Mounting instruction:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mounting instruction:"

Transkript

1 Montage vejledning: Mounting instruction: Montageanleitung: Montagebeskrivning: SV30 væg SV30 wall SV30 Wand SV30 vägg 40 cm 102 cm SV cm 2009

2 2 5 W D SolarVenti B C W SolarVenti D A Solarventi OK Solarventi 6 Solarventi 90 0 Minimum Inden du monterer: Find den bedste placering, så meget mod syd som muligt. Vær opmærksom på: Skygge fra træer, hegn m.v. Placering ude skal stemme med optimal placering inde i huset Sæt solfangeren ned i beslagene og vip den ind mod væggen W. Mærk øverste kant af med en blyant. Sæt en streg 5-6 mm højere. Det (røde) vinkel beslag (med skrue) skal nu flugte denne streg. Inden solfangeren sættes på, sættes flexslangen A og tætningsring D på. Denne skubbes gennem hullet og sættes på rammen inde i huset. Hvis man trækker flexrøret lidt længere end det er nødvendigt for at nå, vil det automatisk lukke tæt, når ventilrammen C skubbes ind og skrues fast med de små skruer til loft eller væg. Den hvide dyse B kan nu drejes fast i rammen. Flexslange i aluminium låser automatisk fast på studse med gummilæber. 5 2 Find det sted hvor solfangeren skal sidde og mærk af til hul mm og 2 nederste beslag (blå farve) skrues fast på væggen ca cm fra solfangerens yderkant. I de fleste tilfælde anbefales det at lade luftstudsen sidde i bunden som vist på tegninger fx af hensyn til skygge fra et udhæng. Solfangeren kan også sidde vandret. Skrue spændes ned i fals OBS: Husk det er 12 Volt. Ledningerne må IKKE sluttes til almindeligt el-net Ret til ændringer forbeholdes. SolarVenti A/S er uden ansvar for den endelige installation 6 Solfangeren må ikke lægges mere ned end de 60 0

3 1 Before you mount: Find the best place - A south, south east or south west facing site, with minimum shade is ideal Be aware of shadows from trees or fences. The siting outside must correspond with the optimal place inside the house. 2 When you have found the best place to install mark the spot for the hole ( mm). The lower 2 furniture's (blue colour) can be mounted with screws ca cm from side edge of frame. The position of the air inlet valve may be arbitrary chosen (up, down or any side) 3 Place the collector in the furniture's (blue colour) and tilt it towards the wall W. Mark the upper edge with a pencil and draw a line about 5-6 mm higher. The angular furniture s (red) should be mounted along this line. 5 Screw fixed into the fold 6 The collector must be tilted more than 60 0 from horizontal 4 Before the collector is finally mounted, fix the flexible tube A sealing D onto the outlet valve on the collector. Put the tube through the hole and fix it to the frame C inside the house. Push the frame into the hole and fix it to the wall. The white inlet valve B may now be pressed into the frame. Turn clockwise to fix. OBS: Only 12 Volt. Right for alterations 1 Der richtige Standort Der Luftkollektor möglicht zwischen Südost und Südwest ausrichten. Achten Sie auf Abschattung durch Bäume oder andere Gebäude. Beachten Sie, dass die Sonne im Winter sehr niedrig steht. 2 Markieren Sie danach wo das Loch gesägt werden muss (Ø = 135 bis 140mm). Messen Sie den Abstand zwischen dem Anschlussstutzen und der Unterkante des Luftkollektors. Schrauben Sie die 2 (blauen) Haltebeschläge an der Wand fest im abgemessenen Abstand (und 5 bis 10 cm von der Kollektorseite). 3 4 Der Kollektor wird in Haltebeschläge gesetzt und danach gegen die Wand W gekippt. Markieren Sie die obere Kante des Kollektors und schrauben Sie die (roten) Haltebeschläge 5 bis 6 mm über diese Markierung fest. Bevor der Kollektor montiert wird, befestigen Sie den flexiblen Zuluftschlauch A und die Dichtungsring D am Anschluss-stutz. Der Kollektor wird montiert, der flexible Zuluftschlauch durch das Loch gezogen und am Rahmen befestigt/gepresst. Nach dem Festschrauben des Rahmens C an der Wand kann man das Zuluftventil B reinpressen und in Uhrzeigerrichtung festdrehen. 5 Schraube wird oben festgespannt Nür 12 Volt. 6 Der Kollektor darf nur bis 60 0 geneigt werden Recht für Änderung ist vorbehalten. 1 Innan du monterar: Finn den bästa placeringen, så rakt mod syd som möjligt Tänk på skugga från träd, staket m.m. Placeringen utomhus skall stämma med optimal placering innomhus. 2 Markera platsen där solfångaren skall monteras och markera för håltagning mm och de 2 nedersta beslagen (blå färg) skruvas fast på väggen ca cm från solfångarens kant. Vanligast rekommenderar vi att låta fläkten sitta nedtill, som visat på ritning av hänsyn till skuggning från taksprång. Solfångaren kan också placeras vägrätt. 3 Placera solfångaren i beslagen (blå) och fäll in den mot väggen W. Markera överkanten med en penna med ett streck 5-6 mm högre. Den röda vinkeln (med skruv) skall nu följa detta streck. Skruv spännes 5 6 ned i fals Solfångeren får ej lutas mera än Innan solfångaren monteras, sätts flexslangen A och tätningsring D på. Denna föra genom hålet och monteras på ramen C inne i huset. Om man expanderar flexrøret lite längre än normalt kommer det automatiskt att sluta tätt när ventilramen förs på plats och skruvas fast med de små skruvarna mot tak eller vägg. Den vita stosen B kan nu skruvas fast i ramen. Flexslangen i aluminium låser automatiskt fast på kragen med gummilister OBS: Kom i håg att det är 12 Volt. Kablarna får EJ anslutas till el-nätet Rätt til ändringar förbehålles. SolarVenti A/S är ej ansvarigt för den slutliga installationen.

4 S Solar cell V S V V Solar cell Heat Cool Pump Pump 8 Regulator Unit On/off kontakt: Brun, blå og sort ledning fra Solarventi forbindes til de 3 klemmer I kontakten (hhv. nr. 1, 2 og 3). S Samleskrue. Kontakten V Ventilator i SolarVenti skilles ad her 9 8 Installation af regulatorunit 1) Ventilator tændes og slukkes med knappen: Ventilator on/off 2) Ventilators max. hastighed indstilles 3) Termostat for stop af ventilator når max ønsket temp. nås. (Sæt denne på max. Temp. i starten) 4) Køleventilator starter, når ventilator 1 afbrydes af termostat. 5) Ved hybridanlæg afbrydes pumpen på separat kontakt Pumpefunktionen benyttes normalt kun ved hybridanlæg, men der kan også sættes en lille ekstra ventilator på pumpeudgangen for ekstra udsugning i fx kælder. 10 Tilslutning af ledninger: Kabel fra solfanger: brun til klemme 1 blå til klemme 2 sort til klemme 3 Kabel til køleventilator: blå til klemme 4 sort til klemme 5 Kabel fra pumpe: sort til klemme 6 (kun hybridanlæg) rød til klemme 1 Klemrække 1-7 kan løftes af for ledningsmontering NB: spænd skruer forsigtigt V2 Ekstra køleventilator

5 7 On/off switch: The brown blue and black lead from collector must be connected to each terminal (1, 2 and 3)in the switch. S V Assembling screw Fan in the SolarVenti 9 8 Installation of regulator unit 1) The fan may be switched off here: Ventilator on/ off 2) The max. speed of the fan may be adjusted here 3) Thermostat for fan stop by max temp. Set this thermostat at max. at the beginning. 4) Cooling fan starts, when fan 1 stops by the thermostat. 5) On hybrid systems the pump may be switch off here. 10 Connection of wires: Wire from solar collector: brown to clamp 1 (in use by all SolarVentis) blue to clamp 2 black to clamp 3 Wire from cooling fan: blue to clamp 4 (only for cooling unit) black to clamp 5 Wire from pump: black to clamp 6 (only for Hybrid/plus system) red to clamp 7 Terminal row 1-7 may be disconnected for fixing the leads Note: fasten the screws cautiously V2 Extra cooling fan 7 On/off Kontakt: Die drei Farben, braun, blau und schwartz werden an die Klemmen: 1,2 und 3 im Kontakt verbunden. Sammel Schraube S V Ventilator im SolarVenti 9 8 Installation von der Regulatorunit 1) der Ventilator kann hier abgeschaltet werden (on/off) 2) Max Geschwindigkeit der Ventilator Einstellung (low/high speed) 3) Thermostat Stop bei max. Temperatur. Am Anfang sollten Sie dieser auf max. einstellen. 4) Kühlventilator startet wenn Ventilator nr. 1 stoppt. 10 Kabel Anschlüsse:: Kabel von der Solarzelle: braun an Klamme 1 (Für alle SolarVentis) blau an Klamme 2 Schwartz Klamme 3 Kabel von Kühlventilator: blau an Klamme 4 (Nur für das Kühlsystem) schwartz Klamme 5 Kabel von der Pumpe: schwartz Klamme 6 (Nur für Hybridsystem) rot an Klamme 7 Klamme reihe 1-7 kann ausgezogen werden für Kabelmontage Hinweis: befestigen Sie Schrauben vorsichtig! V2 Extra Ventilator für Kühlung 7 On/off kontakt: Brun, blå och svart kabel från Solarventi anslutas till de 3 plinter I kontakten (hhv. nr. 1, 2 og 3). S Fästskruv. Kontakten skilles ad her V Fläkt i SolarVenti 9 8 Installation av regulatorunit 1) Fläkten startar och stängs med knappen: Ventilator on/ off 2)Fläkthastigheten regleras med vredet : low/high Speed 3)Termostat som stänger fläkten när önskad temperatur uppnåtts. Sæt denne på max. i början. 4)Kylfläkten startar när termostaten stänger av varmluftsfläkten 10 Ledningsanslutning: Kabel från solfångare: brun till plint 1 blå till plint 2 svart till plint 3 Kabel till kylfläkt: blå till plint 4 svart till plint 5 Kabel från pump: svart till plint 6 (kun hybridanlæg) röd till plint 7 Kopplingsplint 1-7 kan lyftas av vid ledningsanslutning OBS: fäst skruvar försiktigt V2 Ekstra køleventilator

6 Pakkeliste: (Vægmontage) Ved modtagelse tjekkes dette: (I tilfælde af mangel kontaktes firmaet) 1 stk SolarVenti: SV30 1 kasse med 1x6W og 1x12W solcelle 1 kasse med: 1 stk ventilatordel + 1 stk 50 cm alu-flexslange + 1 pose med dele til vægmontage: dvs. 2 bundvinkler og 2 topvinkler m/skrue og div. skuer. + 1 stk hvid indblæsningsventil med ramme + 1 stk regulatorunit (eller kontakt) PS: Ved anlæg til tagmontage bestilles en ekstra kasse med tilbehør og særlig vejledning. Information: Ventilator kører kun når solen skinner. Regulatoren må kun trække 1 ventilator ad gangen. (Medmindre ekstra ventilator sættes på pumpeudgang) Den kan dog tilsluttes op til 3 solceller på en gang. Tekniske fordele: Regulatoren er forsynet med en mikroprocessor, som måler og styrer solcellens spænding. Ved lav sol opretholder regulatoren en spænding på ca. 15 volt på solcellen, så der opnås max. effekt af denne under alle forhold. Kan betyde op til 20% mere strømudbytte under lav solindstråling. Dvs. hurtigere start af ventilator end ellers og dermed længere driftstid. PS: se alle delene på sidste side Værktøjsliste: Boremaskine m. hulsav ø mm eller stiksav. Skruetrækker, Waterpas Tips: Når du ikke er i huset, så lad systemet blæse maximalt ind. Fx sku op for ventil og regulator på max. Sæt også termostatfunktionen på max. Regulerer man ned for luftmængde bliver den varmere. Men altså også en mindre mængde frisk luft. Normalt er det ikke nødvendig at rengøre bagsiden, men solfangeren kan vippes lidt ud, hvis man løsner de øverste skruer. Solfangeren kan også sidde både lodret og vandret. Fjern tape og beskyttelsesplast fra solfanger snarest efter montage List of components: (Wall mounting) Check this by receipt of goods: 1 x SolarVenti SV30 1 box with: 1x6 W and 1x12 W solar cell 1 box with: 1x Flex alu-tube 50 cm + 1 bag with furniture for wall mounting: That is: 2 bottom- and 2 top furniture s with screws. + 1 white air inlet valve with galvanized frame. + 1 regulator unit PS: see all components at the last page List of tools: Electric drill with hole saw Ø mm or a compass saw screwdriver, spirit level Information: The regulator may only pull 1 ventilator at a time. (You may use clamp 6 and 7 (pump) for extra fan) It may though be connected to max 3 solar cells of 12W each at a time. Technical advantages : The regulator works by a microprocessor. At little sunshine the regulator will keep a tension of ca. 15 volt in the solar cell, so you get max. effect of this under all conditions. This gives app. 20% more watt by low radiation. That means faster start of the fan than else and longer running periods. Tip: When you are away from the house, let the system blow in a maximum of air. Put the valve and (if present) the regulator on max. speed and temperature Less air flow gives higher inlet air temperature. (But also less quantity of fresh air) Normally it is not necessary to clean the backside, but the collector may be tilted a little if you loosen the upper screws in the mounting furniture s. Remove tape and protection foil from the collector instantly.

7 Packliste: (Wandmontage) Prüfen Sie den Inhalt - ist alles da: (Fehlt etwas setzen Sie sich bitte umgehend mit ihrem Lieferant in Verbindung) 1 x Solarventi SV30 1 Paket mit: 1x6 W und 1x12 W Solarzelle 1 Paket mit: 50 cm Flexibler Alu-Schlauch + 1 x Tüte mit Montagesatz: d.h. 2 untere Hal tebeschläge und 2 obere mit 4 Schrauben + 1 x weiße Zuluftventil und Einbaurahmen + 1 x Regulatoreinheit (oder Kontakt) Information: Der Regulator darf nur an einem (1) Ventilator angeschlossen werden (Außerdem man Klamme 6 und 7 benutzt (Pumpeaussgang)) Technische Vorteile: Der Regulator benutzt einen Mikroprozessor. Bei wenig Sonnenlicht hält die Regulator einen Spannung von ca. 15 Volt in der Solarzelle so dass die Leistung maximal wird. Das ergibt etwa 20% Mehrleistung an Zeiten mit wenig Sonne. Die Ventilator startet schneller und läuft länger als sonst Die alte, feuchte Luft sucht automatisch dahin wo sie rauskommen kann, so wie vom Bad, Küche oder Undichtigkeiten. PS: sehen Sie alle Teile an der letzte Seite Das richtige Werkzeug: Bohrmachine mit Lochkreissäge-Aufsatz Ø = mm Holz- oder Steinbohrer, 6 mm Schraubendreher, Wasserwaage Tips: Wenn Sie nicht im Hause sind stellen Sie am besten das Gerät auf Maximaler Luftmenge. Die Thermostatfunktion auch auf max. Temperatur. Wenn Sie die Luftmenge heruntersetzt kriegen Sie eine wärmere Luftzufuhr Normalerweise ist es nicht notwendig die Rückwand zu reinige. Der Kollektor kann jedoch ein Bisschen gekippt werden wenn Sie die oberste Schrauben losmachen. Die Abdeckung nur mit sanfte Reinigungsmitteln reinigen. Entfernen Sie bitte Tesafilm/Klebeband, Schutzfolie sofort vom Kollektor. Packelista: (Väggmontering) Vid uppackning kontrolleras följande: (Om något fattas, kontakta din ÅF) 1 stk SolarVenti: SV30 1 Paket med: 1x6 W och 1x12 W solcell 1 Paket med: 1 x 50 cm. alu-flexslange + 1 påse med delar till väggmontage: dvs. 4 vinkelbeslag, skruv m.m stk vit tilluftsdon med ram + 1 stk regulator (eller kontakt) PS: För takmontering gäller särkild utrustning och tillbehör och monteringsbeskrivning. Information: Fläkten går endast då solen skiner. Regulatorn kan endast driva en fläkt åt gången. (Medmindre man benytter utgang 6-7 til pumpe) Den kan dock anslutas upptill 3 solceller samtidigt. Tekniska fördelar: Regulatorn är försedd med en mikroprocessor som mäter och styr solcellens spänning. Vid låg solintensitet upprätthåller regulatorn en spänning av ca: 15V på solcellen så att maximal effekt från denna uppnås under alla förhållanden. PS: se alle delene på sidste side Verktygslista: Borrmaskin m. hålsåg Ø = mm eller sticksåsg. Skruvmejsel, Vattenpass Tips: När du inte är i huset, så låt systemet blåsa maximalt. Öppna ventilen och ställ regulatorn på max. Justerar man ner luftmängden blir den varmare. Men luftmängden minskar också. Normalt behöver man inte rengöra baksidan, men solfångearen kan lätt tippas ut en aning, om man lossar de översta skruvarna. Vi rekommenderar normalt att låta inblåset på SV14 vara placerat i underkant, både av hänsyn til solinfallet på solcellen och inblåset av den varma luften, som gärna får ske nedtill. Solfångaren kan också placeras horisontellt. Avlägsna genast all skyddsplast och tejp från solfångaren.

8 D S 5 SV30: montage af ventilatorenhed samt solceller 1) Den lille endeplade i enden af solfangeren skrues af. 2) Ventilatorenheden D skrues på bagsiden af fangeren. Bemærk: Ledningerne med solcellestik trækkes ud af hullet i endeprofilen inden fastgørelse af ventilatorenheden. For at undgå transportskader og lette evt. udskiftning af sliddele kommer ventilatorenheden samt solcellerne S i separate kasser. Bemærk: Tjek at solcellerne er intakte før montage. 3) Solcellestikket klikkes på - gerne på taget. Bemærk: Først den lille 6 Watts - herefter den store 12 Watts. 4) Solcellerne skal glide i de monterede solcelleskinner. 5) Endepladen skrues på (brug medfølgende skruer) Hvis du ønsker at sætte mere end watt solcelle i: skal du først tage første sikkerhedsskrue ud på bagsiden af solfangeren, så der kan skubbes længere ind. Der er plads til i alt 3 x 12 Watt solceller. Kablet fra en 3 die solcelle trækkes ud gennem et ekstra hul man borer i ventilatorens plade. Ved 3 solceller skal begge sikkerhedsskruer fjernes. Mere information på: Ret til ændringer forbeholdes. SolarVenti er uden ansvar for den endelige installation

9 SV30: mounting of fan unit and solar cells. 1) Remove the small cover at the end of the solar air collector 2) Fan unit D is fixed onto the backside of the collector. Remark that the cable is pulled out through the slide hole 4) Slide the small 6 Watt PV-panel (solar cell S) in with the connector last. Then slide the 12 Watt PV-panel into the collector.the solar cells are placed close together. 3) The connector on the longer cable is fixed onto the 6W solar cell - the shorter cable to the 12 W solar 5) Put the cover back over the hole and make sure that the wires from the PV-panels cannot come into contact with the blades of the fan. Follow wire diagram from the mounting instructions. If you mount more than watt solar cell you must remove 1 or 2 stop screws on the backside of the solar collector. If you put in 3 solar cells both stop screws must be removed. The third solar cell must be sliced into the collector before the others, and must be connected with an extra cable. This cable you can lead through the plate with the fan in an extra hole. More information on: SV30: Montage von Ventilator und Solarzellen 1) Das kleine Deckel wird abgeschraubt Um Transportschaden zu vermeiden werden die Solarzellen S separat geliefert. 2) Die Ventilatoreinheit Dwird festgeschraubt am Rückwand. Bemerken Sie bitte, dass die Kabel mit Solarzelle Steckverbindungen erst durch dass Deckelloch durchgezogen werden. 3) Die Stecker werden anmontiert - erst das 6 Watt und danach das 12 Watt. Pass auf, dass die Kabel nicht der Ventilator anrühren. 4) Die Solarzellen werden eingeschoben in den Schienen (erst die kleine) 5) Das Deckel wird wieder angeschraubt. Wenn Sie mehr als 6+12 Watt Solarzelle installieren, müssen Sie die Sicherheitsschrauben am Rückwand beobachten Wenn Sie mehr als Watt Solarzelle installieren müssen Sie die Stoppschraube am Rückwand entfernen. Es ist möglich bis 3 x 12 Watt zum einsetzen. Bei 3 Solarzellen müssen Sie beide Stopps entfernen. SV30: montering av fläktpaket samt solceller 1) Tag bort den lilla täckplattan på solfångarens gavel. 2) Ventilatorenheden D skrues på bagsiden af fangeren. Bemærk: Ledningerne med solcellestik trækkes ud af hullet i endeprofilen inden fastgørelse af ventilatorenheden. 4) Solcellerne skal glide i de monterede solcelleskinner. För att minska risken för transportskador och för att underlätta eventuellt byte av förslitningsdelar levereras solceller och fläktpaket i separata förpackningar. Kontrollera att solcellerna ej är skadade innan montering. 3) Solcellerna klickas fast i de jackbara plintarna (Detta går bra när solfångaren är på plats på taket). Först den lilla 6W s cellen och därefter den stora 12W. 5) Täcklocket skruvas på plats med medföljande skruvar Ifall Du önskar montera fler solceller än de bägge som medföljer i normalleverans (6 + 12W) Lossa då den första säkerhetsskruven på solfångarens baksida för att ge möjlighet att skjuta in solcellerna längre i profilskenan. (Totalt finns det plats för 3st 12W s solceller). Sladden från den tredje solcellen dras ut genom ett extra hål som borras i fläktpaketets fästplatta. Vid montering av 3 solceller skall bägge säkerhetsskruvarna på solfångarens baksida tas bort. Mere information på: Ret til ændringer forbeholdes. SolarVenti er uden ansvar for den endelige installation

10 SV30 B D A D 5 C

11 12 W 6 W S S SV30 = 12W + 6W = 18 W SV30H = 3 x 12 W = 36 W

12 2009

Montage vejledning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Tag. Montagebeskrivning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Takk

Montage vejledning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Tag. Montagebeskrivning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Takk Montage vejledning - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Tag Montagebeskrivning - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Takk Mounting instruction - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Roof Montageanleitung - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - ach

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no. 10133. Brugervejledning

10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no. 10133. Brugervejledning 10-i-1 Universal Fjernbetjening Model no. 10133 Brugervejledning Indledning Tillykke med din nye multifunktionsfjernbetjening. Denne fjernbetjening giver dig vha. enkelte programmeringer muligheden for

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 20.12.2010 / 97-9637. www.hwam.com

I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 20.12.2010 / 97-9637. www.hwam.com I 30/55 Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 578 006 20.12.2010 / 97-9637 www.hwam.com Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger... 4-6 Installationsvejledning... 7 Montering og

Læs mere

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

WIKING Cubic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni

WIKING Cubic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni WIKING Cubic Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni 05.12.2006/97-9537 Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...3 Monterings-

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

SolarVenti Standard (SV) Wall Installation Manual

SolarVenti Standard (SV) Wall Installation Manual SolarVenti Standard (SV) Wall Installation Manual Wand Installationsanleitung Wall Manuel d installation Wall Manual de instalación Wall Instalační manuál Væg Installationsvejledning Wall Monteringsanvisning

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) LRV (Schweiz) Opfylder BImSchV 1+2 NS3058-1/-2 + 3059 Tillykke med Deres

Læs mere

SolarVenti Standard (SV) Wall Installation Manual

SolarVenti Standard (SV) Wall Installation Manual SolarVenti Standard (SV) Wall Installation Manual Wand Installationsanleitung Wall Manuel d installation Wall Manual de instalación Zed - Montážní instrukce Væg Installationsvejledning Wall Monteringsanvisning

Læs mere

Basement Installation manual

Basement Installation manual Basement Installation manual Keller Installationsanleitung Sous sol Manuel d installation Sótano Manual de instalación Suterén instalační manuál Kælder Installationsvejledning Kjeller Monteringsanvisning

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

VIA 500 VIA 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

VIA 500 VIA 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 500 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 500 16000 Bedienungs- und Wartungsanleitung Model / Modell BA-VI02-01 01/2003 JS 500 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 500 16000 Bedienungs-

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere