Anlægsarbejde fortsætter trods klage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsarbejde fortsætter trods klage"

Transkript

1 27.maj årgang nr. 10 BRYGGEBLADET Legepladsens skæbne stadig uvis Afgørelse udsat til efter et møde den 2. juni Repræsentanter fra Islands Brygge Lokalråd og Bryggens Børneatelier til foretræde for Familie- og arbejdsmarkedsudvalget på Københavns Rådhus. Ole. B. Larsen der igennem de sidste uger har koordineret Islands Brygges store protest mod en eventuel nedlæggelse af bemandingen på vores lokale legeplads i Gunløgsgade var tirsdag, sammen med Torben Helsinghoff, til foretræde for Familieog Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalget skulle tage stilling til deres embedsmænds indstilling om at udvide bemandingen på de store legepladser på bekostning af bemandingen de smålegepladser i Ørstedsparken, Nørager og Gunløgsgade. Bryggens protest Ole B. Larsen afleverer 1103 underskrifter til borgmester Winnie Larsen-Jensen. Udvalget gav bryggerepræsentanterne 15 minutter til at fremlægge deres protest. Bryggerepræsentanterne fremhævede bl.a. legepladsens engament i Bryggens mange kulturelle arrangementer, samarbejdet med institutionerne og det frirum den åbne plads giver børn og deres forældre. Desuden er legepladsen eneste mulighed for leg, omsorg og voksenkontakt for mange af de»løse børn«. TVÆRSsamarbejdet, som Bryggen ellers er så stolte af, har ikke kunne mobilisere en samlet protest, men Skolebestyrelsen Skolen på Islands Brygge, Thorshave, Bryggens Børneatelier og en del af Bryggens institutioner, personale- og forældrekredse, har skriftligt protesteret. Bryggerepræsentanterne mente i øvrigt: at de københavnske legepladser er et stort aktiv i lokalmiljøet og set i lyset af de nedskæringer der sker på børne- og ungdomsområdet, er det snarere en opnormering der bør foregå, således at de børn der af den ene eller anden grund ikke benytter sig af institutionernes tilbud, eller helst er fri for»voksenovervågningen«, kan skabe sig frirum under legepladsernes trygge rammer. Legepladsen har igen- På den ene side har de givet udtryk for, at de er indstillet på at dække vores udgifter. På den anden side sidder vi møde efter møde og skal forholde os til tekniske detaljer og enkeltbilag uden at komme nogen vegne rent bortset fra at der går længere og længere tid mellem møderne, fordi de ikke har gjort de ting, vi har aftalt. Jeg oplever det nærmest, som om de bare skal have tiden til at gå. Sådan siger inspektør Niels Jensen, Ejendomsselskabet Norden og formand for Grundejerforeningen Islands Brygge, til Bryggebladet. Hans utålmodighed gælder Ørestadsselskabet og specielt selskabets byggeledelse, Cowi. Grundejerforeningen igangsatte sidste år en omfattende undersøgelse af grundvandsforholdene på Bryggen såvel som af bygningstilstanden i de ejendomme, der ligger nærmest metrobyggepladsen. Entreprenørkonsortiet Comet, som anlægger minimetroen for Ørestadsselskabet, pumper grundvand op for at holde udgravningerne tørre. Det medfører en teoretisk risiko for sætningsskader på Bryggens ejendomme, og derfor gjorde Miljøkontrollen i København oppumpningstilladelsen betinget af, at Comet foretog forhåndsregistrering såvel som løbende overvågning af områdets grundvandsforhold og bygningernes tilstand. Det nægtede Comet, og for at have dokumentationen i orden til eventuel senere brug valgte grundejerne at udføre undersøgelserne for i første omgang egen regning. Udgifterne beløber sig foreløbig til ca. 1,3 mio. kr. Ørestadsselskabet erklærede sig i efteråret indstillet på at dække grundejernes udgifter, men kun i den udstrækning der var tale om dokumenterbare udgifter, som selskabet eller dets entreprenør burde have afholdt. Og det er forhandlingerne herom, som siden har stået i stampe. Tålmodighed opbrugt Nu er Grundejerforeningen imidlertid træt af at vente, og derfor har foreningens advokat i et brev til Ørestadsselskabets advokat varslet, at man vil tage skridt til at udtage stævning imod selskabet, medmindre et forslag til en ordning er modtaget senest tirsdag efter pinse dvs. i forgårs. Det vides ikke i skrivende stund, om dette er sket. På længere sigt kan der ud over de afholdte undersøgelsesudgifter også blive tale om at gøre et økonomisk ansvar for eventuelle skader på ejendommene gældende over for Ørestadsselskabet. Sidste år bekræftede undersøgelserne grundejernes frygt for, at grundvandet i området var faldet som følge af Comets oppumpning. Det fik Comet til at etablere en såkaldt vandmur, dvs. at i samme takt som grundvandet pumpes op på den ene side af byggepladsen, pumpes der havvand ned på den anden side. Eksperter var allerede på forhånd skeptiske over for denne metode, fordi grundvandet er meget vanskeligt at styre, og noget kunne tyde på, at deres skepsis var velbegrundet. I hvert fald melder både inspektør Niels Jensen og vicevært i andelsboligforeningerne Bergthora og Leif, Kenneth Majlund, nu om en usædvanligt høj vandstand, der har givet fugtproblemer i flere kældre. Tidligere har man været ude for midlertidige problemer, når kloaksystemet var overbelastet, men dels er fænomenet denne gang nem mange år været et centralt mødested for børn og forældre, de unge og de utilpassede. Bryggens børn har selv været med til at dekorerer legepladsen og pladsen har været grundlaget for mange sjove og skæve arrangementer. Positive holdninger Grundejere stævner Ørestadsselskabet Forhandlinger om økonomisk ansvar trukket i langdrag Ørestadsselskabet må påtage sig det økonomiske ansvar, hvis deres arbejde skader vore ejendomme, siger Nordens administrerende direktør, Jens Chr. Steglich-Petersen. Han opfordrer Ørestadsselskabets bestyrelsesformand, Henning Christophersen, til at medvirke til en afklaring. Borgmester Winnie Larsen-Jensen gav efter foretrædet udtryk for sin positive holdning over for bevarelse af bemandingen, og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at sende forslaget tilbage til forvaltningen. Maria Jeppesen fra Enhedslisten efterlyser efterfølgende, i en samtale med Bryggebladet bl.a. at man ønsker visioner om legepladsernes tilbud hvad skal vi bruge legepladserne til!, kan vi udvide mulighederne!, -forældrevejledning!, -legestue!. Disse og flere spørgsmål ønskes besvaret inden udvalget tager stilling til bemandingsnedskæringerne og deres placering. Afgørelsen besluttes på et møde i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. juni. t SIDE 2 vedvarende, og dels er der ikke tale om den karakteristiske lugt af kloakvand tværtimod peger salpeterspor på, at der kunne være tale om grundvand med et indhold af havvand. Nordens administrerende direktør, Jens Chr. Steglich-Petersen, siger til Bryggebladet: Det er klart at vi vil tage de skridt, som er nødvendige for at få alle omkostninger, som Ørestadsselskabet påfører os, dækket af Ørestadsselskabet og altså også gøre et ansvar gældende for skader på vore ejendomme. Jeg har noteret mig, at Henning Christophersen straks fra sin tiltrædelse som ny bestyrelsesformand i Ørestadsselskabet har arbejdet på at få problemerne frem i lyset i stedet for at benægte deres eksistens, og det tager jeg som et tegn på, at det måske nu er muligt at få en fornuftig dialog med selskabet. Jeg vil i hvert fald opfordre til, at Henning Christophersen også skærer igennem i den her sag, så vi kan få de økonomiske og juridiske ting bragt på plads, siger Steglich-Petersen. max SIDE 3 Feberredning Kviksølv i slam nok til termometre skal hentes op fra kloakken, som ligger gemt bag plankeværket på Islands Brygge. Se billedreportagen. SIDE 6 & 7 Anlægsarbejde fortsætter trods klage Naturklagenævnet har endnu ikke afgjort, om klager over lokalplan for Kalvebod Brygge skal have opsættende virkning. SIDE 2 Opgravning i Havneparken Sommeren står på spring, men solbadere og andre der benytter Havneparken, skal ikke glæde sig for tidligt, for risikoen for at Havneparken bliver til en stor arbejdsplads er overhængende. SIDE 3 Kommunalt flygtningehotel Kommunen og Hotel Copenhagen er enige om aftale frem til tidligst år Pavillonby er foreløbig udskudt. SIDE 5 ØKOLOGISK SLAG- TER v/ Allan Bo Amagerbrogade København S Telefon Mobil % på vinduespolering til alle private gennem hjemmeserviceordningen Tidsbestilling alle hverdage ml Så er De træt af tåge, så ring til Aage S

