på en berømt cafe i byen. På sidste års generalforsamling var der en runde, hvor alle de tilstedeværende kunne komme med ønsker til de initiativer, bestyrelsen, skulle se på (brainstorming). Certificering af faget Et af forslagene var at lave en certificeringsordning for diamantboring skæring. Dette har bestyrelsen allerede taget op, og de første møder har været holdt. Dette har resulteret i udarbejdelse af nogle 'Kravspecifikationer'. I den anledning var direktør Klaus Ising Hansen fra Byggeriets Kvalitetskontrol indbudt til at forklare om mulighederne, betingelserne og til i det hele taget at afmystificere begreberne om ordningen. Klaus Ising gav en bred, sober orientering om ordningen og tilbød support til ordningen var blevet implementeret. Brancheforeningen rykker Herefter gik den egentlige generalforsamling i gang. Kaj Andersen Diatool ApS indtog dirigentrollen. Det var første gang, Jeanette Brandt, som formand, skulle aflægge beretning for foreningens aktiviteter. Jeanette Brandt kom selvfølgelig ind på den krise hele byggebranchen mærker. "I vores brancheforeningen har krisen heldigvis ikke betydet den helt store medlemsflugt" sagde formanden. "Men det er heller ikke nu man skal melde sig ud af foreningen for at sparre de par basseører for nu har vi mulighed for at rykke som branche" fortsatte hun. Dermed mente hun, at Dansk Byggeris bestyrelse har godkendt, at vi rykker op som sektion. Formelt er det dog repræsentantskabets afgørelse. Arbejdsmiljøet er et evigt emne til debat. Jeanette Brandt nævnte, at Dansk Byggeri var lydhør i forhold til at fremme vores interesse, og medinddrage os i større omfang overfor bygherrer, hovedentreprenører, ingeniører og arkitekter. Dette vil virkeligt kunne løfte arbejdsmiljøet. Formanden nævnte, at vi nu har fået vores eget brancheblad, som giver mulighed for at støtte op om fællesskabet. "Byd ind med en god historie om en sjov eller spændende opgave" lød Jeanette Brandts opfordring. Herefter berettede formanden om, at der var arrangeret fælles tur til Bauma-messen 2010 i april og til Demco Sverige i september 2010, hvor der var forhåndsreserveret hos arrangøren. Tilmelding hos Gitte i Sekretariatet. 6

7 generalforsamling Klaus Ising Hansen fortæller om certificering Sektion kræver tilpassede vedtægter Under indkomne forslag orienterede forretningsfører Poul Andersen om, at vedtægterne var blevet moderniseret lidt og revideret, for at blive godkendt i Dansk Byggeri. De største ændringer er i forhold til leverandørerne, som Dansk Byggeri ønsker placeret som associerede medlemmer, hvilket betyder, at de ikke har stemmeret på generalforsamlingen. De associerede medlemmer får 1 repræsentant i bestyrelsen, men uden stemmeret, da de ikke nødvendigvis er medlem af Dansk Byggeri. Efter en debat om emnet blev vedtægtsændringerne vedtaget. Certificeringsordning Jeanette Brandt genoptog herefter de spørgsmål der var omkring certificeringsordningen, og spurgte forsamlingen, om det skal være et tilbud eller et krav til medlemmerne. Efter en debat om ordningen og økonomien i den forbindelse, blev bestyrelsen bemyndiget til at sætte projektet i gang. Brancheforeningen bekoster etablering af fagets generelle certificering, hvorefter de enkelte firmaer står for egne godkendelse og årlige eftersyn i forbindelse med vedligeholdelse af systemet. Generalforsamlingen besluttede, at ordningen skal være et krav til alle medlemmer. Der bliver dog en overgangsordning. Nyvalg til bestyrelsen Thomas Runge ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Nyvalgt i hans sted valgtes Brian Sjeerm, B.S. Diamant-Teknik ApS Gørlev. For den vestlige del af landet blev Jan Hansen, Hansson og Knudsen A/S Odense nyvalgt som suppleant. Der var genvalg for øvrige poster. Efter generalforsamlingen er Jan Hansen indtrådt i bestyrelsen, idet Kaj V. Nielsen, Diamantgruppen A/S er udtrådt pga. virksomhedslukning. Jan Hansen er nyvalgt bestyrelsesmedlem for vest Brian Sjeerm er nyvalgt bestyrelsesmedlem for øst 7

8 Diamantentreprenørerne vil etablere ny certificeringsordning "Vi vil distancere os i forhold til de uorganiserede" Af Poul Andersen, Diamantentreprenørernes Brancheforening har iværksat arbejdet med at etablere en certificeringsordning. Bestyrelsen har drøftet, hvorledes medlemmerne i brancheforeningen kan 'distancere sig' i forhold til de uorganiserede, dem, der ikke ønsker at være med i brancheforeningen. Løsningen er en certificeringsordning Foreningen bekoster etableringen af certificeringsordningen. Det er efterfølgende den enkelte virksomhed, der selv skal sørge for egen godkendelse og årligt kontrolbesøg. Byggeriets Kvalitetskontrol er udset til at forestå certificeringen. Der er nedsat en testgruppe med fire erfarne diamantentreprenører, som sammen med forretningsføreren skal udfærdige kravspecifikationer og lave en kvalitetshåndbog, som grundlag for certificeringen. Certificering vil styrke omdømmet Det er bestyrelsens håb, at en certificeringsordning vil højne kvaliteten og omdømmet i branchen. Man kan hævde, at et hul er et hul, og det kræver ikke nødvendigvis en certificering. Den store forskel ligger i hvordan et hul bores, og under hvilke forhold. Diamantboring er kendetegnet ved, at det er relativt nemt at etablere sig. Hvis man vil arbejde på byggepladsen under dårlige arbejdsforhold og udenfor normal arbejdstid, kræves der blot en varevogn med de mest nødvendige maskiner, så er der altid en mere eller mindre seriøs entreprenør, man kan sælge nogle huller til. Certificering vil danne norm Bestyrelsen har en forventning om, at en certificering af faget i fremtiden vil danne norm for udførelse at diamantboring og skæring, ligesom Branche- vejledning for Diamantboring og skæring er ved at gøre det. Bestyrelsen er overbevidst om, at det bedste bud på at blive anset som en seriøs aktør i branchen er, at bevise, at arbejdsmetoderne ikke er tilfældige, men nøje overvejet og beskrevet overfor kunder og medarbejderne. Det indebærer også, at der skal være tænkt på arbejdsmiljøet. På sikkerheden ved brug af maskiner. På problemer med støj, støv, vibrationer og på tunge løft, og at der også er en procedure for hvordan byggeaffald skal bortskaffes og hvem der skal tage sig af det. Stort potentiale i gamle ejendomme I Danmark har vi en meget stor masse af ejendomme, som blev bygget før- og umiddelbart efter krigen. I dag er de utidssvarende, og der forestår nogle meget omfattende og kostbare ombygninger. Beboerne kræver skjult rørføring, og det er en udfordring for både bygherren og de enkelte entreprenører. Det er ikke ualmindeligt, at tre - fire fagentreprenører stiller med hver sin diamantborer. Det burde være soleklart for enhver, at det kan gøres bedre. Diamantboreren kan gøre en forskel, hvis han på et tidligere tidspunkt inddrages i byggeprocessen. Hulboring overstået i én arbejdsgang Han vil kunne medvirke i koordinering af hulboring i ejendommen, så det omfatter alle fag. Der er uomtvisteligt penge at spare ved at tilrettelægge arbejdet grundigt, men sidegevinsten er, at arbejdsmiljøet bedres ved at diamantboring og skæring bliver overstået i én arbejdsgang, og at der også er styr på byggeaffaldet herunder også boreslammet. Diamantboring består ikke bare i at bore et hul Det handler bl.a. også om under hvilke forhold hullet bores og om, at omgivelserne ikke har lidt overlast. Her tænkes naturligvis både på bærende bygningsdele men i høj grad også på de øvrige bygningsarbejdere på pladsen og eventuelle naboer. Byggekvalitet Byggeriets Kvalitetskontrol A/S er godkendt af Sikringsstyrelsen som kontrolinstans på de autoriserede områder som autoriserede kloakmestre, el-installatører og vvs installatører. Derudover på nogle certificerede områder som energimærkning, vådrunskontrol, styret underboring på Banedanmarks arealer og mekanisk indbrudssikring m.v. Byggeriets Kvalitetskontrol er akkrediteret af DANAK til certificering af kvalitetsledelsessystemer efter ISO Byggeriets Kvalitetskontrol A/S er yderst konkurrencedygtig på prisen, da de ikke skal genere overskud. Firmaet er 100% ejet af Dansk Byggeri 8

9 På et eller andet tidspunkt vil du som diamantentreprenør med sikkerhed støde på PBC. PCB er en forkortelse for en gruppe kemiske stoffer, Polychlorerede Biphenyler, som mærkes miljøfarlig. De kan ophobes i kroppen efter gentagen brug. PCB har været anvendt i elastiske fugemasser i perioden i alle typer bygninger og som forseglingslim i termoruder i perioden Elastiske fugemasser af typen polysulfid kan indeholde op til 30 % PCB. PCB trænger let ind i det omgivende træværk eller beton fra lim eller fugemasse. Stofferne er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende. Branchevejledning om PCB Der er nu udgivet en branchevejledning En dag møder du PCB Af Poul Andersen, foto Ulrik Damsøe FIgen om håndtering og fjernelse af PCBholdige bygningsmaterialer. Den kan hentes på bar-ba.dk Arbejdstilsynet har lavet en vejledningen 'At-intern instruks nr. 19/2007'. I vejledningen forklarer om den måde man skal reagere på, når man støder på PCB og om hvorledes man skal håndtere det. Arbejdstilsynet reagerer med strakspåbud om brug af egnede værnemidler, hvis det konstateres, at PCB-holdige bygningsmaterialer fjernes eller håndteres uden tilstrækkelige foranstaltninger. Følgende personlige værnemidler skal bruges ved fjernelse af PCB-holdige fuger og fjernelse af kontamineret beton: Ved sanering af fuger og fjernelse af kontamineret beton, hvor der anvendes værktøj, der giver støv- og varmeudvikling, skal der benyttes følgende personlige værnemidler: Åndedrætsværn med tilførsel af friskluft eller åndedrætsværn med visir og turboenhed med kombinationsfilter A2P3. Handsker af handskemateriale, der beskytter mod PCB fx butylgummi, neopren, viton eller 4H (PE/EVAL). Heldækkende overtræksdragt, klasse 4/5. Der skal anvendes specialværktøj med udsugning og støvfilter. Arbejdsstedet skal i nødvendigt omfang afskærmes og forsynes med advarselsskilte. Det anbefales at vaske hænderne før spisning for at undgå at indtage støv, som kan indeholde PCB. Hvis der skæres i beton så langt væk fra den PCB-holdige fuge, at PCBindholdet er under 50 ppm (fx i en afstand på mindst 5 cm fra fugen) er dragten unødvendig, men der skal fortsat anvendes åndedrætsværn og handsker som nævnt ovenfor. Se også på danskbyggeri.dk efter cirkulært nr. 539 og Cirkulært nr Brandsikre vægge og etageadskillelser Af Jan Alstrøm, foto Ditte Brøndum Der har i det sidste års tid været en tilbagevendende debat om de utætheder der kan fremkommer, når der etableres eller ændres på installationsgennemføringer gennem brandvægge.og etageadskillelser. Der har blandt andet været fremført eksempler på betydelige røgskader, der i skadeserstatning beløb sig til mere end ti gange så meget som den brandskade, der forårsagede røgudviklingen; røgskader, der ville være undgået, hvis der ikke havde været utætte installationsgennemføringer. De fleste håndværkere er udmærket bekendt med, hvordan brandtætninger skal udføres, men alligevel findes der selv i nybyggede huse mange eksempler på manglende brandtætninger. Der er en række forskellige årsager til disse mangler. Typisk opstår de fordi Kommentar af Poul Andersen Der er nu sat fokus på et nyt arbejdsområde, brandtætning. Den nye rygelov har aktualiseret problemet, fordi nogle beboere i etageejendomme føler sig generet af underboende rygere. Problemet er i bund og grund, at rørgennemføringerne i mange ejendomme ikke er tætte. Måske ligger her et nyt, stort arbejdsområde for diamantentreprenøren? I forbindelse med hulboringen kunne man evt. lave en aftale om også at tage sig af tætning og brandsikring. projektmaterialet ikke klart definerer, hvor der skal brandtætnes, og hvem der skal udføre brandtætningen, især når flere fag benytter de samme gennemføringer. Eller de opstår fordi der sker ændringer i projektet, så allerede etablerede føringsveje gennem brandvægge ikke skal benyttes alligevel. Tilsvarende gør sig gældende i forbindelse med renoveringer, ombygninger og installationsomlægninger. Eksisterende installationer nedtages eller omlægges og efterlader åbninger i brandadskillelser, men der er ikke altid redegjort for, hvor og i hvilket omfang der efterfølgende skal foretages brandtætninger, og hvem der skal udføre dem. Det ville ofte være en Jan Alstrøm er teknisk konsulent i Dansk Byggeri fordel for bygherren såvel som for de udførende, hvis tætning af gennemføringer i brandadskillende vægge og etagedæk blev lagt ud i en særskilt entreprise sammen med en generel brandinspektion. Dermed ville bygherren sikre sig, at alle brandadskillelser blev efterset, og der ville ikke herske tvivl om, hvem der skulle udføre ydelsen, uanset hvem der havde etableret og benyttet føringsvejene. 9

10 Efteruddannelse Her er et lille uddrag af de kurser vi udbyder se det fulde program på vore hjemmeside Anhugning på byggepladsen Anvendelse af faldsikringsudstyr Arbejdsplatforme Betjening af mindre entreprenørmaskiner Betjening af personlifte Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Kloakering Ny i rollen som sjakbajs Pasning og vedligehold af entreprenørmaskiner Pudsning af udvendigt isolerede bygninger Rulle & bukkestillads Tagdækning, fugtisolering Vejen som arbejdsplads Vægskæring Wireskæring EUC Nordvestsjælland Audebo Skolevej 6b 4300 Holbæk Tlf mail Tilmeld dig online

11 Borekerner som kunst og genbrug Havekunst i størrelse XXL Et hul i et klinkegulv er blevet genbrugt En borekerne har fundet anvendelse som blomsteropsats Hulboring til topkarakter Ups! Her gik det galt Her gik detgalt. Armeringsjernet er overboret Når vigtigt armeringsjern er brudt må det repareres som her fx med muffer af rustfri stål 11

12 Bauma 2010 Af Poul Andersen, foto Bjarne Brandt Vejskæring behøver ikke at være kedelig "Bauma 2010 blev et vendepunkt for branchen". Denne vending blev anvendt i en pressemeddelelse fra Bauma i forbindelse med lukningen af dette års udstilling. Med denne udtalelse mente Ralf Wenzel, generalsekretær for CECE, Udvalgt for European Construction Equiqpment, at stemningen i Europa viser, at bunden af krisen er nået, og at der igen spores en vis optimisme. Et andet vendepunkt Et vendepunkt blev det også for gruppen fra Diamantentreprenørernes Brancheforening, men i en lidt anden betydning. Gruppen var i god tid mødt op til den planlagte flyvetur til München for blot at erfare, at den planlagte flyvning atter var blevet aflyst som følge af en ny askesky. Da der samtidig var stor usikkerhed om hvornår næste fly afgik, måtte gruppen erkende, at de i Kastrup Lufthavn også kom til et vendepunkt. Det var selvfølgelig ærgerligt. Sidste år blev den planlagte flyvning også aflyst, da kabinepersonalet netop i den periode havde valgt at nedlægge arbejdet. Bjarne Brandt, tidligere formand for Diamantentreprenørernes Brancheforening, valgte at køre i bil til München. "Måske skulle man overveje at tage nattoget næste gang, for det fungerer rigtigt godt" siger Bjarne Brandt og fortsætter "Man havner midt inde i München og kan tage sporvognen ud til messeområdet" Togrejse giver associationer Idéen er måske ikke så dårlig, da der således også kan blive mere tid til at besøge standene. Togrejse giver redaktøren nogle sjove associationer fra drengeårene, når jeg som FDFer skulle rejse på som- 12

13 Ny teknologi fra Tyrolit På Bauma-messen præsenterede Tyrolit en helt ny teknologi kaldet TGD, (Tyrolit Grain Distribution). Med de nye kraftfulde maskiner opstod behovet for nye og mere effektive værktøjer. TGD er udviklet på Tyrolits eget laboratorium. TGD betyder, at man benytter sig af en helt ny teknologi til at placere diamantkornene optimalt i segmenterne, hvilket bevirker en større skærehastighed og at dette varer ved gennem hele værktøjets levetid. Tyrolit hævder, at der er god økonomi i de nye klinger og kernebor, fordi de mindsker arbejdstiden og sænker værktøjsomkostningerne da der bliver mindre belastning på maskinerne. Det bevirker så, at der vil blive længere mellem service intervallerne. TGD teknologien vil også blive brugt til gulvsavklinger. Den nye højfrekvente kombimaskine Bergula RX Tyrolit sætter modulære løsninger i fokus På Bauma-messen præsenterede Tyrolit et nyt begreb, modularitet. Modularitet betyder, at komponenterne i det nye værktøjssystem WSE 1620 (motor, styreenhed og fjernkontrol), kan anvendes i forskellige kombinationer. Fx kan systemet bruges til vægskæring med wiresaven, WCE 14. Men systemet kan også bruges sammen med den nye WX-gearkasse til kerneboremaskine. Tyrolit spår modulære løsninger en stor fremtid. merlejr med overfyldte tog. Med røg og damp og kulstøv stående ud fra damplokomotivet, gik det ud over stepperne med mindst 60 km/t. Bjarne Brandt siger beroligende, at nutidens rejse med nattog ned gennem Tyskland er en anderledes god oplevelse. Nu kastes idéen på bordet, så kan vi jo se, om det starter en dialog. Højfrekvens varsler nye tider Bjarne Brandt beretter fra messen, at det mest iøjnefaldende set med en diamantentreprenørs øjne var, at save og kerneboremaskiner bliver mindre og en del lettere. Det bemærkelsesværdige er, at de samtidig bliver væsentligt kraftigere, idet højfrekvensmotorerne nu vinder frem på de mindre maskiner. Med hensyn til udvikling af tekniske hjælpemidler sker der tilsyneladende ikke så meget lige for tiden iflg. Bjarne Brandt. Hans Henrik Danielsen, J.D.Diamantværktøj A/S var også på messen. Han synes, at det var en temmelig negativ oplevelse. Der var næsten ingen danske kunder på messen. Nu ser de frem til en mere positiv oplevelse på DEMCO-messen i Sverige. Bauma 2010 Mere end besøgende Bauma 2010 havde over besøgende fra mere end 200 lande. Der var ca udstillere fra 53 lande. Udstillingsarealet fylder kvadratmeter. Det omfattende flyveforbud pga. asken betød, at 50 udstillere fra oversøiske lande ikke nåede frem. Messe München International (MMI) arrangerer hvert andet år en lignende messe for entreprenørmaskiner under navnet, BAUMA China i Shanghai. 13

14 Facaden som kom til syne da man fjernede jorden Bunker som bolig Tekst og foto Poul Andersen, Under 2. verdenskrig opstod der et behov for beskyttelsesrum til civilbefolkningen, for at beskytte borgerne mod bomber mm. Der blev derfor bygget et meget stort antal bunkere i alle større byer. Af og til ser man, at særlige kreative kunstnere laver særudstillinger netop i bunkere, i håb om at det tiltrækker et bredere publikum. De fleste steder ligger bunkerne dog stadig ubenyttede, hemmelige og lukkede hen. I Nykøbing Falster blev sådan bunker købt af en privatmand, som agter at bruge den til private formål. Er jordens undergang nær? Umiddelbart kunne man få den tanke, at mennesker, der køber en bunker må tilhøre en religiøs sekt, eller har fået et tegn om, at jordens undergang var nær! Hele historien er meget mere enkel. To brødre fik den ide, at købe bunkeren og omdanne den til bolig. Nu forholder det sig således, at man i dagens Danmark ikke må bo, som man vil. Man må ikke frivilligt vælge at bo isoleret og under kummerlige vilkår og uden dagslys og mulighed for udsyn mm. (Der gælder dog særlige regler for pensionister, som godt må bo kummerligt med begrænsede muligheder for toiletbesøg og elementær rengøring). Nå - men i nævnte bunker forlangte bygningsmyndighederne, at der skulle være dagslys og en ny adgangsvej i henhold til bygningsreglementet. Vindueshuller En rendegraver fjernede jorden langs 14

15 Luftdysse, som lukker når der sættes overtryk i bunkeren At skære hul i en bunker er en stor udfordring med den éne side, hvorved sydvæggen blev blottet. En diamantentreprenør blev rekvireret til at skære huller. Begivenheden samlede mange nysgerrige naboer og andre, som betvivlede, at en almindeligt udseende rundsavklinge kunne skære i jernbeton. Det lykkedes, men efter sigende var der afsat to og en halv dag til projektet. Det tog mere end en uge. Snittene, som står blottede beviser, at datidens betonfolk kunne deres kram. Armeringen står regelmæssigt og tæt. Der er brugt tilslagsmaterialer i alle kornstørrelser, hvilket som bekendt er en betingelse for en stærk beton. Der er brugt en masse flintesten, hvilket er naturligt nok, idet flint findes i rigelige mængder på Lolland Falster. En god historie ligger gemt Forfatteren har kørt forbi mange gange, og pludselig opstod tanken om at indvie flere i bunkerens hemmeligheder. Ad snørklede veje fandt jeg den nuværende ejer, som nu bruger bunkeren som sommerhus. Et møde blev aftalt, og en dag i maj 2009 mødtes jeg med Jacob Thomsen, som bor i Nordsjælland. Jacob viser rundt og fortæller ivrigt. Han har sat sig godt ind i bunkerens historie. På mit spørgsmål om, hvad der får en ung mand til at købe en bunker, svarer han: "Interesse for krigsmateriel. Måske vil jeg en dag lave et museum," siger han med et smil om munden, "Men foreløbig bruger vi den bare som sommerhus." Komandocentral Hurtigt viser det sig, at det ikke er en almindelig bunker. Det er en kommandocentral, som er bygget i 1952, altså under 'Den Kolde Krig'. I 1973 er den blevet udvidet til det dobbelt, så den i dag er 476 kvm. Den fik en lidt anden rolle, idet den også skulle bruges i forbindelse med katastrofesituationer. En imponerende rundvisning begynder. En telefoncentral viser, at der har været 130 telefonlinjer inde. På dørene sidder der flot graverede skilte, som beretter om hvad de enkelte rum har været anvendt til. Der står sovesal, mandskabsrum, messe, toiletter for herrer eller damer. Der er radiorum. Et rum for beredskabschefen og et for politiet. I et større rum bugner det med elektriske installationer. Kommandocentralen har været selvforsynende. En Buck diesel-generator står klar til igen at producere strøm. Man havde også sit eget vandværk og ventilationsanlæg, som kunne skabe overtryk. Overtrykket havde til formål, at lukke for friskluftsventilerne, så man ikke indsugede f.eks. giftgasser. Når ventilerne var lukket, blev indsugningen ledt gennem nogle store filtre med bl.a. aktivt kul. Diamantskæreren gjorde en forskel Jeg tager afsked med Jacob og er egentligt opmuntret over at opleve, at personer sætter projekter i gang som umiddelbart virker helt skøre. Her lå en bunker skjult under en vildtlevende bevoksning. Det eneste synlige bevis på dens eksistens var et tårn støbt i grå beton, som ragede lidt op over en jordvold. De snævre, skrå luftventiler i tårnet signalerede utilnærmelighed og for mange en tid i nød og med store mangler i hverdagen. Et par brødre med nogle skøre idee r og visioner, gjorde sammen med en diamantskærer en forskel. Nu kan den ses, og den indtager en plads i gadebilledet. Om den er køn kan man jo diskutere, men et spændende bygningsværk det er det. Hvad kan de kolde rum bruges til Det er nok tvivlsomt, om de inderste mørke, kolde rum nogensinde bliver anvendelig til beboelse. Det er vist for bekosteligt at etableret dagslys og varme. Én eller anden kunne måske få den tanke, at det var et perfekt sted at installere sin svigermor når hun kom på besøg. Så bliver hun med garanti ikke ret længe! 15

16 Granitklubben, en klub for fritidsstenhuggere Tekst og foto, Poul Andersen, Mødet med iskolde stenfigurer Det var midt i januar. Driverne efter den værste snestorm i mands minde var netop ryddet af vejen, men det var stadig bidende koldt og i vejkanterne lå sneen visse steder stadig højt og vidnede om den mængde, Danmark netop havde fået. Man kunne få den tanke, at en vis herre lige ville markere, at en søllet skare af politikere og forskere godt kan holde et klimatopmøde, og træffe en administrativ beslutning om hvor mange grader klimaet må stige, men "Han" har sin egen dagsorden, og har givet alt på jorden sin egen puls, herunder klimaet. Nogle mener at det ikke er utænkeligt, at klimaet har sin egen puls, men intervallet kender ingen. Ingen ved om vi nærmer os en ny istid, eller om varmegraderne vil tiltage endnu en årrække frem i tiden. Jeg rullede ind på gårdspladsen, hvor en del stenfigurer stod og skuttede sig i den iskolde vind. Kulden blev ligesom forstærket af de opstillede granitfigurer, som alle havde fået et fint drys af sne over sig. Lægens interesse for sten Birger Bonne Rasmussen tog imod mig på gårdspladsen. Mit ærinde var at lave en lille artikel om hans hobby, arbejde i granit. Birger Bonne Rasmussen er til daglig praktiserende læge i et Randers. Han fortæller, at hans interesse for sten startede allerede som barn, hvor har på den fædrene gård gik efter en hestetrukken harve og ofte fandt forskellige former for stenredskaber. Han var fascineret over den måde, hvorpå flint var blevet bearbejdet på, og på den elegante måde en grov sten var blevet forvandlet til et fint, brugbart redskab. Diamantværktøj, en ny verden I 1992 startede han sammen med sin kone på et weekendkursus i stenhugning, hvor hans første arbejde blev en sten med en mindre fordybning, som kunne rumme lidt vand til de vilde fugle. Det langsommelige arbejde med granitstenen fik egentligt interessen til at svinde, men en tilfældighed gjorde, at Birger Bonne Rasmussen fik interessen tilbage. En god bekendt præsenterede noget unikt værktøj for ham. Værktøj, som på ingen tid kunne skære og slibe i granit, som var det smør. Værktøjet var belagt Birger Bonne Rasmussen med en paddehat lavet af granit 16

17 Granitklubben blev startet i 1992 med fire medlemmer som havde en fælles interesse i at hugge i sten i deres fritid. Formålet var at mødes nogle gange årligt for at lære af hinanden og at inspirere hinanden. Granitklubben er efterhånden blevet til en godt sammentømret kreds, hvor man mødes jævnligt og ligeledes arrangerer ture til lande, der er udfordrende for medlemmerne, dvs. hvor der fx er spændende sten. Således har man flere gange besøgt Færøerne. Formålet er, at den enkelte oplever glæden ved at skabe noget unikt, og samtidig fornemme den tilfredsstillelse, der ligger i at blive anerkende af et købende publikum. Klubben har organiseret sig med egen hjemmeside granitklubben.dk, hvor man kan se mange forskellige figurer og evt. også købe de ting, medlemmerne har fremstillet. med diamanter. En stor vinkelsliber med en diamantskæreskive. Mindre vinkelslibere med slibeskiver og forskellige kopbor belagt med diamanter åbnede en ny verden. Birger Bonne Rasmussen anskaffede sig nu det nødvendige værktøj og udstyr. Flere fandt sammen for at dyrke deres interesse, lære noget af hinanden og mødes et par gange om året for at inspirere hinanden og udveksle erfaringer. Snart etablerede man Granitklubben, som er en forening af fritidsstenhuggere. Motiverne ligger gemt inde i stenen Birger Bonne Rasmussen er en af de mere produktive i klubben. Efter at have arbejdet med mange forskellige stentyper og motiver, har han nu udviklet en produktion, som går i to retninger. En, som nærmest er intuitiv, hvor form og overflade får lov til at vokse ud af den sten, der arbejdes med. Ofte ender de dog med at have anatomiske detaljer. De kan poleres, så de ved berøring minder om silke eller hud. Man skal helst drages til at berøre figuren, ja, man skal helst ikke kunne lade være. En anden retning er mere bevidst, hvor materialets form, farve og struktur gerne kombineres med noget følelsesmæssigt, som 'Mor og barn' eller 'Hjerteknuser' eller 'Jalousi'. "Sten indeholder i sig selv de mange spændende ting, man skal blot bearbejde den, så træder motiver som 'Den lille fugl' eller 'Jalousi" frem' siger Birger Bonne Rasmussen. Flint er en ægte dansk sten Birger Bonne Rasmussen har dog nogle ynglingsmotiver, som er 'Den lille fugl' og 'Paddehatten' De variationer der findes i sten i den danske natur er utømmelige. Senest har Birger Bonne Rasmussen fået øje for flint, som er ganske enestående i Danmark. Flint er en ægte dansk sten, dvs. at den er opstået i Danmark i modsætning til granit, som er transporteret hertil under istiden. Birger Bonne Rasmussen er blevet betaget af den overflade flint får i poleret form. Flint er unik i glans og en har stor berøringsoplevelse. Birger Bonne Rasmussen har udstillet mange steder. Besøg Birger Bonne Rasmussens hjemmeside. Denne figur hedder Hjertesmerte. Figuren er lavet af rød granit og Skånsk basalt Paddehatte er et af Birger Bonne Rasmussens foretrukne emner. Denne er lavet af flint 17

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 12. årgang nr. 4, december 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på uddannelse 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 2 Energivejleder

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013 05 Juni 2013 autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Danmark Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren cameleon.dk - 2013129 Nikolaj Nørup - kædekonsulent, Jylland AutoPartner byder Nikolaj

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2010-7. årgang 12 travle måneder siden sidste generalforsamling - status over arbejdet i Dansk Taxi Råd side 4 Årets fokusområder hed miljø, brancheanalyse

Læs mere

Skiftedag. Indhold. Grafisk Fremtid 86. årgang Medlemsblad for De Grafiske & Danske Lokalaviser ISSN 0106-0619

Skiftedag. Indhold. Grafisk Fremtid 86. årgang Medlemsblad for De Grafiske & Danske Lokalaviser ISSN 0106-0619 1 Marts 2009 Grafisk Fremtid 86. årgang Medlemsblad for De Grafiske & Danske Lokalaviser ISSN 0106-0619 Redaktion / Annoncer Røgelvej 1. Postbox 1559. 8220 Brabrand Tel. 8625 5977. Fax 8625 5978 kontakt@degrafiske.dk.

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

KIRKE GÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5

KIRKE GÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5 KIRKEGÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

Nr. 1 februar 2012-25. årg.

Nr. 1 februar 2012-25. årg. Nr. 1 februar 2012-25. årg. Side 3 Leder af formand for Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening DIB Lars Graff Side 4 CASE Teknisk isolering i det nye Industriens Hus Side 8 TEMA Brandlukninger Brandtætningerne

Læs mere

Kontante fordele. ved medlemskab af Dansk Byggeri

Kontante fordele. ved medlemskab af Dansk Byggeri DECEMBER 2011 1 Kontante fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri Overenskomstdækning Som medlem undgår virksomheden tiltrædelsesoverenskomster med fagforbundene. Fx skal man ikke betale det særlige bidrag

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Nr. 4 December 2009 BRAND & SIKRING Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Dansk it mod terror Tyve går efter virksomheder Stigende problem med ukrudtsbrande Brand & Sikring 10 16

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Nr. 4 December 2003 DBI Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Sæson for fest og skader Blinde alarmer skal begrænses Når temperaturen går i selvsving BI Sæson for

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Gode råd før køb og salg af hus i Sverige. Kurser, ture og god musik. Den magiske sommerfugl

Gode råd før køb og salg af hus i Sverige. Kurser, ture og god musik. Den magiske sommerfugl . D A N S K E T O R P A R E B L A D N R. 1 2 9 A P R I L 2 0 1 0 2 9. Å R G A N G Gode råd før køb og salg af hus i Sverige - advokaten tænker højt Kurser, ture og god musik - find sæsonens aktiviteter

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

side 11 Fra Danmark til USA - en cykelboss rejser vestpå side 4 Godt nyt for cykelbranchen - særforbud mod ftalater taget af bordet side 22

side 11 Fra Danmark til USA - en cykelboss rejser vestpå side 4 Godt nyt for cykelbranchen - særforbud mod ftalater taget af bordet side 22 juni 2013 www.danskecykelhandlere.dk Endnu et side 11 ELITE - certifikat uddelt Fra Danmark til USA - en cykelboss rejser vestpå side 4 CYKELakademiet sætter strøm til side 10 Godt nyt for cykelbranchen

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere