YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM"

Transkript

1 Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Vilkår, som er skrevet med store bogstaver i disse Yderligere vilkår, er defineret som angivet i Adobes generelle vilkår for brug ( Vilkår ) eller i disse Yderligere vilkår. 1. Definitioner. 1.1 FormsCentral-løsning betyder et websted eller en anden løsning, du udvikler til en kunde, og som (a) bruger FormsCentral; (b) føjer materialefunktionalitet til FormsCentral; og (c) ikke udgør en konkurrent til Tjenesterne. 1.2 Oplysninger betyder oplysninger om en given person, der kan bruges til at identificere personen. 1.3 Deltager betyder en tredjepart, som interagerer med Tjenesterne, som et resultat af en sådan parts forhold til eller forbindelse til dig. 2. Brug af Tjenesterne. 2.1 Tilladelse til at bruge Tjenester. Du repræsenterer og garanterer, at du har alle de nødvendige rettigheder, beføjelser og tilladelser til at indgå disse Yderligere vilkår og at udføre de handlinger, der kræves af dig. 2.2 Brug på andres vegne. Du må skabe og vedligeholde en FormsCentral-løsning, som du kan tilbyde dine kunder, såfremt du indvilliger i, at (a) du er eneansvarlig for at hemmeligholde alle ikke-offentlige legitimationsoplysninger knyttet til din eller din kundes brug af Tjenesterne eller enhver FormsCentral-løsning; (b) du er eneansvarlig for at fremskaffe et tilstrækkeligt antal licenser til Tjenesterne til at understøtte din FormsCentral-løsning; og (c) du vil hurtigst muligt meddele vores kundesupportteam om evt. muligt misbrug af dine eller dine kunders konti eller legitimationsoplysninger eller ethvert brud på sikkerheden i forbindelse med Tjenesterne. Af hensyn til gennemskueligheden skal du fremskaffe de nødvendige licenser til at dække det relevante antal brugere, hvis en af dine FormsCentral-løsninger giver din kunde retten til at give flere brugere adgang til den pågældende FormsCentral-løsning. 3. Periode og ophør. 3.1 Disse Yderligere vilkår gælder fortsat, indtil de bringes til ophør af dig eller Adobe som anført i Vilkårene. Ud over årsagerne til at Adobe har lov til at bringe disse Yderligere vilkår med dig til ophør, som anført i Vilkårene, kan Adobe bringe disse Yderligere vilkår til ophør, hvis din konto til Tjenesterne bruges af en tredjepart. 3.2 Ud over afsnittene anført i Afsnit 10.4 af Vilkårene vil de følgende afsnit af disse Yderligere vilkår stadig være gældende efter ethvert udløb eller ophør af disse Yderligere vilkår: 1, 3.2, 4 og Oplysninger om deltagere. 4.1 Dine ansvar med hensyn til oplysninger om deltagere. I forholdet mellem Adobe og dig har du eneansvaret for alle og enhver oplysning om deltagere, som bruges og fremsendes i forbindelse med Tjenesterne, og Adobe har ikke noget ansvar i forbindelse med dette. Du skal overholde alle love og regler vedrørende databeskyttelse og privatliv, der gælder for oplysninger om deltagerne. Du skal opnå og bevare samtykke fra deltagerne (a) til din adgang, brug eller offentliggørelse af oplysninger om deltagere; og (b) til Adobe, som leverer værktøjerne til dig, for at du kan udføre handlingerne beskrevet heri. Du skal opnå alle tilladelser fra deltagerne, som er nødvendige for at gøre Adobe i stand til at levere tjenesterne. Du skal forsvare, sikre og holde

2 Adobe skadesløs fra ethvert erstatningskrav, retssag eller sagsanlæg mod Adobe af en deltager i forbindelse med alle handlinger eller undladelser med hensyn til sådanne oplysninger om deltagere. 4.2 Følsomme oplysninger om deltagere. Ud over dine ansvar anført i afsnit 4.1 (Dine ansvar med hensyn til oplysninger om deltagerne) vedkender du dig specifikt og erklærer dig enig i følgende: (a) du er eneansvarlig for overholdelse af Children's Online Privacy Protection Act (Loven om beskyttelse af børns personlige oplysninger) af 1998 ( COPPA ), inklusiv men ikke begrænset til, opnåelse af forældrenes samtykke til indsamling og brug af oplysninger fra personer under tretten (13) år i forbindelse med brug af Tjenesterne af dig og deltagerne; (b) Adobe (i) optræder ikke på dine vegne som en forretningspartner eller underleverandør, som sådanne termer bruges, angives eller defineres i den amerikanske lov Health Insurance Portability and Accountability Act af 1996, med senere ændringer og suppleret, ( HIPAA ) når tjenester leveres og gøres tilgængelige for dig, og (ii) imødekommer kun vilkår for privatliv og sikkerhed beskrevet i disse Yderligere vilkår; (c) du er eneansvarlig for overholdelse af HIPAA i forbindelse med beskyttede sundhedsoplysninger (som sådanne vilkår er angivet i HIPAA, Health Information Technology for Economic and Clinical Healthbestemmelserne ( HITECH ) i den amerikanske lov American Recovery and Reinvestment Act af 2009, og forskrifter offentliggjort derunder, da alle kan ændres fra tid til anden) opnået eller brugt i forbindelse med brug af Tjenesterne af dig og deltagerne; og (d) du er eneansvarlig for overholdelse af alle gældende love og regler vedrørende databeskyttelse og privatliv, for andre følsomme oplysninger, inklusive men ikke begrænset til numre på sygesikringskort, kreditkort, kørekort og bankoplysninger, opnået eller brugt i forbindelse med brug af Tjenesterne af dig og deltagerne s til deltagere. s i forbindelse med Tjenesterne sendes sædvanligvis til deltagerne af dig og ikke af Adobe. Derfor kan visse deltagere muligvis modtage visse tjenesterelaterede s sendt af dig, selvom deltagerne har fravalgt at modtage kommunikationer fra Adobe. Yderligere, hvis relevant, kan Adobe sende s til deltagere i dit navn som din agent, efter din anmodning og på dine vegne. Du er eneansvarlig for sådanne s og deres indhold. 5. Tjenestespecifikke vilkår. Vilkårene i dette afsnit 5 gælder kun for de specifikke Tjenester, gaver, eller Adobe-software, som anvendeligt, anført herunder. Uanset om andet er anført heri, er vilkårene i dette afsnit 5, i tilfælde af en modstrid mellem vilkårene i dette afsnit 5 og alle andre vilkår og betingelser i disse Yderligere vilkår, gældende, men kun med hensyn til en sådan modstrid. 5.1 Webtjenester for Acrobat.com. Dette afsnit 5.1 (Webtjenester for Acrobat.com ) gælder kun for dig, hvis du er en udvikler, som har adgang til foreløbige versioner af Acrobat.coms API'er, som gøres tilgængelige for dig fra tid til anden af Adobe i forbindelse med Acrobat.com ( Webtjenester ) Licens til webtjenester. Underlagt vilkårene og betingelserne i disse Yderligere vilkår, giver Adobe dig en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at (a) se den dokumentation, som stilles til rådighed for dig af Adobe på siden med webtjenester, som i øjeblikket findes på ( Dokumentation for webtjenester ); og (b) fremhæve og bruge webtjenester i overensstemmelse med dokumentationen for webtjenester og vilkårene i disse Yderligere vilkår. Adobe kan ophæve licens(er) givet i dette afsnit (Licens til webtjenester) på et hvilket som helst tidspunkt efter Adobes eget skøn. Adobe forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt givet herunder Dine tilkendegivelser og garantier med hensyn til brug af Webtjenesterne og dokumentation for Webtjenester. Ud over dine andre tilkendegivelser og garantier anført i disse Yderligere vilkår, tilkendegiver og garanterer du følgende: (a) Du vil fremhæve den følgende meddelelse på din webstedsapplikation, som henviser til Webtjenesterne ( Din applikation ): Powered by Acrobat.com ( Meddelelse ). Du vil sikre, at alle tredjeparter, som har adgang

3 til og bruger Din applikation ( Besøgende ), har let adgang til URL-adressen https://acrobat.com fra Din applikation. Navnet Adobe ( Varemærke ) er et registreret varemærke tilhørende Adobe, og du anerkender, at din anvendelse af Varemærket ikke giver dig nogen rettigheder til Varemærket, ej heller vil du tilkendegive, at du har, nogen ret, titel, eller interesse i eller til Varemærket. Du vil vise meddelelsen i overensstemmelse med Adobes retningslinjer for varemærker, som i øjeblikket kan findes på Hvis Adobe har rimelig grund til at tro, at du ikke har overholdt Adobes retningslinjer for varemærker, forbeholder Adobe sig retten til omgående at kræve, at du ændrer din anvendelse af meddelelsen, for at overholde afsnit 5.1.2(a), eller at bringe en sådan anvendelse til ophør; (b) Du vil fremvise en fortrolighedspolitik eller på anden måde i sidefoden af hvert websted i Din applikation vise oplysninger om, hvordan du indsamler, bruger, lagrer og afslører data og oplysninger indsamlet fra besøgende, inklusive meddelelse om, hvis relevant, at tredjeparter (inklusive annoncører) kan behandle indhold og/eller annoncer og indsamle oplysninger direkte fra besøgende og placere eller anerkende cookies på de besøgendes browsere; (c) Du vil ikke forsøge at skjule eller ændre din identitet eller Din applikations identitet, når du anmoder om tilladelse fra Adobe til at bruge Webtjenesterne eller dokumentationen for Webtjenesterne; (d) Du vil kræve, at de besøgende opretter en Acrobat.com-konto, før de bruger Din applikation; (e) Du vil ikke gemme indhold fra besøgende på din Acrobat.com-konto på vegne af de besøgende; og (f) Du vil ikke sælge, udleje eller viderelicensere Webtjenesterne eller dokumentationen om Webtjenesterne eller opnå adgang dertil for at skabe fortjeneste fra anvendelsen eller tilvejebringelsen af Webtjenesterne eller dokumentationen om Webtjenesterne, hvad enten det er med henblik på direkte kommerciel fortjeneste, kontant fortjeneste eller andet, medmindre du har fået Adobes udtrykkelige skriftlige samtykke, som anført i afsnit (Applikationer til kommercielle udviklere) Applikationer til kommercielle udviklere. Hvis du agter at bruge dokumentationen til Webtjenesterne og/eller Webtjenesterne på en måde, som kan overtræde afsnit 5.1.2(f) af disse Yderligere vilkår, kan du omgående blive frataget de licenser, du modtog fra Adobe herunder. Du kan imidlertid anmode Adobe om tilladelse til fritagelse fra afsnit 5.1.2(f) ved at kontakte Adobe på Du bedes give en detaljeret beskrivelse af din Applikation og din planlagte anvendelse af Webtjenesterne og dokumentationen for Webtjenesterne. Adobe gennemgår sådanne anmodninger og kan give en skriftlig fritagelse fra afsnit 5.1.2(f) I enkeltsager efter Adobes eget skøn. Hvis Adobe giver dig en sådan fritagelse fra afsnit 5.1.2(f), kan en sådan fritagelse forudsætte, at du overholder yderligere betingelser, som anføres af Adobe. 5.2 Gruppetilbud. Dette afsnit 5.2 (Gruppetilbud) gælder kun for dig, hvis du opnåede et/flere abonnement(er) på Tjenesterne (hvad enten det er under et salgsfremmende program (som angivet herunder) eller på anden måde) for en individuel tredjepart/individuelle tredjeparter eller fra en individuel tredjepart ( Gruppetilbud ) Oplysninger om individuelle tredjeparter. Hvis du har opnået et abonnement på Tjenesten for en individuel tredjepart, tilkendegiver og garanterer du, at du har alle de nødvendige rettigheder og tilladelser til at levere oplysninger om sådanne tredjeparter til Adobe, og du vil forsvare, sikre og holde Adobe skadesløs fra ethvert erstatningskrav, retssag eller sagsanlæg mod Adobe af en sådan tredjepart i forbindelse med alle handlinger eller undladelser med hensyn til sådanne oplysninger om individuelle tredjeparter Gruppebrug. Hvis du fremskaffede et abonnement på Tjenesterne til en individuel tredjepart, forstår du, at indholdet og arbejdsområderne indeholdt i sådanne individuelle tredjeparters Tjenestekonto ikke må slettes, når den individuelle persons abonnement på Tjenesterne under et Gruppetilbud ophører, og det er dit eneansvar at sikre, at en sådan individuel person sletter alt indhold og alle arbejdsområder, som tilhører dig fra en sådan individuel persons Tjenestekonto. 5.3 Salgsfremmende brug af Tjenester. Dette afsnit 5.3 (Salgsfremmende brug af Tjenester) gælder kun for dig, hvis Adobe gav dig specielle adgangsprivilegier til Tjenester under et specielt program (hver især et Salgsfremmende program ).

4 5.3.1 Salgsfremmende program. Ud over de andre betingelser for disse Yderligere vilkår, som en bruger af Tjenesterne under et salgsfremmende program, er din ret til at have adgang til og bruge Tjenesterne under et salgsfremmende program begrænset som angivet i den meddelelse, du modtog fra Adobe, som anerkender din ret til at bruge Tjenesterne under et salgsfremmende program, eller på anden måde leveret til dig af Adobe efter din tilmelding til et salgsfremmende program (hver især en Meddelelse om salgsfremmende program ). Salgsfremmende programmer kan blive tilbudt af Adobe på et senere tidspunkt med forskellige funktioner eller egenskaber, mod et gebyr, eller slet ikke, efter Adobes eget skøn Ophør af et salgsfremmende program. Din ret til at bruge Tjenesterne under et salgsfremmende program vil ophøre omgående ved udløb af den begrænsede tidsperiode, som gives i meddelelsen om et salgsfremmende program. Yderligere forbeholder Adobe sig retten til, af enhver årsag efter eget skøn og uden forudgående meddelelse herom, at afbryde eller stoppe ethvert salgsfremmende program eller din brug af Tjenesterne under et salgsfremmende program. Dine rettigheder og deltagernes rettigheder til adgang til indhold, der sendes til din konto og behandles af Tjenesterne under et salgsfremmende program, kan ændre sig eller ophøre, som anvendeligt, omgående efter ophør af din ret til at bruge Tjenesterne under et salgsfremmende program. 5.4 Adobe SendNow og Adobe Send. Når du sender en fil med SendNow eller Adobe Send, bliver filen automatisk overført til Adobes server, og Adobe underretter dine modtagere (dvs. deltagere), når filen er klar til åbning og/eller download. Dine modtagere har adgang til og/eller kan downloade din fil ved at klikke på et link i den , som Adobe sender til dine modtagere. Adobe kan indsamle oplysninger med hensyn til modtagelse og anvendelse for en modtager af en SendNow- eller Adobe Send-fil, og Adobe kan dele disse oplysninger med dig. Det er dit eneansvar at underrette modtagere om denne indsamling og uddeling af sådanne oplysninger. 5.5 Abonnementer. Dette afsnit 5.5 (Abonnementer) gælder kun for dig, hvis du er køberen af et abonnement til at bruge yderligere funktioner af Tjenesterne i henhold til det abonnement, som du vælger ( Abonnementer ) Opsigelse fra Adobes side. Ud over de rettigheder, som Adobe forbeholder sig i afsnit 3 af disse yderligere vilkår til at ændre eller opsige Abonnementerne, din Tjenestekonto, disse Yderligere vilkår eller disse vilkår for Abonnementer, kan Adobe også til enhver tid, under visse omstændigheder og uden forudgående varsel, omgående ophæve eller stoppe hele eller en del af din konto og/eller adgang til Abonnementer og disse vilkår for Abonnementer i tilfælde af din manglende betaling af ethvert gebyr for Abonnementer. Enhver opsigelse eller afbrydelse som beskrevet i dette afsnit (Opsigelse fra Adobes side) kan foretages af Adobe efter deres eget skøn, uden nogen refundering til dig af forudbetalte gebyrer eller beløb for Abonnementet, og Adobe kan ikke holdes til ansvar for dig eller nogen anden tredjepart for enhver skade, som kunne resultere eller opstå fra en sådan opsigelse eller afbrydelse af din konto og/eller adgang til Abonnementerne Genaktivering af konto. Undtagen i tilfælde af at du bryder disse Yderligere vilkår i væsentlig grad, som bestemt af Adobe efter eget skøn, kan du tilmelde dig Abonnementer igen på et hvilket som helst tidspunkt efter opsigelsen af din Abonnementskonto. 5.6 Adobe FormsCentral. Som en del af Tjenesterne kan Adobe sende oplysninger (inklusive information), som du/eller deltagere giver Adobe, til tredjepartsbetalingsudbydere, som f.eks. PayPal Inc., (dvs. tilknyttede websteder), for at lette betalingen af produkter og/eller tjenester, inklusive men ikke begrænset til oplysninger (inklusive information) for at opsætte din konto og/eller deltageres konti med et tilknyttet websted og/eller udfylde oplysninger, der er nødvendige for at købe produkter og/eller tjenester via det tilknyttede websted. 5.7 Adobe Acrobat.com-tjenester. Adobe scanner alt indhold, du stiller til rådighed for Tjenesterne som hjælp til at udbyde Tjenesterne (f.eks. for at muliggøre fuldtekstsøgninger i dit indhold). Som en del af Tjenesterne indsamler Adobe også oplysningerne om, hvordan du interagerer med indhold og samler oplysningerne med lignende adfærdsdata fra andre brugere ( Samlede adfærdsdata ). Sådanne Samlede adfærdsdata er ikke knyttet til nogen oplysninger, der kan bruges til at identificere nogen personer, og de kan ikke spores tilbage til dit indhold. Adobe bruger sådanne Samlede adfærdsdata til at tilbyde og forbedre Tjenesterne og andre Adobeprodukter og -tjenester.

5 Ved at stille dit indhold til rådighed for Tjenesterne, accepterer du og giver dit samtykke til, at Adobe scannerdit indhold og indsamler, behandler og bruger Samlede adfærdsdata, hvilket sker for at tilbyde og forbedre Tjenesterne og andre Adobe-produkter og -tjenester. 6. Brug til uddannelse og skole. Hvis du er en lærer, skole eller et institut, der tilbyder uddannelse, erklærer du dig enig i, at (a) du, og ikke Adobe, er eneansvarlig for overholdelse af COPPA, inklusive men ikke begrænset til, at opnå verificerbart samtykke fra forældre med hensyn til indsamling af elevernes personlige oplysninger (Oplysninger) som en del af klargøringen eller brug af Tjenesterne, (b) enhver indsamling af de studerendes personlige oplysninger (Oplysninger) på dine vegne med Tjenesterne udføres udelukkende til brug og nytte for skolen, og (c) at du vil informere forældrene om Adobes praksis for indsamling, brug og uddeling, som du finder i disse Yderligere vilkår og i Adobes politik om beskyttelse af personlige oplysninger online (eller senere websted dertil), i din skoles accepterede anvendelsespolitik. 7. ANSVARSFRASKRIVELSE. Ud over de fraskrevne garantier i Vilkårene giver Adobe ingen tilkendegivelse, forpligtelse eller garanti for, at (a) nogen tjenester eller software lig Tjenesterne eller Softwaren vil blive tilbudt til kommercielt brug, eller (b) vedrørende enhver oplysning (inklusive men ikke begrænset til Oplysninger om deltagere) opnået eller brugt i forbindelse med brug af Tjenesten af dig eller deltagerne. Acrobat com_additional_tou-da_dk _1200 Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California , USA Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger

Beskyttelse af personoplysninger Beskyttelse af personoplysninger Somfy registrerer både personoplysninger som gives af Dig i forbindelse med køb af produkter via Hjemmesiden og såkaldt anonym information, som f.eks. viste sider eller

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

FORORDNINGER. Online butik forordninger

FORORDNINGER. Online butik forordninger FORORDNINGER Salg i online butikken udføres på grundlag af forordning af en online butik, som hver kunde bør vide, før bestilling. Placering af en ordre er ensbetydende med accept af de angivede vilkår.

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB 1. MEDLEMSFORDELE 0.1 Miviio er en rabatordning, der tilbyder sine betalende medlemmer at gøre brug af fordelagtige rabataftaler indgået

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012 Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012 Sidst opdateret: november 2012 Hos Microsoft bestræber vi os på at beskytte dine personlige oplysninger, samtidig med at

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse:

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse: UDDANNELSESVILKÅR 1. PRISER 1.1 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Kontant, i alt 8.250 kr. (DKK). Prisen er inklusiv alle fragt- og gebyreromkostninger. 1.1.2 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Abonnement,

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN)

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) VILKÅR VEDRØRENDE ELEKTRONISK KOMMUNIKATION TIL OG FRA HARMONISERINGSKONTORET I FORBINDELSE MED USER AREA (BRUGEROMRÅDET), JF. AFGØRELSE nr. EX-13-2 (Grundlæggende afgørelse om elektronisk kommunikation)

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer StamSted ApS (herefter 'StamSted') byder dig velkommen. Dette er vores handelsbetingelser og abonnementsvilkår for

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Version: 3.0 SWDT391406-1764961-0321095409-016 Indholdsfortegnelse Grundlæggende oplysninger... 3 Om Google Talk til BlackBerry-smartphones... 3

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for Unifaun ApS produkter

Generelle vilkår og betingelser for Unifaun ApS produkter Generelle vilkår og betingelser for Unifaun ApS produkter 28 september 2015 1. GENERELT 1.1. Disse generelle vilkår og betingelser er en del af aftalen ("Aftalen"), der er indgået mellem Unifaun ApS, selskabsregistreringsnummer

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark SENETE OPDATERING: 21.1.2014 SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark 1. Accept af vilkår og betingelser 2. IP-protokoladresser

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500 Ltd Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere