FORBRUGERPANELET OKTOBER Forbrugerpanelet om apoteker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGERPANELET OKTOBER 2011. Forbrugerpanelet om apoteker"

Transkript

1 Forbrugerpanelet om apoteker Det typiske blandt respondenterne er, at de køber receptpligtige lægemidler på apoteket ca. en gang i kvartalet, hvilket 40% angiver, mens knap hver tredje (31%) gør det sjældnere. Hver tiende (11%) køber aldrig / stort set aldrig receptpligtige lægemidler på apoteket. Kun ganske få respondenter g på apoteket en eller flere gange om ugen for at købe receptpligtige lægemidler, mens hver sjette (17%) er forbi et par gange om måneden efter dette. Næsten tre ud af fire (73%) købere af receptpligtige lægemidler er hvad man betegner som kronikere, idet de ofte / af og til køber det samme receptpligtige lægemiddel. Nærhed, kendskab til de receptpligtige lægemidler og personalets mulighed for at foreslå billigere alternativer er de tre faktorer, der vægtes som vigtigst, n respondenterne køber receptpligtige lægemidler på apoteket. De såkaldte kronikere vægter lidt højere end ikke-kronikere, at apoteket ligger i nærhed til dem, og at personalet kan foreslå billigere alternativer til de receptpligtige lægemidler. Ikkekronikere vægter til gengæld en del højere end kronikerne, at apoteket har åbent uden for de almindelige åbningstider. I forhold til tilfredshed med en række aspekter ved apotekernes service og drift, er respondenterne generelt forholdsvis tilfredse, men mindst tilfredse med ventetiden på ekspedition og oplysninger om priser på receptpligtigmedicin. Det er dog fortsat mere end to ud af tre (71%) som faktisk er tilfredse eller meget tilfredse hermed. Overordnet set oplever knap én ud af tyve respondenter (4%) ofte, at apoteket ikke har det receptpligtige lægemiddel, de skal bruge, mens yderligere knap hver femte (19%) oplever det engang i mellem. Såkaldte kronikere oplever hyppigere, at apoteket ikke har det receptpligtige lægemiddel, de skal bruge. Derimod har næsten to ud af tre ikke-kronikere (62%) aldrig oplevet, at apoteket ikke har det receptpligtige lægemiddel, de skal bruge. Blot hver syvende køber af receptpligtige lægemidler (14%) er bekendt med, at man også kan købe disse via apotekernes hjemmesider, og kun ganske få har prøvet at købe receptpligtige lægemidler via apotekernes hjemmesider (3%), eller forsøgt herpå (2%). Alle med erfaring hermed er de såkaldte kronikere. Uanset om respondenterne allerede kender til muligheden for at købe receptpligtige lægemidler via apotekernes hjemmesider, er de blevet spurgt om de overhovedet er interesseret i at købe receptpligtige lægemidler over internettet, og det er knap halvdelen (46%) af køberne af receptpligtige lægemidler. Undersøgelsen er gennemført i uge Resultaterne er baseret på svar fra danske forbrugere i alderen 18 80, der er repræsentative for befolkningen i denne aldersgruppe. 1

2 Figur 1 - ALLE Hvor ofte køber du receptpligtige lægemidler på apoteket? Receptpligtige lægemidler er medicin, der kun kan udleveres på apoteket, hvis du har fået det udskrevet på recept af en læge Kun ganske få respondenter g på apoteket en eller flere gange om ugen for at købe receptpligtige lægemidler, mens hver sjette (17%) er forbi et par gange om måneden efter dette. De fleste, 40%, angiver, at de køber receptpligtige lægemidler på apoteket ca. en gang i kvartalet, mens knap hver tredje (31%) gør det sjældnere. Hver tiende (11%) køber aldrig/stort set aldrig receptpligtig på apoteket. Kvinder køber oftere receptpligtige lægemidler end mænd; Hver femte kvinde (19%) mod hver syvende mand (14%) angiver, at det købes mindst et par gange om måneden, mens omvendt flere mænd angiver, at de sjældent eller aldrig køber receptpligtige lægemidler på apoteket; mere end hver tredje mand (38%) angiver dette, mod hver fjerde kvinde (24%). Næsten tre ud af fire (73%) købere af receptpligtige lægemidler er hvad man betegner som kronikere, idet de ofte / af og til køber det samme receptpligtige lægemiddel, se herunder. Figur 2 HVIS DER KØBES RECEPTPLIGTIGE LÆGEMIDLER PÅ APOTEK Køber du regelmæssigt den samme type receptpligtige lægemiddel? 2

3 Som det fremg af tabel 1 nedenfor er der tilsyneladende færre såkaldte kronikere i Hovedstadsområdet end resten af landet. Ligeledes gælder også, at flere kvinder kan betragtes som kronikere, hvilket givet har at gøre med kvinders langt mere udtalte brug af prævention, som kræver recept og købes gentagne gange. Tabel 1 Køber du regelmæssigt den samme type receptpligtige lægemiddel? x Region, Alder & Køn Ja, køber ofte / af og til samme type Nej, køber sjældent / aldrig samme type Ved ikke / vil ikke oplyse Kilde: Forbrugerrådet Hovedstaden Sj- + Øerne Region Fyn, Syd- & MidtJyll. Midt- og NordJyll Alder Kvinder Mænd 68% 75% 80% 73% 65% 67% 61% 74% 90% 76% 67% 29% 22% 17% 25% 31% 33% 35% 23% 9% 22% 29% 3% 3% 3% 2% 4% - 4% 3% 1% 2% 4% Nærhed, kendskab til de receptpligtige lægemidler og personalets mulighed for at foreslå billigere alternativer er de tre faktorer, der vægtes som vigtigst, n respondenterne køber receptpligtige lægemidler, jf. figur tre herunder. Køn Figur 3 HVIS DER KØBES RECEPTPLIGTIGE LÆGEMIDLER PÅ APOTEK Hvad er vigtigst for dig, n du skal købe receptpligtige lægemidler? Du kan maksimalt markere tre 3

4 Tabel 2 Hvad er vigtigst for dig, n du skal købe receptpligtige lægemidler? x Kroniker, Alder & Køn At personalet har et godt kendskab til de receptpligtige lægemidler At apoteket ligger tæt på din bopæl/arbejdsplads At personalet kan foreslå billigere alternativer til det receptpligtige lægemiddel At personalet kan forklare, hvordan receptpligtige lægemidler virker i kombination med andre medikamenter At apoteket er åbent udenfor almindelige åbningstider, fx aften, weekend, helligdage At prisen på alle varer, også de receptpligtige, er let tilgængelig At der også sælges ikkereceptpligtige lægemidler i forskellige prisklasser Kilde: Forbrugerrådet Regelmæssighed Ikkekronikere Kronikere Alder Køn Kvinder Mænd 59% 57% 55% 59% 65% 56% 60% 63% 52% 55% 51% 65% 59% 49% 52% 52% 53% 54% 49% 46% 57% 52% 49% 47% 45% 49% 48% 37% 37% 25% 36% 39% 42% 36% 41% 32% 15% 27% 37% 29% 22% 14% 6% 17% 20% 17% 18% 15% 12% 17% 19% 19% 16% 20% 15% 12% 9% 16% 13% 13% 19% 17% 10% De såkaldte kronikere vægter lidt højere end ikke-kronikere, at apoteket ligger i nærhed til dem, og at personalet kan foreslå billigere alternativer til de receptpligtige lægemidler. Ikkekronikere vægter til gengæld en del højere end kronikerne, at apoteket har åbent uden for de almindelige åbningstider. Prioriteringen heraf deles af de relativt yngre købere af receptpligtige lægemidler, mens de ældre respondenter kun vægter dette vigtigt i begrænset omfang. Kvinder vægter i højere grad end mænd, at personalet har et godt kendskab til de receptpligtige lægemidler, og at personalet kan forklare hvordan disse virker i kombination med andre medikamenter. Udover hvad respondenter mener er vigtigst ud fra en række forudopstillede parametre, er de konkret blevet bedt om at vurdere deres tilfredshed med en række andre parametre / aspekter ved apotekerne, jf. figur 4 på næste side. 4

5 Figur 4 HVIS DER KØBES RECEPTPLIGTIGE LÆGEMIDLER PÅ APOTEK Hvor tilfreds er du med følgende ved apotekerne? Afstanden til det nærmeste apotek er det respondenterne er mest tilfredse med. Blot 6% er utilfreds eller meget utilfreds hermed. Den faglige rådgivende vurderes at være tæt på ligeså tilfredsstillende, mens tilfredsheden med åbningstiderne og den diskretion, der er mulig ved dialogen med personalet, vurderes svagt mindre tilfredsstillende. Mindst tilfreds er respondenterne med ventetiden og oplysninger om priser på receptpligtige lægemidler, men det er dog fortsat mere end to ud af tre (71%) som er tilfredse eller meget tilfredse hermed. Som tabel 3 nedenfor viser, er tilfredsheden dog ikke lige udtalt blandt alle grupper. Tabel 3 Andele, som er meget tilfredse / tilfredse med udvalgte aspekter x Kroniker, Alder & Køn Kronikere Ikkekronikere Hovedstaden Sj- + Øerne Fyn, Syd- & MidtJyll. Midt- og NordJyll. Afstanden til nærmeste 93% 93% 94% 93% 92% 94% 90% 93% 90% 95% 91% Den faglige rådgivning 91% 87% 84% 90% 90% 90% 94% 88% 91% 91% 94% Åbningstiderne 87% 80% 77% 77% 83% 86% 93% 76% 90% 93% 88% Diskretionen ved dialog med personalet Ventetiden på ekspedition, da du senest var på apoteket Oplysningen om priser på receptpligtig medicin Kilde: Forbrugerrådet Regelmæssighed Alder Region 84% 78% 82% 80% 79% 80% 92% 78% 86% 85% 83% 71% 72% 67% 66% 71% 70% 77% 64% 74% 81% 67% 74% 63% 56% 61% 71% 73% 83% 66% 76% 75% 75% Fx er ikke-kronikere og personer bosat i hovedstaden mindre tilfreds med åbningstiderne, diskretionen og prisoplysningen på receptpligtige lægemidler, mens ældre er mere tilfredse med ventetiden end de yngre, hvilket kan skyldes tidspunkterne, de har mulighed for at handle på. 5

6 Figur 5 HVIS DER KØBES RECEPTPLIGTIGE LÆGEMIDLER PÅ APOTEK Oplever du nogensinde, at du ikke kan få det receptpligtige lægemiddel, du skal bruge, fordi det er udsolgt eller ikke føres som standard? Overordnet set oplever knap én ud af tyve respondenter (grøn søjle - 4%) ofte, at apoteket ikke har de receptpligtige lægemidler, de skal bruge, mens yderligere knap hver femte (19%) oplever det engang i mellem. Måske ikke overraskende, oplever kronikere (mørkegrå søjle) hyppigere, at apoteket ikke har det receptpligtige lægemiddel, de skal bruge. Således er det mere end hver fjerde (27%) kroniker, som ofte eller engang i mellem oplever, at apoteket ikke har deres receptpligtige lægemiddel, mens blot hver tiende ikke-kroniker (11%) oplever samme. Næsten to ud af tre ikke-kronikere (62% - lysegrå søjle) oplever aldrig, at apoteket ikke har det receptpligtige lægemiddel, de skal bruge. 6

7 Figur 6 HVIS DER KØBES RECEPTPLIGTIGE LÆGEMIDLER PÅ APOTEK Vidste du, at man i dag kan købe receptpligtige lægemidler på apotekernes hjemmesider? Blot hver syvende køber af receptpligtige lægemidler (14%) er bekendt med, at man også kan købe disse via apotekernes hjemmesider, mens altså mere end fire ud af fem (85%) ikke kendte til denne mulighed. Som det fremg af figur 6, er de såkaldte kronikere (mørkegrå søjle) mere bekendte med, at man kan købe receptpligtige lægemidler via apotekernes hjemmesider. Kun ganske få har prøvet at købe receptpligtige lægemidler via apotekernes hjemmesider (3%), eller forsøgt herpå (2%) og alle er de såkaldte kronikere. Figur 7 HVIS BEKENDT MED AT DER KAN KØBES RECEPTPLIGTIGT VIA HJEMMESIDER Har du prøvet at købe receptpligtige lægemidler på et apoteks hjemmeside? Samlet har mere end ni ud ti (93%) ikke gjort brug af muligheden for at købe receptpligtige lægemidler via apotekernes hjemmesider, trods kendskabet til muligheden. 7

8 Af de 5%, svarende til syv respondenter, som har købt, eller forsøgt herpå, via apotekernes hjemmesider, angiver lige over halvdelen (57%, svarende til fire respondenter), at de har en dlig erfaring med brug af apotekernes hjemmeside til køb af receptpligtige lægemidler, mens resten (43%, svarende til tre respondenter), dannede sig en god eller rigtig god erfaring hermed. To respondenter, som har dannet sig en rigtig god erfaring har uddybet med følgende; Som handicappet er det af meget stor betydning at jeg kan købe på internettet. Bestiller altid billigste produkt gennem min-laege.dk; men f det ikke altid, da det ikke er på lager, mens en respondent, som har dlig erfaring med at købe via apotekernes hjemmeside, skriver; Jeg bruger kun hjemmesiden til håndkøbsmedicin, da receptmedicinen ikke virker godt. Her bruger jeg lægehuset's hjemmeside. Uanset om respondenterne allerede kender til muligheden for at købe receptpligtige lægemidler via apotekernes hjemmesider, er de blevet spurgt om de overhovedet er interesseret i at købe receptpligtige lægemidler over internettet, og det er knap halvdelen (46%) af køberne af receptpligtige lægemidler, jf. figur 7 herunder. Figur 7 HVIS DER KØBES RECEPTPLIGTIGE LÆGEMIDLER PÅ APOTEK Vil du være interesseret i at købe receptpligtige lægemidler over internettet? Godt hver tredje (46%) er dog ikke interesseret i at købe receptpligtige lægemidler via internettet. Som det fremg af tabel 4 på næste side, er det især de yngre respondenter, og folk bosat øst for Storebælt, der er interesseret i at købe receptpligtige lægemidler via internettet. 8

9 Tabel 4 Vil du være interesseret i at købe receptpligtige lægemidler over internettet x Kroniker, Alder & Køn Kronikere Ikkekronikere Hovedstaden Sj- + Øerne Fyn, Syd- & MidtJyll. Midt- og NordJyll. Ja 46% 46% 61% 69% 47% 44% 27% 53% 45% 38% 40% Nej 38% 37% 28% 18% 36% 37% 54% 31% 34% 48% 43% Ved ikke 16% 17% 11% 13% 17% 19% 19% 16% 21% 14% 17% Kilde: Forbrugerrådet Regelmæssighed Alder Region Om respondenterne er såkaldte kronikere eller ej, har derimod ingen betydning for interessen i at købe receptpligtige lægemidler via internettet, ligesom heller ikke køn har (ikke gengivet). I forlængelse af spørgsmålet om hvorvidt respondenten kunne være interesseret i at købe receptpligtige lægemidler via internettet, er de også blevet spurgt, om de nogensinde har købt dette via internettet. Til det svarer stort set alle, 99,5% Nej. Blot 4 respondenter, svarende til 0,5% har prøvet det, og angivet; min praktiserende læges hjemmeside p-piller via en tysk side mener jeg. Husker ikke navnet Spirocord, som de steder, de har købt via. Følgende generelle kommentarer er givet til undersøgelsen: "Mit" Apotek i Dragør fungerer ikke - der er ALTID lange, lange ventetider. Personalet forklarer og forklarer ALLE kunder, hvordan medicin af alle slags skal bruges. Hvilket jeg ikke altid synes er nødendig. Der er jo en seddel i medicinæsken eller det st på glasset, hvordan medicinen skal indtages/bruges. Kunderne må vel formodes at kunne læse. Information er selvklart rigtigt godt, såfremt kunderne spørger. Jeg oplever meget ofte at apoteket ikke har den medicin jeg skal bruge. Der bliver brugt unødig megen tid til at løbe rundt ude bagved skrankerne - for at hente det ene og det andet. Hvis jeg skal hente receptpligtig medicin, og trækker et nummer - er det sådan at de bliver ekspideret 4 kunder som handler håndkøb - for hver 1 kunde der skal købe receptpligtigt medisin. Hvilket vil sige - at der kan komme 4 kunder efter mig, som bliver betjent før mig. Utilfredsstillende. Dete kan IKKE laves om, oplyses der. Så jeg beder ofte min læge om at maile min medicin ind til Apoteket på Amagerbrogade, Døgnapotek - der fungerer alting fint. - [af kvinde, 51-65, bosat i Hovedstaden] Der er ofte MEGET lang ventetid (kan være op til 1 time)på vej hjem fra arbejde, personalet er uvidende (typisk fordi de er indvandrer, det synes jeg er et MEGET stort problem, man kan jo ikke sige nej til at blive ekspederet af en indvandrer) - [af kvinde, 41-50, bosat i Hovedstaden] 9

10 At receptpligtig medicin fortsat og kun kan købes hos faglig kompetente, dvs på apoteket. 2. At smertestillende midler / hovedpinepiller kun kan købes på et apotek, jf. misbrugsproblemet, sub. selvmord blandt unge. - [af mand, 66-80, bosat på Fyn, Sydog MidtJylland] Bedre info omkring aftenåbning/nat - det er altid svært at finde ud af n man st i en nødsituation - [af kvinde, 31-40, bosat i Hovedstaden] Bliver de så leveret med posten og hvad koster levering!!!!!! - [af kvinde, 51-65, bosat i Hovedstaden] Bruger det sjældent, bruger kun anitihistamin mod birk i april-maj. Og så ca. i gennemsnit,en gang om et til et sygt barn. - [af mand, 41-50, bosat på Fyn, Syd- og MidtJylland] Bruger Domapoteket i Roskilde og er super tilfreds. - [af kvinde, 66-80, bosat på Sj. & Øerne] Da jeg tager en del medicin, vil jeg ikke på nettet kunne stille mine spørgsmål omkring de forskellige mediciners indvirken på hinanden. - [af mand, 41-50, bosat i Hovedstaden] Da min søn har en kronisk lidelse, hvor han skal have medicin med et helt specifikt dages interval og samtidig medicinen samtidig er en type som apoteket ikke fører normalt, har jeg ofte det problem, at jeg skal holde styr på at få det hjem til apoteket i god tid inden han skal have sin medicin. Jeg ville ønske at jeg kunne få en 'abonnements-ordning' med apoteket, hvor de sørgede for at medicinen altid var hjemme fx. tre dage inden vi skal bruge den. - [af kvinde, 31-40, bosat på Fyn, Sydog MidtJylland] Den ene måned kan den billigste af min medicin "mirtazapin" koste ca. 40 kroner og den næste måned kan den koste 168 kroner. Det er mit indtryk, at medicinfabrikanten "kører rundt" med os rent prismæssigt. - [af mand, 51-65, bosat i Midt- og NordJylland] Der er oftest lange ventetider på ekspedition - gerne flere apoteker / skranker til ekspedition - [af mand, 51-65, bosat på Fyn, Syd- og MidtJylland] Der er tit møffet og indelukket i butiksrummet - især i betragtning af, at man må gå ud fra, at der er syge mennesker blandt kunderne, kunne jeg godt tænke mig bedre udluftning, bedre ventilation. - [af kvinde, 51-65, bosat i Hovedstaden] Der måtte gerne være flere apoteker der har åbent udenfor alm. åbningstid. Det eneste vi har i kbh er altid stopfyldt og man bliver næsten med garanti syg efter at have været der fordi man st så proppet. - [af kvinde, 18-30, bosat i Hovedstaden] Det apotek der ligger tættest på min bopæl har MEGET lang ekspeditionstid på recepter (ca. 15 min.) Jeg kommer af og til på et andet apotek, som ligger lidt længere væk, hvor recepter bliver ekspederet med det samme. Det fungerer altså rigtig godt og det burde alle apoteker gøre. - [af kvinde, 51-65, bosat i Hovedstaden] En anden form for "kø". Dvs indretning af/fysiske rammer i apoteket. Apotekerne i mit område har meget dlig mulighed for diskretion. På trods af "diskretionslinie" st kunder tæt ved siden af - og bagved den ekspederede kunde, og kan SAGTENS følge med i persondata og oplysninger.. - [af kvinde, 41-50, bosat i Midt- og NordJylland] 10

11 Det er ikke godt nok med diskretionen, alle kan se og høre at man fx. har svamp eller andet...det er meget ubehageligt - [af kvinde, 51-65, bosat på Sj. & Øerne] Det er irriterende at måtte vente længe, fordi der kun er enkelte til at ekspedere, medens der render talrige personer rundt inde bag ved, som ikke synes at beskæftige sig med nogetsomhelst. - [af mand, 66-80, bosat på Sj. & Øerne] Det er jo ikke mig eller apoteket, der vælger min receptpligtige medicin -men lægen. - [af mand, 66-80, bosat på Sj. & Øerne] Det vi være ønskeligt, at apoteket har aftenåbenten en eller flere gange om ugen - [af kvinde, 51-65, bosat i Hovedstaden] Det ville være en god service, hvis man selv via f.eks. en hjemmeside kunne se om apoteket har et givent lægemiddel hjemme - så er man fri for at gå forgæves og kan fra starten køre til det apotek i regionen der har lægemidlet. - [af kvinde, 41-50, bosat i Hovedstaden] Et bygning med alle læger i. apotek midt i så du kommer ud af læge og kan gå direkt ind til apotek isted for at man skal køre en anden sted. n man er syg eller har syg børn det er dejligt at læge og apotek er sammen sted. - [af mand, 31-40, bosat i Midt- og NordJylland] Et skilt på apoteket med oplysning om muligheden for at handle over apotekets hjemmeside ville være godt. - [af kvinde, 51-65, bosat i Hovedstaden] For få apoteker - [af mand, 66-80, bosat i Hovedstaden] Har købt hæl-salve fra apotek / leverandør fra Australien. Hurtig handel _ Fair pris - sikker forsendelse. Kunne finde på at gentage det. - [af mand, 66-80, bosat på Sj. & Øerne] Hvis jeg skal købe receptpligtig medicin over nettet, er det vigtigt for mig at der er en udførlig vejledning med. - [af kvinde, 41-50, bosat i Hovedstaden] Hvordan foreg købet via internettet? Der er INGEN steder man bliver gjort opmærksom på det. --> mangler markedsføring - [af kvinde, 18-30, bosat i Midt- og NordJylland] Hvordan f man udleveret medicin købt på hjemmesiden? - [af kvinde, 41-50, bosat på Sj. & Øerne] I min hjemby er der kun almindelige åbningstider - dvs til til hverdag og lørdag. Det kunne være fint med senere åbent én eller to gange ugentligt. - [af kvinde, 41-50, bosat på Fyn, Syd- og MidtJylland] I postnr 2300 er der lukket 2 af 4 apoteker indenfor de senere. At dømme fra køen i de tilbageværende 2 burde der være plads til flere - specielt om aftenen. - [af kvinde, 41-50, bosat i Hovedstaden] Jeg kunne være interesseret i at købe det over nettet, men det kræver hurtig levering for at være relevant (det må være betingelsen). Som regel skal man jo starte på medicinen med det samme, og kan ikke vente til eksempelvis postvæsenet dukker op med det. - [af kvinde, 18-30, bopæl uoplyst] 11

12 Jeg er læge og ringer selv mine recepter ind. Har ikke behov for vejledning. Mit lokale apotek fornyes jævnligt så arbejdsgangen er hurtig. - [af mand, 66-80, bosat på Fyn, Syd- og MidtJylland] Indimellem irriterende lang ventetid ved meget langsomme ekspeditioner - [af kvinde, 66-80, bosat på Fyn, Syd- og MidtJylland] Jeg er lidt træt af, at personalet ofte forsøger at overtale mig til at købe noget andet, end det jeg kommer for at købe. Det gælder især ved håndkøbsmedicin. Selvom det er i håndkøb, har jeg ofte talt med min læge og aftalt, hvordan medicinen skal bruges. Så er det træls, at de på apoteket vil underkende det, og prøve at sælge mig noget andet eller tale mig fra at bruge produktet. Jeg har også orienteret min læge om problemstillingen. - [af kvinde, 31-40, bosat på Fyn, Syd- og MidtJylland] Jeg er meget tilfreds med mit apotek, og jeg vil blive meget ked af det, hvis jeg tvinges til at benytte en internetløsning til at købe medicin. - [af mand, 66-80, bosat på Fyn, Sydog MidtJylland] Jeg er stærkt bekymret over VKO-regeringens liberalisering af medicin og den lovændring, den tidligere regering lavede, som gav Matas tilladelse til at udlevere receptpligtig medicin. Det giver et forkert signal til befolkningen om, at medicin generelt ikke er farligt, og i min verden hører potentielt skadelige midler, som medicin er ved forkert anvendelse, ikke sammen med makeup og hfarve. - [af kvinde, 18-30, bosat i Hovedstaden] Jeg har aldrig, før nu, tænkt over at jeg ikke kan se priserne på de receptpligtige medikamenter jeg køber.. jeg tror ikke det har betydet det store for mig, fordi jeg bare gik ud fra at priserne var det samme overalt, og jeg jo skulle bruge medicinen, så jeg blev jo nødt til at købe det uanset pris.. hvis der er konkurrence mellem apotekerne, har jeg i hvert fald ikke opdaget det - men jeg vil da gerne have tingene billigere.. - [af mand, 18-30, bosat på Fyn, Syd- og MidtJylland] JEG HARIKKE KUNNET SVARE PRÆCIS PÅ EN DEL AF SPØRGSMÅLENE, DA MIN MEDICIN BLIVER SENDT UDE TIL MIG. - [af kvinde, 66-80, bosat i Hovedstaden] Jeg kan ikke forstå at der skal være monopol på apoteker. Der kunne dog godt være nogen regulering af priserne, da staten jo betaler en stor del af prisen. - [af mand, 51-65, bosat i Hovedstaden] Jeg kunne godt tænke mig at jeg hjemmefra over nettet kunne bestille det receptpligtige medicin jeg skal have og så afhente det på apoteket den følgende dag. At man eventuelt kan bestille det vanlige medicin med fx restriktioner på hvor mange gange man kan få det udleveret og at der skal være en tid imellem hver afhentning, præcis som det foreg over nettet idag via egen læge. Så kunne man selv gøre det og blive sparet for at skulle ringe til egen læge og sidde i røret længe for at afvente ekspedition. - [af kvinde, 41-50, bosat på Sj. & Øerne] Jeg synes at den miljømæssige side af medicinen skulle indgå i "den billigste medicin" vurderingen. Jeg har flere gange fået den billigste medicin, som så indeholder nogle kæmpestore blisterpakker i stedet for en lille plastik beholder. - [af kvinde, 51-65, bosat på Sj. & Øerne] Liberaliser så enhver uddannet apoteker kan åbne det antal apoteker han vil hvorsomhelst - [af mand, 41-50, bopæl uoplyst] 12

13 Jeg synes det er irriterende at apotekerne SKAL ekspedere den billigste medicin. Jeg synes det er vigtigere at få den medicin man plejer f.eks. på grund af evt. bivirkninger, n man nu har vænnet sig til et mærke. Jeg føler mig underlig "umyndiggjort" ved ikke selv at kunne bestemme - men jeg f dog hvad jeg beder om. - [af kvinde, 66-80, bosat i Hovedstaden] Jeg synes, det er frustrerende, at der hele tiden kommer parallelprodukter med et andet navn, og at et præparat kan få et andet navn, pludselig. - [af kvinde, 51-65, bosat i Midt- og NordJylland] Ked af at Frederikssund apotek er flyttet i centret. Besværligt at skulle igennem et center for at få medicin. Køber derfor helst medicin i Kbh. hvor jeg arbejder - [af kvinde, 51-65, bosat i Hovedstaden] Kommer egentlig ikke på apoteket, men f udleveret via bestilling på min læge.dk og medicinudlevering i den lokale brugs. - [af mand, 51-65, bosat på Fyn, Syd- og MidtJylland] Kunne man ikke have en tid udelukkende for folk der arbejder. Jeg finder det utroligt irriterende at man skal stå i kø i halve timer fordi pensionister og børn og mødre bruger så meget tid på apoteket. Hvis man havde åbnet en aftentid så ville vi andre bedre kunne udnytte vores tid mere optimalt. Der er ikke noget dismriminerende i det, vi har alle haft børn og vi bliver alle gamle men man stadigvæk er ventetiden uacceptabel til tider Køber ofte receptpligtigt lægemidler til min mand ( kræftsyg og hjerteopereret, men mine svar er generelle bare ikke? om mine indkøb. de er nok ment personligt - [af kvinde, 66-80, bosat på Fyn, Syd- og MidtJylland] Lad os få liberaliseret området - [af mand, 51-65, bosat i Hovedstaden] Lade indlæsningen af sygesikringskortet ske n man trækker sit nummer. så er der allerede gang i ekspeditionen n ens nummer er 'ude'. - [af kvinde, 51-65, bosat på Fyn, Syd- og MidtJylland] Medicin håndbogen burde tiere opdateres med priser, især for viagra og lignende piller. Jeg f ingen tilskud til disse piller, der er receptpligtige og meget dyre. - [af mand, 66-80, bosat i Hovedstaden] Mere personale. Udvidet åbningstid. - [af kvinde, 51-65, bosat i Hovedstaden] Mere tydeligt hvor man kan lægge sin recept og derefter komme tilbage, så man ikke behøver at vente. - [af kvinde, 18-30, bosat i Hovedstaden] Omegns apoteks udsalg har elendige åbningstider. Åbner kl. 13 og lukker kl [af mand, 41-50, bosat på Fyn, Syd- og MidtJylland] Personligt har jeg ikke brug for det, jeg foresl - men jeg har oplevet, at en person i kørestol har haft meget svært med at komme rundt i apoteket p.gr.a. alle de "møbler" med apotekervarer. Jeg kunne dengang ikke lade være med at tænke at netop på et apotek (hvor der jo ofte kommer syge personer) ikke burde være den slags problemer. Måske lidt færre møbler og lidt bredere "veje". - [af kvinde, 51-65, bosat i Hovedstaden] 13

14 Oplever vores lokale apotek(rosen) som meget lille fysisk og personalemæssigt i størrelse i forhold til antal brugere. Arbejdsgangen virker langsommelig og usmidig og der er ALTID ventetid. Kan dog ikke komme på hvordan dette kan ændres. Oplevede ikke samme problemer med vores tidligere nu nedlagte apotek ved lyngbyvejen. - [af kvinde, 51-65, bosat i Hovedstaden] Pas på med overinformation om fx allergi. Det er voldsomt irriterende, at man hver gang man køber medicin man har fået i mange bliver behandlet som om man ikke aner hvad det handler om. - [af kvinde, 31-40, bosat i Hovedstaden] Personalet behøver ikke at bruge så lang tid, på at udspørge de kunder, der siger,at de har styr på deres medicin - [af kvinde, 66-80, bosat i Hovedstaden] Personalet er ofte ude bagved og kommer først frem n der er kø ved skranken. - [af mand, 66-80, bosat i Hovedstaden] Som mit svar antyder, ville det være rart med større diskretion. Den kunde, der st ved nabokassen, kan høre, hvad jeg taler med farmakonomen om, og omvendt. - [af kvinde, 41-50, bosat i Hovedstaden] Større afstand fra ekspedition til de kunder der venter. er ikke interesseret i at alle kan høre hvad jeg køber eller hvad jeg taler med personalet om - [af kvinde, 41-50, bosat i Midt- og NordJylland] Større diskretion overfor alle kunder - [af kvinde, 51-65, bosat på Sj. & Øerne] Synes generelt der er en meget stor viden/erfaring vedrørende de midler apotekerne afsætter - og de er i mit område flinke til at henvise til en anden apotek i dagtimerne såfremt de ikke lige skulle have medicinen på lager - [af mand, 51-65, bosat på Fyn, Syd- og MidtJylland] Syntes spørgsmålene var forvirrende, mulighederne dækkede ikke særlig godt, svarene blev derefter - [af kvinde, 51-65, bosat i Midt- og NordJylland] Sørge for at de f styr på ventetiderne, og er lagerførende i mere end en pakke. Jeg køber som regel ind til et halvt, og der mangler altid noget jeg må hente dagen efter. - [af mand, 51-65, bosat i Hovedstaden] Utidige og højrøstede forklaringer eller vejledning er ikke blot irriterende men også uhøflige. Er nærmest mangel på respekt! - [af kvinde, 66-80, bosat i Hovedstaden] Variabel bemanding på apoteker så der ikke er ventetid på 1/2 time - [af kvinde, 41-50, bosat i Midt- og NordJylland] Vedr. første spørgsmål: Jeg er FULDSTÆNDIG ligeglad med ALLE faktorer vedr. apoteket, jeg skal bare have udleveret min recept-medicin. Køber IKKE håndkøb på apoteket. - [af kvinde, 66-80, bosat i Midt- og NordJylland] Vedrørende spørgsmålet om benyttelse af apoteket: Der er STOR forskel på 2 gange om måneden og 1 gang i kvartalet!!! - [af mand, 66-80, bosat på Sj. & Øerne] 14

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Danskernes holdning til apoteket Maj 2013

Danskernes holdning til apoteket Maj 2013 Analyse Danskernes holdning til apoteket Maj 2013 Tilfredshed med apoteket Kilde: MEGAFON, Maj 2013. Resultaterne af en MEGAFON-undersøgelse Maj 2013 Danmarks Apotekerforening 2 af 13 Indhold Den samlede

Læs mere

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 Bemærkninger til spørgeskemaundersøgelsen. Vi havde gerne set at endnu flere havde sagt ja til

Læs mere

Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel?

Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel? Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel? Projektansvarlig: Farmakonom Bodil Bonde Axel I samarbejde med Farmakonom Tina Skov Jepsen Haderslev Hjorte Apotek Juni 2013 Resume I

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. 2. Apotekerne har udnyttet sit monopol og forringet tilgængeligheden til lægemidler ved at

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 424 Offentligt Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne

Læs mere

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig Håndkøbsmedicin Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig medicin. Du skal derfor også bruge håndkøbsmedicin med omtanke. Det kan du læse mere om her i brochuren. Håndkøbsmedicin er

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne har 3,8 km til nærmeste apotek, og det er 90 procent af danskerne tilfredse

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Blot en ud af seks respondenter (14%) kendte før de læste det i forbindelse med at skulle besvare dette spørgsmål - til

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Har din medicin skiftet navn?

Har din medicin skiftet navn? Har din medicin skiftet navn? Substitution betyder erstatning for. På apoteket betyder substitution, at den samme medicin kan have forskellige navne og forskellige priser. I denne brochure kan du få en

Læs mere

Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012

Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012 Analyse Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012 Danskernes tilfredshed med apoteket Resultaterne af en borgerholdningsundersøgelse Oktober 2012 Danmarks Apotekerforening Oktober 2012 2 af 12 Indhold

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Danmarks Apotekerforening Analyse 9. april 2014 MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket,

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apotek er en filial af Birkerød Apotek. Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVR-nummeret

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet Økonomisk analyse 14. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Blandt de godt 90% af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt hver femte respondent (23%) typisk direkte

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Alle Kvinde Mand år år år år

Alle Kvinde Mand år år år år Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apotek er en filial af Birkerød Apotek. Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVR-nummeret

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Det gode liv handler om balance Familie eller karriere mange penge eller meget tid. Det gode liv handler om at kunne vælge og skabe balance mellem fx familie og arbejde. Februar

Læs mere

E-HANDEL PÅ APOTEKET.DK

E-HANDEL PÅ APOTEKET.DK E-handel E-HANDEL PÅ APOTEKET.DK På apoteket.dk kan du købe de samme varer online, som du kan købe på det fysiske apotek. Du kan købe både receptmedicin og håndkøbsmedicin samt almindelige apoteksvarer

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVR-nummeret er 31227305. Apotekets adresse er Teglporten

Læs mere

BILAG 2. Pilottest af epilepsispørgeskema

BILAG 2. Pilottest af epilepsispørgeskema BILAG 2 Pilottest af epilepsispørgeskema Region Midtjylland December 2011 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med en pilottest er at fange forståelsesproblemer

Læs mere

Undersøgelse blandt stomiopererede i Danmark 2014

Undersøgelse blandt stomiopererede i Danmark 2014 Undersøgelse blandt stomiopererede i Danmark 2014 Indhold Om undersøgelsen Hovedkonklusioner Resultater fra undersøgelsen Hvem er de stomiopererede At leve med stomi Bekymringer før og efter en stomioperation

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016 Markedsanalyse 5. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer Bæredygtighed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Markedsanalyse. 5. december 2017

Markedsanalyse. 5. december 2017 Markedsanalyse 5. december 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Julemiddagen 2017 Julen står for døren og derfor har Landbrug & Fødevarer

Læs mere