2 2 BRYGGEBLADET 27. maj 1999 BRYGGEBLADET udgives af BEBOERHJØRNET Leifsgade Kbh. S, tlf: Dette nr. er redigeret af: Hans Ulrik Riis (ansv.) I redaktionen: Karsten Poulsen, Thomas K. Jensen, Sidsel Hansen, Hans Rendfors, Torben Helsinghoff, Tina Jacobsen. Annoncer: Karsten Poulsen Layout: Asger Jeppesen. Prepress: Grafisk Service, Thorshavnsg.14 Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland. Oplag: Næste nummer udkommer 9. juni Deadline for indlæg: fredag før udgivelsesdagen. Kommende udgivelser: 23/6, 11/8, 25/8, 8/9, 22/9 Demonstration på legepladsen Legepladsen vrimlede med børn og voksne, mandag d. 17. maj, kl 15. Det var næsten som når Bryggens Virkelighed afholdes på legepladsen. Men anledningen var en anden mindre munter. For denne gang samledes bryggeboerne for at udtrykke deres modstand mod at bemandingen af legepladsen forsvinder sådan som politikerne i familie-og arbejdsmarkedsudvalget endnu overvejer. Det er sjovt, at du ringer nu. Jeg har lige skrevet til kommunen for at få nogle flere oplysninger i sagen. Sådan siger specialkonsulent i Naturklagenævnet, Jytte Petersen, da Bryggebladet ringer for at høre, hvordan det går med sagen om hotel- og kontorbyggeriet på Kalvebod Brygge. Islands Brygge Lokalråd m.fl. påklagede i marts måned den lokalplan, som muliggjorde byggeriet, til Som repræsentant for Lokalrådet og som forælder udtrykte Ole B. Larsen i sin tale den vrede og bekymring som mange bryggeboere føler ved den stadig voksende usikkerhed omkring flere af vore institutioner og nu senest forslaget om at fjerne bemandingen på legepladsen.- Nu, må det være nok, vi vil ikke finde os idet mere, sagde Ole B. Larsen. Skønt både skole og enkelte børneinstitutioner var på koloni med mange Naturklagenævnet, fordi hverken planen eller den forudgående offentlighedsprocedure levede op til planlovens krav. Efter lokalrådets opfattelse er manglerne så alvorlige, at hele proceduren skal gå om, og lokalrådet bad derfor Naturklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning, sådan at byggeriet ikke kan påbegyndes, før klagesagen er afgjort. Afgørelsen om opsættende virkning er altså en selvstændig afgørelse, som skal træffes hurtigt, sådan at det er fastlagt, om der må finde bygge- og anlægsarbejder sted, mens selve klagesagen behandles. To betingelser skal være opfyldt, for at en klage over en lokalplan kan få opsættende virkning. For det første skal Naturklagenævnet ved en forhåndsvurdering finde det sandsynligt, at den påklagede lokalplanprocedure kan have været behæftet med retlige fejl eller mangler. Og for det andet skal der være risiko for, at gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder under sagens behandling kan påvirke sagens udfald. Og det har Naturklagenævnet foreløbig brugt to måneder på at vurdere. Bryggen i gamle dage Brugsens hovedkvarter Legepladsen vrimlede med børn og voksne, mandag d. 17/5 kl. 15. børn mødte der godt et par hundrede børn og voksne op på legepladsen og nød det gode vejr og hinandens selskab. Man markerede protesten mod de foreliggende nedskæringsforslag ved at danne en rundkreds omkring sandskassen og legetårnet. Ungerne løb ud og ind mellem de voksnes ben og de voksne blev hængende længe efter demonstrationen var afsluttet. hu Jytte Petersen beklager, at spørgsmålet ikke er afgjort endnu. Både jeg selv og kommunens sagsbehandler har haft ferie, forklarer hun. Og så har kommunen været et stykke tid om at sende mig det materiale, jeg har haft brug for til sagsbehandlingen. Desuden har oplysningerne ikke været fyldestgørende, Anlægsarbejde fortsætter trods klage så jeg nu har måttet bede om yderligere oplysninger. Men når først tingene foreligger, vil jeg tro, at spørgsmålet kan afgøres i løbet af en uges tid. Hos Københavns Kommune melder kontorchef Søren Stenz, Nordre Byplankontor, imidlertid hus forbi: Vi har forlængst sendt Naturklagenævnet de nødvendige oplysninger det Allerede i 1899 søgte men et hovedsæde for F.D.B.(Forenede Danske Brugsforeninger), da pladsen i Ny Toldbodgade var blevet for trang. Konferensråd Axel Heide foreslog en grund i det 'nye' Islands Brygge, selvom han syntes, at det var lige lovligt langt væk. Men der var masser af plads. Arkitekterne Ph. Smidth og C.Wolmar tegnede disse statelige bygninger i Njalsgade og bygninger stod færdige i En af fordelene var, at der var jernbanespor, og man byggede ramper til godstogvognene. Ramperne kan man stadig se på området. Et par uger efter indflytningen kom Frederik den Ottende med sine to døtre, prinsesse Thyra og Dagmar på besøg. De var spadseret til det nye område og ville kigge ind - og de fik en rundvisning af det meget benovede personale, som var totalt uforberedt på dette fornemme besøg. Bygninger blev brugt til administration, pakhusene til opbevaring af varer - og i 1914 kom en bygning til: et isenkram- og frøpakhus. I dag er F.D.B. væk. Det vrimler nu med kreative folk i bygningerne - der er gallerier, musiksteder, en flot blomsterindretningsbutik og meget andet. Husk, hvis I har noget materiale om Islands Brygge, så venligst kontakt Inger Christmas, tlf eller Sussie Paddison, Snorresgade 3, tlf Naturklagenævnet har endnu ikke afgjort, om klager over lokalplan for Kalvebod Brygge skal have opsættende virkning Klagere handicappet Men alt imens Naturklagenævnet vurderer, om der må finde anlægsarbejde sted mens klagesagen behandles, er anlægsarbejdet forlængst i fuld gang som de dumpe drøn fra nedramning af spunsvægge dagen igennem vidner om. Nærmere bestemt har man taget fat på inddæmning og opfyldning af det areal meter ud i havnebassinet, som skal indgå som en del af byggegrunden. Faktisk var arbejdet i gang allerede før lokalplanen blev påklaget. Planen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 4. marts, og allerede den 8. marts da det officielle første spadestik skulle tages forelå Trafikministeriets tilladelse til opfyldningsarbejdet. Først den 23. marts blev gjorde vi så hurtigt det overhovedet lod sig gøre. Jamen, i Naturklagenævnet siger man, at man lige har bedt jer om yderligere oplysninger, fordi man ikke finder jeres svar fyldestgørende? Vi sendte med det samme alt, hvad der er nødvendigt for at kunne afgøre spørgsmålet om opsættende virkning. Nævnet har så bedt os om kommentarer til klagerne, men det er til brug for selve klagesagen, siger Søren Stenz. lokalplanens Hertil siger Jytte Petersen: Du må endelig ikke opfatte det, jeg sagde, som en kritik af Københavns Kommune. Sådan var det ikke ment. Jeg har bare vurderet, at jeg har behov for supplerende oplysninger for at kunne afgøre spørgsmålet om opsættende virkning. vedtagelse imidlertid bekendtgjort i dagspressen, og først fra denne dato var det overhovedet muligt at indgive klage. Det hænger jo slet ikke sammen, siger Jørgen Thyregod, medlem af lokalrådet. Det giver os jo et handicap som klagere. Jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig, at når der står så stærke interesser bag det her projekt, og man så oven i købet er i fuld gang før vi har mulighed for at klage at Naturklagenævnet så vil være upåvirket af det. Og specielt derfor er det under al kritik, at man er så lang tid om at tage stilling til den opsættende virkning. max

3 27. maj 1999 BRYGGEBLADET 3 Stor udgravning i Havneparken til telefonkabler Nykredits byggeri kommer til at udlægge Havneparken til arbejdsplads i sommerperioden Sommeren står på spring, men solbadere og andre der benytter Havneparken, skal ikke glæde sig for tidligt, for risikoen for at Havneparken bliver til en stor arbejdsplads er overhængende. Som tidligere nævnt i Bryggebladet betyder byggeriet af Nykredits hotel og nye hovedkontor, at TeleDanmark skal omlægge deres telefonkabler, hvilket betyder at også havnekajen med plæner på Islands Brygge skal graves op. TeleDanmark så helst, at arbejdet gik i gang med det samme, men protester fra lokalråd og skrækken for beboeruro fik TeleDanmark til at fare lidt mere med lempe. I første omgang bebudede TeleDanmark, at arbejdet skulle i gang øjeblikkeligt og betød en udgravning på 20x100 meter, hvilket reelt ville betyde, at Havneparken fra Langebro til Njalsgade ville blive en stor arbejdsplads med støv, larmende maskiner og en konvoj af tungt læssede lastbiler. Protesterne betød imidlertid, at man fra TeleDanmarks side kunne finde en løsning, der var knap så omfattende og kun gav en udgravning på 9x16 meter, men stadig insisterer Tele- Danmark på at arbejdet skal gå i gang straks af hensyn til det fremskredne byggeri af hotellet på Kalvebod Brygge. Byggeriet af Nykredits hotel og nye hovedkontor her på Kalvebod Brygge betyder at TeleDanmark skal omlægge deres telefonkabler. Nej til det nye forslag Lokalrådets indstilling til projektet er stadig, at det bør være Nykredit der får generne ved omlægningen af kablerne. Man bør lave opgravningen på Kalvebod Brygge, således at kablerne kan komme i land helt henne ved Langebro og ødelægge Havneparken mindst muligt. Det er ikke rimeligt, at et hotelbyggeri, der i forvejen får store negative konsekvenser for bryg- Politisag mod Comet vedtaget geboernes Havnepark, skal give os endnu flere gener. De er på trods af manglende endelig byggetilladelse i fuld gang med at grave derovre, hvorfor i al verden kan de så ikke lige så godt indregne en omlægning af telefonkabler i det igangværende graveri? - Det kan godt undre, at TeleDanmark er så meget i lommen på Nykredit, at man bare uden videre har overset at en opgravning på Islands Bryggesiden vil give store ødelæggelser af en helt ny Havnepark og betydelige gener for beboerne i området. Lad Nykredit betale de fulde omkostninger ved Tingene tog en uventet drejning, da Miljø- og Forsyningsudvalget i Københavns Kommune for to uger siden behandlede en indstilling om at melde metro-entreprenøren Comet til politiet. Efter indstillingen skulle der indgives politianmeldelse, hvis Comet ikke inden 14 dage havde offentliggjort den registrering af bygninger på Islands Brygge, som Miljøkontrollen helt tilbage i foråret 1998 pålagde selskabet at foretage. Registreringen var en betingelse for at Comet fik tilladelse til at pumpe grundvand op, og det har man gjort lige siden, men altså uden at have opfyldt de stillede vilkår. Det var ventet, at Miljøog Forsyningsudvalget ville godkende indstillingen, men under sagens behandling gjorde Venstres medlem af udvalget, Preben Bille-Brahe, brug af den såkaldte standsningsret, som indebærer at en sag skal behandles af hele Borgerrepræsentationen. Preben Bille-Brahe begrundede bl.a. sin brug af standsningsretten med, at kommunen har så mange berøringsflader til Comet, at det var rigtigst at forelægge sagen for en bredere kreds af politikere. Desuden var han bekymret for, at Comet ikke havde fået en fair behandling af Miljøkontrollen, og at kravene til Comet var udslag af et ideologisk korstog fra venstrefløjens side. Endelig havde han svært ved at se det fornuftige i at fastholde kravet om bygningsregistrering, når nu oppumpningen af grundvand havde fundet sted så længe - formålet med registreringen var bl.a. at have et grundlag for sidenhen at kunne konstatere eventuelle skader opstået som følge af oppumpningen. Men da sagen så i sidste uge kom for i Borgerrepræsentationen, foretog Preben Bille-Brahe endnu en kovending. Selv om han fortsat mente, at kursen over for Comet var hård, så ønskede hverken han eller andre indstillingen sat til afstemning. Borgerrepræsentationen endte derfor efter halvanden times debat med at vedtage indstillingen, og Comet har nu to uger til at offentliggøre den krævede bygningsregistrering. max deres byggeri, mener Jørgen Thyregod fra Lokalrådet. Både Lokalråd og Parkafdelingen i Københavns Kommune er enige i, at et arbejde ikke må starte op lige midt i sommerperioden. Parkafdelingen har i et notat til Bygge- og Teknik-udvalget anbefalet, at opgravningen ikke starter før august, mens Lokalrådet, der som omtalt helst ser en helt anden model for udbygningen, gerne ser projektet udskudt til september, da august måned ofte er årets varmeste. Afgørelsen om starttidspunktet synes nu at ligge hos Bygge- og Teknikudvalget og borgmester Søren Pind. TeleDanmark kan ikke uden videre grave i Havneparken, der ejes af Københavns Kommune, men kan dog få eksproprieret retten til at nedgrave kabler. Det er dog en proces, der tager sin tid, og man må formode, at Tele- Danmark vil forsøge at få tilladelsen ved en frivillig ordning med Parkafdelingen. Parkafdelingen skal i den forbindelse først have en detaljeret arbejdsbeskrivelse, men endnu efter fem uger har Teledanmark ikke fremsendt en sådan. I lokalrådet er man ikke tryg ved situationen. Med baggrund i hele processen omkring Nykredits hotelbyggeri kan man godt blive lidt urolig for det videre forløb. Det ser i den grad ud, som om kommunen har ville gøre hvad som helst for at få dette hotelbyggeri, og så kan det være svært at få øje på velviljen til at lade Nykredit betale for de gener de medfører, frem for bare at genere bryggeboerne og ødelægge deres Havnepark, udtaler Jørgen Thyregod fra lokalrådet. vic Der er mange måder at gøre legepladsen grøn på Carsten Frø har sin måde, Agenda-gruppen har sin: GØR LEGEPLADSEN GRØNNERE TID: SØNDAG DEN 30. MAJ KL STED: LEGEPLADSEN I GUNLØGSGADE Vi planter slyngplanter op ad hegnet til boldpladsen og sår frø til morgenfruer rundt om træerne på børnenes legeplads. Tag familie og venner med, gerne en kande kaffe og vandkande. Vi byder på hjemmebagte boller og saft. Her etablereres indfiltrationsbrønde til styring af grundvandsniveauet. På gensyn, Rikke Fog-Møller, Grøn Guide, Niels Lyck og Helen Majew, Agenda-gruppen

4 4 BRYGGEBLADET 27. maj 1999 Thorshavnsgade 21 ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Kontor: tlf Café: tlf Fax: tlf Gimle er lukket Grundlovsdag lørdag d. 5. juni og HUSK: Onsdag d. 23. juni er Gimle også lukket, da vi går i Havneparken og er med til Sct. Hansfesten. Udstilling i Gimles Café: Ilse Whitehead udstiller billeder og brugskunst. Fra 15.5 til I juni laver vi mad som solen skinner til! Åbent hver dag kl Søndag kl "Gnisten er i behold", "Særdeles tight", "Ingen svage punkter" - et udpluk af anmeldelserne efter Deep Purples totalt udsolgte koncert i KB-hallen i oktober Deep Purple var for 30 år siden heavy-rockens pionerer, og bortset fra, at guitarist Ritchie Blackmore er erstattet af Steve Morse, er det den klassiske besætning fra albums som "Deep Purple in Rock", "Machine Head" og "Made in Japan", der stiller op på 5-Øren søndag den 13. juni - dvs. Ian Gillan, Ian Paice, Jon Lord og Roger Glover. Og mon ikke vi får "Smoke on the Water", "Child in Time", "Speed King" og hvad de nu allesammen hed. 5-Øren klar til ny sæson Vejrguderne og publikums medbragte øl har definitivt gjort det af med de gratis koncerter på Amager Strand, men de gæve folk i Musikforeningen 5-Øren har omstillet sig til de nye tider og præsenterer i år et varieret program fordelt over 6 sommerdage foruden den traditionelle Skt. Hans koncert. Og entrépriserne er trods alt moderate - 45 kr. på dage med udelukkende danske bands, og i omegnen af 100 kr, når der er udenlandsk besøg, hvis man vel at mærke køber billetten i forsalg. 5-ØRENS PROGRAM SOMMER 1999 Søndag d. 30. maj kl : Big Fat Snake Østkyst Hustlers Zididada \ Billetpris ved forsalg: 45 kr (+gebyr) pris ved indgang 60 kr. Søndag d. 13. juni kl : Deep Purple Pretty Maids Led Zeppelin Jam \ Billetpris ved forsalg: 120 kr (+gebyr) pris ved indgang 160 kr. Lørdag d. 19. juni kl : Infernal Blå Øjne S.O.A.P. Jonz \ Billetpris ved forsalg: 45 kr (+gebyr) pris ved indgang 60 kr. Skt. Hans Onsdag d. 23. juni kl : Rubber Band Night Fever Fogh/Preisler \ Pris ved indgang 20 kr. Lørdag d. 24. juli kl : Runrig m. flere (offentliggøres senere.) Billetpris ved forsalg: 85 kr (+gebyr) pris ved indgang 120 kr. Lørdag d. 31. juli kl : Offentliggøres senere \ Billetpris:? Lørdag d. 7. august kl : John Hiatt (USA) Jeff Healey (Canada) Allan Olsen \ Billetpris ved forsalg: 100 kr (+gebyr) pris ved indgang 130 kr. Bemærk begrænset adgang Børn under 10 år har gratis adgang i følge med voksen. Forsalg: Café 5-øren, Posthuse/Billetnet BilletNet ( ) Café 5-øren ( ) Medlemmer af Støtteforeningen 5-øren får 20 kr. rabat på billetten, men kun ved køb i indgangen og ved forsalg på Café 5-øren mod forevisning af gyldigt medlemskort. Gå tur på nettet I efteråret 1997 udgav Biblioteket pjecen "Gå tur på Islands Brygge" med 4 forslag til vandreture på Islands Brygge og Amager Fælled. Pjecen blev tryk i et oplag på eksemplarer, og her godt halvandet år efter er alle udleveret til til glade vandrere. Men Islands Brygge bliver jo ved med at være en vandretur værd. Derfor er tekst og billeder fra de 4 ruter nu lagt ud på Internettet, og er lige til at printe ud, så man stadig kan hente inspiration til søndagsturen. Fordelen ved at pjecen foreligger i en Web-udgave er, at alle de forandringer, som hele tiden sker med bydelen - havnen, Nytøjhus-grunden, metroen m.m. - løbende kan opdateres, så man altid har en aktuel og tidssvarende udgave. Du finder pjecen via Bibliotekets hjemmeside eller direkte på adressen: http// gåtur.htm Sannes Eventyrtime Vi elsker at høre gode historier her på Islands Brygge. Biblioteket har nu i over et år tilbudt historiefortælling for små og store lyttere og vi fortsætter nu med Sannes Eventyrtime. Vi har været så heldige, at Sanne Hvilsom fra fortællersammenslutningen "Byens Fortællere" gerne vil arrangere eventyrtime på biblioteket. Hun begynder med den fantastiske legende om Kong Arthur Gå tur på Islands Brygge-pjecen kan stadig fås på biblioteket. fredag d. 11. juni fra kl.10 til ca.10.30, og historien er tilrettelagt, så børn fra 4 år kan følge med. Kontakt biblioteket og bestil en plads (tlf ) oplev en hyggelig stund med en god fortæller. Arrangementet er gratis. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rengøringsassistent Center for Undervisningsmidler, Artillerivej 126 søger pr. 1. juni en rengøringsassistent 3 timer dagligt. Arbejdstiden er fra kl Løn ifølge aftale med Forbundet af Offentligt Ansatte (pr. 1. oktober 1998: 91,47 kr. i timen). Telefonisk henvendelse kl : Julle s Køreskole v/ J. Schmidt M/K kørelærer Speciale ordblinde og nervøse Garanti for ankenævn Medlem af Dansk Kørelærerunion Eget teorilokale på Bryggen Egen bane og køreteknik på Amager Ring og få tilsendt en brochure TLF

5 27. maj 1999 BRYGGEBLADET 5 Hotel Copenhagen kommunalt flygtningehotel Kommunen og hotellet enige om aftale frem til tidligst år Pavillonby foreløbig udskudt Efter at Bellahøj Vandrerhjem har genoptaget sin funktion som vandrerhjem og dermed sagt farvel til de mange midlertidigt indkvarterede flygtninge der har boet der siden efteråret 98, har Islands Brygges lokale hotel, Hotel Copenhagen, modtaget 20 af disse flygtninge. Nu er det samlede antal af flygtninge på hotellet oppe på mere end 60 personer, fortrinsvis børnefamilier. Samtidig har Københavns Kommune og ledelsen af Hotel Copenhagen indgået en ny lejeaftale som betyder at hotellet frem til april år 2000 og muligvis længere tid endnu kan benyttes som kommunal indkvarteringsmulighed. Pavillonby udskudt På den måde har hotellet fjernet en tung møllesten om kommunens hals. Næsten 300 flygtninge har efter 1. april stået uden tag over hovedet. Her udløb lejeaftalen mellem kommunen på den side og byens vandrerhjem og hoteller på den anden side. Alle med undtagelse af hotel Copenhagen er nu vendt tilbage til deres oprindelige funktion: Hoteldrift. Vores overvejelser om at bygge en ny stor pavillonby til at huse de mange flygtninge indgår da stadig i overvejelserne men det helt store pres er der ikke længere, siger Flemming Hansen fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der understreger at der kun er tale om midlertidig indkvartering indtil der findes ordinære boliger til at optage beboerne. Men denne»midlertidige ordning«har nu eksisteret i over et år og lejeaftalen gælder mindst et år endnu? Det er rigtigt at midlertidige løsninger nemt kan blive permanentgjort, og specielt for børnefamilier er det ikke særligt rart ikke at have en ordentlig bolig. Men vi tror stadig på at det snart må kunne lade sig gøre at sluse flygtningene ind i det almindelige boligbyggeri. Især nu hvor Københavns Kommune ikke længere skal modtage nye flygtninge, siger Flemming Hansen. Er indkvartering på Hotel Copenhagen specielt familievenlig? Nej, det er det ikke. Og det er også derfor at ideen med en pavillonby ikke er helt skrottet endnu. En pavilionby kan nemlig give familieplads og legefaciliteter som hotellerne ikke kan. Omvendt er der et skær af ghetto over en pavillonby, som vi helst vil være foruden. Flemming Hansen tilføjer: Vi har dog med aftalen sørget for at gøre køkkenfaciliteterne bedre samt indrettet et legerummed tv-stue i kælderen af hotellet. Manglende fritidstilbud til flygtningebørn Socialcenteret Amagerbro er også opmærksom på at forholdene for indkvarterede flygtninge på Hotel Copenhagen er elendige. Børnene har brug for mere end gode hensigter og en trist baggård bag et hotel Vi har modtaget en del lokale henvendelser om at klart at med yderligere 20 flygtninge på hotellet vil vi især flygtningebørnene da forstærke indsatsen. ikke har særligt gode legeforhold. Virker det ikke absurd at Vi har siden da fjerne bemandingen på sørget for at få indmeldt børnene i de lokale daginstitutioner og få gjort noget ved hotellets tilbud til børnene, siger Marianne B. Nielsen. Hun fortsætter: nabolegepladsen i en tid hvor mange flygtningebørn bor på et hotel uden legefaciliteter? Umiddelbart jo, det er bestemt noget vi skal være Vi har på social- opmærksomme på. Men centeret også nedsat en følgegruppe med forskellige fagfolk der overvåger det er ikke noget vores afdeling her har været involveret i, slutter Marianne situationen. Og det er helt B. Nielsen. tkj Din lokale ejendomsmægler Bergthorasgade 15, værelses lejlighed i moderne ejendom på Isl. Brygge Rigtig god beliggenhed på det meget populære Isl. Brygge med blomstrende caféliv, masser af forretninger og som nabo til den nye Havnepark. Endvidere få minutters gang til Rådhuspladsen og Tivoli. Hovedejendommen er en pæn moderne ejendom med stor lækker fælles solterrasse, elevator, vaskeri, porttelefon, affaldsskakt og kabeltv. Denne meget lyse og velholdte lejlighed har entré med flere skabe, pænt lyst nymalet køkken med pæne parketgulve og stålvask, stort pænt lyst og nymalet brusebadeværelse med separat bruseniche og hvid sanitet, stor lys stue med store vinduer i hele stuens bredde. Lejligheden fremtræder generelt pæn og velholdt, og der er stort set nymalet overalt. Der er flotte lyse parketgulve. Sagsnr.: SOLGT Vestmannagade 3, 2. th. Totalt istandsat og fantastisk lækker 4 værelses på Isl. Brygge Rigtig god beliggenhed på det meget populære Isl. Brygge få minutter fra Rådhuspladsen og SOLGT alle byens faciliteter. Isl. Brygge er virkelig et område i vækst, og alskens forretninger og cafeer blomstrer i vejret hele tiden. Dette skal også ses i lyset af den nye Havnepark, som er et kæmpe aktiv for området. Ejendommen er en pæn pudset rødstensejendom med et utroligt lækkert gårdmiljø. Denne meget lyse og totalt istandsatte lejlighed har entré med forsænket gipsloft med indbyggede halogenspots, rigtigt flot nyere Svanekøkken i hvid/mahogni og med spiseplads, børneværelse til gården, stort soveværelse til gården, flot hvidt nyere brusebadeværelse med marmorklinker og Svane-element vask (nedsænket vask), 2 dejlige lyse vestvendte stuer ensuite med fløjdøre og flot sildebensparketgulv og skrå havneudsigt. Den øvrige del af lejligheden har plankegulve. Der er flotte stuklofter, afsyrede fyldningsdøre, flotte gulve, nyere termovinduer og stort set nymalet overalt. Endvidere indlagt nyt el. Lejligheden er absolut indflytningsklar og m.h.t. overtagelse er sælger fleksibel. Sagsnr.: KORSMANN Statsautoriserede ejendomsmæglere MDE H.C. Andersens Boulevard 42 Lige ved Langebro Tlf Michael Musfelth Jørgensen Indehaver/statsaut. ejendomsmægler

6 6 BRYGGEBLADET 27. maj 1999 BRYGGENS BOWLING CENTER CARVERY & BOWLING FREDAG OG LØRDAG SPIS HVAD DU VIL Der vil være mindst 3 af følgende slags steg: Helstegt gravad lammebryst, tyndstegsfilet, honningglaseret skinke eller marineret kalvefilet TILBEHØR 3-4 forskellige saucer, flødekartofler, kartoffelbåde, Bryggens bagekartofler, 3 forskellige grøntsager, salatbord med 3 dressinger, hjemmebagt brød og smør. INCL. 1 TIMES BOWLING KR. 199,- PR. PERSON INCL. 2 TIMERS BOWLING KR. 245,- PR. PERSON Der beregnes 1 1 /2 time til spisning. Bestilling 14 dage før. Minimum 4 personer. Gældende til og med d. 28/5 99 Åbningstider: man.-tors fre lør søn TÆPPERESTER Islands Brygge 83E 2300 København S tlf fax Vort lager bugner af tæpperester i alle størrelser. Kom og gør et fund! Spar op til 50% 60% 70% Medbring denne annonce og få yderligere rabat! Første tønde spules. Star wars Er vi snart ved at være der? For tredje gang trækker de to mand i de syrefaste rumdragter, kommunens kloaksjak har lejet hos brandvæsnet, utålmodige efter at komme ned i hullet for at komme i gang. Dragterne er varme, og aftalen er, at der højst arbejdes en time ad gangen, så skal der afløses termometre Afløbskontoret lægger ny hovedkloak ned på Islands Brygge og er stødt på en gammel aflastningskloak, der er fyldt med kviksølvholdig slam. Hvad nu? Er de nu blevet så pivede, at det er nødvendigt at blive pakket ind for at fjerne en smule slam? Vi graver lige lidt i miljøkontrollens analyser, som har målt kviksølvkoncentrationer op til 300 mg. pr. kilo tørstof/slam (kts.) Øverste grænseværdi er 0.05 mg./kts. Af kloakkens 300 tons skal 10 meter, eller 80 tons, fjernes, så anlægsafdelingens kan komme ned og dæmme resten af slammet op med sandsække og plombere og mure røret til mod havnen og kigkurren. Hofter fat Nå, skidtet skal jo op, stemningen bag afspærringen er spændt, men absolut også præget af, at det er folk der vant til lidt af hvert, og sarte kan man bestemt ikke beskylde dem for at være. Der er tjek på iltflasker,værktøjer og hvem der gør hvad. Ud af Maskinføreren læsser forsigtigt den første grab slam op i slidsken, der fylder Dag 1 ver tændt og automaterne den første tønde. Inden med rigelige mængder den hejses helt op på jorden, skal den spules ren med vand, men åget der skal holde tønden smutter af, så tønden, der nu vejer knap 200 kg., vælter ned og truer med at trille folkene ned i slammet fra deres meget sparsomme plads på gangbroen, der er lagt over det åbne kloakrør. Alle holder vejret, da tønden endelig kommer fri af hullet, og den vælter da også først, da den skal ind over ladet på lastbilen. Langsomt, men kun forholdsvis sikkert følger de næste tønder, og til fyraften er de første 10 tønder solidt plantet på jorden. Arbejdet er beregnet til at være overstået på en dag, men med det tempo er der lang vej hjem. Folkene kan gå i vandslusen og blive spulet, komme af de dyre dragter og gå i skuret hvor smøgerne bli- koldt kildevand må lægge ører til lavt udtalte forbandelser over et»lortearbejde«, men det hører med, Uttrup Tæpper Artillerivej 151 tlf Åbningstider: man-tors: fre: lør: 9-13 lang: 9-16 I dragterne for første gang.

7 27. maj 1999 BRYGGEBLADET 7 For kr. beskyttelse klar til brug. Tlf Biltlf Fax Medlem af Københavns Malerlaug Peter Lund Hairdresser Reykjaviksgade 2 Tlf Forvirring på pladsen tilbage til skuret for anden gang til endnu en omgang besværlig af- og påklædning. Harddiske Grafikkort CD-Romdrev Prosessore Lydkort Monitore Keyboard & mus CD-Rombrændere Ram Modem m.m. 450 MHz computer K MHz 3D CPU 64 MB Ram PC MHz Motherboard 8,4 GB UDMA 33 harddisk 1,44 MB diskettedrev 40 Speed CD-Romdrev CED kvalitets minitower Multimedie Keyboard Logitech Scroll mus Soundblaster PCI 64 lydkort ATI Rage II 8 MB grafikkort 15 digital monitor m. indb. højt. Kr ,00 røret og de her folk stikker ikke op for bollemælk, uden sammenligning i øvrigt. Tekst og foto: Stig Hasselbalch Den første tønde lander på ladet.

8 8 BRYGGEBLADET 27. maj 1999 Sognepræst Johannes Heinsen Thi således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne Ruth Heinsen Hein, Dan, Hjørdis, Poul og Helga svigerbørn, børnebørn og oldebørn Begravelsen har fundet sted Begravelse Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge 13 TLF DØGNVAGT Skygger over Fælleden 80 m højt arkivtårn til Rigsarkivet SAS-hotellet får en tvillingebroder når arkivtårnet til den nye rigsarkivbygning rejses i Ørestaden på hjørnegrunden umiddelbart overfor Grønjordskollegiet. Et flertal i borgerrepræsentationne vedtog tordag aften d. 21/5 lokalplanen for det meget omdiskuterede vinderprojekt, som nogle arkitekter respektløst kaldte et pindsvin, mens andre ser byggeriet som den konservative Ole Hentzen på mødet:-rigsarkivets bygning er en markant og værdig bygning. Pjecer i stedet for håndbog Københavns Kommunes servicehåndbog fra 1997 Kend din kommune er nu blevet erstattet af en større samling mindre pjecer 60 ialt. Med de nye pjecer, som redegør præcist for hvad man som københavner kan forvente af sin kommune, sparer vi borgerne for at sidde med en tung håndbog hvor man skal i gennem en masse ikke-relevant information for at komme frem til netop de oplysninger man konkret efterspørger, siger overborgmester Jens Facade af Rigsarkivet set fra Grønjordsvej Kramer Mikkelsen i forbindelse med udsendelse af de 60 pjecer. Pjecerne kan afhentes blandt andre steder på biblioteket og i socialcentret og i Københavner Information på Rådhuspladsen. Sidstnævnte sted kan man også ringe til på tlf for at få tilsendt ønskede pjecer. Endelig kan man læse alle pjecer eller bestille den via internetadresse www. CopenhagenCity.dk kalle Hvor om end alting er, det store byggeri på etagekvadratmeter vil sætte sit præg på omgivelserne.trappe- og elevatortårnet midt i bygningen vil rage meter i vejret lægge kraftige skygger ud over omgivelserne. (Og til forskel fra lokalplanen for hotel og kontorbyggeriet på Kalvebod Brygge, har lokalplanen for rigsarkivet indtegnet skyggevirkningerne sommer vinter og jævndøgn flere gange i løbet af døgnet). Venstrefløjen i borgerrepræsentationen var generelt ikke begejstret for byggeriet og endnu mindre begejstret for at staten ad denne vej bruger penge til at finansiere Ørestadsprojektet. Lokalplanen sendes nu til offentlig høring. hu GUDSTJENESTER Sønd. 30/5 kl. 11: Hans Anker Jørgensen. Sønd. 6/6 kl. 11: Helene Dam. Sønd. 13/6 kl. 11: Helene Dam. Sommer i kirken Et meget intenst halvår er nær sin afslutning. Det har budt på festgudstjenester; koncerter med overraskelser, skønhed og provokation; studentergudstjenester med aktuelle og vedkommende foredrag, onsdagssamvær HANS TAUSENS KIRKE ISLANDS BRYGGES SOGN HALFDANSGADE KØBENHAVN S med hygge og underholdning, skovtur og ikke mindst en inspirerende hverdag. I sommerperioden er der skruet ned for de mere udadrettede aktiviteter, men kirken er åben som rammen om det, det hele handler om, og som Hans Anker Jørgensen skriver om i salmen Det hvisker nu i hæk og hegn: "Her har du den, din bedste ven, som var, som er, som kommer: Guds ånd med sol og sommer." Velkommen i Hans Tausens Kirke! Johannes Heinsen død Forhenværende sognepræst Johannes Heinsen, at sige, at pastor Heinsen unge. Det er ikke for meget Islands Brygge, er død 91 fik stor betydning for hele år gammel. Pastor Heinsen blev født i Flensborg, sin friske og klare forkyn- ungdommen på Mors med hvor han blev student i delse. Og for mit eget vedkommende tør jeg godt Han blev cand. theolog fra Københavns Uni- sige, at han var en medvir- Det hvisker nu i hæk og hegn Se marken! Hvede, byg og rug og i alléens linde, gik gennem vintersmerten versitet i 1934 og derefter kende årsag til, at jeg valgte at læse til præst. i byens luft, i nattens regn, og bar i døden frugt i smug hjælpepræst i Hornbæk i i hjertet inderst inde: til liv for hele verden. Nordsjælland og en kort At det så kom til at gå Nu kommer den, Der ser du den, overgang ligeledes i Grindsted. I 1935 blev han sogke som kollegaer her ved sådan, at vi kom til at vir- Din bedste ven din bedste ven, med liv og lyst, nu kommer din tjener og din dommer: nepræst i Vejerslev på Hans Tausens Kirke, det Guds ånd med sol og sommer. Guds ånd med sol og sommer. Mors, afbrudt af en orlov i er sådan lidt mere end et 1946, hvor han var KFUM lykketræf. En bedre start Hør du, som sidder vinterbleg, Se Åndens korpus! Jesu hånd sekretær i europæiske her ved kirken kunne jeg til døden træt og stresset, gør sure fødder rene. krigsfangelejre. I 1953 næppe ha' fået. Jævn, kom stands maskinen, lyt med mig Se brødet brydes! Vinens ånd blev han sognepræst i hjælpsom og vennesæl var til rødderne i græsset: gir kraft til alle grene. Værløse, hvorefter han pastor Heinsen på enhver kom til Hans Tausens Kirke og virkede her fra 1965 kun kom til at gå 2 1/2 år, tænkelig måde. At der så Nu kommer den, Her har du den, din bedste ven, din bedste ven, til 1970, hvor han tog sin hvor vi virkede sammen din frier, ja nu kommer som var, som er, som kommer: afsked på grund af svagelighed. Heinsen måtte tage sin her ved kirken, før pastor Guds ånd med sol og sommer. Guds ånd med sol og sommer. Mig blev det forundt at afsked og jeg måtte ta' Og du, som er til gru og gys Når vintrens storm slår hegn og hæk blive den næste præst her over det kan jeg kun dybt og måneskin og mørke, og træerne til pinde, på Islands Brygge. Men beklage men linien var og ikke tåler dagens lys, så syng det mod min angst og skræktil hjertet inderst inde: Heinsen går langt tilbage nogle fodspor på vejen, og mit kendskab til pastor ligesom lagt, der var trådt men tror på egen styrke: Nu kommer den, Nu kommer den, helt til min ungdomstid dem kunne man så følge din bedste ven, din bedste ven, på Mors. Rygtet bredte sig mere eller mindre på egen din skaber og din dommer: den evige, nu kommer Guds ånd med sol og sommer. Guds ånd med sol og sommer. Hans Anker Jørgensen Melodi: Merete Wendler Tillæg til DDS nr. 895 hurtigt om at der var kommet en ung frisk præst til måde. Et æret være pastor Blistrup på Midtmors, som Johannes Heinsens minde. rigtig havde appel til vi P. Bak Dinitzen KIRKENS KONTOR Kst. kordegn Helen K. Riis, Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tlf Kontorets ekspeditionstid: Hverdage kl samt tirsd. kl Lørd. lukket. KST. SOGNEPRÆST Helene Dam Østerbrogade 102, 2100 Ø tlf. privat Træffes man , Tirsd., onsd. og torsd på tlf Sognepræst Bjarne Fabritius Petersen har orlov til 1/8 99. SOGNE- OG STUDENTERPRÆST Hans Anker Jørgensen Snorresgade 9, 2300 S Tlf Træffes hjemme onsdag 11-12, torsdag og fredag Træffes på Kbh.s Universitet Amager: tirs. + tors. kl , tlf KIRKETJENER Peter Hermansen Træffes bedst kl Tlf ORGANIST Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, 2. tv Kbh. V. Tlf MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Stud. teol. Sidsel Thorborg Duevej 52, 4. th Frederiksberg C Tlf KIRKEVÆRGE Steen Poulsen Artillerivej 46, 2300 Kbh. S. Tlf

9 27. maj 1999 BRYGGEBLADET 9 Islands Bryggegaden Lokalrådet har modtaget 21 henvendelser vedr. eventuelt nyt navn til Islands Brygge-gaden. Vi har ikke taget en endelig beslutning, men i løbet af sommeren vil vi tænke over det videre forløb. Vi har som lovet trukket lod blandt de indkomne forslag, og vinderen Første lørdag i måneden vil fortsat være ensbetydende med, at der er Økologiske og Bæredygtige Torvedage ved Overgaden neden Vandet på Christianshavn mellem kl. 11 og 16. De næste gange er altså Grundlovsdag 5. juni og 3. juli. Tobias Frimann, Islands Brygge 5, kan hente præmien (3 flasker vin) hos købmand Per Toft. Vi siger tak til alle for deltagelsen. Økologiske markedsdage på Christianshavn Stadeholdere På det kommende marked vil der være flere nyskabelser: Gårdbutikken Lykkedal og Bybutikken Spidsroden vil sørge for, at der er meget mere grønt på markedet. Lagkagebageren, SuperBrugsen, slagter Allan Bo, fisk og vildt, Cibi e Vini, Ditti & Eddas, genbrugstøj, Toves Blomster & Frugt er trofaste gengangere. Der er fortsat plads til flere, og øko-markedsgruppen forsøger hele tiden at få flere gode varekatagorier med. Sidste gang lovede vi øko-cola men det kommer først nu. Vi forsøger at få fremskaffet økologisk is og vi er i kontakt med en økologisk frisør, som nok kommer med i juli måned. Markedsføring En af ideerne med markedet er at få markedsført nogle fornuftige produkter, og ikke mindst de butikker der har de økologiske varer. Det er en stor forhåbning, at markedskunderne vil benytte de deltagendes forretninger til daglig. Og at de vil anbefale dem til venner og bekendte. Åbent Grundlovsdag Mens de øvrige forretninger, som ikke i forvejen må holde åbent om søndagen, skal holde lukket hele Grundlovsdag, har Det Økologiske Marked sikret sig Erhvervs & Selskabsstyrelsens ord for, at vi kan holde marked som vi plejer. Vi forudser derfor, at deltagerne på markedet Café Mødested får en kanonomsætning. Røde Kors Kulturhus, Beboerhuset, Rock Ama r og restaurant Schiøtts stiller cafeer op, så der både er vådt og tørt, hvorved markedet bliver Christianshavns bedste mødested. Grundlovstale kl. 12 I anledning af Grundlovens 150 års dag har arrangørerne bedt den kendte lokalpolitiker Finn Rudaizky, socialdemokratisk medlem af Borgerrepræsentationen holde en tale Information omkring demokrati og bæredygtighed. Venlig hilsen Lokalrådet Christianshavns Grønne Guide har en informationsbod med alt nyt og gammelt under solen inden for økologi og bæredygtighed. Fremover vil der blive solgt postkort og støttebeviser til fordel for det grønne arbejde på øen. Christianshavns Bibliotek stiller op med et lille udvalg af materialer, som også kan lånes med hjem. Asbjørn Kaasgaard, økomarkedsgruppen Lokal Agenda 21 Endelig en reaktion! Redaktionen har endevendt de ugentlige bunker med pressemeddelelser og opgaveløsningsbunkerne ja, endog overvejet at flytte rundt på møblementet (: - et brev kunne måske være faldet ned bag arkivskabet-). Hvor bliver læsernes gode synspunkter og nyskabende idéer af? I mere end 2 måneder har vi efterlyst læserforslag og kommentarer til Bryggebladet og de omlægninger, vi gerne vil foretage efter sommerpausen. Vi satte 3 Selvom jeg synes, det er et brandgodt blad, så efterlyser I idéer til bladet. Her er nogle forslag. En brevkasse (ikke om samlivsproblemer) om boliglov den kan svares af måske Jack Mortensen eller en anden beboerformand, som er inde i boligloven måske om spørgsmål om lokalhistorie på Bryggen, den kan svares på af mig. Eller andre spørgsmål- Flere læserbreve måske en fast rubrik, hvor man kan give sit besyv med. En fast rubrik om byttelejligheder så som: fru Jensen på 78 år har en stor 3-værelses lejlighed og vil gerne bytte med en familie, som har en 1.sals 2-værelses lejlighed. Der navn / gade / nr. x 6 flasker vin af pr. nummer for at vise, at vi var parat til at honorere de bedste af de mange spændende indlæg, vi forventede fra vor engagerede læserskare. Men vi har vist forregnet os. Den første og eneste henvendelse bringer vi hermed (skrevet af én i forvejen fast bidragyder til bladet, til rubrikken 'Gamle dage') og belønner den med 6 flasker vin, som tak for den første reaktion overhovedet: Til bryggebladsfolkene er mange børnefamilier, som bor i 2-værelses lejligheder og mange ved ikke, at det er lovlig at bytte med en anden lejlighed. Hvis der er mange arrangementer på Bryggen, så måske en kalender på sidste side som Politikens tillæg 'Byen idag', hvor alle arrangementer står i kalenderen. Dette er bare nogle forslag. Mange hilsner Sussie Elmann Paddison, Snorregade 3 Tak for forslagene. Læserbreve sætter vi altid stor pris på. Når vi ikke bringer flere, skyldes det at folk ikke skriver! Seks flasker kan afhentes hos købmand Per Toft. red. mærkedage tak tillykke med dagen Kære Kris Et stort hurra og et stort tillykke med de 9 år den 29. maj. Ønskes du. Kærlig hilsen fra Mor, Far, Sasha, Mick og Farmor. Optagelse af hilsner til mærke- og fødselsdage er gratis. Skriv tydeligt! Stiles til Bryggebladet (se adresse side 2) senest søndagen før kl. 16. Billeder vil blive returneret ved medsendelse af adresseret og frankeret svarkuvert. KLINIK FOR FODTERAPI ÅBENT MANDAG-TORSDAG Anne Jensen Egilsgade 28 kld. tv København S Vinder Kryds og tværs-vinder af Bryggebladet nr. 9 blev: Ester Nielsen Gunløgsgade 21, 4. th. Vi beklager fejlen i krydsen nr. 9 Deltagelse Krydsen afleveres i Beboerhjørnets dørsprække senest søndag d. 6. juni 99 kl. 16. Blandt de korrekte løsninger trækkes lod om et gavekort på 100 kr. til EDEKA v / Per Toft, Egilsgade 2, hvor præmien i øvrigt kan afhentes.

10 10 BRYGGEBLADET 27. maj 1999 Ejendommen på hjørnet af Drechselsgade og Islands Brygge, hvor Københavns Socialpædagogiske Seminarium skal rykke ind på de to øverste etager. Seminarium i tidsnød Københavns Socialpædagogiske Seminarium får travlt, hvis man som planlagt skal nå at slå dørene op for sine ca. 700 studerende i nye omgivelser i Drechselsgade, når efter- APOTEK Islands Brygges Apotek Islands Brygge man-tirs: ons.-fre: lør: BAGER Brdr. Sørensens Eftf. Egilsgade Bryggebageren Isafjordsgade Bryggebageren Leifsgade BANK Amagerbanken Islands Brygge BEGRAVELSE Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge BLOMSTER Blomstercirklen Leifsgade Malou Blomster Thorshavnsgade BOGHANDEL Bryggens Bog- og Papirhandel Islands Brygge fax: BOWLING Bryggens Bowling Center Islands Brygge 83E CAFE Café Isbjørnen Reykjaviksgade Café Talis Islands Brygge årssemesteret begynder den 1. september. Seminariet er pr. 1. juli opsagt fra sit nuværende lejemål på Sydhavns Plads, fordi området er ved at blive attraktivt for virksomheder, der kan betale en højere leje. Derfor flytter man tilbage til ejendommen på hjørnet af Drechselsgade og Islands Brygge, hvor man holdt til indtil Dog rykker man nu ind lidt højere oppe i bygningen, nemlig på de to øverste etager. Forhandlingerne om lejeaftalen har imidlertid trukket længere ud end forventet, og da de to etagers nuværende indretning ikke er egnet til undervisning, forestår et større stykke arbejde, før man er klar til at tage dem i brug. Rektor Tom Poulsen FAGREGISTER 27. maj 1999 COMPUTER Have s TV - PC Service Egilsgade & CYKLER Bryggens Cykler Isafjordsgade DYRLÆGE Bryggens Dyreklinik Egilsgade EJENDOMSMÆGLER Nybolig v/ Steen Kofoed Amagerbrogade Realgruppen Korsmann H.C. Andersens Blvd. 42 v/ Langebro EJENDOMSSELSKAB Ejendomsselskabet Hüffeldt & Rydmann Gunløgsgade fax: Telefontid: mand.-tors. kl Personlig henv. tors. kl Norden A/S Toldbodgade København K ELEKTRIKER Due Ka El Gunløgsgade 43, kld. tv / Kilting EL-køb Isafjordsgade FARVEHANDEL O. Nørbys Eftf. Isafjordsgade FODTERAPI Klinik for fodterapi Egilsgade 28, kld. tv FOTO Jast Foto Islands Brygge FOTO fortsat Njal Foto Video Njalsgade FRISØRSALON Flair for Hair Njalsgade Klip 2000 Islands Brygge 1 B Universe Reykjaviksgade GENBRUG Genbryggen Reykjaviksgade 2, kld. GLARMESTER Jimmy Berger Artillerivej GULVSERVICE A Z Gulvservice Gunløgsgade 35, kld. (Bryggens gulvmand) KONFEKTURE Bryggens Konfekture Egilsgade KØBMAND EDEKA Marked / Per Toft Egilsgade KØRESKOLE Julle s Køreskole Gunløgsgade MALER Malermester Harry Jensen Appeldoorn Allé 2, 2791 Dragør Malermester Blyme Reykjaviksgade PIZZERIA / GRILL Bjørnegrillen Reykjaviksgade siger til Bryggebladet, at det er en række tekniske detaljer såsom elevatortilsyn, vagtordning, parkeringspladser m.v., der forhandles om. Forhandlingerne skrider dog fremad, og Tom Poulsen forventer, at den endelige lejeaftale snart kan indgås. Som en nødløsning vil seminariet i en overgangsperiode kunne benytte sine tidligere lokaler i ejendommen, der har stået ubenyttet hen som man forlod dem for 13 år siden. REJSER Svante Rejser Flyrejser til hele verden Vendersgade 6, 1363 Kbh. K SMØRREBRØD T.S. Smørrebrød Islands Brygge TANDLÆGE Jørgen Frank & Søren Barsted Islands Brygge TV-SERVICE Have s TV - PC Service & TÆPPER Uttrup Tæpper Artillerivej VINDUESPOLERING A.A.A. Flint s Polering v/ Michael Flint Nielsen Halfdansgade 36, 3. th Aage s Vinduespolering Islands Brygge 7 50% til alle private gennem hjemmeserviceordningen , hverdage VVS VVS Poul Martinsen Gunløgsgade ØKOLOGISKE VARER Sund-Bixen Englandsvej Tirs.-fre , lør FAGREGISTER Optagelse i fagregisteret: 300 kr. for 10 udgivelser (3 tekstlinier) Ekstra linier: 60 kr. pr. linie Priser excl. moms Henv.: Bryggebladet, Leifsgade DROP INN JUNI DECEMBER Tir Little Guitar Ons Little Guitar Tor Midnight Blues Fre Juicy Blues Lør Real Thing Blues Søn Nisse Hornekær & Thorbjørn Risager Duo Man Stig Møller, Peter Ingemann & Kenn Gudman Tir Vildnis Ons Vildnis Tor The Clowns Fre Roy Richard Otis Jam Lør Naughty Nipples Søn Dave Hole (Australien) Man Jesper Mechlenburg, Maria Køhnke, Jonas Strukk & Gustav Ljunggren Tir Alex Vargas, Kaare Thøgersen & Kim Wagner Ons Alex Vargas, Kaare Thøgersen & Kim Wagner Tor Instant Coma Fre Øernes Blues Band Lør Delta Cross Band Søn Nisse Hornekær & Thorbjørn Risager Duo Man Searching for Love med Retah Burton Tir Moscow Maniques Ons Moscow Maniques Tor Anders Gaardmand, Esben Bach, Kjeld Lauridsen & Aske Jacoby Fre Making Woopee Lør Night to Remember Søn Kaare Abrahamsen & Ken Damkier Man Booty Call Tir Public Eye Ons Public Eye DROP INN Kompagnistræde København K Tlf Katteejere efterlyses! Stor flot rød hankat med halsbånd opholder sig i området Gunløgsgade ned mod Artillerivej FORENINGER & INSTITUTIONER 27. maj 1999 DAGINSTITUTIONER Anna Poulsens menighedsbørnehave Gunløgsgade "Bryggehuset" Artillerivej 71 D Bryggens Børne- og Ungdomscenter Artillerivej 71 C Børnehave Thorshavnsgade Institutionen "Bryggen" Snorresgade (legeplads) "Krudtuglen" Artillerivej 71 A Røde Kors børnehaven Langebrogade Snurretoppen (vuggestue) Snorresgade "Thorshave" Thorshavnsgade 23 B Vuggestue Artillerivej 71 B Vuggestue Thorshavnsgade 23 A SOCIALCENTER Socialcenter Amagerbro Njalsgade BIBLIOTEK Njalsgade 15 Åbent man , tirs ons. & tors , fre lør FORENINGER Boldklubben Hekla Egilsgade Bryggens Pensionistforening, Gimle v/ Jørgen Gøtterup Bryggens Pensionistklub Artillerivej 71 C Dartklubben Bjørnebanden Artillerivej Islands Brygges Lokalhistoriske Forening v/ Sussie Paddison Snorresgade Islands Brygges Lokalråd Leifsgade Lejerforeningen Islands Brygge Leifsgade Thorolf Spejderne Islands Brygge Artillerivej KIRKE Hans Tausens Kirke Halfdansgade 6 Kirkekontor: (dagligt kl , tirsdag tillige kl ) KULTURINSTITUTIONER Bryggens Børneatelier Thorshavnsgade / Københavns Kulturkasse Gunløgsgade Medborgerhuset Gimle Thorshavnsgade (kontor) (cafe) SKOLER Dansk Flygtningehjælps Sprogskole Kigkurren Gøglerskolen / Ørkenfortet Kigkurren (kontor) (elevtlf.) Københavns Kvindedaghøjskole Kigkurren 6 D (kontor) (elevtlf.) Skolen på Islands Brygge Artillerivej FORENINGER / INSTITUTIONER Optagelse er gratis. Henv.: Bryggebladet, Leifsgade

11 27. maj 1999 BRYGGEBLADET 11 Beth Nielsen fra Krudtuglen og Hansemand fra Børnehaven i Gunløgsgade har været på studiebesøg i et land, der hedder Slovakiet. Vi besøgte mange børnehaver. Børnene og deres lærere viste os hvordan de laver gymnastik, musik, dans, tegning, naturkundskab, lærer at læse, børste tænder og meget, meget andet. En gang om måneden viser børnene forældrene, hvad de har lært. Derfor er de vant til at optræde. Her er en lille forårssang om hvilke blomster, der vokser frem. (Foto: Hansemand) I Slovakiet har børn undervisning hver dag. Her lærer de noder. (Foto: Hansemand) Slavisk kunst To gange om ugen går disse børn til Dolný Kubíns kunstskole. (Foto: Beth Nielsen) Den by vi besøgte hedder Dolný Kubín. Jo det er rigtig. Der skal være ekstraprikker både over y og i. Det har man dernede også over andre bogstaver. I Dolný Kubín har de en kunst-, musik- og danseskole. De tre, fire dygtigste eller mest interesserede børn fra hver børnehave kan få lov til at komme til skolen to timer hver uge. Lærerne fra denne skole kommer også på besøg i børnehaverne. Og så snart eleverne har lært noget, laver man en lille opvisning. På den måde er der nogen der lærer at optræde og andre at se og nyde og da alle har prøvet på forskellige niveauer, forstår de virkelig at bedømme præstationerne. Vi så en lektion i violinspil. Den første pige var seks år. Hun havde kun spillet fire gange og øvede sig i at holde instrumentet på den rigtig måde. Hun kunne allerede spille flere toner. Det er ikke let at stryge over strengene med den der pind, som hedder I Slovakiet elsker man sine folkedanse. Man begynder at lære dem når man er helt lille. (Foto: Beth Nielsen) buen, så det lyder pænt. Men det kunne denne pige allerede. Og da læreren samtidig spillede på klaveret eller på sin violin, så lød det meget, meget, meget bedre end da de spillede hver for sig. Det gav pigen lyst til at gå hjem og øve videre til næste uge. For så kan det bare lyde endnu flottere. Skolen synes, at det vigtigste er, at børnene har det sjovt, men de fleste bliver hurtigt bidt af musikken og samspillet, dansen og danseglæden, eller kunsten, udstillingerne. De glæder sig og knokler på og bliver efterhånden dygtigere og dygtigere. I kunstundervisningen laver man mange tegninger i forskellige teknikker. Man arrangerer mange udstillinger, og så deltager man i konkurrencer mest for sjov! Vi fik lov til at være med til at pakke en kæmpepakke med billeder op. Den kom fra Polen. Det var børn som sendte billeder til en udstilling. Skolelederen spurgte os om vi også ville være med til at sende vores bedste billeder til en udstilling. Vil vi det? Undrer Hansemand og Beth sig over 3. Når læreren virkelig kan undervise og selv elsker musik, så bliver samspillet meget godt. (Foto: Beth Nielsen) Børnene bygger huse af legoklodser. Lego-matematik Nu vil jeg fortælle jer om en Lego-lektion i matematik. Børnene sad i en stor rundkreds. Så begyndte de at synge en sang. Alle sang med. De var glade, men vi forstod ikke hvad de sang, fordi alle ordene var helt anderledes. Men så! Pludselig et ord vi kendte. Lego! Hvad? Sad de der og sang om Lego? Jo, det var rigtigt. Pædagogen havde tre store bokse med legoklodser. Men de var ikke til at lege med! De var til at lære med. I Slovakiet har børnene undervisning hver dag. Også i børnehaven. Alle børn skal være i deres børnehave senest kl Derfor er der tid til både at lære og lege. Pædagogen tog Legoklodserne frem. Hun havde sat nogle klodser sammen til små klodsetårn. Nogle var bygget af to, andre af tre, fire, fem eller seks klodser. Og de var i forskellige farver. På gulvet lagde hun seks store, hvide papirer, som var klippet som blomster. På dem stod der tal fra et til seks. Nu skulle børnene høre godt efter hvad pædagogen sagde, fordi de skulle placere de forskellige klodsetårne på de rigtige steder. Og de skulle ikke kun holde styr på hvor mange klodser der var i tårnet, men også hvilken farve der var i toppen. Hvis der var nogen som ikke kunne, fik de hjælp af alle de andre børn, som på en gang gav det rigtige svar. Børnene, som var mellem tre og seks år, var meget dygtige. Alt det her vi måttet gætte os til, for de snakkede hele tiden deres eget sprog. Det lød meget sjovt, lidt som når man spiser knækbrød. Men dansk lyder nok også sjovt i deres øren. Gad vide hvad det lyder som? Bagefter blev de delt i to grupper. Nu skulle de bygge huse. Pædagogen viste (Foto Beth Nielsen) dem hvordan de skulle gøre, og hvilke af de lange og korte klodser de kunne bruge, hvordan de satte klodserne sammen, og hvordan de kunne sætte døre og vinduer på plads. Den læreleg kunne børnene også godt lide. Og de lavede husene som de selv ville. Vi havde en gave med. En stor karton med duplo. Den havde vi fået af Lego. Vi gav den til et af børnene, som fik hjælp af de andre til at åbne den. Når de så, hvad der var i, vendte de kartonen om og hældte alt sammen ud på gulvet. Nej, hvor blev de glade. Nu fik de Lego, som de kunne lege med. I Slovakiet er Lego meget dyrt. Et lidt større nybegyndersæt koster flere måneders fars- eller morsløn! Derfor er det ikke ret mange børn, der har Lego derhjemme. Så I kan godt forstå at børnene jublede over deres nye legetøj og måske havde lidt svært ved at falde i søvn i sovetimen den dag. Hansemand

12 BRYGGEBLADET Bossy Bo, Peyk og Jazzy H alias Østkyst Hustlers kører en stram kostplan, der skal sikre, at formkurven topper, når de spiller hjemme på Amager. Og det slår aldrig fejl - der bliver gang i den på 5-Øren på søndag. Se 5-Ørens sæsonprogram s. 4. Hans Vindingudstilling BOLIG SØGES Byttelejlighed Haves: Stor 1-værelses ca. 56 m 2 på Frederiksberg med bad og stort køkken. Elevator. Beliggende i fredeligt kvarter nær Domus Vista og i gåafstand fra Frederiksberg Have. Husleje ca incl. varme. Søges: For vores datters skyld en lejlighed beliggende på Islands Brygge, da vi grundet skilsmisse har behov for at bo tæt på hinanden og børnehave m.m. Ring til Thomas på tlf eller Lene på (mobil) Christiania vil med denne udstilling ære mindet om en af vores største samtidskunstnere. Til trods for et relativt kort liv, lykkedes det Hans Vinding at pejle sig ind på nye områder i kunstens store ocean. Ramt af»talentets forbandelse«måtte han leve flere menneskers liv i et. Som sandt barn af sin tid eksponerede han multikunsten. I den brede offentlighed kendt som digter sanger. Lone Kellerman sang»spring ud«og»fuglen er fløjet«frem på alles læber. Gallopperiet»Stadens museum for Kunst«har med denne udstilling ønsket at rette fokus på Hans Vindings endnu upåagtede betydning for malerkunsten. Udstillingen kan ses til og med 5. juni. Tlf Et kig i familiealbummet Vær med til at lave en fællesudstilling i Gimle Vi kender det alle. De kære billeder som vi aldrig bliver trætte af at kigge på og henter frem når familie og venner er på besøg. Billederne som de mindste børn og børnebørn vil se igen og igen og høre historien om. Billederne i fotoalbummet, billederne i scrapbogen, de sirlige tegninger og rimvers i bedstemors poesibog, skrevet af veninderne. Eller klassebillederne, konfirmationsbillederne, firmaskovtursbillederne, ungdomsbillederne med opknappede flasker og rod på bordet bag de løsslupne kroppe og vilde grin. Hvem er det nu det var? Hvad var det hun hed? Hvad blev der egentlig af ham og se, der står jeg! Og her ligger den konfirmationssang, som faster Rita skrev! Det er vores helt egen historie og dog ligner den mine gode venners historie. Men stadigvæk er den anderledes, stadigvæk er det kun én selv, der forstår betydningen og mine følelser, ved synet af den pressede firkløver klistret på brevkortet fra Bornholm. Billedet af den nyfødte, brylluppet, pasfotoet af den hemmelige kærlighed, rejsen til Spanien, flybilletten til Moskva, cigaretpakningen fra et fjernt land, eksamensbeviset, regningen fra restaurant Nimb Det store Bryggefamiliealbum På vej ud af et århundred sættes ens liv, tiden og historien til nærmere eftertanke ligesom ved hver nytårsaften, blot 100 fold stærkere. Dette år har Bryggens Virkelighed 9 valgt at sætte fokus på Bryggefolks liv igennem det århundrede kvarteret har eksisteret. Som oplevet, fortalt, skildret af demselv folks liv inden for hjemmets fire vægge, på gaden, på arbejdspladsen, i fest og glæde, i sorg og bekymring i fælles- Udstilling i togvognen Der vil i løbet af sommeren blive vist en lokalhistorisk udstilling i togvognen på havnen. Der er ikke faste tider, men hold øje med om vi har åbent, når I går tur i Havneparken. Udstillingen indeholder fotos fra gamle dage på Bryggen, havnen, Langebro da der kørte tog og sporvogne på Bryggen og meget andet. Islands Brygges Lokalhistoriske Forening og Arkiv skab, blandt familie og venner, alene En af måderne at fortælle om det levede liv og forventningerne om fremtiden er familiealbummet. Bryggebladet har ønsket at medvirke ved dette års Bryggens Virkelighed ved sammen med Bryggens Børneatelier, at samle historier. Vi har derfor sammen fostret en idé: en invitation til alle bryggeboere om at lave et stort familiealbum til Bryggens Virkelighed 9 lidt anderledes end det man har derhjemme, nemlig en udstilling med fotos og alle slags mindeting klistret op på en noget større side end den man normalt har i sit familealbum. kunne hente et stykke karton (med en huskeseddel) på biblioteket, i kirken og i Beboerhjørnet. Midt i august samles alle kartonsider til en stor Hent en tom side Enhver, gammel som ung, fællesudstilling voksne som børn kan få udleveret én side (et stort stykke papkarton) til de billeder, de ting, den episode, de historier, man vil skildre. Om historien er ny eller gammel, om historien ikke er en historie i gængs forstand det er din måde at bruge en side på der alene tæller. Efter den 1. juni vil alle R. Konvica i Gimle,'Det store Bryggefamiliealbum', som vises i forbindelse med BV 9 sidst i august og fortsætter i Gimle i september og evt. videre på biblioteket. Vær med til en anderledes måde at fortælle Bryggehistorie på. Med venlig hilsen Bryggebladet og Bryggens Børneatelier

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 på ISLANDS BRYGGE 4 arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 ulturnatten Torvegade Christianshavn 5 Her finder du 1 Kulturhuset H. C. Andersens Boulevard Langebro 1 Amager Boulevard Njalsgade M Metrostationen

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

September Oktober 2017

September Oktober 2017 Hovergården September Oktober 2017 Børnegården Hover Fredag den 15. september og torsdag den 5. oktober kl. 10.30 Cafe`Oasen, får vi besøg af sangglade børn fra Børnegården Hover. Du er velkommen til at

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011.

Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011. Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011. Nyt fra kontoret. Ifølge kalenderen, så er det sommer, men vi har ikke lige haft det bedste vejr, men nu skulle det da blive bedre. Derfor vover vi også at indbyde

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Hold din næste fest eller aktivitet i Andst hallen / Andst borger og aktivitetscenter

Hold din næste fest eller aktivitet i Andst hallen / Andst borger og aktivitetscenter Kroen bliver snart fjernet fra overfladen. Ejeren Laurids Schelde har besluttet at nedrive bygningen og gøre plads til 3 nye boliger. Om alt går vel køber Vejen kommune hjørnegrunden og stiller den til

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

KLUB DIGET AVISEN. August Gys og gru fredag d i klubben.. ughhhh

KLUB DIGET AVISEN. August Gys og gru fredag d i klubben.. ughhhh KLUB DIGET AVISEN August 2012 Gys og gru fredag d. 13.07.12 i klubben.. ughhhh Information. I klubbens entre hænger informationer til børn og forældre. Her ophænges seneste udgave af klubbens nyhedsbrev,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 7 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge7_sund og stærk.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 7 l Sund og stærk Det er tidligt

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet Sidst opdateret maj 2014 Toftegaarden HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer KUNST OG NATUR MIDT I BYEN MIDT I NATUREN Bo med fællesskab og tryghed i højsædet CENTRALT ELLER GRØNT HØJT

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

MANDAG 14.FEBRUAR TIRSDAG 15.FEBRUAR. Det er nu ved at blive hverdag. Anne Marie smutter på Uni.

MANDAG 14.FEBRUAR TIRSDAG 15.FEBRUAR. Det er nu ved at blive hverdag. Anne Marie smutter på Uni. MANDAG 14.FEBRUAR Det er nu ved at blive hverdag. Anne Marie smutter på Uni. Min dagsopgave lyder på at skaffe kakerlaklokkedåser. Vi har mødt to i køkkenet så nu starter 3.verdenskrig. Anne Marie kan

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere