BRUGSANVISNING SERVICEHÆFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING SERVICEHÆFTE"

Transkript

1 BRUGSANVISNING SERVICEHÆFTE RC-750 Gælder for RC-750 med type-serienr: Side 1 / 48

2 1 INDLEDNING VIGTIGT FORKERT ANVENDELSE IDENTIFIKATION AF MASKINEN RESERVEDELSBESTILLING: SIKKERHEDSREGLER SIKKERHEDSREGLER VED VEDLIGEHOLDELSE OG JUSTERINGER SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER STØJTEST EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FORKLARING TIL ADVARSELSSKILTE PÅ MASKINEN MASKINENS OPBYGNING KLIPPER BÆLTER MOTOR OG HYDRAULIK ANBEFALET KØRSELSVEJLEDNING STYRING STYRINGSKASSER FJERNSTYRING NBB RC-750 SIKKERHEDSSYSTEM FORBEREDELSE AF MASKINE MASKINE LEVERET TIL FORHANDLER KONTROL AF MOTOROLIE NIVEAU KONTROL AF HYDRAULIKOLIE NIVEAU KONTROL AF LUFTFILTER KLARGØRING AF BATTERI BRÆNDSTOFTANK BETJENING AF MASKINEN BRUG AF EN NY MASKINE KONTROL INDEN START START AF MASKINEN STOP AF MASKINEN START/STOP AF KLIPPER KLIPPEHØJDE KØRSEL MED MASKINEN PROGRAMMERING AF 0-STILLING SKIFT AF FREKVENS TRANSPORT AF MASKINEN BUGSERING AF MASKINEN LØFT AF MASKINE BESKRIVELSE AF TILTSENSOR Side 2 / 48

3 12 SERVICE OG VEDLIGEHOLD SMØRING AF MASKINE SKIFT AF TRANSMISSIONS OLIE OG FILTER SKIFT AF MOTOROLIE OPSTRAMNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF DRIVREMME SKIFT AF SLAGLER OPSTRAMNING AF BÆLTER MONTERING AF SPIKES RENGØRING AF MASKINE TILSPÆNDINGSMOMENT FEJLFINDING VEDLIGEHOLDELSE EFTER SÆSONEN GARANTIBESTEMMELSER FOR RC Side 3 / 48

4 Tillykke med den nye TIMAN RC-750 Denne brugsanvisning er udarbejdet til hjælp i korrekt brug, justering og vedligeholdelse af den nye maskine. Inden der gøres forsøg på at køre eller arbejde med den nye maskine, bør denne brugsanvisning læses omhyggeligt - specielt det afsnit, der omhandler sikkerhedsregler. Højre og venstre markering i brugsanvisningen og i reservedelslister er maskinen set bagfra i kørselsretningen. 1 INDLEDNING 1.1 Vigtigt RC-750 er en fjernstyret slagleklipper. Maskinens levetid afhænger af, hvorledes den bliver vedligeholdt og serviceret. Med maskinen følger en brugsanvisning, som altid skal være til rådighed for operatøren. Inden der gøres forsøg på at køre eller arbejde med maskinen, skal brugsanvisningen læses grundigt, specielt afsnittene omhandlende maskinens sikkerhedsregler (afsnit 2 og 3). Maskinen må kun betjenes af en person over 18 år, som er fortrolig med maskinens sikkerhedsregler Skulle brugsanvisningen blive beskadiget eller bortkomme, kan der rekvireres en ny hos din lokale Timan forhandler. Hvis der fortages konstruktive ændringer på maskinen, kan producenten fritages for ansvar og eventuelle tab eller skader. Maskinen er designet til at klippe græs, lave bevoksninger og 1 års buske på både plant underslag og på skråninger på maximalt 58 grader. Når der køres på skråninger over 25 grader forudsættes det, at underlaget er tørt. 1.2 Forkert anvendelse Maskinen må ikke anvendes på overflader, hvor der kan forekomme glas, sten, metalstykker, og andre fremmelegemer, da disse kan blive kastet ud af klipperen eller beskadige maskinen. Brug ikke maskinen medmindre du har kendskab til terrænet og især forekomsten af uønskede stubbe, vandhuller, sumpe og dårlig bærende jord. Maskinen må ikke anvendes på skråninger over 25 grader når, det regner, er tåget eller hvis underlaget er vådt. Brug ikke maskinen i bevoksninger, der er over 1 år, da planterne risikerer at ødelægge maskinen. Ved kørsel med maskinen er det vigtigt, at der holdes en sikkerhedsafstand på min. 15 m til dyr og mennesker. Maskinen må ikke bruges som trækkende/transportabel enhed eller til transport af personer. Det er forbudt at benytte maskinen på offentlig vej. Det er forbudt at foretage ændringer på maskinens opbygning. Producenten bærer ikke på ingen måde ansvar for tab eller skader opstået som følge af sådanne ændringer. Side 4 / 48

5 1.3 Identifikation af maskinen Producent: Model: Identifikationsnummer: Timan A/S Fabriksvej Tim, Danmark RC-750 type serienummer løbenummer eksempel: Reservedelsbestilling: Din forhandler er naturligvis interesseret i at hjælpe dig med vedligeholdelse af din nye maskine og hjælper dig gerne, så du får mest glæde af den. Når du har læst denne brugervejledning grundigt igennem, vil du e, at du kan udføre en del af servicearbejdet selv. Men ved behov for reservedele og større servicearbejder, bør du henvende dig til din Timan forhandler, hvor du har købt maskinen eller til en lokal autoriseret Timan service værksted. For at fremme ekspeditionen og undgå fejlforsendelser ved reservedelsbestilling bedes følgende oplyst: Maskinens identifikationsnummer: Reservedelens nr. og antal Forsendelsesmåde Maskinens typeskilt er placeret bag den sorte styringskasse på venstre side af maskinen. Se efter identifikationsnummeret og skriv den ovenfor og ligeledes på forsiden af kataloget. Placeringen af typeskilt på RC-750 Side 5 / 48

6 2 SIKKERHEDSREGLER HVOR DETTE TEGN FINDES I DENNE BOG, VIL DET DREJE SIG OM DIN SIKKERHED Det er brugerens ansvar, at afskærmningen er monteret, og at øvrigt sikkerhedsudstyr og øvrige sikkerhedsregler anvendes og overholdes. Forsigtig kørsel er den bedste garanti for at undgå ulykker. Læs dette kapitel grundigt inden maskinen tages i brug. Alle førere, uanset hvor stor erfaring de har, skal læse manualen, før maskinen tages i brug. Det er ejerens ansvar at instruere alle førere om sikker kørsel. Maskinen må kun anvendes af personer over 18 år, der er bekendt med maskinen og brugsanvisningen. Fjernbetjeningen anses for at være en del af maskinen. Sikkerhedsreglerne er til for din sikkerhed - HUSK derfor følgende: 1. Informer de personer, der skal arbejde med eller i nærheden af maskinen, som ikke er kendt med disse, om sikkerhedsreglerne. 2. Start aldrig maskinen, før alle er klar over din hensigt. 3. Start aldrig maskinen, før alle afskærmninger er monteret og lukket. Udskift eller reparer omgående manglende eller beskadigede skærme. 4. Sørg for at personer i nærheden af maskinen holder en afstand på minimum 15 m, når maskinen er startet og arbejder. 5. Stop motoren med fjernbetjeningen og vent til maskinen stopper helt. Aktiver nødstopkontakten på maskinen og fjern nøglen fra nødstopkontakten, inden der påbegyndes rensning, smøring, justering eller reparation af maskinen. 6. Tillad aldrig passagerer eller operatører at køre med på maskinen 7. Forlad aldrig maskinen uden at motoren er standset, og nødstoppet på maskinen er aktiveret og nøglen fjernet. Det vil forhindre, at maskinen startes ved et uheld. 8. Brug altid visir under kørsel med maskinen. 9. Hold maskinen fri for genstande, der kan blokere maskinens funktioner. 10. Bær aldrig løsthængende tøj, når der arbejdes med maskinen, og hold en sikker afstand fra roterende dele. 11. Pas på varme flader og udstødningsgasser, da der er risiko for forbrænding. 12. Hold hænderne borte fra arbejdende dele på maskinen. Side 6 / 48

7 13. Hold motorområdet frit for støv og snavs for at hindre muligheden for brand. 14. Hav altid maskinen indenfor synsvidde og vær klar til at reagere, hvis der er huller eller ujævnheder i terrænet. 15. Fjernbetjeningen skal altid bæres med omhu. Operatøren skal derfor altid stå på et jævnt underlag med godt udsyn over maskinen. 16. Hav aldrig åben ild i nærheden af benzin- og olietanke eller under påfyldning. 17. Lad ikke motoren køre i lukkede rum. Udstødningsgassen er farlig og kan medføre død. 18. Kør aldrig på steder, hvor maskinen kan skride eller tippe. Kør langsomt på skråninger. Vær særlig påpasselig ved kørsel på vådt underlag. 19. Brug aldrig maskinen under påvirkning af alkohol, medicin eller lignende medikamenter eller ved træthed. 20. Ryd altid det område, der ønskes klippet, for fremmedlegemer såsom sten, kogler, pinde, glas og ledninger og andre genstande, der kan opfanges af slaglerne og kastes ud eller beskadige maskinen. 21. Første gang der køres med maskinen, skal dette foregå på et fladt og plant underlag. Først når operatøren er bekendt med maskinens virkemåde, må der køres på skrænter eller i bakket terræn. 22. Kør ikke tæt på vandhuller, huller, dæmninger eller andre steder i terrænet, som kan give efter for maskinens vægt. Risikoen for at vælte er større, når underlaget er løst eller fugtigt 23. Brug ikke maskinen, hvis der er mindre end 30 % brændstof i brændstoftanken, da der så er risiko for at køre tør. 24. Brug ikke klipperen, når sigtbarheden er begrænset (tusmørke, tåge, kraftig regn osv.), Kør aldrig med maskinen bagom forhindringer fx hjørner af bygninger, bag om træer og buske, vegetation der skjuler maskinen. Se dig godt for, der hvor du kører. 25. Vær opmærksom på at ved kørsel under el-ledninger, kan radiosignalet gå tabt. Maskinen vil standse motoren og stoppe alle bevægelser. 26. Ved kørsel i blæsevejr vælges et operatørsted, væk fra strømmen af udstødningsgas, støv og klippet græs. 27. Påfyld altid brændstof på motoren, mens denne er slukket. Start ikke motoren, hvis der er spildt brændstof. Hvis der er behov for at tanke undervejs i arbejdet, så vent med at påfylde benzin indtil motoren er afkølet. 28. Stop altid motoren, når maskinen forlades, Dette gøres ved at aktivere den røde nørdstopkontakt på kontrolpanelet og ved at fjerne nøglen. Efterlad aldrig senderen på maskinen, men opbevar den på et sikkert sted for tredjemand. Side 7 / 48

8 3 SIKKERHEDSREGLER VED VEDLIGEHOLDELSE OG JUSTERINGER 1. Før der udføres nogen form for vedligeholdelse eller justeringer på maskinen, skal motoren standses. Aktiver nødstopskontakten på maskinen og fjern nøglen fra nødstopskontakten (for at hindre at uvedkommende starter motoren). 2. Vær sikker på at maskinen er fuldstændig stoppet, før der udføres vedligeholdelse eller justeringer. 3. Det hydrauliske anlæg: a. Det hydrauliske anlæg på maskinen må kun vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige med hydrauliske anlæg (herunder risikoen for berøring med hydraulikvæske, især under tryk.) b. Overtryksventilerne er indstillet fra fabrikken og må ikke justeres uden forudgående aftale med forhandleren, importøren eller serviceafdelingen på Timan A/S. c. Skadesansvar opstået som følge af forkert brug eller forkert vedligeholdelse/ reparation bortfalder. d. Slangerne kontrolleres altid før brug for skader (revner, brud, uhensigtsmæssige snoninger el. lign.). Udskift omgående ved opstået skade. 4. Batterierne: NB: Prøv aldrig at finde lækage i hydrauliksystemet med hænderne hydraulisk væske under højt tryk, der trænger ud fra små utætheder, kan være usynlig, og en sådan fin oliestråle kan beskadige hånden. Anvend i stedet et stykke træ, karton eller lignende. Batterierne indeholder en svovlsyre elektrolyt, som kan forårsage alvorlige forbrændinger og kan frembringe eksplosive gasser. Undgå at få væsken på huden, i øjnene eller på tøjet. Den må ikke bruges indvortes. De nødvendige foranstaltninger, der er nævnt nedenfor, skal overholdes: a. Brug ikke åben ild ved kontrol af batterisyren. Hold gnister, flammer og tændte cigaretter borte. b. Frembring ikke gnister med kabelsko, når batteriet oplades eller ved start af motoren med et hjælpebatteri. c. Brug øjenbeskyttelse, når der arbejdes tæt ved batterier. d. Skab god ventilation ved opladning eller ved anvendelse i lukkede rum. Side 8 / 48

9 Hvis elektrolytten kommer på huden, i øjnene eller indtages, skal der behandles som følger: Huden: Øjnene: Indvortes: Skylles med koldt vand. Skylles med koldt vand. Søg omgående lægehjælp. Søg omgående lægehjælp. 5. Ved svejsning på RC-750 Fjern altid +kabel på maskinens batteri og aktiver nødstopskontakten på maskinen og fjern altid nøglen fra nødstopskontakten. 6. Monter altid skærme igen, hvis disse har været afmonteret for justerings- eller vedligeholdelsesarbejde. Vær altid sikker på at alle møtrikker, bolte og skruer er korrekt spændt efter at have foretaget justeringer, se afsnit: Tilspændingsmoment. Den første kontrol skal foretages efter 8 driftstimer. Vær sikker på, at alt værktøj er fjernet fra maskinen, før skærme sættes på plads og maskinen startes. 7. Vær sikker på, at alle personer er fri af maskinen og synlig for operatøren, før maskinen startes. 8. Der må kun anvendes originale Timan A/S reservedele. 9. Stop arbejdet og rens maskinen for støv, med jævne mellemrum, for at hindre at maskinen bliver overophedet. Side 9 / 48

10 4 SPECIFIKATIONER 4.1 Specifikationer Model RC-750 Motor Honda IGX440 Antal cylindere 1 Slagvolumen 1498 Hk /kw 15/11 Maksimalt omdrejningstal 3600 Kølersystem Luftkølet Benzintank 5,1 l Transmission Hjulmotorer Hastighed Elsystem Generator Slagler Kobling Dobbelte stempelpumper Sauer Danfoss Orbitmotor Sauer Danfoss 0-6km/t 12 volt 20 amp 16 stk. hammerslagler/32 stk. Y-slagler 12 V elektromagnetisk Mål og vægt Længde 1860 mm Bredde 865 mm Højde 585 mm Venderadius 0 Egenvægt Ca. 340 kg Støj niveau 107 db(a) 4.2 Støjtest På maskinen er der foretaget en støjmåling. Denne måling er fortaget udendørs på en plan græsplæne, med klipperen aktiveret og motoren i gang med maksimalt antal omdrejninger. Målingerne er foretaget efter DS/EN Støjniveau er målt til L wa =107 db med en målingsnøjagtighed på +/- 2 db Støj niveauet 15 m fra maskiner er beregnet til L A15m = 75,2 db.. Side 10 / 48

11 4.3 EF overensstemmelseserklæring. Producent: EF-overensstemmelseserklæring 2006/42/EF bilag II A Navn Timan a/s Adresse Fabriksvej 13 Postnr. og by 6980 Tim Samler af det tekniske dossier (bemyndiget af fabrikanten): Navn Henning Pedersen Adresse Fabriksvej 13 Postnr. og by 6980 Tim Erklærer hermed at maskine type: - RC-750 med typenummer Er fremstillet i overensstemmelse med følgende EF-direktiver: 2006/42/EF Maskindirektivet 2006/95/EF Lavspændingsdirektivet 2004/108/EF EMC direktivet /5/EF R & TTE direktivet under anvendelse af følgende harmoniserede standarder: DS/EN Sikkerhed Slagleklipper og følgende nationale standarder og tekniske specifikationer: Underskriver: Henning Pedersen Stilling: Teknisk Chef Sted Tim Dato Signatur Side 11 / 48

12 5 FORKLARING TIL ADVARSELSSKILTE PÅ MASKINEN Under udviklingen af maskinen er alle tiltag anvendt for at sikre operatøren mod sikkerhedsmæssige farer. I specielle anvendelsessituationer kan maskinen alligevel udgøre en risiko. For at reducere risikoen for skader, er der påklistret advarselsskilte på maskinen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de risici, som advarselsskiltene angiver. Læs symbol-forklaringerne grundigt og lær deres betydning. Hold advarselsskiltene rene og udskift dem omgående, hvis de er beskadigede eller mangler. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. a. ADVARSEL: læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug af maskinen. b. ADVARSEL: Før der udføres service på maskinen: Stop maskinen og aktiver nødstopskontakten, og fjern nøglen fra kontakten. Anvend brugsanvisningen. c. ADVARSEL. Det er forbudt at medbringe passagerer eller sidde på maskinen, mens den kører. d. ADVARSEL: Sikkerhedsafstand 12 m til operatør, personer og dyr. Der er risiko for at blive ramt af fragmenter. e. ADVARSEL. Roterende vertikal slaglebom. Hold hænder og fødder i behørig afstand, da der er risiko for tilskadekomst. f. ADVARSEL. Operatøren skal altid befinde sig ved maskinens side. Vær aldrig foran maskinen, da der er risiko for at blive ramt af fragmenter fra klipperen. Side 12 / 48

13 Ved kørsel på skråninger må operatøren ikke befinde sig neden for bakken, da der her er risiko for at blive ramt af maskinen, hvis den vælter. g. ADVARSEL. Kør aldrig på bakker der er stejlere end 58 gr. Motoren beskadiges pga. manglende smøring. Maskinen har stor risiko for at vælte. h. ADVARSEL. Anvend altid visir for at beskytte ansigtet mod flyvende fragmenter. i. ADVARSEL. Risiko for klemning af hænder og fødder. Det er forbudt at stikke hænder og fødderne ind i larvebåndet. j. ADVARSEL. Klipperen vejer 50kg. når den løftes i service position, vær altid 2 personer til at løfte klipperen 6 MASKINENS OPBYGNING Den fjernstyrede buskrydder er opbygget som en selvkørende enhed, der styres med en fjernbetjening. Maskinen består af følgende hoveddele: 1. Klipper 2. Bælter 3. Motor og hydraulik 1) 2) 3) Side 13 / 48

14 6.1 Klipper Forrest på maskinen er der monteret en slagleklipper, der bliver trukket med remtræk af Honda motoren. Klipperen er monteret på chassiset med arme, således at klipperen kan bevæge sig op og ned uafhængigt af maskinens chassis. Når klipperen er i arbejdsstilling, er denne bevægelse låst af 2 støttearme, så klipperen kun kan bevæge sig 15 grader op og ned. Disse støttearme er ophængt i fjedre for at flytte noget af klipperens vægt over på chassiset. Herved mindskes klipperens modstand, mod underlaget når der drejes med maskinen. Fremad Støttearme Håndtag for løft af klipper Klipper i service position Når der skal skiftes slager eller laves service på klipperen, slås klipperen op. Det gøres ved at aktivere håndtaget i fremadgående retning og herefter løfte klipperen fri at støttearmene. Når klipperen er løftet helt i top, vil en opklapningsmekanisme sørge for at låse klipperens arme i servicepositionen. Når klipperen skal i arbejdsstilling igen, løftes klipperen lidt samtidig med at håndtaget skubbes fremad. Herved deaktiveres opklapningsmekanismen, og klipperen kan sænkes. For at forhindre at klipperen kan startes når denne er i service postition, er der monteret en sikkerhedsføler på maskinen. Sikkerhedsføler Klipperen vejer 50 kg. Så vær derfor altid 2 personer til at løfte og sænke klipperen. Side 14 / 48

15 6.2 Bælter På maskinens chassis er der monteret 2 hydraulisk trukne bælter. Bælterne er ophængt i forenden af chassiset og forbundet via en triangel der har drejepunkt omkring midten af chassiset i bagenden af maskinen. Bælterne bevæger sig i forhold til hinanden, og derved sikre, at maskinen altid har 100% kontakt med overfladen, selv ved kørsel i ujævnt terræn. Drejepunkt Ved kørsel i bakket terræn, hvor jorden er løs, kan der som ekstraudstyr købes gummi-spikes til bælterne. Herved opnår maskinens bælter et bedre greb i bakken. Se afsnit 12.7 Triangel 6.3 Motor og Hydraulik Maskinen er udstyret med en 15 hk luftkølet Honda motor, der med et remtræk driver maskinens hydraulikpumpe og slagleklipper. På drivlinjen mellem klipper og motor sidder en elektromagnetisk kobling med fjedre, således at klipperen automatisk kobles fra, hvis spændingen forsvinder. Koblingen til- og frakobles med fjernbetjeningen. I bagenden af maskinen er der monteret en indsugningskasse, hvorigennem motoren suger sin kølingsluft. For at undgå at hydraulikken bliver overophedet, er hydraulikpumpen udstyret med en vinge, der blæser kold luft hen omkring pumpehuset. Samtidig er der i indsugningskassen monteret en hydraulisk oliekøler. Maskinens hastighed og retning reguleres af mængden af olie, hver af hydraulikmotorerne på bælterne får fra pumpen. Mængden af olie, som pumpen sender ud til hver af de 2 hydraulikmotorer, bestemmes af 2 servomotorer, som er tilkoblet pumpens hastighedskontrolarm. Disse servomotorer styres med fjernbetjeningen. Side 15 / 48

16 7 ANBEFALET KØRSELSVEJLEDNING Diagrammet herunder viser de grundlæggende metoder til klipning af græs i forskellige typer terræn. Men disse metoder må fra gang til gang vurderes af operatøren. Terræn og vejrforhold kan bevirke, at det er mere fordelagtig at anvende andre metoder end de angivne. Det er operatørens ansvar at vælge den bedst egnede metode. Under alle omstændigheder er det absolut nødvendigt at overholde alle sikkerhedsregler, der er beskrevet i brugsanvisning. Ved kørsel med maskinen må operatøren aldrig opholde sig foran slagleklipperen, da der her er risiko for at blive ramt af fragmenter. Operatøren må aldrig opholde sig for foden af bakken, medmindre der holdes en sikkerhedsafstand på 12 m. til det punkt, hvor bakken begynder af stige. Der er risiko for at maskinen rammer operatøren, hvis den vælter. Ved kørsel på en skråning med hældning mellem 0 og 35 gr. anbefales det at køre på tværs af bakken. Vendingerne fortages ved at dreje maskinen 180 gr. i forhold til kørselsretningen. Operatøren skal befinde sig som vist på skitsen. Side 16 / 48

17 Ved kørsel på skråning mellem 35gr. og 58 gr. anbefales det at køre på tværs af bakken. Vendingen foretages ved at forenden af maskinen drejes ind i bakken, samtidig med at der køres fremad, herefter bakkes der lige tilbage. Der køres nu fremad igen, mens den sidste del af svinget tages. Operatøren skal befinde sig som vist på ovenstående skitse. Når der køres på skråninger, er det vigtigt at operatøren er koncentreret og agtpågivende over for eventuelle farer/ændringer i terrænet. Erfaringer har vist, at der er vigtigt at: - Undgå pludselige accelerationer, hurtige drejninger eller hårde opbremsninger - Køre med lav hastighed, dvs. under 50 % på fjernbetjeningen - Undgå at køre i afklippet materiale, da der her er risiko for, at maskinen kan skride - Være forsigtig når der køres fra solbeskinnede områder til skyggesteder, da underlaget her kan være fugtigt. - Undgå huller og løst underlag Hvis operatøren er tvungen til at stoppe maskinen på en skråning, skal maskinen altid placeres med bælterne på tværs af bakken. Dette vil forhindre, at maskinen evt. flytter sig ned af bakken. Side 17 / 48

18 8 STYRING 8.1 Styringskasser RC-750 er udstyret med 2 styringskasser. Vigtigt: Kasserne må under ingen omstændigheder vaskes. Hvis kasserne bliver beskadiget, så udskift da straks de berørte dele. Kassen på venstre side af maskinen er NBB kontrolboks. Med denne kasse styres maskinens kobling, de 2 servomotorer på hydraulikpumpens hastighedskontrolarme, tiltsensor, omdrejninger på Honda motoren, start og stop af Honda motor samt horn. Kassen er vedligeholdelsesfri og må ikke åbnes uden forudgående aftale med Timan A/S. Styringskasse venstre side Styringskasse højre side Kassen på højreside af maskinen er Timan kontrolboks. Kassen indeholder nødstop, timetæller, sikringer og relæer, tændingslampe og forsyning til NBB kontrolboks. Se el diagram i bilag 1 VIGTIGT Erstat aldrig sikringer med sikringer, der har større ampereværdi. Undersøg altid årsagen og afhjælp problemet, før ny sikring sættes i. Øverste sikring er F1, nederste er F4 F1 Timan boks (10 A) F2 NBB styring (15 A) F3 Honda motorstyring (3 A) F4 Ladestik (7,5 A) K1 K2 K3 Relæer. K1: Relæ for stilforbindelse 12V 70 amp K2: Relæ for brændstof tænding (IGN) / brændstofs spole (Fs coli) K3: Relæ for timetæller, samt ladelampe Side 18 / 48

19 8.2 Fjernstyring NBB Inden maskinen startes, er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i, hvorledes maskinen styres med fjernbetjeningen. En detaljeret beskrivelse af funktionerne kan læses i afsnit 11 a) c) d) e) b) f) g) h) i) j) k) l) m) a) Proportional joystik for fremad/bagud kørsel. b) Proportional joystik for drejning til højre og venstre. c) Drejepotentiometer for valg af max hastighed. d) Drejeknap for gas. Under drift (hvor klipperen er aktiveret) køres med 100% gas. e) Nødstop. Kontakten standser motoren og sætter fremdriften i neutral. Kontakten aktiveres ved at dreje knappen med uret, hvorefter den springer ud. f) Diodefelt. Ved normal drift er der en prik, der blinker. Hvis der komme et blinkende L er batterierne i fjernbetjeningen ved at være flade og skal skiftes. Se nedenstående. g) Horn. h) Start: Ved aktivering af knappen starter motoren. i) Start af klipper. j) Stop af klipper k) Programmering knap. l) Frekvens knap. m) Trim knap. Side 19 / 48

20 Skift af batteri fortages ved at løsne fingerskruen og fjerne låget på bagenden af fjernbetjeningen. Normal drift Rød lampe blinker Når et L begynder at blinke er batterierne ved at være flade der er ca. 30 min køretid tilbage. Batterier: Anvend 2 stk. genopladelige 1,2 V AA NiMH eller 2 stk. 1,5V AA Side 20 / 48

21 9 RC-750 SIKKERHEDSSYSTEM RC-750 er fjernstyret, hvilket medfører, at operatøren til tider befinder sig på afstand af maskinen. For at højne sikkerheden for operatøren og andre personer er maskinen udstyret med et sikkerhedssystem, der både kan aktiveres manuelt og automatisk. Hvis klipper kommer udenfor radiosignal Hvis der er forstyrrelse i radiosignalet En anden maskine der bruger samme radio frekvens Hvis der opstår farlige situationer Slagleklipperen er løftet i serviceposition Radioforbindelsen mellem modtager og sender er ikke etableret Defekte sikringer Nødstop aktiveret på fjernbetjening eller maskine Nødstop bliver automatisk aktiveret Nødstop bliver automatisk aktiveret Nødstop bliver automatisk aktiveret Aktiver nødstop på maskine Aktiver nødstop på fjernbetjening Sikkerhedsforanstaltninger der hindrer motoren i at starte Ved automatisk aktiveret nødstop eller ved aktivering af nødstop på fjernbetjeningen, sker følgende. - Motoren standses - Fremdriften sættes i neutral - Koblingen for klipperen forbliver indkoblet, indtil motoren er standset. Ved aktivering af nødstop på maskinen brydes forsyningsspændingen til alle elektriske komponenter, hvorved maskinen vil standse. Side 21 / 48

22 10 FORBEREDELSE AF MASKINE 10.1 Maskine leveret til forhandler Når maskinen bliver leveret fra fabrikken, er den køreklar. Der er påfyldt motorolie, hydraulikolie og lidt benzin. Maskinen har inden levering været igennem Timan s slutkontrol, hvor den er blevet opstartet og grundigt funktionstestet. Maskinen bliver leveret til forhandleren på en palle eller i en trækasse. Forsendelsen indeholder følgende dele. - Fjernbetjening - Nøgle for nødstop på maskinen (x2) - Brugsvejledning for RC Brugsvejledning for Honda motor igx440 - Reservedelskatalog 10.2 Kontrol af motorolie niveau. Stop altid motoren før check af oliestand og når der skiftes olie. Bemærk: Når oliestanden undersøges sørg da for, at maskinen står på en vandret flade: Det er ikke muligt at måle olieniveauet nøjagtigt, såfremt motoren hælder. Check oliestand på motoren før den startes, eller mere end fem minutter efter den er standset. Oliepinden sidder som vist på billedet. Det er vigtigt at oliestanden altid er placeret på max. niveau, da der er risiko for at motoren ellers kommer til at mangle olie, når der køres på skråninger. Vigtigt: Ved drift kontrolleres olieniveauet for hver 4 time. Der er ingen føler på motoren, der giver alarm ved for lav oliestand. Pas på der ikke kommer snavs og vand i olien. Skift olie i henhold til serviceplan. Nødvendig oliemængde ca. 1,0 liter Oliepind Max niveau Olie påfyldning / Oliepind Motorolien skal opfylde eller overstige kraverne til API klassifikationerne SE, SF og SG. Olietypen bestemmes af temperaturen i området, men anvendes SAE 5W-30 eller SAE 10W-40, kan maskinen køre i et meget bredt temperaturområde fra under 0 C til over 40 C. Fra fabrikken er motoren påfyldt Texaco Havoline Extra semisyntetisk letløbsolie SAE 10W-40 med API klassifikation SJ. Side 22 / 48

23 Hvis der ønskes påfyldt med et andet fabrikat, undersøges blandbarhed med det pågældende mærke først. Hvis der ønskes at skifte til en anden olie, der ikke er blandbar med den ovenfornævnte, skal den gamle olie tømmes helt ud, inden der fyldes op med den nye olie Kontrol af hydraulikolie niveau Inden drift af maskinen er det vigtigt at kontrollere, at hydraulikolie niveauet er korrekt. Dette gøres ved at placere maskinen på et plant underlag. Det er vigtigt at motoren er standset ved kontrol af olieniveau. Hydraulikolien skal altid være udfor udhak i oliepinden, hvis olieniveauet er for lavt efterfyldes med olie. Vand eller snavs må ikke komme i olien. Rengør altid omkring oliepinden inden denne skrues af. Ved påfyldning hæld langsomt og forsigtigt. Ved spild fjern da straks olien. Hydrauliktanken er fra fabrikken påfyldt Texaco Havoline Extra semisyntetisk letløbsolie SAE 10W-40 med API klassifikation SJ. Efterfyld kun med denne olie. Hvis der ønskes anvendt et andet mærke, kontakt Texaco for at få besked vedr. blandbarhed. Oliepind Olieniveau Side 23 / 48

24 10.4 Kontrol af luftfilter Et beskidt luftfilter vil reducere luftflowet til motorernes forbrændingskammer, og derved reduceres motorens ydeevne. Drift af motoren uden et luftfilter eller med et beskadiget luftfilter, vil gøre det muligt for snavs at komme ind i motoren, hvilket medfører stor slitage med havari til følge. Møtrik Luftfiler skærm Vingeskrue Papirfilter Luftfilteret renses på følgende måde: 1. Løsn møtrik på luftfilterskærmen og fjern skærmen 2. Med hånden fjernes græs og andre store partikler 3. Løsn vingeskruen på luftfileret og fjern denne 4. Træk skum filteret af papirfilteret. 5. Inspicerer begge filtre, og udskift dem, hvis de er beskadiget 6. Rens begge filtre, hvis de skal genbruges Skum filter Pakning Filtrene skal altid skiftes i henhold til service manualen. Papirfilteret renses ved at tage en hård genstand og slå let på filteret, hvorved snavs drysser ud af elementet eller ved at blæse trykluft på maksimalt 30 psi gennem filterelementet indefra. Forsøg aldrig at børste snavset af, da børstning vil tvinge snavset ind i filterets fibre. Skumfilterelementet rengøres i varmt sæbevand, skylles, og tørres grundigt bagefter. Dyp filterelementet i ren motorolie, hvorefter det overskydende olie presse ud. Motoren vil ryge, hvis der er for stor en mængde olie tilbage i skummet. Efter rensning monteres luftfilteret igen i modsat montage rækkefølge som vist ovenfor Side 24 / 48

25 10.5 Klargøring af batteri RC-750 er udstyret med et 12V 18A batteri Hvis batteriet behandles forkert, kan det tage skade. For at opnå den fulde effekt, skal batteriet behandles korrekt. Batteriet er placeret under den hvide skærm. Afmonter boltene, der holder skærmen på plads. - Hvis motorens generator bliver defekt, eller hvis maskinen har stået stille længe, kan strømniveauet på batteriet blive lavt. Sørg for, at det bliver genopladet, før det er for sent. - Batteriet er vedligeholdelsesfrit i hele dets levetid. Det vil sige, at det ikke skal efterfyldes med destilleret vand. Hvis batteriet overlades kraftigt, kan der dog ske en vis fordampning, og der skal efterfyldes med destilleret vand. - Når der arbejdes med batteriet, skal hovedafbryderen/nødstoppet altid være aktiveret og låst. - Medens motoren er i drift, må kablerne fra batteriet ikke afbrydes, da generatoren i så fald vil blive beskadiget. Brug kun 12 volt batteri til starthjælp. Maskinens batteri kan lades direkte ved at tilslutte en lader i cigarstikket, som er placeret på højre side af maskinen. Som ekstraudstyr kan købes en pulslader til maskinen. Denne kan være tilsluttet hele vinteren, og derved opnås optimal vedligeholdelse af batteriet. Ved ladning skal nødstoppet/hovedafbryder altid være aktiveret og låst. Ladestik Advarsel: Maskinen må aldrig startes, mens lader er tilkoblet. Side 25 / 48

26 10.6 Brændstoftank Motoren er certificeret til at køre på blyfri benzin med et oktantal på 86 eller derover. Ved påfyldning er det vigtigt, at maskinen holder på et plant underlag. Inden kørsel med maskinen påbegyndes, er det vigtigt, at tanken er helt fyldt. Ved drift skal tanken efterfyldes med 1 times interval for at undgå, at motoren løber tør. Påfyld brændstof i et godt ventileret område med motoren stoppet. Hvis motoren har kørt, er det vigtigt at lade den afkøle inden påfyldningen. Advarsel: Benzin er meget brandfarligt og eksplosivt, og der er risiko for at brænde sig eller få alvorlige kvæstelser. Brug af åben ild ved påfyldning er strengt forbudt. Ved påfyldning er det vigtigt, at der ikke spildes brændstof, da dette kan skade malingen og visse plasttyper. Anvend derfor altid en tragt ved påfyldning. Fyld ikke mere i tanken end vist på billedet. Anvend aldrig forældet, forurenet eller olieblandet benzin. Undgå at få snavs eller vand i brændstoftanken. Side 26 / 48

27 11 BETJENING AF MASKINEN 11.1 Brug af en ny maskine. Levetiden for en ny maskine er afhængig af, hvordan den betjenes og vedligeholdes. En ny maskine, der kommer direkte fra fabrikken, er selvfølgelig ordentlig afprøvet, men de forskellige dele har ikke tilpasset sig hinanden. Derfor skal man under de første 50 timers drift køre med rimelig hastighed og undlade unormalt store belastninger, indtil alle dele er kørt til. Hvordan man passer maskinen under indkøringsperioden påvirker i høj grad maskinens levetid. For at få optimalt udbytte og levetid af maskinen er indkøringen meget vigtig. Følgende forholdsregler bør derfor overholdes: Maskines tilkøringsperiode. Efter de første 20 timers kørsel skal motorolie og filter for hydraulikolie udskiftes Kontrol inden start. 1. Kontroller om der er tilstrækkeligt med benzin på motoren (oktan 86 eller derover). 2. Kontroller hydraulikoliens niveau skal være ud for prikken på oliepinden. 3. Kontroller motoroliens niveau. Oliestanden skal stå på max. 4. Kontroller at slaglerne i klipperen ikke er beskadiget. Udskift hvis det er tilfældet. Beskadigede slagler kan give ubalance i klipperen og give et utilfredsstillende klipperesultat. 5. Rens motorens luftfilter. 6. Kontroller kileremmene og smør lejer og bøsninger i henhold til smøreplanen. Side 27 / 48

28 11.3 Start af maskinen. Efter start af maskinen er det vigtigt at lade motoren køre i tomgang i 2 min. Specielt under meget kolde vejrforhold. Sæt nøglen i maskinens nødstop/hovedafbryder, der er placeret på højre side af maskinen. Drej nøglen og knappen ryger opad. Der bliver nu lys i tændingslampen på venstre side af nødstoppet. Bemærk: Motoren kan ikke starte, såfremt klipperen er i serviceposition. Rækkefølgen for start er vist på nedenstående billede Tændingslampe Nødstop/hovedeafbryder Display 3.) Horn aktives kortvarigt 2.) Gasreguleringen sættes på 0% 1.) Nødstoppet/hovedafbryder drejes. Der kommer et lille prik i displayet. Hornet giver et bip som signal på at der er forbindelse mellem fjernbetjeningens sender og modtager 4.) Startkontakten aktiveres. Så snart motoren startes, slippes kontakten Motoren er med autochoker, så den automatisk justerer, hvor meget ekstra benzin, den skal bruge ved start. Forsøg aldrig at aktivere chokerkontakten på venstre side af motoren, mens motoren forsøges startet. Vigtigt: Motoren må aldrig køre mere end 5 sek. med selvstarteren, da denne bliver varm og kan derved beskadiges. Før der forsøges at starte motoren igen, skal der mindst gå 10 sek. Advarsel: Hold afstand til maskinen, når den startes. Side 28 / 48

29 11.4 Stop af maskinen. Sørg for at maskinen er placeret på et plant underlag, inden maskinen stoppes. Gassen skal sættes på minimum, inden motoren stoppes. 1. Ved parkering aktiveres nødstoppet på fjernbetjeningen. 2. Nødstoppet/hovedafbryderen på maskinen aktiveres og nøglen fjernes. Hvis hovedafbryderen ikke aktiveres og låses, vil maskinen efter 10 sek. begynde af bippe. Maskinen begynder at bippe for at huske operatøren på at fjerne tændingen på maskinen, samt som en sikkerhedsmæssige foranstaltning, så uvedkommende ikke kan starte maskinen. Ved kørsel, hvor motoren er hårdt belastet, er det vigtigt, at motoren får lov at stå i tomgang i 2 min. inden den standses. Advarsel: stop omgående motoren hvis: 1. Hvis motorens omdrejninger pludselig mindskes eller øges. 2. Hvis motorens udstødningsfarve ændres. 3. Hvis en usædvanlig lyd pludselig høres. 4. Hvis maskinens klipper begynder af at ryste/vibrere. Side 29 / 48

30 11.5 Start/stop af klipper Klipperen kan kun aktiveres, når motoren er startet. Inden tilkobling af klipper kontrolleres at klippehøjden er korrekt indstillet. Klipperen må aldrig indkobles i højt græs, da dette kan medføre skader på koblingen. Tilkobl altid et sted hvor græsset er kort og kør derefter hen til det lange græs. Advarsel: Ved start af klipper skal der holdes en god sikkerhedsafstand til maskinen. Start aldrig klipperen, hvis der er personer i nærheden. Sikkerhedsafstand er 15 m fra klipperen. Klipperen kan kaste fragmenter forud. Start klipper Stop klipper Ved tilkobling af klipper vil motoren automatisk ændre omdrejningstal til 1900 rpm. Efter tilkobling ændres omdrejningstallet til den forudindstillede værdi på fjernbetjeningen. Side 30 / 48

31 11.6 Klippehøjde Klipperen er monteret med en bærerulle bagest på klipperen. Denne rulle kan justeres fra mm i klippehøjde med spindlen. Justering foregår ved at vippe spindelens låsebøjle væk fra håndtaget, hvorefter håndtaget drejes mod uret for at øge klippehøjden, og drejes med uret for at reducere højden. Husk at vippe låsebøjlen tilbage ind over spindelen efter justeringen. Der er monteret stop på højdejusteringen, således at højden på 110 mm ikke kan overskrides. Klipperen kan udstyres med 2 forskellige typer slager; boldbaneslagler eller Y-slagler. Begge typer er løst ophængt i sjækler. Boldbaneslaglen anvendes ofte på finere underlag, hvor der ønskes et flot slutresultat, mens Y-slaglen egner sig bedst til langt græs på groft underlag. Klipperen er konstrueret og godkendt efter EN 745, og der må derfor ikke anvendes andre typer slagler end de foreskrevne. Hvis gummiet eller kæderne i front af klipperen bliver beskadiget, skal de straks udskiftes, da der ellers er øget risiko for at der bliver kastet fragmenter forud af klipperen. På venstre side af klipperen er anbragt et mærkat, der angiver klippehøjden, på en skala fra 1-7. Skemaet viser klippehøjden for hhv. Y-slager og boldbaneslagler. Det er en forudsætning, at klipperen er placeret på et hårdt, fladt og jævnt underlag. Som standard leveres maskinen med boldbaneslagler. Spindel for højdejustering Mærkat der angiver klippehøjde Advarsel: Stoppet må ikke afmonteres, da klipperen i så fald ikke lever op til sikkerhedskraverne beskrevet i standarden EN 745 Den anbefalede klippehøjde varierer meget alt efter terræn, overfladens beskaffenhed, slagletype og græssets længde. Men det er vigtigt, at højden indstilles således, at slaglerne aldrig kører i jorden, da dette kan beskadige maskinen og reducere slaglernes levetid. Advarsel: Klippehøjden må aldrig justeres, mens motoren kører Låsebøjle for spindel håndtag Spindel for højde justering Boldbane Y-Slagle slagle Min Max Side 31 / 48

32 11.7 Kørsel med maskinen Maskinen styres med joystick [1] for frem og tilbagekørsel. Joystick [2] styrer maskinens drejeretning (se symboler på fjernbetjening). Joystick [2] kan benyttes, uden at joystick [1] er aktiveret, herved kan man lave en retningskorrektion (højre eller venstre), inden joystick [1] aktiveres. Vælg altid en kørselshastighed der giver et flot klipperesultat. Start altid med at køre langsomt, og øg derefter hastigheden. Advarsel: Der må aldrig køres så stærkt fremad, at motoren falder i omdrejninger. Dette kan medføre, at motoren ikke kan holdes kold, og at den bliver overbelastet med havari til følge Med drejeknappen [3] kan maskinens maximale fremkørselshastighed bestemmes. Hastigheden kan justeres fra 25 % til 100%, hvilket svarer til en fremkørselshastighed på mellem 1,5km/t 6 km/t Advarsel: Ved klipning skal hastigheden altid kontrolleres med joysticks eller med hastighedskontrolknappen. Brug aldrig gassen til at reducere kørselshastigheden med. Ved kørsel på skråninger anbefales det at køre med under 50 % af max. hastighed. Fra 0-60 % kører båndene hver sin vej når joystik [2]) aktiveres 100%. Fra 60%-100% standser det ene bånd ved fuld aktivering af joystik [2]. Hvis maskinen under kørsel vil dreje lidt til enten højre eller venstre, kan dette korrigeres ved at dreje på trimknappen [4]. Drejer maskinen til højre skrues knappen mod uret. Hvor trimknappen skal stå afhænger af maskinens fremkørselshastighed. Start derfor med at indstille maskinen på den ønskede fremkørselshastighed. Herefter fortages trimningen af ligeud kørsel. Ved kørsel på langs af skråninger vil maskinen forsøge af styre ned af bakken. Dette kan modvirkes ved justering med trimknappen. Fra fabrikken er trimknappen ikke indstillet til, at maskinen skal køre lige, når knappen stilles på værdien 0. Ved kørsel med maskinen er det vigtigt altid at starte med at køre langsomt på et fladt og plant underlag. Først når der er opnået god kørselsrutine kan sværhedsgraden øges. Når klipperen er tilkoblet, skal motoren altid køre med max. omdrejninger. I koldt vejr bør motoren gå i tomgang i 2 min, inden der køres med maskinen, så olien i motoren og i transmissionen kan blive varm Side 32 / 48

33 11.8 Programmering af 0-stilling Fra fabrikken er maskinen justeret således, at maskinen står stille, når joystickene slippes. Hvis dette med tiden ændrer sig, kan 0-stillingen genfindes igen ved at programmere fjernbetjeningen. Inden denne funktion bruges løftes begge bælter 5 cm fra jorden med en truck eller løft maskinen i dens løfteøje. Maskinen startes og omdrejningerne indstilles på 20%. 0-stillingen genfindes ved at gøre følgende: Aktiver PR [1] knappen i 3 sek. Herved fremkommer PR i displayet. 2. For justering af venstre bælte bevæges joystick [2] til venstre og slippes igen. 3. Joystik [3] aktivers nu i step. Joystikket føres fra 0-position og helt frem hvis bæltet bakker, hvorefter den slippes igen. Kører bæltet fremad føres joystikket bagud. Dette gentages i step indtil venstre bælte står stille. Der trykkes nu på knap [4] og indstillingen er gemt. 4. For justering af højre bælte, bevæges joystick [2]) til højre og slippes igen. 5. Joystik [3] aktivers nu i step. joystikket føres fra 0-position og helt frem hvis bæltet bakker, hvorefter den slippes igen. Kører bæltet fremad føres joystikket bagud. Dette gentages i step indtil højre bælte står stille. Der trykkes nu på knap [5], og indstillingen er gemt. 6. Nødstoppet på fjernbetjeningen aktiveres Skift af frekvens. Hvis maskinens fjernbetjeningssignal bliver forstyrret, standser maskinen automatisk. For at fortsætte driften skal der skiftes kanal på fjernbetjeningen. Dette gøres ved at holde knap [1] nede samtidig med at knap [2] aktiveres. Herved skiftes kanalnummeret. Når der er valgt en ny kanal giver hornet et kort bip som signal på, at ændringen er foretaget. Kanalnummeret kan ses i display [3] Side 33 / 48

34 11.10 Transport af maskinen Ved transport af RC-750 er det vigtigt at benytte et egnet transportmiddel. Sørg for at maskinen står på et solidt og plant underlag, hvor den er godt fastspændt, med egnede stropper. Maskinen fastgøres til ladet i maskinens værn (se billede). Maskinen kan ved egen kraft læsses på transportmidlet ved at anvende slisker. Sørg for at disse ikke skrider eller glider under pålæsning. Alternativt kan maskinen løftes op på transportmidlet, se afsnit Ved løftning er det forbudt at opholde sig under maskinen. Der er forbudt at køre på offentlig vej med maskinen. Værn til fastgørelse af maskine til lad Bugsering af maskinen. Hvis maskinens hydraulik svigter, eller hvis motoren ikke kan starte, er det muligt at bugsere maskinen. Dette gøres ved at afmontere skærmen over pumpen, hvorefter de 2 bugseringsbolte drejes 2 omgange hver med en fastnøgle. Maskinen kan nu skubbes med håndkraft. Efter endt bugsering strammes bugseringsbolte med 14Nm. Bugseringsskrue højre pumpe Bugseringsskrue venstre pumpe Bemærk: Der sidder 2 bolte på hver af pumperne på højre side. Det er den nederste guld - farvede bolt, der er til bugsering. Advarsel: Bugseringsboltene må kun løsnes, når maskinen står på et fladt og plant underlag. Løsnes boltene, mens maskinen står på en skråning, er der risiko for at maskinen begynder at køre. Advarsel: Vent med at løsne bugseringsskruerne indtil motoren er kølet af, da der er risiko for at brænde sig på motorens udstødningsmanifold, som sidder tæt på boltene. Side 34 / 48

35 11.12 Løft af maskine Maskinen er udstyret med en kombineret løftebøjle og grenafviser. Ved løft af maskinen er det vigtigt at anvende løfteudstyr, der er godkendt til løfte af minimum 300 kg. Placer krog eller løftestrop som vist på billedet Beskrivelse af tiltsensor Løfteøje I bagenden af maskinen bag den hydrauliske køler er der monteret en tiltsensor. Denne sensor har 2 formål. 1. Beskyttelse af motoren. Motoren er godkendt og testet til at køre på skråninger på maximalt 58 grader. Ved kørsel over 58 grader mister motoren sin smøringsevne med havari til følge. 2. Beskyttelse af maskine mod at vælte. Sensoren virker ved at et pendul aktivere en kontakt. Når kontakten har været aktiv i mere end 1 sek. vil maskinen begynde at bippe, samtidig med at klipperen slås fra. Advarsel: Hvis maskinen kører i et hul, eller skrider på skråningen, når tiltsensoren ikke at reagere før maskinen vælter. Kontakt Pendul Side 35 / 48

36 12 SERVICE OG VEDLIGEHOLD 12.1 Smøring af maskine. Bøsninger: Timan anbefaler specialfedt fra Statoil, Greaseway CaH 92, beregnet for glidelejer. Bøsninger: Smøres for hver 20 driftstimer. Under maskine front højre side 3 stk. Under maskine front venstre side 3 stk. Bag maskinen under trianglen 1 stk. Side 36 / 48

37 Bøsning til klipper 1 stk. i hhv. højre og venstre side. Kuglelejer: Timan A/S anbefaler, at der bruges fedt fra Statoil, Uniway LI 62 beregnet for kuglelejer. Leje i klipper: Smøres for hver 8 driftstimer. Flangelejer i drivaksel: Smøres for hver 8 driftstimer. Side 37 / 48

38 12.2 Skift af transmissions olie og filter Skift af transmissionsolie og filter fortages på følgende måde: Afmontere grenværn, løsn de 2 bolte som pilen peger på og vip grenværnet bagud 2. Afmonter skærm over hydraulikolietanken. 3. Skift oliefilteret, husk at smøre pakningen med olie inden montage af ny filter 4. Aftap olie ved at løsne bundprop. Spænd bundprop efter aftapning 5. Påfyld olie ca. 6 liter 10W40 Start maskinen og lad den køre i ca. 2 min, herefter efterfyldes der med olie Skift af motorolie Fortages ved at løsne bundproppen, aftappe olie, spænde bundproppen, påfylde ca. 1 liter motorolie 10W40 Bundprop Side 38 / 48

39 12.4 Opstramning og vedligeholdelse af drivremme For at sikre at remmene bliver korrekt justeret og vedligehold, følger der en remspændingstester med maskinen Hvis der køres med remme der er for slappe, vil levetiden samt remmens virkningsgrad blive kraftigt reduceret samtidig med at der bliver stor slidtage på remskiverne. Er remmene for stramme vil det give øget slidtage på maskines lejer. Remspændingstesteren virker på følgende måde 1. Transmissionen drejes nogle gange, så spændingen er fordelt i hele remmen, inden der måles. 2. Spændingstesteren placeres oven på remmen mellem remskiverne, viseren trykkes ned i skalaen. 3. Spændingstesteren må kun betjenes med en finger. 4. Nu aktiveres spændingstesteren med et langsomt stigende tryk, indtil der høres/mærkes et klik, der må ikke trykkes efter klikket. 5. Spændingstesteren fjernes fra remmen og spændingen kan aflæses i skæringspunktet mellem skala og forkant af viser. 6. Remspændingen justeres indtil den målte og angivne værdi i nedenstående tabel er identisk, husk at dreje transmissionen nogle gange efter hver justering for at sikre at af remspændingen på den af remmen der ligger omkring remskiven er identisk med resten af remmen. Statisk remspænding (N) Ny rem Tilkørt rem Remme mellem motor og kobling Rem mellem motor og Pumpe Remme mellem Kobling og klipper Side 39 / 48

40 Opspænding af rem mellem motor og kobling Justeringsmøtrik for remspænding Placering af bolte for motor Kontramøtrik Opspænding af remmene foretages på følgende måde: 1. De fire bolte der holder motoren løsnes. 2. Løsn kontamøtrikkerne på justeringsbeslaget 3. Justere møtrikkerne indtil den korrekte remspænding er opnået. 4. Kontrollere med en retteskinne om motorens remskive er parallel med koblingen. Hvis ikke justeres der på møtrikkerne. Kontrollere efterfølgende remspændingen. 5. Spænd bolte for motor, samt kontramøtrikkerne. Opspænding af rem mellem motor og hydraulik pumpe Bolte for pumpe Justeringsbolt Opspændingen af rem foretages på følgende måde 1. De 2 bolte der holder pumpen løsnes. 2. Løsn kontramøtrik på justeringsbolten 3. Justere møtrikken på justeringsbolten indtil den korrekte remspænding er opnået. 4. Spænd bolte for pumpe, samt kontramøtrikkerne. Side 40 / 48

41 Opspænding af rem mellem kobling og klipper. Justeringsbolt Bolte for klipper Retteskinne Opspændingen af rem foretages på følgende måde 1. De 4 bolte der holder klipperen løsnes 2 i hver side. 2. Løsn kontramøtrikkerne på justeringsboltene 3. Justere møtrikken på justeringsbolten indtil den korrekte remspænding er opnået. 4. Kontrollere med en retteskinne om klippernes remskive er parallelle med koblingen. Hvis ikke justeres der på møtrikkerne. Kontrollere efterfølgende remspændingen. 5. Spænd bolte for klipper, samt kontramøtrikkerne. Side 41 / 48

42 12.5 Skift af Slagler Maskinen kan udstyres med 2 typer af slager: Y-slagler og boldbane slagler. Det er vigtigt at kontrollere for følgende inden maskinen startes: - Antallet af slagler 32 stk. for Y-slagler og 16 stk. for boldbane slagerne - Sjæklerne skal kunne dreje frit i slaglebommens bøsninger. - Slitagen på slagler, udskift hvis de er slidte. Bøsning Billedet viser en ny og en slidt Y-Slagle Ved udskiftning kontrolleres sjækkelen for slid, i punktet hvor slagerne hænger. Hvis der er tegn på slid skiftes sjækkelen. Ved udskiftning af slagler, skal bolten som sjækkelen hænger i og låsemøtrikken altid udskiftes. Slidpunkt for sjækel Billedet viser en ny og en slidt boldbaneslagle Ved udskiftning kontrolleres sjæklerne. Bolte og låsemøtrikker udskiftes. Udskift altid slagerne inden de bliver for slidte, nye slagler giver et pænere klipperesultat. Tilpas klipperhøjden efter forholdene, og lad aldrig slagerne røre jordoverfladen. Vigtigt: Ved udskiftning af slager skal alle slagler udskiftes, da der eller vil blive ubalance i slaglebommen. Ved skift af slager skal bolten og låsemøtrikken altid udskiftes Advarsel: En slidt bolt kan medføre at slaglen tabes, med fare til følge Advarsel: Kør aldrig med maskinen, hvis der mangler slagler, eller hvis disse er beskadiget. Side 42 / 48

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: 90 36 773 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf. 75 80 55 58, fax 75 80 55 78 A EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 98/37/EF, Bilag II, A Fabrikant Adresse : FSI

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 36 774 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning 2005 HANDY SWEEP 600 Betjeningsvejledning TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S Knullen 2 Højby 5260 Odense S Danmark Tlf.: +45 6395 5555 - Fax: +45 6395 5558 E-mail:post@texas.dk, www.texas.dk Vejledning nr.90700780

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

Slagleklipper til Atv

Slagleklipper til Atv Brugsanvisning Varenr.: 9044719 Slagleklipper til Atv Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Slagleklipper/brakpudser. Varenummer: 9044719 Beskrivelse: 120 cm

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Montage og serviceinstruktion

Montage og serviceinstruktion Montage og serviceinstruktion Husk de normale sikkerhedsregler Før arbejde på transmissionen, skal strømmen afbrydes. Det skal sikres at transmissionen, ikke kan startes under arbejdet. Følg i øvrigt anvisningerne

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere