Mounting instruction:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mounting instruction:"

Transkript

1 Montage vejledning: Mounting instruction: Montageanleitung: Montagebeskrivning: SV30 væg SV30 wall SV30 Wand SV30 vägg 40 cm 102 cm SV cm 2009

2 2 5 W D SolarVenti B C W SolarVenti D A Solarventi OK Solarventi 6 Solarventi 90 0 Minimum Inden du monterer: Find den bedste placering, så meget mod syd som muligt. Vær opmærksom på: Skygge fra træer, hegn m.v. Placering ude skal stemme med optimal placering inde i huset Sæt solfangeren ned i beslagene og vip den ind mod væggen W. Mærk øverste kant af med en blyant. Sæt en streg 5-6 mm højere. Det (røde) vinkel beslag (med skrue) skal nu flugte denne streg. Inden solfangeren sættes på, sættes flexslangen A og tætningsring D på. Denne skubbes gennem hullet og sættes på rammen inde i huset. Hvis man trækker flexrøret lidt længere end det er nødvendigt for at nå, vil det automatisk lukke tæt, når ventilrammen C skubbes ind og skrues fast med de små skruer til loft eller væg. Den hvide dyse B kan nu drejes fast i rammen. Flexslange i aluminium låser automatisk fast på studse med gummilæber. 5 2 Find det sted hvor solfangeren skal sidde og mærk af til hul mm og 2 nederste beslag (blå farve) skrues fast på væggen ca cm fra solfangerens yderkant. I de fleste tilfælde anbefales det at lade luftstudsen sidde i bunden som vist på tegninger fx af hensyn til skygge fra et udhæng. Solfangeren kan også sidde vandret. Skrue spændes ned i fals OBS: Husk det er 12 Volt. Ledningerne må IKKE sluttes til almindeligt el-net Ret til ændringer forbeholdes. SolarVenti A/S er uden ansvar for den endelige installation 6 Solfangeren må ikke lægges mere ned end de 60 0

3 1 Before you mount: Find the best place - A south, south east or south west facing site, with minimum shade is ideal Be aware of shadows from trees or fences. The siting outside must correspond with the optimal place inside the house. 2 When you have found the best place to install mark the spot for the hole ( mm). The lower 2 furniture's (blue colour) can be mounted with screws ca cm from side edge of frame. The position of the air inlet valve may be arbitrary chosen (up, down or any side) 3 Place the collector in the furniture's (blue colour) and tilt it towards the wall W. Mark the upper edge with a pencil and draw a line about 5-6 mm higher. The angular furniture s (red) should be mounted along this line. 5 Screw fixed into the fold 6 The collector must be tilted more than 60 0 from horizontal 4 Before the collector is finally mounted, fix the flexible tube A sealing D onto the outlet valve on the collector. Put the tube through the hole and fix it to the frame C inside the house. Push the frame into the hole and fix it to the wall. The white inlet valve B may now be pressed into the frame. Turn clockwise to fix. OBS: Only 12 Volt. Right for alterations 1 Der richtige Standort Der Luftkollektor möglicht zwischen Südost und Südwest ausrichten. Achten Sie auf Abschattung durch Bäume oder andere Gebäude. Beachten Sie, dass die Sonne im Winter sehr niedrig steht. 2 Markieren Sie danach wo das Loch gesägt werden muss (Ø = 135 bis 140mm). Messen Sie den Abstand zwischen dem Anschlussstutzen und der Unterkante des Luftkollektors. Schrauben Sie die 2 (blauen) Haltebeschläge an der Wand fest im abgemessenen Abstand (und 5 bis 10 cm von der Kollektorseite). 3 4 Der Kollektor wird in Haltebeschläge gesetzt und danach gegen die Wand W gekippt. Markieren Sie die obere Kante des Kollektors und schrauben Sie die (roten) Haltebeschläge 5 bis 6 mm über diese Markierung fest. Bevor der Kollektor montiert wird, befestigen Sie den flexiblen Zuluftschlauch A und die Dichtungsring D am Anschluss-stutz. Der Kollektor wird montiert, der flexible Zuluftschlauch durch das Loch gezogen und am Rahmen befestigt/gepresst. Nach dem Festschrauben des Rahmens C an der Wand kann man das Zuluftventil B reinpressen und in Uhrzeigerrichtung festdrehen. 5 Schraube wird oben festgespannt Nür 12 Volt. 6 Der Kollektor darf nur bis 60 0 geneigt werden Recht für Änderung ist vorbehalten. 1 Innan du monterar: Finn den bästa placeringen, så rakt mod syd som möjligt Tänk på skugga från träd, staket m.m. Placeringen utomhus skall stämma med optimal placering innomhus. 2 Markera platsen där solfångaren skall monteras och markera för håltagning mm och de 2 nedersta beslagen (blå färg) skruvas fast på väggen ca cm från solfångarens kant. Vanligast rekommenderar vi att låta fläkten sitta nedtill, som visat på ritning av hänsyn till skuggning från taksprång. Solfångaren kan också placeras vägrätt. 3 Placera solfångaren i beslagen (blå) och fäll in den mot väggen W. Markera överkanten med en penna med ett streck 5-6 mm högre. Den röda vinkeln (med skruv) skall nu följa detta streck. Skruv spännes 5 6 ned i fals Solfångeren får ej lutas mera än Innan solfångaren monteras, sätts flexslangen A och tätningsring D på. Denna föra genom hålet och monteras på ramen C inne i huset. Om man expanderar flexrøret lite längre än normalt kommer det automatiskt att sluta tätt när ventilramen förs på plats och skruvas fast med de små skruvarna mot tak eller vägg. Den vita stosen B kan nu skruvas fast i ramen. Flexslangen i aluminium låser automatiskt fast på kragen med gummilister OBS: Kom i håg att det är 12 Volt. Kablarna får EJ anslutas till el-nätet Rätt til ändringar förbehålles. SolarVenti A/S är ej ansvarigt för den slutliga installationen.

4 S Solar cell V S V V Solar cell Heat Cool Pump Pump 8 Regulator Unit On/off kontakt: Brun, blå og sort ledning fra Solarventi forbindes til de 3 klemmer I kontakten (hhv. nr. 1, 2 og 3). S Samleskrue. Kontakten V Ventilator i SolarVenti skilles ad her 9 8 Installation af regulatorunit 1) Ventilator tændes og slukkes med knappen: Ventilator on/off 2) Ventilators max. hastighed indstilles 3) Termostat for stop af ventilator når max ønsket temp. nås. (Sæt denne på max. Temp. i starten) 4) Køleventilator starter, når ventilator 1 afbrydes af termostat. 5) Ved hybridanlæg afbrydes pumpen på separat kontakt Pumpefunktionen benyttes normalt kun ved hybridanlæg, men der kan også sættes en lille ekstra ventilator på pumpeudgangen for ekstra udsugning i fx kælder. 10 Tilslutning af ledninger: Kabel fra solfanger: brun til klemme 1 blå til klemme 2 sort til klemme 3 Kabel til køleventilator: blå til klemme 4 sort til klemme 5 Kabel fra pumpe: sort til klemme 6 (kun hybridanlæg) rød til klemme 1 Klemrække 1-7 kan løftes af for ledningsmontering NB: spænd skruer forsigtigt V2 Ekstra køleventilator

5 7 On/off switch: The brown blue and black lead from collector must be connected to each terminal (1, 2 and 3)in the switch. S V Assembling screw Fan in the SolarVenti 9 8 Installation of regulator unit 1) The fan may be switched off here: Ventilator on/ off 2) The max. speed of the fan may be adjusted here 3) Thermostat for fan stop by max temp. Set this thermostat at max. at the beginning. 4) Cooling fan starts, when fan 1 stops by the thermostat. 5) On hybrid systems the pump may be switch off here. 10 Connection of wires: Wire from solar collector: brown to clamp 1 (in use by all SolarVentis) blue to clamp 2 black to clamp 3 Wire from cooling fan: blue to clamp 4 (only for cooling unit) black to clamp 5 Wire from pump: black to clamp 6 (only for Hybrid/plus system) red to clamp 7 Terminal row 1-7 may be disconnected for fixing the leads Note: fasten the screws cautiously V2 Extra cooling fan 7 On/off Kontakt: Die drei Farben, braun, blau und schwartz werden an die Klemmen: 1,2 und 3 im Kontakt verbunden. Sammel Schraube S V Ventilator im SolarVenti 9 8 Installation von der Regulatorunit 1) der Ventilator kann hier abgeschaltet werden (on/off) 2) Max Geschwindigkeit der Ventilator Einstellung (low/high speed) 3) Thermostat Stop bei max. Temperatur. Am Anfang sollten Sie dieser auf max. einstellen. 4) Kühlventilator startet wenn Ventilator nr. 1 stoppt. 10 Kabel Anschlüsse:: Kabel von der Solarzelle: braun an Klamme 1 (Für alle SolarVentis) blau an Klamme 2 Schwartz Klamme 3 Kabel von Kühlventilator: blau an Klamme 4 (Nur für das Kühlsystem) schwartz Klamme 5 Kabel von der Pumpe: schwartz Klamme 6 (Nur für Hybridsystem) rot an Klamme 7 Klamme reihe 1-7 kann ausgezogen werden für Kabelmontage Hinweis: befestigen Sie Schrauben vorsichtig! V2 Extra Ventilator für Kühlung 7 On/off kontakt: Brun, blå och svart kabel från Solarventi anslutas till de 3 plinter I kontakten (hhv. nr. 1, 2 og 3). S Fästskruv. Kontakten skilles ad her V Fläkt i SolarVenti 9 8 Installation av regulatorunit 1) Fläkten startar och stängs med knappen: Ventilator on/ off 2)Fläkthastigheten regleras med vredet : low/high Speed 3)Termostat som stänger fläkten när önskad temperatur uppnåtts. Sæt denne på max. i början. 4)Kylfläkten startar när termostaten stänger av varmluftsfläkten 10 Ledningsanslutning: Kabel från solfångare: brun till plint 1 blå till plint 2 svart till plint 3 Kabel till kylfläkt: blå till plint 4 svart till plint 5 Kabel från pump: svart till plint 6 (kun hybridanlæg) röd till plint 7 Kopplingsplint 1-7 kan lyftas av vid ledningsanslutning OBS: fäst skruvar försiktigt V2 Ekstra køleventilator

6 Pakkeliste: (Vægmontage) Ved modtagelse tjekkes dette: (I tilfælde af mangel kontaktes firmaet) 1 stk SolarVenti: SV30 1 kasse med 1x6W og 1x12W solcelle 1 kasse med: 1 stk ventilatordel + 1 stk 50 cm alu-flexslange + 1 pose med dele til vægmontage: dvs. 2 bundvinkler og 2 topvinkler m/skrue og div. skuer. + 1 stk hvid indblæsningsventil med ramme + 1 stk regulatorunit (eller kontakt) PS: Ved anlæg til tagmontage bestilles en ekstra kasse med tilbehør og særlig vejledning. Information: Ventilator kører kun når solen skinner. Regulatoren må kun trække 1 ventilator ad gangen. (Medmindre ekstra ventilator sættes på pumpeudgang) Den kan dog tilsluttes op til 3 solceller på en gang. Tekniske fordele: Regulatoren er forsynet med en mikroprocessor, som måler og styrer solcellens spænding. Ved lav sol opretholder regulatoren en spænding på ca. 15 volt på solcellen, så der opnås max. effekt af denne under alle forhold. Kan betyde op til 20% mere strømudbytte under lav solindstråling. Dvs. hurtigere start af ventilator end ellers og dermed længere driftstid. PS: se alle delene på sidste side Værktøjsliste: Boremaskine m. hulsav ø mm eller stiksav. Skruetrækker, Waterpas Tips: Når du ikke er i huset, så lad systemet blæse maximalt ind. Fx sku op for ventil og regulator på max. Sæt også termostatfunktionen på max. Regulerer man ned for luftmængde bliver den varmere. Men altså også en mindre mængde frisk luft. Normalt er det ikke nødvendig at rengøre bagsiden, men solfangeren kan vippes lidt ud, hvis man løsner de øverste skruer. Solfangeren kan også sidde både lodret og vandret. Fjern tape og beskyttelsesplast fra solfanger snarest efter montage List of components: (Wall mounting) Check this by receipt of goods: 1 x SolarVenti SV30 1 box with: 1x6 W and 1x12 W solar cell 1 box with: 1x Flex alu-tube 50 cm + 1 bag with furniture for wall mounting: That is: 2 bottom- and 2 top furniture s with screws. + 1 white air inlet valve with galvanized frame. + 1 regulator unit PS: see all components at the last page List of tools: Electric drill with hole saw Ø mm or a compass saw screwdriver, spirit level Information: The regulator may only pull 1 ventilator at a time. (You may use clamp 6 and 7 (pump) for extra fan) It may though be connected to max 3 solar cells of 12W each at a time. Technical advantages : The regulator works by a microprocessor. At little sunshine the regulator will keep a tension of ca. 15 volt in the solar cell, so you get max. effect of this under all conditions. This gives app. 20% more watt by low radiation. That means faster start of the fan than else and longer running periods. Tip: When you are away from the house, let the system blow in a maximum of air. Put the valve and (if present) the regulator on max. speed and temperature Less air flow gives higher inlet air temperature. (But also less quantity of fresh air) Normally it is not necessary to clean the backside, but the collector may be tilted a little if you loosen the upper screws in the mounting furniture s. Remove tape and protection foil from the collector instantly.

7 Packliste: (Wandmontage) Prüfen Sie den Inhalt - ist alles da: (Fehlt etwas setzen Sie sich bitte umgehend mit ihrem Lieferant in Verbindung) 1 x Solarventi SV30 1 Paket mit: 1x6 W und 1x12 W Solarzelle 1 Paket mit: 50 cm Flexibler Alu-Schlauch + 1 x Tüte mit Montagesatz: d.h. 2 untere Hal tebeschläge und 2 obere mit 4 Schrauben + 1 x weiße Zuluftventil und Einbaurahmen + 1 x Regulatoreinheit (oder Kontakt) Information: Der Regulator darf nur an einem (1) Ventilator angeschlossen werden (Außerdem man Klamme 6 und 7 benutzt (Pumpeaussgang)) Technische Vorteile: Der Regulator benutzt einen Mikroprozessor. Bei wenig Sonnenlicht hält die Regulator einen Spannung von ca. 15 Volt in der Solarzelle so dass die Leistung maximal wird. Das ergibt etwa 20% Mehrleistung an Zeiten mit wenig Sonne. Die Ventilator startet schneller und läuft länger als sonst Die alte, feuchte Luft sucht automatisch dahin wo sie rauskommen kann, so wie vom Bad, Küche oder Undichtigkeiten. PS: sehen Sie alle Teile an der letzte Seite Das richtige Werkzeug: Bohrmachine mit Lochkreissäge-Aufsatz Ø = mm Holz- oder Steinbohrer, 6 mm Schraubendreher, Wasserwaage Tips: Wenn Sie nicht im Hause sind stellen Sie am besten das Gerät auf Maximaler Luftmenge. Die Thermostatfunktion auch auf max. Temperatur. Wenn Sie die Luftmenge heruntersetzt kriegen Sie eine wärmere Luftzufuhr Normalerweise ist es nicht notwendig die Rückwand zu reinige. Der Kollektor kann jedoch ein Bisschen gekippt werden wenn Sie die oberste Schrauben losmachen. Die Abdeckung nur mit sanfte Reinigungsmitteln reinigen. Entfernen Sie bitte Tesafilm/Klebeband, Schutzfolie sofort vom Kollektor. Packelista: (Väggmontering) Vid uppackning kontrolleras följande: (Om något fattas, kontakta din ÅF) 1 stk SolarVenti: SV30 1 Paket med: 1x6 W och 1x12 W solcell 1 Paket med: 1 x 50 cm. alu-flexslange + 1 påse med delar till väggmontage: dvs. 4 vinkelbeslag, skruv m.m stk vit tilluftsdon med ram + 1 stk regulator (eller kontakt) PS: För takmontering gäller särkild utrustning och tillbehör och monteringsbeskrivning. Information: Fläkten går endast då solen skiner. Regulatorn kan endast driva en fläkt åt gången. (Medmindre man benytter utgang 6-7 til pumpe) Den kan dock anslutas upptill 3 solceller samtidigt. Tekniska fördelar: Regulatorn är försedd med en mikroprocessor som mäter och styr solcellens spänning. Vid låg solintensitet upprätthåller regulatorn en spänning av ca: 15V på solcellen så att maximal effekt från denna uppnås under alla förhållanden. PS: se alle delene på sidste side Verktygslista: Borrmaskin m. hålsåg Ø = mm eller sticksåsg. Skruvmejsel, Vattenpass Tips: När du inte är i huset, så låt systemet blåsa maximalt. Öppna ventilen och ställ regulatorn på max. Justerar man ner luftmängden blir den varmare. Men luftmängden minskar också. Normalt behöver man inte rengöra baksidan, men solfångearen kan lätt tippas ut en aning, om man lossar de översta skruvarna. Vi rekommenderar normalt att låta inblåset på SV14 vara placerat i underkant, både av hänsyn til solinfallet på solcellen och inblåset av den varma luften, som gärna får ske nedtill. Solfångaren kan också placeras horisontellt. Avlägsna genast all skyddsplast och tejp från solfångaren.

8 D S 5 SV30: montage af ventilatorenhed samt solceller 1) Den lille endeplade i enden af solfangeren skrues af. 2) Ventilatorenheden D skrues på bagsiden af fangeren. Bemærk: Ledningerne med solcellestik trækkes ud af hullet i endeprofilen inden fastgørelse af ventilatorenheden. For at undgå transportskader og lette evt. udskiftning af sliddele kommer ventilatorenheden samt solcellerne S i separate kasser. Bemærk: Tjek at solcellerne er intakte før montage. 3) Solcellestikket klikkes på - gerne på taget. Bemærk: Først den lille 6 Watts - herefter den store 12 Watts. 4) Solcellerne skal glide i de monterede solcelleskinner. 5) Endepladen skrues på (brug medfølgende skruer) Hvis du ønsker at sætte mere end watt solcelle i: skal du først tage første sikkerhedsskrue ud på bagsiden af solfangeren, så der kan skubbes længere ind. Der er plads til i alt 3 x 12 Watt solceller. Kablet fra en 3 die solcelle trækkes ud gennem et ekstra hul man borer i ventilatorens plade. Ved 3 solceller skal begge sikkerhedsskruer fjernes. Mere information på: Ret til ændringer forbeholdes. SolarVenti er uden ansvar for den endelige installation

9 SV30: mounting of fan unit and solar cells. 1) Remove the small cover at the end of the solar air collector 2) Fan unit D is fixed onto the backside of the collector. Remark that the cable is pulled out through the slide hole 4) Slide the small 6 Watt PV-panel (solar cell S) in with the connector last. Then slide the 12 Watt PV-panel into the collector.the solar cells are placed close together. 3) The connector on the longer cable is fixed onto the 6W solar cell - the shorter cable to the 12 W solar 5) Put the cover back over the hole and make sure that the wires from the PV-panels cannot come into contact with the blades of the fan. Follow wire diagram from the mounting instructions. If you mount more than watt solar cell you must remove 1 or 2 stop screws on the backside of the solar collector. If you put in 3 solar cells both stop screws must be removed. The third solar cell must be sliced into the collector before the others, and must be connected with an extra cable. This cable you can lead through the plate with the fan in an extra hole. More information on: SV30: Montage von Ventilator und Solarzellen 1) Das kleine Deckel wird abgeschraubt Um Transportschaden zu vermeiden werden die Solarzellen S separat geliefert. 2) Die Ventilatoreinheit Dwird festgeschraubt am Rückwand. Bemerken Sie bitte, dass die Kabel mit Solarzelle Steckverbindungen erst durch dass Deckelloch durchgezogen werden. 3) Die Stecker werden anmontiert - erst das 6 Watt und danach das 12 Watt. Pass auf, dass die Kabel nicht der Ventilator anrühren. 4) Die Solarzellen werden eingeschoben in den Schienen (erst die kleine) 5) Das Deckel wird wieder angeschraubt. Wenn Sie mehr als 6+12 Watt Solarzelle installieren, müssen Sie die Sicherheitsschrauben am Rückwand beobachten Wenn Sie mehr als Watt Solarzelle installieren müssen Sie die Stoppschraube am Rückwand entfernen. Es ist möglich bis 3 x 12 Watt zum einsetzen. Bei 3 Solarzellen müssen Sie beide Stopps entfernen. SV30: montering av fläktpaket samt solceller 1) Tag bort den lilla täckplattan på solfångarens gavel. 2) Ventilatorenheden D skrues på bagsiden af fangeren. Bemærk: Ledningerne med solcellestik trækkes ud af hullet i endeprofilen inden fastgørelse af ventilatorenheden. 4) Solcellerne skal glide i de monterede solcelleskinner. För att minska risken för transportskador och för att underlätta eventuellt byte av förslitningsdelar levereras solceller och fläktpaket i separata förpackningar. Kontrollera att solcellerna ej är skadade innan montering. 3) Solcellerna klickas fast i de jackbara plintarna (Detta går bra när solfångaren är på plats på taket). Först den lilla 6W s cellen och därefter den stora 12W. 5) Täcklocket skruvas på plats med medföljande skruvar Ifall Du önskar montera fler solceller än de bägge som medföljer i normalleverans (6 + 12W) Lossa då den första säkerhetsskruven på solfångarens baksida för att ge möjlighet att skjuta in solcellerna längre i profilskenan. (Totalt finns det plats för 3st 12W s solceller). Sladden från den tredje solcellen dras ut genom ett extra hål som borras i fläktpaketets fästplatta. Vid montering av 3 solceller skall bägge säkerhetsskruvarna på solfångarens baksida tas bort. Mere information på: Ret til ændringer forbeholdes. SolarVenti er uden ansvar for den endelige installation

10 SV30 B D A D 5 C

11 12 W 6 W S S SV30 = 12W + 6W = 18 W SV30H = 3 x 12 W = 36 W

12 2009

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Privat Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Vers. 12/06/2014 Indhold: Generel information om SolarVenti kælderaffugtning Affugtning af kælderen.3 SolarVenti kældermodellerne..3 SolarVenti kældersæt...3

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov 3002980-2014-06-17.fm MPR4 / MPR8 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk MPR4 MPR8 DK - Regulator for ventilationsmotorer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1 Pulse Counter Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: energi@kamstrup.dk WEB: www.kamstrup.com 2 11 Dansk Programmering af

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

SMART GRID OPEN. Standardisation - Conformance testing - Smart Grid ready. ForskEL project no: 12100

SMART GRID OPEN. Standardisation - Conformance testing - Smart Grid ready. ForskEL project no: 12100 SMART GRID OPEN Standardisation - Conformance testing - Smart Grid ready SG Ready label til varmepumper Smart Grid Ready varmepumper findes allerede i stort tal (i Tyskland) Hvad kan de? Hvem står bag?

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej 22 8700 Horsens +45 7628 4100 www.scanheat.dk info@scanheat.dk

Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej 22 8700 Horsens +45 7628 4100 www.scanheat.dk info@scanheat.dk Tillykke med deres nye energipanel Gratulerer med deres nye energipanel Gratulerar med din nya energipanel Congratulations with your new Energypanel Herzlichen Glückwunsch mit Ihre neuen Energie-paneel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

InstallatIonSMANUALEN

InstallatIonSMANUALEN InstallatIonSMANUALEN 1. Del liste 16 2. Tværstang og spændestykker 16/17 3. (Chassis) Understelskitser og størrelser 18 4. Hydraulisk system 19/20 5. Elektrisk installation 21/22 6. Bruger vejledning

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

Kantlister / Edge trims / Kantenschütze

Kantlister / Edge trims / Kantenschütze Kantlister / Edge trims / Kantenschütze 33.306 33.409 33.004 33.401G Edge trim: PVC black + bi Grip range: 0,8-1 (1-2 ) Hardness: SH 8 / 65 Insert: 15 x 0,3 steel Edge trim: PVC black Grip range: 1-2 Hardness:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms Indeholder komplet system: Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg Kr. 71.400,- inkl. moms 12 stk 250 W Monocrystalinske Full Black Solpaneler (ca.20m 2 ) 1 stk Dansk godkendt 3000 W Inverter Diskret Full

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Ved bestilling

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere