GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 220. Monterings- og driftsinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 220. Monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 220 Monterings- og driftsinstruktion

2 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Leveringsomfang 2 3. Transport og oplagring 2 4. Produktbeskrivelse Konstruktion Betjeningselementer og signallamper Niveausensor 4 5. Installation Placering Mekanisk installation Eltilslutning Tilslutning af niveausensoren Indstilling Forbindelsesdiagrammer 8 6. Idriftsætning 9 7. Vedligeholdelse og service Elektrisk vedligeholdelse Rengøring af niveausensorens trykrør 9 8. Fejlfinding Tekniske data Bortskaffelse 11 Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. 1. Symboler brugt i dette dokument Forsigtig Bemærk Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet. Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. Disse anvisninger skal overholdes for eksplosionssikre pumper. Det tilrådes også at følge disse anvisninger for standardpumper. 2. Leveringsomfang Grundfos LC 220-styringer kan bestilles sammen med spildevandsbeholderanlæg såsom Multilift MSS eller Unolift. Styringen leveres med netkabel og passende stik. En pose med tilbehør indeholdende følgende dele følger også med: 1 x monterings- og driftsinstruktion. 3. Transport og oplagring I længere oplagringsperioder skal LC 220-styringen beskyttes mod fugt og varme. Brug af dette produkt kræver erfaring med og kendskab til produktet. Produktet må ikke bruges af personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, medmindre disse personer er under opsyn eller oplært i at bruge produktet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn må ikke bruge eller lege med dette produkt. Bemærk Eftersom LC 220-styringen enten indgår i et Multilift- eller Unolift-anlæg, findes der ingen særskilt EF-overensstemmelseserklæring for LC 220. Se overensstemmelseserklæringen i monterings- og driftsinstruktionen til beholderanlægget. 2

3 4. Produktbeskrivelse Grundfos LC 220-styringer er konstrueret til styring af spildevandsbeholderanlæg, såsom Multilift MSS eller Unolift. Niveaustyringen starter og stopper pumpen i henhold til væskeniveauet som måles af den piezoresistive niveausensor. Når startniveauet nås, starter pumpen, og når væskeniveauet er blevet sænket til stopniveau, bliver pumpen stoppet af styringen. I tilfælde af højt væskeniveau i beholderen eller sensorfejl mv., vil der blive angivet alarm. Typenøgle, LC 220-styring Eksempel LC LC 220 = styringstype 1 = 1-pumpestyring Spænding [V] 1 = 1-faset 3 = 3-faset Maks. driftsstrøm pr. pumpe [A] Dansk (DK) Typeskilt, LC 220-styring Styringstype, spændingsvariant m.m. fremgår af typebetegnelsen på typeskiltet på siden af styreskabet TM Type LC P.c Prod. No V01 UN 3x V~ 50/60Hz Serial No Contact max 250V max 3W Pump max 4A Contact max 2A Fuse max 16A G 1,8kg < 10 ka IP55 Amb.: 0 to 40 C Made in Germany TM Fig. 1 LC 220-niveaustyring Fig. 2 Eksempel på et typeskilt for LC 220 LC 220-styringen har følgende funktioner: start/stop-styring af pumpen på basis af et kontinuerligt signal fra den piezoresistive niveausensor automatiske prøvekørsler i to sekunder (24 timer efter seneste kørsel) for at holde pumpen og dens akseltætning ved lige batteri-backup til en summer i tilfælde af strømsvigt (batteri og batteritilslutning kan fås som tilbehør) valg af automatisk alarmafstilling (via DIP-switch) valg mellem to indløbsniveauer (via DIP-switch) driftsmelding: tændt pumpe kører service-/vedligeholdelsesmelding. alarmmelding: væskeniveauet er for højt (højvandsalarm) fasefølgefejl eller manglende fase (gælder kun 3-fasede pumper) sensorfejl ekstern niveaualarm overvågning af driftstid. LC 220-styringen har en signaludgang for fælles alarm og to signalindgange. Den ene indgang er til tilslutning af en ekstra svømmerafbryder som fungerer parallelt med den piezoresistive niveausensor. Den anden indgang er en signalindgang til udløsning af optiske eller akustiske alarmer - fx registrering af oversvømmelse uden for beholderanlægget, da beholderanlægget ofte er installeret i en samlebrønd i kælderen, som er det laveste punkt i bygningen. Hvis der fx strømmer gundvand ind eller hvis et rør springer, vil styringen give alarmmelding. Hvis væskeniveauet i samlebrønden overstiger højvandsalarmniveauet, vil den dertil hørende alarmdiode lyse, og den indbyggede summer vil lyde hvis en ekstern svømmerafbryder melder til styringen om en sådan situation. Man kan installere et batteri (tilbehør) som giver en akustisk alarm i tilfælde af strømsvigt. I tilfælde af strømsvigt kan fællesalarmen, som er en potentialfri skiftekontakt, videresende alarmsignalet til et kontrolrum ved hjælp af en ekstern strømkilde. Pos. Beskrivelse 1 Typebetegnelse 2 Produktnummer 3 Versionsnummer 4 Mærkespænding 5 Effektforbrug 6 Maksimum forsikring 7 Vægt 8 Maksimumn optagen pumpestrøm 9 Produktionsår og -uge 10 Serienummer 11 Maks. spænding ved kontaktor 12 Maks. strøm ved kontaktor 4.1 Konstruktion LC 220-niveaustyringen har de nødvendige komponenter, såsom relæer og et betjeningspanel med signallamper til visning af driftsbetingelser og fejlmeldinger. Derudover har den en niveauindgang som aktiveres direkte via trykrøret i opsamlingsbeholderen. Endelig har den klemmer til strømforsyning, pumpetilslutning og en signaludgang til fælles alarm. Frontpladen er lukket med fire bajonetlukninger der skal drejes en kvart omgang for at låse. På venstre side er låsene forlænget og forbundet til styreskabets bund med hængselsnore. 3

4 Dansk (DK) 4.2 Betjeningselementer og signallamper Tabellen nedenfor beskriver hvordan de forskellige betjeningselementer og signallamper fungerer: Element Funktion Beskrivelse Valg af driftsform Vælg driftsform vha. START-STOP-AUTO-omskifteren som har tre forskellige positioner: POS I: Starter pumpen manuelt. POS O: Stopper pumpen manuelt Afstiller alarmmeldinger. POS AUTO: Automatisk drift. Pumpen starter og stopper i henhold til signalet fra niveausensoren. 4.3 Niveausensor Den piezoresistive tryksensor i styringen er forbundet til et trykrør i beholderen via en slange. Trykrøret stikker ned i beholderen. Når væskestanden stiger, trykkes luften i trykrøret og slangen sammen, og den piezoresistive sensor omsætter denne trykændring til et analogt signal. Styringen anvender dette analoge signal til at starte og stoppe pumpen og afgive højvandsalarm. Trykrøret er fastgjort under et skruelåg og kan tages op i forbindelse med vedligeholdelse, service og rengøring af den indvendige side af røret. Bemærk at der bruges forskellige trykrør til Multilift og til Unolift. Multilift-beholderanlæg har et DN 100-rør med skruelåg, hvorimod Unolift leveres med et DN 50-rør med et skruelåg der skal sættes ned i røret. Melding om status for strømforsyning Grøn signallampe som angiver at strømforsyningen er tændt. Melding om pumpestatus Røde og grønne signallamper som angiver pumpestatus: Grøn: Pumpen kører. Rød: Fejl på pumpen. Højvandsalarm Fasefølgefejl Rød signallampe som angiver høj vandstand. Dioden lyser op hvis niveausensoren måler et vist niveau i opsamlingsbeholderen. Rød signallampe som angiver fasefølgefejl (3-fasede pumper). Skift fasefølgen ved at følge vejledningen i fig. 3. Fig. 4 Trykrør med slange TM Alarm for sensorfejl Ekstern niveaualarm Melding om at det er tid til service Rød signallampe som angiver fejl i eller manglende forbindelse til niveausensor. Rød signallampe som angiver alarm fra en ekstern niveauafbryder. Gul signallampe som angiver at det er tid til service. Denne funktion kan slås til og fra med DIP-switchen. Fabriksindstillingen er et år i henhold til EN Installation Installationen skal udføres af autoriseret personale og i overensstemmelse med lokale forskrifter. 5.1 Placering Afbryd strømforsyningen før der foretages eltilslutning på LC 220 eller arbejdes på pumpe, brønde, mv., og sørg for at den ikke uforvarende kan genindkobles. Installér ikke LC 220-styringen i eksplosionsfarlige områder. LC 220 kan installeres i en omgivelsestemperatur fra 0 C til +40 C. Kapslingsklasse: IP56. Installér styringen så tæt som muligt ved beholderanlægget. Når den installeres udendørs, skal LC 220 anbringes i et beskyttende skur eller kapsling. LC 220 må ikke udsættes for direkte sollys. TM Fig. 3 Ombytning af faser i en 3-faset styring med fasevender 4

5 5.2 Mekanisk installation Pas på ikke at beskadige kabler eller vand- og gasrør når hullerne børes. Sørg for sikker installation. Dansk (DK) Bemærk LC 220 kan monteres uden at fjerne frontpladen. Fremgangsmåde: Montér LC 220 på en jævn vægoverflade. Montér LC 220 med kabelindføringerne pegende nedad (hvis der er behov for flere kabelindføringer, skal de laves i bunden af styreskabet). Montér LC 220 med fire skruer igenem monteringshullerne i styreskabets bagplade. Bor monteringshullerne med et 6 mm-bor ved hjælp af boreskabelonen som leveres sammen med styringen. Montér skruerne i monteringshullerne og spænd dem. Montér plasthætterne. TM Fig. 5 Vægmontering af styring 5.3 Eltilslutning LC 220 skal tilsluttes i henhold til gældende normer og standarder for det aktuelle anvendelsesområde. Afbryd netforsyningen, før du åbner frontpladen. Driftsspænding og frekvens fremgår af styringens typeskilt. Sørg for at styringen egner sig til den strømforsyning den skal tilsluttes. Alle kabler/ledninger skal føres ind igennem kabelgennemføringerne og pakningerne. Stikdåsen med strømforsyning skal placeres tæt på styreskabet eftersom styringen er udstyret med 1,5 kabel, et Schuko-stik til 1-fasede og et CEE-stik til 3-fasede pumper. Maksimal forsikring er angivet på styringens typeskilt. Hvis lokale forskrifter kræver det, skal der installeres en ekstern netspændingsafbryder. 5

6 Dansk (DK) Intern indretning af LC 220 Figur 6 viser tilslutningerne og det indvendige layout i LC 220. Bemærk: Kabelforbindelse til pos. 10: Brug en kabelstrip hvis lederne stikker mere end 20 mm ud af kabelkappen TM TM > Fig. 6 Intern indretning af LC 220 6

7 Pos. Beskrivelse Klemmenumre 1 Klemmer til strømforsyning PE, N, L3, L2, L1 2 Klemmer til tilslutning af pumpe W1, V1, U1, N, PE 3 Klemmer til tilslutning af ekstern niveauafbryder til at starte pumpen med. 230 V, NO 13, 14 4 Klemmer til udgangssignal "fællesalarm" Potentialfrie skiftekontakter NO/NC med maks. 250 V / 2 A 31, 32, 33 5 Printkort med piezoresistiv tryksensor 0-5 V 6 DIP-switch 1. Indløbshøjde: ON = 250/520 mm (Multilift MSS/Unolift) OFF = 180 mm 2. Afstilling: ON = Automatisk OFF = Manuel 3. Serviceinterval: ON = 1 år OFF = Ingen 4. Kalibrering af niveausensor (Rør den ikke, hvis ud ikke ved hvordan man kalibrerer) ON = Sikker (normal position) OFF = Skift kortvarigt til OFF for at give sensoren mulighed for justering i forhold til omgivelsestrykket. (se serviceinstruktion) 7 Servicestik til PC Tool 6-polet stik 8 Styrestrømssikring, finsikring 100 ma / 20 mm x 5 9 Batteri (ikke-genopladeligt) 9 V 10 Klemmer til intern svømmerafbryder NO 81, 82 Dansk (DK) NO = Sluttekontakt NC = Brydekontakt 5.4 Tilslutning af niveausensoren Niveaumålingen sker ved hjælp af en tryksensor som sidder i styringen. Trykket overføres til sensoren ved hjælp af en gennemsigtig trykslange som er forbundet til trykrøret i beholderen. Trykslangen skal føres opad til styringen for at undgå kondensering i slangen. Tilslut trykslangen mellem trykrøret i beholderen og styreskabets skotforskruning. Trykslangen skal indføres i styreskabet op til stoppunktet. Indføres ca. 15 mm. Ellers er der risiko for lækage som kan medføre tryktab, upræcis niveauregistrering og funktionsfejl i anlægget. Overskydende trykslange skal skæres af og smides væk. Der må ikke være knæk på trykslangen. Tilslutningen skal være lufttæt for at sikre pålidelig drift. 7

8 Dansk (DK) 5.5 Indstilling LC 220 har en DIP-switch med fire kontakter. Se fig. 7. Åbn styreskabets låge ved hjælp af bajonetlukningerne for at foretage indstillingerne. Lukningerne i venstre side har hængselstropper. Bemærk Før indstilling af DIP-switchen skal styringen være i spændingsløs tilstand i mindst 10 sekunder for at sikre den rigtige konfiguration ved opstart efter ændring af DIP-switchens indstilling. Indstil switch 1 til 4 som følger: Switch 1 (startniveau): 5.6 Forbindelsesdiagrammer Pos. ON OFF Beskrivelse Pumpen starter når niveauet i opsamlingsbeholderen når 250 mm (Multilift) eller 520 mm (Unolift). Pumpen starter når niveauet i opsamlingsbeholderen når 180 mm. Switch 2 (automatisk alarmafstilling): Pos. ON Beskrivelse Fejlmeldingen bliver afstillet efter at fejlen er forsvundet, hvilket betyder at signallamperne bliver slukket og alarmsignalerne til eksterne alarmmeldere og den indbyggede summer bliver deaktiveret. Fig. 8 Forbindelsesdiagram for 1-faset pumpe TM OFF Alarmsignalet skal afstilles manuelt ved at skifte omskifteren til position "0". Switch 3 (serviceinterval): Pos. ON OFF Beskrivelse Den funktion som minder om at det er tid til service, aktiveres. Den gule signallampe vil være tændt når det er tid til vedligeholdelse. Vedligeholdelsesintervallet er 1 år (fast værdi). Funktionen er deaktiveret. Switch 4 (sensorkalibrering): Pos. ON OFF Beskrivelse Skal altid stå i denne position (forindstillet). Kun beregnet til service. 250mm/520mm TM Fig. 9 Forbindelsesdiagram for 3-fasede pumper 180mm TM Fig. 7 DIP-switch 8

9 6. Idriftsætning Afbryd strømforsyningen før der foretages eltilslutning på LC 220 eller arbejdes på pumpe, brønde, mv., og sørg for at den ikke uforvarende kan genindkobles. Før idriftsætning skal tilslutning og indstilling af DIP-switch være foretaget i henhold til afsnit 5.3 Eltilslutning og 5.5 Indstilling. Idriftsætningen skal foretages af autoriseret personale. Fremgangsmåde: 1. Kontrollér alle tilslutninger. 2. Åbn afspærringsventilerne i afgangs- og indløbsledningerne. 3. Tænd for strømforsyningen. 4. Skift START-STOP-AUTO-omskifteren til automatisk funktionstilstand. 5. Aktivér en af de sanitære installationer som har indløb til beholderanlæget, og overvåg den stigende vandstand i beholderen op til startniveauet. Kontrollér start og stop mindst to gange. 7.2 Rengøring af niveausensorens trykrør 1. Skift START-STOP-AUTO-omskifteren til position STOP ( ). Se afsnit 4.2 Betjeningselementer og signallamper. 2. Multilift: Løsn skruelåget ved at dreje det mod uret. Unolift: Trykrøret er ikke fastgjort ved hjælp af skruelåget, men kan blot løftes op. 3. Løft forsigtigt trykrøret op af opsamlingsbeholderen. Løft ikke i slangen. 4. Kontrollér om der er aflejringer på eller i trykrøret og kondensudskilleren under skruelåget. Se afsnit 4. Produktbeskrivelse. 5. Skrab eventuelle aflejringer af. Afmontér om nødvendigt slangen fra styringen, og gennemskyl rør og slange med rent vand ved lavt tryk. 6. Montér trykrøret igen ved at skrue skruelåget på beholderen. Slut slangen til styringen igen. 7. Kontrollér sensoren ved at teste beholderanlægget. Dansk (DK) 7. Vedligeholdelse og service Før vedligeholdelse og service på anlæg som pumper sundhedsfarlige væsker, skal anlægget skylles grundigt med rent vand, og afgangsrøret skal tømmes for væske. Skyl alle dele med vand efter adskillelsen. Sørg for at afspærringsventilerne er blevet lukket. Arbejdet skal udføres i henhold til lokale forskrifter. Afbryd strømforsyningen før der foretages tilslutninger i LC 220 eller der arbejdes på beholderanlægget, og sørg for at den ikke uforvarende kan genindkobles. Vedligeholdelse skal udføres af autoriseret personale og skal omfatte elektrisk og mekanisk vedligeholdelse. Vi anbefaler at indgå en vedligeholdelsesaftale med Grundfos for at sikre at anlægget har pålidelig driftssikkerhed. 7.1 Elektrisk vedligeholdelse Kontrollér pakningerne på frontpladen og i kabelindføringerne på LC 220. Kontrollér kabelforbindelserne. Kontrollér styringens funktioner. Kontrollér og rengør trykrøret. Se afsnit 7.2 Rengøring af niveausensorens trykrør. Hvis LC 220 er installeret i særligt fugtige omgivelser i en kælder, anbefaler vi at man kontrollerer klemmerne på printkortet for at se om der er tæring. I typiske installationer vil kontakterne fungere i mange år og derfor ikke kræve inspektion. Udskift 9 V-batteriet, hvis det er monteret, ved det årlige eftersyn. Bemærk Ovenstående liste er ikke fuldstændig og udtømmende. LC 220 kan være installeret i omgivelser der kræver grundïg og hyppig vedligeholdelse Kontrol af niveausensoren Kontrollér om der forekommer udsivning mellem trykslangen og styringens skotforskruning. Trykslangen skal indføres op til stoppunktet (ca. 15 mm). Sensoren er kalibreret fra fabrik og behøver ikke at blive ny-kalibreret. 9

10 Dansk (DK) 8. Fejlfinding Før der udføres arbejde på beholderanlæg som bruges til at pumpe sundhedsfarlige væsker, skal anlægget skylles grundigt med rent vand, og afgangsrøret skal tømmes for væske. Skyl alle dele med vand efter adskillelsen. Sørg for at afspærringsventilerne er blevet lukket. Arbejdet skal udføres i henhold til lokale forskrifter. Afbryd strømforsyningen før der foretages eltilslutning på LC 220 eller arbejdes på pumpe, brønde, mv., og sørg for at den ikke uforvarende kan genindkobles. Fejl Årsag Afhjælpning 1. Pumpen kører ikke. a) Ingen strømforsyning. Uden batteri-backup: Ingen af signallamperne lyser. Tænd for strømforsyningen. Med batteri-backup: Se afsnit 4. Produktbeskrivelse. 2. Pumpen starter og stopper for tit eller endog hvis der ikke er tilstrømning. 3. Pumpen starter nogle gange uden synlig grund. b) START-STOP-AUTO-omskifteren står i position STOP ( ). Se afsnit 4.2 Betjeningselementer og signallamper. Skift START-STOP-AUTO-omskifteren til position START ( ) eller AUTO ( ). c) Styrestrømssikringerne er sprunget. Undersøg og afhjælp årsagen. Udskift styrestrømssikringerne. d) Termoafbryderen har udkoblet pumpen. Lad pumpen køle af. Efter afkøling vil pumpen genstarte automatisk medmindre LC 220 er indstillet til manuel genstart (se afsnit 5.5 Indstilling). I så fald skal START-STOP-AUTO-omskifteren kortvarigt skiftes til position STOP ( ). e) Motor eller forsyningskabel er defekt. Kontroller motor og kabel, og udskift om nødvendigt. f) Fejl i niveausensoren. Rengør niveausensorens trykrør (se afsnit 7.2 Rengøring af niveausensorens trykrør), og start igen. Hvis signalet stadig er forkert, kontakt da Grundfos service. g) Hovedprintet eller diode-printet er defekt. Udskift styringen. h) Den nye indstilling af DIP-switchen fungerer ikke korrekt. Sluk for strømforsyningen til styringen i 1 minut, og tænd igen (normal procedure). Se afsnit 5.5 Indstilling. a) Fejl i niveausensoren. Rengør niveausensorens trykrør (se afsnit 7.2 Rengøring af niveausensorens trykrør). b) Niveausensoren er blokeret. Rengør niveausensorens trykrør (se afsnit 7.2 Rengøring af niveausensorens trykrør). c) Udluftningen af det indre af pumpehuset er blokeret og pumpen kan ikke opbygge tryk. Kontrollér pumpehuset og fjern evt. urenheder. d) Voldsom skumdannelse i anlægget. Brug en mindre mængde rengøringsmiddel. a) Testkørsel 24 timer efter sidste kørsel. Der skal ikke gøres noget. Det er en sikkerhedsfunktion som forhindrer at akseltætningen gror fast. 10

11 9. Tekniske data Styring Spændingsvarianter, mærkespændinger: Spændingstolerance for LC 220: Netfrekvens for LC 220: Forsyningssystemets jording: Styringens egetforbrug: Forsikring: Styrestrømssikring: Omgivelsestemperatur Under drift: Ved opbevaring: Kapslingsklasse: IP55 1 x 230 V, 3 x 400 V - 15 %/+ 10 % af mærkespænding 50 Hz For TN-systemer 7 W Variantafhængig. Se typeskilt. Finsikring: 100 ma / 20 mm x C (må ikke udsættes for direkte sollys) C Dansk (DK) Styreskab for LC 220 Ydre mål: Materiale: Vægt: Udgange til alarmmeldere: Højde = 195 mm Bredde = 250 mm Dybde = 110 mm ABS (akrylonitrilbutadienstyren) Variantafhængig. Se typeskilt. Maks. 250 VAC / maks. 2 A / min. 10 ma / AC1 10. Bortskaffelse Dette produkt eller dele deraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde: 1. Brug de offentlige eller godkendte, private renovationsordninger. 2. Hvis det ikke er muligt, kontakt nærmeste Grundfos-selskab eller -serviceværksted. Ret til ændringer forbeholdes. 11

12 Appendiks Appendiks Dimensional drawings TM

13 Overensstemmelseserklæring GB: EC declaration of conformity The LC 220 controller is part of a Multilift or Unolift system. For EC declaration of conformity, please see installation and operating instructions for the relevant system. CZ: ES prohlášení o shodě Řídicí jednotka LC 220 je součástí systému Multilift nebo Unolift. Seznamte se s prohlášením o shodě ES uvedeným v montážním a provozním návodu příslušného systému. DE: EG-Konformitätserklärung Die Steuerung LC 220 ist Teil einer Multilift- oder Unolift-Anlage. Die EG-Konformitätserklärung finden Sie in der Montage- und Betriebsanleitung der entsprechenden Anlage. BG: EC декларация за съответствие Контролерът LC 220 е част от системата Multilift или Unolift. За декларацията за съответствие на EC моля, вижте инструкциите за монтаж и експлоатация за съответната система. DK: EF-overensstemmelseserklæring LC 220-styringen er en del af enten et Multilift- eller et Unolift-anlæg. EF-overensstemmelseserklæringen fremgår af monterings- og driftsinstruktionen for det relevante anlæg. EE: EL vastavusdeklaratsioon LC 220 juhtplokk on osa Multilift või Unolift süsteemist. Palun vaadake EÜ vastavusdeklaratsiooni vastava seadme paigaldus- ja kasutusjuhendist. Overensstemmelseserklæring GR: ήλωση συμμόρφωσης EC Ο ελεγκτής LC 220 αποτελεί τμήμα ενός συστήματος Multilift ή Unolift. Για τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του σχετικού συστήματος. FR: Déclaration de conformité CE Le coffret de commande LC 220 fait partie d'un système Multilift ou Unolift. Pour consulter la déclaration de conformité, se reporter à la notice d'installation et de fonctionnement du système concerné. IT: Dichiarazione di conformità CE Il regolatore LC 220 fa parte di un sistema Multilift o Unolift. Per la dichiarazione di conformità CE, consultare le istruzioni di installazione e funzionamento del relativo sistema. LV: EK atbilstības deklarācija LC 220 regulators ietilpst MULTILIFT vai UNOLIFT sistēmā. Paziņojumu par atbilstību prasībām skatīt attiecīgās sistēmas uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā. HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Az LC 220 vezérlő egy Multilift vagy egy Unolift rendszer része. Az EU megfelelőségi nyilatkozatot lásd a vonatkozó rendszer telepítési és üzemeltetési utasításában. UA: Декларація відповідності ЄС Контролер LC 220 входить до складу системи Multilift або Unolift. Декларація з відповідності нормам ЄС входить до складу інструкції з монтажу та експлуатації відповідної системи. PT: Declaração de conformidade CE O controlador LC 220 faz parte de um sistema Multilift ou Unolift. Consulte a declaração de conformidade CE nas instruções de instalação e funcionamento do respectivo sistema. RO: Declaraţie de conformitate CE Controlerul LC 220 face parte dintr-un sistem Multilift sau Unolift. Pentru declarația de conformitate CE, consultați instrucţiunile de instalare şi exploatare pentru sistemul relevant. SI: ES izjava o skladnosti Krmilnik LC 220 je del sistema Multilift ali Unilift. Izjavo o skladnosti ES si oglejte v navodilih za montažo in obratovanje ustreznega sistema. FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus LC 220 -säädin on osa Multilift- tai Unolift-järjestelmää. EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa käytettävän järjestelmän asennus- ja käyttöohjeista. TR: EC uygunluk bildirgesi LC 220 kontrolörü, bir Multilift veya Unolift sisteminin bir parçasıdır. AT uygunluk beyanı için lütfen ilgili sistemin kurulum ve kullanım talimatlarına bakınız. ES: Declaración CE de conformidad El controlador LC 220 forma parte de un sistema Multilift o Unolift. Encontrará la declaración de conformidad de la CE en las instrucciones de instalación y funcionamiento del sistema correspondiente. HR: EZ izjava o usklađenosti Regulator LC220 dio je sustava Multilift ili Unolift. Za EC izjavu o sukladnosti, molimo pogledajte upute za ugradnju i rad za odgovarajući sustav. KZ: EO сəйкестік туралы мəлімдеме LC 220 контроллері - Multilift немесе Unolift жүйесінің бөлігі. Тиісті жүйеге арналған орнату жəне пайдалану нұсқаулықтарынан ЕО сəйкестік туралы декларациясын қараңыз. LT: EB atitikties deklaracija LC 220 valdiklis yra "Multilift" arba "Unolift" sistemos dalis. EC atitikties deklaracija pateikta atitinkamos sistemos įrengimo ir naudojimo instrukcijoje. NL: EC overeenkomstigheidsverklaring De LC 220 regelaar maakt onderdeel uit van een Multilift of Unolift systeem. Voor de EG-overeenkomstigheidsverklaring raadpleegt u de installatie- en bedrijfsinstructies voor het relevante systeem. PL: Deklaracja zgodności WE Sterownik LC 220 stanowi część systemu Multilift lub Unolift. Patrz: deklaracja zgodności WE w instrukcji montażu i eksploatacji odpowiedniego systemu. RU: Декларация о соответствии ЕС Шкаф управления LC 220 является частью установок Multilift или Unolift. Декларация о соответствии ЕС включена в состав руководства по монтажу и эксплуатации насосной установки. SK: Prehlásenie o konformite ES Riadiaca jednotka LC 220 je súčasťou sústavy Multilift alebo Unolift. Vyhlásenie o súlade si, prosím, pozrite v montážnom a prevádzkovom návode pre príslušnú sústavu. RS: EC deklaracija o usaglašenosti Regulator LC 220 je deo Multilift ili Unolift sistema. Za EC deklaraciju o usklađenosti molimo pogledajte uputstvo za instalaciju i rad odgovarajućeg sistema. SE: EG-försäkran om överensstämmelse Styrenheten LC 220 är en del av ett Multilift- eller Unolift-system. EG-försäkran om överensstämmelse finns i monterings- och driftsinstruktionen för tilllämpligt system. CN: EC 产 品 合 格 声 明 书 13

14 14

15 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт» Тел.: +7 (375 17) /73 Факс: +7 (375 17) Bosna and Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: +358-(0) Telefax: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse Bodenheim/Rhein Germany Tel.: Telefax: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия , г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1 Тел. (+7) (495) Факс (+7) Serbia Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b Novi Beograd Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: +386 (0) South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses Revised Grundfos-selskaber

16 ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONR, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Monterings- og driftsinstruktion 2 Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG 50/60 Hz Indhold Demontering... 3 Udskiftning af slidring... 7 Montering af pumpe... 9 2 Demontering 1 2 Afmontér møtrikkerne på pumpehuset. Afmontér pumpehuset.

Læs mere

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC GRUNDFOS INSTRUKTIONER SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 LON Module Fitting instructions Montageanleitung Instrukcja montażu Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje ËÁ Â ÙÔðÔı ÙËÛË Montage instructies Monteringsanvisning

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Monterings-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive Installation and operating instructions 2 CRN MAGdrive Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et de fonctionnement

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box GRUNDFOS INSTRUCTIONS Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 2 Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Tanks Doseringstank og tilbehør Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS LC-Ex4 Installation and operating instructions LC-Ex4 Declaration of conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50

Unilift AP12, AP35, AP50 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP12, AP35, AP50 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96011045 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice d installation et d entretien

Læs mere

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 WC-1, WC-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 WC-1, WC-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771615 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

TP, TPD union og low head

TP, TPD union og low head GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPD union og low head 50/60 Hz 1/3~ Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages.

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP35B, AP50B Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96004693 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96894217 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift CC 5, CC 7, CC 9 Monterings- og driftsinstruktion 50 and 60 Hz Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 221. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 221. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 221 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. Side 1. Symboler brugt i dette dokument

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 19 Notice

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 108. Monterings- og driftsinstruktion LC 108

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 108. Monterings- og driftsinstruktion LC 108 GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 08 Monterings- og driftsinstruktion LC 08 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Generelt 3 2. Anvendelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne GRUNDFOS ALPHA2, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED Serie 300, 50/60 Hz Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Identifikation

Læs mere

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Declaration of Conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION DDI med PROFIBUS-DP Supplement til monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument. Generelt. Tekniske data. Tilslutning af DDI-pumpen

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Grundfos GO Remote Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2.

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com Overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product CU 100, to which this declaration relates,

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 73 V Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Dørlukker DORMA TS 83

Dørlukker DORMA TS 83 Dørlukker DORMA TS 83 DORMA TS 83 Dørlukker Høj brugsværdi. Sikret kvalitet. Godkendt efter EN 1154 DORMA TS 83 er velegnet til både ud- og indvendige døre. Certificeret efter ISO 9001. Fordele punkt for

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 produktoplysninger CTS 25 Universalsystem

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Læs mere

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care Engangssystem til opsamling af væske Quick Card Denne korte vejledning erstatter ikke på nogen måde den almindelige manual, REF 00.78. 00-7585-MSEDA-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE ONLINE-DATABLAD UE403-A0930 Muting-styring UE403 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser og

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift

GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift GRUNDFOS SPILDEVAND LC/LCD-niveaustyringer 17 Grundfos Sololift Grundfos LC/LCD-niveaustyring Nøje overvågning af væskestanden Driftssikre niveaustyreenheder fra Grundfos Grundfos tilbyder en række forskellige

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Kabel- og rørtætninger. Bygninger og anlæg

Kabel- og rørtætninger. Bygninger og anlæg Kabel- og rørtætninger Bygninger og anlæg Når sikkerheden er vigtig Roxtec er verdens førende inden for modulbaserede tætningssystemer. Vores løsninger til kabler og rør øger sikkerheden og pålideligheden

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE Online-datablad WTR1-P921B10 ZoneControl A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Billeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Aktuator Maks. antal sensorer Logisk funktionsmåde Sensor-/detektionsprincip

Læs mere

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ GRUNDFOS DATAHÆFTE Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Små løftestationer 50 Hz Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt 3 Conlift til bortledning af kondensat 3 Anvendelse

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET MANUAL Elma Beagle LPG / MET EAN: 5706445960040 Beagle LPG 5706445960033 Beagle MET Elma Beagle LPG-MET 1 BEAGLE GASLÆKAGE DETEKTOR LPG version: BEAGLE LPG Metan version: BEAGLE MET Udskiftelig halvleder

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

CR, CRN SF 32, 45, 64 og 90

CR, CRN SF 32, 45, 64 og 90 GRUNDFOS INSTRUKTIONER R, RN SF 32, 45, 64 og 90 Model A Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler brugt

Læs mere

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Drejeskivemaskine Svingarmsmaskine Ringmaskine Strapex fordelen Maskine, folie og service som totalløsning Den rigtige

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER

Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Idriftsættelsesprotokol for klordioxid-produktionssystemer af typen Oxiperm Start med at læse hele idriftsættelsesprotokollen

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere