Mounting instruction:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mounting instruction:"

Transkript

1 Montage vejledning: Mounting instruction: Montageanleitung: Montagebeskrivning: SV30 væg SV30 wall SV30 Wand SV30 vägg 40 cm 102 cm SV cm 2009

2 2 5 W D SolarVenti B C W SolarVenti D A Solarventi OK Solarventi 6 Solarventi 90 0 Minimum Inden du monterer: Find den bedste placering, så meget mod syd som muligt. Vær opmærksom på: Skygge fra træer, hegn m.v. Placering ude skal stemme med optimal placering inde i huset Sæt solfangeren ned i beslagene og vip den ind mod væggen W. Mærk øverste kant af med en blyant. Sæt en streg 5-6 mm højere. Det (røde) vinkel beslag (med skrue) skal nu flugte denne streg. Inden solfangeren sættes på, sættes flexslangen A og tætningsring D på. Denne skubbes gennem hullet og sættes på rammen inde i huset. Hvis man trækker flexrøret lidt længere end det er nødvendigt for at nå, vil det automatisk lukke tæt, når ventilrammen C skubbes ind og skrues fast med de små skruer til loft eller væg. Den hvide dyse B kan nu drejes fast i rammen. Flexslange i aluminium låser automatisk fast på studse med gummilæber. 5 2 Find det sted hvor solfangeren skal sidde og mærk af til hul mm og 2 nederste beslag (blå farve) skrues fast på væggen ca cm fra solfangerens yderkant. I de fleste tilfælde anbefales det at lade luftstudsen sidde i bunden som vist på tegninger fx af hensyn til skygge fra et udhæng. Solfangeren kan også sidde vandret. Skrue spændes ned i fals OBS: Husk det er 12 Volt. Ledningerne må IKKE sluttes til almindeligt el-net Ret til ændringer forbeholdes. SolarVenti A/S er uden ansvar for den endelige installation 6 Solfangeren må ikke lægges mere ned end de 60 0

3 1 Before you mount: Find the best place - A south, south east or south west facing site, with minimum shade is ideal Be aware of shadows from trees or fences. The siting outside must correspond with the optimal place inside the house. 2 When you have found the best place to install mark the spot for the hole ( mm). The lower 2 furniture's (blue colour) can be mounted with screws ca cm from side edge of frame. The position of the air inlet valve may be arbitrary chosen (up, down or any side) 3 Place the collector in the furniture's (blue colour) and tilt it towards the wall W. Mark the upper edge with a pencil and draw a line about 5-6 mm higher. The angular furniture s (red) should be mounted along this line. 5 Screw fixed into the fold 6 The collector must be tilted more than 60 0 from horizontal 4 Before the collector is finally mounted, fix the flexible tube A sealing D onto the outlet valve on the collector. Put the tube through the hole and fix it to the frame C inside the house. Push the frame into the hole and fix it to the wall. The white inlet valve B may now be pressed into the frame. Turn clockwise to fix. OBS: Only 12 Volt. Right for alterations 1 Der richtige Standort Der Luftkollektor möglicht zwischen Südost und Südwest ausrichten. Achten Sie auf Abschattung durch Bäume oder andere Gebäude. Beachten Sie, dass die Sonne im Winter sehr niedrig steht. 2 Markieren Sie danach wo das Loch gesägt werden muss (Ø = 135 bis 140mm). Messen Sie den Abstand zwischen dem Anschlussstutzen und der Unterkante des Luftkollektors. Schrauben Sie die 2 (blauen) Haltebeschläge an der Wand fest im abgemessenen Abstand (und 5 bis 10 cm von der Kollektorseite). 3 4 Der Kollektor wird in Haltebeschläge gesetzt und danach gegen die Wand W gekippt. Markieren Sie die obere Kante des Kollektors und schrauben Sie die (roten) Haltebeschläge 5 bis 6 mm über diese Markierung fest. Bevor der Kollektor montiert wird, befestigen Sie den flexiblen Zuluftschlauch A und die Dichtungsring D am Anschluss-stutz. Der Kollektor wird montiert, der flexible Zuluftschlauch durch das Loch gezogen und am Rahmen befestigt/gepresst. Nach dem Festschrauben des Rahmens C an der Wand kann man das Zuluftventil B reinpressen und in Uhrzeigerrichtung festdrehen. 5 Schraube wird oben festgespannt Nür 12 Volt. 6 Der Kollektor darf nur bis 60 0 geneigt werden Recht für Änderung ist vorbehalten. 1 Innan du monterar: Finn den bästa placeringen, så rakt mod syd som möjligt Tänk på skugga från träd, staket m.m. Placeringen utomhus skall stämma med optimal placering innomhus. 2 Markera platsen där solfångaren skall monteras och markera för håltagning mm och de 2 nedersta beslagen (blå färg) skruvas fast på väggen ca cm från solfångarens kant. Vanligast rekommenderar vi att låta fläkten sitta nedtill, som visat på ritning av hänsyn till skuggning från taksprång. Solfångaren kan också placeras vägrätt. 3 Placera solfångaren i beslagen (blå) och fäll in den mot väggen W. Markera överkanten med en penna med ett streck 5-6 mm högre. Den röda vinkeln (med skruv) skall nu följa detta streck. Skruv spännes 5 6 ned i fals Solfångeren får ej lutas mera än Innan solfångaren monteras, sätts flexslangen A och tätningsring D på. Denna föra genom hålet och monteras på ramen C inne i huset. Om man expanderar flexrøret lite längre än normalt kommer det automatiskt att sluta tätt när ventilramen förs på plats och skruvas fast med de små skruvarna mot tak eller vägg. Den vita stosen B kan nu skruvas fast i ramen. Flexslangen i aluminium låser automatiskt fast på kragen med gummilister OBS: Kom i håg att det är 12 Volt. Kablarna får EJ anslutas till el-nätet Rätt til ändringar förbehålles. SolarVenti A/S är ej ansvarigt för den slutliga installationen.

4 S Solar cell V S V V Solar cell Heat Cool Pump Pump 8 Regulator Unit On/off kontakt: Brun, blå og sort ledning fra Solarventi forbindes til de 3 klemmer I kontakten (hhv. nr. 1, 2 og 3). S Samleskrue. Kontakten V Ventilator i SolarVenti skilles ad her 9 8 Installation af regulatorunit 1) Ventilator tændes og slukkes med knappen: Ventilator on/off 2) Ventilators max. hastighed indstilles 3) Termostat for stop af ventilator når max ønsket temp. nås. (Sæt denne på max. Temp. i starten) 4) Køleventilator starter, når ventilator 1 afbrydes af termostat. 5) Ved hybridanlæg afbrydes pumpen på separat kontakt Pumpefunktionen benyttes normalt kun ved hybridanlæg, men der kan også sættes en lille ekstra ventilator på pumpeudgangen for ekstra udsugning i fx kælder. 10 Tilslutning af ledninger: Kabel fra solfanger: brun til klemme 1 blå til klemme 2 sort til klemme 3 Kabel til køleventilator: blå til klemme 4 sort til klemme 5 Kabel fra pumpe: sort til klemme 6 (kun hybridanlæg) rød til klemme 1 Klemrække 1-7 kan løftes af for ledningsmontering NB: spænd skruer forsigtigt V2 Ekstra køleventilator

5 7 On/off switch: The brown blue and black lead from collector must be connected to each terminal (1, 2 and 3)in the switch. S V Assembling screw Fan in the SolarVenti 9 8 Installation of regulator unit 1) The fan may be switched off here: Ventilator on/ off 2) The max. speed of the fan may be adjusted here 3) Thermostat for fan stop by max temp. Set this thermostat at max. at the beginning. 4) Cooling fan starts, when fan 1 stops by the thermostat. 5) On hybrid systems the pump may be switch off here. 10 Connection of wires: Wire from solar collector: brown to clamp 1 (in use by all SolarVentis) blue to clamp 2 black to clamp 3 Wire from cooling fan: blue to clamp 4 (only for cooling unit) black to clamp 5 Wire from pump: black to clamp 6 (only for Hybrid/plus system) red to clamp 7 Terminal row 1-7 may be disconnected for fixing the leads Note: fasten the screws cautiously V2 Extra cooling fan 7 On/off Kontakt: Die drei Farben, braun, blau und schwartz werden an die Klemmen: 1,2 und 3 im Kontakt verbunden. Sammel Schraube S V Ventilator im SolarVenti 9 8 Installation von der Regulatorunit 1) der Ventilator kann hier abgeschaltet werden (on/off) 2) Max Geschwindigkeit der Ventilator Einstellung (low/high speed) 3) Thermostat Stop bei max. Temperatur. Am Anfang sollten Sie dieser auf max. einstellen. 4) Kühlventilator startet wenn Ventilator nr. 1 stoppt. 10 Kabel Anschlüsse:: Kabel von der Solarzelle: braun an Klamme 1 (Für alle SolarVentis) blau an Klamme 2 Schwartz Klamme 3 Kabel von Kühlventilator: blau an Klamme 4 (Nur für das Kühlsystem) schwartz Klamme 5 Kabel von der Pumpe: schwartz Klamme 6 (Nur für Hybridsystem) rot an Klamme 7 Klamme reihe 1-7 kann ausgezogen werden für Kabelmontage Hinweis: befestigen Sie Schrauben vorsichtig! V2 Extra Ventilator für Kühlung 7 On/off kontakt: Brun, blå och svart kabel från Solarventi anslutas till de 3 plinter I kontakten (hhv. nr. 1, 2 og 3). S Fästskruv. Kontakten skilles ad her V Fläkt i SolarVenti 9 8 Installation av regulatorunit 1) Fläkten startar och stängs med knappen: Ventilator on/ off 2)Fläkthastigheten regleras med vredet : low/high Speed 3)Termostat som stänger fläkten när önskad temperatur uppnåtts. Sæt denne på max. i början. 4)Kylfläkten startar när termostaten stänger av varmluftsfläkten 10 Ledningsanslutning: Kabel från solfångare: brun till plint 1 blå till plint 2 svart till plint 3 Kabel till kylfläkt: blå till plint 4 svart till plint 5 Kabel från pump: svart till plint 6 (kun hybridanlæg) röd till plint 7 Kopplingsplint 1-7 kan lyftas av vid ledningsanslutning OBS: fäst skruvar försiktigt V2 Ekstra køleventilator

6 Pakkeliste: (Vægmontage) Ved modtagelse tjekkes dette: (I tilfælde af mangel kontaktes firmaet) 1 stk SolarVenti: SV30 1 kasse med 1x6W og 1x12W solcelle 1 kasse med: 1 stk ventilatordel + 1 stk 50 cm alu-flexslange + 1 pose med dele til vægmontage: dvs. 2 bundvinkler og 2 topvinkler m/skrue og div. skuer. + 1 stk hvid indblæsningsventil med ramme + 1 stk regulatorunit (eller kontakt) PS: Ved anlæg til tagmontage bestilles en ekstra kasse med tilbehør og særlig vejledning. Information: Ventilator kører kun når solen skinner. Regulatoren må kun trække 1 ventilator ad gangen. (Medmindre ekstra ventilator sættes på pumpeudgang) Den kan dog tilsluttes op til 3 solceller på en gang. Tekniske fordele: Regulatoren er forsynet med en mikroprocessor, som måler og styrer solcellens spænding. Ved lav sol opretholder regulatoren en spænding på ca. 15 volt på solcellen, så der opnås max. effekt af denne under alle forhold. Kan betyde op til 20% mere strømudbytte under lav solindstråling. Dvs. hurtigere start af ventilator end ellers og dermed længere driftstid. PS: se alle delene på sidste side Værktøjsliste: Boremaskine m. hulsav ø mm eller stiksav. Skruetrækker, Waterpas Tips: Når du ikke er i huset, så lad systemet blæse maximalt ind. Fx sku op for ventil og regulator på max. Sæt også termostatfunktionen på max. Regulerer man ned for luftmængde bliver den varmere. Men altså også en mindre mængde frisk luft. Normalt er det ikke nødvendig at rengøre bagsiden, men solfangeren kan vippes lidt ud, hvis man løsner de øverste skruer. Solfangeren kan også sidde både lodret og vandret. Fjern tape og beskyttelsesplast fra solfanger snarest efter montage List of components: (Wall mounting) Check this by receipt of goods: 1 x SolarVenti SV30 1 box with: 1x6 W and 1x12 W solar cell 1 box with: 1x Flex alu-tube 50 cm + 1 bag with furniture for wall mounting: That is: 2 bottom- and 2 top furniture s with screws. + 1 white air inlet valve with galvanized frame. + 1 regulator unit PS: see all components at the last page List of tools: Electric drill with hole saw Ø mm or a compass saw screwdriver, spirit level Information: The regulator may only pull 1 ventilator at a time. (You may use clamp 6 and 7 (pump) for extra fan) It may though be connected to max 3 solar cells of 12W each at a time. Technical advantages : The regulator works by a microprocessor. At little sunshine the regulator will keep a tension of ca. 15 volt in the solar cell, so you get max. effect of this under all conditions. This gives app. 20% more watt by low radiation. That means faster start of the fan than else and longer running periods. Tip: When you are away from the house, let the system blow in a maximum of air. Put the valve and (if present) the regulator on max. speed and temperature Less air flow gives higher inlet air temperature. (But also less quantity of fresh air) Normally it is not necessary to clean the backside, but the collector may be tilted a little if you loosen the upper screws in the mounting furniture s. Remove tape and protection foil from the collector instantly.

7 Packliste: (Wandmontage) Prüfen Sie den Inhalt - ist alles da: (Fehlt etwas setzen Sie sich bitte umgehend mit ihrem Lieferant in Verbindung) 1 x Solarventi SV30 1 Paket mit: 1x6 W und 1x12 W Solarzelle 1 Paket mit: 50 cm Flexibler Alu-Schlauch + 1 x Tüte mit Montagesatz: d.h. 2 untere Hal tebeschläge und 2 obere mit 4 Schrauben + 1 x weiße Zuluftventil und Einbaurahmen + 1 x Regulatoreinheit (oder Kontakt) Information: Der Regulator darf nur an einem (1) Ventilator angeschlossen werden (Außerdem man Klamme 6 und 7 benutzt (Pumpeaussgang)) Technische Vorteile: Der Regulator benutzt einen Mikroprozessor. Bei wenig Sonnenlicht hält die Regulator einen Spannung von ca. 15 Volt in der Solarzelle so dass die Leistung maximal wird. Das ergibt etwa 20% Mehrleistung an Zeiten mit wenig Sonne. Die Ventilator startet schneller und läuft länger als sonst Die alte, feuchte Luft sucht automatisch dahin wo sie rauskommen kann, so wie vom Bad, Küche oder Undichtigkeiten. PS: sehen Sie alle Teile an der letzte Seite Das richtige Werkzeug: Bohrmachine mit Lochkreissäge-Aufsatz Ø = mm Holz- oder Steinbohrer, 6 mm Schraubendreher, Wasserwaage Tips: Wenn Sie nicht im Hause sind stellen Sie am besten das Gerät auf Maximaler Luftmenge. Die Thermostatfunktion auch auf max. Temperatur. Wenn Sie die Luftmenge heruntersetzt kriegen Sie eine wärmere Luftzufuhr Normalerweise ist es nicht notwendig die Rückwand zu reinige. Der Kollektor kann jedoch ein Bisschen gekippt werden wenn Sie die oberste Schrauben losmachen. Die Abdeckung nur mit sanfte Reinigungsmitteln reinigen. Entfernen Sie bitte Tesafilm/Klebeband, Schutzfolie sofort vom Kollektor. Packelista: (Väggmontering) Vid uppackning kontrolleras följande: (Om något fattas, kontakta din ÅF) 1 stk SolarVenti: SV30 1 Paket med: 1x6 W och 1x12 W solcell 1 Paket med: 1 x 50 cm. alu-flexslange + 1 påse med delar till väggmontage: dvs. 4 vinkelbeslag, skruv m.m stk vit tilluftsdon med ram + 1 stk regulator (eller kontakt) PS: För takmontering gäller särkild utrustning och tillbehör och monteringsbeskrivning. Information: Fläkten går endast då solen skiner. Regulatorn kan endast driva en fläkt åt gången. (Medmindre man benytter utgang 6-7 til pumpe) Den kan dock anslutas upptill 3 solceller samtidigt. Tekniska fördelar: Regulatorn är försedd med en mikroprocessor som mäter och styr solcellens spänning. Vid låg solintensitet upprätthåller regulatorn en spänning av ca: 15V på solcellen så att maximal effekt från denna uppnås under alla förhållanden. PS: se alle delene på sidste side Verktygslista: Borrmaskin m. hålsåg Ø = mm eller sticksåsg. Skruvmejsel, Vattenpass Tips: När du inte är i huset, så låt systemet blåsa maximalt. Öppna ventilen och ställ regulatorn på max. Justerar man ner luftmängden blir den varmare. Men luftmängden minskar också. Normalt behöver man inte rengöra baksidan, men solfångearen kan lätt tippas ut en aning, om man lossar de översta skruvarna. Vi rekommenderar normalt att låta inblåset på SV14 vara placerat i underkant, både av hänsyn til solinfallet på solcellen och inblåset av den varma luften, som gärna får ske nedtill. Solfångaren kan också placeras horisontellt. Avlägsna genast all skyddsplast och tejp från solfångaren.

8 D S 5 SV30: montage af ventilatorenhed samt solceller 1) Den lille endeplade i enden af solfangeren skrues af. 2) Ventilatorenheden D skrues på bagsiden af fangeren. Bemærk: Ledningerne med solcellestik trækkes ud af hullet i endeprofilen inden fastgørelse af ventilatorenheden. For at undgå transportskader og lette evt. udskiftning af sliddele kommer ventilatorenheden samt solcellerne S i separate kasser. Bemærk: Tjek at solcellerne er intakte før montage. 3) Solcellestikket klikkes på - gerne på taget. Bemærk: Først den lille 6 Watts - herefter den store 12 Watts. 4) Solcellerne skal glide i de monterede solcelleskinner. 5) Endepladen skrues på (brug medfølgende skruer) Hvis du ønsker at sætte mere end watt solcelle i: skal du først tage første sikkerhedsskrue ud på bagsiden af solfangeren, så der kan skubbes længere ind. Der er plads til i alt 3 x 12 Watt solceller. Kablet fra en 3 die solcelle trækkes ud gennem et ekstra hul man borer i ventilatorens plade. Ved 3 solceller skal begge sikkerhedsskruer fjernes. Mere information på: Ret til ændringer forbeholdes. SolarVenti er uden ansvar for den endelige installation

9 SV30: mounting of fan unit and solar cells. 1) Remove the small cover at the end of the solar air collector 2) Fan unit D is fixed onto the backside of the collector. Remark that the cable is pulled out through the slide hole 4) Slide the small 6 Watt PV-panel (solar cell S) in with the connector last. Then slide the 12 Watt PV-panel into the collector.the solar cells are placed close together. 3) The connector on the longer cable is fixed onto the 6W solar cell - the shorter cable to the 12 W solar 5) Put the cover back over the hole and make sure that the wires from the PV-panels cannot come into contact with the blades of the fan. Follow wire diagram from the mounting instructions. If you mount more than watt solar cell you must remove 1 or 2 stop screws on the backside of the solar collector. If you put in 3 solar cells both stop screws must be removed. The third solar cell must be sliced into the collector before the others, and must be connected with an extra cable. This cable you can lead through the plate with the fan in an extra hole. More information on: SV30: Montage von Ventilator und Solarzellen 1) Das kleine Deckel wird abgeschraubt Um Transportschaden zu vermeiden werden die Solarzellen S separat geliefert. 2) Die Ventilatoreinheit Dwird festgeschraubt am Rückwand. Bemerken Sie bitte, dass die Kabel mit Solarzelle Steckverbindungen erst durch dass Deckelloch durchgezogen werden. 3) Die Stecker werden anmontiert - erst das 6 Watt und danach das 12 Watt. Pass auf, dass die Kabel nicht der Ventilator anrühren. 4) Die Solarzellen werden eingeschoben in den Schienen (erst die kleine) 5) Das Deckel wird wieder angeschraubt. Wenn Sie mehr als 6+12 Watt Solarzelle installieren, müssen Sie die Sicherheitsschrauben am Rückwand beobachten Wenn Sie mehr als Watt Solarzelle installieren müssen Sie die Stoppschraube am Rückwand entfernen. Es ist möglich bis 3 x 12 Watt zum einsetzen. Bei 3 Solarzellen müssen Sie beide Stopps entfernen. SV30: montering av fläktpaket samt solceller 1) Tag bort den lilla täckplattan på solfångarens gavel. 2) Ventilatorenheden D skrues på bagsiden af fangeren. Bemærk: Ledningerne med solcellestik trækkes ud af hullet i endeprofilen inden fastgørelse af ventilatorenheden. 4) Solcellerne skal glide i de monterede solcelleskinner. För att minska risken för transportskador och för att underlätta eventuellt byte av förslitningsdelar levereras solceller och fläktpaket i separata förpackningar. Kontrollera att solcellerna ej är skadade innan montering. 3) Solcellerna klickas fast i de jackbara plintarna (Detta går bra när solfångaren är på plats på taket). Först den lilla 6W s cellen och därefter den stora 12W. 5) Täcklocket skruvas på plats med medföljande skruvar Ifall Du önskar montera fler solceller än de bägge som medföljer i normalleverans (6 + 12W) Lossa då den första säkerhetsskruven på solfångarens baksida för att ge möjlighet att skjuta in solcellerna längre i profilskenan. (Totalt finns det plats för 3st 12W s solceller). Sladden från den tredje solcellen dras ut genom ett extra hål som borras i fläktpaketets fästplatta. Vid montering av 3 solceller skall bägge säkerhetsskruvarna på solfångarens baksida tas bort. Mere information på: Ret til ændringer forbeholdes. SolarVenti er uden ansvar for den endelige installation

10 SV30 B D A D 5 C

11 12 W 6 W S S SV30 = 12W + 6W = 18 W SV30H = 3 x 12 W = 36 W

12 2009

Montage vejledning - SV2 / SV3 / SV7/SV14 væg. Mounting instruction - SV2 / SV3 / SV7/SV14 wall. Montageanleitung - SV2 / SV3 / SV7/SV14Wand

Montage vejledning - SV2 / SV3 / SV7/SV14 væg. Mounting instruction - SV2 / SV3 / SV7/SV14 wall. Montageanleitung - SV2 / SV3 / SV7/SV14Wand Montage vejledning - S / SV3 / SV7/SV14 væg Jan 200 Mounting instruction - S / SV3 / SV7/SV14 wall Montageanleitung - S / SV3 / SV7/SV14Wand Montagebeskrivning - S / SV3 / SV7/SV14 vägg 52,4 cm S (xxxx)

Læs mere

Montage vejledning - SV3 / SV7/SV14 væg

Montage vejledning - SV3 / SV7/SV14 væg Montage vejledning - S3 / S7/S14 væg Juli 2013 Mounting instruction - S3 / S7/S14 wall Montageanleitung - S3 / S7/S14Wand Montagebeskrivning - S3 / S7/S14 vägg S3 S3 Ø = (125 mm) 70,4 26,2 cm 52,4 cm S7

Læs mere

Montage vejledning SV14 - SV20 væg. Mounting instruction SV14 - SV20 wall. Montageanleitung SV14 - SV20 Wand. Montagebeskrivning SV14 - SV20

Montage vejledning SV14 - SV20 væg. Mounting instruction SV14 - SV20 wall. Montageanleitung SV14 - SV20 Wand. Montagebeskrivning SV14 - SV20 Montage vejledning S14 - S20 væg Oktt. 2013 Mounting instruction S14 - S20 wall Montageanleitung S14 - S20 Wand Montagebeskrivning S14 - S20 vägg 32cm 35,2 cm Ø = 125 mm S14 70,4 cm S14 17,4 cm S20 S20

Læs mere

Montage vejledning - SV2 / SV3 / SV7 væg. Mounting instruction - SV2 / SV3 / SV7 wall. Montageanleitung - SV2 / SV3 / SV7 Wand

Montage vejledning - SV2 / SV3 / SV7 væg. Mounting instruction - SV2 / SV3 / SV7 wall. Montageanleitung - SV2 / SV3 / SV7 Wand Montage vejledning - SV2 / SV3 / SV7 væg Mounting instruction - SV2 / SV3 / SV7 wall Montageanleitung - SV2 / SV3 / SV7 Wand Montagebeskrivning - SV2 / SV3 / SV7 vägg SV2 (xxxx) 26,2cm 52,5 cm SV2 52,5cm

Læs mere

Mounting instruction:

Mounting instruction: Montage vejledning: Mounting instruction: Montageanleitung: Montagebeskrivning: SV14 væg SV14 wall SV14 Wand SV14 vägg SV14 1 cm 32 cm 72 cm www.solarventi.com 2007 2 W SolarVenti C W SolarVenti B A Solarventi

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Mounting instruction:

Mounting instruction: Montage vejledning: Mounting instruction: Montageanleitung: Montagebeskrivning: SV30 væg SV30 wall SV30 Wand SV30 vägg 20 cm 102 cm SV30 300 cm www.solarventi.com 2007 2 5 W SolarVenti B C W SolarVenti

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Installation af SolarVenti SV30: tag Type 1 og 2

Installation af SolarVenti SV30: tag Type 1 og 2 Installation af SolarVenti SV30: Type 1 og 2 August 2006 Gode tips: Find den bedste placering så tæt på indblæsningsstedet som muligt. Indblæsning placeres bedst i et større centralt rum evt i flere rum.

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Montage vejledning - SV2 / SV3 / SV7/SV14 væg. Mounting instruction - SV2 / SV3 / SV7/SV14 wall. Montagebeskrivning - SV2 / SV3 / SV7/SV14 vägg

Montage vejledning - SV2 / SV3 / SV7/SV14 væg. Mounting instruction - SV2 / SV3 / SV7/SV14 wall. Montagebeskrivning - SV2 / SV3 / SV7/SV14 vägg Montage vejledning - SV2 / SV3 / SV7/SV14 væg Mounting instruction - SV2 / SV3 / SV7/SV14 wall Asennusohje - SV2 / SV3 / SV7/SV14 Seinä Montagebeskrivning - SV2 / SV3 / SV7/SV14 vägg 52,4 cm SV2 SV2 52,4cm

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

REG2 ( in line fan) SV30AX 300 cm 40 cm 46 cm 102 cm 46 cm

REG2 ( in line fan) SV30AX 300 cm 40 cm 46 cm 102 cm 46 cm www.luftkollektor-portal.de Mounting instruction: Montageanleitung: Guide de montage: SV30AX wall SV30AX Wand SV30AX mural REG2 ( in line fan) 300 cm 46 cm 40 cm PV SV30AX 102 cm 46 cm 2 5 W SolarVenti

Læs mere

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200 Air Technology Manual Sun Vent. SV 500 og SV 200 ROBOT Airtech a s Telefon : +45 97 53 4 33 Web : www.robot-airtech.dk Gemsevej Telefax : +45 97 53 4 90 E-mail : mail@robot-airtech.dk DK 7800 Skive Sun

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel.

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel. FutureVent Mounting instruction Ventilation row (WFV), Insolation box (WFB), Regenerator (WFR), Control unit (WFC), Drip edge (WFD), Outdoor screen (WFS), Mounting frame (WFF) & Indoor grill (WFG) DK Montagevejledning

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC User Guide edienungsanleitung rugervejledning rukerveiledning ruksanvisning G D DK N S www.exodraft.com 3001962-10.11 User Guide G How to use the control. 1. Start the chimney fan by pressing the ON/OFF-button

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsanvisning (SV) Montering av armstöd, griphandtag

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin K/N S Monteringsvejledning Monteringsanvisning eko Plus Plisségardin Montering Loft / Tak ækkappen sættes på beslagene / Sätt täckkåpan på beslaget eslag fast / Skruva fast beslaget Mulighed for kile

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Fitting instructions

Fitting instructions DK Monteringsvejledning Til lykke med Deres nye skydedørsgarderobe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset på mål, og indrettet efter Deres ønsker og behov. I denne vejledning er

Læs mere

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning R1 99850 / Rev. 16-04-2012 D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Privat Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Vers. 12/06/2014 Indhold: Generel information om SolarVenti kælderaffugtning Affugtning af kælderen.3 SolarVenti kældermodellerne..3 SolarVenti kældersæt...3

Læs mere

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem create and combine 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem Med Bocca har formålet været at skabe en fleksibel opbevaringsserie. Bocca er møbler i et moderne design med metalgreb og mulighed for flotte

Læs mere

PRISER GÆLDENDE PR. 01.04.2013 VENTIL 11PANELRADIATORER

PRISER GÆLDENDE PR. 01.04.2013 VENTIL 11PANELRADIATORER PRISER GÆLDENDE PR. 01.04.2013 VENTIL 11PANELRADIATORER 12 TYPE 11 VENTIL = Lagervarer Lgd/mm Hd/mm 300 400 500 600 900 300 Kr. 1016,- 1065,- 1087,- 1118,- 1393,- Watt: 109 121 146 170 234 400 Kr. 1016,-

Læs mere

POS: ,

POS: , Dagkort AHSF Karup Å opstrøms Hagebro Natfiskeri imellem kl. 23:30-04:00 langs den grønne linje ikke tilladt! POS: 56.40678, 9.00662 POS: 56.40337, 9.01502 POS: 56.40195, 9.02268 POS: 56.39969, 9.03261

Læs mere

INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 AVQM - PN 16/25. 1 = 120 o. 3 p b = 0.2 bar 7369151-6 SIBC R&D VI.55.N8.51 3/00

INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 AVQM - PN 16/25. 1 = 120 o. 3 p b = 0.2 bar 7369151-6 SIBC R&D VI.55.N8.51 3/00 INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 1 AVQM - PN 16/25 2 3 p b = 0.2 bar 1 = 120 o 1 = 120 o 3a p b = 0.5 bar 1-10 = DN 15-20 1-14 = DN 25-32 4a 4b 4c 4d DANSK AVQM er en selvvirkende flowregulator

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Dit Fibaro system kan have op til 230 Z-Wave enheder tilsluttet til det. Nedenfor kan du læse hvordan du tilføjer Fibaro enheder til din Home Center Lite eller

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af skubbebøjle på Wombat. Monteringsanvisning (N) Montering av kjørebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af skubbebøjle på Wombat. Monteringsanvisning (N) Montering av kjørebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af skubbebøjle på Wombat Monteringsanvisning (N) Montering av kjørebøyle Mounting instruction (G) Mounting the pushbrace Montage instructies (NL) evestiging van de duwbeugel

Læs mere

9933 9933 UK: Comply with the European safety standard EN 747:2007 part 1 and part 2. Be aware of the danger of young children (under the age of 6), falling from upper bed. This bed has not been

Læs mere

GARDEROBELØSNING: SAMLEVEJLEDNING TIL INVENDIG INTERIØR

GARDEROBELØSNING: SAMLEVEJLEDNING TIL INVENDIG INTERIØR GARDEROBELØSNING: SAMLEVEJLEDNING TIL INVENDIG INTERIØR 16,65 A-A ( 1 : 1 ) 13,65 A 1_ 20.08.027 2_ 20.08.032 3_ 20.08.018 4_ 80.22.054 OBS! Bemærk venligst at dette er en standard samlevejledning. Skabet

Læs mere

Motor type V Instructions H DK GB

Motor type V Instructions H DK GB Motor type V Instructions 99.48.01-H DK GB Ventilmotor type V DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING (GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS (D) MONTAGEANLEITUNG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Montagevejledning............... side 3 Belastningsoversigt...............side 7 Sikkerhed

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

1. Montagevejdledninger til DS og DG-serien

1. Montagevejdledninger til DS og DG-serien 1. Montagevejdledninger til DS og DG-serien 1.1. Montage på mur DanSolar Montagevejledning (A = DS-serie, B = DG-serie) Vægmontering: 1A. Find det sted hvor solfangeren skal sidde og skru de 2 nederste

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk 2011 / 2012 COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk COLORS BY COPENHAGEN Colors by Copenhagen design by Michael Waltersdorff Konceptet er som det første

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af pedal. Monteringsanvisning (N) Montering av pedal. Mounting instruction (GB) Mounting the foot pedal kit

Monteringsvejledning (DK) Montering af pedal. Monteringsanvisning (N) Montering av pedal. Mounting instruction (GB) Mounting the foot pedal kit Monteringsvejledning () Montering af pedal Monteringsanvisning (N) Montering av pedal Mounting instruction () Mounting the foot pedal kit Montageanleitung () Montage des ußpedals für igh-low estelle Montage

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Collar. coffee grinder. Art. no. 423

Collar. coffee grinder. Art. no. 423 Collar coffee grinder Art. no. 423 UK: Collar coffee grinder Instruction Handle Fixing cap Top lid Nut stopper Spacer Ajustment nut Grinder How to disassemble the Collar coffee grinder Remove the the top

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Villa 550 / Villa 650 R4223 V7 2014

Villa 550 / Villa 650 R4223 V7 2014 Villa 550 / Villa 650 R43 V7 04 Tillykke med dit nye Villa helårstelt Denne vejledning beskriver opstillingsprocessen. Studer vejledningen nøje før påbegyndelse af processen og vær opmærksom på din egen

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Tak fordi du har købt et Vems produkt.

Tak fordi du har købt et Vems produkt. Side 1. Tak fordi du har købt et Vems produkt. Denne guide vil hjælpe dig med at samle Vems 3,3 motorstyringen. Følg guiden grundigt og spørg hvis du kommer i tvivl om noget. Denne vejledning er ikke færdiggjort

Læs mere

NewTime S-1. Monteringsvejledning

NewTime S-1. Monteringsvejledning NewTime S-1 Monteringsvejledning Kassens indhold 4x Rawlplugs 4x Skruer 2 4x Hætter 4x Pakninger Toilet Det skal du bruge Boremaskine Bor, 6mm Stjerneskruetrækker Silicone baseret vådrums fugemasse. Slange

Læs mere

Lobby - KYV Montagevejledning / Installation instructions Montageanleitung / Monteringsanvisning

Lobby - KYV Montagevejledning / Installation instructions Montageanleitung / Monteringsanvisning furniture Lobby - KYV Montagevejledning / Installation instructions Montageanleitung / Monteringsanvisning Products by VEKSØ 3000 Extension 3290 Start Opbygning og partlist / Drawing and parts list Aufbau

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov 3002980-2014-06-17.fm MPR4 / MPR8 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk MPR4 MPR8 DK - Regulator for ventilationsmotorer

Læs mere

flowiq & MULTICAL 21 External antenna

flowiq & MULTICAL 21 External antenna Installation and User Guide flowiq & MULTICAL 21 External antenna English - Deutsch - Dansk Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg T: +45 89 93 10 00 info@kamstrup.com kamstrup.com Contents

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

MIG Manager Quickguide til Sigma/Sigma Galaxy/FLEX 2 betjeningspaneler

MIG Manager Quickguide til Sigma/Sigma Galaxy/FLEX 2 betjeningspaneler MIG Manager Quickguide til Sigma/Sigma Galaxy/FLEX 2 betjeningspaneler MIG Manager kan kun anvendes til maskiner udstyret med MIG Manager kit. Indlæs/Vent Valg af displayvisning Til-fra/op-ned justering

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere