Samarbejde om indsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde om indsamling"

Transkript

1 56 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER FEBRUAR 2012 Samarbejde om indsamling Steno Museet har for nyligt indsamlet gammelt fysik apparatur fra det nu nedlagte Skårup Seminarium på Sydfyn. Museer samler på ting, gamle ting, nyere ting, ting man må røre ved, og ting man ikke må røre. De sørger for, at nogle af de objekter, der engang har spillet en rolle i folks liv, gemmes og huskes til glæde for dem, der kommer efter os. Kun ved at indsamle, dokumentere og opbevare udsnit af det levede liv eller den omgivende natur vil det i fremtiden være muligt at studere samspil, metoder og erkendelser inden for udvalgte områder. Hvor får museerne deres ting fra? Det er et ofte stillet spørgsmål til museumsfolk. Svaret kan være kort og enkelt: Vi samler ind fra offentlige og private donatorer. Det næste spørgsmål kan så være: Ja, men hvad samler I ind? Og efterfølgende kan det lyde: Samler I alt ind? Så er det, at det lange svar kommer på banen. Museerne samler bestemt ikke alt ind, og vi er kritiske i vores vurderinger, når vi står over for en ny indsam- Fortsættes side 3. Det var først og fremmest disse gamle fysikapparater, der havde fået Svendborg Museum til at kontakte Steno Museet. Foto: Hanne Teglhus.

2 STENOMUSEN udgives af Steno Museets Ven ner. Bladet udkommer 3 gange årligt. Det sendes til foreningens medlemmer, men kan frit hentes af alle i museets foyer. Stof kan sendes til Steno Museet. Redaktion: Knud Erik Sørensen, ansv. Hans Buhl Hanne Teglhus Aase Roland Jacobsen Layout: Knud Erik Sørensen Tryk: Clemenstrykkeriet, 8382 Hinnerup. STENO MUSEET Danmarks Videnskabshistoriske Museum C.F. Møllers Allé 2, bygn Universitetsparken, 8000 Aarhus C Tlf: (NB: Nyt nr.) Web: Åbningstider: tirsdag-fredag kl lørdag-søndag kl mandag lukket Steno Museets Venner indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 19. marts 2012 kl på Steno Museet Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Kontingent. 5. Orientering om aktiviteter på Steno Museet. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Den nuværende bestyrelse består af Bjarning Grøn (formand), Hans Buhl (næstformand), Vibeke Reinhardt (kasserer), Knud Erik Sørensen (redaktør), John Frentz (sekretær). På valg er Hans Buhl og Knud Erik Sørensen. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter. Suppleant John Frentz er i årets løb indtrådt i bestyrelsen. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Nuværende revisor er Ole Knudsen, og revisorsuppleant er Jesper Lützen. 9. Eventuelt. Efter generalforsamlingen vil museumsinspektør Morten Skydsgaard introducere den nye udstilling Kære krop, svære krop. Bestyrelsen 2

3 Samarbejde om indsamling Fortsat fra forsiden. lingsmulighed. Museerne indsamler kun de genstande og effekter, der hører under deres såkaldte ansvarsområder, dvs. det specifikke område det pågældende museum varetager. Der er nemlig betydelige omkostninger forbundet med at tage vare på en genstandssamling. Det koster tid at indsamle, registrere og bevare, og derfor er museerne meget påpasselige i deres udvælgelse af genstande og hjemtager kun det, der har potentiale i forbindelse med deres forskning og formidling. Om at udvælge og fravælge I den overflod af ting og sager, der omgiver os i vores hverdag, er den faglige fordeling mellem museerne en nødvendighed. Og der er mere end rigeligt til alle. Mottoet er: så lidt som muligt. Enhver lokalitet eller arbejdsplads er fyldt med ting. Når et arbejdsområde eller en institution ændres eller nedlægges, afvikles det, der var, og andet kommer til. Sådan skal det være. Noget genbruges, skramlet kommer ud. Men måske var netop dette fagområde eller denne arbejdsproces enestående eller repræsentativ inden for sit felt. Hvem afgør det? Det kunne være museerne, som ofte har en anden opfattelse af, hvornår noget er skrammel, og hvornår noget bør dømmes uinteressant som kulturarv og bare skal skrottes og glemmes. Bestemt er der meget, som ikke har museal værdi, men ind imellem dukker der indsamlingsmuligheder op, som det enkelte museum ikke selv havde mulighed for at komme på sporet af. Det er bl.a. her Der stod spændende gamle instrumenter i støvede papkasser helt oppe under taget på det tidligere Skårup Seminariums smukke hovedbygning. Foto: Hanne Teglhus. 3

4 samarbejdet kommer ind, ligesom det er her, museumsmedarbejderens professionalisme kommer i spil. De objekter eller det materiale, der ikke passer ind i et bestemt museums definerede ansvarsområde, lader man andre museer eller arkiver tage sig af. Kun på den måde kan museerne varetage den fælles kulturarv på en fyldestgørende og forsvarlig måde. Museet rykker ud en case Heldigvis har museerne i Danmark et udbygget netværk og en klar fordeling af ansvarsområder, så vi ikke samler de samme Lokalerne stod stadig, som om de sidste brugere lige var gået. Foto: Hanne Teglhus. 4 ting ind. I stedet forsøger vi at kanalisere de genstande, vi måtte få kendskab til, hen til de museer, der varetager netop dette område af kulturen og kulturarven. Således er Steno Museets ansvarsområde de eksakte videnskabers samt medicinens historie forstået sådan, at museet indsamler og dokumenterer effekter og genstande, der har været en del af disse områders forskning og undervisning eller har været udmøntet i praktisk eller teknologisk anvendelse. Om at være part i en større indsamling I efteråret 2011 fik Steno Museet en henvendelse fra Svendborg Museum, som havde engageret sig i indsamling fra det sydfynske Skårup Seminarium, som nyligt var blevet nedlagt. Seminariet var et af de ældste i Danmark, oprettet som et såkaldt præstegårdsseminarium i I forbindelse med henvendelsen fra Svendborg Museum fik vi tilsendt fotos af gamle fysikinstrumenter, som havde tilhørt seminariet. Af de tilsendte fotos kunne vi se, at der var sjældne effekter iblandt, som Steno Museet ikke har, og som vi kunne ønske at indlemme i vores eksisterende samling af skolefysikudstyr. Vi er interesseret i at dokumentere, med hvilket apparatur undervisning og uddannelse er foregået på forskellige uddannelsesniveauer til forskellige tider. Det var derfor med stor nysgerrighed, Hans Buhl og jeg kørte af sted med en stak flyttekasser og bobleplast i museets kassevogn. Frit valg på alle hylder afgrænsningens kunst Vel ankommet til det nu næsten mennesketomme seminarium blev vi ført ind i de for-

5 ladte fysik- og kemilokaler. Der var pænt og ordenligt med bøger på hylderne og apparatur i skabe og skuffer. Den næste klasse kunne nærmest være på vej til deres fysiktime, havde det ikke været for stilheden. Vi var overvældede. I må tage det, I har brug for! Vi begyndte at gennemgå samlingen skab for skab, vurderede og drøftede. Er det noget vi har i samlingen? Skal vi tage det med? Hvilket udsagn har det? Er det noget, vi kan bruge i museets skoletjeneste? Er der noget, museets værksted kan benytte til reparationer? Seminariets gamle loft var et kapitel for sig. Her stod instrumenter i de papkasser, som de var blevet sat væk i for mange årtier siden. Der var støvet, men det er en del af charmen. Det viser desuden, at der ikke har været så mange før os bortset fra Svendborg Museum, som havde givet opgaven videre til os. Fire timer senere kørte vi fra Skårup med fyldte flyttekasser, men ikke engang halvvejs igennem den spændende samling. Seks personer overkommer tre gange mere end to personer I januar tog vi tilbage til Skårup Seminarium sammen med to medarbejdere fra skoletjenesten og to fra værkstedet. Vi var effektive i vores fortsatte gennemgang og vurdering af bøger, apparatur og dimser. Men hver ting skal overvejes nøje. Det, der ikke hører under vores museums område, hjemtager vi ikke. Det gør så heldigvis andre museer, biblioteker og arkiver, og flere af dem havde været der. Vi havde fri adgang til alle lokaler i det store bygningskompleks, bl.a. seminariets gamle skolearkiv, som åbenbarede sig bag en dør ind til et lille loftsrum under taget. Der var fyldt med laboratorieudstyr i skuffer og skabe. Foto: Hanne Teglhus. Utroligt: her lå gamle bøger, eksamensopgaver, læseplaner og ruller af aviser fra 2. Verdenskrig. Vi hjemtog enkelte relevante bøger, et par læseplaner og en rulle aviser. Heldigvis har Svendborg Museum nøje gennemgået alt materialet, men de kan heller ikke hjemtage mere end en brøkdel af alle disse bøger og arkivalier. Efterfølgende er Besættelsesmuseet i Aarhus orienteret om avissamlingen, som de måske kan have interesse i. Samlingen havde også været oplagt for Dansk Skolemuseum, som desværre lukkede for nogle år siden og nu er pakket ned i håb om genoplivelse på et senere tidspunkt. Således beriget med spændende kulturhistoriske objekter til Steno Museets museale samling, til brug i skoletjenesten og på værkstedet, forlod vi det øde seminarium og overlod resten til genbrug, forbrænding eller musene. Nu forestår det store arbejde med registrering, fotografering og evt. konservering af de mange genstande til glæde for museets brugere. Hanne Teglhus 5

6 Fra den 1. november 2011 har det været muligt for skoleklasser at booke et nyt undervisningsforløb om astronomi, som består af planetarieforestillingen Vægtløs leg i rummet og et gratis opgaveoplæg. Formålet med forløbet er at give eleverne et indtryk af forholdene på de forskellige planeter i solsystemet. Opgaverne handler om, at eleverne skal overveje nogle af de faktorer, der spiller ind, hvis mennesket skal bosætte sig i rummet. 6 STENOMUSEN På ferie i rummet Steno Museets skoletjeneste har udviklet et nyt undervisningsforløb til brug for klasser, som besøger museet. Det hand ler om planeternes klima. Hej derhjemme Her er en hilsen fra Venus. Temperatur: 460 O C Eleverne skal ansætte personalet til feriecenteret ud fra ansøgernes uddannelser og fritidsinteresser. Foto: Martin Holst. Venus, klippeplanet, 2. planet fra Solen RUMMET UNIVERSET 100 kr Til Steno Museet Jorden 3. planet fra Solen Postkort fra rummet giver sammen med Magic Planet informationer om planeternes vejr. I opgaverne arbejder eleverne med en blanding af fantasi og fakta, de samarbejder og diskuterer, og ikke mindst kommer de rundt på museet for at samle informationer og blive inspireret. I løbet at besøget kommer eleverne til at arbejde med bl.a. vægtløshed, temperatur og lufttryk såvel som planeter og stjerner. Byg et feriecenter Ideen er, at eleverne skal forestille sig, at de skal lave et feriecenter i solsystemet, og opgaven går så ud på at finde et egnet sted. Derfor skal de indledningsvis foretage målinger af dagens vejr, så de kan sammenligne resultaterne med vejret på planeterne. Herefter skal eleverne overveje, hvordan et sådant rumferiecenter skal bygges. Skal det f.eks. placeres på en planets overflade, eller skal det være i kredsløb

7 PÅ FERIE I RUMMET Hvor ville du tage hen, hvis du kunne rejse på ferie til en anden planet? Du er ingeniøren, der sammen med 2 eller 3 af dine venner skal lave et feriecenter i rummet. Hvilke forhold skal I tage hensyn til, og hvordan skal centeret bygges, så gæsterne kan leve sikkert og behageligt der. Ikke mindst skal gæsterne have tilbud om nye spændende aktiviteter. om planeten? Tilsvarende er der mange andre spændende udfordringer at tage stilling til og højde for. Når eleverne har valgt feriecenterets placering, bliver de udsat for forskellige hændelser, som de skal arbejde videre med. Det kan være, at der skal ansættes personale, eller at de skal forholde sig til, hvordan man kan kommunikere med Jorden. Eller pludselig er der måske en solstorm på vej og hvad gør man så? Gør-det-selv-opgave Opgaveoplægget På ferie i rummet er gratis at bruge, men skal reserveres på forhånd. Det er udformet således, at det kan gennemføres af klassens egen lærer ved hjælp af de vejledninger, opgaver og rekvisitter, der ligger i den mobile materialekasse Rum-boxen. Men hvis man ønsker det, kan forløbet mod betaling suppleres med planetarieforestillingen Vægtløs leg i rummet. Man kan læse mere om forløbet på skoletjenestens sider på dk/skoletj. Vælg TEMAER og derefter Planeternes klima. Her finder man bl.a. en folder om opgaverne samt en lærervejledning. Martin Holst 7

8 Planterne bestemmer selv Gartnerne i Væksthusene har oplevet noget så sjældent som en Svanehals-agaves blomstring. Efter arkitekternes indsats er håndværkerne nu i fuld gang med at fuldføre det store bygge- og renoveringsprojekt i Væksthusene. Botanikerne og formidlerne har også gennemtænkt udformningen af fremtidens plan teudstilling. Så med stor forventning og en del utålmodighed har vi gartnere endelig kunnet gå i gang med at sætte vores præg på de nye anlæg i Bjergskovshuset og Ørkenhuset. Når man ser Væksthusenes Agave attenuata i blomst, forstår man bedre, at den på dansk bl.a. kaldes Svanehals. Foto: Jens Riggelsen. Blomsterstilken er tæt besat med knopper, som springer ud med de fi neste støvdragere. Foto: Jens Riggelsen. Ventetid og agaveblomstring Pga. forsinkelser i byggeriet har vi måttet vente på det lidt længere end beregnet. Og ikke kun os. Også planterne. Derfor kan det ikke undre, at vi midt i vente- og plantetiden blev vidne til en ret usædvanlig blomstring af en agave i Ørkenhuset. Om grunden til det er livets gang eller stress af planten, får vi nok ikke at vide. Men vi følger dag for dag blomsterstilkens og blomsternes udvikling. Agave attenuata, som planten hedder, stammer fra det centrale Mexico, hvor den vokser på klipper i fyrretræsskove i høje bjergområder. Denne agave er sjælden i naturen. Dens navn hentyder til e n buet blomsterstilk på 2½-3 m, som bøjer tilbage til jorden. På dansk kaldes den Svanehals, Løvens hale eller Rævehaleagave. I engelsktalende lande er den kendt som Fox Tail Agave. Den er en af de få bløde og brugervenlige agaver. Som gartner kan jeg lide dens smukke lysegrønne farve og flot formede 8

9 bladroset. Og jeg kan godt forstå, at mange gerne vil bruge den som prydplante i haven. Dog ikke i Danmark, da agaven er meget følsom over for lave temperaturer og er fryseintolerant. Men den er velegnet i varmere områder, f.eks. Australien og Californien. Den vokser godt i alle typer jord og er tørketolerant. Trives bedst i skygge eller halvskygge. Vores eksemplar er kommet fra Kiels Botaniske Have i Den er vokset til en højde af ca. 2½ m og har sat mange sideskud. Efter midlertidig opbevaring i et andet drivhus blev agaven plantet tilbage i november måned. Om planten vil overleve blomstringen, vides ikke. Men der er mange meninger om Åbent hus i væksthusene Inden sommerferien holder Væksthusene et åbent hus arrangement. Program og dato vil blive annonceret på det. Alle slægtninge har den egenskab, at de kun blomstrer én gang i en ret høj alder. Derefter dør den afblomstrede plante, men efterlader ofte en stor mængde frø og vegetative efterkommere. Vi må se, hvad der sker med vores agave. På nuværende tidspunkt står den i fuldt blomsterflor og gør os til de udvalgte vidner til et af naturens undere. Anna Burek-Kaas Google hylder Steno Når det regner på præsten, drypper det på degnen. Dette ordsprog så vi for nyligt illustreret med antallet af hits på Steno Museets website. Den danske pioner inden for anatomi og geo logi Niels Stensen (Nicolaus Steno), som Steno Museet har fået navn efter, havde 374 års fødselsdag den 11. januar Dette havde verdens mest populære søgemaskine, Google, valgt at fejre ved at udskifte sit sædvanlige logo med et særligt Steno-logo, en såkaldt doodle. Logoet illustrerer Stenos opdagelse af, at jordskorpen mange steder er opbygget af aflejringer i fortidige have. Hvis man kikker godt efter, kan man endvidere se Stenos påvisning af, at de geologiske lag er fyldt med fossiler, som er forstenede levn af tidligere tiders dyr. Hvis man klikkede på logoet, blev man ledt direkte til en søgning på den berømte dansker. Det gav bl.a. en del ekstra trafik på Steno Museets website. Vi har i gennemsnit ca hits om dagen fordelt på ca. 450 unikke besøgende. Men den 11. januar var der hits fordelt på 2439 besøgende, altså ca. 6 gange flere end normalt. Det var langt det største antal besøgende på et døgn i mere end et år. Hans Buhl 9

10 Stjernemusik på turné I november 2011 havde Steno Museet besøg af Det jyske Ensemble, som optrådte med et særligt astronomiinspireret program. Orkesteret spillede værker af Stockhausen, Debussy, Weir og Holst med titler, som har relation til kulturastronomien. For at understrege det astronomiske perspektiv havde ensemblet bedt planetarieleder Ole J. Knudsen om at bidrage med to indlæg om astronomihistorie og moderne astronomi. Desuden havde han sammensat en billedserie med astronomiske motiver, som blev vist på væggen bag orkesteret under hele koncerten. Koncerten var en del af en turné i det midtjyske, som omfattede besøg i Herning, Nykøbing Mors, Skive, Aarhus og Viborg. Publikums reaktion Det var tydeligt at mærke på publikums reaktioner under og efter koncerterne, at sammensætningen af formidling og kvalitetsmusik ramte i plet. Der kom mange gode spørgsmål til både orkestermedlemmerne og astronomen, og Det jyske Ensemble vil nu forsøge at udvide konceptet til koncertbesøg på højskoler, efterskoler og gymnasier i området. Besøgsmæssigt var de fire af koncerterne en pæn succes. I Nykøbing Mors var der endda fuldt hus i den flotte tea tersal i det gamle elværk. Uvist af hvilken grund var koncerten på Steno Museet til gengæld ret så ringe besøgt: 7 betalende gæster, og så en del flere venner og familie til orkesteret. Musikken gjorde sig ellers særdeles flot og stemningsfuldt i museets foyer. Ramus Musikerne i Det jyske Ensemble var begejstrede for klangrigdommen i museets foyer. Foto: Ole J. Knudsen. 10

11 Orden i rodet I vinterferien februar tager Steno Museet naturen til hjælp og sætter verden i system efter mineralriget, dyreriget og planteriget. Vi må have orden. I skuffen, i værelset, i butikken, i naturen, i verden. Har vi ikke orden, er det svært at orientere sig og finde rundt i tingene. Det kan også være vanskeligt at genfinde eller sammenligne ting. Orden hjælper os med at forstå og orientere os i vores egen ver- den såvel som i naturens verden. Men hvordan og hvornår opstår de forskellige ordener eller systemer? Rundt omkring på museet vil der være forskellige aktiviteter, hvor gæsterne kan lave deres egner systemer og sætte orden på tal, farver og ting fra hverdagen. Man kan også lege med lyd, lys, elektricitet og meget mere i Leg med eksperimenter. Hvornår Hver dag kl. 12 er der Kemikaos-show og kl. 14 Fysikforvirrings-show, hvor studerende fra hhv. kemi og fysik sætter farver, system og lyd på naturens verden. I planetariet kommer man tæt på himlens stjerner alle dage kl. 11, 13 og 15. På Ole Rømer-Observatoriet kan man om aftenen kl. 18 og 20 se mere om planeter og stjerner. Fore visningerne på observatoriet er gratis, men kræver, at man har reserveret plads på museet. Steno Museet har åbent alle dage kl , og der er gratis entre for børn under 18. I museets café kan man købe kage, frugt, sandwich og drikkevarer. Aase Roland Jacobsen 11

12 K A L E N D E R 12 Tirsdag 7. februar kl. 20 og Fuldmåneaften i planetariet: Pink Floyd: Wish you were here. CD-koncert under stjernerne. Fuldmånecafe kl Lørdag 11. februar til søndag 19. februar Vinterferie for hele familien. Se program side 11. Onsdag 22. februar kl. 19 Jydsk Medicinhistorisk Selskab. Foredrag ved museumsinspektør Morten Skydsgaard: Om formidling af nutidens medicin- og kropshistorie til unge mennesker brugerinddragelse og forskningsformidling i udstillingen Kære krop, svære krop på Steno Museet. Tirsdag 6. marts kl Astronomi for fodgængere på Ole Rømer-Observatoriet og i planetariet. Start på kursus over 4 tirsdage ved planetarieleder Ole J. Knudsen. Tilmelding kun via Folkeuniversitetet i Århus, fuau.dk. Torsdag 8. marts kl. 20 og Fuldmåneaften i planetariet: Kan jeg altid se Saturn? Om planeterne der kan ses, og dem der ikke kan ses. Musik under stjernerne. Fuldmånecafe kl Fredag 9. marts til søndag 18. marts 1700-tallet: Opdagelser, pøbel og pudderparykker. Arrangement for skoler, familier, unge og voksne. Program og tilmelding på Torsdag 15. marts kl talsfestivalen. Foredrag i planetariesalen på Steno Museet på dansk og engelsk. Tilmelding kun via Folkeuniversitetet i Århus, fuau.dk. Mandag 19. marts kl Generalforsamling i Steno Museets Venner. Se omtale side 2. Efter generalforsamlingen vil museumsinspektør Morten Skydsgaard introducere den nye udstilling Kære krop, svære krop. Onsdag 28. marts kl. 19 Jydsk Medicinhistorisk Selskab. Ekstraordinær generalforsamling. Foredrag ved professor Christian Brahe Pedersen: Behandling af sygdom i Danmark gennem Middelalderen og lektor Preben Hørsted-Bindslev: Rodbetændelse på middelalderkranier. Fredag 6. april kl. 20 og Fuldmåneaften i planetariet: Forårets stjernehimmel. Om Løven, kongedatteren Berenikes smukke lokker og nogle af de andre stjernebilleder. Musik under stjernerne. Fuldmånecafe kl Søndag 6. maj kl. 20 og Fuldmåneaften i planetariet: Inuitstjernebilleder. Grønlandske myter og himmelsagn med musik under stjernerne. Fuldmånecafe kl Onsdag 23. maj kl. 19 Jydsk Medicinhistorisk Selskab. Generalforsamling. Foredrag ved fhv. forstanderinde og sygeplejerske Aja Høy-Nielsen: Tuberkulose som folkesygdom - indsats og omkostninger Mandag 4. juni kl. 20 og Fuldmåneaften i planetariet: Sommerferieastronomi. Vi ser på netop din stjernehimmel, der hvor du skal holde sommerferie. Du skal blot tage breddegraden for dit feriemål med til planetariet. Lidt musik til sidst. Fuldmånecafe kl

Robotterne er løs på Steno Museet

Robotterne er løs på Steno Museet 29 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2005 Robotterne er løs på Steno Museet Journaliststuderende Lise Soelberg Pe dersen besøgte Steno Museet i vinterferien og fortæller her om sine indtryk. Apparater,

Læs mere

Rosetta missionen på Steno Museet

Rosetta missionen på Steno Museet STENO USEN 63 STENOMUSEN MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2014 Rosetta missionen på Steno Museet Den 20. januar 2014 blev den europæiske kometjæger Rosetta vakt til live 825 millioner km ude i

Læs mere

instrumenter. Vi viser også nogle af de teknologier, som videnskaben har ført til.

instrumenter. Vi viser også nogle af de teknologier, som videnskaben har ført til. 49 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2010 Magneter, der husker En af Steno Museets centrale opgaver er at vise videnskabens betydning for vores hverdag. Derfor udstiller vi ikke blot videnskabsmændenes

Læs mere

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet.

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. 47 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER SEPTEMBER 2009 Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. Hvis man besøger museet i øjeblikket, vil man

Læs mere

NORDJYSK ASTRONOMISK FORENING FOR AMATØRER. Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer

NORDJYSK ASTRONOMISK FORENING FOR AMATØRER. Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer Tirsdag d. 7. januar: Medlemsmøde i Observatoriet EXOPLANETER. v. lektor Hans Kjeldsen, Institut for Fysik

Læs mere

100 Timers Astronomi

100 Timers Astronomi 45 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2009 Ole Rømer-Observatoriet er rammen om 100 Timers Astronomi. (Foto: Michael Hejlskov Jacobsen) 100 Timers Astronomi I dagene 2.-6. april 2009 er der åbent

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse!

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! MUSEET PÅ VEN Lærervejledning 1.-3. klasse Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! Denne vejledning er tænkt som et tilbud for dem der godt kunne tænke sig at

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Efterårsferie med glade gæster

Efterårsferie med glade gæster 52 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER DECEMBER 2010 Efterårsferie med glade gæster Steno Museets efterårsferiearrangement Eksperimenter og sjov viden blev en kæmpe succes. Gæsterne væltede ind ad døren

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Et unikt tilbud. Økonomi

Et unikt tilbud. Økonomi Vi ligger i et naturskønt området med mange fredninger, og derfor rettede vi henvendelse til Esbjerg Kommune, og sidste år havde vi Fredningsnævnet på en besigtigelse, hvor udfaldet blev, at vi kunne få

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Steno Museet vil i dybden

Steno Museet vil i dybden 15 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - OKTOBER 2001 Steno Museet vil i dybden Siden planerne om udbygningen af Steno Museet første gang blev præsenteret i Stenomusen, er de blevet så konkrete, at der

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B MANDAG DATALOGI/IT 9.00 9.35 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale G2 Vi følges herefter

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Starten på 100 timers astronomi Ole Rømer-Observatoriet torsdag 2. april 14:00 April 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

IDEER TIL INDHOLD OG PRAKTISK AKTIVITETER

IDEER TIL INDHOLD OG PRAKTISK AKTIVITETER FÆLLÆSFAGLIGE FOKUSOMRÅDER IDEER TIL INDHOLD OG PRAKTISK AKTIVITETER Fokusområde Jorden Månen årstider - klima vejr Månens dannelse Eleverne undersøger på nettet, hvilke indicer der er for sammenstødsmodellen.

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Hold Øje uge 6. Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter

Hold Øje uge 6. Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter Hold Øje uge 6 Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter BØF forældre på skolebænken. Onsdag var hele overbygningen inkl. forældre

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

6 års fødselsdag - Hip Hip!

6 års fødselsdag - Hip Hip! Nyhedsbrev Marts 2016 6 års fødselsdag - Hip Hip! Læs om klubbens udvikling Besøg os på adressen Slotsgade 5, 7800 Skive onsdag eller torsdag aften mellem 19 og 22. HUSK: GENERALFORSAMLING den 23. marts

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J Hold Øje uge 13-2015 Wauw det var bare rigtig fedt J På Børnenes Friskole er de fleste dage egentlig ganske fede. Det gælder både de dage, hvor der knokles med fysik, idræt, musik, dansk etc. i det almindelige

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Kastellets Venner & Historiske Samling Gl. Hovedvagt Kastellet 1 2100 København Nyhedsbrev Marts 2014 V. 1 06-03-2014 Kære medlemmer! Vi er nu gået ind i 2014, 350 året for Kastellets ibrugtagning den

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER De lyse nætter - godt vi har Månen Juni 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand/Webmaster:

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HIPHOP-DANSEWORKSHOP HF i Aarhus er noget ganske særligt! Sammensætningen

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 4.-6. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse!

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 4.-6. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! MUSEET PÅ VEN Lærervejledning 4.-6. klasse Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! Denne vejledning er tænkt som et tilbud for dem der godt kunne tænke sig at

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Så er det igen ved at være tid for Mars fotografering December 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde.

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde. DVL Aarhus afdeling Referat fra bestyrelsesmøde den 27. august 2014 TID: den 27. august 2014 kl. 19 22 STED: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C TIL STEDE: Niels Bo Rasmussen, Tommy Pedersen, Lisbet Hallum,

Læs mere

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de Program for underholdningen i de forskellige årtier ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de første år i bibliotekets

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Nyt fra Herskind Børnehus uge

Nyt fra Herskind Børnehus uge Fælles Nyt Herskind Børnehus God sommerferie! Der skulle egentlig ikke udkomme et Nyhedsbrev i dag, men her kommer en lille særudgave med nyt fra det engelske v. nå nej, det kommer med en særudgave for

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding Se dette nyhedsbrev i en browser Sommeren 2011 Tirsdag 07. juni Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 Lørdag - Søndag 18.-19. juni Meditaionsweekend v/karen Lund Andersen Husk

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 2012 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 8. december Julebanko fra kl. 15.00-21.00 2013 Lørdag den 5. januar Nytårsfesten fra kl. 17.00-22.30 Lørdag den 2. februar DHF Vestegnen

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter EFTER SKOLETID Fritidstilbud og -aktiviteter 1 Kære elever og forældre Her ser I vores brede vifte af tilbud. Vi har forsøgt at dække de forskellige dage godt ind, ligesom vi har bestræbt os på, at aktiviteterne

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere