Arbejdsmarkedsstatus Blok1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsstatus Blok1"

Transkript

1 Skema vedr. reference uge - 0 til - 0 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 0 TIL SØNDAG DEN XX 0 Arbejdsmarkedsstatus Blok BARB BS. Havde du arbejde i ugen fra mandag den XX til og med søndag den XX? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det bare drejer sig om nogle ganske få timer. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) (Relevante datoer for ref. ugen indsættes) Gå til spm. BS4 Gå til spm. BS BMIDL BS. Selv om du ikke arbejdede i netop den uge, havde du så et arbejde som du midlertidig var væk fra pga. sygdom, orlov eller lignende, og som du vil vende tilbage til? Gå til spm. BS5 Gå til spm. BS BUDENL BS. Hjælper du til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug?. Gå til spm. BS4 Gå til spm. BES

2 BARBSID BS4. Var du på arbejde i den nævnte uge? Ja, arbejdede mindst en time... Nej, var midlertidig fraværende... Gå til BS Gå til BS5 BFRAV BS5. Hvorfor var du ikke på arbejde? (Hvis der var flere årsager, angiv da kun den, der var årsag til det meste fravær) Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Dårligt vejr... Strejke, lockout... Uddannelse, kursus... Sygdom, ulykke... Barselsorlov... Forældreorlov/børnepasningsorlov... Ferie... Afspadsering, flekstid... Andre grunde (fx plejeorlov, fritstillet)... Gå til BS Gå til BS BTILSGN BS6. Har du fået tilsagn om at kunne vende tilbage til jobbet indenfor måneder?... Nej... Gå til BS7 Gå tilbage BS* *Udløser en instruks til intervieweren: Hvis nej, skal IP ikke betragtes som beskæftiget: Gå tilbage til starten og ret BS BS og BS til nej

3 BHJEMST BS7. Hvor længe har du været væk fra dit arbejde? Op til måneder... Mere end måneder... Gå til spm. BS * Gå til spm. BS *Udløser en instruks til intervieweren: Hvis IP svarer mere end måneder, skal IP ikke betragtes som beskæftiget: Gå tilbage til starten og ret BS, BS og BS til nej

4 Hovedjob Blok BSTAAR BS. Hvornår begyndte du at arbejde på din nuværende arbejdsplads? Det skal være uafbrudt beskæftigelse, (undtagen sygdom, ferie, orlov o.l.). Årstal Gå til spm. BS * Der popper følgende advarsel op hvis: BSTAAR<90: Ugyldigt. IP er for ung til at kunne have arbejdet da. BSTAAR>008: Året kan ikke ligge efter (indsæt nuværende år ) Skal tilpasses til respondentens alder BSTMND BS. Kan du også huske, hvilken måned det var? Måned Gå til BS Advarsel: Måneden kan ikke ligge efter (indsæt nuværende måned ) i indeværende år. BSTILAAR BS. Hvornår begyndte du at arbejde i din nuværende stilling? Det skal være uafbrudt beskæftigelse, (undtagen sygdom, ferie, orlov o.l.). Årstal Gå til BS4 BSTILMND BS4. Kan du også huske, hvilken måned det var? Måned Gå til BS5 Advarsel: Måneden kan ikke ligge efter (indsæt nuværende måned ) i indeværende år. 4

5 BSTIL BS5. Hvad er din stilling mere præcist (din titel)? (sæt 60 tegn af) (Nøjagtig angivelse, fx kontorassistent og ikke assistent, salgskonsulent og ikke konsulent, malermester og ikke selvstændig, kontorfuldmægtig og ikke fuldmægtig. Skriv eventuelt hvad arbejdet består i ) Gå til BS6 BSTILA BS6. Fortsat stillingsbeskrivelse (beskrivelse af konkrete arbejdsopgaver) (Fx passer telefon, indtaster skemaer, salg pr. telefon, maler vægge) Gå til BS7 BPERSLED BS7 Har du personaleledelse som en af dine arbejdsopgaver? (Til int. Der er tale om formel ledelse. Det skal ikke tælles med, hvis man fx tages med på råd af chefen eller er med til at planlægge arbejdet. Derudover skal det være personaleledelse. Fagligt eller økonomisk ansvar har ikke nødvendigvis noget med personaleledelse at gøre) Gå til BS8 Hvis ((900<=TIDLSTAAR<=00) og TIDLSTAAR = BSTAAR) gå til BS4, ellers gå til BS8 BHVAD BS8 Hvad er det for en virksomhed, du arbejder i? (Konkret: Ikke industrivirksomhed medicinalvirksomhed, Ikke fabrik fiskefabrik, Ikke forretning dametøjforretning) Gå til BS9 BHVADA BS9 Hvad laver man på virksomheden? (Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes. Fx fremstiller haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.) Gå til BS0 BARBKOM BS0 I hvilken kommune ligger din arbejdsplads? 5

6 (Kommunekode angives, jf. liste med koder) Gå til BS BS Hvad er virksomhedens navn og adresse? BNAVN Virksomhedens navn BGADE Gadenavn BHUSNRHusnummer BPOST Postnummer * BBY By Hvis 4 = 90 (Ukendt udland) så BLAND Land Gå til BS * Der popper følgende advarsel op hvis: BPOST <0800: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BPOST >9990: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BANTAL BS Hvor mange beskæftigede er der på din arbejdsplads i alt? (Beskæftigede indehaver(e) og evt. medarbejdende familiemedlem(mer) medtages) og derover... Ved ikke, men under.... Ved ikke, men over 0.. Gå til BS Gå til BS4 BANTALA BS Skriv antal Gå til BS4 BSTATUS BS4 Arbejdede du som: Lønmodtager... Selvstændig... Medarbejdende ægtefælle. Gå til BS7 Gå til BS6 Gå til BS5 Ulønnet medarbejder i et familiemedlems virksomhed eller landbrug 4 Gå til B4S Der kan ikke svares Ved ikke til dette spørgsmål. Advarsel popper op, hvis intervieweren forsøger. 6

7 BLONAFT BS5 Har du en lønaftale? Gå til BS7 Gå til B4S Hård advarsel BLONAFT: Må ikke være blank el. ved ikke, intervieweren skal ikke kunne komme videre i skemaet. BANSAT BS6 Har du ansatte i din virksomhed, udover evt. hjælp fra familiemedlemmer? gå til BS8 BVIK BS7 Har du en kontrakt med et vikarbureau, hvor vikarbureauet betaler din løn, men du arbejder for en tredje part? gå til BS8 BTOPLEDERE BS8 Bruger du mere end halvdelen af din arbejdstid på overordnet ledelsesarbejde og er du en af de øverste ledere i virksomheden/afdelingen? Dvs. at du som hovedregel ikke behøver at have detaljeret viden om de opgaver medarbejderne udfører, men har det overordnende ansvar. Gå til BS9 Hvis BS4= gå til B4S ellers gå til BS BTOPLEDER BS9 Har du ledelsesansvar for mere end 0 ansatte? BLEDERE BS0 Udfører du én eller flere af følgende arbejdsopgaver? Gå til BS0 Gerne flere svar Hvis BS4= gå til B4S ellers gå til BS Udfærdiger den overordnede strategi..... Hvis BS4= gå til B4S ellers gå til BS 7

8 Fastlægger overordnede budgetter og har overordnet ansvar for disse... Træffer den overordnede beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale... Ingen af ovenstående arbejdsopgaver 4 8

9 BMIDLT BS. Har du midlertidig eller fast ansættelse? Midlertidig ansættelse Blok (Med midlertidig ansættelse menes, at den er tidsbegrænset) Midlertidig... Fast... Gå til BS Gå til B4S BAARSAG BS Hvad er grunden til, at jobbet er midlertidigt? Er ansat som lærling, elev, forskningsassistent (Ph.d stud) mv.... Gå til BS Kunne ikke få fast beskæftigelse... Har selv ønsket det... Ansat på prøve*. 4 *Advarsel popper op: Bruges kun, hvis der er en speciel ansættelseskontrakt for prøveperioden BVARIGH BS Hvor lang er den samlede ansættelsesperiode? Under måned... - måneder måneder måneder måneder måneder måneder... Mere end år Gå til B4S 9

10 B4HELDEL B4S Er du beskæftiget på: Hel/deltid og hovedbeskæftigelse Blok 4 Heltid... (Hvis spm. BS4 = eller spm. BS6 = ) og (spm. BS = ) gå til B4S5. (Hvis spm. BS4 = eller spm. BS6 = ) og (spm. BS = ) gå til B5S, ellers gå til spm. B6Sa Deltid... Gå til B4S B4HVRF B4S Hvorfor arbejder du på deltid? Kombinerer arbejde med uddannelse... Passer børn eller andre familiemedlemmer... Sygdom, invaliditet... Andre personlige eller familiemæssige grunde (fx ønsker ikke at arbejde fuld tid)... 4 Kan ikke få job på fuld tid... Andre grunde... 5 Gå til B4S5 Gå til B4S Gå til B4S5 B4HVRFHB B4S Ville bedre eller billigere pasningsmuligheder for børn, handicappede eller ældre kunne få dig til at arbejde mere? 6 Gå til B4S4 Gå til B4S5 B4HVRFHC B4S4 Mangler du primært pasningsmuligheder for børn, ældre/handicappede eller begge dele? Mangler børnepasningsmuligheder... Mangler pasningsmuligheder for ældre/handicappede... Mangler både pasningsmuligheder for børn og ældre/handicappede... Gå til B4S5 0

11 B4HBESK B4S5 Hvad betragter du hovedsagelig dig selv som (fx beskæftiget, studerende, pensionist mv.)? Erhvervsarbejde (selvstændig, medarbejdende ægtefælle, lønmodtager, elev/lærling, medhjælper i familievirksomhed)... Værnepligt... Arbejdsløs... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde... Pensionist (pga. alder)... Førtidspensionist... Efterløn, fleksydelse... Langtidssyg... Skoleelev, studerende, kursist... Ude af erhverv i øvrigt Hvis spm BS4 = eller spm. BS6 =, gå til spm. B5S ellers gå til spm. B6Sa Hård fejl B4HBESK: må ikke være blank el ved ikke, skemaet må ikke kunne lukkes til sidst i interviewet.

12 Arbejdstid--aftal Blok 5 B5AFTTID B5S Vi vil nu stille dig nogle spørgsmål om din arbejdstid. Mange mennesker arbejder ikke lige præcis det antal timer, der står på deres kontrakt, men først vil vi høre: Hvordan er din aftalte arbejdstid? Aftale om det samme timetal hver uge (herunder flekstid)... Aftale om varierende timetal fra uge til uge... Ingen aftale om fast arbejdstid... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... Gå til B5Sa Gå til B5Sb Gå til B6Sa 4 B5TIMAFT B5Sa Angiv antal timer pr. uge B5Sb. Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge * Gå til. B5S * Der popper følgende advarsel op hvis: B5TIMAFT<: Du sagde tidligere, at du havde arbejdet. Gå evt. tilbage og ret BS til nej. B5TIMAFT>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B5MADP B5S De timer, er det med eller uden betalte spisepauser?? (Timer hentes fra B5Sa ) Spisepauser medregnet... Uden spisepauser... Gå til B6Sb Gå til B6Sc

13 Arbejdstid-- normalt Blok 6 B6ARBTID B6Sa Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job? B6Sb Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job inkl. spisepauser? B6Sc Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job uden spisepauser? Normal timer kan angives... Varierer meget... Umuligt at opgøre... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... Gå til B6Sa Gå til B6Sb Gå til B6Sc 4 Gå til B7S B6TIMNO B6Sa Angiv antal timer pr. uge B6Sb Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge B6Sc. Beregn gennemsnittet af hvad IP rent faktisk har arbejdet i de seneste 4 arbejdsuger Antal timer Hvis B5S = gå til B7S, hvis B5S = gå til B7S Ellers gå til B6S * Der popper følgende advarsel op hvis: B6TIMNO <: Du sagde tidligere, at du havde arbejdet? Gå evt. tilbage og ret BS. til nej. B6TIMNO>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B6TIMNO< 0 timer og i BS: Du arbejder heltid, men har færre end 0 timer om ugen? Gå evt. tilbage og ret B6TIMNO> 6 timer og i BS: Du arbejder deltid, men har mere end 6 timer om ugen? Gå evt. tilbage og ret B6MADP B6S De timer, er det med eller uden betalte spisepauser? Spisepauser medregnet... Uden spisepauser... Gå til B7S Gå til B7S

14 Arbejdstid--faktisk Blok 7 B7TIMUF B7S Hvor mange timer arbejdede du faktisk i ugen fra mandag d. XX til og med søndag d. XX * i dette job? Timerne angives med spisepauser. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) B7S Hvor mange timer arbejdede du faktisk i ugen fra mandag d. XX til og med søndag d. XX * i dette job? Timerne angives uden spisepauser. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Antal timer Hvis spm. B5S / B6S = 4 gå til spm. B7S, hvis spm. B5S B7S / B7S gå til spm. B8Sa ellers gå til spm. B9S. Hvis spm B5S = uoplyst; så hvis B6S B7S / B7S gå til spm. B8Sb ellers gå til spm. B9S * Der popper følgende advarsel op hvis: B7TIMUF>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover Advarsler: Hvis BARBSID = og B7TIMUF 0: Du sagde tidligere, at du ikke var på arbejde hele den uge Hvis BARBSID = og B7TIMUF =0: Du sagde tidligere, at du var på arbejde i den uge? B7EXTRA B7S Vil det sige, at det er flere eller færre timer end i en normal uge? Gå til B7S4a Færre... Gå til B9S Samme... Gå til B7S4b Flere... B7TIM B7S4a Omtrent hvor mange timer færre end normalt? Gå til spm. B8Sb B7S4b Omtrent hvor mange timer flere end normalt? Gå til B8Sb 4

15 Fravær Blok 8 Hvis antal arbejdstimer i spm. B5S = B7S / B7S gå til B9S. Ellers fortsæt med B8Sa B8GRN B8Sa Hvad er hovedårsagen til at du arbejdede flere/færre timer end aftalt? B8Sb Hvad er hovedårsagen til at du arbejdede flere/færre timer end normalt? Færre timer Dårligt vejr... Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Flere Timer Kan ej bruges Kan ej bruges Strejke, lockout... Kan ej bruges Uddannelse, kursus... Sygdom, ulykke... Barselsorlov, forældreorlov... Ferie... Søn- og helligdage, inkl.. maj... Begyndte nyt job... Kan ej bruges 4 Kan ej bruges 5 Kan ej bruges 6 Kan ej bruges 7 Kan ej bruges 8 Kan ej bruges 9 Gå til B9S Holdt op med at arbejde... Kan ej bruges 0 Skiftende arbejdstid, flekstid... Overarbejde, ekstraarbejde Orlov i øvrigt af personlige eller familiemæssige årsager, fx plejeorlov... Kan ej bruges Kan ej bruges hvis BS4 = eller BS6 = gå til spm. B8S ellers gå til spm. B9S Gå til B9S Andre grunde (fx fritstillet) Gå til B9S 5

16 B8S Vil de timer, du har arbejdet over blive godtgjort på en eller anden måde? Gerne flere svar B8GDTGR Ja, jeg vil modtage betaling til overarbejdstarif... Ja, jeg vil modtage betaling til normal tarif... Ja, jeg vil afspadsere senere til ekstra tarif... Ja, jeg vil afspadsere til til tarif... 4 Ja, andet... 5 B8GDTIM Fordel antal timer* Gå til B9S Nej, jeg forventer ikke at modtage godtgørelse... Ved ikke om eller hvordan timerne vil blive godtgjort *Antal mulige timer at fordele over svarskategorierne i B8GDTR= B7TIMUF B5TIMAFT, hvis B5TIMAFT er uoplyst så er B8GDTR = B7TIMUF B6TIMNO. 6

17 Arbejdstidsordninger Blok 9 Nu følger der nogle spørgsmål om din arbejdstidsordning i de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Arbejdede du nogle gange: B9AFTEN B9S Om aftenen? Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene) Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... Gå til B9S B9NAT B9S Om natten? Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene) Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... Gå til B9S B9LOERD B9S På lørdage? Ja, regelmæssigt (dvs. minimum to lørdage inden for de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. een lørdag inden for de seneste 4 uger) Gå til B9S4 Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... 7

18 B9SOEND B9S4 På søndage? Ja, regelmæssigt (dvs. minimum to søndage inden for de seneste 4 uger)... Ja, af og til (dvs. een søndag inden for de seneste 4 uger).. hvis BS4 = eller BS6 = gå til B9S5 ellers gå til B9S7 Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... B9SKIFT B9S5 Har du arbejdet på skiftehold inden for de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX? (Hvis du fast arbejder på samme skift, skal der svares nej) (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Ja... Nej... Gå til B9S6 B9FEFLX B9S6 Skal du møde og gå hjem på faste tidspunkter eller har du flekstid? Har faste tider... Har flekstid... Gå til B9S7 8

19 B9HJEM B9S7 Har du arbejdet hjemme indenfor de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX? (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene)... Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... Hvis BS4 = eller BS5= og BSTAAR/BSTMN D år gå til BBS* Ellers gå til BCS. Hvis BS4 = eller BS5= og BSTAAR/BSTMN D år gå BBS Ellers gå til BCS. *Advarsel: Var de timer du arbejder hjemme regnet med da vi før talte om din ugentlige arbejdstid? (Til intervieweren: Hvis ikke, må du gå tilbage og rette i aftalt, normal og faktisk arbejdstid) 9

20 Rekrutteringsmetode Blok BB () BBAF BBS Var Jobcentret aktivt involveret i at formidle kontakten mellem dig og din nuværende arbejdsgiver? (Hvis IP fandt jobbet gennem Jobnet tæller det også som aktiv involvering) Gå til BCS Gå til BBS BBHVRDA BBS Hvordan fandt du stillingen? Svarede på annonce (i avis, blad, på TV, Internettet, eller via et opslag)... Annoncerede selv (i avis, blad, på TV, Internettet, eller via et opslag)... Gennem bekendte... Gå til BCS Blev formidlet af kommunen, a-kassen, Jobcentret... Blev kontaktet af arbejdsgiver... Kontaktede selv virksomheden uopfordret... Vikarbureau ol.... Praktikplads via seminarium ol

21 Bijob Blok BC () BCBESK BCS Har du et (eller flere) bijob? Gå til BCS Gå til BUS BCSTATUS BCS Arbejder du der som: Lønmodtager... Selvstændig... Medhjælpende ægtefælle... Ulønnet medarbejder i et familiemedlems virksomhed eller landbrug... 4 Gå til BCS5 Gå til BCS4 Gå til BCS Gå til BCS5 BCLONAFT BCS Har du en lønaftale? Gå til BCS5 BCANSAT BCS4 Har du ansatte i din virksomhed, udover evt. medhjælpende familiemedlemmer? Gå til BCS5

22 BCVIRK BCS5 Hvad er det for en virksomhed, du arbejder i? (Konkret: Ikke industrivirksomhed medicinalvirksomhed, Ikke fabrik fiskefabrik, Ikke forretning dametøjforretning) Gå til BCS6 BCHVAD BCS6 Hvad laver man på virksomheden? (Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes. Fx fremstiller haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.) Gå til BCS7 BCS7 Hvad er virksomhedens navn og adresse? BCNAVN Virksomhedens navn (A) B BCGADE Gadenavn (B) Hvis i BCS gå til BCS8 BCHUSNR Husnummer (C) ellers gå til BCS0 BCPOST Postnummer (D) * BCBY By (E) * Der popper følgende advarsel op hvis: BCPOST <0800: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BCPOST >9990: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og 9990 BCAFTTID BCS8 Hvad er din aftalte arbejdstid om ugen i dette job? Timerne angives uden evt. spisepauser Aftale om det samme timetal hver uge (herunder flekstid). Aftale om varierende timetal fra uge til uge.. Gå til BCS9 Ingen aftale om fast arbejdstid... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i den uge... 4 Gå til BCS0 BCTIMAFT BCS9 Antal timer pr. uge Gå til BCS0 (evt. gennemsnit) * Der popper følgende advarsel op hvis: BCTIMAFT <: Du sagde tidligere, at du havde et bijob? Gå evt. tilbage og ret BCS til nej. BCTIMAFT >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. BCARBTID BCS0 Og hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job? Timerne angives uden evt. spisepauser

23 Normal timer kan angives... Varierer meget... Umuligt at opgøre... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... 4 Gå til BCSa Gå til BCSb Gå til BCSc Gå til BCS BCTIMNO BCSa Angiv antal timer pr. uge BCSb. Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge BCSc Beregn gennemsnittet af hvad IP rent faktisk har arbejdet i de seneste 4 arbejdsuger Antal timer * gå til BCS * Der popper følgende advarsel op hvis: BCTIMNO <: Du sagde tidligere, at du havde et bijob? Gå evt. tilbage og ret BCS til nej. BCTIMNO >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B6TIMNO + BCTIMNO > 66: Hoved- og bibeskæftigelse udgør i alt timer om ugen, er det korrekt? BCTIMUF BCS Hvor mange timer har du arbejdet i ugen fra mandag den XX til og med søndag den XX i dit bijob? (Timerne angives uden evt. spisepauser) (Relevante datoer for ref. ugen indsættes) Antal timer * Gå til BUS * Der popper følgende advarsel op hvis: B7TIMUF + BCTIMUF > 66: Hoved- og bibeskæftigelse udgjorde i alt timer i referenceugen, er det korrekt? BCTIMUF >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover.

24 Nu kommer nogle få spørgsmål om sort arbejde. Sort arbejde (beskæftigede) Jeg vil for god ordens skyld minde dig om at Dine svar behandles fortroligt. Oplysningerne anvendes udelukkende til statistik, og resultaterne offentliggøres i en form, så enkeltpersoner ikke kan genkendes. Du er på den måde sikret anonymitet. BUSAARB BUS Har du inden for det seneste år udført sort arbejde? Sort arbejde skal her forstås som noget, der er lavet for andre uden for familien, og hvor man modtager penge eller naturalier for arbejdet. Gå til spm.bus Gå til spm. BDS BUSATIM BUS Hvor mange timer var det i alt? (Hvis respondenten er usikker, prøv at spørge om o hvor mange dage, uger eller måneder det var o hvor mange timer om dagen, ugen eller måneden det i gennemsnit var. Eksempel: 0 dage med gennemsnitlig 5 timer om dagen: 0 x 5 = 50 timer 5 uger med gennemsnitlig timer om ugen: 5 x = 0 timer måneder med gennemsnitlig 0 timer om måneden: x 0 = 0 timer) Antal timer Gå til spm. BUS (0-000) BUSABRANC BUS Var arbejdet primært inden for bygge og anlæg, privat husholdning eller andet? Eksempler: Privat husholdning =børnepasning, madlavning, rengøring, havearbejde, vinduespudsning eller lignende Bygge og anlæg =reparation og opførelse af bygninger inkl. håndværker i private hjem Bygge og anlæg (reparation og opførelse af bygninger) Private husholdninger (fx børnepasning, madlavning, rengøring) Gå til spm. BDS 4

25 Andet Gå til spm. BUS4 BUSABRANCAND BUS4 Kan du præcisere indenfor hvilket område det var? Gå til spm. BDS 5

26 Søgning for personer med arbejde+ underbeskæftigelse Blok BD () BDSOEGE BDS Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden XX til XX - søgt at få et andet job eller et ekstra job? (Også søgning af jobs med ganske få timer skal medtages) Ja, andet job... Ja, et ekstra job... Ja, på begge måder... Gå til BDS5 4 Gå til BDS Hård fejl BDSOEGE: Må ikke være blank el. ved ikke, intervieweren skal ikke kunne komme videre i skemaet. BDHASGT BDS Har du inden for de seneste 4 uger søgt at få flere timer i dit nuværende job? Gå til BDS8 Gå til BDS BDFLTIM BDS Selvom du ikke har søgt arbejde inden for de seneste 4 uger, vil du så gerne arbejde flere timer om ugen? Det kunne være i dit nuværende job, ved at skifte arbejde eller ved at få et ekstra job. Ja, i et ekstra job... Ja, i et andet job... Gå til BDS8 Ja, kun i nuværende hovedjob eller bijob... Ja, og det uanset hvordan Gå til BDS4 6

27 BDMITIM BDS4 Vil du arbejde færre timer om ugen? Gå til BDS8 Gå til BDS0 BDBAGGR BDS5 Hvad er hovedårsagen til at du søger andet arbejde? (Kun den vigtigste begrundelse) Tror eller ved, at det nuværende job vil ophøre Nuværende job er midlertidigt... Søger bijob... Gå til BDS6 Ønsker bedre arbejdsforhold (fx bedre løn, arbejdstider, transporttid o.l.)... 4 Søger et job med flere arbejdstimer... 5 Søger et job med færre arbejdstimer.. Andre grunde. 6 7 BDHELDEL BDS6 Søger du hel- eller deltidsarbejde? Heltidsarbejde... Gå til BDS7a Deltidsarbejde... Gå til BDS7b BDEVTHD BDS7a Ville du evt. tage deltidsarbejde? BDS7b Ville du evt. tage heltidsarbejde? (Rigtig tekst indsættes på baggrund af svar i BDS6) Ja... Nej... Gå til BDS8 7

28 BDTIMER BDS8 Hvor mange timer om ugen vil du gerne arbejde i alt? Antal timer * Der popper følgende advarsel op hvis: BDTIMER<: Ugyldigt svar. BDTIMER>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. Hvis - i BDS gå til BDS9 ellers gå til BDS0 BDLANGT BDS9 Hvor længe har du søgt arbejde? Har ikke søgt endnu... Mindre end en måned... - måneder -5 måneder 6- måneder.. -7 måneder måneder måneder... 4 år eller derover Gå til BDS0 BDAFAR BDS0 Er du tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende? Ja.... Nej Hvis BDS =- gå til BDS Hvis BDS=4 og BSTAAR/BSTMND > år og (spm. BS4= og spm. B4S=) gå til BHS ellers gå til BFS. 8

29 BDSTATUS BDS Søger du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? Lønmodtager... Gå til BDS Selvstændig... BDKONTAKT BDS Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden XX til XX - haft kontakt med Jobcentret for at få arbejde? Hvis BDS = gå til BDS8, ellers gå til BDS BDMETL BDS Har du læst stillingsannoncer i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? Gå til BDS4 BDMETL BDS4 Har du indrykket en jobsøgningsannonce eller svaret på stillingsopslag i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? Gå til BDS5 BDMETL BDS5 Har du kontaktet familie eller bekendte for at få job? Gå til BDS6 9

30 BDMETL4 BDS6 Har du kontaktet arbejdsgivere eller søgt uopfordret? Gå til BDS7 BDMETLA BDS7 Eller har du søgt på anden måde at få arbejde? Gerne flere svar Kontaktet fagforening, a-kasse.. Hvis (BDS=) og (BS4 = eller BS6 = og BCS = ), gå til BDSb, Haft kontakt med privat arbejdsformidling ellers gå til BDSa Venter svar på ansøgning Venter på tilbud fra Jobcenter... 4 Venter på resultat af optagelsesprøve mhp. ansættelse i det offentlige Søger om tilladelse, licenser, lån, iværksættelse mv. 6 Søger efter forretningslokaler, grund eller udstyr.. Været til samtale, prøve..... Andre måder.. Nej, har ikke gjort andet

31 BDMETS BDS8 Har du søgt om tilladelser, licenser, lån mv.? Gå til BDS9 BDMETS BDS9 Har du søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr? Gå til BDS0 BDMETSA BDS0 Eller har du søgt på anden måde at få arbejde? Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... Gerne flere svar Hvis (BDS=) og BS4 = eller BS6 = og spm. BCS = ), gå til BDSb, ellers gå til BDSa Læst jobannoncer i aviser, TV, fagblad eller på Internettet... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... 4 Henvendt sig til arbejdsgivere eller søgt uopfordret.... Kontaktet familie eller bekendte Venter svar på tilbud fra Jobcenter... 7 Venter på resultat af ansøgning... 8 Været til samtale, prøve... Andre måder... Nej, har ikke gjort andet

32 BDVARSEL BDSa Hvornår ville du evt. kunne begynde at arbejde, hvis du fik et nyt arbejde/bijob eller fik mulighed for at begynde som selvstændig? BDSb Hvornår ville du evt. kunne begynde at arbejde flere timer, hvis du fik muligheden? Inden for uger, dvs. inden d. XX md*... Senere Hvis BSTAAR/BSTMND > år og ( BS4= og B4S=) gå til BHS ellers gå til BFS. Gå til BDS *. april (måneden skal stå der i bogstaver ) BDHVORF BDS Hvorfor kan du først begynde senere? Opsigelsesvarsel... Afslutte skole eller uddannelse.. Afslutte værnepligt. Personlige, familiemæssige forpligtelser, passer børn, syge, (incl. barsels-forældreorlov)... 4 Sygdom... Andre grunde Hvis BSTAAR/BSTMND > år og (BS4= og B4S=) gå til BHS ellers gå til BFS.

33 Søgning for personer uden arbejde Blok BE (4) BESOEGER BES Har du søgt arbejde inden for de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX? Også søgning af jobs med ganske få timer har interesse. Gå til BES9a Gå til BES OBS er blød fejl nu, rettes til hård fejl BESOEGE: Må ikke være blank el. ved ikke, intervieweren skal ikke kunne komme videre i skemaet. BEHARARB BES Er det måske fordi, du allerede har fået arbejde som påbegyndes senere? Gå til BES9b Gå til BES BEAARS BES Hvorfor har du ikke søgt arbejde? Forventer at blive genansat (midlertidigt hjemsendt) Egen sygdom, handicap.. Passer børn eller andre familiemedlemmer.. Andre personlige/familiemæssige årsager... Under uddannelse eller starter uddannelse. Er på eller søger førtidspension.. Er på eller søger efterløn, fleksydelse eller pension(alder) Har opgivet at finde arbejde Indkaldt, værnepligtig.... Andre grunde.. Gå til BES Gå til BES7 Gå til BES4 7 Gå til BES

34 BEBEDRP BES4 Ville bedre eller billigere pasningsmuligheder for børn, handicappede eller ældre kunne få dig til at arbejde? Gå til BES5 Gå til BES7 BEHVRFH BES5 Mangler du primært pasningsmuligheder for børn, ældre/handicappede eller begge dele? Mangler børnepasningsmuligheder... Mangler pasningsmuligheder for ældre/handicappede.... Gå til BES7 Mangler både pasningsmuligheder for børn og ældre/handicappede.. BETILSA BES6 Har du fået tilsagn om, at kunne vende tilbage til et tidligere job? Gå til BES7 Gå til BES7 BEFRAV BES7 Hvor længe har du været væk fra dit arbejde? Op til måneder * Mere end måneder Gå til BES8 * Gå tilbage og ret, IP er beskæftiget BELOEN BES8 Modtager du stadig løn? Ja, modtager 50 % eller mere af min normale løn Ja, men modtager mindre end 50 % af min normale løn. Nej Gå til BES7 4

35 BESTATUS BES9a Søgte du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? BES9b I dit nye job, skal du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? Lønmodtager... Selvstændig... Hvis BES = gå til BES0b ellers BES0a BEHELDEL BES0a Søgte du hel- eller deltidsarbejde? BES0b Det arbejde, du har fået: Er der tale om hel- eller deltidsarbejde? Heltid... Deltid... Gå til BESa Gå til BESb BEEVHD BESa Ville du evt. tage et deltidsarbejde? BESb Ville du evt. tage et heltidsarbejde? Hvis BES = gå til BESellers BESa BESTART BES Hvornår skal du begynde på dit nye arbejde? Inden for måneder... Senere. Gå til BESb 5

36 BELANGT BESa BESb Hvor længe har du søgt arbejde? Hvor længe havde du søgt arbejde, inden du fik dit nye job? BEAFSOEG BES4 Har ikke søgt endnu... Mindre end en måned... - måneder måneder måneder måneder måneder måneder... 4 år eller derover... Er du tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende? Ja.... Nej Gå til BES4 hvis BES = gå til BES6b ellers gå til BES5 BEKONTAKT BES5 Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden fra den XX til den XX, haft kontakt med Jobcentret for at få arbejde? hvis BES9a/BES9b = gå til BES ellers gå BES6 6

37 BEMETL BES6 Har du søgt arbejde ved at læse stillingsannoncer i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? Gå til BES7 BEMETL BES7 Har du indrykket en jobsøgningsannonce eller svaret på stillingsopslag i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? Gå til BES8 BEMETL BES8 Har du kontaktet familie eller bekendte for at få job? Gå til BES9 BEMETL4 BES9 Har du kontaktet arbejdsgivere eller søgt uopfordret? Gå til BES0 7

38 BEMETLA BES0 Har du søgt på anden vis at få job? Gerne flere svar Forventer genansættelse... Gå til BES Haft kontakt med fagforening, a-kasse... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Venter svar på ansøgning... Venter på tilbud Jobcenter Gå til BES6a Venter på resultat af optagelsesprøve mhp. ansættelse i det offentlige... 6 Søgt om tilladelse, licenser, lån, mv Søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr... Været til samtale, prøve... Andre måder... Nej, har ikke gjort noget for at få job Hård fejl BESTATUS er kode (lønmodtager) så skal et af følgende spørgsmål (BES5 BES6 BES7 BES8 BES9 BES0) være udfyldt med JA. BETILSB BES Har du fået tilsagn om at kunne vende tilbage til jobbet?. Gå til BES 8

39 BEHJEMSB BES Hvor længe regner du med i alt at være væk fra dit arbejde? Op til måneder... Hvis BES6 = eller * BES7 = eller BES8 = eller BES9 = Mere end måneder... eller BES0 = - gå til BES6a ellers gå til BES0 *Advarsel: hvis BES= og BES = så hård fejl gå tilbage til BS eller BS og ret IP til beskæftiget BEMETS BES Har du inden for de seneste 4 uger, dvs. i perioden XX til XX, søgt om tilladelse, licenser, lån, iværksætterydelse mv.? Ja.. Nej... Gå til BES4 BEMETS BES4 Har du søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr? Ja Nej. Gå til BES5 9

40 BEMETS BES5 Eller har du søgt på anden vis at få arbejde? Gerne flere svar Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... Læst jobannoncer i aviser, TV, fagblad eller på Internettet... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Henvendelse til arbejdsgivere eller søgt uopfordret... Kontaktet familie eller bekendte... Venter svar på tilbud fra Jobcenter... Venter svar på ansøgning... Været til samtale, prøve... Andre måder... Nej, har ikke gjort noget (andet) Gå til BES6a Hård fejlbestatus er kode (selvstændig) så skal et af følgende spørgsmål( BES5-BES-BES4 BES5) være udfyldt på JA. 40

41 BESGFRA BES6a BES6b Hvad lavede du, før du begyndte at søge arbejde? Hvad lavede du, før du søgte dit nye job eller inden dit nye job skulle begynde? Var i arbejde (inkl. elevtid)... Var under uddannelse (fuldtid)... Aftjente værnepligt... Familiemæssige forpligtelser... Andet (fx efterløn, flexydelse, pension) Gå til BES8a BEVILHA BES7 Selvom du ikke har søgt arbejde inden for de seneste 4 uger, vil du så gerne have et arbejde?. Gå til BES8b Gå til BES0 BEVARSEL BES8a Hvornår ville du kunne begynde at arbejde (igen), hvis du fik arbejde eller mulighed for at begynde som selvstændig? BES8b Hvornår ville du eventuelt kunne starte på et nyt arbejde? Inden for uger dvs. inden d. XX md*... Senere... Gå til BES0 Gå til BES9 BEVARSEL: Blød advarsel ved blank el. ved ikke. *.april 4

42 BEHVORF BES9 Hvorfor kan du først begynde senere? Afslutte skole eller uddannelse... Afslutte værnepligt... Personlige eller familiemæssige forpligtelser, passer børn, syge (inkl. barsels- og forældreorlov)... Sygdom... Andre grunde Gå til BES0 BEHBESK BES0 Hvad betragtede du hovedsagelig dig selv som i ugen mandag den XX til og med søndag den XX (fx beskæftiget, studerende, pensionist mv)? (Relevante datoer for ref. ugen indsættes) Værnepligtig... Arbejdsløs... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde... Pensionist (pga. alder)... Førtidspensionist... Efterløns- eller fleksydelsesmodtager... Langtidssyg... Skoleelev, studerende, kursist... Ude af erhverv i øvrigt Gå til BFS Hård fejl BEHBESK: Må ikke være blank el. ved ikke, intervieweren skal ikke kunne komme videre i skemaet. 4

43 Situationen et år tidligere Blok BF (5) BFHBESK BFS Hvad betragtede du dig hovedsagligt som for et år siden? Erhvervsarbejde i samme arbejde som du havde i referenceugen... Erhvervsarbejde i andet arbejde end du havde i referenceugen... Kan ej bruges hvis BES ikke er blank Gå til BFS Værnepligtig... Arbejdsløs... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde... Pensionist (pga. alder)... Førtidspensionist... Efterløns- eller fleksydelsesmodtager... Langtidssyg... På bistandshjælp (ikke som ledig)... Skoleelev, studerende, kursist... Ude af erhverv i øvrigt Hvis BES blank gå til BTS BHS ellers gå BFSBGS Hård fejl BEHBESK: må ikke være blank el ved ikke, skemaet må ikke kunne lukkes til sidst i interviewet. BFSTATUS BFS Arbejdede du som: Lønmodtager... Selvstændig... Medhjælpende ægtefælle... Gå til BFS5 Gå til BFS4 Gå til BFS Ulønnet medarbejder i et familiemedlems virksomhed eller 4 Gå til BFS5 landbrug... 4

44 BFLONAFT BFS Havde du en lønaftale? Gå til BFS5 BFANSAT BFS4 Havde du ansatte i din virksomhed, udover evt. hjælp fra familiemedlemmer? Gå til BFS5 BFSTIL BFS5 Hvad var din stilling mere præcist (din titel)? (Nøjagtig angivelse, fx kontorassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig, kontorfuldmægtig og ikke blot fuldmægtig. Skriv eventuelt hvad arbejdet består i ) Gå til BFS6 BFSTIL BFS6 Fortsat stillingsbeskrivelse (beskrivelse af konkrete arbejdsopgaver) (Fx passer telefon, indtaster skemaer, salg pr. telefon, maler vægge) Gå til BFS7 BFPERSLED BFS7 Havde du personaleledelse som over 50 pct. af dine arbejdsopgaver? (Til int. Der er tale om formel ledelse. Det skal ikke tælles med, hvis man fx tages med på råd af chefen eller er med til at planlægge arbejdet. Derudover skal det være personaleledelse. Fagligt eller økonomisk ansvar har ikke nødvendigvis noget med personaleledelse at gøre) Gå til BFS8 44

45 BFHVAD BFS8 Hvad var det for en virksomhed, du arbejdede i? (Konkret: Ikke industrivirksomhed medicinalvirksomhed, Ikke fabrik fiskefabrik, Ikke forretning dametøjforretning) Gå til BFS9 BFHVADA BFS9 Hvad lavede man på virksomheden? (Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes. Fx fremstillede haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.) Gå til BFS0 BFS0 Hvad var virksomhedens navn og adresse? BFNAVN Navn BFGADE Gadenavn BFHUSNR Husnummer BFPOST Postnummer * BFBY By Hvis BES = eller gå til BFS ellers gå til BTSBHS * Der popper følgende advarsel op hvis: BFPOST <0800: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BFPOST >9990: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BFSIDSTE BFS Var dette job dit seneste job? Gå til BGSb Gå til BGSa 45

46 Ikke-beskæftigedes tidligere arbejde Blok BG (6) BGERFAR BGS Har du tidligere haft arbejde bortset fra feriejobs, småjobs og værnepligt? Gå til BGSa Gå til BTS BGSa. Hvornår holdt du op med at arbejde i dit seneste job? BGSb Hvornår holdt du op med at arbejde? BGOPHA BGOPHMDR Angiv dato: årstal: måned Hvis 8 år 0 måneder siden, gå til BTS Hvis < 8 år siden, gå til BGS * Der popper følgende advarsel op hvis: BGOPHA<90: Ugyldigt. IP er for ung til at kunne have arbejdet inden da. BGOPHA>008: Året kan ikke ligge efter (indsæt nuværende år). BGOPHMDR<: Ugyldigt. BGOPHMDR>: Ugyldigt. 46

47 BGARSAG BGS Hvad var hovedårsagen til, at du holdt op med at arbejde? Kun et svar Blev afskediget/stillingen nedlagt/virksomheden lukket... Passer børn eller voksne handicappede Arbejdet var midlertidigt... Personlige eller familiemæssige grunde (fx ønskede ikke at arbejde mere)... 4 Sygdom, uarbejdsdygtighed... Påbegyndt uddannelse eller kursus... Blev førtidspensioneret... Gik på efterløn, fleksydelse... Pensionist (pga. alder)... Værnepligt... Andre grunde... BGSTATUS BGS4 Var du i dit seneste job beskæftiget som: Hvis BFS = gå til BTS ellers gå til BGS4 Lønmodtager... Selvstændig... Medhjælpende ægtefælle... Gå til BGS7 Gå til BGS6 Gå til BGS5 Ulønnet medarbejder i et 4 familiemedlems virksomhed eller Gå til BGS7 landbrug... BGLONAFT BGS5 Havde du en lønaftale? Gå til BGS7 47

48 BGANSAT BGS6 Havde du ansatte i din virksomhed ud over evt. hjælp fra familiemedlemmer? Gå til BGS7 BGSTIL BGS7 Hvad var din stilling mere præcist (din titel)? (Nøjagtig angivelse, fx kontorassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig, kontorfuldmægtig og ikke blot fuldmægtig. Skriv eventuelt hvad arbejdet består i ) Gå til BGS8 BGSTIL BGS8 Fortsat stillingsbeskrivelse (beskrivelse af konkrete arbejdsopgaver) (Fx passer telefon, indtaster skemaer, salg pr. telefon, maler vægge) Gå til BGS9 48

49 BGPERSLED BGS9 Havde du personaleledelse som over 50 pct. af dine arbejdsopgaver? (Til int. Der er tale om formel ledelse. Det skal ikke tælles med, hvis man fx tages med på råd af chefen eller er med til at planlægge arbejdet. Derudover skal det være personaleledelse. Fagligt eller økonomisk ansvar har ikke nødvendigvis noget med personaleledelse at gøre) Gå til BGS0 BGHVAD BGS0 Hvad var det for en virksomhed, du arbejdede i? (Konkret: Ikke industrivirksomhed medicinalvirksomhed, Ikke fabrik fiskefabrik, Ikke forretning dametøjforretning) Gå til BGS BGHVADA BGS Hvad lavede man på virksomheden? (Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes. Fx fremstiller haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.) Gå til BGS BGS Hvad var virksomhedens navn og adresse? BGNAVN Navn BGGADE Gadenavn BGHUSNR Husnummer BGPOST Postnummer * BGBY By Gå til BTS * Der popper følgende advarsel op hvis: BGPOST <0800: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BGPOST >9990: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og

50 Nu kommer nogle få spørgsmål om sort arbejde. Jeg vil for god ordens skyld minde dig om at Sort arbejde (ubeskæftigede) Dine svar behandles fortroligt. Oplysningerne anvendes udelukkende til statistik, og resultaterne offentliggøres i en form, så enkeltpersoner ikke kan genkendes. Du er på den måde sikret anonymitet. BTSAARB BTS Har du inden for det seneste år udført sort arbejde? Sort arbejde skal her forstås som noget, der er lavet for andre uden for familien, og hvor man modtager penge eller naturalier for arbejdet. Gå til spm. BTS Gå til spm.bhs BTSATIM BTS Hvor mange timer var det i alt? (Hvis respondenten er usikker, prøv at spørge om o hvor mange dage, uger eller måneder det var o hvor mange timer om dagen, ugen eller måneden det i gennemsnit var. Eksempel: 0 dage med gennemsnitlig 5 timer om dagen: 0 x 5 = 50 timer 5 uger med gennemsnitlig timer om ugen: 5 x = 0 timer måneder med gennemsnitlig 0 timer om måneden: x 0 = 0 timer) Antal timer Gå til spm. BTS BTSABRANC BTS Var arbejdet primært inden for bygge og anlæg, privat husholdning eller andet? Eksempler: Privat husholdning =børnepasning, madlavning, rengøring, havearbejde, vinduespudsning eller lignende Bygge og anlæg =reparation og opførelse af bygninger inkl. håndværker i private hjem Bygge og anlæg (reparation og opførelse af bygninger) Private husholdninger (fx børnepasning, madlavning, rengøring) Andet Gå til spm. BHS Gå til spm. BTS4 50

51 BTSABRANCAND BTS4 Kan du præcisere indenfor hvilket område det var? Gå til spm. BHS 5

52 Afsluttet uddannelse Blok BH (7), afsnit (hfudd) TEKST Nu vil jeg stille nogle spørgsmål om din uddannelse BHSKAA BHS Har du afsluttet en uddannelse inden for de seneste år, dvs. efter XXX? Hvis du har taget en uddannelse i udlandet skal den også tages med. Gå til BHS HFUDD_Status = 0 gå til BHS6 ellers gå til BHS 5

53 BHAFSLUTUDDNY BHS Hvilken uddannelse har du afsluttet inden for de seneste år? 6 klasse (autokodes af DS med 000) klasse (autokodes af DS med A00)... Studentereksamen, STX, HF (autokodes af DS med A00)... HH, HHX (autokodes af DS med A40)... HTX (autokodes af DS med A50)... Adgang til teknika, FIF, Diplomingeniør år, Ingeniør ½ år, Adgangskursus til skov og landskabsingeniør... 6 Toldassistent, Toldbetjent, Toldfaglig grundudd., Arbejdsstudietekniker, Produktionsassistent... 7 Kræver ikke gymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse, Butikudd, Kontorudd. Håndværkerudd., Pædagogmedhj., social og sundhedsudd., dyrepasser, Landmand, Fisker, Chauffør, Postassistent, Redder, Sikkerhedsvagt... 8 Kræver gymnasial uddannelse: Erhv.sproglig -sprog. grundstud, Merkonom, Akademiøkonom, Ejendomsmægler, Toldfuldmægtig, Toldsekretær, Akademiuddannelse, Innovation og entrepreneurship,datanom, Teknonom, Maskintekniker, Værkstedsfunktionær, Installatør, Laborant, Tekniker, Designer, Teknolog, Office B-linr Gå til BHS Gå til BHS Gå til BHS Gå til BHS Gå til BHS Gå til BHSa Gå til BHSb Gå til BHSc Gå til BHSd 4A 4C C 5B Videregående uddannelse: Kandidat, Bachelor, Master, Folkeskolelærer, Sygeplejerske, HA, HD, Office A-linr. 0 Gå til BHSe 5A Forsker (Ph.d.)... Anden uddannelse... Gå til BHSf 60 Gå til BHS BHadgtek BHSa Hvilken uddannelse har IP? Liste med adgang til teknika uddannelser (opslagsliste 4 opslag med tekst og 5-cifrede kode) Gå til BHS BHtold BHSb Hvilken uddannelse har IP? Liste med told uddannelser og andre uddannelser (opslagsliste 4 opslag med tekst og 5-cifrede kode) Gå til BHS BHikgymNY BHSc Hvilken uddannelse har IP? 5

54 Liste med ikke gymnasialt krævende uddannelser (opslagsliste 57 opslag med tekst og 5-cifrede kode) Gå til BHS BHgymNY BHSd Hvilken uddannelse har IP? Liste med gymnasialt krævende uddannelser (opslagsliste 7 opslag med tekst og 5-cifrede kode) Gå til BHS BHvidgudd BHSe Hvilken uddannelse har IP? Liste med videregående uddannelser (opslagsliste 99 opslag med tekst og 5-cifrede kode) Gå til BHS BHforsker BHSf Hvilken uddannelse har IP? Liste med forsker uddannelser Gå til BHS (opslagsliste 4 opslag med tekst og 5-cifrede kode) BHUDART BHS Hvilken uddannelse? Gå til BHS4 BHVAAR BHVMND BHS4 Hvor mange år og måneder varer den normalt? Antal år Antal måneder Gå til BHS5 Hvis >0 så advarsel* * og det er den egentlige videreuddannelse vi taler om uden den almene skoleuddannelse? BHAAR BHMND BHS5 Hvornår har du afsluttet den? Årstal Måned Gå til BHS * Der popper følgende advarsel op hvis: BHAAR <005: Ugyldigt. Der blev spurt om uddannelse inden for de seneste to år? BHAAR >008: Året kan ikke ligge efter (indsæt nuværende år). BHMND <: Ugyldigt. BHMND >: Ugyldigt. 54

55 BHHAR BHS6 Vi vil nu meget gerne spørge lidt mere ind til din uddannelse. Hvad er din højest fuldførte uddannelse (titel)?... (Hvis respondenten ikke har nogen uddannelse gå til BHS7 ellers gå til BHS8) BHHARIK BHS7 til int. Respondenten har ikke nogen uddannelse ej heller grundskole. BHPRAKT BHS8 Var uddannelsen praktisk eller teoretisk? Gå til BHS BHS9 Mest praktisk... Mest teoretisk... BHHAVAAR BHHAVMND Hvor mange år og måneder varede den? Gå til BHS9 Antal år Antal måneder Gå til BHS0 BHHARAAR BHHARMND BHS0 Hvornår blev du færdig? Årstal Måned Gå til BHS BHS BHSAML Hvor mange års uddannelse har du i alt (inklusive grundskole)? År Gå til BHS 55

56 Igangværende uddannelse Blok BH (7), afsnit (igudd) BHEDUCS BHS Har du inden for de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til den XX, været under uddannelse eller modtaget undervisning i skole eller på højere læreanstalt? Gå til BHS * Hvis BES0 = 8 eller B4S5 = 9 gå til BHS ellers gå til spm. BIS Advarsel Hvis BMIDLT= og BAARSAG= så må BHEDUCS : Når du tidligere sagde, at du var midlertidigt ansat som lærling, elev, forskningselev eller lignende, har du modtaget undervisning og skal svare ja her. Ellers gå tilbage og ret spg. 0 og. BHUDFER BHS Selvom du ikke har været på en uddannelse inden for de seneste 4 uger, har du så et uddannelsesforløb, som du midlertidigt er væk fra pga. ferie?. Gå til spm. BHS Gå til spm. BIS 56

57 BHIGANGUDDNY BHS Hvilken uddannelse er du i gang med? 6 klasse (autokodes af DS med 000) klasse (autokodes af DS med A00)... Studentereksamen, STX, HF (autokodes af DS med A00)... HH, HHX (autokodes af DS med A40)... HTX (autokodes af DS med A50)... Adgang til teknika, FIF, Diplomingeniør år, Ingeniør ½ år, Adgangskursus til skov og landskabsingeniør... 6 Toldassistent, Toldbetjent, Toldfaglig grundudd., Arbejdsstudietekniker, Produktionsassistent... 7 Kræver ikke gymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse, Butikudd, Kontorudd. Håndværkerudd., Pædagogmedhj., social og sundhedsudd., dyrepasser, Landmand, Fisker, Chauffør, Postassistent, Redder, Sikkerhedsvagt... 8 Kræver gymnasial uddannelse: Erhv.sproglig -sprog. grundstud, Merkonom, Akademiøkonom, Ejendomsmægler, Toldfuldmægtig, Toldsekretær, Akademiuddannelse, Innovation og entrepreneurship,datanom, Teknonom, Maskintekniker, Værkstedsfunktionær, Installatør, Laborant, Tekniker, Designer, Teknolog, Office B-linr Gå til BIS Gå til BIS Gå til BIS Gå til BIS Gå til BIS Gå til BHS4a Gå til BHS4b Gå til BHS4c Gå til BHS4d 4A 4C C 5B Videregående uddannelse: Kandidat, Bachelor, Master, Folkeskolelærer, Sygeplejerske, HA, HD, Office A-linr. 0 Gå til BHS4e 5A Forsker (Ph.d.)... Anden uddannelse... Gå til BHS4f 60 Gå til BHS5 BHadgtekgang BHS4a Hvilken uddannelse er IP i gang med? Liste med adgang til teknika uddannelser (opslagsliste 4 opslag med tekst og 5-cifrede kode) Gå til BHS5 BHtoldgang BHS4b Hvilken uddannelse er IP i gang med? Liste med told udannelser og andre uddannelser (opslagsliste 4 opslag med tekst og 5-cifrede kode) Gå til BHS5 BHikgymgangNY BHS4c Hvilken uddannelse er IP i gang med? 57

58 Liste med ikke gymnasialt krævende uddannelser (opslagsliste 57 opslag med tekst og 5-cifrede kode) Gå til BHS5 BHgymgangNY BHS4d Hvilken uddannelse er IP i gang med? Liste med gymnasialt krævende uddannelser (opslagsliste 7 opslag med tekst og 5-cifrede kode) Gå til BHS5 BHvidguddgang BHS4e Hvilken uddannelse er IP i gang med? Liste med videregående uddannelser (opslagsliste 99 opslag med tekst og 5-cifrede kode) Gå til BHS5 BHforskergang BHS4f Hvilken uddannelse er IP i gang med? Liste med forsker uddannelser Gå til BHS5 (opslagsliste 4 opslag med tekst og 5-cifrede kode) BHUDD BHS5 Hvilken uddannelse? Gå til BHS6 BHS6 BHVAAR BHVMND Hvor mange år og måneder varer den normalt? Antal år Antal måneder Gå til BIS Hvis >0 så advarsel* * og det er den egentlige videreuddannelse vi taler om uden den almene skoleuddannelse 58

59 BICOURA BIS Kurser, fritid < 4 uger Blok BI (8) Har du indenfor de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til den XX været på nogen kurser i forbindelse med arbejde eller evt. arbejdsløshed? Det kan f.eks. være AMU-kurser, VUC, Pc-kurser el. lign. Gå til BIS BICOURB BIS Har du inden for de seneste 4 uger gået til noget i din fritid, hvor du modtog undervisning af en lærer, instruktør eller træner? Gå til BIS Hvis alder år gå til spm BXS, ellers gå til spm BJS Advarsel: Hvis B4HBESK=9 eller BEHBESK=8 så skal enten BHEDUCS, BICOURA eller BICOURB være =. Gå tilbage og ret enten spm. BHS, BIS eller BIS, eller gå helt tilbage og ret B4S5. Advarsel: Ip har tidligare fortalt, at IP var under uddannelse passer det? Tjek lige om dette filter er ok BICOURL BIS Hvor mange timer har du brugt i alt i løbet af de seneste 4 uger uden evt. forberedelse? Du skal medregne både private og arbejdsrelaterede kurser. Antal timer Hvis alder år gå til spm BXS, ellers gå til spm BJS 59

60 Intro-tekst Pension og tilbagetrækning Pension og tilbagetrækning Blok BX Her til sidst vil jeg stille dig en række spørgsmål om din pension og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Filter: alder år BXPENNU BXS Modtager du nu en eller flere pensioner? Ved ikke... gå til spm BXS gå til spm BXS0 gå til spm BXS BXPTYPNU BXS Jeg læser nu en række pensionstyper op, og vil bede dig svare ja til alle de typer du modtager nu. svarkategorier, undtagen Ved ikke, læses højt for respondenten [gerne flere svar] Folkepension ATP-pension Efterløn Arbejdsmarkedspensioner Privat pension i relation til job... 5 Private pensioner uden jobrelation... 6 Ukendt form for alderspension Gå til spm BXS Førtidspension (invalidepension) Hvis (BS4 =-4) og (BXS -7) gå til spm BXS8, hvis (BES =) og (BES =) og Efterlevelses- eller enkepension... 9 (BXS -7) gå til spm BXS5, Andre eller ukendte pensionstyper... 0 hvis ((BES = ) eller (BES = )) og (BXS -7) gå til spm BXS0 Ved ikke om modtager pension Gå til spm BXS0 Hård advarsel: svar skal kun kunne vælges, hvis svar i spm BXS og der ikke er valgt andre svar i dette spm Hård advarsel: Hvis BXS = og BXS =-0, skal intervieweren rette svaret i BXS til 60

61 BXPENALD BXS Hvor gammel var du, da du begyndte at modtage din første alderspension? ( cifre) Gyldig værdi (Alderspension = Folkepension; ATP-pension; Efterløn; Arbejdsmarkedspensioner; Privat pension i relation til job; Privat pension uden jobrelation; Ukendt form) * Der popper følgende advarsel op hvis: 50 BXPENALDER < 60: Det er ikke almindeligt at modtage alderspension før 60-års alderen. Er du sikker, at det er alderspension du modtog der, og ikke f.eks. førtidspension? gå til spm BXS4 BXPENFOR BXS4 BXPENAAR BXS5 Modtog du en anden form for pension op til det tidspunkt, hvor du begyndte at modtage din alderspension? (Efterløn er en alderspension og skal ikke tælles med her) Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om din tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Hvad vil du sige, var hovedårsagen til at du forlod arbejdsmarkedet? [svarmuligheder skal ikke læses op] Jeg fik mulighed for at forlade mit job med økonomiske fordele... Jeg mistede mit job/kunne ikke finde job... Jeg havde nået højeste pensionsalder (tvangspensionering)... Jeg blev berettiget til pension... 4 Andre jobrelaterede årsager... 5 Eget helbred eller uarbejdsdygtighed... 6 Familiemæssige/plejemæssige grunde... 7 Andet... 8 Hvis (BS4 =-4) gå til spm BXS8, hvis (BES =) og (BES =) gå til spm BXS5, hvis (BES = ) eller (BES = ) BJS Gå til spm BXS6 BXPENVIL BXS6 Ville du gerne være blevet længere på arbejdsmarkedet, da du holdt op med at arbejde?... 6

Arbejdsmarkedsstatus Blok1

Arbejdsmarkedsstatus Blok1 Skema vedr. reference uge - 0 til - 0 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 0 TIL SØNDAG DEN XX 0

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge, 4. januar 00 til 0. januar 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 4. JANUAR

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge XX, XX 2010 til XX 2010 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 2010 TIL

Læs mere

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009 Skema vedr. reference uge, 9. december 008 til 4. januar 009 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 9.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. referenceuge 7,. juli til 8. juli 007 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN. JULI TIL SØNDAG

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge 4,. marts 008 til 6. april 008 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN. MARTS

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Rettet august 2006. Arbejdsmarkedsstatus

Rettet august 2006. Arbejdsmarkedsstatus Rettet august 006 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres situation i ugen fra MANDAG DEN X. JUNI TIL SØNDAG DEN X. JUNI (SIDSTE UGE)

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus B1S1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 REVIDERET 14.04.2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2007

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2007 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2007 REVIDERET 25.06.2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

Written instructions to interviewers (Danish)

Written instructions to interviewers (Danish) Written instructions to interviewers (Danish) INSTRUKTIONER TIL INTERVIEWERE VEDR. AKU AD HOC MODUL 2. KVARTAL 2006 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet GENEREL INFO: Spørgsmålene til ad hoc modulet befinder

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2005

Levevilkårsundersøgelse 2005 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2005 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet

Læs mere

IP har ingen adgang til computer... Tekniske problemer Problemer med password/brugernavn... 3 Har ikke modtaget brev Fremmedsprog...

IP har ingen adgang til computer... Tekniske problemer Problemer med password/brugernavn... 3 Har ikke modtaget brev Fremmedsprog... Bilag 7: Spørgeskema i husstandsaku Husstandsskema kvt. 00 Skema vedr. reference uge xx, x. xx 0xx til x. xx 0xx H0HVORFCATI (STILLES KUN I TELEFONSKEMA!!!!!) DER MÅ IKKE SVARES Don t Know/Refusal 0. Hvorfor

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2007

Levevilkårsundersøgelse 2007 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2007 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå til

Læs mere

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob IP.nr: Int.nr.: 10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob FORTROLIGT SFI Us. 4711 Maj 2014 1 Tekst 0: Allerførst vil jeg spørge om din tilknytning til arbejdsmarkedet Sp. 0 Hvad er din aktuelle

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Levevilkårsundersøgelse 22 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2011. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

Levevilkårsundersøgelse 2011. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Levevilkårsundersøgelse 21 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version)

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Copenhagen, Februar 2006 Statistics Denmark, Labour Force Survey TMN Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Regarding

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark FL 98 - Working Conditions - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere Spørgeskema til borgere Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Dato Navn Cpr-nummer Introduktionstekst Dette spørgeskema indgår i en landsdækkende undersøgelse, der løber over tre år.

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Arbejds- familie- og fritidsliv

Arbejds- familie- og fritidsliv Arbejds- familie- og fritidsliv Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse om balancen mellem arbejds-, familie- og fritidsliv. I undersøgelsen refereres ofte til familien. I dag kan familier tage

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING 1 of 15 08-01-2013 08:46 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING Indberetning af afgørelse truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension)

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland 1. LANDET 1. Opholdsland Grønland 68 100,0% I alt 68 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Teknisk rapport Modul 4 David Hedegaard Andersen CCWS Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2008 Arbejde og tilbagetrækning

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere Spørgeskema til borgere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at svare på en række spørgsmål, der handler om din situation i forhold til at komme i arbejde. Du vil blive bedt om at vurdere din situation

Læs mere